Egebjerg februar ÅRETS KONGE: Ameli Barrios FOTO: Jørn Ishøj LÆS OM FASTELAVNSFESTEN OG SE FLERE BILLEDER SIDE 6-7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egebjerg februar 2010. ÅRETS KONGE: Ameli Barrios FOTO: Jørn Ishøj LÆS OM FASTELAVNSFESTEN OG SE FLERE BILLEDER SIDE 6-7"

Transkript

1 Egebjerg februar 2010 ÅRETS KONGE: Ameli Barrios FOTO: Jørn Ishøj LÆS OM FASTELAVNSFESTEN OG SE FLERE BILLEDER SIDE 6-7

2 Deadlines for første halvår af 2010 Deadline for næste nummer: Marts den 9. kl. 12 Følgende deadlines: April: Den 6. Maj: Den 4. Juni: Den 1. Marts. d. 1. Blomstervennerne - d. 2. Seniorklubben - d. 4. Egebjergnettet - d. 11. Sportsklubben - d. 15. Gourmetklubbens generalforsamling - d. 16. Kulturhistorisk selskab - d. 18. GF Nords generalfors. - d. 23. GF Aagesdals general. - d. 25. GF Syds generalfors. April d. 6. Seniorklubben - d. 8. GF Tranemosen - d. 10. Sportsklubben - d. 12. Blomstervennerne - d. 20. GF Pilehøj - d. 23. Billardklubben - d. 29. GF Skovbo Egebjerg februar 2010 Annoncører kommer og går men Egebjergbladet består. Der er intet nyt under solen. Næsten hvert år ved årsskiftet mister bladet en annoncør eller to. Således også i år. Der skal fra denne spalte lyde en tak til de annoncører, som er stoppet med deres annoncer. Ikke fordi de ikke har en annonce i bladet mere, men tværtimod for den tid, de brugte bladet til at få deres budskab ud. Jeg må nok også hellere med det samme rette en tak til de annoncører, der er blevet, for det skulle jo nødigt hedde sig, at de først får tak, når de holder op! For at bladet kan udkomme i en tilfredsstillende udførelse, og da det beløb, Egebjergbladet må give i underskud, er ret konstant, skal der skaffes nye annoncører, hver gang der forsvinder en. Det bliver ikke lettere, efterhånden som krisen lægger sin klamme hånd ud over det ganske land, men vi har da fået én ny annoncør og håber på en til, til erstatning for de to, der stoppede ved årsskiftet. Jeg vil byde Fru Sølvsten, en forretning med gaveartikler, brugskunst og blomster, velkommen som annoncør i Egebjergbladet. EH GOURMETKLUBBENS GENERALFORSAMLING DEN 15. MARTS EGEBJERG FÆLLESHUS Priser for leje af Egebjerg Fælleshus Én hverdag kr. 650 Fredag kr. 950 Lørdag kr Søndag kr En weekend bestående af lørdag/søndag kr En weekend bestående af fredag/lørdag/søndag kr Gebyret er 150 kr. pr. udlejning, og der skal erlægges 1000 kr. i depositum. Der er trådløs netadgang i Fælleshuset for medlemmer af tilknyttede foreninger og password udleveres i baren eller af den tilsynsførende. 2

