#47 Februar Team Online vinder KOMBIT -udbud på socialområdet. bostednyt.dk. Bliv forårsklar med Bosted Tilsyn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "#47 Februar 2014. Team Online vinder KOMBIT -udbud på socialområdet. bostednyt.dk. Bliv forårsklar med Bosted Tilsyn"

Transkript

1 #47 Februar 2014 Karen Marie: Sammen gør vi borgeren mere selvstændig Ny tilgang til individuelle planer: Region Nordjylland sætter fagligheden i fokus Forsorgshjemsleder: Mit skrækscenario blev gjort til skamme 16 Team Online vinder KOMBIT -udbud på socialområdet bostednyt.dk Bliv forårsklar med Bosted Tilsyn

2 Velkommen Dette nummer I dette nummer af Bosted NYT bringer vi en artikel om, at Team Online har vundet årtiets største udbud på det specialiserede socialområde, nemlig opgaven med at levere den digitale understøttelse af voksenudredningsmetoden til mindst ni danske kommuner. Hvad angår det den enkelte socialpædagog på et dag- eller døgntilbud, kan man måske spørge sig selv? Men i Team Online er vi ikke i tvivl om, at tildelingen vil få enorm stor betydning for alle, der arbejder på det specialiserede socialområde. Ud over de ni kommuner, som nu skal til at anvende vores DHUV-løsning i incorp Portal, har vi nemlig allerede aftaler med 18 andre kommuner, der allerede anvender eller vil anvende incorp Portal. Dermed er vi i praksis det mest udbredte system på myndighedsniveau, og da de 27 kommuner i vid udstrækning samarbejder med private og offentlige tilbud i andre kommuner, vil incorp Portal og Bosted System fremover være kendt og anvendt i større eller mindre grad i hele landet. Specielt de kommuner, der har valgt at anvende både incorp Portal OG Bosted System vil arbejdet med visitation, dokumentation af indsatsen, videndeling og effektmåling nu hænge fuldstændig sammen og skabe et unikt overblik, kvalitetssikre dokumentationen, frigive tid fra arbejdet med dokumentation til pleje og omsorg samt gøre det muligt at effektmåle, så vi hele tiden kan arbejde med netop de metoder og indsatser, som skaber udvikling og bedre liv for den enkelte borger. I dette nummer har vi desuden være på besøg på tre spændende arbejdspladser i Danmark. På det private Botilbud Karen Marie, der servicerer kommuner i hele landet har man arbejdet med sit eget koncept for effektmåling, der gør det let for kommunerne at se, hvad Karen Marie gør for og med borgerne, og hvordan indsatsen er med til at gøre borgerne mere selvstændige. I Kalundborg har vi besøgt Synscenter Refsnæs for at høre, hvordan deres arbejde med at digitalisere arbejdet med dokumentation har sparet tid i hverdagen, og nu er begyndt at se på, hvordan de kan udvikle en fælles handleplanskabelon. Endelig har vi taget turen til Boformen Aas, hvor forsorgshjemmets leder på forhånd frygtede for at få Bosted System ind i huset, men nu på underspillet jysk tilkendegiver, at det nok ikke er så slemt endda. Men vi har også nyt fra regionerne, fx artiklen om Region Nordjylland, der med en ny tilgang til arbejdet med individuelle planer sætter fokus på fagligheden og Region Midtjylland, hvor medarbejdernes personlige sikkerhed nu understøttes af daglige registreringer i Bosted System. Jeg håber derfor, at I vil finde inspiration i bladet til hverdagens indsats. God læselyst. Koncerndirektør Michael Sandal BostedNYT BostedNYT er et magasin, som udgives af Team Online A/S. Magasinet har som formål at holde ledelse og medarbejdere på de sociale tilbud løbende orienteret om mulighederne for digitalisering og kommunikation i den sociale sektor. Ansvarshavende redaktør Koncerndirektør Michael Sandal Redaktion Per Roholt Lasse F. Mikkelsen Mikkel Christoffersen Tekst Per Roholt, Team Online Layout Natalie Staebler Tryk PR Offset A/S Foto Fotograferne Mikkel og Thomas Colorbox istockphoto.com BostedNYT udkommer 2 gange om året i et oplag på eksemplarer. Eftertryk er tilladt med kildeangivelse. BostedNYT er gratis og kan rekvireres ved henvendelse til: Team Online A/S Edisonsvej Odense C Telefon Web 2

