Børn og Unge HØRINGSSVAR LØNSUMSSTYRING I DAGINSTITUTIONER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børn og Unge HØRINGSSVAR LØNSUMSSTYRING I DAGINSTITUTIONER"

Transkript

1 Børn og Unge HØRINGSSVAR LØNSUMSSTYRING I DAGINSTITUTIONER

2 INDHOLD Erritsø Distriktet...3 bestyrelsen i Erritsø Distriktet...3 Ledergruppen i Erritsø Distriktet...5 LMU Erritsø Distriktet...7 Fjordbakke Distriktet...9 Ledergruppen i Fjordbakke Distriktet...9 Ullerup Bæk Distriktet...11 Bestyrelsen i Ullerup Bæk Distriktet...11 LMU i Ullerup Bæk Distriktet...12 Selvejende daginstitutioner...14 Bestyrelsen for Bøgeskov Børnehave...14 Bestyrelsen Børnehuset Erritsø Agerkrogen og Bakkely...18 Medarbejdere i FMU...20 TR - BUPL...22 Side 2 af 24

3 Erritsø Distriktet BESTYRELSEN I ERRITSØ DISTRIKTET Side 3 af 24

4 Side 4 af 24

5 LEDERGRUPPEN I ERRITSØ DISTRIKTET Ledergruppen i Erritsø har følgende kommentar til oplægget om lønsumsstyring. Vi bakker som helhed op om indføring af lønsumsstyring og håber, at det opstillede formål med større råderet og fleksibilitet i forhold til anvendelsen af tildelte midler kan effektueres. Det udsendte oplæg efterlader en række spørgsmål: Hvem er med i lønsumsstyring? kun daginst. El. er dagplejen også del af det? Hvad er vilkårene for lønrammen, der lægges ud? er det en tilrettet lønsum ud fra de lønninger, der er i dag el. er det et gennemsnitlig løn og på hvilket trin Dette er ret centralt element og vil betyde stor forskel i rammen samt meget forskellige vilkår fra institution til institution. En del institutioner har flere pædagoger på slut løn beholder man den lønsum som sin også når de går fra på pension? El. giver det dårligere normering? Usynligt hvilke konsekvenser det kan få Kan man fremadrettet ansætte den bedste? el. er det økonomien, der bestemmer, hvem der skal ansættes hvad med pæd. kvalitet og faglighed? Hvordan med 30/70 er det forsat gældende en vigtig faktor at vide, for at kunne forstå modellen. Lægges hele puljen som i dag styres centralt, til dækning af vikar ved langtidssygdom og barsel ud? Og hvordan med den centrale pulje til uddannelse? Og ud fra hvilke parameter bliver de evt. lagt ud? Vi har efter lang tid endelig får akt funktionen på plads - men her indgår den selvejende institution også er det muligt at fortsætte med det? el. skal det omorganiseres igen? Der er stor forskel på distrikternes størrelse og et bud kunne være, at det er gruppe antal, der arbejdes ud fra. Det er svært at læse, hvordan tildeling af budget vil blive tildelt ud fra: Et sted står der, at prisen pr. barn afhænger af barnet alder og hvilket modul det går på her står heltid / halv tid. Er 35 timers modulet under halv tid? Et andet sted står modulerne som: et fuldtids modul er 47,5 timer og deltid er hhv.. 35,25,og 20 timer. Så hvad gælder? er et 35 times modul deltid, så vil det give en markant mindre normering og dermed en skjult besparelse. Vi havde ikke forstået lønsumsstyring som en besparelse og syntes det skulle have fremgået helt tydeligt og ikke sneget ind af bagdøren! Ledergruppen har en stor bekymring på, hvordan man som et mindre område skal kunne tilbageholde midler til dækning af fravær - og kan kun se, at der må betyde dårligere normering i en periode, hvor man må spare op / el. i værste Side 5 af 24

6 fald bliver det en varig konsekvens?? er det rimeligt at børn/ forældre skal betale den pris?? Og hvordan sikre vi så formålet om, at alle børn skal have den faglige og sociale støtte de har brug for? Mon ikke der bliver stort behov for at have midlertidige ansatte og folk, der kan sættes op el. ned i tid, for at få budgettet til at balancere og det vil betyde at de fastansatte der er tilbage, får flere opgaver, skal have større overblik over flere børn og det vil give et anderledes samarbejde, der kan belaste arbejdsmiljøet. Rigtig mange ansatte i dag oplever stort pres og stress i hverdagen. Vi tænker, at øgede belastning vil give øget sygefravær og dermed en negativ spiral i forhold til et godt pædagogisk børnemiljø, arbejdsmiljø og den sociale kapital. Er det 100 % indførelse fra dag 1 og kan man det? og yderligere med kort varsel! Endnu en gang indføres nye systemer uden tid til at være ordentlig forberedt og med mulighed for at blive oplært i nye arbejdsredskaber. Godt nok bliver opgaven distriktinstitutionsledernes men de pæd. leder skal jo også bidrage, forstå og indgå, for at det kan lykkedes og blive del af den juridiske enheds økonomi. Lønbudgettet har de sidste mange år været under stort pres og har været med røde tal og kun gået op ved at finde penge fra andre dele af budgettet så er det reelt en underskudsforretning, der lægges ud? Vil det ikke kræve, at der skal overføres penge fra børnekontoerne udgifter vedr. børnene for at det kan nå sammen er det rimeligt for at det kan nå sammen ingen penge til den gode barndom oplevelser, udflugter, pædagogisk rigtigt legetøj etc.. - pengene går til løn.. Er der reelt penge nok på vores budgetter til at vi kan overgå til denne model- mande udgifter er steget gennem de sidste år og det uden at budgetterne er forhøjet som eks. kan nævnes el, vand og varme og ikke mindst grøn vedligehold, som skal købes gennem entreprenørgården, som er markant større udgift end der er afsat budget til. Vi støtter fuldt ud op om den socioøkonomiske model men at den skal fremkomme af den ramme der er i dag, tænker vi ikke kan være rimeligt. Institutions områder har de sidste år været ramt af besparelser på normen. Rammen er nu så smal, at der ikke er plads til andet end at mødeplanen lige akkurat kan nå sammen med få timer til pæd. aktiviteter. Denne ramme vil blive markant mindre i de områder, der har lav social belastning. Og hvilke faktorer dækkes ind af den socioøkonomiske model: tæller lang åbningstid med? stor fremmøde af børn, mange børn i ydertiderne, mange børn på fuld tid el. er det kun det social belastning. Indenfor det enkelte område, er der også stor forskel på den socioøkonomiske belastning og så vi vil opfordre til, at der kigges individuelt på hver enkelt institution, frem for distriktsopdelingen, som eneste indikator. Hvis der ønskes at indføre socioøkonomisk tildeling, så bør konsekvensen være at området tilføres yderlige midler el. der kigges på øvrige tiltænkte støtte struktur så som eks. støttepædagog strukturen, inklusionspladser etc..og sætter dette i spil på en ny måde. Side 6 af 24

7 Man kan ikke tage noget fra nogen, der i forvejen har for lidt! Den gode folkeskole starter med gode opvækstvilkår for de yngste og mange undersøgelser viser, at de penge, der bruges på småbørnsområdet, er de der er givet bedst ud og kommer mangefold tilbage i udbytte. så spar ikke mere på børneområdet og giv lønsumsstyringen en reel chance for at blive en succes! På ledergruppens vegne: Hanne Nielsen Distiktinstitutionsleder. LMU ERRITSØ DISTRIKTET Høringssvar Lønsumsstyring fra Erritsø disriktet. I Erritsø distriktet ser vi at der kan være fordele, men også ulemper ved lønsumsstyring. Det kan være en god ting, hvis de tildelte midler matcher det vi har brug for. Og at man selv kan fordele midlerne, hvor der er mest brug for ressourcerne. Men hvis puljen er for lille fra starten, kan vores bekymring være, hvad gør vi ved graviditet og langtidssygdom? Hvad er det for en pulje penge vi får? En præcis regneformel for det mangler i det udleverede materiale. Er det den nuværende lønpulje der gives til? Kommer hele lønpuljen ud? Eller er det en nednormering på 30% i vikarpuljen, eller får vi 100%? Kan den generelle normering her i Erritsø distriktet undvære de timer, der skal udlignes med Ullerupbæk og Kirstinebjerg distrikterne, i forhold til den socioøkonomomiske tildeling. Vi tænker på forskellen i størrelsen af områderne, og at der allerede nu er en markant lav normering. Hvad med normeringsaftalerne 70% pædagoger og 30% pædagogmedhjælpere? Side 7 af 24

