Høje-Taastrup Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høje-Taastrup Kommune"

Transkript

1 Nyt fra 14. december 2005 Nr årgang Høje-Taastrup Kommune - din arbejdsplads Tak til Anders Efter 20 år på posten takker Anders Bak af som borgmester ved årets udgang. Personalebladet har mødt Anders til en snak om blandt andet byrådsarbejde, politiske visioner og borgmesterjobbet. Side 2 Nyt byråd og ny borgmester Side 4 1 mio. kr. til personale-sundhed Side 13 Lej et sommerhus i 2006 Side 15 Juleleg: Find Nisse-Nielsen og vind Side 20

2 Hvis man ser tingene med borgerens øjne, er det ikke svært at få nye idéer "Mit grundlag har været udvikling", siger borgmester Anders Bak bl.a. i dette interview om sine 20 år i borgmesterjobbet, som han forlader til nytår. Og han opfordrer os alle til at holde fast i den linie, for hvis kommunerne ikke selv er de bedste til at servicere borgerne og følge deres behov, så vil det kommunale selvstyre forsvinde i direktiver fra Folketinget. Efter 20 år på borgmesterposten stopper Anders Bak, når det siddende byråds periode udløber den 31. december i år. Det sker efter eget ønske; Anders meddelte i august, at han af helbredsmæssige årsager ikke genopstillede til byrådsvalget i november. Det er med andre ord en erfaren borgmester, der nu overlader roret til den konservative Michael Ziegler. - Vi (Socialdemokratiet, red.) klarede valget flot i betragtning af, at vi ikke havde borgmestereffekten. Vi blev bestemt ikke bortdømt af vælgerne, og jeg mener, vi har gode chancer ved næste valg, siger Anders' om valget. "Pludselig" spidskandidat og borgmester Men ellers er vi her for en snak om borgmesterjobbet, som Anders røg temmelig hovedkulds ind i for 20 år siden. Som særdeles aktiv formand for partiforeningen i Taastrup faldt det ham naturligt også at stille op til kommunalbestyrelsesvalget. Det år besluttede Socialdemokratiets fællesledelse, at partiets ny spidskandidat skulle findes ved at lade medlemmerne vælge mellem samtlige kandidater på partiets liste. - Og så gik det hverken værre eller bedre, end at jeg pludselig var valgt til spidskandidat uden at have haft drømme om det - jeg havde jo et godt job og var også aktiv i min fagforening. Og før jeg fik tænkt mig om, var jeg også borgmester - en "risiko" jeg ikke rigtig havde vurderet. Men det var en opgave og et arbejde, der skulle laves - en naturlig forlængelse af at være aktiv, konstaterer Anders, som kalder borgmesterjobbet både et job og en interesse og sammenligner det med andre aktive hverv - fx foreningsformandens. Prisen som Årets Børnekommune 2000 viste, at vi gør det godt på området, siger Anders - her fotograferet ved indvielsen af daginstitutionen Klokken. (Foto: Ole Rasch). Den erfarne partikollega Arne Frandsen hjalp ham med konstitueringen på valgnatten, hvor Socialdemokratiet med blot syv mandater indgik konstitueringsaftale med De Grønne, Det Radikale Venstre, Venstre og Socialistisk Folkeparti. - Vi var mange partier, så jeg vidste, at byrådsarbejdet ville blive et langt sejt træk, og derfor kom jeg heller ikke med en masse programerklæringer som ny borgmester, erindrer Anders. 2

3 Velfungerende Men byrådsmøderne skulle kortes ned og ikke længere give anledning til omtalen i pressen som "det rene teater", og det lå ham på sinde at modernisere og effektivisere administrationen. Begge dele lykkedes, mener Anders. - Vi har en særdeles velfungerende administration i Høje- Taastrup med dygtige medarbejdere og dygtige ledere. I dagens danske kommuner skal man hele tiden være omstillingsparat, og det mener jeg, vi er i Høje-Taastrup, siger Anders. Adspurgt, hvad han er særlig tilfreds med og stolt af, kommer der en lang liste: - På erhvervsområdet har Høje-Taastrup Transportcenter vist sig at være en særdeles god beslutning - og det kom kun, fordi vi selv besluttede og arbejdede for det. Motorvejsforbindelsen til transportcentret kostede os to års intensivt lobbyarbejde med at løbe ministerier og folketingsudvalg på dørene - desværre er forlængelsen af Ring 5 nord- og sydpå ikke kommet endnu. Multiarena - Erhvervscentret og 10. klasse-centret har også vist sig at være den helt rigtige beslutning - det får vi bekræftet nu, hvor kommunalreformen peger i den retning, vi har organiseret arbejdet. Og så er jeg stolt af, at vi solgte grunden til den kommende multiarena for 75 mio. kr. - det bliver med tiden et vigtigt fritids- og kulturområde for hele regionen. - Køgevejsprojektet er jeg stolt af. Diskussionen stod på i næsten 40 år, og jeg er glad for at have medvirket til at løse problemerne og have skabt grundlag for en rigtig god udvikling i Taastrup. Nu kommer turen til Hedehusene, og det er jeg selvfølgelig ked af ikke at skulle være med til. Tæt på borgeren - Vores servicebutikker til borgerne er jeg også stolt af - borgerservice-konceptet har jeg været med til at etablere fra den spæde start. Og filosofien om at være så tæt på borgeren og den enkelte familie og dens problemer som muligt går igen i vores boligsociale arbejde med bl.a. etableringen af Lokalcentret Tåstrupgård. - At få denne nærhed og tværfaglighed ind i vores service er et langt sejt træk, og vi er slet ikke færdige. Men hvis kommunerne ikke selv kan finde ud af at forbedre servicen og sikre udvikling, så kommer direktiverne fra Christiansborg. Som kommune er man nødt til hele tiden at afprøve nye måder at servicere borgerne på, og hvis man anskuer tingene fra borgerens vinkel, er det ikke svært at få nye idéer, siger Anders, som roser den pingpong om udvikling af kommunens service, han løbende har haft med medarbejdere og ledere. Blandt de seneste initiativer nævner han etableringen af det ny rådhusbibliotek med samarbejde mellem Borgerservicemedarbejdere og biblioteks-medarbejdere om servicering af borgerne og den ny idrætsstruktur med brugerbestyrelser, der skal optimere borgernes indflydelse. - Mit grundlag har været udvikling, og vores udviklingsinitiativer er også grundlaget for, at Høje-Taastrup Kommune er så langt i forhold til kommunalreformen, konkluderer Anders om sin "regeringsperiode". Afskedreception Der holdes afskedsreception for Anders torsdag den 15. december fra kl i rådhusets kantine. Alle er hjerteligt velkomne. - Det var også en stor ting, da vi i 2000 blev udpeget som årets børnekommune - en indikation af, at vi gør tingene godt både med pladsgaranti, ordentlige skoler m.v. og med fokus på børns kulturelle og øvrige udvikling med bl.a. musik-, billed- og dramaskole. Og til alle medarbejdere og ledere i Høje-Taastrup Kommune lyder en stor tak for samarbejdet gennem de mange år: - Jeg vil komme til at savne alle de rare og dygtige mennesker, jeg har arbejdet sammen med, siger Anders. Birgitte Skou Andersen informationschef Byrådscentret Multiarena, Erhvervs- og Uddannelsescenter og Høje-Taastrup Transportcenter er resultater, som Anders er stolt af - her sammen med daværende trafikminister Helge Mortensen i forbindelse med transportcentrets opbygning i begyndelsen af 1990'erne (Arkivfoto). 3

