BUDSTIKKEN. Oktober 2014 / 38. ÅRGANG / NR. 3. Når arv er en hjertesag i levende live. Hjemløsning i Lindevangen og Lærkehøj

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUDSTIKKEN. Oktober 2014 / 38. ÅRGANG / NR. 3. Når arv er en hjertesag i levende live. Hjemløsning i Lindevangen og Lærkehøj"

Transkript

1 Oktober 2014 / 38. ÅRGANG / NR. 3 BUDSTIKKEN KFUKs Sociale arbejde mener... Hjemløsning i Lindevangen og Lærkehøj Når arv er en hjertesag i levende live

2 KÆRE LÆSER En varm sommer går nu på hæld, men vi har ikke holdt siesta i varmen. Tværtimod. Af Helle Jarlmose, generalsekretær KFUKs Sociale Arbejde KFUKs Sociale Arbejdes landsformand har fået sin egen klumme i Budstikken. Læs om evalueringen af den norske sexkøbslov. I KFUKs Sociale Arbejde er vi i fuld gang med opgaverne. Flere nye projekter er sprunget ud i løbet af sommeren, og der sker mange spændende ting. F.eks. er vi i samarbejde med Aalborg Kommune i gang med at starte et nyt tilbud til kvinder i prostitution op, som en del af regeringens Exit Prostitution projekt. Involveringen i Aalborg kræver helt nye kræfter og rammer, da vi ikke før har arbejdet med kvinder i prostitution i det nordjyske. Det kan du læse mere om på side 5, og hvis du har lyst og overskud til at involvere dig i projektet, kan du her også læse, hvordan det er muligt. Et andet nyt projekt blev indviet den 3. september. Hjemløsning hedder det nye barn og er i første omgang et beskyttet værksted, som Den selvejende institution Lindvangen har startet op sammen med Frederiksberg Kommune. Her kan hjemløse og tidligere hjemløse få beskæftigelse i værkstedet eller ejendomsserviceafdelingen, hvor de inden for fleksible tider kan arbejde. Det er håbet, at Hjemløsning på sigt kan udvikle sig til en egentlig socialøkonomisk virksomhed. Du kan læse mere om Hjemløsning på næste side. Som noget nyt i Budstikken har vores landsformand, Lisbeth Trinskjær, fået sin egen klumme, hvor hun fremover vil dele nogle af KFUKs Sociale Arbejdes politiske holdninger med Budstikkens læsere. Denne gang kan du læse organisationens reaktion på evalueringen af den norske sexkøbslov, der udkom i slutningen af august. Endelig har vi også kastet et tilbageblik på generalforsamlingen i juni og er stolte af at kunne præsentere to nye landsbestyrelsesmedlemmer. God læselyst. BUDSTIKKEN udgives af KFUKs Sociale Arbejde Redaktion: Helle Jarlmose (ansvarshavende) Pernille Kjær Jessen og Trine Kamper Nielsen Henvendelser bedes rettet til: 2 KFUKs Sociale Arbejde LANDSBESTYRELSE: Lisbeth Trinskær, Bagsværd, formand; Connie Yilmaz Jantzen, Brønshøj, næstformand; Olaf Ingerslev, Hellerup, kasserer; Anne Marie Boile Nielsen, Hvidovre; Janie Olsen, Bagsværd; Henriette Pedersen, Odense; Merete Dige, Frederiksberg; Pernille Vigsø Bagge, Løgstør; Ina Winther Groth, Borup og Birgitte Thyssen, Frederiksberg, suppleant. BUDSTIKKEN 3 / 2014 HOVEDKONTOR: Helle Jarlmose, generalsekretær, tlf , Tina Bresson, regnskabschef, tlf , Susanne Exner, indsamlingschef, tlf , Pernille Kjær Jessen, kommunikationskonsulent, tlf , Anne Dyppel, regnskabsmedarbejder, tlf , Elisabeth Lumbye, lønassistent, tlf , Trine Kamper Nielsen, organisationsog marketingskoordinator, tlf , Sofie Mathilde Munk, studentermedhjælper, tlf , Marie Louise Kirring Løvengreen, udviklingschef, tlf , KONTAKTADRESSER: KFUKs Sociale Arbejde, Niels Hemmingsens Gade 10, 2. sal, 1153 København K, tlf kl , giro Reden København, København V Konstitueret leder: Bettina Bach Reden International, København V Krisecenter for handlede kvinder Konstituerede ledere: Malene Muusholm og Leyla Madsen Reden Odense, Odense C Leder: Mette Guul, Reden Aarhus, Aarhus C Leder: Joan Fisker Hougaard Exit-kollegiet, København Ø Leder: Malene Brix Pilegaard, Svanegrupperne, København Ø Leder: Bettina Bach Lindevangen, Frederiksberg Forstander: Søren Romar Daglig leder: Annette Mainz Lærkehøj, Frederiksberg Forstander: Søren Romar Daglig leder: Mikael Christiansen Kontaktcentret Vesterbro, København V Forstander: Liselotte Fredholm TopGenbrug, Istedgade 57, 1650 København V, tlf Man.-fre Vestergades Genbrug, Vestergade 14, 7600 Struer, tlf Man.-fre Lør

