Høje-Taastrup Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høje-Taastrup Kommune"

Transkript

1 Nyt fra 14. december 2005 Nr årgang Høje-Taastrup Kommune - din arbejdsplads Tak til Anders Efter 20 år på posten takker Anders Bak af som borgmester ved årets udgang. Personalebladet har mødt Anders til en snak om blandt andet byrådsarbejde, politiske visioner og borgmesterjobbet. Side 2 Nyt byråd og ny borgmester Side 4 1 mio. kr. til personale-sundhed Side 13 Lej et sommerhus i 2006 Side 15 Juleleg: Find Nisse-Nielsen og vind Side 20

2 Hvis man ser tingene med borgerens øjne, er det ikke svært at få nye idéer "Mit grundlag har været udvikling", siger borgmester Anders Bak bl.a. i dette interview om sine 20 år i borgmesterjobbet, som han forlader til nytår. Og han opfordrer os alle til at holde fast i den linie, for hvis kommunerne ikke selv er de bedste til at servicere borgerne og følge deres behov, så vil det kommunale selvstyre forsvinde i direktiver fra Folketinget. Efter 20 år på borgmesterposten stopper Anders Bak, når det siddende byråds periode udløber den 31. december i år. Det sker efter eget ønske; Anders meddelte i august, at han af helbredsmæssige årsager ikke genopstillede til byrådsvalget i november. Det er med andre ord en erfaren borgmester, der nu overlader roret til den konservative Michael Ziegler. - Vi (Socialdemokratiet, red.) klarede valget flot i betragtning af, at vi ikke havde borgmestereffekten. Vi blev bestemt ikke bortdømt af vælgerne, og jeg mener, vi har gode chancer ved næste valg, siger Anders' om valget. "Pludselig" spidskandidat og borgmester Men ellers er vi her for en snak om borgmesterjobbet, som Anders røg temmelig hovedkulds ind i for 20 år siden. Som særdeles aktiv formand for partiforeningen i Taastrup faldt det ham naturligt også at stille op til kommunalbestyrelsesvalget. Det år besluttede Socialdemokratiets fællesledelse, at partiets ny spidskandidat skulle findes ved at lade medlemmerne vælge mellem samtlige kandidater på partiets liste. - Og så gik det hverken værre eller bedre, end at jeg pludselig var valgt til spidskandidat uden at have haft drømme om det - jeg havde jo et godt job og var også aktiv i min fagforening. Og før jeg fik tænkt mig om, var jeg også borgmester - en "risiko" jeg ikke rigtig havde vurderet. Men det var en opgave og et arbejde, der skulle laves - en naturlig forlængelse af at være aktiv, konstaterer Anders, som kalder borgmesterjobbet både et job og en interesse og sammenligner det med andre aktive hverv - fx foreningsformandens. Prisen som Årets Børnekommune 2000 viste, at vi gør det godt på området, siger Anders - her fotograferet ved indvielsen af daginstitutionen Klokken. (Foto: Ole Rasch). Den erfarne partikollega Arne Frandsen hjalp ham med konstitueringen på valgnatten, hvor Socialdemokratiet med blot syv mandater indgik konstitueringsaftale med De Grønne, Det Radikale Venstre, Venstre og Socialistisk Folkeparti. - Vi var mange partier, så jeg vidste, at byrådsarbejdet ville blive et langt sejt træk, og derfor kom jeg heller ikke med en masse programerklæringer som ny borgmester, erindrer Anders. 2

3 Velfungerende Men byrådsmøderne skulle kortes ned og ikke længere give anledning til omtalen i pressen som "det rene teater", og det lå ham på sinde at modernisere og effektivisere administrationen. Begge dele lykkedes, mener Anders. - Vi har en særdeles velfungerende administration i Høje- Taastrup med dygtige medarbejdere og dygtige ledere. I dagens danske kommuner skal man hele tiden være omstillingsparat, og det mener jeg, vi er i Høje-Taastrup, siger Anders. Adspurgt, hvad han er særlig tilfreds med og stolt af, kommer der en lang liste: - På erhvervsområdet har Høje-Taastrup Transportcenter vist sig at være en særdeles god beslutning - og det kom kun, fordi vi selv besluttede og arbejdede for det. Motorvejsforbindelsen til transportcentret kostede os to års intensivt lobbyarbejde med at løbe ministerier og folketingsudvalg på dørene - desværre er forlængelsen af Ring 5 nord- og sydpå ikke kommet endnu. Multiarena - Erhvervscentret og 10. klasse-centret har også vist sig at være den helt rigtige beslutning - det får vi bekræftet nu, hvor kommunalreformen peger i den retning, vi har organiseret arbejdet. Og så er jeg stolt af, at vi solgte grunden til den kommende multiarena for 75 mio. kr. - det bliver med tiden et vigtigt fritids- og kulturområde for hele regionen. - Køgevejsprojektet er jeg stolt af. Diskussionen stod på i næsten 40 år, og jeg er glad for at have medvirket til at løse problemerne og have skabt grundlag for en rigtig god udvikling i Taastrup. Nu kommer turen til Hedehusene, og det er jeg selvfølgelig ked af ikke at skulle være med til. Tæt på borgeren - Vores servicebutikker til borgerne er jeg også stolt af - borgerservice-konceptet har jeg været med til at etablere fra den spæde start. Og filosofien om at være så tæt på borgeren og den enkelte familie og dens problemer som muligt går igen i vores boligsociale arbejde med bl.a. etableringen af Lokalcentret Tåstrupgård. - At få denne nærhed og tværfaglighed ind i vores service er et langt sejt træk, og vi er slet ikke færdige. Men hvis kommunerne ikke selv kan finde ud af at forbedre servicen og sikre udvikling, så kommer direktiverne fra Christiansborg. Som kommune er man nødt til hele tiden at afprøve nye måder at servicere borgerne på, og hvis man anskuer tingene fra borgerens vinkel, er det ikke svært at få nye idéer, siger Anders, som roser den pingpong om udvikling af kommunens service, han løbende har haft med medarbejdere og ledere. Blandt de seneste initiativer nævner han etableringen af det ny rådhusbibliotek med samarbejde mellem Borgerservicemedarbejdere og biblioteks-medarbejdere om servicering af borgerne og den ny idrætsstruktur med brugerbestyrelser, der skal optimere borgernes indflydelse. - Mit grundlag har været udvikling, og vores udviklingsinitiativer er også grundlaget for, at Høje-Taastrup Kommune er så langt i forhold til kommunalreformen, konkluderer Anders om sin "regeringsperiode". Afskedreception Der holdes afskedsreception for Anders torsdag den 15. december fra kl i rådhusets kantine. Alle er hjerteligt velkomne. - Det var også en stor ting, da vi i 2000 blev udpeget som årets børnekommune - en indikation af, at vi gør tingene godt både med pladsgaranti, ordentlige skoler m.v. og med fokus på børns kulturelle og øvrige udvikling med bl.a. musik-, billed- og dramaskole. Og til alle medarbejdere og ledere i Høje-Taastrup Kommune lyder en stor tak for samarbejdet gennem de mange år: - Jeg vil komme til at savne alle de rare og dygtige mennesker, jeg har arbejdet sammen med, siger Anders. Birgitte Skou Andersen informationschef Byrådscentret Multiarena, Erhvervs- og Uddannelsescenter og Høje-Taastrup Transportcenter er resultater, som Anders er stolt af - her sammen med daværende trafikminister Helge Mortensen i forbindelse med transportcentrets opbygning i begyndelsen af 1990'erne (Arkivfoto). 3

