Storproducent af kørestole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Storproducent af kørestole"

Transkript

1 Gnist Personaleblad for Skive Kommune nr. 3 juni 2008 Arbejdstøj med stil Besøg hos BOMI: Storproducent af kørestole Kommunale løbere Informationer Nyheder Personaleforeningen Kunstforeningen Sportsforening

2 2 Gnist Regnskab 2007 Læs i dette nummer af Gnist: Leder Danmarksrekord i budgetlægning af Per Mathiasen, kommunaldirektør Selvom vi har utrolig meget styr på den daglige økonomi, er det altid med nogen spænding at vi venter på sandhedens øjeblik, regnskabets time, hvor vi ser den samlede kommunale økonomi beskrevet. I en tid hvor vi til stadighed oplever et markant udgiftspres, og er underlagt en særdeles stram statslig styring, er det i sig selv ikke altid lige nemt at overholde de lagte budgetter. Og når dette gælder, samtidig med at vi skulle danne en ny kommune, kunne man godt frygte at det ville blive meget svært at ramme rigtigt rent budgetmæssigt. Alene sammensmeltningen af fire kommuners, samt de tidligere amtsinstitutionernes, økonomi var en opgave af sisyfosiske dimensioner. Når man dertil lægger de øvrige udfordringer med fusionen, harmonisering af serviceniveauet, sammenlægning af administrative enheder, placering af medarbejdere med mere, ja så må man erkende at det næsten virkede som en uoverkommelig opgave. Men trods disse svære betingelser står vi nu med et særdeles flot regnskab. Per Mathiasen, kommunaldirektør Når vi ser på kommunens driftsudgifter, er der tale om et budget på ca. to mia. kr. I forhold til det oprindelige budget er der i regnskabet tale om en afvigelse på ca. 20 mio. kr. svarende til 1 %, og når vi indregner nødvendige tillægsbevillinger, til blandt andet tidligere amtslige institutioner, kommer vi helt ned på en afvigelse på 0,02 % Og det vel at mærke på et budget der er på kr.! Det er da et imponerende flot resultat. Jeg fristes til at påstå at det ligner en danmarksrekord i budgetlægning. For mere præcist kan et budget faktisk ikke blive. Resultatet illustrerer på fornemste vis den store dygtighed og store ansvarlighed, der kendetegner ledere og medarbejdere i Skive Kommune. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke jer alle for det usædvanligt flotte resultat - både at budgettet er lagt korrekt, og at vi på kommunens mange arbejdspladser har holdt os inden for budgettets rammer. Det er rigtig godt gået! 3: Første år - første regnskab 4: Flot og funktionelt arbejdstøj 5: Tøj skaber gladere medarbejdere 6: 100 års færge og havnejubilæum 8: Strejkeaktiv 10: Social institution og produktionsvirksomhed 12: Mission: flere kommunal fødder til Skiveløbet 13: Ny kroniker-model på det kommunale podie 14: 100 nye kopiprintere 15: Når ulvene hyler og heksene de danser... 16: Personaleforeningen 18: Kunstforeningen 19: Sportsforeningen 20: Gården på farmshow Udgivet af Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive, tlf Redaktion: HR og Kommunikation Ansvarshavende: Kommunaldir. Per Mathiasen Tekst: HR og Kommunikation Layout: Idé af Hartly og Møller Reklamebureau og HR og Kommunikation Tryk: HandyPrint A/S Foto: Colourbox, Redaktionen og Skive Kommune, hvis ikke andet er nævnt. Bladet Gnist udkommer fem gange årligt og uddeles til alle medarbejdere ved Skive Kommune. I bladet anvendes det nye komma. Oplag: stk. Næste nummer udkommer: 23. sept Deadline næste nummer: 2. sept Redaktionsgruppen: Bladets indhold besluttes af Redaktionsgruppen. Oplysninger om redaktionsgruppen kan fås ved henvendelse til redaktør Malene Brink, tlf , 21: Ofte stillede spørgsmål om personaleforhold 22: Fratrædelser 23: Tiltrædelser 24: Guld og sølv - ingen bly

3 Gnist 3 Første år - første regnskab 2007 var et historisk år for Skive Kommune vil således først og fremmest blive husket som året, hvor de tidligere Sallingsund, Skive, Sundsøre og Spøttrup kommuner smeltede sammen til én ny storkommune med godt indbyggere. Regnskabet for 2007 er således også det første regnskab i Ny Skive Kommune. På forhånd har der været stor usikkerhed om hvorvidt budgettet for 2007 ville give et retvisende billede af kommunens serviceniveau og udgifter. Med sammenlægningen af fire kommuner, harmoniseringen af serviceniveauet og overtagelsen af opgaver fra det tidligere Viborg Amt har den nye kommune stået overfor en kolossal udfordring. Det er på denne baggrund over al forventning, når vi kan konkludere, at regnskabet 2007 for den nye Skive Kommune ser endog rigtig godt ud. Regnskabet for 2007 kan karakteriseres ved følgende: Driftsbudgettet er overholdt. Der har været råderum til at iværksætte en lang række anlægsaktiviteter. Det er sket samtidig med en forbedring af kommunens grundlæggende økonomiske soliditet. Driftsbudgettet er på imponerende vis helt overholdt De skattefinansierede driftsudgifter er på mio. kr. i regnskab 2007, hvilket er 3 mio. kr. mindre end det korrigerede budget, svarende til mindreforbruget på udgifter til overførselsindkomster. Anlægsudgifterne nye initiativer Nytænkning og udvikling kræver investeringer. Kommunens målsætning er et anlægsniveau på gennemsnitligt ca. 40 mio. kr. om året. I 2007 er der afholdt udgifter på 84,5 mio. kr., hvilket blandt andet har været muligt som følge af merindtægter fra salg af jord. Der er således bl.a. afholdt udgifter til ældrecentre i Jebjerg og Roslev samt Gigtplejehjemmet, boenheder på handicapområdet på Mejsevej og Jyllandsgade, renovering af rådhustorvet og gågader i Skive By, vejrenoveringer, stier bl.a. Vestsallingstien, byudviklingsprojekter i bl.a. Skives østlige bykerne og Oddense, Lem Multihus, Sparbank Vest Arena, skolerenoveringer på bl.a. Resen, Brårup, Nr. Søby og Ørslevkloster skoler samt det nye bibliotek/rådhus. Den økonomiske handlefrihed Regnskabet for 2007 udviser endvidere en god balance i økonomien: Det ordinære driftsresultat er på 39 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning udgør ved udgangen af 2007 knap 190 mio. kr., hvilket er en forbedring på godt 11 mio. kr. i løbet af året. Den langfristede gæld er reduceret med 13 mio. kr. På den skattefinansierede service er udgifterne i regnskabet på mio. kr. svarende til det korrigerede budget. I løbet af året har det været nødvendigt at give tillægsbevillinger på 14 mio. kr. primært til merudgifter til opgaver overtaget fra det tidligere amt til blandt andet kollektiv trafik og sociale institutioner. Endvidere er indtægten på 7 mio. kr. fra boligforeningernes administration af ældrecentrene først indgået i Korrigeres der for denne merudgift på netto 21 mio. kr. i alt, er der en afvigelse på 0,4 mio. kr. mellem det oprindelige budget og regnskabet. Det vil sige at der kun er en afvigelse på 0,2 promille i forhold til kommunens serviceudgifter på næsten 1,7 mia. kr. På de kommunale serviceområder er der således samlet brugt nøjagtigt det budgetbeløb, der har været afsat. Dette er unikt i en situation, hvor der som udgangspunkt har været så mange usikkerhedsfaktorer under budgetlægningen. Det er således en imponerende indsats, der er ydet af alle ansatte ved Skive Kommune i det forgangne år. Skive Kommune har således leveret den service til borgerne, byrådet har forudsat i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for Samtidig har Skive Kommune overholdt den vækst i serviceudgifterne der er aftalt mellem regeringen og Kommunernes Landsforening. Mere information Du kan læse hele regnskabet for 2007 på Skive Kommunes hjemmeside > Kommuneinfo > Regnskab 2007