4 Nyt byråd pr. 1. januar 21 nyvalgte byrådsmedlemmer overtager pladserne i byrådet den 1. januar 2006, heraf flest gengangere fra det nuværende byråd, men også helt nyvalgte medlemmer, nemlig Thomas Bak (ja, han er søn af borgmester Anders Bak), Ekrem Günbulut og Andreas Frederiksen, alle tre fra Socialdemokratiet, Nadeem Farooq fra Det Radikale Venstre og Merete Scheelsbeck fra Det Konservative Folkeparti. Nyvalgt blev også Kemal Bektas fra Socialdemokratiet, som har siddet i byrådet tidligere. Ny borgmester Det kommende byråd holdt konstituerende møde tirsdag den 6. december - efter personalebladets deadline - men allerede i løbet af valgnatten den 15. november blev der indgået en konstitueringsaftale mellem Det Konservative Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre. Ifølge konstitueringsaftalen bliver Michael Ziegler fra Det Konservative Folkeparti ny borgmester i Høje-Taastrup Kommune. Michael Ziegler har mange års erfaring i byrådet i Høje- Taastrup Kommune: Han blev valgt ind første gang, da han var 21 år ved kommunalvalget i 1989, og er blevet genvalgt ved alle de efterfølgende valg. I den nuværende byrådsperiode er Michael Ziegler formand for Teknisk Udvalg. Se nyt fra det ny byråds konstituerende møde på Og selvfølgelig vender vi tilbage med en nærmere præsentation af det ny byråds konstituering i udvalg m.m. i det første nr. af personalebladet i Birgitte Skou Andersen Informationschef Byrådscentret/Informationsafdelingen Michael Ziegler, mangeårigt medlem af byrådet for Det Konservative Folkeparti, bliver ifølge konstitueringsaftalen på valgnatten ny borgmester i Høje-Taastrup Kommune pr. 1. januar Det ny byråd pr. 1. januar 2006 Liste A - Socialdemokratiet: Svend-Erik Hermansen, Conny Trøjborg Krogh, Thomas Bak, Annette Johansen, Kemal Bektas, Vibeke Winther, Ekrem Günbulut, Andreas Frederiksen og Lizzie Hansen. Liste B - Radikale Venstre: Nadeem Farooq. Liste F - Socialistisk Folkeparti: Ole Helding. Liste O - Dansk Folkeparti: Lars Prier og Lasse Herrun. Liste V - Venstre, Danmarks Liberale Parti: Tina Jensen, Alpaslan Özkan, Søren D. Sørensen og Boul Bonderup. Liste C - Det Konservative Folkeparti: Michael Ziegler, Laurids Christensen, Merete Scheelsbeck og Pia David. 4

5 Kommunaldirektørens hjørne Året, der gik Det er normalt på et tidspunkt som dette, at man gør status. Refleksioner over, hvad der gik godt, og hvad vi kunne have gjort bedre, er selvfølgelige for alle. Det gælder også direktionen. I år har vi i direktionen sat fokus på to overordnede temaer, nemlig 'kvalitet og evaluering' og 'trivsel og udvikling på arbejdspladsen'. Kvalitetsudviklingsprojektet KVIK har været omtalt meget her i bladet, og da projektet næste år vil omfatte skoler, ældrecentre og andre decentrale enheder, vil jeg lade det ligge for denne gang. Jeg vil derfor koncentrere mig om 'trivsel og udvikling'. Trivsel på arbejdspladsen HovedMED og direktionen valgte, at der i 2005 skulle gennemføres en trivselsundersøgelse blandt samtlige ansatte. Formålet var at få et billede af trivslen blandt alle ansatte på kommunens arbejdspladser. Selv om det var noget af en opgave at nå ud til vores godt 4500 medarbejdere, fik vi et flot resultat med en svarprocent på godt 65, med andre ord fik vi svar fra to ud af tre medarbejdere. Jeg vil gerne kvittere over for de mange, der deltog i undersøgelsen, og som på den måde tog medansvar for, hvordan vi kan gøre Høje-Taastrup Kommune til en endnu mere attraktiv arbejdsplads, end den er i dag. Resultatet af undersøgelsen forelå i sommer og blev omtalt i personalebladet. Den enkelte arbejdsplads har stået for den videre proces, og her har der i MED-udvalget forhåbentlig været en god dialog om resultatet af målingen og om, hvordan man kommer videre. Pilotprojekter fremmer sundhed og trivsel Det har været en vigtig del af trivselstemaet at sætte gang i aktiviteter, der kan styrke medarbejdernes trivsel samt forebygge og nedbringe sygefraværet. Byrådet havde i sit budget 2005 skabt gode rammer for indsatsen ved at tildele en halv million kroner til formålet. Omsorgsnetværket satte gang i tre trivsels- og sundhedsfremmende pilotprojekter. Der var tale om en sundhedsklinik på Torstorp Skole, et massageprojekt og et projekt centreret omkring Fløng Svømmehal. Der er netop lavet en evaluering af de tre projekter i Resultaterne er ikke til at tage fejl af: De deltagende medarbejdere er rigtigt godt tilfredse med tilbudene, de oplever alt i alt en forbedring i deres helbredstilstand, og de anbefaler gerne projekterne til andre. Ved siden af dette flotte skudsmål kan vi - sort på hvidt - konstatere en generel nedgang i sygefraværet hos de deltagende medarbejdere. Effekten er størst i sundhedsklinikken med en nedgang på 28 pct. målt som antal færre sygedage i 2005 i forhold til året før. I projekt Fløng Svømmehal er nedgangen i antal sygedage 16 pct. Vi fortsætter i 2006 For at sikre en målbar effekt for de berørte medarbejdere blev midlerne brugt på arbejdspladser i geografisk afgrænsede områder. På den måde har vi nu opnået en veldokumenteret viden om, hvad der virker eller ikke virker. Det betyder, at vi er på mere sikker grund i det fremtidige arbejde med trivsel og sundhedsfremme. Vi har i år lært en masse af pilotprojekterne. Der var dele af projekterne, som ikke virkede efter hensigten, og de skal selvfølgelig ikke gentages. I bedste KVIK-ånd har vi fundet en række forbedringspunkter, som vil blive gennemført af Omsorgsnetværket i det nye år. Indsatsen fortsætter nemlig i 2006, hvor byrådet har valgt at fordoble midlerne til trivsels- og sundhedsfremmende tiltag. Målet er at udbyde 2006-projekterne til samtlige medarbejdere. Jeg er sikker på, at netop det forhold vil blive modtaget med åbne arme hos både ledere og medarbejdere, for nogen har vel nok undret sig over, hvorfor kollegaen i nabodistriktet fik tilbuddet, når man ikke selv fik muligheden. Jeg er lige så sikker på, at der hos alle vil være stor forståelse for, at når tilbuddene i 2006 skal ud til alle medarbejdere i kommunen, kan det enkelte tilbud ikke nødvendigvis 5

6 være lige så intenst som i år, hvor 10 pct. af samtlige medarbejdere kunne deltage. Sådan må det være. valget, hvor Michael Ziegler skal være Høje-Taastrup Kommunes nye borgmester bliver det første år med et nyt byråd, en ny borgmester og nye udvalgsformænd. Vi vidste siden september, at vi skulle have en ny borgmester efter Anders Baks beslutning om ikke at genopstille. Vi kender nu udfaldet af Jeg vil afslutningsvis ønske alle en glædelig jul og et godt nytår. Henrik Kolind kommunaldirektør Dobbelt så mange ældre borgere stemte digitalt Over 16 pct. af kommunens ældre borgere stemte digitalt til ældrerådsvalget dette efterår. Det er dobbelt så mange som i 2001, hvor ældrerådsvalget i Høje-Taastrup Kommune var Danmarks første digitale valg. Til kommunal- og regionsvalget for nylig var kommunen igen fremme med digitalisering af valghandlinger, idet vi sammen med fem andre var de første til at afprøve digitale valglister. Allerede i 2001 havde kommunen - som den første i Danmark - succes med at afholde ældrerådsvalg, hvor borgerne kunne afgive deres stemme digitalt via internettet. I år blev succesen endnu større, idet den digitale stemmeprocent blev fordoblet i forhold til borgere benyttede sig af muligheden for at afgive stemme i den 'digitale stemmeboks'. Det betyder, at hele 16,50 pct. af stemmerne blev afgivet digitalt. Den samlede stemmeprocent blev på 42 pct. Til sammenligning var der ved ældrerådsvalget i 2001 en stemmeprocent på 46,53 pct., hvoraf 8,17 stemte digitalt. kort var forsynet med stregkoder, der på valgstedet blev indlæst i en skanner. Vælgerne blev så automatisk afkrydset i valglisten og fik derefter deres stemmesedler udleveret. Det betød bl.a., at vælgerne frit kunne vælge valgbord og undgå kø. Ældrerådet repræsenterer borgere over 60 år og rådgiver byrådet i alle forslag, der handler om den ældre befolkningsgruppe i kommunen. Digital valgliste til kommunalvalget Også når det gælder kommunal- og regionsvalg er Høje- Taastrup Kommune fremme i de digitale sko. Vælgere, der afgav deres stemme på Rønnevangsskolen den 15. november, var de første til at prøve en digital valgliste. Alle valg- I alt seks kommuner i Danmark gennemførte for første gang denne spæde start til en digital valghandling. Baggrunden er den, at Høje-Taastrup Kommune er gået sammen med København, Frederiksberg, Aalborg, Odense og Glostrup kommuner for at se på mulighederne for at digitalisere valghandlinger. Birgitte Thorsen kommunikationskonsulent Byrådscentret/Informationsafdelingen 6