3 Egebjerg februar 2010 MERE OM SNE De gamle grækere havde et begreb hybris, som de brugte til at betegne et overmod, som guderne så straffede. I sidste nummer af bladet gjorde jeg mig skyldig i hybris, idet jeg roste traktoren og dens fører. Og gudernes straf udeblev ikke. Traktoren gik i stykker og måtte på værksted i flere dage, hvor sneen faldt. Men det er heldigvis historie nu (bank under bordet). Til gengæld forekommer dog at være på sin plads at præcisere, At ordningen IKKE fritager den enkelte grundejer for pligten til at rydde fortovet ud for sin grund. At vi ikke kan komme tilbage og rydde ud for grunde, hvor vi i første omgang har måttet køre uden om parkerede biler, skraldespande, o.a. (men vi følger op overfor firmaet på aftalen om, at de stiller beholderne dér, hvor beboerne havde sat dem). At vi almindeligvis heller ikke rydder dér, hvor der er opbygget gedigne snebunker/-volde. At dit fortov benyttes af mange andre end dig og dine, og du er ikke ansvarsfri, hvis der sker dem noget på grund af is og sne. På informerer vi, når der er problemer med vores snerydning. Thomas Seeberg Grundejerforeningen Egebjerghøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling torsdag den 22. april 2010 kl i Egebjerg Fælleshus Agernhaven 8. Dagsorden: Valg af dirigent Formanden aflægger.beretning Indkomne forslag Regnskab Valg Eventuelt Efter Generalforsamlingen er foreningen vært ved et let traktement. Egebjerg Sportsklub holder ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 kl i Egebjerg Fælleshus, Agernhaven 8. Indkaldelse med dagsorden i henhold til lovene er udsendt til medlemmerne og lægges sammen med øvrigt materiale på Medlemmer, der ikke måtte have modtaget indbydelsen, kan skrive til eller ringe til Henrik Send os din adresse. 3

4 Egebjerg februar 2010 Har du husforsikring i Alm. Brand? Hvis du er blandt dem, der for en del år siden fik tegnet din husforsikring på særlige vilkår i Alm. Brand via din grundejerforening, er der grund til at være opmærksom: Forsikringen var særdeles fordelagtig både hvad angik præmie og dækning, og der var mange, der tilsluttede sig ordningen. I begyndelsen blev policer og opkrævninger formidlet via grundejerforeningerne, men efter nogle år ønskede Alm. Brand, at policer og opkrævninger blev sendt direkte til den enkelte grundejer, idet de præciserede at de særlige vilkår, som gjaldt for ordningen, herunder at præmien var ens for alle uanset husets størrelse, var uændret gældende. I efteråret 2009 har Alm. Brand sendt nye policer ud med ændrede vilkår, herunder er det bygningsareal, som fremgår af BBRregistret, blevet indført i policen uden at det i øvrigt fremgår, at policen er tegnet på særlige vilkår som et led i en grundejerforeningsaftale. Hvis dit bygningsareal afviger fra det areal, der fremgår af den nye police, kan du derfor risikere, at der kan blive gjort underforsikring gældende, hvis du har skader på bygningen. Hvis du er blandt dem, hvor det faktiske bygningsareal og det i policen nævnte bygningsareal ikke stemmer overens, anbefaler jeg, at du kontakter mig for at få formidlet til rette vedkommende i Alm. Brand, at policen skal ændres. Med venlig hilsen Hans Christensen, Fællesudvalget for Grundejerforeningerne i Egebjerg, Rydtoften 3, Tlf , Generalforsamling torsdag den 4. marts kl i Egebjerg Fælleshus. OBS OBS Har du ikke modtaget indbydelsen, så ring til (Kun medlemmer, selvfølgelig) Indbydelse er sendt til medlemmerne omkring 1. februar. Den er desuden lagt på hjemmesiden, hvor materiale til generalforsamlingen lægges efterhånden som det foreligger. Foreningens fremtid vil blive drøftet på denne generalforsamling. Vi vil fortsat forsøge at få lidt klarhed over, hvordan fibernettets fremtid tegner sig, efter DONG s overraskende salg af fiberselskabet til TDC. Bestyrelsen 4

