BUDSTIKKEN. Oktober 2014 / 38. ÅRGANG / NR. 3. Når arv er en hjertesag i levende live. Hjemløsning i Lindevangen og Lærkehøj

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUDSTIKKEN. Oktober 2014 / 38. ÅRGANG / NR. 3. Når arv er en hjertesag i levende live. Hjemløsning i Lindevangen og Lærkehøj"

Transkript

1 Oktober 2014 / 38. ÅRGANG / NR. 3 BUDSTIKKEN KFUKs Sociale arbejde mener... Hjemløsning i Lindevangen og Lærkehøj Når arv er en hjertesag i levende live

2 KÆRE LÆSER En varm sommer går nu på hæld, men vi har ikke holdt siesta i varmen. Tværtimod. Af Helle Jarlmose, generalsekretær KFUKs Sociale Arbejde KFUKs Sociale Arbejdes landsformand har fået sin egen klumme i Budstikken. Læs om evalueringen af den norske sexkøbslov. I KFUKs Sociale Arbejde er vi i fuld gang med opgaverne. Flere nye projekter er sprunget ud i løbet af sommeren, og der sker mange spændende ting. F.eks. er vi i samarbejde med Aalborg Kommune i gang med at starte et nyt tilbud til kvinder i prostitution op, som en del af regeringens Exit Prostitution projekt. Involveringen i Aalborg kræver helt nye kræfter og rammer, da vi ikke før har arbejdet med kvinder i prostitution i det nordjyske. Det kan du læse mere om på side 5, og hvis du har lyst og overskud til at involvere dig i projektet, kan du her også læse, hvordan det er muligt. Et andet nyt projekt blev indviet den 3. september. Hjemløsning hedder det nye barn og er i første omgang et beskyttet værksted, som Den selvejende institution Lindvangen har startet op sammen med Frederiksberg Kommune. Her kan hjemløse og tidligere hjemløse få beskæftigelse i værkstedet eller ejendomsserviceafdelingen, hvor de inden for fleksible tider kan arbejde. Det er håbet, at Hjemløsning på sigt kan udvikle sig til en egentlig socialøkonomisk virksomhed. Du kan læse mere om Hjemløsning på næste side. Som noget nyt i Budstikken har vores landsformand, Lisbeth Trinskjær, fået sin egen klumme, hvor hun fremover vil dele nogle af KFUKs Sociale Arbejdes politiske holdninger med Budstikkens læsere. Denne gang kan du læse organisationens reaktion på evalueringen af den norske sexkøbslov, der udkom i slutningen af august. Endelig har vi også kastet et tilbageblik på generalforsamlingen i juni og er stolte af at kunne præsentere to nye landsbestyrelsesmedlemmer. God læselyst. BUDSTIKKEN udgives af KFUKs Sociale Arbejde Redaktion: Helle Jarlmose (ansvarshavende) Pernille Kjær Jessen og Trine Kamper Nielsen Henvendelser bedes rettet til: 2 KFUKs Sociale Arbejde LANDSBESTYRELSE: Lisbeth Trinskær, Bagsværd, formand; Connie Yilmaz Jantzen, Brønshøj, næstformand; Olaf Ingerslev, Hellerup, kasserer; Anne Marie Boile Nielsen, Hvidovre; Janie Olsen, Bagsværd; Henriette Pedersen, Odense; Merete Dige, Frederiksberg; Pernille Vigsø Bagge, Løgstør; Ina Winther Groth, Borup og Birgitte Thyssen, Frederiksberg, suppleant. BUDSTIKKEN 3 / 2014 HOVEDKONTOR: Helle Jarlmose, generalsekretær, tlf , Tina Bresson, regnskabschef, tlf , Susanne Exner, indsamlingschef, tlf , Pernille Kjær Jessen, kommunikationskonsulent, tlf , Anne Dyppel, regnskabsmedarbejder, tlf , Elisabeth Lumbye, lønassistent, tlf , Trine Kamper Nielsen, organisationsog marketingskoordinator, tlf , Sofie Mathilde Munk, studentermedhjælper, tlf , Marie Louise Kirring Løvengreen, udviklingschef, tlf , KONTAKTADRESSER: KFUKs Sociale Arbejde, Niels Hemmingsens Gade 10, 2. sal, 1153 København K, tlf kl , giro Reden København, København V Konstitueret leder: Bettina Bach Reden International, København