EVALUERING AF MUNGO PARK KOLDING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERING AF MUNGO PARK KOLDING"

Transkript

1 EVALUERING AF MUNGO PARK KOLDING Udarbejdet af egnsteaterkonsulenterne Carsten Wittrock & Kirsten Dahl Februar 2011

2 Forord Denne evaluering af Mungo Park Kolding finder sted på baggrund af egnsteaterbekendtgørelsen nr af 7. december Evalueringen er udarbejdet i forbindelse med udløbet af teatrets egnsteaterkontrakt, og den baserer sig på forestillingsbesøg, teatrets selvevaluering og samtaler med teatret ( og ) og Kolding Kommune ( ). Formålet med evalueringen er at belyse teatrets aktuelle situation og dets udviklingsperspektiver. Evalueringen tager stilling til teatret i dets helhed. Særlig vægt har en analyse og vurdering af den kunstneriske kvalitet i teatrets repertoire, belyst via det samlede repertoire i aftaleperioden og tre udvalgte forestillinger. Teatrets lokale synlighed og forankring og dets position nationalt og internationalt evalueres og sættes i relation til teatrets visioner og egnsteaterkontraktlige forpligtigelser. Endelig forholder evalueringen sig til teatrets organisatoriske forhold og til dets økonomi. Tanken er, at teatret og kommunen skal kunne bruge evalueringen i forbindelse med genforhandling af teatrets egnsteateraftale. Evalueringen er gennemført efter Ønskekvistmodellen den model for vurdering af kunstnerisk kvalitet i de optrædende kunstarter, der er udviklet af Jørn Langsted, Karen Hannah og Charlotte Rørdam Larsen. At Ønskekvistmodellen skal være det gennemgående metodiske grundlag for egnsteaterevalueringerne er besluttet på baggrund af en dialog mellem Kommunernes Landsforening, teaterbranchens organisationer: BørneTeaterSammenslutningen (BTS) og Foreningen Af Små Teatre (FAST) og egnsteaterkonsulenterne. Ud fra tre vektorer, Villen (engagement), Kunnen (evner) og Skullen (nødvendighed), tilbyder Ønskekvistmodellen en enkel model for, hvordan man på struktureret vis kan diskutere kvaliteten i performativ kunst. Evalueringen forholder sig til teatrets samlede repertoire i aftaleperioden. Der er tale om to til fem egenproduktioner (heraf to-tre nyproduktioner) og mellem to og fem gæstespil pr. sæson. Et repertoire, som egnsteaterkonsulenterne har set langt størsteparten af. Følgende tre egenproduktioner fra indeværende og sidste sæson er udvalgt til nærmere analyse: Agnes Cecilia, Monologer - teater à la carte og Lykken i Ingenmandsland. Til sammenligning og perspektivering inddrages i mindre grad teatrets øvrige egenproduktioner, ligesom de øvrige aktiviteter, teatret har været - og er - igangsættere af og involveret i, inddrages til at belyse teatrets samlede aktivitetsniveau. Carsten Wittrock og Kirsten Dahl Februar

3 Mungo Park Kolding... 4 Præsentation af Mungo Park Kolding... 4 Egnsteateraftalen... 4 Teatrets kunstneriske profil og visioner... 5 Mungo Park Kolding i en egnsteaterkontekst... 6 Repertoire... 7 Analyse af tre egenproduktioner... 9 Agnes Cecilia... 9 Monologer teater à la carte Ankomst når vi ikke kan flygte fra os selv Tudsen en djævelsk komedie En aften med Johnny et provokerende stand-up-show Det usynlige svovlende samfundskritik Ankomst En aften med Johnny Lykken i Ingenmandsland Analyse af det samlede repertoire Mungo Park Kolding i en kommunal, regional og national kontekst.. 16 Markedsføring og kommunikation Bestyrelse, økonomi og regnskab Sammenfattende analyse af Mungo Par Kolding Mungo Park Kolding som kulturinstitution Opfyldelse af gældende egnsteateraftale Udfordringer og udviklingspotentialer

4 Mungo Park Kolding Præsentation af Mungo Park Kolding Mungo Park Kolding blev etableret i 2008 som egnsteater i Kolding. Søsterteatret Mungo Park Allerød har fungeret som egnsteater i Allerød siden De to Mungo Park teatre udgør to selvstændige teatre med hver sin kunstneriske profil, hver sin bestyrelse og hver sin kunstneriske leder. Etableringen af et Mungo Park Kolding har haft stor betydning for aktiviteterne på de to teatre med et repertoiremæssigt meget tæt samarbejde, idet teatrene gæstespiller med alle deres forestillinger på deres respektive søsterteater. Moqi Simon Trolin har været teaterleder i Kolding siden teatrets etablering i Mungo Park Kolding er et repertoireteater med et fast skuespillerensemble på fem skuespillere: Morten Brovn, Jesper Riefensthal, Rebekka Owe, Christine Sønderris og Gry Guldager Derudover er de fastansatte: Producent Karin Misser, PR- og kommunikationsansvarlig Martin Biil, salg og arrangementskoordinator Sinne Porsgaard Stemann, bogholder Helene Hempler, produktionsleder Claus Teislev, driftsleder Ole Vedel samt tekniker Morten Dorvin. Bestyrelsen på Mungo Park Kolding består af Christian Dahlager (formand), Niels Haahr, Nikolaj Cederholm, Peder Kjølhede og Anders W. Berthelsen. Bestyrelsen udpeges for en toårig periode og genudpegning kan finde sted. Teatret har til huse i et nyetableret teater midt i Kolding by med gåafstand til Kolding station. Huset rummer en sal med plads til 175 publikummer, en foyerscene med plads til ca. 100 publikummer, egen prøvesal samt værksteds- og kontorfaciliteter. Lokalerne blev etableret i løbet af teatrets første år som egnsteater. Teatret anvendte byggerodet som ramme for deres første forestilling Seest, en forestilling om fyrværkeriulykken i Koldingforstaden Seest Teatrets repertoire består hovedsageligt af egenproducerede voksenforestillinger og med en væsentlig vægt af gæstespil fra søsterteatret Mungo Park Allerød, men teatret har i indeværende aftaleperiode også produceret en enkelt børneforestilling. Teatret har planer om at co-producere med flere andre teatre, bl.a. med Teater Nordkraft, Svalegangen, B-Floor fra Thailand og Mungo Park Allerød indenfor de næste par sæsoner. Mungo Park Kolding modtager et årligt egnsteatertilskud fra Kolding Kommune og staten (via refusion) på kr (2011). Egnsteateraftalen Mungo Park Kolding er organiseret som en selvejende institution med en bestyrelse på fem personer, heraf to udpeget af Kolding Kommune, og de resterende tre af den afgående bestyrelse. Teatrets nuværende aftale løber frem til 31. marts Ifølge aftalen er Mungo Park Kolding et professionelt teater beliggende Fredericiagade 1 i Kolding og skal producere og præsentere forestillinger af professionel og kunstnerisk udfordrende kvalitet. 4

5 Egnsteatret skal tillige medvirke til skærpelse af den kunstneriske profil i Kolding Kommune og det skal manifestere sig som en udadvendt og dynamisk kulturinstitution, der tager afsæt i byens og egnens særlige forudsætninger og behov. Mungo Park Kolding har som overordnet strategi for aftaleperioden at konsolidere og udvikle teatret som kulturinstitution i Kolding Kommune og opland i relation til både teatrets interne organisation og teatrets placering i feltet af professionelle teatre i Danmark. Ifølge aftalen skal teatret primært: producere og præsentere forestillinger af professionel og kunstnerisk udfordrende kvalitet. hver sæson producere minimum to nye forestillinger, med min. 100 opførelser. Ifølge aftalen har teatret i øvrigt mulighed for at engagere sig i : turnéaktivitet talentudvikling koncerter debatarrangementer samarbejde med andre kulturinstitutioner / forretningsliv / erhvervsliv Endelig fastslår aftalen, at "Kolding Kommune forudsætter, at der udarbejdes en aftale mellem Mungo Park Kolding og en af Kolding Kommunes Kulturudvalg udpeget samarbejdspartner om at lave supplerende scenekunstaktiviteter i 8 uger om året." Teatrets kunstneriske profil og visioner Mungo Park Kolding er et nystartet egnsteater i en by og en kommune, der aldrig før har haft et teater, der selv producerer scenekunst. Det er et ungt teater, som er bevidst om, at det er i en meget undersøgende fase. Teatrets kunstneriske visioner er kendetegnet ved, at teatret med en ung og energisk energi ønsker at værne om høj kunstnerisk kvalitet i sit virke, og at det har som mål aldrig at gentage sig selv, uagtet et højt produktions- og aktivitetsniveau. På teatrets hjemmeside og i teatrets selvevaluering udtrykker kunstnerisk leder Moqi Simon Trolin det blandt andet på denne måde: "Mungo Park Kolding vil være et dynamisk væksthus og et kulturelt fyrtårn, der modarbejder fejhed og berøringsangst og tager fat i lokale problemstillinger, som går i stærk og direkte dialog med publikum. Et teater, som tager publikum og mennesker alvorligt som en god ven, der aldrig lefler, men siger tingene ligeud med kærlighed og respekt." 1 Diversitet i såvel forestillingerne som i teatrets øvrige aktiviteter er et centralt nøgleord og en afgørende drivkraft for Mungo Park Kolding. Teatret ønsker ikke forskellighed i forestillingerne for publikums skyld, men opfatter det at afprøve nye ting som noget, der styrker og er med til at opbygge teatrets kunstneriske image og identitet. At afprøve nye 1 Mungo Park Koldings selvevaluering, s.1. 5

