TROVÆRDIGHED FLID HØJ KVALITET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TROVÆRDIGHED FLID HØJ KVALITET"

Transkript

1

2 Købmandsgården Nørregade 5 Nyborg Handelshus gennem 200 år TROVÆRDIGHED FLID HØJ KVALITET (Handelshusets motto) Udgivet i anledning af familien Nielsens 100 år i Købmandsgården

3 Købmandsgården Nørregade 5 Nyborg Handelshus gennem 200 år Udgivet af Frederik Nielsens Eftf. Nyborg A/S. Layout & Tryk: Nyborg Scantryk A/S. Sat med 11 pkt. Baskerville Forfattere: Cand. negot. Ann Helene Nielsen, HD (U) Købmand Ulrik Nielsen Købmand Mogens Nielsen Fotos: Købmandsgårdens egne arkiver Nyborg Handelsstandsforenings arkiver Nyborg Lokalhistoriske Arkiv Nyborg Museum Fotoflyveren.dk Nordens Fugle i farver Papir: Lessebo Design Tryk i 600 nummererede eksemplarer hvoraf dette er nr. 4

4 Forord Den 22. september 1905 købte købmandsgårdens mangeårige bogholder Frederik Nielsen for egen regning det allerede dengang 100-årige handelshus i Nørregade 5. En på mange måder dristig disposition, der næppe indeholdt en vision om, at skiftet til familien Nielsen skulle fortsætte i lige linie i nu 4 generationer. Frederik Nielsen fortsatte, hvor de andre købmænd slap, nemlig med at drive engrosog detailhandel efter konceptet: Køb i ind- og udland, ompakning og afvejning og derefter salg i mindre partier til kunder i by og på land. Konceptet er fortsat de efterfølgende 100 år, men grundet begivenheder, samfundets udvikling samt viljen og lysten til at gå nye veje blev en glidende varetilpasning den store udfordring i Handelshuset. Virksomheden har gennem 200 år haft adresse i Nørregade 5. At udvikle og omforme en virksomhed på den samme adresse - og i en gammel købmandsgård - har været både spændende og udfordrende. I 1996, i 200-året for Handelshuset, udgav virksomheden bogen Købmandsgården Nørregade 5 - Handelshus gennem 200 år. I anledning af familiens 100 års jubilæum og med respekt for det arbejde, der gennem alle årene er blevet udført af medarbejdere og købmænd, genoptrykkes bogen. Der er tilføjet nye aspekter og opdateringer om de seneste kursændringer og tiltag i Handelshuset. Vi håber, at De vil have fornøjelse af at læse bogen som et supplement til Nyborgs historie og som en hilsen fra byens ældste handelsvirksomhed, der fortsat er familieejet og uden fremmede interesser. Nyborg den 22. september Ulrik Nielsen Frederik Nielsens Eftf. Nyborg A/S 5

5 Købmændene i Nørregade 5 Købmandsgården i Nørregade kan dateres tilbage til den katastrofale brand i Nyborg år 1797, hvor størstedelen af den indre by nedbrændte totalt. Nyborg by var også før branden købmændenes by på grund af privilegiet som stabelstad for Fyn, der betød, at alle varer skulle indføres over Nyborg. Men de fleste af de store købmandsgårde, der pryder bybilledet i dag, stammer fra genopbygningen efter branden. En af disse er købmandsgården i Nørregade 5 på matriklen nr Bygherren Købmand Benjamin Lindhardt er den første ejer af købmandsgården, der er registreret i de gamle tingbøger. Han lod den høje forbygning genopføre efter branden. 2 stokværk med hver 12 fag vinduer. I midtrisalitten en 5 alen bred og 16 alen dyb port ind i det store gårdrum. Størsteparten af købmandsgårdene fra denne periode blev tegnet af Nyborgs store bygmester Johan Jacob Encke. Man kan derfor formode, at det ligeledes er ham, der stod bag designet af den nyklassicistiske facade med løvehoveder og blomsterrosetter i Nørregade 5. Desværre foreligger der intet endeligt bevis herfor, eftersom ingen dokumenter eller tegninger er blevet bevaret gennem de mange senere ejerskift. Løvehovedet vignette fra facaden i Nørregade tegnet af Ejner Asbjørn Jensen. 6

6 Benjamin Lindhardt var eligeret borger i Nyborg d.v.s. udpeget blandt de bedste borgere til at sidde i byens styrelse. Denne form for bystyre dateres tilbage til 1661, og i Nyborg blev byen ledet af byfogeden samt 6 eligerede mænd. I 1797 indskrænkedes antallet til 4 eligerede. Også bygmester J. J. Encke var en af byens eligerede mænd. I 1808, fire år før sin død, solgte Benjamin Lindhardt købmandsgården til Lindhardt Holgersen, som havde den i en lang årrække indtil Perioden var en af de mest turbulente i Danmarks historie med krise på krise, hvilket naturligvis ikke kunne undgå at påvirke den internationale handel i negativ retning. Først var der Englandskrigene fra 1807 til 1814, som betød at mange handelsskibe blev opbragt og dyrebare ladninger gik tabt, og dernæst indførte England stop for import af udenlandsk korn i Men den største ulykke af alle var statsbankerotten i Det er sandsynligvis af den grund, at der ikke blev opført flere bygninger på matriklen før i 1820 erne, da den store magasin-bygning på fire stokværk blev opført mod Nørrevoldgade - efter datidens målestok et imponerende bygningsværk. Blomsterroset vignette fra facaden Nørregade 5. 7

