Referat Af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)"

Transkript

1 Referat Af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 29. august kl (Bemærk udvidet møde pga. dagsordens udstrækning) Administrationscenteret Strandstræde 2, 4300 Holbæk Lokale 1.A 1. Godkendelse af dagsorden Temadrøftelse: Den virksomhedsrettede indsats BeskæftigelsesPlan 2012 (BP2012) Plan for Virksomhedsrettet Indsats og udbud Resultatopfølgning Projekt Værftet Projektopfølgning Økonomiopfølgning Indkomne ansøgninger Temadrøftelse: LBR s rolle og eventuelle ændringer af forretningsorden Orientering fra Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse Orientering fra arbejdsmarkedscenter/sekretariatet Eventuelt/meddelelser Medlemmer: Kenny Jensby, formand Birgit Jørgensen, 1. næstfmd. John Hvass, 2. næstfmd. Hanne Ulendorf Hans Kristian Jensen Klaus Madsen Mogens Hansen Jytte Brouer Nils Lomholdt Henrik Wøhlk Faste repræsentanter: Casper Christensen Frank Tonsberg Mahad Ali Hasan Deltagere fra administrationen: Kasper Kyed, arbejdsmarkedschef Ole Søbæk, afdelingsleder Afbud: Mahad Ali Hasan Byrådet LO DA LO LO AC DH DH FTF PLO HolbækRegionens Erhvervsråd EUC Nordvestsjælland Styregruppen for integrationsindsatsen Arbejdsmarkedscenteret LBR s sekretariat Styregruppen for integrationsindsatsen Side 1 af 153

2 1. Godkendelse af dagsorden Resumé: LBR godkender dagsorden Det indstilles: at LBR godkender dagsorden Sagsbeskrivelse: Dagsorden til møder i LBR udarbejdes af sekretariatet efter formandskabets anvisninger. LBR har dog mulighed for ved mødets start at udskyde behandlingen af punkter eller tilføje punkter efter nærmere bestemmelser fastsat i forretningsordenen. Lovgrundlag: Forretningsordenens 6 Bilag: Ingen Beslutning: Godkendt Side 2 af 153

3 2. Temadrøftelse: Den virksomhedsrettede indsats Resumé: LBR drøfter redskaber og effekt af den virksomhedsrettede indsats Det indstilles: At LBR drøfter sagen, og giver bemærkninger til den virksomhedsrettede indsats Sagsbeskrivelse: Paletten af redskaber i den virksomhedsrettede indsats er bred. Og generelt er virksomhedsrettet indsats det beskæftigelsesredskab der har størst jobeffekt. Derfor anvendes redskaberne aktivt i bestræbelserne på at reducere antallet af borgere på offentlig forsørgelse. Det er dog også et redskab der skal anvendes både målrettet den enkelte ledige eller sygemeldte og i et godt og bredt samarbejde med de faglige organisationer. Drøftelsen har såvel relevans som aktualitet i lyset af: lovændringerne på beskæftigelsesområdet det skærpede virksomhedsrettede fokus det stigende antal borgere i arbejdskraftreserven og den fremtidige mangel på kvalificeret arbejdskraft Drøftelsen genoptages på baggrund af drøftelse på LBR-møder i maj og juni, hvor LBR udtrykker ønske om at følgende indgår i drøftelsens baggrundsmateriale: Fokus på uddannelse af ufaglærte Fokus på fremtidige flaskehalse/mangel på kvalificeret arbejdskraft (kommunefordelt statistik ift. mangellister) Fokus på jobrotation og anvendelsen af flere redskabstyper Fokus på virksomheds-partnerskabsaftaler Overblik over, hvilke aktiviteter borgere i Vejledning og Opkvalificering aktuelt er i gang med (uddannelse, jobsøgning, kortere opkval.) Derfor vedlægges en række bilag til sagen som baggrundsmateriale og inspiration for drøftelsen. Det har ikke været muligt at indhente opdateret information om kommunefordelt fremskrivning af manglen på arbejdskraft, ligesom det ej heller har været muligt at skabe en detaljeret fortegnelse over hvilke aktiviteter borgerne deltager i under vejledning og opkvalificering. Sagen er udsat fra møde i juni, hvorfor der er ændrede forhold vedrørende en række bilag. Bilag 2.1 samt 2.3 til 2.6 genfremsendes ikke da de indgår i juni-dagsorden. Bilag 2.2 fremsendes i opdateret udgave. Bilag 2.7 blev taget til efterretning ved mødet i juni og genfremsendes således ej heller. Bilag 2.11 eftersendes. Lovgrundlag: Lov om ansvar for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Side 3 af 153

4 Bilag: 2.1 Effekter af tilbud i Holbæk Jobcenter 2.2 Fortegnelse over voksenlærlinge samt virksomhedsrettede placeringer 2.3 Notat fra BRHS: Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 2.4 Handlingsplan for uddannelse i beskæftigelsesindsatsen 2.5 Case om partnerskab om uddannelse for unge og faglærte i byggeriet 2.6 Case om partnerskabsaftaler Jobcenter Slagelse 2.7 Uddrag af Rambøll-rapport om jobrotation maj Uddrag af Resultater af beskæftigelsesindsatsen 2. status april Status for beskæftigelsesindsatsen, aktiv indsats, AMS august Virksomhedsrettet indsats, kvartalsoverblik maj 2011for jobcentergruppe Fortegnelse over virksomhedsrettet indsats. Beslutning: LBR tog orienteringen til efterretning med følgende bemærkninger: LBR drøftede mulighederne for og ønskerne om flere korte opkvalificerende forløb, for ledige med forældede uddannelser, eller ledige som kun mangler ganske få kvalifikationer for at være fagligt opdaterede. LBR udtrykker positive forventninger til behovet (og dermed muligheden for opkvalificering af ledige) ift. fremtidig faglært arbejdskraft i forlængelse af beslutninger om Metro City Ring, Femern Bælt-forbindelsen, udbygninger af motorvejsnet mv. Debat om effekt af de forskellige redskaber. Særligt fokus på debat om forskellen på effekt af hhv. privat og offentlige løntilskudsjobs. Debat om kvoter for offentlige løntilskudspladser. LBR drøftede den langsigtede arbejdskraftudfordring. Side 4 af 153

5 Bilag 2.2 Fortegnelse over voksenlærlinge samt virksomhedsrettede placeringer Antal voksenlærlinge pr fordelt på områder smed 1 bygningsmaler 1 skov- og naturtekniker 1 tømrer 6 industrioperatør 1 plastmager 1 teknisk designer 1 tjener 1 delikatesseassistent 2 salgsassistent 2 kontor m/speciale 18 soc-og sundhedshj. 14 vvs- og blikkenslager 1 frisør 1 tandklinikassistent 2 antal voksenlærlinge pr Side 5 af 153

6 2.8 Uddrag af Resultater af beskæftigelsesindsatsen 2. status april 2011 Side 6 af 153

7 Side 7 af 153

8 Side 8 af 153

9 Side 9 af 153

10 Side 10 af 153

11 Side 11 af 153

12 Side 12 af 153

13 Side 13 af 153

14 Side 14 af 153

15 2.9 Status for beskæftigelsesindsatsen, aktiv indsats, AMS august 2011 Side 15 af 153

16 Side 16 af 153

17 Side 17 af 153

18 Side 18 af 153

19 Side 19 af 153

20 Side 20 af 153

21 Side 21 af 153

22 Side 22 af 153

23 Side 23 af 153

24 Side 24 af 153

25 2.10 Virksomhedsrettet indsats, kvartalsoverblik maj jobcentergruppe 4 Side 25 af 153

26 Side 26 af 153

27 Side 27 af 153

28 Side 28 af 153

29 Side 29 af 153

30 Side 30 af 153

31 Side 31 af 153

32 Side 32 af 153

33 Bilag 2.11 Fortegnelse over virksomhedsrettet indsats Bilaget består af følgende 3 underopgørelser: De enkelte placeringer, sorteret alfabetisk efter virksomhed Antal virksomhedsplaceringer fordelt faldende efter antal placeringer pr. virksomhed Antal virksomhedsrettede placeringer fordelt på forsørgelsesgrundlag og match De enkelte placeringer, sorteret alfabetisk efter virksomhed Virksomhed Start Slut Match Forsørgelse 1st Fashion Group International SDP 1 Revalidering A B Autoteknik ApS Jobklar Kontanthjælp Abc Service v/ Max R Wessberg Jobklar Kontanthjælp Abildgården - Center Holbæk SDP 3 Sygedagpenge Absalonskolen Indsatsklar Kontanthjælp Absalonskolen Indsatsklar Kontanthjælp Absalonskolen Jobklar A-dagpenge Administrationen Jobklar A-dagpenge Administrationscenteret Indsatsklar Kontanthjælp Administrationscenteret Indsatsklar Revalidering Aktiv Partner ApS Jobklar Revalidering Aktivitetsstedet Søholm SDP 1 Revalidering Al Tag- og Facaderens ApS Jobklar A-dagpenge Also Actebis A/S Jobklar Kontanthjælp Andelslandsbyen Nyvang Jobklar A-dagpenge Andelslandsbyen Nyvang Jobklar A-dagpenge Annette Nielsen SDP 1 Sygedagpenge Anpartsselskabet Kalundborg af Jobklar A-dagpenge Anpartsselskabet Københavnsvej Indsatsklar Kontanthjælp 69,Roskilde Anti Rust Holbæk ApS SDP 1 Revalidering ApS 17 Nr Jobklar A-dagpenge Arne Olsens Tagdækkerservice Jobklar Kontanthjælp Autofix Holbæk V/ Feyzullah Bozgevik Jobklar Kontanthjælp Autohuset Stormgaard Holbæk A/S Jobklar A-dagpenge Autohuset Stormgaard Holbæk A/S Jobklar A-dagpenge Auto-Shop V/ Kim Petersen Jobklar A-dagpenge Axel Hansen Transport A/S Indsatsklar Revalidering Babysam Holbæk Jobklar Kontanthjælp Bagersofus V/ Helle Rømer SDP 1 A-dagpenge Bauhaus Danmark A/S Indsatsklar Kontanthjælp Bauhaus Danmark A/S Indsatsklar Kontanthjælp Bauhaus Danmark A/S Indsatsklar Kontanthjælp Bauhaus Danmark A/S Indsatsklar Kontanthjælp Bauhaus Danmark A/S Indsatsklar Kontanthjælp Bauhaus Danmark A/S Jobklar Kontanthjælp Bauhaus Danmark A/S Jobklar Kontanthjælp Bauhaus Danmark A/S Jobklar Kontanthjælp Be Visible Jobklar A-dagpenge Beckmann A/S Jobklar Kontanthjælp Berendsen Textil Service A/S SDP 1 Sygedagpenge Side 33 af 153