7 Borgmester Anders Bak byder medarbejdere og andre gæster velkommen ved indvielsen. Dramaskolens cheerleaders sang og dansede. Åbent, lyst og lækkert Rummet er åbent og indbydende, ja det er faktisk lækkert. Der er højt til loftet i det nye rådhusbibliotek, hvor lyset spreder sig ud over de mange tusind bøger, som blev afsløret ved indvielsen den 10. november. Flere hundrede mennesker var mødt op, og sammen med borgmester Anders Bak fjernede de selv flere hundrede kvadratmeter plasticdækning, der skjulte biblioteket. Elever fra musikskolen spillede, dramaskolens cheerleaders sang og dansede, og billedskolen havde udsmykket væggene til indvielsen. Bibliotek og Borgerservice i et Det er borgerne, som er vinderne med åbningen af det nye bibliotek på rådhuset. De kan nemlig se frem til bedre service, udvidede åbningstider og flere kulturtilbud. Bibliotek og Borgerservice skal understøtte hinanden. Personalet i Borgerservice skal sørge for, at borgerne kan aflevere lånte bøger m.m., selvom biblioteket er lukket. Samtidig vil bibliotekarerne hjælpe borgerne med kommunal selvbetjening via pc, når Borgerservice-medarbejderne har fri. Desuden skal rådhusets smukke store sal bruges - ikke bare til byråds- og borgermøder - men også til foredragsog filmaftener m.m. Tilsvarende vil biblioteket være med til at skabe mere liv på rådhuset gennem oplæsninger, udstillinger og lignende. Byggeriet er nærmest opført på rekordtid. Ni måneder har det taget, fra byrådet besluttede at flytte Høje Taastrup Bibliotek ind på rådhuset til indvielsen den 10. november. Allerede i juni gik byggeriet i gang, og i begyndelsen af november var hele herligheden klar til at tage imod bøger og personale fra filialbiblioteket. Egil Ussing informationsmedarbejder Byrådscentret/Informationsafdelingen Åbent, lyst og lækkert.. 7

8 Jobbytte mellem Selsmoseskolen og Høje-Taastrup Sprogcenter I uge 43 byttede to lærere fra Selsmoseskolen og to lærere fra Høje-Taastrup Sprogcenter job for en uge. Ideen til jobbyttet, som er et af flere samarbejdsprojekter, Selsmoseskolen og Høje-Taastrup Sprogcenter har iværksat, udsprang af et ønske om at udnytte de lokale ressourcer og ekspertiser inden for forskellige fagområder i kommunen. de forældre. Et kendskab som de kunne overføre i deres daglige samarbejde med elevernes forældre. Og sprogcenterlærerne, der underviser voksne indvandrere og flygtninge i dansk som andetsprog, fik lejlighed til at mærke på egen krop, hvordan det er at undervise i folkeskolen. Netop den danske folkeskole er et af temaerne, i den kulturformidlende del af sprogundervisningen på Sprogcentret. I dette tilfælde er det den viden, Sprogcentret har om indvandrere, integration og voksenpædagogik, henholdsvis den erfaring og viden Selsmoseskolen har i arbejdet med de tosprogede børn og deres forældre, der var målet for jobbyttet. Som optakt til jobbyttet mødtes de to lærere, der skulle bytte job, én gang på Selsmoseskolen og én gang på Høje- Taastrup Sprogcenter for at sætte hinanden ind i de respektive skemaer, materialer og elever henholdsvis kursister, og så gik det ellers bare løs! - Med dette for øje fandt vi, at et jobbytte blandt lærerne på de to institutioner kunne bidrage til en større forståelse og indsigt i hinandens elever og kursister, siger Henrik Broe, der er forstander på Høje-Taastrup Sprogcenter. To-sprogede forældre Selsmoseskolens lærere, der til dagligt næsten udelukkende underviser to-sprogede elever, havde da også et stort ønske om at få et bedre kendskab til gruppen af to-sproge- Mandag morgen mødte børnehaveklasseleder Linda Lillesø Pedersen og folkeskolelærer Palle Budde Christensen på Sprogcentret, og indvandrerlærerne Erik Ludvigsen og Adil Erdem mødte på Selsmoseskolen. Alle fire følte sig godt modtaget på de to skoler. Kollegerne var meget hjælpsomme og imødekommende. Ro i 6. klasse Erik Ludvigsen skulle undervise 6. klasse i bl.a. matematik og natur og teknik. - Selvom jeg havde regnet med, at jeg skulle arbejde lidt for at få ro i klassen, blev jeg alligevel overrasket over, hvor meget der skulle til. Det gik dog bedre og bedre, efterhånden som børnene og jeg lærte hinanden at kende, siger Erik Ludvigsen, som fortsætter: - Jeg valgte i faget natur og teknik at undervise i et tema omkring fiskeri, som jeg ved, fanger de unge, og som viste sig at blive vældigt vellykket. Palle Budde Christensen, som til daglig er lærer i 6. klasse, mødte omvendt nogle voksne kursister på sprogcentret, som umiddelbart var motiverede for at modtage undervisning, selvom deres sædvanlige lærer var væk. Jeg har fået en større forståelse for, hvor svært det må være for forældre at have meget på hjerte, som det kan være svært at formulere på dansk, siger Linda Lillesø Pedersen fra Selsmoseskolen efter mødet med de voksne elever på Sprogskolen. 8

9 Jeg har helt klart fået en større viden, som jeg kan bruge i min undervisning af de voksne indvandrere og flygtninge, siger Adil Erkem fra Sprogcentret efter en uge med børnehaveklassen på Selsmoseskolen. - De sad bare på deres pladser og gjorde som jeg bad om! siger han. Palle Budde Christensen havde tre forskellige hold, som tilsammen repræsenterede det vide spænd af niveauer, der er på et Sprogcenter, lige fra et hold med analfabeter til et hold, som arbejder med det danske sprog på gymnasieniveau. Kommunalvalg og rådhusbesøg - Jeg overtog et planlagt tema om kommunalvalget og var bl.a. på besøg på rådhuset med et af mine hold, men derudover valgte jeg at diskutere folkeskole med mine kursister, siger Palle Budde Christensen. Han har været meget glad for jobbyttet og siger bl.a., at det for ham har bidraget til en sammenhængende forståelse for de to-sprogede forældre og deres børns særlige problemstillinger. Linda Lillesø Pedersen oplevede også kursister på forskellige dansksproglige niveauer på sprogcentret: - Jeg har bl.a. fået en større forståelse for, hvor svært det må være for forældre at have meget på hjerte, som det kan være svært at formulere på dansk, siger Linda Lillesø Pedersen og tilføjer, at hun gennem forløbet er blevet bekræftet i sin formodning om, at de to-sprogede forældre har viljen til at gøre det bedste for deres børn. Mens Linda var på sprogcenteret, underviste Adil Erdem i børnehaveklassen på Selsmoseskolen: - Jeg brugte megen tid på at iagttage børnenes sproglige kompetencer, det sociale liv etc., og jeg var meget imponeret over min medlærers evne til fx at integrere både sprog, geografi og fantasi i et fag som gymnastik. Jeg har helt klart fået en større viden, som jeg kan bruge i min undervisning af de voksne indvandrere og flygtninge, siger Adil Erdem. Et tilbagevendende tilbud? Alt i alt har jobbyttet været en positiv oplevelse for alle, og det har været en enkel måde at få gavn af hinandens erfaringer og viden. Ellis Andersen, skoleinspektør på Selsmoseskolen, fremhæver i den forbindelse, at et jobbytte af denne type ydermere forstærker fællesskabsfølelsen i forhold til alle ansatte i kommunen, samt at hun synes, det bør være et tilbagevendende tilbud til lærerne. Jobbyttet er som tidligere nævnt en del af et større samarbejde mellem Høje-Tastrup Sprogcenter og Selsmoseskolen, som indtil nu har udmøntet sig i kurser for forældre til børn i børnehaveklassen og 6. klasse, tilbud til alle forældre på Selsmoseskolen om danskundervisning på Sprogcentret, jobbytte blandt lærerne samt et oplæg på Selsmoseskolens fælleskursus i starten af skoleåret, hvor Sprogcentret fortalte om deres erfaringer og viden om gruppen af voksne indvandrere og flygtninge generelt. Lisbeth Møller Uddannelses- og erhvervsvejleder Høje-Taastrup Sprogcenter 9

