PÅ DYDENS SMALLE STI. Advokater fortæller om, hvordan de arbejder med etik og moral i hverdagen. NR. 10 DECEMBER 2013 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PÅ DYDENS SMALLE STI. Advokater fortæller om, hvordan de arbejder med etik og moral i hverdagen. NR. 10 DECEMBER 2013 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET"

Transkript

1 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 10 DECEMBER 2013 PÅ DYDENS SMALLE STI Advokater fortæller om, hvordan de arbejder med etik og moral i hverdagen. MØDE MED LYKKETOFT OM HØRINGSFRISTER. FOLKETINGETS FORMAND OG JUSTITSMINISTEREN BAKKER OP.

2 INDHOLD LEDER 5 KORT NYT 6 TEMA: ADVOKATETIK Hvor går grænsen for moral og etik, når advokaten rådgiver klienter? Er det nok at holde sig inden for lovens rammer, hvis advokatens egen moral kommer under pres? Fire advokater fortæller om deres syn på etik og moral. 8 HØRINGSSVAR: Vellykket møde med Folketingets formand 18 EFTERUDDANNELSE: INDBERETNING AF EFTERUDDANNELSE Fristen for indberetning af efteruddannelse for den anden efteruddannelsesperiode nærmer sig. Indberetningen skal omfatte både de overførte lektioner og lektioner optjent i PATENTDOMSTOLEN: Europæisk patentaftale kan betyde flere søgsmål mod danske virksomheder 24 UDLÆNDING OG FRIHEDSBERØVET 26 DET BRÆNDER JEG FOR: Juridisk førstehjælp til handlede mænd og kvinder 28 CHRISTIANSBORGKLUMMEN Karina Lorentzen (SF) 30 Fagligt EUROPÆISK RETSPOLITIK: EU OPRETTER FÆLLES EUROPÆISK ANKLAGEMYNDIGHED Kommissionen har fremsat forslag om oprettelse af en europæisk anklagemyndighed. DISCOVERY: På fisketur hos modparten ADVOKATNÆVNET: KRAV TIL PRIS- OG OPDRAGSBEKRÆFTELSER 40 NYE BØGER 42 BOGANMELDELSE: Fokuseret bog om databeskyttelse 44 NYT JOB: Maria Straarup NYT OM NAVNE ADVOKATEN 10/13

3 Debitor registret OPENING.DK App en til ipad og iphone Advosys 4 er både det mest integrerede og med app en også det mest fleksible it-system til advokater. Brug det, hvor som helst når som helst. direkte adgang til: sager sagens kontokort dokumentbehandling Fremnoteringer kontaktinformationer Udvidet tidsregistrering du kan downloade app en gratis og bruge den med det samme, hvis du allerede anvender Unik advosys 4. kontakt os på tlf , hvis du er i tvivl. ADVOKATEN 10/13 3 Unik system design Vejle københavn Unik.dk

4 DØDSBOER KØBES/RYDDES An ka vurderer, køber og totalrydder ALLE slags dødsboer. Gra s og uforpligtende lbud gives fra dag l dag. Rydning kan foretages inden for få dage. Pænere hjem købes l høje priser. Hjem uden værdier ryddes mod betaling. Beliggende på Frederiksberg og Gilleleje, men kører på hele Sjælland. 15 års erfaring med dødsboer. KOLOFON Det Danske Advokatsamfunds formål er efter vedtægten at værne om advokaters uafhængighed og integritet, at påse og håndhæve opfyldelsen af de pligter, der påhviler advokater, at sikre advokaters faglige kompetence, og at virke til gavn for det danske retssamfund. Advokatrådet er det organ, som fastlægger de overordnede linjer og træffer de overordnede beslutninger for Advokatsamfundet. Det gælder opgaverne om at sikre advokaternes integritet og uafhængighed, sikre advokaternes faglige kompetencer, håndhæve de krav, som advokaterne er underlagt, og at arbejde for at gavne retssikkerheden i samfundet. Advokatnævnet behandler klager over advokaters salærer og adfærd. Alle advokater i Danmark er en del af Advokatsamfundet. Advokatnævnet er et lovbestemt og uafhængigt klagenævn, oprettet af Advokatsamfundet efter reglerne i retsplejelovens 144, stk. 1. Advokatnævnet er omfattet af offentlighedsloven og forvaltningsloven. Nævnets medlemmer er undergivet lovgivningens regler om tavshedspligt. ADVOKATEN 92. ÅRGANG DIREKTE KOMMUNIKATIONSORGAN for ca advokater og advokatfuldmægtige. Bladet tilgår endvidere retsudvalget, domstolene, anklagemyndigheden, centraladministrationen og en række abonnenter fra det private erhvervsliv. UDGIVER/REDAKTION: ADVOKATRÅDET Kronprinsessegade København K Telefon Fax Kontakt Antika, ring , An a - Professionel tømning af dødsboer. CVR-NR Testamente til fordel for Dansk Kræftforskning Fond skaber resultater Fonden er fritaget for at betale boafgift, og alle beløb går ubeskåret til kræftforskning. Midlerne bliver uddelt af internationalt anerkendte kræftforskere, der ligesom bestyrelsen arbejder ulønnet for fonden. Christoffer Badse, Institut for Menneskerettigheder Anja Cordes, advokat Ole Dybdahl, landsdommer, Østre Landsret Thomas Elholm, professor, Syddansk Universitet Carsten Fode, advokat REDAKTIONSPANEL: Anne Birgitte Gammeljord, advokat Arne Gram, vicepolitidirektør Svend Bjerg Hansen, landsdommer, Vestre Landsret Rass Holdgaard, advokat Peter Pagh, professor, dr.jur., Københavns Universitet Karsten Havkrog Pedersen, advokat Birgitte Holmberg Pedersen, retspræsident, Helsingør Lars Lindencrone Petersen, advokat Anne Pindborg, advokat Jens Røn, statsadvokat Henrik Stagetorn, advokat Ansvarshavende redaktør: Torben Jensen, Redaktør: Hanne Hauerslev, Redaktionel sekretær: Vibeke Sejer Mølbæk, ANNONCER: FrontMedia Høgevej 5D 3400 Hillerød Telefon Zandra Pihl LAYOUT: Adman Kommunikation Vesterbrogade København V Telefon TRYK: Jørn Thomsen / Elbo AS Essen Kolding Telefon Advokaten er tilmeldt Dansk Oplagskontrol Artikler bragt i Advokaten bliver som hovedregel offentliggjort på Advokatsamfundets hjemmeside. Signerede artikler dækker ikke nødvendigvis redaktionens opfattelse. Redaktionen hæfter ikke for artikelmanuskripter, som er blevet tilsendt uopfordret. For enkelte illustrationer i dette blad har det været umuligt at finde frem til eller komme i kontakt med den retmæssige indehaver af ophavsrettighederne. Såfremt redaktionen på denne måde måtte have krænket ophavsretten, er dette sket ufrivilligt og utilsigtet. Retmæssige krav i denne forbindelse vil selvfølgelig blive honoreret, som havde vi indhentet tilladelsen i forvejen. Blegdamsvej 28C, 2200 København N, tlf (tirs og tors 9-13) Giro , MEDLEM AF DANSK FAGPRESSE ISSN ISSN (online) 4 ADVOKATEN 10/13