4 4 Gnist Nyt arbejdstøj Flot og funktionelt arbejdstøj Medarbejderne i ældreområdet har fået nyt arbejdstøj. Og ikke nok med at det er nyt tøj, det er også både smarte modeller og farver, og så er det rigtig rart at arbejde i, sådan lyder nogle af holdningerne fra medarbejderne. - Vi valgte ret hurtigt at vi vores nye beklædningsordning skulle være en købsordning. I dag er der masser af muligheder for at lease tøj, men jeg er ikke i tvivl om at vi sparer en del på økonomien ved at købe og vaske vores eget tøj, fortæller Jørgen Vester. Tøjordningen omfatter alle 1050 medarbejdere på ældreområdet. - Ikke alle medarbejdere har fået tøj endnu, men vi arbejder på højtryk, og vi forventer at de sidste får tøj i løbet af efteråret, lover Anne Grethe Sørensen og Lisbeth Dahl Christensen som står for registrering og udlevering af tøjet, og de tilføjer; - Det er en ren fornøjelse at udlevere det her tøj til kollegerne, vi kan høre at de har glædet sig til at få det nye tøj, og de bliver så glade når det bliver deres tur. Valgfrihed Hver medarbejder kan få op til 16 stykker tøj afhængig af den profil den enkelte har. Der er f.eks. forskel på om man er udekørende, arbejder på et ældrecenter eller med træning. - Jeg synes der er tænkt på næsten alt og alle, f.eks. er der t-shirts med rund eller v-hals, der er lange bukser og piratbukser med både høj og lav talje, der er vintertøj og sommertøj osv., siger Britta Hessellund. - Tøjet er rart at røre sig i og det ser godt ud, og det synes jeg også er vigtigt for vores image. Både overfor borgerne, men også når der skal rekrutteres nye kolleger. Det er rart at vores arbejdstøj følger med moden, supplerer Inge Jensen. - Selvom der er mange valgmuligheder når arbejdsgarderoben skal sammensættes så er der også ting på ønskeli- Det er Jørgen Vester (tv) leder af serviceafdelingerne i Ældreservice Vikarkorps, Teknik og Vaskeri der sammen med Erik Christensen og Poul Dalgaard fra Indkøbsafdelingen har gennemført det store arbejde med EU-udbud. I udbudsmaterialet blev alle krav til tøjet beskrevet f.eks. farver, kvalitet, sortiment herunder etniske krav, produktionsform og pris. Medarbejderne i Vikarkorpset er ikke i tvivl, det nye arbejdstøj er både rart at have på og ser godt ud. Her er det social og sundhedshjælpere Britta Hessellund (th) og Inge Jensen samt sygehjælper Hanne Østergård (tv) fra Vikarkorpset som viser dele af kollektionen af det nye arbejdstøj. sten. F.eks. er mobiltelefonen et uundværligt arbejdsredskab for mange medarbejdere og til den mangler vi en taske. Derfor er vi i gang med at udvikle en telefon-taske sammen med vores leverandør, fortæller Jørgen Vester. Medarbejderindflydelse For at sikre medarbejderes ønsker og holdninger undervejs i processen er der nedsat et beklædningsudvalg bestående af medarbejder og ledelsesrepræsentanter. Udvalget har været med fra processens start og fortsætter med evaluering og videreudvikling. Undervejs har udvalget prøvet og bedømt alt tøjet i forhold til komfort, kvalitet, funktionalitet osv. Fornuftig økonomi - Udseendet og komforten har været meget vigtigt, men pris, levering, service og produktionsforhold har vi også lagt særlig vægt på. Generelt kan jeg konkludere at også på disse områder er vi meget tilfredse. Ordningen er økonomisk rigtig, leverandørernes service er i top og produktionen foregår under fuld acceptable medarbejder og miljøvilkår, slutter Jørgen Vester.

5 Gnist 5 Klæder skaber folk: Tøj skaber gladere medarbejdere Der er tøjprofiler til alle typer jobs i ældreområdet. Hver medarbejder får op til 16 stykker tøj afhængig af profilen. Alt tøjet bliver mærket så den enkelte medarbejder bruger sit eget arbejdstøj. Tøjet må kun bruges på arbejdet og bliver vasket i kommunes vaskeri.

6 6 Gnist 100 års jubilæum Til stor gælde for mange furboer kom Sleipner-Fur, Fursund og Stenøre sejlende ind i Fur Havn sammen. Sleipner Fur er Furs navlestreng til fastlandet, og sejler ca. 70 dobbeltture mellem Fur og Salling døgnet rundt. Færgen er bygget i 1996 og skræddersyet til sundets trafikmønster. Den kan medtage 30 personbiler. Stenøre fungerer i dag som reserve på overfarten. Fursund betjente overfarten fra 1932 til års færge- og Af museumsinspektør John Brinch Bertelsen, Fur Museum. Foto: Knud Peder Jensen, FurNyt Pinselørdag den 10. maj var der folkefest på Fur Havn. Skive Kommune inviterede til noget så usædvanligt som et tredobbelt 100 års jubilæum! Hovedparten af de deltagere i jubilæet opfattede arrangementet som et havne- eller færgerijubilæum. I virkeligheden var det kommunaliseringen, der var den helt afgørende nyskabelse. Tredobbelt jubilæum I 1908 overtog Fur Kommune færgeriet, og i kølvandet herpå gennemførte man de største investeringer, der nogensinde var set på Fur. Man udskiftede den gamle rofærge med en moderne motorfærge, og man byggede en færgehavn. Færge med plads til én hestevogn Øens første motorfærge fra 1908 var som noget nyt bygget med et dæk til en hestevogn. Det var et stort fremskridt! Kort før 1920 hørte færgemanden på Fur en ukendt lyd. Han kikkede mod Branden, hvor lyden kom fra, og han så en automobil. Den ville til Fur! Færgemanden kontaktede sognerådsformanden og spurgte om, hvad han skulle gøre. Sognerådsformanden tænkte sig om længe. Så svarede han tøvende: Du bliver nok nødt til at tage den med til Fur, og tilføjede hurtigt: Men du skal sørge for, at den kommer tilbage igen! Færger bliver for små I 1932 indsattes en ny færge med plads til tre biler. Den blev også for lille og afløstes i 1956 af Fuurø med plads til hele 10 biler. Ved indsættelsen virkede den så stor, at nogle tænkte: "Den får vi da aldrig fyldt!" Få år senere var også den for lille! Der kom nye færger i 1966 og igen i Trafikpresset voksede og voksede. Selv om der blev sejlet med to færger i pendulfart oplevede man kun, at bilkøerne blev længere og længere. Furs havn og færgeri har sat adskillige kommunale rekorder. Havneudvidelsen og færgeindsættelsen i 1956 var endnu engang Fur Kommunes absolut største investering og anlægsarbejde. Forgangskommune med ny færge Grænseoverskridende var også Sundsøre Kommunes udvikling af færgen Sleipner-Fur, der blev indsat i Denne færge med motorer og vendbare propeller i begge ender samt klappe om bord blev banebrydende. Kommunen havde skabt en helt ny generation af Limfjordsfærger. Denne type sejler nu også på Hvalpsund og er på vej ved Venø samt mellem Mors og Thy. Joh, på det punkt var Sundsøre Kommune en foregangskommune sejler årligt til Fur I dag sejler Sleipner-Fur årligt mere end personer over Fur Sund. Et imponerende tal, men jo helt naturligt, for Fur har udviklet sig til Skive Kommunes største turistmagnet, og øen rummer et unikt råstoferhverv, der skal have ført omkring tons moler med færgen og ud i den store verden. Når man kan se bagud i tid, kan man også spå om fremtiden, for man kender de mekanismer, der styrer udviklingen. Som museumsmand på Fur tør man godt spå, at det går med Sleipner- Fur, som det er gået alle andre færger ved Fur Sund: Den bliver også for lille!

7 Gnist 7 Borgmester Flemming Eskildsen, der selv bor på Fur, holdt tale ved festlighederne i forbindelse med det tredobbelte jubilæum. Han skildrede færgeriets og havnens historie, og fortalte blandt andet om det enorme fremskridt det var da den første motordrevne færge Sleipner blev indsat på overfarten i havnejubilæum Sleipner klar til aftægt Udviklingen er gået så hurtig, at tiden er løbet fra færgerne i løbet af blot 10, 15 eller 20 år. Sleipner-Fur har nu sejlet i 12 år med en lille træfærge fra 1966 som reservefærge. Tiden er ved at være moden til, at Sleipner -Fur kommer på aftægt som reservefærge for den næste nye færge. Skive Kommune har overtaget et færgeri og en havn, hvor der er tradition for kommunale rekorder. Det er da noget af en arv at skulle løfte! Jubilæumstalerne var enige om, at Fur skal have en velfungerende havn og en tidssvarende færge. Det bliver spændende at se, hvad fremtiden bringer. Brobyggeri Fur Sund adskiller Fur fra resten af Skive Kommune. En bro? Nej! Det blev uddebatteret for omkring 20 år siden. På forunderlig vis har jubilæet på Fur alligevel slået bro over vandet. Jubilæet var kulminationen på trekvart års minutiøs planlægning i et jubilæumsudvalg, der bestod af repræsentanter fra Skive Kommune, Fur Museum, Fur Sogneforening, Furs Forenede Foreninger og Fursund Turistforening. De "selvrådige" øboere og "den store, stygge" fastlandskommune fandt sammen i et velfungerende samarbejde og løftede en fælles opgave. Man fandt ud af, at "de andre" da slet ikke var så ringe endda. Det samarbejde slog bro mellem centralmagt og lokalbefolkning. Det er det nærmeste vi kommer brobygning ved Fur Sund. Og det er da heller ikke så ringe endda! Henning Svinth har bygget en række færgemodeller. Her står han ved en model af den første Sleipner som sejlede på Fursund fra 1908 til Henning Svinth er i øvrigt bror til Villy Svinth som er overfartsleder på Furfærgen i dag.

