Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler"

Transkript

1 Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler Version: 10.3 Oprettet den: 10. februar 2016

2 Fravær og fritagelser - forretningsregler og detaljerede valideringer Skemaerne i dette bilag angiver hvilke årsager til fravær og fritagelser, der skal registreres og indberettes for de enkelte alt efter hvilken match- eller visitationsgruppe, borgeren befinder sig i. Hjemlen til, at en person kan være omfattet af et fravær eller en fritagelse findes i følgende love med tilhørende bekendtgørelser: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om aktiv socialpolitik, Lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), Lov om sygedagpenge (sygedagpengeloven) og Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Skemaerne angiver hvilke rettigheder og pligter der - i flg. ovennævnte regler - ikke gælder, når en person, er omfattet af et givent fravær eller en given fritagelse. Forskellen mellem et fravær og en fritagelse kan beskrives således: Fravær er, når en borger har en ret til ikke at være omfattet af en given pligt - hvis betingelserne i henhold til hjemmelsgrundlaget i øvrigt er opfyldt. Et eksempel er, at dagpengemodtagere (og flere andre målgrupper) har ret til ferie (med optjente feriepenge), hvis de oplyser om afholdelsen af ferien mindst 14 dage forud, og der ikke er fastsat møder (dvs. indkaldt til), henvist til eller afgivet tilbud m.v., som den ledige har pligt til at deltage i (Jf. bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats 35, stk. 2). Derfor kan en dagpengemodtager selv registrere sin ferie på Jobnet, da alle indkaldelser til samtaler og alle aktiveringstilbud skal indberettes online til Det fælles Datagrundlag. Fritagelser forudsætter, at en sagsbehandler har taget stilling til, om forudsætningerne for fritagelsen er til stede. Herefter er det sagsbehandleren, der sørge for registrering i Det fælles Datagrundlag. Et eksempel er, at en kontant-eller uddannelseshjælpsmodtager kan være for syg til at deltage i aktivering (årsagen Sygdom - Helbred forværres ved aktivering ). Her forudsætter bevilling af denne fritagelse, at sagsbehandleren har taget stilling ud fra Lov om aktiv socialpolitik, 13, stk. 7, nr. 2. Der er en række af årsagerne til fritagelse, der har hjemmel i Lov om aktiv socialpolitik, 13, stk. 7 og stk. 8. Det er dog ikke alle de nævnte årsager, der kan registreres som fritagelser. Registrering af en fritagelse i fraværs- og fritagelsesmodulet i fagsystemet med indberetning til Det fælles Datagrundlag forudsætter nemlig, at 1. årsagen vedrører personen selv og ikke alene et givet tilbud eller et job, og 2. årsagen har en tidsmæssig udstrækning, der reelt er en forhindring for et job, aktiveringstilbud eller anden beskæftigelsesfremmende aktivitet. Ordforklaring: Rådighed: Anvendes her om rådighed i forhold til følgende pligter: At være tilmeldt som arbejdssøgende (), At tjekke ( ), At have et, der er søgbart for arbejdsgivere (), At stå til rådighed for henvist ( ). Side 2 af 38

3 Aktive tilbud (): For personer i kontaktgruppe 1 (dagpengemodtagere) anvendes begrebet i forhold til reglerne om ret og pligt til tilbud jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 16. For personer i kontaktgruppe 2 (ansøgere og modtagere af kontanthjælp) anvendes begrebet både i forhold til reglerne om ret og pligt til tilbud jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 17, og i forhold til hvorvidt personen i øvrigt har pligt til at stå til rådighed for tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller andre aktiviteter efter lov om aktiv socialpolitik 13, stk. 5. Personer i kontaktgruppe 3 (introduktionsydelsesmodtagere) har ikke ret og pligt til tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats; så her anvendes begrebet om, hvorvidt de har pligt til at stå til rådighed for tilbud efter integrationsloven. Personer i kontaktgruppe 4 og 5 (revalidender og forrevalidender) har ikke ret og pligt ; så her anvendes begrebet om, hvorvidt de i henhold til lov om aktiv socialpolitik 13, stk. 5 og 53 har pligt til at tage imod tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Personer i kontaktgruppe 6 (sygedagpengemodtagere) har ikke ret og pligt ; så her anvendes begrebet kun om, hvorvidt de har pligt til at stå til rådighed for tilbud efter sygedagpengelovens 15, 15a & 21, stk. 1. Personer i kontaktgruppe 7 (fleksjobvisiterede, der modtager ledighedsydelse eller særlig ydelse) har ikke ret og pligt ; så her anvendes begrebet kun om, hvorvidt de - i henhold til lov om aktiv socialpolitik 74g & 75 - har pligt til at stå til rådighed for tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Personer i kontaktgruppe 11 (Rehabilitenter - borgere i ressourceforløb) har ikke ret og pligt ; så her anvendes begrebet om, hvorvidt de - i henhold til lov om aktiv socialpolitik 69 - har pligt til at deltage i tilbud, som fremgår af rehabiliteringsplanen. For personer i kontaktgruppe 12 (uddannelseshjælpsmodtagere) anvendes begrebet i forhold til reglerne om ret og pligt til tilbud jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 17a, og i forhold til hvorvidt personen i øvrigt har pligt til at stå til rådighed for tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller andre aktiviteter efter lov om aktiv socialpolitik 13, stk. 5 & 6. Personer i kontaktgruppe 14 (Borgere i Jobafklaring) har ikke ret og pligt ; så her anvendes begrebet om, hvorvidt de - i henhold til lov om aktiv socialpolitik 69k - har pligt til at deltage i tilbud, som fremgår af rehabiliteringsplanen. NB: Personer i match 3 kan ikke deltage i en aktiv indsats efter LAB, da manglende evne til at deltage i tilbud er kriteriet for at være i match 3. Personer i match 3 er dermed per definition fritaget for aktivering som sådan. : Angiver, hvorvidt personen er omfattet af det for den givne målgruppe gældende kontaktforløb dvs. har pligt til at møde frem til jobsamtaler og andre samtaler, der følger af reglerne for kontaktforløbet for den pågældende målgruppe. I visse tilfælde giver et fravær/fritagelse i forbindelse med kontaktforløbet alene mulighed for, at kontakten eller opfølgningen kan have en anden form end personligt. Det drejer sig om følgende: Side 3 af 38

