Indholdsfortegnelse. Forord side 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Forord side 2"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Forord side 2 Fakta afsnit 1. Indvandring fra 60 erne til 10 erne side Integration side Nørrebro bibliotek side Mjølnerparken side Nydanskerne i det danske samfund side Er danskerne fremmedfjendske? Side Billeder side Interview afsnit 1. Interview med Lise Egholm skoleleder side Interview med Farnaz Aref rådgiver på Nørrebro bibliotek side Interview med Hasan Kocer købmand på Nørrebro side Interview med Tarek Omar- forfatter og debatredaktør side Interview med Shamail Haydar studerende på CBS side Interview med Manu Sareen børnebogsforfatter og minister side Interview med Sara kantinemedarbejder side Interview med Blas Samora pædagogmedhjælper side Interview med Yildiz Agdogan - medlem af Folketinget side Interview med Sair Anjum medicinstuderende side Forside-og bagside layout: Stig Agge Larsen Forsidefoto: Morten Riemann Foto på side 70: Steen Agerskov Sørensen Fotos på side 31-32: Ida Nilsson og Ulla Bondebjerg 1

2 Forord Denne bog handler om indvandrere i Danmark fra ikke-vestlige kulturer. Indvandrere, som er blevet integreret i det danske samfund og hver dag står op, går på arbejde eller uddanner sig og dermed bidrager til samfundet som andre danskere. Det kan være som minister eller som grønthandler - begge udgør de et modbillede til de dovne og kriminelle indvandrere med undertrykte og tørklædeklædte kvinder, som visse dele af pressen er så fuld af, og som nogle politiske partier ser en interesse i at fremhæve. Problemerne findes, men i stedet for at fokusere på det negative, vil vi i denne bog først og fremmest belyse den positive integration. Hvad skal der til for at indvandrere bliver en ressource i stedet for et problem? Er det en særlig slags mennesker med en særlig baggrund, der klarer sig godt, eller er det samfundets indsats, eller begge dele? Vi bruger begrebet nydanskere om indvandrere og efterkommere efter indvandrere fra ikkevestlige lande, mens etniske danskere bruges om danskere med dansk oprindelse. Bogen består af tre dele. Del 1: Fakta afsnit, som giver baggrundsviden om nydanskerne og deres forhold i Danmark, og del 2: Billed afsnit, og del 3 interview afsnit hvor nydanskere og etniske danskere direkte eller indirekte giver deres bud på en vellykket integration. Læseren kan starte med fakta afsnittet, men det er også muligt at læse interviewene først, eller billed afsnittet eller veksle mellem de tre dele efter behov. I fakta afsnittet er der efter hvert hovedafsnit litteraturhenvisninger. De nævnte websider er sidst besøgt i oktober Læseren kan derefter selv løbende opdatere tallene. Bogens primære anvendelsesområde er ungdomsuddannelserne, men den vil også kunne bruges i folkeskolens ældste klasser, i studiekredse, på højskoler eller blot til at blive klogere af. Ida Nilsson, cand.mag. i dansk, fransk og engelsk, lektor ved Gefion Gymnasium. Ulla Bondebjerg, cand.mag. i samfundsfag og historie, tidligere lektor ved Østre Borgerdyd Gymnasium. 2