34 Berg Gruppen V/ Rune Berg Henriksen Indsatsklar Kontanthjælp Bindesbøll Begravelsesforretning Aps Indsatsklar Kontanthjælp Biotech Brændsel ApS Indsatsklar Kontanthjælp Bispehøjens Børnegård Indsatsklar Kontanthjælp Bispehøjens Børnegård Indsatsklar Kontanthjælp Bispehøjens Børnegård SDP 1 Revalidering Bjergmarkens Supermarked ApS Jobklar Kontanthjælp Bjergmarkskolen Jobklar Kontanthjælp Blå Kors Danmark Jobklar Kontanthjælp Bo- Og Servicecenter Holbæk Jobklar A-dagpenge Skarridsøhjemmet Bo- Og Servicecenter Holbæk Jobklar Kontanthjælp Skarridsøhjemmet Boligselskabet Lejerbo Holbæk Indsatsklar Kontanthjælp Regionskontor Brdr. S Byg og Bolig ApS Jobklar Kontanthjælp Bregninge Bjergsted Friskole Jobklar A-dagpenge Bregninge Bjergsted Friskole Jobklar A-dagpenge Br-Legetøj Markedsgården Indsatsklar Kontanthjælp Br-Legetøj Markedsgården Jobklar Kontanthjælp Brødrene Dahl A/S Jobklar Kontanthjælp Bybækgård v/ Morten Clausen Jobklar A-dagpenge Bygninger Og Service - Holbæk Sygehus Jobklar A-dagpenge Det Sunde Køkken Bygninger Og Service - Holbæk Sygehus Jobklar Ledighedsydelse Det Sunde Køkken Børne Planeten V/ Elsebeth Christine Jobklar Kontanthjælp Hermansen Børnegården Elletoften Indsatsklar Kontanthjælp Børnegården Elletoften Jobklar A-dagpenge Børnegården Elletoften Jobklar A-dagpenge Børnehaven Fjordbakken Indsatsklar Kontanthjælp Børnehaven Frydendal Jobklar A-dagpenge Børnehaven Langbjerggård De Fire Årstider Jobklar Ledighedsydelse Børnehaven Lærkereden Jobklar A-dagpenge Børnehaven Spirrekassen Indsatsklar Kontanthjælp Børnehaven Spirrekassen Jobklar A-dagpenge Børnehaven Troldehytten Indsatsklar Kontanthjælp Børnehuset Elverhøj Indsatsklar Kontanthjælp Børnehuset Elverhøj Jobklar Kontanthjælp Børnehuset Elverhøj Jobklar Kontanthjælp Børnehuset Eventyrlunden Indsatsklar Kontanthjælp Børnehuset Eventyrlunden Jobklar A-dagpenge Børnehuset Eventyrlunden Jobklar A-dagpenge Børnehuset Eventyrlunden Jobklar Kontanthjælp Børnehuset Firkløveren Indsatsklar Kontanthjælp Børnehuset Hagested Jobklar A-dagpenge Børnehuset Hagested Jobklar A-dagpenge Børnehuset Hagested Jobklar A-dagpenge Børnehuset Hagested Jobklar A-dagpenge Børnehuset Holbæk Have Jobklar A-dagpenge Side 34 af 153

35 Børnehuset Holbæk Have SDP 2 Sygedagpenge Børnehuset Lejerbo Jobklar Kontanthjælp Børnehuset Mariendal Jobklar A-dagpenge Børnehuset Mariendal Jobklar A-dagpenge Børnehuset Sdr Jernløse Jobklar A-dagpenge Børnehuset Sdr Jernløse Jobklar A-dagpenge Børnehuset Sofiehaven Indsatsklar Kontanthjælp Børnehuset Sofiehaven Jobklar A-dagpenge Børnehuset Sofiehaven Jobklar A-dagpenge Børnehuset Sølyst Jobklar A-dagpenge Børnehuset Troldhøjen SDP 1 Sygedagpenge Børnehuset Tusenfryd Jobklar A-dagpenge Børnehuset Villa Kulla Jobklar A-dagpenge Børnehuset Villa Kulla Jobklar A-dagpenge Børnehuset Villa Kulla SDP 1 A-dagpenge Børnehuset Villa Kulla SDP 1 Sygedagpenge Børneinstitutionen Huset Jobklar A-dagpenge Børneinstitutionen Huset Jobklar A-dagpenge Børnekonsulentcentret Indsatsklar Kontanthjælp Børnespecialcenter 2 - Fritidshjemmet V/ Indsatsklar Revalidering Ladegårdsskolen Børnespecialcenter 2 - Fritidshjemmet V/ Jobklar Kontanthjælp Ladegårdsskolen Børnespecialcenter 2 - Ladegårdsskolen Jobklar A-dagpenge C J Alarm Vagtservice/ Odsherreds Sikkerhedsservice V/ Christin Pedersen Jens Ole Ravn Jobklar Kontanthjælp C.M. Trading Og Transport V/ Claus Einer Jobklar Revalidering Madsen Cafe Poccers v/ Ali Kara Indsatsklar Kontanthjælp Cafe Poccers v/ Ali Kara Jobklar Kontanthjælp Cafe Viella V/ Volkan Coban Indsatsklar Kontanthjælp Canisdomestics Hundekennel Og Zabell / Indsatsklar Kontanthjælp Zalon Six Zax V/ Josefin Kamille Zabell Carls Hjørne Jobklar Kontanthjælp Caspari ApS Indsatsklar Kontanthjælp CC Camping og Marine A/S Jobklar A-dagpenge Center For Specialundervisning SDP 1 Sygedagpenge Centerpubben v/ Jan Petersen Jobklar Kontanthjælp Centralkøkkenet Stenhusbakken Jobklar A-dagpenge Chanchen Roskilde Trav Cafeén V/ Camilla Indsatsklar Kontanthjælp Vesterskov Hansen Compass Datawarehouse A/S Jobklar A-dagpenge Coop Kvickly Slotscentret Jobklar Kontanthjælp Coop Kvickly Slotscentret Jobklar Kontanthjælp Coop Kvickly Slotscentret Jobklar Ledighedsydelse Crown - Foods Holding ApS Jobklar Kontanthjælp Crown-Foods A/S Jobklar Kontanthjælp Crown-Foods A/S SDP 1 Sygedagpenge Curt Andersen A/S Jobklar A-dagpenge D Transport v/ Dorte Jørgensen Indsatsklar Kontanthjælp Side 35 af 153

36 D.K. Indeklimaservice ApS SDP 3 Sygedagpenge Dagbehandling Nordhuset Indsatsklar Kontanthjælp Dagbehandling Nordhuset Indsatsklar Kontanthjælp Dagens Bedste ApS Jobklar Kontanthjælp Daginstitutionen Møllevangen Jobklar A-dagpenge Dagli brugsen Mørkøv Jobklar Kontanthjælp Daglibrugsen Tuse Næs Jobklar Ledighedsydelse Dagplejen Jyderup Jobklar Kontanthjælp Dagrofa S/Engros A/S Indsatsklar Kontanthjælp Damborg Shopping ApS Indsatsklar Kontanthjælp Danish Food Company A/S Jobklar A-dagpenge Dansk Alarm og Hundetjeneste ApS Jobklar A-dagpenge Dansk Bygningskontrol Midtsjællanda/S Indsatsklar Kontanthjælp Dansk Køkkenhåndværk A/S Jobklar A-dagpenge Dansk Røde Kors Svinninge Afd Indsatsklar Kontanthjælp Dansk Røde Kors, Tornved-Bjergsted Afd Indsatsklar Kontanthjælp Dansk Røde Kors, Tornved-Bjergsted Afd Indsatsklar Kontanthjælp Dansk Røde Kors, Tornved-Bjergsted Afd SDP 2 Sygedagpenge Dan-Tryk Serigrafi ApS Indsatsklar Ledighedsydelse Den Erhvervsdrivende Fond Blindes Indsatsklar Kontanthjælp Arbejde Den Int.Eft.Skole I Boserup Indsatsklar Kontanthjælp Distrikt Svinninge, Børnehaven Pilehytten Jobklar A-dagpenge Dlg/Land Fritid Tølløse Jobklar A-dagpenge Dsb Kort Godt Holbæk Jobklar Kontanthjælp Dyrlæge Sanne Svendsen Indsatsklar Kontanthjælp Dyrlæge Sanne Svendsen Indsatsklar Kontanthjælp Efterskolen Smededal Jobklar A-dagpenge Efterskolen Smededal Jobklar Kontanthjælp Egebjerg Købmandsgård A/S Indsatsklar Kontanthjælp Egehus Service v/ Lars Egehus Jobklar Kontanthjælp Eli Kristiansen Indsatsklar Kontanthjælp Entreprenør Kurt Larsen ApS Jobklar A-dagpenge E-Supplies A/S Jobklar A-dagpenge Euc Nordvestsjælland Jobklar A-dagpenge Expert Nordvestsjælland A/S Indsatsklar Kontanthjælp F J V Rørteknik ApS Jobklar A-dagpenge Falcks Redningskorps A/S Jobklar Kontanthjælp Falcks Redningskorps A/S SDP 1 Sygedagpenge Familiecentret Jobklar A-dagpenge Filadelfia Jobklar A-dagpenge Filadelfia Jobklar A-dagpenge Filadelfia Jobklar Kontanthjælp Flexia ApS Jobklar A-dagpenge Fokus Mørkøv v/ Knud E Petersen Jobklar Kontanthjælp Folkebørnehaven Jobklar A-dagpenge Folkebørnehaven Jobklar A-dagpenge Fona SDP 1 Sygedagpenge Fonden Bofællesskabet Ørbækskilde SDP 1 Revalidering Fonden Galeasen Hjalm Af Holbæk Indsatsklar Kontanthjælp Side 36 af 153

