Børn og Unge HØRINGSSVAR LØNSUMSSTYRING I DAGINSTITUTIONER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børn og Unge HØRINGSSVAR LØNSUMSSTYRING I DAGINSTITUTIONER"

Transkript

1 Børn og Unge HØRINGSSVAR LØNSUMSSTYRING I DAGINSTITUTIONER

2 INDHOLD Erritsø Distriktet...3 bestyrelsen i Erritsø Distriktet...3 Ledergruppen i Erritsø Distriktet...5 LMU Erritsø Distriktet...7 Fjordbakke Distriktet...9 Ledergruppen i Fjordbakke Distriktet...9 Ullerup Bæk Distriktet...11 Bestyrelsen i Ullerup Bæk Distriktet...11 LMU i Ullerup Bæk Distriktet...12 Selvejende daginstitutioner...14 Bestyrelsen for Bøgeskov Børnehave...14 Bestyrelsen Børnehuset Erritsø Agerkrogen og Bakkely...18 Medarbejdere i FMU...20 TR - BUPL...22 Side 2 af 24

3 Erritsø Distriktet BESTYRELSEN I ERRITSØ DISTRIKTET Side 3 af 24

4 Side 4 af 24

5 LEDERGRUPPEN I ERRITSØ DISTRIKTET Ledergruppen i Erritsø har følgende kommentar til oplægget om lønsumsstyring. Vi bakker som helhed op om indføring af lønsumsstyring og håber, at det opstillede formål med større råderet og fleksibilitet i forhold til anvendelsen af tildelte midler kan effektueres. Det udsendte oplæg efterlader en række spørgsmål: Hvem er med i lønsumsstyring? kun daginst. El. er dagplejen også del af det? Hvad er vilkårene for lønrammen, der lægges ud? er det en tilrettet lønsum ud fra de lønninger, der er i dag el. er det et gennemsnitlig løn og på hvilket trin Dette er ret centralt element og vil betyde stor forskel i rammen samt meget forskellige vilkår fra institution til institution. En del institutioner har flere pædagoger på slut løn beholder man den lønsum som sin også når de går fra på pension? El. giver det dårligere normering? Usynligt hvilke konsekvenser det kan få Kan man fremadrettet ansætte den bedste? el. er det økonomien, der bestemmer, hvem der skal ansættes hvad med pæd. kvalitet og faglighed? Hvordan med 30/70 er det forsat gældende en vigtig faktor at vide, for at kunne forstå modellen. Lægges hele puljen som i dag styres centralt, til dækning af vikar ved langtidssygdom og barsel ud? Og hvordan med den centrale pulje til uddannelse? Og ud fra hvilke parameter bliver de evt. lagt ud? Vi har efter lang tid endelig får akt funktionen på plads - men her indgår den selvejende institution også er det muligt at fortsætte med det? el. skal det omorganiseres igen? Der er stor forskel på distrikternes størrelse og et bud kunne være, at det er gruppe antal, der arbejdes ud fra. Det er svært at læse, hvordan tildeling af budget vil blive tildelt ud fra: Et sted står der, at prisen pr. barn afhænger af barnet alder og hvilket modul det går på her står heltid / halv tid. Er 35 timers modulet under halv tid? Et andet sted står modulerne som: et fuldtids modul er 47,5 timer og deltid er hhv.. 35,25,og 20 timer. Så hvad gælder? er et 35 times modul deltid, så vil det give en markant mindre normering og dermed en skjult besparelse. Vi havde ikke forstået lønsumsstyring som en besparelse og syntes det skulle have fremgået helt tydeligt og ikke sneget ind af bagdøren! Ledergruppen har en stor bekymring på, hvordan man som et mindre område skal kunne tilbageholde midler til dækning af fravær - og kan kun se, at der må betyde dårligere normering i en periode, hvor man må spare op / el. i værste Side 5 af 24

6 fald bliver det en varig konsekvens?? er det rimeligt at børn/ forældre skal betale den pris?? Og hvordan sikre vi så formålet om, at alle børn skal have den faglige og sociale støtte de har brug for? Mon ikke der bliver stort behov for at have midlertidige ansatte og folk, der kan sættes op el. ned i tid, for at få budgettet til at balancere og det vil betyde at de fastansatte der er tilbage, får flere opgaver, skal have større overblik over flere børn og det vil give et anderledes samarbejde, der kan belaste arbejdsmiljøet. Rigtig mange ansatte i dag oplever stort pres og stress i hverdagen. Vi tænker, at øgede belastning vil give øget sygefravær og dermed en negativ spiral i forhold til et godt pædagogisk børnemiljø, arbejdsmiljø og den sociale kapital. Er det 100 % indførelse fra dag 1 og kan man det? og yderligere med kort varsel! Endnu en gang indføres nye systemer uden tid til at være ordentlig forberedt og med mulighed for at blive oplært i nye arbejdsredskaber. Godt nok bliver opgaven distriktinstitutionsledernes men de pæd. leder skal jo også bidrage, forstå og indgå, for at det kan lykkedes og blive del af den juridiske enheds økonomi. Lønbudgettet har de sidste mange år været under stort pres og har været med røde tal og kun gået op ved at finde penge fra andre dele af budgettet så er det reelt en underskudsforretning, der lægges ud? Vil det ikke kræve, at der skal overføres penge fra børnekontoerne udgifter vedr. børnene for at det kan nå sammen er det rimeligt for at det kan nå sammen ingen penge til den gode barndom oplevelser, udflugter, pædagogisk rigtigt legetøj etc.. - pengene går til løn.. Er der reelt penge nok på vores budgetter til at vi kan overgå til denne model- mande udgifter er steget gennem de sidste år og det uden at budgetterne er forhøjet som eks. kan nævnes el, vand og varme og ikke mindst grøn vedligehold, som skal købes gennem entreprenørgården, som er markant større udgift end der er afsat budget til. Vi støtter fuldt ud op om den socioøkonomiske model men at den skal fremkomme af den ramme der er i dag, tænker vi ikke kan være rimeligt. Institutions områder har de sidste år været ramt af besparelser på normen. Rammen er nu så smal, at der ikke er plads til andet end at mødeplanen lige akkurat kan nå sammen med få timer til pæd. aktiviteter. Denne ramme vil blive markant mindre i de områder, der har lav social belastning. Og hvilke faktorer dækkes ind af den socioøkonomiske model: tæller lang åbningstid med? stor fremmøde af børn, mange børn i ydertiderne, mange børn på fuld tid el. er det kun det social belastning. Indenfor det enkelte område, er der også stor forskel på den socioøkonomiske belastning og så vi vil opfordre til, at der kigges individuelt på hver enkelt institution, frem for distriktsopdelingen, som eneste indikator. Hvis der ønskes at indføre socioøkonomisk tildeling, så bør konsekvensen være at området tilføres yderlige midler el. der kigges på øvrige tiltænkte støtte struktur så som eks. støttepædagog strukturen, inklusionspladser etc..og sætter dette i spil på en ny måde. Side 6 af 24

