2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Postadresse: Rentemestervej 8 By: København NV Postnummer: 2400 Land: Danmark (DK)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Rentemestervej 8 By: København NV Postnummer: 2400 Land: Danmark (DK)"

Transkript

1 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Mailadresse: Oplysninger og online-formularer: simap.europa.eu Bekendtgørelse om supplerende oplysninger, uafsluttet procedure eller berigtigelse Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er): Officielt navn: Danmarks Miljøportal Postadresse: Rentemestervej 8 National identitetsangivelse: (hvis kendt) By: København NV Postnummer: 2400 Land: Danmark (DK) Kontaktpunkt(er): Att: Ane Klok Mailadresse: Internetadresse(r): (hvis relevant) Telefon: Fax: Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren: (URL) internet.miljoeportal.dk/sider/forside.aspx Internetadresse for køberprofilen: (URL) Elektronisk adgang til oplysninger: (URL) Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: (URL) I.2) Type indkøbscentral: Ordregivende myndighed Ordregiver DA Standardformular 14 - Bekendtgørelse om supplerende oplysninger, uafsluttet procedure eller berigtigelse 1 / 8

2 Del II: Kontraktens genstand II.1.1) Betegnelse for kontrakten: Rammeaftale vedrørende konsulentbistand til Danmarks Miljøportal II.1.2) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene: (som anført i den oprindelige bekendtgørelse) Danmarks Miljøportal har behov for at kunne trække på følgende konsulenttyper: 1) Testmanager, 2) Business Intelligence konsulent, 3) Sharepoint Designer/Udvikler, 4) Teknisk projektleder 5) Udvikler til DMPs Entreprise Service Bus (ESB), 6) Udvikler med erfaring vedrørende visning af fagdata fra databaser, 7) Revisor og 8) Bogholder. Udbuddet vil omfatte op til 8 delaftaler i form af rammeaftaler. Da Danmarks Miljøportal ikke kan fastlægge et specifikt behov eller omfang for konsulentydelserne, vil delaftalerne være ikke-eksklusive og uden aftagepligt for Danmarks Miljøportal. For delaftalerne 1-3 og 5-8 vil der ske tildeling til en enkelt leverandør, mens der for delaftale 4 vil der ske en tildeling til 3 leverandører. For delaftalerne 1-3 og 5-8 skal ansøgerne kunne tilbyde én fast tilknyttet konsulent hos Danmarks Miljøportal samt en suppleant, såfremt den faste konsulent er forhindret. For delaftale 4 skal der tilbydes en konsulent på partnerniveau (dvs. med betydelig erfaring), der forventes at varetage 80 % af opgaverne under delaftalen samt en juniorkonsulent, der forventes at varetage 20 % af opgaverne under delaftalen. II.1.3) CPV-glossaret (common procurement vocabulary) Primærglossaret Hovedgenstand Yderligere genstand(e) Supplerende glossar(hvis relevant) DA Standardformular 14 - Bekendtgørelse om supplerende oplysninger, uafsluttet procedure eller berigtigelse 2 / 8

3 Del IV: Procedure IV.1)Type procedure (som anført i den oprindelige bekendtgørelse) Offentlig Begrænset Hastende begrænset udbud Forhandling Hastende udbud efter forhandling Konkurrencepræget dialog Forhandling med udbud Forhandling uden udbud Forhandling med offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse Forhandling uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende IV.2)Administrative oplysninger IV.2.1)Sagsnummer: (som anført i den oprindelige bekendtgørelse) IV.2.2)Dokumentreference til elektronisk indgivne bekendtgørelser: Oprindelig bekendtgørelse sendt via enotices TED esender Login: ENOTICES_TwobirdsDanmark Dokumentreference: årstal og dokumentnummer IV.2.3)Bekendtgørelse til hvilken denne offentliggørelse refererer: Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2014/S af: 18/06/2014 (dd/mm/åååå) IV.2.4)Dato for afsendelse af den oprindelige bekendtgørelse: 13/06/2014 (dd/mm/åååå) DA Standardformular 14 - Bekendtgørelse om supplerende oplysninger, uafsluttet procedure eller berigtigelse 3 / 8

4 Del VI: Supplerende oplysninger VI.1) Denne bekendtgørelse vedrører: Uafsluttet procedure Berigtigelse Supplerende oplysninger VI.2) Oplysninger om uafsluttet ordretildelingsprocedure: Ordretildelingsproceduren er blevet afbrudt Ordretildelingsproceduren er forblevet resultatløs Kontrakten er ikke blevet tildelt Kontrakten kan blive genstand for en fornyet offentliggørelse VI.3) Berigtigelser eller tilføjelser: VI.3.1) Ændring af oprindelige oplysninger indgivet af den ordregivende myndighed Oplysningerne offentliggjort på TED stemmer ikke overens med de oprindelige oplysninger indgivet af den ordregivende myndighed Begge VI.3.2) I den oprindelige bekendtgørelse I det korresponderende udbudsmateriale (jfdet korresponderende udbudsmateriale for yderligere oplysninger) I begge (jfdet korresponderende udbudsmateriale for yderligere oplysninger) VI.3.3) Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse Placering af det tekststykke, der skal I stedet for: Læses: ændres: II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene Danmarks Miljøportal har behov for at kunne trække på følgende konsulenttyper: 1) Testmanager, 2) Business Intelligence konsulent, 3) Sharepoint Designer/Udvikler, 4) Teknisk projektleder 5) Udvikler til DMPs Entreprise Service Bus (ESB), 6) Udvikler med erfaring vedrørende visning af fagdata fra databaser, 7) Revisor og 8) Bogholder. Udbuddet vil omfatte op til 8 delaftaler i form af rammeaftaler. Da Danmarks Miljøportal ikke kan fastlægge et specifikt behov eller omfang for konsulentydelserne, vil delaftalerne være ikke-eksklusive og uden aftagepligt for Danmarks Miljøportal. For delaftalerne 1-3 og 5-8 vil der ske tildeling til en enkelt leverandør, mens der for delaftale 4 vil der ske en tildeling til 3 leverandører. For delaftalerne 1-3 og 5-8 skal ansøgerne kunne tilbyde én fast tilknyttet konsulent hos Danmarks Danmarks Miljøportal har behov for at kunne trække på følgende konsulenttyper: 1) Testmanager, 2) Business Intelligence konsulent, 3) Sharepoint Designer/Udvikler, 4) Teknisk projektleder 5) Udvikler til DMPs Entreprise Service Bus (ESB), 6) Udvikler med erfaring vedrørende visning af fagdata fra databaser, 7) Revisor, 8) Bogholder og 9) Fejlsøgning. Udbuddet vil omfatte op til 9 delaftaler i form af rammeaftaler. Da Danmarks Miljøportal ikke kan fastlægge et specifikt behov eller omfang for konsulentydelserne, vil delaftalerne være ikke-eksklusive og uden aftagepligt for Danmarks Miljøportal. For delaftalerne 1-3 og 5-9 vil der ske tildeling til en enkelt leverandør, mens der for delaftale 4 vil der ske en tildeling til 3 leverandører. For delaftalerne 1-3 og 5-9 skal ansøgerne kunne tilbyde én fast DA Standardformular 14 - Bekendtgørelse om supplerende oplysninger, uafsluttet procedure eller berigtigelse 4 / 8

5 Miljøportal samt en suppleant, såfremt den faste konsulent er forhindret. For delaftale 4 skal der tilbydes en konsulent på partnerniveau (dvs. med betydelig erfaring), der forventes at varetage 80 % af opgaverne under delaftalen samt en juniorkonsulent, der forventes at varetage 20 % af opgaverne under delaftalen. tilknyttet konsulent hos Danmarks Miljøportal samt en suppleant, såfremt den faste konsulent er forhindret. For delaftale 4 skal der tilbydes en konsulent på partnerniveau (dvs. med betydelig erfaring), der forventes at varetage 80 % af opgaverne under delaftalen samt en juniorkonsulent, der forventes at varetage 20 % af opgaverne under delaftalen. Placering af det tekststykke, der skal ændres: III.2.3)Teknisk kapacitet I stedet for: Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Ansøger skal i sin ansøgning: 5) Oplyse antal af medarbejdere for den relevante konsulentkategori/ delaftale. Skabelon 5 SKAL anvendes. Ansøger skal alene oplyse medarbejderantal for de kategorier af konsulenter som ansøger byder på. 6) Ansøger skal i sin ansøgning aflevere referenceliste med angivelse af de betydeligeste referencer af lignende opgaver som den udbudte under delaftalerne 1-8, jf. pkt. II.1.5) og bilag B 1-8. Ansøger skal alene udfylde referenceliste for de delaftaler, der bydes på. Referencerne SKAL vedrøre opgaver, der er udført indenfor de seneste 3 år, idet ordregiver er berettiget til at se bort fra ældre referencer. Der kan afgives følgende referencer pr. delaftale; testmanagement, opgaver med business intelligence, sharepoint design og udvikling teknisk projektledelse udvikling til Entreprise Service Bus (ESB) udvikling af visning af eksisterende fagdata fra databaser levering af revisionsydelser Læses: Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Ansøger skal i sin ansøgning: 5) Oplyse antal af medarbejdere for den relevante konsulentkategori/ delaftale. Skabelon 5 SKAL anvendes. Ansøger skal alene oplyse medarbejderantal for de kategorier af konsulenter som ansøger byder på. 6) Ansøger skal i sin ansøgning aflevere referenceliste med angivelse af de betydeligste referencer af lignende opgaver som den udbudte under delaftalerne 1-9, jf. pkt. II.1.5) og bilag B 1-9. Ansøger skal alene udfylde referenceliste for de delaftaler, der bydes på. Referencerne SKAL vedrøre opgaver, der er udført indenfor de seneste 3 år, idet ordregiver er berettiget til at se bort fra ældre referencer. Der kan afgives følgende referencer pr. delaftale; testmanagement, opgaver med business intelligence, sharepoint design og udvikling teknisk projektledelse udvikling til Entreprise Service Bus (ESB) udvikling af visning af eksisterende fagdata fra databaser levering af revisionsydelser DA Standardformular 14 - Bekendtgørelse om supplerende oplysninger, uafsluttet procedure eller berigtigelse 5 / 8

6 levering af bogholderiydelser Samtlige angivne referencer i henhold til punkt 6) skal være udarbejdet som motiverede referencer, hvilket indebærer, at ansøger i hver enkelt reference skal beskrive, hvorfor den pågældende reference er relevant for den konkrete delaftale i henhold til punkt 6). Hver angivet reference må alene fylde 1 letlæselig A4-side, inkl. eventuelle illustrationer. Fylder en reference mere end 1 letlæselig A4- side, tillægges alene oplysningerne på den første side betydning ved vurdering af ansøgningen. Hver reference bør angive: a) navn på ordregiver samt kontaktoplysninger for kontaktperson, b) tidspunktet for opgavens udførelse, c) beskrivelse af opgavens indhold og ansøgers rolle i forbindelse med løsningen heraf samt d) motivation for angivelse af referencen. Skabelon 6 SKAL anvendes. Skabelonerne findes på internet.miljoeportal.dk/omdmp/ Udbud/Sider/default.aspx. Såfremt anmodningen om prækvalifikation fremsendes af et konsortium eller anden form for sammenslutning af virksomheder, skal oplysningerne i pkt. 6) afgives samlet for alle virksomhederne, ligesom virksomhederne skal udfylde skabelon 8 konsortieerklæring. levering af bogholderiydelser levering af fejlsøgning. Samtlige angivne referencer i henhold til punkt 6) skal være udarbejdet som motiverede referencer, hvilket indebærer, at ansøger i hver enkelt reference skal beskrive, hvorfor den pågældende reference er relevant for den konkrete delaftale i henhold til punkt 6). Hver angivet reference må alene fylde 1 letlæselig A4-side, inkl. eventuelle illustrationer. Fylder en reference mere end 1 letlæselig A4- side, tillægges alene oplysningerne på den første side betydning ved vurdering af ansøgningen. Hver reference bør angive: a) navn på ordregiver samt kontaktoplysninger for kontaktperson, b) tidspunktet for opgavens udførelse, c) beskrivelse af opgavens indhold og ansøgers rolle i forbindelse med løsningen heraf samt d) motivation for angivelse af referencen. Skabelon 6 SKAL anvendes. Skabelonerne findes på internet.miljoeportal.dk/omdmp/ Udbud/Sider/default.aspx. Såfremt anmodningen om prækvalifikation fremsendes af et konsortium eller anden form for sammenslutning af virksomheder, skal oplysningerne i pkt. 6) afgives samlet for alle virksomhederne, ligesom virksomhederne skal udfylde skabelon 8 konsortieerklæring. Placering af det tekststykke, der skal ændres: IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage I stedet for: Forventet antal økonomiske aktører: 5 Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Udbuddet omfatter 8 delaftaler i form af rammeaftaler, jf. beskrivelsen i pkt. II.1.5) samt bilag B. Der skal derfor prækvalificeres op til 5 ansøgere pr. delaftale. Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed på den enkelte delaftale, udvælger ordregiver de 5 ansøgere pr. delaftale, som er bedst egnede til at løse opgaver af den pågældende art. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af de mest relevante referencer, set i forhold til den Læses: Forventet antal økonomiske aktører: 5 Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Udbuddet omfatter 9 delaftaler i form af rammeaftaler, jf. beskrivelsen i pkt. II.1.5) samt bilag B. Der skal derfor prækvalificeres op til 5 ansøgere pr. delaftale. Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed på den enkelte delaftale, udvælger ordregiver de 5 ansøgere pr. delaftale, som er bedst egnede til at løse opgaver af den pågældende art. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af de mest relevante referencer, set i forhold til den DA Standardformular 14 - Bekendtgørelse om supplerende oplysninger, uafsluttet procedure eller berigtigelse 6 / 8

7 udbudte opgave, jf. pkt. II.1.5 og bilag B 1-8. I forbindelse med vurderingen af en virksomheds egnethed til at løfte opgaven for delaftalerne 1-6, vil ordregiver lægge størst vægt på de referencer, der illustrerer erfaring med løsning af opgaver af fællesoffentlig karakter. Herefter vil ordregiver lægge vægt på referencer, der illustrerer erfaring med håndtering af opgaver på miljøområdet. I forbindelse med vurderingen af en virksomheds egnethed til at løfte opgaven for delaftalerne 7 og 8, vil ordregiver lægge størst vægt på de referencer, der illustrerer erfaring med løsning af opgaver af fællesoffentlig karakter. udbudte opgave, jf. pkt. II.1.5 og bilag B 1-9. I forbindelse med vurderingen af en virksomheds egnethed til at løfte opgaven for delaftalerne 1-6 og 9, vil ordregiver lægge størst vægt på de referencer, der illustrerer erfaring med løsning af opgaver af fællesoffentlig karakter. Herefter vil ordregiver lægge vægt på referencer, der illustrerer erfaring med håndtering af opgaver på miljøområdet. I forbindelse med vurderingen af en virksomheds egnethed til at løfte opgaven for delaftalerne 7 og 8, vil ordregiver lægge størst vægt på de referencer, der illustrerer erfaring med løsning af opgaver af fællesoffentlig karakter. VI.3.4) Datoer, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse Placering af datoer, der skal ændres: I stedet for: IV.3.4)Frist for modtagelse af bud 15/07/2014 Tidspunkt: 12:00 eller ansøgninger om deltagelse (dd/mm/åååå) Læses: 22/07/2014 Tidspunkt: 12:00 (dd/mm/åååå) VI.3.5) Adresser og kontakter, der skal ændres VI.3.6) Tekststykke, der skal tilføjes den oprindelige bekendtgørelse Placering af det tekststykke, der skal tilføjes: Tekststykke, der skal tilføjes: Oplysninger om delaftaler Delaftale nr.: 9 Betegnelse: Konsulentbistand inden for fejlsøgning og fejlbeskrivelse 1)Kort beskrivelse Denne delaftale vedrører indkøb af konsulentbistand inden for fejlsøgning, fejlbeskrivelse og dialog med leverandører af relevante systemer herom. Konsulenten skal have følgende kompetencer: erfaring med sagsscreening i forbindelse med indkomne fejlmeddelelser på store identitetsløsninger erfaring med planlægning, udvikling af nye og vedligeholdelse af eksisterende claimsaware.net WEBAPPS, webservices samt WS klienter erfaring med planlægning, udvikling af nye og vedligeholdelse af eksisterende claimsware JAVA Webservices, samt klienter erfaring med opsætning, konfiguration og vedligeholdelse af Føderations Claimprovider/Relying Partner opsætning i forbindelse med udvikling, herunder opsætning og vedligeholdelse af claimrules erfaring med opsætning, konfiguration og vedligeholdelse af klienter tilkoblet til claimsaware identitetsbaserede webservices, herunder support af klientleverandører og support af webapps. erfaring med opsætning, konfiguration og vedligeholdelse af identitetsbaserede webservicetilkoblinger. DA Standardformular 14 - Bekendtgørelse om supplerende oplysninger, uafsluttet procedure eller berigtigelse 7 / 8

8 erfaring med support af webservice leverandører Erfaring med brug af følgende protokoller: WS-Trust OIO-IDWS Erfaring med anvendelse af følgende standarder SAML 2.0 OIO SAML WS-FED Erfaring med anvendelse af følgende rammeværker.net.java Kendskab til Miljøområdet og organisationerne bag DMP, dvs. kommuner, stat og regioner. 2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary) , , , , , , , , , , , , )Mængde eller omfang Danmarks Miljøportal kan ikke fastlægge et specifikt behov eller omfanget af den pågældende rådgivningsydelse, hvorfor delaftalen er ikke-eksklusiv og uden aftagepligt. 4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse Varighed i måneder: 48 (fra tildeling af kontrakten) 5)Yderligere oplysninger om delaftaler Delaftalen vil blive tildelt til én enkelt leverandør. Leverandøren skal tilbyde en medarbejder, der er fast tilknyttet konsulent hos DMP (efter behov) samt en suppleant, såfremt den faste konsulent er forhindret. Placering af det tekststykke, der skal tilføjes: Delaftale nr.: 7 Betegnelse: Revisionsydelser Placering af det tekststykke, der skal tilføjes: Delaftale nr.: 8 Betegnelse: Bogholder Tekststykke, der skal tilføjes: 2) CPV-glossaret: og Tekststykke, der skal tilføjes: 2) CPV-glossaret: og VI.4) Yderligere supplerende oplysninger: Udbuddet er udvidet med en yderligere delaftale omkring fejlsøgning, fejlbeskrivelse og dialog med leverandører af relevante systemer herom. Oplysninger om denne delaftale 9 er oplyst i afsnit VI.3.6) VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 20/06/2014 (dd/mm/åååå) - ID: DA Standardformular 14 - Bekendtgørelse om supplerende oplysninger, uafsluttet procedure eller berigtigelse 8 / 8