Referat 04. møde 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat 04. møde 2015"

Transkript

1 Referat 04. møde 2015 Vedr. : Ordinært bestyrelsesmøde Sted : Viborg Fjernvarme, Håndværkervej 6, 8800 Viborg Tid : Torsdag den 26. marts 2015 kl Deltagere : Per B. Jørgensen PBJ Ewa Sørensen ES Klaus Keller KK Ole Jespersen OJ Mikael Møller MM Rene Nielsen RN Morten Abildgaard MAB (ref.) Peter Mølkjær PM (Revisor) Chris Middelhede CM (Revisor) Ikke til stede: Helle Henningsen HH DAGSORDEN Referat: Godkendelse af referat 1, 2 og Siden sidst v/direktøren: delvist LUKKET punkt Bilag 1 Siden sidst Status Økonomi v/direktøren: Generel gennemgang af materialet. Bilag 2 Likviditetsoversigt Bilag 3 Budgetopfølgning Februar 2015 (ÅTD) Bilag 4 Restanceliste (Udleveres på mødet) Godkendelse af årsregnskab 2014 v/revisor Bilag 5 Årsrapport 2014, Specifikationer og revisions-protokollat LUKKET punkt LUKKET punkt LUKKET punkt LUKKET punkt LUKKET punkt LUKKET punkt Evt. 1/5

2 REFERAT PBJ bød velkommen. MAB orienterede om, at HH var forhindret i at deltage pga. sygdom. Pkt : Følgende referater blev underskrevet: Referat 1, 2 og 3 Pkt : delvist LUKKET punkt MAB gennemgik Siden sidst. Vedr. Kommunens strategiske energiplanlægning Rasmus Trangbæk fra forvaltningen har overfor MAB oplyst, at arbejdet er sat delvist på hold af hensyn til gennemførsel af nærmere analyser ifm. Apple s etablering ved Foulum. Alle deltagerne i arbejdsgrupperne, herunder Viborg Fjernvarme, kan fortsat forvente at blive indkaldt til en gennemgang og drøftelse af planen, før den sendes til politisk behandling. Vedr. Viborg Sygehus Viborg Sygehus er tæt på at have en plan for energirenoveringen af den eksisterende bygningsmasse og er i den forbindelse interesserede i et øget aftag af fjernvarme samt evt. levering af overskudsvarme ind i fjernvarmenettet. MAB har overfor teknisk afdeling på Sygehus oplyst, at Viborg Fjernvarme meget gerne deltager i drøftelse af de samlede muligheder med henblik på at finde løsninger, der skaber værdi for både for sygehuset og for kollektivet i varmeforsyningen. MAB forventer, at sygehuset indkalder til opstartsmøde ift. en sådan analyse/løsningsmodel i løbet af april Vedr. Viborg Baneby MAB og Tom Diget deltog i Banebyrådsmødet den 9. marts, hvor vi præsenterede vores tanker omkring lavtemperaturnet, fjernkøling og evt. anvendelse af lokal overskudsvarme i fjernvarmenettet. Deltagerne tog godt imod oplægget og Viborg Fjernvarme forventer at deltage i møder med de enkelte aktører i området vedr. deres konkrete byggeplaner. Herudover har Viborg Fjernvarme entreret med Niras som rådgiver ift. opstilling af tekniske krav og bestemmelser og input til lokalplanerne. LUKKET punkt Vedr. Analyse ift. at udleje fjernvarme-units MAB orienterede om forløbet. 2/5