10 Blitz Den nyrenoverede tandreguleringsklinik på Borgerskolen blev indviet af borgmester Anders Bak i slutningen af oktober. Blandt andet sørger et nyt ventilationsanlæg nu for det anbefalede høje luftskifte på klinikken, og der er etableret et egentligt sterilisationsrum. Også ergonomien er tilgodeset overalt, hvor det er muligt. Alt i alt har tandreguleringens ansatte og deres kunder fået en meget bedre klinik. Og kunderne er mange. Der er løbende ca børn og unge i behandling eller under observation. Tandreguleringen fejrede den ny klinik med en kæmpe lagkage! Sølvsmykker, akrylmalerier og pileflet pryder rådhuset i hele december måned, hvor kommunens medarbejdere udstiller deres egne kunstværker. Udstillingen spænder vidt i materialevalg og udtryksform, da værkerne er lavet af mange forskellige medarbejdere. Lone Hartmann, som er regnskabskonsulent i Økonomi- og Analysecenteret, har lavet billedet. Dukketeateret Tusindfryd har for nylig været på besøg i daginstitutionen Bisværmen, hvor vi så teaterstykket "Vi ses igen". Børnene var meget begejstrede og opslugte og levede sig ind i forestillingen, som handlede om Trolderik og de fire årstider. Dukken Trolderik er hovedpersonen i Tusindsfryds forestillinger, der er for børn mellem 1½ og 6 år. Vi kan varmt anbefale dukketeateret Tusindfryd til vores kollegaer i andre institutioner, siger pædagog Lisbeth Bay og pædagogmedhjælper Nicolai Holst, fra Bisværmen. 10

11 KVIK: Hvad vi er gode til - og hvor vi skal blive bedre Første etape af KVIK-selvevalueringen er gennemført, og forbedringsarbejdet er ved at starte i alle centrene i administrationen. Dermed er KVIK nået til sin anden etape, hvor skoler m.m. skal i gang med at evaluere sig selv. Igennem KVIK får den enkelte enhed - hvad enten det er en skole, en institution eller noget helt tredje - mulighed for at få bekræftet, hvad man er rigtig god til, og blive opmærksom på de forbedringsmuligheder, som man står overfor. Af drifts- og udviklingsaftalerne for 2006 fremgår det, hvilke områder der skal gennemføre KVIK-selvevalueringer. Skolerne og områdelederne på daginstitutionerne er de første, som gennemfører evalueringen, og den forventes færdig inden for det første halve år af I marts 2007 skal alle berørte decentrale enheder have gennemført evalueringen. Skal skabe fælles sprog Formålet med KVIK er at udvikle en systematisk evaluerings- og læringskultur og skabe et fælles sprog på tværs af faglighed og centre. Det vil sige, at vi ser tilbage på det, vi har præsteret, at vi gør det på en bestemt måde, at vi bruger fælles nøgleord, og at vi gør det igen og igen. Som opfølgning på processen, gennemfører administrationen en spørgeskemaundersøgelse for at få et billede af, hvor mange der forstår nøglebegreberne i KVIK-modellen og føler sig medinddraget i processen. KVIK giver et forholdsvis enkelt indblik i, hvad det vil sige at arbejde med helhedsorienteret kvalitetsudvikling, hvor institutionens brugere, borgere og resultater er i fokus. For at sikre at hele institutionen afspejler sig i arbejdet med KVIK, skal selvevalueringsgruppen være repræsenteret bredt hvad angår faglighed og funktioner. Hvis vi tager skolen som eksempel kunne det være både lærere, skolesekretærer, pedeller osv. MED-systemet inddrages også. Undervisning i KVIK De decentrale enheder skal selv planlægge og forestå KVIKselvevalueringer. Derfor bliver de alle undervist i konceptet. Undervisningen omfatter informationsmøde for alle, der indgår i selvevalueringsgrupperne, mens ledere og tovholdere for KVIK-processen skal gennemføre en uddannelsesdag. Skole- og dagsinstitutionsområdet gennemførte sin KVIKundervisning i november. På informationsmødet og uddannelsesdagen blev konceptet gennemgået, og i fællesskab blev modellens udfordringer og muligheder drøftet. Der blev også taget fat på, hvordan tovholderne og lederne styrer KVIK-processen. For at sikre KVIK-processen har administration udviklet en tids- og handleplan. Denne skal ledere og tovholdere anvende som styringsredskab, dels til at planlægge egen proces og dels til at indrapportere data til administrationen. Mere information på intranettet På kommunens intranet er der meget mere information om KVIK. Her er der bl.a. oplysninger om, hvordan KVIK er organiseret i Høje-Taastrup Kommune, hvem der er tovholdere, kontaktpersoner osv. Anne Mie Solberg udviklingskonsulent Institutions- og Skolecentret Personaleblad udgivelsesplan Nr. 1 udkommer 25. januar Afleveringsfrist for redaktionelt stof: Mandag den 2. januar Nr. 2 udkommer den 22. marts Afleveringsfrist for redaktionelt stof: Mandag den 27. februar Nr. 4 udkommer den 30. august Afleveringsfrist for redaktionelt stof: Mandag den 7. august Nr. 5 udkommer den 25. oktober Afleveringsfrist for redaktionelt stof: Mandag den 2. oktober Uddannelseskatalog Udover de sædvanlige personaleblade planlægges der et særnummer, som indeholder et uddannelseskatalog for alle ansatte i Høje-Taastrup Kommune. Dette særnummer forventes udsendt slutningen af januar Nr. 3 udkommer den 31. maj Afleveringsfrist for redaktionelt stof: Mandag den 8. maj Nr. 6 udkommer den 6. december Afleveringsfrist for redaktionelt stof: Mandag den 13. november

12 Driftsbyen på kursus i førstehjælp Alle medarbejdere i Driftbyen har været på førstehjælpskursus. De ansatte færdes nemlig dagligt i trafikken og ude blandt kommunens borgere, så det er ikke usandsynligt, at de kommer ud for at skulle hjælpe nødstedte mennesker, hvis uheldet er ude. Jette Dahl lægger Kim Skaarup i aflåst sideleje. Stands ulykken og giv livreddende førstehjælp. Tilkald nødvendig assistance og giv almindelig førstehjælp. Sådan lyder de fire hovedpunkter i det førstehjælpskursus, som alle Driftbyens medarbejdere har deltaget i. Formålet med kurset var at give Driftsbyens folk forståelse for førstehjælpens betydning samt at træne elementære færdigheder i forbindelse med livreddende førstehjælp, nødflytning og alarmering. Kunstigt åndedræt og hjertemassage Det første kursus blev afholdt i begyndelsen af november måned, hvor alle ansatte gennemgik et seks timer langt førstehjælpskursus. Kursets to undervisere vekslede fint mellem teori og praktiske øvelser. Der blev givet kunstigt åndedræt og hjertemassage på førstehjælpsdukker, og Driftsbyens ansatte blev lagt i aflåst sideleje. Deltagerne arbejdede desuden med trusler mod åndedræt og kredsløbet, pludselig sygdom samt almindelige ulykker, der kan opstå på jobbet. For mange af de ansatte var det helt op til 25 år siden, de sidst var på kursus i førstehjælp, så der er ingen tvivl om, at de kommer fra kurset med ny og værdifuld viden, da retningslinierne for førstehjælp har ændret sig meget i de seneste år. Fra tanke til handling Initiativet til førstehjælpskurserne blev taget af Driftsbyens sikkerhedsudvalg. Udvalget havde længe tænkt på, at Driftsbyens ansatte burde have færdigheder i at yde førstehjælp. De ansatte færdes nemlig dagligt i trafikken og ude blandt kommunens borgere, så der er stor chance for, at de kommer ud for at skulle hjælpe nødstedte borgere, hvis uheldet er ude. Sikkerhedsudvalgets overvejelser resulterede i et samarbejde med AMU Nordjylland om afvikling af et førstehjælpskursus for samtlige medarbejdere. Det er sikkerhedsudvalgets vision, at der løbende følges op med kurser, som skal holde de ansattes viden om førstehjælp ved lige. Henrik Bille Larsen GIS-operatør Driftsbyen 12

