Referat Af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)"

Transkript

1 Referat Af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 29. august kl (Bemærk udvidet møde pga. dagsordens udstrækning) Administrationscenteret Strandstræde 2, 4300 Holbæk Lokale 1.A 1. Godkendelse af dagsorden Temadrøftelse: Den virksomhedsrettede indsats BeskæftigelsesPlan 2012 (BP2012) Plan for Virksomhedsrettet Indsats og udbud Resultatopfølgning Projekt Værftet Projektopfølgning Økonomiopfølgning Indkomne ansøgninger Temadrøftelse: LBR s rolle og eventuelle ændringer af forretningsorden Orientering fra Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse Orientering fra arbejdsmarkedscenter/sekretariatet Eventuelt/meddelelser Medlemmer: Kenny Jensby, formand Birgit Jørgensen, 1. næstfmd. John Hvass, 2. næstfmd. Hanne Ulendorf Hans Kristian Jensen Klaus Madsen Mogens Hansen Jytte Brouer Nils Lomholdt Henrik Wøhlk Faste repræsentanter: Casper Christensen Frank Tonsberg Mahad Ali Hasan Deltagere fra administrationen: Kasper Kyed, arbejdsmarkedschef Ole Søbæk, afdelingsleder Afbud: Mahad Ali Hasan Byrådet LO DA LO LO AC DH DH FTF PLO HolbækRegionens Erhvervsråd EUC Nordvestsjælland Styregruppen for integrationsindsatsen Arbejdsmarkedscenteret LBR s sekretariat Styregruppen for integrationsindsatsen Side 1 af 153

2 1. Godkendelse af dagsorden Resumé: LBR godkender dagsorden Det indstilles: at LBR godkender dagsorden Sagsbeskrivelse: Dagsorden til møder i LBR udarbejdes af sekretariatet efter formandskabets anvisninger. LBR har dog mulighed for ved mødets start at udskyde behandlingen af punkter eller tilføje punkter efter nærmere bestemmelser fastsat i forretningsordenen. Lovgrundlag: Forretningsordenens 6 Bilag: Ingen Beslutning: Godkendt Side 2 af 153

3 2. Temadrøftelse: Den virksomhedsrettede indsats Resumé: LBR drøfter redskaber og effekt af den virksomhedsrettede indsats Det indstilles: At LBR drøfter sagen, og giver bemærkninger til den virksomhedsrettede indsats Sagsbeskrivelse: Paletten af redskaber i den virksomhedsrettede indsats er bred. Og generelt er virksomhedsrettet indsats det beskæftigelsesredskab der har størst jobeffekt. Derfor anvendes redskaberne aktivt i bestræbelserne på at reducere antallet af borgere på offentlig forsørgelse. Det er dog også et redskab der skal anvendes både målrettet den enkelte ledige eller sygemeldte og i et godt og bredt samarbejde med de faglige organisationer. Drøftelsen har såvel relevans som aktualitet i lyset af: lovændringerne på beskæftigelsesområdet det skærpede virksomhedsrettede fokus det stigende antal borgere i arbejdskraftreserven og den fremtidige mangel på kvalificeret arbejdskraft Drøftelsen genoptages på baggrund af drøftelse på LBR-møder i maj og juni, hvor LBR udtrykker ønske om at følgende indgår i drøftelsens baggrundsmateriale: Fokus på uddannelse af ufaglærte Fokus på fremtidige flaskehalse/mangel på kvalificeret arbejdskraft (kommunefordelt statistik ift. mangellister) Fokus på jobrotation og anvendelsen af flere redskabstyper Fokus på virksomheds-partnerskabsaftaler Overblik over, hvilke aktiviteter borgere i Vejledning og Opkvalificering aktuelt er i gang med (uddannelse, jobsøgning, kortere opkval.) Derfor vedlægges en række bilag til sagen som baggrundsmateriale og inspiration for drøftelsen. Det har ikke været muligt at indhente opdateret information om kommunefordelt fremskrivning af manglen på arbejdskraft, ligesom det ej heller har været muligt at skabe en detaljeret fortegnelse over hvilke aktiviteter borgerne deltager i under vejledning og opkvalificering. Sagen er udsat fra møde i juni, hvorfor der er ændrede forhold vedrørende en række bilag. Bilag 2.1 samt 2.3 til 2.6 genfremsendes ikke da de indgår i juni-dagsorden. Bilag 2.2 fremsendes i opdateret udgave. Bilag 2.7 blev taget til efterretning ved mødet i juni og genfremsendes således ej heller. Bilag 2.11 eftersendes. Lovgrundlag: Lov om ansvar for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Side 3 af 153

4 Bilag: 2.1 Effekter af tilbud i Holbæk Jobcenter 2.2 Fortegnelse over voksenlærlinge samt virksomhedsrettede placeringer 2.3 Notat fra BRHS: Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 2.4 Handlingsplan for uddannelse i beskæftigelsesindsatsen 2.5 Case om partnerskab om uddannelse for unge og faglærte i byggeriet 2.6 Case om partnerskabsaftaler Jobcenter Slagelse 2.7 Uddrag af Rambøll-rapport om jobrotation maj Uddrag af Resultater af beskæftigelsesindsatsen 2. status april Status for beskæftigelsesindsatsen, aktiv indsats, AMS august Virksomhedsrettet indsats, kvartalsoverblik maj 2011for jobcentergruppe Fortegnelse over virksomhedsrettet indsats. Beslutning: LBR tog orienteringen til efterretning med følgende bemærkninger: LBR drøftede mulighederne for og ønskerne om flere korte opkvalificerende forløb, for ledige med forældede uddannelser, eller ledige som kun mangler ganske få kvalifikationer for at være fagligt opdaterede. LBR udtrykker positive forventninger til behovet (og dermed muligheden for opkvalificering af ledige) ift. fremtidig faglært arbejdskraft i forlængelse af beslutninger om Metro City Ring, Femern Bælt-forbindelsen, udbygninger af motorvejsnet mv. Debat om effekt af de forskellige redskaber. Særligt fokus på debat om forskellen på effekt af hhv. privat og offentlige løntilskudsjobs. Debat om kvoter for offentlige løntilskudspladser. LBR drøftede den langsigtede arbejdskraftudfordring. Side 4 af 153

5 Bilag 2.2 Fortegnelse over voksenlærlinge samt virksomhedsrettede placeringer Antal voksenlærlinge pr fordelt på områder smed 1 bygningsmaler 1 skov- og naturtekniker 1 tømrer 6 industrioperatør 1 plastmager 1 teknisk designer 1 tjener 1 delikatesseassistent 2 salgsassistent 2 kontor m/speciale 18 soc-og sundhedshj. 14 vvs- og blikkenslager 1 frisør 1 tandklinikassistent 2 antal voksenlærlinge pr Side 5 af 153

6 2.8 Uddrag af Resultater af beskæftigelsesindsatsen 2. status april 2011 Side 6 af 153

7 Side 7 af 153

8 Side 8 af 153

9 Side 9 af 153

10 Side 10 af 153

11 Side 11 af 153

12 Side 12 af 153

13 Side 13 af 153

14 Side 14 af 153

15 2.9 Status for beskæftigelsesindsatsen, aktiv indsats, AMS august 2011 Side 15 af 153

16 Side 16 af 153

17 Side 17 af 153

18 Side 18 af 153

19 Side 19 af 153

20 Side 20 af 153

21 Side 21 af 153

22 Side 22 af 153

23 Side 23 af 153

24 Side 24 af 153

25 2.10 Virksomhedsrettet indsats, kvartalsoverblik maj jobcentergruppe 4 Side 25 af 153