3 Fakta afsnit 1. Indvandring fra 60 erne til 10 erne Gæstearbejdere fra Tyrkiet, Jugoslavien og Pakistan I tresserne havde Danmark ligesom så mange andre vestlige lande højkonjunktur med stigende vækst og forbrug. Ikke uden grund talte man om de glade tressere. Men hurtigt viste problemerne sig: der manglede arbejdskraft, især i industrien, hvilket i første omgang blev løst ved vandringen fra land til by, og dernæst ved kvindernes indtog på arbejdsmarkedet. Men da dette ikke var nok, hentede man gæstearbejdere til landet, fortrinsvis fra Tyrkiet, Jugoslavien og Pakistan. Gæstearbejdere blev de kaldt, fordi det var meningen, at de blot skulle være her, mens der var brug for dem i industrien for derefter vende hjem igen. Gæstearbejderne fik dog lov til at blive her og fik med tiden permanente opholds - og arbejdstilladelser samt deres familier herop. De blev sammen med deres efterkommere til de nye danskere eller nydanskere. I1973 startede den såkaldte oliekrise med stigende arbejdsløshed, hvilket satte en stopper for indvandringen. Herefter var det kun EF/EU-borgere, nære familiemedlemmer til indvandrere samt flygtninge, der opfyldte visse kriterier, der kunne få opholdstilladelse Flygtninge fra Chile og Vietnam I verden langt fra Danmark udspillede der sig i 70-erne borgerkrige, militærkup og politisk forfølgelse, hvilket medførte store flygtningestrømme, hvoraf en del gik til Danmark. Ikke alle kunne/kan få flygtningestatus. Det er f.eks. ikke muligt, hvis man lever med arbejdsløshed eller i fattigdom eller blot er utilfreds med sine levevilkår. En flygtning defineres som en person, som nærer en velbegrundet frygt for at blive forfulgt pga. sin race, religion, nationalitet, sit tilhørsforhold til en social gruppe eller sine politiske anskuelser. Personen skal desuden befinde sig uden for det land, hvor personen er statsborger, og risikere dødsstraf, tortur eller umenneskelig behandling eller straf, hvis vedkommende vender tilbage til sit hjemland. Chile havde i 1970 fået sin første demokratisk valgte præsident, marxisten Salvador Allende. Han blev 11.september 1973 væltet og dræbt ved et militærkup ledet af general Augusto Pinochet og med formodet støtte fra USA. Politiske partier og fagforeninger blev forbudt, og forfølgelse, tortur og drab var hverdagskost. Man skønner, at ca. en million chilenere flygtede ud af landet i løbet af nogle få måneder, de fleste til nabolandene, mens Danmark modtog knap 1000, som senere fik familiemedlemmer herop. Mange fik dansk statsborgerskab. Vietnam var i 1954 blevet delt i to lande Nordvietnam(med socialistisk planøkonomi, støttet af Kina og Sovjetunionen) og Sydvietnam(med kapitalistisk markedsøkonomi, støttet af USA). Amerikanerne frygtede, at Nordvietnam ville søge at erobre Sydvietnam, som derved ville blive kommunistisk, og derefter ville flere lande i Sydøstasien falde som dominobrikker for 3