13 Vi skal være sunde for 1 million kroner i 2006 Byrådet har i efteråret besluttet at fordoble budgettet til sundhedsaktiviteter for de ansatte. Det betyder, at der i 2006 er 1 million kr. at gøre godt med, og samtidig udbredes aktiviteterne til alle medarbejdere. Omsorgsnetværket har nu evalueret et lærerigt 2005, hvor der bl.a. er brugt kræfter på at køre pilotprojekter med sundhedsaktiviteter for nogle medarbejdergrupper. Byrådet har i efteråret besluttet at fordoble budgettet til sundhedsaktiviteter. Det betyder, at Omsorgsnetværket i 2006 har 1 million kroner, som skal bruges til at skabe nogle spændende og relevante sundhedsaktiviteter for samtlige medarbejderne i kommunen. Fire kriterier skal være opfyldt Omsorgsnetværket arbejder derfor nu på at få sammensat det bedst mulige tilbud om sundhedsaktiviteter til medarbejderne indenfor budgetrammen på 1 million kroner. De vigtigste kriterier, der arbejdes efter er følgende: Sundhedsaktiviteterne skal være for alle ansatte. Der skal være mulighed for behandling af fysiske gener. Aktiviteterne skal placeres relativt tæt på arbejdspladserne. Der skal være fleksibilitet i de tidspunkter, aktiviteterne udbydes på. Aktiviteterne i 2005 evalueret I 2005 blev der brugt kræfter på at køre pilotprojekter med sundhedsaktiviteter for udvalgte medarbejdergrupper. Omkring 750 medarbejdere har deltaget i aktiviteterne. Der er nu lavet en samlet evaluering af de mange aktiviteter. Hele evalueringen kan læses på kommunens internet under 'job i kommunen', men her er nogle af de vigtigste pointer: Omkring halvdelen af de medarbejdere, som har fået fysioterapi har oplevet et forbedret helbred. Lidt mere end halvdelen af deltagerne har følt en langt større tilfredshed med at arbejde i kommunen. Behandlingstilbud (som fysioterapi) har en positiv effekt på sygefraværet. Hjælp til fysiske gener er mest eftertragtet Det har gennem 2005 været meget tydeligt, at det er hjælp til fysiske gener, der primært efterspørges. Mindre end 7 pct. har taget mod tilbudet om psykologrådgivning. Til sammenligning har halvdelen taget imod tilbudet om fysioterapi. Mange medarbejdere giver mange forskellige behov og ønsker De medarbejdere, der i år har deltaget i sundhedsaktiviteterne, er blevet spurgt om, hvilke sundhedsaktiviteter de fremover vil foretrække. Samlet set er medarbejdernes efterspørgsel meget bred, og der er stor forskel på, hvilke aktiviteter der foretrækkes. Dog er det massage og fysioterapi, som er mest efterspurgt. Hver fjerde foretrækker massage, mens hver sjette foretrækker fysioterapi. Fakta om sundhedsaktiviteter i 2005: Ane Kerstine Saabye Byrådscentret/HR-konsulent Sundhedsklinik: * Fysioterapi, psykologrådgivning, holdtræning og sundhedstjek Projekt i Fløng svømmehal * Svømning, vandgymnastik og massage Massageprojekt * Fysiurgiske massagebehandlinger 13

14 Fint skuespil om senioraftaler Skuespil om senioraftaler satte mange tanker i gang hos seniormedarbejdere fra Skoleog Institutionscentret. Man får et godt grin af Dacapos teaterstykker om seniormedarbejdere. (Modelfoto fra Dacapo Teateret). En masse glade seniormedarbejdere fra Skole- og Institutionscentret var mødt op i Hedehuset til forestilling med Dacapo Teatret fra Odense tirsdag den 6. september. Teateret spillede to stykker, som begge handlede om, hvordan man får en god senioraftale i hus på sin skole eller institution. lave seniortid gratis. Samtidig er det ofte svært for kollegaer at opnå en fælles forståelse på en arbejdsplads, fordi forskellige overenskomster betyder, at nogle medarbejdere har mere seniortid end andre. Aktivt publikum Det gode ved forestillingerne var, at de ikke præsenterede et endeligt bud eller færdigt svar på de problemer, som seniormedarbejdere står over for. Skuespillerne fra Dacapo benyttede sig desuden af snedige pauser, som gjorde, at man skulle være et aktivt lyttende publikum og de, der troede, at de kunne læne sig godt tilbage og slappe af, kom hurtigt op af stolen igen. Hvad der er godt for den ene.. De to forestillinger viste tydeligt, at hvad der er rigtigt og retfærdigt for den enkelte seniormedarbejder på skoler og daginstitutioner tit kan være belastende for det øvrige personale. Samtidig stod det klart, at det er en fordel, at der kan laves forskellige individuelle aftaler. Hatten af for skuespillerne fra Dacapo, som formåede at formidle de modstridende interesser på en gennemskuelig og let forståelig måde. Det grå guld De to forestillinger afspejlede debatten om "det grå guld" på arbejdsmarkedet. Snakken går ude på de lokale arbejdspladser, men det bremser de store planer, at man ikke kan Heidi Hansen Seniorudvalget for Skole- og Institutionscenteret. Rådhuset overvåges af kameraer Der vil blive opsat kameraer i det nye bibliotek på rådhuset og på gangarealerne omkring biblioteket. Overvågningen vil ske i dette tidsrum: Mandag til og med onsdag kl Torsdag kl Fredag Weekend og helligdage - hele døgnet. Billeder fra den udendørs overvågning vil kunne videregives til politiet, hvis Høje-Taastrup Kommune selv foretager anmeldelse af kriminelle handlinger, og hvis politiet henvender sig i en konkret sag. Registreringen af billederne er ligesom al anden behandling af personoplysninger omfattet af reglerne i persondataloven. Jørgen Hjarnø, daglig leder af IT-drift og Hanne Nygård Jensen, fuldmægtig, Byrådscentret Også kameraer på rådhusets ydermure Herudover vil der blive opsat kameraer på rådhusets ydermure. Kameraerne vil overvåge og optage færdsel tæt ved rådhuset udenfor rådhusets normale åbningstid. 14 Snart vil der blive opsat kameraer på rådhusets ydermure og i det nye bibliotek inde i rådhuset.