V Krisecenter for handlede kvinder Konstituerede ledere: Malene Muusholm og Leyla Madsen Reden Odense, Odense C Leder: Mette Guul, Reden Aarhus, Aarhus C Leder: Joan Fisker Hougaard Exit-kollegiet, København Ø Leder: Malene Brix Pilegaard, Svanegrupperne, København Ø Leder: Bettina Bach Lindevangen, Frederiksberg Forstander: Søren Romar Daglig leder: Annette Mainz Lærkehøj, Frederiksberg Forstander: Søren Romar Daglig leder: Mikael Christiansen Kontaktcentret Vesterbro, København V Forstander: Liselotte Fredholm TopGenbrug, Istedgade 57, 1650 København V, tlf Man.-fre Vestergades Genbrug, Vestergade 14, 7600 Struer, tlf Man.-fre Lør

3 KFUKs Sociale Arbejde mener: HJEMLØSNING Hjemløsning hedder Lindevangen og Lærkehøjs nye barn, der blev præsenteret 3. september. Norsk forbud mod købesex virker Danmark halter pinligt bagefter Af Lisbeth Trinskær Det norske forbud mod købesex har reduceret omfanget af handel med mennesker og har samtidig ikke medført øget vold mod kvinder, som kritikere ellers havde advaret imod. Det viser den evaluering af den norske lov, som på bestilling af den norske regering udkom den 11. august. I Sverige har forbuddet imod køb af sex ifølge evalueringen haft samme positive effekt samt markant ændret unges holdninger til at købe andre mennesker til sex. Loven virker altså efter hensigten, og det betyder, at sexkunder og menneskehandlere nu kun i Danmark har frit spil. Danmark er det eneste land i Skandinavien, der stadig tillader køb af seksuelle ydelser. I Danmark er prostitution allerede defineret som et socialt problem, men trods tidligere løfter om at forbyde købesex, har regeringen skudt alle drøftelser om et forbud til hjørnespark. Det ville være dejligt, hvis de danske politikere turde vise mod til at følge efter de øvrige skandinaviske lande. Ellers risikerer Danmark at ende som nordens prostitutionsmekka. Og selvom vi er stolte af vores frisind, er der vel trods alt grænser for, hvor tolerante vi har lyst til at være på andres bekostning og med ødelagte mennesker i kølvandet. Den norske evaluering understøtter de svenske erfaringer. Det burde være tilstrækkelig dokumentation for, at alle gode sociale indsatser målrettet kvinder i prostitution står så markant stærkere, hvis de bliver suppleret af et forbud imod køb af sex. KFUKs Sociale Arbejde efterlyser politisk mod til at tage den nye viden alvorligt. Af Pernille Kjær Jessen Hjemløsning er i første omgang et beskyttet værksted, som Lindvangen og Lærkehøj har startet op sammen med Frederiksberg kommune. Med Hjemløsning udvider Lindevangen og Lærkehøj tilbuddet til borgere, der er udfordret af særlige sociale problemstillinger herunder blandt andet hjemløshed. Hjemløsning tilbyder borgerne meningsfulde aktiviteter i dagligdagen, via fleksible praktiske opgaver og fleksibel arbejdstid. Hjemløsning sælger i første omgang ydelser af håndværksmæssig karakter, samt varetagelse af diverse arbejdsopgaver hos private, erhvervslivet og til kommunens institutioner. Hjemløsning blev indviet med taler af blandt andre Lindevangen og Lærkehøjs bestyrelsesformand, Kirsten Lund Larsen, og Socialudvalgsformanden i Frederiksberg Kommune, Pernille Høxbro. Kirsten Lund Larsen roste bl.a. Lærkehøj og Lindevangen for deres kreativitet i forhold til at beskæftige borgerne og udvikle tilbud for dem. Efter hende talte Pernille Høxbro, som blandt andet lagde vægt på, at på Frederiksberg skal der være plads til alle, og at fællesskabet også rummer bydelens hjemløse borgere og deres behov. Samtidig