3 PBJ pointerede vigtigheden af, at Viborg Fjernvarmes advokat afdækker sammenhæng med lovgivning såvel som Viborg Fjernvarmes vedtægter mhp. at sikre lovlighed i begge sammenhænge. MAB orienterede, at advokaten (Leoni) allerede har udarbejdet et sådan notat og at det vil indgå som bilag til et kommende beslutningsoplæg. Pkt : Vedr. likviditeten MAB orienterede om, at likviditeten følger prognosen og at der er oparbejdet et mindre likviditetsoverskud på grund af den varme opstart på året. MAB orienterede om, at Danske Bank har varslet negativ forrentning af et evt. indestående på over 3 mio. kr. men at MAB efter de seneste udmeldinger fra Nationalbanken ikke vil acceptere dette. MAB orienterer bestyrelsen omkring hvad resultatet bliver ift. Danske Bank. I lyset af renteudviklingen ovenfor er det efter MAB s vurdering ikke hensigtsmæssigt rent driftsøkonomisk at optage lån, som i perioder vil medføre en betydelig overskudslikviditet. Viborg Fjernvarme fik tilbage i efteråret 2014 et lånetilsagn på optagelse af et fast lån på 30 mio. kr. med sikkerhed i pantet i ledningsnettet. Tilsagnet udløber pr. automatik efter 3 mdr., så det skal i praksis fornyes, men udsagnene fra Danske Bank er uændrede både ift. løbende kredit og et evt. fast lån. MAB arbejder videre med likviditetsscenarierne ift. den langsigtede finansiering, men forventer ikke at indstille til optagelse af et fast lån i Vedr. månedsrapporten MAB orienterede om, at resultatudviklingen i det store hele følger budgettet, dog er salget mindre afledt af den varme start på året. Vedr. restancelisten Viborg Fjernvarme har ca kr. tilgode. De ca kr. dækker over indgåede afdragsordninger. De resterende ca kr. stod til forfald den og forventes at komme med baggrund i den vanlige debitoropfølgning. Pkt : PM præsenterede regnskabet i en udleveret powerpoint-præsentation, som han agter at foreligge på den ordinære generalforsamling den 21. april. PM konstaterede, at regnskabet indeholdt en revisionspåtegning uden forbehold. Bestyrelsen drøftede som led i gennemgangen nøgletal vedr. ledningstabet, idet ledningstabet i procent af salget har været stigende fra 2013 til /5

4 MAB henviste til nøgletallet ledningstab pr. km-ledningsnet, som faldt fra 2013 til 2014 og i øvrigt har været faldende siden MAB redegjorde for at dette tal afspejlede forbedringer ift. ledningstabet bedre end nøgletallet ift. det samlede salg. Dette begrundede MAB med, at tabet pr. kvadratcentimeter rørkappe er det samme uafhængig af hvor meget varmt vand, der løber igennem (flow) og at et varmt år med mindre salg/flow pr. definition vil reducere nævneren i formlen og dermed give et højere ledningstab procentuelt - uagtet reduktionen af det faktiske tab reduceres afledt af rørudskiftninger mv. PM gennemgik revisionsprotokollatet, herunder likviditetssituationen, forholdene omkring geotermiprojektet og mulighederne for at genetablere en reduktion af egenkapitalen, såfremt Viborg Fjernvarme måtte skulle dække et beløb, der ikke kan indregnes i varmeprisen. KK gjorde i den forbindelse opmærksom på, at Viborg Fjernvarme forventeligt vil gøre indsigelse imod et sådan krav fra Energi Viborg. PBJ supplerede med, at et sådan krav vil skulle prøves ved retten, før Viborg Fjernvarme vil acceptere det. PM orienterede om arbejdet ift. fremtidige samarbejder, herunder det binde svar fra skat om at det alene er de sideordnede aktiviteter, der vil blive beskattet - og at den praktiske model ift. udskilning af disse aktiviteter er på vej fra Deloitte ift. en evt. eftervisning over for Skat. Bestyrelsen godkendte og underskrev regnskabet. MAB indhenter HH s underskrift efterfølgende og igangsætter udarbejdelse af digital beretning til offentliggørelse på hjemmesiden senest den Pkt : LUKKET punkt Pkt : LUKKET punkt Pkt : LUKKET punkt Pkt : LUKKET punkt Pkt : LUKKET punkt Pkt : LUKKET punkt Pkt : Intet at berette. Mødet blev afsluttet /5

5 Planlagte bestyrelsesmøder: Tirsdag den 21. april 2015 (Ordinær generalforsamling) formøde kl Torsdag den 28. maj 2015 Torsdag den 27. august 2015 Torsdag den 24. september 2015 Torsdag den 26. november 2015 Øvrige møder: Lørdag den 9. maj Åbenhus-arrangement fra kl til PBJ/MAB Per B. Jørgensen Helle Henningsen Klaus Keller Ewa H. Sørensen Rene Nielsen Ole Jespersen Mikael Møller 5/5

Pkt. 10.05: Status på arbejdet med det på generalforsamlingen vedtagne forslag og fastlæggelse af det videre forløb v/formanden