4 kommunismen. USA sendte derfor næsten en halv million soldater til Vietnam for at forhindre dette. Krigen blev langtrukken og brutal, og kritikken mod USA voksede både ude og hjemme. I 1973 blev der indgået en fredsaftale, som medførte, at alle amerikanske tropper skulle forlade landet. Sydvietnam stod nu alene mod Nordvietnam og måtte overgive sig i Herefter blev Vietnam genforenet i Den Socialistiske Republik Vietnam. Vietnamesere, der havde støttet amerikanerne, frygtede for deres liv og flygtede derfor ud af landet til søs og blev derfor kaldt bådflygtninge. Over en million blev det til i alt, heraf en del vietnamesere af kinesisk afstamning som flygtede, efter at Kina gik ind i Vietnam i Danmark modtog ca bådflygtninge, som senere fik dansk statsborgerskab erne Begyndende stramninger, modsætninger og tamilsag Ved indgangen til 80 erne var der lidt over indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande i Danmark. Der var som nævnt lukket for indvandring for borgere uden for EF bortset fra familiesammenførte og flygtninge. I 1983 vedtog Folketinget en ny udlændingelov, som kun Fremskridtspartiet stemte imod. Formålet med loven var at øge retssikkerheden. Flygtninge, der kom til landet for at søge om asyl, havde nu ret til at opholde sig i landet, mens deres ansøgning blev behandlet. Endvidere gav den indvandrere et retskrav på familiesammenføring. Debatten i medierne og et stigende antal asylansøgere betød imidlertid, at loven blev strammet midt i firserne, så asylansøgere kunne afvises ved grænsen, hvis det land, de havde benyttet som transitland, var et såkaldt sikkert land. Kun SF, Venstresocialisterne og Det Radikale Venstre stemte imod. Der tegnede sig nu to tydelige fronter i Folketinget: Firkløverregeringen(Det Konservative Folkeparti, Venstre, Kristeligt Folkeparti og Centrum - Demokraterne) ønskede en stramning af 1983-loven, mens Socialdemokratiet, SF, Venstresocialisterne og Det Radikale Venstre var imod. Fremskridtspartiet markerede sig mere og mere tydeligt som indvandrerfjendsk, bl.a. ved at anvende begrebet bekvemmelighedsflygtninge, som man mente ikke var forfulgte, men bare ønskede et mere bekvemt liv i Danmark. I firserne brændte det på i Mellemøsten, hvilket betød, at flere flygtninge kom til Danmark. I Iran blev Shahen afsat ved en revolution i 1979, som førte det islamiske præstestyre ledet af Ayatollah Khomeini til magten. Khomeini fængslede og henrettede modstandere, så titusinder flygtede til Tyrkiet og derfra senere til Vesteuropa. Styret i nabolandet Irak frygtede, at Khomeinis religiøse revolution ville brede sig til Irak og indledte derfor en krig mod Iran, som varede det meste af firserne og til tider blev meget blodig. Dette fik iranere, irakere og kurdere til at flygte, og tusinder af dem kom til Danmark. De fleste af dem var veluddannede og fra byerne. I forbindelse med borgerkrigen kom nogle tusinde flygtninge til Danmark fra Libanon, og atter tusinder af statsløse palæstinensere kom hertil som flygtninge i forbindelse med den palæstinensiske opstand mod Israel. Alt i alt blev det til ca Tamilerne fra Sri Lanka var hinduer, som kæmpede for deres egen stat. Modstanderne var singaleserne, som sad på magten og var buddhister. I forbindelse med borgerkrigen flygtede 4

5 næsten to millioner tamiler til Indien, USA, Canada og Europa. Danmark modtog i 1986 ca flygtninge fra Sri Lanka. I denne forbindelse opstod den såkaldte tamilsag, som medførte en rigsretssag mod den daværende konservative justitsminister Erik Ninn-Hansen, som blev dømt for at have stoppet familiesammenføringer for tamiler i strid med lovgivningen. I sagens kølvand valgte den konservative statsminister Poul Schlüter at gå af, idet det blev sandsynliggjort, at han havde været vidende om det ulovlige stop for familiesammenføringerne. Tidligere havde han overfor Folketinget benægtet dette. Der er intet fejet ind under gulvtæppet, som han sagde. Sagen førte til et regeringsskifte med socialdemokraten Poul Nyrup Rasmussen som statsminister fra januar erne Stramningerne fortsætter, og jugoslaverne og somalierne kommer I 1992 fortsatte stramningerne, idet det blev besluttet, at indvandrere, der hentede deres forældre til landet, selv skulle kunne forsørge dem. Dette gjaldt dog ikke danske og nordiske statsborgere, flygtninge og EF/EU-statsborgere. I 1998 kom en ny stramning, idet indvandrerne skulle kunne dokumentere deres evne til at forsørge familiemedlemmer. Igen var danske og nordiske statsborgere, EU-statsborgere samt flygtninge undtaget. I perioden var der borgerkrig på Balkan i det daværende Jugoslavien, hvor etniske konflikter blussede op efter kommunismens fald. Bosniens hovedstad Sarajevo var belejret af serberne i mange måneder med massakrer på civile på markeder og i butikskøer. Etniske udrensninger og overgreb på indbyggerne i de af FN beskyttede områder forekom ofte og blev vist dagligt i dansk tv. I lyset af dette vedtog Folketinget en midlertidig jugoslaverlov, som gav opholdstilladelse til bosniere. De ca somaliske indvandrere og deres efterkommere, som i dag bor i Danmark, kom til landet fra begyndelsen af 1990 erne som politiske flygtninge som følge af krigen mod Etiopien Dansk Folkeparti i nøgleposition I 2001 kom et nyt regeringsskifte. Venstre og Konservative dannede regering med Dansk Folkeparti som fast støtteparti. Begrænsninger i især den muslimske indvandring til Danmark var Dansk Folkepartis mærkesag, og partiet benyttede endog finanslovsforhandlingerne til at få gennemført sin politik på dette område. Op gennem nullerne og ind i tierne så vi derfor gentagne indgreb på udlændingeområdet. Som tidligere nævnt var det fra 1973 kun muligt at komme til Danmark som ikke-nordisk eller ikke -EF/EU-statsborger, hvis man var flygtning eller ved familiesammenføring, og det var derfor på disse områder, stramningerne kom især over for familiesammenføring. På flygtningeområdet forhindrede internationale konventioner Danmark i at indføre væsentlige begrænsninger. 5