8 8 Gnist Strejke Social og Sundhedshjælper Alice Meier arbejder til daglig i Ældreområdets Distrikt 6, men tre uger i april i år var hun en del af FOA-strejken Strejkeaktiv Hvad laver man når man strejker? Hvordan finder man sammen om at gå gennem gaderne med bannere og sange? Og hvad siger omverdenen til at man strejker? Det var spørgsmål som disse der fik redaktionen af Gnist til at kigge bag om FOA-strejken. Af Malene Brink, kommunikationskonsulent i HR og Kommunikation. Jeg har sat Alice Meier stævne i hendes pause midt på dagen i Glashuset på Thorupsgade i Skive. Alice Meier er social- og sundhedshjælper, og rigtigt glad for sit arbejde. Til daglig cykler hun rundt til den gruppe borgere som hun skal hjælpe i Ældreplejens Distrikt 6 - det indre område af Skive by. Har du prøvet at strejke før? Nej. Jo, det har jeg faktisk, leer Alice og forklarer; som ung arbejdede jeg på en møbelfabrik, hvor vi nedlagde arbejdet. Jeg husker at vi mødte op hos fagforeningen, fik vores kryds for dagen og gik hjem igen. Så den strejke kan slet ikke sammenlignes med denne. Hvordan oplevede du tiden op til strejken? Det var faktisk en spændende tid. Jeg synes der kom meget positiv fokus på vores fag. Og blandt kollegerne kunne man tydeligt mærke at alle var sikre på at strejken faktisk kom at det ikke bare var tom snak. Ligesom mange af mine kolleger hørte og læste jeg nyheder så ofte som muligt, og surfede på internettet for hele tiden at følge med i hvordan tingene udviklede sig. Hvor var du på strejkens første dag? På arbejde! Jeg kan huske det var Dronningens fødselsdag, og at jeg var lidt spændt på hvordan den første strejkedag ville blive. Da meldingen kom om at vi skulle strejke var nødberedskabet klar. Vi havde også fået vores instrukser om hvilke opgaver der var omfattet af strejken, og som vi altså ikke måtte udføre. Men alligevel havde jeg da lidt sommerfugle i maven, for hvordan ville det blive at sige nej til opgaver som borgerne enten bad mig om, eller som helt naturligt er en del at det daglige arbejde. Hvordan reagerede borgerne på strejken? Vi havde snakket om at det sikkert var rædsomt at være i nødberedskab, men det synes jeg faktisk ikke det var. Vi fik utrolig stor opbakning fra vores borgere. De var fulde af forståelse og blev ved med at sige hæng i til os, så jeg oplevede kun at de støttede os hele vejen. Jeg har dog hørt fra kolleger at enkelte borgere i skuffelse skældte lidt ud, men efter strejken har alle fået snakket ud, og er godt tilfredse, smiler Alice.

9 Gnist 9 Her i løbet af forsommeren har sygeplejerskerne også strejket. De har lavet forskellige kreative indslag i deres strejke, her er det de jydske heste (eller øg?) ved Ådalen som har fået dækken på med teksten ØG de offentlige ressourcer. På det indsatte billede er synger de strejkende sygeplejersker foran rådhuset. Hvad lavede I under strejken? Vores tillidsrepræsentanter og ledere lavede en beredskabsplan for to uger ad gangen, vi arbejder jo syv dage om ugen og i skiftende vagter. På skift var vi sat på som vagt og nogle var sat på med en stjerne. En stjerne betød at man var reservevagt, det vil sige man kunne blive kaldt på arbejde hvis der var sygdom blandt vagterne. Ellers var vi strejkende eller havde vores planlagte fridage. Strejken faldt midt i konfirmationstiden, men jeg synes vores tillidsrepræsentanter og ledere var gode til at planlægge vores fridage så dem der f.eks. skulle holde konfirmation havde fri til det. Alle dem der var strejkende mødte hver morgen hos FOA og fik et stempel. For i strejkeperioden var vi egentlig ansat hos FOA, som også betalte vores løn. Hver morgen blev vi orienteret om hvordan strejken forløb, om der var forhandlinger osv. Jeg synes også at FOA s folk var rigtig gode til at besvare spørgsmål og sikre at vi alle vidste hvad der foregik. Og så var det dejligt at mødes med alle kollegerne. Når man som jeg er udekørende på cykel er der ikke altid tid eller mulighed for at mødes med resten af kollegerne i frokostpausen. Men under strejken snakkede jeg med masser af gode kolleger hver dag i tre uger - og det er da dejligt, smiler Alice. Specielt sammenholdet i gruppen var fantastisk at opleve, synes jeg. Det var tydeligt at mærke at vi var sammen om denne sag, og der var fuld opbakning til de arrangementer vi blev præsenteret for. Demonstrationer FOA havde etableret et aktivitetshold som stod for planlægning og afvikling af forskellige arrangementer. Så efter morgenens møde gik vi til dagens arrangement. Det kunne f.eks. være et optog gennem Skive by, ned forbi rådhuset, hvor vi gik med bannere og sang, leer Alice som også beskriver at det er en lidt sjovt oplevelse, som indfødt skibonit, at gå gennem Skives gader som demonstrant og møde en masse mennesker man kender. Men jeg synes vi har fået stor opbakning og så er strejke-tiden egentlig en sjov oplevelse at tænke tilbage på sammen med alle de gode kolleger, slutter Alice Meier.

10 10 Gnist En arbejdsplads i kommunen Social institution og produktionsvirksomhed Alle medarbejdere på BOMI bruger og udvikler sine kompetencer, og det gælder uanset om man er ansat på almindelige vilkår, er i afklaring eller ansat under særlige vilkår. BOMIs hovedopgave består i at afklare arbejdsevnen hos borgere med fysiske, psykiske eller sociale årsager, der gør at de er i fare for at blive udstødt af arbejdsmarkedet. En tur rundt på arbejdspladsen BOMI viser at her er tale om en arbejdsplads som har mange ligheder med en industrivirksomhed, men samtidig er der stor fokus på social rummelighed, medarbejderfunktioner og kompetencer. Før strukturreformen var BOMI en institution under Viborg Amt. I dag er BOMI en del af arbejdsmarkedsområdet under Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen i Skive Kommune. De borgere som henvises til BOMI kommer fra Skive og Viborg kommuner. Arbejdspladsens primære opgave er at afklare borgere hvis arbejdsevne på grund af fysisk, psykisk eller sociale årsager er i en marginal position i forhold til arbejdsmarkedet. - Når BOMI benyttes til afklaring af arbejdsevnen, er det primært fordi almindelig virksomhedspraktik ikke er brugbar på grund af sagens tyngde eller kompleksitet. Alle BOMI s ansatte, som er beskæftiget med afklaring af arbejdsevnen, har særlige socialfaglige kompetencer. Det kan f.eks. være alt fra håndværkere i produktionen til læge, psykolog, fysioterapeut og socialrådgivere. Der er således tale om spidskompetencer i relation til at få arbejdsevnen så godt belyst som muligt med henblik på at sætte fokus på ressourcer samt at klarlægge og nedtone barriererne mest muligt. - Nogle borgere bliver henvist efter langvarig ledighed og skal trænes i at gå på arbejde, møde til tiden og fungere på de vilkår der er på en arbejdsplads. Andre bliver henvist på grund af langvarig sygemelding efter nedslidning, problemer med bevægeapparatet, psykiske lidelser som de- pression eller f.eks. en mindre blodprop i hjernen, forklarer centerchef Birger Gudmandsen. Afklaring eller produktion Engang imellem bliver Birger Gudmandsen spurgt om hvad der er vigtigst; at en borger bliver afklaret i sin arbejdsprøvning, eller at en deadline i produktionen overholdes? Svaret er klart: Begge dele er vigtigt. - Hvis vi ikke holder vores aftaler overfor kunderne om levering af høj kvalitet til tiden, så har vi ingen kunder, og dermed mister vi redskabet til afklaring. Samtidig er vi sat i verden for at løse en opgave om afklaring af borgere som af den ene eller anden årsag er på overførselsindkomst, forklarer Birger Gudmandsen. Sundhed og selvværd er vigtigt At BOMI er en virksomhed med stort socialt fokus kommer til udtryk på mange måder. Her bliver der taget hånd om både den enkelte medarbejder og om fællesskabet. - Det at gå på arbejde er med til at give selvværd, men den enkelte kan også have helt andre problemer som han tumler med. Så forsøger vi at få det afklaret og forhåbentlig løst på en - Vores seneste opfindelse er denne cykel, forklarer Birger Gudmandsen, mens han viser en næsten færdig prototype. Kassen foran til at fragte børn, madvarer osv. mangler. Den er på vej, og bliver produceret i glasfiber af en underleverandør. - Forskellen på vores cykler og alle andres er blandt andet at stangen, som man svinger benet over, ligger meget lavt. Det er vigtigt for folk med ben- eller ryglidelser. En anden stor forskel er styringen af cyklen. Her er akslen lavet så hjulene drejer som på en bil rundt i svingene på den måden vælter cyklen ikke i et skarpt sving, selvom der er læs på. Og sidst, men ikke mindst, kan cyklen fås med motor, så folk som har svært ved at træde en almindelig cykel op ad bakker nemt kan nyde en cykeltur på denne, fortæller Birger Gudmandsen.

