Storproducent af kørestole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Storproducent af kørestole"

Transkript

1 Gnist Personaleblad for Skive Kommune nr. 3 juni 2008 Arbejdstøj med stil Besøg hos BOMI: Storproducent af kørestole Kommunale løbere Informationer Nyheder Personaleforeningen Kunstforeningen Sportsforening

2 2 Gnist Regnskab 2007 Læs i dette nummer af Gnist: Leder Danmarksrekord i budgetlægning af Per Mathiasen, kommunaldirektør Selvom vi har utrolig meget styr på den daglige økonomi, er det altid med nogen spænding at vi venter på sandhedens øjeblik, regnskabets time, hvor vi ser den samlede kommunale økonomi beskrevet. I en tid hvor vi til stadighed oplever et markant udgiftspres, og er underlagt en særdeles stram statslig styring, er det i sig selv ikke altid lige nemt at overholde de lagte budgetter. Og når dette gælder, samtidig med at vi skulle danne en ny kommune, kunne man godt frygte at det ville blive meget svært at ramme rigtigt rent budgetmæssigt. Alene sammensmeltningen af fire kommuners, samt de tidligere amtsinstitutionernes, økonomi var en opgave af sisyfosiske dimensioner. Når man dertil lægger de øvrige udfordringer med fusionen, harmonisering af serviceniveauet, sammenlægning af administrative enheder, placering af medarbejdere med mere, ja så må man erkende at det næsten virkede som en uoverkommelig opgave. Men trods disse svære betingelser står vi nu med et særdeles flot regnskab. Per Mathiasen, kommunaldirektør Når vi ser på kommunens driftsudgifter, er der tale om et budget på ca. to mia. kr. I forhold til det oprindelige budget er der i regnskabet tale om en afvigelse på ca. 20 mio. kr. svarende til 1 %, og når vi indregner nødvendige tillægsbevillinger, til blandt andet tidligere amtslige institutioner, kommer vi helt ned på en afvigelse på 0,02 % Og det vel at mærke på et budget der er på kr.! Det er da et imponerende flot resultat. Jeg fristes til at påstå at det ligner en danmarksrekord i budgetlægning. For mere præcist kan et budget faktisk ikke blive. Resultatet illustrerer på fornemste vis den store dygtighed og store ansvarlighed, der kendetegner ledere og medarbejdere i Skive Kommune. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke jer alle for det usædvanligt flotte resultat - både at budgettet er lagt korrekt, og at vi på kommunens mange arbejdspladser har holdt os inden for budgettets rammer. Det er rigtig godt gået! 3: Første år - første regnskab 4: Flot og funktionelt arbejdstøj 5: Tøj skaber gladere medarbejdere 6: 100 års færge og havnejubilæum 8: Strejkeaktiv 10: Social institution og produktionsvirksomhed 12: Mission: flere kommunal fødder til Skiveløbet 13: Ny kroniker-model på det kommunale podie 14: 100 nye kopiprintere 15: Når ulvene hyler og heksene de danser... 16: Personaleforeningen 18: Kunstforeningen 19: Sportsforeningen 20: Gården på farmshow Udgivet af Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive, tlf Redaktion: HR og Kommunikation Ansvarshavende: Kommunaldir. Per Mathiasen Tekst: HR og Kommunikation Layout: Idé af Hartly og Møller Reklamebureau og HR og Kommunikation Tryk: HandyPrint A/S Foto: Colourbox, Redaktionen og Skive Kommune, hvis ikke andet er nævnt. Bladet Gnist udkommer fem gange årligt og uddeles til alle medarbejdere ved Skive Kommune. I bladet anvendes det nye komma. Oplag: stk. Næste nummer udkommer: 23. sept Deadline næste nummer: 2. sept Redaktionsgruppen: Bladets indhold besluttes af Redaktionsgruppen. Oplysninger om redaktionsgruppen kan fås ved henvendelse til redaktør Malene Brink, tlf , 21: Ofte stillede spørgsmål om personaleforhold 22: Fratrædelser 23: Tiltrædelser 24: Guld og sølv - ingen bly

3 Gnist 3 Første år - første regnskab 2007 var et historisk år for Skive Kommune vil således først og fremmest blive husket som året, hvor de tidligere Sallingsund, Skive, Sundsøre og Spøttrup kommuner smeltede sammen til én ny storkommune med godt indbyggere. Regnskabet for 2007 er således også det første regnskab i Ny Skive Kommune. På forhånd har der været stor usikkerhed om hvorvidt budgettet for 2007 ville give et retvisende billede af kommunens serviceniveau og udgifter. Med sammenlægningen af fire kommuner, harmoniseringen af serviceniveauet og overtagelsen af opgaver fra det tidligere Viborg Amt har den nye kommune stået overfor en kolossal udfordring. Det er på denne baggrund over al forventning, når vi kan konkludere, at regnskabet 2007 for den nye Skive Kommune ser endog rigtig godt ud. Regnskabet for 2007 kan karakteriseres ved følgende: Driftsbudgettet er overholdt. Der har været råderum til at iværksætte en lang række anlægsaktiviteter. Det er sket samtidig med en forbedring af kommunens grundlæggende økonomiske soliditet. Driftsbudgettet er på imponerende vis helt overholdt De skattefinansierede driftsudgifter er på mio. kr. i regnskab 2007, hvilket er 3 mio. kr. mindre end det korrigerede budget, svarende til mindreforbruget på udgifter til overførselsindkomster. Anlægsudgifterne nye initiativer Nytænkning og udvikling kræver investeringer. Kommunens målsætning er et anlægsniveau på gennemsnitligt ca. 40 mio. kr. om året. I 2007 er der afholdt udgifter på 84,5 mio. kr., hvilket blandt andet har været muligt som følge af merindtægter fra salg af jord. Der er således bl.a. afholdt udgifter til ældrecentre i Jebjerg og Roslev samt Gigtplejehjemmet, boenheder på handicapområdet på Mejsevej og Jyllandsgade, renovering af rådhustorvet og gågader i Skive By, vejrenoveringer, stier bl.a. Vestsallingstien, byudviklingsprojekter i bl.a. Skives østlige bykerne og Oddense, Lem Multihus, Sparbank Vest Arena, skolerenoveringer på bl.a. Resen, Brårup, Nr. Søby og Ørslevkloster skoler samt det nye bibliotek/rådhus. Den økonomiske handlefrihed Regnskabet for 2007 udviser endvidere en god balance i økonomien: Det ordinære driftsresultat er på 39 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning udgør ved udgangen af 2007 knap 190 mio. kr., hvilket er en forbedring på godt 11 mio. kr. i løbet af året. Den langfristede gæld er reduceret med 13 mio. kr. På den skattefinansierede service er udgifterne i regnskabet på mio. kr. svarende til det korrigerede budget. I løbet af året har det været nødvendigt at give tillægsbevillinger på 14 mio. kr. primært til merudgifter til opgaver overtaget fra det tidligere amt til blandt andet kollektiv trafik og sociale institutioner. Endvidere er indtægten på 7 mio. kr. fra boligforeningernes administration af ældrecentrene først indgået i Korrigeres der for denne merudgift på netto 21 mio. kr. i alt, er der en afvigelse på 0,4 mio. kr. mellem det oprindelige budget og regnskabet. Det vil sige at der kun er en afvigelse på 0,2 promille i forhold til kommunens serviceudgifter på næsten 1,7 mia. kr. På de kommunale serviceområder er der således samlet brugt nøjagtigt det budgetbeløb, der har været afsat. Dette er unikt i en situation, hvor der som udgangspunkt har været så mange usikkerhedsfaktorer under budgetlægningen. Det er således en imponerende indsats, der er ydet af alle ansatte ved Skive Kommune i det forgangne år. Skive Kommune har således leveret den service til borgerne, byrådet har forudsat i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for Samtidig har Skive Kommune overholdt den vækst i serviceudgifterne der er aftalt mellem regeringen og Kommunernes Landsforening. Mere information Du kan læse hele regnskabet for 2007 på Skive Kommunes hjemmeside > Kommuneinfo > Regnskab 2007