3 KFUKs Sociale Arbejde mener: HJEMLØSNING Hjemløsning hedder Lindevangen og Lærkehøjs nye barn, der blev præsenteret 3. september. Norsk forbud mod købesex virker Danmark halter pinligt bagefter Af Lisbeth Trinskær Det norske forbud mod købesex har reduceret omfanget af handel med mennesker og har samtidig ikke medført øget vold mod kvinder, som kritikere ellers havde advaret imod. Det viser den evaluering af den norske lov, som på bestilling af den norske regering udkom den 11. august. I Sverige har forbuddet imod køb af sex ifølge evalueringen haft samme positive effekt samt markant ændret unges holdninger til at købe andre mennesker til sex. Loven virker altså efter hensigten, og det betyder, at sexkunder og menneskehandlere nu kun i Danmark har frit spil. Danmark er det eneste land i Skandinavien, der stadig tillader køb af seksuelle ydelser. I Danmark er prostitution allerede defineret som et socialt problem, men trods tidligere løfter om at forbyde købesex, har regeringen skudt alle drøftelser om et forbud til hjørnespark. Det ville være dejligt, hvis de danske politikere turde vise mod til at følge efter de øvrige skandinaviske lande. Ellers risikerer Danmark at ende som nordens prostitutionsmekka. Og selvom vi er stolte af vores frisind, er der vel trods alt grænser for, hvor tolerante vi har lyst til at være på andres bekostning og med ødelagte mennesker i kølvandet. Den norske evaluering understøtter de svenske erfaringer. Det burde være tilstrækkelig dokumentation for, at alle gode sociale indsatser målrettet kvinder i prostitution står så markant stærkere, hvis de bliver suppleret af et forbud imod køb af sex. KFUKs Sociale Arbejde efterlyser politisk mod til at tage den nye viden alvorligt. Af Pernille Kjær Jessen Hjemløsning er i første omgang et beskyttet værksted, som Lindvangen og Lærkehøj har startet op sammen med Frederiksberg kommune. Med Hjemløsning udvider Lindevangen og Lærkehøj tilbuddet til borgere, der er udfordret af særlige sociale problemstillinger herunder blandt andet hjemløshed. Hjemløsning tilbyder borgerne meningsfulde aktiviteter i dagligdagen, via fleksible praktiske opgaver og fleksibel arbejdstid. Hjemløsning sælger i første omgang ydelser af håndværksmæssig karakter, samt varetagelse af diverse arbejdsopgaver hos private, erhvervslivet og til kommunens institutioner. Hjemløsning blev indviet med taler af blandt andre Lindevangen og Lærkehøjs bestyrelsesformand, Kirsten Lund Larsen, og Socialudvalgsformanden i Frederiksberg Kommune, Pernille Høxbro. Kirsten Lund Larsen roste bl.a. Lærkehøj og Lindevangen for deres kreativitet i forhold til at beskæftige borgerne og udvikle tilbud for dem. Efter hende talte Pernille Høxbro, som blandt andet lagde vægt på, at på Frederiksberg skal der være plads til alle, og at fællesskabet også rummer bydelens hjemløse borgere og deres behov. Samtidig udtrykte Pernille Høxbro håbet om og tiltroen til, at Hjemløsning på sigt kan udvikle sig til en egentlig socialøkonomisk virksomhed. Læs mere på HVAD ER EN SOCIAL- ØKONOMISK VIRKSOMHED? Samfundsnyttigt formål: Socialøkonomiske virksomheder arbejder for at fremme et socialt, sundhedseller miljømæssigt formål. Det kan være alt fra beskæftigelse af udsatte grupper, børnepasning, uddannelse, pleje af ældre og miljøfremmende formål Egenindtjening: Socialøkonomiske virksomheder får hele eller dele af deres indtjening gennem salg af produkter eller ydelser. Man kan dog supplere dette med tilskud fra puljer eller fonde Geninvestering: Et eventuelt overskud geninvesteres i formålet eller i udviklingen af virksomheden, og der er fuld gennemsigtighed med, hvad der sker med fortjenesten. BUDSTIKKEN 3 /

4 Udover at skrive sit testamente så plejer arv ikke at være noget, man beskæftiger NÅR ARV ER EN HJERTESAG imens vi er i live sig særligt med, mens man stadig er i live. Men sådan er det ikke for Helge Larsen. Af Susanne Exner Helge er sprællevende og usædvanlig aktiv for sine 87 år. En væsentlig del af hans tid går med at engagere sig i de projekter, som egentligt først skulle have nydt godt af hans arv efter hans død. Helge har derfor fulgt tilblivelsen af vores nye gråzoneprostitutionsprojekt tæt de sidste år. I 54 år levede Helge sammen med sin kone Edel, fra de blev gift i 1955 til Edel døde i Det var et hårdt slag for Helge at miste Edel, og det tog på livsmodet. Helge besluttede at bruge resten af sit liv på at ære Edels minde. Efter at Edel kom i KFUM & KFUK s fællesbestyrelse fra fik hun nærmere kendskab og stor interesse for arbejdet blandt prostituerede blandt andet. Af samme grund havde Helge og Edel allerede for mange år siden indsat arbejdet for prostituerede kvinder i KFUKs Sociale Arbejde i deres fælles testamente. Edel havde altid haft et stort ønske om, at der skulle startes et nyt tilbud op for prostituerede unge kvinder i Jylland, helst Esbjerg. Det kunne næsten ligne et skæbnens sammentræf, at Helge henvendte sig, imens vi både var parate til at starte nyt tilbud op i Jylland og i gang med at tegne stregerne til et helt nyt projekt med fokus på forebyggelse af prostitution blandt unge. Helges ønske om at projektet skulle lykkes var så stort, at han tog et lån i sit hus, og vi startede de første snakke om, hvad han drømte om, at hans og Edels arv skulle bruges til at skabe. KFUKs Sociale Arbejde har således nydt godt af, at Helge hele sit liv har været en engageret ildsjæl, der turde gå ind i et nyt projekt, længe før det havde taget endelig form. Når KFUKs Sociale Arbejde nu står foran at starte et nyt tilbud til prostituerede kvinder i Aalborg, og gråzoneprostitutionsprojektet er i gang med de indledende øvelser, så skyldes det blandt andet Helges engagement samt hans og Edels arv, der er med til at sætte gang i de drømme, vi deler. Du gav os o Herre en lod af din jord Nogen tid efter Edels død begyndte glæden i hverdagen at vende tilbage, og Helge gik blandt andet i gang med at synge og at skrive sine erindringer. Bogen blev udgivet her i foråret og vidner om et socialt engagement, der i Helges tilfælde er en livsvarig bacille, der stadig ruller lige stærkt i blodet. Testamenteringen til KFUKs Sociale Arbejde, før jeg dør, er en måde at holde Edels minde i live på. Jeg er sikker på, at hun kigger ned på mig og bifalder den måde, pengene bliver brugt på, fortæller Helge. Vil du være frivillig? Hver gang vi har startet en ny Rede, har vi været afhængige af, at frivillige hænder har hjulpet til. Både i forhold til indholdet, til rammerne og til at skaffe midlerne. Når vi starter et nyt tilbud i Aalborg, så er det ikke anderledes. Vi har brug for al den hjælp, vi kan få. Har du noget at byde ind med, eller kender du nogen, der har lyst til at være pionerer, så vil vi meget gerne høre fra dig. VI KAN BLANDT ANDET BRUGE HJÆLP HER: Sundhedsfagligt personale. Til vores sundhedsklinik har vi brug for sundhedsfagligt personale. Hvis du er læge, sygeplejerske, jordemor eller fysioterapeut, så har vi hårdt brug for dig som frivillig! Frivillige, der kan have vagter. Det kan både dreje sig om at drikke en kop kaffe og tale med kvinderne, så det faglige personale kan koncentrere sig om at hjælpe kvinderne. Det kan også være til at følge kvinderne, når de skal til noget, hvor det kan være rart at have en, der kan være der. Har du lyst til at blive engageret i arbejdet med brugerne, så sig til. 4 BUDSTIKKEN 3 / 2014