26 Side 26 af 153

27 Side 27 af 153

28 Side 28 af 153

29 Side 29 af 153

30 Side 30 af 153

31 Side 31 af 153

32 Side 32 af 153

33 Bilag 2.11 Fortegnelse over virksomhedsrettet indsats Bilaget består af følgende 3 underopgørelser: De enkelte placeringer, sorteret alfabetisk efter virksomhed Antal virksomhedsplaceringer fordelt faldende efter antal placeringer pr. virksomhed Antal virksomhedsrettede placeringer fordelt på forsørgelsesgrundlag og match De enkelte placeringer, sorteret alfabetisk efter virksomhed Virksomhed Start Slut Match Forsørgelse 1st Fashion Group International SDP 1 Revalidering A B Autoteknik ApS Jobklar Kontanthjælp Abc Service v/ Max R Wessberg Jobklar Kontanthjælp Abildgården - Center Holbæk SDP 3 Sygedagpenge Absalonskolen Indsatsklar Kontanthjælp Absalonskolen Indsatsklar Kontanthjælp Absalonskolen Jobklar A-dagpenge Administrationen Jobklar A-dagpenge Administrationscenteret Indsatsklar Kontanthjælp Administrationscenteret Indsatsklar Revalidering Aktiv Partner ApS Jobklar Revalidering Aktivitetsstedet Søholm SDP 1 Revalidering Al Tag- og Facaderens ApS Jobklar A-dagpenge Also Actebis A/S Jobklar Kontanthjælp Andelslandsbyen Nyvang Jobklar A-dagpenge Andelslandsbyen Nyvang Jobklar A-dagpenge Annette Nielsen SDP 1 Sygedagpenge Anpartsselskabet Kalundborg af Jobklar A-dagpenge Anpartsselskabet Københavnsvej Indsatsklar Kontanthjælp 69,Roskilde Anti Rust Holbæk ApS SDP 1 Revalidering ApS 17 Nr Jobklar A-dagpenge Arne Olsens Tagdækkerservice Jobklar Kontanthjælp Autofix Holbæk V/ Feyzullah Bozgevik Jobklar Kontanthjælp Autohuset Stormgaard Holbæk A/S Jobklar A-dagpenge Autohuset Stormgaard Holbæk A/S Jobklar A-dagpenge Auto-Shop V/ Kim Petersen Jobklar A-dagpenge Axel Hansen Transport A/S Indsatsklar Revalidering Babysam Holbæk Jobklar Kontanthjælp Bagersofus V/ Helle Rømer SDP 1 A-dagpenge Bauhaus Danmark A/S Indsatsklar Kontanthjælp Bauhaus Danmark A/S Indsatsklar Kontanthjælp Bauhaus Danmark A/S Indsatsklar Kontanthjælp Bauhaus Danmark A/S Indsatsklar Kontanthjælp Bauhaus Danmark A/S Indsatsklar Kontanthjælp Bauhaus Danmark A/S Jobklar Kontanthjælp Bauhaus Danmark A/S Jobklar Kontanthjælp Bauhaus Danmark A/S Jobklar Kontanthjælp Be Visible Jobklar A-dagpenge Beckmann A/S Jobklar Kontanthjælp Berendsen Textil Service A/S SDP 1 Sygedagpenge Side 33 af 153

34 Berg Gruppen V/ Rune Berg Henriksen Indsatsklar Kontanthjælp Bindesbøll Begravelsesforretning Aps Indsatsklar Kontanthjælp Biotech Brændsel ApS Indsatsklar Kontanthjælp Bispehøjens Børnegård Indsatsklar Kontanthjælp Bispehøjens Børnegård Indsatsklar Kontanthjælp Bispehøjens Børnegård SDP 1 Revalidering Bjergmarkens Supermarked ApS Jobklar Kontanthjælp Bjergmarkskolen Jobklar Kontanthjælp Blå Kors Danmark Jobklar Kontanthjælp Bo- Og Servicecenter Holbæk Jobklar A-dagpenge Skarridsøhjemmet Bo- Og Servicecenter Holbæk Jobklar Kontanthjælp Skarridsøhjemmet Boligselskabet Lejerbo Holbæk Indsatsklar Kontanthjælp Regionskontor Brdr. S Byg og Bolig ApS Jobklar Kontanthjælp Bregninge Bjergsted Friskole Jobklar A-dagpenge Bregninge Bjergsted Friskole Jobklar A-dagpenge Br-Legetøj Markedsgården Indsatsklar Kontanthjælp Br-Legetøj Markedsgården Jobklar Kontanthjælp Brødrene Dahl A/S Jobklar Kontanthjælp Bybækgård v/ Morten Clausen Jobklar A-dagpenge Bygninger Og Service - Holbæk Sygehus Jobklar A-dagpenge Det Sunde Køkken Bygninger Og Service - Holbæk Sygehus Jobklar Ledighedsydelse Det Sunde Køkken Børne Planeten V/ Elsebeth Christine Jobklar Kontanthjælp Hermansen Børnegården Elletoften Indsatsklar Kontanthjælp Børnegården Elletoften Jobklar A-dagpenge Børnegården Elletoften Jobklar A-dagpenge Børnehaven Fjordbakken Indsatsklar Kontanthjælp Børnehaven Frydendal Jobklar A-dagpenge Børnehaven Langbjerggård De Fire Årstider Jobklar Ledighedsydelse Børnehaven Lærkereden Jobklar A-dagpenge Børnehaven Spirrekassen Indsatsklar Kontanthjælp Børnehaven Spirrekassen Jobklar A-dagpenge Børnehaven Troldehytten Indsatsklar Kontanthjælp Børnehuset Elverhøj Indsatsklar Kontanthjælp Børnehuset Elverhøj Jobklar Kontanthjælp Børnehuset Elverhøj Jobklar Kontanthjælp Børnehuset Eventyrlunden Indsatsklar Kontanthjælp Børnehuset Eventyrlunden Jobklar A-dagpenge Børnehuset Eventyrlunden Jobklar A-dagpenge Børnehuset Eventyrlunden Jobklar Kontanthjælp Børnehuset Firkløveren Indsatsklar Kontanthjælp Børnehuset Hagested Jobklar A-dagpenge Børnehuset Hagested Jobklar A-dagpenge Børnehuset Hagested Jobklar A-dagpenge Børnehuset Hagested Jobklar A-dagpenge Børnehuset Holbæk Have Jobklar A-dagpenge Side 34 af 153