udtrykte Pernille Høxbro håbet om og tiltroen til, at Hjemløsning på sigt kan udvikle sig til en egentlig socialøkonomisk virksomhed. Læs mere på HVAD ER EN SOCIAL- ØKONOMISK VIRKSOMHED? Samfundsnyttigt formål: Socialøkonomiske virksomheder arbejder for at fremme et socialt, sundhedseller miljømæssigt formål. Det kan være alt fra beskæftigelse af udsatte grupper, børnepasning, uddannelse, pleje af ældre og miljøfremmende formål Egenindtjening: Socialøkonomiske virksomheder får hele eller dele af deres indtjening gennem salg af produkter eller ydelser. Man kan dog supplere dette med tilskud fra puljer eller fonde Geninvestering: Et eventuelt overskud geninvesteres i formålet eller i udviklingen af virksomheden, og der er fuld gennemsigtighed med, hvad der sker med fortjenesten. BUDSTIKKEN 3 /

4 Udover at skrive sit testamente så plejer arv ikke at være noget, man beskæftiger NÅR ARV ER EN HJERTESAG imens vi er i live sig særligt med, mens man stadig er i live. Men sådan er det ikke for Helge Larsen. Af Susanne Exner Helge er sprællevende og usædvanlig aktiv for sine 87 år. En væsentlig del af hans tid går med at engagere sig i de projekter, som egentligt først skulle have nydt godt af hans arv efter hans død. Helge har derfor fulgt tilblivelsen af vores nye gråzoneprostitutionsprojekt tæt de sidste år. I 54 år levede Helge sammen med sin kone Edel, fra de blev gift i 1955 til Edel døde i Det var et hårdt slag for Helge at miste Edel, og det tog på livsmodet. Helge besluttede at bruge resten af sit liv på at ære Edels minde. Efter at Edel kom i KFUM & KFUK s fællesbestyrelse fra fik hun nærmere kendskab og stor interesse for arbejdet blandt prostituerede blandt andet. Af samme grund havde Helge og Edel allerede for mange år siden indsat arbejdet for prostituerede kvinder i KFUKs Sociale Arbejde i deres fælles testamente. Edel havde altid haft et stort ønske om, at der skulle startes et nyt tilbud op for prostituerede unge kvinder i Jylland, helst Esbjerg. Det kunne næsten ligne et skæbnens sammentræf, at Helge henvendte sig, imens vi både var parate til at starte nyt tilbud op i Jylland og i gang med at tegne stregerne til et helt nyt projekt med fokus på forebyggelse af prostitution blandt unge. Helges ønske om at projektet skulle lykkes var så stort, at han tog et lån i sit hus, og vi startede de første snakke om, hvad han drømte om, at hans og Edels arv skulle bruges til at skabe. KFUKs Sociale Arbejde har således nydt godt af, at Helge hele sit liv har været en engageret ildsjæl, der turde gå ind i et nyt projekt, længe før det havde taget endelig form. Når KFUKs Sociale Arbejde nu står foran at starte et nyt tilbud til prostituerede kvinder i Aalborg, og gråzoneprostitutionsprojektet er i gang med de indledende øvelser, så skyldes det blandt andet Helges engagement samt hans og Edels arv, der er med til at sætte gang i de drømme, vi deler. Du gav os o Herre en lod af din jord Nogen tid efter Edels død begyndte glæden i hverdagen at vende tilbage, og Helge gik blandt andet i gang med at synge og at skrive sine erindringer. Bogen blev udgivet her i foråret og vidner om et socialt engagement, der i Helges tilfælde er en livsvarig bacille, der stadig ruller lige stærkt i blodet. Testamenteringen til KFUKs Sociale Arbejde, før jeg dør, er en måde at holde Edels minde i live på. Jeg er sikker på, at hun kigger ned på mig og bifalder den måde, pengene bliver brugt på, fortæller Helge. Vil du være frivillig? Hver gang vi har startet en ny Rede, har