15 Lej et sommerhus! Lejeansøgning for højsæsonen ferieåret 2006 Højsæson: Uge 25 - uge 37, begge inklusive! Følgende huse er til udlejning: Antal sovepladser: Hus nr. 1.: Irisvej 20, Marielyst, 4873 Væggerløse 6 + (2 i anneks) *) Hus nr. 3.: Rådyrvej 33, Høve Strand, 4550 Asnæs 7 Hus nr. 5.: Møståen 1 B, Nyrup Strand, 4500 Nyk. Sjæl. 8 Hus nr. 6.: Pajesøvej 19, Nyrup Strand, 4500 Nyk. Sjæl. 4 Ugelejen i højsæsonen er for hvert enkelt hus: Kr Lejeperiode: Lørdag fra kl til følgende lørdag kl Ansøger: (skriv tydeligt) Navn: CPR-nr: Arbejdssted: Privatadresse: Postnummer og by: Tlf. arbejde: Tlf. privat: Den ønskede ferieperiode er uge nr.: Kun én uge Alternativt uge nr.: Max. 4 uger Jeg ønsker at leje hus nr.: Kun ét hus Alternativt hus nr.: Max. 3 huse Antal voksne/børn: / Ansøgningsdato: / Ansøgers underskrift Ansøgningen skal afleveres/sendes til Inkasso- og Kontrolcenter på Rådhuset senest den 6. februar Besked om resultatet af lodtrækningen sendes til ansøgerne i uge

16 Vinderen Tove Amsinck trækker i snoren til labyrintspillet omgivet af sine kolleger i Dagplejen. Hun vandt indkøbsquizzen Vinderen af indkøbsquizen i sidste nummer af personalebladet blev Tove Amsinck fra Dagplejen. Et stort til lykke til hende. Tove vil benytte præmien - et labyrintspil - på dagplejemødrenes legestue i Høje-Taastrup gruppen til glæde for kommunens børn. Der var også en trøstepræmie til den næstbedste, nemlig en pose kaffe til Lena Jørgensen, Borgerskolen. Hun havde nemlig kun en enkelt fejl. Hallo, hallo kære kolleger ude i institutionerne Kære kolleger i daginstitutionerne, SFO'er og skoler, hvor er I henne? Vores Indkøbsquiz i sidste nummer, gav kun 5 svar, og vi havde netop jer i tankerne med præmien, som var et labyrintspil til institutionen. Vi vil så gerne nå jer med vores indkøbstips, som vi skriver i hvert nummer af personalebladet - men hvordan? Fortæl os det! Her kan du se spørgsmålene og de rigtige svar Spørgsmål 3: Findes der i kommunen aftaler på følgende seks produktgrupper? Svar: Sportsartikler: Ja (LML Sport og Sport og leg Tress) Hårde hvidevarer: Ja (Hvidevarehuset og Punkt 1) Møbler og tavler: Ja (EFG, Flexform, MH stålmøbler, Nordisk Skoletavle Fabrik) Tolkebistand: Ja (Tolketjenesten) Børnepasning; Nej Bleer: Ja (SCA) Spørgsmål 4: Hvad skal du huske at oplyse, når du køber ind, og der skal sendes en regning? Svar: Regningen skal sendes elektronisk til det sted, som betaler via stedets EAN-nr. Det oplyses sammen med oplysninger om hvem og hvilken institution, som køber. Spørgsmål 1: Hvilken målsætning har Indkøbspolitikken? Svar: At kommunen får det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvor man ud over prisen også sammenligner en række andre parametre. Spørgsmål 5: Hvad hedder de personer i Indkøbsfunktionen, som rådgiver dig om indkøb? Svar: Melitta Keldebæk og Jan Hansen. Spørgsmål 2: Hvor på intranettet findes kommunens aftaler? Svar: Vælg Sådan gør du, vælg Indkøb, vælg Indkøbsaftaler, vælg Se alle indkøbsaftaler. Melitta Keldebæk, indkøbschef og Jan Hansen, indkøbskonsulent Økonomi- og Analysecentret 16

17 Så blev revyen fyret af Så blev årets revy fyret af, og holdet vil gerne have lov til at bringe en stor tak til alle, der var med til at gøre de to aftener festlige. Også en stor tak for alle de pæne ord, vi har fået med på vejen. De luner, og vi glæder os allerede til at komme i gang igen til foråret. Vi vil gerne her i personalebladet have lov at takke: - Thomas Pregel i trykkeriet for kreativitet i forbindelse med plakater, invitationer, billetter og programmer - det var bare så flot. - Anette Zacho for hjælp til at lære at gå (på scenen forstås). - Jan Hansen og Hanne Fie Brejner for opbakning hele vejen igennem. - Taastrup Teater (ikke mindst) for medarbejdernes helt vidunderlige måde at være på, de dage det gik løs. - Alle vores kolleger, som passede vores telefoner og led i stilhed, når vi "bare" forsvandt ned på teatret. - Sidst men ikke mindst en tak til "de højere magter" for opbakningen til vores projekt. Uden den gik det ikke. Revyholdet: Bagest fra venstre ses Torben Puggaard, Susanne Messell og Michael Nørhave. Forrest fra venstre er det Ea Molzen, Lissy Henriksen og Merethe Jacobsen. Datoerne for revyen i 2006 er planlagt til den 2. og 3. november. Vi vil undervejs dukke op til overfladen og fortælle, hvordan det går. Revyholdet ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Mange gyldne hilsner fra Det rå Guld. På vegne af revyholdet Lissy Henriksen Familie-og Socialcentret Ti pædagogmedhjælpere fik eksamen Vi var ti pædagogmedhjælpere fra daginstitutioner og SFOer, der den 13. december fik overrakt et eksamensbevis. Vi har nemlig gennemført den et-årige pædagogiske grunduddannelse merit (PGU merit), der er en uddannelse for personer, der har arbejdet inden for det pædagogiske område i mindst et år. De 10 er: Bente B. Hansen, Troldebo Bente Magnusson, Stenmøllen Birthe Fruerlund, Stenbuen Ditte Christensen, Refmosegård Henriette Lundahl, Bisværmen Mette Søgaard, Tumlingen Morten Exaudi, Kastanjely Pernille Kristensen, Myretuen Sussi Bache, Lyngen Sanne Halberg Olsen, Ny Vesterby. Uddannelsen rummer pædagogik, psykologi, kultur/aktivitetsfag, sundhedsfag, samfundsfag og dansk på c. niveau, og holdet har været til eksamen i alle fag og klaret det med meget flotte karakterer. Vi føler, at vi kan komme "hjem" til vores institutioner med ny viden og inspiration. Aldersmæssigt er vi mellem 23 og 53 år, hvilket har været givtigt, da vi på denne måde har set tingene fra mange synsvinkler. Vi har haft et sjovt og godt samarbejde. Vi har gået i klasse med 20 andre fra andre kommuner, så på den måde har vi også set, hvordan der arbejdes med børn andre steder. På vegne af holdet Sanne Halberg Olsen, Ny Vesterby 17

18 Fødselsdage og jubilæer Onsdag den 14. december 2005 Pædagogmedhjælper Gurli Leila Neugebauer, Daginstitutionen Vesterby, Torsdag den 26. januar 2006 Souschef Ole Egelund Olsen, Driftbyen, 25 års jubilæum. Torsdag den 15. december 2005 Søndag den 29. januar 2006 Pædagogmedhjælper Lise Lotte From, Vuggestuen Afdelingsleder Gerd Harriet Jahn, SFO Hedehusene Firkanten, Skole, Mandag den 19. december 2005 Sygehjælper Lillian Wulf, Distrikt Taastrup Øst- Nat, Leder Vibeke Bjerregaard Lyth, Vuggestuen Tumlingen, Onsdag den 21. december 2005 Miljømedarbejder Erik Frank Jørgensen, Miljøafsnit, Fredag den 30. december 2005 Lærer Minna Thøgersen, Charlotteskolen, Søndag den 1. januar 2006 Specialarbejder Resat Erdem, Parkvæsen 1, Rengøringsassisten Yuksel Erdem, Rengøringsafdelingen, 50 års fødelsdag. Torsdag den 5. januar 2006 Social- og sundhedshjælper Bente Tilsted, Det kørende vagtkorps, Fredag den 6. januar 2006 Dagplejer Lotte Koch Nielsen, Dagplejen, 50års fødselsdag. Lørdag den 7. januar 2006 Dagplejer Hanne Gravesen, Dagplejen, Mandag den 9. januar 2006 Håndværker Jens-Otto Christensen, Teknikvæsen, Torsdag den 12. januar 2006 Leder Birgitte Marie M. Nielsen, Daginstitutionen Agerhønen, Søndag den 15. januar 2006 Dagplejer Jane Metha A. Jensen, Dagplejen, 25 års jubilæum. Onsdag den 18. januar 2006 Afdelingsleder Erik Jensen Dahl, Charlotteskolen, Fredag den 20. januar 2006 Skolekonsulent Søren Hoe Hansen, Pædagogisk Udviklingscenter, Onsdag den 1. februar 2006 Leder Kirsten Helene Petersen, Børnehaven Søndervang, 25 års jubilæum. Tandklinikassistent Vinni Lis Hansen, Kommunal Tandpleje, 25 års jubilæum. Overlærer Helle Hvorslev, Rønnevangsskolen, 25 års jubilæum. Overassistent Inge-Lise Vennestrøm Nielsen, Kvikservice Afsnit A, 25 års jubilæum. Overassistent Lykke Anne-lise Bocquet, Socialafsnit, 25 års jubilæum. Klubassistent Helle Eva Jensen, Medborgerhuset, Fredag den 3. februar 2006 Overlærer Ulla Hejlesen, Gadehaveskolen, Lørdag den 4. februar 2006 Overassistent Lisbeth Dysted, Kvikservice Afsnit A, Søndag den 5. februar 2006 Rengøringsassistent Dora Acheampong, Rengøringsafdelingen, Overlærer Susan Pedersen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Tirsdag den 7. februar 2006 Social- og sundhedsassistent Anette Larsen, Kollektiv Oasen, Torsdag den 9. februar 2006 Assistent Birgit Peytz, Hedehusene Skole, Forbyggende sygeplejerske Lisbeth Hegaard, Visitation- Omsorgsafsnittet, Fredag den 10. februar 2006 Projektleder Bjarne Larsen, Erhvervscenter, Lørdag den 11. februar 2006 Sygeplejerske Britta Mai Andersen, Hjemmeplejen Distrikt Taastrup Vest, Centerchef Orla Johannsen, Miljøafsnit, 18