35 Børnehuset Holbæk Have SDP 2 Sygedagpenge Børnehuset Lejerbo Jobklar Kontanthjælp Børnehuset Mariendal Jobklar A-dagpenge Børnehuset Mariendal Jobklar A-dagpenge Børnehuset Sdr Jernløse Jobklar A-dagpenge Børnehuset Sdr Jernløse Jobklar A-dagpenge Børnehuset Sofiehaven Indsatsklar Kontanthjælp Børnehuset Sofiehaven Jobklar A-dagpenge Børnehuset Sofiehaven Jobklar A-dagpenge Børnehuset Sølyst Jobklar A-dagpenge Børnehuset Troldhøjen SDP 1 Sygedagpenge Børnehuset Tusenfryd Jobklar A-dagpenge Børnehuset Villa Kulla Jobklar A-dagpenge Børnehuset Villa Kulla Jobklar A-dagpenge Børnehuset Villa Kulla SDP 1 A-dagpenge Børnehuset Villa Kulla SDP 1 Sygedagpenge Børneinstitutionen Huset Jobklar A-dagpenge Børneinstitutionen Huset Jobklar A-dagpenge Børnekonsulentcentret Indsatsklar Kontanthjælp Børnespecialcenter 2 - Fritidshjemmet V/ Indsatsklar Revalidering Ladegårdsskolen Børnespecialcenter 2 - Fritidshjemmet V/ Jobklar Kontanthjælp Ladegårdsskolen Børnespecialcenter 2 - Ladegårdsskolen Jobklar A-dagpenge C J Alarm Vagtservice/ Odsherreds Sikkerhedsservice V/ Christin Pedersen Jens Ole Ravn Jobklar Kontanthjælp C.M. Trading Og Transport V/ Claus Einer Jobklar Revalidering Madsen Cafe Poccers v/ Ali Kara Indsatsklar Kontanthjælp Cafe Poccers v/ Ali Kara Jobklar Kontanthjælp Cafe Viella V/ Volkan Coban Indsatsklar Kontanthjælp Canisdomestics Hundekennel Og Zabell / Indsatsklar Kontanthjælp Zalon Six Zax V/ Josefin Kamille Zabell Carls Hjørne Jobklar Kontanthjælp Caspari ApS Indsatsklar Kontanthjælp CC Camping og Marine A/S Jobklar A-dagpenge Center For Specialundervisning SDP 1 Sygedagpenge Centerpubben v/ Jan Petersen Jobklar Kontanthjælp Centralkøkkenet Stenhusbakken Jobklar A-dagpenge Chanchen Roskilde Trav Cafeén V/ Camilla Indsatsklar Kontanthjælp Vesterskov Hansen Compass Datawarehouse A/S Jobklar A-dagpenge Coop Kvickly Slotscentret Jobklar Kontanthjælp Coop Kvickly Slotscentret Jobklar Kontanthjælp Coop Kvickly Slotscentret Jobklar Ledighedsydelse Crown - Foods Holding ApS Jobklar Kontanthjælp Crown-Foods A/S Jobklar Kontanthjælp Crown-Foods A/S SDP 1 Sygedagpenge Curt Andersen A/S Jobklar A-dagpenge D Transport v/ Dorte Jørgensen Indsatsklar Kontanthjælp Side 35 af 153

36 D.K. Indeklimaservice ApS SDP 3 Sygedagpenge Dagbehandling Nordhuset Indsatsklar Kontanthjælp Dagbehandling Nordhuset Indsatsklar Kontanthjælp Dagens Bedste ApS Jobklar Kontanthjælp Daginstitutionen Møllevangen Jobklar A-dagpenge Dagli brugsen Mørkøv Jobklar Kontanthjælp Daglibrugsen Tuse Næs Jobklar Ledighedsydelse Dagplejen Jyderup Jobklar Kontanthjælp Dagrofa S/Engros A/S Indsatsklar Kontanthjælp Damborg Shopping ApS Indsatsklar Kontanthjælp Danish Food Company A/S Jobklar A-dagpenge Dansk Alarm og Hundetjeneste ApS Jobklar A-dagpenge Dansk Bygningskontrol Midtsjællanda/S Indsatsklar Kontanthjælp Dansk Køkkenhåndværk A/S Jobklar A-dagpenge Dansk Røde Kors Svinninge Afd Indsatsklar Kontanthjælp Dansk Røde Kors, Tornved-Bjergsted Afd Indsatsklar Kontanthjælp Dansk Røde Kors, Tornved-Bjergsted Afd Indsatsklar Kontanthjælp Dansk Røde Kors, Tornved-Bjergsted Afd SDP 2 Sygedagpenge Dan-Tryk Serigrafi ApS Indsatsklar Ledighedsydelse Den Erhvervsdrivende Fond Blindes Indsatsklar Kontanthjælp Arbejde Den Int.Eft.Skole I Boserup Indsatsklar Kontanthjælp Distrikt Svinninge, Børnehaven Pilehytten Jobklar A-dagpenge Dlg/Land Fritid Tølløse Jobklar A-dagpenge Dsb Kort Godt Holbæk Jobklar Kontanthjælp Dyrlæge Sanne Svendsen Indsatsklar Kontanthjælp Dyrlæge Sanne Svendsen Indsatsklar Kontanthjælp Efterskolen Smededal Jobklar A-dagpenge Efterskolen Smededal Jobklar Kontanthjælp Egebjerg Købmandsgård A/S Indsatsklar Kontanthjælp Egehus Service v/ Lars Egehus Jobklar Kontanthjælp Eli Kristiansen Indsatsklar Kontanthjælp Entreprenør Kurt Larsen ApS Jobklar A-dagpenge E-Supplies A/S Jobklar A-dagpenge Euc Nordvestsjælland Jobklar A-dagpenge Expert Nordvestsjælland A/S Indsatsklar Kontanthjælp F J V Rørteknik ApS Jobklar A-dagpenge Falcks Redningskorps A/S Jobklar Kontanthjælp Falcks Redningskorps A/S SDP 1 Sygedagpenge Familiecentret Jobklar A-dagpenge Filadelfia Jobklar A-dagpenge Filadelfia Jobklar A-dagpenge Filadelfia Jobklar Kontanthjælp Flexia ApS Jobklar A-dagpenge Fokus Mørkøv v/ Knud E Petersen Jobklar Kontanthjælp Folkebørnehaven Jobklar A-dagpenge Folkebørnehaven Jobklar A-dagpenge Fona SDP 1 Sygedagpenge Fonden Bofællesskabet Ørbækskilde SDP 1 Revalidering Fonden Galeasen Hjalm Af Holbæk Indsatsklar Kontanthjælp Side 36 af 153

37 Fonden Roskilde Universitets- Centers Indsatsklar Revalidering Internationale Boliger Postboks 260 Foreningen Hus Forbi Jobklar Kontanthjælp Foreningen Søgaarden Indsatsklar Kontanthjælp Forsorgshjemmet Karlsvognen Indsatsklar Kontanthjælp Forsorgshjemmet Karlsvognen Indsatsklar Kontanthjælp Forsorgshjemmet Karlsvognen Indsatsklar Kontanthjælp Forsorgshjemmet Karlsvognen Indsatsklar Revalidering Frederiksberg 1 ApS Indsatsklar Kontanthjælp Frode Laursen A/S Jobklar A-dagpenge Fårevejle Fri- Og Efterskole Jobklar A-dagpenge Gastronetten v/ Peter Madsen SDP 2 Sygedagpenge Gaya Musik V/ Kim Alring Indsatsklar Kontanthjælp Gaya Musik V/ Kim Alring Jobklar Ledighedsydelse Gedebjerg Camping v/ Jean-Pierre Nouard Jobklar A-dagpenge Genbrugspladsen Vig Jobklar A-dagpenge GIS International ApS SDP 2 Sygedagpenge Gislinge Skole Jobklar A-dagpenge Gislingemureren V/ Jesper Hansen Indsatsklar Kontanthjælp Green A/S Jobklar A-dagpenge Gylling Skilte.DK ApS SDP 2 Sygedagpenge H.I. Teknik ApS Indsatsklar Kontanthjælp H.I. Teknik ApS Jobklar Kontanthjælp Hagested Tømreren V/ Jesper Fogelberg Indsatsklar Kontanthjælp Larsen Haldor Topsøe A/S Katalysator-Divisionen Jobklar A-dagpenge Handi Life Sport ApS Indsatsklar Kontanthjælp Hanne Als Palle Jobklar A-dagpenge HCS A/S Transport & Spedition Indsatsklar Kontanthjælp HCT Tool A/S Jobklar A-dagpenge Hc-Tømrer Snedkermester V/ Henrik Indsatsklar Kontanthjælp Christiansen Hga Golfanlæg v/ Hans Henrik Larsen Jobklar A-dagpenge Historiens Hus Museum Og Arkiv Jobklar A-dagpenge Hjembæk-Svinninge Menighedsråd Jobklar Kontanthjælp Hjembæk-Svinninge Menighedsråd Jobklar Kontanthjælp Hjemmeplejen Regstrup Jobklar Kontanthjælp Hjemmeplejen Tølløse Jobklar A-dagpenge Hjæmbæk Sogns Menighedsråd Indsatsklar Kontanthjælp Hjæmbæk Sogns Menighedsråd Jobklar Kontanthjælp Holbæk Affald A/S Indsatsklar Kontanthjælp Holbæk Affald A/S Jobklar Kontanthjælp Holbæk Bibliotek Indsatsklar Kontanthjælp Holbæk Bibliotek Jobklar A-dagpenge Holbæk Bibliotek Jobklar A-dagpenge Holbæk Bibliotek Jobklar A-dagpenge Holbæk Bilpleje ApS SDP 2 Sygedagpenge Holbæk Bog & Ide Jobklar A-dagpenge Holbæk Boligselskab, Afdeling 02825, Indsatsklar Kontanthjælp Ladegårdsparken Holbæk Bryg ApS SDP 2 Sygedagpenge Side 37 af 153