6 ting og arbejde ud fra spørgsmålet om, hvor forskellige kan forestillingerne være, ser teatret med andre ord ikke som en risiko for at miste identitet. Tværtimod. Teatret ønsker som repertoire- og ensembleteater at skabe sine forestillinger fra bunden. Det ønsker at være med til at udvikle ny dansk dramatik i (devising)-processer. Det vil fx sige, at faggrænserne indledningsvis er delvist ophævede, og at skuespillerne i høj grad er aktive i hele forestillingens skabelsesproces. Så meget, at målet undertiden som i forestillingerne Monologer teater à la carte er, at de bliver kunstneriske ledere af deres egne projekter. Mungo Park Kolding ønsker at være et scenekunsteksperimenterende teater, som ikke lukker sig om sig selv, men i stedet går i åben dialog med sit publikum og sin samtid. Teatret ønsker at sikre sig, at det er med i den lokale samfundsudvikling, og at det her er en drivende kraft rent kulturelt. Teatret ønsker: "at det er kulturen der får fokus, ikke Mungo Park Kolding." 2 Mungo Park Kolding ønsker og har som sin udtalte strategi at opbygge et stort antal lokale samarbejdspartnere fra såvel den kulturelle som den øvrige virksomhedsverden. Teatret vil primært agere og gøre sig synligt lokalt, men det har tillige som en ambition om på sigt: "at udbygge en vis turnévirksomhed og at orientere sig mod flere samarbejder nationalt og internationalt" 3. Frem for at bygge videre på en speciel genre eller stil lægger Mungo Park Kolding vægt på at afprøve nye ting. Fokus er på kontinuerligt at undersøge hvordan kommunikationen med publikum kan gradbøjes. At udfordre og undersøge, hvordan teatret gennem sine forestillinger og øvrige aktiviteter kan påvirke og komme i dialog med publikum. Mungo Park Kolding ønsker at videreudvikle de ansattes kompetencer i så rigt mål som muligt. Fx ved som i forestillingsprojektet Monologer teater à la carte at give ensemblets skuespillere mulighed for at skrive de stykker, de selv medvirker i. Det vil også kunne ske ved, at teatret f.eks. giver sin tekniker mulighed for at udfolde sig indenfor musik og lyddesign. Mungo Park Kolding i en egnsteaterkontekst Blandt Danmarks egnsteatre er Mungo Park Kolding et teater: som i sin første egnsteaterperiode har givet et seriøst indspark til dansk teater. som i sine egenproduktioner satser på nyskreven dansk dramatik. som er et af de få teatre i Danmark, der på een og samme tid er et repertoireteater og et ensembleteater. der med sine første produktioner tog direkte fat i aktuelle lokale begivenheder og samfundsforhold. 2 Moqi Simon Trolin, 1.evalueringssamtale, Teatrets selvevaluering, s.1. 6

7 som har et meget tæt repertoire- og gæstespilssamarbejde med søsterteatret Mungo Park Allerød og dette teaters leder Martin Lyngbo. som ligger i en kommune med en traditionsrig teaterforening, men uden tradition for og erfaring med et professionelt producerende teater. Som har et godt publikumsunderlag i en kommune med et befolkningstal på over indbyggere. Repertoire Mungo Park Koldings repertoire består i aftaleperioden af egenproducerede forestillinger samt gæstespil. Nedenstående Tabel 1 viser hvilke forestillinger der er tale om. Tabel 1: Repertoire Mungo Park Kolding i aftaleperioden /09 09/10 10/11 Seest Grenzen Lykken i Ingenmandsland Egenproduktioner Mumin, en co-produktion med Mungo Park Allerød Agnes Cecilia Monologer - teater a la carte, bestående af fire forskellige forestillinger: - Ankomst - En aften med Johnny - Det usynlige - Tudsen Mungo Parks Gæstebud Mungo Park manden bag navnet, en nyopsætning af Mungo Park Allerøds forestilling fra 2006, nu med to spillere fra Mungo Park Koldings ensemble samt teatrets kunstneriske leder på scenen Seest (repremiere) Grenzen (repremiere) Monologer (repremiere) Gæstespil Sandholm af Mungo Park Allerød Den Allersidste Dans af Mungo Park Allerød Opsang, en co-produktion mellem Mungo Park Allerød og BaggårdTeatret Et andet sted af Mungo Park Allerød Ærø af BaggårdTeatret Martha af Teater Vestvolden Birkehytten af Mungo Park Allerød Blå mandag af Teater Svalegangen Den indbildte syge, en coproduktion mellem Teatret Møllen og Nørregaards Teater Goda Gardener af B-Floor Theatre (fra Thailand) Egenproduktionerne Alle Mungo Park Koldings egenproduktioner er urpremierer med undtagelse af Mungo Park manden bag navnet, som er en opsætning af den forestilling, der i 2006 havde urpremiere på Mungo Park Allerød. Til premieren i Kolding er alle de medvirkende i Mungo Park manden bag navnet tilknyttet Mungo Park Kolding: To skuespillere fra ensemblet samt teaterdirektøren. Udover at være urpremierer er forestillingerne som oftest tekstbaserede opsætninger. De tilgrundliggende tekster kan i langt overvejende grad betegnes som (ung) ny dansk dramatik, da manuskripterne er skrevet af nulevende, ofte unge eller midaldrende danske dramatikere. Et andet kendetegn ved det egenproducerede repertoire er, at forestillingerne bliver skabt fra bunden i devisingprocesser, og at det tilstræbes, at skuespillerne har stor 7

8 indflydelse på og føler ejerskab til forestillingen som helhed. Deres funktion er ikke udelukkende at indstudere deres respektive roller. I Monologer teater à la carte fik ensemblets skuespillere eksempelvis til opgave at skrive eller vælge det stykke, de allerhelst ville spille. To fra ensemblet valgte selv at skrive deres stykke. De andre to valgte to allerede eksisterende stykker. Endnu et karakteristika ved forestillingerne er, at de udforsker spillerummet og kontakten til publikum. Mere herom under beskrivelsen af de enkelte forestillinger. Samtlige forestillinger er kendetegnet ved at have en afprøvende og eksperimenterende tilgang til teatermediet. Det uddybes i de forestillinger, der er udvalgt til nærmere analyse: Agnes Cecilia, Monologer teater à la carte og Lykken i Ingenmandsland. Som tilføjelse kan nævnes tre andre forestillinger. Teatrets åbningsforestilling Seest, en lokalforankret forestilling, der tog livtag med fyrværkeriulykken i Seest. På rolleside havde teatret Stefania Ómardóttir, som i 2009 modtog en Reumert Talentpris 2009 for sin fortolkning af den niårige Asta, der forsøger at opklare, hvad der skete med fyrværkerilagret og hendes familie. Grenzen, der bl.a. med musik i mange forskellige genrer som en central aktør og på tværs af historiske tidsaldre, tematiserer grænser ud fra såvel en lokal geografisk som en almenmenneskelig psykisk vinkel. Og Mungo Park Gæstebud, der er en iscenesat julefrokost, hvor teksten er skrevet af elever fra Dramatikeruddannelsen ved Aarhus Teater, og hvor publikum får serveret and m.m., mens teatrets ensemble forvandler sig til medarbejdere i firmaets årlige julefrokost. Mungo Park Kolding spiller sædvanligvis deres forestillinger torsdag og fredag aften kl. 20 og lørdag kl. 17. Herudover tilbyder teatret skoleforestillinger (i sæson 10/11: Mungo Park - manden bag navnet, Agnes Cecilia, Lykken i Ingenmandsland og Monologer teater à la carte og Grenzen) kl. 10 eller kl. 14 eller efter aftale. De tre første sæsoner i Mungo Park Koldings historie tegner et billede af et teater i udvikling. Antallet af egenproduktioner er vokset i perioden: Fra to i første sæson 08/09 over tre nyproduktioner og en repremiere i anden sæson (09/10) til tre nyproduktioner (for så vidt Mungo Park manden bag navnet regnes for en nyopsætning) og to repremierer. Gæstespillene Antallet af gæstespil er steget hen over perioden. Med markant mange i sæson 09/10 og sluttende i 10/11 med tre gæstespil. Gæstespil, som vel at mærke er kendetegnet ved ikke, som i første sæson, alle at være hentet fra søsterteatret, Mungo Park Allerød, men i stedet komme fra henholdsvis egnsteatret Teater Vestvolden i Storkøbenhavn og Teatret Svalegangen, et lille storbyteater i Aarhus. Sekundære aktiviteter Udover det kunstneriske repertoire er Mungo Park Kolding igangsætter af og aktiv part i en lang række andre aktiviteter, såsom fx kulturnat, folkekor og lokale festivaler (se afsnittet Mungo Park Kolding i en kommunal, regional, national og international kontekst). 8