5 ENDELIG ET NYT TILBUD I NORDJYLLAND for kvinder i prostitution Af Susanne Exner Når man kommer nord for Aarhus, eksisterer der faktisk ikke på nuværende tidspunkt et ikke-offentligt tilbud til mennesker i prostitution eller mennesker med mén og skader efter et liv i prostitution. Derfor har vi længe ønsket at lave et tilbud i Nordjylland, og nu bliver den drøm til virkelighed. Det er en stor fordel at have et godt samarbejde med den aktuelle kommune, hvis man ønsker et langtidsholdbart projekt, og Aalborg kommune har været en god og konstruktiv samarbejdspartner i opstartsfasen. Men vi er også afhængige af andre gode samarbejdspartnere. Det viste sig, at KFUM og KFUKs fine hus i Danmarksgade i Aalborg rummer lokaler, som er helt perfekte til vores formål og vi har kunnet lave en aftale om at benytte dele af huset. Al denne velvilje kombineret med en ildsjæl som Helge Larsen (side 4) betyder, at de mest nødvendige rammer nu er på plads, og vi kan se arbejdet tage form. Opsøgende arbejde og Exit Med rammerne på plads er vi parate til at fylde indhold i lokalerne. Det nye tilbud i Aalborg vil blive udgangspunkt for opsøgende arbejde i hele Nordjylland, som vil foregå på bordeller, klinikker, barer og omkring gade- og escortlignende prostitution. Vi vil have fokus på rådgivning, omsorg og følgeskab med kvinder, der ønsker at forla- de prostitution. Det er vores vision at samle alle de gode erfaringer fra Reden i Aarhus, Odense og København samt Reden International i en helt ny type Rede i Aalborg. Samarbejdet med Aalborg kommune fokuserer specielt på exit-programmer, da Aalborg ønsker at gøre en særlig indsats for at få kvinder ud af prostitution. I dette samarbejde er det en fordel, at vi også kan henvise kvinder til kommunens CTI forløb. Sundhedstilbud for kvinder i prostitution Vi ønsker også at starte et sundhedstilbud især for udenlandske kvinder i prostitution, som ikke har adgang til det danske sundhedsvæsen. Vores gode erfaringer fra København med sundhedsrådgivning fra frivillige læger og sygeplejersker ønsker vi også at etablere i Aalborg. Hvor det er muligt med brobygning til de offentlige sundhedstilbud. Projekter i støbeskeen KFUKs Sociale Arbejde påbegynder nogle af de nye projekter i Aalborg i efteråret Tidligere erfaringer viser, at nye behov opstår, så snart arbejdet er i gang. Vores medlemmer er en uundværlig hjælp i de nye tiltag. Vi får travlt i Aalborg i resten af 2014 og 2015, og vores medlemmers input, gode idéer og støtte i alle former er meget velkomne. Vi vil have fokus på rådgivning, omsorg og følgeskab med kvinderne HVAD ER ET CTI FORLØB? CTI står for Critical Time Intervention. Hensigten er gennem samarbejde med borgeren at sætte hende i stand til selv at handle og opnå kontrol over sit eget liv. Det benyttes også ift. hjemløshed. Her benyttes metoden til at skabe en vej ud af prostitution. Formålet med CTI forløb for prostituerede er at: - Tilbyde prostituerede, der ønsker at stoppe, en vej ud af prostitution mhp. at sikre et langvarigt løft i deres sociale situation. - Tilbyde udsatte prostituerede en sammenhængende og helhedsorienteret hjælp og støtte, mens de er i prostitution mhp. at forbedre deres aktuelle livssituation Frivillige til aktivitetstilbud. Det kan være, at du er sanglærer, håndarbejdslærer, fodterapeut, frisør, kunstner eller har andre evner, der kunne blive til et gratis tilbud for kvinderne. Diakonalt arbejde. Er du i en kirke, der ønsker at engagere sig, og har I lyst til at være en del af vores diakonale bagland, så sig til. Vi kommer gerne på besøg i jeres kirke og fortæller mere om arbejdet. Fundraising. Vil du hjælpe med at samle ind, så vi også fremadrettet har råd til at blive og udvikle arbejdet i Aalborg, så har vi hårdt brug for dig. Det kan fx handle om små opgaver, som at skaffe produkter til lokalerne, mad og andre daglige fornødenheder og små indsamlinger lokalt. Det kan også være, at du har lyst til at være med til at finde midler til gråzoneprostitutionsprojektet eller svanegrupper til efterværn. Vi har brug for mange forskellige slags frivillige til både små og store opgaver. Vil du inviteres til åbningsreception, arrangementer og oplysning for frivillige, så send os en mail på eller ring til Susanne Exner på BUDSTIKKEN 3 /