38 Holbæk Egnsteater Indsatsklar Kontanthjælp Holbæk Fritidscenter Indsatsklar Kontanthjælp Holbæk Fritidscenter Indsatsklar Revalidering Holbæk Fritidscenter Jobklar Kontanthjælp Holbæk Jernhandel ApS Jobklar A-dagpenge Holbæk Kirkegårde Krematorium SDP 1 Sygedagpenge Holbæk Kommune Indsatsklar Kontanthjælp Holbæk Lille Skole Indsatsklar Kontanthjælp Holbæk Lille Skole Jobklar A-dagpenge Holbæk Lille Skole Jobklar A-dagpenge Holbæk Ny Maskinværksted A/S Jobklar A-dagpenge Holbæk Planteskole ApS Jobklar A-dagpenge Holbæk Planteskole ApS Jobklar Kontanthjælp Holbæk Planteskole ApS SDP 1 Revalidering Holbæk Private Realskole Indsatsklar Kontanthjælp Holbæk Private Realskole Jobklar Kontanthjælp Holbæk Regionens Erhvervsråd Jobklar A-dagpenge Holbæk Service A/S Jobklar A-dagpenge Holbæk Sprogcenter Indsatsklar Kontanthjælp Hotel Orø Kro ApS Jobklar Kontanthjælp Hotel Strandparken ApS Indsatsklar Revalidering HTH Køkkenforum Holbæk Aps Jobklar Kontanthjælp HTH Køkkenforum Holbæk ApS Jobklar Ledighedsydelse Huset På Næsset Indsatsklar Kontanthjælp Hvalsø Ældrecenter Match 3 Kontanthjælp Højbygård Jobklar A-dagpenge Høve Skovpavillon v/ Tine Morsing Jobklar Kontanthjælp Icopal Entreprise A/S Jobklar A-dagpenge IKA-Line Storkøkken A/S Jobklar A-dagpenge Ikt-Afdelingen Jobklar Kontanthjælp Imerco Jyderup SDP 1 Sygedagpenge Inge Sørensens Kattehjems Fond SDP 1 Sygedagpenge Irma A/S Indsatsklar Kontanthjælp ISS Facility Services A/S Indsatsklar Kontanthjælp J L Auto- Og Skadecenter v/ Jan Indsatsklar Revalidering Hasselbalch Larsen J/M Ejendomme I/S Jobklar Kontanthjælp Jetcon ApS Jobklar A-dagpenge Jobcenter Holbæk Jobklar A-dagpenge Jobcenter Holbæk Jobklar A-dagpenge Jobcenter Holbæk Jobklar A-dagpenge Jobcenter Holbæk Jobklar A-dagpenge Jobcenter Holbæk Jobklar A-dagpenge Jobcenter Holbæk Jobklar A-dagpenge Jobcenter Holbæk Jobklar A-dagpenge Jobcenter Holbæk Jobklar A-dagpenge Jobcenter Holbæk Jobklar A-dagpenge Jobcenter Holbæk Jobklar A-dagpenge Jobcenter Holbæk Jobklar A-dagpenge Jobcenter Holbæk Jobklar A-dagpenge Jobcenter Holbæk Jobklar Kontanthjælp Side 38 af 153

39 Jobcenter Holbæk Jobklar Kontanthjælp Jobcenter Holbæk SDP 1 Revalidering Jobcenter Holbæk SDP 2 Revalidering Jobcenter Holbæk SDP 2 Sygedagpenge Jobcenter Slagelse Jobklar A-dagpenge Jyderup Autolakering ApS Jobklar Kontanthjælp Jyderup Bibliotek Indsatsklar Kontanthjælp Jyderup Bibliotek Indsatsklar Kontanthjælp Jyderup Fritidsklub Indsatsklar Kontanthjælp Jyderup Skole Jobklar A-dagpenge Jyderup Skole Jobklar A-dagpenge Jyderup Skole Jobklar A-dagpenge Jyderup Skole Jobklar Kontanthjælp Jyderup Skole Jobklar Kontanthjælp Jyske Tømrer ApS Jobklar A-dagpenge Kaj Larsen Blomster/Nyby Blomster V/ Ea Indsatsklar Kontanthjælp Commerou Og Jan Commerou Kaj's tv-inspektion A/S Jobklar Kontanthjælp Kalundborg Bibliotek Jobklar A-dagpenge Kantinerne Ved University College Sjælland Jobklar A-dagpenge Kaserne Klubben Jobklar Kontanthjælp Kc Jobklar Kontanthjælp Kc - Jobservice Indsatsklar Kontanthjælp Kc - Jobservice Indsatsklar Kontanthjælp Kc - Jobservice Indsatsklar Kontanthjælp Kc - Jobservice Indsatsklar Kontanthjælp KDJ Entreprice ApS Jobklar A-dagpenge Kelz0r.Dk (hack'n'slash) V/ Michael Indsatsklar Kontanthjælp Pedersen Keramax A/S Jobklar A-dagpenge Khn Design V/ Kirsten H. Nielsen SDP 2 Sygedagpenge Kildebjergskolen Jobklar A-dagpenge Kildebjergskolen Jobklar A-dagpenge Kildebjergskolen Jobklar A-dagpenge Kildehøjen Ekstern ApS Jobklar Kontanthjælp Kirkegårdenes Kontor Jobklar A-dagpenge Kirkens Korshær Indsatsklar Kontanthjælp Kirkens Korshær Indsatsklar Kontanthjælp Kirkens Korshær Indsatsklar Kontanthjælp Kirkens Korshær Indsatsklar Kontanthjælp Kirkens Korshær Jobklar Kontanthjælp Kirkens Korshær Jobklar Kontanthjælp Kitchn Holbæk ApS SDP 2 Sygedagpenge Knabstrup Skole Jobklar A-dagpenge Kniplestuen v/ Bente Lyngdorf Jobklar Ledighedsydelse Kongsdal Gods V/ Hans Estrup Jobklar A-dagpenge Konsulentgruppen Hvidehus I/S V/ Nils & SDP 1 Revalidering Isabel Frandsen Kop Og Kande Borgergårdens Isenkram Jobklar A-dagpenge Kriminalforsorgen Statsfængslet I Jyderup Jobklar A-dagpenge Krostuen V/ Bettina Christoffersen Indsatsklar Kontanthjælp Side 39 af 153

