Ledelse af fri skole. Ledelse af fri skole. For skoleledere, ansatte i administrationer, bestyrelser og andre interesserede.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelse af fri skole. Ledelse af fri skole. For skoleledere, ansatte i administrationer, bestyrelser og andre interesserede."

Transkript

1 Ledelse af fri skole Ledelse af fri skole For skoleledere, ansatte i administrationer, bestyrelser og andre interesserede #1 Ledelse Kurset Ledelse af fri skole er delt i 3 forskellige studiekredse, der til sammen rummer de udfordringer en leder på en fri holdningsbåret grundskole stilles overfor i disse år. Lederen skal både være: ideolog, organisationsudvikler, administrator og personaleleder. Kurset er det første i en række af kurser, som kommer fra Dansk Friskoleforening omkring dette indhold. Kurset henvender sig til alle med ansvar for ledelse og administration på frie skoler. Du skal vælge én af studiekredsene, som du følger alle tre dage. Hver studiekreds er delt i 3-4 forskellige temaer, som du kan læse om i dette program. Ud over studiekredsene rummer kurset gode foredrag, morgensang, mad, aftenhygge og alt det gode, der sker mellem deltagerne i pauserne. #2 Skolens økonomi Vel mødt til nogle spændende dage i januar! Peter Mondrup Kursusleder, konsulent i Friskolernes Hus. #3 Personaleledelse januar 2015 Brandbjerg Højskole 1 2

2 Praktisk Program onsdag 21. januar Kl Ankomst & indkvartering Kl Velkomst Arrangør: Dansk Friskoleforening Friskolernes Hus Middelfartvej Asperup Telefon Kl Kl Kl Kl Middag Foredrag Sang & aftenhygge Kursusstart: Omfang: Pris: Kursussted: Der er indkvartering onsdag den 21. januar kl Reel kursusstart er onsdag den 21. januar kl Kurset slutter fredag den 23. januar med frokost kl Dette gælder alle tre studiekredse. 12 timer i alt kr. inkl. kost og logi Brandbjerg Højskole, Brandbjergvej 12, 7300 Jelling Kl Kl Kl Kl Kl Morgenmad Morgensang Frokost torsdag 22. januar Indkvartering: På enkeltværelse Kl Kaffe Deltagerantal: Maximum 60 deltagere Kl Kursusleder: Peter Mondrup, Friskolernes Hus Kl Foredrag Planlægning: Peter Mondrup, Troels Midtgaard, Tove Dohn, Ole Carl Petersen, konsulenter i Friskolernes Hus Kl Kl Middag Sang & aftenhygge Tilmelding: Hurtigst muligt og senest den 15. december 2014 på fredag 23. januar 3 15DF38_Skolens økonomi/ 15DF39_Personalejura/15DF41_Ledelse Kl Kl Kl Kl Morgenmad Morgensang Frokost Afrejse 4