vi været afhængige af, at frivillige hænder har hjulpet til. Både i forhold til indholdet, til rammerne og til at skaffe midlerne. Når vi starter et nyt tilbud i Aalborg, så er det ikke anderledes. Vi har brug for al den hjælp, vi kan få. Har du noget at byde ind med, eller kender du nogen, der har lyst til at være pionerer, så vil vi meget gerne høre fra dig. VI KAN BLANDT ANDET BRUGE HJÆLP HER: Sundhedsfagligt personale. Til vores sundhedsklinik har vi brug for sundhedsfagligt personale. Hvis du er læge, sygeplejerske, jordemor eller fysioterapeut, så har vi hårdt brug for dig som frivillig! Frivillige, der kan have vagter. Det kan både dreje sig om at drikke en kop kaffe og tale med kvinderne, så det faglige personale kan koncentrere sig om at hjælpe kvinderne. Det kan også være til at følge kvinderne, når de skal til noget, hvor det kan være rart at have en, der kan være der. Har du lyst til at blive engageret i arbejdet med brugerne, så sig til. 4 BUDSTIKKEN 3 / 2014

5 ENDELIG ET NYT TILBUD I NORDJYLLAND for kvinder i prostitution Af Susanne Exner Når man kommer nord for Aarhus, eksisterer der faktisk ikke på nuværende tidspunkt et ikke-offentligt tilbud til mennesker i prostitution eller mennesker med mén og skader efter et liv i prostitution. Derfor har vi længe ønsket at lave et tilbud i Nordjylland, og nu bliver den drøm til virkelighed. Det er en stor fordel at have et godt samarbejde med den aktuelle kommune, hvis man ønsker et langtidsholdbart projekt, og Aalborg kommune har været en god og konstruktiv samarbejdspartner i opstartsfasen. Men vi er også afhængige af andre gode samarbejdspartnere. Det viste sig, at KFUM og KFUKs fine hus i Danmarksgade i Aalborg rummer lokaler, som er helt perfekte til vores formål og vi har kunnet lave en aftale om at benytte dele af huset. Al denne velvilje kombineret med en ildsjæl som Helge Larsen (side 4) betyder, at de mest nødvendige rammer nu er på plads, og vi kan se arbejdet tage form. Opsøgende arbejde og Exit Med rammerne på plads er vi parate til at fylde indhold i lokalerne. Det nye tilbud i Aalborg vil blive udgangspunkt for opsøgende arbejde i hele Nordjylland, som vil foregå på bordeller, klinikker, barer og omkring gade- og escortlignende prostitution. Vi vil have fokus på rådgivning, omsorg og følgeskab med kvinder, der ønsker at forla- de prostitution. Det er vores vision at samle alle de gode erfaringer fra Reden i Aarhus, Odense og København samt Reden International i en helt ny type Rede i Aalborg. Samarbejdet med Aalborg kommune fokuserer specielt på exit-programmer, da Aalborg ønsker at gøre en særlig indsats for at få kvinder ud af prostitution. I dette samarbejde er det en fordel, at vi også kan henvise kvinder til kommunens CTI forløb. Sundhedstilbud for kvinder i prostitution Vi ønsker også at starte et sundhedstilbud især for udenlandske kvinder i prostitution, som ikke har adgang til det danske sundhedsvæsen. Vores gode erfaringer fra København med sundhedsrådgivning fra frivillige læger og sygeplejersker ønsker vi også at etablere i Aalborg. Hvor det er muligt med brobygning til de offentlige sundhedstilbud. Projekter i støbeskeen KFUKs Sociale Arbejde påbegynder nogle af de nye projekter i Aalborg i efteråret Tidligere erfaringer viser, at nye behov opstår, så snart arbejdet er i gang. Vores medlemmer er en uundværlig hjælp i de nye tiltag. Vi får travlt i Aalborg i resten af 2014 og 2015, og vores medlemmers input, gode idéer og støtte i alle former er meget velkomne. Vi