40 Ku - Det Farmaceutiske Fakultet *771* Jobklar A-dagpenge Kundby Børnehus Jobklar A-dagpenge Kundby Sfo Jobklar A-dagpenge Kundby Skole Jobklar A-dagpenge Kunsthøjskolen Jobklar A-dagpenge Kunsthøjskolen Jobklar Kontanthjælp Kunsthøjskolen Jobklar Sygedagpenge Københavns Brandvæsen Jobklar A-dagpenge Hovedbrandstationen L K Jensen A/S Jobklar Kontanthjælp Lars Bay Indsatsklar Kontanthjælp Lejerbo, Holbæk Indsatsklar Kontanthjælp Lejre Skovbørnehave Indsatsklar Kontanthjælp Lidl Holbæk Jobklar Kontanthjælp Lidl Holbæk Jobklar Kontanthjælp Linda Hartsø Jobklar A-dagpenge Loberg Nielsen ApS Indsatsklar Revalidering Lucas Pizza-Bar V/ Refik Coskun Indsatsklar Kontanthjælp Løven Jobklar A-dagpenge M H C Industriservice/Petromax.Dk v/ Max Jobklar A-dagpenge Hesselholdt Christensen Maglesø Efterskole Jobklar A-dagpenge Maglesø Efterskole Jobklar A-dagpenge Maglesø Efterskole Jobklar A-dagpenge Maglesø Efterskole Jobklar Kontanthjælp Maglesø Efterskole Jobklar Kontanthjælp Maglesø Plantage SDP 1 Sygedagpenge Malerfirmaet A. Jackson ApS SDP 2 Sygedagpenge Marcoplan Byg A/S Jobklar A-dagpenge Marianne Petersen V/ Marianne Petersen Indsatsklar Kontanthjælp Martin`s V/ Martin Pallisgaard Jørgensen Jobklar Kontanthjælp MC Centeret Holbæk Aps Indsatsklar Kontanthjælp Mcdonald's Holbæk v/ Jens Erik Arenfeldt Indsatsklar Kontanthjælp Mcdonald's Holbæk v/ Jens Erik Arenfeldt Jobklar Kontanthjælp Md Multiflex Muhammed Dahmani Jobklar Kontanthjælp Me-Fa A/S Jobklar A-dagpenge Mega Bowl, Holbæk 2007 ApS Indsatsklar Kontanthjælp Mella`s Is V/ Anita Robin William Indsatsklar Kontanthjælp Merkonomernes Hovedorganisation SDP 1 Sygedagpenge Midt- Og Vestsjællands Politi Indsatsklar Kontanthjælp Hovedstation.(pkr. 08) Midt- Og Vestsjællands Politi Jobklar A-dagpenge Hovedstation.(pkr. 08) Minorsystems ApS Indsatsklar Kontanthjælp Mn Byg/Auto Service V/ Michael Nordskov Indsatsklar Kontanthjælp Nielsen Move 2 ApS Jobklar Kontanthjælp Multi Motion - Holbæk ApS SDP 1 Revalidering Munkevænget Børnegård Indsatsklar Kontanthjælp Mælkebøtten v/ Rose Bjerregrav Ledighedsydelse Netto Indsatsklar Kontanthjælp Side 40 af 153

41 Netto Indsatsklar Kontanthjælp Netto Jobklar A-dagpenge Netto Jobklar Kontanthjælp Netto Jobklar Kontanthjælp Netto Jobklar Kontanthjælp Netto Jobklar Kontanthjælp Netto Jobklar Kontanthjælp Netto Jobklar Kontanthjælp Niløseholm Fonden Jobklar A-dagpenge Nordvestsjællands Produktionsskole Indsatsklar Revalidering Nordvestsjællands Produktionsskole Jobklar A-dagpenge Nordvestsjællands Produktionsskole Jobklar Kontanthjælp Nr. Jernløse Skolefritidsklub Jobklar A-dagpenge Nr. Jernløse Skolefritidsklub Jobklar A-dagpenge Nr.Jernløse Skole Jobklar A-dagpenge Ny Kro Indsatsklar Kontanthjælp Ny Kro V/ Christobal Munoz Papadopoulos Jobklar Kontanthjælp Nyvangsparken Jobklar Kontanthjælp Odsherreds Bilcenter ApS Jobklar Kontanthjælp Odsherreds Dyrehospital A/S SDP 2 Sygedagpenge Odsherreds Kulturhistoriske Museum Jobklar A-dagpenge OMK Knabstrup ApS Jobklar A-dagpenge Opholdsstedet Holmstrup ApS Jobklar A-dagpenge Opholdsstedet Kisserup Mølle I/S Indsatsklar Kontanthjælp Opholdsstedet Skovly Jobklar A-dagpenge Opti-Bi ApS Jobklar Kontanthjælp Orø Ejendomme A/S Jobklar Kontanthjælp Orø Minigolf Og Restaurant V/ Clay Ove Jobklar A-dagpenge Green Orø Skole Indsatsklar Kontanthjælp Orø Taxi ApS Jobklar A-dagpenge Ousbjerggaard SDP 1 Revalidering Outdoorcentret Jagt Fiskeri ApS Indsatsklar Kontanthjælp P B Brolægning/Beton V/ Per Bøgh Hansen Indsatsklar Kontanthjælp P.I.T. Hegn/Jensens Skov-, Park- og Jobklar A-dagpenge Haveservice ApS P.P. Brolægning A/S Jobklar Kontanthjælp Panduro Hobby A/S SDP 2 Revalidering Per Gabriel Pedersen Jobklar A-dagpenge Peter Hansen-Nord SDP 1 Sygedagpenge Petersminde Ridecenter/Inge Birksted/Alex Indsatsklar Kontanthjælp Birksted Pizza Bazar v/ Ali Kisa Jobklar Kontanthjælp Plejecenter Midt I, Carl Reffsvej Indsatsklar Kontanthjælp Plejecenter Midt I, Hesseløvej Indsatsklar Kontanthjælp Plejecenter Midt I, Holbækhus Indsatsklar Kontanthjælp Plejecenter Midt I, Holbækhus SDP 1 Sygedagpenge Plejecenter Midt Ii, Stenhusbakken Indsatsklar Kontanthjælp Plejecenter Midt Ii, Stenhusbakken Jobklar A-dagpenge Plejecenter Midt Ii, Stenhusbakken Jobklar A-dagpenge Plejecenter Vest, Elmelunden Indsatsklar Kontanthjælp Side 41 af 153

42 Plejecenter Vest, Elmelunden Jobklar Kontanthjælp Plejecenter Vest, Kastanie Ly SDP 1 Sygedagpenge Plejecenter Vest, Kastanie Ly SDP 2 Sygedagpenge Plejecenter Vest, Rosenvænget SDP 1 Sygedagpenge Plejecenter Vest, Rosenvænget SDP 2 Sygedagpenge Plejecenter Øst, Møllevang Jobklar A-dagpenge Post Danmark Holbæk Postkontor SDP 3 Sygedagpenge Pot Olé W.E.T. Company ApS Indsatsklar Kontanthjælp Presswire ApS Jobklar Kontanthjælp Pro-Ren A/S Indsatsklar Kontanthjælp Ps Contact V/ Pia Saaby Christensen Indsatsklar Kontanthjælp Ps Contact V/ Pia Saaby Christensen SDP 2 Sygedagpenge Psykiatrien - Børne- Og Jobklar A-dagpenge Ungdomspsykiatrisk Afd. - Bu Holbæk - Amb. Gendarmergården Psykiatrien - Distrikt Køge/Distrikt Roskilde/Bu-Psykiatrisk Afd./Fællesfunktioner Jobklar A-dagpenge Puljebørnehaven Tuse Næs Indsatsklar Kontanthjælp Q Foods A/S Jobklar A-dagpenge Ragnhild s V/ Anita Ragnhild Pedersen Indsatsklar Kontanthjælp Raklev Skole Jobklar Kontanthjælp Rose Marie Larsen Indsatsklar Kontanthjælp Roskilde Universitet Jobklar A-dagpenge Rubinens Cleaning Service V/ Robeena Indsatsklar Kontanthjælp Michael William RV Murerentreprise ApS Indsatsklar Kontanthjælp Røde Kors Aftenskole I Tølløse Indsatsklar Kontanthjælp Røde Kors Aftenskole I Tølløse Jobklar Kontanthjælp Rørbue VVS ApS Indsatsklar Kontanthjælp Rådhuset Hårlev Jobklar A-dagpenge Rådhuset Svebølle Jobklar A-dagpenge S. C. Tag v/ Stig Christiansen Jobklar Kontanthjælp Salon Annie v/ Annie D Diallo Indsatsklar Kontanthjælp Sandkær Vvs V/ Jesper Sandkær Andersen Jobklar A-dagpenge Sca Packaging Flamingo SDP 1 Sygedagpenge Scantone A/S Jobklar A-dagpenge Sdr Jernløse Kirke V/ Birgit Nygaard Jobklar A-dagpenge Sørensen Sdr. Jernløse Lilleskole SDP 1 Sygedagpenge Sejergaardsskolen Jobklar A-dagpenge Selandia Center For Erhvervsrettet Jobklar A-dagpenge Uddannelse Sfo 1 Og Sfo Jobklar A-dagpenge Shell Service Jobklar Kontanthjælp Shell Service Jobklar Kontanthjælp Shell Service Jobklar Ledighedsydelse Sidesporet Jobklar Kontanthjælp Silvan Holbæk Indsatsklar Kontanthjælp Silvan Holbæk Jobklar A-dagpenge Sjællands Vikar Service Indsatsklar Kontanthjælp Sjællands Vikar Service Jobklar A-dagpenge Side 42 af 153