4 4 Gnist Nyt arbejdstøj Flot og funktionelt arbejdstøj Medarbejderne i ældreområdet har fået nyt arbejdstøj. Og ikke nok med at det er nyt tøj, det er også både smarte modeller og farver, og så er det rigtig rart at arbejde i, sådan lyder nogle af holdningerne fra medarbejderne. - Vi valgte ret hurtigt at vi vores nye beklædningsordning skulle være en købsordning. I dag er der masser af muligheder for at lease tøj, men jeg er ikke i tvivl om at vi sparer en del på økonomien ved at købe og vaske vores eget tøj, fortæller Jørgen Vester. Tøjordningen omfatter alle 1050 medarbejdere på ældreområdet. - Ikke alle medarbejdere har fået tøj endnu, men vi arbejder på højtryk, og vi forventer at de sidste får tøj i løbet af efteråret, lover Anne Grethe Sørensen og Lisbeth Dahl Christensen som står for registrering og udlevering af tøjet, og de tilføjer; - Det er en ren fornøjelse at udlevere det her tøj til kollegerne, vi kan høre at de har glædet sig til at få det nye tøj, og de bliver så glade når det bliver deres tur. Valgfrihed Hver medarbejder kan få op til 16 stykker tøj afhængig af den profil den enkelte har. Der er f.eks. forskel på om man er udekørende, arbejder på et ældrecenter eller med træning. - Jeg synes der er tænkt på næsten alt og alle, f.eks. er der t-shirts med rund eller v-hals, der er lange bukser og piratbukser med både høj og lav talje, der er vintertøj og sommertøj osv., siger Britta Hessellund. - Tøjet er rart at røre sig i og det ser godt ud, og det synes jeg også er vigtigt for vores image. Både overfor borgerne, men også når der skal rekrutteres nye kolleger. Det er rart at vores arbejdstøj følger med moden, supplerer Inge Jensen. - Selvom der er mange valgmuligheder når arbejdsgarderoben skal sammensættes så er der også ting på ønskeli- Det er Jørgen Vester (tv) leder af serviceafdelingerne i Ældreservice Vikarkorps, Teknik og Vaskeri der sammen med Erik Christensen og Poul Dalgaard fra Indkøbsafdelingen har gennemført det store arbejde med EU-udbud. I udbudsmaterialet blev alle krav til tøjet beskrevet f.eks. farver, kvalitet, sortiment herunder etniske krav, produktionsform og pris. Medarbejderne i Vikarkorpset er ikke i tvivl, det nye arbejdstøj er både rart at have på og ser godt ud. Her er det social og sundhedshjælpere Britta Hessellund (th) og Inge Jensen samt sygehjælper Hanne Østergård (tv) fra Vikarkorpset som viser dele af kollektionen af det nye arbejdstøj. sten. F.eks. er mobiltelefonen et uundværligt arbejdsredskab for mange medarbejdere og til den mangler vi en taske. Derfor er vi i gang med at udvikle en telefon-taske sammen med vores leverandør, fortæller Jørgen Vester. Medarbejderindflydelse For at sikre medarbejderes ønsker og holdninger undervejs i processen er der nedsat et beklædningsudvalg bestående af medarbejder og ledelsesrepræsentanter. Udvalget har været med fra processens start og fortsætter med evaluering og videreudvikling. Undervejs har udvalget prøvet og bedømt alt tøjet i forhold til komfort, kvalitet, funktionalitet osv. Fornuftig økonomi - Udseendet og komforten har været meget vigtigt, men pris, levering, service og produktionsforhold har vi også lagt særlig vægt på. Generelt kan jeg konkludere at også på disse områder er vi meget tilfredse. Ordningen er økonomisk rigtig, leverandørernes service er i top og produktionen foregår under fuld acceptable medarbejder og miljøvilkår, slutter Jørgen Vester.

5 Gnist 5 Klæder skaber folk: Tøj skaber gladere medarbejdere Der er tøjprofiler til alle typer jobs i ældreområdet. Hver medarbejder får op til 16 stykker tøj afhængig af profilen. Alt tøjet bliver mærket så den enkelte medarbejder bruger sit eget arbejdstøj. Tøjet må kun bruges på arbejdet og bliver vasket i kommunes vaskeri.

6 6 Gnist 100 års jubilæum Til stor gælde for mange furboer kom Sleipner-Fur, Fursund og Stenøre sejlende ind i Fur Havn sammen. Sleipner Fur er Furs navlestreng til fastlandet, og sejler ca. 70 dobbeltture mellem Fur og Salling døgnet rundt. Færgen er bygget i 1996 og skræddersyet til sundets trafikmønster. Den kan medtage 30 personbiler. Stenøre fungerer i dag som reserve på overfarten. Fursund betjente overfarten fra 1932 til års færge- og Af museumsinspektør John Brinch Bertelsen, Fur Museum. Foto: Knud Peder Jensen, FurNyt Pinselørdag den 10. maj var der folkefest på Fur Havn. Skive Kommune inviterede til noget så usædvanligt som et tredobbelt 100 års jubilæum! Hovedparten af de deltagere i jubilæet opfattede arrangementet som et havne- eller færgerijubilæum. I virkeligheden var det kommunaliseringen, der var den helt afgørende nyskabelse. Tredobbelt jubilæum I 1908 overtog Fur Kommune færgeriet, og i kølvandet herpå gennemførte man de største investeringer, der nogensinde var set på Fur. Man udskiftede den gamle rofærge med en moderne motorfærge, og man byggede en færgehavn. Færge med plads til én hestevogn Øens første motorfærge fra 1908 var som noget nyt bygget med et dæk til en hestevogn. Det var et stort fremskridt! Kort før 1920 hørte færgemanden på Fur en ukendt lyd. Han kikkede mod Branden, hvor lyden kom fra, og han så en automobil. Den ville til Fur! Færgemanden kontaktede sognerådsformanden og spurgte om, hvad han skulle gøre. Sognerådsformanden tænkte sig om længe. Så svarede han tøvende: Du bliver nok nødt til at tage den med til Fur, og tilføjede hurtigt: Men du skal sørge for, at den kommer tilbage igen! Færger bliver for små I 1932 indsattes en ny færge med plads til tre biler. Den blev også for lille og afløstes i 1956 af Fuurø med plads til hele 10 biler. Ved indsættelsen virkede den så stor, at nogle tænkte: "Den får vi da aldrig fyldt!" Få år senere var også den for lille! Der kom nye færger i 1966 og igen i Trafikpresset voksede og voksede. Selv om der blev sejlet med to færger i pendulfart oplevede man kun, at bilkøerne blev længere og længere. Furs havn og færgeri har sat adskillige kommunale rekorder. Havneudvidelsen og færgeindsættelsen i 1956 var endnu engang Fur Kommunes absolut største investering og anlægsarbejde. Forgangskommune med ny færge Grænseoverskridende var også Sundsøre Kommunes udvikling af færgen Sleipner-Fur, der blev indsat i Denne færge med motorer og vendbare propeller i begge ender samt klappe om bord blev banebrydende. Kommunen havde skabt en helt ny generation af Limfjordsfærger. Denne type sejler nu også på Hvalpsund og er på vej ved Venø samt mellem Mors og Thy. Joh, på det punkt var Sundsøre Kommune en foregangskommune sejler årligt til Fur I dag sejler Sleipner-Fur årligt mere end personer over Fur Sund. Et imponerende tal, men jo helt naturligt, for Fur har udviklet sig til Skive Kommunes største turistmagnet, og øen rummer et unikt råstoferhverv, der skal have ført omkring tons moler med færgen og ud i den store verden. Når man kan se bagud i tid, kan man også spå om fremtiden, for man kender de mekanismer, der styrer udviklingen. Som museumsmand på Fur tør man godt spå, at det går med Sleipner- Fur, som det er gået alle andre færger ved Fur Sund: Den bliver også for lille!