7 Kruuse-dynastiet Stamfaderen Købmand Hans Kruuse, som overtog bygningerne i 1830, var en af byens store købmænd og stamfader til Kruuse-dynastiet, der havde stor indflydelse i Nyborg over flere årtier. Hans Kruuse blev født i Korsør i 1790 og bosatte sig i Nyborg i I sin ungdom tjente han en god skilling ombord på de danske kaperskibe under Englandskrigen. Pengene investerede han i hus og sejlmageri. Senere i 1817 købte han også købmandsgården på hjørnegrunden af Mellemgade, Nygade og Nørregade, hvorfra han drev handel med blandt andet træ og tømmer. Dette var starten på den senere Nyborg Forenede Trælastforretninger. Ved udgangen af 1820 erne havde Hans Kruuse opbygget et god forretning, hvilket sandsynligvis satte ham i stand til at købe købmandsgården i Nørregade 5. I 1847 solgte han Nørregade 5 til sin yngste søn, Wilhelm Kruuse, der samme år tog borgerskab som købmand og brændevinsbrænder. Ligesom sin fader og broder, Johan Kruuse, opbyggede han en stor købmandsforretning med egne skibe på søen. Af brødrenes arbejdsfordeling kan man se, at Wilhelm skulle bestyre og have opsigt samt føre regnskab med butik samt grov- og tømmerhandelen. Kruuserne betegnes ofte som byens matadorer, da de var meget foretagsomme og fantastisk dygtige handelsmænd. Kruuse-skonnerten Gefion af Nyborg. Bygget 1852 på skibsværftet i Nyborg. (Nyborg Museum) 8

8 Købmand Wilhelm Kruuse Den yngre søn Wilhelm Kruuse besad flere fremtrædende og prestigefyldte poster: Ud over at have været medlem af Nyborg Byråd gennem en længere årrække, var han også svensk-norsk konsul gennem 30 år, og senere fra midtfirserne også engelsk konsul efter Johan Kruuses tilbagetræden. Kendetegnende for Wilhelm Kruuse var hans evne til at læse de nye tider. I 1873 stiftede han således Dampskibsselskabet Nyborg A/S og med investeringer i de moderne dampskibe, udkonkurreredes hurtigt de mindre stabile sejlskibe. Kruusernes skibe hjembragte spændende og eksotiske varer fra både Vestindien, Sydamerika og Fjernøsten. Andre gange var lasten udvandrere til de nye kolonier i Australien, og andre gange igen noget mere dagligdags som dansk korn. Wilhelm Kruuse huskes vel nok bedst for at have været medstifter af Nyborg Handelsstandsforening, hvis formandspost han bestred fra starten i 1872 til I 1866 havde Wilhelm Kruuse valgt at dele den forretning, som han nu drev alene. Selv beholdt han kul-, kalk- og trælastforretningen, mens de andre dele (korn og kolonial) solgtes til Købmand Carl Frederik Sørensen, der lejede sig ind i Købmandsgården i Nørregade. Man må formode, at resten af bygningerne er blevet opført under Kruusernes ejerskab, således at den nu bevarede rektangulære form omkring en langstrakt gård, har eksisteret fra omkring 1850 erne og derfor også ved C. Fr. Sørensens indflytning. 9

9 En farverig Personlighed Købmand Konsul H. W. Clausen. I 1874 blev købmandsgården solgt til storkøbmand Rasmus Suhr, der også ejede flere andre store ejendomme i Nyborg by. Efter hans død købtes købmandsgården i 1878 af bestyreren af den Suhrske forretning, Konsul Henrik William Clausen, der også var Rasmus Suhr s nevø. Som Suhr og Kruuse var Clausen en af byens mange dygtige storkøbmænd; han havde ved dygtighed og flid oparbejdet en stor korn-, foderstof-, og gødningsforretning, hvor han handlede med omegnens herregårde. I 1872 var han med til at stifte Handelsstandsforeningen, hvis formand han var i et år indtil sin tidlige død i Desuden sad han mange år i byrådet. At Konsul Clausen ikke altid har været en nem herre at omgås, får man en anelse om efter gennemlæsning af Clausen s nekrolog i Nyborg Avis, hvor der står at læse: Af Natur var Clausen velvillig og hjælpsom, men traadte nogen ham hindrende i Vejen, tog han let personlig Anstød af sin Modstander. At han havde modstandere fremgår tydeligt af følgende indlæg i Nyborg Avis skrevet af Rasmus Suhrs ene svigersøn kaptajn L. Pontoppidan, der her tillader sig at sætte spørgsmålstegn ved konsul Clausens forretningsmetoder: I Aarene har Konsul Clausen styret den R. Suhr ske Forretning heri Byen og i den Tid ført stort Hus. Da Etatsraad Suhr saa dør i Efteraaret 1875, og Firmaet skal likvidere under Tilsyn af Etatsraaderne Holmblad og Liebe samt Grosserer Isberg, viser det sig, at Clausen er i Besiddelse af en temmelig stor Formue, der sætter ham i stand til at paabegynde en stor Forretning, kjøbe de fleste Suhr ske Ejendomme, bygge en Gaard op, anskaffe sig Landauer, Kusk, og Liberi m.m. Dette stødte min Følelse; jeg kunde ikke indse andet, end at her maatte foreligge Mislighed eller Svindleri (...). Kilde: Nyborg Avis 3. marts

10 Kalkulations- og indkøbsbog Uddrag fra handelshusets ældste kalkulations- og indkøbsbog der dateres tilbage til

11 Den sidste Storkøbmand Købmand Carl Frederik Sørensen. Ved Konsul Clausens død i 1885 købte Carl Frederik Sørensen købmandsgården. C. Fr. Sørensen var født i Nyborg i 1837, og havde stået i lære i Nyborg hos en af byens andre købmænd. Senere opnåede han selv at blive - vel nok - den sidste i rækken af byens storkøbmænd. Ved sin død i 1897 efterlod han sig en omfattende og velkonsolideret virksomhed, der handlede med korn- og foderstoffer samt kolonialvarer, hvilket havde betydet, at han i mange år havde befundet sig på byens top-ti-liste over de højest beskattede borgere - de sidste ti år af sin levetid som en konstant nummer to eller tre. C. Fr. Sørensen bestred flere bestyrelsesposter bl.a. i Landmandsbanken (senere Den Danske Bank) og Nyborg Handelsstandsforening. Desuden var han medopretter af Nyborg Cikorie Tørreri i 1888 og i en periode partner med Grosserer Drewsen i en isenkramforretning (forløberen for Drewsen & Nelleman). Han havde en fremtrædende plads i byens forretningsliv og i bl.a. Morten Korch s erindringsroman Indenfor Voldene, der foregår i perioden fra 1890 til 1898, hvor Korch var i lære hos sin onkel i den nu nedrevne købmandsgård på hjørnet af Blegdamsgade og Stendamsgade, optræder C. Fr. Sørensen ganske kort i en sidebemærkning: Ved et Tilfælde gik C. F. Sørensen netop i dette Øjeblik forbi ude paa Gaden. Han var legemligt en Svækling, han var lille, mager og sygelig, han gik, som om han havde ondt i begge Fødderne, og som hvert Skridt voldte ham Besvær. Trods sin Skrøbelighed regnedes han for et af de snildeste Hoveder blandt alle Købmænd paa Fyn (s. 211). 12