4 : Hvis personen er fritaget for personligt skal der være en anden form for individuel og personlig kontakt, som kan være en af følgende kontaktformer: Telefonisk, Digitalt (fx , skype eller lignende) eller Ved deltagelse i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er personen også fritaget for personligt, og kontakten kan foregå med en af de tre ovennævnte kontaktformer. Personlig kontakt: Hvis personen er fritaget for personlig kontakt (Opfølgning uden personlig kontakt (standby)) skal der i stedet ske en anden form for opfølgning fx ved hjælp af kontakt til læge, sygehuslæge, andre kommunale forvaltninger m.v. for at skaffe oplysninger om borgerens helbred og behandlingsforløb m.v. Særlig vedr. placering af borgere i match 3: En forudsætning for, at matche i match 3 er, at personen vurderes at være omfattet af en af følgende bestemmelser i lov om aktiv socialpolitik 13, stk. 7, nr. 2 eller 6-9, eller stk. 8 jf. Bekendtgørelse om matchvurdering (denne bekendtgørelse er endnu ikke opdateret med ændrede paragrafhenvisninger, men det materielle indhold er uændret). Dette er også baggrunden for, at en række af de fritagelsesårsager, der findes, med baggrund i ovennævnte paragraffer ikke kan anvendes for personer i match 3. Side 4 af 38

5 Ansættelse inden for 4 uger Match 1 D.d. - 7 dage Max. 4 uger Match 2 D.d. - 7 dage Max. 4 uger Arbejdet delvist genoptaget Arbejdsfordeling, vejrlig eller materialemangel Kontaktgruppe 6, 24 og 25: Sygedagpengemodtagere - Alle visitationskategorier Dagpengemodtagere (altid Match 1) Arbejdsmarkedsydelsesmodtagere (altid Match 1) D.d. - 7 dage D.d. 7 dage D.d. 7 dage Kontanthjælpsmodtagere Kontanthjælpsmodtagere D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage af integrationsprogram - D.d. - 7 dage af integrationsprogram Fleksjobvisiterede - Match 1 Fleksjobvisiterede - Match 3 Kontaktgruppe 10: Ansatte i fleksjob D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage Side 5 af 38

6 Barsel D.d. - 8 uger, (job-, - eller D.d. - 8 uger, (job-, - eller Max. 54 uger Max. 54 uger af integrationsprogram - D.d. - 8 uger, (job-, - eller Max. 54 uger af integrationsprogram - D.d. - 8 uger, (job-, - eller Max. 54 uger Åbenlyst uddannelsesparate D.d. - 8 uger, (job-, - eller Max. 54 uger Side 6 af 38

7 Øvrige uddannelsesparate D.d. - 8 uger, (job-, - eller Max. 54 uger D.d. - 8 uger, (job-, - eller Max. 54 uger Match 1 D.d. - 8 uger, dog ikke længere end til sidste samtale (job-, - eller Max. 54 uger Match 2 D.d. - 8 uger, dog ikke længere end til sidste samtale (job-, - eller Max. 54 uger Fleksjobvisiterede - Match 1 D.d. - 8 uger, (job-, - eller Max. 54 uger D.d. - 8 uger, (job-, - eller Max. 54 uger Side 7 af 38

8 Fleksjobvisiterede - Match 3 D.d. - 8 uger, (job-, - eller Max. 54 uger Kontaktgruppe 10: Ansatte i fleksjob D.d. - 8 uger, (job-, - eller Max. 54 uger Kontaktgruppe 11: Rehabilitenter - Borgere i ressourceforløb D.d. - 8 uger, (job-, - eller Max. 54 uger Kontaktgruppe 13: Borgere i Jobafklaring D.d. - 8 uger, (job-, - eller Max. 54 uger Kontaktgruppe 14-22: Førtidspensionister Kompensation til handicappede i beskæftigelse Unge u. 18 Selvforsørgede, ikke i beskæftigelse Selvforsørgende udlændinge efter integrationsloven Indvandrere i introduktionsforløb Beskæftigede Voksenelever Jobrotation D.d. - 8 uger Max. 54 uger Hvis tilmeldt: Kontaktgruppe 23: Seniorjob D.d. - 8 uger Max. 54 uger Barsel (max 14 dage) Dagpengemodtagere (altid Match 1) D.d. 7 dage Max. 2 uger Side 8 af 38

9 Arbejdsmarkedsydelsesmodtagere (altid Match 1) af integrationsprogram - af integrationsprogram - Åbenlyst uddannelsesparate Øvrige uddannelsesparate D.d. 7 dage Max. 2 uger D.d. - 7 dage Max. 2 uger D.d. - 7 dage Max. 2 uger D.d. - 7 dage Max. 2 uger D.d. - 7 dage Max. 2 uger D.d. - 7 dage Max. 2 uger D.d. - 7 dage Max. 2 uger D.d. - 7 dage Max. 2 uger Side 9 af 38

10 Match 1 D.d. - 7 dage Max. 2 uger Match 2 D.d. - 7 dage Max. 2 uger Fleksjobvisiterede - Match 1 Fleksjobvisiterede - Match 3 D.d. - 7 dage Max. 2 uger D.d. - 7 dage Max. 2 uger D.d. - 7 dage Max. 2 uger Kontaktgruppe 8: Uden ydelse D.d. - 7 dage Max. 2 uger Kontaktgruppe 10: Ansatte i fleksjob Kontaktgruppe 11: Rehabilitenter - Borgere i ressourceforløb Kontaktgruppe 13: Borgere i Jobafklaring D.d. - 7 dage Max. 2 uger D.d. - 7 dage Max. 2 uger D.d. - 7 dage Max. 2 uger Side 10 af 38

11 Kontaktgruppe 14-22: Førtidspensionister Kompensation til handicappede i beskæftigelse Unge u. 18 Selvforsørgede, ikke i beskæftigelse Selvforsørgende udlændinge efter integrationsloven Indvandrere i introduktionsforløb Beskæftigede Voksenelever Jobrotation D.d. - 7 dage Max. 2 uger Hvis tilmeldt: Kontaktgruppe 23: Seniorjob D.d. - 7 dage Max. 2 uger Barsel inden for 4 uger Match 1 D.d. - 7 dage Max. 4 uger Match 2 D.d. - 7 dage Max. 4 uger Kontaktgruppe 6, 24 og 25: Sygedagpengemodtagere - Alle visitationskategorier D.d. - 7 dage Max. 4 uger Barsel inden for 6 uger Dagpengemodtagere (altid Match 1) Arbejdsmarkedsydelsesmodtagere (altid Match 1) D.d. 7 dage Max. 6 uger D.d. 7 dage Max. 6 uger Kontanthjælpsmodtagere D.d. - 7 dage Max. 6 uger D.d. - 7 dage Max. 6 uger af integrationsprogram - D.d. - 7 dage Max. 6 uger Side 11 af 38

12 af integrationsprogram - Fleksjobvisiterede - Match 1 Fleksjobvisiterede - Match 3 Kontaktgruppe 10: Ansatte i fleksjob Borgerligt ombud Dagpengemodtagere (altid Match 1) Arbejdsmarkedsydelsesmodtagere (altid Match 1) Kontanthjælpsmodtagere Kontanthjælpsmodtagere af integrationsprogram - D.d. - 7 dage Max. 6 uger D.d. - 7 dage Max. 6 uger D.d. - 7 dage Max. 6 uger D.d. - 7 dage Max. 6 uger D.d. - 7 dage Max. 6 uger D.d. 7 dage D.d. 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage Side 12 af 38