5 Egebjerg februar 2010 Egebjerg Fælleshus har fået ny foldedør! ret i januar måned af professionelle folk, og Fælleshusets håndværkergruppe gik straks i gang med at lave den sidste finish. Inden disse flittige gutter havde fået pakket sammen og skulle til at nyde det pæne arbejde, var der desværre en meget voldsom udlejning en fredag aften, som resulte- Anne Reinert, formand for Gadehusene, Lone Tegner, formand for Egebjergklubben og Henning Wittus fra Fællesvirket vender ikke ryggen til den nye foldedør. De har lige beundret den og har nu vendt sig til ære for fotografen Søren Andersen. Til Egebjergklubbens 40 års jubilæum var Fællesvirket så storsindet, at de havde en check med til jubilæumsfesten. Denne check, som var stor, både på den ene og den anden måde, blev overrakt til Egebjergklubbens formand, Lone Tegner. Beløbet var på kr., men det var øremærket. Pengene skulle bruges til en ny foldedør, og det er hermed gjort. Forinden skulle pengene overføres fra Egebjergklubben til Egebjerg Fælleshus. Den opsparing, Fælleshuset har foretaget med en ny foldedør i tankerne, plus de kr. fra Fællesvirket gjorde, at vi kunne bestille døren. Den blev monte- rede i et større politiopbud og tre ambulancer. Selvfølgelig er det værst, når der er personskade, men det er da også ærgerligt, at man ikke når at se det færdige resultat, før det er blevet maltrakteret. Erik Hagen PS.Egebjerg Fælleshus vil benytte denne lejlighed til at takke Fællesvirket for det store tilskud, som gjorde det muligt, at vi fik den nye foldedør i år. 5

6 Egebjerg februar 2010 FASTELAVN I FÆLLESHUSET 38 børn med forældre og adskillige bedsteforældre holdt fastelavn og den første søndag i skolernes vinterferie ved at tage til Fælleshuset og slå katten af tønden. Huset var godt fyldt uden at være overfyldt, og tøndeslagningen foregik i 5 grupper med hver sin tønde i stigende sværhedsgrad. 6 Kattekonger og kattedronninger samt bedst udklædte blev: 0 4 år Konge: Ameli Barrios, der var så heldig at slå foran dronningen, Kasper Kromann, der både slog bunden og det sidste bræt ned.

7 Egebjerg februar 2010 Konge: Katja Langtoft. Dronning: Bodil Ringsmose 5 8 år Konge: Ida Marie Kromann Dronning: Maria Vejby Hansen Konge: Flemming Adler Petersen. Dronning: Jan Peters 9 13 år Konge: Sara Nickie Langtoft Dronning: Nathali Jenner FOTO: Jørn Ishøj Bedst udklædte: Laura Vejby Hansen, Bastian Madsen og Tore Bisgaard Boll. Det blev en god eftermiddag i et Fælleshus, hvor det nye loft blev beskyttet af dertil opsatte plader. Ikke nogen uheld, bortset fra at en kost, der blev brugt til at stabilisere tønderester med, først mistede hovedet og siden fik skaftet halveret. Der blev slået bravt. Thomas Seeberg alias Merlin 7

8 Egebjerg februar 2010 SNEMAND FROST OG FRØKEN TØ senere i blev det første damppumpeanlæg opført, og der kunne nu dagligt pumpes 7000 m3 frisk drikkevand gennem en ledning til Egebjergene. Herfra kunne vandet af sig selv løbe ind til København. Afvandingen af søen sker gennem Værebroå-systemet til Roskilde fjord nord for Jyllinge. I oldtiden har vandingssystemet været sejlbart og stået i forbindelse med Mølleå-systemet.] Erik Hagen Vi her i Egebjerg har så meget, vi kan foretage os. Vi kan være aktive i diverse interesseforeninger, men kan også bare gå os en tur. Det mest nærliggende er naturligvis Hareskoven, men en anelse længere væk ligger Søndersø. Her ligger den lille udstillingsbygning "Skovhuset", der absolut er et besøg værd. Fra Skovhusets folder om Søndersø har jeg følgende: [Landskabet omkring søen er et istidslandskab med bakker, smeltevandsdale og søer. Geologer mener, at søen er et såkaldt dødishul, opstået ved at en kæmpestor isblok i lavningen først er smeltet længe efter den øvrige is, fordi den var isoleret af et lag ler og 8 grus. Da isen endelig smeltede, opstod et stort hul, der i dag hedder Søndersø. Søndersø har gennem tiderne været et vigtigt fiskevand. Allerede for år siden var her fiskere. Ved lavvande kan man finde deres fiskespyd. Søens sidste private ejer forsøgte omkring 1865 at udtørre søen for at inddrage de 135 ha. til landbrugsjord. Det mislykkedes heldigvis. Søen var og blev et uudtømmeligt kar, der er så mange underjordiske kilder, der leverer vand til søen, at ideen med at tørlægge var håbløs. I 1871 blev søen overdraget til Københavns Kommune, der længe havde været ude efter nye kilder til drikkevandsformål. Få år PS. Der er i øjeblikket en meget spændende udstilling med værker af maleren Mogens Balle. Udstillingen Den sansende kunstner kan ses i Skovhuset til den 21. marts. Museet har åbent onsdag & torsdag, lørdag & søndag kl fra POLITIKEN