7 Man kan ikke tage noget fra nogen, der i forvejen har for lidt! Den gode folkeskole starter med gode opvækstvilkår for de yngste og mange undersøgelser viser, at de penge, der bruges på småbørnsområdet, er de der er givet bedst ud og kommer mangefold tilbage i udbytte. så spar ikke mere på børneområdet og giv lønsumsstyringen en reel chance for at blive en succes! På ledergruppens vegne: Hanne Nielsen Distiktinstitutionsleder. LMU ERRITSØ DISTRIKTET Høringssvar Lønsumsstyring fra Erritsø disriktet. I Erritsø distriktet ser vi at der kan være fordele, men også ulemper ved lønsumsstyring. Det kan være en god ting, hvis de tildelte midler matcher det vi har brug for. Og at man selv kan fordele midlerne, hvor der er mest brug for ressourcerne. Men hvis puljen er for lille fra starten, kan vores bekymring være, hvad gør vi ved graviditet og langtidssygdom? Hvad er det for en pulje penge vi får? En præcis regneformel for det mangler i det udleverede materiale. Er det den nuværende lønpulje der gives til? Kommer hele lønpuljen ud? Eller er det en nednormering på 30% i vikarpuljen, eller får vi 100%? Kan den generelle normering her i Erritsø distriktet undvære de timer, der skal udlignes med Ullerupbæk og Kirstinebjerg distrikterne, i forhold til den socioøkonomomiske tildeling. Vi tænker på forskellen i størrelsen af områderne, og at der allerede nu er en markant lav normering. Hvad med normeringsaftalerne 70% pædagoger og 30% pædagogmedhjælpere? Side 7 af 24

8 Ved at tilpasse personalebehovet og lønudgifter til mængden af børn løbende over året, er det vores bekymring, at det på sigt kan betyde afskedigelse af det faste personale, for at få fleksibiliteten fra midlertidige ansættelser, og med flere opgaver til det faste personale til følge. Som det ser ud i dag, har vi travlt, og vi kan være bekymrede over, hvis der sker en yderligere nednormering af det faste personale, og hvordan dette fremadrettet vil påvirke det psykiske arbejdsmiljø i daginstitutionerne. På vegne af LMU Erritsø distriktet Tove Kischel OTR Bupl og Pia Dellgren TR Foa. Side 8 af 24

9 Fjordbakke Distriktet LEDERGRUPPEN I FJORDBAKKE DISTRIKTET Ledergruppen i Taulov har følgende kommentar til oplægget om lønsumsstyring. At indføre lønsumsstyring giver god mening som helhed og kan på sigt, forhåbentlig give det ønskede formål med større råderet og fleksibilitet i forhold til anvendelsen af tildelte midler. Det udsendte oplæg efterlader en række spørgsmål: Hvad er vilkårene for lønrammen, der lægges ud? usynligt hvilke konsekvenser det kan få er det en tilrettet lønsum ud fra de lønninger, der er i dag el. er det et gennemsnitlig løn og på hvilket trin dette er ret centralt og kan betyde stor forskel i rammen samt meget forskellige vilkår fra institution til institution. En del institutioner har flere pædagoger på slut løn beholder man den lønsum som sin også når de går fra på pension? El. giver det dårligere normering? Kan man fremadrettet ansætte den bedste el. er det økonomien, der bestemmer, hvem der får jobbet hvad med pæd. kvalitet og faglighed? Hvordan med 30/70 er det forsat gældende en vigtig faktor at vide, for at kunne forstå modellen. Lægges hele puljen som i dag, styres centralt til dækning af vikar ved langtidssygdom og barsel ud? Og hvordan med den centrale pulje til uddannelse? Og ud fra hvilke parameter bliver de evt. lagt ud? Der er stor forskel på distrikternes størrelse og et bud kunne være, at det er gruppe antal, der arbejdes ud fra. Det er svært at læse, hvordan tildeling af budget vil blive tildelt ud fra: Et sted står der, at prisen pr. barn afhænger af barnet alder og hvilket modul det går på her står heltid / halv tid. Er 35 timers modulet under halv tid? Et andet sted står modulerne som: et fuldtids modul er 47,5 timer og deltid er hhv.. 35,25,og 20 timer. Så hvad gælder? er et 35 times modul deltid, så vil det give en markant mindre normering og dermed en skjult besparelse. Vi havde ikke forstået lønsumsstyring som en besparelse og syntes det skulle have fremgået helt tydeligt og ikke sneget ind af bagdøren! Ledergruppen har en stor bekymring på, hvordan man som et mindre område skal kunne tilbageholde midler til dækning af fravær - og kan kun se, at der må betyde dårligere normering i en periode, hvor man må spare op / el. i værste fald bliver det en varig konsekvens?? er det rimeligt at børnene skal betale den pris?? Og passer det med formålet om, at alle børn skal have den faglige og sociale støtte de har brug for? Side 9 af 24