3 Indhold Februar Karen Marie: : Sammen gør vi borgeren mere selvstændig 6 Kort nyt 8 Virkeligheden i Bosted System 10 Risikovurdering i Bosted System: Region Midt ønsker sig trafiklys 12 Ny tilgang til individuelle planer: Region Nordjylland sætter fagligheden i fokus 4 Inger Stoksbjerg: "Hånden på hjertet! Hvis der hver dag kom en ansat forbi og redte min seng, så ville jeg da heller ikke gøre det selv!". 14 Forsorgshjemsleder: Mit skrækscenario blev gjort til skamme 16 Årtiets vigtigste udbud afgjort: Team Online vinder KOMBITudbud på socialområdet 18 Synscenter Refsnæs: Bosted System understøtter det nationale overblik 18 Louise Walentin Nielsen: Vi lægger stor vægt på åbenhed og, fordi mange børn kommer langvejs fra, tilbyder vi alle forældre, at de kan få adgang til børnenes dagbog og fora via Extranet. Så kan de læse, hvordan dagen er gået, og hvad børnene har lavet 10 Lise Degn: Selv om vi har arbejdet med risikovurdering længe, så har den systematiske dokumentation i Bosted System alligevel ført til, at vi har fået øje på mønstre, som vi måske ikke så før Mikkel Østergaard: Det er en faglig og ledelsesmæssig udfordring at balancere brugen af Bosted System, så det bliver en aktiv medkonstruktør af praksis og ikke blot en skraldespand, som beskriver indlæggelser 8 3

4 Indikator 2.0 Karen Marie: Sammen gør vi borgeren mere selvstændig Inger Stoksbjerg "Hånden på hjertet! Hvis der hver dag kom en ansat forbi og redte min seng, så ville jeg da heller ikke gøre det selv!" Svaret kommer lige fra hjertet, når Inger Stoksbjerg svarer på, hvorfor botilbuddet Karen Marie, der er kendt for at opbygge relationer med borgerne med fokus på tillid, tryghed og gensidig respekt nu er helt i front, når det handler om at sætte mål og effektmåle resultatet af den pædagogiske indsats. Når vi sætter mål, gør vi det jo sammen med borgerne. Og i praksis er det vigtigt at nå frem til mål, som giver mening og indsatser, som reelt er motiverende for den enkelte borger. Det hjælper jo ikke at aftale, at borgeren skal motionere mere, hvis aftalen kun holder til blækket er tørt. Derfor arbejder vi naturligvis også relationelt, så vi hele tiden kan hjælpe med at motivere borgeren til at arbejde med de mål, som vi har aftalt i fællesskab. Alligevel kan det godt lyde meget konkret og rationelt og det er det naturligvis også, medgiver Inger Stoksbjerg, som dog samtidig påpeger, at den mere rationelle tilgang til den socialpædagogiske indsats også har en empatisk side: Tidligere var det primære formål med den socialpædagogiske indsats, at borgeren skulle være i samvær med andre. I dag er vi blevet bedre til at spørge os selv, hvad samvær egentlig er? Og vi bliver hele tiden bedre til at sætte mål, der styrker borgerens selvstændighed. I stedet for at binde snørebåndene når de går op, lærer vi borgeren, hvordan han selv skal binde sine sko. Hvis en borger gerne vil være med til at lave mad, kan vi fx i fællesskab sætte et mål, der hedder, at borgeren skal lære selv at lave et måltid, så hun kan invitere veninderne på besøg. Når vi gør borgerne mere selvstændige på den måde, oplever de netop, at de kan selv. Og det giver værdi, siger Inger Stoksbjerg, der påpeger, at Karen Maries nye fokus på mål og effekt også har været en fordel for kollegerne: Fordelen er, at det er med til at skabe en større bevidsthed om, hvad det egentlig er for et arbejde, som man udfører. Ulempen er naturligvis, at vi ikke bare skal fodre en papirtiger ved at måle for målingernes egen skyld. Derfor er det vigtigt, at vi hele tiden har os for øje, at de effektmålingsværktøjer, vi arbejder med, er operationelle og lette at arbejde med. Styr på dokumentationskrav Karen Marie servicerer kommuner i hele landet, og en af udfordringerne for et privat tilbud som Karen Marie er, at kommunerne har forskellige takstmodeller og systemer til opfølgning. Men siden vi tog vores eget koncept for statusopfølgning med effektmåling og sendte resultatet ud til kommunerne, har vi ikke oplevet yderlige krav om dokumentation. Tværtimod har flere kommuner rost den måde, vi udarbejder vores statusbeskrivelser på også fordi vores metode spiller godt sammen med voksenudredningsmetoden, siger Inger Stoksbjerg. Blandt andet har vi fået den tilbagemelding fra Københavns Kommune, at vi har de indikatorer, som er nødvendige for at beskrive borgeren. Enkelt men komplekst Karen Maries koncept for statusopfølgning er på en gang både enkelt og komplekst. Enkelt fordi det er let at gå til og forstå. Komplekst, fordi det giver både borgerens og kontaktpersonens vinkel på 14 kategorier med en række tilhørende indikatorer på borgerens funktionsevne, som udgangspunkt for vurderingen af det konkrete støttebehov. Netop involveringen af borgerne er altafgørende for Inger Stoksbjerg: Mange af vores borgere er jo ikke nødvendigvis 4