8 Ved at tilpasse personalebehovet og lønudgifter til mængden af børn løbende over året, er det vores bekymring, at det på sigt kan betyde afskedigelse af det faste personale, for at få fleksibiliteten fra midlertidige ansættelser, og med flere opgaver til det faste personale til følge. Som det ser ud i dag, har vi travlt, og vi kan være bekymrede over, hvis der sker en yderligere nednormering af det faste personale, og hvordan dette fremadrettet vil påvirke det psykiske arbejdsmiljø i daginstitutionerne. På vegne af LMU Erritsø distriktet Tove Kischel OTR Bupl og Pia Dellgren TR Foa. Side 8 af 24

9 Fjordbakke Distriktet LEDERGRUPPEN I FJORDBAKKE DISTRIKTET Ledergruppen i Taulov har følgende kommentar til oplægget om lønsumsstyring. At indføre lønsumsstyring giver god mening som helhed og kan på sigt, forhåbentlig give det ønskede formål med større råderet og fleksibilitet i forhold til anvendelsen af tildelte midler. Det udsendte oplæg efterlader en række spørgsmål: Hvad er vilkårene for lønrammen, der lægges ud? usynligt hvilke konsekvenser det kan få er det en tilrettet lønsum ud fra de lønninger, der er i dag el. er det et gennemsnitlig løn og på hvilket trin dette er ret centralt og kan betyde stor forskel i rammen samt meget forskellige vilkår fra institution til institution. En del institutioner har flere pædagoger på slut løn beholder man den lønsum som sin også når de går fra på pension? El. giver det dårligere normering? Kan man fremadrettet ansætte den bedste el. er det økonomien, der bestemmer, hvem der får jobbet hvad med pæd. kvalitet og faglighed? Hvordan med 30/70 er det forsat gældende en vigtig faktor at vide, for at kunne forstå modellen. Lægges hele puljen som i dag, styres centralt til dækning af vikar ved langtidssygdom og barsel ud? Og hvordan med den centrale pulje til uddannelse? Og ud fra hvilke parameter bliver de evt. lagt ud? Der er stor forskel på distrikternes størrelse og et bud kunne være, at det er gruppe antal, der arbejdes ud fra. Det er svært at læse, hvordan tildeling af budget vil blive tildelt ud fra: Et sted står der, at prisen pr. barn afhænger af barnet alder og hvilket modul det går på her står heltid / halv tid. Er 35 timers modulet under halv tid? Et andet sted står modulerne som: et fuldtids modul er 47,5 timer og deltid er hhv.. 35,25,og 20 timer. Så hvad gælder? er et 35 times modul deltid, så vil det give en markant mindre normering og dermed en skjult besparelse. Vi havde ikke forstået lønsumsstyring som en besparelse og syntes det skulle have fremgået helt tydeligt og ikke sneget ind af bagdøren! Ledergruppen har en stor bekymring på, hvordan man som et mindre område skal kunne tilbageholde midler til dækning af fravær - og kan kun se, at der må betyde dårligere normering i en periode, hvor man må spare op / el. i værste fald bliver det en varig konsekvens?? er det rimeligt at børnene skal betale den pris?? Og passer det med formålet om, at alle børn skal have den faglige og sociale støtte de har brug for? Side 9 af 24

10 Mon ikke der bliver stort behov for at have midlertidige ansatte og folk, der kan sættes op el. ned i tid, for at få budgettet til at balancere og det vil betyde at de fastansatte der er tilbage, får flere opgaver, skal have større overblik over flere børn og det vil give et anderledes samarbejde, der kan belaste arbejdsmiljøet. Er det 100 % indførelse fra dag 1 og kan man det? og yderligere med kort varsel! Lønbudgettet har de sidste mange år været under stort pres og har været med røde tal og kun gået op ved at finde penge fra andre dele af budgettet så er det reelt en underskudsforretning, der lægges ud? Vil det ikke kræve, at der skal overføres penge fra børnekontoerne udgifter vedr. børnene for at det kan nå sammen er det rimeligt for at det kan nå sammen ingen penge til den gode barndom oplevelser, udflugter, pædagogisk rigtigt legetøj etc.. - pengene går til løn.. Vi støtter fuldt ud op om den socioøkonomiske model men at den skal fremkomme af den ramme, der er i dag, tænker vi ikke kan være rimeligt. Institutions områder har de sidste år været ramt, at besparelser på normen. Rammen er nu så smal, at der ikke er plads til andet end at mødeplanen lige akkurat kan nå sammen med få timer til pæd. aktiviteter. Denne ramme vil blive markant mindre i de områder, der har lav social belastning. Og hvilke faktorer dækkes ind af den socioøkonomiske model: tæller lang åbningstid med? stor fremmøde af børn, mange børn i ydertiderne, mange børn på fuld tid el. er det kun det social belastning. Indenfor det enkelte område, er der også stor forskel på den socioøkonomiske belastning og så vi vil opfordre til, at der kigges individuelt på hver enkelt institution, frem for distriktsopdelingen, som eneste indikator. Hvis der ønskes at indføre socioøkonomisk tildeling, så bør konsekvensen være at området tilføres yderlige midler el. der kigges på øvrige tiltænkte støtte struktur så som eks. støttepædagog strukturen, inklusionspladser etc..og sætter dette i spil på en ny måde. Man kan ikke tage noget fra nogen, der ikke har noget at give af! Alle undersøgelser viser, at de penge, der bruges på småbørnsområdet, er de der er givet bedst ud og kommer mangefold tilbage i udbytte. så spar ikke mere på børneområdet og giv lønsumsstyringen en reel chance for at blive en succes! På ledergruppens vegne: Hanne Nielsen Distiktinstitutionsleder. Side 10 af 24

11 Ullerup Bæk Distriktet BESTYRELSEN I ULLERUP BÆK DISTRIKTET Høringssvar til Lønsumsstyring i daginstitutioner Forældrebestyrelsen for området Ullerupbæk Distriktet, har på et møde den drøftet Lønsumsstyring i dagsinstitutioner og har følgende kommentarer: Bestyrelsen hilser forslaget omkring lønsumsstyring velkomment. Bestyrelsen er måske ligefrem forundret over, at man først indfører denne metode i Fredericia Kommune nu. Metoden giver i forældrebestyrelsens øjne den mest gennemsigtige styringsmetode, da løn og økonomi i sidste ende altid har været den afgørende faktor. Ved gennemgang af det modtagne materiale, har bestyrelsen bemærkning til den beregningsmetode man anvender for budgettering af el, vand og varme. Man tager udgangspunkt i en kortere årrække, hvilket er fint, da det udligner eventuelle år med afvigende forbrug. I beregningen glemmer man dog at fremskrive det middeltal man vil få til nutidskroner. Denne forglemmelse betyder reelt en sænkning af budgettet på vand, varme og el på ca. 6 % Det er en urealistisk sænkning af budgettet for omkostninger der må være karakteriseret som værende forholdsmæssigt faste. Man bør derfor revurdere metoden til at fastlægge udgangspunktet i budgettet Beregningseksempel: Forbrugerprisindekset er januar ,2 og december ,9. Middeltallet af de to indekstal er dermed 124,55. Indekset på 124,55 er forsimplet det tal, som der årligt vil ske en regulering ud fra som forslaget er i dag. Inddekstallet for oktober 2013 er 130,3 og må for 2013 forventes at slutte i ca. 131 medio Dermed er der et spring i indeks fra middel af udgangsårene til medio budgetåret på ca. 6,45 %-point. Kilde: På vegne af forældrebestyrelsen Ullerup Bæk Distriktet Jannik Lund Næstformand Side 11 af 24