37 Fonden Roskilde Universitets- Centers Indsatsklar Revalidering Internationale Boliger Postboks 260 Foreningen Hus Forbi Jobklar Kontanthjælp Foreningen Søgaarden Indsatsklar Kontanthjælp Forsorgshjemmet Karlsvognen Indsatsklar Kontanthjælp Forsorgshjemmet Karlsvognen Indsatsklar Kontanthjælp Forsorgshjemmet Karlsvognen Indsatsklar Kontanthjælp Forsorgshjemmet Karlsvognen Indsatsklar Revalidering Frederiksberg 1 ApS Indsatsklar Kontanthjælp Frode Laursen A/S Jobklar A-dagpenge Fårevejle Fri- Og Efterskole Jobklar A-dagpenge Gastronetten v/ Peter Madsen SDP 2 Sygedagpenge Gaya Musik V/ Kim Alring Indsatsklar Kontanthjælp Gaya Musik V/ Kim Alring Jobklar Ledighedsydelse Gedebjerg Camping v/ Jean-Pierre Nouard Jobklar A-dagpenge Genbrugspladsen Vig Jobklar A-dagpenge GIS International ApS SDP 2 Sygedagpenge Gislinge Skole Jobklar A-dagpenge Gislingemureren V/ Jesper Hansen Indsatsklar Kontanthjælp Green A/S Jobklar A-dagpenge Gylling Skilte.DK ApS SDP 2 Sygedagpenge H.I. Teknik ApS Indsatsklar Kontanthjælp H.I. Teknik ApS Jobklar Kontanthjælp Hagested Tømreren V/ Jesper Fogelberg Indsatsklar Kontanthjælp Larsen Haldor Topsøe A/S Katalysator-Divisionen Jobklar A-dagpenge Handi Life Sport ApS Indsatsklar Kontanthjælp Hanne Als Palle Jobklar A-dagpenge HCS A/S Transport & Spedition Indsatsklar Kontanthjælp HCT Tool A/S Jobklar A-dagpenge Hc-Tømrer Snedkermester V/ Henrik Indsatsklar Kontanthjælp Christiansen Hga Golfanlæg v/ Hans Henrik Larsen Jobklar A-dagpenge Historiens Hus Museum Og Arkiv Jobklar A-dagpenge Hjembæk-Svinninge Menighedsråd Jobklar Kontanthjælp Hjembæk-Svinninge Menighedsråd Jobklar Kontanthjælp Hjemmeplejen Regstrup Jobklar Kontanthjælp Hjemmeplejen Tølløse Jobklar A-dagpenge Hjæmbæk Sogns Menighedsråd Indsatsklar Kontanthjælp Hjæmbæk Sogns Menighedsråd Jobklar Kontanthjælp Holbæk Affald A/S Indsatsklar Kontanthjælp Holbæk Affald A/S Jobklar Kontanthjælp Holbæk Bibliotek Indsatsklar Kontanthjælp Holbæk Bibliotek Jobklar A-dagpenge Holbæk Bibliotek Jobklar A-dagpenge Holbæk Bibliotek Jobklar A-dagpenge Holbæk Bilpleje ApS SDP 2 Sygedagpenge Holbæk Bog & Ide Jobklar A-dagpenge Holbæk Boligselskab, Afdeling 02825, Indsatsklar Kontanthjælp Ladegårdsparken Holbæk Bryg ApS SDP 2 Sygedagpenge Side 37 af 153

38 Holbæk Egnsteater Indsatsklar Kontanthjælp Holbæk Fritidscenter Indsatsklar Kontanthjælp Holbæk Fritidscenter Indsatsklar Revalidering Holbæk Fritidscenter Jobklar Kontanthjælp Holbæk Jernhandel ApS Jobklar A-dagpenge Holbæk Kirkegårde Krematorium SDP 1 Sygedagpenge Holbæk Kommune Indsatsklar Kontanthjælp Holbæk Lille Skole Indsatsklar Kontanthjælp Holbæk Lille Skole Jobklar A-dagpenge Holbæk Lille Skole Jobklar A-dagpenge Holbæk Ny Maskinværksted A/S Jobklar A-dagpenge Holbæk Planteskole ApS Jobklar A-dagpenge Holbæk Planteskole ApS Jobklar Kontanthjælp Holbæk Planteskole ApS SDP 1 Revalidering Holbæk Private Realskole Indsatsklar Kontanthjælp Holbæk Private Realskole Jobklar Kontanthjælp Holbæk Regionens Erhvervsråd Jobklar A-dagpenge Holbæk Service A/S Jobklar A-dagpenge Holbæk Sprogcenter Indsatsklar Kontanthjælp Hotel Orø Kro ApS Jobklar Kontanthjælp Hotel Strandparken ApS Indsatsklar Revalidering HTH Køkkenforum Holbæk Aps Jobklar Kontanthjælp HTH Køkkenforum Holbæk ApS Jobklar Ledighedsydelse Huset På Næsset Indsatsklar Kontanthjælp Hvalsø Ældrecenter Match 3 Kontanthjælp Højbygård Jobklar A-dagpenge Høve Skovpavillon v/ Tine Morsing Jobklar Kontanthjælp Icopal Entreprise A/S Jobklar A-dagpenge IKA-Line Storkøkken A/S Jobklar A-dagpenge Ikt-Afdelingen Jobklar Kontanthjælp Imerco Jyderup SDP 1 Sygedagpenge Inge Sørensens Kattehjems Fond SDP 1 Sygedagpenge Irma A/S Indsatsklar Kontanthjælp ISS Facility Services A/S Indsatsklar Kontanthjælp J L Auto- Og Skadecenter v/ Jan Indsatsklar Revalidering Hasselbalch Larsen J/M Ejendomme I/S Jobklar Kontanthjælp Jetcon ApS Jobklar A-dagpenge Jobcenter Holbæk Jobklar A-dagpenge Jobcenter Holbæk Jobklar A-dagpenge Jobcenter Holbæk Jobklar A-dagpenge Jobcenter Holbæk Jobklar A-dagpenge Jobcenter Holbæk Jobklar A-dagpenge Jobcenter Holbæk Jobklar A-dagpenge Jobcenter Holbæk Jobklar A-dagpenge Jobcenter Holbæk Jobklar A-dagpenge Jobcenter Holbæk Jobklar A-dagpenge Jobcenter Holbæk Jobklar A-dagpenge Jobcenter Holbæk Jobklar A-dagpenge Jobcenter Holbæk Jobklar A-dagpenge Jobcenter Holbæk Jobklar Kontanthjælp Side 38 af 153

39 Jobcenter Holbæk Jobklar Kontanthjælp Jobcenter Holbæk SDP 1 Revalidering Jobcenter Holbæk SDP 2 Revalidering Jobcenter Holbæk SDP 2 Sygedagpenge Jobcenter Slagelse Jobklar A-dagpenge Jyderup Autolakering ApS Jobklar Kontanthjælp Jyderup Bibliotek Indsatsklar Kontanthjælp Jyderup Bibliotek Indsatsklar Kontanthjælp Jyderup Fritidsklub Indsatsklar Kontanthjælp Jyderup Skole Jobklar A-dagpenge Jyderup Skole Jobklar A-dagpenge Jyderup Skole Jobklar A-dagpenge Jyderup Skole Jobklar Kontanthjælp Jyderup Skole Jobklar Kontanthjælp Jyske Tømrer ApS Jobklar A-dagpenge Kaj Larsen Blomster/Nyby Blomster V/ Ea Indsatsklar Kontanthjælp Commerou Og Jan Commerou Kaj's tv-inspektion A/S Jobklar Kontanthjælp Kalundborg Bibliotek Jobklar A-dagpenge Kantinerne Ved University College Sjælland Jobklar A-dagpenge Kaserne Klubben Jobklar Kontanthjælp Kc Jobklar Kontanthjælp Kc - Jobservice Indsatsklar Kontanthjælp Kc - Jobservice Indsatsklar Kontanthjælp Kc - Jobservice Indsatsklar Kontanthjælp Kc - Jobservice Indsatsklar Kontanthjælp KDJ Entreprice ApS Jobklar A-dagpenge Kelz0r.Dk (hack'n'slash) V/ Michael Indsatsklar Kontanthjælp Pedersen Keramax A/S Jobklar A-dagpenge Khn Design V/ Kirsten H. Nielsen SDP 2 Sygedagpenge Kildebjergskolen Jobklar A-dagpenge Kildebjergskolen Jobklar A-dagpenge Kildebjergskolen Jobklar A-dagpenge Kildehøjen Ekstern ApS Jobklar Kontanthjælp Kirkegårdenes Kontor Jobklar A-dagpenge Kirkens Korshær Indsatsklar Kontanthjælp Kirkens Korshær Indsatsklar Kontanthjælp Kirkens Korshær Indsatsklar Kontanthjælp Kirkens Korshær Indsatsklar Kontanthjælp Kirkens Korshær Jobklar Kontanthjælp Kirkens Korshær Jobklar Kontanthjælp Kitchn Holbæk ApS SDP 2 Sygedagpenge Knabstrup Skole Jobklar A-dagpenge Kniplestuen v/ Bente Lyngdorf Jobklar Ledighedsydelse Kongsdal Gods V/ Hans Estrup Jobklar A-dagpenge Konsulentgruppen Hvidehus I/S V/ Nils & SDP 1 Revalidering Isabel Frandsen Kop Og Kande Borgergårdens Isenkram Jobklar A-dagpenge Kriminalforsorgen Statsfængslet I Jyderup Jobklar A-dagpenge Krostuen V/ Bettina Christoffersen Indsatsklar Kontanthjælp Side 39 af 153