6 Fra Irak og Afghanistan kom der på grund af krigene i kølvandet på terrorhandlingen mod USA i 2001 årligt flygtninge til Danmark. Familiesammenføring På familiesammenføringsområdet blev der som nævnt jævnligt indført stramninger, således at Danmark i perioden op til regeringsskiftet i 2011 i hovedpunkter stillede følgende krav: Ægteskabet skal være frivilligt, og ægtefællernes samlede tilknytning til Danmark skal være større end til noget andet land, det såkaldte tilknytningskrav. Dette bortfalder dog, hvis den herboende ægtefælle har haft dansk statsborgerskab eller har opholdt sig lovligt i landet i mindst 28 år. Alderskravet er 24 år men kan dog fraviges, hvis den ansøgende ægtefælle opnår mindst 120 point ved uddannelse, erhvervserfaring og sprogkundskaber. Ægtefællen i Danmark skal kunne forsørge sig selv og sin udenlandske ægtefælle og må ikke have modtaget offentlig hjælp i en periode på tre år forud for ansøgningen. Ægtefællen skal ligeledes opfylde boligkravet, d.v.s. have egen bolig af en passende størrelse og stille en bankgaranti på kr. På kant med EU Da stater ifølge internationale konventioner ikke må diskriminere i lovgivningen, var det ikke muligt at lave særregler for familiesammenføring for ikke-muslimer. Derfor blev mange unge danskere forhindret i at tage f.eks. en amerikansk ægtefælle med til Danmark, selvom det ikke var dem, lovgivningen var sigtet mod. De (og mange andre) blev dog reddet af EU s regler for arbejdskraftens frie bevægelighed. Oftest tog de en tur omkring Malmø, hvor de bosatte sig og fik arbejde i en periode, idet Sveriges indvandringspolitik er mindre restriktiv end den danske. Derefter kunne de med EU-reglerne om arbejdskraftens frie bevægelighed i ryggen komme til Danmark. En række kendelser ved EU-domstolen har gjort det vanskeligt at opretholde den stramme danske linje. Men hver gang der kom en afgørelse, som Danmark var forpligtet til at følge, krævede Dansk Folkeparti stramninger på andre indvandrerrelaterede områder, f.eks. overførselsindkomster eller krav til statsborgerskab. Endvidere glemte Udlændingeservice i flere tilfælde at oplyse indvandrerne om deres rettigheder. Birthe Rønn Hornbech(Venstre) måtte i foråret 2011 gå af som integrationsminister, da det kom frem, at ministeriet havde nægtet omkring 30 statsløse palæstinensere, der var født og opvokset i Danmark dansk indfødsret, hvilket var i modstrid med internationale konventioner. 6

