BUDSTIKKEN. Oktober 2014 / 38. ÅRGANG / NR. 3. Når arv er en hjertesag i levende live. Hjemløsning i Lindevangen og Lærkehøj

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUDSTIKKEN. Oktober 2014 / 38. ÅRGANG / NR. 3. Når arv er en hjertesag i levende live. Hjemløsning i Lindevangen og Lærkehøj"

Transkript

1 Oktober 2014 / 38. ÅRGANG / NR. 3 BUDSTIKKEN KFUKs Sociale arbejde mener... Hjemløsning i Lindevangen og Lærkehøj Når arv er en hjertesag i levende live

2 KÆRE LÆSER En varm sommer går nu på hæld, men vi har ikke holdt siesta i varmen. Tværtimod. Af Helle Jarlmose, generalsekretær KFUKs Sociale Arbejde KFUKs Sociale Arbejdes landsformand har fået sin egen klumme i Budstikken. Læs om evalueringen af den norske sexkøbslov. I KFUKs Sociale Arbejde er vi i fuld gang med opgaverne. Flere nye projekter er sprunget ud i løbet af sommeren, og der sker mange spændende ting. F.eks. er vi i samarbejde med Aalborg Kommune i gang med at starte et nyt tilbud til kvinder i prostitution op, som en del af regeringens Exit Prostitution projekt. Involveringen i Aalborg kræver helt nye kræfter og rammer, da vi ikke før har arbejdet med kvinder i prostitution i det nordjyske. Det kan du læse mere om på side 5, og hvis du har lyst og overskud til at involvere dig i projektet, kan du her også læse, hvordan det er muligt. Et andet nyt projekt blev indviet den 3. september. Hjemløsning hedder det nye barn og er i første omgang et beskyttet værksted, som Den selvejende institution Lindvangen har startet op sammen med Frederiksberg Kommune. Her kan hjemløse og tidligere hjemløse få beskæftigelse i værkstedet eller ejendomsserviceafdelingen, hvor de inden for fleksible tider kan arbejde. Det er håbet, at Hjemløsning på sigt kan udvikle sig til en egentlig socialøkonomisk virksomhed. Du kan læse mere om Hjemløsning på næste side. Som noget nyt i Budstikken har vores landsformand, Lisbeth Trinskjær, fået sin egen klumme, hvor hun fremover vil dele nogle af KFUKs Sociale Arbejdes politiske holdninger med Budstikkens læsere. Denne gang kan du læse organisationens reaktion på evalueringen af den norske sexkøbslov, der udkom i slutningen af august. Endelig har vi også kastet et tilbageblik på generalforsamlingen i juni og er stolte af at kunne præsentere to nye landsbestyrelsesmedlemmer. God læselyst. BUDSTIKKEN udgives af KFUKs Sociale Arbejde Redaktion: Helle Jarlmose (ansvarshavende) Pernille Kjær Jessen og Trine Kamper Nielsen Henvendelser bedes rettet til: 2 KFUKs Sociale Arbejde LANDSBESTYRELSE: Lisbeth Trinskær, Bagsværd, formand; Connie Yilmaz Jantzen, Brønshøj, næstformand; Olaf Ingerslev, Hellerup, kasserer; Anne Marie Boile Nielsen, Hvidovre; Janie Olsen, Bagsværd; Henriette Pedersen, Odense; Merete Dige, Frederiksberg; Pernille Vigsø Bagge, Løgstør; Ina Winther Groth, Borup og Birgitte Thyssen, Frederiksberg, suppleant. BUDSTIKKEN 3 / 2014 HOVEDKONTOR: Helle Jarlmose, generalsekretær, tlf , Tina Bresson, regnskabschef, tlf , Susanne Exner, indsamlingschef, tlf , Pernille Kjær Jessen, kommunikationskonsulent, tlf , Anne Dyppel, regnskabsmedarbejder, tlf , Elisabeth Lumbye, lønassistent, tlf , Trine Kamper Nielsen, organisationsog marketingskoordinator, tlf , Sofie Mathilde Munk, studentermedhjælper, tlf , Marie Louise Kirring Løvengreen, udviklingschef, tlf , KONTAKTADRESSER: KFUKs Sociale Arbejde, Niels Hemmingsens Gade 10, 2. sal, 1153 København K, tlf kl , giro Reden København, København V Konstitueret leder: Bettina Bach Reden International, København V Krisecenter for handlede kvinder Konstituerede ledere: Malene Muusholm og Leyla Madsen Reden Odense, Odense C Leder: Mette Guul, Reden Aarhus, Aarhus C Leder: Joan Fisker Hougaard Exit-kollegiet, København Ø Leder: Malene Brix Pilegaard, Svanegrupperne, København Ø Leder: Bettina Bach Lindevangen, Frederiksberg Forstander: Søren Romar Daglig leder: Annette Mainz Lærkehøj, Frederiksberg Forstander: Søren Romar Daglig leder: Mikael Christiansen Kontaktcentret Vesterbro, København V Forstander: Liselotte Fredholm TopGenbrug, Istedgade 57, 1650 København V, tlf Man.-fre Vestergades Genbrug, Vestergade 14, 7600 Struer, tlf Man.-fre Lør