7 Gnist 7 Borgmester Flemming Eskildsen, der selv bor på Fur, holdt tale ved festlighederne i forbindelse med det tredobbelte jubilæum. Han skildrede færgeriets og havnens historie, og fortalte blandt andet om det enorme fremskridt det var da den første motordrevne færge Sleipner blev indsat på overfarten i havnejubilæum Sleipner klar til aftægt Udviklingen er gået så hurtig, at tiden er løbet fra færgerne i løbet af blot 10, 15 eller 20 år. Sleipner-Fur har nu sejlet i 12 år med en lille træfærge fra 1966 som reservefærge. Tiden er ved at være moden til, at Sleipner -Fur kommer på aftægt som reservefærge for den næste nye færge. Skive Kommune har overtaget et færgeri og en havn, hvor der er tradition for kommunale rekorder. Det er da noget af en arv at skulle løfte! Jubilæumstalerne var enige om, at Fur skal have en velfungerende havn og en tidssvarende færge. Det bliver spændende at se, hvad fremtiden bringer. Brobyggeri Fur Sund adskiller Fur fra resten af Skive Kommune. En bro? Nej! Det blev uddebatteret for omkring 20 år siden. På forunderlig vis har jubilæet på Fur alligevel slået bro over vandet. Jubilæet var kulminationen på trekvart års minutiøs planlægning i et jubilæumsudvalg, der bestod af repræsentanter fra Skive Kommune, Fur Museum, Fur Sogneforening, Furs Forenede Foreninger og Fursund Turistforening. De "selvrådige" øboere og "den store, stygge" fastlandskommune fandt sammen i et velfungerende samarbejde og løftede en fælles opgave. Man fandt ud af, at "de andre" da slet ikke var så ringe endda. Det samarbejde slog bro mellem centralmagt og lokalbefolkning. Det er det nærmeste vi kommer brobygning ved Fur Sund. Og det er da heller ikke så ringe endda! Henning Svinth har bygget en række færgemodeller. Her står han ved en model af den første Sleipner som sejlede på Fursund fra 1908 til Henning Svinth er i øvrigt bror til Villy Svinth som er overfartsleder på Furfærgen i dag.

8 8 Gnist Strejke Social og Sundhedshjælper Alice Meier arbejder til daglig i Ældreområdets Distrikt 6, men tre uger i april i år var hun en del af FOA-strejken Strejkeaktiv Hvad laver man når man strejker? Hvordan finder man sammen om at gå gennem gaderne med bannere og sange? Og hvad siger omverdenen til at man strejker? Det var spørgsmål som disse der fik redaktionen af Gnist til at kigge bag om FOA-strejken. Af Malene Brink, kommunikationskonsulent i HR og Kommunikation. Jeg har sat Alice Meier stævne i hendes pause midt på dagen i Glashuset på Thorupsgade i Skive. Alice Meier er social- og sundhedshjælper, og rigtigt glad for sit arbejde. Til daglig cykler hun rundt til den gruppe borgere som hun skal hjælpe i Ældreplejens Distrikt 6 - det indre område af Skive by. Har du prøvet at strejke før? Nej. Jo, det har jeg faktisk, leer Alice og forklarer; som ung arbejdede jeg på en møbelfabrik, hvor vi nedlagde arbejdet. Jeg husker at vi mødte op hos fagforeningen, fik vores kryds for dagen og gik hjem igen. Så den strejke kan slet ikke sammenlignes med denne. Hvordan oplevede du tiden op til strejken? Det var faktisk en spændende tid. Jeg synes der kom meget positiv fokus på vores fag. Og blandt kollegerne kunne man tydeligt mærke at alle var sikre på at strejken faktisk kom at det ikke bare var tom snak. Ligesom mange af mine kolleger hørte og læste jeg nyheder så ofte som muligt, og surfede på internettet for hele tiden at følge med i hvordan tingene udviklede sig. Hvor var du på strejkens første dag? På arbejde! Jeg kan huske det var Dronningens fødselsdag, og at jeg var lidt spændt på hvordan den første strejkedag ville blive. Da meldingen kom om at vi skulle strejke var nødberedskabet klar. Vi havde også fået vores instrukser om hvilke opgaver der var omfattet af strejken, og som vi altså ikke måtte udføre. Men alligevel havde jeg da lidt sommerfugle i maven, for hvordan ville det blive at sige nej til opgaver som borgerne enten bad mig om, eller som helt naturligt er en del at det daglige arbejde. Hvordan reagerede borgerne på strejken? Vi havde snakket om at det sikkert var rædsomt at være i nødberedskab, men det synes jeg faktisk ikke det var. Vi fik utrolig stor opbakning fra vores borgere. De var fulde af forståelse og blev ved med at sige hæng i til os, så jeg oplevede kun at de støttede os hele vejen. Jeg har dog hørt fra kolleger at enkelte borgere i skuffelse skældte lidt ud, men efter strejken har alle fået snakket ud, og er godt tilfredse, smiler Alice.

9 Gnist 9 Her i løbet af forsommeren har sygeplejerskerne også strejket. De har lavet forskellige kreative indslag i deres strejke, her er det de jydske heste (eller øg?) ved Ådalen som har fået dækken på med teksten ØG de offentlige ressourcer. På det indsatte billede er synger de strejkende sygeplejersker foran rådhuset. Hvad lavede I under strejken? Vores tillidsrepræsentanter og ledere lavede en beredskabsplan for to uger ad gangen, vi arbejder jo syv dage om ugen og i skiftende vagter. På skift var vi sat på som vagt og nogle var sat på med en stjerne. En stjerne betød at man var reservevagt, det vil sige man kunne blive kaldt på arbejde hvis der var sygdom blandt vagterne. Ellers var vi strejkende eller havde vores planlagte fridage. Strejken faldt midt i konfirmationstiden, men jeg synes vores tillidsrepræsentanter og ledere var gode til at planlægge vores fridage så dem der f.eks. skulle holde konfirmation havde fri til det. Alle dem der var strejkende mødte hver morgen hos FOA og fik et stempel. For i strejkeperioden var vi egentlig ansat hos FOA, som også betalte vores løn. Hver morgen blev vi orienteret om hvordan strejken forløb, om der var forhandlinger osv. Jeg synes også at FOA s folk var rigtig gode til at besvare spørgsmål og sikre at vi alle vidste hvad der foregik. Og så var det dejligt at mødes med alle kollegerne. Når man som jeg er udekørende på cykel er der ikke altid tid eller mulighed for at mødes med resten af kollegerne i frokostpausen. Men under strejken snakkede jeg med masser af gode kolleger hver dag i tre uger - og det er da dejligt, smiler Alice. Specielt sammenholdet i gruppen var fantastisk at opleve, synes jeg. Det var tydeligt at mærke at vi var sammen om denne sag, og der var fuld opbakning til de arrangementer vi blev præsenteret for. Demonstrationer FOA havde etableret et aktivitetshold som stod for planlægning og afvikling af forskellige arrangementer. Så efter morgenens møde gik vi til dagens arrangement. Det kunne f.eks. være et optog gennem Skive by, ned forbi rådhuset, hvor vi gik med bannere og sang, leer Alice som også beskriver at det er en lidt sjovt oplevelse, som indfødt skibonit, at gå gennem Skives gader som demonstrant og møde en masse mennesker man kender. Men jeg synes vi har fået stor opbakning og så er strejke-tiden egentlig en sjov oplevelse at tænke tilbage på sammen med alle de gode kolleger, slutter Alice Meier.