7 Greencard-ordningen m.m. På et enkelt område slækkede man dog på kravene. For at tiltrække velkvalificeret arbejdskraft uden for Norden og EU indførte man en såkaldt Greencard-ordning, som giver opholds- og arbejdstilladelse i tre år med mulighed for forlængelse. Kravene er, at man har en sygeforsikring, og at man kan forsørge sig selv og sin familie. Derudover skal man opnå mindst 100 point, som tildeles efter fem kriterier: uddannelse, sprogfærdigheder, arbejdserfaring, tilpasningsevne og alder. En bachelor giver f.eks. 30 point, mens en Ph.d. giver 80 point. Hvis man har taget afgangseksamen på et universitet, der ligger i top 100 på verdensranglisten, får man 15 point ekstra. Man får også ekstra point, hvis man er uddannet inden for et område, hvor der er mangel på arbejdskraft, og hvis man er under 34 år, får man det højst mulige antal point inden for alderskriteriet. Greencard - ordningen giver tilladelse til arbejdssøgende, mens der findes andre regler for folk, der allerede har et arbejde på hånden. Kan man f.eks. fremvise en jobkontrakt med en årsløn på mindst , vil man alene af den grund kunne få arbejds- og - opholdstilladelse. Der findes endvidere regler, der gør det muligt for udenlandske studerende at tage en uddannelse i Danmark. Der findes ligeledes en au pair - ordning, som gør det muligt for ikke-eu/eøs og schweiziske statsborgere at få opholdstilladelse for maksimum 24 måneder med det formål at forbedre sproglige og faglige kundskaber, samt udvide den kulturelle horisont og kendskabet til Danmark. Au pair-pigen skal have kost og logi samt lommepenge i værtsfamilien. Til gengæld skal hun efter nærmere regler deltage i husarbejde og børnepasning. I de senere år er der kommet en del filippinske kvinder til Danmark, hvilket har givet anledning til diskussion om brug og misbrug af au pair - ordningen. Mange af disse kvinder kommer tilsyneladende hertil med det primære formål at tjene penge til familien hjemme på Filippinerne, og værtsfamilierne får en meget billig hushjælp. Fra 2011 Ny regering slækker på kravene og strammer igen Efter valget d. 15.september 2011 kom der en ny regering bestående af Socialdemokratiet, SF(som udtrådte af regeringen i 2014) og Det Radikale Venstre. Især SF og Det Radikale Venstre havde gennem flere år været i stærk opposition til stramningerne i udlændingelovgivningen og krævede lempelser på dette område i regeringsgrundlaget. Det første den nye regering gjorde var at nedlægge integrationsministeriet som selvstændigt ministerium og slå det sammen med socialministeriet med Karen Hækkerup som minister. En symbolsk handling med et tydeligt signal. I begyndelsen af 2014 overtog den radikale indisk fødte Manu Sareen denne post. Indtil videre(efteråret 2014)er der vedtaget følgende lempelser: Ved ægtefællesammenføring er den økonomiske garanti sænket fra kr. til kr. Tilknytningskravet bortfalder, hvis den herboende ægtefælle har haft dansk statsborgerskab eller fast bopæl i Danmark i mindst 26 år, mod tidligere 28 år. Pointkravet til den ansøgende ægtefælle 7

Indvandringens historie

Indvandringens historie Indvandringens historie Den tidlige indvandring I tidens løb har mange forskellige folkeslag slået sig ned i Danmark. Fremmede der gennem historien er blevet modtaget meget forskelligt efter hvor rige

Læs mere

25 spørgsmål og svar om flygtninge

25 spørgsmål og svar om flygtninge 25 spørgsmål og svar om flygtninge 2012 Forord Hvem er flygtning? Bliver afviste asylansøgere sendt hjem? Hvor mange mennesker er på flugt? 25 spørgsmål og svar om flygtninge Revideret medio 2012 Dansk

Læs mere

Den danske udlændingepolitik 2010 en status

Den danske udlændingepolitik 2010 en status Den danske udlændingepolitik 2010 en status - af Morten Uhrskov Jensen Der finder i disse år en betydelig indvandring sted til Europa, herunder til Danmark. Denne indvandring finder især sted fra den tredje