6 Gabriella Rehfeld holder oplæg på generalforsamlingen. GENERALFORSAMLING 2014 Af Trine K. Nielsen Gabriella Rehfeld fra Ungemodtagelsen indledte KFUKs Sociale Arbejdes generalforsamling den 21. juni 2014 med et spændende oplæg, hvor hun bl.a. fortalte om de dilemmaer, der er på spil, når man skal rådgive unge mennesker om sex og samliv. Unge mennesker er sårbare, og det er en grænse, der skal overskrides, når man opsøger en som mig for at tale om det, der kan være svært at tale om. Derfor er det vigtigt, at man ikke virker fordømmende eller bedrevidende, sagde Gabriella Rehfeld. Landsformand Lisbeth Trinskjærs beretning blev modtaget med akklamation. Regnskabet for 2013 blev derefter godkendt, og her kan man blandt andet glæde sig over, at TopGenbrug på Istedgade giver et større overskud end forventet, hvilket har påvirket regnskabet positivt. I landsbestyrelsen måtte vi sige farvel til Kirsten Vesterby Fischer og Birgit Morre Pedersen, som har valgt at træde ud af bestyrelsesarbejdet. I stedet blev Ina Winther Groth og Pernille Vigsø Bagge valgt ind. Vi byder dem begge velkommen til vores arbejde. Gabriella Rehfeld er oprindeligt uddannet jordemoder og har været med til at starte Ungemodtagelsen, hvor unge mennesker kan komme og få rådgivning om sex og samliv. Landsbestyrelsesformand, Lisbeth Trinskær, aflægger beretning. 6 BUDSTIKKEN 3 / 2014

7 Nye landsbestyrelsesmedlemmer: Ina Winther Groth til venstre og Pernille Vigsø Bagge. ANDAGT Ina Winther Groth er uddannet jurist og har igennem 3 programperioder arbejdet med EU s Uddannelsesprogrammer. I dag er hun IT- og Økonomiansvarlig for de tre eksisterende EU-programmer, Programmet for Livslang Læring, Programmet for Aktive Unge og det nyeste Erasmus+ program fra Hun har også lignende ansvarsområde for de nordiske programmer (Nordplus) og danske programmer (Kulturaftaler for videregående institutioner og DK-USA for erhvervsuddannelserne). Sideløbende med sit professionelle arbejde har Ina Winther Groth været foreningspolitisk aktiv bl.a. i AFS Interkultur som lokalformand, udvalgsaktiv og fire år som landsformand for organisationen. Derudover som styrelsesmedlem i DUF for AFS. I dag er hun formand for skolebestyrelse og næstformand i idrætsforeningen i lokalområdet. Ina Winther Groth kan bidrage til KFUKs Sociale Arbejde med stor viden om EU systemet (politisk, økonomisk og administrativt), juridisk og økonomisk indsigt, en stærk organisatorisk baggrund og et engagement med udefrakommende tanker og ideer. Pernille Vigsø Bagge er medlem af Folketinget for SF og formand for Folketingets socialudvalg. Hun har været medlem af Folketinget siden Pernille Vigsø Bagge er Cand. Theol. og har tidligere arbejdet som friskolelærer og været aktiv i kommunalpolitik. Pernille Vigsø Bagge har det sidste år bl.a. været med til at sætte mere fokus på fattigdomsproblematikken i Danmark, og hun har været med til at sørge for, at fattigdomsudviklingen i Danmark bliver overvåget og gennemgået. I Folketinget er Pernille Vigsø Bagge bl.a. også kirkeordfører og socialordfører for SF, hvor en af hendes mærkesager er et forbud mod køb af sex. I Landsbestyrelsen kan Pernille Vigsø Bagge bidrage med et stærkt politisk netværk, og erfaring med hvordan beslutningerne bliver taget, pengene bliver fordelt, og lovene bliver vedtaget i Folketinget. Da hun også har været kommunalpolitiker, kan hun også bidrag med en god indsigt i de politiske processer, der fylder i kommunalpolitik. Derudover gør hendes teologiske uddannelse, at hun kan være med til at støtte op om organisationens folkekirkelige grundlag og bagland. Privat bor Pernille Vigsø Bagge i Løgstør med sin mand og 2 døtre. DEN NYE LANDSBESTYRELSE Formand: Lisbeth Trinskjær Næstformand: Connie Yilmaz Jantzen Kasserer: Olaf Ingerslev Medlemmer: Anne Marie Boile Nielsen Janie Olsen Henriette Pedersen Merete Dige Pernille Vigsø Bagge Ina Winther Groth Suppleant: Birgitte Thyssen Af Birgitte Graakjær Hjort, leder af Folkekirkens Videns- og Udviklingscenter, Aarhus En biolog rejste til Australien og tog på opdagelsesrejse for at udforske naturen. Hun fik selskab af en naturvejleder, der tog hende med til en øde egn med særprægede planter og et rigt dyreliv. Fuglene sang i kor som et naturens symfoniorkester. Træer og buske voksede vildt og strakte deres grene stolt mod himlen. Biologen bøjede sig ned og plukkede den ene farverige plante efter den anden. Denne her sagde hun har jeg aldrig set før. I hånden havde hun en blomst, hvis blade var grønne som ædelstene, og hvis stilke var purpurblå som aftenhimlen. Og i midten, hvor knoppen foldede sig ud, var farverne røde som solen, når den gløder. Den havde en duft, der spredte sig som en mild brise. Af alle de planter, jeg har set, er denne her den kønneste udbrød biologen. Hvordan kan den vokse her blandt alle de vilde planter? Joh svarede naturvejlederen. Den australske urbefolkning havde den skik, at når de forlod et landområde for at slå sig ned et nyt sted, brændte de det område af, som de havde beboet. Alle planter blev brændt ned, så området fremstod som ubeboet jord. Den plante, du står med i hånden, har den særlige egenskab, at dens frø kun kan overleve, når planten udsættes for høje temperaturer som f.eks. ved brand. Kun derigennem kan skallerne spire, så der vokser en ny frøkapsel frem, der kan åbne sig og springe ud i blomst. Sådan er der dele af livets skønhed og styrke, der kun kan vokse frem efter en nedbrydning. Det kan være det, der er på færde, hvis vi oplever, at sammenbrud, krise og tab af kontrol kan føre til nye muligheder. Eller hvis vi oplever, at vi mister noget i livet, vi holdt af et arbejde, vi levede og åndede for, en sammenhæng vi hørte hjemme i. Tabet, sorgen og sammenbruddet brændte i os som en fortærende ild. Men noget voksede frem som ellers aldrig ville have set dagens lys. BUDSTIKKEN 3 /

8 Postkort HELÅRSKORT SØ, HAV OG FJORD (3 motiver): kr. 30,- af Bente Lysdahl, 6 dobbelte kort m. kuverter HAVETS FLORA (3 motiver): kr. 10,- af Hildegard Mellerup, 6 dobbelte kort m. kuverter ISFJELDE I DISKOBUGTEN: kr. 15,- af Niels Christian Knutzon, 3 dobbelte kort m. kuverter ÅLØB VED SIDDINGE: kr. 15,- af Bente Lysdahl, 3 dobbelte kort m. kuverter. TISVILDELEJE (3 motiver): kr. 30,- af Jens Balsløw, 6 dobbelte kort m. kuverter MANGFOLDIGHEDENS DRØMMETÆPPE: kr. 30,- foto af broderi med bidrag fra Redens kvinder, 6 dobbelte kort m. kuverter ROSER (3 motiver): kr. 35,- af Maja Lisa Engelhardt, 6 dobbelte kort m. kuverter HILSEN FRA STRANDEN: kr. 5,- af Hildegard Mellerup, 3 dobbelte kort m. kuverter. FARVEPRAGT (3 motiver): kr. 25,- af Bente Buck, 6 dobbelte kort m. kuverter. GULDSTØV: kr. 20,- af Sara Blase, 3 dobbelte kort m. kuverter GLIMT: kr. 25,- af Simon Aaen, 4 dobbelte kort m. kuverter SKUMRING VED STEJLEPLADSEN: kr. 10,- af Jens Balsløw, 3 dobbelte kort m. kuverter. TELEGRAMKORT ROSER: kr. 20,- af Maja Lisa Engelhardt, 2 dobbelte kort m. kuverter FRANSK SOMMER: kr. 20,- af Niels Christian Knutzon, 2 dobbelte kort m. kuverter JULEKORT EN ROSE SÅ JEG SKYDE: kr. 25,- af Maja Lisa Engelhardt, 3 dobbelte kort m. kuverter JULEAKVARELLER: kr. 15,- af Karen Ellegaard, 3 dobbelte kort med kuverter JULEROSERNES NAT: kr. 18,- af Esben Hanefeldt Kristensen, 3 dobbelte kort m. kuverter DE SKÆVE NISSER: kr. 35,- af Helle Brinch, 6 dobbelte kort m. kuverter GAVEMÆRKER FERRING SØ: kr. 20,- af Niels Christian Knutzon, 6 dobbelte med hul til bånd SNEBÆR OG ÆBLEBLOMST (2 motiver): kr. 20,- af Grethe Troelsen, 6 dobbelte med hul til bånd BOGMÆRKER ROSE: kr. 10,- pr. stk., 7 stk. for kr. 50,- af Maja Lisa Engelhardt Lad kortene bringe glæde ved årets højtider, til fødselsdage, eller når du ønsker at give en særlig opmærksomhed. Der er kort til alle lejligheder med motiver kreeret af dygtige kunstnere. Overskuddet fra kortsalget går til KFUKs Sociale Arbejde. BESTIL DINE KORT PÅ ring på tlf eller send en mail til

9 Har du lyst til at komme indenfor og se, hvad vi laver til dagligt i Reden? Benyt chancen nu! Vi inviterer til foredrag i Reden Aarhus, Reden Odense og Reden København. REDEN ÅRHUS Fredag 10. oktober kl Foredrag v. leder, Joan Hougaard Sjællandsgade 6, 8000 Aarhus C Tilmelding til / REDEN ODENSE Lørdag d. 11. oktober kl Foredrag v. leder Mette Guul Pjentedamsgade 36, 5000 Odense C Tilmelding til / REDEN KØBENHAVN Fredag d. 10. oktober kl Foredrag v. Karen Pedersen Gasværksvej 2, 1656 København V Tilmelding til / Deltagelse i foredrag og rundvisning på Reden koster kr. 100,- Medlemmer deltager for kr. 50,- Hvis man tegner medlemskab i forbindelse med arrangementet, er foredraget gratis. Medlemskab koster kr. 100,- pr. år. Der vil blive serveret kaffe og kage. NB! Foredragene afholdes, inden Reden åbner, så vi ikke forstyrrer kvindernes hverdag. en del af KFUKS SOCIALE ARBEJDE

Marts 2015 / 39. ÅRGANG / NR. 1 BUDSTIKKEN

Marts 2015 / 39. ÅRGANG / NR. 1 BUDSTIKKEN Marts 2015 / 39. ÅRGANG / NR. 1 BUDSTIKKEN Dorit Otzen en sand ildsjæl Prostitution i provinsen RedenUng ny internetportal KÆRE LÆSER Af Helle Jarlmose, generalsekretær KFUKs Sociale Arbejde HUSK at betale

Læs mere

BUDSTIKKEN. Marts 2014 / 38. ÅRGANG / NR. 1. Svanegrupperne til Aarhus. Købesex NEJ TAK. Nye midlertidige boliger til hjemløse får innovationspris

BUDSTIKKEN. Marts 2014 / 38. ÅRGANG / NR. 1. Svanegrupperne til Aarhus. Købesex NEJ TAK. Nye midlertidige boliger til hjemløse får innovationspris Marts 2014 / 38. ÅRGANG / NR. 1 BUDSTIKKEN LÆS OGSÅ Købesex NEJ TAK Nye midlertidige boliger til hjemløse får innovationspris Svanegrupperne til Aarhus Kære læser Foråret nærmer sig med hastige skridt,

Læs mere

ÅRSMØDEHÆFTE 2012. meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND

ÅRSMØDEHÆFTE 2012. meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND ÅRSMØDEHÆFTE 2012 Bilag til årsmøde og generalforsamling meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND ÅRSMØDE & GENERALFORSAMLING 2012 Velkommen 2 Er du jubilar, eller bliver du diakon i morgen?

