Insolvens & Rekonstruktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Insolvens & Rekonstruktion"

Transkript

1 Insolvens & Rekonstruktion Nyhedsbrev august 2009 Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard København V

2 Konkursretlige overvejelser som følge af den midlertidige lukning af tinglysningskontoret mellem den 20. august 2009 og 8. september 2009 Indledning I perioden fra den 20. august 2009 til den 8. september 2009, kl. 9.00, vil det ikke være muligt at få tinglyst dokumenter vedrørende fast ejendom. Dokumenter, der modtages af tinglysningsmyndigheden i denne periode, vil blive afvist, og anmelderne vil blive henvist til at oprette dokumenterne via den elektroniske tinglysning, der træder i kraft den 8. september 2009, kl Dokumenter, der modtages indtil den 20. august 2009, vil som udgangspunkt blive behandlet med det samme, således at tinglysning kan ske senest den 20. august Uanset dette anbefales det dog, at dokumenter, der ligger klar til tinglysning, indsendes snarest muligt. Den midlertidige lukning sker som led i overgangen fra manuel tinglysning til digital tinglysning. Tinglysning sker fremover via den nye Tinglysningsret i Hobro, og anmelderne skal for fremtiden selv tinglyse dokumenter via For tinglysning i bilbogen, personbogen og andelsbogen finder de hidtidige regler fortsat anvendelse, og den anførte lukkeperiode vedrører således ikke anmeldelse af dokumenter til tinglysning i bilbogen, personbogen og andelsbogen. Risikoen for omstødelser i omlægningsperioden Omstødelse kan i medfør af konkurslovens 70, stk. 1, 1. pkt., ske, hvis sikringsakten ikke er foretaget senere end tre måneder før fristdagen, og pantet ikke er tilsagt ved gældens stiftelse eller sikret uden unødigt ophold efter gældens stiftelse. Ved udtrykket uden unødigt ophold menes, at sikringsakten skal iagttages, så snart det efter den valgte ekspeditionsform er muligt. Ethvert ophold, selv kortvarigt, der ikke er nødvendiggjort af ekspeditionsgangen, anses normalt for unødigt. Konsekvensen af ændringen i tinglysningens ekspeditionsgange i perioden 20. august september 2009, kl. 9.00, må sandsynligvis blive, at pant i fast ejendom til sikkerhed for et lån ydet i perioden fra den 20. august 2009 til den 8. september 2009, kl. 9.00, vil blive anset for sikret uden

3 unødigt ophold, såfremt pantet tinglyses den 8. september 2009, kl. 9.00, eller så snart det den pågældende dag er muligt at foretage registrering af pantet på ejendommen. Ved indførelse af digital tinglysning bliver det realtidspunktet for indleveringen af begæringen om tinglysning, der er afgørende for tidsprioriteten, jf. den nye tinglysningslovs 14, stk. 1, 1. pkt. 1 Der vil derfor kunne opstå en ny afgrænsningsproblematik i relation til begrebet uden unødigt ophold. Det er uvist, hvor domstolene vil trække grænsen, og det må derfor anbefales, at der heller ikke fremover sker udbetaling af lån, før sikringsakten er bragt i orden, idet man ikke kan regne med, at domstolene vil finde, at pantebreve, som anmeldes til tinglysning senere samme dag, hvor udbetaling af et lån er sket, er sikret mod retsforfølgning uden unødigt ophold efter gældens stiftelse. Tinglysning af pantet på ejendommen Der vil endvidere fremover kunne opstå en række problemstillinger i relation til tidsprioriteten af tinglysningen. Eksempel: En långiver udbetaler den 22. august 2009 et lån på én million kroner til et selskab. Til sikkerhed for lånet får kreditor samtidig med lånets oprettelse pant i en selskabet tilhørende fast ejendom med angivelse af 2. prioritet. Den 4. september 2009 optager selskabet imidlertid endnu et lån hos en anden långiver, hvortil der ligeledes gives pant i samme ejendom med angivelse af 2. prioritet. Da det først er muligt for begge långivere at tinglyse deres respektive panter den 8. september 2009 fra kl. 9.00, vil der herved opstå en risiko for, at den efterfølgende långiver får tinglyst sit pant først, og dermed fortrænger første långivers pant, idet det er realtidspunktet for indleveringen af begæringen, der er afgørende for tidsprioriteten, jf. ovenfor. For at sikre sig mod denne risiko i relation til efterfølgende godtroende panthavere, må det anbefales, at långiver ikke udbetaler lånet, før pantet og derved også prioritetsstillingen er behørigt sikret, medmindre 1 Se ændringsloven nr. 539 om ændring af lov om tinglysning og forskellige andre love. Loven trådte i kraft den 1. juli 2009.