11 Gnist 11 Produktionen på BOMI omfatter mange forskellige typer jobs, her er det produktion af bagagebærere (tv) og elektroniske delkomponenter til tvapparater (th). ordentlig måde, siger Birger Gudmandsen. Som en generel indsats til gavn for alle er der både sundt og fedtfattigt mad i kantinen, fordi sundhed er med til at give trivsel. - Hvis en medarbejder ønsker det, kan han/hun få lagt en kostplan. Det betyder meget når man skal tilbage på arbejdsmarkedet at man lever sundt og måske får smidt nogle af de ekstra kilo. Vores rekord var en medarbejder som fulgte sin kostplan, og tabte sig 40 kg mens hun arbejdede her, fortæller Birger Gudmandsen. BOMI producerer hvert år kassevis af sparebøsse-postkasser som blandt andet sælges på posthusene over hele landet. Den store fælles kantine danner rammen om pauser, måltider, socialt samvær, netværk der etableres og fællesmøder, og så er den stedet hvor der holdes fælles personalemøder. Værkstederne samlet Før kommunalreformen var der aktiveringsværksteder i henholdsvis Skive, Balling, Durup og Thorum. Værkstederne i Durup og Balling blev nedlagt i Værkstedet i Skive er blevet flyttet til BOMI. I marts måned i år har Skive Byråd netop besluttet at nedlægge værkstedet i Thorum, men stedet fortsætter som udegruppe som en satellit under BOMI. mabr Fakta om BOMI Centerchefen er øverste ansvarlig herudover består chefgruppen af en socialfaglig chef, produktionschef og en administrationschef. Virksomheden har 60 ordinære medarbejdere, som bl.a. omfatter socialrådgivere, fysioterapeut, kontorassistenter, køkkenpersonale, håndværkere og en sælger. Fakta om den sociale institution: Hver år har BOMI ca. 300 personer i aktivering og opkvalificering samt 150 personer gennem afklaring af arbejdsevne. Herudover er 75 personer i beskyttet beskæftigelse, heraf 14 i en fast autistgruppe. Den medarbejder som i øjeblikket har højst anciennitet på BOMI har været ansat i 37 år. Fakta om produktionsvirksomheden: Virksomheden omsætter for mio. kr. om året. BOMI s egenproduktion består hovedsageligt af kørestole, cykler med tre hjul, bagagebærere og værkstedsreoler. BOMI er et særdeles anerkendt varemærke inden for hjælpemidler og er især anerkendt for depotstole og bliver her betragtet som værende blandt branchens bedste. Herudover er BOMI fast underleverandør til en række virksomheder, bl.a. Flextronic, Porsaco, CUC Engineering, Vikan, Inventa, Dantherm m.fl. BOMI behersker mange fagområder og er derfor i stand til at løse mangeartede produktionsopgaver for virksomheder.

12 12 Gnist Sundhed Mission: Flere fødder fra kommunen i Skiveløbet! Den 13. og 14. september er det 36. gang, at Skiveløbet finder sted. Også i år kan man deltage i forskellige former for løb, cykling og stavgang. Der har været for langt mellem de kommunale ben i de senere år. Men det er en skade, der kan løbes væk! Kulturdirektør Erland A. Nielsen og forebyggelseschef Eva Henriksen er gået sammen om at fremme den kommunale deltagelse i Skiveløbet. Derfor lægges der planer om en række aktiviteter, som kan gøre Skiveløbet til et endnu mere attraktivt tilbud for kommunens ansatte. - Vi tror, det kan være med til at skabe glæde og sammenhold på arbejdspladsen. Vi ønsker at gøre løbet til en festlig oplevelse for vores medarbejdere og kolleger, udtaler Erland A. Nielsen. Største firmahold? De seneste år har Skive Kommunes deltagelse været til at overse. Derfor er målet nu, at mindst 200 ansatte fra Skive Kommune deltager - som kommune, vel at mærke! - Jeg tror, mange ansatte har været med i løbet, men det har været på egen hånd, eller på ægtefællens eller kærestens hold. Kommunen som arbejdsplads har udgjort en lille del af tilmeldingerne. Nu vil vi gerne opprioritere kommunens profil i Skiveløbet, siger Erland A. Nielsen. Ifølge Skiveløbets hjemmeside var det største firmahold i 2007 fra Dantherm, med 190 medarbejdere. Med 200 tilmeldte kan Skive Kommune godt blive den største deltagende arbejdsplads. Musik og sundhed Planlægningen af Skive løbet er i fuld gang. Planen er at der opstilles et stort telt til kommunens deltagere, hvor der bl.a. skal spilles levende musik. I samarbejde med KOL-koordinatorerne og foreninger, f.eks. Hjerteforeningen, vil man gerne oprette en lille sundhedsbiks, hvor man kan få målt lungefunktion, blodtryk m.m. Eva Henriksen ønsker også at sætte fokus på kosten: - Vi har planer om at tilbyde gratis, sund mad til alle tilmeldte. Som smager godt. Men kan man ikke undvære en pølse med brød, kan man også få det men så koster det! siger hun med et smil. Nobel kappestrid Planlægningsgruppen barsler også med en nobel kappestrid mellem kommunens afdelinger. - Vi ved ikke helt endnu hvordan konkurrencen skrues bedst sammen. Måske kan man konkurrere mod en udvalgt person. Men vi vil under alle omstændigheder have fokus på graden af deltagelse og her har man som afdeling chance for at vinde, selv om man ikke kommer først i mål, fortæller Erland A. Nielsen. jfho Læs mere... om løbet på Tilmeldinger skal være afsendt senest den 20. august. Der vil blive informeret om kommunal tilmelding i løbet af sommeren.

13 Gnist 13 Ny kroniker-model på det kommunale podie! Af Jakob From Høeg, Udviklingskonsulent i Forebyggelses og Rådgivningscentret. Der er ikke tale om en skønhedskonkurrence for kronikere. Til gengæld kan der være mere end én vinder i Skive og Viborg kommuners nye tiltag for borgere med lungelidelse. Vejrtrækning gennem sugerør Forestil dig at du kun må trække vejret gennem et sugerør. Selv mindre og dagligdagsopgaver giver dig åndenød og kvælningsfornemmelse. Hverdagen er en kamp, præget af frygten for det næste hosteanfald og ængstelse over den næste trappe, man skal forcere. Sådan beskriver patienter med svær grad af Kronisk Obstruktiv Lungelidelse (KOL, eller rygerlunger) deres situation, og sygdommen er således lige så barsk som diagnosen lyder. Lidelsen skyldes ofte rygning eller luftforurening, og udvikler sig gradvist. Stadigt mere af lungefunktionen mistes og man oplever åndenød og vejrtrækningsproblemer. Måske bortforklares symptomerne med alder, vægt, eller manglende kondition. Er der tale om KOL, genvinder man dog ikke den tabte lungefunktion. Deraf betegnelsen kronisk. Skaderne er permanente. Sygdommen kan håndteres Borgeren kan dog udstyres med viden og handlekompetence til at håndtere sin sygdom, således at den ikke forværres og forringer livskvaliteten yderligere. Men det er vigtigt, at lidelsen opdages tidligt, så den forebyggende behandling starter tidligt og får mest mulig effekt. Borgerne skal rustes bedre Derfor er det en vigtig indsats, som KOL-forløbskoordinatorerne Else Holm og Anne-Marie Thomsen er spydspidser for. Skive og Viborg kommuner har indgået et samarbejde med Regionen om en kroniker-model, hvor der fokuseres på en forbedret og styrket sundhedsindsats til borgere med let eller moderat grad af KOL. - Vi ønsker at ruste borgeren bedre til at håndtere sin sygdom og derved forbedre sin livskvalitet, siger Else Holm, og fortsætter: - Det handler bl.a. om undervisning og træning. Ofte frygter KOLpatienten at tabe vejret, og forsøger derfor at undgå at anstrenge sig. Men det forværrer faktisk situationen. Man kan godt træne sig til en god kondition, selvom man har en dårlig lungefunktion. Og så kan man klare flere ting. Målet er forebyggelse Else og Anne-Marie skal ikke beskæftige sig med de patienter, der er hårdest ramt. KOL-patienter med under 50 % bevaret lungefunktion er fortsat i sygehusets tilbud. Kronikermodellen retter sig mod den diagnosticerede borger, der har minimum 50 % lungefunktion tilbage. Der tilbydes holdbaseret træning, undervisning, og rygestopkurser for KOL-kronikerne. Indsatsen skulle gerne stabilisere deltagernes lungefunktion, og forbedre deres evne til at mestre deres sygdom. Store gevinster Gevinsterne er åbenlyse. De kronikere, der er i arbejde, vil kunne fastholdes i deres job. Borgerne undgår forværring i sygdommen og dermed tab af livskvalitet. Det er også i samfundets interesse, at mere krævende og omkostningsfulde sygehusbehandlinger undgås. Godt supplement Else Holm håber, at kronikermodellen kan være et supplement til de mange andre kommunale tilbud til kronikere. Koordinatorerne kan også tilbyde undervisning om emnet. F.eks. hvordan kan plejepersonale bedst hjælpe borgere med svær grad af KOL? - Basal personlig hjælp til en KOLpatient kan være en stor udfordring. Der vil ofte gå lang tid af formiddagen, inden borgeren har vejr nok til overhovedet at kunne tage et bad! Der skal tages særlige hensyn, og det er en nyttig viden i en planlægningssituation, slutter Else Holm. KOL-forløbskoordinatorne Anne-Marie Thomsen (tv) og Else Holm står for indførelsen af den nye kroniker-model i Skive og Viborg kommuner. Målet er at borgere med rygerlunger forbedre deres evne til at mestre deres kroniske sygdom.