10 Mon ikke der bliver stort behov for at have midlertidige ansatte og folk, der kan sættes op el. ned i tid, for at få budgettet til at balancere og det vil betyde at de fastansatte der er tilbage, får flere opgaver, skal have større overblik over flere børn og det vil give et anderledes samarbejde, der kan belaste arbejdsmiljøet. Er det 100 % indførelse fra dag 1 og kan man det? og yderligere med kort varsel! Lønbudgettet har de sidste mange år været under stort pres og har været med røde tal og kun gået op ved at finde penge fra andre dele af budgettet så er det reelt en underskudsforretning, der lægges ud? Vil det ikke kræve, at der skal overføres penge fra børnekontoerne udgifter vedr. børnene for at det kan nå sammen er det rimeligt for at det kan nå sammen ingen penge til den gode barndom oplevelser, udflugter, pædagogisk rigtigt legetøj etc.. - pengene går til løn.. Vi støtter fuldt ud op om den socioøkonomiske model men at den skal fremkomme af den ramme, der er i dag, tænker vi ikke kan være rimeligt. Institutions områder har de sidste år været ramt, at besparelser på normen. Rammen er nu så smal, at der ikke er plads til andet end at mødeplanen lige akkurat kan nå sammen med få timer til pæd. aktiviteter. Denne ramme vil blive markant mindre i de områder, der har lav social belastning. Og hvilke faktorer dækkes ind af den socioøkonomiske model: tæller lang åbningstid med? stor fremmøde af børn, mange børn i ydertiderne, mange børn på fuld tid el. er det kun det social belastning. Indenfor det enkelte område, er der også stor forskel på den socioøkonomiske belastning og så vi vil opfordre til, at der kigges individuelt på hver enkelt institution, frem for distriktsopdelingen, som eneste indikator. Hvis der ønskes at indføre socioøkonomisk tildeling, så bør konsekvensen være at området tilføres yderlige midler el. der kigges på øvrige tiltænkte støtte struktur så som eks. støttepædagog strukturen, inklusionspladser etc..og sætter dette i spil på en ny måde. Man kan ikke tage noget fra nogen, der ikke har noget at give af! Alle undersøgelser viser, at de penge, der bruges på småbørnsområdet, er de der er givet bedst ud og kommer mangefold tilbage i udbytte. så spar ikke mere på børneområdet og giv lønsumsstyringen en reel chance for at blive en succes! På ledergruppens vegne: Hanne Nielsen Distiktinstitutionsleder. Side 10 af 24

11 Ullerup Bæk Distriktet BESTYRELSEN I ULLERUP BÆK DISTRIKTET Høringssvar til Lønsumsstyring i daginstitutioner Forældrebestyrelsen for området Ullerupbæk Distriktet, har på et møde den drøftet Lønsumsstyring i dagsinstitutioner og har følgende kommentarer: Bestyrelsen hilser forslaget omkring lønsumsstyring velkomment. Bestyrelsen er måske ligefrem forundret over, at man først indfører denne metode i Fredericia Kommune nu. Metoden giver i forældrebestyrelsens øjne den mest gennemsigtige styringsmetode, da løn og økonomi i sidste ende altid har været den afgørende faktor. Ved gennemgang af det modtagne materiale, har bestyrelsen bemærkning til den beregningsmetode man anvender for budgettering af el, vand og varme. Man tager udgangspunkt i en kortere årrække, hvilket er fint, da det udligner eventuelle år med afvigende forbrug. I beregningen glemmer man dog at fremskrive det middeltal man vil få til nutidskroner. Denne forglemmelse betyder reelt en sænkning af budgettet på vand, varme og el på ca. 6 % Det er en urealistisk sænkning af budgettet for omkostninger der må være karakteriseret som værende forholdsmæssigt faste. Man bør derfor revurdere metoden til at fastlægge udgangspunktet i budgettet Beregningseksempel: Forbrugerprisindekset er januar ,2 og december ,9. Middeltallet af de to indekstal er dermed 124,55. Indekset på 124,55 er forsimplet det tal, som der årligt vil ske en regulering ud fra som forslaget er i dag. Inddekstallet for oktober 2013 er 130,3 og må for 2013 forventes at slutte i ca. 131 medio Dermed er der et spring i indeks fra middel af udgangsårene til medio budgetåret på ca. 6,45 %-point. Kilde: På vegne af forældrebestyrelsen Ullerup Bæk Distriktet Jannik Lund Næstformand Side 11 af 24

12 LMU I ULLERUP BÆK DISTRIKTET Høringssvar Vedr. indførelse af Lønsumsstyring Indledning: Vi hilser lønsumsstyring på daginstitutionsområdet velkommen. Da daginstitutionsområdet over en årrække er blevet meget hårdt ramt på normeringsforholdene, er vores bekymring om de tildelte lønmidler stemmer overens med de faktiske udgifter. Hvis dette ikke er tilfældet, kan vi fra indførelsen af LSS indlede med underskud, hvor vi frygter konsekvensen kan være, at det ikke er muligt, at anvende rammen så fleksibelt, som der lægges op til. Socioøkonomisk tildeling: Den socioøkonomiske tildeling, som skitseret i materialet, skal fordeles ud fra den nuværende ramme på hele institutionsområdet. Da den nuværende ramme samlet set er hårdt udfordret, frygter vi at omfordelingen vil få som konsekvens, at den faglige opgave som beskrevet i Loven om Dagtilbud ikke kan løses efter hensigten. Herunder blandt andet at sikre børns trivsel, udvikling og læring samt forebygge negativ social arv, uanset hvor man er barn i Fredericia kommune. Vi har i dag en støttestruktur med faglige medarbejdere, der efter vores opfattelse kan supplere institutionernes arbejde med Inkluderende fællesskaber. En del af den økonomiske ressource der ligger i støttekorpset, kunne være nogle af de midler, vi fremadrettet brugte på den socioøkonomiske tildeling i områderne. Vi foreslår derfor at de nuværende støttepædagoger på sigt kan indgå som ressourcepædagoger i de institutioner, der qua den socioøkonomiske model skal understøttes. Vi foreslår at der til en start, laves små forsøg på alternative måder at anvende denne ressource på. Vi ser samtidig at der kunne være gevinst på flere planer ved at støttepædagogernes faglige opgave i tættere samarbejde med institutionens samlede personalegruppe og den pædagogiske ledere, kan være med til at fremme arbejdet med inklusion med afsæt i et fællesskabsfokus. De nuværende AKT medarbejdere i områderne, kunne ligeledes tænkes ind som tætte sparringspartnere til disse medarbejdere, med fokus på den fælles opgaveløsning. Yderligere bemærkninger: Personer under uddannelse: Det er uklart hvad der menes med, at studerende aflønnes centralt. I dag er det sådan, at ved lønnede praktikanter, aflønnes de ved et normeringsforhold, der svarer til 21,5 time af den enkelte institutions timeramme. Hvordan skal vi forstå de aflønnes fremadrettet? Modulpladser: Det er uklart for os, hvilken konsekvens der kunne være i den procentvise andel af hel - og deltidsmoduler. I dag er der i normeringsforholdet ikke forskel på 47,5 timers modul og 35 timers modulet. Vil der være det i fremtiden? Og hvis det er tilfældet er det utydeligt, hvilke konsekvenser det vil få på den enkelte institution. Løn tildeling: Side 12 af 24