4 Nyt byråd pr. 1. januar 21 nyvalgte byrådsmedlemmer overtager pladserne i byrådet den 1. januar 2006, heraf flest gengangere fra det nuværende byråd, men også helt nyvalgte medlemmer, nemlig Thomas Bak (ja, han er søn af borgmester Anders Bak), Ekrem Günbulut og Andreas Frederiksen, alle tre fra Socialdemokratiet, Nadeem Farooq fra Det Radikale Venstre og Merete Scheelsbeck fra Det Konservative Folkeparti. Nyvalgt blev også Kemal Bektas fra Socialdemokratiet, som har siddet i byrådet tidligere. Ny borgmester Det kommende byråd holdt konstituerende møde tirsdag den 6. december - efter personalebladets deadline - men allerede i løbet af valgnatten den 15. november blev der indgået en konstitueringsaftale mellem Det Konservative Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre. Ifølge konstitueringsaftalen bliver Michael Ziegler fra Det Konservative Folkeparti ny borgmester i Høje-Taastrup Kommune. Michael Ziegler har mange års erfaring i byrådet i Høje- Taastrup Kommune: Han blev valgt ind første gang, da han var 21 år ved kommunalvalget i 1989, og er blevet genvalgt ved alle de efterfølgende valg. I den nuværende byrådsperiode er Michael Ziegler formand for Teknisk Udvalg. Se nyt fra det ny byråds konstituerende møde på Og selvfølgelig vender vi tilbage med en nærmere præsentation af det ny byråds konstituering i udvalg m.m. i det første nr. af personalebladet i Birgitte Skou Andersen Informationschef Byrådscentret/Informationsafdelingen Michael Ziegler, mangeårigt medlem af byrådet for Det Konservative Folkeparti, bliver ifølge konstitueringsaftalen på valgnatten ny borgmester i Høje-Taastrup Kommune pr. 1. januar Det ny byråd pr. 1. januar 2006 Liste A - Socialdemokratiet: Svend-Erik Hermansen, Conny Trøjborg Krogh, Thomas Bak, Annette Johansen, Kemal Bektas, Vibeke Winther, Ekrem Günbulut, Andreas Frederiksen og Lizzie Hansen. Liste B - Radikale Venstre: Nadeem Farooq. Liste F - Socialistisk Folkeparti: Ole Helding. Liste O - Dansk Folkeparti: Lars Prier og Lasse Herrun. Liste V - Venstre, Danmarks Liberale Parti: Tina Jensen, Alpaslan Özkan, Søren D. Sørensen og Boul Bonderup. Liste C - Det Konservative Folkeparti: Michael Ziegler, Laurids Christensen, Merete Scheelsbeck og Pia David. 4

5 Kommunaldirektørens hjørne Året, der gik Det er normalt på et tidspunkt som dette, at man gør status. Refleksioner over, hvad der gik godt, og hvad vi kunne have gjort bedre, er selvfølgelige for alle. Det gælder også direktionen. I år har vi i direktionen sat fokus på to overordnede temaer, nemlig 'kvalitet og evaluering' og 'trivsel og udvikling på arbejdspladsen'. Kvalitetsudviklingsprojektet KVIK har været omtalt meget her i bladet, og da projektet næste år vil omfatte skoler, ældrecentre og andre decentrale enheder, vil jeg lade det ligge for denne gang. Jeg vil derfor koncentrere mig om 'trivsel og udvikling'. Trivsel på arbejdspladsen HovedMED og direktionen valgte, at der i 2005 skulle gennemføres en trivselsundersøgelse blandt samtlige ansatte. Formålet var at få et billede af trivslen blandt alle ansatte på kommunens arbejdspladser. Selv om det var noget af en opgave at nå ud til vores godt 4500 medarbejdere, fik vi et flot resultat med en svarprocent på godt 65, med andre ord fik vi svar fra to ud af tre medarbejdere. Jeg vil gerne kvittere over for de mange, der deltog i undersøgelsen, og som på den måde tog medansvar for, hvordan vi kan gøre Høje-Taastrup Kommune til en endnu mere attraktiv arbejdsplads, end den er i dag. Resultatet af undersøgelsen forelå i sommer og blev omtalt i personalebladet. Den enkelte arbejdsplads har stået for den videre proces, og her har der i MED-udvalget forhåbentlig været en god dialog om resultatet af målingen og om, hvordan man kommer videre. Pilotprojekter fremmer sundhed og trivsel Det har været en vigtig del af trivselstemaet at sætte gang i aktiviteter, der kan styrke medarbejdernes trivsel samt forebygge og nedbringe sygefraværet. Byrådet havde i sit budget 2005 skabt gode rammer for indsatsen ved at tildele en halv million kroner til formålet. Omsorgsnetværket satte gang i tre trivsels- og sundhedsfremmende pilotprojekter. Der var tale om en sundhedsklinik på Torstorp Skole, et massageprojekt og et projekt centreret omkring Fløng Svømmehal. Der er netop lavet en evaluering af de tre projekter i Resultaterne er ikke til at tage fejl af: De deltagende medarbejdere er rigtigt godt tilfredse med tilbudene, de oplever alt i alt en forbedring i deres helbredstilstand, og de anbefaler gerne projekterne til andre. Ved siden af dette flotte skudsmål kan vi - sort på hvidt - konstatere en generel nedgang i sygefraværet hos de deltagende medarbejdere. Effekten er størst i sundhedsklinikken med en nedgang på 28 pct. målt som antal færre sygedage i 2005 i forhold til året før. I projekt Fløng Svømmehal er nedgangen i antal sygedage 16 pct. Vi fortsætter i 2006 For at sikre en målbar effekt for de berørte medarbejdere blev midlerne brugt på arbejdspladser i geografisk afgrænsede områder. På den måde har vi nu opnået en veldokumenteret viden om, hvad der virker eller ikke virker. Det betyder, at vi er på mere sikker grund i det fremtidige arbejde med trivsel og sundhedsfremme. Vi har i år lært en masse af pilotprojekterne. Der var dele af projekterne, som ikke virkede efter hensigten, og de skal selvfølgelig ikke gentages. I bedste KVIK-ånd har vi fundet en række forbedringspunkter, som vil blive gennemført af Omsorgsnetværket i det nye år. Indsatsen fortsætter nemlig i 2006, hvor byrådet har valgt at fordoble midlerne til trivsels- og sundhedsfremmende tiltag. Målet er at udbyde 2006-projekterne til samtlige medarbejdere. Jeg er sikker på, at netop det forhold vil blive modtaget med åbne arme hos både ledere og medarbejdere, for nogen har vel nok undret sig over, hvorfor kollegaen i nabodistriktet fik tilbuddet, når man ikke selv fik muligheden. Jeg er lige så sikker på, at der hos alle vil være stor forståelse for, at når tilbuddene i 2006 skal ud til alle medarbejdere i kommunen, kan det enkelte tilbud ikke nødvendigvis 5

6 være lige så intenst som i år, hvor 10 pct. af samtlige medarbejdere kunne deltage. Sådan må det være. valget, hvor Michael Ziegler skal være Høje-Taastrup Kommunes nye borgmester bliver det første år med et nyt byråd, en ny borgmester og nye udvalgsformænd. Vi vidste siden september, at vi skulle have en ny borgmester efter Anders Baks beslutning om ikke at genopstille. Vi kender nu udfaldet af Jeg vil afslutningsvis ønske alle en glædelig jul og et godt nytår. Henrik Kolind kommunaldirektør Dobbelt så mange ældre borgere stemte digitalt Over 16 pct. af kommunens ældre borgere stemte digitalt til ældrerådsvalget dette efterår. Det er dobbelt så mange som i 2001, hvor ældrerådsvalget i Høje-Taastrup Kommune var Danmarks første digitale valg. Til kommunal- og regionsvalget for nylig var kommunen igen fremme med digitalisering af valghandlinger, idet vi sammen med fem andre var de første til at afprøve digitale valglister. Allerede i 2001 havde kommunen - som den første i Danmark - succes med at afholde ældrerådsvalg, hvor borgerne kunne afgive deres stemme digitalt via internettet. I år blev succesen endnu større, idet den digitale stemmeprocent blev fordoblet i forhold til borgere benyttede sig af muligheden for at afgive stemme i den 'digitale stemmeboks'. Det betyder, at hele 16,50 pct. af stemmerne blev afgivet digitalt. Den samlede stemmeprocent blev på 42 pct. Til sammenligning var der ved ældrerådsvalget i 2001 en stemmeprocent på 46,53 pct., hvoraf 8,17 stemte digitalt. kort var forsynet med stregkoder, der på valgstedet blev indlæst i en skanner. Vælgerne blev så automatisk afkrydset i valglisten og fik derefter deres stemmesedler udleveret. Det betød bl.a., at vælgerne frit kunne vælge valgbord og undgå kø. Ældrerådet repræsenterer borgere over 60 år og rådgiver byrådet i alle forslag, der handler om den ældre befolkningsgruppe i kommunen. Digital valgliste til kommunalvalget Også når det gælder kommunal- og regionsvalg er Høje- Taastrup Kommune fremme i de digitale sko. Vælgere, der afgav deres stemme på Rønnevangsskolen den 15. november, var de første til at prøve en digital valgliste. Alle valg- I alt seks kommuner i Danmark gennemførte for første gang denne spæde start til en digital valghandling. Baggrunden er den, at Høje-Taastrup Kommune er gået sammen med København, Frederiksberg, Aalborg, Odense og Glostrup kommuner for at se på mulighederne for at digitalisere valghandlinger. Birgitte Thorsen kommunikationskonsulent Byrådscentret/Informationsafdelingen 6