14 14 Gnist Indkøb 100 nye kopiprintere Firmaet Sharp Electronics Danmark A/S vandt EU-udbuddet om at blive eneleverandør af kopiprintere til Skive Kommune. Indkøbsafdelingen har netop gennemført et EU-udbud på kopiprintere på vegne af Favrskov, Haderslev, Viborg og Skive kommuner. Det samlede udbud var på 500 maskiner. For Skive Kommune omfattede udbuddet 100 kopiprintere. Aftalen med Sharp gælder for tre år og er netop blevet underskrevet. Den betyder at kopimaskinerne på rådhusene i Skive og Ramsing samt hovedsagelig institutioner i gl. Skive Kommune skal udskiftes. De nye kopiprintere er testet - De nye maskiner ligner meget de gamle og fungerer også næsten på samme måde, fortæller vicekommunaldirektør Lars Yde. - IT-afdelingen har testet kopiprinterne for at sikre, at Sharps produkter kan håndtere kopi, print og scanning via netværket. Og det hele ser ud til at fungere som det skal, konkluderer Lars Yde. Til at vurdere tilbuddene i EU-udbuddet for de fire kommuner var der nedsat en referencegruppe. Referencegruppen bestod af repræsentanter fra Favrskov, Haderslev, Viborg og Skive kommuner. Skive Kommunes repræsentanter i gruppen var: assistent i Social og Arbejdsmarkedssekretariatet Jonna Rønberg, teamleder i IT-support Thomas Liholm Harring og indkøbschef Erik Christensen. - Gruppen vurderede at tilbuddet fra Sharp Electronics dels levede op til vores krav til kopimaskiner, og dels at det var det bedste tilbud økonomisk set, siger Lars Yde. Indkøbschefen sidste indkøb Manden bag EU-udbuddet for de fire kommuner var Skive Kommunes indkøbschef Erik Christensen. - Selvom Erik Christensen valgte at gå på pension den 30. april i år, efter 34 år i kommunen, så er vi glade for at han fortsatte som konsulent for at sikre at aftalen kom i hus på den bedst mulige måde, slutter Lars Yde. Ny Indkøbschef Erik Christensens afløser er Laila G. Jensen som kommer fra en stilling som indkøbskonsulent i Viborg Kommune. mabr Fakta Skive Kommune bruger ca. 15 mio. kopier/print hvert år. Det svarer til kasser eller ca. 120 paller papir. Printerstrategi Der er vedtaget en ny printerstrategi som betyder at de små laser- og blækprinter skal udskiftes til fordel for de nye kopiprintere. Kopiprinterne er væsentligt billigere i drift. Læs hele strategien på Intranettet > IT > IT-politikker Vicekommunaldirektør Lars Yde og administrerende direktør Torben Lund Rasmussen fra Sharp Electronics Danmark A/S underskriver aftalen om 500 kopimaskiner. Bagerst står Skive Kommunes nye indkøbschef Laila G. Jensen (tv) hun afløser Erik Christensen (th) som netop er gået på pension.

15 Gnist 15 Når ulvene hyler og heksene de danser... så er der magi i luften. Sådan lyder det i en populær børnesang, og netop den sang og stemning passede rigtig godt til børnehavernes optog gennem Skives gader. Temaet for optoget var underverdenen og de mange glade børn var kreativt udklædt. Optoget med trolde, hekse, dæmoner, feer og meget mere, blev ført an af den ækle, men underskønne prinsesse fra underverdenen.

16 16 Gnist Personaleforeningen Vil du være med fra starten? Vi skal bruge medlemmer som i årets løb vil sakse stof fra avisen mv. til revyen 2008 Vi søger gode tekster Vi søger folk som vil med i revyen, eller bag scenen lyd, lys osv... Vi søger en instruktør som vil sætte revyen op og kan holde fast på en flok glade amatører! Der kan forventes et mindre honorar for jobbet. I skal blot kontakte Kim Hald eller

17 Gnist 17 Sort Sol over Tøndermarsken Når stærene flyver i flok Husk Lørdag d Afgang kl fra Brårup Fritidscenter Hjemkomst ca. kl Pris: 100,- for medlemmer 125,- for ikke medlemmer Sidste tilmeldingsfrist 5/9. Praktisk: Husk at medbringe madpakke til hele dagen, fornuftig påklædning dvs. vindtæt og varmt overtøj, gummistøvler, personlig kikkert og evt. handsker. Kaffe og the til hele dagen vil forefindes i bussen. Efter en forhåbentlig vellykket Sort Sol, vil vi servere suppe med hjemmebagt brød. Husk PAS, vi skal over grænsen! Naturfænomener er sjældne i Danmark. På denne tur til Tøndermarsken får vi chancen for at opleve flere af slagsen. Turen ned langs vestkysten vil byde på store flokke af gæs, på vej til vinterkvarterer i Mellemeuropa. Bramgås, der indtil for nylig har været ganske fåtallig, optræder nu i flokke på op til og er næsten i stand til at lave gåse-sort-sol. Kortnæbbet gås optræder i tilsvarende store flokke. Det kan godt betale sig at kigge flokkene godt igennem, for indimellem gemmer der sig ofte sjældenheder som indisk gås, rødhalset gås eller måske snegæs. Den store mængde af fugle udgør en betydelig fødekilde, der tiltrækker flere arter af rovfugle. Vandrefalk og havørn er næsten fast inventar på turen og sidste år bød turen på den sjældneste af alle falke på disse breddegrader, nemlig den musvåge-store jagtfalk. Undervejs fortager vi flere stop: Kammerslusen ved Ribe, Ballum sluse og enge ved Rømø dæmningen og Riegelsbøller Kog i den tyske del af vadehavet, hvor chancen for havørn er størst. Efter et kort pit-stop hos Calles Grenzhandel, hvor der bliver mulighed for at stimulere forbrugs-genet, er vi på plads en times tid før solnedgang for at iagttage det største naturfænomen på disse breddegrader, når tusindvis, ofte op til en halv million, stære laver flyveopvisning før de går til overnatning i rørsumpen. Fænomenet kaldes også Sort Sol, når disse enorme flokke af stære flyver forbi og dækker den nedgående sol. Søren Ryge gjorde fænomenet kendt og det er nu en stor turist-attraktion, som trækker turister til fra hele Danmark. Vær klar til årets store naturoplevelse! Se video af tidligere Sort Sol ture på under nyheder. Læs mere på hjemmesiden Nyt logo til personaleforeningen Den heldige og kreative vinder af konkurrencen om nyt logo til personaleforeningen blev Allan Gade. Allan er pædagog og arbejder på Resen Daginstitution. Tillykke med købmandskurven! Personaleforeningens bestyrelse 2008 Arbejde Privat/mobil Formand: Hanne Sandal Grosen Brårup Fritidscenter Næstformand: Ulla Tordal-Mortensen Byrådssekretariatet Kasserer: Marianne Rohde Jobstart Sekretær: Tove Dahlgaard Bomi Øvrige: Jørgen Vester UU Skive Kim Hald Teknisk Forvaltning, Durup Ulla Mehl Familie og Fritidstilbuddet - Egeris

