Avu-didaktik og pædagogisk ledelse. de lært det? Målbevidst undervisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Avu-didaktik og pædagogisk ledelse. de lært det? Målbevidst undervisning"

Transkript

1 Avu-didaktik og pædagogisk ledelse 4. august 2015 Titel Jeg har sagt det, men har de lært det? Målbevidst undervisning tendenser i ny forskning om uddannelse Slides på Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard

2

3 Indhold og mål Mål At deltagerne har et overblik over de generelle tendenser ifht. målstyring og kompetenceorientering At deltagerne har overvejet og diskuteret hvad målstyring er, og taget foreløbig stilling til hvordan en kompetenceorienteret undervisning ser ud på AVU Indhold Hvorfor skole? Det 21. århundredes kompetencer Udfordringer i videns- og netværkssamfundet Kompetencer og kompetenceorienteret undervisning Konkrete eksempler på kompetenceorienteret undervisning Fokus på mål Hvorfor og hvad er målstyret undervisning Hvordan arbejder man målbevidst?

4 Hvor skal vi hen? De primære formål med reformen var at: Indføre målstyring frem for indholdsstyring i fagene Forbedre fastholdelsen af kursister Styrke deltagelsen i avu Øge kursisternes gennemførelse Skabe bedre faglig sammenhæng mellem avu og hf, men også mellem avu og FVU, de almengymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne Skabe større fleksibilitet og overskuelighed for avukursisterne i forhold til niveauer og fag Styrke kvalitetsarbejdet på institutionerne. EVA: Almen voksenuddannelse Evaluering af reformen fra 2009

5 Hvorfor holder vi skole? Tilværelsesoplysning Dannelse Forberedelse til arbejdslivet At lære de grundlæggende færdigheder At kunne fagene At blive samfundsborger, arbejder og menneske

6 Hvad synes I? Hvad er målet med jeres undervisning? Hvordan når vi det mål? Summe i 3 minutter

7 Nye bud på hvad det vil sige 21st century skills-bevægelsen En generel bevægelse i mange lande og i hele vores uddannelsessystem

8 Partnership for 21st Century Skills

9 Interdisciplinære temaer weaving 21st century interdisciplinary themes into core subjects Global awareness Financial, economic, business and entrepreneurial literacy Civic literacy Health literacy Environmental literacy

10 Tværfaglige kompetencer How-Online-Education-Builds-Career-Readiness-with-the-4-Cs.aspx

11 Assessment and teaching of 21 Century Skills st

12 OECD DeSeCo

13 PISA

14 Og i Danmark Handlekompetence

15 Så hvad er målet? At eleverne bliver i stand til at håndtere udfordringer i situationer. Som borger Som arbejder Som person Som æstetiker Som forbruger Som lærende

16 Uddannelsens formål 1. Almen voksenuddannelse har til formål at styrke voksnes muligheder for videre uddannelse og at fremme deres interesse for at uddanne sig. Uddannelsen udbydes som undervisning i enkeltfag, der afsluttes med prøver og eksamen efter national standard. Stk. 2. Almen voksenuddannelse skal styrke kursisternes faglige indsigt, viden og kompetencer samt deres kritiske sans. Gennem uddannelsen skal kursisterne tilegne sig mundtlige og skriftlige udtryksmåder, der sætter dem i stand til at kommunikere nuanceret og målrettet. Kursisterne skal tillige lære at anvende forskellige arbejdsformer, og deres kreative og innovative evner skal udvikles. Stk. 3. Undervisningen bygger på åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Undervisningen tilrettelægges, så kursisterne styrker deres forudsætninger for aktiv medvirken i et demokratisk samfund. Uddannelsen skal bidrage til, at kursisterne med viden og holdninger kan handle i en lokal og global sammenhæng.

17 Verden er ikke som i forgårs

18 Eksempler på udfordringer i vidensog netværkssamfundet Ansigtsløs kommunikation Informationssøgning Læsning på skærm af ikoner, layout, design, hypertekst osv. Kommunikationskritisk kompetence Søgeord, vurdering af søgeresultatside, vurdering af fundne sider Læsning af multimodale tekster Konflikt i , digital mobning, samarbejde osv. Integrerede reklamer, gamification, vurdering af tekstproducenters interesser og mål osv. Produktion af multimodale tekster Hjemmesider, pjecer, plakater osv.

19 Eksempler på udfordringer i vidensog netværkssamfundet II Borger og forbruger i netværkssamfundet Varekøb og finansiering Hvad er mine økonomiske muligheder? Hvad skal jeg vælge? Deltagelse i politisk debat Valg af mobilabonnement, kviklån Privatøkonomisk planlægning Digitale fodspor, data mining, digital borgerservice, deltagelse i digitale offentlige rum osv. Vurdering af statistik og økonomiske argumenter Teknologikritik og -forståelse Vurdering og valg af teknologi

20 Hvordan forbereder vi eleverne på dette?

21 Ved at undervise kompetenceorienteret Hvad er kompetencer? At have udviklet kompetence er at have fornemmelse for, hvad udfordringerne i en given situation består i, det at afgøre, hvilken form for reaktion der lever op til disse udfordringer samt det at sætte sig selv i scene, når reaktionen skal føres ud i livet, ofte ved bl.a. at drage nytte af en række erhvervede færdigheder. (Højgaard 2005) Kompetencer består i At kunne håndtere udfordringer i situationer At vide (bevidst eller ubevidst) hvad der skal til eller kunne finde ud af det At have færdigheder, viden, motivation/vilje til at udføre det der skal til (og synes det er vigtigt og rigtigt) Kompetencer udvikles (bl.a.) gennem faglige tilgange, metoder og begreber