vil have fokus på rådgivning, omsorg og følgeskab med kvinderne HVAD ER ET CTI FORLØB? CTI står for Critical Time Intervention. Hensigten er gennem samarbejde med borgeren at sætte hende i stand til selv at handle og opnå kontrol over sit eget liv. Det benyttes også ift. hjemløshed. Her benyttes metoden til at skabe en vej ud af prostitution. Formålet med CTI forløb for prostituerede er at: - Tilbyde prostituerede, der ønsker at stoppe, en vej ud af prostitution mhp. at sikre et langvarigt løft i deres sociale situation. - Tilbyde udsatte prostituerede en sammenhængende og helhedsorienteret hjælp og støtte, mens de er i prostitution mhp. at forbedre deres aktuelle livssituation Frivillige til aktivitetstilbud. Det kan være, at du er sanglærer, håndarbejdslærer, fodterapeut, frisør, kunstner eller har andre evner, der kunne blive til et gratis tilbud for kvinderne. Diakonalt arbejde. Er du i en kirke, der ønsker at engagere sig, og har I lyst til at være en del af vores diakonale bagland, så sig til. Vi kommer gerne på besøg i jeres kirke og fortæller mere om arbejdet. Fundraising. Vil du hjælpe med at samle ind, så vi også fremadrettet har råd til at blive og udvikle arbejdet i Aalborg, så har vi hårdt brug for dig. Det kan fx handle om små opgaver, som at skaffe produkter til lokalerne, mad og andre daglige fornødenheder og små indsamlinger lokalt. Det kan også være, at du har lyst til at være med til at finde midler til gråzoneprostitutionsprojektet eller svanegrupper til efterværn. Vi har brug for mange forskellige slags frivillige til både små og store opgaver. Vil du inviteres til åbningsreception, arrangementer og oplysning for frivillige, så send os en mail på eller ring til Susanne Exner på BUDSTIKKEN 3 /

6 Gabriella Rehfeld holder oplæg på generalforsamlingen. GENERALFORSAMLING 2014 Af Trine K. Nielsen Gabriella Rehfeld fra Ungemodtagelsen indledte KFUKs Sociale Arbejdes generalforsamling den 21. juni 2014 med et spændende oplæg, hvor hun bl.a. fortalte om de dilemmaer, der er på spil, når man skal rådgive unge mennesker om sex og samliv. Unge mennesker er sårbare, og det er en grænse, der skal overskrides, når man opsøger en som mig for at tale om det, der kan være svært at tale om. Derfor er det vigtigt, at man ikke virker fordømmende eller bedrevidende, sagde Gabriella Rehfeld. Landsformand Lisbeth Trinskjærs beretning blev modtaget med akklamation. Regnskabet for 2013 blev derefter godkendt, og her kan man blandt andet glæde sig over, at TopGenbrug på Istedgade giver et større overskud end forventet, hvilket har påvirket regnskabet positivt. I landsbestyrelsen måtte vi sige farvel til Kirsten Vesterby Fischer og Birgit Morre Pedersen, som har valgt at træde ud af bestyrelsesarbejdet. I stedet blev Ina Winther Groth og Pernille Vigsø Bagge valgt ind. Vi byder dem begge velkommen til vores arbejde. Gabriella Rehfeld er oprindeligt uddannet jordemoder og har været med til at starte Ungemodtagelsen, hvor unge mennesker kan komme og få rådgivning om sex og samliv. Landsbestyrelsesformand, Lisbeth Trinskær, aflægger beretning. 6 BUDSTIKKEN 3 / 2014

