Invitation FJERNVARMEINDUSTRIENS ÅRSMØDE 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Invitation FJERNVARMEINDUSTRIENS ÅRSMØDE 2014"

Transkript

1 Invitation FJERNVARMEINDUSTRIENS ÅRSMØDE 2014

2 I DEL: BESØG HOS MAABJERG ENERGY CONCEPT II DEL: OPLÆG OG DEBAT: FORRETNINGSUDVIKLING I FJERNVARMEBRANCHEN - INNOVATIVE LØSNINGER HOLSTEBRO & VEMB, 11. SEPTEMBER 2014 Fjernvarmeindustrien (DBDH og FIF Marketing) har fornøjelsen at invitere til årsmøde, hvor vi glæder os til at samle medlemmer, forsyningsselskaber, leverandører, politikere og øvrige interessenter i branchen til en indholdsrig dag med virksomhedsbesøg, oplæg og afsluttende debat. Årsmødet vil være opdelt i to afsnit og afsluttes med en netværksmiddag. Formiddagen foregår hos Maabjerg Energy Concept i Holstebro, som netop har modtaget 293 millioner i støtte fra EU til forsat at udvikle og drive projektet. Vi skal høre mere om projektet og får naturligvis også en rundvisning på biogasanlægget og affaldsforbrændingsanlægget. Eftermiddagen foregår på herregården Nørre Vosborg i Vemb, hvor vi går i dybden med dagens tema via indlæg fra en række foredragsholdere som hver især bidrager med deres syn på forretningsudvikling i fjernvarmebranchen og innovative løsninger. Mødet afsluttes med en debat. VIRKSOMHEDSBESØG: MAABJERG ENERGY CONCEPT Knud Schousboe, direktør Struer Forsyning, fortæller om Maabjerg Energy Concept - et anlæg for bioenergi af hidtil usete dimensioner. Anlægget er i sin nuværende form i stand til at håndtere store mængder gylle og affald fra fødevareindustrien, som igennem en kompliceret proces bliver omdannet til varme, elektricitet og forbedrede plantenæringsstoffer. Projektet tager sit udgangspunkt i landbrugets stigende behov for at minimere udledningen af fosfor og kvælstof. Med etableringen af anlægget ventes mængden af disse stoffer at kunne nedbringes betragteligt, samtidig med at biogasproduktionen vil kunne udnyttes i energiproduktion til gavn for hele lokalområdet. Fremtidigt planlægges det samlede anlæg udbygget med en bioethanol produktion, der som sideeffekt øger biogasproduktionen betragteligt og leverer fiberpiller til forbrændingsanlægget. Efterfølgende vil der være rundvisning på både biogasanlægget og affaldsforbrændingsanlægget. Herefter fortsætter mødet i smukke rammer på Nørre Vosborg Herregård (ca. 25 minutters køreafstand), hvor vi starter med at få serveret en lækker frokost.

3 FJERNVARMEBRANCHEN STADIG EN BRANCHE I VÆKST? I 2012 publicerede Fjernvarmeindustrien rapporten Fjernvarmebranchen en branche i vækst som viste en stigende vækst i beskæftigelsen og eksporten til udlandet. På årsmødedagen den 11. september 2014 foreligger en ny udgave af rapporten, som bygger på de allernyeste tal om branchen indsamlet i sommeren Rapporten bliver publiceret på mødet og Fjernvarmeindustrien har bedt en fremtrædende politiker om en reaktion og kommentar til rapporten. Vi glæder os til at høre den politiske kommentar til tallene og evt. et bud på hvordan eksport af dansk energiteknologi kan øges. TEMA: FORRETNINGSUDVIKLING I FJERNVARMEBRANCHEN INNOVATIVE LØSNINGER Danmark har gennem de sidste år opbygget et veldrevet og effektivt fjernvarmenet. Fjernvarmesuccesen bunder i viljen og evnen til at tænke nyt, da der var behov for nye energiløsninger. I dag er der igen behov for at tænke nye og innovative tanker for at sikre forsat fremdrift og udvikling. Fremtidens samfund stiller krav om lavere energiforbrug, og derfor også et lavere varmeforbrug i nye og bedre isolerede huse. Hvis branchen ikke skal gå i stå, er der derfor behov for at tænke i nye forretningsformer og mulighederne er mange. Er en del af løsningen at gå ind på konkurrenternes område ved at tilbyde jordvarme, solvarme eller varmepumper? Eller er fjernkøling fremtidens mulighed for fjernvarmebranchen? Skal branchen i langt højere grad fokusere på fremtiden ved at etablere forretningsudviklingsenheder til at udtænke de nye muligheder og løsninger? De gode ideer kommer nemlig ikke nødvendigvis af sig selv, men er helt afhængige af virksomhedens strategi og struktur. Spørgsmålet er hvordan man kommer i gang med forretningsudvikling og hvilke muligheder og begrænsninger der findes. Dagens oplægsholdere repræsenterer forskellige sider af debatten og ser udviklingen fra hver deres faglige vinkel. Afslutningsvis vil der være tid til debat og spørgsmål til oplægsholderne. Vi afslutter dagen med en middag på herregården Nørre Vosborg.