3 KFUKs Sociale Arbejde mener: HJEMLØSNING Hjemløsning hedder Lindevangen og Lærkehøjs nye barn, der blev præsenteret 3. september. Norsk forbud mod købesex virker Danmark halter pinligt bagefter Af Lisbeth Trinskær Det norske forbud mod købesex har reduceret omfanget af handel med mennesker og har samtidig ikke medført øget vold mod kvinder, som kritikere ellers havde advaret imod. Det viser den evaluering af den norske lov, som på bestilling af den norske regering udkom den 11. august. I Sverige har forbuddet imod køb af sex ifølge evalueringen haft samme positive effekt samt markant ændret unges holdninger til at købe andre mennesker til sex. Loven virker altså efter hensigten, og det betyder, at sexkunder og menneskehandlere nu kun i Danmark har frit spil. Danmark er det eneste land i Skandinavien, der stadig tillader køb af seksuelle ydelser. I Danmark er prostitution allerede defineret som et socialt problem, men trods tidligere løfter om at forbyde købesex, har regeringen skudt alle drøftelser om et forbud til hjørnespark. Det ville være dejligt, hvis de danske politikere turde vise mod til at følge efter de øvrige skandinaviske lande. Ellers risikerer Danmark at ende som nordens prostitutionsmekka. Og selvom vi er stolte af vores frisind, er der vel trods alt grænser for, hvor tolerante vi har lyst til at være på andres bekostning og med ødelagte mennesker i kølvandet. Den norske evaluering understøtter de svenske erfaringer. Det burde være tilstrækkelig dokumentation for, at alle gode sociale indsatser målrettet kvinder i prostitution står så markant stærkere, hvis de bliver suppleret af et forbud imod køb af sex. KFUKs Sociale Arbejde efterlyser politisk mod til at tage den nye viden alvorligt. Af Pernille Kjær Jessen Hjemløsning er i første omgang et beskyttet værksted, som Lindvangen og Lærkehøj har startet op sammen med Frederiksberg kommune. Med Hjemløsning udvider Lindevangen og Lærkehøj tilbuddet til borgere, der er udfordret af særlige sociale problemstillinger herunder blandt andet hjemløshed. Hjemløsning tilbyder borgerne meningsfulde aktiviteter i dagligdagen, via fleksible praktiske opgaver og fleksibel arbejdstid. Hjemløsning sælger i første omgang ydelser af håndværksmæssig karakter, samt varetagelse af diverse arbejdsopgaver hos private, erhvervslivet og til kommunens institutioner. Hjemløsning blev indviet med taler af blandt andre Lindevangen og Lærkehøjs bestyrelsesformand, Kirsten Lund Larsen, og Socialudvalgsformanden i Frederiksberg Kommune, Pernille Høxbro. Kirsten Lund Larsen roste bl.a. Lærkehøj og Lindevangen for deres kreativitet i forhold til at beskæftige borgerne og udvikle tilbud for dem. Efter hende talte Pernille Høxbro, som blandt andet lagde vægt på, at på Frederiksberg skal der være plads til alle, og at fællesskabet også rummer bydelens hjemløse borgere og deres behov. Samtidig udtrykte Pernille Høxbro håbet om og tiltroen til, at Hjemløsning på sigt kan udvikle sig til en egentlig socialøkonomisk virksomhed. Læs mere på HVAD ER EN SOCIAL- ØKONOMISK VIRKSOMHED? Samfundsnyttigt formål: Socialøkonomiske virksomheder arbejder for at fremme et socialt, sundhedseller miljømæssigt formål. Det kan være alt fra beskæftigelse af udsatte grupper, børnepasning, uddannelse, pleje af ældre og miljøfremmende formål Egenindtjening: Socialøkonomiske virksomheder får hele eller dele af deres indtjening gennem salg af produkter eller ydelser. Man kan dog supplere dette med tilskud fra puljer eller fonde Geninvestering: Et eventuelt overskud geninvesteres i formålet eller i udviklingen af virksomheden, og der er fuld gennemsigtighed med, hvad der sker med fortjenesten. BUDSTIKKEN 3 /