Læs mere

DEN DANSKE INTEGRATIONSMODEL POLITIK OG PRAKSIS Ved Vagn Skov Særkjær

DEN DANSKE INTEGRATIONSMODEL POLITIK OG PRAKSIS Ved Vagn Skov Særkjær DEN DANSKE INTEGRATIONSMODEL POLITIK OG PRAKSIS Ved Vagn Skov Særkjær Den historiske baggrund Der har altid foregået en indvandring til Danmark. Den danske kong Christian II, som regerede landet fra 1513,

Læs mere

Problemformulering. Teori og Empiri

Problemformulering. Teori og Empiri 1 Motivation Jeg vil med mit projekt beskrive konflikten mellem regler og rettigheder på familiesammenføringsområdet. Regeringen har givetvis skærpet reglerne for at undgå, at mennesker af fremmed herkomst

Læs mere

FLYGTNINGE I DANMARK ASYL DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID

FLYGTNINGE I DANMARK ASYL DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID FLYGTNINGE I DANMARK ASYL DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID Flygtninge i Danmark Asyl Redaktionen afsluttet i april 2006 Dansk Flygtningehjælp Borgergade 10, 3. sal 1300 København K Tlf.

Læs mere

Oktober 2004. Integration eller marginalisering? Ikke-vestlige indvandrere i Danmark og Tyskland

Oktober 2004. Integration eller marginalisering? Ikke-vestlige indvandrere i Danmark og Tyskland Oktober 2004 - Integration eller marginalisering? Ikke-vestlige indvandrere i Danmark og Tyskland: Torben Tranæs og Klaus F. Zimmermann - Indvandringspolitikken og indvandringen i Danmark og Tyskland:

Læs mere

Klasse: 3. v Adresse: Kildeparken 25 8381 Tilst

Klasse: 3. v Adresse: Kildeparken 25 8381 Tilst Navn: Caglanur Avci Skole: Langkær Gymnasium & HF Klasse: 3. v Adresse: Kildeparken 25 8381 Tilst Indledning Min morfar flyttede til Danmark i 1969 fra Tyrkiet - som så mange andre gjorde det dengang -

Læs mere

Ansvarlighed og konsekvens. En stram og ansvarlig udlændinge- og integrationspolitik

Ansvarlighed og konsekvens. En stram og ansvarlig udlændinge- og integrationspolitik Ansvarlighed og konsekvens En stram og ansvarlig udlændinge- og integrationspolitik 10. november 2014 1 Indholdsfortegnelse Resumé...3 Indledning...4 Flygtninge: Vi har en forpligtigelse til at hjælpe

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven (familiesammenføring med børn)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven (familiesammenføring med børn) Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven (familiesammenføring med børn) Marts 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 3 1. Generelle bemærkninger til lovforslaget...

Læs mere

25 SPØRGSMÅL OG SVAR OM FLYGTNINGE

25 SPØRGSMÅL OG SVAR OM FLYGTNINGE 25 SPØRGSMÅL OG SVAR OM FLYGTNINGE 2 0 0 5 DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID 25 SPØRGSMÅL OG SVAR OM FLYGTNINGE Revideret marts 2005 Frivilligafdelingen Dansk Flygtningehjælp Borgergade 10,

Læs mere

Husk vores ordinære generalforsamling

Husk vores ordinære generalforsamling Nyhedsbrev nr. 44 - Marts 2008 Husk vores ordinære generalforsamling lørdag den 5. April 2008 kl. 15 til ca. 17 på Københavns Rådhus (indgang ad bagindgangen ved Vestervoldgade og Løngangstræde). Efter

Læs mere

Projektrapport 2. Semester 03-06- 2013. Forside til projektrapport. Projekttitel: Dansk asylpolitik og dens humanitære konsekvenser