4 OPLÆGSHOLDERE OG DEBAT FLEMMING KIELGAST På byrådsmødet den 16. december 2013 godkendte byrådet i Aalborg en model for den historisk store udvidelse af fjernvarmesystemet i Aalborg. Modellen fastsætter vilkår for udvidelse af forsyningssystemet til op imod 20 omegnsbyer i Aalborg Kommune, herunder principper for beregning af taksten. Samtidig med godkendelse af modellen vedtog byrådet en prioriteret rækkefølge for tilkobling af byerne til det centrale fjernvarmesystem. Varmeforsyningschef Flemming Kielgast fortæller om det store udvidelsesprojekt, hvor de første byer vil være Sulsted, Hostrup og Ajstrup. KRISTIAN BEYER Hvorfor skal forsyningsselskaber tænke forretningsudvikling og hvordan gør Frederiksberg Forsyning? Det spørgsmål har vi stillet til Kristian Beyer, Chef for forretningsudvikling. Den der ikke er under udvikling, er under afvikling er et motto man lever efter i Frederiksberg Forsyning. Derfor arbejder man med udvikling på alle forretningsområder. Forretningsudvikling er ikke kun den romantiske ide om at udvikle nye produkter til sine kunder, men også at kigge indad og forbedre den nuværende drift. For at sikre at man har det nødvendige fokus på udvikling har Frederiksberg Forsyning etableret en afdeling for Forretningsudvikling hvis mission er at sikre at virksomheden fortsat er under udvikling. STIG NIEMI SØRENSEN Hvordan kan vi udnytte lavtemperatur varmekilder til fjernvarmeproduktion? Store mængder lavtemperatur overskudsvarme forsvinder i dag ud i luften til ingen verdens nytte. Stig Niemi Sørensen, adm. dir. i Enopsol har i mange år arbejdet med at opsamle og lagre overskudsvarme i grundvandsmagasiner, og firmaet har udført og driver det første anlæg i Danmark, hvor overskudsvarme fra Grundfos lagres i et grundvandsmagasin om sommeren og omdannes til fjernvarme vha. varmepumper om vinteren af Bjerringbro Varmeværk. Anlægget, som Fjernvarmeindustrien besøgte ved årsmødet i 2013, er et eksempel på, hvordan en industri og et fjernvarmeværk kan samarbejde ved brug af et stort termisk varmelager. Indlægget vil tage udgangspunkt i dette projekt og fremkomme med ideer til hvordan vi baserer mere fjernvarmeproduktion på overskudsvarme og fornybare varmekilder. Fortsættes næste side