18 18 Gnist Kunstforeningen Juli måneds udstillere i kunstforeningen Kunstforeningen har i juli måned to lokale udstillere. Sanne Baandrup Trust Sanne Baandrup Trust maler billeder. Billederne er i høj grad påvirket af Sannes varierede opvækst. Det er bl.a. i den Grønlandske frihed og fantasi, Sanne henter inspiration. Det dramatiske sagnrepertoire, den dybe stilhed, det uovertrufne nordlys og den overvældende storhed prikker til ens indre næsten hæmningsløse udfoldelseslyst. Sannes billeder er et miks af mange stilarter og udtrykker også en del af hende selv. Berit Andersen Berit Andersen fra Fur udstiller moderne ikoner. Berit er især fascineret af ikonets symmetriske opbygning, hvor gammelt og nyt, købt og brugt sættes sammen til et unikt udtryk. Berit fremstiller selv små keramik kors, som indgår i ikonerne. Hvert ikon har sit eget unikke udtryk, og det er op til den enkelte at fortolke ikonet. Kom og nyd de to udstillere i juli måned på rådhuset i Skive. Med venlig hilsen Bestyrelsen for kunstforeningen Maya Ikon af Berit Andersen. Berit Andersen arbejder med moderne ikoner, hun fremstiller også elementer i keramik til ikonerne. Maleri af Sanne Baandrup Trust. Hun henter ofte sin inspiration i grønlandske temaer.

19 Sportsforeningen Gnist 19 Aktivitetsdag i Sportsforeningen Se lige det vinderslag. Af Jens Dalby, mangeårig medlem af sportsforeningen En dejlig aften i maj holdt sportsforeningen en minigolf/skydedag. Der var rigtig god opbakning fra foreningens medlemmer med 23 tilmeldte. Vi mødtes ved Roslev Vandrehjem, hvor der er en 18-hullers supergod minigolfbane. Efter et par sandwichs, øl og vand blev vi inddelt i fire hold og gik så ellers i gang med denne svære sportsgren. Ingen snyd, meeeen... Der var mange flotte og kreative tiltag til at gennemføre banerne. Ikke direkte snyd men det kunne godt grænse op til det. Men alle havde det rigtig sjovt, og der blev givet mange gode råd undervejs. Efter minigolfen skiftede vi arena til Salling Jagtforenings arealer. Her blev vi mødt af fire oplagte instruktører, og efter en grundig instruktion skulle der skydes efter lerduer. Ikke alle havde lyst til at deltage og et par enkelte seriøse minigolfspillere valgte at fortsætte dette. Klar, parat, skyd Hvert enkelt hold fik deres egen instruktør med ud på skydestedet for at sikre, at sikkerhedsreglerne blev fulgt. Vi gik i gang og duerne fløj om ørene på os. Der blev skudt, men lerduebestanden led ikke synderlig overlast denne aften! Hver deltager fik skudt 24 gange og der var da et par seriøst gode jægere blandt deltagerne. Efter fire runder var der mulighed for endnu en runde, hvor man kunne få yderligere 25 skud. Flere meldte sig og denne gang skulle fem personer skyde sammen. Deltagerne blev stillet ved siden af hinanden og skulle melde klar umiddelbart efter at naboen havde skudt. En rigtig sjov konkurrence. Her vidste vi ikke hvilken retning duerne kom i og det stillede endnu større krav til skytterne. Da dette var overstået blev vi tilbudt endnu en runde med 25 skud pr. mand men mange trak sig skulderen og armene var blevet noget ømme. Der blev dog samlet et hold og mens de skød igen gik resten op til klubhuset for at få en afsluttende øl/vand. Vejret var jo fremragende. Ca. kl takkede vi Salling Jagtforening for en rigtig god aften. Der var ikke nogen officiel konkurrence men der blev alligevel drillet og hånet i en god stemning hele aftenen. Især Steen Kirk og Axel Haras havde styr på det med lerduerne. Godt skudt!!

20 20 Gnist En dejlig dag Gården på Farmshow Medarbejderne på Brårup Fritidscenters afdeling Gården havde i år valgt at genoplive en tidligere tradition og deltog derfor i år i Farmshow. De fire medarbejdere som deltog i farmshowet havde 15 børn og otte islandske heste med. Dagen blev en stor succes for alle deltagere. Af Hanne Sandahl, leder af Gården I gamle dage kaldte vi det Dyrskue, men det engelske sprog har også her gjort sit indtog så nu hedder det Farmshow. Mange forberedelser Vi gik i gang en uge forinden, hvor alle forberedelser startede til den store dag. Vi skulle have alt seletøj gjort rent, fundet ud af hvem der skulle ride på hvilke heste, hvem der skulle køre med i hestevognen, købe mad og drikke ind til dagen, og vi skulle ikke mindst finde blomster, grene og grønt som skulle bruges til at pynte vogn og heste. Vibeke, som er studerende, gik ind til blomsterhandleren og sagde at vi skulle til dyrskue og manglede blomster og om de ville hjælpe os, hvilket de gerne ville og vi fik en masse rester og afskær som vi er dem meget taknemmelige for. Endelig lørdag Endelig blev det lørdag d. 17. maj og allerede fra morgenstunden var børnene klar og alle var spændte. Vi gik i gang med at pynte heste og hestevogn, og der var jo masser af flotte blomster. Kl var alle klar og så af sted mod Godsbanegården, hvor alle ekvipagerne skulle samles til optog. Sikken stemning (vi kunne klare hele verden!) alle var spændte og flere af hestene var godt oppe at køre. Optoget var flot og der var gang i mange af hestene, men alle vores ridepiger klarede det flot. Vi kom på pladsen og fik efter lidt forvirring placeret vores heste. Så var et stykke, af én af de mange kager som forældrene havde bagt, tiltrængt. Da dommerne kom forbi var vi spændte, men børnene var dygtige til at fortælle om hestene, og svarede på alt de blev spurt om. Og senere da det blev tid til at præsentere hestene i ringen for at dommerne kunne sige lidt om dem, fik børnene meget ros for, hvad de havde fortalt. I løbet af dagen tilbød vi gratis rideture på dyrskuepladsen så her var børnene også i gang. Der var dog også tid til at komme rundt på pladsen, og der var mulighed for at købe, spille og vinde. Der kom mange forældre, bedsteforældre, søskende og venner for at se, hvordan det gik. Igen næste år For os medarbejdere var det en stor fornøjelse at se den stolthed og det engagement børnene viste - det var hele sliddet værd. Sikken dejlig dag vi havde og vi var alle enige om at vi kommer igen til næste år. Børn fra Brårup Fritidscenter er klar til optoget gennem Skive by til dyrskuepladsen.