13 af integrationsprogram Åbenlyst uddannelsesparate Øvrige uddannelsesparate D.d. - 7 dage D.d. 7 dage D.d. 7 dage Uddannelseshjælpsmodtagere Match 1 Match 2 D.d. 7 dage D.d. - 7 dage Max 3 mdr. D.d. - 7 dage Kontaktgruppe 6, 24 og 25: Sygedagpengemodtagere - Alle visitationskategorier Fleksjobvisiterede - Match 1 Fleksjobvisiterede - Match 3 D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage Side 13 af 38

14 Kontaktgruppe 8: Uden ydelse D.d. - 7 dage Kontaktgruppe 10: Ansatte i fleksjob Kontaktgruppe 11: Rehabilitenter - Borgere i ressourceforløb Kontaktgruppe 13: Borgere i Jobafklaring Kontaktgruppe 14-22: Førtidspensionister Kompensation til handicappede i beskæftigelse Unge u. 18 Selvforsørgede, ikke i beskæftigelse Selvforsørgende udlændinge efter integrationsloven Indvandrere i introduktionsforløb Beskæftigede Voksenelever Jobrotation D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage Hvis tilmeldt: Kontaktgruppe 23: Seniorjob D.d. - 7 dage Deltager i Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Kontanthjælpsmodtagere af integrationsprogram - af integrationsprogram - Åbenlyst uddannelsesparate D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage Side 14 af 38

15 Deltidsbeskæftigelse (over 20 timer/uge) Øvrige uddannelsesparate Uddannelseshjælpsmodtagere Match 1 Match 2 Kontaktgruppe 11: Rehabilitenter - Borgere i ressourceforløb Kontaktgruppe 13: Borgere i Jobafklaring Dagpengemodtagere (altid Match 1) Arbejdsmarkedsydelsesmodtagere (altid Match 1) Ferie Dagpengemodtagere (altid Match 1) Arbejdsmarkedsydelsesmodtagere (altid Match 1) Kontanthjælpsmodtagere D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. 7 dage D.d. 7 dage D.d. 7 dage D.d. 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage Side 15 af 38

16 af integrationsprogram - Åbenlyst uddannelsesparate Øvrige uddannelsesparate Uddannelseshjælpsmodtagere Match 1 D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage Match 2 Fleksjobvisiterede - Match 1 Fleksjobvisiterede - Match 3 D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage Kontaktgruppe 8: Uden ydelse D.d. - 7 dage Side 16 af 38

17 Kontaktgruppe 10: Ansatte i fleksjob D.d. - 7 dage Kontaktgruppe 11: Rehabilitenter - Borgere i ressourceforløb Kontaktgruppe 13: Borgere i Jobafklaring Kontaktgruppe 14-22: Førtidspensionister Kompensation til handicappede i beskæftigelse Unge u. 18 Selvforsørgede, ikke i beskæftigelse Selvforsørgende udlændinge efter integrationsloven Indvandrere i introduktionsforløb Beskæftigede Voksenelever Jobrotation D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage Hvis tilmeldt: Kontaktgruppe 23: Seniorjob D.d. - 7 dage Ferie med ydelse Kontanthjælpsmodtagere Kontanthjælpsmodtagere D.d. - 7 dage, (job-, - eller D.d. - 7 dage, (job-, - eller slutdato : D.d. - 7 dage, dog - eller slutdato : D.d. - 7 dage, dog - eller Side 17 af 38

18 af integrationsprogram - af integrationsprogram Åbenlyst uddannelsesparate Øvrige uddannelsesparate Uddannelseshjælpsmodtagere Match 1 D.d. - 7 dage, (job-, - eller D.d. - 7 dage, (job-, - eller D.d. - 7 dage, (job-, - eller D.d. - 7 dage, (job-, - eller D.d. - 7 dage, (job-, - eller slutdato : D.d. - 7 dage, dog - eller slutdato : D.d. - 7 dage, dog - eller slutdato : D.d. - 7 dage, dog - eller slutdato : D.d. - 7 dage, dog - eller slutdato : D.d. - 7 dage, dog - eller D.d. - 7 dage Side 18 af 38

19 Match 2 Fleksjobvisiterede - Match 1 Fleksjobvisiterede - Match 3 Kontaktgruppe 11: Rehabilitenter - Borgere i ressourceforløb Kontaktgruppe 13: Borgere i Jobafklaring D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage slutdato : D.d. - 7 dage, dog - eller slutdato : D.d. - 7 dage, dog - eller slutdato : D.d. - 7 dage, dog - eller slutdato : D.d. - 7 dage, dog - eller opfølgning Slutdato : D.d. - 7 dage, dog - eller opfølgning Side 19 af 38

20 Fritagelse for rådighed under deltagelse i tilbud Dagpengemodtagere (altid Match 1) Arbejdsmarkedsydelsesmodtagere (altid Match 1) Kontanthjælpsmodtagere af integrationsprogram - Åbenlyst uddannelsesparate Fritaget for Fleksjobvisiterede - Match 1 Fleksjobvisiterede - Match 3 D.d. 7 dage D.d. 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage Frataget ret til selvbook Dagpengemodtagere (altid Match 1) D.d. Side 20 af 38

21 Fritaget for pligt til selvbook Jobrettet uddannelse - deltid Dagpengemodtagere (altid Match 1) Dagpengemodtagere (altid Match 1) Fleksjobvisiterede - Match 1 Fleksjobvisiterede - Match 3 D.d. D.d. - 4 uger D.d. - 4 uger D.d. - 4 uger D.d. - 4 uger Jobrettet uddannelse - fuldtid Kan ikke få førtidspension eller folkepension Dagpengemodtagere (altid Match 1) Fleksjobvisiterede - Match 1 Fleksjobvisiterede - Match 3 Kontanthjælpsmodtagere Kontanthjælpsmodtagere D.d. - 4 uger D.d. D.d. D.d. D.d. Ingen D.d. Ingen Side 21 af 38

22 Åbenlyst uddannelsesparate Øvrige uddannelsesparate Uddannelseshjælpsmodtagere Midlertidigt Dagpengemodtagere (altid Match 1) Arbejdsmarkedsydelsesmodtagere (altid Match 1) D.d. Ingen D.d. Ingen D.d. Ingen D.d. 7 dage Max. 14 kalenderdage D.d. 7 dage Max. 14 kalenderdage Kontanthjælpsmodtagere Åbenlyst uddannelsesparate D.d. - 7 dage Max. 14 kalenderdage D.d. 7 dage Max. 14 kalenderdage Side 22 af 38