Læs mere

Juni 2016 / 40. ÅRGANG / NR. 2 BUDSTIKKEN ÅRSBERETNING 2015 GRAZONER UNGDOM, SEX & GRÆNSER. Redens sociale genbrug. Reden International

Juni 2016 / 40. ÅRGANG / NR. 2 BUDSTIKKEN ÅRSBERETNING 2015 GRAZONER UNGDOM, SEX & GRÆNSER. Redens sociale genbrug. Reden International Juni 2016 / 40. ÅRGANG / NR. 2 BUDSTIKKEN ÅRSBERETNING 2015 o GRAZONER UNGDOM, SEX & GRÆNSER Mange forandringer i Reden International Et år med gråzoner Redens sociale genbrug Formandens beretning 2015-2016

Læs mere

BUDSTIKKEN. December 2015 / 39. ÅRGANG / NR. 4. Ny sundhedsklinik for udenlandske kvinder. Bonnie og de mange mennesker i Reden Aalborg

BUDSTIKKEN. December 2015 / 39. ÅRGANG / NR. 4. Ny sundhedsklinik for udenlandske kvinder. Bonnie og de mange mennesker i Reden Aalborg December 2015 / 39. ÅRGANG / NR. 4 BUDSTIKKEN Bonnie og de mange mennesker i Reden Aalborg Ny sundhedsklinik for udenlandske kvinder Julen i Reden Odense er traditionernes højtid UNGE KVINDER SKABER FORANDRING

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Oktober 2015 / 39. ÅRGANG / NR. 3 BUDSTIKKEN. Gråzoner og gaderedaktion gøre op med berøringsangsten

Oktober 2015 / 39. ÅRGANG / NR. 3 BUDSTIKKEN. Gråzoner og gaderedaktion gøre op med berøringsangsten Oktober 2015 / 39. ÅRGANG / NR. 3 BUDSTIKKEN Gråzoner og gaderedaktion Smag på Grønland Sugardating: Reden Odense vil gøre op med berøringsangsten KÆRE LÆSER Af Helle Jarlmose, generalsekretær KFUKs Sociale

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2011

Tale til sommerafslutning 2011 Tale til sommerafslutning 2011 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Prædiken søndag d. 6. november Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, & Åb 21,3-5.

Prædiken søndag d. 6. november Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, & Åb 21,3-5. 1 af 6 Prædiken søndag d. 6. november 2016. Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, 20-31 & Åb 21,3-5. Alle Helgen Salige er I som græder, Salige er I som er fattige, Salige er

Læs mere

Velkommen til MEJRUP SFH. Nattergalen Springbrættet. Mejrup SFH Mejrup Kirkevej Holstebro

Velkommen til MEJRUP SFH. Nattergalen Springbrættet. Mejrup SFH Mejrup Kirkevej Holstebro Velkommen til MEJRUP SFH Nattergalen Springbrættet Mejrup SFH Mejrup Kirkevej 3 7500 Holstebro 9611 5800 Kære forældre i Mejrup SFH Velkommen til Mejrup SFH som består af SFH1 (Nattergalen) og SFH2 (Springbrættet).

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Rolstrup Tidende. April 2013 52. udgave 6. årgang.

Rolstrup Tidende. April 2013 52. udgave 6. årgang. Rolstrup Tidende April 2013 52. udgave 6. årgang. Gerda s hjørne Nu orker vi snart ikke mere blæst og kulde!! - Marts har da i særklasse været kold og blæsende, og jeg som troede foråret var lige om hjørnet!!

Læs mere

Start med at fordele jer således:

Start med at fordele jer således: Start med at fordele jer således: Gruppe 1 ved Roberts bord: Anette, Mogens, Lars, borger 1, borger 2. Konsulent: Svend. Gruppe 2 ved Lissys bord: Simon, Susanne, Christina A.L, borger 3. Konsulent: Kristina

Læs mere

Februar 2010 21. ÅRGANG

Februar 2010 21. ÅRGANG Februar 2010 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...75 83 83 90 / 26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Hanne

Læs mere

fakta Læs mere om undersøgelsen HER.

fakta Læs mere om undersøgelsen HER. mormors bordel indhold om mormors bordel 5 om suzanne bjerrehuus 7 om karen thisted 9 episode 1 (se programmet) 11 episode 2 13 episode 3 15 episode 4 17 episode 5 19 episode 6 21 episode 7 23 download

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Tale af ligestillingsordfører for SF Trine Schøning Torp ved 8.marts-initiativets demonstration på Rådhuspladsen 2016

Tale af ligestillingsordfører for SF Trine Schøning Torp ved 8.marts-initiativets demonstration på Rådhuspladsen 2016 Tale af ligestillingsordfører for SF Trine Schøning Torp ved 8.marts-initiativets demonstration på Rådhuspladsen 2016 8.marts er en vigtig dag at fejre. Vi markerer, at vi er nået langt i kampen for ligestilling

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. Flammerne brænder i regionsledelsen. November 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. Flammerne brænder i regionsledelsen. November 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat November 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Flammerne brænder i regionsledelsen For to måneder siden kunne I i nyhedsbrevet læse om korpsets nye Projekt Ildsjæl og i Nektar har I siden

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

LEKTIE. Det store, store træ. Parat til at undervise. Guds kærlighed hjælper os med at komme til at ligne Jesus mere, når vi vokser i ham.

LEKTIE. Det store, store træ. Parat til at undervise. Guds kærlighed hjælper os med at komme til at ligne Jesus mere, når vi vokser i ham. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 9 Det store, store træ Ugens tekst og referencer: Matt 13,31-32. Christ s Object Lessons, side 76-79. Huskevers: Voks i Jesu nåde (2 Pet 3,18) Hovedformålet er, at børnene

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Velkommen til Bøgeskovhus Side 4-7 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

PROGRAM FOR VETERANKURSUS TEOLOGI FOR LÆGFOLK

PROGRAM FOR VETERANKURSUS TEOLOGI FOR LÆGFOLK PROGRAM FOR VETERANKURSUS 2010 TEOLOGI FOR LÆGFOLK Kære tidligere kursister ved Teologi for Lægfolk Højbjerg, den 3. maj 2010 Det er en glæde igen i år at kunne indbyde tidligere kursister på TFL til sommerkursus

Læs mere

Øje for børnefællesskaber

Øje for børnefællesskaber Øje for børnefællesskaber At lytte åbent og at indleve sig i et barns oplevelse af en bestemt situation, at acceptere samt at bekræfte er vigtige elementer når vi forsøger at bevare en anerkendende holdning