21 Gnist 21 Ofte stillede spørgsmål om personaleforhold Februar-marts 2008: Fratrædelser Hvor kan jeg finde ledige uger eller weekender i Feriefondens ferieboliger? Hvert år i januar bliver alle medarbejdere tilbudt at reservere ferie i boligerne under Skive Kommunes Feriefond. Hvis flere medarbejdere ønsker samme uge eller weekend sker fordelingen ved lodtrækning. Hvis der efter denne første runde er ledige uger fordeles de efter først-til-mølle princippet løbende. Du kan hele tiden se eventuelle ledige uger eller weekender på intranettet under Medarbejder > Feriefond under Booking. Eller få flere oplysninger ved at ringe til Aase Sørensen på telefon Hvis du vil på Intranettet hjemmefra skal du bruge adressen Brugernavn: dit medarbejdernummer Kode første gang: Skive123 (stort S) Hvor får Feriefonden penge fra? Feriefonden i Skive Kommune er en sammensmeltning af de fire feriefonde i de fire gamle kommuner. Feriefonden får sine penge fra medarbejdernes uhævede feriepenge herunder ferietimer, ferietillæg og feriekort. Dog skal feriefonden dele de uhævde feriepenge (ca ) med Statens Arbejdsmarkeds Feriefond. Information vedr. sygefravær / barselsfravær Løn og Personale vil begynde at anvende virk.dk til anmeldelse af sygefravær og barselsfravær. Dette vil medføre, at lønmodtageren ikke længere får de sædvanlige skemaer tilsendt, som skal udfyldes og returneres. I stedet for vil lønmodtageren modtage et brev med nogle oplysninger om sygefraværet. Hvis man er enig, skal man ikke foretage sig noget. Hvis man ikke er enig, skal man kontakte Udbetalingsenheden/Dagpengekontoret i sin bopælskommune. Har du et spørgsmål til personalepolitikken, kutymer, regler eller f.eks. praktiske emner, er du velkommen til at sende en mail eller ringe til redaktionen. Alma Ilum Christensen, Sygeplejerske i Hald/Højslev Anja Laigaard Busch, medarb., Skovbakkehjemmet Anna-Lise Bach, Fuldmægtig, i SAS Ledelsessekretariat Anne Cathrine Jensen, Pæd.medhj., Paletten Anne Elise Schmüser, Dagplejer Anne L. Mortensen, medarb. Balling Pl.center Anne Marie Eskildsen, Sosu.hjælper på Balling Plejecenter Anne Mette Møller, Pædagog på Børnegården Birkely Annette Bøge, Pædagog på Rosenbakken Børnehave Anni Overgaard Nielsen, Sagsbehandler i Løn og Personale Annie Kaagaard Kristensen, Sosu.assistent på Ådalen Arne Kirk, Sektionsleder i Teknisk Forvaltning Bente Bylov Agerholm Nielsen, Pæd.medhjælper på Lem Skole Birgitte Rosendal Carlsen, BHklasseleder på Glyngøre Skole Bo Ditlev Mortensen, Datamatiker i IT-afdelingen Carsten Løve Anderskov, Dagtilbudschef i Dagtilbud Christina Jørgensen, Sosu.hjælper på Gammelgaarden Dan Odgaard Olesen, Pædagog i Børnehaven Roslevhus Dorte Dam Kjemtrup, Lærer på Roslev Skole Dorte Kathrine Pedersen, Sosu.hjælper på Durup Ældrecenter Dorte Stendorf Skov Sørensen, Medarbejder på Fur Ældrecenter Dorte Sørensen Bundgaard, Dagplejer Edith Munkholm Svendsen, Socialformidler i Socialfaglig Eigil Ove Sethsen, Industritekniker i Bomi Ella Holm, Fuldmægtig på CKU Ellen Odgaard, Lærer, Brøndum-Hvidbjerg Sk. Elsa Laursen, Sygehj. på Selde Ældrecenter Emma Lynge, Social- og sundhedsassistent Frank Poul Jacobsen, Souschef på Brårup SFO Gitte Vammen Jensen, Dagplejer Hanne K. Würtz, Pæd.medhj. Hedemarken Heidi G.l Jensen, Sosu.ass. i Jyllandsgade Henriette D. Grønvaldt, Sosu.hj. i Vikarkorps Ida S. Stensgaard, Pæd.medhj. i Hedemarken Inge Sørensen Larsen, Dagplejer Inger Nielsen, Skolerengøringsass., Balling Sk Jens Aage Jensen, Teknisk serviceleder i CKU Johnna Elisabeth Nielsen, Dagplejer Jonna Olesen, Pæd.medhj. på Rødding Skole Judy A. Toft, Fuldmægtig, SAS økonomi Jytte K. L. Jensen, Medarbejder i Distrikt Syd Karen Geltzer Schou, Dagplejeass. Karin Henriksen, Lærer på Balling Skole Karin Thuesen Johannesen, Pædagogmedhjælper på Fur Skole Kasper Brian Kristensen, Lærer på Aakjærskolen Ketty Kristensen, Husassistent på Jebjerg Ældrecenter Kirsten Laursen, Sosu.assistent på Skovbakkehjemmet Kirsten Lund Øvig, Bibliotekar på Skive Bibliotek Laila Vibeke Kristensen, Rengøringsassistent på Renseanlæg Lan Huong Nguyen, Specialarbejder i Bomi Lene Lenda Andersen Sosu.hjælper Fur Ældrecenter Leyla Omoor, Sosu.hjælper i Vikrakorpset Lillian Lenander, Medarbejder i Distrikt Midt Linda Høgh, Pædagog Jyllandsgade Lone Lunne Sørensen, Ergoterapeut Ådalen Louise Skytte Andersen, Lærer Oddense Skole Luisa Guldbech, Sosu.hjælper Breumgård Plejecente Lydia Petersen, Pædagogmedhjælper Breum Børnehave Lydia Kirstine Nielsen, Assistent Bygningsafdelingen Majbritt Hørning Kristensen, Sygeplejerske Nord Maria Bomholdt Rasmussen, Sygeplejerske Nord Marianne Sohn Frøkjær-Jensen, Viceinspektør Selde Skole Marie Christine Mose Thorsted, Pædagog Børnehuset Hem May Faurskov Villadsen, Lærer Resen Skole Mette Husted, Plejer på Solbakken Fortsættes næste side

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Det Jydske Mesterskab Århus skydebane I Skibby 2008

Det Jydske Mesterskab Århus skydebane I Skibby 2008 Det Jydske Mesterskab Århus skydebane I Skibby 2008 Deltagelsen var skræmmende, kun 20 skytter formåede at stille op, hvilket er utroligt. Et Jydsk Mesterskab hvor programmerne er udvidet, så også børn

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Indsamlerevaluering 2012

Indsamlerevaluering 2012 Indsamlerevaluering 2012 Generelt matcher svarene fra 2012 svarene i både 2010 og 2011. Hvis man skal fremhæve noget er det at: - 52 % vælger at gå sammen med en anden på ruten. - Folk er glade for at

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

sundhed i grusgraven

sundhed i grusgraven Sundhed på arbejdspladsen kommer ikke af sig selv, bare fordi arbejdsmiljøet er i orden. Det ved man hos NCC Roads, hvor frugt og vand på flaske gav resultater. I Helse arbejdsliv oktober 2007 Sundhed

Læs mere

August - September 2013

August - September 2013 August - September 2013 Forhaven på Lyngparken har fået en ansigtsløftning Aktiviteter på Lyngparken i August måned Onsdag, den 7. Sang kl. 10.00 kl. 13.30 Torsdag, den 8. kl. 10.10 Gudstjeneste ved Morten

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Personaleoversigt - Ansatte på Rådhuset i Dronninglund Kommune

Personaleoversigt - Ansatte på Rådhuset i Dronninglund Kommune DIREKTION Ove Thomsen Kommunaldirektør (ordførende) TJ Kristian Østergaard Direktør for Borgerbetjening TJ Lene D. Faber Vicekommunaldirektør OK SEKRETARIAT Else Larsen Ekspeditionssekretær 37t. TJ Britta

Læs mere

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Velkommen til Bøgeskovhus Side 4-7 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Nyhedsbrev for klynge 6 Foråret 2015

Nyhedsbrev for klynge 6 Foråret 2015 Nyhedsbrev for klynge 6 Foråret 2015 Kære Jer, Hermed et nyhedsbrev fra alle os til alle Jer! Arrangementer forår/sommer 2015 Sædvanen tro er der i slutningen af foråret og starten af sommeren en række

Læs mere

Til medarbejdere. Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE

Til medarbejdere. Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE Til medarbejdere Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE Aktivt seniorliv Der er sket meget siden startskuddet for projekt Aktivt seniorliv i starten af året 2011. Styrk din hverdag

Læs mere

Fægtning er godt at lære

Fægtning er godt at lære Fægtning er godt at lære - for når man er i en skov, kan man ramme en ulv Når faciliteterne er i orden, udstyret er sjovt, og sporten samtidig er god til alle grupper, er det muligt for en forening, der

Læs mere

Resultstlisten fra: Dobbelt Geværterrænskydning i Hevring

Resultstlisten fra: Dobbelt Geværterrænskydning i Hevring Resultstlisten fra: Dobbelt Geværterrænskydning i Hevring Søndag den 18 Maj 2008 Der deltog 86 skytter og 5 Jæger her ved geværterrænskydningen i Hevring, Vejret var fint med sol og tørvejr hele dagen

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige VELoverstået - eksamen. Vi skaber succeser. Det er vores

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Årsafslutningsturnering 2.oktober 2015

Årsafslutningsturnering 2.oktober 2015 Årsafslutningsturnering 2.oktober 2015 med efterfølgende medlemsmøde og fællesspisning. Udlevering af scorekort foregik i forhallen, og de 98 fremmødte medlemmer hyggede sig i ventetiden. De fleste var

Læs mere

Kultur- og Familieforvaltning

Kultur- og Familieforvaltning Kultur- og Familieforvaltning Administration Anlæg Kultur og Familie Torvegade 10 7800 Skive 5798004092026 Sekretariat og økonomi - Skole, Dagtilbud og Familie Torvegade 10 7800 Skive 5790001120160 1011600936

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Simpel lungetest kan redde KOL patienter

Simpel lungetest kan redde KOL patienter Simpel lungetest kan redde KOL patienter Flere lungeundersøgelser kan redde liv og forbedre livskvalitet hos flere af de 300.000 danskere, der har sygdommen KOL uden at vide det. Danske Regioner lover

Læs mere

Børn- og Skoleforvaltningen. ID Navn Kommer fra Organisatorisk placering Arbejdsområde

Børn- og Skoleforvaltningen. ID Navn Kommer fra Organisatorisk placering Arbejdsområde ID Navn Kommer fra Organisatorisk placering Arbejdsområde 198 VIGGO STEN CHRISTENSEN Skærbæk Børn og Skole Børn og Skolechef 299 TOVE RISBJERG NIELSEN Bredebro Børn og Skole Konsulent 205 INGE MARIE FJORDHAUGE