7 Borgmester Anders Bak byder medarbejdere og andre gæster velkommen ved indvielsen. Dramaskolens cheerleaders sang og dansede. Åbent, lyst og lækkert Rummet er åbent og indbydende, ja det er faktisk lækkert. Der er højt til loftet i det nye rådhusbibliotek, hvor lyset spreder sig ud over de mange tusind bøger, som blev afsløret ved indvielsen den 10. november. Flere hundrede mennesker var mødt op, og sammen med borgmester Anders Bak fjernede de selv flere hundrede kvadratmeter plasticdækning, der skjulte biblioteket. Elever fra musikskolen spillede, dramaskolens cheerleaders sang og dansede, og billedskolen havde udsmykket væggene til indvielsen. Bibliotek og Borgerservice i et Det er borgerne, som er vinderne med åbningen af det nye bibliotek på rådhuset. De kan nemlig se frem til bedre service, udvidede åbningstider og flere kulturtilbud. Bibliotek og Borgerservice skal understøtte hinanden. Personalet i Borgerservice skal sørge for, at borgerne kan aflevere lånte bøger m.m., selvom biblioteket er lukket. Samtidig vil bibliotekarerne hjælpe borgerne med kommunal selvbetjening via pc, når Borgerservice-medarbejderne har fri. Desuden skal rådhusets smukke store sal bruges - ikke bare til byråds- og borgermøder - men også til foredragsog filmaftener m.m. Tilsvarende vil biblioteket være med til at skabe mere liv på rådhuset gennem oplæsninger, udstillinger og lignende. Byggeriet er nærmest opført på rekordtid. Ni måneder har det taget, fra byrådet besluttede at flytte Høje Taastrup Bibliotek ind på rådhuset til indvielsen den 10. november. Allerede i juni gik byggeriet i gang, og i begyndelsen af november var hele herligheden klar til at tage imod bøger og personale fra filialbiblioteket. Egil Ussing informationsmedarbejder Byrådscentret/Informationsafdelingen Åbent, lyst og lækkert.. 7

8 Jobbytte mellem Selsmoseskolen og Høje-Taastrup Sprogcenter I uge 43 byttede to lærere fra Selsmoseskolen og to lærere fra Høje-Taastrup Sprogcenter job for en uge. Ideen til jobbyttet, som er et af flere samarbejdsprojekter, Selsmoseskolen og Høje-Taastrup Sprogcenter har iværksat, udsprang af et ønske om at udnytte de lokale ressourcer og ekspertiser inden for forskellige fagområder i kommunen. de forældre. Et kendskab som de kunne overføre i deres daglige samarbejde med elevernes forældre. Og sprogcenterlærerne, der underviser voksne indvandrere og flygtninge i dansk som andetsprog, fik lejlighed til at mærke på egen krop, hvordan det er at undervise i folkeskolen. Netop den danske folkeskole er et af temaerne, i den kulturformidlende del af sprogundervisningen på Sprogcentret. I dette tilfælde er det den viden, Sprogcentret har om indvandrere, integration og voksenpædagogik, henholdsvis den erfaring og viden Selsmoseskolen har i arbejdet med de tosprogede børn og deres forældre, der var målet for jobbyttet. Som optakt til jobbyttet mødtes de to lærere, der skulle bytte job, én gang på Selsmoseskolen og én gang på Høje- Taastrup Sprogcenter for at sætte hinanden ind i de respektive skemaer, materialer og elever henholdsvis kursister, og så gik det ellers bare løs! - Med dette for øje fandt vi, at et jobbytte blandt lærerne på de to institutioner kunne bidrage til en større forståelse og indsigt i hinandens elever og kursister, siger Henrik Broe, der er forstander på Høje-Taastrup Sprogcenter. To-sprogede forældre Selsmoseskolens lærere, der til dagligt næsten udelukkende underviser to-sprogede elever, havde da også et stort ønske om at få et bedre kendskab til gruppen af to-sproge- Mandag morgen mødte børnehaveklasseleder Linda Lillesø Pedersen og folkeskolelærer Palle Budde Christensen på Sprogcentret, og indvandrerlærerne Erik Ludvigsen og Adil Erdem mødte på Selsmoseskolen. Alle fire følte sig godt modtaget på de to skoler. Kollegerne var meget hjælpsomme og imødekommende. Ro i 6. klasse Erik Ludvigsen skulle undervise 6. klasse i bl.a. matematik og natur og teknik. - Selvom jeg havde regnet med, at jeg skulle arbejde lidt for at få ro i klassen, blev jeg alligevel overrasket over, hvor meget der skulle til. Det gik dog bedre og bedre, efterhånden som børnene og jeg lærte hinanden at kende, siger Erik Ludvigsen, som fortsætter: - Jeg valgte i faget natur og teknik at undervise i et tema omkring fiskeri, som jeg ved, fanger de unge, og som viste sig at blive vældigt vellykket. Palle Budde Christensen, som til daglig er lærer i 6. klasse, mødte omvendt nogle voksne kursister på sprogcentret, som umiddelbart var motiverede for at modtage undervisning, selvom deres sædvanlige lærer var væk. Jeg har fået en større forståelse for, hvor svært det må være for forældre at have meget på hjerte, som det kan være svært at formulere på dansk, siger Linda Lillesø Pedersen fra Selsmoseskolen efter mødet med de voksne elever på Sprogskolen. 8

9 Jeg har helt klart fået en større viden, som jeg kan bruge i min undervisning af de voksne indvandrere og flygtninge, siger Adil Erkem fra Sprogcentret efter en uge med børnehaveklassen på Selsmoseskolen. - De sad bare på deres pladser og gjorde som jeg bad om! siger han. Palle Budde Christensen havde tre forskellige hold, som tilsammen repræsenterede det vide spænd af niveauer, der er på et Sprogcenter, lige fra et hold med analfabeter til et hold, som arbejder med det danske sprog på gymnasieniveau. Kommunalvalg og rådhusbesøg - Jeg overtog et planlagt tema om kommunalvalget og var bl.a. på besøg på rådhuset med et af mine hold, men derudover valgte jeg at diskutere folkeskole med mine kursister, siger Palle Budde Christensen. Han har været meget glad for jobbyttet og siger bl.a., at det for ham har bidraget til en sammenhængende forståelse for de to-sprogede forældre og deres børns særlige problemstillinger. Linda Lillesø Pedersen oplevede også kursister på forskellige dansksproglige niveauer på sprogcentret: - Jeg har bl.a. fået en større forståelse for, hvor svært det må være for forældre at have meget på hjerte, som det kan være svært at formulere på dansk, siger Linda Lillesø Pedersen og tilføjer, at hun gennem forløbet er blevet bekræftet i sin formodning om, at de to-sprogede forældre har viljen til at gøre det bedste for deres børn. Mens Linda var på sprogcenteret, underviste Adil Erdem i børnehaveklassen på Selsmoseskolen: - Jeg brugte megen tid på at iagttage børnenes sproglige kompetencer, det sociale liv etc., og jeg var meget imponeret over min medlærers evne til fx at integrere både sprog, geografi og fantasi i et fag som gymnastik. Jeg har helt klart fået en større viden, som jeg kan bruge i min undervisning af de voksne indvandrere og flygtninge, siger Adil Erdem. Et tilbagevendende tilbud? Alt i alt har jobbyttet været en positiv oplevelse for alle, og det har været en enkel måde at få gavn af hinandens erfaringer og viden. Ellis Andersen, skoleinspektør på Selsmoseskolen, fremhæver i den forbindelse, at et jobbytte af denne type ydermere forstærker fællesskabsfølelsen i forhold til alle ansatte i kommunen, samt at hun synes, det bør være et tilbagevendende tilbud til lærerne. Jobbyttet er som tidligere nævnt en del af et større samarbejde mellem Høje-Tastrup Sprogcenter og Selsmoseskolen, som indtil nu har udmøntet sig i kurser for forældre til børn i børnehaveklassen og 6. klasse, tilbud til alle forældre på Selsmoseskolen om danskundervisning på Sprogcentret, jobbytte blandt lærerne samt et oplæg på Selsmoseskolens fælleskursus i starten af skoleåret, hvor Sprogcentret fortalte om deres erfaringer og viden om gruppen af voksne indvandrere og flygtninge generelt. Lisbeth Møller Uddannelses- og erhvervsvejleder Høje-Taastrup Sprogcenter 9