23 Kontaktgruppe 8: Uden ydelse D.d. - 7 dage Max. 14 kalenderdage Kontaktgruppe 14-22: Førtidspensionister Kompensation til handicappede i beskæftigelse Unge u. 18 Selvforsørgede, ikke i beskæftigelse Selvforsørgende udlændinge efter integrationsloven Indvandrere i introduktionsforløb Beskæftigede Voksenelever Jobrotation D.d. - 7 dage Max. 14 kalenderdage Hvis tilmeldt: Omfattet af integrationsydelse Kontaktgruppe 23: Seniorjob D.d. - 7 dage Max. 14 kalenderdage Kontanthjælpsmodtagere Kontanthjælpsmodtagere af integrationsprogram - af integrationsprogram Åbenlyst uddannelsesparate Øvrige uddannelsesparate Uddannelseshjælpsmodtagere Side 23 af 38

24 Omfattet af kontantydelse Dagpengemodtagere (altid Match 1) Arbejdsmarkedsydelsesmodtagere (altid Match 1) Omfattet af særlig uddannelsesydelse Dagpengemodtagere (altid Match 1) Arbejdsmarkedsydelsesmodtagere (altid Match 1) Opfølgning uden personlig kontakt (standby) Kontanthjælpsmodtagere af integrationsprogram - D.d. - 7 dage Personlig kontakt D.d. - 7 dage Personlig kontakt Øvrige uddannelsesparate D.d. - 7 dage Personlig kontakt Uddannelseshjælpsmodtagere Match 2 D.d. - 7 dage Personlig kontakt D.d. - 7 dage Personlig kontakt Kontaktgruppe 6, 24 og 25: Sygedagpengemodtagere - Alle visitationskategorier D.d. - 7 dage Personlig kontakt Side 24 af 38

25 Ophold i udlandet uden ydelse Pasning af egne børn (syge) Fleksjobvisiterede - Match 3 Kontaktgruppe 13: Borgere i Jobafklaring Kontaktgruppe 6, 24 og 25: Sygedagpengemodtagere - Alle visitationskategorier D.d dage Personlig kontakt D.d dage Personlig kontakt D.d. - 7 dage Personlig kontakt D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage af integrationsprogram - D.d. - 7 dage af integrationsprogram - D.d. - 7 dage Side 25 af 38

26 Åbenlyst uddannelsesparate Øvrige uddannelsesparate D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage Match 1 Match 2 Fleksjobvisiterede - Match 1 Kontaktgruppe 11: Rehabilitenter - Borgere i ressourceforløb Kontaktgruppe 13: Borgere i Jobafklaring Pasning af syge m.v D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage Side 26 af 38

27 af integrationsprogram - af integrationsprogram - Åbenlyst uddannelsesparate Øvrige uddannelsesparate D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage Match 1 D.d. - 7 dage Match 2 D.d. - 7 dage Fleksjobvisiterede - Match 1 D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage Side 27 af 38

28 På vej i job (inden for 6 uger) På vej på efterløn/fleksydelse (inden for 6 uger) Kontaktgruppe 11: Rehabilitenter - Borgere i ressourceforløb Kontaktgruppe 13: Borgere i Jobafklaring Dagpengemodtagere (altid Match 1) Arbejdsmarkedsydelsesmodtagere (altid Match 1) af integrationsprogram - af integrationsprogram - Fleksjobvisiterede - Match 1 Fleksjobvisiterede - Match 3 Dagpengemodtagere (altid Match 1) Arbejdsmarkedsydelsesmodtagere (altid Match 1) D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. 7 dage Max. 6 uger D.d. 7 dage Max. 6 uger D.d. - 7 dage Max. 6 uger D.d. - 7 dage Max. 6 uger D.d. - 7 dage Max. 6 uger D.d. - 7 dage Max. 6 uger D.d. - 7 dage Max. 6 uger D.d. - 7 dage Max. 6 uger D.d. - 7 dage Max. 6 uger D.d. 7 dage Max. 6 uger D.d. 7 dage Max. 6 uger D.d. - 7 dage Max. 6 uger Side 28 af 38

29 På vej på pension (folkepension) (inden for 6 uger) af integrationsprogram - af integrationsprogram - Fleksjobvisiterede - Match 1 Fleksjobvisiterede - Match 3 Kontaktgruppe 10: Ansatte i fleksjob Dagpengemodtagere (altid Match 1) Arbejdsmarkedsydelsesmodtagere (altid Match 1) D.d. - 7 dage Max. 6 uger D.d. - 7 dage Max. 6 uger D.d. - 7 dage Max. 6 uger D.d. - 7 dage Max. 6 uger D.d. - 7 dage Max. 6 uger D.d. - 7 dage Max. 6 uger D.d. - 7 dage Max. 6 uger D.d. 7 dage Max. 6 uger D.d. 7 dage Max. 6 uger D.d. - 7 dage Max. 6 uger D.d. - 7 dage Max. 6 uger af integrationsprogram - D.d. - 7 dage Max. 6 uger af integrationsprogram - D.d. - 7 dage Max. 6 uger Side 29 af 38

30 Fleksjobvisiterede - Match 1 Fleksjobvisiterede - Match 3 D.d. - 7 dage Max. 6 uger D.d. - 7 dage Max. 6 uger D.d. - 7 dage Max. 6 uger Sygdom - Helbred forværres ved aktivering. Omfatter ikke mentor Kontaktgruppe 10: Ansatte i fleksjob af integrationsprogram - D.d. - 7 dage Max. 6 uger D.d dage Til for sygdom, (job-, - eller D.d dage af integrationsprogram - Til for sygdom, (job-, - eller Åbenlyst uddannelsesparate D.d dage Max 3 mdr. Side 30 af 38

31 Øvrige uddannelsesparate D.d dage D.d dage Match 1 D.d dage Match 2 D.d dage Fleksjobvisiterede - Match 1 D.d dage D.d dage Kontaktgruppe 11: Rehabilitenter - Borgere i ressourceforløb D.d dage Sygdom - helbred forværres ved Kontaktgruppe 13: Borgere i Jobafklaring Kontanthjælpsmodtagere af integrationsprogram - D.d dage - mulighed for forlængelse D.d dage Til for sygdom, (job-, - eller Side 31 af 38

32 Sygdom Sygemelding Åbenlyst uddannelsesparate Dagpengemodtagere (altid Match 1) D.d dage, dog - eller Afmeldes borgere i løntilskud afmeldes dog først ved skift til SDPmodtager Arbejdsmarkedsydelsesmodtagere (altid Match 1), dog - eller Afmeldes borgere i løntilskud afmeldes dog først ved skift til SDPmodtager D.d dage, dog - eller, dog - eller Afmeldes borgere i løntilskud afmeldes dog først ved evt. skift til SDPmodtager Side 32 af 38