4 der på anden betryggende vis er stillet sikkerhed for lånet eksempelvis ved, at tredjemand har foretaget sikkerhedsstillelse. De samme betragtninger gør sig i øvrigt gældende i relation til låntagers efterfølgende konkurs, idet konkursboet, hvis konkursdekretet lyses på ejendommen før pantet, vil fortrænge långivers pant. Det bemærkes i den forbindelse, at et konkursbo ikke behøver at være i god tro om tidligere stiftede rettigheder over den faste ejendom, og at et konkursbo sandsynligvis fremover ved skifterettens foranstaltning vil lade konkursdekretet tinglyse om muligt umiddelbart efter konkursdekretets afsigelse. Yderligere oplysninger kan fås hos advokat Peter Nørtved på telefon eller * Gorrissen Federspiel Kierkegaards gruppe for Insolvens & Rekonstruktion yder rådgivning indenfor alle insolvens- og rekonstruktionsretlige emner og virker som tilsyn, kuratorer og likvidatorer. Gruppen beskæftiger p.t. ca. 18 advokater, advokatfuldmægtige og sekretærer. Herudover involverer insolvenssagerne i vidt omfang firmaets øvrige specialgrupper, herunder særligt Bank og Finans, Fast ejendom, Proces samt M&A gruppen. Henvendelse kan rettes til: Anne Birgitte Gammeljord Lars Grøngaard Søren Fogh Partner Partner Partner (+45) (+45) (+45) August 2009 Gorrissen Federspiel Kierkegaard *

5 Nyhedsbrevet erstatter ikke juridisk rådgivning. Gorrissen Federspiel Kierkegaard påtager sig intet erstatningsansvar for direkte eller indirekte tab som følge af brug af nyhedsbrevet. Dette gælder, uanset om tabet er opstået som følge af ukorrekte oplysninger i nyhedsbrevet eller på grund af andre omstændigheder i relation til nyhedsbrevet.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at udlevere de nævnte pantebreve til sagsøgeren.

Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at udlevere de nævnte pantebreve til sagsøgeren. DOM Afsagt den 21. februar 2013 i sag nr. BS 150-155/2012: Finansselskabet af 8. oktober 2008 A/S under konkurs v/ kurator Anne Birgitte Gammeljord mod Dantil Pantebrevsinvest ApS Sagens baggrund og parternes

Læs mere

Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter

Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter university of copenhagen Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter Publication date: 2009 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser

1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser Indhold 1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser og nødvendige foranstaltninger 2 Konsignation og virksomhedspant i fabriksnye biler - kolliderende rettigheder og

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013 30. maj 2013 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014 Sag 136/2012 (1. afdeling) Lasse Vognmand A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod Totalbanken A/S (advokat Hans Vestergaard) I tidligere

Læs mere

BANK- OG FINANSIERINGSRET

BANK- OG FINANSIERINGSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2008 BANK- OG FINANSIERINGSRET Ny dom om omstødelse af pant for lån... 1 Direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID)... 2 Finanstilsynets principielle afgørelser...

Læs mere

Virksomhedspant og fordringspant

Virksomhedspant og fordringspant PETER MORTENSEN Virksomhedspant og fordringspant en kort oversigt til studiebrug 2. udgave, 2012 Forord til 2. udgave Dette undervisningsmateriale indeholder en kort beskrivelse af reglerne om virksomhedspant

Læs mere

1. I overskriften til kapitel 8 ændres og forespørgsler til: mv.

1. I overskriften til kapitel 8 ændres og forespørgsler til: mv. Civilafdelingen Dato: 9. november 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Louise Christophersen Sagsnr.: 2012-7010-0058 Dok.: 597612 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 Sag 162/2014 (2. afdeling) Dantil Pantebrevsinvest ApS (advokat Claus Hastrup Knudsen) mod Finansselskabet af 8. oktober 2008 A/S under konkurs (advokat

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B3814000 - US UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG Afsagt den 23. maj 2014 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Steen Mejer, Ulla Staal og Anna Sólvá Eiriksdóttir (kst.)). 18. afd. nr. B-3814-12:

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

Værdipapirhandel en ejendoms- og panteretlig udfordring?