5 LEDER FOLKEDOMSTOL, NYE ADVOKATER OG FOKUS PÅ SAMARBEJDE I ÅRET DER GIK ET ÅR MED MASSER AF gode initiativer, projekter og samarbejde på tværs. Det er den fornemmelse, jeg sidder tilbage med her ved årets udgang. Folkemødet på Bornholm i juni var et af årets absolutte højdepunkter. Med Advokatrådets flagskib Folkedomstolen fik vi sat gang i debatten om udvisning, og vi oplevede en enorm interesse både fra medlemmerne af Folketingets Retsudvalg og fra de mange gæster, der havde valgt at lægge vejen forbi. Endnu engang vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak til Domstolsstyrelsen og Dommerforeningen for et fremragende samarbejde, som vi gerne vil fortsætte i det nye år, hvor vi naturligvis vil være til stede på Kæmpestranden igen med en ny og vedkommende retssag i Folkedomstolen. På Advokatmødet i juni blev der sat fokus på både Skifteretsudvalget og Effektiviseringsudvalget, da 200 advokater diskuterede for og imod en række effektiviseringstemaer i fire workshops. De to udvalgsformænd fik nye perspektiver med hjem til eftertanke, og hvordan det arbejde munder ud, er noget af det, som det nye år vil afsløre. Advokatsamfundets økonomi var også til debat og som jeg fremhævede flere gange under generalforsamlingen, kan jeg garantere, at vi har og vil fortsætte med at have et helt særligt fokus på organisationens økonomi. I den forbindelse må vi dog ikke glemme, at Advokatsamfundet løser nogle samfundsmæssige opgaver, ikke mindst vejledning, kontrol, tilsyn og betjening af Advokatnævnet, der forudsætter de nødvendige kvalificerede ressourcer i vores sekretariat. I år var Årsfesten for de nye advokater en del af Advokatmødet, og højesteretspræsident Børge Dahl og jeg havde fornøjelsen af at byde en stor flok festklædte nye advokater velkommen i standen. I de kommende to år vil Advokatrådet have særligt fokus på de unge og de særlige udfordringer, som den gruppe står overfor. Vi har så småt taget hul på emnet i år med serien Årgang 2013 i Advokaten, og jeg glæder mig til at følge Naaika og Anja fra København, Martin fra Odense og Claus fra Viborg, for at høre, hvordan de fire udvikler sig. Deres tanker og ideer er et væsentligt bidrag til det arbejde, der foregår her i Kronprinsessegade 28. Hver alder har sine udfordringer. Uanset om man er ung og nyuddannet advokat eller måske har nået en alder, hvor man overvejer at trappe arbejdslivet ned, giver det anledning til overvejelser og måske samtidig bekymringer for, hvordan det nu skal gå. Derfor har Advokatrådet valgt også at have fokus på seniorer i den kommende rådsperiode. Vi har set på erfaringerne fra andre lande, og der er masser af gode projekter til inspiration for, hvordan vi også i Danmark kan støtte medlemmer, der er nået den alder, hvor det er naturligt at tænke på, hvordan der på bedst mulig vis sættes punktum for et langt virke. Det er også noget, som vi vil have fokus på her i Advokaten blandt andet med en ny serie, hvor vi fra januar byder den første af en række advokater med en lang og spændende karriere bag sig velkommen her på siderne. Samtidig siger vi farvel til serien Det brænder jeg for, der har givet indblik i ti helt fantastiske indsatsområder, når det gælder pro bono arbejde. Jeg er blevet stolt, hver gang jeg har læst en af historierne og ved, at der er mange tilsvarende historier ude blandt jer. Retshjælp og fri proces, advokatkredsenes arbejde, mediation og tilsyn er blot nogle af de andre emner, som Advokatrådet tager fat på i den kommende rådsperiode. Strukturudvalget og samarbejdet med Danske Advokater er der naturligvis også fokus på. Arbejdet i udvalget er allerede godt i gang, og når det i sommeren 2014 munder ud i en rapport,vil det forhåbentlig lægge grunden til et styrket og tættere samarbejde med Danske Advokater. Det ser jeg frem til, for AF SØREN JENSTRUP, FORMAND FOR ADVOKATRÅDET Jeg glæder mig allerede til at tage hul på de opgaver, der ligger foran Advokatrådet i 2014 et år, som jeg tror, bliver mindst lige så givende og lærerigt som det, vi lægger bag os. der er for mig ingen tvivl om, at det altid giver bedre resultater, når man løfter i flok. To er og bliver bedre end en. Og det er virkelig nødvendigt at stå sammen. Vi er en stand som nyder stor bevågenhed fra alle sider. Det har vi senest oplevet i forbindelse med DR s dokumentarprogrammer om skattely, hvor fire advokater blev udsat for skjult kamera. Jeg kan naturligvis ikke kommentere på de konkrete udsendelser eller det etiske i DR s metoder men vil blot understrege, at vi advokater altid skal have fokus på vores egen etik uanset om omverdenen udfordrer os på det. Kære kolleger og medlemmer: Må jeg ønske jer alle en rigtig god jul og et godt nytår. Jeg glæder mig allerede til at tage hul på de opgaver, der ligger foran Advokatrådet i 2014 et år, som jeg tror, bliver mindst lige så givende og lærerigt som det, vi lægger bag os. FOTO: MORTEN HOLTUM ADVOKATEN 10/13 5

6 KORT NYT NYHEDSFORMIDLING FRA CCBE OG DE NATIONALE DELEGATIONER CCBE har i den senere tid iværksat en række initiativer med henblik på at højne og lette formidlingen af organisationens og de nationale delegationers arbejde. Et af initiativerne er, at der fremover udarbejdes et short summary i umiddelbar forlængelse af både CCBE Standing Committee og CCBE Plenary Sessions. Skrivelsen er udformet på en kort og læsevenlig måde. Advokatsamfundet vil fremover offentliggøre disse korte møderesumeer i nyhedsstrømmen på vores hjemmeside. Det første blev lagt ud ultimo oktober. Ekstraordinært tilsyn ved manglende overholdelse af regler for klientkonto For at effektivisere behandlingen af sager vedrørende manglende overholdelse af klientkontoreglerne har Advokatrådet besluttet, at der fremover iværksættes et ekstraordinært tilsyn hos en advokat, der har overtrådt klientkontoreglerne, samtidig med at der sendes en sag vedrørende manglende klientkontoerklæring til Advokatnævnet. De advokater, der ikke har indgivet klientkontoerklæring for 2012, og som derfor har en verserende sag i Advokatnævnet, vil således modtage orientering om et ekstraordinært tilsyn. Tilsynet vil blandt andet have fokus på forhold vedrørende klientkontoerklæringen og betroede midler generelt. ADVARSEL MOD UDENLANDSKE CHECKS Advokatsamfundet er på bagrund af konkrete svindelsager især hos advokater blevet opmærksomme på, at der skal udvises stor forsigtighed ved modtagelse af udenlandske checks. I øjeblikket modtager bankerne checks, som viser sig at være falske ved clearing. Den falske check indsættes typisk på en klientkonto og opfølges hurtigt herefter af en anmodning om at få overført en del af beløbet til en konto i en udenlandsk bank. Når clearingen af checken er gennemført, viser det sig, at checken er falsk og beløbet, der er sendt til udlandet, er tabt. Undgå derfor så vidt muligt udenlandske checks bed om en bankoverførsel i stedet for. ÆNDRING I ADMINISTRATION AF BIDRAG VED ADVOKATERS FLYTNING MELLEM ADVOKATFIRMAER Det årlige bidrag til Advokatsamfundet betales forud i januar måned. Hvis en advokat flytter firma i løbet af året, har Advokatsamfundet hidtil påtaget sig at kontakte det afgivende advokatfirma med henblik på at tilbagebetale den del af bidraget, der vedrører de resterende antal måneder af året. Derefter har Advokatsamfundet sendt en opkrævning til det modtagende firma for det samme antal måneder. Som led i arbejdet med at forenkle og effektivisere administrationen, kan Advokatsamfundet ikke længere påtage sig at medvirke til fordelingen af bidraget. Det er således de involverede firmaer og advokaten selv, som skal afklare det økonomiske mellemværende, der måtte opstå som følge af, at advokaten flytter firma. Dette svarer i øvrigt til fremgangsmåden på advokatforsikringsområdet. 6 ADVOKATEN 10/13

7 Havnevigen Tæt på byen - lige ved vandet Uden bopælspligt 188 kvm. livsnydelse Strandhusene i Havnevigen på Islands Brygge er helt enestående liebhaverboliger i tre plan med tagterrasse, og direkte adgang til vandet. Her får du 188 kvm livsnydelse med op til fire store værelser, to badeværelser, bryggers og carport. Og det bare få minutter fra Rådhuspladsen. Her er virkelig kælet for design og materialer med lækre plankegulve og køkken og bad i uno forms eksklusive u serie. Priser fra kr ,- Der er ikke bopælspligt på Strandhusene, og køber du tidligt i byggeprocessen har du en række muligheder for at sætte dit helt personlige præg på boligen. nccbolig.dk / ADVOKATEN 10/13 7

8 TEMA: ADVOKATETIK 8 ADVOKATEN 10/13

9 PÅ DYDENS SMALLE STI Hvor går grænsen for moral og etik, når advokaten rådgiver klienter? Er det nok at holde sig inden for lovens rammer, hvis advokatens egen moral kommer under pres? Fire advokater fortæller om deres syn på etik og moral. Læs om baggrunden for Advokatrådets etiske retningslinjer, om vigtigheden af hele tiden at stille skarpt på reglerne, om håndtering af etik i forbindelse med fusion og om at tage ansvar for at være rollemodel. TEMAET ER SKREVET AF HANNE HAUERSLEV FOTO: MORTEN HOLTUM ADVOKATEN 10/13 9