9 Analyse af tre egenproduktioner De tre egenproduktioner, som er udvalgt til analyse, er Agnes Cecilia, Monologer teater à la carte og Lykken i Ingenmandsland. Forestillingerne, som alle har haft premiere mens dette evalueringsforløb har fundet sted, tegner tilsammen den diversitet, som karakteriserer Mungo Park Koldings egenproduktioner. Sammenligner man herudover de tre produktioner med de forestillinger, der i øvrigt er blevet produceret i aftaleperioden, finder man både ligheder og forskelle i forhold til indhold og form. Disse bliver nævnt, hvor det kaster lys over teatrets spændvidde. Agnes Cecilia Fakta Idé: Moqi Simon Trolin. Manuskript: Kamilla Bach Mortensen og skuespillerne. Iscenesættelse: Kamilla Bach Mortensen. Kostumedesign og scenografi: Nanna Rosenfeldt-Olsen. Lyddesign: Claus Teislev. Lysdesign: Sonja Lea. Skuespillere: Christine Sønderris og Rebekka Owe. Balletdanser: Sabrina Koch. Aldersgruppe: 8-12 år (2. til 6. klasse) og deres voksne. Varighed: ca. 60 min. Premiere: på Mungo Park Kolding. Set Agnes Cecilia. På billedet: Christine Sønderris og Rebekka Owe Fotograf: Palle Peter Skov Agnes Cecilia er den første forestilling, hvor Mungo Park Kolding decideret har haft børn som den primære målgruppe. Forestillingen, som spiller for børn fra 8 til 12 år og deres voksne, er en interaktiv vandreforestilling, hvor publikum følger spillet ved at bevæge sig med skuespillerne rundt på hele teatret. Forestillingen, som har undertitlen en sælsom historie, er en gyser/spøgelsesforestilling, der rummer en gåde som publikum opfordres til at hjælpe med at opklare. Ud fra en idé af Moqi Simon Trolin har Kamilla Bach Mortensen, som også er forestillingens iscenesætter, i samarbejde med skuespillerne skrevet et manuskript med den svenske forfatter Maria Gripes bog Agnes Cecilia, hvem er du? som inspirationsforlæg. I centrum for historien står den 15-årige Nora (Rebekka Owe), som har mistet sine forældre, da hun var lille, og lige nu er hun sammen med de slægtninge, hun bor hos, flyttet ind i et hus (teatret), hvor mærkelige ting er begyndt at ske. I historien optræder herudover en håndværker (Christine Sønderris), som viser sig at spille en ganske betydelig rolle for historien i almindelighed og for Nora i særdeleshed. Agnes Cecilia spillede (stationært) på Mungo Park Kolding i perioden december januar 2010 og igen august september Forestillingen blev ikke anmeldt i den landsdækkende presse, men af de lokale medier. Smykket med fire ud af seks stjerner blev forestillingen den i JydskeVestkysten rost for at engagere 9

10 børnene til at deltage aktivt i en forestilling, der bruger hele teaterhuset. Og den blev kritiseret for at "miste pusten under de lidt for lange, pædagogiske opsamlingsmonologer" og for at slutte for brat og uforløst, fordi den ikke tør være "for uhyggelig". Villen: Som interaktiv vandreforestilling folder Agnes Cecilia sig ud som en del af Mungo Park Koldings drøm om at inddrage publikum i deres forestillinger. Det er en virkeliggørelse af teatrets ønske om at lade en forestilling designe og udspille sig ikke blot i teatrets teatersal men i hele den gamle biblioteksbygning, hvor teatret har til huse i Fredericiagade/Jernbanegade. Forestillingen vil via direkte kontakt og dialog med publikum delagtiggøre publikum i et gåde- og spændingsfyldt univers. Den vil engagere publikum gennem et forløb, hvor det er nødvendigt, at børnene føler sig tilskyndet til at bevæge sig helt fysisk konkret fra et sted til et nyt, og hvor de føler sig mentalt tilskyndede til at hjælpe spillerne med at løse historiens gåde. En gåde, som er forbundet med den ambition teatret også har om at formidle forlæggets historie om en ung pige, der har brug for hjælp til at bearbejde sorgen efter tabet af sine forældre. Sammenlagt er Agnes Cecilia et ambitiøst projekt med en meget stor lyst til at kommunikere og engagere publikum i en spændings- og meningsfyldt historie gennem et vanebrydende og overraskelsesfyldt formudtryk. Kunnen: Såvel tekst, iscenesættelse, scenografi, musik, lys, lyd og skuespil er fagligt set professionelt. At udnytte hele teatret som spilleplads er især godt tænkt. Ideen bliver varieret udfoldet på en vandring, hvor spillet stopper op på fem meget forskellige locations. I foyerområdet, i et salonområde på første sal, forbi teatrets værksted, ad smalle trapper, i selve teatersalen og nede i teatrets kælder. Fantasien er også stor med hensyn til hvordan man kan skabe en stemning af mystik og gåde. Strømmen går. Elevatoren kører af sig selv. Mystiske trin høres på tomme gange og i rum, hvor der ingen er. Bag husets vægge gemmer der sig underlige ting. Og spillerne gør brug af spøjse maskiner og instrumenter i en leg, hvor fortid og nutid blandes. Det er i iscenesættelsen og i skuespillet, at forestillingen undervejs har nogle svage steder. Som helhed formår opsætningen med sine virkemidler og sit skuespil at skabe en meget motiverende og fremdriftsfyldt energi i rummet. Men der er undervejs for mange og for tydelige konstruktioner i iscenesættelsen. Konstruktioner, som trækker forestillingen i en anden retning end det forsøg, den gør på at give børnene en oplevelse af, at det, der sker, sker i virkeligheden. Og dramaet overspilles flere steder med den effekt, at spillet får noget anstrengt over sig. Skullen: Mungo Park Koldings Agnes Cecilia er en forestilling, som med et anderledes greb og en spændingsfyldt historie går i dialog med sit publikum. At lave en vandreforestilling er ikke banebrydende nyt. Der er en trend i tiden, som arbejder med, at teatret reelt helt fysisk åbner sig for sit publikum, og som har indbygget, at publikum skal forholde sig aktivt og direkte til fiktionen og undertiden bevæge sig rundt til de forskellige stationer, hvor spillet udfolder sig. Agnes Cecilia giver publikum en anderledes teateroplevelse, og den viser, at teater ikke behøver være kukkasseteater, dvs. teater, hvor publikum sidder passivt på stolesæder foran den scene, hvor spillet udspiller sig. 10

11 Det er nok mere tvivlsomt, om forestillingen flytter så meget på det plan, der har at gøre med at åbne for tanker om og forståelser af, hvad det vil sige at miste. Hertil er forestillingen for uegal i sit stiludtryk og for optaget af - med uhyggeafvæbnende humor og tricks - at sørge for, at børnene ikke bliver bange undervejs. Monologer teater à la carte Monologer teater à la carte skulle oprindeligt have bestået af fem særskilte monologer. En monolog pr. skuespiller i teatrets ensemble. Grundet sygdom blev antallet af monologer reduceret til fire. Opgaven bestod i, at hver monologs skuespiller var sit eget projekts teaterdirektør, forstået på den måde, at det var ham/hende, der bestemte hvilket stykke, han/hun havde lyst til at spille, om han/hun ville skrive stykket selv eller ej, og hvem det kunstneriske team omkring forestillingen skulle bestå af. Rebekka Owe og Jesper Riefenshal valgte at skrive de stykker, de selv skulle spille, mens Christine Sønderris og Morten Brown Jørgensen opførte allerede skrevne monologer. Nedenstående Tabel 2 opregner fakta på de fire monologer og giver et summarisk overblik over stykkerne. Tabel 2: Faktaoversigt over Monologer teater à la carte Monologer teater à la carte Ankomst når vi ikke kan flygte fra os selv Fakta Manuskript: Rebekka Owe. Instruktionskonsulenter: Inger Eilersen og Peter Hugge. Dramaturgisk konsulent: Peter Hugge. Musik: Jeanett Albeck. Kostume og scenografisk konsultation: Lea Højmark Burrows. Forestillingsassistent: Anne Guldborg Larsen. Medvirkende: Rebekka Owe. Aldersgruppe: voksne. Varighed: ca. 60 min. Premiere Forestillingsbeskrivelse Det er uvejr. Der er forsinkelser i lufthavnen. En travl karrierekvinde får en ubehagelig opringning. En journalist truer med at afsløre hendes skjulte fortid. En tid, hvor hun gjorde noget, som hun aldrig ville gøre i dag. Eller ville hun? Hendes dramatiske fortid bliver rullet frem i skarpe flashback-sekvenser, der langsomt afslører sandheden om den, hun er. ANKOMST er en gribende forestilling om at ville flygte fra sig selv. Tudsen en djævelsk komedie Fakta Manuskript: Jesper Riefensthal. Instruktionskonsulent: Anders Lundorph. Dramaturgiske konsulenter: Jesper Wung-Sung og Esben Nederskov Pedersen. Kostume og scenografisk konsultation: Lea Højmark Burrows. Forestillingsassistent: Josephine Dahl. Medvirkende: Jesper Riefensthal. Aldersgruppe: voksne. Varighed: ca. 60 min. Forestillingsbeskrivelse En mand sætter en dag en spade i benet på en tudse ude i sin have. Det skulle han aldrig have gjort. En enorm vrede vælter ind over ham og forgifter hans sind. Alt og alle får en på hatten i denne djævelsk komiske monolog ikke mindst manden selv. Jesper Riefensthal har skrevet historien om menneskers selvfedme og naturens kraft. En aften med Johnny et provokerende stand-up-show Fakta Manuskript: Kate Pendry. Oversættelse: Nina Larissa Basset. Instruktionskonsulent: Sophie Lauring. Kostume og scenografisk konsultation: Lea Højmark Burrows. Maske: Haakon Sitje. Video og lyddesign: Ricco. Forestillingsassistent: Josephine Dahl. Medvirkende: Christine Sønderris. Aldersgruppe: voksne. Varighed: ca. 60 min. Forestillingsbeskrivelse Johnny er ikke hvem som helst, og alligevel er han. Han er dum og intelligent og hyklerisk, indsigtsfuld og sød og pissehamrende irriterende! Nu træder Johnny op på scenen en gang for alle, for at sætte en stopper for illusionen om ligestillingen. Mænd og kvinder: Forbered jer på en rablende og provokerende opsang til idéen om de ligestillede køn! Det usynlige svovlende samfundskritik Fakta Manuskript: Jakob Hirdwall. Oversættelse: Morten Brovn og Moqi Simon Trolin. Instruktionskonsulent: Moqi Simon Trolin. Dramaturgisk konsulent: Jens Svane Boutrup. Kostume og scenografisk konsultation: Lea Højmark Burrows. Forestillingsassistent: Anne Guldborg Larsen. Medvirkende: Morten Brown Jørgensen. Aldersgruppe: voksne. Varighed: ca. 60 min. Forestillingsbeskrivelse Mød skuespilleren, der har fået nok. Nok af kommercielt tv, Se & Hør, reklamebranchen og mediernes magt. Med drastisk humor og et inderligt ønske om at diskutere vores samtid holder han nu sit livs første foredrag. Her stiller han et afgørende spørgsmål: Hvilket samfund vil vi leve i? Og er det så det samfund, vi er ved at skabe? 11

12 Monologer teater à la carte beskrives også som 'take away'-teater, fordi det kun var enkelte dage, man kunne se alle fire monologer samme aften. De øvrige aftener i spilleperioden var det op til publikum at vælge til eller fra, eller at vælge at gå i teatret to aftener for at få set dem alle. Monologer teater à la carte spillede på Mungo Park Kolding i perioden til I pinsen 2010 gæstespillede forestillingerne på Åsen Teater i Vendsyssel. I januar 2011 deltog de fire monologer i den første danske teaterfestival for monologer Transformator Monolog Festival, arrangeret af Aalborg Teater, biscenen Transformator og Mungo Park Kolding. Monologerne, som blev spillet på Aalborg Teaters Transformatorscene, udgjorde halvdelen af festivalens forestillinger, der udover stykkerne fra Kolding bestod af tre monologer leveret af Aalborg Teater samt en fra Husets Teater i København. I 2011 spiller monologerne igen på teatret i Kolding fra 5.5 til og med Monologer teater à la carte blev ikke anmeldt i de landsdækkende medier. Lokalt blev de den modtaget i JyskeVestkysten med 5 ud af 6 stjerner som fire helstøbte forestillinger, som fortjener et stort publikum, fordi stykkerne er velspillede, fulde af humor, personlig smerte og selvindsigt. Af de fire forestillinger under Monologer teater à la carte er to udtaget til nærmere analyse, nemlig Ankomst når vi ikke kan flygte fra os selv og En aften med Johnny et provokerende stand-up-show. Ankomst når vi ikke kan flygte fra os selv Fakta Manuskript: Rebekka Owe. Instruktionskonsulenter: Inger Eilersen og Peter Hugge. Dramaturgisk konsulent: Peter Hugge. Musik: Jeanett Albeck. Kostume og scenografisk konsultation: Lea Højmark Burrows. Forestillingsassistent: Anne Guldborg Larsen. Medvirkende: Rebekka Owe. Aldersgruppe: voksne. Varighed: ca. 60 min. Premiere Set på Mungo Park Kolding. Ankomst handler om en travl karrierekvinde, der via en emsig journalist, får den fortid, hun har forsøgt at flygte fra, ind på livet. Monologen udspiller sig omkring et enkelt møblement bestående af to små sofaer. En scenografisk kulisse, der både gør det ud for lufthavnsventesal, kvindens lejlighed m.v. Ankomst. På billedet: Rebekka Owe Fotograf:. Rafael Solholm Villen: Ankomst er et stykke som i et engageret spil ønsker at kradse i overfladens fernis og fortælle, som også undertitlen indikerer, at vi ikke kan flygte fra os selv. 12

13 Kunnen: Ankomst er en tekst som med mange gode dramaturgiske 'takter' i en enkel iscenesættelse (der blandt andet bruger objekter på en fin og forvandlende vis) bliver spillet med et stort nærvær og en fint balanceret energi. Skullen: Ankomst fortæller en udmærket historie om, at man ikke kan flygte fra sig selv og det man har foretaget sig tidligere i sit liv. Stykkets svaghed er, at det undervejs ligger lige på kanten til at være 'frelst', fordi det rummer rigeligt mange 'rigtige meninger'. En aften med Johnny et provokerende stand-up-show Fakta Manuskript: Kate Pendry. Oversættelse: Nina Larissa Basset. Instruktionskonsulent: Sophie Lauring. Kostume og scenografisk konsultation: Lea Højmark Burrows. Maske: Haakon Sitje. Video og lyddesign: Ricco. Forestillingsassistent: Josephine Dahl. Medvirkende: Christine Sønderris. Aldersgruppe: voksne. Varighed: ca. 60 min. Premiere på Mungo Park Kolding. Set En aften med Johnny. På billedet: Christine Sønderris Fotograf: Rafael Solholm En aften med Johnny, som blev opført i teatrets foyer, er et stand-up-show, der giver feminismen og kvinders frigørelse en ordentlig gang lak. Og den scenografiske kulisse er en tv-skærm, en stol på roterende fod og en stak kulørte blade anbragt på foyerscenen som med et stort gulvtæppe og lange gardiner er klædt i rødt. Villen: En aften med Johnny vil stille spørgsmålstegn ved ligestilling, og vil gøre det med stand-up-genrens yndede greb: provokation og direkte dialog med og udlevering af publikum. Kunnen: En aften med Johnny sætter verbalt og med kropslige attituder kønsrollerne på spidsen i en skuespilpræstation, som vidner om fine evner til at skabe intensitet og sætte personligt præg på en rolle. Skullen: En aften med Johnny bliver spillet med et ungt drive som er på bølgelængde med tiden. Stykket er i fin dialog med publikum. Om stykket med sine holdninger og provokationer ligefrem er på øjenåbnende forkant med sin tid er nok mere tvivlsomt. 13

14 Monologer teater à la carte som helhed Villen: Monologer teater à la carte er et ambitiøst projekt. Et projekt der vidner om en teaterleder med tillid til sit hold, med lyst og mod til at give ensemblet nye kunstneriske udfordringer, og med interesse i at bryde publikums vaner ved at lade dem selv skulle sammensætte deres teatermenu. Kunnen: Monologerne er udover den håndværksmæssige professionalitet kendetegnet ved personligt præg og fine evner til at skabe publikumskontakt. Skullen: Realiseringen af de fire monologer er udtryk for mod, satsning og en fin fornemmelse for, at der skal brydes vaner og grænser indenfor teatret, hvis scenekunsten skal udvikle sig og engagere nutidens publikum. Lykken i Ingenmandsland Fakta Tekster og filmklip: Jørgen Leth. Iscenesættelse: Leiv Arne Kjøllmoen. Scenograf: Rafhael Solholm. Lyddesign: Claus Teislev Lysdesign: Morten Dorven. Skuespillere: Morten Brown, Jesper Riefensthal og Gry Guldager. Aldersgruppe: voksne. Varighed: 85 min. Premiere: på Mungo Park Kolding. Set og Lykken i Ingenmandsland: På billedet: Morten Brown, Jesper Riefensthal og Gry Guldager Fotograf:. Rafael Solholm Lykken i Ingenmandsland er en Jørgen Leth-collage. En forestilling, som med afsæt i fem digte fra Jørgen Leths bog Sportsdigte byder på en fri bearbejdelse af Jørgen Leths lyrik, film og forhold til Tour de France i fem tableauer, hvor skuespil, film, digte, lyd og lys mikses. Forestillingen havde premiere den i forbindelse med Jørgen Leth Festivalen Øjeblikke mødes. En festival, som med film, teater, udstillinger, koncerter, debatter og andre events for første gang udspandt sig i Kolding fra den 23.9 til og med Urpremierebegivenheden var et tværinstitutionelt samarbejde mellem Mungo Park Kolding, Kolding Bibliotek, Trapholt, Nicolai Biograf m.fl. 14

15 Lykken i Ingenmandsland blev anmeldt i JydskeVestkysten den , hvor den modtog fire stjerner og blev betegnet som et seværdigt livtag med multikunstneren. En forestilling med "masser af humor og et medrivende drive". Villen: Lykken i Ingenmandsland vil undersøge tre menneskers desperate forsøg på at komme tæt på lykken. Lykkejagten undersøges med multikunstneren Jørgen Leths kunstneriske frembringelser og livstilgang som afsæt. Den valgte form er collagens eller montagens fragmenterede udtryk. Forestillingen ønsker ikke at give endelige svar. Den vil i stedet tilbyde nogle bud på hvordan mennesker arbejder på at nå frem til en lykketilstand gennem fx kærlighed, arbejde og dygtiggørelse. Lykken i Ingenmandsland bliver engageret opført, og der er tydeligvis fra instruktørens og scenografens side lagt energi i at skabe en formmæssig anderledes og original forestilling som samtidig indholdsmæssig rammer noget almenmenneskeligt omkring det at søge lykken. Kunnen: Håndværksmæssigt er skuespillet, instruktionen, tekstmontagen, scenografien, lyset og lyden på et professionelt niveau. Instruktionen er fysisk og dynamisk velfungerende med et fint samspil mellem fortælleelementerne og en god brug af rummet. De tre medvirkende skuespillere sætter hver især et personligt præg på forestillingen, samtidig med at iscenesættelsen og den Leth-baserede tekst trækker oplevelsen i en retning, så de stemninger og følelser, som kommer til udtryk, får noget fælles menneskeligt over sig. Skullen: Lykken i Ingenmandsland rummer strejf og momenter af magisk karakter. Det sker, når forestillingen gennem sine stemningsbilleder og via Leths særegne poesi rammer en åre af noget, alle kan nikke genkendende til. Når det tilsyneladende avantgardistiske (distancerede) møder eller bliver folkeligt (nært). Som helhedsoplevelse har forestillingen vanskeligere ved at samle sig som en magisk oplevelse. Den fragmenterede form kan til dels siges at vanskeliggøre eller spænde ben for en sådan samlet oplevelse. Set ud fra det perspektiv, at Kolding ikke før har haft et bosiddende professionelt teater, er Lykken i Ingenmandsland udtryk for mod til at satse på utraditionelt teater og lyst til at entrerer med nye måder at kommunikere med publikum på. Analyse af det samlede repertoire Repertoiret på Mungo Park Kolding er unikaforestillinger i den forstand, at der med undtagelse af en enkelt forestilling er tale om urpremierer. Der er tale om forestillinger, som er skabt fra bunden, ud fra de tanker eller ideer teatrets direktør får eller siger god for. Kendetegnende for forestillingerne i teatrets repertoire er også, at teatermediet til stadighed bliver udforsket i et eksperimenterende samspil med andre genrer og udtryksformer. Det undersøgende og tværæstetiske er kendetegnende for alle teatrets forestillinger, for såvel egenproduktionerne som gæstespil. Mungo Park Kolding er et ensembleteater. Det giver publikum en følelse af kontinuitet, at det er de samme skuespillere, der spiller med fra gang til gang i teatrets egenproduktioner. Samtidig giver et fast ensemble teatret en basis for at udvikle og forfine forestillingerne, fordi man kan bygge videre på forudgående fælles erfaringer. At de enkelte forestillinger som hovedregel har forskellige instruktører og scenografer, er med til at skabe dynamik og afveksling i udtrykket. 15

16 Villen: Mungo Park Koldings samlede repertoire er i sig selv og i særdeleshed i en by som Kolding, der ikke har haft et eget teater før, med til at udfordre og udvide publikums oplevelse af, hvad teater er og kan være. Teatrets forestillinger lader det folkelige og det mere avantgardistiske mødes. Det sker, fordi de tager et lokalt afsæt og behandler nutidsaktuelle tematikker på nye måder. Forestillingerne bryder på den led med den vante forståelse af, hvad teater traditionelt set er. Mungo Park Kolding ønsker at være i dialog med og udfordre publikum til aktiv deltagelse. Det repertoire, teatret har skabt i aftaleperioden, afspejler klart denne vilje. Kunnen: Mungo Park Kolding er god til at sammensætte et repertoire, som med et nytænkt og personligt formudtryk markerer sig med nutidsrelevante tematikker, og som appellerer til diskussion af aktuelle emner i tiden. På produktionssiden har teatret formået at sammensætte et ensemble, som er i stand til at løfte, udvikle eller selv tage hånd om og styre den idé, som bliver besluttet skal realiseres. Skullen: Mungo Park Kolding laver forestillinger, som qua deres undersøgende og udforskende tilgang, er af betydning for udviklingen af teater som kunstnerisk æstetisk udtryksform. Forestillingerne samler og er af betydning for lokalbefolkningen i Kolding. Det er navnlig det voksne og unge publikum som tilgodeses gennem teatrets repertoire. Blandt gæstespillene har der indtil nu ikke været forestillinger målrettet børn. I sæson 09/10 havde teatret en egenproduktion for børn på repertoiret. I sæson 10/11 gæstespiller Teatret Vestvolden med en forestilling for børn fra 4 år og opefter. Næste sæson har Mungo Park Kolding planer om at co-producere en familieforestilling med B- Floor fra Thailand. Realiseres denne forestilling, vil det signalere, at teatret mere kontinuerligt vægter børn som målgruppe, om end i en relativ lille målestok sammenlignet med den vægt forestillinger for unge og voksne har. Mungo Park Kolding i en kommunal, regional og national kontekst Valget af etableringen af Mungo Park Kolding som egnsteater i Kolding skal ses ud fra et ønske hos kommunen om at skærpe den kulturelle profil i Kolding og samtidig styrke byens selvforståelse og image som kulturby. Det tager tid at etablere en ny kulturinstitution i en lokal befolknings bevidsthed og ikke mindst i relation til de mange andre lokale aktører (skoler, kulturinstitutioner, erhvervsliv mm). Mungo Park Kolding er på vej og har i en række arrangementer taget fat i disse tværinstitutionelle samarbejder. Specielt i tre tilfælde viser teatret sit store potentiale i forhold til at etablere samarbejde lokalt: Jørgen Leth festivalen, etableringen af et folkekor og udviklingen af en forestilling i samarbejde med organisationen Nordhøj (en organisation for fysisk og psykiskudviklingshæmmede). Teatret har i to af ovennævnte tilfælde valgt en nyproduceret forestilling (en egenproduktion og en amatørforestilling som koordinator og drivkraft), hvilket isoleret set har været rigtigt for teatret og måske også er symptomatisk for den måde, som teatret arbejder på. Mungo Park Koldings og Moqi Simon Trolins arbejdsform bærer præg af alt eller intet. At søge det der fascinerer og derefter kaste hele teatrets energi ind i arbejdet. Det vil fremadrettet være af stor betydning, at organisationen formår at sprede sin energi og sine aktiviteter. Som nyt teater er det vigtigt at finde balancen mellem konstant tilstedeværelse i lokalt forankrede kulturelle arrangementer og de begrænsede 16

17 ressourcer en så forholdsvis lille organisation råder over. Teatret har i sine aktiviteter spændt buen hårdt, Mungo Park Kolding er en lille organisation med et meget stort aktivitetsniveau, og i organisationen trækkes der hårdt på de mange facetter af kompetencer hos de ansatte. De tre ovennævnte eksempler er langt fra de eneste tilfælde, hvor teatret har deltaget i lokale aktiviteter. Som eksempler kan nævnes Luciaoptog, koncerter, åbne prøver, foredrag, verdensmusik, kulturnat, scenekunstfestival mfl.. Ydermere har teatret på fornem vis formået at involvere erhvervslivet ved at åbne huset op for ikke traditionelle, teaterrelaterede arrangementer og rundvisninger. Gennem etableringen af et ambassadørkorps har Mungo Park Kolding medvirket til en ny dimension af kulturværdidebatten i Kolding. Ambassadørerne har medvirket til et fokus på samspillet mellem erhvervsliv og kultur. Ud over dialogen på ambassadørniveau har Mungo Park Kolding etableret Mungo Funders som en mere traditionel sponsorklub. Teatret har således på ganske kort tid evnet at engagere erhvervslivet i teatret og gøre huset til et attraktivt sted for erhvervsrettede aktiviteter samt placere teatret som en medspiller med en væsentlig betydning for tiltrækningen af kvalificeret arbejdskraft til området. Mungo Park Kolding fik opstartsfasen en del foræret med navnet Mungo Park. Navnet og dermed betydningen af enkelte borgeres kendskab til Mungo Park Allerød blev i dette tilfælde en form for ambassadører for teatret. Hvilket har betydet at Mungo Park Kolding relativt hurtigt har markeret sig med lokal og ikke mindst national opmærksomhed og den deraf følgende store publikumsinteresse. Navnets bevågenhed og gæstespilsplatformen i Allerød har betydet en flot dækning i såvel del lokale som den landsdækkende presse. Fremadrettet vil teatret kunne styrke den lokale forankring ved at prioritere netværksdannelse lokalt og regionalt. Det er vigtigt, at teatret på ledelsesplan fokuserer på at blande sig i kulturlivet i Kolding på alle fronter, og at det vægter at markere sig i uventede sammenhænge, og hermed bliver brobygger mellem lokale og regionale kulturinstitutioner. Mungo Park Koldings har i sin etableringsfase fokuseret på at etablere sig som teater i byen, at indtage det nye teaterhus og i det hele taget finde sine ben som ny teaterinstitution. Mungo Park Kolding har gjort det godt gennem denne første periode. "Barneskoene er så småt ved at være trådt færdig og det tror vi åbner på for nye idéer og muligheder/perspektiver" 4 "Denne kunstneriske skarpe profil ønsker vi at se yderligere skærpet og i endnu højere grad skabe flere kunstneriske alliancer og relationer til resten af byens kulturliv" 5 På det nationale plan er Mungo Park Kolding med sine markante forestillinger og sine formmæssige udfordringer af scenekunsten med til udvikle teatret på fornem vis. Teatret har national bevågenhed både indenfor teatermiljøet og i forhold til den landsdækkende presse. "På sigt vil vi udbygge en vis turnévirksomhed og orientere os mod flere samarbejder nationalt og internationalt" 6 Mungo Park Kolding er bevidst om nødvendigheden af denne orientering mod såvel det nationale som det internationale teaterliv for at konstant være i faglig dialog og udvikling. 4 Kolding Kommunes evaluering, s.1. 5 Kolding Kommunes evaluering, s.1. 6 Mungo Park Koldings selvevaluering, s.1. 17