4 Udover at skrive sit testamente så plejer arv ikke at være noget, man beskæftiger NÅR ARV ER EN HJERTESAG imens vi er i live sig særligt med, mens man stadig er i live. Men sådan er det ikke for Helge Larsen. Af Susanne Exner Helge er sprællevende og usædvanlig aktiv for sine 87 år. En væsentlig del af hans tid går med at engagere sig i de projekter, som egentligt først skulle have nydt godt af hans arv efter hans død. Helge har derfor fulgt tilblivelsen af vores nye gråzoneprostitutionsprojekt tæt de sidste år. I 54 år levede Helge sammen med sin kone Edel, fra de blev gift i 1955 til Edel døde i Det var et hårdt slag for Helge at miste Edel, og det tog på livsmodet. Helge besluttede at bruge resten af sit liv på at ære Edels minde. Efter at Edel kom i KFUM & KFUK s fællesbestyrelse fra fik hun nærmere kendskab og stor interesse for arbejdet blandt prostituerede blandt andet. Af samme grund havde Helge og Edel allerede for mange år siden indsat arbejdet for prostituerede kvinder i KFUKs Sociale Arbejde i deres fælles testamente. Edel havde altid haft et stort ønske om, at der skulle startes et nyt tilbud op for prostituerede unge kvinder i Jylland, helst Esbjerg. Det kunne næsten ligne et skæbnens sammentræf, at Helge henvendte sig, imens vi både var parate til at starte nyt tilbud op i Jylland og i gang med at tegne stregerne til et helt nyt projekt med fokus på forebyggelse af prostitution blandt unge. Helges ønske om at projektet skulle lykkes var så stort, at han tog et lån i sit hus, og vi startede de første snakke om, hvad han drømte om, at hans og Edels arv skulle bruges til at skabe. KFUKs Sociale Arbejde har således nydt godt af, at Helge hele sit liv har været en engageret ildsjæl, der turde gå ind i et nyt projekt, længe før det havde taget endelig form. Når KFUKs Sociale Arbejde nu står foran at starte et nyt tilbud til prostituerede kvinder i Aalborg, og gråzoneprostitutionsprojektet er i gang med de indledende øvelser, så skyldes det blandt andet Helges engagement samt hans og Edels arv, der er med til at sætte gang i de drømme, vi deler. Du gav os o Herre en lod af din jord Nogen tid efter Edels død begyndte glæden i hverdagen at vende tilbage, og Helge gik blandt andet i gang med at synge og at skrive sine erindringer. Bogen blev udgivet her i foråret og vidner om et socialt engagement, der i Helges tilfælde er en livsvarig bacille, der stadig ruller lige stærkt i blodet. Testamenteringen til KFUKs Sociale Arbejde, før jeg dør, er en måde at holde Edels minde i live på. Jeg er sikker på, at hun kigger ned på mig og bifalder den måde, pengene bliver brugt på, fortæller Helge. Vil du være frivillig? Hver gang vi har startet en ny Rede, har vi været afhængige af, at frivillige hænder har hjulpet til. Både i forhold til indholdet, til rammerne og til at skaffe midlerne. Når vi starter et nyt tilbud i Aalborg, så er det ikke anderledes. Vi har brug for al den hjælp, vi kan få. Har du noget at byde ind med, eller kender du nogen, der har lyst til at være pionerer, så vil vi meget gerne høre fra dig. VI KAN BLANDT ANDET BRUGE HJÆLP HER: Sundhedsfagligt personale. Til vores sundhedsklinik har vi brug for sundhedsfagligt personale. Hvis du er læge, sygeplejerske, jordemor eller fysioterapeut, så har vi hårdt brug for dig som frivillig! Frivillige, der kan have vagter. Det kan både dreje sig om at drikke en kop kaffe og tale med kvinderne, så det faglige personale kan koncentrere sig om at hjælpe kvinderne. Det kan også være til at følge kvinderne, når de skal til noget, hvor det kan være rart at have en, der kan være der. Har du lyst til at blive engageret i arbejdet med brugerne, så sig til. 4 BUDSTIKKEN 3 / 2014

5 ENDELIG ET NYT TILBUD I NORDJYLLAND for kvinder i prostitution Af Susanne Exner Når man kommer nord for Aarhus, eksisterer der faktisk ikke på nuværende tidspunkt et ikke-offentligt tilbud til mennesker i prostitution eller mennesker med mén og skader efter et liv i prostitution. Derfor har vi længe ønsket at lave et tilbud i Nordjylland, og nu bliver den drøm til virkelighed. Det er en stor fordel at have et godt samarbejde med den aktuelle kommune, hvis man ønsker et langtidsholdbart projekt, og Aalborg kommune har været en god og konstruktiv samarbejdspartner i opstartsfasen. Men vi er også afhængige af andre gode samarbejdspartnere. Det viste sig, at KFUM og KFUKs fine hus i Danmarksgade i Aalborg rummer lokaler, som er helt perfekte til vores formål og vi har kunnet lave en aftale om at benytte dele af huset. Al denne velvilje kombineret med en ildsjæl som Helge Larsen (side 4) betyder, at de mest nødvendige rammer nu er på plads, og vi kan se arbejdet tage form. Opsøgende arbejde og Exit Med rammerne på plads er vi parate til at fylde indhold i lokalerne. Det nye tilbud i Aalborg vil blive udgangspunkt for opsøgende arbejde i hele Nordjylland, som vil foregå på bordeller, klinikker, barer og omkring gade- og escortlignende prostitution. Vi vil have fokus på rådgivning, omsorg og følgeskab med kvinder, der ønsker at forla- de prostitution. Det er vores vision at samle alle de gode erfaringer fra Reden i Aarhus, Odense og København samt Reden International i en helt ny type Rede i Aalborg. Samarbejdet med Aalborg kommune fokuserer specielt på exit-programmer, da Aalborg ønsker at gøre en særlig indsats for at få kvinder ud af prostitution. I dette samarbejde er det en fordel, at vi også kan henvise kvinder til kommunens CTI forløb. Sundhedstilbud for kvinder i prostitution Vi ønsker også at starte et sundhedstilbud især for udenlandske kvinder i prostitution, som ikke har adgang til det danske sundhedsvæsen. Vores gode erfaringer fra København med sundhedsrådgivning fra frivillige læger og sygeplejersker ønsker vi også at etablere i Aalborg. Hvor det er muligt med brobygning til de offentlige sundhedstilbud. Projekter i støbeskeen KFUKs Sociale Arbejde påbegynder nogle af de nye projekter i Aalborg i efteråret Tidligere erfaringer viser, at nye behov opstår, så snart arbejdet er i gang. Vores medlemmer er en uundværlig hjælp i de nye tiltag. Vi får travlt i Aalborg i resten af 2014 og 2015, og vores medlemmers input, gode idéer og støtte i alle former er meget velkomne. Vi vil have fokus på rådgivning, omsorg og følgeskab med kvinderne HVAD ER ET CTI FORLØB? CTI står for Critical Time Intervention. Hensigten er gennem samarbejde med borgeren at sætte hende i stand til selv at handle og opnå kontrol over sit eget liv. Det benyttes også ift. hjemløshed. Her benyttes metoden til at skabe en vej ud af prostitution. Formålet med CTI forløb for prostituerede er at: - Tilbyde prostituerede, der ønsker at stoppe, en vej ud af prostitution mhp. at sikre et langvarigt løft i deres sociale situation. - Tilbyde udsatte prostituerede en sammenhængende og helhedsorienteret hjælp og støtte, mens de er i prostitution mhp. at forbedre deres aktuelle livssituation Frivillige til aktivitetstilbud. Det kan være, at du er sanglærer, håndarbejdslærer, fodterapeut, frisør, kunstner eller har andre evner, der kunne blive til et gratis tilbud for kvinderne. Diakonalt arbejde. Er du i en kirke, der ønsker at engagere sig, og har I lyst til at være en del af vores diakonale bagland, så sig til. Vi kommer gerne på besøg i jeres kirke og fortæller mere om arbejdet. Fundraising. Vil du hjælpe med at samle ind, så vi også fremadrettet har råd til at blive og udvikle arbejdet i Aalborg, så har vi hårdt brug for dig. Det kan fx handle om små opgaver, som at skaffe produkter til lokalerne, mad og andre daglige fornødenheder og små indsamlinger lokalt. Det kan også være, at du har lyst til at være med til at finde midler til gråzoneprostitutionsprojektet eller svanegrupper til efterværn. Vi har brug for mange forskellige slags frivillige til både små og store opgaver. Vil du inviteres til åbningsreception, arrangementer og oplysning for frivillige, så send os en mail på eller ring til Susanne Exner på BUDSTIKKEN 3 /