Projektrapport 2. Semester 03-06- 2013. Forside til projektrapport. Projekttitel: Dansk asylpolitik og dens humanitære konsekvenser Forside til projektrapport År: Semester: Sam.Bach. 2. semester Hus: 19.2 Projekttitel: Vejleder: Tore Vincent Olsen Gruppe: 16 Studerende: Christine Pedersen, Nikolaj Holst Mathiesen, Troels Vogelius Bang

Læs mere

Danmark i verden Verden i Danmark

Danmark i verden Verden i Danmark RADIKALE UDSPIL PÅ UDLÆNDINGEOMRÅDET Danmark i verden Verden i Danmark Det Radikale Venstres folketingsgruppe, marts 2003 side 2 ET LUKKET DANMARK Der er brug for en radikal reform af udlændingepolitikken

Læs mere

Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved familiesammenføring

Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved familiesammenføring Herning d. 2. oktober 2015 Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved familiesammenføring Ægteskab Uden Grænser har i dag sendt det vedhæftede brev til Udlændingenævnet, hvori vi påpeger, at anvendelsen

Læs mere

Samfundsøkonomen. Aktuelle udgivelser fra Djøf Forlag. TEMA Indvandring og integration I N DHOLD

Samfundsøkonomen. Aktuelle udgivelser fra Djøf Forlag. TEMA Indvandring og integration I N DHOLD Samfundsøkonomen December 2014 nr. 4 Djøf Forlag Gothersgade 137 1123 København K Aktuelle udgivelser fra Djøf Forlag TEMA Indvandring og integration DANSKE ASYLAFGØRELSER Baggrund, kontekst, analyse af

Læs mere

POLITISK OPLÆG NY UDLÆNDINGE- POLITIK AUGUST 2014 DANMARK FOR DEM DER KAN OG VIL

POLITISK OPLÆG NY UDLÆNDINGE- POLITIK AUGUST 2014 DANMARK FOR DEM DER KAN OG VIL POLITISK OPLÆG NY UDLÆNDINGE- POLITIK AUGUST 2014 DANMARK FOR DEM DER KAN OG VIL INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Indledning 4 Ansvarlig arbejdskraftsindvandring 7 Fleksible familiesammenføringsregler 12 Håndfast

Læs mere

Ægteskabsmønstret for unge med indvandrerbaggrund: Konsekvenser af ændringer i udlændingeloven i 2000 og 2002

Ægteskabsmønstret for unge med indvandrerbaggrund: Konsekvenser af ændringer i udlændingeloven i 2000 og 2002 Ægteskabsmønstret for unge med indvandrerbaggrund: Konsekvenser af ændringer i udlændingeloven i 2000 og 2002 Arbejdspapir 22 Udgivet af: Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Dansk Røde Kors Kulturhuset. asylum seekers information group. Photo: Nurali

Dansk Røde Kors Kulturhuset. asylum seekers information group. Photo: Nurali Dansk Røde Kors Kulturhuset asylum seekers information group Photo: Nurali Velkommen til ASIGgruppen Velkommen til ASIG-gruppen ASIG-gruppen er glad for, at du er med i vores team! Vi er sikre på, at du

Læs mere

ASYLCENTER LIMBO EN RAPPORT OM UDSENDELSESHINDRINGER

ASYLCENTER LIMBO EN RAPPORT OM UDSENDELSESHINDRINGER ASYLCENTER LIMBO EN RAPPORT OM UDSENDELSESHINDRINGER »Jeg føler, jeg mangler halvdelen af mit liv. Når jeg ser på mine danske veninder, forstår jeg ikke, hvorfor de må få et liv og jeg må ikke. Jeg ved

Læs mere

Mange veje til integration

Mange veje til integration Mange veje til integration Resultater og perspektiver fra Socialforskningsinstituttets forskning om etniske minoriteter Redigeret af Connie Carøe Christiansen Garbi Schmidt 02:25 Socialforskningsinstituttet

Læs mere

NOTAT. 1.2. Sammenfatning af notatets væsentligste konklusioner

NOTAT. 1.2. Sammenfatning af notatets væsentligste konklusioner MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION JUSTITSMINISTERIET UDENRIGSMINISTERIET Dato: 22. september 2004 NOTAT om Europarådets menneskerettighedskommissær Alvaro Gil-Robles rapport af 8.