Værdipapirhandel en ejendoms- og panteretlig udfordring? Værdipapirhandel en ejendoms- og panteretlig udfordring? af Nis Jul Clausen 1. Indledning Den danske ejendoms- og panteretlige regulering og den hertil knyttede retspraksis har over tid vist sig tilstrækkelig

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 4. september 2013

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 4. september 2013 4. september 2013 Nyhedsbrev Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for kan kontaktes, såfremt dette nyhedsbrev

Læs mere

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)).

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). D O M Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). 19. afd. nr. B-763-13: Dantil Pantebrevsinvest ApS (advok Claus Hastrup

Læs mere

Forord. I ønskes en god læselyst! Viborg, januar 2012. Anja Pedersen

Forord. I ønskes en god læselyst! Viborg, januar 2012. Anja Pedersen Rekonstruktion af kriseramte virksomheder En kandidatafhandling om de nye regler i konkursloven om rekonstruktion af virksomheder Aalborg Universitet Cand. merc. aud.-studiet Forfatter: Anja Pedersen Studienummer:

Læs mere

Høring over bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom)

Høring over bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom) Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Att. Lennart Houmann Høring over bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom) Den finansielle sektor har modtaget udkast til bekendtgørelse

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER DECEMBER 2008

NYHEDER FRA PLESNER DECEMBER 2008 NYHEDER FRA PLESNER DECEMBER 2008 CORPORATE COMMERCIAL Rekonstruktion af selskaber i Sverige... 1 Virksomhedspant og pantsætningsforbud inspiration til anvendelse... 4 Underretning til skyldner ved overdragelse

Læs mere

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning.

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning. Tinglysningsretten Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning. I forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning den 2.

Læs mere

Repræsentanter ved kollektive gældsforhold

Repræsentanter ved kollektive gældsforhold Af advokat Line Støving og advokat Morten Hoveroust (begge LETT Advokatpartnerselskab) Det er positivt, at der i dansk ret nu er taget stilling til anvendelsen af repræsentanter (herunder security agents)

Læs mere

Betænkning om virksomhedspant

Betænkning om virksomhedspant Betænkning om virksomhedspant Betænkning nr.../2005 Betænkning om virksomhedspant afgivet af et udvalg under Justitsministeriet den 23. februar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Indledning 1 1. Udvalgets

Læs mere

Likviditetsmæssige problemstillinger i relation til virksomhedspant

Likviditetsmæssige problemstillinger i relation til virksomhedspant Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Erhvervsjuridisk Institut & Erhvervsøkonomisk institut. Bachelorafhandling HA(jur.) maj 2011 Likviditetsmæssige problemstillinger i relation til virksomhedspant Forfattere:

Læs mere

Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver

Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver Skrevet af Søren Gang Seldrup Indledning.... 2 Vindikation og ekstinktion... 2 Ejendomsforbeholdet... 4 Forhandlergrundsætningen... 7 Hans Willumsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion m.v.) Justitsministeriet

Læs mere

Digital tinglysning Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Tinglysningsudvalg

Digital tinglysning Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Tinglysningsudvalg Retsudvalget REU alm. del - Bilag 401 Offentligt Digital tinglysning Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Tinglysningsudvalg BETÆNKNING NR. 1471 KØBENHAVN 2006 4 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1.

Læs mere

Underpant i løsøre forholdet til 3. mand

Underpant i løsøre forholdet til 3. mand Underpant i løsøre forholdet til 3. mand Af PETER ELGAARD BALLE I studenterafhandlingen undersøges, hvorvidt en tinglyst underpanteret i løsøre kan ekstingveres. Spørgsmålet er, om de almindelige ekstinktionsregler

Læs mere

Reglerne om konkurskarantæne er trådt i kraft

Reglerne om konkurskarantæne er trådt i kraft 27. februar 2014 Nyhedsbrev Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan kontaktes,

Læs mere