9 Egebjerg februar 2010 K U L T U R H I S T O R I S K S E L S K A B FOR EGEBJERG OG OMEGN Inviterer til en aften med videooptagelser med KØBENHAVNSKE SPORVOGNE tirsdag den 16. marts kl i Egebjerg Fælleshus FOTO: Flemming Adrian Erik V. Pedersen fortæller undervejs om, hvad vi ser - og måske lidt om sporvognenes historie. 9

10 Egebjerg februar 2010 Hvad er Egebjergklubben? Det overrasker nok de fleste, at vi stiller dette spørgsmål, men vi er opfordret til at give en orientering til især de senest tilflyttede Egebjergbeboere og måske også de, som, selvom de har boet her nogle år, ikke rigtig har fået et indtryk af vor mangesidige forening. Starten E n gru ppe beboeres ønske o m at et a bl e re aktiviteter for børn og unge samt nabofællesskab i en lidt mere organiseret form førte i september t i l s tiftelsen af "Beboerforeningen Egebjerg-klubben". D e n g a n g, s o m n u, v a r f o r - m å l e t a t s k a b e muligheder for aktiviteter for børn og unge samt formidle kontakt mellem beboere, i det "gamle" Egebjergkvarter ved etablering af møder, undervisning og fritidsbeskæftigelse. Alle beboere, i kvarteret er automatisk medlem af Egebjergklubben. Med "kvarteret" menes de 10 grundejerforeningsområder, som ligger i det område vi i kommunen kalder Egebjerg. Det koster ikke noget at "være medlem". Det er et uforpligtpligtende medlemsskab, hvis tilbud om aktiviteter man kan tage imod i det omfang, det passer én. Og som det ses af formålsparagraffen er klubben ikke involveret i sager, som hører under grundejerforeningerne. Hvor holder vi til? Efter mange års renden på dørene hos kommunen lykkedes det i 1980 at få vore egne lokaler, som vi disponerer over 24 timer i døgnet. Lokalerne er indrettet i den gamle Egebjergskole (pavilion-bygningerne) Agernhaven 8 ved Nordbuen. Og om ikke det også satte gang i endnu flere klubaktiviteter: Der blev stiftet en bridgeklub, en billardklub og et øl&vinlav. Sportsklubben h a v d e s e t d a g e n s l ys f ø r v i f i k v o r e e g n e faciliteter, men foruden de klubber og foreninger der så dagens lys umiddelbart efter, at Egebjergklubben fik egne lokaler, er der kommet flere til siden. Se fortegnelsen i novembernummeret Og klublokalerne blev også ramme om det permanente "mødested" (forum) for beboere hver torsdag aften, hvor man kan falde indenfor og få en øl, vand og vin, spille kort, terninger, dart eller andet 10

11 Egebjerg februar 2010 et tidsfordriv eller blot slå en sludder af. Hvad laver man i klubben? De fleste beboere kender bedst klubbens "ansigt" fra Egebjergbladet. Dette udsendes 10 gangs om året til samtlige husstande og fortæller om klubbens kommende aktiviteter og bringer nyt om afholdte arrangementer. Herudover er bladet forum for meninger og meddelelser, orientering om kom-munale forhold m.v. Et særligt kapitel står sportsklubben for. Den har den største samlede aktivitet og har så mange udøvere, at man har samlet sig i sin egen "organisation" med bestyrelse m.v. Alle kvarterets sportslige aktiviteter udgår fra denne del af klubben. Hvordan hænger Økonomien sammen? Bortset fra bidrag fra grundejerforeningerne, som blandt andet er støtte til Egebjergbladet, har klubben kun de midler, som indtjenes ved egne arran-gementer. Og det er lidt af en balancekunst. Egebjergbladet koster jo en del, og annonceindtægterne dækker ikke udgifterne. Arrangementerne skulle gerne være så billige, at vi fortsat kan skabe god underholdning og fest billigere end noget andet sted, hvor man går i byen. Men det lykkes altså, og det gør det kun fordi mange, virkelig mange, beboere laver stort arbejde i deres fritid. Bestyrelsen på 8 M/K-er og 5 suppleanter er naturligvis kærnen i dette arbejde, men der er mange andre, der giver en hånd med. Og de har alle det til fælles, at de synes, det er sjovt. 11