10 TEMA: ADVOKATETIK Advokaten skal være moralens vogter Advokater skal være samfundets frontløbere, når det gælder etik, mener advokat og forfatter til bøger om advokatetik, der råder til at holde sig skarp på emnet ved at diskutere det på alle niveauer i virksomheden. Stop i tide, hvis hovedet eller blot mavefornemmelsen siger dig, at du ikke kan stå inde for det, din klient vil. For kører toget først med fuld fart, kan det være svært at stå af. Det ene skridt tager måske det andet, klienten presser dig, sagen udvikler sig, og du bliver fartblind jo længere tid, der går, des sværere bliver det at sætte en klar grænse. Sådan lyder rådet fra Martin Lavesen, medlem af Regel- og Tilsynsudvalget, forfatter til lærebøger om emnet og underviser på Advokatuddannelsen. I bund og grund handler det om at have en god og sund moral. Advokaten skal dog ADVOKATRÅDETS VEJLEDNING I ETIK De advokatetiske regler er fastsat af Advokatrådet og indeholder Rådets opfattelse af, hvilke krav der må stilles til advokater. Reglerne bygger på domstolenes og Advokatnævnets praksis. Reglerne indebærer ikke direkte forpligtelser for advokater, da de er vejledende, men de udtrykker bindende regler ved gengivelse af Advokatnævnets og domstolenes fortolkning af retsplejelovens 126 stk. 1. Det gælder for eksempel regler om tavshedspligt, om forbud om fremlæggelse af modpartens forligsforslag og en række af reglerne om interessekonflikter, hvor praksis er blevet skrevet ind i vejledningen. Desuden danner reglerne i sagens natur grundlaget for Advokatrådets tilsyn. En overtrædelse af reglerne vil kunne føre til en klage ved Advokatnævnet med påstand om sanktion. også spille efter særlige regler, der er mere omfattende end for de fleste andre professioner. Retsplejeloven indeholder de centrale bestemmelser, hvilket er naturligt, da det også er denne lov, som giver advokaten en særlig stilling i samfundet, herunder titelmonopolet og eneretten til at møde i retten for andre. - Som advokat skal du være grundig, samvittighedsfuld, hurtig og klientens mand. Men derudover står i reglerne, at advokaten skal udvise god advokatskik. Det er en retlig standard, som ikke i sig selv siger så meget om, hvordan advokater skal opføre sig, og som løbende ændres i takt med samfundsudviklingen. Der er dog en fast kerne af normer, som ikke ændres over tid. - Begrebet god advokatskik får indhold via den fortolkning, som Advokatnævnet og domstolene udøver. Advokatnævnets opgave er derfor vigtig, nemlig at give advokater og andre en forståelse for, hvilke krav der kan stilles til advokater. Nogle gange er det klart, at en advokats uacceptable adfærd er i strid 10 ADVOKATEN 10/13

11 med samfundets regler og normer andre gange skal praksis først fastlægges. VEJLEDNING FRA ADVOKATRÅDET Til yderligere at hjælpe med at udfylde den retlige standard har Advokatrådet udarbejdet de advokatetiske regler. Disse regler indeholder Advokatrådets opfattelse af, hvilke krav der kan stilles til advokater, som driver advokatvirksomhed også på områder, hvor der endnu ikke findes praksis. Reglerne binder ikke Advokatnævnet og domstolene og er alene vejledende for advokaterne. - Enhver advokat skal kende reglerne, da de også udtrykker den gældende standard for god advokatskik ved at gengive Advokatnævnets og domstolenes praksis. Det gælder for eksempel regler om tavshedspligt, om forbud mod fremlæggelse af modpartens forligsforslag, og visse af reglerne om interessekonflikter, hvor praksis er blevet skrevet ind i reglerne og på denne måde kodificeret, forklarer Martin Lavesen. Hertil kommer, at de advokatetiske regler naturligt danner grundlag for Advokatrådets tilsyn med den enkelte advokat. Såfremt Advokatrådet bliver opmærksom på, at reglerne er overtrådt, kan det føre til, at Advokatrådet indgiver en klage mod en advokat. Det vil også kunne ske inden for områder, hvor det ikke af Advokatnævnet er fastslået, at en given adfærd strider mod god advokatskik. - De advokatetiske regler bruges derfor i hverdagen som en rettesnor for, hvad der er rigtigt og forkert. En advokat, der følger de advokatetiske regler, kan dog ikke være sikker på, at advokaten alligevel ikke handler i strid med god advokatskik, siger Martin Lavesen og tilføjer, at Højesteret i et konkret tilfælde har stillet strengere krav for advokater ved interessekonflikter end de dagældende advokatetiske regler. MARTIN LAVESEN Advokat og partner hos LETT Advokatpartnerselskab, hvor han også er etik-partner. Forfatter til bl.a. bøgerne De Advokatetiske Regler en kommentar, og Advokatetik - ret og rammer. Medlem af Regel- og Tilsynsudvalget og Advokatrådets udpegede anklager i frakendelsessager. GÆLDER OGSÅ UDEN FOR KONTORET - Det forhold, at god advokatskik er en standard, der hele tiden udvikler sig, understreger vigtigheden af, at du også hele tiden har skærpet opmærksomhed på din egen etik og moral. Dette gælder særligt, når der udføres advokatarbejde, da det er denne virksomhed, som af hensyn til klienterne og samfundet er vigtig at ramme ind med særlige regler. - Men det gælder reelt også i alle andre sammenhænge. Advokatens opførsel uden for kontoret kan også være med til at påvirke tilliden til, at advokaten kan drive advokatvirksomhed på forsvarlig vis. Hvis advokaten for eksempel snyder ved salg af sin private bolig, kan det føre til den holdning, at advokaten heller ikke overholder reglerne for salærafregning, forklarer Martin Lavesen. Retsplejeloven regulerer dermed også advokatens gøren i sin fritid og under udøvelse af anden professionel aktivitet end advokatvirksomhed. Reguleringen omfatter kun forretningsforhold og økonomiske forhold det vil sige, at alt, hvad der foregår på fodboldbanen i fritiden ikke tæller med. Men nogen gange kan det dog være vanskeligt at vurdere, om en aktivitet er advokatvirksomhed eller ej. - Baggrunden for denne regel om advokatens adfærd uden for jobbet går tilbage til en sag i 1920 erne. En overretssagfører havde ved siden af sin advokatvirksomhed sammen med sin ægtefælle haft en indbringende, men ulovlig tiggervirksomhed. Dette fandtes ikke foreneligt med advokathvervet, men for at fastslå dette, måtte loven ændres til sin nuværende formulering. ETIKKEN BLIVER EN DEL AF KULTUREN I samfundet er der en forventning om, at en advokat optræder, så omverdenen kan have tillid til vedkommende. Advokaten har en særlig forpligtelse til at sikre, at regler overholdes, selvom det ikke umiddelbart altid fremstår som værende i klientens interesse. Herved får advokatens rådgivning en særlig etisk side. - Betegnelsen advokat er fortsat et varemærke, som signalerer en række vigtige kvaliteter, og som alle vi advokater bør være med til at værne om. Derfor skal vi også tage det moralske ansvar meget seriøst. Det gælder i alle aspekter af vores rådgivning. Det er fristende at have fokus på de forretningsmæssige og økonomiske aspekter af en sag, men etikken må ikke blive kompromitteret, understreger han. Helt simpelt handler det ofte om at træde et skridt tilbage og se situationen udefra. Martin Lavesen fortæller, at han fra en prominent amerikansk advokat har fået følgende læresætning: I alle etiske spørgsmål, find svaret hos firmaets yngste jurist han er endnu ikke infiltreret af den kommercielle virkelighed. - Det er i det hele taget et rigtig godt råd. For ved at tale etik på alle niveauer i advokatvirksomheden, skærper alle deres opmærksomhed og bliver mere bevidste om, hvad der forstås ved god advokatskik. Den etiske rigtige rådgivning bliver en fælles rød tråd igennem virksomheden. Etik bliver derved ikke bare regler, som skal respekteres, men en indarbejdet del af kulturen. REGEL- OG TILSYNSUDVALGET Advokatrådets Regel- og Tilsynsudvalg har ansvaret for tilsynet med, at advokater overholder deres pligter. Udvalget sikrer, at advokaters adfærd er i overensstemmelse med god advokatskik og kan meddele Advokatrådet, hvis advokater ikke overholder reglerne. Det er Advokatrådet, der i sidste ende beslutter om en sag skal indbringes for Advokatnævnet. En anden af udvalgets opgaver er at vurdere hensigtsmæssigheden af de regelsæt, som regulerer advokaters forhold, og udtale sig om konkrete spørgsmål vedrørende klientkonto, indholdet af god advokatskik og reglerne om advokatbeskikkelse. Udvalget overvåger også, om advokaterne lever op til de krav, der stilles til behandling af klientmidler i klientkontovedtægten og varetager samtidig reglerne om forebyggelse af hvidvask og de vedtægtsbestemte opgaver vedrørende Erstatningsfonden. Regel- og Tilsynsudvalget: advokat Peter Fogh, formand, advokat Jørgen Merrild Bie, næstformand, advokat Line Sofie Bytoft, advokat Bo Vadt Christensen, advokat Martin Lavesen og advokat Torben Schøn. Alle medlemmer i Regel- og Tilsynsudvalget deltager - i lighed med andre hverv i Advokatsamfundet - ulønnet og udføres pro bono. ADVOKATEN 10/13 11