10 Blitz Den nyrenoverede tandreguleringsklinik på Borgerskolen blev indviet af borgmester Anders Bak i slutningen af oktober. Blandt andet sørger et nyt ventilationsanlæg nu for det anbefalede høje luftskifte på klinikken, og der er etableret et egentligt sterilisationsrum. Også ergonomien er tilgodeset overalt, hvor det er muligt. Alt i alt har tandreguleringens ansatte og deres kunder fået en meget bedre klinik. Og kunderne er mange. Der er løbende ca børn og unge i behandling eller under observation. Tandreguleringen fejrede den ny klinik med en kæmpe lagkage! Sølvsmykker, akrylmalerier og pileflet pryder rådhuset i hele december måned, hvor kommunens medarbejdere udstiller deres egne kunstværker. Udstillingen spænder vidt i materialevalg og udtryksform, da værkerne er lavet af mange forskellige medarbejdere. Lone Hartmann, som er regnskabskonsulent i Økonomi- og Analysecenteret, har lavet billedet. Dukketeateret Tusindfryd har for nylig været på besøg i daginstitutionen Bisværmen, hvor vi så teaterstykket "Vi ses igen". Børnene var meget begejstrede og opslugte og levede sig ind i forestillingen, som handlede om Trolderik og de fire årstider. Dukken Trolderik er hovedpersonen i Tusindsfryds forestillinger, der er for børn mellem 1½ og 6 år. Vi kan varmt anbefale dukketeateret Tusindfryd til vores kollegaer i andre institutioner, siger pædagog Lisbeth Bay og pædagogmedhjælper Nicolai Holst, fra Bisværmen. 10

11 KVIK: Hvad vi er gode til - og hvor vi skal blive bedre Første etape af KVIK-selvevalueringen er gennemført, og forbedringsarbejdet er ved at starte i alle centrene i administrationen. Dermed er KVIK nået til sin anden etape, hvor skoler m.m. skal i gang med at evaluere sig selv. Igennem KVIK får den enkelte enhed - hvad enten det er en skole, en institution eller noget helt tredje - mulighed for at få bekræftet, hvad man er rigtig god til, og blive opmærksom på de forbedringsmuligheder, som man står overfor. Af drifts- og udviklingsaftalerne for 2006 fremgår det, hvilke områder der skal gennemføre KVIK-selvevalueringer. Skolerne og områdelederne på daginstitutionerne er de første, som gennemfører evalueringen, og den forventes færdig inden for det første halve år af I marts 2007 skal alle berørte decentrale enheder have gennemført evalueringen. Skal skabe fælles sprog Formålet med KVIK er at udvikle en systematisk evaluerings- og læringskultur og skabe et fælles sprog på tværs af faglighed og centre. Det vil sige, at vi ser tilbage på det, vi har præsteret, at vi gør det på en bestemt måde, at vi bruger fælles nøgleord, og at vi gør det igen og igen. Som opfølgning på processen, gennemfører administrationen en spørgeskemaundersøgelse for at få et billede af, hvor mange der forstår nøglebegreberne i KVIK-modellen og føler sig medinddraget i processen. KVIK giver et forholdsvis enkelt indblik i, hvad det vil sige at arbejde med helhedsorienteret kvalitetsudvikling, hvor institutionens brugere, borgere og resultater er i fokus. For at sikre at hele institutionen afspejler sig i arbejdet med KVIK, skal selvevalueringsgruppen være repræsenteret bredt hvad angår faglighed og funktioner. Hvis vi tager skolen som eksempel kunne det være både lærere, skolesekretærer, pedeller osv. MED-systemet inddrages også. Undervisning i KVIK De decentrale enheder skal selv planlægge og forestå KVIKselvevalueringer. Derfor bliver de alle undervist i konceptet. Undervisningen omfatter informationsmøde for alle, der indgår i selvevalueringsgrupperne, mens ledere og tovholdere for KVIK-processen skal gennemføre en uddannelsesdag. Skole- og dagsinstitutionsområdet gennemførte sin KVIKundervisning i november. På informationsmødet og uddannelsesdagen blev konceptet gennemgået, og i fællesskab blev modellens udfordringer og muligheder drøftet. Der blev også taget fat på, hvordan tovholderne og lederne styrer KVIK-processen. For at sikre KVIK-processen har administration udviklet en tids- og handleplan. Denne skal ledere og tovholdere anvende som styringsredskab, dels til at planlægge egen proces og dels til at indrapportere data til administrationen. Mere information på intranettet På kommunens intranet er der meget mere information om KVIK. Her er der bl.a. oplysninger om, hvordan KVIK er organiseret i Høje-Taastrup Kommune, hvem der er tovholdere, kontaktpersoner osv. Anne Mie Solberg udviklingskonsulent Institutions- og Skolecentret Personaleblad udgivelsesplan Nr. 1 udkommer 25. januar Afleveringsfrist for redaktionelt stof: Mandag den 2. januar Nr. 2 udkommer den 22. marts Afleveringsfrist for redaktionelt stof: Mandag den 27. februar Nr. 4 udkommer den 30. august Afleveringsfrist for redaktionelt stof: Mandag den 7. august Nr. 5 udkommer den 25. oktober Afleveringsfrist for redaktionelt stof: Mandag den 2. oktober Uddannelseskatalog Udover de sædvanlige personaleblade planlægges der et særnummer, som indeholder et uddannelseskatalog for alle ansatte i Høje-Taastrup Kommune. Dette særnummer forventes udsendt slutningen af januar Nr. 3 udkommer den 31. maj Afleveringsfrist for redaktionelt stof: Mandag den 8. maj Nr. 6 udkommer den 6. december Afleveringsfrist for redaktionelt stof: Mandag den 13. november

12 Driftsbyen på kursus i førstehjælp Alle medarbejdere i Driftbyen har været på førstehjælpskursus. De ansatte færdes nemlig dagligt i trafikken og ude blandt kommunens borgere, så det er ikke usandsynligt, at de kommer ud for at skulle hjælpe nødstedte mennesker, hvis uheldet er ude. Jette Dahl lægger Kim Skaarup i aflåst sideleje. Stands ulykken og giv livreddende førstehjælp. Tilkald nødvendig assistance og giv almindelig førstehjælp. Sådan lyder de fire hovedpunkter i det førstehjælpskursus, som alle Driftbyens medarbejdere har deltaget i. Formålet med kurset var at give Driftsbyens folk forståelse for førstehjælpens betydning samt at træne elementære færdigheder i forbindelse med livreddende førstehjælp, nødflytning og alarmering. Kunstigt åndedræt og hjertemassage Det første kursus blev afholdt i begyndelsen af november måned, hvor alle ansatte gennemgik et seks timer langt førstehjælpskursus. Kursets to undervisere vekslede fint mellem teori og praktiske øvelser. Der blev givet kunstigt åndedræt og hjertemassage på førstehjælpsdukker, og Driftsbyens ansatte blev lagt i aflåst sideleje. Deltagerne arbejdede desuden med trusler mod åndedræt og kredsløbet, pludselig sygdom samt almindelige ulykker, der kan opstå på jobbet. For mange af de ansatte var det helt op til 25 år siden, de sidst var på kursus i førstehjælp, så der er ingen tvivl om, at de kommer fra kurset med ny og værdifuld viden, da retningslinierne for førstehjælp har ændret sig meget i de seneste år. Fra tanke til handling Initiativet til førstehjælpskurserne blev taget af Driftsbyens sikkerhedsudvalg. Udvalget havde længe tænkt på, at Driftsbyens ansatte burde have færdigheder i at yde førstehjælp. De ansatte færdes nemlig dagligt i trafikken og ude blandt kommunens borgere, så der er stor chance for, at de kommer ud for at skulle hjælpe nødstedte borgere, hvis uheldet er ude. Sikkerhedsudvalgets overvejelser resulterede i et samarbejde med AMU Nordjylland om afvikling af et førstehjælpskursus for samtlige medarbejdere. Det er sikkerhedsudvalgets vision, at der løbende følges op med kurser, som skal holde de ansattes viden om førstehjælp ved lige. Henrik Bille Larsen GIS-operatør Driftsbyen 12