12 Eftersom der er tale om en roman, skal beskrivelsen naturligvis tages med et vist forbehold, dog ved man, at C. Fr. Sørensen rent faktisk var lille og spinkel af bygning og døde allerede i 1897, men også at han var en meget dygtig købmand. I nekrologen i Nyborg Avis d. 8. Marts 1897 står der bl.a.: C. Fr. Sørensen var en selfmade Mand, og den store Indflydelse og betydelige Stilling han indtog, skyldtes udelukkende hans egen Ihærdighed og Dygtighed. Nekrologen afsluttes med følgende: C. Fr. Sørensen var en meget godgørende Mand i det skjulte. Han var en varm Fædrelandsven og en ivrig Bypatriot. Personlig var han en stille og beskeden Mand, der ikke yndede at træde frem. Ved C. Fr. Sørensens død blev forretningen overtaget af sønnen, Holger Johannes Sørensen, der var født i I 1902 overtog han også bygningerne. Desværre var H. J. Sørensen af en ganske anden karakter end faderen, og i 1904 blev han umyndiggjort og sat under værge. Værgerne varetog midlertidigt driften af forretningen. Fotografi taget omkring Til venstre i billedet ses bogholder Frederik Nielsen med bowlerhat samt købmand C. Fr. Sørensen med høj hat og hustru. 13

13 Frederik Nielsen og efterfølgerne Købmand Frederik Nielsen (til venstre). Købmand Niels Christian Nielsen (i midten). Købmand Rasmus Nielsen (til højre). Den 22. september 1905 melder samme Nyborg Avis med lettelse, at der nu er sikkerhed for, at købmandsgården drives videre med ny ledelse. Det er den mangeårige bogholder Frederik Nielsen, der har købt forretningen, for at drive den videre for egen regning. Dog lejer man sig stadig ind i de samme lokaler. Frederik Nielsen var født i 1850 og kom i lære i købmandsgården sandsynligvis allerede under Wilhelm Kruuse. Gennem hele sit liv arbejdede han i Nørregade 5 og blev C. Fr. Sørensen en uvurderlig medarbejder. Efter købet fra H. J. Sørensen arbejdede han ihærdigt atter forretningen frem og koncentrerede sig om at opbygge en betydelig jernhandel. Frederik Nielsens ældste søn, Niels Christian Nielsen, blev også udlært i købmandsgården i perioden 1897 til 1901, hvorefter han arbejdede både i Svendborg og i Sorø. I 1905 blev han igen ansat i sin faders virksomhed. Ved Frederik Nielsens død i 1910 overtog hans enke, Andrea Nielsen, driften af forretningen som hun i 1911 gav videre til sønnerne Niels Christian og Rasmus Nielsen. Sidstnævnte var oprindeligt manufakturuddannet og blev ved Frederik Nielsens død kaldt hjem fra en stilling i Hamburg. 14

14 Første Verdenskrig bød på problemer. Varemangel og indkaldelser til militsen, som afbrød den daglige rytme, samt Landmandsbankens krise i 1923 overlevede købmandsgården imidlertid, og resten af mellemkrigsårene var rolige tider på trods af tredivernes depression. Varelageret skiftede ikke synderligt. Kunderne kom stadig ind fra landet for at storhandle om lørdagen. Niels Christian og Rasmus Nielsen havde ved overtagelsen valgt at drive kolonial-, jern- og stålforretningen videre sammen under navnet Frederik Nielsens Eftf., men i 1932 blev forretningen delt. Niels Christian Nielsen overtog kolonialhandelen, mens Rasmus Nielsen drev jern- og stålforretningen videre under familienavnet. Korn og foderstof udgik helt, eftersom det ikke længere var attraktive varer, tilgengæld optog man rør, vame og sanitet, og med dette varesortiment samt en stor personlig indsats fundamenterede Rasmus Nielsen virksomhedens fremtid. Købmandsgården havde Rasmus Nielsen købt allerede i Niels Christian Nielsens kolonialafdeling blev videreført af sønnen Poul Wendelboe Nielsen, der i 1962 flyttede ud af købmandsgården til egne lokaler på Ellemosevej. Niels Christian Nielsen sad i adskillige år i Handelsstandsforeningens bestyrelse. Rasmus Nielsen sad i bankrådet for Landmandsbanken, Nyborg, og i bestyrelsen for Foreningen af Jernhandlerne på Fyn og Jernhandlerne på Øerne. I adskillige år var han ligeledes kasserer i Købmændenes Arbejdsgiverforening i Nyborg. Facaden mod Nørregade omkring I butikken til venstre kunne man købe kolonialvarer. Til højre var støbegodsudsalget. 15

15 En hædersmand Direktør Mogens Nielsen Som det var sædvane kom også næste generation i købmandslære. Niels Christian Nielsens søn, Frederik Nielsen, kom i lære i 1927, og i 1934 kom også Rasmus Nielsens mellemste søn, Mogens Nielsen, i lære i familievirksomheden. Efter faderens tidlige død i 1949, hvor Rasmus Nielsens enke Marie Nielsen arvede både bygninger og forretning, blev Mogens Nielsen den daglige leder af virksomheden og senere i 1953 direktør, da virksomheden overgik til aktieselskab. I 1971 overtog Mogens Nielsen posten som hovedaktionær efter Marie Nielsens død. Det var vanskelige tider, da Mogens Nielsen i en ung alder overtog ledelsen af virksomheden. I efterkrigstiden var der behov for næsten alt, men kun meget lidt var at købe og sælge. Imidlertid udviklede VVS sig stærkt, og den fremsynede Mogens Nielsen så mulighederne. For at skaffe den nødvendige plads påbegyndtes en gennemgribende istandsættelse og modernisering af købmandsgården. Med flid og stor dygtighed arbejdede Mogens Nielsen virksomheden op til en tidssvarende forretning. Da han kom i lære i 1934, var der 5 ansatte inkl. den ny lærling og Mogens Nielsens far, købmanden. I 1977 var der 36 ansatte fordelt på VVS engrosafdeling, grovvareafdeling med stål, butik med værktøj og butik med beslag og isenkram. 16

16 På mange områder var Mogens Nielsen igangsætteren. Uden for virksomheden fik mange gavn af hans store arbejdskraft og fremsynethed. Han var medstifter af Grossistsammenslutningen af det senere Rør og Armaturimport A/S, hvis bestyrelsesformand han blev i en årrække. Medstifter og senere formand for Nyborg Erhvervsråd, kasserer i Handelsstandsforeningen, initiativtager og formand for Nyborg Industrihuse, kasserer i Arbejdsgiverne ved Nyborg Havn, bestyrelsesmedlem for Jernhandlerne på Fyn, Jernhandlerne på Øerne og medlem af Den Danske Banks repræsentantskab. Under besættelsen varetog Mogens Nielsen sideløbende med købmandsarbejdet et helt andet job. I 1944, på opfordring fra Fynsledelsen påbegyndte og fuldførte han genopbygningen af modstandsbevægelsen i Nyborg og på Østfyn. I den resterende del af besættelsen var Mogens Nielsen modtage- og sabotagechef samt medlem af byledelsen. 21. maj Borgermøde ved Nyborg Slot. Mogens Nielsen, byledelsen, orienterer om modstandsbevægelsens arbejde. 17

17 Den nuværende Generation Direktør Ulrik Nielsen Fjerde generation af købmandsslægten Nielsen, sønnerne Ulrik og Gorm Nielsen, kom traditionen tro i lære i virksomheden i henholdsvis 1964 og Ulrik Nielsen arbejdede senere et år i London, og i 1969 kom han tilbage til virksomheden og fik stilling som prokurist med ansvar for personale og markedsføring. Ledelsesopgaverne blev delt ud, og Ulrik Nielsens hustru, Inge, overtog den daglige administrative og økonomiske styring af virksomheden. Gorm Nielsen blev videreuddannet på Handelshøjskolen i København og indtrådte i 1979 atter i virksomheden med ansvar for indkøb. Trekløveret arbejdede systematisk på at modernisere arbejdsfunktionerne i handelshuset. Skiftet til fjerde generation blev muligt i 1984 efter, at de resterende familieaktier, som havde tilhørt Mogens Nielsens to brødre, Kaj Børgen og Henning Nielsen, var købt tilbage. I 1986 blev direktør Ulrik Nielsen eneaktionær efter Gorm Nielsens alt for tidlige død samme år. Virksomheden fortsatte sin udvikling i særdeleshed inden for værktøjssektoren, hvor man fokuserede på industri og håndværk. Også under Ulrik Nielsens lederskab gik virksomheden nye veje med blandt andet opstarten af indkøbsforeningen Værktøjsgruppen 89 (1989, 17 grossister) og importfirmaet Tool-Trade (1990, 6 grossister). I begge tilfælde blev administrationen varetaget af FNE s medarbejdere. 18

18 Ulrik Nielsen så tidligt mulighederne i brobyggeriet på Storebælt og etablerede kontakterne til de mange entreprenører. De forskelligartede vareleverancer og arbejdsopgaver blev meget udviklende for hele virksomheden. I år 2000 igangsatte Inge og Ulrik Nielsen et helt nyt tiltag arbejdsbeklædning, profiltøj og funktionelt fritidstøj. Aktiviteten var vendt mod business-to-business markedet. Da FNE også rådede over butiksarealer mod gågaden Nørregade, blev afdelingen suppleret med en stor detailbutik. Beklædning blev efter få år en væsentlig del af virksomhedens handelsprofil. Også uden for Handelshuset har Ulrik Nielsen engageret sig. Han har været kasserer i Handelsstandsforeningen, var medstiftende kasserer og formand for Handelsstandens Aktivitetsafdeling, formand for indkøbsforeningen Værktøjsgruppen 89, i bestyrelsen for Rør & Armaturimport A/S, direktør for Tool-Trade import-export ApS, formand for AHTS Østfyn og i forretningsudvalget for Østfyns Erhvervsråd. P.t. er Ulrik Nielsen medlem af Danske Banks repræsentantskab, i bestyrelsen for Associated Danish Ports A/S og i Nyborg Byråd valgt for Det Konservative Folkeparti. Fotografi taget i anledning af FNE s 75 års jubilæum i Fra venstre ses: direktør Mogens Nielsen med sønnerne nuværende direktør Ulrik Nielsen og prokurist, Civil økonom Gorm Nielsen. Frederik Nielsens Eftf. Nyborg A/S s bomærke siden

19 Anekdoter gennem 100 år 1934, Mogens Nielsen Johannes Christensen Af anekdoter fra dagliglivet i Handelshuset kan fortælles mange. Her er nogle få, fortalt af 3, der i et helt liv aldrig slækkede på arbejdsindsatsen for virksomheden: Repræsentant Johannes Christensen (i lære i 1912), Købmand Mogens Nielsen (i lære i 1934) og købmand Ulrik Nielsen (i lære i 1964). Vinkyperiet ( J.C.) Da Robert rejste, fik vi en ny Lærling, og jeg rykkede op i en Række højere, og saa gik det løs med mere ansvarsfulde Ting bl.a. Vinkyperiet: Vi forskar selv Rom-Extrakt- Arraks Punch samt Bitter - hvad jeg dog ikke naaede at være med til at koge. Vi importerede selv Jamaica Rom, Fransk Cognac, Hollandsk Genever og Portvin (Morgan Brothers), men Essenserne fik vi fra anden Side her i Landet. Opskriften paa Rom er saa indgroet, at jeg kan huske den endnu otteogfyrre Aar efter, at jeg forskar en Tønde: Vi brugte 112 Potter destilleret Vand, 90 Potter 95% Vinsprit, 42 Potter Jamaica Rom, 1 Pund Kingston Romessens, 1 Pund Rom-aroma, 1 Pund afkogt The samt 1 Pund stødt Melis og Vinkulør. Første Verdenskrig ( J.C.) Krigen ( ) vendte op og ned paa mange Ting og især Hestehandelen: Jeg har oplevet flere Gange, at en Mand har forlangt et Beløb for sin Hest, blev taget paa Ordet og maatte lade Vognen blive staaende og tage Toget hjem. Naar Hestehandler Skov og Carl Sørensen fra Vejle var her, saa var der Liv i Handelen, og bagefter var der Champagne i Skænkestuen, og det gode Forhold med at hjælpe Konerne ned fra Agestolen gled lidt i Baggrunden. 20

