Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K"

Transkript

1 Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 491 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 19. februar 2013 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Jean Elisabeth Hørdum Sagsnr.: Dok.: Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 491 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 17. januar Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Nonbo (V). Morten Bødskov / Carsten Madsen Slotsholmsgade København K. Telefon Telefax

2 Spørgsmål nr. 491 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Svar: Ministeren bedes redegøre for, hvordan politiets salg af uanbringeligt hittegods og konfiskerede koster er organiseret og tilrettelægges i praksis, herunder hvem man samarbejder med, og hvordan dette samarbejde er udbudt og kommet i stand? Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende: 1. Det følger af 4, stk. 1, i hittegodsloven (jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 9. juli 2009 om hittegods med senere ændringer), at hittegods sælges ved politiets foranstaltning på offentlig auktion, hvis ejeren ikke melder sig inden 3 måneder efter indleveringen til politiet og afhenter det fundne. Hittegodscykler og -knallerter kan dog bortsælges ved offentlig auktion, når der er forløbet 4 uger fra indleveringen til politiet. Hittegods, der er af så ringe værdi, at det ikke kan bære omkostningerne ved auktionssalg, kan dog destrueres eller udleveres til almennyttige eller velgørende formål, når der er forløbet 4 uger fra indleveringen til politiet, jf. 4, stk. 2. Endvidere kan hittegods med en af politiet anslået værdi på under 500 kr. destrueres, udleveres til almennyttige eller velgørende formål eller sælges på offentlig auktion, hvis hittegodsets ejer ikke melder sig inden for en passende periode, jf. 2, stk. 2, 1. pkt. i hittegodsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr af 18. december 2012 om behandlingen af hittegods). Hittegods, der ikke findes værd at opbevare, kan dog destrueres umiddelbart efter politiets modtagelse heraf, jf. hittegodsbekendtgørelsens 2, stk. 2, 2. pkt. Koster, hvis ejer ikke kan udfindes, behandles efter reglerne om hittegods. 2. Offentlige auktioner afholdes efter reglerne i lov om offentlig auktion ved auktionsledere (lovbekendtgørelse nr. 191 af 9. april 1986 med senere ændringer). Heri er det bl.a. fastsat, at auktionerne skal afholdes af auktionsledere, der beskikkes af justitsministeren. Der er desuden fastsat nærmere regler om auktionernes afholdelse, herunder om berammelse af tid og sted, bekendtgørelse af auktionerne, udarbejdelse af auktionskatalog og den konkrete gennemførelse af auktionerne. Auktionerne afholdes med skiftende intervaller i de forskellige politikredse bl.a. afhængig af mængden af hittegods. 2

3 Efter auktionernes afholdelse overføres provenuet til kredsene, og der afregnes salær med auktionslederen. Rigspolitiet har til brug for besvarelsen af Justitsministeriets anmodning indhentet bidrag fra samtlige politikredse om, hvordan bortsalg af hittegods finder sted: Nordjyllands Politi har oplyst, at hittegods bliver solgt med udgangspunkt i hver af de fire lokalpolitistationer. I Hjørring afholdes hittegodsauktionerne af auktionsleder, advokat Erik Bo Sørensen. Den pågældende overtog hvervet efter henvendelse fra lokalpolitiet i Hjørring i forbindelse med politireformen, hvor den daværende auktionsleder ikke ønskede at fortsætte. I Frederikshavn afholdes auktionerne af auktionsleder, advokat Ole Kildeby fra Frederikshavn. Samarbejdet blev etableret af Politimesteren i Frederikshavn inden politireformen i 2007 og er herefter videreført. I Aalborg afholdes hittegodsauktionerne i samarbejde med AAH-Auktioner, Nordjysk Auktionshus i Aalborg. Samarbejdet blev etableret af Politimesteren i Aalborg inden politireformen og er herefter videreført. I Himmerland afholdes hittegodsauktionerne af auktionsleder, advokat Per Søndergaard fra Hobro. Samarbejdet blev etableret af Politimesteren i Hobro inden politireformen og er herefter videreført. Østjyllands Politi har oplyst, at hittegods er organiseret på to forskellige måder for henholdsvis politigårdene i Randers og Aarhus og for hittegods fra politigården i Grenå. Politikredsen opsagde i 2010 samarbejdet med det auktionshus, der hidtil havde varetaget auktionerne i Aarhus. Efter en licitation blev Østjysk Auktion i Egå valgt som samarbejdspartner ved salg af hittegods fra Randers og Aarhus. I Grenaa afholdes hittegodsauktioner med advokat Ole Husum fra advokatfirmaet Zacher Andersen i Grenaa som auktionsleder. Ordningen i Grenaa blev praktiseret før politikredsreformen, og i forbindelse med politikredsens vurdering af kredsens auktionspraksis i 2010 tilsagde hverken praktiske, økonomiske eller publikumsmæssige forhold en ændring af den hidtidige praksis. Midt- og Vestjyllands Politi har oplyst, at hittegods bliver solgt på auktion hos en godkendt auktionarius eller et auktionshus i lokalområdet. 3

4 Lokalstation Silkeborg anvender advokat Kirsten Lindahl fra advokatfirmaet Brockstedt-Rasmussen i Silkeborg som auktionsleder. Lokalstation Ringkøbing anvender advokat Mogens Jepsen fra Advodan Ringkøbing som auktionsleder. Lokalstation Herning anvender advokatfirmaet Flemming Jensen som auktionsleder. Lokalstationerne Thisted, Holstebro, Skive og Viborg anvender Hans Jørgen Eriksen fra Holstebro Auktioner i Holstebro som auktionsleder. Sydøstjyllands Politi har oplyst, at hittegods bliver solgt af Auktionshuset i Haderslev. Før politikredsreformen samarbejdede Kolding Politi med Auktionshuset i Haderslev, og i forbindelse med politireformen og sammenlægningen af flere politikredse til Sydøstjyllands Politi blev det besluttet at udvide samarbejdet med Auktionshuset i Haderslev til at omfatte hele Sydøstjyllands Politikreds, idet Koldings Politis samarbejde med Auktionshuset i Haderslev var forløbet upåklageligt. Syd- og Sønderjyllands Politi har oplyst, at politikredsen har samarbejdsaftaler med følgende seks auktionsledere; Advokatgården i Aabenraa, Advodan v/advokat Erik Dreyer i Tønder, Judica Advokaterne v/advokat Hans Chr. Sibbesen i Sønderborg, Bruuns Aktioner v/knud Bruun i Brørup, Haderslev Auktion v/advokatfirma Buch & Baruah ved advokat Mogens Broe-Andersen i Haderslev og Advokatfirmaet Langberg & Vinther v/advokat Mogens Vinther i Ribe. Samarbejdsaftalerne med disse auktionsledere er indgået før politireformen. Fyns Politi har oplyst, at hittegodsauktionerne bliver afholdt på lokalpolitistationerne i kredsen. Hos lokalpolitiet i Assens bliver hittegods solgt af advokatfirmaet Ret & Råd i Assens med advokat Frantz Dolberg som auktionsleder. Samarbejdet er etableret før politireformen og herefter videreført Lokalpolitiet i Svendborg og Faaborg-Midtfyn samarbejder med Svendborg Auktionerne i Svendborg, hvilket er en videreførelse af ordningen fra før politireformen. Lokalpolitiet i Odense, Nyborg og Middelfart samarbejder med Moltke-Leths auktioner i Odense, og dette samarbejde er ligeledes indledt før politireformen. 4

5 Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har oplyst, at hittegods bliver solgt af York-Auktion i Nyrup. Aftalen med York- Auktion blev indgået af Politimesteren i Slagelse og er efter politireformen udvidet til at omfatte hele politikredsen. Midt- og Vestsjællands Politi har oplyst, at hittegods bliver bortsolgt af Københavns Auktioner. Aftalen er indgået mellem Københavns Auktioner og den tidligere Roskilde politikreds før politireformen og er herefter videreført. Nordsjællands Politi har oplyst, at hittegodsauktionerne bliver afholdt på et af politikredsen i juni 2010 oprettet center for indbringelse og auktioner (CFIA) beliggende på Sjælsmark Kaserne. Opgaven med afholdelse af auktioner i hele politikredsen blev i den forbindelse udbudt blandt de auktionsledere i politikredsen, som er beskikkede af Justitsministeriet. De auktionsledere, der udviste interesse for opgaven, blev indkaldt til samtale og afgav et tilbud på opgaven. Den auktionsleder, der ud fra en vurdering af pris og kvalitet havde afgivet det bedste tilbud, fik opgaven. Advokat Birgitte Mørck i Hillerød er herefter udvalgt som auktionsleder. Københavns Vestegns Politi har oplyst, at hittegods bliver bortsolgt af Topauktioner i Rødovre. Forud for politireformen samarbejdede to af de tre politikredse, der blev sammenlagt til Københavns Vestegns Politi, allerede med Topauktioner, og da samarbejdet fungerede tilfredsstillende, valgte man at fortsætte samarbejdet. Københavns Politi har oplyst, at man i en længere årrække samarbejdede med Topauktioner. Opgaven med salg af hittegods blev herefter udbudt primo 2011, og 1. november 2011 indgik politikredsen aftale med Københavns Hittegodsauktioner. Københavns Politi opsagde imidlertid samarbejdet med dette auktionshus den 1. november 2012, og der arbejdes i øjeblikket på at få en aftale i stand med en anden auktionsleder. Bornholms Politi har oplyst, at hittegods bliver bortsolgt af advokatfirmaet Advodan i Rønne med advokat Christian Dohn som auktionsleder. Samarbejdet med det lokale advokatfirma har stået på i en længere årrække. 5

Forslag. Lov om ændring af lov om tv-overvågning, lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder, restaurationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om tv-overvågning, lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder, restaurationsloven og forskellige andre love Lovafdelingen Dato: 25. februar 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Jørgen Jørgensen Sagsnr.: 2013-760-0170 Dok.: 1069888 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om tv-overvågning, lov om sikkerhed

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 23. februar 2015 Kontor: Sikkerheds-

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål nr. 58 (Alm.del), som Folketingets Indfødsretsudvalg har stillet til justitsministeren den 8. maj 2013.

Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål nr. 58 (Alm.del), som Folketingets Indfødsretsudvalg har stillet til justitsministeren den 8. maj 2013. Indfødsretsudvalget 2012-13 IFU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 58 Offentligt Folketinget Indfødsretsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 24. juni 2013 Kontor: Indfødsretskontoret

Læs mere

Folketinget Indfødsretsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Indfødsretsudvalget Christiansborg 1240 København K Indfødsretsudvalget 2012-13 IFU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Folketinget Indfødsretsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 22. marts 2013 Kontor: Indfødsretskontoret

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 583 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 15. marts 2012.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 583 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 15. marts 2012. Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 583 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 14. maj 2012 Kontor: Økonomikontoret

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 462 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret

Læs mere

Rigsadvokatens beretning 2000. Behandling af klager over politiet

Rigsadvokatens beretning 2000. Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2000 Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2000 Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2000 Behandling af klager over politiet 2 Publikationen

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 24. november 2009 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-792-1079

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 93 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 93 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 93 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 6. februar 2015 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Katrine Drejer Vienberg

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt J.nr. j.nr.. 09-105958 Dato : 16. juni 2009 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 421 af 10. juni 2009. (Alm.

Læs mere

Dansk Byggeri, 2015, Redaktion: Dansk Byggeri. Dtp: Dansk Byggeri, Netversion

Dansk Byggeri, 2015, Redaktion: Dansk Byggeri. Dtp: Dansk Byggeri, Netversion Dansk Byggeris vedtægter 2015 Dansk Byggeri, 2015, Redaktion: Dansk Byggeri. Dtp: Dansk Byggeri, Netversion 2 Indhold Side 4 Navn og formål 4 Medlemmerne 6 Repræsentantskab 8 Bestyrelsen 8 Regioner 10

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2003 Frederiksholms Kanal 16 Den 27. juni 2003 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2002-511-0001

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2003 Frederiksholms Kanal 16 Den 27. juni 2003 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2002-511-0001 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2003 Frederiksholms Kanal 16 Den 27. juni 2003 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2002-511-0001 Videoafhøring af børn i sædelighedssager, recovered memory m.v. Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2007:17 27. november 2007 Folketingsvalget den 13. november 2007 Ved kongeligt åbent brev af 24. oktober 2007 blev det bestemt, at der tirsdag den 13. november

Læs mere

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Godske Hansen Nørretorv 4B, 2. 6200 Aabenraa

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Godske Hansen Nørretorv 4B, 2. 6200 Aabenraa 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Godske Hansen Nørretorv 4B, 2. 6200 Aabenraa Nævnet har modtaget klagen den 19. januar 2010. Klagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 131 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. marts 2013 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.:

Læs mere

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 80 Offentligt Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Opfølgning på 24 kommuner Status november 2013 Socialstyrelsen Edisonsvej 18,

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer 15. oktober 2015 L 29 Forslag til lov om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning. Af udenrigsministeren

Læs mere

Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 838 Offentligt

Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 838 Offentligt Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 838 Offentligt Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K Lovafdelingen Dato: 18. juni 2009 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-792-0942

Læs mere

Politikredsinddelingen i Danmark

Politikredsinddelingen i Danmark Betænkning om Politikredsinddelingen i Danmark Afgivet af det af justitsministeriet den 10. maj 1967 nedsatte strukturudvalg vedrørende politiet BETÆNKNING NR. 605 1971 SCHULTZ BOGTRYKKERI KØBENHAVN INDHOLD

Læs mere

1. Indledning... 2. 2. Hvem kan få fysioterapi?... 4. 3. Afregning af ydelser med de praktiserende fysioterapeuter... 4. 4. Samarbejdsudvalg...

1. Indledning... 2. 2. Hvem kan få fysioterapi?... 4. 3. Afregning af ydelser med de praktiserende fysioterapeuter... 4. 4. Samarbejdsudvalg... Vejledning til regioner og kommuner om ny ansvars- og arbejdsdeling vedrørende almindelig og vederlagsfri fysioterapi m.v. efter 1. august 2008 22. september 2008 1. Indledning... 2 2. Hvem kan få fysioterapi?...

Læs mere

1. Indledning...2. 2. Hvem kan få fysioterapi?...4. 3. Afregning af ydelser med de praktiserende fysioterapeuter...4. 4. Samarbejdsudvalg...

1. Indledning...2. 2. Hvem kan få fysioterapi?...4. 3. Afregning af ydelser med de praktiserende fysioterapeuter...4. 4. Samarbejdsudvalg... Vejledning til regioner og kommuner om ny ansvars- og arbejdsdeling vedrørende almindelig og vederlagsfri fysioterapi m.v. efter 1. august 2008 22. september 2008 1. Indledning...2 2. Hvem kan få fysioterapi?...4

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 B 132 Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 20. august 2010 Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2010-157-0112

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Vejledning om oprettelse af og tilskud til drift af lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder Maj 2009

Vejledning om oprettelse af og tilskud til drift af lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder Maj 2009 Vejledning om oprettelse af og tilskud til drift af lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder Maj 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Titel: Vejledning

Læs mere