13 Vi skal være sunde for 1 million kroner i 2006 Byrådet har i efteråret besluttet at fordoble budgettet til sundhedsaktiviteter for de ansatte. Det betyder, at der i 2006 er 1 million kr. at gøre godt med, og samtidig udbredes aktiviteterne til alle medarbejdere. Omsorgsnetværket har nu evalueret et lærerigt 2005, hvor der bl.a. er brugt kræfter på at køre pilotprojekter med sundhedsaktiviteter for nogle medarbejdergrupper. Byrådet har i efteråret besluttet at fordoble budgettet til sundhedsaktiviteter. Det betyder, at Omsorgsnetværket i 2006 har 1 million kroner, som skal bruges til at skabe nogle spændende og relevante sundhedsaktiviteter for samtlige medarbejderne i kommunen. Fire kriterier skal være opfyldt Omsorgsnetværket arbejder derfor nu på at få sammensat det bedst mulige tilbud om sundhedsaktiviteter til medarbejderne indenfor budgetrammen på 1 million kroner. De vigtigste kriterier, der arbejdes efter er følgende: Sundhedsaktiviteterne skal være for alle ansatte. Der skal være mulighed for behandling af fysiske gener. Aktiviteterne skal placeres relativt tæt på arbejdspladserne. Der skal være fleksibilitet i de tidspunkter, aktiviteterne udbydes på. Aktiviteterne i 2005 evalueret I 2005 blev der brugt kræfter på at køre pilotprojekter med sundhedsaktiviteter for udvalgte medarbejdergrupper. Omkring 750 medarbejdere har deltaget i aktiviteterne. Der er nu lavet en samlet evaluering af de mange aktiviteter. Hele evalueringen kan læses på kommunens internet under 'job i kommunen', men her er nogle af de vigtigste pointer: Omkring halvdelen af de medarbejdere, som har fået fysioterapi har oplevet et forbedret helbred. Lidt mere end halvdelen af deltagerne har følt en langt større tilfredshed med at arbejde i kommunen. Behandlingstilbud (som fysioterapi) har en positiv effekt på sygefraværet. Hjælp til fysiske gener er mest eftertragtet Det har gennem 2005 været meget tydeligt, at det er hjælp til fysiske gener, der primært efterspørges. Mindre end 7 pct. har taget mod tilbudet om psykologrådgivning. Til sammenligning har halvdelen taget imod tilbudet om fysioterapi. Mange medarbejdere giver mange forskellige behov og ønsker De medarbejdere, der i år har deltaget i sundhedsaktiviteterne, er blevet spurgt om, hvilke sundhedsaktiviteter de fremover vil foretrække. Samlet set er medarbejdernes efterspørgsel meget bred, og der er stor forskel på, hvilke aktiviteter der foretrækkes. Dog er det massage og fysioterapi, som er mest efterspurgt. Hver fjerde foretrækker massage, mens hver sjette foretrækker fysioterapi. Fakta om sundhedsaktiviteter i 2005: Ane Kerstine Saabye Byrådscentret/HR-konsulent Sundhedsklinik: * Fysioterapi, psykologrådgivning, holdtræning og sundhedstjek Projekt i Fløng svømmehal * Svømning, vandgymnastik og massage Massageprojekt * Fysiurgiske massagebehandlinger 13

14 Fint skuespil om senioraftaler Skuespil om senioraftaler satte mange tanker i gang hos seniormedarbejdere fra Skoleog Institutionscentret. Man får et godt grin af Dacapos teaterstykker om seniormedarbejdere. (Modelfoto fra Dacapo Teateret). En masse glade seniormedarbejdere fra Skole- og Institutionscentret var mødt op i Hedehuset til forestilling med Dacapo Teatret fra Odense tirsdag den 6. september. Teateret spillede to stykker, som begge handlede om, hvordan man får en god senioraftale i hus på sin skole eller institution. lave seniortid gratis. Samtidig er det ofte svært for kollegaer at opnå en fælles forståelse på en arbejdsplads, fordi forskellige overenskomster betyder, at nogle medarbejdere har mere seniortid end andre. Aktivt publikum Det gode ved forestillingerne var, at de ikke præsenterede et endeligt bud eller færdigt svar på de problemer, som seniormedarbejdere står over for. Skuespillerne fra Dacapo benyttede sig desuden af snedige pauser, som gjorde, at man skulle være et aktivt lyttende publikum og de, der troede, at de kunne læne sig godt tilbage og slappe af, kom hurtigt op af stolen igen. Hvad der er godt for den ene.. De to forestillinger viste tydeligt, at hvad der er rigtigt og retfærdigt for den enkelte seniormedarbejder på skoler og daginstitutioner tit kan være belastende for det øvrige personale. Samtidig stod det klart, at det er en fordel, at der kan laves forskellige individuelle aftaler. Hatten af for skuespillerne fra Dacapo, som formåede at formidle de modstridende interesser på en gennemskuelig og let forståelig måde. Det grå guld De to forestillinger afspejlede debatten om "det grå guld" på arbejdsmarkedet. Snakken går ude på de lokale arbejdspladser, men det bremser de store planer, at man ikke kan Heidi Hansen Seniorudvalget for Skole- og Institutionscenteret. Rådhuset overvåges af kameraer Der vil blive opsat kameraer i det nye bibliotek på rådhuset og på gangarealerne omkring biblioteket. Overvågningen vil ske i dette tidsrum: Mandag til og med onsdag kl Torsdag kl Fredag Weekend og helligdage - hele døgnet. Billeder fra den udendørs overvågning vil kunne videregives til politiet, hvis Høje-Taastrup Kommune selv foretager anmeldelse af kriminelle handlinger, og hvis politiet henvender sig i en konkret sag. Registreringen af billederne er ligesom al anden behandling af personoplysninger omfattet af reglerne i persondataloven. Jørgen Hjarnø, daglig leder af IT-drift og Hanne Nygård Jensen, fuldmægtig, Byrådscentret Også kameraer på rådhusets ydermure Herudover vil der blive opsat kameraer på rådhusets ydermure. Kameraerne vil overvåge og optage færdsel tæt ved rådhuset udenfor rådhusets normale åbningstid. 14 Snart vil der blive opsat kameraer på rådhusets ydermure og i det nye bibliotek inde i rådhuset.

15 Lej et sommerhus! Lejeansøgning for højsæsonen ferieåret 2006 Højsæson: Uge 25 - uge 37, begge inklusive! Følgende huse er til udlejning: Antal sovepladser: Hus nr. 1.: Irisvej 20, Marielyst, 4873 Væggerløse 6 + (2 i anneks) *) Hus nr. 3.: Rådyrvej 33, Høve Strand, 4550 Asnæs 7 Hus nr. 5.: Møståen 1 B, Nyrup Strand, 4500 Nyk. Sjæl. 8 Hus nr. 6.: Pajesøvej 19, Nyrup Strand, 4500 Nyk. Sjæl. 4 Ugelejen i højsæsonen er for hvert enkelt hus: Kr Lejeperiode: Lørdag fra kl til følgende lørdag kl Ansøger: (skriv tydeligt) Navn: CPR-nr: Arbejdssted: Privatadresse: Postnummer og by: Tlf. arbejde: Tlf. privat: Den ønskede ferieperiode er uge nr.: Kun én uge Alternativt uge nr.: Max. 4 uger Jeg ønsker at leje hus nr.: Kun ét hus Alternativt hus nr.: Max. 3 huse Antal voksne/børn: / Ansøgningsdato: / Ansøgers underskrift Ansøgningen skal afleveres/sendes til Inkasso- og Kontrolcenter på Rådhuset senest den 6. februar Besked om resultatet af lodtrækningen sendes til ansøgerne i uge