7 Nye landsbestyrelsesmedlemmer: Ina Winther Groth til venstre og Pernille Vigsø Bagge. ANDAGT Ina Winther Groth er uddannet jurist og har igennem 3 programperioder arbejdet med EU s Uddannelsesprogrammer. I dag er hun IT- og Økonomiansvarlig for de tre eksisterende EU-programmer, Programmet for Livslang Læring, Programmet for Aktive Unge og det nyeste Erasmus+ program fra Hun har også lignende ansvarsområde for de nordiske programmer (Nordplus) og danske programmer (Kulturaftaler for videregående institutioner og DK-USA for erhvervsuddannelserne). Sideløbende med sit professionelle arbejde har Ina Winther Groth været foreningspolitisk aktiv bl.a. i AFS Interkultur som lokalformand, udvalgsaktiv og fire år som landsformand for organisationen. Derudover som styrelsesmedlem i DUF for AFS. I dag er hun formand for skolebestyrelse og næstformand i idrætsforeningen i lokalområdet. Ina Winther Groth kan bidrage til KFUKs Sociale Arbejde med stor viden om EU systemet (politisk, økonomisk og administrativt), juridisk og økonomisk indsigt, en stærk organisatorisk baggrund og et engagement med udefrakommende tanker og ideer. Pernille Vigsø Bagge er medlem af Folketinget for SF og formand for Folketingets socialudvalg. Hun har været medlem af Folketinget siden Pernille Vigsø Bagge er Cand. Theol. og har tidligere arbejdet som friskolelærer og været aktiv i kommunalpolitik. Pernille Vigsø Bagge har det sidste år bl.a. været med til at sætte mere fokus på fattigdomsproblematikken i Danmark, og hun har været med til at sørge for, at fattigdomsudviklingen i Danmark bliver overvåget og gennemgået. I Folketinget er Pernille Vigsø Bagge bl.a. også kirkeordfører og socialordfører for SF, hvor en af hendes mærkesager er et forbud mod køb af sex. I Landsbestyrelsen kan Pernille Vigsø Bagge bidrage med et stærkt politisk netværk, og erfaring med hvordan beslutningerne bliver taget, pengene bliver fordelt, og lovene bliver vedtaget i Folketinget. Da hun også har været kommunalpolitiker, kan hun også bidrag med en god indsigt i de politiske processer, der fylder i kommunalpolitik. Derudover gør hendes teologiske uddannelse, at hun kan være med til at støtte op om organisationens folkekirkelige grundlag og bagland. Privat bor Pernille Vigsø Bagge i Løgstør med sin mand og 2 døtre. DEN NYE LANDSBESTYRELSE Formand: Lisbeth Trinskjær Næstformand: Connie Yilmaz Jantzen Kasserer: Olaf Ingerslev Medlemmer: Anne Marie Boile Nielsen Janie Olsen Henriette Pedersen Merete Dige Pernille Vigsø Bagge Ina Winther Groth Suppleant: Birgitte Thyssen Af Birgitte Graakjær Hjort, leder af Folkekirkens Videns- og Udviklingscenter, Aarhus En biolog rejste til Australien og tog på opdagelsesrejse for at udforske naturen. Hun fik selskab af en naturvejleder, der tog hende med til en øde egn med særprægede planter og et rigt dyreliv. Fuglene sang i kor som et naturens symfoniorkester. Træer og buske voksede vildt og strakte deres grene stolt mod himlen. Biologen bøjede sig ned og plukkede den ene farverige plante efter den anden. Denne her sagde hun har jeg aldrig set før. I hånden havde hun en blomst, hvis blade var grønne som ædelstene, og hvis stilke var purpurblå som aftenhimlen. Og i midten, hvor knoppen foldede sig ud, var farverne røde som solen, når den gløder. Den havde en duft, der spredte sig som en mild brise. Af alle de planter, jeg har set, er denne her den kønneste udbrød biologen. Hvordan kan den vokse her blandt alle de vilde planter? Joh svarede naturvejlederen. Den australske urbefolkning havde den skik, at når de forlod et landområde for at slå sig ned et nyt sted, brændte de det område af, som de havde beboet. Alle planter blev brændt ned, så området fremstod som ubeboet jord. Den plante, du står med i hånden, har den særlige egenskab, at dens frø kun kan overleve, når planten udsættes for høje temperaturer som f.eks. ved brand. Kun derigennem kan skallerne