43 Skadeservice Danmark A/S Jobklar Ledighedsydelse Skat Skattecenter Holbæk SDP 1 Revalidering Skolefritidsordningen Absalonskolen Jobklar A-dagpenge Skolefritidsordningen Absalonskolen SDP 2 Revalidering Skolefritidsordningen Vipperød Skole SDP 1 Sygedagpenge Skolefritidsordningen Østre Skole Indsatsklar Kontanthjælp Skovhuset Jobklar A-dagpenge Skovhuset Jobklar A-dagpenge Slagtermester Flemming Nielsen Indsatsklar Kontanthjælp Slotsparkens Børnegård Jobklar A-dagpenge Smc-Biler Amager Jobklar A-dagpenge Snedker Og Tømrermester Torben SDP 1 Sygedagpenge Hovmand Social- Og Sundhedscentret SDP 2 Sygedagpenge Solsikken Jobklar A-dagpenge Solsikken Jobklar A-dagpenge Solsikken Jobklar A-dagpenge Solsikken Jobklar Ledighedsydelse Sophienholm Grus og Sten ApS Jobklar Kontanthjælp Sorø Ungdomsskole / Sorø Efterskole / Jobklar A-dagpenge Sorø Gymnastikefterskole Sr Baneservice S.m.b.a Jobklar A-dagpenge Stanley Design Holbæk Aps Indsatsklar Kontanthjælp Stestrup Centralskole Jobklar A-dagpenge Stof & Stil Peters Resthal Indsatsklar Revalidering Stof SDP 2 Sygedagpenge Store Merløse Centralskole Jobklar A-dagpenge Store Merløse Centralskole Jobklar A-dagpenge Stormøllen Børnehave Jobklar A-dagpenge Stormøllen Børnehave Jobklar A-dagpenge Stripp's Auto V/ Michael Stripp Jobklar Kontanthjælp Støttekontaktgruppen Jobklar A-dagpenge Sunmatic A/S Indsatsklar Kontanthjælp Sunmatic A/S Indsatsklar Sygedagpenge Superbest Holbæk Indsatsklar Kontanthjælp Superbest Holbæk Indsatsklar Kontanthjælp Superbest Holbæk Jobklar A-dagpenge Superbest Holbæk Jobklar Kontanthjælp Superbest Mellemvang Holbæk ApS SDP 2 Sygedagpenge Superbrugsen Indsatsklar Kontanthjælp Superbrugsen Indsatsklar Kontanthjælp Superbrugsen Jobklar A-dagpenge Superbrugsen SDP 1 Sygedagpenge Superbrugsen SDP 3 Sygedagpenge Svinninge Kirkekasse Indsatsklar Kontanthjælp Svinninge Skole Jobklar Kontanthjælp Sygehus Nord - Holbæk Indsatsklar Kontanthjælp Sygehus/Psykiatrien - Distrikt Holbæk Sygehus Nord - Holbæk Jobklar A-dagpenge Sygehus/Psykiatrien - Distrikt Holbæk Sygehus Nord - Holbæk Sygehus/Psykiatrien - Distrikt Holbæk Jobklar A-dagpenge Side 43 af 153

44 Sygehus Nord - Holbæk Jobklar A-dagpenge Sygehus/Psykiatrien - Distrikt Holbæk Sygehus Nord - Holbæk Jobklar A-dagpenge Sygehus/Psykiatrien - Distrikt Holbæk Sygehus Nord - Holbæk Jobklar A-dagpenge Sygehus/Psykiatrien - Distrikt Holbæk Sygehus Nord - Køge Sygehus Jobklar A-dagpenge Sygehus Nord - Roskilde Sygehus Jobklar A-dagpenge Sygehus Nord - Roskilde Sygehus Jobklar Kontanthjælp Søndre Børnehus Jobklar A-dagpenge Søndre Børnehus Jobklar A-dagpenge Søndre Børnehus Jobklar A-dagpenge T M Retall V/ Tina Munkholm Indsatsklar Revalidering T T U Jobklar A-dagpenge T.T. Auto, Mørkøv ApS Indsatsklar Kontanthjælp T.T. Auto, Mørkøv ApS Jobklar A-dagpenge Tango Delikatesser V/ Fernando Christian Indsatsklar Kontanthjælp Nielsen Taxavognmand Niyazi Yilmaz Jobklar A-dagpenge Teknik- Og Miljøafdelingen Jobklar A-dagpenge Teknik- Og Miljøafdelingen Jobklar A-dagpenge Teknik- Og Miljøafdelingen Jobklar A-dagpenge Teknik- Og Miljøafdelingen Jobklar A-dagpenge Teknik- Og Miljøafdelingen Jobklar A-dagpenge Teknik- Og Miljøafdelingen Jobklar A-dagpenge Teknik- Og Miljøafdelingen SDP 1 Sygedagpenge Tempelgaardens Kontorservice ApS Jobklar A-dagpenge Thode Erhverv Sjælland, Filial af Te Jobklar Kontanthjælp Sjaelland Limited, England TJ Tømrerservice ApS Jobklar A-dagpenge Tornved Genbrugsplads SDP 1 Sygedagpenge Troldemosen Jobklar Ledighedsydelse Troldemosen SDP 1 Sygedagpenge Tuse Aktivitetscenter Jobklar Kontanthjælp Tuse Hallen Jobklar A-dagpenge Tuse Skole Jobklar A-dagpenge Tveje Merløse Menighedsråd Indsatsklar Kontanthjælp Tveje Merløse Menighedsråd Indsatsklar Kontanthjælp Tøj & Sko Indsatsklar Kontanthjælp Tøj & Sko Jobklar A-dagpenge Tølløse Centralskole Indsatsklar Kontanthjælp Tølløse Centralskole Jobklar A-dagpenge Tølløse Centralskole Jobklar A-dagpenge Tølløse Menighedsråd Indsatsklar Kontanthjælp Tølløse Skoles Sfo Indsatsklar Kontanthjælp Tølløse Slots Efterskole Jobklar A-dagpenge Tømrerfirmaet Ammekilde Sønner V/ Match 3 Kontanthjælp Søren Ammekilde Ben Harrouga Tømrerfirmaet F L ApS SDP 2 Sygedagpenge Ucsj Holbæk Seminarium Jobklar A-dagpenge Ucsj Holbæk Seminarium SDP 3 Revalidering Side 44 af 153