19 Søndag den 12. februar 2006 Rengøringsassistent Charlotte Balle Mathiassen, Rengøringsafdelingen, Mandag den 13. februar 2006 Køkkenassistent Anne Jette Rasmussen, Taastrup Kulturcenter, Tirsdag den 21. februar 2006 Specialarbejder Jens Allan Pedersen, Vejvæsen- Driftbyen, Torsdag den 23. februar 2006 Assistent Lis Edith Steffan Roed, Børnehuset Solsikken, 25 års jubilæum. Rengøringsassistent Grethe Quindecimus Frandsen, Rengøringsafdelingen, Torsdag den 16. februar 2006 Afdelingsleder Klaus Torsbjerg Møller, Byrådscenter, 25 års jubilæum. Lørdag den 18. februar 2006 Kontorassistent Tora Pedersen, Fritids- og ungdomsklubben Impulsen, Fuldmægtig Lene Jane Skov, Løn- og Personalecenter, 25 års jubilæum. Fredag den 24. februar 2006 Overassistent Aase Vigen Winther, Kvikservice Afsnit A, Søndag den 26. februar 2006 Lærer Hanne Loft, Selsmoseskolen, "Nyt fra Høje-Taastrup Kommune - din arbejdsplads" Udgives af Høje-Taastrup Kommune, Byrådscentret/Informationsafdelingen, Bygaden 2, 2630 Taastrup, tlf Redaktion: Birgitte Skou Andersen (ansvarshavende redaktør) Birgitte Thorsen Egil Ussing Grafik & Layout: Thomas Pregel Indlæg til bladet: Har du forslag til bladet, bedes du kontakte redaktionen. Send indlæg digitalt som uformatteret word-dokument til Næste nr.: Der er afleveringsfrist til næste blad mandag den 2. januar 2006 Bladet udkommer onsdag den 25. januar 2006 Kommunes budgetavis 2006 er nu husstandsomdelt til samtlige borgere, men også medarbejderne kan have glæde af at orientere sig i avisen. Her kan man nemlig få et godt overblik over, hvilke initiativer og hvilket serviceniveau byrådet har vedtaget for Budgetavisen kan ses på internettet, og den kan fås, hvis man sender en mail til Læsere og distribution: Oplag: 3600 Bladet fordeles til samtlige ansatte i Høje-Taastrup Kommune. Fratrådte medarbejdere kan få bladet tilsendt - kontakt redaktionen. Produktion: Layout: Høje-Taastrup Kommune ( INF.) Tryk: Hedehusene bogtrykkeri a/s Trykt på Galerie Art Silk 130g 19

20 Adresse - label Digital julekalender - det er lige, hvad du finder på kommunens hjemmeside Indtil den 24. december kan du deltage i den daglige julequiz og være med i lodtrækningen blandt de rigtige besvarelser om et gavekort på 100 kr. Den 24. trækkes lod blandt alle deltagere om en festlig gavekurv. God fornøjelse! Find Nisse-Nielsen og vind For barnlige sjæle er der igen i år mulighed for at vinde marcipangrise, hvis man er i stand til at finde ud af, hvor mange steder Nisse-Nielsen gemmer sig i dette personaleblad (Nisse-Nielsen her til højre er kun et eksempel og skal ikke tælles med). Byrådscentret/Informationsafdelingen har flottet sig og sat hele 10 grisebasser på højkant. Vi trækker lod blandt de rigtige svar, og svarene skal vi have senest tirsdag den 20. december kl Nisse-Nielsen kupon Det rigtige svar er: Nisse-Nielsen gemmer sig steder i personalebladet Navn: Arbejdssted: Hjemmeadresse: Postnr: Tlf.nr. ( om dagen )

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Nyt fra 25. januar 2006 Nr. 1-12. årgang Høje-Taastrup Kommune - din arbejdsplads Borgmester Michael Ziegler fik overrakt borgmesterkæden af det ældste byrådsmedlem Søren D. Sørensen, da det nye byråd

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune Sundhedsordning for alle ansatte Kære medarbejder i Høje-Taastrup Kommune Du sidder nu med Høje-Taastrup Kommunes tilbud til dig om sundhedsfremmende aktiviteter i 2006. Byrådet sætter

Læs mere

Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006

Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006 Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006 1. Beskrivelse af Høje- Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune er en vestegnskommune med ca. 45.000 indbyggere. 23 % af borgerne er 0-17 år, 58 % 18-59

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OPSAMLING DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE DEN 5. FEBRUAR 2015 INDHOLD Baggrund Program for dialogmødet Opsamling fra paneldebatten Opsamling fra workshoppen Deltagerliste

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Offentlig Økonomistyring

Offentlig Økonomistyring Offentlig Økonomistyring Artikel trykt i Offentlig Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Lokalcenter Bjerggården

Lokalcenter Bjerggården Lokalcenter Bjerggården Østerøgade 20 8200 Aarhus N Tlf. 8713 3200 Aktiviteter arrangementer & menuplan MÅNEDSBLADET juli 2015 Læs inde i bladet: Brugerrådet holder ferie s. 2 Caféens ferie s. 5 GÅGRUPPE

Læs mere

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE om skolestart for kommende børnehaveklassebørn på Skæring Skole November 2014 Program for aftenen Velkomst v. Anne Schwartz, Skoleleder Fælles sang Orientering om - Skæring

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 6 Indhold 1. JULETRÆSFEST I OSTEDHALLEN... 1 2. LBS LANDSBADMINTONSTÆVNE I EFTERÅRSFERIEN... 2 3. DGI BADMINTONSTÆVNE FOR + 60 ERE... 2 4. LOPPEMARKED

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014.

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Tilstede: Carsten Hansen - beboerrepræsentant, Natacha Soelberg - beboerrepræsentant, Susanne Wolfsberg - botilbudsleder, Wivi Mortensen

Læs mere

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2011. Efter generalforsamlingen forsatte vi i bestyrelsen vores arbejde, hvor vi måtte fordele de opgaver, som Ingelise og Pia havde før. Maj/juni: Vores sommerstykke Jorden rundt på 80 dage

Læs mere

Inspiration til indhold i projektet. Eksempel på et undervisningsforløb

Inspiration til indhold i projektet. Eksempel på et undervisningsforløb Åbent netværksmøde: Læs dansk på bibliotekerne Odense Centralbibliotek tirsdag den 10. september 2013. Inspiration til indhold i projektet Eksempel på et undervisningsforløb De første erfaringer fra projektet

Læs mere

Tirsdag d. 15. maj 2012 19 22.