5 xx enige med personalet om, hvorvidt han eller hun behøver hjælp til den daglige hygiejne. Derfor er stort set alle mål udarbejdet i tæt samarbejde med borgere. Vi har selvfølgelig enkelte borgere, som ikke kan medvirke, fordi de ikke forstår, hvad det hele handler om. Men grundlæggende beder vi alle borgere om at være med til at udpege to-tre udviklingsområder, som de mener, at vi sammen skal arbejde med. Indikator 2.0 I starten af 2014 tager Karen Marie nu næste skridt og implementerer hele konceptet i Bosted System, som har været en del af hverdagen i huset siden Vi slår to fluer med et smæk ved at lægge vores koncept for statusopfølgning ind i Bosted System. Dels får vi hele planen lagt ind, så vi slipper for papirrapporten, dels får vi sat alle mål op i indikator-modulet. På den måde får vi digitaliseret endnu en del af arbejdet og slipper for at lave vores effektmåling i Word. Målet er, at gøre arbejdet med dokumenthåndteringen så enkel som muligt og sikre en større overskuelighed i arbejdet med den enkelte borgers udviklingsområder, forklarer Inger Stoksbjerg: Vi skal hele tiden vide, hvor vi er henne, og om vi kommer nogen vegne med vores indsats. Ellers må vi jo samle intelligenserne og overveje, hvad vi så skal gøre i stedet og rette vores indsats til, forklarer Inger Stoksbjerg. Her har jeg en forventning om, at indikatormodulet vil være med til at give overblik og gøre det mere tilgængeligt end hidtil at arbejde med mål og delmål over tid og på forskelligvis vis. Det vil være en fordel for såvel ledelsen som for det den daglige pædagogiske praksis. Det vigtigste er, at det bliver let at arbejde med. Vi lever i en travl hverdag, så teknikken skal hjælpe os, så vi hurtigt kan hente de nødvendige data frem på skærmen, når vi skal bruge dem. Klar til tilsyn Inger Stoksbjerg ser også implementeringen af Karen Maries koncept for statusopfølgning i Indikator 2.0 som en del af svaret på de nye dokumentationskrav fra socialtilsynet. Kravene til dokumentation stiger hele tiden, og det har jeg det i grunden fint med. Men i den proces skal vi huske, at det handler om at skrive smartere, og ikke nødvendigvis mere. Vi skal fokusere på at dokumentere det vigtige, det nødvendige, når vi dokumenterer. Socialtilsynet er meget klar i mælet om, hvad de vil spørge efter, fx vil de have dokumentation for, hvordan vi arbejder med den enkelte borgers selvstændighed og beskæftigelsesmuligheder, og det kan vi dokumentere med systemet. Derfor anser jeg Bosted System for at være en grundsten i forhold til det nye social tilsyn, siger Inger Stoksbjerg. 38 borgere i egen bolig Botilbuddet Karen Marie ligger ved Sandved på Sjælland i landlige omgivelser, som en lille hvid rækkehus-landsby, der omkranser Skovriddergården, der har været pædagogisk botilbud siden I 2001 fik stedet navnet Karen Marie og blev en del af Fonden Mariehjemmene i Karen Marie er i dag hjem for 38 voksne med lettere nedsat psykisk funktionsevne og/eller psykiatriske og sociale problemstillinger. Beboerne har deres egne et- eller to-værelses lejligheder med mulighed for at benytte en række fællesfaciliteter som café, værested, aktivitetsrum og beskæftigelsestilbud. Læs mere om Eller se vores nye video med Inger Stoksbjerg, der fortæller om Karen Maries arbejde med effektmåling: kortlink.dk/ds9q Selveje Danmark Karen Marie medlem af Selveje Danmark en brancheforening for selvejende institutioner under Dansk Erhvervs indenfor sundheds-, beskæftigelses-, velfærds-, uddannelses- samt socialområdet. Selveje Danmark arbejder blandt andet for, at lovgivning og politiske dagsordener tager højde for den samfundsmæssige værdi, der er forbundet med eksistensen af selvejende institutioner. Selveje Danmark har en fordelsaftale med Team Online, der blandt andet indebærer, at brancheforeningens medlemmer får rabat på implementering af Bosted System. Læs mere om Selveje Danmark på 5

6 Kort NYT Selveje Danmark og Team Online arbejder sammen Team Online har indledt et samarbejde med Selveje Danmark. Selveje Danmark er landets nye brancheforening for selvejende non-profit institutioner og tilbud på velfærdsområdet. Medlemmerne er værdibaserede og visionære organisationer, der løfter en stor og vigtig del af velfærdsopgaven i Danmark. De tager godt hånd om ældre på plejehjem, hjælper borgere tilbage på jobmarkedet, giver udsatte børn og unge pædagogisk støtte af høj kvalitet, huser og hjælper hjemløse og på mange andre måder sikrer underrepræsenterede borgeres deltagelse og stemme i samfundet. Selveje Danmark er etableret af en række selvejende institutioner, der alle finder det vigtigt og nødvendigt at samle sig i en organisation, der klart og tydeligt varetager selvejende institutioner og tilbuds politiske interesser, ønsker og behov. Der er indgået partnerskab med Dansk Erhverv til yderligere sikring af politisk interessevaretagelse og juridisk bistand. Selveje Danmark arbejder for at sikre selvejende institutioner og tilbuds uafhængighed gennem gode aftale- og rammevilkår. Vi vil ligeledes medvirke til at skabe større prisgennemsigtighed i offentlige budgetter og derved styrke grundlaget for sammenligning og konkurrence. Og ikke mindst arbejde for en national anerkendelse af de selvejende institutioner og tilbud gennem etableringen af en række centrale principper for relationen mellem parterne på området, siger konsulent Gitte Landors, Selveje Danmark. Medlemmernes fællesmængde er stor og fællesskabet i Selveje Danmark kan bidrage til stærke forbindelser og relationer på tværs af opgaver og geografi. Der er oprettet netværk for bestyrelsesmedlemmer og ledere. Netværk med fokus på videndeling, sparring og potentialet for større samarbejdsflader de enkelte institutioner imellem. For yderligere information kontakt konsulent Gitte Landors på telefon eller Du kan også besøge Selveje Danmark fysisk på Børsen, Slotsholmsgade 1, 1217 København K eller digitalt på Altid opdaterede oplysninger Med en digital integration til Pro.medicin.dk kan man med et enkelt klik på præparatets navn i Bosted System fra borgerens medicinkort hente oplysningerne fra den omfattende database, der rummer detaljerede og opdaterede informationer om ca præparater. På Pro.medicin.dk kan man desuden finde en lang række oplysninger om de enkelte præparater som fx det virksomme stof, anvendelse, dosering, substitution, advarsler og kendte bivirkninger. Oplysningerne på Pro.medicin.dk kommer fra Dansk Lægemiddel Information. Alle informationer om priser og pakninger i Pro.medicin.dk opdateres hver 14. dag, når oplysningerne kommer fra Sundhedsstyrelsen. Dansk Lægemiddel Information A/S er en del af Lif-koncernen og er ejet af Lægemiddelindustriforeningen (Lif). Har du spørgsmål, kan du kontakte Team Online markedskonsulent Lasse Hjortebjerg Mikkelsen på telefon eller Nyt år nyt socialtilsyn Da Jens Olsens verdensur på Rådshuset i København faldt i slag den 31.december klokken var det en markering af starten på Men det var også første arbejdsdag for det nye socialtilsyn. Dermed er kravet om effektmåling nu også blevet en del af tilsynsarbejdet. Formålet med loven er at sikre højere kvalitet, og et mere professionelt og uafhængigt tilsyn. Målet er at gå fra tilfældige indsatser på socialområdet til systematisk viden, der sætter borgeren i centrum. En af nyskabelserne i det nye socialtilsyn er, at de enkelte tilbud skal måles på nøje udvalgte indikatorer. Det vil sige, at tilbuddene ud over at levere en række grunddata som oplysninger om medarbejdernes kompetencer, økonomien, sygefravær, personalegennemstrømning og udviklingsplaner, skal dokumentere effekten af deres indsats på en lang række kvalitetsindikatorer inden for lovens særlige kvalitetsmodel. I forbindelse med det nye socialtilsyn har Team Online udarbejdet et Tilsynsindikator-katalog, der kan anvendes i Indikator 2.0. Gitte Landors 6

7 Stormisbrugsdatabasen Portal Behandlingsgaranti, De gamle SIB oplysninger Tilbudstilknytning Inskrivningstype Ydelser EuropASI SMDB Misbrugsnetværk mødes om SMDB For 3.gang mødes det landsdækkende netværk for misbrugstilbud. Netværket mødes den 25.februar 2014 på Rådgivningscentret Ringsted Kommune med Reinhold Schæfer, der er leder af Socialpsykiatrien, som vært. Hovedemnet på netværksmødet er en præsentation af integrationen mellem Misbrugsdatabasen, SMDB og Bosted System. Formålet med netværket er at danne netværk imellem misbrugscentrene og skabe tættere relationer mellem Team Online og vores brugere på misbrugsområdet. Team Online er tovholder for møderne, hvor alle misbrugscentre inden for alkohol- og stofmisbrugsområdet, som