18 Markedsføring og kommunikation Med hensyn til markedsføring og kommunikation har Mungo Park Kolding også et samarbejde med søsterteatret Mungo Park Allerød. Via får man fx adgang til begge teatre. Teatret i Allerød er markeret med et ottekantet logo, mens teatret i Kolding har sit navn stående i en cirkel. På Mungo Park Koldings hjemmeside bruges der tit, ligesom i teatrets sæsonprogrammer, den korte betegnelse Mungo Park. Det er derfor ikke umiddelbart klart og gennemskueligt, om der refereres til Mungo Park Kolding, Mungo Park Allerød eller dem begge. Der er tale om en uigennemsigtighed, som giver indtryk af fylde, men som svaghed har, at det fx ikke fremgår klart, om det ensemble, der refereres til, er skuespillerne i Allerød (som gælder Opsang) eller skuespillerne fra Kolding (som tilfældet er i Monologer teater à la carte). Denne problematik er dog kun en flig af en mere kompleks problemstilling, som har at gøre med den komplekse relation, som er mellem de to teatre. En relation, som selvklart rummer den svaghed, at man som brand er afhængig af hinanden. Hvis for eksempel et af teatrene laver et dårlig produkt, kan det smitte af på det andet. Men relationen har, som det pt. ser ud, klart flest styrker: De to teatre har, som Moqi Simon Trolin udtrykker det "lyst til at være søstre" på grund af de ligheder og det fællesskab, der kunstnerisk set er i teatrenes virke. Og problemstillingen har at gøre med relationen til det lokale publikum. For publikum i Kolding er Mungo Park Kolding: Mungo Park, ikke Mungo Park Kolding. Det mest centrale for dem og for Mungo Park Kolding er, at teatret skaber forestillinger, teatret kan stå inde for og er stolte af kunstnerisk, æstetisk og kommunikativt, og som samtidig er nogle forestillinger og events/aktiviteter, som folk i Kolding og omegn har lyst at opleve og deltage i. Det grafiske materiale på Mungo Park Kolding er i udvikling, og det virker som om det er ved at finde en form og et udtryk, der spiller sammen med de fysiske rammer for teatret og teatrets kunstneriske profil. Sæsonbrochuren 10/11 er valgt i et kvadratisk format og med tydelige layoutmæssige valg. Formatet føres videre i brochuren for Mungo Park Gæstebud, dog roder valget af rød i en anden nuance en smule i det samlede indtryk. I layoutet på indholdssiderne føres de meget beviste valg videre fra sæsonbrochuren. Det styrker profilen, at materialet giver betragteren en genkendelighed og giver tilmed en tydelig adskillelse fra søsterteatret i Mungo Park Allerøds grafiske materiale. De små visitkort fra henholdsvis gæstespil og egenproduktioner er stramme i layout og virker appetitvækkende og er absolut brugbare i en markedsføringsføringssammenhæng. Mungo Park søsterteatrene har ligeledes valgt at have det samme funktionalitet og sidelayout på de respektive hjemmesider, men her har de to teatre alligevel formået at overføre lidt af ovennævnte individuelle valg i f.eks. farvevalg og illustrationer, således at linien fra det grafiske materiale er overført til hjemmesiden. Via hjemmesiden kan der bl.a. kommunikeres via facebook, billetter kan bestilles og købes online og brugeren har mulighed for at se trailere fra aktuelle forestillinger. Der er tale om en moderne kommunikationsplatform med et højt informationsniveau. Som udgangspunkt var presse og kommunikationsarbejdet et af de felter, hvor de to søsterteatre ønskede at samarbejde ved en fælles kommunikationsmedarbejder placeret primært i Allerød. Ledelsen på Mungo Park Kolding er kommet til den erkendelse, at dette er uhensigtsmæssigt og overvejer egen ansættelse af pressemedarbejder med udgangspunkt i Kolding. 18

19 Ansættelsen af egen kommunikationsmedarbejder vil og er allerede nu med til at styrke presse- og kommunikationsarbejdet på teatret, så aktuelle pressehistorier kan gribes umiddelbart og kommunikeres ud med det samme. "Der er faktisk et overskud på historier her i huset, der ikke kommer ud, fordi vi ikke har en fast pressemedarbejder, som kan arbejde fuld tid på at brande og markedsføre og få de gode historier ud. Vi har faktisk 1-2 historier om ugentligt, som kunne være interessant for pressen." 7 Bestyrelse, økonomi og regnskab Mungo Park Kolding er organiseret som en selvejende institution med en bestyrelse sammensat af personer med henholdsvis kunstnerisk og erhvervsmæssig erfaring. Tre medlemmer udpeges af den siddende bestyrelse og to medlemmer udpeges af Kolding Kommune. En kommunal udpegning sikrer imidlertid ikke en direkte dialog og kontakt med kommunen. Det er således vigtigt, at teatrets ledelse konstant er i dialog med Kolding Kommune, som er opdragsgiver og derfor har tilsynspligten på Mungo Park Kolding. Det er på den ene side et fornuftigt armslængdeprincip, at kommunen ikke direkte er repræsenteret i teatrets bestyrelse, men på den anden side stiller det krav til etableringen af en struktureret dialog mellem teater og kommune. Det virker som om enkelte punkter i teatrets vedtægter og årsrapporter peger fejlagtigt på Kunststyrelsen som opdragsgiver og tilsynsførende. Tilsynet med teatret ligger hos Kolding Kommune, der er hovedtilskudsyder, og en rettelse i teatrets vedtægter og årsrapporter vil fremadrettet være hensigtsmæssig, så der ikke opstår misforståelser om ansvarsfordelingen. Som led i evalueringen har vi gennemgået de seneste to årsrapporter. Disse opfylder de formelle krav til regnskabsaflæggelse og viser på en overskuelig måde udviklingen i forhold til tidligere år og et sammenligningsgrundlag i forhold til budget og det faktisk realiserede. Resultatopgørelse og balance med tilhørende noter har en høj grad af specificering og synliggørelse af årets dispositioner. Dog kunne det være ønskeligt for overblikket af de kunstneriske dispositioner at få udspecificeret lønudgifterne ud for produktionsomkostninger (løn), således for at få synliggjort udgiften til de forskellige fagområder (scenografi, instruktion, komposition, tekst, lyddesign, lysdesign, produktion, kostumer m.m). Der er en fin balance mellem det faktisk realiserede og budgettal. Ledelsens beretning i årsrapporten giver et godt billede af det enkelte regnskabsårs aktiviteter og dispositioner. Beretningen giver ligeledes et indblik i de udfordringer, teatret står overfor såvel internt i teatret som i forhold til sin omverden. Sammenfattende analyse af Mungo Park Kolding Mungo Park Kolding som kulturinstitution Mungo Park Kolding er et professionelt producerende og præsenterende teater, som er beliggende i provinsen. Teatret har gennem sit forholdsvis korte virke formået at markere sig såvel lokalt som nationalt som et betydeligt teater. Et teater, der markerer sig stærkt ved at udfordre og udvikle såvel teatrets form som indhold. Det er et teater som herudover arbejder ambitiøst sammen med andre kulturinstitutioner i såvel 7 Moqi Simon Trolin, 1. evalueringssamtale

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Iscenesættelse: Kamilla Bach Mortensen Manuskript: Kamilla Bach Mortensen og de medvirkende Medvirkende: Rebekka Owe og Christine Sønderris Instruktørassistent: Stine

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Kolding. Egnsteateraftale mellem By- og. Mungo Park Kolding. Kolding Kommune 6000 Kolding

Kolding. Egnsteateraftale mellem By- og. Mungo Park Kolding. Kolding Kommune 6000 Kolding og studieby. Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 EAN 5798005337003 Kommune 6000 Mungo Park Udviklingsforvaitningen og Nytorv 11 Egnsteateraftale mellem By- og Ko mm un Aftalen omhandler Kommunes tilskud

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. NOTAT 03-09-2015 Principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 København har som hovedstad en forpligtelse til at sikre et mangfoldigt kultur- og teaterliv, som tilgodeser byens forskellige befolkningsgrupper

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Randers EgnsTeater

Egnsteateraftale vedr. Randers EgnsTeater Egnsteateraftale vedr. Randers EgnsTeater 2017-20 1. Aftaleparter Randers EgnsTeater og Randers Kommune, Favrskov Kommune og Lemvig Kommune. 2. Aftaleperiode 01.01.2017 31.12.2020 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater 1. Aftaleparter Den selvejende institution Bornholms Teater (herefter kaldt teatret) Teaterstræde 2 3700 Rønne CVR: 28179669 og Bornholms Regionskommune (herefter

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Teatret OM

Egnsteateraftale vedr. Teatret OM Egnsteateraftale vedr. Teatret OM 1. Aftaleparter Teatret OM (herefter kaldt teatret) og Ringkøbing-Skjern Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 01.01.2017 31.12.2020 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Tomas Lagermand Lundme RINDAL. - 8 billeder

Tomas Lagermand Lundme RINDAL. - 8 billeder Tomas Lagermand Lundme RINDAL - 8 billeder 2014 by Tomas Lagermand Lundme and DRAMA. 1. Denne bog er fuldt beskyttet af dansk lov om ophavsret, og teaterstykket i den må ikke opføres (eller overføres til

Læs mere

2015> 2016 REPREMIERE 20. AUGUST 2015>LILLE SCENE. Yahya Hassans Digte

2015> 2016 REPREMIERE 20. AUGUST 2015>LILLE SCENE. Yahya Hassans Digte 2015> 2016 REPREMIERE 20. AUGUST 2015>LILLE SCENE Yahya Hassans Digte YAHYA HASSANS DIGTE Iscenesættelse Minna Johannesson Scenografi Eilev Skinnarmo Musikere Jens Hellemann, Peter Hellemann og Christian