Tirsdag d. 15. maj 2012 19 22. Dagsorden til skolebestyrelses møde på Trørødskolen Sted: Deltagere Tirsdag d. 15. maj 2012 19 22. Lærerværelset Per Carøe, PC Flemming Dahl Weile FDW afbud Charlotte Koch Hess, CKH Lotte Bruun Oslev Jensen,

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Pensionat Kamager Brønderslev Allé 21 2770 Kastrup Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012

Pensionat Kamager Brønderslev Allé 21 2770 Kastrup Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012 Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012 Baggrund Som et resultat af OK08, har arbejdsgiveren pligt til, at rette fokus på sundhed og trivsel på arbejdspladsen. Der er herpå blevet nedsat et

Læs mere

Personaleinformation. Rengøringsafsnittet

Personaleinformation. Rengøringsafsnittet Personaleinformation Rengøringsafsnittet Indholdsfortegnelse Velkommen i Rengøringsafsnittet.................. 4 Lidt om afsnittets baggrund og historie................ 4 Organisatorisk tilhørsforhold.....................

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag d. 6/2-2013

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag d. 6/2-2013 Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag d. 6/2-2013 Tilstede: Nuværende bestyrelse; Sanne, Lene, Helle, Karsten, Hanne, Thomas og Rikke. Fraværende Marika (suppleanter) Herudover deltog nyvalgte suppleanter

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen

Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen side 4 Kronprinsessen kommer! side 10 Innovation Borgernes klager kan gøre det hele meget bedre side 18 Personaleblad

Læs mere

Uge 9 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå

Uge 9 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Uge 9 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt På Dansk Friskoleforenings hjemmeside

Læs mere

Leve Livet. Nr. 24 Januar 2015

Leve Livet. Nr. 24 Januar 2015 Leve Livet Nr. 24 Januar 2015 Indhold Godt Nytår 3 Månedens fødselsdage 4 Siden sidst 4 Mindeord 5 Livet leves 6 Sangbogen 25 Beboeroversigt 26 Rart at vide 27 Månedskalender 28 Redaktion Ann-Lene Aagaard,

Læs mere

Drama som pædagogisk metode til trivsel

Drama som pædagogisk metode til trivsel Drama som pædagogisk metode til trivsel 9 dramaworkshops á 2 dage på 9 skoler fordelt på: Region Hovedstaden Sønderbro Skole Risbjergskolen Hedelyskolen Region Syddanmark 4kløverskolen Issøskolen Rinkenæs

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Dagplejeområde Nord årsberetning 2007

Dagplejeområde Nord årsberetning 2007 Dagplejeområde Nord årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning,

Læs mere

Sådan startede de en skilsmissegruppe

Sådan startede de en skilsmissegruppe Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge I dette nummer: Oplæg gør viden til læring Skilsmissegruppe hjælper børn Et spadsetik dybere : Rådmanden om 95 pct.-målsætningen Læringsstile

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Ny Afdelingsleder For Kollegiet, Caféen og Klubtilbud Elevråd Markedsprojekt Sommer

Ny Afdelingsleder For Kollegiet, Caféen og Klubtilbud Elevråd Markedsprojekt Sommer Ny Afdelingsleder For Kollegiet, Caféen og Klubtilbud Elevråd Markedsprojekt Sommer Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. Så er det allerede igen tid til meget spændende historier fra elevernes hverdag.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 23. maj Fredagsbrev nr. 782 Næste uge: 24. maj 26. maj 27. maj 28. maj 29. maj 30. maj Indvielse af bålhytte Fællesfoto kl. 09.30(udenfor) Naturskolen 4.kl. Oprykningsdag Dyredag

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld X Dorthe Friis

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Velkommen til Lindebjergskolen

Velkommen til Lindebjergskolen Velkommen til Lindebjergskolen Lindebjergskolen Lindebjergskolen ligger i Gundsølille i dejlig natur med grønne områder og gode legefaciliteter. Vi har nært samarbejde med vores nabo Gundsølillehallen,

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Nyhedsbrev december 2012

Nyhedsbrev december 2012 Nyhedsbrev december 2012 Kære kolleger Har din kollega fået nyhedsbrevet? Jeg vil begynde årets sidste nyhedsbrev med at takke alle ansatte ved Ejendomscenteret for jeres indsats i forbindelse med etablering

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

NYHEDSBREV. april 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen

NYHEDSBREV. april 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen NYHEDSBREV april 2015 HORSENS KOMMUNE Højvangskolen Inspektørens spalte mere, når målene er synlige. Derfor ser man overalt i canadiske klasseværelser masser af plancher med mål, og eleverne skal kende

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Social- og Handicapcentret 07-11-2012. Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen

Social- og Handicapcentret 07-11-2012. Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen REFERAT Social- og Handicapcentret 07-11-2012 Referat fra møde i Udsatterådet den 6. november 2012 Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen Ikke fremmødte med

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014

Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014 Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014 Administrativ organisering 2 Staben Staben Vicekommunaldirektør Tom Ahmt Byrådssekretariatet Sekretariatsleder Ditte Lundgaard Jakobsen Budget Budgetchef

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 35 6. oktober 2010

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 35 6. oktober 2010 Bestyrelses posten Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 35 6. oktober 2010 Fra Bestyrelsespostn nr. 35. Bestyrelsesposten er et nyhedsbrev til bestyrelses-medlemmer,

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 22. årgang December 2014 Nummer 4 Friske VHK ere på Damhusengen God jul og godt nytår Efterlysning Aktivitetskalender Rytmer Harmonicafé Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN Medlemsavis

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Frugtbart arbejdsmiljø. En beretning om et arbejdsmiljøprojekt på Horserød Statsfængsel

Frugtbart arbejdsmiljø. En beretning om et arbejdsmiljøprojekt på Horserød Statsfængsel Frugtbart arbejdsmiljø En beretning om et arbejdsmiljøprojekt på Horserød Statsfængsel Indhold 3 Forord Frugtbart arbejdsmiljø 4 Hvad er AI? Anerkendende undersøgelse Faserne i AI 5 Sådan gjorde vi i Horserød

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 Vi byder de nye børnehaveklasseelever velkommen 1 Nyt fra skolelederen. Kære elever og forældre Så tog vi

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj

Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Centrumpladsen 7, 1. sal tv. 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 19 Britt.lykke.ejby@svendborg.dk www.svendborg.dk December 2014 Sagsid:

Læs mere

Social- og sundhedshjælper. er det dig?

Social- og sundhedshjælper. er det dig? Social- og sundhedshjælper er det dig? 2 Uddannelse til social- og sundhedshjælper Er du interesseret i en spændende uddannelse, er Høje-Taastrup Kommune stedet. Du vil være blandt dygtige kolleger og

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Bestyrelsesmøde Daginstitutionen Skovgården 1. september 2014 Kl. 19:00 21:30 Balle Børnehus (vuggestuen)

Bestyrelsesmøde Daginstitutionen Skovgården 1. september 2014 Kl. 19:00 21:30 Balle Børnehus (vuggestuen) Referat Bestyrelsesmøde Daginstitutionen Skovgården 1. september 2014 Kl. 19:00 21:30 Balle Børnehus (vuggestuen) Indkaldt af: Maria Tørnsø Østergaard Indkaldt: Ida Rønne Antonsen, Maria Tørnsø Østergaard,

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

Nyheder fra Titanparken November/ December 2014

Nyheder fra Titanparken November/ December 2014 Nyheder fra Titanparken November/ December 2014 Vinteren er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Referat af møde den 7/11 2012

Referat af møde den 7/11 2012 Nøvling Skole den 14/1 2013 Møde Tid Sted Deltagere Mødeleder Referent Skolebestyrelsesmøde Den 07.11.2012, kl. 17.00 19.00 Nøvling Skole Christina Thorsted Jensen, Sanne Hvid, Marina Sørensen, Michael

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Aktiviteter Forår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853

Aktiviteter Forår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853 Grundplan Anneberg centret Medlemmer af Centerrådet: Blandt brugerne vælges hvert år et Centerråd. Centerrådet er medansvarlig for alt hvad der foregår i det daglige. Formand: Kasserer: Revisor: Suppleant:

Læs mere

Pædagogiske principper SFO

Pædagogiske principper SFO Pædagogiske principper SFO Spørgsmål mellem barn og pædagog: Lærer man noget i SFO?... Lang pause:. Hele tiden, men man opdager det ikke. Den frie leg I Nordbyskolens SFO skal barnet gennem den "frie leg"først

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere