Dansk Varemærke Tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Varemærke Tidende"

Transkript

1 Dansk Varemærke Tidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Delvis ugyldiggjort efter indsigelse Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Rettelser Prisliste Abonnementsprisen for årgangen er 1.000,- kr. Abonnementer tillægges porto. Abonnement tegnes i Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf , Gironr , hvor enkelte numre sælges for en pris af 40 kr. Ansvarlig for redaktion: Niels Ravn Trykt hos Patent- og Varemærkestyrelsen ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MaxTransfer Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Cygine A/S, Njalsgade 21 F, 2300 København S, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: COOP (730) Indehaver: Esther Elisabeth Pedersen, Solsikkevej 9, 2700 Brønshøj, Danmark; Maud Margrethe Pedersen, Hindsehovgården 2, 3120 Dronningmølle, Danmark; Helle Rude Trolle, Eriksmindevej 42, 8300 Odder, Danmark (511) Klasse 08: Knive, gafler, skeer og skæreredskaber i træ. (511) Klasse 16: Paptallerkner, papkrus og -kopper, papskåle og -fade, servietter og duge af papir, emballage i papir, pap og plastmaterialer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 21: Bordservice i træ, plast, glas og keramik (undtagen knive, gafler og skeer, ikke af ædle metaller), beholdere, herunder beholdere til mad og drikkevarer (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), køleelementer i plast (køleindretninger til madvarer, indeholdende varmeudvekslende væsker til husholdningsbrug), øseskeer til hus-holdningsbrug. (511) Klasse 24: Duge, servietter, tæpper i tekstil og gummieret lærred (ikke indeholdt i andre klasser). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Inger Mann Nielsen, Vagtelvej 78, 2000 Frederiksberg, Danmark (511) Klasse 35: Rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed, herunder rådgivning og bistand ved opstart og udvikling af virksomheder, forretningsmæssig rådgivning af personale i forbindelse med job i ind- og udland. (511) Klasse 41: Uddannelses-, coaching- og undervisningsvirksomhed, herunder også udøvelse af sådan virksomhed via globale computernetværk, oplæring og videreuddannelse i databehandling og telekommunikation; oplæring og uddannelse vedrørende programmering, installering, anvendelse, ledelse og vedligeholdelse af computere og telekommunikationsapparater af hardware og software til computere og af telekommunikationsapparater og instrumenter; oplæring og uddannelse af personale samt vedrørende jobdesign; oplæring og uddannelse vedrørende forskning og produktudvikling, herunder human ressource management. (511) Klasse 42: Rådgivningsvirksomhed, herunder teknisk bistand til produktudvikling, og forskning i produktudvikling, teknisk projektledelse, NLP (neuro lingivistisk programmering), psykologiske tests vedrørende personlig udvikling, erhvervsvejledning (jobvejledning). (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: COOP Danmark A/S, Roskildevej 65, 2620 Albertslund, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, gødningsmidler, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, gavestoffer. (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere. (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 04: Smøremidler, midler til absorbering, fugtning og binding af støv, brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer, lys og væger. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, metalkabler og tråd (dog ikke til elektriske formål), isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, landbrugsredskaber (ikke hånddrevne). (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet. (511) Klasse 13: Fyrværkerigenstande. (511) Klasse 15: Musikinstrumenter. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer, ikke indeholdt i andre klasser, skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (med undtagelse af glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 22: Tovværk, reb, liner, snore, net, telte, markiser, presenninger, sejl, sække (ikke indeholdt i andre klasser), polstringsmateriale (dog ikke af kautsjuk eller af plastic), ubearbejdet fibermateriale til tekstilfabrikation. (511) Klasse 23: Garn og tråd til tekstilfabrikation. fortsættes 1365

4 Dansk Varemærketidende (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 26: Kniplinger og broderier, bånd og possementmagervarer, knapper, hægter og maller, knappenåle og synåle, kunstige blomster. (511) Klasse 27: Tæpper, måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til eksisterende gulve, vægbeklædningsmateriale, som ikke er tekstilvarer. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt, spillekort. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (511) Klasse 34: Tobak, artikler for rygere, tændstikker. (511) Klasse 35: Detailhandel, annonce- og reklamevirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, kulturelle arrangementer. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HALLO NORDEN (730) Indehaver: Nordisk Ministerråd, Store Strandstræde 18, 1255 København K, Danmark (511) Klasse 35: Information og rådgivning vedrørende arbejdsformidling, nemlig at søge og arbejde i et andet nordisk land. (511) Klasse 39: Information og rådgivning vedrørende flytning til et andet nordisk land. (511) Klasse 41: Information og rådgivning om mulighederne for uddannelse i et andet nordisk land. (511) Klasse 42: Juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BRIOTRIL (730) Indehaver: Agan Chemical Manufacturers ltd., Haaschlag Street: P.O. Box 262, Ashdod, Israel (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 05: Pesticider, herbicider. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NUTRILITE (730) Indehaver: Alticor Inc., 7575 Fulton Street, East, Ada, Mich , USA (740/750) Fuldmægtig: Patentbureauet, Magnus Jensens Eftf., Frederiksborgvej 15, 3520 Farum, Danmark (511) Klasse 05: Diæt- og/eller kostilskud omfattende vitaminer og/eller mineraler. (511) Klasse 29: Frugt- og/eller nøddebaserede stænger, beriget med vitaminer og/eller mineraler og proteinpulvere. (511) Klasse 30: Kornprodukter til morgenmad, mellemmåltider, herunder småkager, krydrede korn- og majskager, kornbaserede snackbars beriget med vitaminer og/eller mineraler, alkoholfrie drikke fremstillet på basis af chokolade. (511) Klasse 32: Præparater til brug ved fremstilling af alkoholholfrie energidrikke, beriget med vitaminer og mineraler, ikke-kulsyreholdige frugt- og/eller grøntsagsdrikke, ikke-kulsyreholdige drikke beriget med kalcium, opløselige pulvere til fremstilling af alkoholfrie drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Injector Door ApS, Fiskerihavnsgade 13 B, 6700 Esbjerg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (511) Klasse 06: Deflektorer (af metal) til maritim brug i form af skovle af metal til udspænding og ophængning af slanger, rør og kabler; trawlskovle (af metal). (511) Klasse 28: Fiskegrej. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ATTEC (730) Indehaver: Nordisk Ministerråd, Store Strandstræde 18, 1255 København K, Danmark (511) Klasse 35: Information og rådgivning vedrørende arbejdsformidling, nemlig at søge og arbejde i et andet nordisk land. (511) Klasse 39: Information og rådgivning vedrørende flytning til et andet nordisk land. (511) Klasse 41: Information og rådgivning om mulighederne for uddannelse i et andet nordisk land. (511) Klasse 42: Juridisk bistand. (730) Indehaver: Attec Danmark A/S, Mommarksvej 293B, Tandslet, 6470 Sydals, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 07: Båndtransportører, emballage- og pakkemaskiner, pneumatiske tranportører, løftemaskiner og anordninger, pølsemaskiner, kødopskæringsmaskiner- og anlæg, elektrisk drevne kødsave, udbeningsmaskiner- og anlæg, posefyldemaskiner, lastemaskiner, rugemaskiner, maskiner og anlæg til rugerier, herunder maskiner og anlæg til separering af æg og kyllinger, maskiner til kød- og kvalitetskontrol, emulsificationsanlæg i form af blandingsmaskiner, løfte- og hejseapparater, transportable og stationære arbejdsplatforme til brug i kødindustrien samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) hertil. (511) Klasse 08: Håndsave, herunder håndsave til kødindustrien. (511) Klasse 09: Computere, computerprogrammer, vægte, apparater til elstyring af maskiner, processtyreanlæg (elektroniske), herunder processtyreanlæg til brug i kødindustrien. (511) Klasse 12: Vogne til håndtering af varer. (511) Klasse 42: Projektering og konstruktion af kødbearbejdningsanlæg, transportanlæg og emulsificationsanlæg (blandingsmaskiner), udarbejdelse af edb-programmer. 1366

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: JumboLite (730) Indehaver: PLASTMO A/S, Thorsvej 9, 4100 Ringsted, Danmark (511) Klasse 06: Tagdækning og tagbeklædning, af metal. (511) Klasse 19: Tagdækning og tagbeklædning, ikke af metal. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Jumbo (730) Indehaver: Plastmo A/S, Thorsvej 9, 4100 Ringsted, Danmark (511) Klasse 06: Tagdækning og tagbeklædning, af metal. (511) Klasse 19: Tagdækning og tagbeklædning, ikke af metal. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EcoLite (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Nadja Pass, Ahornsgade 5, 2sal, 2200 København N, Danmark (740/750) Fuldmægtig: HOLM & SCHMIDT, Dronningens Tværgade 8B, 1302 København K, Danmark (511) Klasse 16: Tryksager, magasiner, tidsskrifter, aviser. (511) Klasse 35: Annonce og reklame-virksomhed, markedsanalyse, bistand ved forretningsledelse herunder konsulentvirksomhed. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, nyhedsformidling, kurser og workshops (ledelse og arrangement af-). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: PLASTMO A/S, Thorsvej 9, 4100 Ringsted, Danmark (511) Klasse 06: Tagdækning og tagbeklædning, af metal. (511) Klasse 19: Tagdækning og tagbeklædning, ikke af metal. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: JärboLite (730) Indehaver: PLASTMO A/S, Thorsvej 9, 4100 Ringsted, Danmark (511) Klasse 06: Tagdækning og tagbeklædning, af metal. (511) Klasse 19: Tagdækning og tagbeklædning, ikke af metal. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FastSafe (730) Indehaver: Icopal A/S, Mileparken 38, 2730 Herlev, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), herunder særlig tagdækningsmaterialer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MARUI (730) Indehaver: Vestergaard ApS, Jegindøvej 21, 8800 Viborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll, Gravene 2, 8800 Viborg, Danmark (511) Klasse 09: Optiske apparater og instrumenter, herunder kikkerter og lasersigte til softguns samt instrumenter til vejning, måling og signalering. (511) Klasse 13: Skydevåben, ammunition og projektiler. (511) Klasse 28: Spil, legetøj og sportsartikler ( ikke indeholdt i andre klasser) (730) Indehaver: Cykelhandlerkæden/, Jupiter Cykler ApS, Lygten 2, 2400 København NV, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, herunder især cykler samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) hertil. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, samling (ikke transport) af et udvalg af varer, herunder cykler og dele samt tilbehør dertil, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer. (511) Klasse 37: Reparationsvirksomhed, herunder samling, vedligeholdelse og reparation af cykler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: JUPITER (730) Indehaver: Cykelhandlerkæden/, Jupiter Cykler ApS, Lygten 2, 2400 København NV, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, herunder især cykler samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) hertil. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, samling (ikke transport) af et udvalg af varer, herunder cykler og dele samt tilbehør dertil, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer. (511) Klasse 37: Reparationsvirksomhed, herunder samling, vedligeholdelse og reparation af cykler. 1367

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Kobia (730) Indehaver: Valsemøllen af 1899 A/S, Havnegade 58, 6700 Esbjerg, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ConTerra (730) Indehaver: ConTerra, Niels Pedersens Alle 2, 8830 Tjele, Danmark (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: ALFA-tec Danmark as, Hviidsvej 19, 8900 Randers, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemiddel. (511) Klasse 06: Byggematerialer af metal, metalkabler og- tråd (dog ikke indeholdt i andre klasser), herunder skruer af metal, søm, bolte af metal, legeringer af uædle metaller. (511) Klasse 14: Legeringer af ædle metaller. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: ALFA-tec Danmark as, Hviidsvej 19, 8900 Randers, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler. (511) Klasse 06: Byggematerialer af metal, metalkabler og -tråd (dog ikke indeholdt i andre klasser), herunder skruer af metal, søm, bolte af metal, legeringer af uælde metaller. (511) Klasse 14: Legeringer af ædle metaller. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Linak A/S, Smedevænget 8, Guderup, 6430 Nordborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Linak A/S, Patentafdelingen, Kornblomstvej 45, 9100 Ålborg, Danmark (511) Klasse 07: Motorer (ikke til fremdrivning af befordringsmidler til brug på land), drivenheder (ikke til fremdrivning af befordringsmidler til brug på land), herunder drivenheder drevet af en eller flere elmotorer, elektromekaniske drivenheder (ikke til fremdrivning af befordringsmidler til brug på land), elmotorer (ikke til fremdrivning af befordringsmidler til brug på land), mekaniske servomekanismer (ikke til fremdrivning af befordringsmidler til brug på land), servomotorer (ikke til fremdrivning af befordringsmidler til brug på land), actuatorer, lineære actuatorer og drejeactuatorer, lineære actuatorer udformet som løftesøjler, lineære actuatorer udformet som drivenhed til løftesøjler, mekaniske, hydrauliske og pneumatiske actuatorer, elektrisk drevne actuatorer, elektromekaniske actuatorer; elektromekaniske løftesøjler med to eller flere led, mekaniske, hydrauliske og pneumatiske løftesøjler, elektromekaniske løftesøjler, elektrisk drevne løftesøjler, gear (ikke til fremdrivning af befordringsmidler til brug på land), transmissioner og transmissionsdele (ikke til fremdrivning af befordringsmidler til brug på land), koblinger og bremsere (ikke til fremdrivning af befordringsmidler til brug på land), dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til forannævnte varer; drivenheder (ikke til fremdrivning af befordringsmidler til brug på land), drivenheder drevet af en eller flere elmotorer, elektromekaniske drivenheder (ikke til fremdrivning af befordringsmidler til brug på land), elmotorer (ikke til fremdrivning af befordringsmidler til brug på land), servomotorer (ikke til fremdrivning af befordringsmidler til brug på land), actuatorer, lineære actuatorer, drejeactuatorer, lineære actuatorer udformet som løftesøjler, lineære actuatorer udformet som drivenhed til løftesøjler, mekaniske, hydrauliske og pneumatiske actuatorer, elektriske drevne actuatorer, elektromekaniske actuatorer, løftesøjler med to eller flere led, mekaniske, hydrauliske og pneumatiske løftesøjler, elektromekaniske løftesøjler, elektrisk drevne løftesøjler, gear (ikke til fremdrivning af befordringsmidler til brug på land, transmissioner og transmissionsdele (ikke til fremdrivning af befordringsmidler til brug på land, koblinger, bremsere (ikke til fremdrivning af befordringsmidler til brug på land), nævnte varer til indbygning i landbrugsmaskiner, -redskaber og -inventar, såsom landbrugsvogne, halmpressere, foderanlæg, foderblandere, sprøjteredskaber, rodfrugtoptagere, roeoptagere, roeaftoppere, mejetærskere, rugemaskiner, vandingsanlæg, gyllespredere, rotorkultivatorer, ballepakkere (maskiner til indpakning af halmballer i folie), ensilagesnittere, såmaskiner, flismaskiner (maskine til opskæring af træ til flis), udstyr, redskaber, apparater og møbler til pleje- og revalideringssektoren, såsom badebrikse, højdejusterbart badekar, plejesenge til hjemmebrug, rygstøtter til senge, seng med leje der kan rejses til stående stilling, stole til bloddonering, tandlægestole, transportstole, gangstole, kørestole, med løftesøjle, køkkenskabe, borde med støtte til handicappede, lifte til brug ved svømmebassiner, lift til brug ved badekar, liftstole, patientløftere, foldbare patientløftere, liftelevatorer til kørestole, toiletsæder, patientundersøgelseslejer, massagelejer, terapilejer, behandlingslejer, bruservogne, kørestolsbøjler, justerbare eller indstillelige møbler og inventar i bred almindelighed, såsom bærearme til computere, senge til hjemmebrug, sengeadskillere, massagestole, løfte/hvilestole, hvilestole, gate-borde til brug i lufthavne, borde til CAD/ DESKTOP, borde til call center, kontrolborde, tegneborde, konferenceborde, borde, receptionsskranke, skriveborde og terminalborde, divaner, sofaer, sengeborde, hospitalsudstyr og -inventar, såsom arme til kirurgiske instrumenter, ambulancebårer, transportsenge, stole til ambulant kirurgisk behandling, operationsstole, gynækologlejer, dekontaminatorer, borde for værktøj til brug under operationer, incubatorer, incuwarmere, manogrammaskiner, operationsmonitorer, sengetransportører, obduktionsborde, operationsborde, borde (radiographic og flouroscopi), røntgenapparater, vogne til kirurgiske instrumenter, hospitalssenge, babysenge, børnesenge, senge til ambulant behandling, senge til intensiv pleje, senge i form af fødeleje, senge med løft, specialsenge, senge til opsyn og overvågning, industriapplikationer (mobile), såsom stole til flyvemaskiner, stole til busser, døre til toge, gulvrengøringsmaskiner, håndbremser, harpunsystemer, ramper til toge, vejskilte, vejskilte monteret på biler eller trailere, teleskopiske lyssystemer, advarselslys monteret på biler, bomme, udstyr til kommunale køretøjer og entreprenørmaskiner, salt/sand-spredere, slamsugere, fejemaskiner, læssemaskiner, gravemaskiner, fortsættes 1368

7 Dansk Varemærketidende maskiner til gravning af grøfter, betonkanoner, vandingsmaskiner, transportere, redningskøretøjer, brandbiler, industriapplikationer (stationære), såsom produktionsanlæg, værktøjsmaskiner, bageovne, kogekar, stegepander, grill, emhætter, kartoffeldispensere, mixere til fødevarefremstilling, lågåbnere til industrielt brug, stinkskabe, stolestel, sengerammer, bordstel, bordløftere, monteringsborde, mælkescanningsmaskiner, vinduesåbnere, dørautomatik, bomanlæg, grafiske maskiner, pakkemaskiner, pressemaskiner, tekstilmaskiner, blandingsmaskiner til maling, motorbetjeninger, parabolantenner, stoparme til kasselinier, ventilationsspjæld, ventilationsanlæg, automatiske moppevridere, opvaskemaskiner, selvrensende toiletsæder, vaskeanlæg, vaskeanlæg til biler, materiale- og godshåndtering, såsom arbejdslifte, gaffeltrucks, transportører, rullebaner, båndtransportører, palleløftere, løfteborde, personlig pleje, såsom stole til frisørsaloner, stole til skønhedssaloner, pusleborde, sports-, gymnastik- og fritidsfaciliteter, træningsapparater; såsom løbebånd, planeringsapparater til længdespringsbaner, skydeskiver, vaskemaskiner til golfkøller, motorbåde, bådmotorer, stole og sæder til både, overdækninger til swimmingpools, plæneklippere, automatiske kaffemaskiner, til landbrugsmaskiner og -redskaber, pleje- og rehabiliteringudstyr, møbler, hospitalsudstyr, industri såvel mobil som stationær, udstyr til materialehåndtering, til personlig pleje, til sport og gymnastik; samt til dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til forannævnte varer. (511) Klasse 09: Elektriske og elektroniske actuatorer; elektrisk, elektronisk og computer overvågnings-, regulerings- og styreudrustning, især til elmotorer, actuatorer og løftesøjler; elektriske og elektroniske strømforsyninger, strømforsyninger baseret på genopladelige batterier, transformatorer, ensrettere; software til styre- og kontroludrustninger; styre- og kontrolpaneler, håndbetjeninger (elektriske apparater), elektriske fjernbetjeninger og fodbetjeninger; switche (kontakter), limit switche, (kontakt), elektroniske limit switche, sikkerheds limit switche; (sikkerhedskontakt); potentiometre (variabel elektrisk modstand), indkodere, optiske indkodere; forlængerkabler- og ledninger; dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til forannævnte varer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i grå toner. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Spar Danmark A/S, Gammelager 11-13, 2605 Brøndby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Ellermann Reklamebureau A/S, Platanvej 31, 1810 Frederiksberg C, Danmark (511) Klasse 09: CD'ere, DVD'ere. (511) Klasse 35: Markedsføring af koncerter i form af brochurer, koncertaviser, annoncer, butiksmateriale og plakater samt TV. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, herunder afholdelse af koncerter; udgivelse af cd'ere/dvd'ere med optagelser fra koncerter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Linak A/S, Smedevænget 8, Guderup, 6430 Nordborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Linak A/S, Patentafdelingen, Kornblomstvej 45, 9100 Ålborg, Danmark (511) Klasse 07: Motorer (ikke til fremdrivning af befordringsmidler til brug på land), drivenheder (ikke til fremdrivning af befordringsmidler til brug på land), herunder drivenheder drevet af en eller flere elmotorer, elektromekaniske drivenheder (ikke til fremdrivning af befordringsmidler til brug på land), elmotorer (ikke til fremdrivning af befordringsmidler til brug på land), mekaniske servomekanismer (ikke til fremdrivning af befordringsmidler til brug på land), servomotorer (ikke til fremdrivning af befordringsmidler til brug på land), actuatorer, lineære actuatorer og drejeactuatorer, lineære actuatorer udformet som løftesøjler, lineære actuatorer udformet som drivenhed til løftesøjler, mekaniske, hydrauliske og pneumatiske actuatorer, elektrisk drevne actuatorer, elektromekaniske actuatorer; elektromekaniske løftesøjler med to eller flere led, mekaniske, hydrauliske og pneumatiske løftesøjler, elektromekaniske løftesøjler, elektrisk drevne løftesøjler, gear (ikke til fremdrivning af befordringsmidler til brug på land), transmissioner og transmissionsdele (ikke til fremdrivning af befordringsmidler til brug på land), koblinger og bremsere (ikke til fremdrivning af befordringsmidler til brug på land), dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til forannævnte varer; drivenheder (ikke til fremdrivning af befordringsmidler til brug på land), drivenheder drevet af en eller flere elmotorer, elektromekaniske drivenheder (ikke til fremdrivning af befordringsmidler til brug på land), elmotorer (ikke til fremdrivning af befordringsmidler til brug på land), servomotorer (ikke til fremdrivning af befordringsmidler til brug på land), actuatorer, lineære actuatorer, drejeactuatorer, lineære actuatorer udformet som løftesøjler, lineære actuatorer udformet som drivenhed til løftesøjler, mekaniske, hydrauliske og pneumatiske actuatorer, elektriske drevne actuatorer, elektromekaniske actuatorer, løftesøjler med to eller flere led, mekaniske, hydrauliske og pneumatiske løftesøjler, elektromekaniske løftesøjler, elektrisk drevne løftesøjler, gear (ikke til fremdrivning af befordringsmidler til brug på land, transmissioner og transmissionsdele (ikke til fremdrivning af befordringsmidler til brug på land, koblinger, bremsere (ikke til fremdrivning af befordringsmidler til brug på land), nævnte varer til indbygning i landbrugsmaskiner, -redskaber og -inventar, såsom landbrugsvogne, halmpressere, foderanlæg, foderblandere, sprøjteredskaber, rodfrugtoptagere, roeoptagere, roeaftoppere, mejetærskere, rugemaskiner, vandingsanlæg, gyllespredere, rotorkultivatorer, ballepakkere (maskiner til indpakning af halmballer i folie), ensilagesnittere, såmaskiner, flismaskiner (maskine til opskæring af træ til flis), udstyr, redskaber, apparater og møbler til pleje- og revalideringssektoren, såsom badebrikse, højdejusterbart badekar, plejesenge til hjemmebrug, rygstøtter til senge, seng med leje der kan rejses til stående stilling, stole til bloddonering, tandlægestole, transportstole, gangstole, kørestole, med løftesøjle, køkkenskabe, borde med støtte til handicappede, lifte til brug ved svømmebassiner, lift til brug ved badekar, liftstole, patientløftere, foldbare patientløftere, liftelevatorer til kørestole, toiletsæder, patientundersøgelseslejer, massagelejer, terapilejer, behandlingslejer, bruservogne, kørestolsbøjler, justerbare eller indstillelige møbler og inventar i bred almindelighed, såsom bærearme til computere, senge til hjemmebrug, sengeadskillere, massagestole, løfte/hvilestole, hvilestole, gate-borde til brug i lufthavne, borde til CAD/ DESKTOP, borde til call center, kontrolborde, tegneborde, konferenceborde, borde, receptionsskranke, skriveborde og terminalborde, divaner, sofaer, sengeborde, hospitalsudstyr og -inventar, såsom arme til kirurgiske instrumenter, ambulancebårer, transportsenge, stole til ambulant kirurgisk behandling, operationsstole, gynækologlejer, dekontaminatorer, borde for værktøj til brug fortsættes 1369

8 Dansk Varemærketidende under operationer, incubatorer, incuwarmere, manogrammaskiner, operationsmonitorer, sengetransportører, obduktionsborde, operationsborde, borde (radiographic og flouroscopi), røntgenapparater, vogne til kirurgiske instrumenter, hospitalssenge, babysenge, børnesenge, senge til ambulant behandling, senge til intensiv pleje, senge i form af fødeleje, senge med løft, specialsenge, senge til opsyn og overvågning, industriapplikationer (mobile), såsom stole til flyvemaskiner, stole til busser, døre til toge, gulvrengøringsmaskiner, håndbremser, harpunsystemer, ramper til toge, vejskilte, vejskilte monteret på biler eller trailere, teleskopiske lyssystemer, advarselslys monteret på biler, bomme, udstyr til kommunale køretøjer og entreprenørmaskiner, salt/sand-spredere, slamsugere, fejemaskiner, læssemaskiner, gravemaskiner, maskiner til gravning af grøfter, betonkanoner, vandingsmaskiner, transportere, redningskøretøjer, brandbiler, industriapplikationer (stationære), såsom produktionsanlæg, værktøjsmaskiner, bageovne, kogekar, stegepander, grill, emhætter, kartoffeldispensere, mixere til fødevarefremstilling, lågåbnere til industrielt brug, stinkskabe, stolestel, sengerammer, bordstel, bordløftere, monteringsborde, mælkescanningsmaskiner, vinduesåbnere, dørautomatik, bomanlæg, grafiske maskiner, pakkemaskiner, pressemaskiner, tekstilmaskiner, blandingsmaskiner til maling, motorbetjeninger, parabolantenner, stoparme til kasselinier, ventilationsspjæld, ventilationsanlæg, automatiske moppevridere, opvaskemaskiner, selvrensende toiletsæder, vaskeanlæg, vaskeanlæg til biler, materiale- og godshåndtering, såsom arbejdslifte, gaffeltrucks, transportører, rullebaner, båndtransportører, palleløftere, løfteborde, personlig pleje, såsom stole til frisørsaloner, stole til skønhedssaloner, pusleborde, sports-, gymnastik- og fritidsfaciliteter, træningsapparater; såsom løbebånd, planeringsapparater til længdespringsbaner, skydeskiver, vaskemaskiner til golfkøller, motorbåde, bådmotorer, stole og sæder til både, overdækninger til swimmingpools, plæneklippere, automatiske kaffemaskiner, til landbrugsmaskiner og -redskaber, pleje- og rehabiliteringudstyr, møbler, hospitalsudstyr, industri såvel mobil som stationær, udstyr til materialehåndtering, til personlig pleje, til sport og gymnastik; samt til dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til forannævnte varer. (511) Klasse 09: Elektriske og elektroniske actuatorer; elektrisk, elektronisk og computer overvågnings-, regulerings- og styreudrustning, især til elmotorer, actuatorer og løftesøjler; elektriske og elektroniske strømforsyninger, strømforsyninger baseret på genopladelige batterier, transformatorer, ensrettere; software til styre- og kontroludrustninger; styre- og kontrolpaneler, håndbetjeninger (elektriske apparater), elektriske fjernbetjeninger og fodbetjeninger; switche (kontakter), limit switche, (kontakt), elektroniske limit switche, sikkerheds limit switche; (sikkerhedskontakt); potentiometre (variabel elektrisk modstand), indkodere, optiske indkodere; forlængerkabler- og ledninger; dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til forannævnte varer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: IN-PLANT (730) Indehaver: IN-Plant, Sandballevej 70, 8382 Hinnerup, Danmark (511) Klasse 42: Gartnerivirksomhed herunder handel med og servicering af indendørsbeplantning (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SitePoint (730) Indehaver: Rapid Software Development, Vestergade 7A, 1., 4690 Haslev, Danmark (511) Klasse 35: Detailhandel med softwareprodukter og andre elektroniske produkter, også via globale computernetværk. (511) Klasse 39: Opbevaring af data lagret på elektroniske medier. (511) Klasse 42: Teknologiske tjenesteydelsesr i form af design, udvikling og opdatering af hjemmesider for andre, herunder CMS (Content Management System) ydelser, administration af hjemmesider for andre, webhosting; rådgivning og information i forbindelse med foranstående tjenesteydelser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DIFO (730) Indehaver: Dansk Internet Forum, Gl. Køge Landevej 55, 3 sal., 2500 Valby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 35: Udarbejdelse, administration og vedligeholdelse af registre, herunder registre der er tilgængelige on-line via globale computernetværk og som indeholder oplysninger om domænenavne og dertil knyttede oplysninger; levering herunder levering via globale computernetværk af forretningsoplysninger herunder oplysninger om domænenavne, administration af opkrævnings- og betalingsordninger. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; transmission af tekst, meddelelser og informationer samt data-, lyd- og billedfiler via lokale og globale computernetværk; kommunikation via lokale og globale computernetværk; internetportalvirksomhed. (511) Klasse 39: Opbevaring af digitalt lagrede data for andre, herunder af lydog billedfiler. (511) Klasse 42: Juridisk bistand, formidling af information om juridiske og tekniske forhold vedrørende domænenavne, tjenesteydelser i form af søgefaciliteter til indhentning af informationer om domænenavne, tjenesteydelser i form af registrering og administration af domænenavne for andre; fastsættelse og administration af regler for samt godkendelse af registratorer af domænenavne og zonekontakter; administration af alternative konfliktløsningssystemer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LEVERANDØR TIL DANSKE FANS (730) Indehaver: Dagbladet Politiken A/S, Rådhuspladsen 37, 1785 København V, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 09: Aviser, dagblade, magasiner, tidsskrifter og nyhedsbreve, alt i elektronisk form og stillet til rådighed on-line via globale computernetværk. (511) Klasse 16: Tryksager og trykte publikationer, herunder aviser, dagblade, magasiner, tidsskrifter og nyhedsbreve. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed, herunder klubvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; reportagevirksomhed og nyhedsformidling. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SMÅ GODE ØJEBLIKKE (730) Indehaver: Kraft foods A/S, Johan Throne Holsts Plass 1, Postboks 6774, N Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, marmelade, kogte frugter, æg, mælk og mælkeprodukter, yoghurt, spiselige olier og fedtstoffer, tomatpasta, tomatsaft til madlavning, snackprodukter baseret på kartofler, grøntsager eller frugter, ristede, tørrede, saltede, krydrede og tilsmagte nødder. (511) Klasse 30: Kaffe, kaffeerstatninger, the og kakao, herunder drikkevarer fremstillet heraf, sukker og sødemidler, mel og næringsmidler fremstillet af korn, morgenmadsprodukter lavet af korn, pasta og andre dejprodukter, pizza, russiske postejer, pirogger, tærter, brød, pasta og konfekturevarer, herunder chokolade og sukkerbaseret slik, spiseis, yoghurtiscreme, frossen yoghurt og yoghurtis, salt, sennep, ketchup, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, snackprodukter i form af popcorn og majschips såvel som snackprodukter baseret på majs, ris, byg, rug eller dej. 1370

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Mobil Discotek Seven Eleven (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Mobil Discotek Seven Eleven, Hyldevej 30, 3300 Frederiksværk, Danmark (511) Klasse 09: Musikanlæg, lydanlæg, herunder discoteks anlæg. (511) Klasse 15: Musikinstrumenter. (511) Klasse 41: Underholdingsvirksomhed, herunder mobile dicoteker, udlejning af musikinstrumenter, lydanlæg, lysanlæg, lysshows, samt discoteks anlæg til underholdning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Terracotta (730) Indehaver: Ivarsson Holding A/S, Kometvej 26, 6230 Rødekro, Danmark (511) Klasse 19: Facadetegl. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Silva Kompas (730) Indehaver: Olympic A/S, Kongsbjerg, 6640 Lunderskov, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokaterne Møller & Baruah, Sønder Havnegade 36, 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (730) Indehaver: R. Færch Plast A/S, Rasmus Færchs Vej, 7500 Holstebro, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer, plasticfolie, udvidelig, til emballering; engangsservice af pap. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic, emballagebeholdere af plastic, nemlig bakker og containere af plastic med og uden låg. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (med undtagelse af glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser), engangsservice af plastic. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MOBIL MEDIA (730) Indehaver: MOBIL MEDIA v/steen Andersen, Pilevej 9, 5800 Nyborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokat Klaus Ewald, Østre Stationsvej 43, 2., 5100 Odense C, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (730) Indehaver: Aktieselskabet X-ophan, Jegstrupvej 40, 8361 Hasselager, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Flemming Pannerup, c/o X-ophan A/S, Jegstrupvej 40, 8361 Hasselager, Danmark (511) Klasse 16: Etiketter ikke af tekstil, herunder etiketter pålagt en 2- komponent polyurethan - masse. (591) Farvetekst: mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Uniterm (730) Indehaver: Per Storm Mortensen, Lundsager 3, 5750 Ringe, Danmark (511) Klasse 11: Installationer til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, vandledning samt sanitetsinstallationer, varmevekslere (ikke maskindele), centralvarmeanlæg, varmeledninger, varmluftovne, mekaniske fyringsanlæg, varmelegemer til centralvarmeanlæg, apparater til fremstilling af kunstigt træk ved fyring, varmtvandstilberedningsanlæg, varmekedler. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, entreprenørvirksomhed, konstruktionsvirksomhed, eftersyn og reparation og vedligeholdelse af kedler og oliefyr og opvarmningsanlæg, eftersyn og reparation og vedligeholdelse af elektriske og elektroniske anlæg, renserivirksomhed, eftersyn og reparation og vedligeholdelse af renserianlæg, sanitets- og varmeinstallationsvirksomhed, vaskerivirksomhed, eftersyn og vedligeholdelse og reparation af vaskerianlæg, udlejning af kedelanlæg og opvarmningsanlæg, udlejning og reparation og vedligeholdelse af samt tilsyn med udtørringsanlæg til brug ved byggearbejder, fyringskontrolvirksomhed. 1371

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NAVISION CENTRALIA (730) Indehaver: Navision A/S, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 09: Computer software og optagne computerprogrammer, herunder software og computer programmer til brug for elektronisk handel og transmission af data, software, tekst og billeder. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; detailhandel, herunder elektronisk handel via computernetværk; tjenesteydelser i form af afvikling af elektronisk handel via elektronisk markedsplads (web-portal) som overfor brugere på abbonnementsvilkår tilbyder præsentation af varer og informationsydelser, bestillingsmodtagelse, leveringsservice samt fakturaafvikling i forbindelse med elektroniske bestillingssystemer, formidling af varer, tjeneste- og informationsydelser på internettet til brug for automatisering af forretningsgange og -procedurer. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder elektronisk kommunikation og transmission af information via computer netværk; udbydelse af en platform på intenettet til elektronisk handel; trådløs elektronisk transmission af tale, data, billeder og informationer; virksomhed i forbindelse med en internetportal, nemlig udbydelse af informationer vedrørende et eller flere emner for tredjemand; udbydelse af og adgang til informationstilbud via Internettet; transmission for tredjemand af lyd-, billed-, og computer software, der kan downloades. (511) Klasse 42: Programmering af computere; design, udvikling og tilpasning af computer software, herunder til brug i forbindelse med elektronisk handel og transmission af data, software, tekst og billeder; opbygning af en internetplatform til elektronisk handel. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Goliat (730) Indehaver: Frydendahl Im- & Export A/S, Stormgade 2, 6960 Hvide Sande, Danmark (511) Klasse 22: Tovværk, reb, liner, snore, telte, markiser, presenninger, sejl, sække (ikke indeholdt i andre klasser), polstringsmateriale (dog ikke af kautsjuk eller af plastic), ubearbejdet fibermateriale til tekstilfabrikation. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TREASURE PLANET (730) Indehaver: Disney Enterprises, Inc., a corporation of the State of Delaware, 500 South Buena Vista Street, Burbank, Californien 91521, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 03: Toiletpræparater og kosmetiske præparater. (511) Klasse 09: Lyd- og billedoptagelser på alle medier, dekorative magneter til køleskabe, computerspil (optagne computerprogrammer). (511) Klasse 14: Juvelerarbejder, ure og armbåndsure. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, publikationer (trykte), bøger, fotografier, papirhandlervarer, klistermærker, kontor- og skolerekvisitter (papirvarer). (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer ikke indeholdt i andre klasser, paraplyer. (511) Klasse 21: Bordservice og -bestik, glasvarer, drikkeglas og -beholdere, flaskebakker (ikke af ædle metaller), bærbare isolerende holdere til drikkeglas, flasker og dåser (køkkenbeholdere), lunchsæt bestående af madkasser og - beholdere samt isolerende beholdere, bakker. (511) Klasse 24: Sengetæpper, -tøj, og -linned, bordduge (ikke af papir) og bordlinned (tekstil) samt bordtæpper, badelinned (ikke beklædning), vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), bærbare elektroniske spil og videospil. (511) Klasse 29: Konserveret frugt; frugtbaserede snackprodukter, syltetøj, geléer, kartoffelchips, behandlede nødder. (511) Klasse 30: Konfekturevarer og tyggegummi (ikke til medicinsk brug). (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed. Prioritet for så vidt angår prioritetsnr. 76/ af 31. maj 2001, USA: Klasse 3. Prioritet for så vidt angår prioritetsnr. 76/ af 31. maj 2001, USA: Klasse 9. Prioritet for så vidt angår prioritetsnr. 76/ af 31. maj 2001, USA: Klasse 14. Prioritet for så vidt angår prioritetsnr. 76/ af 31. maj 2001, USA: Klasse 16. Prioritet for så vidt angår prioritetsnr. 76/ af 31. maj 2001, USA: Klasse 18. Prioritet for så vidt angår prioritetsnr. 76/ af 31. maj 2001, USA: Klasse 21. Prioritet for så vidt angår prioritetsnr. 76/ af 31. maj 2001, USA: Klasse 24. Prioritet for så vidt angår prioritetsnr. 76/ af 31. maj 2001, USA: Klasse 25. Prioritet for så vidt angår prioritetsnr. 76/ af 31. maj 2001, USA: Klasse 28. Prioritet for så vidt angår prioritetsnr. 76/ af 31. maj 2001, USA: Klasse 29. Prioritet for så vidt angår prioritetsnr. 76/ af 31. maj 2001, USA: Klasse 30. Prioritet for så vidt angår prioritetsnr. 76/ af 31. maj 2001, USA: Klasse 41. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Norsveda (730) Indehaver: Seeland International A/S, Greve Main 3, 2670 Greve, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: F FINANS (730) Indehaver: F Group A/S, Øster Allé 56, 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Dick Hale Grafisk Tegnestue, v/ Ellen Margrethe Hale, Strandvejen 7, 8400 Ebeltoft, Danmark (511) Klasse 16: Kort, kalendere, plakater, æsker af papir eller pap, brochurer, poser af papir eller plastic til emballering, løsblade, labels (etiketter ikke af tekstil), udstillingsmateriale i form af billedmateriale og trykte materialer. (511) Klasse 24: Labels af tekstilmateriale, poser af tekstilmateriale. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (511) Klasse 41: Kulturelle arrangementer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver 1372

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Bella Center A/S, Center Boulevard, 2300 København S, Danmark (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed og ikke indeholdt i andre klasser, juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, organisering af udstillinger og messe med kommercielle eller reklamemæssige formål. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: DK International Food A/S, Boulstrupvej 2, 8300 Odder, Danmark (511) Klasse 29: Mejeriprodukter. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (730) Indehaver: Nycomed Pharma AS, Drammensveien 852, N-1371 Asker, Norge (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater og stoffer; diætetiske præparater og stoffer til medicinsk brug; kosttilskud og mineralpræparater til medicinsk brug; magnesium- og calcium præparater til medicinske formål; vitaminer og vitaminpræparater; bearbejdede naturmidler til medicinsk brug indeholdende stoffer fra planter, dyr, bakterier eller salte fra naturen. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Nycomed Pharma AS, Drammensveien 852, N-1371 Asker, Norge (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater og stoffer; diætetiske præparater og stoffer til medicinsk brug; kosttilskud og mineralpræparater til medicinsk brug; magnesium- og calcium præparater til medicinske formål; vitaminer og vitaminpræparater; bearbejdede naturmidler til medicinsk brug indeholdende stoffer fra planter, dyr, bakterier eller salte fra naturen. 1373

12 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA

13 Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler af registreringer Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Trilux-Lenze GmbH & Co. KG, Heidestrasse 4, Arnsberg, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Linds Patentbureau, Ellekrattet 20, 2950 Vedbæk, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Trilux-Lenze GmbH & Co. KG, Heidestrasse 4, Arnsberg, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Linds Patentbureau, Ellekrattet 20, 2950 Vedbæk, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Doedijns B.V., Coenecoop, NL-2741 PH Waddinxveen, Holland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Tyco Electronics Corporation a Pennsylvania corporation, 2901 Fulling Mill Road, Middletown, Pennsylvania 17057, USA (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Genesys Telecommunications Laboratories, Inc., a corporation of the State of California, 1155 Market Street, 11th Floor, Sna Francisco, California 94103, USA (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Campbell France, société par actions simplifiée, Le Paradou, Route de Carpentras, F Le Pontet, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Federal-Mogul Corporation, a corporation of the State of Michigan, Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48034, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Fiat Auto S.p.A., Corso Giovanni Agnelli 200, I Torino, Italien (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Fiat Auto S.p.A., Corso Giovanni Agnelli 200, I Torino, Italien (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Genmar IP LLC, a limited liability company of the State of Delaware, 2900 IDS Center, 80 South Eighth Street, Minneapolis, Minnesota 55402, USA (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Goblin Ireland, Clash Industrial Estate, Tralee, County Kerry, Irland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Bofors AB, S Karlskoga, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Sadowsky Guitars, Ltd., a corporation of the State of New York, 1600 Broadway, New York, New York, USA (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: ACD Tridon Inc., 1150 Corporate Drive, P.O. Box 5029, Burlington, Ontario, L7R 4A2, Canada (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Roxette Recordings AB, Box 103, S Örebro, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: WhoCare A/S, Valby Langgade 7B, 2500 Valby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Lagans of Scandinavia AB, Stationsgatan 37, S Halmstad, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Genmar IP LLC, a limited liability company of the State of Delaware, 2900 IDS Center, 80 South Eighth Street, Minneapolis, Minnesota 55402, USA (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Genmar IP LLC, a limited liability company of the State of Delaware, 2900 IDS Center, 80 South Eighth Street, Minneapolis, Minnesota 55402, USA (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: OPCO I/S, Staldgaardsgade 2, 8900 Randers, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Danica Liv & Pension, Livsforsikringsaktieselskab, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Monsanto Technology LLC, a Limited Liability Company, organized and existing under the laws of the State of Delaware, 800 North Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri, USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark 1375

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Casco Products AB, Box 11538, S Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Plibrico International S.A., "Centre Etoile", 5, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Luxembourg (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Saint-Gobain Vertex, a.s., Sokolovská 106, Litomysl, okres Svitavy, Tjekkiet (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Plibrico International S.A., "Centre Etoile", 5, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Luxembourg (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Finmeccanica S.p.A., Piazza Monte Grappa 4, Rom, Italien (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Plibrico International S.A., "Centre Etoile", 5, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Luxembourg (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Finmeccanica S.p.A., Piazza Monte Grappa 4, Rom, Italien (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Amersham Biosciences UK Limited, Amersham Place, Little Chalfont, Buckinghamshire HP7 9NA, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Finmeccanica S.p.A., Piazza Monte Grappa 4, Rom, Italien (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Amersham Biosciences UK Limited, Amersham Place, Little Chalfont, Buckinghamshire HP7 9NA, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Finmeccanica S.p.A., Piazza Monte Grappa 4, Rom, Italien (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Amersham Biosciences UK Limited, Amersham Place, Little Chalfont, Buckinghamshire HP7 9NA, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Kreditbanken A/S, Ramsherred 27, 6200 Åbenrå, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Sports Pharma A/S, Niels Bohrs Vej 7, 7100 Vejle, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Sports Pharma A/S, Niels Bohrs Vej 7, 7100 Vejle, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Plibrico International S.A., "Centre Etoile", 5, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Luxembourg (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Plibrico International S.A., "Centre Etoile", 5, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Luxembourg (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Plibrico International S.A., "Centre Etoile", 5, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Luxembourg (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Plibrico International S.A., "Centre Etoile", 5, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Luxembourg (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Amersham Biosciences UK Limited, Amersham Place, Little Chalfont, Buckinghamshire HP7 9NA, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Amersham Biosciences UK Limited, Amersham Place, Little Chalfont, Buckinghamshire HP7 9NA, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Karwendel-Werke Huber GmbH & Co. KG, 6-16, Karwendel- Strasse, D Buchloe, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Per Storm Mortensen, Lundsager 3, 5750 Ringe, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: CP8 SA, 36-38, rue de la Princesse, B.P. 45, F Louveciennes, Cedex, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: CP8 SA, 36-38, rue de la Princesse, B.P. 45, F Louveciennes, Cedex, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark 1376

15 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Drostdy Wines Limited, Aan-de-Wagenweg, Stellenbosch, Sydafrika (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Drostdy Wines Limited, Aan-de-Wagenweg, Stellenbosch, Sydafrika (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Drostdy Wines Limited, Aan-de-Wagenweg, Stellenbosch, Sydafrika (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Drostdy Wines Limited, Aan-de-Wagenweg, Stellenbosch, Sydafrika (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Drostdy Wines Limited, Aan-de-Wagenweg, Stellenbosch, Sydafrika (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Hotel Express International AS, Boks 409, N-4601 Kristiansand S, Norge (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark 1377

16 Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler til registreringer Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning, herunder begrænsning efter indsigelse eller efter deling (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed. (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 05: Desinfektionsmidler. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 09: Magnetiske databærere, nemlig CD-Roms. (511) Klasse 37: Rådgivning og information om byggevirksomhed, herunder også givet online via web-portal. (511) Klasse 42: Tilvejebringelse af web-portal vedrørende byggebranchen og dertil relaterede områder. 1378

17 Fornyede registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Fornyede registreringer FR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR

18 Udslettede registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Udslettede registreringer VR VR VR

19 Ansøgningsregister Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Ansøgningsregister Register over mærker i dette tidende angivet i ansøgningsnummerorden (210) Ans. nr. (111) Reg. nr. FA FR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR

20 Dansk Varemærketidende VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VA VR VA VA VA VA VR VA VA VA VR VA VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 31. 123. årgang. 2002-07-31 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3123 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 124. årgang. 2003-04-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 124. årgang. 2003-04-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 124. årgang. 2003-04-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 973 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 123. årgang. 2002-02-27 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 821 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 24. 123. årgang. 2002-06-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2495 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 122. årgang. 2001-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 203 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 129. årgang. 2008-08-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 129. årgang. 2008-08-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 129. årgang. 2008-08-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 871 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1441 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1633 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2323 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 121. årgang. 2000-01-26 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 121 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 481 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 493 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 46. 120. årgang. 1999-11-17 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2755 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1145 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1539 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2641 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 122. årgang. 2001-02-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 577 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 12. 122. årgang. 2001-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 797 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 29. 123. årgang. 2002-07-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2971 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 237 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 619 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2851 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1719 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1053 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 126. årgang. 2005-03-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 126. årgang. 2005-03-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 126. årgang. 2005-03-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 631 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 27. 123. årgang. 2002-07-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2767 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 127. årgang. 2006-08-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 127. årgang. 2006-08-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 127. årgang. 2006-08-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1791 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2349 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 825 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1241 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 43. 120. årgang. 1999-10-27 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2531 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2229 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 653 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1005 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2523 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2263 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 557 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 33. 122. årgang. 2001-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2639 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1603 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1017 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 131. årgang. 2010-07-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 131. årgang. 2010-07-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 131. årgang. 2010-07-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1199 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2609 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 10. 122. årgang. 2001-03-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 663 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1921 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 585 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1233 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2727 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1547 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 126. årgang. 2005-12-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 126. årgang. 2005-12-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 50. 126. årgang. 2005-12-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2929 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 663 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 667 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2049 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 199 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1429 Afslåede eller

Læs mere

Prisliste 1. januar 1998 Patenter Supplerende beskyttelsescertifikater Brugsmodeller Mønstre (design) Chips (halvledertopografier) Vare- og fællesmærker Kommunevåbener og -segl Publikationer Erhvervsservice

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 995 Afslåede eller

Læs mere