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

Frivilligt arbejde på Ældrecentre i. Skive Kommune. Kom og vær med til at skabe glæde og variation i dagligdagen

Frivilligt arbejde på Ældrecentre i. Skive Kommune. Kom og vær med til at skabe glæde og variation i dagligdagen Frivilligt arbejde på Ældrecentre i Skive Kommune Kom og vær med til at skabe glæde og variation i dagligdagen Frivilligt arbejde på ældrecentre i Skive Kommune Forord: I 2011 blev der udarbejdet en frivillighedspolitik

Læs mere

S o l b a k k e n 2011

S o l b a k k e n 2011 S o l b a k k e n 2011 Velkommen på Solbakken 2011 Solbakken ligger i smukke omgivelser mellem skov og strand, og er hvert år besøgt af flere hundrede børn og unge. Alle lejre er fælles for drenge og piger,

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Ældreliv. Aktiv & Sund hele livet. Nyhedsbrev December 2015 Center for Velfærd & Omsorg

Ældreliv. Aktiv & Sund hele livet. Nyhedsbrev December 2015 Center for Velfærd & Omsorg Ældreliv Aktiv & Sund hele livet Nyhedsbrev December 2015 Center for Velfærd & Omsorg Aktiv og Sund- hele livet Mød en række borgere, der lever et sundt og aktivt liv i Lejre Kommune. Blandt andet Asger

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted (navn/adresse) Josephine Schneiders Hus, Rostrupvej 3, 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt (dato/tidspunkt) Den 19.9. 2012 kl. 17.00.

Læs mere

Deltagere i 3 km. løb

Deltagere i 3 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jakob Thorgaard Balling 0 Spøttrup : :0:0 0::0 Wiliam Dalgaard Roslev 0 Roslev : :: 0:: 0 Sabrina Pedersen 0 Spøttrup : ::0 0::0 Inge Pedersen Rødding 0 Spøttrup : ::0 0::0 Sine Pedersen

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 5/12 2015 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Påske-blomster: Maj - Juni 2015

Påske-blomster: Maj - Juni 2015 Maj - Juni 2015 Påske-blomster: I en del år har Lyngparkens Venner uddelt en påskeblomst til hver beboer, og i år er ingen undtagelse. Dog er der en lille ændring, idet vi i år har fået en donation fra

Læs mere

Rolstrup Tidende. April udgave 9. årgang.

Rolstrup Tidende. April udgave 9. årgang. Rolstrup Tidende April 2016 82. udgave 9. årgang. Gerda s hjørne Denne gang er jeg i god tid med at få skrevet i bladet. Jeg holder nemlig ferie ugen efter påske, og er ikke tilbage før avisen er på gaden.

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013 Fælles info Indsamling. I aften kulminerer de mange indsamlingsaktiviteter når DR åbner op for tvshowet den store Danmarksindsamling. Et af de fremstød vi lavede var salg af brød & kaffe i vores morgenåbning.

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Rolstrup Tidende. Marts udgave 10. årgang.

Rolstrup Tidende. Marts udgave 10. årgang. Rolstrup Tidende Marts 2017 91. udgave 10. årgang. Gerda s hjørne Så er vinteren forbi! I hvert fald ifølge kalenderen, men om det så også er sådan, det kommer til at være, må tiden jo vise. Et er sikkert

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Ferielandet Danmark - musikfestivaler

Ferielandet Danmark - musikfestivaler Ferielandet Danmark - musikfestivaler I skal nu udforske Danmark med musikbriller på. 3 familier eller venner skal på festival, og I skal finde ud af hvorhen, og så skal I også arrangere turen. De har

Læs mere

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR.

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. Sept. - Oktober 2015 EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. 150,00 MED FRI BAR MAX 2 PÅRØRENDE PR. BEBOER

Læs mere

Kære læser. God læselyst! Nyhedsgruppen Email: nyheder.hrk@drk.dk Hovedstadens afdeling Dansk Røde Kors. Spred budskabet

Kære læser. God læselyst! Nyhedsgruppen Email: nyheder.hrk@drk.dk Hovedstadens afdeling Dansk Røde Kors. Spred budskabet Kære læser I dette brev: KÆRE LÆSER... 1 LAD OS MØDES TIL SOMMER... 2 FRIHEDEN PÅ TO HJUL... 3 HJEMLØSEHUSET I NORDVEST STARTER NYT LOPPEMARKED...4 REPORTAGE: HJEMLØSE TIL NYTÅRSKUR PÅ CHRISTIANSBORG...

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Arrild Privatskole og Børnehuset

Arrild Privatskole og Børnehuset Nyhedsbrev 24/2017 Nyt fra Børnehuset. Blå Gruppes Discofest Fredag den 2.juni holdt Blå Gruppe (langt om længe ) discofest. Børnene havde glædet sig meget. Vi hyggede med velkomstdrink, lækkert mad +

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Mit navn er Ásthildur Eygló Ástudóttir, jeg har taget på udveksling til Island, Vík í Mýrdal, på et lille plejehjem der hedder Hjallatún. Min email adresse er: eygloo@gmail.com

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale Oktober 2010 Oktober 2010 Oktober 2010 Bliver indhentet af fortiden. Da Kirsten R. og Bliver jeg var indhentet på rekognoscering, af fortiden. sommerturen 2010, besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM.

Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM. Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM. Lørdag den 1. juni blev Retriever Klubbens DM for hold afholdt af Region Østjylland på Fussingø, ved Randers. Det fynske hold bestod i år af: Anette Hussmann med

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Generalforsamling/Åbent hus

Generalforsamling/Åbent hus Februar 2005 Generalforsamling/Åbent hus på Marienlystvej 33, Skive Der vil blive indkaldt til generalforsamling i 3F Skive-egnen lørdag den 2. april 2005 kl. 9.30 Samme dag afholdes der et åbent hus arrangement

Læs mere

Nyhedsbrev Okt. 2012.

Nyhedsbrev Okt. 2012. Nyhedsbrev Okt. 2012. Nyt fra Konkurrenceudvalget. DcH s DM den 22-23. september Artikel fra Års Avis. Den 22-23. september deltog DcH Vesthimmerland i DM i Grindsted/Billund med 4 deltagere; Karl Erik

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Kære forældre, skolekreds, støtteforening, samt personale på Mammen Friskole og nu også fribørnehave/frivuggestue Tak for sidst, ellers skulle jeg

Kære forældre, skolekreds, støtteforening, samt personale på Mammen Friskole og nu også fribørnehave/frivuggestue Tak for sidst, ellers skulle jeg Kære forældre, skolekreds, støtteforening, samt personale på Mammen Friskole og nu også fribørnehave/frivuggestue Tak for sidst, ellers skulle jeg starte med at sige tusind tak for året 2012, hvor vi kan

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

Januar 2016 7. årg. Nr. 1 P-POSTEN NYHEDSAVIS

Januar 2016 7. årg. Nr. 1 P-POSTEN NYHEDSAVIS Januar 2016 7. årg. Nr. 1 P-POSTEN NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS Januar 2016 7. ÅRGANG NR. 1 Formanden har ordet Handler om NYTÅRET. NYTÅR HVORFOR HOLDER VI NYTÅR.? Nytåret er både årets

Læs mere

Idékatalog 3/3 // Pilehaveskolen. (kit, nummer 8)

Idékatalog 3/3 // Pilehaveskolen. (kit, nummer 8) Idékatalog 3/3 // Pilehaveskolen (kit, nummer 8) 1) En beskrivelse af idéen 2) Et storyboard 3) En 3D model 4) En film af hver gruppe 5) Et podie til hver gruppe Alle elementer vedrørende hver gruppe samlet

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Forord Formålet med mål - og indholdsbeskrivelse for fritidsordninger i kommunen er at give borgerne mulighed for at få indblik i den

Læs mere

REFERAT. Arbejdsmøde for gårdlaug. Torsdag den 12/11 2015 Klokken 17.00 19.30 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning

REFERAT. Arbejdsmøde for gårdlaug. Torsdag den 12/11 2015 Klokken 17.00 19.30 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning REFERAT Arbejdsmøde for gårdlaug Klokken 17.00 19.30 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 1 - Brorsonsvej 13-35 Vidji Ingrid Lange Benthe Jørgensen Peter Madsen - afbud 2 -

Læs mere

Syddjurs Kommunes organisation Opdateret Januar 2015 Koncernledelse

Syddjurs Kommunes organisation Opdateret Januar 2015 Koncernledelse Syddjurs Kommunes organisation Opdateret Januar 2015 Koncernledelse Direktion strategi og udvikling Jesper Hosbond Jensen Kommunaldirektør, Ref: Ledelsessekretariatet og Økonomisk sekretariat Poul Møller

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere