EVALUERING AF MUNGO PARK KOLDING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERING AF MUNGO PARK KOLDING"

Transkript

1 EVALUERING AF MUNGO PARK KOLDING Udarbejdet af egnsteaterkonsulenterne Carsten Wittrock & Kirsten Dahl Februar 2011

2 Forord Denne evaluering af Mungo Park Kolding finder sted på baggrund af egnsteaterbekendtgørelsen nr af 7. december Evalueringen er udarbejdet i forbindelse med udløbet af teatrets egnsteaterkontrakt, og den baserer sig på forestillingsbesøg, teatrets selvevaluering og samtaler med teatret ( og ) og Kolding Kommune ( ). Formålet med evalueringen er at belyse teatrets aktuelle situation og dets udviklingsperspektiver. Evalueringen tager stilling til teatret i dets helhed. Særlig vægt har en analyse og vurdering af den kunstneriske kvalitet i teatrets repertoire, belyst via det samlede repertoire i aftaleperioden og tre udvalgte forestillinger. Teatrets lokale synlighed og forankring og dets position nationalt og internationalt evalueres og sættes i relation til teatrets visioner og egnsteaterkontraktlige forpligtigelser. Endelig forholder evalueringen sig til teatrets organisatoriske forhold og til dets økonomi. Tanken er, at teatret og kommunen skal kunne bruge evalueringen i forbindelse med genforhandling af teatrets egnsteateraftale. Evalueringen er gennemført efter Ønskekvistmodellen den model for vurdering af kunstnerisk kvalitet i de optrædende kunstarter, der er udviklet af Jørn Langsted, Karen Hannah og Charlotte Rørdam Larsen. At Ønskekvistmodellen skal være det gennemgående metodiske grundlag for egnsteaterevalueringerne er besluttet på baggrund af en dialog mellem Kommunernes Landsforening, teaterbranchens organisationer: BørneTeaterSammenslutningen (BTS) og Foreningen Af Små Teatre (FAST) og egnsteaterkonsulenterne. Ud fra tre vektorer, Villen (engagement), Kunnen (evner) og Skullen (nødvendighed), tilbyder Ønskekvistmodellen en enkel model for, hvordan man på struktureret vis kan diskutere kvaliteten i performativ kunst. Evalueringen forholder sig til teatrets samlede repertoire i aftaleperioden. Der er tale om to til fem egenproduktioner (heraf to-tre nyproduktioner) og mellem to og fem gæstespil pr. sæson. Et repertoire, som egnsteaterkonsulenterne har set langt størsteparten af. Følgende tre egenproduktioner fra indeværende og sidste sæson er udvalgt til nærmere analyse: Agnes Cecilia, Monologer - teater à la carte og Lykken i Ingenmandsland. Til sammenligning og perspektivering inddrages i mindre grad teatrets øvrige egenproduktioner, ligesom de øvrige aktiviteter, teatret har været - og er - igangsættere af og involveret i, inddrages til at belyse teatrets samlede aktivitetsniveau. Carsten Wittrock og Kirsten Dahl Februar

3 Mungo Park Kolding... 4 Præsentation af Mungo Park Kolding... 4 Egnsteateraftalen... 4 Teatrets kunstneriske profil og visioner... 5 Mungo Park Kolding i en egnsteaterkontekst... 6 Repertoire... 7 Analyse af tre egenproduktioner... 9 Agnes Cecilia... 9 Monologer teater à la carte Ankomst når vi ikke kan flygte fra os selv Tudsen en djævelsk komedie En aften med Johnny et provokerende stand-up-show Det usynlige svovlende samfundskritik Ankomst En aften med Johnny Lykken i Ingenmandsland Analyse af det samlede repertoire Mungo Park Kolding i en kommunal, regional og national kontekst.. 16 Markedsføring og kommunikation Bestyrelse, økonomi og regnskab Sammenfattende analyse af Mungo Par Kolding Mungo Park Kolding som kulturinstitution Opfyldelse af gældende egnsteateraftale Udfordringer og udviklingspotentialer

4 Mungo Park Kolding Præsentation af Mungo Park Kolding Mungo Park Kolding blev etableret i 2008 som egnsteater i Kolding. Søsterteatret Mungo Park Allerød har fungeret som egnsteater i Allerød siden De to Mungo Park teatre udgør to selvstændige teatre med hver sin kunstneriske profil, hver sin bestyrelse og hver sin kunstneriske leder. Etableringen af et Mungo Park Kolding har haft stor betydning for aktiviteterne på de to teatre med et repertoiremæssigt meget tæt samarbejde, idet teatrene gæstespiller med alle deres forestillinger på deres respektive søsterteater. Moqi Simon Trolin har været teaterleder i Kolding siden teatrets etablering i Mungo Park Kolding er et repertoireteater med et fast skuespillerensemble på fem skuespillere: Morten Brovn, Jesper Riefensthal, Rebekka Owe, Christine Sønderris og Gry Guldager Derudover er de fastansatte: Producent Karin Misser, PR- og kommunikationsansvarlig Martin Biil, salg og arrangementskoordinator Sinne Porsgaard Stemann, bogholder Helene Hempler, produktionsleder Claus Teislev, driftsleder Ole Vedel samt tekniker Morten Dorvin. Bestyrelsen på Mungo Park Kolding består af Christian Dahlager (formand), Niels Haahr, Nikolaj Cederholm, Peder Kjølhede og Anders W. Berthelsen. Bestyrelsen udpeges for en toårig periode og genudpegning kan finde sted. Teatret har til huse i et nyetableret teater midt i Kolding by med gåafstand til Kolding station. Huset rummer en sal med plads til 175 publikummer, en foyerscene med plads til ca. 100 publikummer, egen prøvesal samt værksteds- og kontorfaciliteter. Lokalerne blev etableret i løbet af teatrets første år som egnsteater. Teatret anvendte byggerodet som ramme for deres første forestilling Seest, en forestilling om fyrværkeriulykken i Koldingforstaden Seest Teatrets repertoire består hovedsageligt af egenproducerede voksenforestillinger og med en væsentlig vægt af gæstespil fra søsterteatret Mungo Park Allerød, men teatret har i indeværende aftaleperiode også produceret en enkelt børneforestilling. Teatret har planer om at co-producere med flere andre teatre, bl.a. med Teater Nordkraft, Svalegangen, B-Floor fra Thailand og Mungo Park Allerød indenfor de næste par sæsoner. Mungo Park Kolding modtager et årligt egnsteatertilskud fra Kolding Kommune og staten (via refusion) på kr (2011). Egnsteateraftalen Mungo Park Kolding er organiseret som en selvejende institution med en bestyrelse på fem personer, heraf to udpeget af Kolding Kommune, og de resterende tre af den afgående bestyrelse. Teatrets nuværende aftale løber frem til 31. marts Ifølge aftalen er Mungo Park Kolding et professionelt teater beliggende Fredericiagade 1 i Kolding og skal producere og præsentere forestillinger af professionel og kunstnerisk udfordrende kvalitet. 4

5 Egnsteatret skal tillige medvirke til skærpelse af den kunstneriske profil i Kolding Kommune og det skal manifestere sig som en udadvendt og dynamisk kulturinstitution, der tager afsæt i byens og egnens særlige forudsætninger og behov. Mungo Park Kolding har som overordnet strategi for aftaleperioden at konsolidere og udvikle teatret som kulturinstitution i Kolding Kommune og opland i relation til både teatrets interne organisation og teatrets placering i feltet af professionelle teatre i Danmark. Ifølge aftalen skal teatret primært: producere og præsentere forestillinger af professionel og kunstnerisk udfordrende kvalitet. hver sæson producere minimum to nye forestillinger, med min. 100 opførelser. Ifølge aftalen har teatret i øvrigt mulighed for at engagere sig i : turnéaktivitet talentudvikling koncerter debatarrangementer samarbejde med andre kulturinstitutioner / forretningsliv / erhvervsliv Endelig fastslår aftalen, at "Kolding Kommune forudsætter, at der udarbejdes en aftale mellem Mungo Park Kolding og en af Kolding Kommunes Kulturudvalg udpeget samarbejdspartner om at lave supplerende scenekunstaktiviteter i 8 uger om året." Teatrets kunstneriske profil og visioner Mungo Park Kolding er et nystartet egnsteater i en by og en kommune, der aldrig før har haft et teater, der selv producerer scenekunst. Det er et ungt teater, som er bevidst om, at det er i en meget undersøgende fase. Teatrets kunstneriske visioner er kendetegnet ved, at teatret med en ung og energisk energi ønsker at værne om høj kunstnerisk kvalitet i sit virke, og at det har som mål aldrig at gentage sig selv, uagtet et højt produktions- og aktivitetsniveau. På teatrets hjemmeside og i teatrets selvevaluering udtrykker kunstnerisk leder Moqi Simon Trolin det blandt andet på denne måde: "Mungo Park Kolding vil være et dynamisk væksthus og et kulturelt fyrtårn, der modarbejder fejhed og berøringsangst og tager fat i lokale problemstillinger, som går i stærk og direkte dialog med publikum. Et teater, som tager publikum og mennesker alvorligt som en god ven, der aldrig lefler, men siger tingene ligeud med kærlighed og respekt." 1 Diversitet i såvel forestillingerne som i teatrets øvrige aktiviteter er et centralt nøgleord og en afgørende drivkraft for Mungo Park Kolding. Teatret ønsker ikke forskellighed i forestillingerne for publikums skyld, men opfatter det at afprøve nye ting som noget, der styrker og er med til at opbygge teatrets kunstneriske image og identitet. At afprøve nye 1 Mungo Park Koldings selvevaluering, s.1. 5

6 ting og arbejde ud fra spørgsmålet om, hvor forskellige kan forestillingerne være, ser teatret med andre ord ikke som en risiko for at miste identitet. Tværtimod. Teatret ønsker som repertoire- og ensembleteater at skabe sine forestillinger fra bunden. Det ønsker at være med til at udvikle ny dansk dramatik i (devising)-processer. Det vil fx sige, at faggrænserne indledningsvis er delvist ophævede, og at skuespillerne i høj grad er aktive i hele forestillingens skabelsesproces. Så meget, at målet undertiden som i forestillingerne Monologer teater à la carte er, at de bliver kunstneriske ledere af deres egne projekter. Mungo Park Kolding ønsker at være et scenekunsteksperimenterende teater, som ikke lukker sig om sig selv, men i stedet går i åben dialog med sit publikum og sin samtid. Teatret ønsker at sikre sig, at det er med i den lokale samfundsudvikling, og at det her er en drivende kraft rent kulturelt. Teatret ønsker: "at det er kulturen der får fokus, ikke Mungo Park Kolding." 2 Mungo Park Kolding ønsker og har som sin udtalte strategi at opbygge et stort antal lokale samarbejdspartnere fra såvel den kulturelle som den øvrige virksomhedsverden. Teatret vil primært agere og gøre sig synligt lokalt, men det har tillige som en ambition om på sigt: "at udbygge en vis turnévirksomhed og at orientere sig mod flere samarbejder nationalt og internationalt" 3. Frem for at bygge videre på en speciel genre eller stil lægger Mungo Park Kolding vægt på at afprøve nye ting. Fokus er på kontinuerligt at undersøge hvordan kommunikationen med publikum kan gradbøjes. At udfordre og undersøge, hvordan teatret gennem sine forestillinger og øvrige aktiviteter kan påvirke og komme i dialog med publikum. Mungo Park Kolding ønsker at videreudvikle de ansattes kompetencer i så rigt mål som muligt. Fx ved som i forestillingsprojektet Monologer teater à la carte at give ensemblets skuespillere mulighed for at skrive de stykker, de selv medvirker i. Det vil også kunne ske ved, at teatret f.eks. giver sin tekniker mulighed for at udfolde sig indenfor musik og lyddesign. Mungo Park Kolding i en egnsteaterkontekst Blandt Danmarks egnsteatre er Mungo Park Kolding et teater: som i sin første egnsteaterperiode har givet et seriøst indspark til dansk teater. som i sine egenproduktioner satser på nyskreven dansk dramatik. som er et af de få teatre i Danmark, der på een og samme tid er et repertoireteater og et ensembleteater. der med sine første produktioner tog direkte fat i aktuelle lokale begivenheder og samfundsforhold. 2 Moqi Simon Trolin, 1.evalueringssamtale, Teatrets selvevaluering, s.1. 6

7 som har et meget tæt repertoire- og gæstespilssamarbejde med søsterteatret Mungo Park Allerød og dette teaters leder Martin Lyngbo. som ligger i en kommune med en traditionsrig teaterforening, men uden tradition for og erfaring med et professionelt producerende teater. Som har et godt publikumsunderlag i en kommune med et befolkningstal på over indbyggere. Repertoire Mungo Park Koldings repertoire består i aftaleperioden af egenproducerede forestillinger samt gæstespil. Nedenstående Tabel 1 viser hvilke forestillinger der er tale om. Tabel 1: Repertoire Mungo Park Kolding i aftaleperioden /09 09/10 10/11 Seest Grenzen Lykken i Ingenmandsland Egenproduktioner Mumin, en co-produktion med Mungo Park Allerød Agnes Cecilia Monologer - teater a la carte, bestående af fire forskellige forestillinger: - Ankomst - En aften med Johnny - Det usynlige - Tudsen Mungo Parks Gæstebud Mungo Park manden bag navnet, en nyopsætning af Mungo Park Allerøds forestilling fra 2006, nu med to spillere fra Mungo Park Koldings ensemble samt teatrets kunstneriske leder på scenen Seest (repremiere) Grenzen (repremiere) Monologer (repremiere) Gæstespil Sandholm af Mungo Park Allerød Den Allersidste Dans af Mungo Park Allerød Opsang, en co-produktion mellem Mungo Park Allerød og BaggårdTeatret Et andet sted af Mungo Park Allerød Ærø af BaggårdTeatret Martha af Teater Vestvolden Birkehytten af Mungo Park Allerød Blå mandag af Teater Svalegangen Den indbildte syge, en coproduktion mellem Teatret Møllen og Nørregaards Teater Goda Gardener af B-Floor Theatre (fra Thailand) Egenproduktionerne Alle Mungo Park Koldings egenproduktioner er urpremierer med undtagelse af Mungo Park manden bag navnet, som er en opsætning af den forestilling, der i 2006 havde urpremiere på Mungo Park Allerød. Til premieren i Kolding er alle de medvirkende i Mungo Park manden bag navnet tilknyttet Mungo Park Kolding: To skuespillere fra ensemblet samt teaterdirektøren. Udover at være urpremierer er forestillingerne som oftest tekstbaserede opsætninger. De tilgrundliggende tekster kan i langt overvejende grad betegnes som (ung) ny dansk dramatik, da manuskripterne er skrevet af nulevende, ofte unge eller midaldrende danske dramatikere. Et andet kendetegn ved det egenproducerede repertoire er, at forestillingerne bliver skabt fra bunden i devisingprocesser, og at det tilstræbes, at skuespillerne har stor 7

8 indflydelse på og føler ejerskab til forestillingen som helhed. Deres funktion er ikke udelukkende at indstudere deres respektive roller. I Monologer teater à la carte fik ensemblets skuespillere eksempelvis til opgave at skrive eller vælge det stykke, de allerhelst ville spille. To fra ensemblet valgte selv at skrive deres stykke. De andre to valgte to allerede eksisterende stykker. Endnu et karakteristika ved forestillingerne er, at de udforsker spillerummet og kontakten til publikum. Mere herom under beskrivelsen af de enkelte forestillinger. Samtlige forestillinger er kendetegnet ved at have en afprøvende og eksperimenterende tilgang til teatermediet. Det uddybes i de forestillinger, der er udvalgt til nærmere analyse: Agnes Cecilia, Monologer teater à la carte og Lykken i Ingenmandsland. Som tilføjelse kan nævnes tre andre forestillinger. Teatrets åbningsforestilling Seest, en lokalforankret forestilling, der tog livtag med fyrværkeriulykken i Seest. På rolleside havde teatret Stefania Ómardóttir, som i 2009 modtog en Reumert Talentpris 2009 for sin fortolkning af den niårige Asta, der forsøger at opklare, hvad der skete med fyrværkerilagret og hendes familie. Grenzen, der bl.a. med musik i mange forskellige genrer som en central aktør og på tværs af historiske tidsaldre, tematiserer grænser ud fra såvel en lokal geografisk som en almenmenneskelig psykisk vinkel. Og Mungo Park Gæstebud, der er en iscenesat julefrokost, hvor teksten er skrevet af elever fra Dramatikeruddannelsen ved Aarhus Teater, og hvor publikum får serveret and m.m., mens teatrets ensemble forvandler sig til medarbejdere i firmaets årlige julefrokost. Mungo Park Kolding spiller sædvanligvis deres forestillinger torsdag og fredag aften kl. 20 og lørdag kl. 17. Herudover tilbyder teatret skoleforestillinger (i sæson 10/11: Mungo Park - manden bag navnet, Agnes Cecilia, Lykken i Ingenmandsland og Monologer teater à la carte og Grenzen) kl. 10 eller kl. 14 eller efter aftale. De tre første sæsoner i Mungo Park Koldings historie tegner et billede af et teater i udvikling. Antallet af egenproduktioner er vokset i perioden: Fra to i første sæson 08/09 over tre nyproduktioner og en repremiere i anden sæson (09/10) til tre nyproduktioner (for så vidt Mungo Park manden bag navnet regnes for en nyopsætning) og to repremierer. Gæstespillene Antallet af gæstespil er steget hen over perioden. Med markant mange i sæson 09/10 og sluttende i 10/11 med tre gæstespil. Gæstespil, som vel at mærke er kendetegnet ved ikke, som i første sæson, alle at være hentet fra søsterteatret, Mungo Park Allerød, men i stedet komme fra henholdsvis egnsteatret Teater Vestvolden i Storkøbenhavn og Teatret Svalegangen, et lille storbyteater i Aarhus. Sekundære aktiviteter Udover det kunstneriske repertoire er Mungo Park Kolding igangsætter af og aktiv part i en lang række andre aktiviteter, såsom fx kulturnat, folkekor og lokale festivaler (se afsnittet Mungo Park Kolding i en kommunal, regional, national og international kontekst). 8

9 Analyse af tre egenproduktioner De tre egenproduktioner, som er udvalgt til analyse, er Agnes Cecilia, Monologer teater à la carte og Lykken i Ingenmandsland. Forestillingerne, som alle har haft premiere mens dette evalueringsforløb har fundet sted, tegner tilsammen den diversitet, som karakteriserer Mungo Park Koldings egenproduktioner. Sammenligner man herudover de tre produktioner med de forestillinger, der i øvrigt er blevet produceret i aftaleperioden, finder man både ligheder og forskelle i forhold til indhold og form. Disse bliver nævnt, hvor det kaster lys over teatrets spændvidde. Agnes Cecilia Fakta Idé: Moqi Simon Trolin. Manuskript: Kamilla Bach Mortensen og skuespillerne. Iscenesættelse: Kamilla Bach Mortensen. Kostumedesign og scenografi: Nanna Rosenfeldt-Olsen. Lyddesign: Claus Teislev. Lysdesign: Sonja Lea. Skuespillere: Christine Sønderris og Rebekka Owe. Balletdanser: Sabrina Koch. Aldersgruppe: 8-12 år (2. til 6. klasse) og deres voksne. Varighed: ca. 60 min. Premiere: på Mungo Park Kolding. Set Agnes Cecilia. På billedet: Christine Sønderris og Rebekka Owe Fotograf: Palle Peter Skov Agnes Cecilia er den første forestilling, hvor Mungo Park Kolding decideret har haft børn som den primære målgruppe. Forestillingen, som spiller for børn fra 8 til 12 år og deres voksne, er en interaktiv vandreforestilling, hvor publikum følger spillet ved at bevæge sig med skuespillerne rundt på hele teatret. Forestillingen, som har undertitlen en sælsom historie, er en gyser/spøgelsesforestilling, der rummer en gåde som publikum opfordres til at hjælpe med at opklare. Ud fra en idé af Moqi Simon Trolin har Kamilla Bach Mortensen, som også er forestillingens iscenesætter, i samarbejde med skuespillerne skrevet et manuskript med den svenske forfatter Maria Gripes bog Agnes Cecilia, hvem er du? som inspirationsforlæg. I centrum for historien står den 15-årige Nora (Rebekka Owe), som har mistet sine forældre, da hun var lille, og lige nu er hun sammen med de slægtninge, hun bor hos, flyttet ind i et hus (teatret), hvor mærkelige ting er begyndt at ske. I historien optræder herudover en håndværker (Christine Sønderris), som viser sig at spille en ganske betydelig rolle for historien i almindelighed og for Nora i særdeleshed. Agnes Cecilia spillede (stationært) på Mungo Park Kolding i perioden december januar 2010 og igen august september Forestillingen blev ikke anmeldt i den landsdækkende presse, men af de lokale medier. Smykket med fire ud af seks stjerner blev forestillingen den i JydskeVestkysten rost for at engagere 9

10 børnene til at deltage aktivt i en forestilling, der bruger hele teaterhuset. Og den blev kritiseret for at "miste pusten under de lidt for lange, pædagogiske opsamlingsmonologer" og for at slutte for brat og uforløst, fordi den ikke tør være "for uhyggelig". Villen: Som interaktiv vandreforestilling folder Agnes Cecilia sig ud som en del af Mungo Park Koldings drøm om at inddrage publikum i deres forestillinger. Det er en virkeliggørelse af teatrets ønske om at lade en forestilling designe og udspille sig ikke blot i teatrets teatersal men i hele den gamle biblioteksbygning, hvor teatret har til huse i Fredericiagade/Jernbanegade. Forestillingen vil via direkte kontakt og dialog med publikum delagtiggøre publikum i et gåde- og spændingsfyldt univers. Den vil engagere publikum gennem et forløb, hvor det er nødvendigt, at børnene føler sig tilskyndet til at bevæge sig helt fysisk konkret fra et sted til et nyt, og hvor de føler sig mentalt tilskyndede til at hjælpe spillerne med at løse historiens gåde. En gåde, som er forbundet med den ambition teatret også har om at formidle forlæggets historie om en ung pige, der har brug for hjælp til at bearbejde sorgen efter tabet af sine forældre. Sammenlagt er Agnes Cecilia et ambitiøst projekt med en meget stor lyst til at kommunikere og engagere publikum i en spændings- og meningsfyldt historie gennem et vanebrydende og overraskelsesfyldt formudtryk. Kunnen: Såvel tekst, iscenesættelse, scenografi, musik, lys, lyd og skuespil er fagligt set professionelt. At udnytte hele teatret som spilleplads er især godt tænkt. Ideen bliver varieret udfoldet på en vandring, hvor spillet stopper op på fem meget forskellige locations. I foyerområdet, i et salonområde på første sal, forbi teatrets værksted, ad smalle trapper, i selve teatersalen og nede i teatrets kælder. Fantasien er også stor med hensyn til hvordan man kan skabe en stemning af mystik og gåde. Strømmen går. Elevatoren kører af sig selv. Mystiske trin høres på tomme gange og i rum, hvor der ingen er. Bag husets vægge gemmer der sig underlige ting. Og spillerne gør brug af spøjse maskiner og instrumenter i en leg, hvor fortid og nutid blandes. Det er i iscenesættelsen og i skuespillet, at forestillingen undervejs har nogle svage steder. Som helhed formår opsætningen med sine virkemidler og sit skuespil at skabe en meget motiverende og fremdriftsfyldt energi i rummet. Men der er undervejs for mange og for tydelige konstruktioner i iscenesættelsen. Konstruktioner, som trækker forestillingen i en anden retning end det forsøg, den gør på at give børnene en oplevelse af, at det, der sker, sker i virkeligheden. Og dramaet overspilles flere steder med den effekt, at spillet får noget anstrengt over sig. Skullen: Mungo Park Koldings Agnes Cecilia er en forestilling, som med et anderledes greb og en spændingsfyldt historie går i dialog med sit publikum. At lave en vandreforestilling er ikke banebrydende nyt. Der er en trend i tiden, som arbejder med, at teatret reelt helt fysisk åbner sig for sit publikum, og som har indbygget, at publikum skal forholde sig aktivt og direkte til fiktionen og undertiden bevæge sig rundt til de forskellige stationer, hvor spillet udfolder sig. Agnes Cecilia giver publikum en anderledes teateroplevelse, og den viser, at teater ikke behøver være kukkasseteater, dvs. teater, hvor publikum sidder passivt på stolesæder foran den scene, hvor spillet udspiller sig. 10

11 Det er nok mere tvivlsomt, om forestillingen flytter så meget på det plan, der har at gøre med at åbne for tanker om og forståelser af, hvad det vil sige at miste. Hertil er forestillingen for uegal i sit stiludtryk og for optaget af - med uhyggeafvæbnende humor og tricks - at sørge for, at børnene ikke bliver bange undervejs. Monologer teater à la carte Monologer teater à la carte skulle oprindeligt have bestået af fem særskilte monologer. En monolog pr. skuespiller i teatrets ensemble. Grundet sygdom blev antallet af monologer reduceret til fire. Opgaven bestod i, at hver monologs skuespiller var sit eget projekts teaterdirektør, forstået på den måde, at det var ham/hende, der bestemte hvilket stykke, han/hun havde lyst til at spille, om han/hun ville skrive stykket selv eller ej, og hvem det kunstneriske team omkring forestillingen skulle bestå af. Rebekka Owe og Jesper Riefenshal valgte at skrive de stykker, de selv skulle spille, mens Christine Sønderris og Morten Brown Jørgensen opførte allerede skrevne monologer. Nedenstående Tabel 2 opregner fakta på de fire monologer og giver et summarisk overblik over stykkerne. Tabel 2: Faktaoversigt over Monologer teater à la carte Monologer teater à la carte Ankomst når vi ikke kan flygte fra os selv Fakta Manuskript: Rebekka Owe. Instruktionskonsulenter: Inger Eilersen og Peter Hugge. Dramaturgisk konsulent: Peter Hugge. Musik: Jeanett Albeck. Kostume og scenografisk konsultation: Lea Højmark Burrows. Forestillingsassistent: Anne Guldborg Larsen. Medvirkende: Rebekka Owe. Aldersgruppe: voksne. Varighed: ca. 60 min. Premiere Forestillingsbeskrivelse Det er uvejr. Der er forsinkelser i lufthavnen. En travl karrierekvinde får en ubehagelig opringning. En journalist truer med at afsløre hendes skjulte fortid. En tid, hvor hun gjorde noget, som hun aldrig ville gøre i dag. Eller ville hun? Hendes dramatiske fortid bliver rullet frem i skarpe flashback-sekvenser, der langsomt afslører sandheden om den, hun er. ANKOMST er en gribende forestilling om at ville flygte fra sig selv. Tudsen en djævelsk komedie Fakta Manuskript: Jesper Riefensthal. Instruktionskonsulent: Anders Lundorph. Dramaturgiske konsulenter: Jesper Wung-Sung og Esben Nederskov Pedersen. Kostume og scenografisk konsultation: Lea Højmark Burrows. Forestillingsassistent: Josephine Dahl. Medvirkende: Jesper Riefensthal. Aldersgruppe: voksne. Varighed: ca. 60 min. Forestillingsbeskrivelse En mand sætter en dag en spade i benet på en tudse ude i sin have. Det skulle han aldrig have gjort. En enorm vrede vælter ind over ham og forgifter hans sind. Alt og alle får en på hatten i denne djævelsk komiske monolog ikke mindst manden selv. Jesper Riefensthal har skrevet historien om menneskers selvfedme og naturens kraft. En aften med Johnny et provokerende stand-up-show Fakta Manuskript: Kate Pendry. Oversættelse: Nina Larissa Basset. Instruktionskonsulent: Sophie Lauring. Kostume og scenografisk konsultation: Lea Højmark Burrows. Maske: Haakon Sitje. Video og lyddesign: Ricco. Forestillingsassistent: Josephine Dahl. Medvirkende: Christine Sønderris. Aldersgruppe: voksne. Varighed: ca. 60 min. Forestillingsbeskrivelse Johnny er ikke hvem som helst, og alligevel er han. Han er dum og intelligent og hyklerisk, indsigtsfuld og sød og pissehamrende irriterende! Nu træder Johnny op på scenen en gang for alle, for at sætte en stopper for illusionen om ligestillingen. Mænd og kvinder: Forbered jer på en rablende og provokerende opsang til idéen om de ligestillede køn! Det usynlige svovlende samfundskritik Fakta Manuskript: Jakob Hirdwall. Oversættelse: Morten Brovn og Moqi Simon Trolin. Instruktionskonsulent: Moqi Simon Trolin. Dramaturgisk konsulent: Jens Svane Boutrup. Kostume og scenografisk konsultation: Lea Højmark Burrows. Forestillingsassistent: Anne Guldborg Larsen. Medvirkende: Morten Brown Jørgensen. Aldersgruppe: voksne. Varighed: ca. 60 min. Forestillingsbeskrivelse Mød skuespilleren, der har fået nok. Nok af kommercielt tv, Se & Hør, reklamebranchen og mediernes magt. Med drastisk humor og et inderligt ønske om at diskutere vores samtid holder han nu sit livs første foredrag. Her stiller han et afgørende spørgsmål: Hvilket samfund vil vi leve i? Og er det så det samfund, vi er ved at skabe? 11

12 Monologer teater à la carte beskrives også som 'take away'-teater, fordi det kun var enkelte dage, man kunne se alle fire monologer samme aften. De øvrige aftener i spilleperioden var det op til publikum at vælge til eller fra, eller at vælge at gå i teatret to aftener for at få set dem alle. Monologer teater à la carte spillede på Mungo Park Kolding i perioden til I pinsen 2010 gæstespillede forestillingerne på Åsen Teater i Vendsyssel. I januar 2011 deltog de fire monologer i den første danske teaterfestival for monologer Transformator Monolog Festival, arrangeret af Aalborg Teater, biscenen Transformator og Mungo Park Kolding. Monologerne, som blev spillet på Aalborg Teaters Transformatorscene, udgjorde halvdelen af festivalens forestillinger, der udover stykkerne fra Kolding bestod af tre monologer leveret af Aalborg Teater samt en fra Husets Teater i København. I 2011 spiller monologerne igen på teatret i Kolding fra 5.5 til og med Monologer teater à la carte blev ikke anmeldt i de landsdækkende medier. Lokalt blev de den modtaget i JyskeVestkysten med 5 ud af 6 stjerner som fire helstøbte forestillinger, som fortjener et stort publikum, fordi stykkerne er velspillede, fulde af humor, personlig smerte og selvindsigt. Af de fire forestillinger under Monologer teater à la carte er to udtaget til nærmere analyse, nemlig Ankomst når vi ikke kan flygte fra os selv og En aften med Johnny et provokerende stand-up-show. Ankomst når vi ikke kan flygte fra os selv Fakta Manuskript: Rebekka Owe. Instruktionskonsulenter: Inger Eilersen og Peter Hugge. Dramaturgisk konsulent: Peter Hugge. Musik: Jeanett Albeck. Kostume og scenografisk konsultation: Lea Højmark Burrows. Forestillingsassistent: Anne Guldborg Larsen. Medvirkende: Rebekka Owe. Aldersgruppe: voksne. Varighed: ca. 60 min. Premiere Set på Mungo Park Kolding. Ankomst handler om en travl karrierekvinde, der via en emsig journalist, får den fortid, hun har forsøgt at flygte fra, ind på livet. Monologen udspiller sig omkring et enkelt møblement bestående af to små sofaer. En scenografisk kulisse, der både gør det ud for lufthavnsventesal, kvindens lejlighed m.v. Ankomst. På billedet: Rebekka Owe Fotograf:. Rafael Solholm Villen: Ankomst er et stykke som i et engageret spil ønsker at kradse i overfladens fernis og fortælle, som også undertitlen indikerer, at vi ikke kan flygte fra os selv. 12

13 Kunnen: Ankomst er en tekst som med mange gode dramaturgiske 'takter' i en enkel iscenesættelse (der blandt andet bruger objekter på en fin og forvandlende vis) bliver spillet med et stort nærvær og en fint balanceret energi. Skullen: Ankomst fortæller en udmærket historie om, at man ikke kan flygte fra sig selv og det man har foretaget sig tidligere i sit liv. Stykkets svaghed er, at det undervejs ligger lige på kanten til at være 'frelst', fordi det rummer rigeligt mange 'rigtige meninger'. En aften med Johnny et provokerende stand-up-show Fakta Manuskript: Kate Pendry. Oversættelse: Nina Larissa Basset. Instruktionskonsulent: Sophie Lauring. Kostume og scenografisk konsultation: Lea Højmark Burrows. Maske: Haakon Sitje. Video og lyddesign: Ricco. Forestillingsassistent: Josephine Dahl. Medvirkende: Christine Sønderris. Aldersgruppe: voksne. Varighed: ca. 60 min. Premiere på Mungo Park Kolding. Set En aften med Johnny. På billedet: Christine Sønderris Fotograf: Rafael Solholm En aften med Johnny, som blev opført i teatrets foyer, er et stand-up-show, der giver feminismen og kvinders frigørelse en ordentlig gang lak. Og den scenografiske kulisse er en tv-skærm, en stol på roterende fod og en stak kulørte blade anbragt på foyerscenen som med et stort gulvtæppe og lange gardiner er klædt i rødt. Villen: En aften med Johnny vil stille spørgsmålstegn ved ligestilling, og vil gøre det med stand-up-genrens yndede greb: provokation og direkte dialog med og udlevering af publikum. Kunnen: En aften med Johnny sætter verbalt og med kropslige attituder kønsrollerne på spidsen i en skuespilpræstation, som vidner om fine evner til at skabe intensitet og sætte personligt præg på en rolle. Skullen: En aften med Johnny bliver spillet med et ungt drive som er på bølgelængde med tiden. Stykket er i fin dialog med publikum. Om stykket med sine holdninger og provokationer ligefrem er på øjenåbnende forkant med sin tid er nok mere tvivlsomt. 13

14 Monologer teater à la carte som helhed Villen: Monologer teater à la carte er et ambitiøst projekt. Et projekt der vidner om en teaterleder med tillid til sit hold, med lyst og mod til at give ensemblet nye kunstneriske udfordringer, og med interesse i at bryde publikums vaner ved at lade dem selv skulle sammensætte deres teatermenu. Kunnen: Monologerne er udover den håndværksmæssige professionalitet kendetegnet ved personligt præg og fine evner til at skabe publikumskontakt. Skullen: Realiseringen af de fire monologer er udtryk for mod, satsning og en fin fornemmelse for, at der skal brydes vaner og grænser indenfor teatret, hvis scenekunsten skal udvikle sig og engagere nutidens publikum. Lykken i Ingenmandsland Fakta Tekster og filmklip: Jørgen Leth. Iscenesættelse: Leiv Arne Kjøllmoen. Scenograf: Rafhael Solholm. Lyddesign: Claus Teislev Lysdesign: Morten Dorven. Skuespillere: Morten Brown, Jesper Riefensthal og Gry Guldager. Aldersgruppe: voksne. Varighed: 85 min. Premiere: på Mungo Park Kolding. Set og Lykken i Ingenmandsland: På billedet: Morten Brown, Jesper Riefensthal og Gry Guldager Fotograf:. Rafael Solholm Lykken i Ingenmandsland er en Jørgen Leth-collage. En forestilling, som med afsæt i fem digte fra Jørgen Leths bog Sportsdigte byder på en fri bearbejdelse af Jørgen Leths lyrik, film og forhold til Tour de France i fem tableauer, hvor skuespil, film, digte, lyd og lys mikses. Forestillingen havde premiere den i forbindelse med Jørgen Leth Festivalen Øjeblikke mødes. En festival, som med film, teater, udstillinger, koncerter, debatter og andre events for første gang udspandt sig i Kolding fra den 23.9 til og med Urpremierebegivenheden var et tværinstitutionelt samarbejde mellem Mungo Park Kolding, Kolding Bibliotek, Trapholt, Nicolai Biograf m.fl. 14

15 Lykken i Ingenmandsland blev anmeldt i JydskeVestkysten den , hvor den modtog fire stjerner og blev betegnet som et seværdigt livtag med multikunstneren. En forestilling med "masser af humor og et medrivende drive". Villen: Lykken i Ingenmandsland vil undersøge tre menneskers desperate forsøg på at komme tæt på lykken. Lykkejagten undersøges med multikunstneren Jørgen Leths kunstneriske frembringelser og livstilgang som afsæt. Den valgte form er collagens eller montagens fragmenterede udtryk. Forestillingen ønsker ikke at give endelige svar. Den vil i stedet tilbyde nogle bud på hvordan mennesker arbejder på at nå frem til en lykketilstand gennem fx kærlighed, arbejde og dygtiggørelse. Lykken i Ingenmandsland bliver engageret opført, og der er tydeligvis fra instruktørens og scenografens side lagt energi i at skabe en formmæssig anderledes og original forestilling som samtidig indholdsmæssig rammer noget almenmenneskeligt omkring det at søge lykken. Kunnen: Håndværksmæssigt er skuespillet, instruktionen, tekstmontagen, scenografien, lyset og lyden på et professionelt niveau. Instruktionen er fysisk og dynamisk velfungerende med et fint samspil mellem fortælleelementerne og en god brug af rummet. De tre medvirkende skuespillere sætter hver især et personligt præg på forestillingen, samtidig med at iscenesættelsen og den Leth-baserede tekst trækker oplevelsen i en retning, så de stemninger og følelser, som kommer til udtryk, får noget fælles menneskeligt over sig. Skullen: Lykken i Ingenmandsland rummer strejf og momenter af magisk karakter. Det sker, når forestillingen gennem sine stemningsbilleder og via Leths særegne poesi rammer en åre af noget, alle kan nikke genkendende til. Når det tilsyneladende avantgardistiske (distancerede) møder eller bliver folkeligt (nært). Som helhedsoplevelse har forestillingen vanskeligere ved at samle sig som en magisk oplevelse. Den fragmenterede form kan til dels siges at vanskeliggøre eller spænde ben for en sådan samlet oplevelse. Set ud fra det perspektiv, at Kolding ikke før har haft et bosiddende professionelt teater, er Lykken i Ingenmandsland udtryk for mod til at satse på utraditionelt teater og lyst til at entrerer med nye måder at kommunikere med publikum på. Analyse af det samlede repertoire Repertoiret på Mungo Park Kolding er unikaforestillinger i den forstand, at der med undtagelse af en enkelt forestilling er tale om urpremierer. Der er tale om forestillinger, som er skabt fra bunden, ud fra de tanker eller ideer teatrets direktør får eller siger god for. Kendetegnende for forestillingerne i teatrets repertoire er også, at teatermediet til stadighed bliver udforsket i et eksperimenterende samspil med andre genrer og udtryksformer. Det undersøgende og tværæstetiske er kendetegnende for alle teatrets forestillinger, for såvel egenproduktionerne som gæstespil. Mungo Park Kolding er et ensembleteater. Det giver publikum en følelse af kontinuitet, at det er de samme skuespillere, der spiller med fra gang til gang i teatrets egenproduktioner. Samtidig giver et fast ensemble teatret en basis for at udvikle og forfine forestillingerne, fordi man kan bygge videre på forudgående fælles erfaringer. At de enkelte forestillinger som hovedregel har forskellige instruktører og scenografer, er med til at skabe dynamik og afveksling i udtrykket. 15

16 Villen: Mungo Park Koldings samlede repertoire er i sig selv og i særdeleshed i en by som Kolding, der ikke har haft et eget teater før, med til at udfordre og udvide publikums oplevelse af, hvad teater er og kan være. Teatrets forestillinger lader det folkelige og det mere avantgardistiske mødes. Det sker, fordi de tager et lokalt afsæt og behandler nutidsaktuelle tematikker på nye måder. Forestillingerne bryder på den led med den vante forståelse af, hvad teater traditionelt set er. Mungo Park Kolding ønsker at være i dialog med og udfordre publikum til aktiv deltagelse. Det repertoire, teatret har skabt i aftaleperioden, afspejler klart denne vilje. Kunnen: Mungo Park Kolding er god til at sammensætte et repertoire, som med et nytænkt og personligt formudtryk markerer sig med nutidsrelevante tematikker, og som appellerer til diskussion af aktuelle emner i tiden. På produktionssiden har teatret formået at sammensætte et ensemble, som er i stand til at løfte, udvikle eller selv tage hånd om og styre den idé, som bliver besluttet skal realiseres. Skullen: Mungo Park Kolding laver forestillinger, som qua deres undersøgende og udforskende tilgang, er af betydning for udviklingen af teater som kunstnerisk æstetisk udtryksform. Forestillingerne samler og er af betydning for lokalbefolkningen i Kolding. Det er navnlig det voksne og unge publikum som tilgodeses gennem teatrets repertoire. Blandt gæstespillene har der indtil nu ikke været forestillinger målrettet børn. I sæson 09/10 havde teatret en egenproduktion for børn på repertoiret. I sæson 10/11 gæstespiller Teatret Vestvolden med en forestilling for børn fra 4 år og opefter. Næste sæson har Mungo Park Kolding planer om at co-producere en familieforestilling med B- Floor fra Thailand. Realiseres denne forestilling, vil det signalere, at teatret mere kontinuerligt vægter børn som målgruppe, om end i en relativ lille målestok sammenlignet med den vægt forestillinger for unge og voksne har. Mungo Park Kolding i en kommunal, regional og national kontekst Valget af etableringen af Mungo Park Kolding som egnsteater i Kolding skal ses ud fra et ønske hos kommunen om at skærpe den kulturelle profil i Kolding og samtidig styrke byens selvforståelse og image som kulturby. Det tager tid at etablere en ny kulturinstitution i en lokal befolknings bevidsthed og ikke mindst i relation til de mange andre lokale aktører (skoler, kulturinstitutioner, erhvervsliv mm). Mungo Park Kolding er på vej og har i en række arrangementer taget fat i disse tværinstitutionelle samarbejder. Specielt i tre tilfælde viser teatret sit store potentiale i forhold til at etablere samarbejde lokalt: Jørgen Leth festivalen, etableringen af et folkekor og udviklingen af en forestilling i samarbejde med organisationen Nordhøj (en organisation for fysisk og psykiskudviklingshæmmede). Teatret har i to af ovennævnte tilfælde valgt en nyproduceret forestilling (en egenproduktion og en amatørforestilling som koordinator og drivkraft), hvilket isoleret set har været rigtigt for teatret og måske også er symptomatisk for den måde, som teatret arbejder på. Mungo Park Koldings og Moqi Simon Trolins arbejdsform bærer præg af alt eller intet. At søge det der fascinerer og derefter kaste hele teatrets energi ind i arbejdet. Det vil fremadrettet være af stor betydning, at organisationen formår at sprede sin energi og sine aktiviteter. Som nyt teater er det vigtigt at finde balancen mellem konstant tilstedeværelse i lokalt forankrede kulturelle arrangementer og de begrænsede 16

17 ressourcer en så forholdsvis lille organisation råder over. Teatret har i sine aktiviteter spændt buen hårdt, Mungo Park Kolding er en lille organisation med et meget stort aktivitetsniveau, og i organisationen trækkes der hårdt på de mange facetter af kompetencer hos de ansatte. De tre ovennævnte eksempler er langt fra de eneste tilfælde, hvor teatret har deltaget i lokale aktiviteter. Som eksempler kan nævnes Luciaoptog, koncerter, åbne prøver, foredrag, verdensmusik, kulturnat, scenekunstfestival mfl.. Ydermere har teatret på fornem vis formået at involvere erhvervslivet ved at åbne huset op for ikke traditionelle, teaterrelaterede arrangementer og rundvisninger. Gennem etableringen af et ambassadørkorps har Mungo Park Kolding medvirket til en ny dimension af kulturværdidebatten i Kolding. Ambassadørerne har medvirket til et fokus på samspillet mellem erhvervsliv og kultur. Ud over dialogen på ambassadørniveau har Mungo Park Kolding etableret Mungo Funders som en mere traditionel sponsorklub. Teatret har således på ganske kort tid evnet at engagere erhvervslivet i teatret og gøre huset til et attraktivt sted for erhvervsrettede aktiviteter samt placere teatret som en medspiller med en væsentlig betydning for tiltrækningen af kvalificeret arbejdskraft til området. Mungo Park Kolding fik opstartsfasen en del foræret med navnet Mungo Park. Navnet og dermed betydningen af enkelte borgeres kendskab til Mungo Park Allerød blev i dette tilfælde en form for ambassadører for teatret. Hvilket har betydet at Mungo Park Kolding relativt hurtigt har markeret sig med lokal og ikke mindst national opmærksomhed og den deraf følgende store publikumsinteresse. Navnets bevågenhed og gæstespilsplatformen i Allerød har betydet en flot dækning i såvel del lokale som den landsdækkende presse. Fremadrettet vil teatret kunne styrke den lokale forankring ved at prioritere netværksdannelse lokalt og regionalt. Det er vigtigt, at teatret på ledelsesplan fokuserer på at blande sig i kulturlivet i Kolding på alle fronter, og at det vægter at markere sig i uventede sammenhænge, og hermed bliver brobygger mellem lokale og regionale kulturinstitutioner. Mungo Park Koldings har i sin etableringsfase fokuseret på at etablere sig som teater i byen, at indtage det nye teaterhus og i det hele taget finde sine ben som ny teaterinstitution. Mungo Park Kolding har gjort det godt gennem denne første periode. "Barneskoene er så småt ved at være trådt færdig og det tror vi åbner på for nye idéer og muligheder/perspektiver" 4 "Denne kunstneriske skarpe profil ønsker vi at se yderligere skærpet og i endnu højere grad skabe flere kunstneriske alliancer og relationer til resten af byens kulturliv" 5 På det nationale plan er Mungo Park Kolding med sine markante forestillinger og sine formmæssige udfordringer af scenekunsten med til udvikle teatret på fornem vis. Teatret har national bevågenhed både indenfor teatermiljøet og i forhold til den landsdækkende presse. "På sigt vil vi udbygge en vis turnévirksomhed og orientere os mod flere samarbejder nationalt og internationalt" 6 Mungo Park Kolding er bevidst om nødvendigheden af denne orientering mod såvel det nationale som det internationale teaterliv for at konstant være i faglig dialog og udvikling. 4 Kolding Kommunes evaluering, s.1. 5 Kolding Kommunes evaluering, s.1. 6 Mungo Park Koldings selvevaluering, s.1. 17

18 Markedsføring og kommunikation Med hensyn til markedsføring og kommunikation har Mungo Park Kolding også et samarbejde med søsterteatret Mungo Park Allerød. Via får man fx adgang til begge teatre. Teatret i Allerød er markeret med et ottekantet logo, mens teatret i Kolding har sit navn stående i en cirkel. På Mungo Park Koldings hjemmeside bruges der tit, ligesom i teatrets sæsonprogrammer, den korte betegnelse Mungo Park. Det er derfor ikke umiddelbart klart og gennemskueligt, om der refereres til Mungo Park Kolding, Mungo Park Allerød eller dem begge. Der er tale om en uigennemsigtighed, som giver indtryk af fylde, men som svaghed har, at det fx ikke fremgår klart, om det ensemble, der refereres til, er skuespillerne i Allerød (som gælder Opsang) eller skuespillerne fra Kolding (som tilfældet er i Monologer teater à la carte). Denne problematik er dog kun en flig af en mere kompleks problemstilling, som har at gøre med den komplekse relation, som er mellem de to teatre. En relation, som selvklart rummer den svaghed, at man som brand er afhængig af hinanden. Hvis for eksempel et af teatrene laver et dårlig produkt, kan det smitte af på det andet. Men relationen har, som det pt. ser ud, klart flest styrker: De to teatre har, som Moqi Simon Trolin udtrykker det "lyst til at være søstre" på grund af de ligheder og det fællesskab, der kunstnerisk set er i teatrenes virke. Og problemstillingen har at gøre med relationen til det lokale publikum. For publikum i Kolding er Mungo Park Kolding: Mungo Park, ikke Mungo Park Kolding. Det mest centrale for dem og for Mungo Park Kolding er, at teatret skaber forestillinger, teatret kan stå inde for og er stolte af kunstnerisk, æstetisk og kommunikativt, og som samtidig er nogle forestillinger og events/aktiviteter, som folk i Kolding og omegn har lyst at opleve og deltage i. Det grafiske materiale på Mungo Park Kolding er i udvikling, og det virker som om det er ved at finde en form og et udtryk, der spiller sammen med de fysiske rammer for teatret og teatrets kunstneriske profil. Sæsonbrochuren 10/11 er valgt i et kvadratisk format og med tydelige layoutmæssige valg. Formatet føres videre i brochuren for Mungo Park Gæstebud, dog roder valget af rød i en anden nuance en smule i det samlede indtryk. I layoutet på indholdssiderne føres de meget beviste valg videre fra sæsonbrochuren. Det styrker profilen, at materialet giver betragteren en genkendelighed og giver tilmed en tydelig adskillelse fra søsterteatret i Mungo Park Allerøds grafiske materiale. De små visitkort fra henholdsvis gæstespil og egenproduktioner er stramme i layout og virker appetitvækkende og er absolut brugbare i en markedsføringsføringssammenhæng. Mungo Park søsterteatrene har ligeledes valgt at have det samme funktionalitet og sidelayout på de respektive hjemmesider, men her har de to teatre alligevel formået at overføre lidt af ovennævnte individuelle valg i f.eks. farvevalg og illustrationer, således at linien fra det grafiske materiale er overført til hjemmesiden. Via hjemmesiden kan der bl.a. kommunikeres via facebook, billetter kan bestilles og købes online og brugeren har mulighed for at se trailere fra aktuelle forestillinger. Der er tale om en moderne kommunikationsplatform med et højt informationsniveau. Som udgangspunkt var presse og kommunikationsarbejdet et af de felter, hvor de to søsterteatre ønskede at samarbejde ved en fælles kommunikationsmedarbejder placeret primært i Allerød. Ledelsen på Mungo Park Kolding er kommet til den erkendelse, at dette er uhensigtsmæssigt og overvejer egen ansættelse af pressemedarbejder med udgangspunkt i Kolding. 18

19 Ansættelsen af egen kommunikationsmedarbejder vil og er allerede nu med til at styrke presse- og kommunikationsarbejdet på teatret, så aktuelle pressehistorier kan gribes umiddelbart og kommunikeres ud med det samme. "Der er faktisk et overskud på historier her i huset, der ikke kommer ud, fordi vi ikke har en fast pressemedarbejder, som kan arbejde fuld tid på at brande og markedsføre og få de gode historier ud. Vi har faktisk 1-2 historier om ugentligt, som kunne være interessant for pressen." 7 Bestyrelse, økonomi og regnskab Mungo Park Kolding er organiseret som en selvejende institution med en bestyrelse sammensat af personer med henholdsvis kunstnerisk og erhvervsmæssig erfaring. Tre medlemmer udpeges af den siddende bestyrelse og to medlemmer udpeges af Kolding Kommune. En kommunal udpegning sikrer imidlertid ikke en direkte dialog og kontakt med kommunen. Det er således vigtigt, at teatrets ledelse konstant er i dialog med Kolding Kommune, som er opdragsgiver og derfor har tilsynspligten på Mungo Park Kolding. Det er på den ene side et fornuftigt armslængdeprincip, at kommunen ikke direkte er repræsenteret i teatrets bestyrelse, men på den anden side stiller det krav til etableringen af en struktureret dialog mellem teater og kommune. Det virker som om enkelte punkter i teatrets vedtægter og årsrapporter peger fejlagtigt på Kunststyrelsen som opdragsgiver og tilsynsførende. Tilsynet med teatret ligger hos Kolding Kommune, der er hovedtilskudsyder, og en rettelse i teatrets vedtægter og årsrapporter vil fremadrettet være hensigtsmæssig, så der ikke opstår misforståelser om ansvarsfordelingen. Som led i evalueringen har vi gennemgået de seneste to årsrapporter. Disse opfylder de formelle krav til regnskabsaflæggelse og viser på en overskuelig måde udviklingen i forhold til tidligere år og et sammenligningsgrundlag i forhold til budget og det faktisk realiserede. Resultatopgørelse og balance med tilhørende noter har en høj grad af specificering og synliggørelse af årets dispositioner. Dog kunne det være ønskeligt for overblikket af de kunstneriske dispositioner at få udspecificeret lønudgifterne ud for produktionsomkostninger (løn), således for at få synliggjort udgiften til de forskellige fagområder (scenografi, instruktion, komposition, tekst, lyddesign, lysdesign, produktion, kostumer m.m). Der er en fin balance mellem det faktisk realiserede og budgettal. Ledelsens beretning i årsrapporten giver et godt billede af det enkelte regnskabsårs aktiviteter og dispositioner. Beretningen giver ligeledes et indblik i de udfordringer, teatret står overfor såvel internt i teatret som i forhold til sin omverden. Sammenfattende analyse af Mungo Park Kolding Mungo Park Kolding som kulturinstitution Mungo Park Kolding er et professionelt producerende og præsenterende teater, som er beliggende i provinsen. Teatret har gennem sit forholdsvis korte virke formået at markere sig såvel lokalt som nationalt som et betydeligt teater. Et teater, der markerer sig stærkt ved at udfordre og udvikle såvel teatrets form som indhold. Det er et teater som herudover arbejder ambitiøst sammen med andre kulturinstitutioner i såvel 7 Moqi Simon Trolin, 1. evalueringssamtale

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Iscenesættelse: Kamilla Bach Mortensen Manuskript: Kamilla Bach Mortensen og de medvirkende Medvirkende: Rebekka Owe og Christine Sønderris Instruktørassistent: Stine

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

Egnsteateraftale mellem. Næstved Kommune 30. juni 2016 og omhandler Næstved Kommunes

Egnsteateraftale mellem. Næstved Kommune 30. juni 2016 og omhandler Næstved Kommunes juni 2009 af teaterlov (Teaterloven). om egnsteatre (Egnsteaterbekendtgørelsen), hjemlet i lovbekendtgørelse nr. 780 af den 23. Nærværende aftale er indgået i henhold til bekendtgørelse nr. 1404 af den

Læs mere

Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015

Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015 Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015 Og Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) S!de i a 7 Egnsteateraftale mellem Foreningen Team Teatret og Herning Kommune

Læs mere

Undervisningsplan for faget drama

Undervisningsplan for faget drama Formål for faget drama Formålet med undervisningen i drama er at udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og fremme deres indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform.

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret Egnsteateraftale vedr. Team Teatret 1. Aftaleparter Team Teatret (herefter kaldt teatret) og Herning Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 1.1.2016 31.12.2016 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Undervisningsmateriale - Grenzen

Undervisningsmateriale - Grenzen Undervisningsmateriale - Grenzen Idé og iscenesættelse: Moqi Simon Trolin Manuskript: Peter Hugge Medvirkende: Iben Dorner, Rebekka Owe, Jesper Riefenstahl, Morten Brovn og Christine Sønderris Musikalsk

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

MANIFEST 2083. Af Christian Lollike. sort-hvid.dk

MANIFEST 2083. Af Christian Lollike. sort-hvid.dk MANIFEST 2083 Af Christian Lollike sort-hvid.dk Manifest 2083 En forestilling om, hvordan Anders Behring Breivik ser sig selv Den stærkt debatterede forestilling MANIFEST 2083 er en monolog af Sort/Hvids

Læs mere

Holbæk Teater Vimmelskaftet 27 4300 Holbæk 59 43 17 77 infohet.dk Selvejende institution

Holbæk Teater Vimmelskaftet 27 4300 Holbæk 59 43 17 77 infohet.dk Selvejende institution Formand Egnsteateraftale mellem Holbæk Teater og Holbæk Kommune 2013- Holbæk * Kommune Kontraktindehaver: Navn og adresse Ejerforhold Holbæk Teaters tegningsberettigede person(er) Holbæk Teaters vedtægter

Læs mere

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse Årsplan Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse 1 Årsplan for Linjefag musik FAG: Musik KLASSE: 7-9 klasse ÅR: 14/15 Lærer: MG August Oktober Opbygning af et fælles repertoire til Spil Dansk Dagen samt

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg Stillings- og personprofil Direktør Kunsthal Charlottenborg Oktober 2012 Opdragsgiver Adresse Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Kunsthal Charlottenborg Nyhavn 2 1051 København K www.kunsthalcharlottenborg.dk

Læs mere

Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene. Rammeaftale 2012-2015

Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene. Rammeaftale 2012-2015 Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene Rammeaftale 2012-2015 RAMMEAFTALE FOR ODENSE TEATER DEN SYDDANSKE LANDSDELSSCENE FOR PERIODEN 2012-15 Indholdsfortegnelse 1. Generelle forhold vedrørende aftalen

Læs mere

EVALUERING AF HIMMERLANDS TEATER

EVALUERING AF HIMMERLANDS TEATER EVALUERING AF HIMMERLANDS TEATER Udarbejdet af egnsteaterkonsulenterne Carsten Wittrock & Kirsten Dahl Maj 2011 Forord Denne evaluering af Himmerlands Teater finder sted på baggrund af egnsteaterbekendtgørelsen

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2010 Indhold Indledning...3 Mediefag B stx, juni 2010...4 1. Identitet og formål...4 2. Faglige mål og fagligt

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS

UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS Undervisningsmaterialet er udarbejdet af Teater Nordkrafts PR-afd. Copyright Teater

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

V I S D O M PÅ K A N T E N Film & mindfulness

V I S D O M PÅ K A N T E N Film & mindfulness Fire SamtaleSaloner Fire lørdage formiddage Fire film med udgangspunkt i forskellige kunstarter ansporer til at sætte begreb på visdom VISDOM PÅ KANTEN er skabt i samspil med psykolog Lisbeth Bruus-Jensen.

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 25. juni 2013 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 34 Mødedato: 24. april 2013 Tidspunkt: Kl. 10.00 19.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE TIL FORESTILLINGEN DENGANG VI BLEV VÆK DET OLSKE ORKESTER

UNDERVISNINGSMATERIALE TIL FORESTILLINGEN DENGANG VI BLEV VÆK DET OLSKE ORKESTER UNDERVISNINGSMATERIALE TIL FORESTILLINGEN DENGANG VI BLEV VÆK DET OLSKE ORKESTER 1 INTRODUKTION: Dengang Vi Blev Væk er en fysisk og poetisk teaterforestilling der handler om at blive voksen før tid. Det

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

VærelZe 313 og Teaterskolen

VærelZe 313 og Teaterskolen syddjurs egnsteater VærelZe 313 og Teaterskolen sæson 2014/15 www.syddjursegnsteater.dk KÆRE UNGE I SYDDJURS KOMMUNE For femte år i træk byder vi velkommen til Ingen kedelige onsdage, på den sidste onsdag

Læs mere

Åbent samråd om sammensætningen af Det. af Det Kongelige Teaters nye bestyrelse. Spørgsmålet er stilet af Eyvind Vesselbo (V)

Åbent samråd om sammensætningen af Det. af Det Kongelige Teaters nye bestyrelse. Spørgsmålet er stilet af Eyvind Vesselbo (V) Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del Bilag 110 Offentligt TALE Arrangement: Åbent samråd om sammensætningen af Det Kongelige Teaters bestyrelse Åbent eller lukket: Åbent Dato og klokkeslæt: 8. februar 2012

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Øresundsfestival 2014

Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival er blevet en succespå bare to år. I 2013 spillede 65 artister på 7 scener i løbet af to dage. Vi har skabt et netværk som allerede består af 10 spillesteder og 4

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege Luciaoptog Nattergalen skal findes sæsonprogram børn efterår 2015 furesø bibliotek & borgerservice Zebra-ze-ze ARV Brætspilscafé Mis med de blå øjne R barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Rejsen til NU. Rejsen til NU. Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE. undervisningsmateriale fra ZeBU

Rejsen til NU. Rejsen til NU. Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE. undervisningsmateriale fra ZeBU 2013 Rejsen til NU Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE indholdsfortegnelse Introduktion til læreren... Om forestillingen... Workshops... 3 4 5 At åbne for kunstnerisk oplevelse... 6 Filosofisk samtale, til

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus Art-Performance Indholdsfortegnelse Kort om faget Identitet og formål Undervisningsmål Faglig progression og samspil mellem fagene Kernefaglighed og samspil Prøveformer/eksamen Kort om faget Faget Art-Peformance

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling på møde i Udvalget for kultur og planlægning d. 4. juni 2013. A. sart Danseteater - 13/12988 sart Danseteater søger produktionstilskud på

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter er sat i verden for at varetage to opgaver: at arbejde for at igangsætte

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof Samarbejdsaftale For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation 6.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold Nyrernes Dag inspirationskatalog Nyrernes Dag er en fast tradition i Nyreforeningen. Siden starten i 2006 har dagen udviklet sig og markeres i dag på forskellig vis rundt om i landet. Dette katalog er

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

NEW AUDIENCE DEVELOPMENT - en kulturpolitisk og organisatorisk vinkel -

NEW AUDIENCE DEVELOPMENT - en kulturpolitisk og organisatorisk vinkel - NEW AUDIENCE DEVELOPMENT - en kulturpolitisk og organisatorisk vinkel - Hvad er det? Hvilke erfaringer er der? Hvilke strategier kan anvendes? Hvordan kan bibliotekerne indbygge Audience Development i

Læs mere

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Dramaøvelser -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Af Henriette Rosenbeck, skuespiller og teaterlærer. Følgende er et forsøg på at beskrive en række øvelser og dialogprocesser til

Læs mere

Hvad kan jeg blive? - nu med rewind knap

Hvad kan jeg blive? - nu med rewind knap Hvad kan jeg blive? - nu med rewind knap HVAD KAN JEG BLIVE? er en interaktions forestilling i 3 akter om valg af livsbane og uddannelse, som udforsker spændingsfeltet mellem virkelighed og drømme. Hvor

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE FRA 5 ÅR KLASSETRIN: 0. 3. KLASSE FAG: DANSK

UNDERVISNINGSMATERIALE FRA 5 ÅR KLASSETRIN: 0. 3. KLASSE FAG: DANSK UNDERVISNINGSMATERIALE FRA 5 ÅR KLASSETRIN: 0. 3. KLASSE FAG: DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Om forestillingen 2. Info til læreren 3 4. Heltetemaet 5. Skriv din egen heltehistorie elevark 6. Hvis du var

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Linjefag på pædagoguddannelsen

Linjefag på pædagoguddannelsen Linjefag på pædagoguddannelsen Som pædagogstuderende skal du vælge ét af følgende linjefag: Sundhed, krop og bevægelse Udtryk, musik og drama Værksted, natur og teknik Du kan læse mere om indholdet i linjefagene

Læs mere

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK?

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? TI KE L M Ja ÅN nu ED ar r 2 EN 01 S 4 AR HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? - Statistik er som en bikini: den viser noget interessant og skjuler noget væsentligt. Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen,

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg Kultur- og Fritidsafdelingen 13. maj 2013 Forslag Rammeaftale mellem Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg som grundlag for kommunalt tilskud til drift af Jysk Musik & Teaterhus,

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE FOR NORDKRAFT BIG BAND 2012 2015 1 NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN KORT Kulturhavn er Danmarks største havnefestival med over 200 forskellige kultur- og idrætsoplevelser i Københavns Havn. På bare 12 år

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Personaleguiden 2014

Personaleguiden 2014 Personaleguiden Update september 2014 Personaleguiden 2014 Lidt om frivillighed www.fermaten.dk Smallegade 4 7400 Herning tlf. 9722 5510 mail@fermaten.dk Velkommen på Fermaten Du læser denne personalehåndbog

Læs mere

Om Appreciative Inquiry - succeshistorier som udviklingsressource. Vil vi gøre mindre af det, som ikke virker eller mere af det, som virker?

Om Appreciative Inquiry - succeshistorier som udviklingsressource. Vil vi gøre mindre af det, som ikke virker eller mere af det, som virker? Om Appreciative Inquiry - succeshistorier som udviklingsressource Tid er ikke noget, der går. Det er noget, der kommer. Taler I om ressourcer eller mangler i jeres organisation? Er glasset halvtomt eller

Læs mere

Børnekultur og børns kultur. Det børnekulturelle system. Kulturel frisættelse. børn, barndom, kultur og biblioteker i en multimediekultur

Børnekultur og børns kultur. Det børnekulturelle system. Kulturel frisættelse. børn, barndom, kultur og biblioteker i en multimediekultur Børnekultur og børns kultur børn, barndom, kultur og biblioteker i en multimediekultur Det børnekulturelle system Den litterære institution (forfattere manus forlag konsulenter bøger formidlere) Den dramatiske

Læs mere

2014> 2015 PREMIERE 17. SEPTEMBER 2014>LILLE SCENE. spilleren. Af F. M. Dostojevskij

2014> 2015 PREMIERE 17. SEPTEMBER 2014>LILLE SCENE. spilleren. Af F. M. Dostojevskij 2014> 2015 PREMIERE 17. SEPTEMBER 2014>LILLE SCENE spilleren Af F. M. Dostojevskij Spilleren af F. M. Dostojevskij Oversætter: Ole Husted Jensen Dramatiseret af: Kjersti Hustvedt Instruktør: Viktor Tjerneld

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

EVALUERING AF TEAM TEATRET

EVALUERING AF TEAM TEATRET EVALUERING AF TEAM TEATRET Udarbejdet af egnsteaterkonsulenterne Carsten Wittrock & Kirsten Dahl juni 2010 Forord Denne evaluering af Team Teatret finder sted på baggrund af egnsteaterbekendtgørelsen nr.

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST?

KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST? Scenekunstens Udviklingscenter KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST? Diplomuddannelsen i Kunst- og Kulturformidling Scenekunstens Udviklingscenter Kompetencegivende aktiviteter OSLO Kunst og Kulturformidling

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Abonnement for institutioner 12 igen Ulven og geden barnevognen rod i kunsten velkommen lettere end mig

Abonnement for institutioner 12 igen Ulven og geden barnevognen rod i kunsten velkommen lettere end mig Institutioner 12//13 Information I sæson 12/13 tilbyder Teater Nordkraft sædvanen tro de meget populære abonnementer til tre teateroplevelser produceret specielt til de 2-4 årige og de 4-6 årige. Aldersinddeling

Læs mere

HANSTHOLM FYRS FREMTID

HANSTHOLM FYRS FREMTID HANSTHOLM FYRS FREMTID KUNST- OG KULTURGRUPPEN 3. APRIL, 2013 1 HOVEDIDÉ Kunst- og kulturgruppens idé er, at Hanstholm Fyr i fremtiden skal have et indhold, der med én overskrift hedder DET NORDATLANTISKE

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

2012> 2013 PREMIERE 6. SEPTEMBER 2012>STORE SCENE. Jeppe på bjerget

2012> 2013 PREMIERE 6. SEPTEMBER 2012>STORE SCENE. Jeppe på bjerget 2012> 2013 PREMIERE 6. SEPTEMBER 2012>STORE SCENE Jeppe på bjerget JEPPE PÅ BJERGET Bearbejdelse: Lise Sofie Houe Instruktør: Hans Henriksen Scenograf: Karin Betz Lysdesign: Ida Valsted Prag Lyddesign:

Læs mere