33 af integrationsprogram -, dog - eller Afmeldes borgere i løntilskud afmeldes dog først ved evt. skift til SDPmodtager af integrationsprogram -,, dog - eller Åbenlyst uddannelsesparate D.d dage, dog - eller Afmeldes Øvrige uddannelsesparate Match 1 D.d dage, dog - eller D.d dage, dog - eller, dog - eller Match 2, dog - eller Side 33 af 38

34 Fleksjobvisiterede - Match 1, dog - eller, dog - eller Fleksjobvisiterede - Match 3, dog - eller Kontaktgruppe 8: Uden ydelse Kontaktgruppe 10: Ansatte i fleksjob Tilmeldte: D.d dage, dog - eller Afmeldes 60 dage Kontaktgruppe 11: Rehabilitenter - Borgere i ressourceforløb, dog - eller Kontaktgruppe 13: Borgere i Jobafklaring, dog - eller Side 34 af 38

35 Kontaktgruppe 14-22: Førtidspensionister Kompensation til handicappede i beskæftigelse Unge u. 18 Selvforsørgede, ikke i beskæftigelse Selvforsørgende udlændinge efter integrationsloven Indvandrere i introduktionsforløb Beskæftigede Voksenelever Jobrotation Tilmeldte: D.d dage Afmeldes hvis tilmeldt Hvis tilmeldt: Kontaktgruppe 23: Seniorjob Tilmeldte: D.d dage Afmeldes Sygdommen forhindrer individuel samtale ( ) Kontaktgruppe 6, 24 og 25: Sygedagpengemodtagere - Alle visitationskategorier D.d. - 7 dage Særlig øvrige af integrationsprogram - Øvrige uddannelsesparate Uddannelseshjælpsmodtagere Match 1 D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage Match 2 D.d. - 7 dage Kontaktgruppe 11: Rehabilitenter - Borgere i ressourceforløb D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage Side 35 af 38

36 Kontaktgruppe 13: Borgere i Jobafklaring D.d. - 7 dage Tillæg for danskkundskaber Kontanthjælpsmodtagere af integrationsprogram - af integrationsprogram - Åbenlyst uddannelsesparate Øvrige uddannelsesparate Uddannelse Dagpengemodtagere (altid Match 1) Arbejdsmarkedsydelsesmodtagere (altid Match 1) af integrationsprogram - D.d. D.d. D.d. D.d. D.d. - 7 dage af integrationsprogram - Åbenlyst uddannelsesparate D.d. - 7 dage D.d. Side 36 af 38

37 Øvrige uddannelsesparate D.d. D.d. Under 18 og uden forældre med forsørgelsespligt Åbenlyst uddannelsesparate Øvrige uddannelsesparate Værnepligt D.d. Til det 18. år D.d. Til det 18. år D.d. Til det 18. år D.d. Til det 18. år D.d. Til det 18. år D.d. - 7 dage Side 37 af 38

38 Åbenlyst uddannelsesparate Øvrige uddannelsesparate D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage Match 1 D.d. - 7 dage Match 2 D.d. - 7 dage Fleksjobvisiterede - Match 1 Kontaktgruppe 11: Rehabilitenter - Borgere i ressourceforløb Kontaktgruppe 13: Borgere i Jobafklaring D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage Side 38 af 38

Fravær & fritagelser

Fravær & fritagelser 20. april 2010 Fravær & fritagelser Revideret version Skemaerne i dette bilag angiver hvilke årsager til fravær, fritagelser og periodiske forhold, der skal registreres og indberettes for de enkelte alt

Læs mere

Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler

Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler Bilaget er opdateret med de ændringer, som er sket til og med releasen den 10. oktober 2016

Læs mere

Landssupporten 8. januar 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 11. januar 2016

Landssupporten 8. januar 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 11. januar 2016 Dette dokumenter indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med releasen den 11. januar 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

Landssupporten 10. maj 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 12. maj 2016

Landssupporten 10. maj 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 12. maj 2016 Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 12. maj 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet. Vejledningstekstsituation

Læs mere

Landssupporten 11. august 2015 Vejledningstekster til planer Gældende fra 29. juni til 11. august 2015

Landssupporten 11. august 2015 Vejledningstekster til planer Gældende fra 29. juni til 11. august 2015 Dette dokumenter indeholder vejledningsteksterne til planer. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med releasen den 29. juni 2015 til 11. august 2015 Vejledningstekst til dagpengemodtager og dimittend...

Læs mere

Brugervejledning til registrering af fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler

Brugervejledning til registrering af fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler Brvejledning til registrering af og r med start- og slutdatoregler Version: 1.3 Oprettet den: 10. december 2018 Indhold Indledning... 5 Fritagelser uden eksplicit hjemmel... 5 Forskellen mellem et og en

Læs mere

Brugervejledning til registrering af fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler

Brugervejledning til registrering af fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler Brvejledning til registrering af og r med start- og slutdatoregler Version: 1.2 Oprettet den: 14. september 2018 Indhold Indledning... 6 Fritagelser uden eksplicit hjemmel... 6 Forskellen mellem et og

Læs mere

Brugervejledning til registrering af fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler

Brugervejledning til registrering af fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler Brvejledning til registrering af fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler Version: 1.4 Opdateret per: 14. marts 2019 Indhold Indledning... 6 Nyt i denne udgave... 6 Ændringer med release 2019-1...

Læs mere

Registrering af afmelding. Uddrag af Vejledning i registrering hos Jobcentret mv.

Registrering af afmelding. Uddrag af Vejledning i registrering hos Jobcentret mv. Registrering af afmelding Uddrag af Vejledning i registrering hos Jobcentret mv. Oprettet den: 12. november 2013 Dette dokument er et uddrag af den samlede vejledning Vejledning i registrering hos Jobcentret

Læs mere

Registrering af fravær eller fritagelse i Opera:

Registrering af fravær eller fritagelse i Opera: Registrering af fravær eller fritagelse i Opera: 1. Fravær for alle målgrupper undtagen 2.6, 2.9 og 2.10 bliver opdateret hos AMS og indgår i rettidighedsberegningerne. Fraværsregistrering i Opera og arbejdsmarkedsportalen

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 30. juni 2014

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 30. juni 2014 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 30. juni 2014 Version: 1.0 Oprettet den 24. juni 2014 Den 30. juni 2014 vil der være foretaget følgende ændringer

Læs mere

Vi indkalder dig til samtale om din jobsøgning en jobsamtale

Vi indkalder dig til samtale om din jobsøgning en jobsamtale #[r_name] #[s_entity] #[s_office] #[s_address] #[s_postalcode]#[s_postaldistrict] Tlf.: #[s_telephone] www.jobnet.dk Dato: 16. august 2016 Ansvarlig: #[r_identifiertype].: #[r_identifier] Id: 7.4 Vi indkalder