6 Gabriella Rehfeld holder oplæg på generalforsamlingen. GENERALFORSAMLING 2014 Af Trine K. Nielsen Gabriella Rehfeld fra Ungemodtagelsen indledte KFUKs Sociale Arbejdes generalforsamling den 21. juni 2014 med et spændende oplæg, hvor hun bl.a. fortalte om de dilemmaer, der er på spil, når man skal rådgive unge mennesker om sex og samliv. Unge mennesker er sårbare, og det er en grænse, der skal overskrides, når man opsøger en som mig for at tale om det, der kan være svært at tale om. Derfor er det vigtigt, at man ikke virker fordømmende eller bedrevidende, sagde Gabriella Rehfeld. Landsformand Lisbeth Trinskjærs beretning blev modtaget med akklamation. Regnskabet for 2013 blev derefter godkendt, og her kan man blandt andet glæde sig over, at TopGenbrug på Istedgade giver et større overskud end forventet, hvilket har påvirket regnskabet positivt. I landsbestyrelsen måtte vi sige farvel til Kirsten Vesterby Fischer og Birgit Morre Pedersen, som har valgt at træde ud af bestyrelsesarbejdet. I stedet blev Ina Winther Groth og Pernille Vigsø Bagge valgt ind. Vi byder dem begge velkommen til vores arbejde. Gabriella Rehfeld er oprindeligt uddannet jordemoder og har været med til at starte Ungemodtagelsen, hvor unge mennesker kan komme og få rådgivning om sex og samliv. Landsbestyrelsesformand, Lisbeth Trinskær, aflægger beretning. 6 BUDSTIKKEN 3 / 2014

7 Nye landsbestyrelsesmedlemmer: Ina Winther Groth til venstre og Pernille Vigsø Bagge. ANDAGT Ina Winther Groth er uddannet jurist og har igennem 3 programperioder arbejdet med EU s Uddannelsesprogrammer. I dag er hun IT- og Økonomiansvarlig for de tre eksisterende EU-programmer, Programmet for Livslang Læring, Programmet for Aktive Unge og det nyeste Erasmus+ program fra Hun har også lignende ansvarsområde for de nordiske programmer (Nordplus) og danske programmer (Kulturaftaler for videregående institutioner og DK-USA for erhvervsuddannelserne). Sideløbende med sit professionelle arbejde har Ina Winther Groth været foreningspolitisk aktiv bl.a. i AFS Interkultur som lokalformand, udvalgsaktiv og fire år som landsformand for organisationen. Derudover som styrelsesmedlem i DUF for AFS. I dag er hun formand for skolebestyrelse og næstformand i idrætsforeningen i lokalområdet. Ina Winther Groth kan bidrage til KFUKs Sociale Arbejde med stor viden om EU systemet (politisk, økonomisk og administrativt), juridisk og økonomisk indsigt, en stærk organisatorisk baggrund og et engagement med udefrakommende tanker og ideer. Pernille Vigsø Bagge er medlem af Folketinget for SF og formand for Folketingets socialudvalg. Hun har været medlem af Folketinget siden Pernille Vigsø Bagge er Cand. Theol. og har tidligere arbejdet som friskolelærer og været aktiv i kommunalpolitik. Pernille Vigsø Bagge har det sidste år bl.a. været med til at sætte mere fokus på fattigdomsproblematikken i Danmark, og hun har været med til at sørge for, at fattigdomsudviklingen i Danmark bliver overvåget og gennemgået. I Folketinget er Pernille Vigsø Bagge bl.a. også kirkeordfører og socialordfører for SF, hvor en af hendes mærkesager er et forbud mod køb af sex. I Landsbestyrelsen kan Pernille Vigsø Bagge bidrage med et stærkt politisk netværk, og erfaring med hvordan beslutningerne bliver taget, pengene bliver fordelt, og lovene bliver vedtaget i Folketinget. Da hun også har været kommunalpolitiker, kan hun også bidrag med en god indsigt i de politiske processer, der fylder i kommunalpolitik. Derudover gør hendes teologiske uddannelse, at hun kan være med til at støtte op om organisationens folkekirkelige grundlag og bagland. Privat bor Pernille Vigsø Bagge i Løgstør med sin mand og 2 døtre. DEN NYE LANDSBESTYRELSE Formand: Lisbeth Trinskjær Næstformand: Connie Yilmaz Jantzen Kasserer: Olaf Ingerslev Medlemmer: Anne Marie Boile Nielsen Janie Olsen Henriette Pedersen Merete Dige Pernille Vigsø Bagge Ina Winther Groth Suppleant: Birgitte Thyssen Af Birgitte Graakjær Hjort, leder af Folkekirkens Videns- og Udviklingscenter, Aarhus En biolog rejste til Australien og tog på opdagelsesrejse for at udforske naturen. Hun fik selskab af en naturvejleder, der tog hende med til en øde egn med særprægede planter og et rigt dyreliv. Fuglene sang i kor som et naturens symfoniorkester. Træer og buske voksede vildt og strakte deres grene stolt mod himlen. Biologen bøjede sig ned og plukkede den ene farverige plante efter den anden. Denne her sagde hun har jeg aldrig set før. I hånden havde hun en blomst, hvis blade var grønne som ædelstene, og hvis stilke var purpurblå som aftenhimlen. Og i midten, hvor knoppen foldede sig ud, var farverne røde som solen, når den gløder. Den havde en duft, der spredte sig som en mild brise. Af alle de planter, jeg har set, er denne her den kønneste udbrød biologen. Hvordan kan den vokse her blandt alle de vilde planter? Joh svarede naturvejlederen. Den australske urbefolkning havde den skik, at når de forlod et landområde for at slå sig ned et nyt sted, brændte de det område af, som de havde beboet. Alle planter blev brændt ned, så området fremstod som ubeboet jord. Den plante, du står med i hånden, har den særlige egenskab, at dens frø kun kan overleve, når planten udsættes for høje temperaturer som f.eks. ved brand. Kun derigennem kan skallerne spire, så der vokser en ny frøkapsel frem, der kan åbne sig og springe ud i blomst. Sådan er der dele af livets skønhed og styrke, der kun kan vokse frem efter en nedbrydning. Det kan være det, der er på færde, hvis vi oplever, at sammenbrud, krise og tab af kontrol kan føre til nye muligheder. Eller hvis vi oplever, at vi mister noget i livet, vi holdt af et arbejde, vi levede og åndede for, en sammenhæng vi hørte hjemme i. Tabet, sorgen og sammenbruddet brændte i os som en fortærende ild. Men noget voksede frem som ellers aldrig ville have set dagens lys. BUDSTIKKEN 3 /