12 Egebjerg februar 2010 HULEBOERE? KRISEN KRADSER, ELLER?? På Centrumgaden i Ballerup ligger en Folkekirkens Nødhjælps butik. Den har været der i 3 år, og indtil nu har det ikke været et problem at få genbrugstøj nok, men i de sidste måneder er der ikke kommet helt så meget som før. Det er navnlig pænt/smart dametøj, vi godt kan bruge noget mere af. Så jeg håber, der er nogen her i Egebjergkvarteret, som har noget tøj mm., de ikke bruger længere, og som de godt vil give til Folkekirkens Nødhjælp. Engang i september sidste år, spurgte to småpiger husets ejer, om de måtte lave en hule i forhaven. Det fik de lov til og flyttede ind med, hvad der ligner hjemmelavet legetøj. Pigerne har besøgt stedet flere gange, og hvem ved, måske vil de bruge stedet igen i år. LC Om det nytter. Ja, det gør det. I 2009 havde butikken en brutto omsætning på kr. Når husleje mm. var betalt, kunne vi sende kr. til Folkekirkens Nødhjælp. En del af disse penge er f.eks. gået til den frygtelige situation i Haiti. Butikkens adresse er Centrumgaden 27, Ballerup. Tlf Der er ingen tøjcontainer, men der er åbent mandag til fredag mellem 9.30 og 17.30, lørdag mellem 9.30 og 13.00, hvor man kan aflevere tøj mm. Man kan også sætte poser udenfor, hvis der er lukket. Der må køres med biler, som har et ærinde på Centrumgaden, indtil kl Man kan også aflevere hos mig på Udbakken 11. Hvis man har meget tøj mm., og det kniber med selv at aflevere det, kan vi på telefon aftale, at jeg kan hente det. På forhånd tak. Jette Halgaard, Udbakken 11 Tlf

Egebjerg maj 2013 SKT. HANS I EGEBJERG LÆS SIDE 3

Egebjerg maj 2013 SKT. HANS I EGEBJERG LÆS SIDE 3 Egebjerg maj 2013 SKT. HANS I EGEBJERG LÆS SIDE 3 Egebjerg maj 2013 Maj 16. GF Egebjerghuse 30. GF Pilehøj Juni 3. Blomstervennerne 4. Seniorklubben 9. Gourmetklubben 23. Skt. Hans i Fælleshuset Juli 2.

Læs mere

Egebjerg februar 2011. HUSK AT KØBE BILLETTER TIL EGEBJERGKLUBBENS FASTELAVNSFEST DEN 6. MARTS. (Se side 3) HUSK FASTELAVNSFESTEN DEN 6.

Egebjerg februar 2011. HUSK AT KØBE BILLETTER TIL EGEBJERGKLUBBENS FASTELAVNSFEST DEN 6. MARTS. (Se side 3) HUSK FASTELAVNSFESTEN DEN 6. Egebjerg februar 2011 HUSK AT KØBE BILLETTER TIL EGEBJERGKLUBBENS FASTELAVNSFEST DEN 6. MARTS. (Se side 3) HUSK FASTELAVNSFESTEN DEN 6. MARTS Deadline for næste nummer er den 9. marts kl.12. Følgende deadlines:

Læs mere

HAR EGEBJERGKLUBBEN EN FREMTID?? LÆS SIDE 3

HAR EGEBJERGKLUBBEN EN FREMTID?? LÆS SIDE 3 På siderne 6-7 kan du læse om og se billeder fra Egebjergklubbens Julehygge HAR EGEBJERGKLUBBEN EN FREMTID?? LÆS SIDE 3 FASTELAVN SE SIDE 5 Husk Egebjergklubbens og Egebjerg Fælleshus generalforsamlinger

Læs mere

Egebjerg marts 2009 FOTO: JØRN ISHØJ. Egebjergklubben bliver 40 år den 25. september

Egebjerg marts 2009 FOTO: JØRN ISHØJ. Egebjergklubben bliver 40 år den 25. september FOTO: JØRN ISHØJ Egebjergklubben bliver 40 år den 25. september Deadline for næste nummer: Den 6. april kl. 12. De efterfølgende dead- BEBOERANNONCER Jeg har en betonblander billigt til salg. Det er en

Læs mere

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER Se inde i bladet billederne fra Fastelavn, læs bl.a. referaterne fra Egebjergklubben og Fælleshusets generalforsamlinger og læs nyt fra Egebjergnettet med info om kabel-tv / digital TV. Besøg vores websted:

Læs mere

Januar. Nr.1 GENERALFORSAMLING I EGEBJERGKLUBBEN SE SIDE 5 VELLYKKET MIDTVEJSVÆLGERMØDE LÆS OM OG SE BILLEDER FRA EGEBJERGKLUBBENS JULEHYGGE SIDE 6-7

Januar. Nr.1 GENERALFORSAMLING I EGEBJERGKLUBBEN SE SIDE 5 VELLYKKET MIDTVEJSVÆLGERMØDE LÆS OM OG SE BILLEDER FRA EGEBJERGKLUBBENS JULEHYGGE SIDE 6-7 Egebjerg januar 2012 GENERALFORSAMLING I EGEBJERGKLUBBEN SE SIDE 5 VELLYKKET MIDTVEJSVÆLGERMØDE SE SIDE 8 LÆS OM OG SE BILLEDER FRA EGEBJERGKLUBBENS JULEHYGGE SIDE 6-7 Januar Nr.1 FA LÆ STEL PÅ S OM AVN

Læs mere

Egebjerg februar 2009

Egebjerg februar 2009 Egebjergklubben bliver 40 år den 25. september Egebjerg Eftermiddagsklub har ved beslutning på generalforsamling skiftet navn og vil fremover hedde Egebjerg Seniorklub Mail til redaktionen: bladet@egebjergklubben.dk

Læs mere

EgebjergBLADET. Mød Jazz tet Cool Cats, når de spiller jazz i Egebjergklubben den 23. april

EgebjergBLADET. Mød Jazz tet Cool Cats, når de spiller jazz i Egebjergklubben den 23. april EgebjergBLADET Nr. 4 april 2015, 47. årgang Mød Jazz tet Cool Cats, når de spiller jazz i Egebjergklubben den 23. april Vær med, når vi går tur til Pæremose Havn og spiser varme hveder Store Bededags aften

Læs mere

EgebjergBLADET. Fri fantasi. side 3. Nr.3 46.årgang

EgebjergBLADET. Fri fantasi. side 3. Nr.3 46.årgang EgebjergBLADET Marts 2014 Nr.3 46.årgang I dette nummer: Nyt fra Egebjergklubben, Fælleshuset og Sportsklubben. Artikler om fastelavn, bussag og Maja s Bager. Fri fantasi FASTELAVN side 3 EgebjergBLADET

Læs mere

Stokkemarke Beboerblad udgives af bladudvalget, et selvstændigt udvalg under Stokkemarke Beboerforening. Indhold. Bladudvalget:

Stokkemarke Beboerblad udgives af bladudvalget, et selvstændigt udvalg under Stokkemarke Beboerforening. Indhold. Bladudvalget: Stokkemarke Beboerblad udgives af bladudvalget, et selvstændigt udvalg under Stokkemarke Beboerforening Bladudvalget: Ronald Frederiksen ansvarshavende Havløkkevej 26 4952 Stokkemarke tel: 54 71 16 61