12 TEMA: ADVOKATETIK Advokatetikken er vores dna Hos Plesner deltager alle jurister i overvågningen af risikoen for interessekonflikter, og uddannelsen af nye medarbejdere er sat i system, sådan at advokatetikken kommer ind under huden. Nyt skrivebord, bærbar pc og et kørekort til advokatetik. Sådan byder Plesner alle nye jurister velkommen, når de starter på advokatkontoret i Kobbertårnet i Københavns gamle frihavn. - Advokatetikken er en fuldkommen integreret del af vores dna. Vi har fokus på den hele tiden i hverdagen, og problemet med interessekonflikter er helt naturligt steget i takt med, at vi er vokset som virksomhed, forklarer Poul Flemming Hansen, der har været en del af Plesner i 37 år, og som indtil for nylig var formand for Etik- og Interessekonfliktudvalget, der er nedsat af bestyrelsen. - Alle nye jurister skal igennem en introduktion. De har endnu ikke advokatetikken inde under huden, for det er ikke en del af universitetsuddannelsen, og derfor er der brug for, at vi tager fat på det med det samme, selvom de heldigvis kommer igennem pensum på fuldmægtiguddannelsen. Det skal stå lysende klart, hvordan reglerne fungerer, hvad kernen i reglerne er, hvordan vi organiserer os, så de overholdes. Desuden er det regler, vi tager meget alvorligt og ser som et afgørende fundament for vores arbejde. Som nyuddannet er det vigtigt at lære, at du som advokat er våbendrager for klienten og kun har klientens interesser for øje, sådan at der aldrig kan være tvivl om, på hvis side du er. INTERESSEKONFLIKTER I dagligdagen sikrer Plesner sig mod interesse konflikter ved, at særlige medarbejdere gennemfører et tjek i journalsystemet på alle nye sager, der kommer ind i huset. Hvis det ikke viser, at der foreligger en interessekonflikt, går der en mail ud til partnerne i særligt fortrolige sager, der for eksempel relaterer sig til børsnoterede selskaber, dog kun til en særlig gruppe af partnere eller eventuelt til alle jurister. Alle har pligt til at reagere, hvis de mener, at der kan være grund til at afvise sagen. - Det sker ganske ofte, at vi må afvise en sag. Interessekonflikter ses for eksempel tit ved større virksomhedsoverdragelser, hvor der ofte er mange interesserede købere, der har brug for rådgivning. Hvis der opstår tvivl, træder Etik- og Interessekonfliktudvalget i funktion. Her kan de mere ukomplicerede sager blive afgjort af udvalgsformanden og bestyrelsesformanden. Men hvis det er mere kompliceret, så træder hele udvalget, der består af indtil otte partnere, i funktion. Udvalgets afgørelse kan indbringes for partnermødet hvilket dog aldrig er sket, siger Poul Flemming Hansen. Det spørgsmål, der oftest opstår i relation til interessekonflikter, er, om der kan være fortrolige oplysninger i en sag, der kan benyttes i en anden sag, og om de to sager kan siges at have en eller anden forbindelse med hinanden. - Det kan for eksempel være, at en virksomhed henvender sig for at få rådgivning om kapitaludvidelse, mens en anden klient ønsker råd vedrørende en aktiepost i den pågældende virksomhed, han ønsker at købe. Der er ingen sammenhæng mellem de to sager, men her kan fortrolig viden om virksomhedens planer misbruges af den anden klient, hvis han får kendskab til dem. Selvom vores tavshedspligt indebærer, at det ikke må ske, kan det måske alligevel udefra se ud, som om der en risiko. Og skal du så afvise sagen alene af den grund? Det er det vanskelige spørgsmål om såkaldt appearance, det vil sige, at man ikke blot er ren, men at omverdenen også må opfatte en som ren, forklarer Poul Flemming Hansen. MODPART TIL EN FAST KLIENT - Et andet eksempel kunne være, at en af vores advokater fører en erstatningssag mod en virksomhed, og på et tidspunkt henvender direktøren for virksomheden sig til en anden af vores advokater for at få rådgivning vedrørende salg af hans aktier i virksomheden til en tredjepart. De to sager har intet med hinanden at gøre, og der er heller ikke sammenfald mellem parterne, så teknisk set kan man nok ikke sige, at der foreligger en interessekonflikt. Alligevel kunne det måske udefra virke påfaldende, at vi både repræsenterer en sagsøger imod virksomheden og rådgiver en af dens aktionærer om vilkårene for hans salg af aktier i virksomheden. Ville de to klienter uanset de to advokaters tavshedspligt kunne have grund til at frygte, at der passerede oplysninger mellem dem, som den anden part kunne have gavn af i sin sag? Det er igen et vanskeligt spørgsmål om appearance, hvor vi må være på den sikre side. Et andet problemområde, som kan være vanskeligt at håndtere, er de såkaldt faste POUL FLEMMING HANSEN Advokat og partner hos Plesner. Tidligere formand for Plesners Etik- og Interessekonfliktudvalg. Nu medlem af bestyrelsen. klientforhold, hvor det kan være en overtrædelse af de advokatetiske regler at repræsentere en modpart til en fast klient. - Men hvad vil det sige, at et klientforhold er fast? Kan det eksempelvis være tilfældet, selvom klienten bruger andre advokater på andre juridiske områder end dem, han benytter vores virksomhed til? Her er et område, hvor de advokatetiske regler undertiden kan føles unødvendigt snærende, også efter den justering, der blev gennemført ved den seneste ændring af de advokatetiske regler. 12 ADVOKATEN 10/13

13 ADVOKATEN 10/13 13

14 14 ADVOKATEN 10/13

15 TEMA: ADVOKATETIK De unge skal have advokatetikken ind under huden Hos advokatvirksomheden Horten er der særlig fokus på mesterlæren, ligesom partnerne er bevidste om, at de er rollemodeller, som viser vejen for den gode moral. Mesterlære. Smag på ordet. Det lyder lidt af gode gamle dage, høje træpaneler og cigarrøg på advokatens kontor. Men selvom det langtfra er tilfældet hos Horten i Hellerup, er der fokus på det solide håndværk og læren fra partner til fuldmægtig gennem daglig sparring og coaching. - Vi ser på uddannelsen fra jurist til advokat som en god gammeldags mesterlære, og de værdier, som vi har særlig øje på, bliver alle nye undervist i på Horten Academy. Det gælder især de advokatetiske regler, siger Torsten Hoffmeyer, der har været en del af advokatvirksomheden siden For os handler det ikke blot om at formidle de retningslinjer, som Advokatrådet udstikker. Vi har vores egen etiske ramme, som er en del af vores dna, og den er på nogle områder strammere TORSTEN HOFFMEYER Advokat og partner hos Horten. Rådgiver danske og internationale virksomheder og fonde inden for selskabsret, fondsret og børsret med fokus på blandt andet generationsskifte, omstruktureringer og virksomhedsoverdragelse. Medlem af Hortens Etiske Udvalg. end vejledningen fra Advokatrådet. I bund og grund handler det om, at vi altid gerne vil være på den rigtige side for at give en forsvarlig rådgivning om, hvordan klienterne kan agere. Det betyder blandt andet, at vi har valgt at holde os væk fra kanten af lovgivningen. Vi skal oplyse om de muligheder, der er inden for lovens rammer, ellers kan vi jo ifalde erstatningsansvar, men vi skal naturligvis ikke teste grænserne, siger han. Det gælder for eksempel loyal optræden i forbindelse med en retssag. - Når du har en retssag, kommer du efter vores egne etiske regler ikke samme morgen og præsenterer modparten for en ny dom. Det stiller modparten i en dårlig situation, og vi ønsker ikke at bruge den form for metoder til at stille modparten dårligere. Det skal gå ordentligt for sig, og der skal være en fair balance. NÅR DU IKKE SELV GENNEM- SKUER SAMMENHÆNGEN Men hvordan sikrer advokaten sig, at rådgivningen finder netop balancen mellem, at klienten får det, han har krav på, uden at man er gået over kanten. - Langt hen ad vejen skal du lære at arbejde med din egen fornemmelse. Kast dig for eksempel aldrig ud i rådgivning om noget, du dybest set ikke selv forstår. Da der i sin tid var klienter, der opkøbte underskudsselskaber til skyhøje priser for at få skattefordel i det, der blev til de såkaldte selskabstømmersager, valgte jeg selv at sige nej til klienter, der efterspurgte rådgivning i forbindelse med opkøb. Jeg forstod ganske enkelt ikke selv fidusen, og så er det, fordi det er for langt ude og for smart til, at det matcher mine egne værdier og begreber om moral. Så mit bedste råd til de unge er, at de skal have en god mavefornemmelse og kemi med klienten. Samme værdier er en del af Hortens forretningsgrundlag. - Der står direkte i partnerdokumentet, at du er rollemodel, skal gå foran og vise det gode eksempel, når det gælder det etiske og juridiske. Det, tror jeg på, betyder rigtig meget for de værdier, du får opbygget hos de Langt hen ad vejen skal du lære at arbejde med din egen fornemmelse. Kast dig for eksempel aldrig ud i rådgivning om noget, du dybest set ikke selv forstår. unge. Jeg har været ung engang og ved, hvor modtagelig du er. Det er i virkeligheden ret enkelt men det virker. Det er også baggrunden for, at de ældre underviser de unge på Horten Academy. - Det er et signal at sende til de unge om, at vi tager etikken alvorligt og gerne vil et spadestik dybere med udvalgte kendelser fra Advokatnævnet end det er muligt på Advokatuddannelsen. På den måde får vi fortalt, at advokatetikken er en naturlig del af den daglige sagsbehandling og det er det vigtigste. ADVOKATEN 10/13 15

16 TEMA: ADVOKATETIK Fælles fodslag efter fusion MAQS Law Firm har fusioneret med tre andre advokatvirksomheder inden for et år. For at sikre at alle opfattelser og kulturer er repræsenteret, er der nedsat et nyt etisk udvalg, der blandt andet skal tage stilling til interessekonflikter. Da advokatfirmaerne Norsker, Bang + Regnarsen og Hørlyck & Steffensen i år fusionerede med MAQS Law Firm, gik forhandlingerne forud for sammensmeltningen ikke alene på økonomi, kompetencer og kemi. Etikken, herunder især mængden af interessekonflikter var i høj grad medbestemmende for, om sammenlægningerne kunne blive en realitet. - Det er klart, at vi gik efter fordelene ved fusionerne, og at de etiske spilleregler godt kunne gå hen og veje på negativsiden, hvis sammenlægningerne for eksempel ville betyde, at vi ville miste mere forretning, end vi ville få på grund af interessekonflikter. Derfor blev etikken tungtvejende. Heldigvis viste det sig, at der var mindre end en håndfuld sager, vi måtte afvise på trods af, at der var mere end sager i den fælles pulje, forklarer Philip Graff, som er managing partner. Det viste sig, at opgaven med at opdage ADVOKATETIK PÅ TRYK De advokatetiske regler er beskrevet i kommenteret udgave af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen, udgivet af Advokatsamfundet Bogen Advokatetik ret og rammer af samme forfattere sætter fokus på de advokatetiske dilemmaer og danner baggrund for en forståelse af advokatens moralske og juridiske principper. Bogen er udgivet af Advokatsamfundet i interessekonflikterne var noget af et detektivarbejde. - Det kan være rigtig svært at opdage. Klienten kan for eksempel være et nystiftet firma, der tilhører en virksomhed under et andet navn. I så fald giver en søgning i vores system ikke udslag. Så vi gik et spadestik dybere og screenede blandt advokater og sekretærer. Det kommer vi også til at gøre fremover, for Danmark er et lille land. Så det er vigtigt, at vi er grundige i registreringen og kender klienterne rigtig godt. - I processen diskuterede vi også, hvor åbne vi i virkeligheden kunne være over for hinanden. Klienterne har jo ikke bedt om at blive involverede, og faktisk var sandsynligheden for interessekonflikter stor, fordi Bang + Regnarsen og MAQS lappede rigtig meget over rent forretningsmæssigt. NYT ETISK UDVALG Derfor blev åbenhed og et øje for det kulturelle også helt centrale faktorer for MAQS, da beslutningen var truffet, og fusionen var i gang. Det førte til, at der kom nye medlemmer i det etiske udvalg. - Der var to formål med det. For det første ville vi være sikre på, at eventuelle forskellige opfattelser blev repræsenteret. For det andet skulle der være en upartiskhed vi ville helt undgå, at der kunne opstå spørgsmål om, hvorvidt en partner fra eksempelvis MAQS favoriserede sin partner eller advokat i en sag om interessekonflikter. Beslutningen skulle være mere bredt funderet. Det har været en god beslutning, da det har givet stor tillid til de af udvalget trufne beslutninger selvom det faktisk har vist sig, at der ikke er nogen væsentlig forskel i synet på advokatetikken i de sager, der har været her det første år. En af de ting, der har været fælles fodslag om, er holdningen til, hvem der får sagen. - Vi har ikke et først-til-mølle princip hos os. Når der opstår interessekonflikter, er det heller ikke altid et spørgsmål om at opgive den ene men begge klienter. Det er en konkret vurdering, for vi mener ikke, at man kan lade tiden råde, når det gælder advokatetik, for det kan være meget tilfældigt, hvilken af vores klienter der kommer først. Hvis eksempelvis en partners klient stævner en anden partners klient, vil det være uetisk af os, hvis vi per automatik vælger den, der kom først. Den stævnede part kan jo af gode grunde først henvende sig, når vedkommende er stævnet. Og ja, det er super ærgerligt, men i år har vi valgt at sige nej til begge parter i tre af disse situationer. Hvis de to advokater, der sidder med konflikten, ikke kan blive enige, går sagen i det etiske udvalg, hvor den endelige grænse bliver trukket. Langt de fleste sager løser vi dog inden. Men der er sager i år, der er afgjort i udvalget, og heldigvis er der efterfølgende ikke klaget til bestyrelsen over afgørelsen. Ligesom der skal være fælles fodslag, når det gælder etik, skal der også være det, når det gælder valget af klienter, mener Philip Graff. - Det er vigtigt, at det etiske og kommercielle også går hånd i hånd. Det har heldigvis vist sig, at vi netop PHILIP GRAFF på de etiske og moralske kerneværdier var meget ens. Advokat, managing partner hos MAQS Law Firm. M&A. 16 ADVOKATEN 10/13

17 ADVOKATEN 10/13 17

18 HØRINGSSVAR VELLYKKET MØDE MED FOLKETINGETS FORMAND Der er klar opbakning hos Folketingets formand, når det gælder arbejdet for længere høringsfrister på lovforslag. Det blev tydeligt på Advokatrådets møde med Mogens Lykketoft, der ser behovet for en grundig høringsproces. Også Justitsminister Morten Bødskov (S) er vendt positivt tilbage på Advokatrådets henvendelse og vil ændre vejledningen om lovkvalitet. TEKST: TORBEN JENSEN FOTO: MORTEN HOLTUM DER VAR OPBAKNING OG positive tilbagemeldinger, da rådsformand Søren Jenstrup, næstformand Jørgen Holst og generalsekretær Torben Jensen 21. oktober 2013 besøgte Folketingets formand, Mogens Lykketoft (S). Formålet med mødet var især at redegøre nærmere for den undersøgelse, Advokat rådet har udarbejdet, og som viser udviklingen i høringsfristerne i ti-årsperioden Undersøgelsen, der både omfatter høringer over lovforslag og høringer over bekendtgørelsesudkast, EU-retsakter med videre, viser tegn på en stigning i andelen af de helt korte høringsfrister. Det vil sige høringsfrister på syv dage eller derunder. Stigningen i de korte frister har været markant de seneste fire år. Mogens Lykketoft kvitterede for Advokatrådets initiativ ved at forsikre Rådets repræsentanter om, at man fra Folketingets side er helt enig i målsætningen om, at der fortsat skal arbejdes for en forbedring af lovgivningsprocessen i form af længere høringsfrister. Mogens Lykketoft fremhævede også, at en stigende del af de fremsatte lovforslag bliver udarbejdet i ministerierne uden forberedelse i et sagkyndigt udvalg, og at det i sig selv skærper behovet for en grundig høringsproces med inddragelse af eksterne sagkyndige. FORBEDRING I DEN GENNEMSNITLIGE HØRINGSFRIST Til Advokatrådets forslag om at indføre regler i Folketingets forretningsorden om, GENNEMSNITLIGE HØRINGS- FRISTER FOR LOVFORSLAG Folketingsår Gennemsnitlig høringsfrist 2010/11 21 dage 2011/12 22 dage 2012/13 27 dage Kilde: Folketinget 18 ADVOKATEN 10/13

19 at et lovforslag som hovedregel først kan førstebehandles, når det har været i høring, bemærkede Mogens Lykketoft, at man efter Præsidiets opfattelse generelt skal være varsom med at indføre for firkantede regler på dette område. En regel med det foreslåede indhold vil kræve en dispensationsadgang og dermed i sidste ende indebære en belastning af Folketingets arbejde med lovforslagene. Mogens Lykketoft kunne endelig oplyse, at han havde haft lejlighed til at drøfte situationen med de korte høringsfrister med statsministeren på et møde i Folketingets Udvalg for Forretningsordenen i slutningen af september. Statsministeren havde ved den lejlighed oplyst, at der ifølge regeringens egen statistik var sket en forbedring i den gennemsnitlige høringsfrist. Den var således 27 dage i Folketingssamlingen 2012/13 mod henholdsvis 21 dage i samlingen 2010/11 og 22 dage i samlingen 2011/12. En positiv udvikling, men som Folketingets formand også bemærkede, er et gennemsnitstal på det her område jo i sig selv ikke så spændende væsentligst må Mogens Lykketoft fremhævede også, at en stigende del af de fremsatte lovforslag bliver udarbejdet i ministerierne uden forberedelse i et sagkyndigt udvalg, og at det i sig selv skærper behovet for en grundig høringsproces med inddragelse af eksterne sagkyndige. være at få luget ud i antallet af høringer med helt korte svarfrister. OPBAKNING FRA JUSTITSMINISTEREN Justitsminister Morten Bødskov (S) vil gerne kvittere for Advokatrådets forslag om, at opmærksomheden omkring høringsfasen skærpes ved i de almindelige bemærkninger til et lovforslag at anføre, dels for længe et lovudkast har været i høring, dels hvis udkastet ikke har været i høring forinden fremsættelsen hvad begrundelsen herfor er. Sådan skriver ministeren i et brev 26. november 2013 til Advokatrådets formand, Søren Jenstrup, efter at Rådet har henvendt sig med et konkret forslag til en proces, hvor høringsparterne får fornøden tid til at afgive et kvalificeret høringssvar. Som bekendt er der til dels tale om oplysninger, som allerede i dag er tilgængelige på Høringsportalen, men jeg deler Advokatrådets opfattelse af, at medtagelsen af disse oplysninger i et lovforslags almindelige bemærkninger kan have en positiv effekt både i forhold til at orientere Folketinget umiddelbart og for så vidt angår ministeriernes skærpede fokus på høringsfristerne, skriver Morten Bødskov og fortsætter: Fremover vil det således indgå i Justitsmi ADVOKATEN 10/13 19