8 Postkort HELÅRSKORT SØ, HAV OG FJORD (3 motiver): kr. 30,- af Bente Lysdahl, 6 dobbelte kort m. kuverter HAVETS FLORA (3 motiver): kr. 10,- af Hildegard Mellerup, 6 dobbelte kort m. kuverter ISFJELDE I DISKOBUGTEN: kr. 15,- af Niels Christian Knutzon, 3 dobbelte kort m. kuverter ÅLØB VED SIDDINGE: kr. 15,- af Bente Lysdahl, 3 dobbelte kort m. kuverter. TISVILDELEJE (3 motiver): kr. 30,- af Jens Balsløw, 6 dobbelte kort m. kuverter MANGFOLDIGHEDENS DRØMMETÆPPE: kr. 30,- foto af broderi med bidrag fra Redens kvinder, 6 dobbelte kort m. kuverter ROSER (3 motiver): kr. 35,- af Maja Lisa Engelhardt, 6 dobbelte kort m. kuverter HILSEN FRA STRANDEN: kr. 5,- af Hildegard Mellerup, 3 dobbelte kort m. kuverter. FARVEPRAGT (3 motiver): kr. 25,- af Bente Buck, 6 dobbelte kort m. kuverter. GULDSTØV: kr. 20,- af Sara Blase, 3 dobbelte kort m. kuverter GLIMT: kr. 25,- af Simon Aaen, 4 dobbelte kort m. kuverter SKUMRING VED STEJLEPLADSEN: kr. 10,- af Jens Balsløw, 3 dobbelte kort m. kuverter. TELEGRAMKORT ROSER: kr. 20,- af Maja Lisa Engelhardt, 2 dobbelte kort m. kuverter FRANSK SOMMER: kr. 20,- af Niels Christian Knutzon, 2 dobbelte kort m. kuverter JULEKORT EN ROSE SÅ JEG SKYDE: kr. 25,- af Maja Lisa Engelhardt, 3 dobbelte kort m. kuverter JULEAKVARELLER: kr. 15,- af Karen Ellegaard, 3 dobbelte kort med kuverter JULEROSERNES NAT: kr. 18,- af Esben Hanefeldt Kristensen, 3 dobbelte kort m. kuverter DE SKÆVE NISSER: kr. 35,- af Helle Brinch, 6 dobbelte kort m. kuverter GAVEMÆRKER FERRING SØ: kr. 20,- af Niels Christian Knutzon, 6 dobbelte med hul til bånd SNEBÆR OG ÆBLEBLOMST (2 motiver): kr. 20,- af Grethe Troelsen, 6 dobbelte med hul til bånd BOGMÆRKER ROSE: kr. 10,- pr. stk., 7 stk. for kr. 50,- af Maja Lisa Engelhardt Lad kortene bringe glæde ved årets højtider, til fødselsdage, eller når du ønsker at give en særlig opmærksomhed. Der er kort til alle lejligheder med motiver kreeret af dygtige kunstnere. Overskuddet fra kortsalget går til KFUKs Sociale Arbejde. BESTIL DINE KORT PÅ ring på tlf eller send en mail til