anvender Bosted System og incorp Portal repræsenteret ved en centerleder samt en til tre nøglepersoner fra hvert misbrugscenter kan deltage. Få næste nummer digitalt Næste nummer af Bosted NYT udkommer kun digitalt. Men tilmeld dig vores mailingliste nu, så vil du fremover modtage en pdf-udgave af bladet fire gange om året, når det udkommer. Som IT-virksomhed vil vi naturligvis også gerne digitalisere så meget som muligt. Derfor har vi besluttet at Bosted NYT fremover udkommer digitalt fire gange om året, forklarer kommunikationschef Per Roholt, Team Online. Kun to gange om året, i februar og september, vil bladet også blive trykt og sendt til abonnenterne med post. For os er det både nemmere og billigere at distribuere bladet digitalt. Samtidig håber vi, at flere vil læse bladet, fordi det er hurtigt at dele det med andre, siger Per Roholt, Team Online. Hvis du fremover vil modtage Bosted NYT gratis alle fire gange om året som PDF, så tilmeld dig på www. TeamOnline.dk/ abonnement-bostednyt.html Hvis du i øvrigt har tips eller gode ideer til artikler i bladet, er du altid velkommen til at sende en mail til Effektmålingsskolen: Bliv klogere på effektmåling Ønsker du at blive klogere på effektmåling, så kan du tilmelde dig vores Effektmålingsskole, hvor vi sætter fokus på metoden i en række artikler og videoer omkring effektmåling: Fokus på, hvorfor det giver mening at effektmåle Guide til opbygning af indikatorkatalog (målepunkter) + eksempel på Esbjerg Kommunes katalog Cases fra sociale tilbud, som har succes med effektmåling Muligheder med Indikator 2.0 i Bosted System Hvordan kommer man bedst muligt i gang? Send en mail til for at blive tilmeldt effektskolen. 7

8 Social Faglig tidsbesparelse stabilitet virkeligheder information ledelse arbejdsgang Perspektiver sårbarhed udfordring PL NER informationsteknologi mennesker Virkeligheden i Bosted System Af cand.pæd.pæd.psyk. Mikkel Østergaard, Socialpsykiatrien Høje-Tåstrup I min hverdag arbejder jeg som socialpædagog og koordinator i et tilbud for unge mennesker, som er psykisk sårbare eller psykisk syge, som det også kaldes nogle steder. Tilbuddet, som jeg er ansat i, hjælper unge mennesker i kommunen med at genfinde den røde tråd i livet og håndtere udfordringerne, som de møder undervejs. Det er en kompliceret opgave at få et ungt psykisk sårbart menneske ind i samfundet. Nogle af dem, jeg møder, har aldrig rigtigt været en del af samfundet, så der er ofte et større opklaringsarbejde, som skal foretages. Det kan være at finde ud af, hvilke professionelle aktører de unge mennesker har kontakt til, eller hvem de skal i kontakt med. Der går næppe en arbejdsdag uden tværfaglig kontakt med eksempelvis socialrådgivere, sagsbehandlere fra jobcenter, sygeplejersker, psykiatere, psykologer eller politi. Min relation til de forskellige faggrupper tangerer kollegial, da vi enten befinder os i samme kommune eller deler arbejdet om en borger. Mit arbejde er derfor aldrig rent socialpædagogisk, da alt, hvad jeg foretager mig i forhold til de unge borgere, er informeret af eller bliver en 8 information i den tværfaglige virkelighed, som udgør deres dagligdag. Min arbejdsindsats er på en måde todelt: jeg arbejder med relationer i forhold til borgerne ved at lære de unge mennesker at kende, men også at lære dem, at være i, håndtere og skabe en relation. Den anden del er tværfaglig kommunikation og koordination. Hvad har det at gøre med Bosted System? Når jeg møder en borger for første gang, skriver jeg det essentielle for mit arbejde ind i Bosted System og opretter som regel en profil for personen, hvis ikke det er gjort. Her kan jeg se om mine kolleger har kendskab til borgeren og orientere mig i den dokumentation, som de har lavet om vedkommende. Orienteringen er vigtig, da mennesker, som lider af svær psykisk sygdom - og især den unge gruppe - ofte har svært ved at huske og finde rundt i virvaret af undersøgelser og møder, som de deltager i. Men det er også her, i bunken af noter, undersøgelser og handleplaner, at jeg møder de mange versioner af den enkelte borger, som kan være forfattet gennem tiden. I forbindelse med en undersøgelse af brugen af Bosted System på min arbejdsplads, slog det mig, hvor forskelligt systemet anvendes. Nogle (be-)skriver med en stor grad af detaljer. Andre skriver på grænsen til minimalisme. Hvad er