10 10 Gnist En arbejdsplads i kommunen Social institution og produktionsvirksomhed Alle medarbejdere på BOMI bruger og udvikler sine kompetencer, og det gælder uanset om man er ansat på almindelige vilkår, er i afklaring eller ansat under særlige vilkår. BOMIs hovedopgave består i at afklare arbejdsevnen hos borgere med fysiske, psykiske eller sociale årsager, der gør at de er i fare for at blive udstødt af arbejdsmarkedet. En tur rundt på arbejdspladsen BOMI viser at her er tale om en arbejdsplads som har mange ligheder med en industrivirksomhed, men samtidig er der stor fokus på social rummelighed, medarbejderfunktioner og kompetencer. Før strukturreformen var BOMI en institution under Viborg Amt. I dag er BOMI en del af arbejdsmarkedsområdet under Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen i Skive Kommune. De borgere som henvises til BOMI kommer fra Skive og Viborg kommuner. Arbejdspladsens primære opgave er at afklare borgere hvis arbejdsevne på grund af fysisk, psykisk eller sociale årsager er i en marginal position i forhold til arbejdsmarkedet. - Når BOMI benyttes til afklaring af arbejdsevnen, er det primært fordi almindelig virksomhedspraktik ikke er brugbar på grund af sagens tyngde eller kompleksitet. Alle BOMI s ansatte, som er beskæftiget med afklaring af arbejdsevnen, har særlige socialfaglige kompetencer. Det kan f.eks. være alt fra håndværkere i produktionen til læge, psykolog, fysioterapeut og socialrådgivere. Der er således tale om spidskompetencer i relation til at få arbejdsevnen så godt belyst som muligt med henblik på at sætte fokus på ressourcer samt at klarlægge og nedtone barriererne mest muligt. - Nogle borgere bliver henvist efter langvarig ledighed og skal trænes i at gå på arbejde, møde til tiden og fungere på de vilkår der er på en arbejdsplads. Andre bliver henvist på grund af langvarig sygemelding efter nedslidning, problemer med bevægeapparatet, psykiske lidelser som de- pression eller f.eks. en mindre blodprop i hjernen, forklarer centerchef Birger Gudmandsen. Afklaring eller produktion Engang imellem bliver Birger Gudmandsen spurgt om hvad der er vigtigst; at en borger bliver afklaret i sin arbejdsprøvning, eller at en deadline i produktionen overholdes? Svaret er klart: Begge dele er vigtigt. - Hvis vi ikke holder vores aftaler overfor kunderne om levering af høj kvalitet til tiden, så har vi ingen kunder, og dermed mister vi redskabet til afklaring. Samtidig er vi sat i verden for at løse en opgave om afklaring af borgere som af den ene eller anden årsag er på overførselsindkomst, forklarer Birger Gudmandsen. Sundhed og selvværd er vigtigt At BOMI er en virksomhed med stort socialt fokus kommer til udtryk på mange måder. Her bliver der taget hånd om både den enkelte medarbejder og om fællesskabet. - Det at gå på arbejde er med til at give selvværd, men den enkelte kan også have helt andre problemer som han tumler med. Så forsøger vi at få det afklaret og forhåbentlig løst på en - Vores seneste opfindelse er denne cykel, forklarer Birger Gudmandsen, mens han viser en næsten færdig prototype. Kassen foran til at fragte børn, madvarer osv. mangler. Den er på vej, og bliver produceret i glasfiber af en underleverandør. - Forskellen på vores cykler og alle andres er blandt andet at stangen, som man svinger benet over, ligger meget lavt. Det er vigtigt for folk med ben- eller ryglidelser. En anden stor forskel er styringen af cyklen. Her er akslen lavet så hjulene drejer som på en bil rundt i svingene på den måden vælter cyklen ikke i et skarpt sving, selvom der er læs på. Og sidst, men ikke mindst, kan cyklen fås med motor, så folk som har svært ved at træde en almindelig cykel op ad bakker nemt kan nyde en cykeltur på denne, fortæller Birger Gudmandsen.

11 Gnist 11 Produktionen på BOMI omfatter mange forskellige typer jobs, her er det produktion af bagagebærere (tv) og elektroniske delkomponenter til tvapparater (th). ordentlig måde, siger Birger Gudmandsen. Som en generel indsats til gavn for alle er der både sundt og fedtfattigt mad i kantinen, fordi sundhed er med til at give trivsel. - Hvis en medarbejder ønsker det, kan han/hun få lagt en kostplan. Det betyder meget når man skal tilbage på arbejdsmarkedet at man lever sundt og måske får smidt nogle af de ekstra kilo. Vores rekord var en medarbejder som fulgte sin kostplan, og tabte sig 40 kg mens hun arbejdede her, fortæller Birger Gudmandsen. BOMI producerer hvert år kassevis af sparebøsse-postkasser som blandt andet sælges på posthusene over hele landet. Den store fælles kantine danner rammen om pauser, måltider, socialt samvær, netværk der etableres og fællesmøder, og så er den stedet hvor der holdes fælles personalemøder. Værkstederne samlet Før kommunalreformen var der aktiveringsværksteder i henholdsvis Skive, Balling, Durup og Thorum. Værkstederne i Durup og Balling blev nedlagt i Værkstedet i Skive er blevet flyttet til BOMI. I marts måned i år har Skive Byråd netop besluttet at nedlægge værkstedet i Thorum, men stedet fortsætter som udegruppe som en satellit under BOMI. mabr Fakta om BOMI Centerchefen er øverste ansvarlig herudover består chefgruppen af en socialfaglig chef, produktionschef og en administrationschef. Virksomheden har 60 ordinære medarbejdere, som bl.a. omfatter socialrådgivere, fysioterapeut, kontorassistenter, køkkenpersonale, håndværkere og en sælger. Fakta om den sociale institution: Hver år har BOMI ca. 300 personer i aktivering og opkvalificering samt 150 personer gennem afklaring af arbejdsevne. Herudover er 75 personer i beskyttet beskæftigelse, heraf 14 i en fast autistgruppe. Den medarbejder som i øjeblikket har højst anciennitet på BOMI har været ansat i 37 år. Fakta om produktionsvirksomheden: Virksomheden omsætter for mio. kr. om året. BOMI s egenproduktion består hovedsageligt af kørestole, cykler med tre hjul, bagagebærere og værkstedsreoler. BOMI er et særdeles anerkendt varemærke inden for hjælpemidler og er især anerkendt for depotstole og bliver her betragtet som værende blandt branchens bedste. Herudover er BOMI fast underleverandør til en række virksomheder, bl.a. Flextronic, Porsaco, CUC Engineering, Vikan, Inventa, Dantherm m.fl. BOMI behersker mange fagområder og er derfor i stand til at løse mangeartede produktionsopgaver for virksomheder.

12 12 Gnist Sundhed Mission: Flere fødder fra kommunen i Skiveløbet! Den 13. og 14. september er det 36. gang, at Skiveløbet finder sted. Også i år kan man deltage i forskellige former for løb, cykling og stavgang. Der har været for langt mellem de kommunale ben i de senere år. Men det er en skade, der kan løbes væk! Kulturdirektør Erland A. Nielsen og forebyggelseschef Eva Henriksen er gået sammen om at fremme den kommunale deltagelse i Skiveløbet. Derfor lægges der planer om en række aktiviteter, som kan gøre Skiveløbet til et endnu mere attraktivt tilbud for kommunens ansatte. - Vi tror, det kan være med til at skabe glæde og sammenhold på arbejdspladsen. Vi ønsker at gøre løbet til en festlig oplevelse for vores medarbejdere og kolleger, udtaler Erland A. Nielsen. Største firmahold? De seneste år har Skive Kommunes deltagelse været til at overse. Derfor er målet nu, at mindst 200 ansatte fra Skive Kommune deltager - som kommune, vel at mærke! - Jeg tror, mange ansatte har været med i løbet, men det har været på egen hånd, eller på ægtefællens eller kærestens hold. Kommunen som arbejdsplads har udgjort en lille del af tilmeldingerne. Nu vil vi gerne opprioritere kommunens profil i Skiveløbet, siger Erland A. Nielsen. Ifølge Skiveløbets hjemmeside var det største firmahold i 2007 fra Dantherm, med 190 medarbejdere. Med 200 tilmeldte kan Skive Kommune godt blive den største deltagende arbejdsplads. Musik og sundhed Planlægningen af Skive løbet er i fuld gang. Planen er at der opstilles et stort telt til kommunens deltagere, hvor der bl.a. skal spilles levende musik. I samarbejde med KOL-koordinatorerne og foreninger, f.eks. Hjerteforeningen, vil man gerne oprette en lille sundhedsbiks, hvor man kan få målt lungefunktion, blodtryk m.m. Eva Henriksen ønsker også at sætte fokus på kosten: - Vi har planer om at tilbyde gratis, sund mad til alle tilmeldte. Som smager godt. Men kan man ikke undvære en pølse med brød, kan man også få det men så koster det! siger hun med et smil. Nobel kappestrid Planlægningsgruppen barsler også med en nobel kappestrid mellem kommunens afdelinger. - Vi ved ikke helt endnu hvordan konkurrencen skrues bedst sammen. Måske kan man konkurrere mod en udvalgt person. Men vi vil under alle omstændigheder have fokus på graden af deltagelse og her har man som afdeling chance for at vinde, selv om man ikke kommer først i mål, fortæller Erland A. Nielsen. jfho Læs mere... om løbet på Tilmeldinger skal være afsendt senest den 20. august. Der vil blive informeret om kommunal tilmelding i løbet af sommeren.

13 Gnist 13 Ny kroniker-model på det kommunale podie! Af Jakob From Høeg, Udviklingskonsulent i Forebyggelses og Rådgivningscentret. Der er ikke tale om en skønhedskonkurrence for kronikere. Til gengæld kan der være mere end én vinder i Skive og Viborg kommuners nye tiltag for borgere med lungelidelse. Vejrtrækning gennem sugerør Forestil dig at du kun må trække vejret gennem et sugerør. Selv mindre og dagligdagsopgaver giver dig åndenød og kvælningsfornemmelse. Hverdagen er en kamp, præget af frygten for det næste hosteanfald og ængstelse over den næste trappe, man skal forcere. Sådan beskriver patienter med svær grad af Kronisk Obstruktiv Lungelidelse (KOL, eller rygerlunger) deres situation, og sygdommen er således lige så barsk som diagnosen lyder. Lidelsen skyldes ofte rygning eller luftforurening, og udvikler sig gradvist. Stadigt mere af lungefunktionen mistes og man oplever åndenød og vejrtrækningsproblemer. Måske bortforklares symptomerne med alder, vægt, eller manglende kondition. Er der tale om KOL, genvinder man dog ikke den tabte lungefunktion. Deraf betegnelsen kronisk. Skaderne er permanente. Sygdommen kan håndteres Borgeren kan dog udstyres med viden og handlekompetence til at håndtere sin sygdom, således at den ikke forværres og forringer livskvaliteten yderligere. Men det er vigtigt, at lidelsen opdages tidligt, så den forebyggende behandling starter tidligt og får mest mulig effekt. Borgerne skal rustes bedre Derfor er det en vigtig indsats, som KOL-forløbskoordinatorerne Else Holm og Anne-Marie Thomsen er spydspidser for. Skive og Viborg kommuner har indgået et samarbejde med Regionen om en kroniker-model, hvor der fokuseres på en forbedret og styrket sundhedsindsats til borgere med let eller moderat grad af KOL. - Vi ønsker at ruste borgeren bedre til at håndtere sin sygdom og derved forbedre sin livskvalitet, siger Else Holm, og fortsætter: - Det handler bl.a. om undervisning og træning. Ofte frygter KOLpatienten at tabe vejret, og forsøger derfor at undgå at anstrenge sig. Men det forværrer faktisk situationen. Man kan godt træne sig til en god kondition, selvom man har en dårlig lungefunktion. Og så kan man klare flere ting. Målet er forebyggelse Else og Anne-Marie skal ikke beskæftige sig med de patienter, der er hårdest ramt. KOL-patienter med under 50 % bevaret lungefunktion er fortsat i sygehusets tilbud. Kronikermodellen retter sig mod den diagnosticerede borger, der har minimum 50 % lungefunktion tilbage. Der tilbydes holdbaseret træning, undervisning, og rygestopkurser for KOL-kronikerne. Indsatsen skulle gerne stabilisere deltagernes lungefunktion, og forbedre deres evne til at mestre deres sygdom. Store gevinster Gevinsterne er åbenlyse. De kronikere, der er i arbejde, vil kunne fastholdes i deres job. Borgerne undgår forværring i sygdommen og dermed tab af livskvalitet. Det er også i samfundets interesse, at mere krævende og omkostningsfulde sygehusbehandlinger undgås. Godt supplement Else Holm håber, at kronikermodellen kan være et supplement til de mange andre kommunale tilbud til kronikere. Koordinatorerne kan også tilbyde undervisning om emnet. F.eks. hvordan kan plejepersonale bedst hjælpe borgere med svær grad af KOL? - Basal personlig hjælp til en KOLpatient kan være en stor udfordring. Der vil ofte gå lang tid af formiddagen, inden borgeren har vejr nok til overhovedet at kunne tage et bad! Der skal tages særlige hensyn, og det er en nyttig viden i en planlægningssituation, slutter Else Holm. KOL-forløbskoordinatorne Anne-Marie Thomsen (tv) og Else Holm står for indførelsen af den nye kroniker-model i Skive og Viborg kommuner. Målet er at borgere med rygerlunger forbedre deres evne til at mestre deres kroniske sygdom.

14 14 Gnist Indkøb 100 nye kopiprintere Firmaet Sharp Electronics Danmark A/S vandt EU-udbuddet om at blive eneleverandør af kopiprintere til Skive Kommune. Indkøbsafdelingen har netop gennemført et EU-udbud på kopiprintere på vegne af Favrskov, Haderslev, Viborg og Skive kommuner. Det samlede udbud var på 500 maskiner. For Skive Kommune omfattede udbuddet 100 kopiprintere. Aftalen med Sharp gælder for tre år og er netop blevet underskrevet. Den betyder at kopimaskinerne på rådhusene i Skive og Ramsing samt hovedsagelig institutioner i gl. Skive Kommune skal udskiftes. De nye kopiprintere er testet - De nye maskiner ligner meget de gamle og fungerer også næsten på samme måde, fortæller vicekommunaldirektør Lars Yde. - IT-afdelingen har testet kopiprinterne for at sikre, at Sharps produkter kan håndtere kopi, print og scanning via netværket. Og det hele ser ud til at fungere som det skal, konkluderer Lars Yde. Til at vurdere tilbuddene i EU-udbuddet for de fire kommuner var der nedsat en referencegruppe. Referencegruppen bestod af repræsentanter fra Favrskov, Haderslev, Viborg og Skive kommuner. Skive Kommunes repræsentanter i gruppen var: assistent i Social og Arbejdsmarkedssekretariatet Jonna Rønberg, teamleder i IT-support Thomas Liholm Harring og indkøbschef Erik Christensen. - Gruppen vurderede at tilbuddet fra Sharp Electronics dels levede op til vores krav til kopimaskiner, og dels at det var det bedste tilbud økonomisk set, siger Lars Yde. Indkøbschefen sidste indkøb Manden bag EU-udbuddet for de fire kommuner var Skive Kommunes indkøbschef Erik Christensen. - Selvom Erik Christensen valgte at gå på pension den 30. april i år, efter 34 år i kommunen, så er vi glade for at han fortsatte som konsulent for at sikre at aftalen kom i hus på den bedst mulige måde, slutter Lars Yde. Ny Indkøbschef Erik Christensens afløser er Laila G. Jensen som kommer fra en stilling som indkøbskonsulent i Viborg Kommune. mabr Fakta Skive Kommune bruger ca. 15 mio. kopier/print hvert år. Det svarer til kasser eller ca. 120 paller papir. Printerstrategi Der er vedtaget en ny printerstrategi som betyder at de små laser- og blækprinter skal udskiftes til fordel for de nye kopiprintere. Kopiprinterne er væsentligt billigere i drift. Læs hele strategien på Intranettet > IT > IT-politikker Vicekommunaldirektør Lars Yde og administrerende direktør Torben Lund Rasmussen fra Sharp Electronics Danmark A/S underskriver aftalen om 500 kopimaskiner. Bagerst står Skive Kommunes nye indkøbschef Laila G. Jensen (tv) hun afløser Erik Christensen (th) som netop er gået på pension.

15 Gnist 15 Når ulvene hyler og heksene de danser... så er der magi i luften. Sådan lyder det i en populær børnesang, og netop den sang og stemning passede rigtig godt til børnehavernes optog gennem Skives gader. Temaet for optoget var underverdenen og de mange glade børn var kreativt udklædt. Optoget med trolde, hekse, dæmoner, feer og meget mere, blev ført an af den ækle, men underskønne prinsesse fra underverdenen.

16 16 Gnist Personaleforeningen Vil du være med fra starten? Vi skal bruge medlemmer som i årets løb vil sakse stof fra avisen mv. til revyen 2008 Vi søger gode tekster Vi søger folk som vil med i revyen, eller bag scenen lyd, lys osv... Vi søger en instruktør som vil sætte revyen op og kan holde fast på en flok glade amatører! Der kan forventes et mindre honorar for jobbet. I skal blot kontakte Kim Hald eller

17 Gnist 17 Sort Sol over Tøndermarsken Når stærene flyver i flok Husk Lørdag d Afgang kl fra Brårup Fritidscenter Hjemkomst ca. kl Pris: 100,- for medlemmer 125,- for ikke medlemmer Sidste tilmeldingsfrist 5/9. Praktisk: Husk at medbringe madpakke til hele dagen, fornuftig påklædning dvs. vindtæt og varmt overtøj, gummistøvler, personlig kikkert og evt. handsker. Kaffe og the til hele dagen vil forefindes i bussen. Efter en forhåbentlig vellykket Sort Sol, vil vi servere suppe med hjemmebagt brød. Husk PAS, vi skal over grænsen! Naturfænomener er sjældne i Danmark. På denne tur til Tøndermarsken får vi chancen for at opleve flere af slagsen. Turen ned langs vestkysten vil byde på store flokke af gæs, på vej til vinterkvarterer i Mellemeuropa. Bramgås, der indtil for nylig har været ganske fåtallig, optræder nu i flokke på op til og er næsten i stand til at lave gåse-sort-sol. Kortnæbbet gås optræder i tilsvarende store flokke. Det kan godt betale sig at kigge flokkene godt igennem, for indimellem gemmer der sig ofte sjældenheder som indisk gås, rødhalset gås eller måske snegæs. Den store mængde af fugle udgør en betydelig fødekilde, der tiltrækker flere arter af rovfugle. Vandrefalk og havørn er næsten fast inventar på turen og sidste år bød turen på den sjældneste af alle falke på disse breddegrader, nemlig den musvåge-store jagtfalk. Undervejs fortager vi flere stop: Kammerslusen ved Ribe, Ballum sluse og enge ved Rømø dæmningen og Riegelsbøller Kog i den tyske del af vadehavet, hvor chancen for havørn er størst. Efter et kort pit-stop hos Calles Grenzhandel, hvor der bliver mulighed for at stimulere forbrugs-genet, er vi på plads en times tid før solnedgang for at iagttage det største naturfænomen på disse breddegrader, når tusindvis, ofte op til en halv million, stære laver flyveopvisning før de går til overnatning i rørsumpen. Fænomenet kaldes også Sort Sol, når disse enorme flokke af stære flyver forbi og dækker den nedgående sol. Søren Ryge gjorde fænomenet kendt og det er nu en stor turist-attraktion, som trækker turister til fra hele Danmark. Vær klar til årets store naturoplevelse! Se video af tidligere Sort Sol ture på under nyheder. Læs mere på hjemmesiden Nyt logo til personaleforeningen Den heldige og kreative vinder af konkurrencen om nyt logo til personaleforeningen blev Allan Gade. Allan er pædagog og arbejder på Resen Daginstitution. Tillykke med købmandskurven! Personaleforeningens bestyrelse 2008 Arbejde Privat/mobil Formand: Hanne Sandal Grosen Brårup Fritidscenter Næstformand: Ulla Tordal-Mortensen Byrådssekretariatet Kasserer: Marianne Rohde Jobstart Sekretær: Tove Dahlgaard Bomi Øvrige: Jørgen Vester UU Skive Kim Hald Teknisk Forvaltning, Durup Ulla Mehl Familie og Fritidstilbuddet - Egeris

18 18 Gnist Kunstforeningen Juli måneds udstillere i kunstforeningen Kunstforeningen har i juli måned to lokale udstillere. Sanne Baandrup Trust Sanne Baandrup Trust maler billeder. Billederne er i høj grad påvirket af Sannes varierede opvækst. Det er bl.a. i den Grønlandske frihed og fantasi, Sanne henter inspiration. Det dramatiske sagnrepertoire, den dybe stilhed, det uovertrufne nordlys og den overvældende storhed prikker til ens indre næsten hæmningsløse udfoldelseslyst. Sannes billeder er et miks af mange stilarter og udtrykker også en del af hende selv. Berit Andersen Berit Andersen fra Fur udstiller moderne ikoner. Berit er især fascineret af ikonets symmetriske opbygning, hvor gammelt og nyt, købt og brugt sættes sammen til et unikt udtryk. Berit fremstiller selv små keramik kors, som indgår i ikonerne. Hvert ikon har sit eget unikke udtryk, og det er op til den enkelte at fortolke ikonet. Kom og nyd de to udstillere i juli måned på rådhuset i Skive. Med venlig hilsen Bestyrelsen for kunstforeningen Maya Ikon af Berit Andersen. Berit Andersen arbejder med moderne ikoner, hun fremstiller også elementer i keramik til ikonerne. Maleri af Sanne Baandrup Trust. Hun henter ofte sin inspiration i grønlandske temaer.

19 Sportsforeningen Gnist 19 Aktivitetsdag i Sportsforeningen Se lige det vinderslag. Af Jens Dalby, mangeårig medlem af sportsforeningen En dejlig aften i maj holdt sportsforeningen en minigolf/skydedag. Der var rigtig god opbakning fra foreningens medlemmer med 23 tilmeldte. Vi mødtes ved Roslev Vandrehjem, hvor der er en 18-hullers supergod minigolfbane. Efter et par sandwichs, øl og vand blev vi inddelt i fire hold og gik så ellers i gang med denne svære sportsgren. Ingen snyd, meeeen... Der var mange flotte og kreative tiltag til at gennemføre banerne. Ikke direkte snyd men det kunne godt grænse op til det. Men alle havde det rigtig sjovt, og der blev givet mange gode råd undervejs. Efter minigolfen skiftede vi arena til Salling Jagtforenings arealer. Her blev vi mødt af fire oplagte instruktører, og efter en grundig instruktion skulle der skydes efter lerduer. Ikke alle havde lyst til at deltage og et par enkelte seriøse minigolfspillere valgte at fortsætte dette. Klar, parat, skyd Hvert enkelt hold fik deres egen instruktør med ud på skydestedet for at sikre, at sikkerhedsreglerne blev fulgt. Vi gik i gang og duerne fløj om ørene på os. Der blev skudt, men lerduebestanden led ikke synderlig overlast denne aften! Hver deltager fik skudt 24 gange og der var da et par seriøst gode jægere blandt deltagerne. Efter fire runder var der mulighed for endnu en runde, hvor man kunne få yderligere 25 skud. Flere meldte sig og denne gang skulle fem personer skyde sammen. Deltagerne blev stillet ved siden af hinanden og skulle melde klar umiddelbart efter at naboen havde skudt. En rigtig sjov konkurrence. Her vidste vi ikke hvilken retning duerne kom i og det stillede endnu større krav til skytterne. Da dette var overstået blev vi tilbudt endnu en runde med 25 skud pr. mand men mange trak sig skulderen og armene var blevet noget ømme. Der blev dog samlet et hold og mens de skød igen gik resten op til klubhuset for at få en afsluttende øl/vand. Vejret var jo fremragende. Ca. kl takkede vi Salling Jagtforening for en rigtig god aften. Der var ikke nogen officiel konkurrence men der blev alligevel drillet og hånet i en god stemning hele aftenen. Især Steen Kirk og Axel Haras havde styr på det med lerduerne. Godt skudt!!

20 20 Gnist En dejlig dag Gården på Farmshow Medarbejderne på Brårup Fritidscenters afdeling Gården havde i år valgt at genoplive en tidligere tradition og deltog derfor i år i Farmshow. De fire medarbejdere som deltog i farmshowet havde 15 børn og otte islandske heste med. Dagen blev en stor succes for alle deltagere. Af Hanne Sandahl, leder af Gården I gamle dage kaldte vi det Dyrskue, men det engelske sprog har også her gjort sit indtog så nu hedder det Farmshow. Mange forberedelser Vi gik i gang en uge forinden, hvor alle forberedelser startede til den store dag. Vi skulle have alt seletøj gjort rent, fundet ud af hvem der skulle ride på hvilke heste, hvem der skulle køre med i hestevognen, købe mad og drikke ind til dagen, og vi skulle ikke mindst finde blomster, grene og grønt som skulle bruges til at pynte vogn og heste. Vibeke, som er studerende, gik ind til blomsterhandleren og sagde at vi skulle til dyrskue og manglede blomster og om de ville hjælpe os, hvilket de gerne ville og vi fik en masse rester og afskær som vi er dem meget taknemmelige for. Endelig lørdag Endelig blev det lørdag d. 17. maj og allerede fra morgenstunden var børnene klar og alle var spændte. Vi gik i gang med at pynte heste og hestevogn, og der var jo masser af flotte blomster. Kl var alle klar og så af sted mod Godsbanegården, hvor alle ekvipagerne skulle samles til optog. Sikken stemning (vi kunne klare hele verden!) alle var spændte og flere af hestene var godt oppe at køre. Optoget var flot og der var gang i mange af hestene, men alle vores ridepiger klarede det flot. Vi kom på pladsen og fik efter lidt forvirring placeret vores heste. Så var et stykke, af én af de mange kager som forældrene havde bagt, tiltrængt. Da dommerne kom forbi var vi spændte, men børnene var dygtige til at fortælle om hestene, og svarede på alt de blev spurt om. Og senere da det blev tid til at præsentere hestene i ringen for at dommerne kunne sige lidt om dem, fik børnene meget ros for, hvad de havde fortalt. I løbet af dagen tilbød vi gratis rideture på dyrskuepladsen så her var børnene også i gang. Der var dog også tid til at komme rundt på pladsen, og der var mulighed for at købe, spille og vinde. Der kom mange forældre, bedsteforældre, søskende og venner for at se, hvordan det gik. Igen næste år For os medarbejdere var det en stor fornøjelse at se den stolthed og det engagement børnene viste - det var hele sliddet værd. Sikken dejlig dag vi havde og vi var alle enige om at vi kommer igen til næste år. Børn fra Brårup Fritidscenter er klar til optoget gennem Skive by til dyrskuepladsen.

21 Gnist 21 Ofte stillede spørgsmål om personaleforhold Februar-marts 2008: Fratrædelser Hvor kan jeg finde ledige uger eller weekender i Feriefondens ferieboliger? Hvert år i januar bliver alle medarbejdere tilbudt at reservere ferie i boligerne under Skive Kommunes Feriefond. Hvis flere medarbejdere ønsker samme uge eller weekend sker fordelingen ved lodtrækning. Hvis der efter denne første runde er ledige uger fordeles de efter først-til-mølle princippet løbende. Du kan hele tiden se eventuelle ledige uger eller weekender på intranettet under Medarbejder > Feriefond under Booking. Eller få flere oplysninger ved at ringe til Aase Sørensen på telefon Hvis du vil på Intranettet hjemmefra skal du bruge adressen Brugernavn: dit medarbejdernummer Kode første gang: Skive123 (stort S) Hvor får Feriefonden penge fra? Feriefonden i Skive Kommune er en sammensmeltning af de fire feriefonde i de fire gamle kommuner. Feriefonden får sine penge fra medarbejdernes uhævede feriepenge herunder ferietimer, ferietillæg og feriekort. Dog skal feriefonden dele de uhævde feriepenge (ca ) med Statens Arbejdsmarkeds Feriefond. Information vedr. sygefravær / barselsfravær Løn og Personale vil begynde at anvende virk.dk til anmeldelse af sygefravær og barselsfravær. Dette vil medføre, at lønmodtageren ikke længere får de sædvanlige skemaer tilsendt, som skal udfyldes og returneres. I stedet for vil lønmodtageren modtage et brev med nogle oplysninger om sygefraværet. Hvis man er enig, skal man ikke foretage sig noget. Hvis man ikke er enig, skal man kontakte Udbetalingsenheden/Dagpengekontoret i sin bopælskommune. Har du et spørgsmål til personalepolitikken, kutymer, regler eller f.eks. praktiske emner, er du velkommen til at sende en mail eller ringe til redaktionen. Alma Ilum Christensen, Sygeplejerske i Hald/Højslev Anja Laigaard Busch, medarb., Skovbakkehjemmet Anna-Lise Bach, Fuldmægtig, i SAS Ledelsessekretariat Anne Cathrine Jensen, Pæd.medhj., Paletten Anne Elise Schmüser, Dagplejer Anne L. Mortensen, medarb. Balling Pl.center Anne Marie Eskildsen, Sosu.hjælper på Balling Plejecenter Anne Mette Møller, Pædagog på Børnegården Birkely Annette Bøge, Pædagog på Rosenbakken Børnehave Anni Overgaard Nielsen, Sagsbehandler i Løn og Personale Annie Kaagaard Kristensen, Sosu.assistent på Ådalen Arne Kirk, Sektionsleder i Teknisk Forvaltning Bente Bylov Agerholm Nielsen, Pæd.medhjælper på Lem Skole Birgitte Rosendal Carlsen, BHklasseleder på Glyngøre Skole Bo Ditlev Mortensen, Datamatiker i IT-afdelingen Carsten Løve Anderskov, Dagtilbudschef i Dagtilbud Christina Jørgensen, Sosu.hjælper på Gammelgaarden Dan Odgaard Olesen, Pædagog i Børnehaven Roslevhus Dorte Dam Kjemtrup, Lærer på Roslev Skole Dorte Kathrine Pedersen, Sosu.hjælper på Durup Ældrecenter Dorte Stendorf Skov Sørensen, Medarbejder på Fur Ældrecenter Dorte Sørensen Bundgaard, Dagplejer Edith Munkholm Svendsen, Socialformidler i Socialfaglig Eigil Ove Sethsen, Industritekniker i Bomi Ella Holm, Fuldmægtig på CKU Ellen Odgaard, Lærer, Brøndum-Hvidbjerg Sk. Elsa Laursen, Sygehj. på Selde Ældrecenter Emma Lynge, Social- og sundhedsassistent Frank Poul Jacobsen, Souschef på Brårup SFO Gitte Vammen Jensen, Dagplejer Hanne K. Würtz, Pæd.medhj. Hedemarken Heidi G.l Jensen, Sosu.ass. i Jyllandsgade Henriette D. Grønvaldt, Sosu.hj. i Vikarkorps Ida S. Stensgaard, Pæd.medhj. i Hedemarken Inge Sørensen Larsen, Dagplejer Inger Nielsen, Skolerengøringsass., Balling Sk Jens Aage Jensen, Teknisk serviceleder i CKU Johnna Elisabeth Nielsen, Dagplejer Jonna Olesen, Pæd.medhj. på Rødding Skole Judy A. Toft, Fuldmægtig, SAS økonomi Jytte K. L. Jensen, Medarbejder i Distrikt Syd Karen Geltzer Schou, Dagplejeass. Karin Henriksen, Lærer på Balling Skole Karin Thuesen Johannesen, Pædagogmedhjælper på Fur Skole Kasper Brian Kristensen, Lærer på Aakjærskolen Ketty Kristensen, Husassistent på Jebjerg Ældrecenter Kirsten Laursen, Sosu.assistent på Skovbakkehjemmet Kirsten Lund Øvig, Bibliotekar på Skive Bibliotek Laila Vibeke Kristensen, Rengøringsassistent på Renseanlæg Lan Huong Nguyen, Specialarbejder i Bomi Lene Lenda Andersen Sosu.hjælper Fur Ældrecenter Leyla Omoor, Sosu.hjælper i Vikrakorpset Lillian Lenander, Medarbejder i Distrikt Midt Linda Høgh, Pædagog Jyllandsgade Lone Lunne Sørensen, Ergoterapeut Ådalen Louise Skytte Andersen, Lærer Oddense Skole Luisa Guldbech, Sosu.hjælper Breumgård Plejecente Lydia Petersen, Pædagogmedhjælper Breum Børnehave Lydia Kirstine Nielsen, Assistent Bygningsafdelingen Majbritt Hørning Kristensen, Sygeplejerske Nord Maria Bomholdt Rasmussen, Sygeplejerske Nord Marianne Sohn Frøkjær-Jensen, Viceinspektør Selde Skole Marie Christine Mose Thorsted, Pædagog Børnehuset Hem May Faurskov Villadsen, Lærer Resen Skole Mette Husted, Plejer på Solbakken Fortsættes næste side

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Kultur- og Familieforvaltning

Kultur- og Familieforvaltning Kultur- og Familieforvaltning Administration Anlæg Kultur og Familie Torvegade 10 7800 Skive 5798004092026 Sekretariat og økonomi - Skole, Dagtilbud og Familie Torvegade 10 7800 Skive 5790001120160 1011600936

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Husavis Hvalsø Ældrecenter April 2014

Husavis Hvalsø Ældrecenter April 2014 Medlemmer af Bruger og Pårørenderådet Beboere: Emmy Hansen, Blomsterhaven 5. Elin Jensen, Bøgely 14. Pårørende: Formand: Lars Steen Dan Næstformand: Margurite Elkjær. Medlem: Jytte Hansen Suppleant: Inge

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014

Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014 Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014 Administrativ organisering 2 Staben Staben Vicekommunaldirektør Tom Ahmt Byrådssekretariatet Sekretariatsleder Ditte Lundgaard Jakobsen Budget Budgetchef

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale Oktober 2010 Oktober 2010 Oktober 2010 Bliver indhentet af fortiden. Da Kirsten R. og Bliver jeg var indhentet på rekognoscering, af fortiden. sommerturen 2010, besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

Energi ansvarlighed i Skive Kommune i mere end 30 år

Energi ansvarlighed i Skive Kommune i mere end 30 år Energi ansvarlighed i Skive Kommune i mere end 30 år Michael Petersen, Maskinmester teamleder for Energibesparelser, Teknisk Forvaltning mipe@skivekommune.dk www.energibyenskive.dk Dimensionering af solvarmeanlægget,

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Det skal være sjovt at gå på arbejde Interview med bl.a. Birgitte Holst, personaleleder på Dorthe Mariehjemmet fra Kristligt Dagblad 21.