9 Har du lyst til at komme indenfor og se, hvad vi laver til dagligt i Reden? Benyt chancen nu! Vi inviterer til foredrag i Reden Aarhus, Reden Odense og Reden København. REDEN ÅRHUS Fredag 10. oktober kl Foredrag v. leder, Joan Hougaard Sjællandsgade 6, 8000 Aarhus C Tilmelding til / REDEN ODENSE Lørdag d. 11. oktober kl Foredrag v. leder Mette Guul Pjentedamsgade 36, 5000 Odense C Tilmelding til / REDEN KØBENHAVN Fredag d. 10. oktober kl Foredrag v. Karen Pedersen Gasværksvej 2, 1656 København V Tilmelding til / Deltagelse i foredrag og rundvisning på Reden koster kr. 100,- Medlemmer deltager for kr. 50,- Hvis man tegner medlemskab i forbindelse med arrangementet, er foredraget gratis. Medlemskab koster kr. 100,- pr. år. Der vil blive serveret kaffe og kage. NB! Foredragene afholdes, inden Reden åbner, så vi ikke forstyrrer kvindernes hverdag. en del af KFUKS SOCIALE ARBEJDE

Marts 2015 / 39. ÅRGANG / NR. 1 BUDSTIKKEN

Marts 2015 / 39. ÅRGANG / NR. 1 BUDSTIKKEN Marts 2015 / 39. ÅRGANG / NR. 1 BUDSTIKKEN Dorit Otzen en sand ildsjæl Prostitution i provinsen RedenUng ny internetportal KÆRE LÆSER Af Helle Jarlmose, generalsekretær KFUKs Sociale Arbejde HUSK at betale

Læs mere

BUDSTIKKEN. Marts 2014 / 38. ÅRGANG / NR. 1. Svanegrupperne til Aarhus. Købesex NEJ TAK. Nye midlertidige boliger til hjemløse får innovationspris

BUDSTIKKEN. Marts 2014 / 38. ÅRGANG / NR. 1. Svanegrupperne til Aarhus. Købesex NEJ TAK. Nye midlertidige boliger til hjemløse får innovationspris Marts 2014 / 38. ÅRGANG / NR. 1 BUDSTIKKEN LÆS OGSÅ Købesex NEJ TAK Nye midlertidige boliger til hjemløse får innovationspris Svanegrupperne til Aarhus Kære læser Foråret nærmer sig med hastige skridt,

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

BUDSTIKKEN. Juni 2014 / 38. ÅRGANG / NR. 2 ÅRSBERETNING 2013. Nye spændende aktiviteter i Krisecentret. Forebyggelse i Reden København

BUDSTIKKEN. Juni 2014 / 38. ÅRGANG / NR. 2 ÅRSBERETNING 2013. Nye spændende aktiviteter i Krisecentret. Forebyggelse i Reden København Juni 2014 / 38. ÅRGANG / NR. 2 BUDSTIKKEN ÅRSBERETNING 2013 Forebyggelse i Reden København Pro Odense et godt samarbejde med kommunen Nye spændende aktiviteter i Krisecentret Formandens beretning 2013-2014

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Juni 2015 / 39. ÅRGANG / NR. 2 BUDSTIKKEN ÅRSBERETNING 2014. Indsats for udenlandske kvinder

Juni 2015 / 39. ÅRGANG / NR. 2 BUDSTIKKEN ÅRSBERETNING 2014. Indsats for udenlandske kvinder Juni 2015 / 39. ÅRGANG / NR. 2 BUDSTIKKEN ÅRSBERETNING 2014 10 år med Svanegrupperne Akutboliger for unge Indsats for udenlandske kvinder Formandens beretning 2014-2015 Af Lisbeth Trinskær, formand for

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

Generalforsamling den 28. april 2012

Generalforsamling den 28. april 2012 Diakonforbundet Filadelfia Referat fra Generalforsamling den 28. april 2012 Indledning ved Merete Henriksen. Vi mindes de døde: Frode Hansen, Langeskov S. Jørga, Dianalund Poul Honore, Sorø Punkt a: Valg

Læs mere

Børn, Unge & Sorg får nu fast økonomisk støtte fra Socialministeriet

Børn, Unge & Sorg får nu fast økonomisk støtte fra Socialministeriet Nr. 2 - marts 2011 Nyhedsbrev Indhold: Børn, Unge & Sorg får nu fast økonomisk støtte fra Socialministeriet Popstjerner går sammen med miinto.dk for at støtte Børn, Unge & Sorg Vi søger 12 frivillige fundraisere

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Maj 2011, nr. 3 Velkommen til majmødet. Tirsdag, den 17. maj kl. 17 eller 18 hos Middelfart Sparekasse, Havnegade 21, 5500 Middelfart til Drop multi-tasking - planlæg bedre og få

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus, Jysk børneforsorg/fredehjem og Diakonhøjskolen indbyder til en årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Preben Astrup, formand Kirsten Dyrholm Hansen Anette Byriel Andersen Angela Kühl Jensen Inge Hynkemejer Peter Petersen Niels Lind Brunsborg Afbud: Birthe Hesdorf, næstformand Alis

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 31.10 8200 Aarhus N Mødedato: Den 10. december 2014 kl. 12.30-14.30 Deltagere

Læs mere

Budstikken. KFUKs Sociale Arbejde. ÅRSBERETNING 2012 Juni 2013 37. årgang Nr. 2

Budstikken. KFUKs Sociale Arbejde. ÅRSBERETNING 2012 Juni 2013 37. årgang Nr. 2 Budstikken KFUKs Sociale Arbejde ÅRSBERETNING 2012 Juni 2013 37. årgang Nr. 2 LANDSFORMANDENS beretning DET HAR VÆRET ET SPÆNDENDE OG BEGIVENHEDSRIGT ÅR I KFUKS SOCIALE ARBEJDE. DER HAR VÆRET EN RIVENDE

Læs mere

Om Frivilligafdelingen

Om Frivilligafdelingen Frivillighåndbog Om Frivilligafdelingen Indhold Frivilligafdelingens opgaver... 3 Værktøjsmapper... 4 Frivilligafdelingen består af... 6 Mødrehjælpens lokalforeninger... 7 Mødrehjælpens fondsbutikker...