45 Udby Skole Jobklar Kontanthjælp Udvej Indsatsklar Kontanthjælp Ugerløse Brugsforening SDP 2 Revalidering Ugerløse Kirke Jobklar Kontanthjælp Ugerløse Sfo Jobklar A-dagpenge Ulrich Nørgaard Holding ApS Jobklar A-dagpenge Undløse Blomster Og Brugskunst V/ Jane Indsatsklar Kontanthjælp Basballe Jensen Undløse Blomster Og Brugskunst V/ Jane Jobklar Kontanthjælp Basballe Jensen Undløse Børnehus Indsatsklar Kontanthjælp Undløse Centralskole Indsatsklar Kontanthjælp Undløse Centralskole Jobklar A-dagpenge Ungdomsområdet Indsatsklar Kontanthjælp Varmestuen Klostercafeen Indsatsklar Kontanthjælp Vestfragt A/S Jobklar A-dagpenge Vestfragt A/S Jobklar A-dagpenge Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder Jobklar Kontanthjælp Vestsjællands Bilsyn V/ Niels Holger Rask Jobklar A-dagpenge Larsen Vestsjællands Dyreinternat v/alec Indsatsklar Kontanthjælp Barington Vikingeskibsmuseet I Roskilde Jobklar Kontanthjælp Vipperød Skole Indsatsklar Revalidering Vipperød Skole Jobklar Kontanthjælp Virum Pizza Indsatsklar Kontanthjælp Vognmand Ruar Odd Rømer Jobklar Kontanthjælp Vuc Vestsjælland Nord Jobklar Kontanthjælp Vuggestuen Solgården Jobklar A-dagpenge VVS-Installatør Poul Christensen A/S Indsatsklar Kontanthjælp W. Olsen & Søn Modelfabrik A/S Jobklar A-dagpenge Wartoys V/ Bo Henrik Pedersen Indsatsklar Kontanthjælp Ying Yang Tina Birgitta Jørgensen Jobklar A-dagpenge Zealand Care A/S Jobklar Kontanthjælp Z-Multi-Service V/ Zulfikar Tokmak Jobklar A-dagpenge Øllingegaard I/S Jobklar Kontanthjælp Østfeldt Autov/ Lars Østfeldt Jobklar Kontanthjælp Østre Skole Indsatsklar Kontanthjælp Aage Brun Petersen Sønner Holbækaps Indsatsklar Kontanthjælp Ågerup Skole Jobklar A-dagpenge Ågerup Skole Jobklar Kontanthjælp Ålholm Tæpper Jobklar A-dagpenge Side 45 af 153

46 Antal virksomhedsplaceringer fordelt faldende efter antal placeringer pr. virksomhed (Virksomheder der ikke optræder i listen, har kun én placering) Antal gange udbyder optræder Udbyder: Total Jobcenter Holbæk 17 Netto 9 Bauhaus Danmark A/S 8 Teknik- Og Miljøafdelingen 7 Sygehus Nord - Holbæk Sygehus/Psykiatrien - Distrikt Holbæk 6 Kirkens Korshær 6 Superbrugsen 5 Maglesø Efterskole 5 Jyderup Skole 5 Børnehuset Villa Kulla 4 Børnehuset Eventyrlunden 4 Superbest Holbæk 4 Forsorgshjemmet Karlsvognen 4 Børnehuset Hagested 4 Holbæk Bibliotek 4 Solsikken 4 Kc - Jobservice 4 Shell Service 3 Holbæk Planteskole ApS 3 Holbæk Fritidscenter 3 Bispehøjens Børnegård 3 Nordvestsjællands Produktionsskole 3 Børnegården Elletoften 3 Tølløse Centralskole 3 Børnehuset Elverhøj 3 Holbæk Lille Skole 3 Børnehuset Sofiehaven 3 Kunsthøjskolen 3 Absalonskolen 3 Plejecenter Midt Ii, Stenhusbakken 3 Coop Kvickly Slotscentret 3 Søndre Børnehus 3 Dansk Røde Kors, Tornved-Bjergsted Afd. 3 Filadelfia 3 Kildebjergskolen 3 Andelslandsbyen Nyvang 2 T.T. Auto, Mørkøv ApS 2 Silvan Holbæk 2 Bregninge Bjergsted Friskole 2 Vipperød Skole 2 Br-Legetøj Markedsgården 2 Plejecenter Vest, Kastanie Ly 2 Bygninger Og Service - Holbæk Sygehus - Det Sunde Køkken 2 Store Merløse Centralskole 2 Autohuset Stormgaard Holbæk A/S 2 Ucsj Holbæk Seminarium 2 Børnehaven Spirrekassen 2 Side 46 af 153

47 Mcdonald's Holbæk v/ Jens Erik Arenfeldt 2 Børnehuset Holbæk Have 2 Plejecenter Midt I, Holbækhus 2 Børnehuset Mariendal 2 Ps Contact V/ Pia Saaby Christensen 2 Børnehuset Sdr Jernløse 2 Skolefritidsordningen Absalonskolen 2 Børneinstitutionen Huset 2 Sunmatic A/S 2 Børnespecialcenter 2 - Fritidshjemmet V/ Ladegårdsskolen 2 Tveje Merløse Menighedsråd 2 Cafe Poccers v/ Ali Kara 2 Undløse Centralskole 2 Crown-Foods A/S 2 Lidl Holbæk 2 Dagbehandling Nordhuset 2 Midt- Og Vestsjællands Politi. Hovedstation.(pkr. 08) 2 Dyrlæge Sanne Svendsen 2 Nr. Jernløse Skolefritidsklub 2 Efterskolen Smededal 2 Plejecenter Vest, Elmelunden 2 Falcks Redningskorps A/S 2 Plejecenter Vest, Rosenvænget 2 Folkebørnehaven 2 Røde Kors Aftenskole I Tølløse 2 Gaya Musik V/ Kim Alring 2 Sjællands Vikar Service 2 H.I. Teknik ApS 2 Skovhuset 2 Hjembæk-Svinninge Menighedsråd 2 Stormøllen Børnehave 2 Hjæmbæk Sogns Menighedsråd 2 Sygehus Nord - Roskilde Sygehus 2 Holbæk Affald A/S 2 Troldemosen 2 Administrationscenteret 2 Tøj & Sko 2 Holbæk Private Realskole 2 Undløse Blomster Og Brugskunst V/ Jane Basballe Jensen 2 HTH Køkkenforum Holbæk Aps 2 Vestfragt A/S 2 Jyderup Bibliotek 2 Ågerup Skole 2 Bo- Og Servicecenter Holbæk Skarridsøhjemmet 2 Side 47 af 153

REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)

REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 9. maj 2011 kl. 16.00 19.00 Administrationscenteret Strandstræde 2, 4300 Holbæk Lokale 1.A 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. Aktiverings- og udbudsstrategi...3

Læs mere

REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)

REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 24. januar 2011 kl. 14.00 21.00 Administrationscenteret Strandstræde 2, 4300 Holbæk Lokale 1.A Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Nyt medlem

Læs mere

REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)

REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 25. oktober 2010 kl. 15.30 17.00 (i umiddelbar forlængelse af dialogmødet med RBR) Hotel Scandic i Ringsted Med følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)

REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 21. juni 2010 kl. 16.00 18.15 Administrationscenteret, Strandstræde 5, 4300 Holbæk lok. 1.A Med følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2.

Læs mere

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 27. august 2012 - kl. 16.00. Kanalstræde 2, lok. 1 A 4300 Holbæk

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 27. august 2012 - kl. 16.00. Kanalstræde 2, lok. 1 A 4300 Holbæk Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 27. august 2012 - kl. 16.00. Kanalstræde 2, lok. 1 A 4300 Holbæk Indhold 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Temadrøftelse - Erhvervs- og turismestrategi...