20 Kornlagrene ( J.C.) Vi modtog dengang Tiendekorn, som var en Afgift til Kirkerne, og vi afregnede saa med Menighedsraadene. Vi havde ogsaa Statslagre af Mel og Korn, og Statens Tilsynsførende var en meget striks Herre: Hvis han saa et Visitkort fra en Kat i Korndyngen saa vankede der, men det var ikke til at undgaa. Og lige saa snart vi saa ham i Farvandet for enten Christian Tarp eller jeg ned og gik Lofterne igennem og fjernede det, der ikke maatte være, og han var meget tilfreds. Skænkestuen ( J.C.) Korn modtog vi bl.a. fra Ørbæklunde, og naar Vognene var der med Korn, var der Travlhed. Karlene spiste deres Mellemmad i forreste Skænkestue, og der gled adskillige Klukflasker Brændevin ned. Det var gratis, og imens blev Vognen læsset af, men de naaede kun een Tur om Dagen med Vognen. Kun naar det skete, at Godsejer Lange kom her ind samtidig i sin Karet, saa kom der lidt mere Fart over dem, og vi Drenge stillede øjeblikkelig og lukkede op for Herskabet - det gav ti Øre. Datidens kummerlige boligforhold ( J.C.) I perioden op til første verdenskrig boede lærlingene i købmandsgaarden og spiste hos købmanden. Rummene, der var stillet til raadighed, var yderst primitive. Bl.a. det paa lager C1, som var lavet af brædder med puds og ikke over 10 m 2 - utroligt nok kunne der presses en kakkelovn, to senge, et bord med to stole samt et skab ind. Der var ingen vinduer og lyset bestod af en petroleumslampe. Toilettet var et gammeldags das i gaarden, som alle benyttede. Tjenestepigerne havde det lidt bedre. Deres værelser laa under taget og havde baade kvist, kakkelovn og en pænere servante. De boede ogsaa gerne to sammen og havde deres egen toiletspand paa loftet ved siden af. Betalingsbetingelserne (M.N.) Smedene havde kontrabog, gerne i rød farve. De fik ikke sendt faktura, men indleverede hver maaned deres bog og fik indført, hvad de havde købt. Kreditten var tre maaneder og i særlige tilfælde seks maaneder, og disse kunder stillede altid den 11. juni og 11. december og lagde hele beløbet paa bordet - det var en æressag! Mange kunder taalte ikke at se en faktura, de troede det var en rykker. 21

21 Risikofyldt arbejde (M.N.) Før 1930 tappede man selv meget paa flasker som for eksempel saltsyre, salmiak, blegvand, og petroleum. Det foregik fra tanke eller store glasballoner efter den yderst primitive hævert metode, hvor man selv suger i slangen - saa det var med at være hurtig! Det var et anstrengende arbejde, og saa skulle flaskerne altid renses paa flaskerensemaskinen inden. Smarte købmandshjerner (M.N.) Under sidste verdenskrig blev der mangel paa raavarer - det gjaldt saa om at finde ud af, hvad der gav det bedste afkast. Et mindre parti 1 mm sorte jernplader lod vi forarbejde til stegepander, og det gav en fortjeneste, der var 4-5 gange mere end paa pladerne alene. Et større parti smaa sten til gastændere blev pakket i 3 stk. poser til 25 øre, det var der jo tid til dengang, og gav et afkast paa flere hundrede procent. 2 kasser sportsartikler til disponent Nielsen (M.N.) I juni 1944 kom per fragtgods fra København to kasser sportsartikler, 156 kg., til Mogens Nielsen, Nørregade 5 - ret naturligt skulle man tro p.g.a. idrætten. Indholdet var dog af en ganske anden type: 12 svenske maskinpistoler, 10 pistoler, plastisk sprængstof, detornatorer, tidsblyanter og diverse lunter. Afsenderen var ganske ubekendt Kundeparkering i købmandsgården på lang lørdag. 22

22 200 kg talkum (U.N.) Som leverandør til Vestbroen løste FNE mange forskelligartede opgaver. Fra den første dag var vi enige om, at vi aldrig sagde nej til ESG uanset hvad de spurgte på. En dag kl. 10 ringede de og bestilte 200 kg talkum til levering samme dag kl , hvor et hold engelske dykkere skulle inspicere fundamenterne til bropillerne. FNE's medarbejdere ringede til materialisten i Nyborg, som havde nogle 100 gr. dåser med babytalkum på lager. Det hjalp jo ikke meget. Ulrik Nielsen for af sted mod Odense medbringende FNE s netop indkøbte bærbare telefon til den formidable sum af kr (det kostede de dengang). Indkøberne ringede hid og did - og det lykkedes at finde en sæk hér og en sæk dér. Efter at have kørt alt hvad remmer og tøj kunne holde og det halve Fyn rundt holdt FNE s bil kl. 13:50 ved ESG s hovedport med 200 kg talkum. ESG s eneste bemærkning ved modtagelsen: "Det var I godt nok længe om". 700 sylteglas (U.N.) 700 sylteglas til levering med det samme! Ordren kom igen fra ESG, der i laboratoriet skulle bruge glassene til jordbundsprøver. Vi ringede til marmeladefabrikken: Den gamle Fabrik i Frørup. En lastvogn frem og tilbage og kort tid efter stod der 700 glas (tomme) hos ESG. Forespørgslen der gik verden rundt (U.N.) 200 tons hvide bomuldsklude af bedste kvalitet. Forespørgslen kom atter fra ESG. Genbrugscentre i Danmark og Sverige meldte helt pas. ESG havde spurgt flere mulige leverandører, og den store forespørgsel gik verden rundt. Vores forespørgsel endte i Indien. Ingen kunne levere. Tingene faldt dog på plads, da det viste sig, at en kommafejl havde indsneget sig i forespørgslen. Der skulle kun bruges 200 kg - og det leverede FNE uden problemer nogle få dage efter. Gribearm til Rodesia (U.N.) I nogle år havde FNE forhandling og import af magnetboremaskiner og hulbor, der kunne klare specialstål. Fra Pihl og Søn A/S kom en forespørgsel på en maskine samt en gribearm, der skulle kunne holde maskinen fast på en ældre type jernbaneskinne i Rhodesia (nuværende Zimbabwe). 23