3 Foredrag De tre studiekredse Foredrag ved Ole Fogh Kierkeby Onsdag den 21. januar kl Lederdyder og ledelsesfilosofi Det stiller enorme krav til lederen, at fremtidens ledere i stigende grad tyer til en indirekte og personlig ledelsesstil. Den type af egenskaber, som jeg tror tæller lederdyder det er dybest set ganske simple etiske og moralske dyder. For Ole Fogh Kierkeby handler god og personlig ledelse om at stå ved de værdier og normer, man går ind for. At være den, man er. Ole Fogh Kierkeby er professor ved Institut for ledelse, politik og filosofi på CBS. #1 Ledelse Lederen som ideolog og organisationudvikler Side 5-6 Kurset tager udgangspunkt i relevant viden og ledelseslitteratur, omsat til praksis, så det underbygger og udvikler dig som leder. Kurset lægger op til arbejde med egen praksis i vekselvirkning mellem oplæg, fælles drøftelser, gruppearbejde og individuel refleksion. Foredrag ved Dennis Nørmark Torsdag den 22. januar kl Værdibaseret skole og ledelse - varm luft eller nødvendighed? Holdninger, værdier og kultur er noget vi i dag skal indtænke i vores organisationer. Det skal skabe retning og sammenhold og være pejlemærker - også for den moderne skole. Onde tunger vil påstå, at når kultur og værdier er i opløsning i samfundet, må vi opfinde det andre steder. Men hvad nytter det at skabe sine egen værdier? Er det bare varm luft eller kan det faktisk lade sig gøre at opfinde traditioner og kultur ved at sætte det på ord og bulletpoints? Eller skal kulturen være levende og uartikuleret i organisationen for ikke at virke påklistret og kunstig, men autentisk og virkelig? Og hvordan skiller den enkelte organisation og skoles værdier sig egentlig ud fra alle de andre, der laver det samme? 5 #2 Skolens økonomi Har du styr på skolens økonomi? Side 7-8 Dette kursus klæder skolens økonomiansvarlige på til at bære det økonomiske ansvar, så skolen selv er i stand til at bruge, forstå og videreformidle skolens tal, sammenhænge og konsekvenser, og dermed kan agere/udvikle i tide. #3 Personaleledelse Konfliktforebyggelse, samarbejde, opsigelser Side 9-10 Studiekredsen sætter fokus på tre centrale områder af personaleledelse: Konfliktforebyggelse, samarbejde og den gode opsigelse. De tre temaer giver dig den nødvendige teori og de væsentligste værktøjer til at arbejde videre med udviklingen af personaleledelsen på Aarhus. din skole. 6 Dennis Nørmark er antropolog og konsulent i en virksomhed der arbejder med at forme og fortolke virksomheders værdisæt og samtidig formand for Egå Ungdoms-Højskole ved

4 Studiekreds #1 Ledelse Studiekreds 1 - Tema 1: Onsdag, 21. januar: Lederen: kulturbærer og -formidler Velkomst, program og præsentation Værdigrundlag og daglig ledelse Menneskesyn og erkendelsesteori Genbeskrivelse som en tilværelsesform (Rorty) Studiekreds 1 Tema 2: Torsdag, 22. Januar Lederen: kulturbærer og -formidler Ledelse og kommunikation i det sen-moderne Kompleksitetsteori (Weick, Kotter) Ledelsesopgaven som oversætter: fra abstrakt til konkret - om at arbejde narrativt Værdibærere i din organisation Relationsanalyse er du tæt på de rigtige? Studiekreds 1 Tema 3: Torsdag, 22. Januar Lederen som organisationsudvikler Hvad er en organisation? Organisationsudvikling gennem paradoksledelse Kompleksitetsteoretisk organisationsforståelse (Quinn) Egen organisations ønskede udvikling? Studiekreds 1 Tema 4: Fredag, 23. Januar Lederen som organisationsudvikler Retningsgivende ledelse - Strategisk ledelse Hvad er en strategi at arbejde strategisk? Analyse af strategi i hverdagen Faglig og pædagogisk ledelse i hverdagen De 3 vigtigste skoleledelsesfærdigheder (Robinson) Løsningsfokuserede samtaler 7 Underviser Henrik Schelde Andersen har tidligere arbejdet i højskoleverdenen, både som lærer og som forstander, men har de seneste 15 år helliget sig undervisning, rådgivning og konsultation indenfor ledelses- og organisationsudvikling, hhv. ved Dansk Landbrugsrådgivning, Attractor A/S, Rambøll Management Consulting, og nu som chefkonsulent i Center for offentlig komptenceudvikling, COK. Henrik er desuden tilknyttet Ålborg Universitet som ekstern lektor. Henrik er en erfaren underviser og oplægsholder, og har et omfattende praktisk og teoretisk erfaringsgrundlag opbygget gennem årene. Han er til stadighed optaget af at udfordre egen og andres grundantagelser indenfor området for hele tiden at blive klogere. Henrik er forfatter på bøgerne Systemisk projektledelse (2012), Action Learning Consulting (2011), Coaching og organisationer (2010) samt en række artikler om ledelse og projektledelse. 8