Læs mere

REFERAT Af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 30. januar 2012, kl. 16.00 18.00, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, Lokale 1.A

REFERAT Af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 30. januar 2012, kl. 16.00 18.00, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, Lokale 1.A REFERAT Af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 30. januar 2012, kl. 16.00 18.00, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, Lokale 1.A Fremmødte med stemmeret: Kenny Jensby, formand Hans Kristian Jensen Hanne Ulendorf

Læs mere

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 4. februar 2013 kl. 16.00. Kanalstræde 2, lok. 1 A 4300 Holbæk

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 4. februar 2013 kl. 16.00. Kanalstræde 2, lok. 1 A 4300 Holbæk Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 4. februar 2013 kl. 16.00. Kanalstræde 2, lok. 1 A 4300 Holbæk Dagsorden med beslutninger 1. Godkendelse af dagsorden... 3 Tiltrådt... 3 2. Orientering

Læs mere

DAGSORDEN Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)

DAGSORDEN Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) DAGSORDEN Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 17. august 2010 kl. 17.30 19.00 Administrationscenteret, Strandstræde 5, 4300 Holbæk lok. 1.A Med følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 2. december 2013 kl. 16.00 18.00. Kanalstræde 2, lok. 1 A 4300 Holbæk

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 2. december 2013 kl. 16.00 18.00. Kanalstræde 2, lok. 1 A 4300 Holbæk Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 2. december 2013 kl. 16.00 18.00. Kanalstræde 2, lok. 1 A 4300 Holbæk Deltagere med stemmeret: Kenny Jensby, formand Jens Brøchner, 2. næstfmd. Hans

Læs mere

Nr. 24 - december 2013

Nr. 24 - december 2013 Nr. 24 - december 2013 AM Elevatorservice Odsherreds Bilcenter BVK Projektering ApS Unique Travel Multiplikator Home Holbæk A/S Jens Brøchner ApS OK Rengøring Danske Bank Erhvervscenter Holbæk Vipperød

Læs mere

EAN. nr. EANlokationsnummer Beskrivelse Navn Afdeling Beskrivelse

EAN. nr. EANlokationsnummer Beskrivelse Navn Afdeling Beskrivelse 5790000384068 IT-afdelingen Anne Scharling (tidligere Kristjansen) 5300 Koncernservice 5790000399048 Vej og Park Betta Vanggaard 5620 Vej og Park 5790000400089 Afd. Bjergmarken (skole) Lone Børsting 6970

Læs mere

REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)

REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 14. marts 2011 kl. 16.00 19.00 Administrationscenteret Strandstræde 2, 4300 Holbæk Lokale 1.A Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Nyt medlem

Læs mere

REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)

REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 3. maj 2010 kl. 17.30 19.30 Administrationscenteret, Strandstræde 5, 4300 Holbæk lok. 1.A Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. ResultatRevision

Læs mere

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Lejre 23.april 2013 Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Tirsdag den 23. april 2013, Kl. 15.00 17.00 Rådhuset i Hvalsø (kantinen), Møllebjergvej 4, 4430 Hvalsø. Deltagere: Christian

Læs mere

Holbæk Bibliotek + Lokal bibliotekerne i Jyderup, Svinninge

Holbæk Bibliotek + Lokal bibliotekerne i Jyderup, Svinninge 5790000384068 Koncernservice (KONS) IT-afdelingen 5300 Anne Scharling 5790000399048 Vej og Park (VBAF) Vej og Park 5620 Betta Vanggaard 5790000400089 Sofielundskolen ( LAER) Afd. Bjergmarken (skole) 6970

Læs mere

REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)

REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 22. marts 2010 kl. 16.00 18.00 Administrationscenteret, Strandstræde 5, 4300 Holbæk lok. 1.A Med følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2.

Læs mere

Regnskab 2013. Bind II

Regnskab 2013. Bind II Regnskab 2013 Bind II Indholdsfortegnelse Bind II 1 Regnskabsoversigter... 2 1.1 Konto 00 Byudvikling... 2 1.2 Konto 01 Forsyningen... 15 1.3 Konto 02 Transport og infrastruktur... 18 1.4 Konto 03 Skoler

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 03. november 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Belægningen Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Susanne Brixum, Annette Møller Sjøbeck,

Læs mere

R e f e r a t. Evt. afbud bedes meddelt senest fredag den 20. juni kl. 12.00 til agnete.taaning@rksk.dk

R e f e r a t. Evt. afbud bedes meddelt senest fredag den 20. juni kl. 12.00 til agnete.taaning@rksk.dk R e f e r a t Indholdsfortegnelse Dagsorden for Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 24. juni 2014 Mødetid 11.00 14.15 Mødested Rådhuset i Tarm Konferencerummet Fraværende Bemærkninger Preben Huus

Læs mere

Nyt om skolestrukturen

Nyt om skolestrukturen Nyt om skolestrukturen Nyhedsbrev, særudgave 20. december 2011 Til alle ansatte, elever og forældre Ny ledelsesstruktur for skolerne i Holbæk Kommune er på plads Holbæk Kommune er godt i gang med at gennemføre

Læs mere

Center for arbejdsmarked

Center for arbejdsmarked 21-02-2014 Rapport over virksomheder med personer i løntilskud i 2013 Tilbudstype Antal personer me Ansættelse med løntilskud 805 Caspershus 33207212 Frederikshavn 32 Ældre Bangsbo Aktivitetscenter 29189498

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 12. marts 2014 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64 - Rådhuset NB. Fraværende Cai Møller, Lars Hostrup, David Nordstrøm Stedfortræder Medlemmer Cai Møller

Læs mere

REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)

REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 17. august 2010 kl. 17.30 19.00 Administrationscenteret, Strandstræde 5, 4300 Holbæk lok. 1.A Med følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 24. august 2010 kl. 15.30 til 17.30 hos Selandia-CEU Deltagere: Frank Tonsberg, EUC NVS Lars Thore Jensen, VUC NVS/UCSJ Ulla Koch, VUC VSS/UCSJ Jens Timm Jensen, VUC NVS Jørgen

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 2.1 Orientering...2 Bilag 1: Notat om budget 2015 - Socialtilsyn Midt...2 Bilag 2: Notat vedr. Børnehusets takst 2015...7 3.1 Fokusområder for

Læs mere

798 H & M Hennes & Mauritz A/S 3 A/S Bevola 1 Abc Industrigummi Aps 1 Abc Total Aps 1 Achton A/S 1 Aco Nordic A/S 4 Alfa-Z-Service A/S 2 Allindelille

798 H & M Hennes & Mauritz A/S 3 A/S Bevola 1 Abc Industrigummi Aps 1 Abc Total Aps 1 Achton A/S 1 Aco Nordic A/S 4 Alfa-Z-Service A/S 2 Allindelille Rækkenavne Antal af CVR-nr 798 H & M Hennes & Mauritz A/S 3 A/S Bevola 1 Abc Industrigummi Aps 1 Abc Total Aps 1 Achton A/S 1 Aco Nordic A/S 4 Alfa-Z-Service A/S 2 Allindelille Børnehave 2 Alt På Det Rene

Læs mere

K0101 Carina Christiansen Meter 2011: 5750 Meter anslået 2012: 0

K0101 Carina Christiansen Meter 2011: 5750 Meter anslået 2012: 0 K0101 Carina Christiansen Meter 2011: 5750 Meter anslået 2012: 0 DAGLI BRUGSEN VIPPERØD STATIONSVEJ 2-4 4390 VIPPERØD 59182024 Vibeke Sunesen Hyldegårdsvej 27, Mårsø 4300 Holbæk SALTOFT HOLDING APS SKOVLYVEJ

Læs mere

Budget 2009. Side 1 af 113

Budget 2009. Side 1 af 113 Budget 2009 Side 1 af 113 Indholdsfortegnelse Totalbudget med tilhørende noter...3 Budgetteringsforudsætninger...10 Bevillingsniveau...20 Hovedoversigt til budget...21 Tværgående artsoversigt...79 Investeringsoversigt...80

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. marts 2014 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Harald Grønlund DA Torben Jakobsen,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 12. marts 2014 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64 - Rådhuset NB. Fraværende Cai Møller, Lars Hostrup, David Nordstrøm Stedfortræder Medlemmer Cai Møller

Læs mere