Læs mere

EGEBJERGBLADET I FARVER

EGEBJERGBLADET I FARVER Læs inde i bladet bl.a. om 2 fastelavnsfester i Egebjerg, om boligmarkedet i vort område netop nu, om reglerne for leje af Fælleshusets lokaler - og om grundejerforeningernes snerydningsordning. Besøg

Læs mere

Egebjerg april 2012 3 E I S N M BØ R LÆS O

Egebjerg april 2012 3 E I S N M BØ R LÆS O LÆS O SF E N E N M BØ R 3 E D I S EST April 17. GF Pilehøj - 19. GF Skovbo - 23. GF Tranemosen - 27. Billardklubben - 30. Gourmetklubben Maj 1. seniorklubben - 7. Blomstervennerne - 13. Børnenes fest -

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

EgebjergBLADET. Nr.5 46.årgang. INVITATION Vær med til at nyde årstiden til grillaften, TorsdagsTræf, St. Bededags-tur og pinse-picnic

EgebjergBLADET. Nr.5 46.årgang. INVITATION Vær med til at nyde årstiden til grillaften, TorsdagsTræf, St. Bededags-tur og pinse-picnic EgebjergBLADET Maj 2014 Nr.5 46.årgang INVITATION Vær med til at nyde årstiden til grillaften, TorsdagsTræf, St. Bededags-tur og pinse-picnic EgebjergBLADET Udgivet af: Egebjergklubben Tryk: RC Grafisk

Læs mere

REDAKTIONEN BEKLAGER. Du kan leje Egebjergklubbens grill m/tilbehør for kun 100 kr.

REDAKTIONEN BEKLAGER. Du kan leje Egebjergklubbens grill m/tilbehør for kun 100 kr. REDAKTIONEN BEKLAGER at vi i juni/juli-nummeret af Egebjergbladet kom til at bringe en privat mail fra Hans (Christensen) til Kære Erik. Vi har beklaget fejlen over for Hans og Fællesvirket. Finn Jappe,

Læs mere

Egebladet NR. 1. Læs bl.a. om:

Egebladet NR. 1. Læs bl.a. om: Egebladet NR. 1 FEBRUAR 2007 10. årgang Læs bl.a. om: Fællesvirket blev orienteret direkte om byggeriet i bygaden af Ove Mørck fra Cenergia - på billedet. s.12 Årets fastelavn side 3. Så gik.. Side 14

Læs mere

Du kan leje Egebjergklubbens Grill m/tilbehør for kun 100,00 kr.

Du kan leje Egebjergklubbens Grill m/tilbehør for kun 100,00 kr. Du kan leje Egebjergklubbens Grill m/tilbehør for kun 100,00 kr. Grillen er 50 x 80 cm. m/regulerbar rist i rundjern. Grillen har håndtag og hjul. Tilbehør: Weber grillstarter 3 grilltænger 3 grillpaletter

Læs mere

Egebjerg nov. dec. 2013. JULEHYGGE I FÆLLESHUSET TORSDAG DEN 5. DEC. Læs om arrangementet side 4 HUSK JULEHYGGE I FÆLLESHUSET TORSDAG DEN 5.

Egebjerg nov. dec. 2013. JULEHYGGE I FÆLLESHUSET TORSDAG DEN 5. DEC. Læs om arrangementet side 4 HUSK JULEHYGGE I FÆLLESHUSET TORSDAG DEN 5. Egebjerg nov. dec. 2013 JULEHYGGE I FÆLLESHUSET TORSDAG DEN 5. DEC. Læs om arrangementet side 4 HUSK JULEHYGGE I FÆLLESHUSET TORSDAG DEN 5. DECEMBER Egebjerg nov. dec. 2013 BEBOERANNONCE Nov. 23./24. Blomstervennernes

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Egebladet. Læs om: Krydsord af Hans Andersen Så gik af Poul Gustavsen Følg med på www.egebjerg-ballerup.dk NR. 6. Side 1 EGEBLADET