20 HØRINGSSVAR nisteriets rådgivning af andre ministerier om lovkvalitet, at der i det faste punkt om hørte myndigheder og organisationer mv. i de almindelige bemærkninger til et lovforslag bør medtages oplysninger om, hvornår et udkast til lovforslaget er sendt i høring og med hvilken frist. Desuden bør der i tilfælde, hvor et lovforslag ikke forinden fremsættelsen har været sendt i almindelig høring, medtages en begrundelse herfor, svarende til hvad der allerede gælder for fremsættelsestalen ved forelæggelse af forslaget i Folketinget, skriver justitsministeren, der vil orientere samtlige ministerier i starten af de nye år, ligesom Justitsministeriets vejledning om lovkvalitet vil blive ændret. Morten Bødskov understreger i sit brev til Søren Jenstrup, at han værdsætter dialogen med Advokatrådet om den fælles interesse i at fastholde den høje kvalitet af lovgivningen. - Jeg synes, at det her er en rigtig fin opbakning både fra justitsministeren og Folketingets formand, som viser, at vi har et fælles ønske om at skabe en høj lovkvalitet til gavn for retssamfundet. Jeg er utrolig glad for, at det for alvor er lykkedes os at rykke kravene til høringerne i den rigtige retning og at der fra alle parter nu sendes et signal om, at det her er vigtigt for retsbevidstheden i hele samfundet, siger Søren Jenstrup. LOVFORSLAG FORDELT PÅ HØRINGSPERIODER I PROCENT Folketingsår 1-10 dage dage dage dage dage 51- dage 2010/ / / Kilde: Folketinget 20 ADVOKATEN 10/13

21 Mindre show mere business V60 Den nye Volvo Mindre show mere business Den nye Volvo V60 Beskatning fra kr I Volvo Business Line-modellerne er følgende udstyr bl.a. standard: Aktive xenon forlygter City Safety* Fartpilot I Volvo Business Line-modellerne udstyr bl.a. standard: Forbrug km/l: er følgende CO2 g/km: Energiklasse 26,3-20,4 22,2 A+ City Safety* Aktive xenon forlygter Fartpilot High Performance lydanlæg med Bluetooth Beskatning fra kr High Performance lydanlæg med Bluetooth Tlf Parkeringssensor, bag LED-kørelys med lyssensor Mulighed for tilkøb af flere ekstraudstyrs- og sikkerhedspakker. Den viste model er forsynet med ekstraudstyr. * Kollisionsforebyggende teknologi. Beskatningspris er for Volvo V60, D3 man, inklusive levering. Hovedgade 1 Husby Allé 7-9 Klar til at teste?nærum Besøg os allerede i dag 2850 Nærum 2630 Taastrup bilia.dk LED-kørelys med lyssensor Mulighed for tilkøb af flere ekstraudstyrs- og sikkerhedspakker. Den viste model er forsynet med ekstraudstyr. Kollisionsforebyggende teknologi. teknologi. Beskatningspris Beskatningspris er er for for Volvo Volvo V60, V60, D3 D3 man, man, inklusive inklusive levering. levering. * Kollisionsforebyggende Energiklasse Forbrug km/l: CO g/km: Klar til at 22,2 teste? Besøg os allerede i dag - 20, Parkeringssensor, bag Tlf volvobusiness.dk ADVOKATEN 10/13 21 volvobusiness.dk

22 EFTERUDDANNELSE Indberetning af efteruddannelse Fristen for indberetning af efteruddannelse for den anden efteruddannelsesperiode nærmer sig. Indberetningen skal omfatte både de overførte lektioner og lektioner optjent i TEKST: TROELS LARSEN, SEKRETÆR FOR UDDANNELSESUDVALGET OG LISE RAVNKILDE, ADVOKAT VED UDGANGEN AF ÅRET UDLØBER mange advokaters anden efteruddannelsesperiode, og det bliver igen tid til at indberette. Forløbet er det samme som tidligere, hvor Advokatsamfundet i umiddelbar tilknytning til udløbet af perioden sender en mail om indberetningen med instruktioner og login oplysninger. Fristen for indberetningen bliver 31. marts Et spørgsmål, som har påkaldt sig særlig stor interesse, er, om overførte lektioner fra første efteruddannelsesperiode skal fratrækkes eller medtages i indberetningen for den anden periode. Overførte lektioner opfattes ikke som indberettede, da man ikke har ønsket, at advokaten skulle være bundet af tilkendegivelsen om overførte lektioner, hvis for eksempel dokumentation ikke længere kan findes, eller hvis advokaten er blevet opmærksom på, at der er medregnet aktiviteter, som ikke opfylder bekendtgørelsens krav. På den anden side er det heller ikke nogen betingelse for at overføre lektioner til indeværende periode, at dette blev gjort ved indberetningen i Er der således gennemført og indberettet 60 lektioner for , kan der overføres seks lektioner til perioden , uanset om dette blev tilkendegivet ved den første indberetning. Det betyder, at indberetningen for anden periode skal omfatte både de overførte lektioner og lektioner optjent i SÅDAN INDBERETTER DU EFTERUDDANNELSE Indberetningen for anden efteruddannelsesperiode vil derfor komme til at forløbe som følger: 1. Meddelelse om indberetning: Primo januar udsender Advokatsamfundet mail til de advokater, der skal indberette for senest 31. marts Log-in oplysninger og NemID: Meddelelsen vil desuden indeholde brugernavn og adgangskode. Udover disse log-in oplysninger skal man ved selve indberetningen bruge sin NemID. 3. Indtastning af lektioner: Efter log-in vil det på siden Indberetning fremgå, hvor mange lektioner der blev indberettet henholdsvis overført ved første indberetning. I felterne nedenfor (vedrørende perioden 1. januar december 2013), anføres det samlede antal lektioner, advokaten vil indberette for hver kategori (forfatter, undervisning, kursusdeltagelse mv.) altså både overførte lektioner og ny-optjente lektioner. Hvis det samlede antal er større end 54, vil systemet spørge, om advokaten ønsker at overføre lektioner til næste periode ( ). 4. Indberetningen: Indberetningen bliver først sendt til Advokatsamfundet, når advokaten klikker på Indsend og på den følgende side underskriver med NemID. Der kan forinden indtastes to mailadresser (for eksempel advokatens egen mailadresse og HR-afdelingens), hvortil der sendes en automatisk genereret kvittering. Kontakt Troels Larsen, Advokatsamfundet, hvis du er i tvivl om indberetning af efteruddannelse: eller direkte telefonnummer ADVOKATEN 10/13

23 Reducer dine IT-omkostninger og nyd samtidig friheden med en ægte cloud-baseret advokatløsning fra Datamann A/S Med en WeDo Advokat ASP løsning fra Datamann A/S kører din løsning i skyen, men priserne er helt nede på jorden. Du vil ofte kunne halvere dine IT-omkostninger og samtidig få en af markedets mest omfattende og stabile løsninger. WeDo Advokat ASP er ægte cloud-baseret og derfor tilgængelig fra en hvilken som helst PC, Mac eller ipad - bare den har forbindelse til internettet. Datamann A/S har leveret løsninger til den danske advokatbranche i mere end 25 år. Det giver tryghed, når mere end 150 advokatkontorer anvender en fuldt integreret WeDo Advokat løsning hver dag. Den bedste IT-beslutning, som jeg nogensinde har taget Advokat Thomas Marker WeDo ASP kunde siden 2005 OBS! Nu også til ipad Kontakt os på telefon: eller via Se mere på Dommerstillinger Redaktionen ønsker læserne en rigtig glædelig jul og godt nytår Har du forslag til emner eller artikler, hører vi altid gerne fra dig. Kontakt Hanne Hauerslev på Ledige stillinger som dommer og konstitueret dommer ved landsretterne og byretterne kan ses på Dommerudnævnelsesrådet er et uafhængigt råd, der har til opgave at afgive indstilling til justitsministeren om besættelse af dommerstillinger. Yderligere oplysninger om rådet og dets arbejde findes på ADVOKATEN 10/13 23

24 PATENTDOMSTOLEN EUROPÆISK PATENTAFTALE KAN BETYDE FLERE SØGSMAL O MOD DANSKE VIRKSOMHEDER Små og mellemstore virksomheder kan få svært ved at forsvare sig mod påståede krænkelser af patenter, hvis der ikke tages realistiske hensyn til deres muligheder i det kommende fælles europæiske processystem. Sådan lyder det fra Advokatrådets og Danske Advokaters talsmand på spørgsmål om EU s patentpakke. TEKST: RIE DUUN 24 ADVOKATEN 10/13

Kære kollega. Denne folder er ment som en hjælp til dig i forbindelse med Advokatrådets tilsyn.