Pkt. 10.05: Status på arbejdet med det på generalforsamlingen vedtagne forslag og fastlæggelse af det videre forløb v/formanden Referat 10. møde 2014 Vedr. : Ordinært møde Sted : Viborg Fjernvarme, Håndværkervej 6, 8800 Viborg Tid : Torsdag den 25. september 2014 kl. 17.00-20.00 Deltagere : Per B. Jørgensen PBJ Ewa Sørensen ES

Læs mere

03.02 Siden sidst v/direktøren: Referat 3. møde 2014 DAGSORDEN. Pkt. Emne: Beslutning: 03.01 Referat:

03.02 Siden sidst v/direktøren: Referat 3. møde 2014 DAGSORDEN. Pkt. Emne: Beslutning: 03.01 Referat: Referat 3. møde 2014 Vedr. : Ordinært møde Sted : Viborg Fjernvarme, Håndværkervej 6, 8800 Viborg Tid : Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00-21.30 Deltagere : Per B. Jørgensen PBJ Ernst Hundrup EH Ewa

Læs mere

Referat 8. møde 2014

Referat 8. møde 2014 Referat 8. møde 2014 Vedr. : Ordinært møde Sted : Viborg Fjernvarme, Håndværkervej 6, 8800 Viborg Tid : Torsdag den 28. august 2014 kl. 17.00-20.00 Deltagere : Per B. Jørgensen PBJ Flemming Præstegaard

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO 21.04.2015 STED Tinghallen DELTAGERE Der var mødt ca. 400 medlemmer, der tilsammen repræsenterede 794 stemmer. Hele bestyrelsen var mødt. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2.

Læs mere

Generalforsamling - Referat

Generalforsamling - Referat Formanden byder velkommen 1. Valg af dirigent a. Erik Bonde Pedersen blev valgt til ordstyrer. Generalforsamling - Referat Afholdt 17. marts 2014 - Store Merløse Hallen b. Det blev konstateret, at Generalforsamlingen

Læs mere

Bestyrelsen var repræsenteret ved formanden, Kim Riis Poulsen, samt bestyrelsesmedlemmerne

Bestyrelsen var repræsenteret ved formanden, Kim Riis Poulsen, samt bestyrelsesmedlemmerne K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 11.00 på Hotel Comwell i Kolding. I alt var 278 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 147 fremmødte

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 NEMT TRYGT BILLIGT

ÅRSBERETNING 2014 NEMT TRYGT BILLIGT ÅRSBERETNING 214 NEMT TRYGT BILLIGT SÅDAN GIK 214 Velkommen til generalforsamling 215 Varme- og regnskabsår 214 er gået, og Viborg Fjernvarmes bestyrelse og ledelse ser tilbage på et begivenhedsrigt år.

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 Referat til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat til

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 5. november 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 05.11.2013 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde dato

Referat af ordinært bestyrelsesmøde dato Organisationsbestyrelsen CC: Forretningsfører Tony Sørensen CC: Referatmappen. Holbæk, den 6. februar 2013 Mødedeltagere: Referat af ordinært bestyrelsesmøde dato Knud Nielsen (KN) - afbud Søren Waage

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET 30. oktober 2014 Tlf. 8732 8312 jb@kollegiekontoret.dk. Udskrift af forhandlingsprotokollen for VILH.

KOLLEGIEKONTORET 30. oktober 2014 Tlf. 8732 8312 jb@kollegiekontoret.dk. Udskrift af forhandlingsprotokollen for VILH. KOLLEGIEKONTORET 30. oktober 2014 Tlf. 8732 8312 jb@kollegiekontoret.dk Udskrift af forhandlingsprotokollen for VILH. KIERS KOLLEGIUM Møde nr. 34 onsdag den 29. oktober 2014 Referat af møde nr. 34 i Vilh.