23 FNE kontaktede den engelske boremaskinefabrikant, der igen kontaktede British Rail som havde leveret den originale skinne til Rhodesia. Efter gamle skinne tegninger blev der nu fremstillet en gribearm. Og måneden efter, langt inde i Rhodesia passede det hele sammen. Hønsefarm i Sudan (U.N.) "Kan I levere værktøj og maskiner til en hønsefarm i Sudan?" Forespørgslen kom fra Det Danske Spejderkorps. Selvfølgelig sagde vi. Det endte med, at den store ordre blev leveret to gange, idet den første leverance blev røvet nogle få kilometer fra byggepladsen i Sudan. De daglige leverancer og det effektive teamwork (U.N.) Af anekdoter kan der skrives mange, både morsomme, besynderlige og udfordrende. De huskes - og historierne bliver som bekendt aldrig dårligere som tiden går. Til gengæld går dagligdagen ofte i glemmebogen. Hvem husker de store ordrer, der effektivt og uden stop går hele vejen igennem systemet fra ordren modtages til fakturaen udskrives. Eller de daglige komplekse ordrer, der uden problemer lander på kundens adresse som aftalt - og det på trods af ofte halve beskeder, periodevis nedbrækning af materiel, software der går i sort, fravær i medarbejderstaben, eller en masse andre udfordringer, der kan opstå i løbet af en almindelig arbejdsdag. Kunden tager med rette rigtige og præcise leverancer som en selvfølge. Det er hele virksomhedens nerve og professionalisme at få logistikken til at fungere optimalt hver eneste dag, og i FNE bestræber vi os konstant på at leve op til vores motto: Troværdighed - flid - høj kvalitet. 24

24 Lærlingevilkår Repræsentant Købmand Købmand FNE s Johannes Mogens Ulrik seneste Christensen Nielsen Nielsen lærling Arbejdstid Man. - tors Fredag * Lørdag * fri Handelsskole 4 dage / uge 4 dage / uge 2 dage / uge Min. 1 år før kl kl kl læretiden i 2 år i 2 år i 2 år Læretid 4 år 4 år 3 år 2 år Løn Drikkepenge, Kr. 25,- / Kr. 350,- / Kr ,- / kost og logi måned måned måned samt lidt til fornødenheder Bolig På deleværelse Hjemme Hjemme Hjemme i købmands- (2. sal køb- (1. sal købgården mandsgården) mandsgården) Ferie Kun fri på 8 dage / året 3 uger / året 5 uger / året forespørgsel Alder v/start 14 år 16 år 18 år 19 år (*) Sidste varer bragt ud kl

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

Carl Anton Noe, foto i privateje Carl Anton Noe 1841-1931 I

Carl Anton Noe, foto i privateje Carl Anton Noe 1841-1931 I 1841-06-16 Noe, Carl Anton Fra Maarssø, Vibeke: Udlærte guldsmede og sølvsmede. 2014. Slægten Carl Anton Noe, bror til Tolvtine Agathe Caroline Noe (1836-1901) blev født i Gjellerup, Ringkøbing amt, som

Læs mere

Kort over Kerteminde 1859. Her kan du læse om, hvad det betyder, når man kalder Kerteminde en købstad.

Kort over Kerteminde 1859. Her kan du læse om, hvad det betyder, når man kalder Kerteminde en købstad. Blandt fiskerdrenge og tjenestepiger - Kerteminde i 1800- og 1900-tallet Kerteminde er en typisk dansk by. Ligesom de fleste andre byer ligger den ved havet og har en historie, der går tilbage til middelalderen.

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Astrid og S.P. Jensen

Astrid og S.P. Jensen Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer Redigeret af John Lykkegaard Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer udgivet 2006 udgivet som e-bog 2011 S. P. Jensen og Forlaget Mine Erindringer Redigeret af John

Læs mere

ryllupsbillede af Anne Marie Petersen. Gift i Kolding 21-02-1872. Hun er 23 aar Datter af husmand/ Indsidder Peter Epsen Eckhaus. Holm ved Nordborg.

ryllupsbillede af Anne Marie Petersen. Gift i Kolding 21-02-1872. Hun er 23 aar Datter af husmand/ Indsidder Peter Epsen Eckhaus. Holm ved Nordborg. ryllupsbillede af Anne Marie Petersen. Gift i Kolding 21-02-1872. Hun er 23 aar Muligt bryllupsbillede Datter af husmand/ Indsidder Peter Epsen Eckhaus. Holm ved Nordborg. Født 11 11-01-1849 I Holm. Nordborg.

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

AMTSUDSTILLINGEN 1898

AMTSUDSTILLINGEN 1898 KAJ BUCH JENSEN AMTSUDSTILLINGEN 1898 1 ALMUEBØGER 2 Bogreception Fredag den 9. oktober 2015 kl. 14.00-16.00 på Kalundborg Museum Adelgade 23, 4400 Kalundborg AMTSUDSTILLINGEN 1898 Kaj Buch Jensen, f.

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Mido vil være VVS montør

Mido vil være VVS montør Mido vil være VVS montør Af Hanne Brøndum Mido har været i Danmark i snart tre år. Han lærte dansk på Lærdansk i Odense, og han bestod danskuddannelse 2 i december 2012. I januar 2013 begyndte han på Syddansk

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Passion for tømmerhandel

Passion for tømmerhandel år med byggeri Passion for tømmerhandel Det hele startede i 1974. Drivkraften var en passion for tømmerhandel for medejer Vagn Hansen. Stedet var Øster Jølby midt på Mors, og det blev begyndelsen på den

Læs mere

Papirmagerne og Mundus familien.