Kære kollega. Denne folder er ment som en hjælp til dig i forbindelse med Advokatrådets tilsyn. GODT TILSYN Kære kollega Denne folder er ment som en hjælp til dig i forbindelse med Advokatrådets tilsyn. Advokatrådet skal, efter hvidvaskloven og Folketingets ønske, føre et skærpet tilsyn med, at alle

Læs mere

Etik. Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler

Etik. Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler Etik Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler Advokatrådet har samlet reglerne om advokatens oplysningspligter i forhold til klienterne i et nyt afsnit i de advokatetiske regler. Artiklen

Læs mere

REDEGØRELSE om lovovervågning af retsplejelovens 267 b om god skik for rettergangsfuldmægtige

REDEGØRELSE om lovovervågning af retsplejelovens 267 b om god skik for rettergangsfuldmægtige Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 426 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 18. april 2011 Kontor: Civilkontoret Sagsbeh: Morten Daniel Dahm- Hansen Sagsnr.: 2011-440-0002 Dok.: 178118 REDEGØRELSE

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0188 Klager: Det Danske Advokatsamfund Kronprinsessegade 28 1306 København K Indklagede: Ole Torben Larsen Køgevejen 189 4621 Gadstrup Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Til: Strukturudvalget Fra: Sekretariatet Emne: Tilsynsindsatsen på klientkontoområdet KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 16. oktober 2013 SAGSNR.: 2013-1007 ID

Læs mere

Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S) og Peter Hummelgaard Thomsen (S).

Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S) og Peter Hummelgaard Thomsen (S). Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 427 Offentligt [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 21. april 2016 Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 14 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integrationspolitik J.nr. 2012-5048 dwp 23. august 2013 Notat de

Læs mere

Bekendtgørelse om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed ved behandling af klager over advokater m.v.

Bekendtgørelse om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed ved behandling af klager over advokater m.v. BEK nr 20 af 17/01/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-440-0160 Senere ændringer til forskriften BEK nr 748 af 11/06/2010

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

K E N D E L S E. [advokat A]

K E N D E L S E. [advokat A] København, den 4. april 2014* Sagsnr. 2013 2030/MLA 3. advokatkreds K E N D E L S E Advokatrådet har ved anklageskrift af 21. juni 2013 (forhold 1 og 2), modtaget i Advokatnævnet den 24. juni 2013, ved

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat

Bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat Teknisk sammenskrivning af BEK nr. 1473 af 12/12/2007 om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat som ændret ved BEK nr. 1036 af 11/11 2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Læreplan for God Advokatskik I

Læreplan for God Advokatskik I Læreplan for God Advokatskik I Delemne: Introduktion til advokatverdenen. Forsikring og garanti. Advokatrådet fører tilsyn med advokater, jf. rpl. 143. Advokatfuldmægtige skal have kendskab til Advokatsamfundets

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER HASSERISVEJ 174 9000 AALBORG FAX 98 12 98 55 TELEFON 98 12 98 00 26.02.2015 MORTEN JENSEN (H) JAN HELLMUND JENSEN (L) THOMAS SCHULTZ (L) STEPHAN MUURHOLM (H) MIKKI NIELSEN (H) ULLA SKOV (H) PREBEN BANG

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2014-15 Fremsat den 24. april 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Grundlaget for Ordensudvalgets virke er Dansk Sejlunions vedtægter 15 (Bilag 1) samt Tillæg 1 (bilag 2).

Grundlaget for Ordensudvalgets virke er Dansk Sejlunions vedtægter 15 (Bilag 1) samt Tillæg 1 (bilag 2). Vejledning vedr. behandling af sager i DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG Formålet med denne vejledning er at give en fremstilling af, hvorledes en konkret sag behandles i DS Ordensudvalg, således at parterne

Læs mere

Læreplan for God advokatskik II

Læreplan for God advokatskik II Delemne: Interessekonflikt Advokaters uafhængighed er afgørende for dennes virke i retssamfundet, herunder særligt for klientens tillid til advokaten. Advokatfuldmægtige skal derfor lære, hvordan de kan

Læs mere

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013.

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013. Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret asyl.visumkontoret@jm.dk 19.09.2013 Høring vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af Dublin IIIforordningen) Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

Introduktion til advokatbranchen i Grønland

Introduktion til advokatbranchen i Grønland Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 425 Offentligt Introduktion til advokatbranchen i Grønland Møde med Folketingets Retsudvalg den 10. september 2016 Advokatfuldmægtig Stine Dahl, advokat Rebekka Bisgaard

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Den 3. juni 2014 vedtog Folketinget ny lov om erhvervsdrivende fonde. Ved loven tilpasses en lang række forhold i væsentligt omfang til

Læs mere

Bech-Bruun Dragsted INTERESSEKONFLIKT

Bech-Bruun Dragsted INTERESSEKONFLIKT Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 INTERESSEKONFLIKT Problemstilling Dette notat omhandler to problemstillinger. Den ene problemstilling

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Page 1 of 5 BEK nr 1474 af 12/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Krav om deltagelse i løbende efteruddannelse

Læs mere

Retsudvalget L 70 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget L 70 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2016-17 L 70 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 3. november 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-7650-0008 Dok.: 2122902 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

Læs mere

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag.

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. 2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2010-740-0479 Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

ADVOKATRÅDETS TILSYNSBESØG STATUS FOR 2011. j.nr.: 2012-1229

ADVOKATRÅDETS TILSYNSBESØG STATUS FOR 2011. j.nr.: 2012-1229 ADVOKATRÅDETS TILSYNSBESØG STATUS FOR 2011 Forord 2011 var tredje år med Advokatrådets tilsynsbesøg. Ordningen fungerer efter Advokatrådets opfattelse tilfredsstillende, og selvom der nogle steder er plads

Læs mere

DU giver OS DINE kompetencer. VI giver DIG EN fantastisk UDDANNELSE

DU giver OS DINE kompetencer. VI giver DIG EN fantastisk UDDANNELSE DU giver OS DINE kompetencer. VI giver DIG EN fantastisk UDDANNELSE ADVOKATFULDMÆGTIGUDDANNELSEN 1 Løft blikket TM ADVOKATFULDMÆGTIGUDDANNELSEN Om os Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith er et

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn 1 DEB s klagenævn er et privat klagenævn oprettet af DEB, Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening, og behandler

Læs mere

Interessekonflikter i advokaters bestyrelsesarbejde

Interessekonflikter i advokaters bestyrelsesarbejde Interessekonflikter i advokaters bestyrelsesarbejde Punkt 1. Indledning Danske Advokater ønsker at vise, hvilken værdi advokater i rollen som bestyrelsesmedlemmer kan tilføre bestyrelser i selskaber, fonde

Læs mere

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct)

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og

Læs mere

forståelse for de reelle problemer og evnen til at anvise fornuftige løsninger til den rigtige tid er grundlæggende elementer i vores arbejde.

forståelse for de reelle problemer og evnen til at anvise fornuftige løsninger til den rigtige tid er grundlæggende elementer i vores arbejde. TILGÆNGELIGHED PRÆCISION ENGAGEMENT FORRETNINGSFORSTÅELSE JURIDISK RÅDGIVNING TILPASSET KLIENTENS BEHOV 5 Nielsen Nørager er et velrenommeret erhvervsadvokat firma med et godt internationalt netværk og

Læs mere

UDVALGSSEKRETARIATET NOTAT TIL PRÆSIDIET OM HØRINGSFRISTER I FOLKETINGSÅRET

UDVALGSSEKRETARIATET NOTAT TIL PRÆSIDIET OM HØRINGSFRISTER I FOLKETINGSÅRET UDVALGSSEKRETARIATET NOTAT TIL PRÆSIDIET OM HØRINGSFRISTER I FOLKETINGSÅRET 2015-16 Sammenfatning: Notatet beskriver resultatet af Folketingets Administrations undersøgelse af høringsperioder for lovforslag

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

Sagsbehandlingsregler for ENLI

Sagsbehandlingsregler for ENLI Sagsbehandlingsregler for ENLI Generelle regler 1 Habilitet Forvaltningslovens regler om habilitet finder anvendelse i sager, der behandles i såvel Granskningsmandspanelet som i Ankenævnet. 2 Definition

Læs mere

Danske NGO er bløder - og det er deres egen skyld

Danske NGO er bløder - og det er deres egen skyld Danske NGO er bløder - og det er deres egen skyld 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Hver fjerde af os siger Nej tak til velgørenhed. Danskerne vil egentlig gerne hjælpe, men er blevet så trætte af NGO ernes aggressive

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnets sekretariat den 23. september 2011.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnets sekretariat den 23. september 2011. København, den 24. april 2012 Sagsnr. 2011 3838/MKJ/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: X har klaget over, at advokat A har tilsidesat

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 25. august 2015 Kontor:

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af

Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af Sundhedsudvalget (2. samling) L 110 - Bilag 38 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-711-0048 Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af Forslag til skatteforvaltningslov (L 110) (Pligt til

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. oktober 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Særnummer Konkurrenceret

Særnummer Konkurrenceret SÆRNUMMER om forslag til ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. - forkortelse af klagefrister og begrænsning af mulighederne for at erklære kontrakter for uden virkning Forslag til ændring

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT LETT Advokatpartnerselskab Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 CVR 35 20 93 52 FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT lett@lett.dk www.lett.dk Disse forretningsbetingelser gælder

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR ADVOKATFIRMAET FRANK IBRUG

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR ADVOKATFIRMAET FRANK IBRUG SKT. CLEMENS TORV 17 DK-8000 AARHUS C TEL (+45) 86 13 86 00 ADV@FRANKIBURG.DK WWW.FRANKIBURG.DK BANK 4387 0016858188 SWIFT-BIC DABADKKK IBAN DK3330000016858188 ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR ADVOKATFIRMAET

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn].