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE]

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE] Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje Så er det august og dermed tid til nyhedsbrevet med tilbageblik, samt en kalender for det kommende halve år i Menighedsplejen så alle kan få booket det ind i

Læs mere

Kontakt Dronningensvej 4, 2000 Frederiksberg Telefon 53 71 61 00/61 01 E-mail livarehab@livarehab.dk

Kontakt Dronningensvej 4, 2000 Frederiksberg Telefon 53 71 61 00/61 01 E-mail livarehab@livarehab.dk Nyhedsbrev Jul 2011 Kontakt Dronningensvej 4, 2000 Frederiksberg Telefon 53 71 61 00/61 01 E-mail livarehab@livarehab.dk Bidrag Alle pengene går til formålet Bidrag på konto nr. 5321 0356654 Medlem Fra

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Besøg værktøjskassen: www.inspiration.diakonforbund.dk

Besøg værktøjskassen: www.inspiration.diakonforbund.dk extra JUNI 2015 52. ÅRGANG DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND DIAKONI I SOGNE EN VÆRKTØJSKASSE 2014-2015 DIA IAKONbl bladet DIAKONbladet Juni 2015 extra Af Birthe Fredsgaard, bestyrelsesformand i Diakonhøjskolens

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015

PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015 Foto: Johnny Wichmann PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015 Fredag den 19. juni 13:30-15:30 Ankomst og indkvartering Vi byder på kaffe og kage 15:30-15:50 Velkomst ved højskolevært, Sven Bak-Jensen,

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Januar 2011, nr. 1

Erhvervskvinder Trekantområdet Januar 2011, nr. 1 Erhvervskvinder Trekantområdet Januar 2011, nr. 1 Velkommen til januarmødet. Tirsdag, den 17. januar kl. 18:00 på hotel Comwell, Kolding Tankefelt terapi effektiv behandling mod f.eks. præsentationsangst

Læs mere

UNDERVISNING I DEMENS

UNDERVISNING I DEMENS UNDERVISNING I DEMENS Katalog over demensrelaterede kurser udbudt af DemensCentrum Aarhus til medarbejdere i Aarhus kommune i efteråret 2014 Viden udfordrer demensen DemensCentrum Aarhus arbejder ud fra

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

Idébank for pårørende. Det gode liv med demens - nye perspektiver

Idébank for pårørende. Det gode liv med demens - nye perspektiver Idébank for pårørende Det gode liv med demens - nye perspektiver Samarbejde i plejebolig for pårørende, frivillige og fagpersoner Opsamling på 1. landdækkende seminar Den 30. & 31. august 2012 Brogården

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2014

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2014 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2014 Frivilligmarked 2014 Lørdag den 30. august kl. 11.00-15.00 på Gammel Torv i Aalborg Hvert år i slutningen af august afholder De Frivilliges

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk.

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes til: Leo Vad: 20905896 Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe levad@ikast-brande.dk Eller Trine Andersen: 20181639 tcand@ikast-brande.dk 16 Feb.-Apr. 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013 Vedtægter for den Selvejende institution Horsens Krisecenter Marts 2013 1 Navn og hjemsted. Den selvejende institution, Horsens Krisecenter, har til formål midlertidigt at huse voldsramte kvinder og deres

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Kære medlem Hvem er vi egentlig? Er det kun det grå guld, der tror på en nordisk identitet? Ser ungdommen et fællesskab? Hvad med vores nye

Læs mere

Hvad så med kirkernes sociale ansvar?

Hvad så med kirkernes sociale ansvar? Hvad så med kirkernes sociale ansvar? Konference og høring på Christiansborg Tirsdag d. 22. oktober 2013 Der er mange sociale udfordringer at tage fat på i dagens, og ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Budstikken. KFUKs Sociale Arbejde. Juni 2011 35. årgang Nr. 2 ÅRSBERETNING 2010

Budstikken. KFUKs Sociale Arbejde. Juni 2011 35. årgang Nr. 2 ÅRSBERETNING 2010 Budstikken KFUKs Sociale Arbejde ÅRSBERETNING 2010 Juni 2011 35. årgang Nr. 2 Formandens BERETNING Endnu et år er gået med travlhed hos KFUKs Sociale Arbejde. De politiske vinde har blæst i mange forskellige

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

En måned med mange aktiviteter!

En måned med mange aktiviteter! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: En måned med mange aktiviteter! Marts 2005 5. årgang nummer 3 Kildeskolen Høffdingsvej 14 2500 Valby Kontor: 38 79 01 40 Lærervær.:38 79 71 40 Indhold: * Skolekalender

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2009 Fra generalforsamlingen 2009 Indhold: - Generalforsamlingen den 6. februar Årsplan 2009 Delegeretvalg til landsmødet 31. marts Mød Hans Henrik Larsen

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Prostitution som karriere

Prostitution som karriere ErhvervsKvindeNyt MARTS 2008 Prostitution som karriere VI FÅR BESØG AF LEDEREN AF REDEN I ÅRHUS, JOAN FISKER HOUGAARD Joan Fisker Hougaard kommer og fortæller om sit arbejde, der bringer hende i kontakt

Læs mere

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Februar DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307 Side 1 Lise Linderstrøm Vibeke Raae Mogens Nielsen 8 februar 15 februar 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

Program Delegation og kommunal praksis på området

Program Delegation og kommunal praksis på området Program Delegation og kommunal praksis på området Den 10. november 2014 på Hotel Comwell, Kolding Program 09.30 09.50 Morgenkaffe/te og rundstykker (og besøg i udstillerområdet). 09.50 10.00 Velkomst.