5 Studiekreds #2 Skolens økonomi Det er en stor opgave - og et stort ansvar, at have styr på budgetter, indtægter, udgifter og den nødvendige opfølgning af skolens saldobalance. Samtidig skal du også kunne se de faresignaler skolens tal eventuelt viser. Rettidig omhu er en pligt og en nødvendighed! Studiekredsens temaer er med til at klæde skolens økonomiansvarlige på til at bære det økonomiske ansvar, så skolen selv er i stand til at bruge, forstå og videreformidle skolens tal, sammenhænge og konsekvenser, så der kan reageres i tide. Undervisere: Mette Hjorth og Birger Hansen, Brandt Revision og Tove Dohn, Friskolernes Hus. Tove Dohn, Friskolernes Hus. Studiekreds 2 - Tema 2: Torsdag, 22. januar Årsrapporten 10 9 Studiekreds 2 - Tema 1: Onsdag, 21. januar Økonomistyring Saldobalancen som skolens økonomistyring Her kommer vi bl.a. ind på: Hvordan man opbygger en kontoplan - og hvorfor Hvordan den månedlige saldobalance læses Hvad periodisering betyder? Hvordan bogføres skolens investeringer? (afskrivninger, vedligehold, forbedringer) Saldobalancen i forhold til skolens budget Hvordan et årshjul kan se ud Her kommer vi bl.a. ind på: Fra saldobalance til årsrapport Skolens rolle og revisors rolle Hvad er en god ledelsesberetning? Hvordan læses årsrapporten - hvad siger tallene? Hvad indeholder anvendt regnskabspraksis og revisors påtegning? Hvordan ser jeg evt. faresignaler eller udviklingsmuligheder? Studiekreds 2 - Tema 3: Fredag, 23. januar Rapportering Her kommer vi bl.a. ind på: Hvad er en revisionsprotokol? Hvorfor ser den ud som den gør? Hvad er sammenhængen til årsrapporten og til revisors arbejde? Eksterne aktørers forventninger til skolens årsrapport og protokol (Undervisningsministeriet, pengeinstitutter mv.) 10

6 Studiekreds #3 Personaleledelse Målet med studiekredsen er, at skolens ledelse får de nødvendige redskaber til at håndtere disse vanskelige situationer, så både den berørte medarbejder og de tilbageværende medarbejdere kommer bedst muligt videre. Underviser: Advokat Jens Brusgaard, Fredericia Advokaterne. Studiekreds 3 - Tema 1: Onsdag, 21. januar Konfliktforebyggelse Den konfliktforebyggende dialog Her får du en praktisk tilgang til hvordan du som leder kan agere i forhold til at skabe en konstruktiv og konfliktforebyggende tilgang til potentielt konfliktfyldte samtaler. Vi ser bl.a. på: den løsningsorienterede samtale vigtige strategier og teknikker samtalens 4 faser konfliktmønstre Underviser: Anja Dahl Pedersen, AM-Gruppen Studiekreds 3 - Tema 2: Torsdag, 22. januar Den gode opsigelse Hvordan håndterer du den uundgåelige opsigelse, så den bliver konstruktiv for alle parter? Studiekreds 3 - Tema 3: Fredag, 23. januar Social Kapital - De 3 diamanter Social kapital som vejen til en styrket opgaveløsning og stærkere samarbejde. En høj social kapital lægger funda mentet for et godt samarbejde og større triv sel på skolen. Så hvordan kan skoleledelsen ud fra de tre diamanter : Tillid, retfærdighed og samarbejde, arbejde målrettet for at opbygge oplevelsen af, at tingene går ordentligt for sig? Og hvordan kan skolen måle, skabe dialog om og opbygge den sociale kapital? Kurset giver konkrete anvisninger og idéer til, hvordan I på jeres skole den sociale kapital. Workshoppen er målrettet skoleledelsen. Underviser: Mads Kristoffer Lund fra Branche- ArbejdsmiljøRådet, Undervisning & Forskning. Denne studiekreds gennemgår de overvejelser, ledelsen bør gøre sig før, under og evt. efter en opsigelse. Udover overvejelser og gode råd får du konkrete værktøjer med hjem om de forskellige faser i en opsigelsesproces, særlige hensyn og overholdelse af formalia