13 Da alle pædagogiske ledere samt mange pædagoger tager modulfag på diplomniveau, forudsætter det lønniveau man udstikker, at der er taget højde for lønforhøjelse efter endt uddannelse. Bygningsramme: Den nuværende bygningsramme på indvendig vedligehold er så bundet op på serviceaftaler, plus dyre løsninger på såvel Grøn vedligehold og snerydning, at de få penge der til rest er desværre ikke nok til at vedligeholde et godt æstetisk arbejdsmiljø for børn og ansatte. Konsekvensen kan blive, at vi er nødsaget til at anvende lønkroner til vedligehold, hvilket vi ikke finder rimeligt. Mvh. LMU Ullerupbækdistriktet Side 13 af 24

14 Selvejende daginstitutioner BESTYRELSEN FOR BØGESKOV BØRNEHAVE BØRNEHUSET BØGESKOV v/vejlby Sogns Børnehaveforening Børnehuset Bøgeskov - Bøgeskovvej 35, 7000 Fredericia Til Børne- & ungeforvaltning samt medlemmerne i børne- & ungeudvalget. Høringssvar angående Lønsumsstyring i daginstitutioner - fra bestyrelsen i den selvejende institution Børnehuset Bøgeskov. Før det første finder vi det beklageligt at man endnu en gang vælger at afholde informationsmøde efter høringsfristen er udløbet. Dette finder vi er en dårlig vane, som afføder større usikkerhed end måske nødvendigt. Derfor dette noget kritiske og omfattende høringssvar. Vi har delt høringsvaret op i en hoveddel omkring principperne og en del med kommentarer til de enkelte punkter. Principperne bag lønsumstyring. Sammenblanding: Vi finder det uheldigt at personalerelaterede omkostninger skal blandes sammen med drift af hus og aktiviteter til børnene. Pga. de i forvejen meget pressede normeringer på daginstitutionsområdet er det ikke realistisk at spare på de pædagogiske timer og under alle omstændigheder bør det være en politisk beslutning. Dette kommer hurtigt til at betyde, at der slet ikke findes midler i institutionerne til børnene aktiviteterne (Børnerammen). I Børnehuset Bøgeskov er forbruget til løn og personaleomkostninger på ca mens børnerammen er på ca ,-. Alene misforholdet imellem disse, gør at det ikke giver mening at slå puljen sammen. A og B institutioner: Der er i dag en del institutioner, som har budgetteret mere åbningstid end de benytter og har oplyst at de har brug for. Disse vil fremover stå med et bedre budget end de resterende institutioner. Denne udvikling i A og B institutioner finder vi MEGET kritisabel. Dertil betyder det også at institutioner med personale med lav anciennitet stilles bedre end institutioner med høj anciennitet. Forslag: Vi foreslår at hvis man indfører lønsumstyring, holder dette uden for den øvrige spar/lån ramme, så man ikke blander børnerelaterede omkostninger sammen med personaleomkostninger og at det tildelte budget tager højde for individuelle personaleforhold og åbningstider også. Tildelingerne af alle midler må også efter vores mening ske med åbne kalkyler, så ingen kan være i tvivl om at ingen forfordeles. BØRNEHUSET BØGESKOV v/vejlby Sogns Børnehaveforening Side 14 af 24

15 Ansvarsfordeling: Så vidt vi kan læse af materialet, vil bestyrelserne og lederen i de selvejende institutioner skulle udføre distrikslederens opgaver. Da de selvejende institutioner har afstået forholdsmæssigt samme midler, som de kommunale institutioner til distrikslederne, forventes disse tilbageført i forbindelse med indførelse af denne ordning. (Souschef midlerne) Side 15 af 24

16 Gennemgang Punk for punkt Indledning: Vedrørende bestyrelsens mulighed for at følge op på økonomien, mangler bestyrelserne i dag adgang til OPUS BI. Dette er tidligere blevet efterspurgt, og er nu nødvendigt for at kunne overtage opgaven. Socioøkonomi: Det ser du til at disse midler skal tildeles efter subjektive kriterier til de selvejende institutioner ad lederen for de kommunale institutioner. Hvis Fredericia Kommune ønsker at indføre milimeterstyring af de selvejende institutioner, skal tildeling af midler også styres på samme måde. Dette må betyde at der også på dette område må ske en ligelig fordeling af midler. I det hele taget virker det noget diffust, hvor pengene tages fra. Bygningsdrift: Os bekendt giver hverken TREFOR, Fredericia Spildevand eller for den sags skyld Fredericia Kommune selv rabat på EL, vand, varme, spildevand og renovation, såfremt Fredericia Kommunes politikere skulle beslutte sig for besparelser på dette område. Reguleringsordninger: Bestyrelsen i Børnehuset Bøgeskov har ikke modtaget prognosetal på noget tidspunkt. Disse skal selvfølgelig fremsendes løbende. Vi kan godt se at det er fristende for forvaltningen at skubbe ansvaret ud på den enkelte institution, men det er nu engang forvaltningen, som fordeler børn til institutionerne. Derfor foreslår vi at man i forbindelse med budgetteringen, aftaler et garanteret normeringsgrundlag med institutionerne på eksempelvis 97,5 % af institutionen normalnormering. Dette reducerer risikoen noget for den enkelte institution. Det findes også kritisabelt at regulere budgettet med tilbagevirkende kraft efter pengene er brugt, hvilket giver dobbelteffekt, da hvis man i første kvartal havde en medarbejder for meget, vil skulle opsige 2 medarbejdere, med gennemsnitlig 3 måneders varsel, resten af året for at indhente det tabte. Overførselsadgang: Vi har netop haft en længere diskussion med Fredericia Kommunes økonomiafdeling, som ikke mener at de skal lave reviderede regnskaber for de selvejende institutioner. Faktisk mente de i starten ikke, at de i det hele taget skulle lave regnskaber for de selvejende institutioner. For at bestyrelsen kan tage ansvar for et regnskab, er vi nød til at have et selvstændig revideret regnskab, som sikkerhed for at der ikke bliver konteret omkostninger på institutionen, der tilhører andre kommunale enheder. Revision af regnskabet er allerede i dag aftalt i driftsoverenskomsten, og 2012 var første år, hvor dette ikke er sket. Side 16 af 24