Læs mere

Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013:

Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013: Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013: Frivilligrådets arbejde i det forløbne år har bl.a. drejet sig om: - Etablering og drift af vores nye Frivillighus - Drøftelse af frivilligt arbejde

Læs mere

Februar og marts 2013

Februar og marts 2013 Februar og marts 2013 Ved julefrokosten fik en repræsentant fra hver afdeling en konvolut med indhold fra Lyngparkens Venner så de kunne julehygge sig sammen med beboerne. Aktiviteter på Lyngparken i Februar

Læs mere

God sommer til alle på Bakkelandet

God sommer til alle på Bakkelandet Fredagsbrevet Light uge 26 26. juni 2015 Sommerskole 2015 Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888 kontor@bakkelandets-friskole.dk www.bakkelandets-friskole.dk Indhold De sidste dage.. Sommerskolen.. Nye

Læs mere

IDé + INITIATIV = INDFLYDELSE

IDé + INITIATIV = INDFLYDELSE IDé + INITIATIV = INDFLYDELSE VELKOMMEN I FRIE BØRNEHAVER OG FRITIDSHJEM Denne pjece er til dig, som er ny forælder i en af Frie Børnehaver og Fritidshjems tilknyttede selvejende eller private institutioner.

Læs mere

Nyhedsjournalen. En gave med mening. Julekort fra Læger uden Grænser se bagsiden

Nyhedsjournalen. En gave med mening. Julekort fra Læger uden Grænser se bagsiden Nr. 45 nov. 2002 NYHEDSBREV FRA LÆGER UDEN GRÆNSER / MSF I DANMARK Nyhedsjournalen Foto: Gilles Saussier En gave med mening Øjenkontakt. Det lille øjeblik, hvor barnet i tillid rækker hånden frem, det

Læs mere

KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 52 nr. 2

KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 52 nr. 2 KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 52 nr. 2 Find os på facebook, og vores hjemmeside se mere på side 2... Jacob har været i Ballerup Gruppe i 25 år Tillykke! Køb Dine Spejderting hos 55 grader nord.

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Månedsblad december 2009 Fra skolelederen: I uge 48 havde vi atter en aktivitetsuge, denne gang stod ugen i julens tegn. Klasserne er blevet pyntet, juletræet er kommet op og er blevet pyntet med hjemmelavet

Læs mere

Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver:

Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver: Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver: Tak for jeres arbejde med at ajourføre slægtsregnskabet. Jeg kan fortælle, at vores mor 6.7. Else Kirstine (Stinne)

Læs mere

Budstikken. KFUKs Sociale Arbejde

Budstikken. KFUKs Sociale Arbejde Budstikken KFUKs Sociale Arbejde ÅRSBERETNING 2011 Juni 2012 36. årgang Nr. 2 FORMANDENS beretning ENDNU ET ÅR ER GÅET, OG DER HAR VÆRET EN POSITIV UDVIKLING PÅ EN RÆKKE AF DE OMRÅDER, HVOR VI I KFUKS

Læs mere

INDSATS FOR UDSATTE 1

INDSATS FOR UDSATTE 1 INDSATS FOR UDSATTE 1 2 VI YDER EN INDSATS FOR MENNESKER I UDSATTE LIVSSITUATIONER KFUM s Sociale Arbejde tilbyder hjælp, støtte og omsorg for mennesker i udsatte livssituationer. Vi møder mennesker i

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

12. ORDINÆRE IT-AKTIVITETER GENERALFORSAMLING I S TØTTEFORENINGEN FOR H OSPICE S ØNDERJYLLAND DEN 18. NOVEMBER 2008.

12. ORDINÆRE IT-AKTIVITETER GENERALFORSAMLING I S TØTTEFORENINGEN FOR H OSPICE S ØNDERJYLLAND DEN 18. NOVEMBER 2008. F ORMANDSBERETNING FRA DEN 12. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I S TØTTEFORENINGEN FOR H OSPICE S ØNDERJYLLAND DEN 18. NOVEMBER 2008. I det forløbne år har vi holdt 8 bestyrelsesmøder og 2 dage med at pakke

Læs mere

DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER

DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 173 Offentligt DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Socialministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg torsdag den 6. april 2006 kl. 15.30 (SOU alm.

Læs mere

Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00

Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00 1 Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00 756 Nu gløder øst i morgenskær 448 Fyldt af glæde 582 At tro er at komme dig rummer ej himle 435 Aleneste Gud Nadver 522 v. 2-3 af Nåden er din

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Krejbjerg - Nyt April 2015

Krejbjerg - Nyt April 2015 Krejbjerg - Nyt April 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn FÆLLESSPISNING Fredag, den 17. april kl. 18.30 er der forårsfællesspisning i Krejbjerg Forsamlingshus. Madholdet er i forårshumør

Læs mere

Afbud: Halil Özsari, Anna Larsen, Jørgen Hansen, Bo Skytte og Martin Strømkjær (sekretær).

Afbud: Halil Özsari, Anna Larsen, Jørgen Hansen, Bo Skytte og Martin Strømkjær (sekretær). Kære Rådsmedlemmer Rådet for Socialt Udsatte Tolderlundsvej 3 B, 1. 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 51777388 Fax 63755725 E-mail socialcentret@odense.dk Referat af møde i Rådet for Socialt Udsatte d.

Læs mere

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik Sammen er vi stærkere Stafet For Livet 2016 - et indblik INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Vi fejrer Stafet For Livet 2016 3 Sammen er vi stærkere 4 Hvad betyder Stafet For Livet for Fighterne? 5 Hvad betyder

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan

Læs mere

Alle helgen I 2015 Strellev

Alle helgen I 2015 Strellev For et par år siden indviede man et fælles gravsted for hjemløse og andre udsatte på Assistens Kirkegård i København. Gravstedet blev oprettet for at anerkende gadens folk, at give dem et sted, hvor de

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

Kampagnen Opgør med tabuet

Kampagnen Opgør med tabuet Kampagne: Opgør med tabuet Landsforeningen har i begyndelsen af 2014, i ugerne 5 til 8, sat en mindre kampagne i værk på facebook og hjemmesiden. Kampagnen Opgør med tabuet handler om at give hjælp til

Læs mere

Rolstrup Tidende. April udgave 9. årgang.