Papirmagerne og Mundus familien. Papirmagerne og Mundus familien. Papirmagerne var oprindelig håndværkere med forbindelse til Tyskland, men omkring 1820 brød de danske papirmagere med de tyske laug og derefter havde papirmagerne ikke

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet.

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet. Diverse oplysninger om familien Lange i forbindelse med deres ejerskab af Skomagergade 31 og/eller Farver Hammers Gaard ( Skomagergade 33, Ringstedgade 1, 3 og 5) Rasmus Jensen Lange ( født ca. 1630 -

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Borgmestergården. Håndværk og købmandsliv i renæssancen. Tilbud til skoler

Borgmestergården. Håndværk og købmandsliv i renæssancen. Tilbud til skoler Borgmestergården Håndværk og købmandsliv i renæssancen Tilbud til skoler Borgmestergården Borgmestergården i Nyborg byder på en fortælling om købmandsliv i renæssancen, om de danske købstæder, om søfart

Læs mere

Besættelsen set fra kommunens arkiver

Besættelsen set fra kommunens arkiver Side 1 Frederikshavn by, ligesom så mange andre danske byer, er fyldt med efterladenskaber fra 2. verdenskrig, der alle vidner om tiden fra 1940-1945 under besættelsen. Det store befæstningsområde som

Læs mere

Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov

Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov Byen er nævnt første gang ifølge Trap i 1513-33 dengang som Harrebølle, senere fra 1536 som Haarbølle. Skolen i Hårbølle. Skolen er en gammel Rytterskole, bygget

Læs mere

VREDENS BØRN. Danmark for 125 a r siden

VREDENS BØRN. Danmark for 125 a r siden Danmark for 125 a r siden Danmark var for 125 år siden et lille land med 2,5 millioner indbyggere. Langt de fleste boede på landet, men mange var begyndt at flytte til de store byer som København og Århus

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Med fotografen i Jesper Malers fodspor En byvandring i det gamle Ringkøbing Chalotte C.K. Mehlsen (foto) & Christian Ringskou (tekst)

Med fotografen i Jesper Malers fodspor En byvandring i det gamle Ringkøbing Chalotte C.K. Mehlsen (foto) & Christian Ringskou (tekst) Med fotografen i Jesper Malers fodspor En byvandring i det gamle Ringkøbing Chalotte C.K. Mehlsen (foto) & Christian Ringskou (tekst) Fra den nye købstadsudstilling på Dommerkontoret. 124 Chalotte C.K.

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år.

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. Af Villy Guldbrand Jensen Mange borgere har i tidens løb ringet

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Industrien har sat flere fysiske spor i Odense. Her skal et par af de vigtigste trækkes frem.

Industrien har sat flere fysiske spor i Odense. Her skal et par af de vigtigste trækkes frem. Byvandring Industrien har sat flere fysiske spor i Odense. Her skal et par af de vigtigste trækkes frem. 1. Brandts Klædefabrik I hjertet af Odense - i Vestergade 73 - var der en lang tradition for fremstilling

Læs mere

100 års forretningsjubilæum hos Fischer's Boligmontering Vejen. Fischer's Boligmontering - nu og i fremtiden

100 års forretningsjubilæum hos Fischer's Boligmontering Vejen. Fischer's Boligmontering - nu og i fremtiden Tillæg til Vejen Avis 19. oktober 1982 - siderne 19 til 22 Tirsdag den 19. 0ktober 1982 Vejen Avis 19 100 års forretningsjubilæum hos Fischer's Boligmontering Vejen Fischer's Boligmontering gennem tiden...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 Sag 230/2009 (1. afdeling) Jumbo Stillads A/S (advokat Lars Karnøe) mod Materielhuset A/S (advokat Thomas Vang Christensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 November 2011. Håndbog for styring af arbejdsmiljø MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 November 2011. Håndbog for styring af arbejdsmiljø MSE A/S Håndbog for styring af arbejdsmiljø MSE A/S Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Virksomhedsbeskrivelse...

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Et besøg på Håndværktøjsmuseet

Et besøg på Håndværktøjsmuseet Et besøg på Håndværktøjsmuseet Vi benyttede søndag den 15. juni til et besøg på Håndværktøjsmuseet i Hørsholm. Når det lige blev den dag, er årsagen den, at den 3 søndag i juni er Mølledag overalt i landet,

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Historie og organisation

Historie og organisation Historie og organisation ECCO en dansk familievirksomhed 2 En multinational organisation 3 Hvem vil have os? 5 En mand og hans drøm 6 ECCO ejer hele værdikæden 7 ECCOs læderproduktion 8 damkjær & vesterager

Læs mere

33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013

33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013 33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013 NYT FRA SKOLEN NYE SKOLEBORDE I GANDHI-STIL Når børnene undervises i skolen i Anand Niketan Ashram, sidder de på gulvet i klasselokalerne. Der

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Bedsteforældrene Rasmus og Anne Marie (side 1) Jeg holdt meget af at gå tur med mor om eftermiddagen, hver uge var vi en tur i Dronningensgade. Vi gik altid

Læs mere

3/2016. Østjylland. De fik Århus Festuge ind i deres gamle flæskehal Det laver de i dag efter Hammel-lukning Færre står uden job i Østjylland

3/2016. Østjylland. De fik Århus Festuge ind i deres gamle flæskehal Det laver de i dag efter Hammel-lukning Færre står uden job i Østjylland 3/2016 Østjylland De fik Århus Festuge ind i deres gamle flæskehal Det laver de i dag efter Hammel-lukning Færre står uden job i Østjylland Flemmings leder Forbundet har styrken til at fortsætte alene

Læs mere

BA ØKONOMI - VALGFAG. Vintereksamen 2014-2015. Ordinær eksamen. Skriftlig prøve i: 4620710068 Immaterialret. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle

BA ØKONOMI - VALGFAG. Vintereksamen 2014-2015. Ordinær eksamen. Skriftlig prøve i: 4620710068 Immaterialret. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle BA ØKONOMI - VALGFAG Vintereksamen 2014-2015 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 4620710068 Immaterialret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle OPGAVE 1 Michael Simonsen drev i 1990 erne et firma under navnet