17 Personer under uddannelse: Vi foreslår at der indskrives at studerende fordeles ligeligt helt ud på institutionsniveau og ikke kun på distriksniveau. Det står at kommunen har forpligtet sig til at tage et antal studerende. Børnehuset Bøgeskov tager hellere end gerne imod studerende. Grundtildeling - børnetal: Det giver ikke meget mening at man laver en tildeling, hvis forvaltningen ikke er bundet af den. Årsnorm - gennemsnitligt børnetal/år: Bestyrelsen mangler adgang til institutionssystemet og prognoser. Styring af lønressoucer: Man har ikke tidligere brugt at afskedige institutionspersonale op til sommerferien for at ansætte dem igen i løbet af efteråret når institutionen bliver fyldt op igen. Såfremt dette er en politik Fredericia Kommune ønsker at se i virkeligheden, bør dette tages op med fagforeningerne. Man fyrer jo heller ikke folkeskolelærerne i Juli måned. Side 17 af 24

18 BESTYRELSEN BØRNEHUSET ERRITSØ AGERKROGEN OG BAKKELY Hermed høringssvar i forhold til den planlagte lønsumsstyring i daginstitutioner i Fredericia Kommune. Vedr. afregning pr. barn Ved overgåelsen til lønsumsstyring er det afgørende at kende afregningsprisen pr. barn for hhv. 20, 25, 35 og 47,5 timer. Af fremsendte dokument fremgår det, at prisen pr. barn er afhængig af barnets alder og hvilket modul (heltid/halvtid) det går på. - Der er vel tale om enhedspriser for mere end bare heltid og halvtid? - Hvorledes fastsættes/reguleres priserne fremadrettet? - Hvilket niveau forventer man, priserne ligger på? Vedr. vedligehold Af fremsendte dokument fremgår det, at budgettet for indvendig og grønt vedligehold reguleres i forhold til antallet af børn, antal kvm. (indvendige og udvendige). Endvidere står beskrevet at de selvejende daginstitutioner modtager budget efter samme vilkår som de kommunale daginstitutioner. - Hvilke vilkår er det, der henvises til. Hvorledes kan vi sikre en minimumsbudgettering på denne post? - Hvorledes fastsættes/reguleres priserne fremadrettet? Vedr. uddannelse Af dokumentet fremgår det, at løntildelingen dækker..mindre kursusaktiviteter... - Hvorledes dækkes udgifter til uddannelse, herunder både prisen for uddannelsen såvel som udgiften til evt. vikartimer? Vedr. kvartalsregulering Af dokumentet fremgår det, at hvert kvartal reguleres institutionernes budget efter det forrige kvartals faktiske børnebelægning.. og børnebelægningen opgøres pr. sidste dag i kvartalet... - Hvorledes forholder man sig til evt. situationer med betydelige stigninger i børnebelægningen umiddelbart efter en opgørelsesdag? Konsekvenser Hvilke konsekvenser kan forventes ved underskud i forhold til budget? Studerende Af dokumentet fremgår det at de studerende indgår som en del af daginstitutionens drift. De studerende aflønnes centralt. Side 18 af 24

19 - Vil man bekræfte, at selvejende institutioner ikke skal aflønne studerende, og at de studerende således kan betragtes som ekstra arbejdskraft uden omkostninger for den enkelte institution. Jeg ser frem til at modtage Deres svar. På vegne af bestyrelsen for Børnehuset Erritsø Martin Nygaard Christensen Side 19 af 24

20 Medarbejdere i FMU Høringssvar på Lønsumsstyring i Daginstitutioner Indsendt af medarbejdersiden i FMU Indledningsvis vil vi gerne fra medarbejdersiden påpege, at vi finder det problematisk at vi ikke har været inddraget i processen omkring indføring af lønsumsstyring via MEDsystemet. Desuden finder vi ikke at det udsendte høringsmateriale er fyldestgørende. Når det er sagt kan vi fra medarbejdersiden også se fordele i at indføre lønsumsstyring. Dog er vi fortsat tvivlende overfor en del forhold som vi vil uddybe herunder: Vi mener lønkroner alene skal bruges på løn og ikke som der lægges op til, at de kan bruges på indkøb af aktivitetsmaterialer eller spares op og anvendes til indkøb af større ting fx til legepladsen. Det bekymrer os, at der ikke lægges op til, at fordeling af lønmidlerne skal tages op i MED-systemet. Hvordan får medarbejderne så mulighed for at lade deres mening komme til udtryk? Vi ønsker nedskrevet i aftalen at 70/30 fordelingen skal overholdes. Vi ønsker beskrevet i aftalen hvordan tilbageløbsmidler kan/skal anvendes. Fx til lønforhøjelser eller engangsydelse til medarbejdere der har gjort en særlig indsats. Ligeledes ønsker vi at det skal fremgå at det også er et punkt der skal behandles i MED-systemet. I forhold til den socioøkonomiske tildeling kan vi godt se det fornuftige i at lade de hårdest belastede områder få en bedre normering. Når det så er sagt, så er der kun de midler der er og med den normering der i forvejen er i Fredericia kommunes daginstitutioner, mener vi ikke at der er nogen institutioner, der er i stand til at afgive lønkroner og dermed medarbejdere, uden at det vil have en stor negativ indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø og belastningsgraden i de institutioner der skal aflevere midler. Vi synes det er bekymrende, at der ikke er et loft på hvor mange penge der kan overføres fra et år til et andet! Ønsker et område at overføre penge, mener vi det skal behandles i MED så medarbejderne har mulighed for at give deres mening til kende. Vi finder det uklart hvordan løntildelingen finder sted, da det fremstår som om 35 timer er et deltidsmodul! Hvor mange børn skal gå fra et fuldtidsmodul til et 35 timers modul før der skal afskediges medarbejdere? Ligeledes fremgår det af materialet at der laves opgørelse pr kvartal vi mener det er vigtigt især i en tid med faldende børnetal at der holdes skarpt øje med forbrug! Side 20 af 24