16 Vinderen Tove Amsinck trækker i snoren til labyrintspillet omgivet af sine kolleger i Dagplejen. Hun vandt indkøbsquizzen Vinderen af indkøbsquizen i sidste nummer af personalebladet blev Tove Amsinck fra Dagplejen. Et stort til lykke til hende. Tove vil benytte præmien - et labyrintspil - på dagplejemødrenes legestue i Høje-Taastrup gruppen til glæde for kommunens børn. Der var også en trøstepræmie til den næstbedste, nemlig en pose kaffe til Lena Jørgensen, Borgerskolen. Hun havde nemlig kun en enkelt fejl. Hallo, hallo kære kolleger ude i institutionerne Kære kolleger i daginstitutionerne, SFO'er og skoler, hvor er I henne? Vores Indkøbsquiz i sidste nummer, gav kun 5 svar, og vi havde netop jer i tankerne med præmien, som var et labyrintspil til institutionen. Vi vil så gerne nå jer med vores indkøbstips, som vi skriver i hvert nummer af personalebladet - men hvordan? Fortæl os det! Her kan du se spørgsmålene og de rigtige svar Spørgsmål 3: Findes der i kommunen aftaler på følgende seks produktgrupper? Svar: Sportsartikler: Ja (LML Sport og Sport og leg Tress) Hårde hvidevarer: Ja (Hvidevarehuset og Punkt 1) Møbler og tavler: Ja (EFG, Flexform, MH stålmøbler, Nordisk Skoletavle Fabrik) Tolkebistand: Ja (Tolketjenesten) Børnepasning; Nej Bleer: Ja (SCA) Spørgsmål 4: Hvad skal du huske at oplyse, når du køber ind, og der skal sendes en regning? Svar: Regningen skal sendes elektronisk til det sted, som betaler via stedets EAN-nr. Det oplyses sammen med oplysninger om hvem og hvilken institution, som køber. Spørgsmål 1: Hvilken målsætning har Indkøbspolitikken? Svar: At kommunen får det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvor man ud over prisen også sammenligner en række andre parametre. Spørgsmål 5: Hvad hedder de personer i Indkøbsfunktionen, som rådgiver dig om indkøb? Svar: Melitta Keldebæk og Jan Hansen. Spørgsmål 2: Hvor på intranettet findes kommunens aftaler? Svar: Vælg Sådan gør du, vælg Indkøb, vælg Indkøbsaftaler, vælg Se alle indkøbsaftaler. Melitta Keldebæk, indkøbschef og Jan Hansen, indkøbskonsulent Økonomi- og Analysecentret 16

17 Så blev revyen fyret af Så blev årets revy fyret af, og holdet vil gerne have lov til at bringe en stor tak til alle, der var med til at gøre de to aftener festlige. Også en stor tak for alle de pæne ord, vi har fået med på vejen. De luner, og vi glæder os allerede til at komme i gang igen til foråret. Vi vil gerne her i personalebladet have lov at takke: - Thomas Pregel i trykkeriet for kreativitet i forbindelse med plakater, invitationer, billetter og programmer - det var bare så flot. - Anette Zacho for hjælp til at lære at gå (på scenen forstås). - Jan Hansen og Hanne Fie Brejner for opbakning hele vejen igennem. - Taastrup Teater (ikke mindst) for medarbejdernes helt vidunderlige måde at være på, de dage det gik løs. - Alle vores kolleger, som passede vores telefoner og led i stilhed, når vi "bare" forsvandt ned på teatret. - Sidst men ikke mindst en tak til "de højere magter" for opbakningen til vores projekt. Uden den gik det ikke. Revyholdet: Bagest fra venstre ses Torben Puggaard, Susanne Messell og Michael Nørhave. Forrest fra venstre er det Ea Molzen, Lissy Henriksen og Merethe Jacobsen. Datoerne for revyen i 2006 er planlagt til den 2. og 3. november. Vi vil undervejs dukke op til overfladen og fortælle, hvordan det går. Revyholdet ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Mange gyldne hilsner fra Det rå Guld. På vegne af revyholdet Lissy Henriksen Familie-og Socialcentret Ti pædagogmedhjælpere fik eksamen Vi var ti pædagogmedhjælpere fra daginstitutioner og SFOer, der den 13. december fik overrakt et eksamensbevis. Vi har nemlig gennemført den et-årige pædagogiske grunduddannelse merit (PGU merit), der er en uddannelse for personer, der har arbejdet inden for det pædagogiske område i mindst et år. De 10 er: Bente B. Hansen, Troldebo Bente Magnusson, Stenmøllen Birthe Fruerlund, Stenbuen Ditte Christensen, Refmosegård Henriette Lundahl, Bisværmen Mette Søgaard, Tumlingen Morten Exaudi, Kastanjely Pernille Kristensen, Myretuen Sussi Bache, Lyngen Sanne Halberg Olsen, Ny Vesterby. Uddannelsen rummer pædagogik, psykologi, kultur/aktivitetsfag, sundhedsfag, samfundsfag og dansk på c. niveau, og holdet har været til eksamen i alle fag og klaret det med meget flotte karakterer. Vi føler, at vi kan komme "hjem" til vores institutioner med ny viden og inspiration. Aldersmæssigt er vi mellem 23 og 53 år, hvilket har været givtigt, da vi på denne måde har set tingene fra mange synsvinkler. Vi har haft et sjovt og godt samarbejde. Vi har gået i klasse med 20 andre fra andre kommuner, så på den måde har vi også set, hvordan der arbejdes med børn andre steder. På vegne af holdet Sanne Halberg Olsen, Ny Vesterby 17

18 Fødselsdage og jubilæer Onsdag den 14. december 2005 Pædagogmedhjælper Gurli Leila Neugebauer, Daginstitutionen Vesterby, Torsdag den 26. januar 2006 Souschef Ole Egelund Olsen, Driftbyen, 25 års jubilæum. Torsdag den 15. december 2005 Søndag den 29. januar 2006 Pædagogmedhjælper Lise Lotte From, Vuggestuen Afdelingsleder Gerd Harriet Jahn, SFO Hedehusene Firkanten, Skole, Mandag den 19. december 2005 Sygehjælper Lillian Wulf, Distrikt Taastrup Øst- Nat, Leder Vibeke Bjerregaard Lyth, Vuggestuen Tumlingen, Onsdag den 21. december 2005 Miljømedarbejder Erik Frank Jørgensen, Miljøafsnit, Fredag den 30. december 2005 Lærer Minna Thøgersen, Charlotteskolen, Søndag den 1. januar 2006 Specialarbejder Resat Erdem, Parkvæsen 1, Rengøringsassisten Yuksel Erdem, Rengøringsafdelingen, 50 års fødelsdag. Torsdag den 5. januar 2006 Social- og sundhedshjælper Bente Tilsted, Det kørende vagtkorps, Fredag den 6. januar 2006 Dagplejer Lotte Koch Nielsen, Dagplejen, 50års fødselsdag. Lørdag den 7. januar 2006 Dagplejer Hanne Gravesen, Dagplejen, Mandag den 9. januar 2006 Håndværker Jens-Otto Christensen, Teknikvæsen, Torsdag den 12. januar 2006 Leder Birgitte Marie M. Nielsen, Daginstitutionen Agerhønen, Søndag den 15. januar 2006 Dagplejer Jane Metha A. Jensen, Dagplejen, 25 års jubilæum. Onsdag den 18. januar 2006 Afdelingsleder Erik Jensen Dahl, Charlotteskolen, Fredag den 20. januar 2006 Skolekonsulent Søren Hoe Hansen, Pædagogisk Udviklingscenter, Onsdag den 1. februar 2006 Leder Kirsten Helene Petersen, Børnehaven Søndervang, 25 års jubilæum. Tandklinikassistent Vinni Lis Hansen, Kommunal Tandpleje, 25 års jubilæum. Overlærer Helle Hvorslev, Rønnevangsskolen, 25 års jubilæum. Overassistent Inge-Lise Vennestrøm Nielsen, Kvikservice Afsnit A, 25 års jubilæum. Overassistent Lykke Anne-lise Bocquet, Socialafsnit, 25 års jubilæum. Klubassistent Helle Eva Jensen, Medborgerhuset, Fredag den 3. februar 2006 Overlærer Ulla Hejlesen, Gadehaveskolen, Lørdag den 4. februar 2006 Overassistent Lisbeth Dysted, Kvikservice Afsnit A, Søndag den 5. februar 2006 Rengøringsassistent Dora Acheampong, Rengøringsafdelingen, Overlærer Susan Pedersen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Tirsdag den 7. februar 2006 Social- og sundhedsassistent Anette Larsen, Kollektiv Oasen, Torsdag den 9. februar 2006 Assistent Birgit Peytz, Hedehusene Skole, Forbyggende sygeplejerske Lisbeth Hegaard, Visitation- Omsorgsafsnittet, Fredag den 10. februar 2006 Projektleder Bjarne Larsen, Erhvervscenter, Lørdag den 11. februar 2006 Sygeplejerske Britta Mai Andersen, Hjemmeplejen Distrikt Taastrup Vest, Centerchef Orla Johannsen, Miljøafsnit, 18