Læs mere

Orientering om ændringer i Det fælles Datagrundlag DFDG pr. 12. august 2015

Orientering om ændringer i Det fælles Datagrundlag DFDG pr. 12. august 2015 Orientering om ændringer i Det fælles Datagrundlag DFDG pr. 12. august 2015 Der er foretaget følgende ændringer: 1. It-understøttelse af integrationsydelse I lovforslag L 2 af 3. juli 2015 er der indført

Læs mere

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats I medfør af 4, 4 a, stk. 1 og 3, 8, 10 a, 10 b, stk. 1 og 3, 10 c, stk. 1, 11, stk. 5, 21, 21 b, stk. 9, 25, stk. 1, 26, stk. 1, 31, stk. 1, 1. pkt., 31

Læs mere

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats BEK nr 1003 af 30/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/08202 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet. Afsnit I. Generelle bestemmelser

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet. Afsnit I. Generelle bestemmelser Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet I medfør af 32, stk. 1 og 6, 39, 45, stk. 3, 49, stk. 2, 50, stk. 1 og 2, 52 i lov nr. 1482 af 23. december

Læs mere

Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg

Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg Skrivelse om ny bekendtgørelse om kommunernes ret til refusion af udgifterne til kontant-

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 189 Bilag 8 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 189 Bilag 8 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 189 Bilag 8 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, j.nr. 2016/2333 Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af integrationsloven

Læs mere

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0035952 Senere ændringer til

Læs mere

Den samlede budgetramme 2014 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2014 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2014 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 525.635-182.340 343.295 Bev. Serviceudgifter 1.082-115

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 5. januar 2015

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 5. januar 2015 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 5. januar 2015 Version: 1.0 Oprettet den 22. december 2014 Den 5. januar 2015 vil der være foretaget følgende

Læs mere

Releasenote til Jobnet

Releasenote til Jobnet Releasenote til Jobnet Vejledning pr. til 12. Superbrugere november 2012 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 9. november 2012 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den 9.

Læs mere

Lynoversigt over løntilskudsordninger og tilknyttede regelsæt (pr. januar 2016) (UT = Undtagelsesbestemmelser)

Lynoversigt over løntilskudsordninger og tilknyttede regelsæt (pr. januar 2016) (UT = Undtagelsesbestemmelser) Lynoversigt over løntilskudsordninger og tilknyttede regelsæt (pr. januar 2016) (UT = Undtagelsesbestemmelser) Privat Emne løntilskud Målgrupper Personer omfattet af LAB 2, nr. 1-6, 8 og 11-14. Personer

Læs mere

AFMELDING VED SYGEMELDING

AFMELDING VED SYGEMELDING FORRETNINGSBESKRIVELSE FOR AFMELDING VED SYGEMELDING VERSION 0.5 DATO 22.04.2012 RELEASE Release 2012-2 FORFATTER Rasmus Sørensen, Alex Larsen, Erik Hove DOKUMENTVERSIONER Version Dato Initialer Afsnit

Læs mere

Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 11. december juni 2018.

Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 11. december juni 2018. Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 11. december 2017 19. juni 2018. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst

Læs mere

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016 Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 8. december 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

UDKAST 20. november 2013. Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

UDKAST 20. november 2013. Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats UDKAST 20. november 2013 Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats I medfør af 4, stk. 1 og 2, 4 a, stk. 1 og 3, 8, 10 a, stk. 1 og 2, 10 b, stk. 1 og 3, 10 c, stk. 1, 11, stk. 5, 21, stk. 1 og

Læs mere

F-14-100-002, F-14-100-003, F-14-100-004, F-14-100-005, F-14-105-001 og F-14-105-002 Forventet regnskab 2014 og tillægsbevillinger - MSB

F-14-100-002, F-14-100-003, F-14-100-004, F-14-100-005, F-14-105-001 og F-14-105-002 Forventet regnskab 2014 og tillægsbevillinger - MSB Tillægsbevilling i alt 0 0 0 0 0 0 1.01 Socialt - Familiecenter - Decentraliseret Socialt - Familiecenter - Decentraliseret Socialt - Familiecenter - Decentraliseret Socialt - Familiecenter - Decentraliseret

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

LG Jobcenter. Opbygning af menu i produktet: Menupunkt: Undermenu: Undermenu 1: aktive beskæftigelsesindsats Opgavefordeling

LG Jobcenter. Opbygning af menu i produktet: Menupunkt: Undermenu: Undermenu 1: aktive beskæftigelsesindsats Opgavefordeling LG Jobcenter Opbygning af menu i produktet: Menupunkt: Undermenu: Undermenu 1: LG Jobcenter Ansvaret for styring af den Organisering af beskæftigelsesindsatsen aktive beskæftigelsesindsats Opgavefordeling

Læs mere

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og statistiske datavarehus for beskæftigelsesindsatsen. Afsnit I

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og statistiske datavarehus for beskæftigelsesindsatsen. Afsnit I Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og statistiske datavarehus for beskæftigelsesindsatsen I medfør af 65 og 66 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Det er forventes, at lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2012.

Det er forventes, at lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2012. Til jobcentre, kommuner, beskæftigelsesregioner, beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsen beskæftigelsesudvalg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk

Læs mere

Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 11. juni 2018

Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 11. juni 2018 Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 11. juni 2018 Version: 1.0 Oprettet den 6. juni 2018 Den 11. juni 2018 vil der være foretaget følgende ændringer i Det fælles Datagrundlag: 1. KONTAKTFORLØB...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 4. februar 2013

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 4. februar 2013 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 4. februar 2013 Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 1. februar 2013 Godkendt af Kirsten Vestergaard

Læs mere

Kompetenceplan for Arbejdsmarkedsforvaltningen Arbejdsmarkedsudvalget

Kompetenceplan for Arbejdsmarkedsforvaltningen Arbejdsmarkedsudvalget Kompetenceplan for Arbejdsmarkedsforvaltningen Arbejdsmarkedsudvalget Rød skrift = Opdatering Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. lov nr. 1482 af 23/12 2014 Emne : Opdeling

Læs mere

Indkaldelse Du indkaldes hermed til en samtale, hvor vi skal tale om dit cv på så vi sammen kan sikre, at det er ajourført og korrekt.