Læs mere

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace PND protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace Generalforsamling 2011 4 5 6 7 8 Indhold madlavningskursus Samarbejde med PKU Generalforsamlingen 2011 Sjældne Diagnoser

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 Sommeren er ved at gå på hæld, og jeg håber, at man har nydt det typiske danske sommervejr, som må siges at være så uforudsigeligt. Bestyrelsen er atter i arbejdstøjet

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel Ilse Sand Sig ordentligt farvel 1 Sig ordentligt farvel! Denne vejledning må gerne kopieres og foræres til familie og venner. Forord Mange problemer skyldes brudte relationer, som man ikke har fået sagt

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

og den ny Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse

og den ny Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse kommunerne, civilsamfundet og den ny socialøkonomi Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse Konference på RUC den 29. november 2012 Aarhus Kommune, Center for Socialt Entreprenørskab

Læs mere

Formandens Årsberetning juni 2012

Formandens Årsberetning juni 2012 Formandens Årsberetning juni 2012 Har man spørgsmål til årsberetningen, er man velkommen til at sende en email til skolebestyrelsen eller til Keld Rask. Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskolelovens

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

I tvivl? - abortrådgivning i Mødrehjælpen

I tvivl? - abortrådgivning i Mødrehjælpen Bl.a. i dette nummer: Ønskebørn! Abortrådgivning i Mødrehjælpen Fakta om abort og loven Folketingets tværpolitiske netværk Interview med folketingsmedlem Kirsten Brosbøl NR. 17 MARTS 2009 I tvivl? - abortrådgivning

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

1. Indledning 4. 1.1 Rådets formål 4. 1.2 Rådets sammensætning 4. 2. Rådets fokusområder i 2011 5. 2.1 Ordinære møder 5. 2.

1. Indledning 4. 1.1 Rådets formål 4. 1.2 Rådets sammensætning 4. 2. Rådets fokusområder i 2011 5. 2.1 Ordinære møder 5. 2. ÅRSBERETNING FOR UDSATTERÅDET 2010/2011 INDHOLD: 1. Indledning 4 1.1 Rådets formål 4 1.2 Rådets sammensætning 4 2. Rådets fokusområder i 2011 5 2.1 Ordinære møder 5 2.2 Seminar 5 3. Formidling af viden

Læs mere

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MARTS 2015 Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Jobbeskrivelse. Kreativ & rummelig Partnerskabschef

Jobbeskrivelse. Kreativ & rummelig Partnerskabschef Jobbeskrivelse Kreativ & rummelig Partnerskabschef 1. Indledning Muskelsvindfonden søger en Partnerskabschef, som kan hjælpe virksomheder med at styrke deres værdi ved at styrke vores arrangementer. Vi

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Leve Livet. Nr. 24 Januar 2015

Leve Livet. Nr. 24 Januar 2015 Leve Livet Nr. 24 Januar 2015 Indhold Godt Nytår 3 Månedens fødselsdage 4 Siden sidst 4 Mindeord 5 Livet leves 6 Sangbogen 25 Beboeroversigt 26 Rart at vide 27 Månedskalender 28 Redaktion Ann-Lene Aagaard,

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Sted: Aalborg Kongres og Kulturcenter, Aalborg Hallen Dato: 28. oktober 2010 kl. 17.30 Ved indgangen Kontrol af medlemskab.

Læs mere

20 års jubilæum 1989-2009

20 års jubilæum 1989-2009 VENØ MUSIKFORENING 20 års jubilæum 1989-2009 Venø Musikforening - 20 år En flok venøboere Initiativgruppen - søsatte Venø Musikforening. Initiativgruppen talte Søren Baggesen, Jørgen Anker Jørgensen, Ellen

Læs mere

Vi gør din studietid. lidt federe

Vi gør din studietid. lidt federe Vi gør din studietid lidt federe Vi taler din sag SLS Sygeplejestuderendes Landssammenslutning er de sygeplejestuderendes faglige organisation og en del af Dansk Sygeplejeråd. Vores mål er at forbedre

Læs mere

ønske Dit sidste et barns første håb arv o g testamente

ønske Dit sidste et barns første håb arv o g testamente Dit sidste ønske et barns første håb arv o g testamente Et testamente giver liv til dine ønsker Vil du huskes, skal du plante et frø, der kan spire og gøre en forskel i fremtiden. En måde at plante sådan

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13.

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. årgang Hvad finder du i bladet: Gymnastik opvisning. Slå katten af tønden i Brugsen. Dame & Herre aften i Forsamlingshuset. Sogneaften og familiegudstjeneste.

Læs mere

Kroppen på toppen i naturen - udeliv og bevægelse for førskolebørn

Kroppen på toppen i naturen - udeliv og bevægelse for førskolebørn Kroppen på toppen i naturen - udeliv og bevægelse for førskolebørn Af Helle Fuglsang, fysioterapeut og naturvejleder, Ålborg Kommune Naturen som læringsmiljø og et aktivt friluftsliv er i fokus for børn

Læs mere

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Notat fra møde i Ældrerådet 21. november 2013 Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Mødet fandt sted i rådets mødelokale Henrik Pontoppidans Vej 4 DAGSORDEN 1.Valg af ordstyrer og godkendelse af

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse ... Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse Konference med fokus på mulighederne for videregående uddannelse efter en erhvervsuddannelse at synliggøre vejene fra EUD til videreuddannelse Tid:

Læs mere