5 OPLÆGSHOLDERE OG DEBAT fortsat GÖRAN WILKE, dirktør i EXERGI Partners, vil fortælle om den forretningsmodel der er udarbejdet af konsortiet EXERGI Partners, Insero Energy og Brædstrup Fjernvarme, til at fremme brugen af varmepumper, hvor ideen er at investeringen flyttes fra kunde til virksomhed, og at kunderne i lighed med fjernvarme betaler for den mængde varme pumpen leverer. Indlægget vil tage udgangspunkt i et fjernvarmeselskab, men tanken er at modellen også kan anvendes bredt, således enhver virksomhed med de fornødne ressourcer vil kunne agere varmeselskab. NILS VILLEMOES Sidst, men ikke mindst har vi inviteret Nils Villemoes der vil holde foredrag om ledelse, udvikling og bøvl! I Danmark har vi et skab til ledelse, et lederskab. Så ved vi, hvor vi skal henvende os, hvis et eller andet ikke er, som det skal være. Skabet har tre hylder med hver sin overskrift. Ledelse drejer sig om at lægge en strategi, udvikle en dertil svarende organisation, men først og sidst er ledelse et spørgsmål om at skabe rammer for det, vi kalder samarbejde. Nils Villemoes var i næsten fire årtier ansat som lektor ved Institut for Organisation og Virksomhedsledelse på Handelshøjskolen i Århus. Pludselig eksisterer denne institution ikke længere som selvstændig institution, sådan er det: virksomheder etableres, udvikler sig og forsvinder igen, det er et led i det, vi kalder UDVIKLINGEN og det er i den sammenhæng, interessen for LEDELSE opstår. BØVL er jysk og betyder bryderi, vi nødigt vil undvære. Uden bøvl bliver livet tomt og meningsløst. Mennesket har brug for noget at stå op til, noget at gå op i, noget at slås for. Mennesket lever ikke af brød alene, som skrevet står, vi har også brug for bøvl. Måske er det en af vor tids store udfordringer at der ikke er bøvl nok til alle?

6 AFTENARRANGEMENT, NØRRE VOSBORG Efter dagens faglige oplæg og debat glæder vi os til at nyde aftenen i hyggeligt fælleskab og dejlige omgivelser på herregården Nørre Vosborg. Gå ikke glip af denne vigtige del af medlemsmødet. Fjernvarmeindustrien favner alle dele af branchen, og denne uformelle del af dagen er en unik mulighed for at pleje sit sociale netværk og tale med gamle såvel som fremtidige forretningspartnere. Vi vedhæfter en tilmeldingsblanket til årsdagen, og beder venligst om hurtigst mulig tilmelding og senest 18. august Værelse kan reserveres sammen med den øvrige tilmelding på medfølgende tilmeldingsblanket, og her gør vi venligst opmærksom på at værelser tildeles efter først til mølle princippet. Vel mødt!

7 PROGRAM ÅRSMØDE PART I Venue: Maabjerg Energy Concept, Nupark 51, 7500 Holstebro Morgenkaffe og registrering Velkomst v/ Peter Jorsal, Fjernvarmeindustrien Velkomst v/ Jørgen Udby, bestyrelsesformand, Maabjerg Energy Concept Præsentation af Maabjerg Energy Concept v/ Knud Schousboe, Struer Forsyning Rundvisning på Maabjerg biogasanlæg og Maabjerg affaldsforbrændingsanlæg ÅRSMØDE PART II Venue: Nørre Vosborg, Vembvej 35, 7570 Vemb Frokost Velkomst v/ Lars Gullev, Fjernvarmeindustrien Præsentation af fjernvarmebranchens rapport v/ Lars Hummelmose, Fjernvarmeindustrien Politisk reaktion på rapporten Flemming Kielgast, Aalborg Forsyning Kristian Beyer, Frederiksberg Forsyning Stig Niemi Sørensen, Enopsol Göran Wilke, EXERGI Partners Nils Villemoes, foredragsholder Debat (ordstyrer Peter Heymann Andersen) Generalforsamling i FIF Marketing eller Rundvisning på Nørre Vosborg Networking Velkomstdrink efterfulgt af middag (Under middagen får vi fortællingen om hvordan Nørre Vosborg fik fjernvarme fremfor egen varmecentral)

8 Tilmelding FJERNVARMEINDUSTRIENS 3. ÅRSMØDE, 11 september 2014 Årsmøde 11. september 2014, Maabjerg Energy Concept, Nupark 51, 7500 Holstebro, og Nørre Vosborg, Vembvej 35, 7570 Vemb, pris kr pr. deltager: Person(er): Aftenarrangement 11. september 2014, Nørre Vosborg, Vembvej 35, 7570 Vemb, pris kr. 900 pr. deltager: Person(er): Overnatning i enkeltværelse samt morgenkomplet, pris kr. 800,00 pr. deltager: Person(er): Hele arrangementet som specificeret ovenfor til en samlet pris af kr ,00 pr. deltager: Person(er): Firmanavn og adresse (stempel): Faktura fremsendes ca. 1 uge før afholdelse af mødet. Tilmelding indsendes senest 18. august 2014 til: DBDH Stæhr Johansens Vej Frederiksberg