Indkaldelse Du indkaldes hermed til en samtale, hvor vi skal tale om dit cv på  så vi sammen kan sikre, at det er ajourført og korrekt. #[r_name] #[s_entity] #[s_office] #[s_address] #[s_postalcode]#[s_postaldistrict] Tlf.: #[s_telephone] www.jobnet.dk Dato: 16. august 2016 Ansvarlig: #[r_identifiertype].: #[r_identifier] Indkaldelse Du

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 30. september 2011

Lovtidende A Udgivet den 30. september 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 30. september 2011 26. september 2011. Nr. 972. Bekendtgørelse om registrering og indberetning af data på beskæftigelsesområdet til det statistiske datavarehus og det fælles

Læs mere

Godkendelse af Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Godkendelse af Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Punkt 4. Godkendelse af Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2015-037353 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender at Svarfristerne i Familie-

Læs mere

Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde og landsdækkende registre

Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde og landsdækkende registre Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet I medfør af 32, stk. 1 og 6, 39, 45, stk. 3, 49, stk. 2, og 50 og 52 i lov nr. 1482 af 23. december 2014

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget 1 of 11 Arbejdsmarkedsudvalget Der skal indledningsvis gøres opmærksom på, at der på Arbejdsmarkedsudvalgets område udrulles en stor refusionsreform, der implementeres den 1. januar 2016. Refusionsreformen

Læs mere

HOVEDPOINTER FRA ANALYSER AF UDSATTE BORGERE I KØBENHAVNS KOMMUNE BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN

HOVEDPOINTER FRA ANALYSER AF UDSATTE BORGERE I KØBENHAVNS KOMMUNE BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN HOVEDPOINTER FRA ANALYSER AF UDSATTE BORGERE I KØBENHAVNS KOMMUNE BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN INDHOLD BORGERFORLØB HOVEDPOINTER FRA ANALYSEN OM UDSATTE BORGERE HOVEDPOINTER FRA MENTORANALYSEN

Læs mere

Antal kontaktforløb - alle målgrupper

Antal kontaktforløb - alle målgrupper Antal kontaktforløb - alle målgrupper Antal personer med kontaktforløb fordelt på målgrupper fra april 2013 til april 2014 2013 2014 Målgruppe / Mdr. APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 10. december 2018.

Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 10. december 2018. Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 10. december 2018. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 23. marts 2015

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 23. marts 2015 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 23. marts 2015 Version: 1.0 Oprettet den 17. marts 2015 Den 23. marts 2015 vil der være foretaget følgende ændringer

Læs mere

Tilbud om virksomhedspraktik Du bedes møde til jobsamtale vedrørende en praktikplads på denne virksomhed:

Tilbud om virksomhedspraktik Du bedes møde til jobsamtale vedrørende en praktikplads på denne virksomhed: #[r_name] #[s_entity] #[s_office] #[s_address] #[s_postalcode]#[s_postaldistrict] Tlf.: #[s_telephone] www.jobnet.dk Dato: 16. august 2016 Ansvarlig: #[r_identifiertype].: #[r_identifier] Tilbud om virksomhedspraktik

Læs mere

Sanktioner, ret og pligt

Sanktioner, ret og pligt Notat Læring og Vækst Jobcenter Havnegade 118 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 62 80 Fax 63 51 60 01 E-mail: jobcenter@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Sanktioner, ret og pligt For borgere der modtager

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: August 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

Overordnede strategiske mål Andelen af borgere på offentlig forsørgelse reduceres i Hedensted kommune.

Overordnede strategiske mål Andelen af borgere på offentlig forsørgelse reduceres i Hedensted kommune. 1 Indhold Overordnede strategiske mål. Effekt af indsatsen på sygedagpenge- og kontanthjælpsområdet. Effekten af kommunale tilbud. Varighed og forsørgelseshistorik på de kommunale tilbud Effekten af eksternt

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning november 011 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

Aktivering der virker

Aktivering der virker Aktivering der virker - Aktiveringsstrategi for ledige, sygemeldte, revalidender og borgere på ledighedsydelse 31. august 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling Målet med aktiveringsindsatsen er hurtigst

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET BILAG 1 Oversigt over Nr. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 1 Sygedagpengereform - jobafklaringsforløb 6.890 6.890 6.890 6.890 Sygedagpengereform - reduktion af udgifter til 2 sygedagpenge

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg i henhold til udfordringsretten på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet mv.

Bekendtgørelse om forsøg i henhold til udfordringsretten på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet mv. BEK nr 1508 af 13/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 12. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0015250 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk. Releasenote til Jobnet pr. 24. februar 2014

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk. Releasenote til Jobnet pr. 24. februar 2014 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Jobnet pr. 24. februar 2014 Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 20. februar 2014 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den 20.

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet BEK nr 1559 af 23/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 20. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsemin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering j.nr. 2014-0035293

Læs mere

AMK-Midt-Nord Maj 2016. Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord Maj 2016. Status på reformer og indsats RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord Maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Maj 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

Antal i 2012 (stk.) Budget 2012 (kr.)

Antal i 2012 (stk.) Budget 2012 (kr.) Enhedspriskatalog budgetforslag 2012 Driftsrammen Antal i 2012 (stk.) 2012 2011 Regnskab 2010 Bevilling: Tværgående administration (N etto) (Tal udmeldt i Indkaldelsescirkulæret for 2012) Lønudgifter pr.

Læs mere

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014 Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112

Læs mere

John Klausen. Refusionsreform 2016. Hans Reitzels Forlag

John Klausen. Refusionsreform 2016. Hans Reitzels Forlag John Klausen Refusionsreform 2016 Hans Reitzels Forlag 2 Refusionsreform 2016 Med refusionsreformen, der træder i kraft 4. januar 2016, omlægges den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 30. december 2011

Lovtidende A Udgivet den 30. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 30. december 2011 20. december 2011. Nr. 1400. Bekendtgørelse om registrering og indberetning af data på beskæftigelsesområdet til det statistiske datavarehus og det fælles

Læs mere

Bilag A til F : Samlet oversigt over svarfrister på AAK hjemmeside med ændringsforslag

Bilag A til F : Samlet oversigt over svarfrister på AAK hjemmeside med ændringsforslag Bilag A til F : Samlet oversigt over svarfrister på AAK hjemmeside med ændringsforslag Bilag A - Svarfrister vedr. Voksne Arbejde og ledighed Aktiveringsgodtgørelse 8 uger Forslag om 4 uger 1 Ansættelse

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014

Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014 Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan.

Læs mere

It-understøttelse af den nye matchmodel, m.v. Orientering om konvertering.

It-understøttelse af den nye matchmodel, m.v. Orientering om konvertering. 15aprilo 2010 It-understøttelse af den nye matchmodel, m.v. Orientering om konvertering. Opdateret J.nr. 2009-0008985 7.kontor/EHo Denne orientering beskriver konvertering af data til det fælles datagrundlag

Læs mere

Notat om ledige i Rudersdal Kommune ansat med løntilskud, i virksomhedspraktik, i fleksjob eller på ledighedsydelse.