40 Ku - Det Farmaceutiske Fakultet *771* Jobklar A-dagpenge Kundby Børnehus Jobklar A-dagpenge Kundby Sfo Jobklar A-dagpenge Kundby Skole Jobklar A-dagpenge Kunsthøjskolen Jobklar A-dagpenge Kunsthøjskolen Jobklar Kontanthjælp Kunsthøjskolen Jobklar Sygedagpenge Københavns Brandvæsen Jobklar A-dagpenge Hovedbrandstationen L K Jensen A/S Jobklar Kontanthjælp Lars Bay Indsatsklar Kontanthjælp Lejerbo, Holbæk Indsatsklar Kontanthjælp Lejre Skovbørnehave Indsatsklar Kontanthjælp Lidl Holbæk Jobklar Kontanthjælp Lidl Holbæk Jobklar Kontanthjælp Linda Hartsø Jobklar A-dagpenge Loberg Nielsen ApS Indsatsklar Revalidering Lucas Pizza-Bar V/ Refik Coskun Indsatsklar Kontanthjælp Løven Jobklar A-dagpenge M H C Industriservice/Petromax.Dk v/ Max Jobklar A-dagpenge Hesselholdt Christensen Maglesø Efterskole Jobklar A-dagpenge Maglesø Efterskole Jobklar A-dagpenge Maglesø Efterskole Jobklar A-dagpenge Maglesø Efterskole Jobklar Kontanthjælp Maglesø Efterskole Jobklar Kontanthjælp Maglesø Plantage SDP 1 Sygedagpenge Malerfirmaet A. Jackson ApS SDP 2 Sygedagpenge Marcoplan Byg A/S Jobklar A-dagpenge Marianne Petersen V/ Marianne Petersen Indsatsklar Kontanthjælp Martin`s V/ Martin Pallisgaard Jørgensen Jobklar Kontanthjælp MC Centeret Holbæk Aps Indsatsklar Kontanthjælp Mcdonald's Holbæk v/ Jens Erik Arenfeldt Indsatsklar Kontanthjælp Mcdonald's Holbæk v/ Jens Erik Arenfeldt Jobklar Kontanthjælp Md Multiflex Muhammed Dahmani Jobklar Kontanthjælp Me-Fa A/S Jobklar A-dagpenge Mega Bowl, Holbæk 2007 ApS Indsatsklar Kontanthjælp Mella`s Is V/ Anita Robin William Indsatsklar Kontanthjælp Merkonomernes Hovedorganisation SDP 1 Sygedagpenge Midt- Og Vestsjællands Politi Indsatsklar Kontanthjælp Hovedstation.(pkr. 08) Midt- Og Vestsjællands Politi Jobklar A-dagpenge Hovedstation.(pkr. 08) Minorsystems ApS Indsatsklar Kontanthjælp Mn Byg/Auto Service V/ Michael Nordskov Indsatsklar Kontanthjælp Nielsen Move 2 ApS Jobklar Kontanthjælp Multi Motion - Holbæk ApS SDP 1 Revalidering Munkevænget Børnegård Indsatsklar Kontanthjælp Mælkebøtten v/ Rose Bjerregrav Ledighedsydelse Netto Indsatsklar Kontanthjælp Side 40 af 153

41 Netto Indsatsklar Kontanthjælp Netto Jobklar A-dagpenge Netto Jobklar Kontanthjælp Netto Jobklar Kontanthjælp Netto Jobklar Kontanthjælp Netto Jobklar Kontanthjælp Netto Jobklar Kontanthjælp Netto Jobklar Kontanthjælp Niløseholm Fonden Jobklar A-dagpenge Nordvestsjællands Produktionsskole Indsatsklar Revalidering Nordvestsjællands Produktionsskole Jobklar A-dagpenge Nordvestsjællands Produktionsskole Jobklar Kontanthjælp Nr. Jernløse Skolefritidsklub Jobklar A-dagpenge Nr. Jernløse Skolefritidsklub Jobklar A-dagpenge Nr.Jernløse Skole Jobklar A-dagpenge Ny Kro Indsatsklar Kontanthjælp Ny Kro V/ Christobal Munoz Papadopoulos Jobklar Kontanthjælp Nyvangsparken Jobklar Kontanthjælp Odsherreds Bilcenter ApS Jobklar Kontanthjælp Odsherreds Dyrehospital A/S SDP 2 Sygedagpenge Odsherreds Kulturhistoriske Museum Jobklar A-dagpenge OMK Knabstrup ApS Jobklar A-dagpenge Opholdsstedet Holmstrup ApS Jobklar A-dagpenge Opholdsstedet Kisserup Mølle I/S Indsatsklar Kontanthjælp Opholdsstedet Skovly Jobklar A-dagpenge Opti-Bi ApS Jobklar Kontanthjælp Orø Ejendomme A/S Jobklar Kontanthjælp Orø Minigolf Og Restaurant V/ Clay Ove Jobklar A-dagpenge Green Orø Skole Indsatsklar Kontanthjælp Orø Taxi ApS Jobklar A-dagpenge Ousbjerggaard SDP 1 Revalidering Outdoorcentret Jagt Fiskeri ApS Indsatsklar Kontanthjælp P B Brolægning/Beton V/ Per Bøgh Hansen Indsatsklar Kontanthjælp P.I.T. Hegn/Jensens Skov-, Park- og Jobklar A-dagpenge Haveservice ApS P.P. Brolægning A/S Jobklar Kontanthjælp Panduro Hobby A/S SDP 2 Revalidering Per Gabriel Pedersen Jobklar A-dagpenge Peter Hansen-Nord SDP 1 Sygedagpenge Petersminde Ridecenter/Inge Birksted/Alex Indsatsklar Kontanthjælp Birksted Pizza Bazar v/ Ali Kisa Jobklar Kontanthjælp Plejecenter Midt I, Carl Reffsvej Indsatsklar Kontanthjælp Plejecenter Midt I, Hesseløvej Indsatsklar Kontanthjælp Plejecenter Midt I, Holbækhus Indsatsklar Kontanthjælp Plejecenter Midt I, Holbækhus SDP 1 Sygedagpenge Plejecenter Midt Ii, Stenhusbakken Indsatsklar Kontanthjælp Plejecenter Midt Ii, Stenhusbakken Jobklar A-dagpenge Plejecenter Midt Ii, Stenhusbakken Jobklar A-dagpenge Plejecenter Vest, Elmelunden Indsatsklar Kontanthjælp Side 41 af 153

42 Plejecenter Vest, Elmelunden Jobklar Kontanthjælp Plejecenter Vest, Kastanie Ly SDP 1 Sygedagpenge Plejecenter Vest, Kastanie Ly SDP 2 Sygedagpenge Plejecenter Vest, Rosenvænget SDP 1 Sygedagpenge Plejecenter Vest, Rosenvænget SDP 2 Sygedagpenge Plejecenter Øst, Møllevang Jobklar A-dagpenge Post Danmark Holbæk Postkontor SDP 3 Sygedagpenge Pot Olé W.E.T. Company ApS Indsatsklar Kontanthjælp Presswire ApS Jobklar Kontanthjælp Pro-Ren A/S Indsatsklar Kontanthjælp Ps Contact V/ Pia Saaby Christensen Indsatsklar Kontanthjælp Ps Contact V/ Pia Saaby Christensen SDP 2 Sygedagpenge Psykiatrien - Børne- Og Jobklar A-dagpenge Ungdomspsykiatrisk Afd. - Bu Holbæk - Amb. Gendarmergården Psykiatrien - Distrikt Køge/Distrikt Roskilde/Bu-Psykiatrisk Afd./Fællesfunktioner Jobklar A-dagpenge Puljebørnehaven Tuse Næs Indsatsklar Kontanthjælp Q Foods A/S Jobklar A-dagpenge Ragnhild s V/ Anita Ragnhild Pedersen Indsatsklar Kontanthjælp Raklev Skole Jobklar Kontanthjælp Rose Marie Larsen Indsatsklar Kontanthjælp Roskilde Universitet Jobklar A-dagpenge Rubinens Cleaning Service V/ Robeena Indsatsklar Kontanthjælp Michael William RV Murerentreprise ApS Indsatsklar Kontanthjælp Røde Kors Aftenskole I Tølløse Indsatsklar Kontanthjælp Røde Kors Aftenskole I Tølløse Jobklar Kontanthjælp Rørbue VVS ApS Indsatsklar Kontanthjælp Rådhuset Hårlev Jobklar A-dagpenge Rådhuset Svebølle Jobklar A-dagpenge S. C. Tag v/ Stig Christiansen Jobklar Kontanthjælp Salon Annie v/ Annie D Diallo Indsatsklar Kontanthjælp Sandkær Vvs V/ Jesper Sandkær Andersen Jobklar A-dagpenge Sca Packaging Flamingo SDP 1 Sygedagpenge Scantone A/S Jobklar A-dagpenge Sdr Jernløse Kirke V/ Birgit Nygaard Jobklar A-dagpenge Sørensen Sdr. Jernløse Lilleskole SDP 1 Sygedagpenge Sejergaardsskolen Jobklar A-dagpenge Selandia Center For Erhvervsrettet Jobklar A-dagpenge Uddannelse Sfo 1 Og Sfo Jobklar A-dagpenge Shell Service Jobklar Kontanthjælp Shell Service Jobklar Kontanthjælp Shell Service Jobklar Ledighedsydelse Sidesporet Jobklar Kontanthjælp Silvan Holbæk Indsatsklar Kontanthjælp Silvan Holbæk Jobklar A-dagpenge Sjællands Vikar Service Indsatsklar Kontanthjælp Sjællands Vikar Service Jobklar A-dagpenge Side 42 af 153