spire, så der vokser en ny frøkapsel frem, der kan åbne sig og springe ud i blomst. Sådan er der dele af livets skønhed og styrke, der kun kan vokse frem efter en nedbrydning. Det kan være det, der er på færde, hvis vi oplever, at sammenbrud, krise og tab af kontrol kan føre til nye muligheder. Eller hvis vi oplever, at vi mister noget i livet, vi holdt af et arbejde, vi levede og åndede for, en sammenhæng vi hørte hjemme i. Tabet, sorgen og sammenbruddet brændte i os som en fortærende ild. Men noget voksede frem som ellers aldrig ville have set dagens lys. BUDSTIKKEN 3 /

8 Postkort HELÅRSKORT SØ, HAV OG FJORD (3 motiver): kr. 30,- af Bente Lysdahl, 6 dobbelte kort m. kuverter HAVETS FLORA (3 motiver): kr. 10,- af Hildegard Mellerup, 6 dobbelte kort m. kuverter ISFJELDE I DISKOBUGTEN: kr. 15,- af Niels Christian Knutzon, 3 dobbelte kort m. kuverter ÅLØB VED SIDDINGE: kr. 15,- af Bente Lysdahl, 3 dobbelte kort m. kuverter. TISVILDELEJE (3 motiver): kr. 30,- af Jens Balsløw, 6 dobbelte kort m. kuverter MANGFOLDIGHEDENS DRØMMETÆPPE: kr. 30,- foto af broderi med bidrag fra Redens kvinder, 6 dobbelte kort m. kuverter ROSER (3 motiver): kr. 35,- af Maja Lisa Engelhardt, 6 dobbelte kort m. kuverter HILSEN FRA STRANDEN: kr. 5,- af Hildegard Mellerup, 3 dobbelte kort m. kuverter. FARVEPRAGT (3 motiver): kr. 25,- af Bente Buck, 6 dobbelte kort m. kuverter. GULDSTØV: kr. 20,- af Sara Blase, 3 dobbelte kort m. kuverter GLIMT: kr. 25,- af Simon Aaen, 4 dobbelte kort m. kuverter SKUMRING VED STEJLEPLADSEN: kr. 10,- af Jens Balsløw, 3 dobbelte kort m. kuverter. TELEGRAMKORT ROSER: kr. 20,- af Maja Lisa Engelhardt, 2 dobbelte kort m. kuverter FRANSK SOMMER: kr. 20,- af Niels Christian Knutzon, 2 dobbelte kort m. kuverter JULEKORT EN ROSE SÅ JEG SKYDE: kr. 25,- af Maja Lisa Engelhardt, 3 dobbelte kort m. kuverter JULEAKVARELLER: kr. 15,- af Karen Ellegaard, 3 dobbelte kort med kuverter JULEROSERNES NAT: kr. 18,- af Esben Hanefeldt Kristensen, 3 dobbelte kort m. kuverter DE SKÆVE NISSER: kr. 35,- af Helle Brinch, 6 dobbelte kort m. kuverter GAVEMÆRKER FERRING SØ: kr. 20,- af Niels Christian Knutzon, 6 dobbelte med hul til bånd SNEBÆR OG ÆBLEBLOMST (2 motiver): kr. 20,- af Grethe Troelsen, 6 dobbelte med hul til bånd BOGMÆRKER ROSE: kr. 10,- pr. stk., 7 stk. for kr. 50,- af Maja Lisa Engelhardt Lad kortene bringe glæde ved årets højtider, til fødselsdage, eller når du ønsker at give en særlig opmærksomhed. Der er kort til alle lejligheder med motiver kreeret af dygtige kunstnere. Overskuddet fra kortsalget går til KFUKs Sociale Arbejde. BESTIL DINE KORT PÅ ring på tlf eller send en mail til

9 Har du lyst til at komme indenfor og se, hvad vi laver til dagligt i Reden? Benyt chancen nu! Vi inviterer til foredrag i Reden Aarhus, Reden Odense og Reden København. REDEN ÅRHUS Fredag 10. oktober kl Foredrag v. leder, Joan Hougaard Sjællandsgade 6, 8000 Aarhus C Tilmelding til / REDEN ODENSE Lørdag d. 11. oktober kl Foredrag v. leder Mette Guul Pjentedamsgade 36, 5000 Odense C Tilmelding til / REDEN KØBENHAVN Fredag d. 10. oktober kl Foredrag v. Karen Pedersen Gasværksvej 2, 1656 København V Tilmelding til / Deltagelse i foredrag og rundvisning på Reden koster kr. 100,- Medlemmer deltager for kr. 50,- Hvis man tegner medlemskab i forbindelse med arrangementet, er foredraget gratis. Medlemskab koster kr. 100,- pr. år. Der vil blive serveret kaffe og kage. NB! Foredragene afholdes, inden Reden åbner, så vi ikke forstyrrer kvindernes hverdag. en del af KFUKS SOCIALE ARBEJDE