12 LMU I ULLERUP BÆK DISTRIKTET Høringssvar Vedr. indførelse af Lønsumsstyring Indledning: Vi hilser lønsumsstyring på daginstitutionsområdet velkommen. Da daginstitutionsområdet over en årrække er blevet meget hårdt ramt på normeringsforholdene, er vores bekymring om de tildelte lønmidler stemmer overens med de faktiske udgifter. Hvis dette ikke er tilfældet, kan vi fra indførelsen af LSS indlede med underskud, hvor vi frygter konsekvensen kan være, at det ikke er muligt, at anvende rammen så fleksibelt, som der lægges op til. Socioøkonomisk tildeling: Den socioøkonomiske tildeling, som skitseret i materialet, skal fordeles ud fra den nuværende ramme på hele institutionsområdet. Da den nuværende ramme samlet set er hårdt udfordret, frygter vi at omfordelingen vil få som konsekvens, at den faglige opgave som beskrevet i Loven om Dagtilbud ikke kan løses efter hensigten. Herunder blandt andet at sikre børns trivsel, udvikling og læring samt forebygge negativ social arv, uanset hvor man er barn i Fredericia kommune. Vi har i dag en støttestruktur med faglige medarbejdere, der efter vores opfattelse kan supplere institutionernes arbejde med Inkluderende fællesskaber. En del af den økonomiske ressource der ligger i støttekorpset, kunne være nogle af de midler, vi fremadrettet brugte på den socioøkonomiske tildeling i områderne. Vi foreslår derfor at de nuværende støttepædagoger på sigt kan indgå som ressourcepædagoger i de institutioner, der qua den socioøkonomiske model skal understøttes. Vi foreslår at der til en start, laves små forsøg på alternative måder at anvende denne ressource på. Vi ser samtidig at der kunne være gevinst på flere planer ved at støttepædagogernes faglige opgave i tættere samarbejde med institutionens samlede personalegruppe og den pædagogiske ledere, kan være med til at fremme arbejdet med inklusion med afsæt i et fællesskabsfokus. De nuværende AKT medarbejdere i områderne, kunne ligeledes tænkes ind som tætte sparringspartnere til disse medarbejdere, med fokus på den fælles opgaveløsning. Yderligere bemærkninger: Personer under uddannelse: Det er uklart hvad der menes med, at studerende aflønnes centralt. I dag er det sådan, at ved lønnede praktikanter, aflønnes de ved et normeringsforhold, der svarer til 21,5 time af den enkelte institutions timeramme. Hvordan skal vi forstå de aflønnes fremadrettet? Modulpladser: Det er uklart for os, hvilken konsekvens der kunne være i den procentvise andel af hel - og deltidsmoduler. I dag er der i normeringsforholdet ikke forskel på 47,5 timers modul og 35 timers modulet. Vil der være det i fremtiden? Og hvis det er tilfældet er det utydeligt, hvilke konsekvenser det vil få på den enkelte institution. Løn tildeling: Side 12 af 24

13 Da alle pædagogiske ledere samt mange pædagoger tager modulfag på diplomniveau, forudsætter det lønniveau man udstikker, at der er taget højde for lønforhøjelse efter endt uddannelse. Bygningsramme: Den nuværende bygningsramme på indvendig vedligehold er så bundet op på serviceaftaler, plus dyre løsninger på såvel Grøn vedligehold og snerydning, at de få penge der til rest er desværre ikke nok til at vedligeholde et godt æstetisk arbejdsmiljø for børn og ansatte. Konsekvensen kan blive, at vi er nødsaget til at anvende lønkroner til vedligehold, hvilket vi ikke finder rimeligt. Mvh. LMU Ullerupbækdistriktet Side 13 af 24

14 Selvejende daginstitutioner BESTYRELSEN FOR BØGESKOV BØRNEHAVE BØRNEHUSET BØGESKOV v/vejlby Sogns Børnehaveforening Børnehuset Bøgeskov - Bøgeskovvej 35, 7000 Fredericia Til Børne- & ungeforvaltning samt medlemmerne i børne- & ungeudvalget. Høringssvar angående Lønsumsstyring i daginstitutioner - fra bestyrelsen i den selvejende institution Børnehuset Bøgeskov. Før det første finder vi det beklageligt at man endnu en gang vælger at afholde informationsmøde efter høringsfristen er udløbet. Dette finder vi er en dårlig vane, som afføder større usikkerhed end måske nødvendigt. Derfor dette noget kritiske og omfattende høringssvar. Vi har delt høringsvaret op i en hoveddel omkring principperne og en del med kommentarer til de enkelte punkter. Principperne bag lønsumstyring. Sammenblanding: Vi finder det uheldigt at personalerelaterede omkostninger skal blandes sammen med drift af hus og aktiviteter til børnene. Pga. de i forvejen meget pressede normeringer på daginstitutionsområdet er det ikke realistisk at spare på de pædagogiske timer og under alle omstændigheder bør det være en politisk beslutning. Dette kommer hurtigt til at betyde, at der slet ikke findes midler i institutionerne til børnene aktiviteterne (Børnerammen). I Børnehuset Bøgeskov er forbruget til løn og personaleomkostninger på ca mens børnerammen er på ca ,-. Alene misforholdet imellem disse, gør at det ikke giver mening at slå puljen sammen. A og B institutioner: Der er i dag en del institutioner, som har budgetteret mere åbningstid end de benytter og har oplyst at de har brug for. Disse vil fremover stå med et bedre budget end de resterende institutioner. Denne udvikling i A og B institutioner finder vi MEGET kritisabel. Dertil betyder det også at institutioner med personale med lav anciennitet stilles bedre end institutioner med høj anciennitet. Forslag: Vi foreslår at hvis man indfører lønsumstyring, holder dette uden for den øvrige spar/lån ramme, så man ikke blander børnerelaterede omkostninger sammen med personaleomkostninger og at det tildelte budget tager højde for individuelle personaleforhold og åbningstider også. Tildelingerne af alle midler må også efter vores mening ske med åbne kalkyler, så ingen kan være i tvivl om at ingen forfordeles. BØRNEHUSET BØGESKOV v/vejlby Sogns Børnehaveforening Side 14 af 24

15 Ansvarsfordeling: Så vidt vi kan læse af materialet, vil bestyrelserne og lederen i de selvejende institutioner skulle udføre distrikslederens opgaver. Da de selvejende institutioner har afstået forholdsmæssigt samme midler, som de kommunale institutioner til distrikslederne, forventes disse tilbageført i forbindelse med indførelse af denne ordning. (Souschef midlerne) Side 15 af 24

16 Gennemgang Punk for punkt Indledning: Vedrørende bestyrelsens mulighed for at følge op på økonomien, mangler bestyrelserne i dag adgang til OPUS BI. Dette er tidligere blevet efterspurgt, og er nu nødvendigt for at kunne overtage opgaven. Socioøkonomi: Det ser du til at disse midler skal tildeles efter subjektive kriterier til de selvejende institutioner ad lederen for de kommunale institutioner. Hvis Fredericia Kommune ønsker at indføre milimeterstyring af de selvejende institutioner, skal tildeling af midler også styres på samme måde. Dette må betyde at der også på dette område må ske en ligelig fordeling af midler. I det hele taget virker det noget diffust, hvor pengene tages fra. Bygningsdrift: Os bekendt giver hverken TREFOR, Fredericia Spildevand eller for den sags skyld Fredericia Kommune selv rabat på EL, vand, varme, spildevand og renovation, såfremt Fredericia Kommunes politikere skulle beslutte sig for besparelser på dette område. Reguleringsordninger: Bestyrelsen i Børnehuset Bøgeskov har ikke modtaget prognosetal på noget tidspunkt. Disse skal selvfølgelig fremsendes løbende. Vi kan godt se at det er fristende for forvaltningen at skubbe ansvaret ud på den enkelte institution, men det er nu engang forvaltningen, som fordeler børn til institutionerne. Derfor foreslår vi at man i forbindelse med budgetteringen, aftaler et garanteret normeringsgrundlag med institutionerne på eksempelvis 97,5 % af institutionen normalnormering. Dette reducerer risikoen noget for den enkelte institution. Det findes også kritisabelt at regulere budgettet med tilbagevirkende kraft efter pengene er brugt, hvilket giver dobbelteffekt, da hvis man i første kvartal havde en medarbejder for meget, vil skulle opsige 2 medarbejdere, med gennemsnitlig 3 måneders varsel, resten af året for at indhente det tabte. Overførselsadgang: Vi har netop haft en længere diskussion med Fredericia Kommunes økonomiafdeling, som ikke mener at de skal lave reviderede regnskaber for de selvejende institutioner. Faktisk mente de i starten ikke, at de i det hele taget skulle lave regnskaber for de selvejende institutioner. For at bestyrelsen kan tage ansvar for et regnskab, er vi nød til at have et selvstændig revideret regnskab, som sikkerhed for at der ikke bliver konteret omkostninger på institutionen, der tilhører andre kommunale enheder. Revision af regnskabet er allerede i dag aftalt i driftsoverenskomsten, og 2012 var første år, hvor dette ikke er sket. Side 16 af 24