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 27. juni 2016 Sagsnr. 2016-977/CHN 4. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Firma A] har klaget over, at

Læs mere

ADHD-foreningens Frivilligpolitik

ADHD-foreningens Frivilligpolitik ADHD-foreningens Frivilligpolitik Velkommen her hos os I ADHD-foreningen er vi glade for, at du og de andre frivillige i foreningen har valgt at bruge jeres tid og kompetencer til at arbejde med ADHD-sagen

Læs mere

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011)

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) 1 Advokatens stilling i samfundet Advokaten indtager i et retssamfund en særlig stilling. Advokatens opgave er at fremme

Læs mere

Læreplan for Kommunikation

Læreplan for Kommunikation Læreplan for Kommunikation Advokater skal kunne kommunikere hensigtsmæssigt i mange situationer: ved møder, i retten, i forbindelse med akkvisition osv. Advokatfuldmægtige skal derfor lære at forberede

Læs mere

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V.

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. 20. NOVEMBER 2012 PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. Et par nye retsafgørelser illustrerer, at når retssag er blevet anlagt, bør

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. august 2016 Sag 62/2016 T (advokat Stine Gry Johannessen, beskikket) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

Den 14. december 2011 til den 11. januar 2012 sendte Energistyrelsen et udkast til en revideret

Den 14. december 2011 til den 11. januar 2012 sendte Energistyrelsen et udkast til en revideret HØR ING SN OT AT EK ST ERNE HØR INGSPART ER 25. Juni 2012 J.nr. 2110/1181-0208 Ref. spo Skriftlig høring om udkast til bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling, opstilling,

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse) Lovafdelingen Dato: 26. september 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-7650-0008 Dok.: 2079449 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 613 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 613 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 613 Offentligt Svar: [Indledning] Samrådet i dag handler om hjemsendelse til afsoning i udlandet. Jeg er blevet bedt mig om at redegøre for årsagen

Læs mere

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE INTERNE REGLER OM KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE FOR H.C. Ørstedsvej 38, 2.th. 1879 Frederiksberg C CVR nr. 1693 63 08 1. januar 2016 1. Generelt. Lov om forebyggende foranstaltninger

Læs mere

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780 FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej 56-58 8260 Viby J Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsordenen har hjemmel i 20, stk. 1, i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over Indklagedes salær på kr. ekskl. moms.

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over Indklagedes salær på kr. ekskl. moms. København, den 2. juni 2014 Sagsnr. 2013-545/3KR/AKC 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over Indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at Indklagede har

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg.

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg. Information om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Hvem kan vælges til bestyrelse, og hvad er formålet med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer? Hvad går arbejdet som bestyrelsesmedlem ud på? Hvad

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016 Sag 251/2016 DONG Energy Sales & Distribution A/S og Radius Elnet A/S (advokat Erik Bertelsen for begge) mod Transport- og Bygningsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr. 36 44 20 42 Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Artikel 1 Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

VI KUNNE IKKE FORLIGE OS MED DEVISEN OM, AT DEN, DER LEVER SKJULT, LEVER GODT

VI KUNNE IKKE FORLIGE OS MED DEVISEN OM, AT DEN, DER LEVER SKJULT, LEVER GODT ADVOKATEN PÅ DE SOCIALE MEDIER VI KUNNE IKKE FORLIGE OS MED DEVISEN OM, AT DEN, DER LEVER SKJULT, LEVER GODT Advokat Anders Etgen Reitz om det at blande sig i debatten på de sociale medier. Han fortæller

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Stk. 3. Enhver skriftlig henvendelse om sagen, herunder indgivelse af svarskrift, skal ske på klagenævnets sagsportal.

Stk. 3. Enhver skriftlig henvendelse om sagen, herunder indgivelse af svarskrift, skal ske på klagenævnets sagsportal. FORRETNINGSORDEN fastsat af Klagenævnet for Domænenavne i henhold til 3 i vedtægt for Klagenævnet for Domænenavne, jf. lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven) Indgivelse af klage,

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har oplyst, at arvingerne af den lokale præst fik anbefalet indklagede som bobestyrer.

K E N D E L S E. Klager har oplyst, at arvingerne af den lokale præst fik anbefalet indklagede som bobestyrer. København, den 26. august 2015 Sagsnr. 2015-1428/MKJ 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Klagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov 1. Regeringen, Venstre og Konservative (herefter benævnt aftaleparterne) har indgået aftale om en ny offentlighedslov.

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

STATSMINISTERIET Dato:

STATSMINISTERIET Dato: Det Politisk-Økonomiske Udvalg (2. samling) L 169 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt STATSMINISTERIET Dato: Statsminister Anders Fogh Rasmussens svar på spørgsmål nr. 1 5 af 19. maj 2005 stillet af Det Politisk-Økonomiske

Læs mere

Udpegning af voldgiftsdommere i Voldgiftsinstituttets regi

Udpegning af voldgiftsdommere i Voldgiftsinstituttets regi Udpegning af voldgiftsdommere i Voldgiftsinstituttets regi Udpegning af voldgiftsdommere i Voldgiftsinstituttets regi påkalder sig betydelig og berettiget interesse. Instituttet oplever, at der blandt

Læs mere

Forretningsbetingelser for Advokatfirmaet Hindkjær

Forretningsbetingelser for Advokatfirmaet Hindkjær Grønnegade 2, 1. sal 8000 Aarhus C Tlf: 75 75 25 25 Mail: post@hindkjaerlaw.com CVR DK 36 13 25 07 Bank: 2316 6278837856 www.hindkjaerlaw.com Forretningsbetingelser for Advokatfirmaet Hindkjær Disse forretningsbetingelser

Læs mere

Grønlandsudvalget GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt

Grønlandsudvalget GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt Grønlandsudvalget 2015-16 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 17. maj 2016 Kontor: Nordatlantenheden

Læs mere

Advokatetiske regler (Advokatrådets vejledende regler)

Advokatetiske regler (Advokatrådets vejledende regler) Advokatetiske regler (Advokatrådets vejledende regler) 1. Indledning 1.1 Advokatens stilling i samfundet I et retssamfund indtager advokaten en særlig stilling. Advokatens opgave er at fremme retfærdighed

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 62 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: MDT Sagsnr.: 2012-801-0007 Dok.: 559067 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E

3. advokatkreds K E N D E L S E København, den 18. marts 2016 Sagsnr. 2015-4283/AKC 3. advokatkreds K E N D E L S E Ved anklageskrift af 12. november 2015, modtaget i Advokatnævnet den 13. november 2015, har Advokatrådet indklaget [indklagede],

Læs mere

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009 retssikkerhed Advokatrådets program 2009 BEHOV FOR ØGET RETSSIKKERHED Balancen mellem hensynet til at beskytte borgerne mod overgreb fra staten og hensynet til terrorbekæmpelse har ændret sig markant.

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING

HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING 17. JUNI 2010 HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING Højesteret har ved dom af 10. juni 2010 fastslået, at en advokat ikke kan kræve betaling af klientens forsikringsselskab

Læs mere

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. november 2015)

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. november 2015) DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. november 2015) 1 Advokatens stilling i samfundet Advokaten indtager i et retssamfund en særlig stilling. Advokatens opgave er at fremme

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Advokatrådet har ved anklageskrift af 12. juli 2010 rejst sag ved Advokatnævnet mod. tidligere advokat Carsten Lund

1. advokatkreds K E N D E L S E. Advokatrådet har ved anklageskrift af 12. juli 2010 rejst sag ved Advokatnævnet mod. tidligere advokat Carsten Lund København, den 2. april 2013 Sagsnr. 2010-775/MLA/SPE 1. advokatkreds K E N D E L S E Advokatrådet har ved anklageskrift af 12. juli 2010 rejst sag ved Advokatnævnet mod tidligere advokat Carsten Lund

Læs mere

EJERSTRATEGI FOR KOMMUNALT EJEDE SELSKABER OG HAVNE I FREDERIKSHAVN KOMMUNE

EJERSTRATEGI FOR KOMMUNALT EJEDE SELSKABER OG HAVNE I FREDERIKSHAVN KOMMUNE EJERSTRATEGI FOR KOMMUNALT EJEDE SELSKABER OG HAVNE I FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dato: 9. april 2014 INDLEDNING Dette notat omhandler Frederikshavn Kommunes ejerstrategi for sine kommunalt ejede aktieselskaber

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. januar 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. januar 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. januar 2016 Sag 30/2015 (2. afdeling) Advokat A (advokat Lars Kjeldsen) mod Advokatnævnet (advokat Martin Simonsen) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

Managementrådgivernes Etiske kodeks

Managementrådgivernes Etiske kodeks s Etiske kodeks ETISK KODEKS Præambel Det bærende princip i enhver professionel managementkonsulentvirksomhed er, at virksomheden i dens drift og ledelse praktiserer en høj faglighed og høj etisk standard.

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN)

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) 1. Indledning Ved lov nr. 520 af 6. juni 2006 om ændring af retsplejeloven (Revision af regler om advokaters virksomhed) er

Læs mere