19 Søndag den 12. februar 2006 Rengøringsassistent Charlotte Balle Mathiassen, Rengøringsafdelingen, Mandag den 13. februar 2006 Køkkenassistent Anne Jette Rasmussen, Taastrup Kulturcenter, Tirsdag den 21. februar 2006 Specialarbejder Jens Allan Pedersen, Vejvæsen- Driftbyen, Torsdag den 23. februar 2006 Assistent Lis Edith Steffan Roed, Børnehuset Solsikken, 25 års jubilæum. Rengøringsassistent Grethe Quindecimus Frandsen, Rengøringsafdelingen, Torsdag den 16. februar 2006 Afdelingsleder Klaus Torsbjerg Møller, Byrådscenter, 25 års jubilæum. Lørdag den 18. februar 2006 Kontorassistent Tora Pedersen, Fritids- og ungdomsklubben Impulsen, Fuldmægtig Lene Jane Skov, Løn- og Personalecenter, 25 års jubilæum. Fredag den 24. februar 2006 Overassistent Aase Vigen Winther, Kvikservice Afsnit A, Søndag den 26. februar 2006 Lærer Hanne Loft, Selsmoseskolen, "Nyt fra Høje-Taastrup Kommune - din arbejdsplads" Udgives af Høje-Taastrup Kommune, Byrådscentret/Informationsafdelingen, Bygaden 2, 2630 Taastrup, tlf Redaktion: Birgitte Skou Andersen (ansvarshavende redaktør) Birgitte Thorsen Egil Ussing Grafik & Layout: Thomas Pregel Indlæg til bladet: Har du forslag til bladet, bedes du kontakte redaktionen. Send indlæg digitalt som uformatteret word-dokument til Næste nr.: Der er afleveringsfrist til næste blad mandag den 2. januar 2006 Bladet udkommer onsdag den 25. januar 2006 Kommunes budgetavis 2006 er nu husstandsomdelt til samtlige borgere, men også medarbejderne kan have glæde af at orientere sig i avisen. Her kan man nemlig få et godt overblik over, hvilke initiativer og hvilket serviceniveau byrådet har vedtaget for Budgetavisen kan ses på internettet, og den kan fås, hvis man sender en mail til Læsere og distribution: Oplag: 3600 Bladet fordeles til samtlige ansatte i Høje-Taastrup Kommune. Fratrådte medarbejdere kan få bladet tilsendt - kontakt redaktionen. Produktion: Layout: Høje-Taastrup Kommune ( INF.) Tryk: Hedehusene bogtrykkeri a/s Trykt på Galerie Art Silk 130g 19

20 Adresse - label Digital julekalender - det er lige, hvad du finder på kommunens hjemmeside Indtil den 24. december kan du deltage i den daglige julequiz og være med i lodtrækningen blandt de rigtige besvarelser om et gavekort på 100 kr. Den 24. trækkes lod blandt alle deltagere om en festlig gavekurv. God fornøjelse! Find Nisse-Nielsen og vind For barnlige sjæle er der igen i år mulighed for at vinde marcipangrise, hvis man er i stand til at finde ud af, hvor mange steder Nisse-Nielsen gemmer sig i dette personaleblad (Nisse-Nielsen her til højre er kun et eksempel og skal ikke tælles med). Byrådscentret/Informationsafdelingen har flottet sig og sat hele 10 grisebasser på højkant. Vi trækker lod blandt de rigtige svar, og svarene skal vi have senest tirsdag den 20. december kl Nisse-Nielsen kupon Det rigtige svar er: Nisse-Nielsen gemmer sig steder i personalebladet Navn: Arbejdssted: Hjemmeadresse: Postnr: Tlf.nr. ( om dagen )

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune Sundhedsordning for alle ansatte Kære medarbejder i Høje-Taastrup Kommune Du sidder nu med Høje-Taastrup Kommunes tilbud til dig om sundhedsfremmende aktiviteter i 2006. Byrådet sætter

Læs mere

VÆKST AKTIVT LIV UDDANNELSE. Debatmøde om fremtiden i Høje-Taastrup Kommune. Invitation til

VÆKST AKTIVT LIV UDDANNELSE. Debatmøde om fremtiden i Høje-Taastrup Kommune. Invitation til VÆKST UDDANNELSE AKTIVT LIV Invitation til Debatmøde om fremtiden i Høje-Taastrup Kommune Udarbejdet af Høje-Taastrup Kommune, december 2011 Foto: Høje-Taastrup Kommune, Kenn Thomsen Foto: Høje-Taastrup

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

en stemme for din hverdag

en stemme for din hverdag Kommunalvalg den 15. november 2005 i Høje-Taastrup Kommune en stemme for din hverdag Kommunens opgaver fra børnepasning til plejecentre Høje-Taastrup Kommune er en af Danmarks nuværende 271 kommuner. Her

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Nyt fra 25. januar 2006 Nr. 1-12. årgang Høje-Taastrup Kommune - din arbejdsplads Borgmester Michael Ziegler fik overrakt borgmesterkæden af det ældste byrådsmedlem Søren D. Sørensen, da det nye byråd

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006

Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006 Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006 1. Beskrivelse af Høje- Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune er en vestegnskommune med ca. 45.000 indbyggere. 23 % af borgerne er 0-17 år, 58 % 18-59

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Valg til Seniorrådet 2013 28. februar 2013

Valg til Seniorrådet 2013 28. februar 2013 NOTAT Valg til Seniorrådet 2013 28. februar 2013 Handleplan for valg til Seniorråd Formål: At få afklaret hvordan procedurerne omkring det skal være. (Hvornår er de forskellige deadlines) Hente inspiration

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Fritids - og Ungdoms KLUB

VELKOMMEN TIL. Fritids - og Ungdoms KLUB 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Fritids - og Ungdoms KLUB Gørløse Fritids og Ungdomsklub Gørløse Fritids- og Ungdomsklub 2013-14 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder Anne -souschef Jannik -

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar Børnerådet Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OPSAMLING DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE DEN 5. FEBRUAR 2015 INDHOLD Baggrund Program for dialogmødet Opsamling fra paneldebatten Opsamling fra workshoppen Deltagerliste

Læs mere

Gskole Forældrenyhedsbrev

Gskole Forældrenyhedsbrev et fra Glostrup Skole udkommer en gang i kvartalet og er et supplement til de nyhedsbreve, I modtager fra de lokale skoleafdelinger. I forældrenyhedsbrevet fortæller vi om de fælles ting, der rører sig

Læs mere

Kløverbladet. Februar 2010 Årgang 12, Nummer 3. 10/2 Skoleforældremøde. 12/2 Fastelavnsfest. 15/2-19/2 Vinterferie. 23/2 Klubaften

Kløverbladet. Februar 2010 Årgang 12, Nummer 3. 10/2 Skoleforældremøde. 12/2 Fastelavnsfest. 15/2-19/2 Vinterferie. 23/2 Klubaften Kløverbladet 10/2 Skoleforældremøde 12/2 Fastelavnsfest 15/2-19/2 Vinterferie 23/2 Klubaften 24/2 Intromøde for kommende 0. kl. og deres forældre 12/3 Skolens fødselsdag teaterforestilling 3. 7. kl. 17/3

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Syddjurs Kommunes organisation Opdateret Januar 2015 Koncernledelse

Syddjurs Kommunes organisation Opdateret Januar 2015 Koncernledelse Syddjurs Kommunes organisation Opdateret Januar 2015 Koncernledelse Direktion strategi og udvikling Jesper Hosbond Jensen Kommunaldirektør, Ref: Ledelsessekretariatet og Økonomisk sekretariat Poul Møller

Læs mere

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet.

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Maj og Juni 2014 Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Brugerrådsmøde D 20/2 14 Tilstede: Pia, Lotte, Gert, Henrik, Thomas, Albert, Steffen. Vejlederne: Lone, Bruno. Formand: Pia P. Næstformand: Lotte

Læs mere

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2011. Efter generalforsamlingen forsatte vi i bestyrelsen vores arbejde, hvor vi måtte fordele de opgaver, som Ingelise og Pia havde før. Maj/juni: Vores sommerstykke Jorden rundt på 80 dage

Læs mere

Ældredage 2012. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 9. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2012. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 9. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2012 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 4. oktober 5. oktober 8. oktober 9. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

TORSDAGS-NYT. Torsdag den 1. november 2007

TORSDAGS-NYT. Torsdag den 1. november 2007 TORSDAGS-NYT Torsdag den 1. november 2007 Sundhed og trivsel I sidste Torsdagsnyt fortalte jeg kort om skolens fokus på sundhed og trivsel. Fredag før efterårsferien oplevede jeg et sundhedstegn uden lige.