Egebladet. Læs om: Krydsord af Hans Andersen Så gik af Poul Gustavsen Følg med på www.egebjerg-ballerup.dk NR. 6. Side 1 EGEBLADET Egebladet NR. 6 DECEMBER 2009 12. årgang Læs om: Krydsord af Hans Andersen Så gik af Poul Gustavsen Følg med på www.egebjerg-ballerup.dk Side 1 EGEBLADET FÆLLESVIRKET ØNSKER EGEBJERG GOD JUL OG ET GODT

Læs mere

KLUBBLADET 31. ÅRGANG FEBRUAR 2007

KLUBBLADET 31. ÅRGANG FEBRUAR 2007 KLUBBLADET 31. ÅRGANG FEBRUAR 2007 Navne & Numre Formand Per Lyngsie Ll. Lyngbyvej 28 Tlf. 48 21 00 49 e-mail: raly@post.tele.dk Næstformand Lars Hansen Tlf. 48 21 07 72 Kasserer Bo Aagaard Tlf. 48 28

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 2015 29. årgang Side 1

bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 2015 29. årgang Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 2015 29. årgang Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun efter kl. 19.00 20 93 53 06 Bladets

Læs mere

Egebladet HUSK ÅRETS FASTELAVNSFEST D. 22. FEBRUAR

Egebladet HUSK ÅRETS FASTELAVNSFEST D. 22. FEBRUAR Egebladet NR. 1 FEBRUAR 2009 12. årgang HUSK ÅRETS FASTELAVNSFEST D. 22. FEBRUAR Læs om: Så gik Krydsord Fællesvirkets 15 års jubilæum Det Danske Spejderkorps laver vandringstur Følg med på www.egebjerg-ballerup.dk

Læs mere

Nummer 72. for Øster Brønderslev og Hallund området

Nummer 72. for Øster Brønderslev og Hallund området LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Forårsfest - Byfest - Udvikling eller afvikling? Mejerier - SPAR - Lokalpolitik - Bålhøjfestival Samlingshus - Borgerforeninger - Vindmøller Skolen

Læs mere

TorsdagsTræf holder juleferie. Egebjerg billardklub søger flere aktive medlemmer. Udlejning af Egebjerg Fælleshus

TorsdagsTræf holder juleferie. Egebjerg billardklub søger flere aktive medlemmer. Udlejning af Egebjerg Fælleshus TorsdagsTræf holder juleferie Torsdag den 14. december er sidste åbningsaften i år. Vi starter igen torsdag den 4. januar 2007. I lukkeperioden kan der foretages lokalereservation hos William Bjerregaard

Læs mere

GelBallerne på mountainbike Kratskolen har fået designe prisen Der blev samlet skrald i Hjarup Budstikken på lokalhistorisk arkiv i Vamdrup

GelBallerne på mountainbike Kratskolen har fået designe prisen Der blev samlet skrald i Hjarup Budstikken på lokalhistorisk arkiv i Vamdrup Lokalblad for Skanderup BUDS TIKKEN Hjarup Gelballe NR. 173/1 27. ÅRGANG APRIL 2014 GelBallerne på mountainbike Kratskolen har fået designe prisen Der blev samlet skrald i Hjarup Budstikken på lokalhistorisk

Læs mere

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider Om Bjørnen Bjørnen er en yderst aktiv lystfiskerforening, hvor vi hver måned året rundt har adskillige kystture til de Sjællandske pladser. Vi har også havture og åture, og flere gange om året tager vi

Læs mere

Bestyrelsens Beretning for 2009.

Bestyrelsens Beretning for 2009. Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

KONTAKTLINSEN 1 / M a r t s 2 0 1 0 4 2. Å r g a n g

KONTAKTLINSEN 1 / M a r t s 2 0 1 0 4 2. Å r g a n g AGF ALLESØ ALLESØ GYMNASTIKFORENING KONTAKTLINSEN 1 / M a r t s 2 0 1 0 4 2. Å r g a n g PÅSKEBAL I ALLESØHALLEN LØRDAG D. 3. APRIL 2010 Et af årets absolutte højdepunkter Køb af billetter henvendelse

Læs mere