17 Personer under uddannelse: Vi foreslår at der indskrives at studerende fordeles ligeligt helt ud på institutionsniveau og ikke kun på distriksniveau. Det står at kommunen har forpligtet sig til at tage et antal studerende. Børnehuset Bøgeskov tager hellere end gerne imod studerende. Grundtildeling - børnetal: Det giver ikke meget mening at man laver en tildeling, hvis forvaltningen ikke er bundet af den. Årsnorm - gennemsnitligt børnetal/år: Bestyrelsen mangler adgang til institutionssystemet og prognoser. Styring af lønressoucer: Man har ikke tidligere brugt at afskedige institutionspersonale op til sommerferien for at ansætte dem igen i løbet af efteråret når institutionen bliver fyldt op igen. Såfremt dette er en politik Fredericia Kommune ønsker at se i virkeligheden, bør dette tages op med fagforeningerne. Man fyrer jo heller ikke folkeskolelærerne i Juli måned. Side 17 af 24

18 BESTYRELSEN BØRNEHUSET ERRITSØ AGERKROGEN OG BAKKELY Hermed høringssvar i forhold til den planlagte lønsumsstyring i daginstitutioner i Fredericia Kommune. Vedr. afregning pr. barn Ved overgåelsen til lønsumsstyring er det afgørende at kende afregningsprisen pr. barn for hhv. 20, 25, 35 og 47,5 timer. Af fremsendte dokument fremgår det, at prisen pr. barn er afhængig af barnets alder og hvilket modul (heltid/halvtid) det går på. - Der er vel tale om enhedspriser for mere end bare heltid og halvtid? - Hvorledes fastsættes/reguleres priserne fremadrettet? - Hvilket niveau forventer man, priserne ligger på? Vedr. vedligehold Af fremsendte dokument fremgår det, at budgettet for indvendig og grønt vedligehold reguleres i forhold til antallet af børn, antal kvm. (indvendige og udvendige). Endvidere står beskrevet at de selvejende daginstitutioner modtager budget efter samme vilkår som de kommunale daginstitutioner. - Hvilke vilkår er det, der henvises til. Hvorledes kan vi sikre en minimumsbudgettering på denne post? - Hvorledes fastsættes/reguleres priserne fremadrettet? Vedr. uddannelse Af dokumentet fremgår det, at løntildelingen dækker..mindre kursusaktiviteter... - Hvorledes dækkes udgifter til uddannelse, herunder både prisen for uddannelsen såvel som udgiften til evt. vikartimer? Vedr. kvartalsregulering Af dokumentet fremgår det, at hvert kvartal reguleres institutionernes budget efter det forrige kvartals faktiske børnebelægning.. og børnebelægningen opgøres pr. sidste dag i kvartalet... - Hvorledes forholder man sig til evt. situationer med betydelige stigninger i børnebelægningen umiddelbart efter en opgørelsesdag? Konsekvenser Hvilke konsekvenser kan forventes ved underskud i forhold til budget? Studerende Af dokumentet fremgår det at de studerende indgår som en del af daginstitutionens drift. De studerende aflønnes centralt. Side 18 af 24

19 - Vil man bekræfte, at selvejende institutioner ikke skal aflønne studerende, og at de studerende således kan betragtes som ekstra arbejdskraft uden omkostninger for den enkelte institution. Jeg ser frem til at modtage Deres svar. På vegne af bestyrelsen for Børnehuset Erritsø Martin Nygaard Christensen Side 19 af 24

20 Medarbejdere i FMU Høringssvar på Lønsumsstyring i Daginstitutioner Indsendt af medarbejdersiden i FMU Indledningsvis vil vi gerne fra medarbejdersiden påpege, at vi finder det problematisk at vi ikke har været inddraget i processen omkring indføring af lønsumsstyring via MEDsystemet. Desuden finder vi ikke at det udsendte høringsmateriale er fyldestgørende. Når det er sagt kan vi fra medarbejdersiden også se fordele i at indføre lønsumsstyring. Dog er vi fortsat tvivlende overfor en del forhold som vi vil uddybe herunder: Vi mener lønkroner alene skal bruges på løn og ikke som der lægges op til, at de kan bruges på indkøb af aktivitetsmaterialer eller spares op og anvendes til indkøb af større ting fx til legepladsen. Det bekymrer os, at der ikke lægges op til, at fordeling af lønmidlerne skal tages op i MED-systemet. Hvordan får medarbejderne så mulighed for at lade deres mening komme til udtryk? Vi ønsker nedskrevet i aftalen at 70/30 fordelingen skal overholdes. Vi ønsker beskrevet i aftalen hvordan tilbageløbsmidler kan/skal anvendes. Fx til lønforhøjelser eller engangsydelse til medarbejdere der har gjort en særlig indsats. Ligeledes ønsker vi at det skal fremgå at det også er et punkt der skal behandles i MED-systemet. I forhold til den socioøkonomiske tildeling kan vi godt se det fornuftige i at lade de hårdest belastede områder få en bedre normering. Når det så er sagt, så er der kun de midler der er og med den normering der i forvejen er i Fredericia kommunes daginstitutioner, mener vi ikke at der er nogen institutioner, der er i stand til at afgive lønkroner og dermed medarbejdere, uden at det vil have en stor negativ indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø og belastningsgraden i de institutioner der skal aflevere midler. Vi synes det er bekymrende, at der ikke er et loft på hvor mange penge der kan overføres fra et år til et andet! Ønsker et område at overføre penge, mener vi det skal behandles i MED så medarbejderne har mulighed for at give deres mening til kende. Vi finder det uklart hvordan løntildelingen finder sted, da det fremstår som om 35 timer er et deltidsmodul! Hvor mange børn skal gå fra et fuldtidsmodul til et 35 timers modul før der skal afskediges medarbejdere? Ligeledes fremgår det af materialet at der laves opgørelse pr kvartal vi mener det er vigtigt især i en tid med faldende børnetal at der holdes skarpt øje med forbrug! Side 20 af 24

