- fortid og fremtid V. Leon Lerborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- fortid og fremtid V. Leon Lerborg"

Transkript

1 Styringsparadigmer - fortid og fremtid V. Leon Lerborg Konsulentprogrammet Konference, Middelfart 12. august 2013

2 Min baggrund COWI Institutional planner SDU Adjunkt Momentum Direktør Finansministeriet Modernisering af den offentlige sektor Konsulent Capacent Konsulent Konsulent Chefkonsulent

3 IFOS Institut for Offentlig Styring Seniorforsker Om design af offentlige organisationers styringsmiks Ejer Analyser Organisationsudvikling Foredrag Ekstern lektor Underviser Vejleder Censor MOBIL: HJEMMESIDE: BLOG:

4 Leon Lerborg seneste publikationer Lerborg, Leon (2010), Dialog om ledelse, Økonomistyring & Informatik. - Årg. 25, nr. 6 (2009/2010). S Lerborg, Leon. (2011). Styringsparadigmer i den offentlige sektor. 2. udg. København. DJØFs Forlag Lerborg, Leon (2011), Fire moderniseringsstrategier for den offentlige sektor, in Jens Jonatan Steen (2011). Velfærd med et menneskeligt ansigt - Fremtidens styringsparadigmer i den offentlig sektor, København. Frydenlund Lerborg, Leon (2012), Styring, kontrol og evidens, Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift nr pp Lerborg, Leon (2012), Kommunikation på tværs. Når faggrænser krydses. Handelshøjskolens Forlag. Lerborg, Leon (2012). Ledelse gennem tvivl. In Kim Gørtz & Mette Mejlhede, Forstandig ledelse - Erfaringsbaserede refleksioner og filosofiske synsvinkler, DJØF s forlag

5 Styringsparadigmer

6 Flad struktur Præcedens Situationsbestemt ledelse BUM Regler Handleplaner Assertion Best practice Konfliktløsning Inddragelse Forandringsledelse Videreuddannelse Stillingsbeskrivelse Arbejdsklimaundersøgelse Hierarki Deregulering Arbejdsdeling OPP Minnesotakur Standarder Frit valg Motivation Ja og...! Kontraktstyring Evidens MUS Efteruddannelse Proceskonsulenter GRUS Decentralisering Cirkulære spørgsmål Udlicitering De 9 intelligenser Peers review Afbureaukratisering

7 Mennesker Drømme Det relationelle paradigme Anerkendelse og positivitet GRUS Ja og...! Reflekterende teams Forskellige perspektiver Cirkulære spørgsmål Fornyelse BUM Ny Løn Privatisering NPM - marked Konkurrence Selvejende institutioner OPP Innovation og effektivitet Deregulering Frit valg Bestyrelser Resultatstyring Økonomiske Udlicitering incitamenter Decentraliseringer Motivation Standarder Decentralisering Stillingsstruktur Inddragelse Værdibaseret ledelse Minnesotakur Supervision Det professionelle paradigme Autonomi Faglighed og normer Peers review De 9 intelligenser Efteruddannelse Empowerment Tradition Afbureaukratisering Benchmarking Kvalitetsindikatorer Revision Orden Regler Arbejdsdeling Tilsyn NPM - kontrakt Best practice Kontrakter Dokumentation Præcedens Situationsbestemt Flad struktur Konfliktløsning ledelse Arbejdsklimaundersøgelse Workshops Det humanistiske paradigme Teambuilding Konfliktløsning Mennesker MUS Forandringsledelse Proceskonsulenter Uformel organisation og omsorg Assertion Kulturanalyse Videreuddannelse Stillingsstruktur Stillingsbeskrivelse Overenskomster Handleplaner Resultater og dokumentation Kontraktstyring Det bureaukratiske paradigme Formalisering og hierarki Evidens Hierarki Møder Love Systemer

8 Har vi brug for nye styringsteknologier? NEJ!

9 9 Det makroskopiske krydspres

10 Alternativ: Overbelastningstesen

11 Det makroskopiske krydspres POLITIKERE Uholdbare løsninger INTERESSEOR GANISATIONER Krav Forvaltninger STYRINGS- TEKNOLOGIER Institutioner Bureaukrati BRUGERE/ BORGERE Pseudo-- løsninger MASSEMEDIER

12 1. Anvend de enkelte styringsteknologier mere professionelt

13

14 14 2. Husk at se på dem, der håndterer styringsteknologierme

15 Hvor brænder tampen?

16 3. Kombiner styringsparadigmer kontekstuelt

17

18 18 4. Dialog med de professionelle

19 De professionelle i fokus Humanistiske paradigme Personaleledelse NPM-kontrakt Resultater Evidens NPMmarked Effektivitet Fornyelse Professionelle paradigme Viden Relationsparadigmet Medarbejderfokus Alternative perspektiver Metafagligt paradigme Fag-faglig kritik Evidens Bureaukratisk paradigme Overenskomster Økonomi Koordination

20 Fire motivationstyper Idealisten Arbejder for at frelse verden en større sag Selvmotiverende Internaliserede værdier Selvledende Pragmatikeren Arbejdet er væsentligt men ikke hele livet! Der skal være en balance mellem arbejde og privatliv Motiveres af faglige normer, kolleger, anerkendelse, løn lidt af hvert! Fagpersonen Vil opnå resultater og anerkendes for dem Realiserer sig selv via arbejde Søger sandhed, eksponering, selvudvikling og lignende Internaliserede værdier Selvledende Lønarbejderen Arbejde er et middel til at tjene penge, som er et middel til det væsentligste liv: Udenfor arbejdspladsen Der skal være balance mellem indsats og løn! Inspireret af Helle Hein

21 5. Inddrag tabuteorier 21

22 Irrationalitet De teoretiske trends irrationalitet og divergens! Divergens Minimalistisk styring Politisk styring Rationalitet Dialogisk styring Kontrolleret styring Konvergens Eksisterende styringsparadigmer