Det skal være sjovt at gå på arbejde Interview med bl.a. Birgitte Holst, personaleleder på Dorthe Mariehjemmet fra Kristligt Dagblad 21. 50 Det skal være sjovt at gå på arbejde Interview med bl.a. Birgitte Holst, personaleleder på Dorthe Mariehjemmet fra Kristligt Dagblad 21. januar 2009 De ansattes evner kommer i spil til glæde for såvel

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Køb bogen i boghandlen eller på www.turbine.dk

Køb bogen i boghandlen eller på www.turbine.dk Glade Chefer Glade Chefer Af initiativtager og medforfatter Iver R. Tarp Journalistisk bearbejdelse ved Trine Wiese Iver R. Tarp og Trine Wiese TURBINE forlaget 2011 Forlagsredaktør: Marie Brocks Larsen

Læs mere

Februar 2010. En lille reminder - Byen i skolen - Dukkeværksted Mobiltelefoner

Februar 2010. En lille reminder - Byen i skolen - Dukkeværksted Mobiltelefoner Februar 2010 Indhold: Sidste nyt: Info: Konkurrence: Opslagstavlen: Redaktion: Poul En lille reminder - Byen i skolen - Dukkeværksted Mobiltelefoner Deadline for næste avis Indlæg kan sendes på kridthundst@sol.dk,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL - en folkesygdom KOL er en sygdom, hvor lungevævet langsomt ødelægges. Efterhånden som sygdommen udvikler sig, medfører det problemer med vejrtrækningen. KOL er en forkortelse

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 Informationer Stenstrup Dagcenter: Åbent hverdage kl. 10-15 Afbud ved kørsel: Ring til Vester Skerninge Bilerne på tlf. 6224 2048 Øvrige afbud gives til Dagcenter:

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Arrangør: PI-København. Program for Danske Politimesterskaber i. Bowling 2011. Torsdag den 12. maj

Arrangør: PI-København. Program for Danske Politimesterskaber i. Bowling 2011. Torsdag den 12. maj Arrangør: PI-København Program for Danske Politimesterskaber i Bowling 2011 Torsdag den 12. maj Dansk Politiidrætsforbund PI-København lagde ud i 2002 med det første officielle politimesterskab, og kan

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk 1 Der tages forbehold for ændringer. Oplysningerne er opdateret på vores hjemmeside www.plejecentre.haderslev.dk

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

Sort Sol med Nolde museet og Mandø

Sort Sol med Nolde museet og Mandø Sort Sol med Nolde museet og Mandø Lørdag d. 27. september til søndag d. 28. september Rejseleder: Jan Hjort Få en af Danmarks største naturoplevelser Sort Sol. Fænomenet blev første gang præsenteret af

Læs mere

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige VELoverstået - eksamen. Vi skaber succeser. Det er vores

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Nordfyns Højskole Fælledvej 11 5400 Bogense Telefon 648 132 80 KONTOR@NFHS.DK INDHOLDSFORTEGNELSE SOMMERHØJSKOLE

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Mosehuset Her er info omkring der vedrører institutionen. Hvis der opstår spørgsmål er alle selvfølgelig velkomne til at rette dem til os, så misforståelser

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 23. maj Fredagsbrev nr. 782 Næste uge: 24. maj 26. maj 27. maj 28. maj 29. maj 30. maj Indvielse af bålhytte Fællesfoto kl. 09.30(udenfor) Naturskolen 4.kl. Oprykningsdag Dyredag

Læs mere

Levring. Hanne Madsen Lillemøllevej 3 Levring 8620 Kjellerup Tlf. 29 80 25 27

Levring. Hanne Madsen Lillemøllevej 3 Levring 8620 Kjellerup Tlf. 29 80 25 27 Levring Vi har en kultur i Levring med sang og historiefortælling og har i fællesskab udviklet et koncept, som vi alle trives godt med - børn som voksne. Derudover har vi tradition for at invitere bedsteforældre

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

Lidt fra formanden. Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63. Datoer for Bag scenen. Medio marts Ultimo juni. 1. marts 1. juni

Lidt fra formanden. Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63. Datoer for Bag scenen. Medio marts Ultimo juni. 1. marts 1. juni Lidt fra formanden Rigtig god sommer En dejlig solrig søndag - hvem tænker så på teater? Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63 Udgivelse Datoer for Bag scenen Medio september Ultimo december Medio marts

Læs mere

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Aa-Strand Sommerhøjskole 2015 Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Indholdsfortegnelse Sommerhøjskole 2015 Side 2 Praktiske oplysninger Uge 28: Ferieuge i farver Uge 29: Kreativ hygge

Læs mere

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7 31 oktober 2013 Nr. 7-31. oktober 2013. Nr. 7 Seniorjobbere: Skriv endelig at vi morer os Der er plads til flere på Københavns Stadsarkiv Fotos: Per Sichlau Hvis man gerne vil vide, hvad børn vejede og

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Ny Afdelingsleder For Kollegiet, Caféen og Klubtilbud Elevråd Markedsprojekt Sommer

Ny Afdelingsleder For Kollegiet, Caféen og Klubtilbud Elevråd Markedsprojekt Sommer Ny Afdelingsleder For Kollegiet, Caféen og Klubtilbud Elevråd Markedsprojekt Sommer Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. Så er det allerede igen tid til meget spændende historier fra elevernes hverdag.

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE SKAL VÆRE ET GODT STED AT BO

HJØRRING KOMMUNE SKAL VÆRE ET GODT STED AT BO HJØRRING KOMMUNE SKAL VÆRE ET GODT STED AT BO Aksene. Søren Gøttrup og Britta Madsen VÆKST Befolkningstallet skal øges. Vi skal tiltrække nye erhvervsdrivende, og vi skal standse udflytningen samt bibeholde

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

DEN 2015. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2015. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Maj DEN 2015 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380 Side 1 Hanne Danielsen Ingelise Petersen 8. maj 22. maj Redaktionen ønsker tillykke En smilende Ingrid får besøg

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Frokost Krise Gasanlæg

Frokost Krise Gasanlæg Gode historier, som er skrevet og fortalt på FKG-workshops 21. maj 2014 Ad nye veje, til ældrepleje Vi får flere og flere ældre, men ikke flere ressourcer til plejen. (Den brændende platform). Rigtig meget

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Nyhedsbrevet. December

Nyhedsbrevet. December Nyhedsbrevet December Indhold: Leder.... Side 3 Nyt fra Holme.... Side 5 Nyt fra Absalonsgade. Side 6 Nyt fra Boenheden.. Side 7 Nyt fra KopITryk. Side 8 KopITryks julearrangement... Side 10 Tanker om..

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter

Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter Navn Brugernavn omsorgssystemet Adgangskode omsorgssystemet Velkommen: Vi vil med dette introduktionsprogram gerne byde dig hjertelig velkommen som medarbejder

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger.

VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger. Velkomstfolder VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger. ÅBNINGSTIDER Mandag torsdag kl. 6.15 16.45 Fredag lukker

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013. Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard.

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013. Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard. UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013 KOLLEGIE NYT Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses på vores hjemmeside www.fredericiah.dk Ansvarshavende:

Læs mere

Ferielandet Danmark - musikfestivaler

Ferielandet Danmark - musikfestivaler Ferielandet Danmark - musikfestivaler I skal nu udforske Danmark med musikbriller på. 3 familier eller venner skal på festival, og I skal finde ud af hvorhen, og så skal I også arrangere turen. De har

Læs mere