21 Vi kan dog være bekymrede for fremtidige ansættelser, da der skal være 100% belægning pr kvartal og hvis en institution mangler børn når kvartalet gøres op, skal der tilsvarende afleveres timer og dermed personale. Det ligger op til svingdørsansættelser hvor institutionerne alt efter kvartals opgørelsen enten skal aflevere eller får timer. Vi ønsker at der ses på 100% belægning på årsplan. Selvfølgelig skal der udlignes i ressourcer hvis prognoserne viser at der er konstant faldende børnetal. I forhold til studerende og den centrale pulje der er afsat til det mener vi ikke det er helt gennemskueligt om der kommer lønkroner ud til en institution der i en periode ikke får en studerende det være sig både pædagogstuderende og PAU-studerende. De indgår jo i normeringen og dermed bør der også være lønkroner i institutionerne i de perioder hvor der ikke er en studerende så der i stedet kan ansættes en medhjælper. De selvejende institutioner kommer til at blive meget sårbare ved indførelsen af lønsumsstyring, især ved længerevarende sygdom, barsler, opsigelser osv. Derudover er flere af de selvejende institutioner små, hvilket giver en yderligere udfordring ift at skulle dække ind i hele åbningstiden. Det vil i værste fald kunne give a og b institutioner og dermed fratager man forældrene et reelt valg, når de skal vælge institution til deres barn. Vi ønsker der bliver kigget på, hvilke løsningmodeller der er for de selvejende og ønsker yderligere at både medarbejdere og ledere fra de selvejende bliver inddraget i den proces. Slutteligt vil vi gerne pointere at vi mener tidshorisonten for indførelse af lønsumsstyring er for kort dette også set i lyset af at der fortsat er problemer med tabulex og KMD Opus nogen steder ligesom årsnorm først nu er ved at være helt integreret i institutionerne på en måde så alle har en forståelse af hvordan det skal anvendes. Vi vil igen gerne opfordre til at vi fra medarbejdersiden bliver langt mere inddraget i den videre proces med indføring af lønsumsstyring end vi har været hidtil. På vegne af medarbejderne Yvonn Hammeleff Næstformand Side 21 af 24

22 TR - BUPL Høringssvar på Lønsumsstyring i Daginstitutioner Indsendt af BUPL Tillidsrepræsentanterne i Fredericia Indledningsvis vil vi udtrykke vores store undren over, hvorfor vi som TR-gruppe ikke er blevet inddraget på nogen måde i processen omkring overgang til lønsumsstyring. Som minimum havde vi gerne set, at vi var blevet hørt og inddraget via MED-systemet. Vi mener, vi kunne have været værdifulde samarbejdspartnere i processen - om ikke andet kunne vi undervejs have været med til at kaste lys over noget af den usikkerhed, der pt er blandt vore kollegaer ude i institutionerne om hvilke konsekvenser overgangen til lønsumsstyring vil få. I forhold til det udsendte høringsmateriale har vi en del ting vi gerne vil påpege, der skaber usikkerhed og som vi er deciderede uenige i. 1. Først og fremmest har vi den klare holdning, at lønkroner skal bruges til løn! Vi mener ikke lønkroner skal bruges til indkøb af aktivitetsmaterialer eller som opsparing til indkøb af større ting fx inventar eller klatrestativ til legepladsen. 2. Vi finder det problematisk at der ikke står nævnt, at vi fortsat har en normeringsfordeling der hedder 70/30 det vil vi bede om bliver indskrevet i aftalen. 3. Det er problematisk, at der ikke er nævnt noget om hvordan tilbageløbsmidlerne skal bruges. a. Vi mener der bør indføres i aftalen, at tilbageløbsmidlernes anvendelse skal behandles i MED-systemet så medarbejdere og ledelse sammen kan drøfte hvordan de skal anvendes igen med henblik på at lønkroner bruges til løn. 4. Vi synes der er en vis usikkerhed ift løntildelingen. Der er ikke noget der fremgår af høringsmaterialet, hvor mange børn der skal skifte fra en fuldtidsplads til en 35 timers plads før det får betydning for løntildelingen og dermed afskedigelser. 5. Vi finder det meget relevant at kigge på en socioøkonomisk tildeling. Når det er sagt, så er vi også i en situation nu, hvor normeringen er så dårlig at det, at nogle institutioner skal give for at andre kan få, vil blive problematisk. Dette især set i Side 22 af 24

23 lyset af de massive besparelser der ligger i årene forude. Vi mener, at arbejdsbyrden i de institutioner der må afgive til mere belastede institutioner vil blive meget høj og dermed sætte det psykiske arbejdsmiljø under yderligere pres. 6. Vi mener der er en vis problematik forbundet med en kvartalsvis opgørelse af løntildeling. Vi kan være meget bekymrede for fremtidige ansættelser på området når der hvert kvartal skal afgives lønkroner hvis der ikke er en 100% belægning. Når vi så sammenholder denne problematik med den udvidede glidende overgang, forudser vi, at der vil være mange tidsbegrænsede stillinger og få faste ansættelser som følge af denne ordning. Vi er ikke uenige i, at der selvfølgelig skal være et nøje regnskab med lønforbruget, men vi ser gerne at der fortsat vil være mulighed for at udligne over et år. Det forudsætter naturligvis også et meget tæt samarbejde med pladsanvisningen og en konstant opdatering af prognoserne. Vi mener ligeledes at lønbudgettet skal være et fast punkt på MED-møderne ude i områderne, så medarbejdere og ledere forpligter hinanden på at udnytte ressourcerne bedst muligt. For at medarbejderne kan være medejere af lønsumsstyring er vi af den overbevisning at fordeling af midlerne skal tages op og diskuteres i MED-systemet. 7. Vi kan ikke se ud af materialet om der er indregnet lønstigninger både reallønsstigning forhandlet ved overenskomst samt løntillæg til efter og videreuddannelse som indtil flere pædagoger er på pt. 8. Vi kan være meget bekymrede for om vi fremover kommer i en situation hvior vi skal vælge mellem at ansætte den billigste eller den mest kvalificerede til stillingen. Dette gælder især for de selvejende institutioner. 9. Vi mangler at der enten bliver sat et loft over hvor mange midler der kan over føres fra et år til et andet eller en meget skarp præcisering af at sådanne beslutninger om overførsel kun kan komme på tale hvis det er besluttet i MED. 10. Ift de studerende fremgår det af materialet at en institution ikke får tildelt midler hvis den i en periode ikke får en studerende det være sig både pædagogstuderende samt PAU-studerende. Det mener vi ikke er rimeligt da de studerende indgår i normeringen og de ri perioder hvor der ikke er en studerende i stedet skal ansættes en medhjælper. Det vil der ikke være penge til hvis pengene bliver i den centrale pulje. 11. Vi mener det skal tages op i MED hvor stor den decentrale pulje skal være til dækning af barsler, langtidssygdomme, opsigelser osv. 12. Vi kan se der rejser sig nogle helt specifikke problemstillinger ift de selvejende institutioner i og med de står alene om at afholde alle lønudgifter. De vil blive ramt ekstra hårdt af barsler, sygdom opsigelser osv. Vi ønsker der bliver kigget på hvad Side 23 af 24

24 der kan gøres for at hjælpe de selvejende institutioner bedst muligt. Vi mener at medarbejdere og ledere bør inddrages i denne proces hurtigst muligt. 13. Vi synes endvidere der er stort tidsmæssigt problem i forbindelse med indføring af lønsumsstyring. Vi mener ikke der er tid nok til at det kan indføres ordentligt så alle kan føle sig trygge. Dette også set i lyset af at tabulex og KMD Opus fortsat volder problemer mange steder. Derudover er årsnorm først nu ved at falde på plads og blive integreret på en måde så alle har fået en forståelse af hvordan det kan anvendes bedst muligt. 14. For at få det fulde udbytte af hvad lønsumsstyring kan tilføre af fordele, kan vi se der skal arbejdes med kulturen i områderne. Der skal skabes en endnu større sammenhængskraft på tværs af de enkelte institutioner ude i områderen, så der opstår en større forståelse for at man er ansat i et område og ikke i den enkelte institution. Derved vil det også være til langt større gavn for både børn og voksne hvis der ansættes en dyr pædagog med særlige kvalifikationer som hele området kan få gavn og glæde af. den proces vil vi fra TR siden meget gerne indgå i at løfte. Slutteligt vil vi opfordre til at der afholdes en temadag for ledere og TR sammen, hvor principperne for lønsumsstyring gennemgås samt hvilke fordele der er ved lønsumsstyring og hvordan både områder og selvejende institutioner kan få mest mulig gavn af den nye styringsform. Vi opfordrer til at denne dag afholdes i samarbejde med BUPL som har mange erfaringer med hvordan det gøres andre steder. Vi håber at dette forslag tages til efterretning. På vegne af tillidsrepræsentanterne fra BUPL Yvonn Hammeleff FTR Side 24 af 24

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. 8.maj 2007. Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. Dagpasningsgruppen har på sit møde den 9.maj sammenfattet høringssvarene. Der er indkommet høringssvar fra 25

Læs mere

Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter.

Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter. September 2009 Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter. I forbindelse med de lokale lønforhandlinger er det meget vigtigt at være opmærksom på overholdelse af MED retningslinjen for drøftelse

Læs mere

Hørringssvar vedrørende tildeling af midler til Hvidovre kommunes dagtilbud.

Hørringssvar vedrørende tildeling af midler til Hvidovre kommunes dagtilbud. Hvidovre d. 17.11. 2014 Til Politikkerne i Hvidovre kommune. Hørringssvar vedrørende tildeling af midler til Hvidovre kommunes dagtilbud. Bestyrelsen for den selvejende institution Børnehuset Ærtebjerg

Læs mere

Forslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1.

Forslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1. Forslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1.2008 Der resterer endnu en harmonsiering af tildeling af løn- og

Læs mere

Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0 6 årige

Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0 6 årige Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0 6 årige Administrationsgrundlaget beskriver principperne for, hvorledes løn- og driftsrammer tildeles kommunale og selvejende dagtilbud for 0 6 årige i Furesø

Læs mere

Vilkår for dagplejen. Haderslev kommune

Vilkår for dagplejen. Haderslev kommune Vilkår for dagplejen Haderslev kommune Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 3 2. Børnepasningsgaranti... 3 3. Dagplejens organisations- og ledelsesstruktur... 3 4. Retningslinjer

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget LFS Rosenvængets Alle 16 2100 København Ø Telefon 35 44 45 46 Telefax 35 44 45 99 E-mail: lfs@lfs.dk Web: lfs.dk Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget Landsforeningen for Socialpædagoger

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw Udkast fordelingsmodel 2015 Dagplejen ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd

Læs mere

Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element

Læs mere

Budget for Højvangskolen 2014

Budget for Højvangskolen 2014 Budget for Højvangskolen 2014 Skolens samlede økonomiske situation er som bekendt udfordret af tidligere års merforbrug i forhold til det udmeldte budget. Derfor blev der i januar nedsat en økonomisk taskforce

Læs mere

Notat. Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning

Notat. Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning Notat Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning 26.11.13 Sags id: 13/70 Kontaktperson: dchekla E-mail: hekla@assens.dk Dagplejens stigende udfordringer Dagplejen er en

Læs mere

Roskilde, d. 17. maj 2011 Notat fra Dagplejens Forældrebestyrelse vedrørende Dagplejeressourcen input til evaluering af Ressourcemodellen.

Roskilde, d. 17. maj 2011 Notat fra Dagplejens Forældrebestyrelse vedrørende Dagplejeressourcen input til evaluering af Ressourcemodellen. Roskilde, d. 17. maj 2011 Notat fra Dagplejens Forældrebestyrelse vedrørende Dagplejeressourcen input til evaluering af Ressourcemodellen. 1. Dagplejen hvorfor er den så speciel og så vigtig? Hvad tilbyder

Læs mere

En Århus model. 1. november 2006

En Århus model. 1. november 2006 En Århus model 1. november 2006 Grundlag Flere selvejende institutioner ansætter sammen én område-koordinator og indgår i et mere forpligtende samarbejde, Selvejende er forsat selvstændige juridiske enheder.

Læs mere

Notat Vedrørende Budgetnotat

Notat Vedrørende Budgetnotat Bilag 2E Vedrørende Budgetnotat Barn/voksenfaktor og andelen af pædagogisk uddannet personale I forlængelse af aprilseminaret har administrationen modtaget en bestilling på en redegørelse for normeringen

Læs mere

Tildeling af midler til Hvidovre Kommunes Dagtilbud

Tildeling af midler til Hvidovre Kommunes Dagtilbud Tildeling af midler til Hvidovre Kommunes Dagtilbud Ny budgettildelingsmodel Hvidovre Oktober 2014 1 1.0 Forord Da dagtilbuddene i 2009 overgik til kontraktstyring, blev budgettildelingsmodellen på dagtilbudsområdet

Læs mere

Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner

Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner Nedenstående er oversigter over alle de høringssvar, vi har modtaget indtil den 10. april 2015 ifm. høringsperioden.

Læs mere

Opsamling på høringssvar vedrørende de langsigtede løsninger på dagtilbudsområdet.

Opsamling på høringssvar vedrørende de langsigtede løsninger på dagtilbudsområdet. Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Opsamling på høringssvar vedrørende de langsigtede løsninger på dagtilbudsområdet.

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem Rudersdal Kommune og bestyrelsen for Børnehuset Honningkrukken beliggende

Læs mere

1. udkast til nyt Administrationsgrundlag for dag- og fritidstilbud

1. udkast til nyt Administrationsgrundlag for dag- og fritidstilbud 1. udkast til nyt Administrationsgrundlag for dag- og fritidstilbud Administrationsgrundlaget skal generelt tilrettes aktuelle forhold og ændrede principper gældende fra budget 2011. Som 1. udkast er tilføjet

Læs mere

MED-udvalgets udtalelser, Dagtilbud

MED-udvalgets udtalelser, Dagtilbud MED-udvalgets udtalelser, Dagtilbud Ved Tuse Næs Kildevangen Hvad vurderer MED udvalget, at forslaget kommer til at betyde for løsning af kerneopgaven læring og trivsel for alle børn og unge? MED-Udvalget

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Sæt ny løn på dagsordenen

Sæt ny løn på dagsordenen Sæt ny løn på dagsordenen - 2 - Indholdsfortegnelse 1. Veje til indflydelse... 3 2. Råderum til ny løn... 3 3. Ny løn på budgettet... 5 4. Indflydelse på råderum og budget... 7 5. Spørgsmål du kan stille

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 3 pct. af korrigeret budget. Børne- og uddannelsesudvalget

Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 3 pct. af korrigeret budget. Børne- og uddannelsesudvalget Totalramme: Hornbæk Børnehave Korrigeret budget Merforbrug i kr. Merforbrug i pct. Totalramme 3012 1166-1846 -158,40% (hvis flere), en afviklingsplan skal beskrives samten estimeret tidshorisont for afvikling

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Midtbyens børnehus Leder: Linda Garsdal Fredensborg

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Midtbyens børnehus Leder: Linda Garsdal Fredensborg Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Midtbyens børnehus 2013 Leder: Linda Garsdal Fredensborg Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i

Læs mere

OK 13. Afdeling: PMF Fyn, 906. Tema Krav Bemærkninger. KRAV, DER ØNSKES FORHANDLET OG AFTALT FÆLLES FOR FOA s OVERENSKOMSTER

OK 13. Afdeling: PMF Fyn, 906. Tema Krav Bemærkninger. KRAV, DER ØNSKES FORHANDLET OG AFTALT FÆLLES FOR FOA s OVERENSKOMSTER OK 13 Afdeling: PMF Fyn, 906 KRAV, DER ØNSKES FORHANDLET OG AFTALT FÆLLES FOR FOA s OVERENSKOMSTER Tema Krav Bemærkninger Anerkendende ledelse, evt. som fælles tværgående projekt Begrebet anerkendende

Læs mere

FOAS og LC s Vejledning om den lokale lønpulje iht. FOAS almene overenskomst Januar 2013

FOAS og LC s Vejledning om den lokale lønpulje iht. FOAS almene overenskomst Januar 2013 FOAS og LC s Vejledning om den lokale lønpulje iht. FOAS almene overenskomst Januar 2013 Beregning af puljen Puljen til lokal løn opgøres som: Årligt beløb (31.3.12-niveau) pr. årsværk Puljen opgøres altså

Læs mere

Høringssvar fra Børnehaverne i Støvring N vedr. Strategi og digitale værktøjer i Rebild kommune.