43 Skadeservice Danmark A/S Jobklar Ledighedsydelse Skat Skattecenter Holbæk SDP 1 Revalidering Skolefritidsordningen Absalonskolen Jobklar A-dagpenge Skolefritidsordningen Absalonskolen SDP 2 Revalidering Skolefritidsordningen Vipperød Skole SDP 1 Sygedagpenge Skolefritidsordningen Østre Skole Indsatsklar Kontanthjælp Skovhuset Jobklar A-dagpenge Skovhuset Jobklar A-dagpenge Slagtermester Flemming Nielsen Indsatsklar Kontanthjælp Slotsparkens Børnegård Jobklar A-dagpenge Smc-Biler Amager Jobklar A-dagpenge Snedker Og Tømrermester Torben SDP 1 Sygedagpenge Hovmand Social- Og Sundhedscentret SDP 2 Sygedagpenge Solsikken Jobklar A-dagpenge Solsikken Jobklar A-dagpenge Solsikken Jobklar A-dagpenge Solsikken Jobklar Ledighedsydelse Sophienholm Grus og Sten ApS Jobklar Kontanthjælp Sorø Ungdomsskole / Sorø Efterskole / Jobklar A-dagpenge Sorø Gymnastikefterskole Sr Baneservice S.m.b.a Jobklar A-dagpenge Stanley Design Holbæk Aps Indsatsklar Kontanthjælp Stestrup Centralskole Jobklar A-dagpenge Stof & Stil Peters Resthal Indsatsklar Revalidering Stof SDP 2 Sygedagpenge Store Merløse Centralskole Jobklar A-dagpenge Store Merløse Centralskole Jobklar A-dagpenge Stormøllen Børnehave Jobklar A-dagpenge Stormøllen Børnehave Jobklar A-dagpenge Stripp's Auto V/ Michael Stripp Jobklar Kontanthjælp Støttekontaktgruppen Jobklar A-dagpenge Sunmatic A/S Indsatsklar Kontanthjælp Sunmatic A/S Indsatsklar Sygedagpenge Superbest Holbæk Indsatsklar Kontanthjælp Superbest Holbæk Indsatsklar Kontanthjælp Superbest Holbæk Jobklar A-dagpenge Superbest Holbæk Jobklar Kontanthjælp Superbest Mellemvang Holbæk ApS SDP 2 Sygedagpenge Superbrugsen Indsatsklar Kontanthjælp Superbrugsen Indsatsklar Kontanthjælp Superbrugsen Jobklar A-dagpenge Superbrugsen SDP 1 Sygedagpenge Superbrugsen SDP 3 Sygedagpenge Svinninge Kirkekasse Indsatsklar Kontanthjælp Svinninge Skole Jobklar Kontanthjælp Sygehus Nord - Holbæk Indsatsklar Kontanthjælp Sygehus/Psykiatrien - Distrikt Holbæk Sygehus Nord - Holbæk Jobklar A-dagpenge Sygehus/Psykiatrien - Distrikt Holbæk Sygehus Nord - Holbæk Sygehus/Psykiatrien - Distrikt Holbæk Jobklar A-dagpenge Side 43 af 153

44 Sygehus Nord - Holbæk Jobklar A-dagpenge Sygehus/Psykiatrien - Distrikt Holbæk Sygehus Nord - Holbæk Jobklar A-dagpenge Sygehus/Psykiatrien - Distrikt Holbæk Sygehus Nord - Holbæk Jobklar A-dagpenge Sygehus/Psykiatrien - Distrikt Holbæk Sygehus Nord - Køge Sygehus Jobklar A-dagpenge Sygehus Nord - Roskilde Sygehus Jobklar A-dagpenge Sygehus Nord - Roskilde Sygehus Jobklar Kontanthjælp Søndre Børnehus Jobklar A-dagpenge Søndre Børnehus Jobklar A-dagpenge Søndre Børnehus Jobklar A-dagpenge T M Retall V/ Tina Munkholm Indsatsklar Revalidering T T U Jobklar A-dagpenge T.T. Auto, Mørkøv ApS Indsatsklar Kontanthjælp T.T. Auto, Mørkøv ApS Jobklar A-dagpenge Tango Delikatesser V/ Fernando Christian Indsatsklar Kontanthjælp Nielsen Taxavognmand Niyazi Yilmaz Jobklar A-dagpenge Teknik- Og Miljøafdelingen Jobklar A-dagpenge Teknik- Og Miljøafdelingen Jobklar A-dagpenge Teknik- Og Miljøafdelingen Jobklar A-dagpenge Teknik- Og Miljøafdelingen Jobklar A-dagpenge Teknik- Og Miljøafdelingen Jobklar A-dagpenge Teknik- Og Miljøafdelingen Jobklar A-dagpenge Teknik- Og Miljøafdelingen SDP 1 Sygedagpenge Tempelgaardens Kontorservice ApS Jobklar A-dagpenge Thode Erhverv Sjælland, Filial af Te Jobklar Kontanthjælp Sjaelland Limited, England TJ Tømrerservice ApS Jobklar A-dagpenge Tornved Genbrugsplads SDP 1 Sygedagpenge Troldemosen Jobklar Ledighedsydelse Troldemosen SDP 1 Sygedagpenge Tuse Aktivitetscenter Jobklar Kontanthjælp Tuse Hallen Jobklar A-dagpenge Tuse Skole Jobklar A-dagpenge Tveje Merløse Menighedsråd Indsatsklar Kontanthjælp Tveje Merløse Menighedsråd Indsatsklar Kontanthjælp Tøj & Sko Indsatsklar Kontanthjælp Tøj & Sko Jobklar A-dagpenge Tølløse Centralskole Indsatsklar Kontanthjælp Tølløse Centralskole Jobklar A-dagpenge Tølløse Centralskole Jobklar A-dagpenge Tølløse Menighedsråd Indsatsklar Kontanthjælp Tølløse Skoles Sfo Indsatsklar Kontanthjælp Tølløse Slots Efterskole Jobklar A-dagpenge Tømrerfirmaet Ammekilde Sønner V/ Match 3 Kontanthjælp Søren Ammekilde Ben Harrouga Tømrerfirmaet F L ApS SDP 2 Sygedagpenge Ucsj Holbæk Seminarium Jobklar A-dagpenge Ucsj Holbæk Seminarium SDP 3 Revalidering Side 44 af 153

45 Udby Skole Jobklar Kontanthjælp Udvej Indsatsklar Kontanthjælp Ugerløse Brugsforening SDP 2 Revalidering Ugerløse Kirke Jobklar Kontanthjælp Ugerløse Sfo Jobklar A-dagpenge Ulrich Nørgaard Holding ApS Jobklar A-dagpenge Undløse Blomster Og Brugskunst V/ Jane Indsatsklar Kontanthjælp Basballe Jensen Undløse Blomster Og Brugskunst V/ Jane Jobklar Kontanthjælp Basballe Jensen Undløse Børnehus Indsatsklar Kontanthjælp Undløse Centralskole Indsatsklar Kontanthjælp Undløse Centralskole Jobklar A-dagpenge Ungdomsområdet Indsatsklar Kontanthjælp Varmestuen Klostercafeen Indsatsklar Kontanthjælp Vestfragt A/S Jobklar A-dagpenge Vestfragt A/S Jobklar A-dagpenge Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder Jobklar Kontanthjælp Vestsjællands Bilsyn V/ Niels Holger Rask Jobklar A-dagpenge Larsen Vestsjællands Dyreinternat v/alec Indsatsklar Kontanthjælp Barington Vikingeskibsmuseet I Roskilde Jobklar Kontanthjælp Vipperød Skole Indsatsklar Revalidering Vipperød Skole Jobklar Kontanthjælp Virum Pizza Indsatsklar Kontanthjælp Vognmand Ruar Odd Rømer Jobklar Kontanthjælp Vuc Vestsjælland Nord Jobklar Kontanthjælp Vuggestuen Solgården Jobklar A-dagpenge VVS-Installatør Poul Christensen A/S Indsatsklar Kontanthjælp W. Olsen & Søn Modelfabrik A/S Jobklar A-dagpenge Wartoys V/ Bo Henrik Pedersen Indsatsklar Kontanthjælp Ying Yang Tina Birgitta Jørgensen Jobklar A-dagpenge Zealand Care A/S Jobklar Kontanthjælp Z-Multi-Service V/ Zulfikar Tokmak Jobklar A-dagpenge Øllingegaard I/S Jobklar Kontanthjælp Østfeldt Autov/ Lars Østfeldt Jobklar Kontanthjælp Østre Skole Indsatsklar Kontanthjælp Aage Brun Petersen Sønner Holbækaps Indsatsklar Kontanthjælp Ågerup Skole Jobklar A-dagpenge Ågerup Skole Jobklar Kontanthjælp Ålholm Tæpper Jobklar A-dagpenge Side 45 af 153

46 Antal virksomhedsplaceringer fordelt faldende efter antal placeringer pr. virksomhed (Virksomheder der ikke optræder i listen, har kun én placering) Antal gange udbyder optræder Udbyder: Total Jobcenter Holbæk 17 Netto 9 Bauhaus Danmark A/S 8 Teknik- Og Miljøafdelingen 7 Sygehus Nord - Holbæk Sygehus/Psykiatrien - Distrikt Holbæk 6 Kirkens Korshær 6 Superbrugsen 5 Maglesø Efterskole 5 Jyderup Skole 5 Børnehuset Villa Kulla 4 Børnehuset Eventyrlunden 4 Superbest Holbæk 4 Forsorgshjemmet Karlsvognen 4 Børnehuset Hagested 4 Holbæk Bibliotek 4 Solsikken 4 Kc - Jobservice 4 Shell Service 3 Holbæk Planteskole ApS 3 Holbæk Fritidscenter 3 Bispehøjens Børnegård 3 Nordvestsjællands Produktionsskole 3 Børnegården Elletoften 3 Tølløse Centralskole 3 Børnehuset Elverhøj 3 Holbæk Lille Skole 3 Børnehuset Sofiehaven 3 Kunsthøjskolen 3 Absalonskolen 3 Plejecenter Midt Ii, Stenhusbakken 3 Coop Kvickly Slotscentret 3 Søndre Børnehus 3 Dansk Røde Kors, Tornved-Bjergsted Afd. 3 Filadelfia 3 Kildebjergskolen 3 Andelslandsbyen Nyvang 2 T.T. Auto, Mørkøv ApS 2 Silvan Holbæk 2 Bregninge Bjergsted Friskole 2 Vipperød Skole 2 Br-Legetøj Markedsgården 2 Plejecenter Vest, Kastanie Ly 2 Bygninger Og Service - Holbæk Sygehus - Det Sunde Køkken 2 Store Merløse Centralskole 2 Autohuset Stormgaard Holbæk A/S 2 Ucsj Holbæk Seminarium 2 Børnehaven Spirrekassen 2 Side 46 af 153

47 Mcdonald's Holbæk v/ Jens Erik Arenfeldt 2 Børnehuset Holbæk Have 2 Plejecenter Midt I, Holbækhus 2 Børnehuset Mariendal 2 Ps Contact V/ Pia Saaby Christensen 2 Børnehuset Sdr Jernløse 2 Skolefritidsordningen Absalonskolen 2 Børneinstitutionen Huset 2 Sunmatic A/S 2 Børnespecialcenter 2 - Fritidshjemmet V/ Ladegårdsskolen 2 Tveje Merløse Menighedsråd 2 Cafe Poccers v/ Ali Kara 2 Undløse Centralskole 2 Crown-Foods A/S 2 Lidl Holbæk 2 Dagbehandling Nordhuset 2 Midt- Og Vestsjællands Politi. Hovedstation.(pkr. 08) 2 Dyrlæge Sanne Svendsen 2 Nr. Jernløse Skolefritidsklub 2 Efterskolen Smededal 2 Plejecenter Vest, Elmelunden 2 Falcks Redningskorps A/S 2 Plejecenter Vest, Rosenvænget 2 Folkebørnehaven 2 Røde Kors Aftenskole I Tølløse 2 Gaya Musik V/ Kim Alring 2 Sjællands Vikar Service 2 H.I. Teknik ApS 2 Skovhuset 2 Hjembæk-Svinninge Menighedsråd 2 Stormøllen Børnehave 2 Hjæmbæk Sogns Menighedsråd 2 Sygehus Nord - Roskilde Sygehus 2 Holbæk Affald A/S 2 Troldemosen 2 Administrationscenteret 2 Tøj & Sko 2 Holbæk Private Realskole 2 Undløse Blomster Og Brugskunst V/ Jane Basballe Jensen 2 HTH Køkkenforum Holbæk Aps 2 Vestfragt A/S 2 Jyderup Bibliotek 2 Ågerup Skole 2 Bo- Og Servicecenter Holbæk Skarridsøhjemmet 2 Side 47 af 153

REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)

REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 9. maj 2011 kl. 16.00 19.00 Administrationscenteret Strandstræde 2, 4300 Holbæk Lokale 1.A 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. Aktiverings- og udbudsstrategi...3

Læs mere

Referat Af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)

Referat Af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) Referat Af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 29. august kl. 16.00 20.00 (Bemærk udvidet møde pga. dagsordens udstrækning) Administrationscenteret Strandstræde 2, 4300 Holbæk Lokale 1.A 1. Godkendelse

Læs mere

REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)

REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 24. januar 2011 kl. 14.00 21.00 Administrationscenteret Strandstræde 2, 4300 Holbæk Lokale 1.A Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Nyt medlem

Læs mere

REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)

REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 21. juni 2010 kl. 16.00 18.15 Administrationscenteret, Strandstræde 5, 4300 Holbæk lok. 1.A Med følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2.

Læs mere

Dagsorden til møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 18. juni 2012 - kl. 16.00 18.00 Kanalstræde 2, lok. 1 A 4300 Holbæk

Dagsorden til møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 18. juni 2012 - kl. 16.00 18.00 Kanalstræde 2, lok. 1 A 4300 Holbæk Dagsorden til møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 18. juni 2012 - kl. 16.00 18.00 Kanalstræde 2, lok. 1 A 4300 Holbæk 1. Godkendelse af dagsorden... 4 2. Yderligere høring af ResultatRevision 2011

Læs mere

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 27. august 2012 - kl. 16.00. Kanalstræde 2, lok. 1 A 4300 Holbæk

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 27. august 2012 - kl. 16.00. Kanalstræde 2, lok. 1 A 4300 Holbæk Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 27. august 2012 - kl. 16.00. Kanalstræde 2, lok. 1 A 4300 Holbæk Indhold 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Temadrøftelse - Erhvervs- og turismestrategi...

Læs mere

Tal for børn og unge i dagtilbud og skoler

Tal for børn og unge i dagtilbud og skoler Tal for børn og unge i dagtilbud og skoler Holbæk Kommune Marts 215 Data i denne figur er kommunens egne tal 214 1% 9% 8% 7% 6% Skolevalg for Holbæk Kommunes skolesøgende børn fra. 9. klasse 9 11 32 2

Læs mere

Økonomiske budgettal for de enkelte skoleafdelinger

Økonomiske budgettal for de enkelte skoleafdelinger Økonomiske budgettal for de enkelte skoleafdelinger I datamaterialet indgår følgende for hver skoleafdeling: Budget der medregnes i omstillingsprojekterne Matrikelbeløb pr. skoleafdeling og pr. SFO-afdeling.

Læs mere

REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)

REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 25. oktober 2010 kl. 15.30 17.00 (i umiddelbar forlængelse af dialogmødet med RBR) Hotel Scandic i Ringsted Med følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Nyt om skolestrukturen

Nyt om skolestrukturen Nyt om skolestrukturen Nyhedsbrev, særudgave 20. december 2011 Til alle ansatte, elever og forældre Ny ledelsesstruktur for skolerne i Holbæk Kommune er på plads Holbæk Kommune er godt i gang med at gennemføre

Læs mere

EAN. nr. EANlokationsnummer Beskrivelse Navn Afdeling Beskrivelse

EAN. nr. EANlokationsnummer Beskrivelse Navn Afdeling Beskrivelse 5790000384068 IT-afdelingen Anne Scharling (tidligere Kristjansen) 5300 Koncernservice 5790000399048 Vej og Park Betta Vanggaard 5620 Vej og Park 5790000400089 Afd. Bjergmarken (skole) Lone Børsting 6970

Læs mere

Holbæk Bibliotek + Lokal bibliotekerne i Jyderup, Svinninge

Holbæk Bibliotek + Lokal bibliotekerne i Jyderup, Svinninge 5790000384068 Koncernservice (KONS) IT-afdelingen 5300 Anne Scharling 5790000399048 Vej og Park (VBAF) Vej og Park 5620 Betta Vanggaard 5790000400089 Sofielundskolen ( LAER) Afd. Bjergmarken (skole) 6970

Læs mere

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 21. november kl. 16.00 21.00 Administrationscenteret Strandstræde 2, 4300 Holbæk Lokale 1.A 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Resultatopfølgning...

Læs mere

DAGSORDEN Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)

DAGSORDEN Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) DAGSORDEN Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 17. august 2010 kl. 17.30 19.00 Administrationscenteret, Strandstræde 5, 4300 Holbæk lok. 1.A Med følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 19. marts 2012 - kl. 16.30 18.30 - Hotel Strandparken, Kalundborgvej 41, 4300 Holbæk

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 19. marts 2012 - kl. 16.30 18.30 - Hotel Strandparken, Kalundborgvej 41, 4300 Holbæk Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 19. marts 2012 - kl. 16.30 18.30 - Hotel Strandparken, Kalundborgvej 41, 4300 Holbæk Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden... 4 2. Godkendelse af ny

Læs mere

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Lejre 23.april 2013 Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Tirsdag den 23. april 2013, Kl. 15.00 17.00 Rådhuset i Hvalsø (kantinen), Møllebjergvej 4, 4430 Hvalsø. Deltagere: Christian

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg Roskilde Dyrskue 2014

Præmieliste Kødkvæg Roskilde Dyrskue 2014 Præmieliste Kødkvæg Roskilde Dyrskue 2014 Aberdeen Angus Holdnr: 50 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Mønline Angus v/steffen Askeby 23 Holdnr: 51 Kviekalve 12-15 mdr. 502 Lerbæk Angus v/mads Askeby 22 501 Bakken

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

REFERAT Af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 30. januar 2012, kl. 16.00 18.00, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, Lokale 1.A

REFERAT Af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 30. januar 2012, kl. 16.00 18.00, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, Lokale 1.A REFERAT Af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 30. januar 2012, kl. 16.00 18.00, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, Lokale 1.A Fremmødte med stemmeret: Kenny Jensby, formand Hans Kristian Jensen Hanne Ulendorf

Læs mere

Udfordringer på beskæftigelsesområdet - KKR Sjælland d. 7. november 2012 V. Regionsdirektør Preben Rasmussen Høj, prh@ams.dk

Udfordringer på beskæftigelsesområdet - KKR Sjælland d. 7. november 2012 V. Regionsdirektør Preben Rasmussen Høj, prh@ams.dk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Udfordringer på beskæftigelsesområdet - KKR Sjælland d. 7. november 2012 V. Regionsdirektør Preben Rasmussen Høj, prh@ams.dk Dagsorden 1. Beskæftigelsesområdet

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Referat fra møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat fra møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Gentofte Referat fra møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 3. juni 2014 Til stede Ikke til stede Søren Heisel (Gentofte Kommune) Arne E. Jørgensen (AC) Aviva Steinbock (DA) Ellen Margrethe Andersen

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Nyt om skolestrukturen

Nyt om skolestrukturen Nyhedsbrev nr. 5 22. juni 2012 Nyt om skolestrukturen Til Alle ansatte Til Skolebestyrelser Alle ansatte Hovedudvalget Skolebestyrelser Hovedudvalget Vil du vide mere, kan du klikke på: Vil du vide mere,

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Bestyrelses- & Repræsentantskabsmedlemmer. Valgt på generalforsamlingen 25. marts 2014

Bestyrelses- & Repræsentantskabsmedlemmer. Valgt på generalforsamlingen 25. marts 2014 Bestyrelses- & smedlemmer Valgt på generalforsamlingen 25. marts 2014 Formand Valgt ind 2003 På valg 2015 Frank Tonsberg Euc Nordvestsjælland Absalonsvej 20, Postbox 199 Tlf.: 59455100 e-mail: fto@eucnvs.dk

Læs mere

Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011

Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011 Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011 Resultatliste rækkefølge Samlet KV3 36-45 år KV6 56-65 år 1 0-18 år 2 19-35 år 3 36-45 år 4 46-55 år 5 56-65 år 6 66-99 år LICENS Resultatliste samlet Placering

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv.

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv. ret: 23 10-2014 Navn og adresse Pårørende Godsbanegade 1, 1. tv. Jens Nielsen - Tlf.: 29768036 Mail : jens-nielsen01@jubii.dk Tove Nielsen - Tlf.: 75621368 / 24251224 Godsbanegade 1, 1 th. Flemming Hjortlund

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Syddjurs Kommunes organisation Opdateret Januar 2015 Koncernledelse

Syddjurs Kommunes organisation Opdateret Januar 2015 Koncernledelse Syddjurs Kommunes organisation Opdateret Januar 2015 Koncernledelse Direktion strategi og udvikling Jesper Hosbond Jensen Kommunaldirektør, Ref: Ledelsessekretariatet og Økonomisk sekretariat Poul Møller

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT 2014 K K R S J Æ L L A N D Dato: 28-01-2014 10:30 Sted: Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted. Mulighed for gruppemøder fra kl. 9.00 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Diplom. Michael Dideriksen. har gennemført 1/2 marathon distancen ved Vornæs Rundt. Søndag d. 26. juli 2015. i tiden: 1:28:04.

Diplom. Michael Dideriksen. har gennemført 1/2 marathon distancen ved Vornæs Rundt. Søndag d. 26. juli 2015. i tiden: 1:28:04. Michael Dideriksen har gennemført 1/2 marathon distancen ved 1:28:04 Klaus Haller har gennemført 1/2 marathon distancen ved 1:32:46 Jan Nygaard Jensen har gennemført 1/2 marathon distancen ved 1:33:33

Læs mere

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Referat Møde nr. : 04/2010 Sted : Mødelokale 3. Rådhuset i Grenaa Dato : 24. august 2010 Start kl. : 12:00 Slut kl. : 15:00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen,

Læs mere

Arbejdsskadestatistik 2011 01-01-2011-30-09-2011 Område: Antal Skadens art skader Sygedage Ryg Psykisk Vold Arme/ben Andet

Arbejdsskadestatistik 2011 01-01-2011-30-09-2011 Område: Antal Skadens art skader Sygedage Ryg Psykisk Vold Arme/ben Andet Arbejdsskadestatistik 2011 01-01-2011-30-09-2011 Område: Antal Sammendrag: Børn og unge 52 380 6 1 1 12 32 Handicap og Psykiatri 30 128 3 8 3 5 11 Voksen og pleje 96 368 22 7 12 15 40 Social/diverse 11

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 14

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 14 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 14 PLATANVEJ, HOLBÆK JERN B PLAT A NVEJ ANEV EJ DAM PMØ L LEV EJ VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Skjern Håndbold Navn Bord nr.

Skjern Håndbold Navn Bord nr. Skjern Håndbold Navn Bord nr. Dansk Vinhandel ApS Bord 2 Exclusive Intersport Bord 2 Exclusive Intersport Bord 2 Exclusive Titus Olie & Gas Bord 2 Exclusive Titus Olie & Gas Bord 2 Exclusive TUC Dekra

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 24. august 2010 kl. 15.30 til 17.30 hos Selandia-CEU Deltagere: Frank Tonsberg, EUC NVS Lars Thore Jensen, VUC NVS/UCSJ Ulla Koch, VUC VSS/UCSJ Jens Timm Jensen, VUC NVS Jørgen

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 25. marts 2015 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Afbud: Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Kurt Ole Jørgensen

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Vadum Stævnet 15m 2014

Vadum Stævnet 15m 2014 Vadum Stævnet 15m 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 103892 Kasper Schultz 01-513 Vester Hassing Skf. 199/09 200/05 399/14 G 2 99838 Nicki R. M. Jensen 01-561 Hobro Egnens Skytteforening 199/09 200/00

Læs mere

Velkommen til SANIVA-Open 2016 Lørdag 19. marts og Søndag 20. marts. Vores 12. turnering i Jægerspris.

Velkommen til SANIVA-Open 2016 Lørdag 19. marts og Søndag 20. marts. Vores 12. turnering i Jægerspris. Møllevej 100 3630 Jægerspris Velkommen til SANIVA-Open 2016 Lørdag 19. marts og Søndag 20. marts Vores 12. turnering i Jægerspris. Regler og information: -Ankomst bedes meldt til dommerbordet senest 15min.

Læs mere

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Vakant Bil, Fly og andre Transportmidler 5647 0541 erikmarker@mail.dk 5649 3809 / 3032 8809 kofoedsminde@mail.dk

Læs mere

Kvickly Buddinge (ny) butiksmedhjælper 02-12-2013 27-12-2013 RESTAURANT TOPPEN V/JETTE JANJOOA køkkenmedhjælper 01-12-2013 28-02-2014

Kvickly Buddinge (ny) butiksmedhjælper 02-12-2013 27-12-2013 RESTAURANT TOPPEN V/JETTE JANJOOA køkkenmedhjælper 01-12-2013 28-02-2014 Virksomhedspraktik med start i perioden 01-12-2013-31-12-2015 LAB 2.12 Uddannelseshjælp SILVAN Greve butiksmedhjælper 06-12-2013 03-01-2014 LG KRONBERG ApS murerarbejdsmand 02-12-2013 10-01-2014 BC CATERING

Læs mere

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd.

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Mødedato 19. februar 2007 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:20 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - kantinen Afbud: Klaus Rønholt. Ingrid Nielsen

Læs mere

Placering Navn Klub Total 1 Casper Thaarup TRRI 155 2 Christian Vildhøj FAGI 164 3 Heino H. Eriksen SGI 165 T4 Simon Hansen-Nord HOI 166 T4 Jesper

Placering Navn Klub Total 1 Casper Thaarup TRRI 155 2 Christian Vildhøj FAGI 164 3 Heino H. Eriksen SGI 165 T4 Simon Hansen-Nord HOI 166 T4 Jesper Placering Navn Klub Total 1 Casper Thaarup TRRI 1 Christian Vildhøj FAGI 1 Heino H. Eriksen SGI 1 T Simon Hansen-Nord HOI 1 T Jesper Friis SGI 1 T Jakob Theilmann HOI 1 T7 Anders C. Bech IFV 18 T7 Kjeld

Læs mere

Veteraner mænd 2014. 100 m M30

Veteraner mænd 2014. 100 m M30 100 m 12,66s 0,0 Claus Landal, 82 2014 12,7s Frank Engmark, 57 1987 13,0s 0,5 Michael Pedersen, 73 2007 13,5s Søren K Jacobsen, 70 2002 13,5s Jens Holm, 51 1983 13,6s Claus Berentsen, 57 1991 13,7s Erik

Læs mere

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 4. februar 2013 kl. 16.00. Kanalstræde 2, lok. 1 A 4300 Holbæk

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 4. februar 2013 kl. 16.00. Kanalstræde 2, lok. 1 A 4300 Holbæk Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 4. februar 2013 kl. 16.00. Kanalstræde 2, lok. 1 A 4300 Holbæk Dagsorden med beslutninger 1. Godkendelse af dagsorden... 3 Tiltrådt... 3 2. Orientering

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 11-01-2010 Dato 11. januar 2010 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Parallelvej 27, 1. sal, mødelokalet ved kantinen Ingen Stedfortræder Medlemmer Jens Ole Jensen Søren Visti Jensen

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton Hold A - Michael Jensen 1 Carina Brenøe 0 61225785 cbrenoe29@gmail.com 2 Dorte Jacobsen 43907959 24247127 dorte.jak@gmail.com 3 Lisbeth Seierø 43900809 26830809 lisbeth.seiero@gmail.com 4 Helle Wiil 0

Læs mere

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00 Medlem Suppleant Kommunalbestyrelsen Formand Borgmester Ove E. Dalsgaard, afbud LO Næstformand Karen G. Nielsen, Dansk EL, afbud Kjeld Egebjerg,

Læs mere

Jægerspris Badminton Klub. Jægerspris Badminton Klub Møllevej 100 3630 Jægerspris

Jægerspris Badminton Klub. Jægerspris Badminton Klub Møllevej 100 3630 Jægerspris Jægerspris Badminton Klub Møllevej 100 3630 Jægerspris Velkommen til Danbo-Open 2013 Lørdag 23 marts og Søndag 24 marts Vores 9.turnering i Jægerspris. Regler og information: -Ankomstbedes meldt til dommerbordet

Læs mere

Program Toksværd Badminton Klub Ældrestævne den 14. oktober 2015. kl 08:30 i Toksværd Hallen.

Program Toksværd Badminton Klub Ældrestævne den 14. oktober 2015. kl 08:30 i Toksværd Hallen. Badminton Klub Program Badminton Klub Ældrestævne den 14. oktober 2015. kl 08:30 i Hallen. Vi gør opmærksom på: At spillerne skal melde sig ved dommerbordet umiddelbart efter ankomst til hallen At spillerne

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn Per Hansen Jan Petersen AMU Nordjylland Vagn Ole Petersen Frede Holst Andersen Leif

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Nordvest Pelsdyravlerforening. skindudstilling. Bromølle Kro. 20. januar 2012

Nordvest Pelsdyravlerforening. skindudstilling. Bromølle Kro. 20. januar 2012 Sjællands Pelsdyravlerforening skindudstilling Bromølle Kro 20. januar 2012 Overdommer: Eskild Dam Nielsen Dommere, Black, Hvid: Peter Brøndum, Peter Ølgaard Dommere, Brown: Hans Jeppesen, Morten Hansen

Læs mere

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Resultatliste SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Lørdag d. 8. oktober 2011 Idet vi takker for deltagelsen i SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet, fremsender vi hermed resultatet af jeres anstrengelser.

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

R e f e r a t. Evt. afbud bedes meddelt senest fredag den 20. juni kl. 12.00 til agnete.taaning@rksk.dk

R e f e r a t. Evt. afbud bedes meddelt senest fredag den 20. juni kl. 12.00 til agnete.taaning@rksk.dk R e f e r a t Indholdsfortegnelse Dagsorden for Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 24. juni 2014 Mødetid 11.00 14.15 Mødested Rådhuset i Tarm Konferencerummet Fraværende Bemærkninger Preben Huus

Læs mere

Plas. Kl. NAVN Ald. Grp. Total Møde Løb 31 2 5 7 DAMER D Donna Siely Christophersen 56 3 0 0 0 H25 1 J Lars Holm 45 1 100 24 76 1 2 J Kim Jensen 44 1

Plas. Kl. NAVN Ald. Grp. Total Møde Løb 31 2 5 7 DAMER D Donna Siely Christophersen 56 3 0 0 0 H25 1 J Lars Holm 45 1 100 24 76 1 2 J Kim Jensen 44 1 DATO April Plas. Kl. NAVN Ald. Grp. Total Møde Løb 3 2 5 7 DAMER D Donna Siely Christophersen 56 3 0 0 0 H25 J Lars Holm 45 00 24 76 2 J Kim Jensen 44 97 39 58 3 J Niels Christensen 45 2 87 35 52 4 J Troels

Læs mere

REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)

REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 24. januar 2011 kl. 14.00 21.00 Administrationscenteret Strandstræde 2, 4300 Holbæk Lokale 1.A Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Nyt medlem

Læs mere

Horsens Duathlon 2005 Forløbige resultater

Horsens Duathlon 2005 Forløbige resultater Horsens Duathlon 2005 Forløbige resultater GENERAL Plac Nr. 1. løb Plac. 1 løb Cykel 1.løb + cykel Plac 2. løb Sluttid Klasse Navn Klub Køn 1 305 00:23:10 1 00:44:49 01:07:59 1 00:12:21 01:20:20 Seniorer

Læs mere

Bilag 2. Børne- og Ungesekretariatet, november 2011

Bilag 2. Børne- og Ungesekretariatet, november 2011 Bilag 2 Børne- og Ungesekretariatet, november 2011 Udkast til Bilag til styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Holbæk Kommune Vedtaget af Byrådet den xx Styrelsesvedtægt og Bilag til styrelsesvedtægten

Læs mere

Bil, Fly og andre Transportmidler. Industrioperatøruddannelsen

Bil, Fly og andre Transportmidler. Industrioperatøruddannelsen Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt Jørgensen Merete Koch Sandemandsvej 21

Læs mere

Dansk Politimesterskab 2010 - herrer.

Dansk Politimesterskab 2010 - herrer. Dansk Politimesterskab 2010 - herrer. Nr. Start Navn Tjenestested / Hold Tid 1 2771 Torben Klose Fyn 02:43:01 2 1886 Karsten Bruhn Kristiansen Nordsjælland 02:47:05 3 10167 Palle Redder Østjylland 02:48:36

Læs mere

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009 Resultatliste Pistolterræn I Nymindegab 3. maj 2009 Terrænskydning Nymindegab 2009 TERRÆNBANE Skive Distance Farve ---------------------- Station 1 - Stående Mål 1 S 5 6 Gul Mål 2 B 65 50 Gul Mål 3 B 100

Læs mere

Løntilskud med start i perioden 01-08-2012-30-09-2014. Ingen ydelse. LAB 2.10 Selvforsørgende. LAB 2.1 Forsikret ledig

Løntilskud med start i perioden 01-08-2012-30-09-2014. Ingen ydelse. LAB 2.10 Selvforsørgende. LAB 2.1 Forsikret ledig Løntilskud med start i perioden 01-08-2012-30-09-2014 Ingen ydelse Børnehuset Atlantis pædagogmedhjælper 01-09-2012 29-03-2013 Silvan Roskilde butiksmedhjælper 01-09-2012 31-08-2013 LAB 2.10 Selvforsørgende

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

StævneProgram 28-02-2009 16:47 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.9 Oktober 2008 RESULTATLISTE FOR S-cup 2009

StævneProgram 28-02-2009 16:47 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.9 Oktober 2008 RESULTATLISTE FOR S-cup 2009 StævneProgram 28-02-2009 16:47 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.9 Oktober 2008 RESULTATLISTE FOR S-cup 2009 15m Gevær - Mesterskab Klasse BK1 1 13-75460 Line Sørensen 343-Hvidovre Skyttekreds 200

Læs mere

Billard Enkelmands 29-30/09 2007 (29/9-2007 - 29/9-2007)

Billard Enkelmands 29-30/09 2007 (29/9-2007 - 29/9-2007) Billard Enkelmands 29-30/09 2007 (29/9-2007 - 29/9-2007) Billard Enkelmands 29-30/09 2007 (29/9-2007 - 29/9-2007) Page 1 of 5 Indhold: Denne liste er dannet af Mix A Mix B Mix C Mix D Mix E Mix M Mix A

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe Mødedato 31. marts 2008 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - byrådssalen Afbud: Thyge Pind, Lars Juul Andersen, Jan Nielsen, Bent Larsen Fraværende: Jobcenterchef

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21. maj 2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i

Læs mere

Tilmeldingsblanket. Arrangement: Hvad betyder Natur- & Vandplanerne for dig? Dato tid: 15/11-2010 kl. 19.00-22.00. Navn & Adresse

Tilmeldingsblanket. Arrangement: Hvad betyder Natur- & Vandplanerne for dig? Dato tid: 15/11-2010 kl. 19.00-22.00. Navn & Adresse Tilmeldingsblanket Arrangement: Hvad betyder Natur- & Vandplanerne for dig? Dato tid: 15/11-2010 kl. 19.00-22.00 Navn & Adresse Antal Kongsdals gods 1 Frederik Nielsen, Istebjergvej 31, 4400 Kalundborg

Læs mere

Tirsdag den 3. december 2013, Kl. 15.00 17.00 Drejergården, Roskildevej 34-38, 4330 Hvalsø.

Tirsdag den 3. december 2013, Kl. 15.00 17.00 Drejergården, Roskildevej 34-38, 4330 Hvalsø. Medlemmer af Beskæftigelsesrådet i Lejre Lejre 22. november 2013 Christian Plank, Lejre kommune Henrik Theill, FTF Dorthe Sørensen, DH- Ása Abildgaard, DH - Charlotte Frølund, Praktiserende Lægers Organisation

Læs mere

Børn til og med 11 år, 6 km

Børn til og med 11 år, 6 km Børn til og med 11 år, 6 km 00:37:04 Tilde Plass 306 1 00:55:42 Mille Plass 307 2 00:55:43 Cecilie Rasmussen 338 3 01:02:16 Rasmus Rosendahl Kaa 163 4 01:02:18 Ida Rosendahl Kaa 155 5 01:02:20 Christine

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven.

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Udvalget for Børn Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Politikområde 5 Almene dagtilbud,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 17-2-09.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 17-2-09. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 17-2-09. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Lilian Lauge,.. Fraværende: Marianne Andersen, Peter Smidt. 1. Velkomst,

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Resultater Vinterlang 2016 2016-01-31

Resultater Vinterlang 2016 2016-01-31 MeOS 2016-02-01 10:15:20, KORT, (1/6) Resultater Vinterlang 2016 2016-01-31 KORT (34 / 34) Tid Efter 1. Rasmus Lau Petersen Allerød OK 36:20 2:21 (2:21) 2:30 (4:51) 2:51 (7:42) 2:01 (9:43) 1:33 (11:16)

Læs mere

NR - NAVN - BY - TID - ALD.-PRTAL-PLGRP.

NR - NAVN - BY - TID - ALD.-PRTAL-PLGRP. ENDELIG RESULTATLISTE FOR : HANSTHOLM LØBET 2001 RESULTATER - : 4.2 KM KVINDER 2887 DITTE LEU HANSTHOLM 18.20 33 63.64 1 2889 CECILIE MARDAL SNEDSTED 19.31 17 59.78 2 2878 DORTE SØRENSEN HANSTHOLM 19.48

Læs mere

Faglig netværksgruppe Natur/teknik

Faglig netværksgruppe Natur/teknik N/T Skole Faglærere Mailadresse - samlet mail liste sidst i dokumentet Tovholder MBS Bente Mathiesen Tovholder bente@gefibermail.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole Ejer Bavnehøj Skolen Gl.Rye Skole Gyvelhøjskolen

Læs mere