Læs mere

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet. Gl. Turisten en passagermotorbåd bygget 1922 i Ry Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.dk 1 Forhistorie Fra 1861 og frem til 1922 var det Hjejle-selskabet

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

I denne uge er det skolebestyrelsens formand, Anne-Mette, der skriver et indlæg om sig selv:

I denne uge er det skolebestyrelsens formand, Anne-Mette, der skriver et indlæg om sig selv: Fredagsnyt d. 10. februar 2017 Kære alle I denne uge er det skolebestyrelsens formand, Anne-Mette, der skriver et indlæg om sig selv: Jeg hedder Anne-Mette Nygaard Jørgensen og er 44 år gammel. Jeg er

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i Vores sejlbaad. Siden jeg var barn har jeg været fascineret af skibe af enhver art, men det var nok fordi far var fisker og havde en kutter. Jeg husker at jeg byggede modelbaade som barn. Efter at jeg

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Generalforsamling i Mediecentret. Forårslyset så at sige buldrer ind i det propfyldte lokale. De var der fra hele gamle

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Tekstiler fra 200 år

Tekstiler fra 200 år Tekstiler fra 200 år Hvad dragkisten gemte Onsdage og fredage kl. 15-17, i juli og august Den gamle Købmandsgård i Ballen Kornmagasinet indgang fra Strandvejen Arrangeret af Firmaet L. Rasmussen og Købmandsgårdens

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1879. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note !Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note Denne note beskriver A. P. Hansens ophav, både anerne så langt tilbage som jeg kender dem, og han nærmeste familie. Dette er selvfølgelig interessant i sig

Læs mere

Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945

Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945 Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945 Dansk Sygeplejehistorisk Museum Sygeplejerskerne og de hvide busser

Læs mere

TIGER * En idé var født IVÆRKSÆTTEREN 23

TIGER * En idé var født IVÆRKSÆTTEREN 23 tiger En på spring TIGER * Som en rigtig købmand startede Lennart Lajboschitz med at sælge paraplyer på et kræmmermarked. Siden blev det til en rigtig butik og så til flere. I dag står han bag den ekspanderende

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN Thorsager bymidte omkring 1905, forsamlingshuet til venstre, bag det præstegården. Til højre Kr. Jacobsens gård. Thorsager hovedgade ca. 1905, købmandsgården til

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

BLANDT FISKERDRENGE OG TJENESTEPIGER - KERTEMINDE I 1800- OG 1900-TALLET

BLANDT FISKERDRENGE OG TJENESTEPIGER - KERTEMINDE I 1800- OG 1900-TALLET BLANDT FISKERDRENGE OG TJENESTEPIGER - KERTEMINDE I 1800- OG 1900-TALLET Borgmestergården Huset blev bygget i 1601, på den tid Midt i Nyborg ligger en gård. Med man kalder renæssancen. Det er ikke skæve

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Oldefar Andreas Nicolai Høeg

Oldefar Andreas Nicolai Høeg 1 Oldefar Andreas Nicolai Høeg. Fra oldemor Erikke Brøns s fotosamlng: Andreas Nicolaj Høeg som 29. årig soldat i 1864 1 2 Andreas Nicolaj Høeg blev født i Thorsager den 14. maj 1835 som søn af lærer og

Læs mere

Smeden hed Peter Hansen

Smeden hed Peter Hansen Smedjen i Himmelev I Himmelev Sogns Historie fortælles, at smeden var en vigtig håndværker i landsbyen. Han skulle fremstille hestesko og plovskær. I 1787 hed smeden i Himmelev by Andreas Kamp. Sognet

Læs mere

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN Skrevet af Ingrid Bonde Nielsen 2012 DEN MANDLIGE LINIE FARFARS FARS GREN GENETISK SET Hvordan beskrive en forfars liv og levned - ja man kan jo

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Siden sidst. Onsdag d. 13. januar. Foredrag ved forfatter Vibeke Nørgård Nielsen om Johannes Larsen o g Island. Foredraget blev ledsaget af dejlige lysbilleder fra

Læs mere

Sådan finder du kilder om handel og søfart

Sådan finder du kilder om handel og søfart Sådan finder du kilder om handel og søfart Handel og søfart var afgørende for kolonien Dansk Vestindien. Den lette adgang til havet og oceangående sejlskibe gjorde det muligt for øerne i det caribiske

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Gjerndrup Friskoles historie

Gjerndrup Friskoles historie Gjerndrup Friskoles historie For at fortælle om Gjerndrup Friskole, skal vi lidt længere tilbage i tiden. Gjerndrup Skole blev bygget i 1930, men før 1930 var der i Gjerndrup Surhave Skole, hvor de fleste

Læs mere

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne Død mands kiste Kjære Christian 20 juni 1872 Siden der sidst blev skrevet til Dig her fra Comptoiret er der hvad Forretningen angaar ikke noget nyt at melde, men vel en anden i høj grad sørgelig Efterretning,

Læs mere

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord.

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord. 1 Gale Streger Forfatter: Helle S. Larsen Illustration: Lars Hornemann Forfatteren og Furesø Museer, 2013 Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-24-2 Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger

Læs mere

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

Side 1. En rigtig søhelt. historien om peder willemoes.

Side 1. En rigtig søhelt. historien om peder willemoes. Side 1 En rigtig søhelt historien om peder willemoes Side 2 Personer: Peder Willemoes Lord Nelson Side 3 En rigtig søhelt historien om peder willemoes 1 Store drømme 4 2 Det hårde liv på søen 6 3 Krig

Læs mere

En skole af elever- For elever

En skole af elever- For elever En skole af elever- For elever Efter 10 års økonomisk og politisk forsømmelse af vores erhvervsuddannelser er det endeligt gået op for politikerne, at der er brug for en reform. Vi har et behov for øget

Læs mere

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Nu om dage har stort set alle et digitalt fotografiapparat af den ene eller den anden slags, og det koster stort set intet at tage et billede. Anderledes var det før i

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser.

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. I Thomas B. Thriges Gades hjulspor Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. Turen begynder ved Ruinen bag rådhuset. 1. I forbindelse

Læs mere