Høringssvar fra Børnehaverne i Støvring N vedr. Strategi og digitale værktøjer i Rebild kommune. 1 - Høringssvar fra Børnehaverne i Støvring N vedr (3) Høringssvar fra Børnehaverne i Støvring N vedr. Strategi og digitale værktøjer i Rebild kommune. Vi er positivt stemt for strategien om digitale værktøjer

Læs mere

Rapport vedrørende underskuddet på daginstitutionsområdet

Rapport vedrørende underskuddet på daginstitutionsområdet 1 Rapport vedrørende underskuddet på daginstitutionsområdet Indledning Det samlede dagtilbudsområde i Børn og Unge-afdelingen havde ved udgangen af 2003 en gæld på 34,7 Det forventede regnskab for 2004

Læs mere

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Til Børn & Kultur Skoleadministrationen Esbjerg Kommune b-k@esbjergkommune.dk Ribe den 12. januar 2015 Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Skolebestyrelsen har den 19. november 2014

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET INDLEVELSE SKABER UDVIKLING OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET SKOLEMODEL: MODELOPBYGNING SKOLERAMMEN: HVAD FORDELER VI? Udgangspunktet er det korrigerede budget pr. 30/6 2016 og samme budgetramme som før. Der tildeles

Læs mere

Høringssvar til Fælles organisering af institutionerne i Støvring Nord.

Høringssvar til Fælles organisering af institutionerne i Støvring Nord. 1 - Høringssvar til fælles organisering af institution Høringssvar til Fælles organisering af institutionerne i Støvring Nord. Vi vurderer generelt, at der er god synergi i forvaltningens indstilling om

Læs mere

Bilag 10 Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 3 pct. af korrigeret budget

Bilag 10 Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 3 pct. af korrigeret budget Bilag 10 Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 3 af korrigeret budget Totalramme: Hornbæk Børnehave I 1000 Totalramme 3012 1166-1846 -158,40% (hvis flere), en afviklingsplan skal beskrives samten

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 1 Februar 2005 OK 05 Lederdag og generalforsamling Fællesskrivelse tjenstlige sager Samarbejdsaftale mellem Vends Herreds Lærerkreds

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Godkendt i Hovedudvalget den 22. april 2014 side 1 Baggrund og indledning. Nærværende er udarbejdet med baggrund i

Læs mere

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer BASISKVALITET Har i udarbejdet læreplan for 2011? Har i fremsendt evaluering heraf? Kendskab til ændringer i dagtilbudsloven? Ja Ja, Nogenlunde Har hele personalegruppen kendskab til børn- og Nogenlunde

Læs mere

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved:

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: Til KL Bikubenfonden, udsatte børn i dagtilbud Kommuneberetning fra Aalborg august 2010 Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: I 2007 fik vi bevilget midler til kompetenceløft

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Driftsoverenskomst. Udnyttelsen af institutionens fysiske rammer skal overholde den byggelovgivning, der gælder for institutionen.

Driftsoverenskomst. Udnyttelsen af institutionens fysiske rammer skal overholde den byggelovgivning, der gælder for institutionen. Driftsoverenskomst Driftsoverenskomst mellem Frederikssund Kommune og Bestyrelsen for Sct. Georgs Gårdens Børnehus, beliggende Valmuevej 10, om institutionens drift som integreret daginstitution for børn

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2015 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%

Læs mere

Vedrørende: MTSU møde på skoleområdet i Ny Randers Kommune den 24. oktober 2006

Vedrørende: MTSU møde på skoleområdet i Ny Randers Kommune den 24. oktober 2006 Notat Forvaltning: Skoleafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 7. november 2006 17.00.00.A15 Vedrørende: MTSU møde på skoleområdet i Ny Randers Kommune den 24. oktober 2006 Notatet sendes/sendt til: Mødedeltagerne

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Anmeldt tilsyn Rapport

Anmeldt tilsyn Rapport Anmeldt tilsyn Rapport Udfyldes af konsulenten Institution Børnehaven Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anita Godtkjær Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 0 Normerede

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Bilag

BØRNEPASNINGSPOLITIK Bilag BØU-03 - Administratinsgrundlag fr daginstitutiner i Klding Kmmune pr. 1. januar 2009 1. Indledning Dette administratinsgrundlag beskriver principper fr tildeling af løn- g driftsmidler til daginstitutiner

Læs mere

F. Udmøntningen af 2:2 modellen skal drøftes konkret på det første kvartalsmøde i marts. Er der behov for undersøgelser til brug for mødet?

F. Udmøntningen af 2:2 modellen skal drøftes konkret på det første kvartalsmøde i marts. Er der behov for undersøgelser til brug for mødet? NOTAT Allerød Kommune Skole og Dagtilbud Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Fælles afsæt fælles udvikling Opsamling fra gruppedrøftelserne på

Læs mere

Notat. Høringssvar Fremtidens Dagtilbud 2014-2020. Til: Fra: Notat til sagen: Høringsnotat Fremtidens Dagtilbud 2014-2020

Notat. Høringssvar Fremtidens Dagtilbud 2014-2020. Til: Fra: Notat til sagen: Høringsnotat Fremtidens Dagtilbud 2014-2020 Notat Til: Fra: Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Høringsnotat Fremtidens Dagtilbud 2014-2020 Høringssvar Fremtidens Dagtilbud 2014-2020 Den 3. februar

Læs mere

Høringssvar fra forældrebestyrelsen og Med udvalget i Børnehusene Team Høng

Høringssvar fra forældrebestyrelsen og Med udvalget i Børnehusene Team Høng Høringssvar fra forældrebestyrelsen og Med udvalget i Børnehusene Team Høng Områdeforældrebestyrelsen og MED - udvalget ønsker at udtrykke, at vi finder det meget opløftende, at Kalundborg Kommunes økonomi

Læs mere

Kommissorium nummer BØU - 01 Acadre sagsnummer Overblik over maksimalt besparelsespotentiale. Indtægter - = merindtægter

Kommissorium nummer BØU - 01 Acadre sagsnummer Overblik over maksimalt besparelsespotentiale. Indtægter - = merindtægter Budget 2012-15 Besparelsesforslag: Fordele og ulemper ved områdeledelse i Allerød kommune Kommissorium nummer BØU - 01 Acadre sagsnummer 11-9827 Overblik over maksimalt besparelsespotentiale de enkelte

Læs mere

Høringssvar til Tildelingsmodel til tilsyn i Dagplejen (C) Sag nr.15/30957

Høringssvar til Tildelingsmodel til tilsyn i Dagplejen (C) Sag nr.15/30957 Høringssvar til Tildelingsmodel til tilsyn i Dagplejen (C) Sag nr.15/30957 5.feb2016 På baggrund af det udsendte materiale har Dagplejens MED udvalg følgende kommentarer og spørgsmål. Normering/administrativ

Læs mere

Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehaver, Sundbrinken, Ringgården. Version 01, den 14.09.2011

Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehaver, Sundbrinken, Ringgården. Version 01, den 14.09.2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehaver, Sundbrinken, Ringgården Version 01, den 14.09.2011 Samlet konklusion Større

Læs mere

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 27. maj 2016 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

Høringssvar til Børn og Unge udvalget i Rebild kommune fra Børnehusene i Skørping:

Høringssvar til Børn og Unge udvalget i Rebild kommune fra Børnehusene i Skørping: 1 Samlede høringssvar i forhold til fordeling af udlagte støtteressourcer på dagtilbudsområdet, ydelseskatalog for Inklusion/PPR samt arbejdsmetoden ABC-modellen. Høringssvar til Børn og Unge udvalget

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

Privatinstitutioner træffer selv, indenfor særlige regler, afgørelse om optagelse og fastsætter selv niveauet for forældrenes egenbetaling.

Privatinstitutioner træffer selv, indenfor særlige regler, afgørelse om optagelse og fastsætter selv niveauet for forældrenes egenbetaling. Notatark Private Dagtilbud, Kravspecifikation Private dagtilbud Hedensted kommune Baggrund. Reglerne om etablering af private dagtilbud til børn i alderen 6 måneder (26 uger) og indtil barnet begynder

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013. Leder: Ragnhild Kienle

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013. Leder: Ragnhild Kienle Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013 Leder: Ragnhild Kienle Talfakta 2012* 2013 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal

Læs mere

Oktober 1999 Aftalenr. 1347

Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Økonomiforvaltningen J.nr. 233.1STPÆ-1/99 Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse pr. 1. april 1999 af overenskomst for støttepædagoger der

Læs mere

Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet

Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet Administrationsgrundlag Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet Revideret jan. 2012/LP Side 0 af 15 PERSONALEBUDGET... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE PR. EKSTRA

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Indhold 1. Formål og mål... 3 2. Målgruppe... 3 3. Løndannelsen... 3 3.1 Ny løn... 4 3.2 Pulje... 4 4. Forhandling... 4 4.1 Lønaftale...