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Idé: Planeten teatermiljøets vækstscene i HUSET

Idé: Planeten teatermiljøets vækstscene i HUSET Idé: Planeten teatermiljøets vækstscene i HUSET Der er et stort behov og ønske om højere vægtning af vækstlaget i det københavnske teatermiljø: Der er brug for en scene og et miljø, der sikrer og skaber

Læs mere

Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015

Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015 Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015 Og Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) S!de i a 7 Egnsteateraftale mellem Foreningen Team Teatret og Herning Kommune

Læs mere

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FOR, MED boernekultur.vejle.dk OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FORORD Bliv et af de topmotiverede mandskaber, som skal dyste i kaproning over en distance på ca. 300m på Vejle Visionen for Børnekulturen er

Læs mere

Egnsteateraftale mellem. Næstved Kommune 30. juni 2016 og omhandler Næstved Kommunes

Egnsteateraftale mellem. Næstved Kommune 30. juni 2016 og omhandler Næstved Kommunes juni 2009 af teaterlov (Teaterloven). om egnsteatre (Egnsteaterbekendtgørelsen), hjemlet i lovbekendtgørelse nr. 780 af den 23. Nærværende aftale er indgået i henhold til bekendtgørelse nr. 1404 af den

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Egnsteateraftale for Black Box Theatre, Holstebro

Egnsteateraftale for Black Box Theatre, Holstebro Egnsteateraftale for Black Box Theatre, Holstebro 1.1.2018-31.12.2020 Godkendt i bestyrelsen 16. december 2016 FORSLAG til godkendelse i Holstebro Kommune Red. 6.1.2017/LG Jnr. nr. 20.01.02-P27-1-16 Slots-

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret Egnsteateraftale vedr. Team Teatret 1. Aftaleparter Team Teatret (herefter kaldt teatret) og Herning Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 1.1.2016 31.12.2016 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Undervisningsplan for faget drama

Undervisningsplan for faget drama Formål for faget drama Formålet med undervisningen i drama er at udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og fremme deres indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform.

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Scenekunstgruppens bidrag i alt 3 dele

Scenekunstgruppens bidrag i alt 3 dele Scenekunstgruppens bidrag i alt 3 dele Del 1: Egnsteater i Thisted Kommune Thy Teater er Thisted Kommunes ubetinget største leverandør af professionel scenekunst. Med 109 forestillinger i 2010 og 120 forestillinger

Læs mere

DANS, BEVÆGELSE OG KOREOGRAFI PÅ MELLEMTRINET

DANS, BEVÆGELSE OG KOREOGRAFI PÅ MELLEMTRINET DE 7 K ER: Læringsdimensioner i, OG PÅ MELLEMTRINET En uge sammen med en professionel danser fra teatret Aaben Dans, hvor fokus er på at skabe og medskabe og finde glæde i den man er. Danseforløbet trækker

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

LiMFJORDSIEA1REr. Vedr. Egnsteateraftale 2013-2016. Kulturstyrelsen Scenekunstområdet/Egnsteatre H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V

LiMFJORDSIEA1REr. Vedr. Egnsteateraftale 2013-2016. Kulturstyrelsen Scenekunstområdet/Egnsteatre H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V LiMFJORDSIEA1REr Kulturstyrelsen Scenekunstområdet/Egnsteatre H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Limfjordsteatret d. 7. nov. 2012 Vedr. Egnsteateraftale 2013-2016 Hermed fremsender vi den endelige

Læs mere

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Svendborg Teater

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Svendborg Teater Samarbejdsaftale for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Svendborg Teater Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation 6. Hjemsted

Læs mere

Bandholm Børnehus 2011

Bandholm Børnehus 2011 Pædagogiske læreplaner. 6. TEMA: Kulturelle udtryksformer og værdier. Bandholm Børnehus 2011 Kulturel viden er det ubevidste blik, mennesker møder verden med. Først i mødet med de andre og det anderledes,

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 Aftale af 16. november 2011 Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 1. Indledning Der er enighed mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

Holbæk Teater Vimmelskaftet 27 4300 Holbæk 59 43 17 77 infohet.dk Selvejende institution

Holbæk Teater Vimmelskaftet 27 4300 Holbæk 59 43 17 77 infohet.dk Selvejende institution Formand Egnsteateraftale mellem Holbæk Teater og Holbæk Kommune 2013- Holbæk * Kommune Kontraktindehaver: Navn og adresse Ejerforhold Holbæk Teaters tegningsberettigede person(er) Holbæk Teaters vedtægter

Læs mere

Fra 13 år. Undervisningsmateriale til dansk i udskolingen. Hvad er der på den anden side? ZENEKUNST I UNDERVISNINGEN

Fra 13 år. Undervisningsmateriale til dansk i udskolingen. Hvad er der på den anden side? ZENEKUNST I UNDERVISNINGEN Fra 13 år Hvad er der på den anden side? ZENEKUNST I UNDERVISNINGEN Undervisningsmateriale til dansk i udskolingen s. 3 s. 4 s. 7 s. 9 Introduktion Åbne op for teateroplevelsen, øvelse 1a, b, c, d. (Kan

Læs mere

INSPIRATION OG EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2005 FORÅR 2006

INSPIRATION OG EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2005 FORÅR 2006 INSPIRATION OG EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2005 FORÅR 2006 PROGRAM EFTERÅR 2005 DET SCENISKE OBJEKT En kursusrække som formidler indsigt og teknisk viden for scenekunstnere med interesse for ny scenekunst/

Læs mere

Driftsaftale om grundlag for drift i perioden

Driftsaftale om grundlag for drift i perioden Udkast version 6-23.10.12 Himmerlands Teater Driftsaftale om grundlag for drift i perioden 1.1.2013 31.12.2016. 1. Aftalepartnere: Den selvejende institution Himmerlands Teater Mariagerfjord Kommune 2.

Læs mere

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland Version 0.0 kulturkanten Kulturaftale Nordjylland 2013 2016 Indhold 3 Introduktion 5 Den store satsning 6 Nye Indsatser 7 Talentudvikling 8 Det overraskende møde 9 Alternative arenaer 11 Det etablerede

Læs mere

EN SAMLET VISION FOR SVENDBORGS TEATERLIV. Udarbejdet af Jakob Bjerregaard Engmann

EN SAMLET VISION FOR SVENDBORGS TEATERLIV. Udarbejdet af Jakob Bjerregaard Engmann EN SAMLET VISION FOR SVENDBORGS TEATERLIV Udarbejdet af Jakob Bjerregaard Engmann Maj 2015 INDLEDNING 12.december, 2013, indgik Svendborg Kommune, Kulturministeriet og BaggårdTeatret ny egnsteateraftale

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. teatret Dansk Rakkerpak

Egnsteateraftale vedr. teatret Dansk Rakkerpak Slots- og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk Egnsteateraftale vedr. teatret Dansk Rakkerpak 1. Aftaleparter Dansk Rakkerpak (herefter

Læs mere

VIA UNIVERSITY COLLEGE. Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG

VIA UNIVERSITY COLLEGE. Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG VIA UNIVERSITY COLLEGE Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG Indledning Formålet med denne folder er at skitsere liniefagene i pædagoguddannelsen, så du kan danne dig et overblik

Læs mere

Indstilling til TV2 / Lorrys pris for Fantastiske foreninger

Indstilling til TV2 / Lorrys pris for Fantastiske foreninger Indstilling til TV2 / Lorrys pris for Fantastiske foreninger Foreningens navn: Teatergruppen Syvstjernen Foreningstype: Kultur Hvor mange: 50-250 Kontaktperson: Tue Bertelsen Mail: tue.bertelsen@gmail.com

Læs mere

Visuel Identitet til Teater MAKværk

Visuel Identitet til Teater MAKværk Teater til Teater Teater 2 teater teater v æ r k 2 Teater 3 3 Teater 4 4 Teater 5 5 Teater Præsenterer BEVAR MIG VEL NU MED 3D LYD!!! 14.-21. September 2012 på Bellahøj køb billetter på billetnet Koncept

Læs mere

Sprogværksted i børnehøjde

Sprogværksted i børnehøjde Bilag til ansøgningsskema til huskunstnerordningen Sprogværksted i børnehøjde Galten/Låsby dagtilbud søger om tilskud under huskunstnerordningen til projekt Sprogværksted i børnehøjde. Skanderborg kommune

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Vordingborg Kommune Att: Udvalget for Kultur & Fritid Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg. Vordingborg den 13. febr. 14

Vordingborg Kommune Att: Udvalget for Kultur & Fritid Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg. Vordingborg den 13. febr. 14 Vordingborg Kommune Att: Udvalget for Kultur & Fritid Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Vordingborg den 13. febr. 14 Ansøgning om tilskud til FORTÆLLEFEST på 30.000,00 Vordingborg Fortællekreds og STARS

Læs mere

Min historie. Fra 12 år

Min historie. Fra 12 år Min historie Fra 12 år 3. Intro til læreren 4. Video og øvelse 1 Spring i tid og rum 7. Video og øvelse 2 Lav en dokumentar om livet på et asylcenter 10. Video og øvelse 3 Lav din egen livsfortælling Intro

Læs mere

CPH Harbour Festival

CPH Harbour Festival Internt oplæg CPH Harbour Festival Kulturhavn vokser! Udarbejdet af: Have PR & Kommunikation Intro Idéen bag CPH Harbour Festival er at skabe en international, lokalt forankret kulturfestival i byens nye

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

TILMELDING PÅ

TILMELDING PÅ UDSKOLING: SYNOPSIS, INSTRUKTION & SKUESPIL / TIRSDAG DEN 10. JANUAR / RINGE Målgruppe: Dansk- og dramalærere i 7.-10. klasse Undervisere: Skuespiller Lise Ørtved og instruktør og manuskriptforfatter Christian

Læs mere

Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar.

Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar. Statens Kunstråds høringssvar vedr. Teaterudvalgets rapport 28. juni 2010 Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar.

Læs mere

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2010 Indhold Indledning...3 Mediefag B stx, juni 2010...4 1. Identitet og formål...4 2. Faglige mål og fagligt

Læs mere

Orientering til kommuner og egnsteatre Kulturstyrelsen

Orientering til kommuner og egnsteatre Kulturstyrelsen Orientering til kommuner og egnsteatre Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 Købe Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 10. november

Læs mere

Om ZeBU: Repertoire. At udbygge den direkte kontakt til skoler. At skabe særlige tilbud til familier med større børn. Fra 2013 til i dag.

Om ZeBU: Repertoire. At udbygge den direkte kontakt til skoler. At skabe særlige tilbud til familier med større børn. Fra 2013 til i dag. 1 Om ZeBU: Vi er et lille storby teater på Amager ved Amager Kulturpunkt. Vi har i perioden fra 1. januar 2013 til 30. juni 2016 produceret eller er i gang med at producere: - 9 nye egne produktioner -

Læs mere

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET METTE WINCKELMANN We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 3. december 2011 29. januar 2012 kan du og din klasse opleve We Have A Body en soloudstilling

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik. Forord. Indledning. Kultur- og Idrætsudvalget

Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik. Forord. Indledning. Kultur- og Idrætsudvalget Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik Forord Kultur- og Idrætsudvalget Indledning Allerød kommunes kulturhistorie går langt tilbage. Allerød er første gang nævnt i kilderne i år 1260 som Alryth. Al er

Læs mere

Der er ikke et lovmæssigt grundlag, der forpligter Roskilde Kommune til at yde tilskud til kulturelle foreninger. Kriterier:

Der er ikke et lovmæssigt grundlag, der forpligter Roskilde Kommune til at yde tilskud til kulturelle foreninger. Kriterier: Kultur og Idræt Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Driftsaftale 2016-2017 Roskilde Teater 1. oktober 2015 Mellem Roskilde

Læs mere

Undervisningsmateriale - Grenzen

Undervisningsmateriale - Grenzen Undervisningsmateriale - Grenzen Idé og iscenesættelse: Moqi Simon Trolin Manuskript: Peter Hugge Medvirkende: Iben Dorner, Rebekka Owe, Jesper Riefenstahl, Morten Brovn og Christine Sønderris Musikalsk

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Forord B rønderslev Bibliotek en del af livet gennem hele livet. Vi arbejder med at se og udvikle Biblioteket som en livstråd, hvor den enkelte borger gennem hele

Læs mere

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen.

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen. 1 Læreplan for dagplejen. Forvaltningen på dagtilbudsområdet har udarbejdet en fælles ramme for arbejdet med læreplaner, som dagplejen også er forpligtet til at arbejde ud fra. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial, Kontroller ikke stavning eller grammatik KulturKANten Kulturaftale 2013-2016 Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Egnsteateraftale mellem. Næstved Kommune 30. juni 2016 og omhandler Næstved Kommunes

Egnsteateraftale mellem. Næstved Kommune 30. juni 2016 og omhandler Næstved Kommunes juni 2009 af teaterlov (Teaterloven). om egnsteatre (Egnsteaterbekendtgørelsen), hjemlet i lovbekendtgørelse nr. 780 af den 23. Nærværende aftale er indgået i henhold til bekendtgørelse nr. 1404 af den

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

Resultatberetning for 2015

Resultatberetning for 2015 beretning for KOMEDIEHUSET Indhold Brand...3 Mission...3 Vision...3 beretning for...4 Opgørelse over implementeringsgraden af Strategiske mål for...6 Nøgletal...7 Forsidefoto: Levende billeder på Fængslet

Læs mere

Spilleperiode 6/11-13/12

Spilleperiode 6/11-13/12 Spilleperiode 6/11-13/12 Program.indd 1 20-10-2014 22:39:04 FORMANDENs KLUMME Vi var til DM i revy... Vores sidste forestilling Revy 2014 Det er ikke lutter lagkage, blev i al beskedenhed en stor succes.

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

Egnsteateraftale mellem Teaterkompagniet og Syddjurs Kommune

Egnsteateraftale mellem Teaterkompagniet og Syddjurs Kommune Egnsteateraftale mellem Teaterkompagniet og Syddjurs Kommune Sagsid: 11/34174 1. september 2012 Sagsbehandler: Frank Reeckmann Chefkons. Kultur og Udvikling fre@syddjurs.dk Egnsteateraftale for perioden

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

EVALUERING AF ÅBEN DANS

EVALUERING AF ÅBEN DANS EVALUERING AF ÅBEN DANS Udarbejdet af egnsteaterkonsulenterne Carsten Wittrock & Kirsten Dahl December 2010 Forord Denne evaluering af Åben Dans finder sted på baggrund af egnsteaterbekendtgørelsen nr.

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013 En lærerguide ENTROPIA - en soloudstilling med Marianne Jørgensen 13. april 19. maj 2013 Introduktion I perioden 13. april til 19. maj 2013 kan du og din klasse opleve udstillingen ENTROPIA en soloudstilling

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende

Uddannelsesplan for studerende Uddannelsesplan for studerende Sct. Georgsgårdens Fritidsklub & Ungdomsklub Præsentation af Sct. Georgsgården Sct. Georgsgården er en selvejende institution, som rummer både Fritidsklub og Ungdomsklub.

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 26. maj 2011 Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 1. Indledning Det Kongelige Danske Musikkonservatorium indtager en helt central rolle i Danmarks musik- og kulturliv. Lærerkorpset rummer

Læs mere

Undervisningsplan. I følgende to fag følger vi Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål uden ændringer:

Undervisningsplan. I følgende to fag følger vi Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål uden ændringer: Undervisningsplan Udarbejdelse af undervisningsplan for praktisk/musisk område på Iqra Privatskole: På Iqra Privatskole følger vi generelt Undervisningsministeriets 'Forenklede Fælles Mål', men der er

Læs mere

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept Værdigrundlag Redigeret juni 2017 Relationsskabelse Positive rollemodeller Ligeværdighed Frihed og ansvar Anerkendelse Mangfoldighed og accept Positiv, humoristisk ånd Respekt Åbenhed og troværdighed Professionalitet

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune 1 VISIONEN... 3 INDLEDNING... 4 ANERKENDELSE... 5 INKLUSION OG FÆLLESSKAB... 6 KREATIVITET... 7 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE... 8-9 SAMARBEJDE OG SYNERGI...

Læs mere

Puppet Junior Hermed fremsendes fondsøgning til. Ansvarlig for ansøgningen Conni Humeniuk M: T:

Puppet Junior Hermed fremsendes fondsøgning til. Ansvarlig for ansøgningen Conni Humeniuk M: T: Hermed fremsendes fondsøgning til Puppet Junior 2016 Forestillinger og publikum på den Røde Plads i 2014 Børnekulturformidler og leder af Børnekulturhuset Sokkelundlille Utterslev Torv 9 2400 Kbh. NV Puppet

Læs mere

VILDSKUD 2009. TeaterHUSET og HUSET i Magstræde præsenterer i år for 6. gang VILDSKUD festival for uafhængigt teater.

VILDSKUD 2009. TeaterHUSET og HUSET i Magstræde præsenterer i år for 6. gang VILDSKUD festival for uafhængigt teater. VILDSKUD 2009 TeaterHUSET og HUSET i Magstræde præsenterer i år for 6. gang. VILDSKUD er fire dages festival, hvor uafhængige scenekunstnere fylder HUSET med eksperimenterende teater og scenekunst. VILDSKUD

Læs mere

teaterforestillinger og filmproduktioner om det mangfoldige danmark

teaterforestillinger og filmproduktioner om det mangfoldige danmark w w w. o p g a n g 2. d k / t u r n e t e at e r teaterforestillinger og filmproduktioner om det mangfoldige danmark Slagkraft Humor Dialog BRINGER DEBATSKABENDE FORESTILLINGER OG FILMPRODUKTIONER OM KULTURMØDER

Læs mere

Driftsaftale om grundlag for drift i perioden

Driftsaftale om grundlag for drift i perioden Udkast version 4-26.7.12 Himmerlands Teater Driftsaftale om grundlag for drift i perioden 1.1.2013 31.12.2016. 1. Aftalepartnere: Den selvejende institution Himmerlands Teater Mariagerfjord Kommune 2.

Læs mere

ARABISK. Valgfagsundervisning

ARABISK. Valgfagsundervisning ARABISK Formålet med valgfaget er, at det skal være anvendelsesorienteret, så eleverne opnår forståelse for, hvordan deres sproglige færdigheder umiddelbart kan bruges i en faglig eller social kontekst.

Læs mere

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse Årsplan Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse 1 Årsplan for Linjefag musik FAG: Musik KLASSE: 7-9 klasse ÅR: 14/15 Lærer: MG August Oktober Opbygning af et fælles repertoire til Spil Dansk Dagen samt

Læs mere