21 Vi kan dog være bekymrede for fremtidige ansættelser, da der skal være 100% belægning pr kvartal og hvis en institution mangler børn når kvartalet gøres op, skal der tilsvarende afleveres timer og dermed personale. Det ligger op til svingdørsansættelser hvor institutionerne alt efter kvartals opgørelsen enten skal aflevere eller får timer. Vi ønsker at der ses på 100% belægning på årsplan. Selvfølgelig skal der udlignes i ressourcer hvis prognoserne viser at der er konstant faldende børnetal. I forhold til studerende og den centrale pulje der er afsat til det mener vi ikke det er helt gennemskueligt om der kommer lønkroner ud til en institution der i en periode ikke får en studerende det være sig både pædagogstuderende og PAU-studerende. De indgår jo i normeringen og dermed bør der også være lønkroner i institutionerne i de perioder hvor der ikke er en studerende så der i stedet kan ansættes en medhjælper. De selvejende institutioner kommer til at blive meget sårbare ved indførelsen af lønsumsstyring, især ved længerevarende sygdom, barsler, opsigelser osv. Derudover er flere af de selvejende institutioner små, hvilket giver en yderligere udfordring ift at skulle dække ind i hele åbningstiden. Det vil i værste fald kunne give a og b institutioner og dermed fratager man forældrene et reelt valg, når de skal vælge institution til deres barn. Vi ønsker der bliver kigget på, hvilke løsningmodeller der er for de selvejende og ønsker yderligere at både medarbejdere og ledere fra de selvejende bliver inddraget i den proces. Slutteligt vil vi gerne pointere at vi mener tidshorisonten for indførelse af lønsumsstyring er for kort dette også set i lyset af at der fortsat er problemer med tabulex og KMD Opus nogen steder ligesom årsnorm først nu er ved at være helt integreret i institutionerne på en måde så alle har en forståelse af hvordan det skal anvendes. Vi vil igen gerne opfordre til at vi fra medarbejdersiden bliver langt mere inddraget i den videre proces med indføring af lønsumsstyring end vi har været hidtil. På vegne af medarbejderne Yvonn Hammeleff Næstformand Side 21 af 24

22 TR - BUPL Høringssvar på Lønsumsstyring i Daginstitutioner Indsendt af BUPL Tillidsrepræsentanterne i Fredericia Indledningsvis vil vi udtrykke vores store undren over, hvorfor vi som TR-gruppe ikke er blevet inddraget på nogen måde i processen omkring overgang til lønsumsstyring. Som minimum havde vi gerne set, at vi var blevet hørt og inddraget via MED-systemet. Vi mener, vi kunne have været værdifulde samarbejdspartnere i processen - om ikke andet kunne vi undervejs have været med til at kaste lys over noget af den usikkerhed, der pt er blandt vore kollegaer ude i institutionerne om hvilke konsekvenser overgangen til lønsumsstyring vil få. I forhold til det udsendte høringsmateriale har vi en del ting vi gerne vil påpege, der skaber usikkerhed og som vi er deciderede uenige i. 1. Først og fremmest har vi den klare holdning, at lønkroner skal bruges til løn! Vi mener ikke lønkroner skal bruges til indkøb af aktivitetsmaterialer eller som opsparing til indkøb af større ting fx inventar eller klatrestativ til legepladsen. 2. Vi finder det problematisk at der ikke står nævnt, at vi fortsat har en normeringsfordeling der hedder 70/30 det vil vi bede om bliver indskrevet i aftalen. 3. Det er problematisk, at der ikke er nævnt noget om hvordan tilbageløbsmidlerne skal bruges. a. Vi mener der bør indføres i aftalen, at tilbageløbsmidlernes anvendelse skal behandles i MED-systemet så medarbejdere og ledelse sammen kan drøfte hvordan de skal anvendes igen med henblik på at lønkroner bruges til løn. 4. Vi synes der er en vis usikkerhed ift løntildelingen. Der er ikke noget der fremgår af høringsmaterialet, hvor mange børn der skal skifte fra en fuldtidsplads til en 35 timers plads før det får betydning for løntildelingen og dermed afskedigelser. 5. Vi finder det meget relevant at kigge på en socioøkonomisk tildeling. Når det er sagt, så er vi også i en situation nu, hvor normeringen er så dårlig at det, at nogle institutioner skal give for at andre kan få, vil blive problematisk. Dette især set i Side 22 af 24

23 lyset af de massive besparelser der ligger i årene forude. Vi mener, at arbejdsbyrden i de institutioner der må afgive til mere belastede institutioner vil blive meget høj og dermed sætte det psykiske arbejdsmiljø under yderligere pres. 6. Vi mener der er en vis problematik forbundet med en kvartalsvis opgørelse af løntildeling. Vi kan være meget bekymrede for fremtidige ansættelser på området når der hvert kvartal skal afgives lønkroner hvis der ikke er en 100% belægning. Når vi så sammenholder denne problematik med den udvidede glidende overgang, forudser vi, at der vil være mange tidsbegrænsede stillinger og få faste ansættelser som følge af denne ordning. Vi er ikke uenige i, at der selvfølgelig skal være et nøje regnskab med lønforbruget, men vi ser gerne at der fortsat vil være mulighed for at udligne over et år. Det forudsætter naturligvis også et meget tæt samarbejde med pladsanvisningen og en konstant opdatering af prognoserne. Vi mener ligeledes at lønbudgettet skal være et fast punkt på MED-møderne ude i områderne, så medarbejdere og ledere forpligter hinanden på at udnytte ressourcerne bedst muligt. For at medarbejderne kan være medejere af lønsumsstyring er vi af den overbevisning at fordeling af midlerne skal tages op og diskuteres i MED-systemet. 7. Vi kan ikke se ud af materialet om der er indregnet lønstigninger både reallønsstigning forhandlet ved overenskomst samt løntillæg til efter og videreuddannelse som indtil flere pædagoger er på pt. 8. Vi kan være meget bekymrede for om vi fremover kommer i en situation hvior vi skal vælge mellem at ansætte den billigste eller den mest kvalificerede til stillingen. Dette gælder især for de selvejende institutioner. 9. Vi mangler at der enten bliver sat et loft over hvor mange midler der kan over føres fra et år til et andet eller en meget skarp præcisering af at sådanne beslutninger om overførsel kun kan komme på tale hvis det er besluttet i MED. 10. Ift de studerende fremgår det af materialet at en institution ikke får tildelt midler hvis den i en periode ikke får en studerende det være sig både pædagogstuderende samt PAU-studerende. Det mener vi ikke er rimeligt da de studerende indgår i normeringen og de ri perioder hvor der ikke er en studerende i stedet skal ansættes en medhjælper. Det vil der ikke være penge til hvis pengene bliver i den centrale pulje. 11. Vi mener det skal tages op i MED hvor stor den decentrale pulje skal være til dækning af barsler, langtidssygdomme, opsigelser osv. 12. Vi kan se der rejser sig nogle helt specifikke problemstillinger ift de selvejende institutioner i og med de står alene om at afholde alle lønudgifter. De vil blive ramt ekstra hårdt af barsler, sygdom opsigelser osv. Vi ønsker der bliver kigget på hvad Side 23 af 24