problemet? Mikkel Østergaard Den minimalistiske og indforståede dokumentation er problematisk, da læseren enten må tolke sin egen forståelse ind i det uskrevne eller have et indgående kendskab til sagen. Samtidigt er det en træls faglig udfordring at orientere sig i mangelfuld dokumentation. Omvendt kan det lange indlæg rumme ligegyldige observationer, og/eller den skrivende kan let komme til at flette personlige synspunkter ind i notatet, hvorved notatet kan miste sin professionelle kant. På denne måde mødte jeg flere vidt forskellige versioner og virkeligheder i dokumentationen, inklusive min egen, som var genstand for min undersøgelse. Dagbogs Arbejdsplads

9 new social management Der var aldrig bare én virkelighed. Psykisk sårbarhed er ofte et forskelligt begreb afhængigt af, hvem man spørger for tiden diskuterer vi, om sårbarhed er fornærmende eller retvisende. Derfor kan det virke som et absurd krav, at man skal rumme en beskrivelse af en person i et dagbogsnotat i Bosted System ofte udarbejdet i en travl hverdag eller under den stærke følelsesmæssige påvirkning, som man kan opleve i arbejdet med mennesker. handleplaner success I den lille undersøgelse så jeg også, hvordan størrelsen på det skrevne i dagbogsnotater ofte blev markant faggrupper notater unge mennesker udfordringer Socialpædagog borgere dagligdag MÅL journalføring tværfaglig Værktøj it-system moduler større omkring eksempelvis indlæggelse. Der blev simpelthen brugt flere bogstaver og ord til at beskrive med. I stille perioder så jeg det modsatte, at dagbogsnoteringen blev så indforstået og kort, eller i nogle tilfælde helt udeblev. Jeg observerede, at det gav mest mening, rent arbejdsmæssigt, at dokumentere, når noget ikke gik som planlagt. Dermed ikke sagt, at det ikke gav mening, at dokumentere, når noget gik godt. Det forekom bare meget sjældnere. Hvad så nu? Min pointe med at skrive dette indlæg er at gøre opmærksom på nogle af de mere skjulte udfordringer, som findes i brugen af Bosted System. Dokumentation unge mennseker Dagbogsnotater MÅL Socialpædagog Psykisk sårbarhed Kalender aktiviteter Dagbogsnotater Kommune Psykisk sårbarhed medicinering Virkeligheden Det er en faglig og ledelsesmæssig udfordring at balancere brugen af Bosted System, så det bliver en aktiv medkonstruktør af praksis og ikke blot en skraldespand, som beskriver indlæggelser. Brug systemets muligheder til at støtte op om praksis eller endnu bedre, lad det skrevne være et emne for diskussion af praksis. Både hvordan I skriver om jeres praksis, men også hvordan perspektiver som opmærksomhed på borgerens succeser bliver en del af dokumentationen. udfordringer planlægning delmål success Dokumentation 9

10 risikovurdering Risikovurdering i Bosted System: Region Midt vil have nyt trafiklys Rødt lys, gult lys, grønt lys. Hvordan har borgeren det? Er der tegn på forøget risikoadfærd? Med en enkel men systematisk risikovurdering arbejder tre tilbud under specialområde Autisme i Region Midt dagligt på at reducere risikoen for, at borgere skader sig selv eller andre. Nu er der sat gang i et projekt, der skal få tilbuddenes særlige trafiklys med farver og det hele ind i Bosted System. Baggrunden Baggrunden for det intensiverede arbejde med risikovurdering i Region Midt er først og fremmest den tragiske hændelse i 2012, hvor en kvindelig pædagog blev dræbt af en beboer fra det socialpsykiatriske tilbud Blåkærgård. Men et helt aktuelt eksempel på det socialpsykiatriske døgntilbud Tangkær i Ørsted ved Randers, hvor en ældre beboer kort efter jul blev stukket ned i sin egen lejlighed med en kniv af en anden beboer, understreger alvoren i indsatsen. Efter drabet på pædagogen i 2012 vurderede regionen selv i en redegørelse, at det løbende arbejde med risikovurdering på Blåkærgård havde været for usystematisk og for baseret på medarbejdernes individuelle overvejelser, hvilket gjorde deling af viden om observationer mindre entydige. Det viste sig også, at der ikke var et ens sprog omkring risikovurdering af farlighed mellem Regionspsykiatrien Viborg-Skive og Bostedet Blåkærgård. Der var derfor mulighed for forskellig artede syn på patientens/beboerens risikobillede, idet der ikke har været en fælles systematik om vurderingerne, hedder der blandt andet i rapporten: Redegørelse: Blåkærgårdsagen, fra Psykiatri og Social i Region Midt. Regionen besluttede derfor, med omgående virkning, at indføre systematiske og regelmæssige risikovurderinger af samtlige beboere på Blåkærgård ved brug af Bröset Violence Checklist, BVC. BVC-metoden blev desuden indført i hele socialpsykiatrien for borgere, der har en behandlingsdom, misbrug, uadadreagerende adfærd samt hvor det i øvrigt vurderes at være nødvendigt. Ind i Bosted System På de tre tilbud under Specialområde Autisme en fusion af Bækketoften, Gudenå Kollegiet og Hinnerup Kollegiet i Region Midt har man allerede arbejdet med risiko- vurdering i flere år. Hos os på Bækketoften er der behov for at udarbejde en risikoprofil på 99 % af borgerne, siger Lise Degn. Hun er koordinator på bo- og beskæftigelsestilbuddet Bækketoften, hvor borgerne er voksne udviklingshæmmede med autisme. Mange af borgerne har svære hjerneskader og lider af en dybtfølt angst for alt, hvad der ikke er struktureret. Da mange samtidig har svært ved at udtrykke sig verbalt, kan den fysisk udadreagerende adfærd blive en del af deres sprog og medarbejdernes hverdag, hvis ikke man hele tiden sørger for at holde den daglige struktur. Hos visse borgere her i huset er medarbejdere flere gange om ugen i situationer, hvor de er nødt til at være mindst to til stede sammen med borgeren fx i forbindelse med gåture, bad mm. Derfor er vi på min arbejdsplads meget opmærksomme på den enkelte borgers risikoadfærd, siger Lise Degn. Systematisk screening I efteråret 2013 gik tilbuddet imidlertid i gang med systematisk at screene alle borgere på skemaer, der var lagt ind i Bosted System. På de borgere, hvor screeningen viste, at det var nødvendigt, er der yderligere blevet udarbejdet en individuel risikoprofil. I risikoprofilen skriver medarbejderne bl.a., hvilke tegn en borger viser, når risikoen for risikoadfærd er forøget: Det kan fx være tegn på øget risikoadfærd, hvis en borger sidder og kører hånden gennem håret mange gange, forklarer Lise Degn. 10

11 risikovurdering Den årlige screenning En gang om året screenes alle borgere på følgende spørgsmål: Har der været intern registrering af vold mod medarbejder inden for det seneste år? Er der registreret eksempler på risikoadfærd inden for det seneste år? Er der registreret adfærdsændringer, som har givet anledning til bekymring? Er der en eller flere af personalet, der er utrygge ved borgeren Er der en eller flere af personalet, der har følt sig truet? Læs hele redegørelsen om Blåkærgårds-sagen: kortlink.dk/drtm Risikoprofilen skrives, i korte stikord, ind i Bosted System under borgerens billede på stamkortet, så det er let for både faste medarbejdere og vikarer at danne sig et hurtigt overblik over borgerens typiske adfærdstræk. Når der er oprettet en risikoprofil, skal borgerens aktuelle risikoadfærd vurderes mindst tre gange om dagen. Medarbejderne opretter ganske enkelt et dagbogsnotat med typen Trafiklys og skriver rød, gul eller grøn, alt efter borgerens aktuelle sindstilstand. Dagbogsnotaterne vises på alle medarbejderes forside under Dagbogsnotater siden sidst, så det er let og hurtigt at orientere sig, når man fx møder på arbejde eller inden man sætter gang i en planlagt aktivitet. Systemet er enkelt men effektivt og det er vigtigt. For det skal være let at dokumentere og hurtigt at få overblik over resultatet bagefter. Derfor er vi gået i gang med en optimeringsproces, hvor vi gerne skal ende med at få vore trafiklys lagt ind i Bosted System via Indikatormodulet. Målet er, at vi ud for den enkelte borger hurtigt og visuelt med farver kan se, om borgeren er rød, gul eller grøn, og dermed træffe sine forholdsregler i forhold til dagens aktiviteter, siger Lise Degn. De første aha-oplevelser Det systematiske arbejde med screening og risikoprofiler har allerede ført til de første ahaoplevelser hos medarbejderne. Selv om vi har arbejdet med risikovurdering længe, så har den systematiske dokumentation i Bosted System alligevel ført til, at vi har fået øje på mønstre, som vi måske ikke så når så tidligt før. Eksempelvis hvis en borger altid er rød i forbindelse med en bestemt aktivitet, så er det jo en god anledning til at overveje, om der er behov for at ændre på den aktivitet. Når risikovurderingen er fuldt implementeret i indikatormodulet, vil det også give bedre muligheder for at trække statistikker. Vel at mærke ikke statistik for kontrollens skyld, men data, som kan bruges til at udvikle den pædagogiske indsats, siger Lise degn, der tænker, at mange andre lignende tilbud har brug for at få styr på risikovurderingerne. Vi oplever i hvert fald en tydelig tendens til, at borgerne på regionale tilbud som vores, bliver mere komplekse i takt med, at kommunerne hjemtager en række borgere med mindre behandlingsbehov. Derfor skal vi være endnu bedre til at håndtere risikoadfærd hos denne borgergruppe, mener koordinator Lise Degn, Bækketoften. 11