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus, bestyrelse tirsdag den 16. december 2014 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Jan Ankerstjerne, Bente Steffensen, Sanne Bjørn, Mogens

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tid: Torsdag den 27. september 2012 Kl. 19.30 Sted: Naturvidenskabernes Hus - Bjerringbro Ref.: CWH Deltagere: Til generalforsamlingen var fremmødt ca. 150 andelshavere,

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Nordvands bestyrelse. Referat fra bestyrelsesmøde d. Dato: 29. april 2015, kl. 08:30 11:00

Nordvands bestyrelse. Referat fra bestyrelsesmøde d. Dato: 29. april 2015, kl. 08:30 11:00 Nordvands bestyrelse Vandselskabet for Gentofte og Gladsaxe Kommuner J.nr.: Angiv jnr. 201453 Initialer: CNY Dato: 6. maj 2015 Referat fra bestyrelsesmøde d. Dato: 29. april 2015, kl. 08:30 11:00 Sted:

Læs mere

Boligforeningen Fredensbo PROTOKOL SIDE 140

Boligforeningen Fredensbo PROTOKOL SIDE 140 Boligforeningen Fredensbo PROTOKOL SIDE 140 Der afholdtes ordinær generalforsamling onsdag, den 6. maj 2015 på Restaurant Hedelund - Brønderslev med følgende dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse

Læs mere

Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med?

Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med? Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med? På baggrund af alle de rygter der er sat i gang i haveforeningen samt de pågående diskussioner på Facebook (som en

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 13. marts 2014. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 13. marts 2014 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 13. marts 2014. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 13. marts 2014 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 13. marts 2014 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 13. marts 2014 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Dorte Nejrup, John Christiansen, Birthe Lauridsen,

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 2. december 2014 Referat udsendt den 19. december 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 2. december 2014 Referat udsendt den 19. december 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 2. december 2014 Referat udsendt den 19. december 2014 Referat for bestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 6. januar 2015 Referat udsendt den 27. januar 2015

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 6. januar 2015 Referat udsendt den 27. januar 2015 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 6. januar 2015 Referat udsendt den 27. januar 2015 Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 14. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT 23.04.2012 KL. 17.00 18.30 BOLIGFORENINGENS KONTOR. Dette referat indeholder 8 sider.

Bestyrelsesmøde REFERAT 23.04.2012 KL. 17.00 18.30 BOLIGFORENINGENS KONTOR. Dette referat indeholder 8 sider. Bestyrelsesmøde REFERAT 23.04.2012 KL. 17.00 18.30 BOLIGFORENINGENS KONTOR Dette referat indeholder 8 sider. Dagsorden: Pkt. 1: Forelæggelse af årsregnskaber for regnskabsåret 2011. Pkt. 2: Forelæggelse

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 3. juni 2014 Referat udsendt den 23. juni 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 3. juni 2014 Referat udsendt den 23. juni 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 3. juni 2014 Referat udsendt den 23. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 10. juni 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Den 26. maj 2015 blev der i sag nr. 33/2014. A Holding ApS og B Holding ApS og C Holding ApS og D A/S og E A/S. mod

Den 26. maj 2015 blev der i sag nr. 33/2014. A Holding ApS og B Holding ApS og C Holding ApS og D A/S og E A/S. mod Den 26. maj 2015 blev der i sag nr. 33/2014 A Holding ApS og B Holding ApS og C Holding ApS og D A/S og E A/S mod statsautoriseret revisor Jacob Fromm Christiansen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket.

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket. Brande Fjernvarme amba Referat af den ordinære generalforsamling 2012. Tirsdag, den 25. september 2012 kl. 19.30 på Hotel Dalgas. Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

06/07-46: Økonomiredegørelse pr. 01.06.2007 Golfmanageren fremlagde økonomiredegørelsen pr. 01.06.2007, der viser at:

06/07-46: Økonomiredegørelse pr. 01.06.2007 Golfmanageren fremlagde økonomiredegørelsen pr. 01.06.2007, der viser at: Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Torsdag 21. juni 2007 Tilstede: Uffe Steffensen, Michael Laustsen, Peter Bragh, Marianne D. Jensen, Egon Christensen, Klaus Frejo Dagsorden: 06/07-45: Godkendelse

Læs mere

BE15/1 J. nr. 200204/77419 Bestyrelsesmøde

BE15/1 J. nr. 200204/77419 Bestyrelsesmøde Centralkommunernes Transmissionsselskab REFERAT 07-04-2015 BE15/1 J. nr. 200204/77419 Emne Bestyrelsesmøde Mødedato 25. marts 2015 kl. 9.30 Sted CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 F. Deltagere Referent

Læs mere