24 der kan gøres for at hjælpe de selvejende institutioner bedst muligt. Vi mener at medarbejdere og ledere bør inddrages i denne proces hurtigst muligt. 13. Vi synes endvidere der er stort tidsmæssigt problem i forbindelse med indføring af lønsumsstyring. Vi mener ikke der er tid nok til at det kan indføres ordentligt så alle kan føle sig trygge. Dette også set i lyset af at tabulex og KMD Opus fortsat volder problemer mange steder. Derudover er årsnorm først nu ved at falde på plads og blive integreret på en måde så alle har fået en forståelse af hvordan det kan anvendes bedst muligt. 14. For at få det fulde udbytte af hvad lønsumsstyring kan tilføre af fordele, kan vi se der skal arbejdes med kulturen i områderne. Der skal skabes en endnu større sammenhængskraft på tværs af de enkelte institutioner ude i områderen, så der opstår en større forståelse for at man er ansat i et område og ikke i den enkelte institution. Derved vil det også være til langt større gavn for både børn og voksne hvis der ansættes en dyr pædagog med særlige kvalifikationer som hele området kan få gavn og glæde af. den proces vil vi fra TR siden meget gerne indgå i at løfte. Slutteligt vil vi opfordre til at der afholdes en temadag for ledere og TR sammen, hvor principperne for lønsumsstyring gennemgås samt hvilke fordele der er ved lønsumsstyring og hvordan både områder og selvejende institutioner kan få mest mulig gavn af den nye styringsform. Vi opfordrer til at denne dag afholdes i samarbejde med BUPL som har mange erfaringer med hvordan det gøres andre steder. Vi håber at dette forslag tages til efterretning. På vegne af tillidsrepræsentanterne fra BUPL Yvonn Hammeleff FTR Side 24 af 24

Kommentarer og forslag til forbedringer økonomi og økonomisk decentralisering Fra spørgeskema til MED medlemmer

Kommentarer og forslag til forbedringer økonomi og økonomisk decentralisering Fra spørgeskema til MED medlemmer Kommentarer og forslag til forbedringer økonomi og økonomisk decentralisering Fra spørgeskema til MED medlemmer Det ville være rigtig dejligt, hvis der f. eks i økonomisystemet kun var et program vi skulle

Læs mere

Høringssvar fra SMU dagtilbud vedr. Budget 2016.

Høringssvar fra SMU dagtilbud vedr. Budget 2016. Dagtilbud Høringssvar fra SMU dagtilbud vedr. Budget 2016. SMU dagtilbud anerkender, at Favrskov Kommune fremadrettet har økonomiske udfordringer, især set i lyset af det af regeringen indførte omprioriteringsbidrag.

Læs mere

Data fra spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af MED organisationen i Randers Kommune

Data fra spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af MED organisationen i Randers Kommune Data fra spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af MED organisationen i Randers Kommune Februar 2010 Besvarelser: eller medarbejder: 250 Heraf: Formand for lokal MED/personalemøde med MED status 126

Læs mere

Oplæg til fælles ledelse i Erritsø Børnehave og Børnehaven Agerkrogen

Oplæg til fælles ledelse i Erritsø Børnehave og Børnehaven Agerkrogen Oplæg til fælles ledelse i Erritsø Børnehave og Børnehaven Agerkrogen VINTEREN 2010/2011 Udarbejdet af personalet og bestyrelserne i ovennævnte børnehaver samt Erritsø Børnehaveforening og godkendt af

Læs mere

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere

Økonomiudvalget Dato: 16-09-2014 Lolland Kommune. Høringssvar på Budgetoplæg 2015 - Lolland kommune 05-K360/20001 BVA/-

Økonomiudvalget Dato: 16-09-2014 Lolland Kommune. Høringssvar på Budgetoplæg 2015 - Lolland kommune 05-K360/20001 BVA/- Høringssvar/bemærkninger til budgetforslag 2015-2018 Økonomiudvalget Dato: 16-09-2014 Lolland Kommune Deres ref.: Vor ref.: Sagsbehandler: 05-K360/20001 BVA/- Høringssvar på Budgetoplæg 2015 - Lolland

Læs mere

Notat. Til Byrådet. HovedMEDs høringssvar vedr. styringskoncept for Assens Kommune

Notat. Til Byrådet. HovedMEDs høringssvar vedr. styringskoncept for Assens Kommune Bilagsfortegnelse Høringssvar til Styringskonceptet modtaget fra: Side HovedMED 1 Fælles MED-udvalg Teknik og Miljø 5 Fælles MED-udvalg skoler 6 Fælles MED-udvalg Rådhus 9 Fælles MED-udvalg Kultur og Fritid

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

Høringssvar til budget 2016

Høringssvar til budget 2016 Høringssvar til budget 2016 Udarbejdet af: Sagsnummer.: Gitte Pallesen Dato: 16-09-2015 Version nr.: 2 00.30.00-S00-1-14 Indholdsfortegnelse - Høringssvar Del 1: Høringssvar frem til tirsdag den 15. september

Læs mere

Budgetopfølgning børne- og ungdomsudvalgets område. Høringssvar

Budgetopfølgning børne- og ungdomsudvalgets område. Høringssvar Budgetopfølgning børne- og ungdomsudvalgets område Høringssvar 10. KLASSE-CENTER DJURSLAND NORDDJURS KOMMUNE Dato: Grenaa, d. 26. maj, 2008 Børne- og Ungdomsudvalget Torvet 3 8500 Grenaa Att.: Finn Mikkelsen

Læs mere

Børne og undervisningsudvalget Ringsted Kommune. Nordrup d. 24. juli 2015. Høringssvar: To modeller for styrkelse af samarbejdet i landdistrikter.

Børne og undervisningsudvalget Ringsted Kommune. Nordrup d. 24. juli 2015. Høringssvar: To modeller for styrkelse af samarbejdet i landdistrikter. Børne og undervisningsudvalget Ringsted Kommune Nordrup d. 24. juli 2015. Høringssvar: To modeller for styrkelse af samarbejdet i landdistrikter. De to modeller er blevet drøftet på et LMU-møde i Nordbakkens

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag Indhold Generelle bemærkninger og nye forslag...2 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud...8 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn...9 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats...10

Læs mere

Lokaludvalg Allerslev Skole, SFO: Valhal, Bifrost og Lageret

Lokaludvalg Allerslev Skole, SFO: Valhal, Bifrost og Lageret 18-09-13 Høringssvar til budgetoplæg vedr. gennemførelse af skolereform i Lejre Kommune Lokaludvalget på Allerslev Skole har haft budgetoplægget vedr. gennemførelse af skolereform i Lejre Kommune til høring.