Læs mere

RADIKAL POLITIK 25. marts 2004. Hvilket Danmark vil vi? Læs om Danmark, EU og udlændige side 6 10

RADIKAL POLITIK 25. marts 2004. Hvilket Danmark vil vi? Læs om Danmark, EU og udlændige side 6 10 RADIKAL POLITIK 25. marts 2004 Hvilket Danmark vil vi? Læs om Danmark, EU og udlændige side 6 10 INDHOLD DET MENER JEG Af landsformand Søren Bald, Det Radikale Venstre DET MENER JEG Det mener jeg 2 Det

Læs mere

Et åbent Danmark for dem der kan og vil! Fast, Fair og Konsekvent

Et åbent Danmark for dem der kan og vil! Fast, Fair og Konsekvent Et åbent Danmark for dem der kan og vil! Fast, Fair og Konsekvent - et oplæg til en ny indvandringspolitik for Venstre Indhold 1. Indledning...3 2. Generelle overvejelser...5 3. Arbejde i stedet for familiesammenføring...6

Læs mere

DE POLITISKE PARTIERS HOLDNING TIL INDVANDRING OG INTEGRATION OVER TID OG I DAG

DE POLITISKE PARTIERS HOLDNING TIL INDVANDRING OG INTEGRATION OVER TID OG I DAG DE POLITISKE PARTIERS HOLDNING TIL INDVANDRING OG INTEGRATION OVER TID OG I DAG Politiske partier er centrale for ethvert demokrati. Det er gennem partierne, at politik formuleres og udvikles. Derfor er

Læs mere

ASYL, INDVANDRERE OG FLYGTNINGE

ASYL, INDVANDRERE OG FLYGTNINGE ASYL, INDVANDRERE OG FLYGTNINGE KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK Forord Hermed præsenterer Kommunistisk Parti i Danmark sine principielle synspunkter og forslag om indvandrere og flygtninge i Danmark, og

Læs mere

Bemærkninger til Justitsministeriet høringsnotat om L104

Bemærkninger til Justitsministeriet høringsnotat om L104 18. marts 2012 Bemærkninger til Justitsministeriet høringsnotat om L104 I vores to høringssvar til L104 har vi foretaget en ret detaljeret gennemgang af de problemer i forhold til internationale konventioner,

Læs mere

Integrationen af flygtninge og indvandrere på det danske arbejdsmarked. - Mentorordninger, integration og social kapital

Integrationen af flygtninge og indvandrere på det danske arbejdsmarked. - Mentorordninger, integration og social kapital Speciale ved Institut for Statskundskab, Århus Universitet Den 26. august 2008 Integrationen af flygtninge og indvandrere på det danske arbejdsmarked. - Mentorordninger, integration og social kapital Engelsk

Læs mere

Den faste og fair udlændingepolitik med 24-årsregel, tilknytningskrav og starthjælp har nedbragt antallet af ægtefællesammenføringer væsentligt.

Den faste og fair udlændingepolitik med 24-årsregel, tilknytningskrav og starthjælp har nedbragt antallet af ægtefællesammenføringer væsentligt. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, 7. november 2010 Nye Tider. Nye krav. Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om en modernisering af reglerne for ægtefællesammenføring i Danmark.

Læs mere

Medborger i Danmark. En håndbog for nye borgere om det danske samfund

Medborger i Danmark. En håndbog for nye borgere om det danske samfund Medborger i Danmark En håndbog for nye borgere om det danske samfund Medborger i Danmark udgives på 18 sprog: Dansk Engelsk Polsk Russisk Kinesisk Fransk Arabisk Spansk Thai Tyrkisk Farsi Serbo-kroatisk

Læs mere