22 Fagene og kompetencer Hvilke situationer har fagligt indhold fra jeres fag? Hvilke kompetencer kan jeres fag bidrage til at kursisterne udvikler? Summe i 3 minutter

23 Hvad med det faglige indhold? Det faglige indhold er ikke bare tekster og resultater Det faglige indhold er Et fagligt blik på verden Faglige interesser og spørgsmål En tilgang til (et udsnit af) verden Fagbegreber, faglige procedurer og faglige metoder

24 To eksempler på kompetenceorienteret undervisning

25 Inquiry based science education

26 Avisredaktion med Ekstra Bladet Redaktionen

27 Strukturering og planlægning

28 Planlægning: Organisering

29 Forberedelse (ideudvikling, research)

30 Interaktive assistenter

31 Interaktive assistenter II Computeren stiller nogle gennemtænkte spørgsmål, så eleven tænker videre Computeren integrerer elevens respons i den videre proces Præsenterer faglige begreber og metoder undervejs integreret

32 Assistentrapport

33 Skabelon, respons og korrektur

34 Faglighed i kompetenceorienterede forløb? Hvilke scenariedidaktiske forløb kan I udvikle til jeres kursister i jeres fag Som har kompetenceudvikling som mål Og introducerer faglige begreber, metoder og tilgange så kursisterne kan bruge dem og derigennem se meningen med dem? Summe i 4 minutter

35 Hvordan sikrer vi at kursisterne lærer noget i scenariedidaktiske forløb? Fokus på mål

36 Hvorfor målstyret undervisning? John Hattie (2009): Visible Learning, p. 162

37 Hvad er målstyring Flytte opmærksomheden fra hvad vi har undervist i, til hvad kursisterne har lært fra tekster og faglige procedurer til kompetencer til at håndtere udfordringer i situationer

38 Hvad målstyring ikke er (eller bør være) Mål er ikke kun det der kan måles Mål er ikke simple, men må godt være enkle Mål er ikke instrumentelle Mål er ikke det eneste kursisterne lærer Mål er ikke ufleksible

39 Hvad målstyring er (eller bør være) Mål er noget vi sigter efter, styrer efter Mål er til at forstå Om vi har nået et mål, beror på en fortolkning Det samme mål kan være meget forskelligt for forskellige personer Et mål kan nås på mange måder Hvis vi når et mål, står det næste klar Mål er en hjælp for lærere og kursister

40 Så lad os være målbevidste! Gennem at overveje: Hvorfor skal mine kursister lære dette? Hvad kan mine kursister gøre for at lære dette? Differentiere mål Der er både gøre-mål, produkt-mål og læringsmål Forskellige (grupper af) kursister kan deltage i samme arbejdsproces, men have forskellige gøre-, produkt- og læringsmål

41 Hvordan arbejder man målbevidst? Vejledning om målstyring og evaluering (UVM 2010), s. 18f. Læreren udvælger et mål fra læreplanen og sætter præcise ord på den konkrete viden/færdighed/kompetence, der skal læres Læreren analyserer det valgte mål, så det bliver synligt, hvilke faglige elementer kompetencemålet består af Læreren afgør, i hvilken rækkefølge der skal arbejdes med de faglige elementer som mål for undervisningen Læreren formulerer de aktuelle delmål for kursisternes læring Læreren tilrettelægger undervisningen på grundlag af målene og formulerer gerne sammen med kursisterne kriterier, der kan vise, hvor kursisterne befinder sig i læreprocessen Kursisterne øver, træner, kommunikerer, evaluerer på baggrund af kriterierne og implementerer den nye viden gennem fokuseret brug og træning Læreren stiller opgaver på nye taksonomiske niveauer og giver vejledning, så kursistens nye viden og kunnen etableres og får dybde og volumen Færdigheden/kompetencen udvikles gennem brug: Nye opgaver stiller krav om brug af den etablerede færdighed/kompetence og med tiden om inddragelse af andre/flere/eksisterende færdigheder og kompetencer og igen kan nye mål og kriterier vise vej mod ny læring som hæftes på eksisterende.

42 Pjece til Forenklede Fælles Mål 1)Planlægning 2)Gennemførelse 3)Evaluering

43 Planlægning Omsætning til konkrete læringsmål for undervisningsforløb Valg af undervisningsaktiviteter Hvilke undervisningsaktiviteter fremmer elevernes læring? Tegn på læring Hvad er det nye, eleverne skal lære? Hvad skal eleverne kunne og vide ved afslutningen af et undervisningsforløb? Hvad viser, at eleverne har nået læringsmålene? Evaluering Hvor befinder eleverne sig i forhold til de nedbrudte mål?

44 Konkretisering med målpil Konkret mål Tegn 3 Tegn 2 Tegn 1

45 Eksempel fra målpil.dk

46 Lærere og kursister vurderer i hvilket omfang målene er nået

47 Målstyrede kompetenceorienterede undervisningsforløb Vi arbejder med noget Opgaverne er autentiske, relevante og sociale og derfor ofte omfattende Vi sætter et produktmål Vi lærer noget Vi sætter et læringsmål Det giver mening og derfor motivation Det giver kompetencer så vi kan noget vi ikke kunne før Vi evaluerer og giver og får feedback Er vores arbejdsproces god? Er vores produkt (på vej til at blive) godt? Hvordan kan vi gøre det bedre? (vi taler fagsprog!) Hvad har vi lært? Hvad mangler vi at lære for at få et bedre produkt og kunne løse opgaven bedre?

48 Skitser et målstyret, kompetenceorienteret forløb På baggrund af jeres overvejelser over kompetencer jeres fag kan bidrage med Skitser et forløb hvor kompetencerne kan komme i spil Overvej hvad der kan være faglige mål Hvilke tegn på læring vil I kunne kigge efter? Summe få minutter

49 Tak for nu Og lidt læsestof...