Læs mere

Høringssvar vedrørende model for kommende fritidstilbud i Fredericia Kommune

Høringssvar vedrørende model for kommende fritidstilbud i Fredericia Kommune Høringssvar vedrørende model for kommende fritidstilbud i Fredericia Kommune Indhold Anne-Sofie Skou Larsen... 3 BUPL Sydjylland... 3 BUPL TR-gruppen... 5 Bøgeskov fritids- og ungdomsklub forældrebestyrelsen...

Læs mere

Bilag Ressourcetildeling daginstitutionsområdet

Bilag Ressourcetildeling daginstitutionsområdet Bilag Ressourcetildeling daginstitutionsområdet Ressourcetildelingsmodel. Grundprincip: Der tælles i point. Børn tæller forskellige point alt efter alder Institutionerne tildeles et grundpoint. Institutionerne

Læs mere

Høringsforslag til Budget 2013. indsendt via www.norddjurs.dk

Høringsforslag til Budget 2013. indsendt via www.norddjurs.dk Høringsforslag til Budget 2013 indsendt via www.norddjurs.dk Indsendt Indsendt af Overskrift 18-09-2012 10. klasse center Høringssvar 17-09-2012 Børneby Glesborgs bestyrelse Høringssvar Distrikt Vestre

Læs mere

Indkomne høringssvar til Forslag om ny organisering af børneområdet Bæredygtigt Børneområde. Del 1/4: Høringssvar fra forældrebestyrelser

Indkomne høringssvar til Forslag om ny organisering af børneområdet Bæredygtigt Børneområde. Del 1/4: Høringssvar fra forældrebestyrelser Indkomne høringssvar til Forslag om ny organisering af børneområdet Bæredygtigt Børneområde. Del 1/4: Høringssvar fra forældrebestyrelser Børne- og Ungdomsudvalget - august 2014 Indkomne høringssvar til

Læs mere

Kommentarer til Budget 2011 og overslagsårene

Kommentarer til Budget 2011 og overslagsårene Direktionssekretariatet Personale og Udvikling Kommentarer til Budget 2011 og overslagsårene Økonomi - Personale og Udvikling Lone Villadsen Budgettet for 2011 og overslagsårene blev drøftet og økonomichefen

Læs mere

Indkomne høringssvar til Forslag om ny organisering af børneområdet Bæredygtigt Børneområde. Del 2/4: Indsigelser fra borgere

Indkomne høringssvar til Forslag om ny organisering af børneområdet Bæredygtigt Børneområde. Del 2/4: Indsigelser fra borgere Indkomne høringssvar til Forslag om ny organisering af børneområdet Bæredygtigt Børneområde. Del 2/4: Indsigelser fra borgere Børne- og Ungdomsudvalget - august 2014 Indkomne høringssvar til Forslag om

Læs mere

Personalepolitisk Redegørelse 2010

Personalepolitisk Redegørelse 2010 Personalepolitisk Redegørelse 2010 Udarbejdet af HR og Projekt Maj 2010 Indhold Forord... 2 1. Rig eller fattig der er flere slags kapital... 3 2. Arbejdspladsen Rebild Kommune et portræt af organisationen..

Læs mere

Skoledistrikt Hornsherred Syd Afdeling Dalby, Skuldelev og Skibby

Skoledistrikt Hornsherred Syd Afdeling Dalby, Skuldelev og Skibby Skoledistrikt Hornsherred Syd Afdeling Dalby, Skuldelev og Skibby Frederikssund Kommune Budgetafdelingen Torvet 2 3600 Frederikssund Attn.: Økonomiområdets funktionspostkasse: oekonomi@frederikssund.dk

Læs mere

Budgetcheckliste den nye

Budgetcheckliste den nye Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg Juli 2014 Budgetcheckliste den nye Her får du inspiration til emner, som du bør holde øje med, når MED-hovedudvalget gennemgår kommunens budgetmateriale

Læs mere

Egebjerg kommune Evaluering af den administrative

Egebjerg kommune Evaluering af den administrative Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse Egebjerg kommune Evaluering af den administrative struktur m.v. Den 15. juni 2004 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING OG BAGGRUND...3 2. AFRAPPORTERINGENS STRUKTUR...5

Læs mere

Turnus Dagtilbud. Kvalitet i bæredygtige enheder

Turnus Dagtilbud. Kvalitet i bæredygtige enheder Turnus Dagtilbud Kvalitet i bæredygtige enheder INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund... 1 2. Indledning... 1 2.1. Opdraget i foranalysen... 1 2.2. Rapportens opbygning... 2 2.3. Bæredygtighed... 2 3. Anbefalinger...

Læs mere

Høringssvar fra Djurs Lærerforening ang. budget 2015 Norddjurs Kommune

Høringssvar fra Djurs Lærerforening ang. budget 2015 Norddjurs Kommune Økonomiudvalget Djurs Lærerforening Danmarks Lærerforening - Kreds 134 Kolind den 15. september 2014 Høringssvar fra Djurs Lærerforening ang. budget 2015 Norddjurs Kommune Djurs Lærerforening har følgende

Læs mere

NOTAT Økonomisk Afdeling

NOTAT Økonomisk Afdeling Høringssvar fra lokale MED-udvalg vedr. direktionens sparekatalog Budget 2011 NOTAT Økonomisk Afdeling Nedenfor følger de indkomne høringssvar fra kommunens MED-udvalg til Direktionens sparekatalog vedr.

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Materiale til Budget 2015-2018

Materiale til Budget 2015-2018 Materiale til Budget 2015-2018 Høringssvar til basisbudget og supplerende materiale Ikast-Brande Kommune Økonomiafdelingen 1. september 2014 2. Budgetbog Indholdsfortegnelse Høringssvar til basisbudget

Læs mere

Budget 20 Budget 2015 13-2016 Budgetmappe Høringssvar

Budget 20 Budget 2015 13-2016 Budgetmappe Høringssvar Budget 2015 Budget 2013-2016 Høringssvar Budgetmappe Samling af høringssvar metode Institutioner og afdelingers høringssvar er placeret under de fagudvalg, som de refererer til. Under MED ligger høringssvar

Læs mere