Rolstrup Tidende. April udgave 9. årgang. Rolstrup Tidende April 2016 82. udgave 9. årgang. Gerda s hjørne Denne gang er jeg i god tid med at få skrevet i bladet. Jeg holder nemlig ferie ugen efter påske, og er ikke tilbage før avisen er på gaden.

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen

Referat. Ældrerådet. Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen Møde slut: Kl. 13.30 Fraværende: Herluf Thomsen deltog ikke i punkt 119, 120, 121, 122, 123, 124,

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere

Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016

Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016 Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016 Dagsorden: 1. Sange, indledning, bøn Kaj D. indledte 2. Præsentation af de forskellige arbejdsgrene Søndagsklubben v.

Læs mere

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00.

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavn på Kulturcenter Værestedet SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavnsudvalget tager imod børn og voksne til et brag af en fastelavnsfest. Vi vil synge gode og velkendte fastelavnssange,

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

Vores første opgave var at finde, istandsætte, renovere og bemande, skaffe tøj og udstyr til en butik med indvielse sidst i oktober 2016.

Vores første opgave var at finde, istandsætte, renovere og bemande, skaffe tøj og udstyr til en butik med indvielse sidst i oktober 2016. Bestyrelsens beretning 2016 På initiativ af Fonden Mødrehjælpen blev vi etableret ved en stiftende generalforsamling d. 8. juni 2016, det vil sige for kun ni måneder siden. En bestyrelse på syv medlemmer

Læs mere

Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013

Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013 Notat Dato 6. marts 2013 CH Side 1 af 5 Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning v/ellen Hansen 3. Debat om vigtige

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 30/3 2012

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 30/3 2012 Anette blev hyldet i anledningen af de 25 år! Både børn og voksne mødte i går eftermiddags talstærkt op for at hylde Anette, der nu har rundet de 25 somre - som lærer på Århus Friskole. Og sikken en hyldest!

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

Særudgave september 2015

Særudgave september 2015 Særudgave september 2015 En ny og tidssvarende børne- og ungepolitik sendes i disse dage i høring. Politikken er blevet til i et bredt og inddragende samarbejde på tværs af hele Aarhus Kommune og bysamfundet

Læs mere

Aktiviteter November 2015

Aktiviteter November 2015 Aktiviteter November 2015 Vestergården Annebergvej 73 9000 Aalborg Tlf: 9931 6900 Åbningstider mandag til fredag fra kl. 8.30 16.00 Faste aktiviteter på Vestergården EFTERÅRET 2015 Mandag: : Madgruppe

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

Man kan kun se rigtigt, med hjertet!

Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Mark 2,1-12 Salmer: 3-31-423-667-439/412-587 Kollekt: Johansen, s. 155 Som vintergrene i afmagt rækker mod dagens rum, ber vi om glæde og lys fra Guds evangelium I

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Ordblindhed. Mine erfaringer med det at være ordblind, samt undervise ordblinde. Hvad er ordblindhed, og kan man gøre noget ved det?

Ordblindhed. Mine erfaringer med det at være ordblind, samt undervise ordblinde. Hvad er ordblindhed, og kan man gøre noget ved det? [deadline mandag kl. 8.30] Det Søde Hjørne er navnet på vores arbejdende værksted. Vi kaster os ud i at producere bolsjer, karameller, konfekt og andre sukrede sager, som på basaren vil blive solgt i gennemsigtige

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

SPIREN. Februar Marts 2017

SPIREN. Februar Marts 2017 SPIREN Februar Marts 2017 Til vores BANKO-SPIL, der afholdes den anden mandag i hver måned er der i alt 30 gevinster. Der er 24 gevinster af vanlig karakter, men herudover er der 6 stk. af aftenens overraskelser,

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn Sjældent har adoption fyldt så meget i medierne som i de forløbne måneder, og bevågenheden har været stor også politisk. For en adoptivfamilie er denne bevågenhed både

Læs mere

Nyt fra Den Sikre Vej

Nyt fra Den Sikre Vej Nyhedsbrev maj 2005 Nyt fra Den Sikre Vej I dette nyhedsbrev kan jeg tilbyde en frisk opdatering på dagligdagen hos Camino Seguro, efter den nye skolebygning er taget i brug i en artikel skrevet af Anne

Læs mere

Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet:

Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet: Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet: Odense gågaden - En hjemløs råber efter mig føler mig lidt utilpas hvad vil han. han ville bare snakke så jeg

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken.

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken. December 2012 Januar 2013 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december Mandag, den 3. Tøjsalg fra kl. 10 til 13 Tirsdag, den 4. kl. 11 Julefrokost for beboere og personale. Personalet

Læs mere

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.)

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke Festuge 2016, hvor jeg igen i år med rund hånd har fordelt vagter i madtelt, grill, pølsevogn og ølvogn. Kig

Læs mere

NYHEDSBREV Røde Kors Odense

NYHEDSBREV Røde Kors Odense Røde Kors Odense August 2014 HUSK: Har du lyst til at modtage nyhedsbrevet per mail fremover? Så skriv til odense @rodekors.dk Send dine gode historier og billeder til os på odense @rodekors.dk. Formanden

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Generalforsamling i Folkevirke Vesthimmerland

Generalforsamling i Folkevirke Vesthimmerland Nyhedsbrev for februar 2017 Nyhedsbrevet informerer om arrangementer i kredsene i februar 2017. Kom og få ny viden og udbytte af at være sammen med andre aktive folkevirker. Læs mere om Folkevirkes mange

Læs mere

KORT OM BLÅ KORS. blaakors.dk

KORT OM BLÅ KORS. blaakors.dk KORT OM BLÅ KORS blaakors.dk Alle mennesker har lige høj værdi Behovet for hjælp er stort Vi hjælper mennesker i nød Blå Kors er en kristen social hjælpeorganisation, som har eksisteret i Danmark siden

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Maj 2011, nr. 3 Velkommen til majmødet. Tirsdag, den 17. maj kl. 17 eller 18 hos Middelfart Sparekasse, Havnegade 21, 5500 Middelfart til Drop multi-tasking - planlæg bedre og få

Læs mere