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12

Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12 Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12 Denne årsberetning kommer til at omhandle 2 skoleår, hvor vi, som skole har været i en rivende udvikling. Vi er også

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

Kære forældre. En ny hverdag i skolen. Gribskov, december 2014. Bevægelse på Bjørnehøjskolen

Kære forældre. En ny hverdag i skolen. Gribskov, december 2014. Bevægelse på Bjørnehøjskolen Gribskov, december 2014 Kære forældre 1. august blev læringsreformen en realitet, og den nye hverdag begyndte i både skoler og dagtilbud. Nu nærmer vi os kalenderårets slutning, og vi vil derfor gerne

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 Vi byder de nye børnehaveklasseelever velkommen 1 Nyt fra skolelederen. Kære elever og forældre Så tog vi

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Offentlig Økonomistyring

Offentlig Økonomistyring Offentlig Økonomistyring Artikel trykt i Offentlig Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Touavis. Efter ferien byder vi velkommen til 20 nye elever i 0.klasse. Vi glæder os til at lære børnene at kende. Juni 2012

Touavis. Efter ferien byder vi velkommen til 20 nye elever i 0.klasse. Vi glæder os til at lære børnene at kende. Juni 2012 Touavis Juni 2012 Så blev det tid for afsked med 6.klasse. Det blev markeret ved en heftig fodboldkamp mellem udvalgte 6.kl.-elever og lærere. Nå ja,. og det blev 6.kl. som vandt på straffesparkskonkurrence.

Læs mere

Evaluering Forårs SFO 2017

Evaluering Forårs SFO 2017 Evaluering Forårs SFO 2017 August 2017 I Faaborg-Midtfyn Kommune blev det i efteråret 2016 besluttet, at der skulle være en Forårs SFO fra 1. april 2017. Forårs SFOen blev derefter planlagt i samarbejde

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 23. maj Fredagsbrev nr. 782 Næste uge: 24. maj 26. maj 27. maj 28. maj 29. maj 30. maj Indvielse af bålhytte Fællesfoto kl. 09.30(udenfor) Naturskolen 4.kl. Oprykningsdag Dyredag

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

S a h l F riskole Kløservejen 3, Sahl 8850 Bjerringbro. Udvalg Sahl Friskole og Vores Børnehave 2014/2015. Udvalg fælles for skole og børnehave

S a h l F riskole Kløservejen 3, Sahl 8850 Bjerringbro. Udvalg Sahl Friskole og Vores Børnehave 2014/2015. Udvalg fælles for skole og børnehave Kløservejen 3, Sahl 8850 Bjerringbro Udvalg Sahl Friskole og Vores Børnehave 2014/2015 Udvalg fælles for skole og børnehave Rengøringsudvalg Inge Møller Anita Post El-udvalg Jens Boll Leif Poulsen Martin

Læs mere

Lokalcenter Bjerggården

Lokalcenter Bjerggården Lokalcenter Bjerggården Østerøgade 20 8200 Aarhus N Tlf. 8713 3200 Aktiviteter arrangementer & menuplan MÅNEDSBLADET juli 2015 Læs inde i bladet: Brugerrådet holder ferie s. 2 Caféens ferie s. 5 GÅGRUPPE

Læs mere

Vibeke skriver. Vibeke Gaden

Vibeke skriver. Vibeke Gaden Vibeke skriver. Så er et nyt skoleår godt i gang på Kragelund Skole og med det ligeledes en masse nye og spændende ting. Skolen summer af liv og forventninger til ny viden, nye oplevelser og nye venner.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag d. 6/2-2013

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag d. 6/2-2013 Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag d. 6/2-2013 Tilstede: Nuværende bestyrelse; Sanne, Lene, Helle, Karsten, Hanne, Thomas og Rikke. Fraværende Marika (suppleanter) Herudover deltog nyvalgte suppleanter

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Dagplejen 2 Indholdsfortegnelse Baggrund s.4 Mål s.4 Metode s.4 Opfølgning s.5 Sammenligninger med andre kommuner s.5 Svarprocenten s.5 Undersøgelsens konklusioner s.5

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 22. årgang December 2014 Nummer 4 Friske VHK ere på Damhusengen God jul og godt nytår Efterlysning Aktivitetskalender Rytmer Harmonicafé Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN Medlemsavis

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 1 og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 med udgangspunkt i Søren Ulrik Thomsens digte: Det værste og det bedste Et eksempel på evaluering af komplekse, subjektive og helt umålelige processer.

Læs mere

Lillevangsposten. November - December 2015. 17. årgang nr. 6

Lillevangsposten. November - December 2015. 17. årgang nr. 6 Lillevangsposten November - December 2015 17. årgang nr. 6 1 Indhold: Side 3: Side 5: Side 6: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side 16: Side 18: Side 19: Side 21: Kalender Lillevangs dagtilbuds aktiviteter

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Børnerådet. Referat Onsdag den 26. marts 2014

Børnerådet. Referat Onsdag den 26. marts 2014 Børnerådet Onsdag den 26. marts 2014 Børne- og Ungeudvalget: (I) Brigitte Klintskov Jerkel (C) Bjarke Abel (A) Claus Engskov ( O) Anne Marie Lyduch(V) Forældrebestyrelsesformænd: Leon Hoffbeck (Distrikt

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret Nr. 1 - december 2011 Åbent hus d. 4. september Det nye støttecenter tager form Alle ansatte på støttecentret Om Støttecenter Hovedstaden Støttecentret Hovedstaden er et værested for udeboende døve, der

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015.

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. En gang om året skal skolebestyrelsen redegøre for, hvad den har beskæftiget sig med i årets løb. Referater fra de enkelte møder findes på skolens intranet

Læs mere

Første maj tale Middelfart 2015.

Første maj tale Middelfart 2015. Første maj tale Middelfart 2015. Igennem de seneste 8 år har jeg haft fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Middelfart, hvor jeg hver gang har medbragt nogle små ting til talerne. I år har jeg valgt

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld X Dorthe Friis

Læs mere

www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev August/september Dus Mellervang Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst

www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev August/september Dus Mellervang Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst Nyhedsbrev August/september Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes

Læs mere

Skovbakkeskolens sommernyhedsbrev

Skovbakkeskolens sommernyhedsbrev Skovbakkeskolens sommernyhedsbrev Goddag og farvel Ved skoleåret afslutning og begyndelse er det tid til at sige farvel til afgående personale og goddag til nyt personale på Skovbakkeskolen. Barselsorlov

Læs mere

Julemarked på Lyngparken.

Julemarked på Lyngparken. December 13 Januar 14 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december måned onsdag, den 4. Sang kl. 10.00 kl. 13.30 torsdag, den 5. kl. 10.00 Sct. Jacobi Skoles Kor underholder tirsdag,

Læs mere

Egelundskolens SFO. Velkomstfolder skoleåret

Egelundskolens SFO. Velkomstfolder skoleåret Egelundskolens SFO Velkomstfolder skoleåret 2013-2014 Personalet på Egelundskolens SFO Jonas 1.a Mediha 2.b Carsten afd.led. Jacob afd.led. Tina 0.b Frederikke 2.a Helle 0.a Birgit 3.b Bill 0.a Lise 3.a

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til.

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Vi vil også gerne gentage vores tilfredshed med en fælles aftale med

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. Arbejdstidsspillet Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få

Læs mere

ET SKRIDT AD GANGEN Erfaringer fra arbejdet med digitale redskaber i kommunale dagtilbud

ET SKRIDT AD GANGEN Erfaringer fra arbejdet med digitale redskaber i kommunale dagtilbud Et skridt ad gangen 1 ET SKRIDT AD GANGEN Erfaringer fra arbejdet med digitale redskaber i kommunale dagtilbud Hver dag arbejder de danske kommuner for at udvikle dagtilbud af høj kvalitet. Det er her

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Klubmesterskaber 2008

Klubmesterskaber 2008 Klubmesterskaber 2008 Version 1 www.vi39.dk/badminton/badminton.htm 1 www.vi39.dk/badminton/badminton.htm www.vi39.dk/badminton/badminton.htm Badmintonafdelingen byder herved velkommen til Seniormesterskaberne

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

ARRANGEMENTER FOR BØRN FORÅR. www.tbib.dk

ARRANGEMENTER FOR BØRN FORÅR. www.tbib.dk ARRANGEMENTER FOR BØRN FORÅR 2016 www.tbib.dk Indholdsfortegnelse Film- og historie............. side 3 Hyggedag for tumlinge.......... side 3 Småbørnswing - 0-3 år.......... side 4 Dagplejetræf i Løgumkloster........

Læs mere