Notat om ledige i Rudersdal Kommune ansat med løntilskud, i virksomhedspraktik, i fleksjob eller på ledighedsydelse. Notat om ledige i Rudersdal Kommune ansat med løntilskud, i virksomhedspraktik, i fleksjob eller på ledighedsydelse. Dette notat er udarbejdet som en halvårlig orientering af det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

og psykiske lidelser og handicaps, og hvad vil ministeren gøre for at hjælpe disse mennesker til at få en tryg tilværelse?

og psykiske lidelser og handicaps, og hvad vil ministeren gøre for at hjælpe disse mennesker til at få en tryg tilværelse? Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt T A L E Samrådstale til samrådsspørgsmål A og B om L 113 (fredag den 26. februar) (Det talte ord gælder) Samrådsspørgsmål

Læs mere

N O T A T. Spørgsmål og svar til pulje til JobFirst

N O T A T. Spørgsmål og svar til pulje til JobFirst N O T A T Spørgsmål og svar til pulje til JobFirst 21. oktober 2015 1. Visitation og deltagelse 1.1 Spørgsmål: Har kommunen mulighed for selv at fravælge målgrupper til JobFirst, så der eksempelvis alene

Læs mere

Den samlede budgetramme 2016 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2016 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2016 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Beskæftigelsesindsats 315.660

Læs mere

AMK-Øst 18. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 18. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 18. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden Januar 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb. visiteret til fleksjob. Bilag 1 - Kravspecifikation

Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb. visiteret til fleksjob. Bilag 1 - Kravspecifikation Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob Bilag 1 - Kravspecifikation Vesthimmerlands Kommune - Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Målgruppe... 3 2. Specielt

Læs mere

Ledelsesinformation December 2014 3. kvartal 2014

Ledelsesinformation December 2014 3. kvartal 2014 Aarhus Kommune MSB Ledelsesinformation 8940 3941 Ledelsesinformation December 2014 3. kvartal 2014 Indhold Ministermål 1- Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse 2 Ministermål 2 færre tilkendelser af

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland August 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Målet med reformen er således, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse.

Målet med reformen er således, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse. N O T A T Kontanthjælpsreformen Status maj 2016 8. juni 2016 Mål Kontanthjælpsreformen bygger på følgende centrale intentioner: Færre personer på kontanthjælp og uddannelseshjælp. Kontanthjælp må ikke

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Kvalitetsstandard for fleksjob

Kvalitetsstandard for fleksjob Kvalitetsstandard for fleksjob Introduktion Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Ud fra en konkret, individuel vurdering kan Greve Kommune tilbyde fleksjob til borgere,

Læs mere

I. Ang. L 74: Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret.

I. Ang. L 74: Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. Til jobcentrene, a-kasserne m.fl. Skrivelse med orientering om vedtagelse af L 74: Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret og L 75: Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Læs mere

Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse. Punkt 9. Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse. 2013-22686. Familie og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalget orientering At lovforslag

Læs mere

Kvalitetsstandard - NY Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Lov om social service 118

Kvalitetsstandard - NY Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Lov om social service 118 Kvalitetsstandard - NY Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Lov om social service 118 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Lov om Social Service 118 Vejledning

Læs mere

N O T A T. Svar på spørgsmål fra 117 borgere samt BEU spørgsmål 98-109

N O T A T. Svar på spørgsmål fra 117 borgere samt BEU spørgsmål 98-109 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 98 Offentligt N O T A T Svar på spørgsmål fra 117 borgere samt BEU spørgsmål 98-109 Sagsnr. 2015-4001 Indledningsvist

Læs mere

ØDC Økonomistyring 27-08-2015

ØDC Økonomistyring 27-08-2015 NOTAT ØDC Økonomistyring 27-08- 1. Arbejdsmarkedsudvalget 2016 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret

Læs mere

Vejledning om Jobordretyper i forbindelse med virksomhedsrettede tilbud

Vejledning om Jobordretyper i forbindelse med virksomhedsrettede tilbud Vejledning om Jobordretyper i forbindelse med srettede tilbud Version: 1.0 Oprettet den 10. januar 2012 Spørgsmål eller ændringsforslag til Jobnet / Det fælles Datagundlag kan rettes til Landssupporten

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Oversigt over udmøntningen af initiativerne i aftalen om forenkling af beskæftigelsesindsatsen

Oversigt over udmøntningen af initiativerne i aftalen om forenkling af beskæftigelsesindsatsen Oversigt over udmøntningen af initiativerne i aftalen forenkling af en Aftale forenkling af en Samtaler og kontakt 1 Afskaffelse af a-kassens rådighedsvurdering ved sygd 2 Forenklede sanktioner ved udeblivelse

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 1. Forord Jobcenter Skanderborgs primære opgave er dels at hjælpe ledige og sygemeldte borgere med at opnå eller fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet og dels at tilgodese virksomhedernes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Udkast (ny bekendtgørelse)

Udkast (ny bekendtgørelse) Udkast (ny bekendtgørelse) Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager kontantydelse, herunder under ophold i et andet EU/EØS-land I medfør af 10, stk. 7, i lov om kontantydelse

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide A-KASSE Når du er ledig Værd at vide JULI 2016 NÅR DU ER LEDIG FOA 3 Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Værd

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 37. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 37. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 16. august 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 37. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner

Læs mere

Vejledningsmateriale (bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser mv.) udsendt vedrørende reformen af førtidspension og fleksjob

Vejledningsmateriale (bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser mv.) udsendt vedrørende reformen af førtidspension og fleksjob Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del Bilag 19 Offentligt O V E R S I G T Vejledningsmateriale (bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser mv.) udsendt vedrørende reformen af førtidspension

Læs mere

Kommunenotat. Odder Kommune

Kommunenotat. Odder Kommune Kommunenotat Odder Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Odder Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen og

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.

Bekendtgørelse om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. BEK nr 26 af 13/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 002.66R.351 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Login - ansøgers ægtefælle (del 1) Start ansøgning (del 1) Du skal nu logge ind med dit NemID.

Login - ansøgers ægtefælle (del 1) Start ansøgning (del 1) Du skal nu logge ind med dit NemID. Login - ansøgers ægtefælle (del 1) Du skal nu logge ind med dit NemID. Når du er logget ind, har du to muligheder: Start del 1 af en ny ansøgning. Fortsæt en tidligere gemt del 1. Log ind og signer korrekt

Læs mere

Notat: Forlist, men ikke fortabt

Notat: Forlist, men ikke fortabt 1 Notat: Forlist, men ikke fortabt Tænketanken DEA sætter i denne analyse fokus på de unge på kanten. Det handler om de unge, som af forskellige årsager aldrig rigtig får fat i hverken uddannelse eller

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide A-KASSE Når du er ledig Værd at vide JANUAR 2015 Indhold I arbejde igen 3 Udbetaling af dagpenge 5 Værd at vide under sygdom 13 Hvis du får arbejde på nedsat tid 16 Bliv dygtigere mens du går ledig 18

Læs mere

Ve aktiviteter for a-kasser og borgere

Ve aktiviteter for a-kasser og borgere Ve Vejledning jledning til om Superbrugere visning af jobplaner i HP Helpdes og aktiviteter for a-kasser og borgere k Oprettet den 1. februar 2012 INDHOLD VISNING AF JOBPLANER OG AKTIVITETER FOR A-KASSER...

Læs mere

AMK-Syd 15-09-2015. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd 15-09-2015. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 15-09-2015 Status på reformer og indsats September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte

Læs mere