Læs mere

Plan for Dagplejens fremtid - analyse

Plan for Dagplejens fremtid - analyse Børn og Kultur Daginstitutioner Sagsnr. 229411 Brevid. 1634337 Ref. HEMC Dir. tlf. 46 31 40 68 hellemc@roskilde.dk Plan for Dagplejens fremtid - analyse 14. marts 2013 1. Indledning Notatet indeholder

Læs mere

Dagplejens gæsteordning

Dagplejens gæsteordning Dagplejens Supplerende notat til Børne-, Unge- og Familieudvalget 30. september 2013 1 1. Indledning Dette notat uddyber det oprindelige beslutningsnotat i forhold til de områder, som Børne-, Unge- og

Læs mere

I betragtning af de seneste års faldende sygefravær, så mener vi, at det vi arbejder med nu og den måde vi arbejder på virker rigtig godt.

I betragtning af de seneste års faldende sygefravær, så mener vi, at det vi arbejder med nu og den måde vi arbejder på virker rigtig godt. Ældre Høringssvar vedr. budget 2017-20 fra medarbejderne i SMU ældre. Sygefraværet i kommunen har i de seneste år været faldende, og det er det, fordi vi systematisk arbejder og har sygefraværet i fokus.

Læs mere

Frederikshavn Kommune og Fontænehuset Frederikshavn

Frederikshavn Kommune og Fontænehuset Frederikshavn Driftsoverenskomst mellem Frederikshavn Kommune, Center for Handicap og Psykiatri og Fontænehuset Frederikshavn September 2014 Driftsoverenskomst Frederikshavn Kommune og Fontænehuset Frederikshavn Der

Læs mere

Referat FB-møde mandag den 15. september klokken 17.00 20.00.

Referat FB-møde mandag den 15. september klokken 17.00 20.00. Referat FB-møde mandag den 15. september klokken 17.00 20.00. Mødet afholdes i Æblehaven nr. 78, som er den gamle vuggestueafdeling i Mælkebøtten. Dagsorden: 1. Valg af referent Janni 2. Godkendelse af

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. Arbejdstidsspillet Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få

Læs mere

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet Det bedste til de mindste Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet 01 Lad forældrene vælge det bedste til deres børn Liberal Alliance vil indføre et fritvalgsbevis og fuld

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165

NOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Analyse af skolernes merforbrug i 2010 Til: Familie- og uddannelsesudvalget Dato: 3. marts 2011 Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165 Baggrund for analysen 3 af

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Den selvejende integrerede institution Ovinehøj og Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og bestyrelsen for Den selvejende integrerede institution Ovinehøj,

Læs mere

Dagplejen 12 kommunale daginstitutioner - heraf 3 med vuggestuepladser 4 selvejende daginstitutioner 1 specialbørnehave 6 privatinstitutioner

Dagplejen 12 kommunale daginstitutioner - heraf 3 med vuggestuepladser 4 selvejende daginstitutioner 1 specialbørnehave 6 privatinstitutioner 11.1 Dagtilbud Opgaver og målsætninger/organisation: Dagtilbudsområdet består bl.a. af: Dagplejen 12 kommunale daginstitutioner - heraf 3 med vuggestuepladser 4 selvejende daginstitutioner 1 specialbørnehave

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

Høringssvar fra HK Klubben til Budget 2014.

Høringssvar fra HK Klubben til Budget 2014. Klub 7072 startet den 20. januar 1934 Høringssvar fra HK Klubben til Budget 2014. I 2. budgetopfølgning for 2013 beskrives, at der er indarbejdet en forventning til omstilling og innovation af kommunens

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 2013. Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 2013. Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 213 Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen Talfakta 212* 213 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i

Læs mere

Aftale mellem Daginstitutionen Gudenåen og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen Gudenåen og dagtilbudschefen Aftale mellem Daginstitutionen Gudenåen og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element

Læs mere

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber

Læs mere

Beretning og fremtid. Herlev Kommune. mune Herlev Kommun. v Kommune Herlev Kom. Herlev Kommune Herl. Kommune Herlev Kom.

Beretning og fremtid. Herlev Kommune. mune Herlev Kommun. v Kommune Herlev Kom. Herlev Kommune Herl. Kommune Herlev Kom. PMF AFDELING 1 Beretning og fremtid Kommune Herlev Kom Herlev Kommune Herl mune Herlev Kommun ev Kommune Herlev Ko ne Herlev Kommune H Kommune Herlev Kom rlev Kommune Herlev une Herlev Kommune v Kommune

Læs mere

Beretning og fremtid. Ballerup Kommune. ommune. mmune Ballerup Kom. Kommune Ballerup. e Ballerup Kommune B

Beretning og fremtid. Ballerup Kommune. ommune. mmune Ballerup Kom. Kommune Ballerup. e Ballerup Kommune B PMF AFDELING 1 Beretning og fremtid p Kommune Ballerup une Ballerup Kommun rup Kommune Balleru mune Ballerup Kommu allerup Kommune Ball mmune Ballerup Komm Ballerup Kommune Ba mmune Ballerup Kom e Ballerup

Læs mere

Aftale 2013. Børnehavens navn

Aftale 2013. Børnehavens navn Aftale 2013 Børnehavens navn Jammerbugt kommune Harriet Meisner Søren Brink Tine Hedemann Tjell Børnechef Udvalgsformand Aftaleholder Aftalen gælder for 2013-1 - 1.0 Introduktion til aftalestyring Aftalestyring

Læs mere

Version 02, den 04.10. 2011

Version 02, den 04.10. 2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehave, Saugstedvang, Sundbrinken og Ringgården Alternativt Børnebakkehus, Toftegårdens

Læs mere

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven)

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Følgende godkendelseskriterier indstilles til godkendelse:

Læs mere

NOTAT. Implementering af Budget 2011 i Havdrup distrikt: fysiske rammer og normering

NOTAT. Implementering af Budget 2011 i Havdrup distrikt: fysiske rammer og normering SOLRØD KOMMUNE LEDELSESSEKRETARIATET NOTAT Emne: Implementering af Budget 2011 i Havdrup distrikt: fysiske rammer og normering Dato: 21-01-2011 Sagsbeh.: Ditte-Lene Sørensen, Dines Ehrhorn Poulsen & Jesper

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

VILKÅR RETNINGSLINJER OG. Større organisationsændringer og reduktion af stillinger. omplacering rettigheder i opsigelsesperioden. lederforpligtelser

VILKÅR RETNINGSLINJER OG. Større organisationsændringer og reduktion af stillinger. omplacering rettigheder i opsigelsesperioden. lederforpligtelser Region Syddanmark Større organisationsændringer og reduktion af stillinger RETNINGSLINJER OG omplacering rettigheder i opsigelsesperioden regionsyddanmark.dk medarbejders rettigheder og pligter inddragelse

Læs mere

Godkendt, den. Voksenservice og Økonomi. Budgetmodel. Principper for opbygning, tildeling og styring

Godkendt, den. Voksenservice og Økonomi. Budgetmodel. Principper for opbygning, tildeling og styring 06-06-2013 Godkendt, den Voksenservice og Økonomi Budgetmodel Principper for opbygning, tildeling og styring 1 1. Opbygning af budgetmodellen Denne model gælder som udgangspunkt for budgettildelingen i

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 9.9 Eksempel på beregning af omkostninger I det følgende angives et eksempel på opgørelsen af de samlede omkostninger, der er knyttet til pasningen af børnene i

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver Bilag Høringssvar med kommentar til oplæg om serviceniveau for den fysio- og ergoterapeutiske indsats til børn og unge med vidtgående funktionsnedsættelser Høringssvarene fremgår af oversigten med tilhørende

Læs mere