12 individuelle planer Ny tilgang til individuelle planer: Region Nordjylland sætter Dorthe Kildedal Nielsen Maria Mikkelsen Marianne Holland I løbet af 2013 har medarbejderne på de sociale tilbud i Region Nordjylland vendt vrangen ud på sig selv for sammen at få lavet en ny fælles tilgang til den individuelle plan, der kan fungere på tværs af så mange tilbud som muligt. Processen har været tidskrævende og omfattende. I det kommende år skal den nye handleplan implementeres på specialsektorens tilbud, der spænder lige fra Center for Døvblindhed og høretab til socialpsykiatriske tilbud som Boform Brovst. Og så skulle resultatet gerne begynde at vise sig, i form af fx større faglighed i indsatsen og en bedre udnyttelse af Bosted Systems tekniske muligheder. Det mener i hvert fald tre af de drivende kræfter bag den nye individuelle handleplan, udviklingskonsulenterne Marianne Holland og Dorthe Kildedal Nielsen og regionens nye systemforvalter Maria Mikkelsen, der alle arbejder på forvaltningen på regionshuset i Aalborg. I et helt år har vi arbejdet på tværs af regionens tilbud. Alle tilbud har været med og skabelonen er blevet testet på stort set alle tilbud for at undersøge, om den giver mening i praksis, og hvor der eventuelt måtte være behov for lokale tilpasninger. Så der er ro i maven, siger Marianne Holland, der bakkes op af Dorthe Kildedal Nielsen: Vi har virkelig gjort meget for at sikre os, at ingen bliver kvalt i den nye skabelon. Selv om vi har arbejdet ud fra devisen, Kill your darlings, og selv om der har været mange bump undervejs, så har vi nu været i dialog om den endelige fælles skabelon med ledere og ressourcemedarbejdere, og alle har taget rigtig godt imod den. Årsagen er selvfølgelig, at mange har mærket et behov for udvikling og været reelt involveret i arbejdet med at udvikle skabelonen, og at vi har været meget grundige. Vores kolleger har set og mærket, at vi har været vidt omring og fx set på, hvad kommunerne gør, hvad kræver ICF-modellen og hvad er det som det nye socialtilsyn efterspørger. Fokus på faglighed Formålet med at udarbejde den nye individuelle handleplan har været at sætte fokus på tilbuddenes dokumentationsarbejde ved at kvalificere tilbuddenes arbejde med individuelle planer og dokumentation i Bosted System. En af opgaverne for teamet, der har arbejdet med udviklingsprojektet har været at afgøre, hvornår en fælles tilgang er en god ide og hvornår de individuelle planer skal være forskellige. Hvor er der behov for at den unikke faglighed kommer til udtryk, og hvor skal udgangspunktet være så ensartet som muligt, forklarer Marianne Holland. Selv om den nye individuelle plan først skal til at implementeres for alvor i de kommende måneder har kvalitetsprocessen allerede haft stor betydning: Det vigtigste er nok, at vi har fået et fælles sprog og bevidst hed om betydningen af de individuelle planer i dagligdagen. Nu ved vi fx alle, hvad henholdsvis et mål og et delmål er. Vi har samtidig fået ryddet op i en række misforståelser og uhensigtsmæssige forskelligheder samt skabt et fælles sprog, siger Marianne Holland. Fælles tankesæt Også Dorte Kildedal Nielsen ser resultat af processen som langt mere end blot en ny skabelon: 12

13 individuelle planer fagligheden i fokus Jeg ser i langt højere grad resultat af processen, som en ny fælles måde at tænke på, på tværs af det specialiserede socialområde, og dermed er resultatet blevet langt mere komplekst end en skabelon, mener Dorte Kildedal Nielsen. Et eksempel er den forståelse der er kommet af, at en individuel plan er et aktivt værktøj, der giver mening i det daglige arbejde fremfor et stykke papir, som man skal finde frem hvert halve år og opdatere af hensyn til sagsbehandleren i den betalende kommune. Undervejs har der været en del af den slags aha-oplevelser hos de involverede, men især da det lykkedes at skille den individuelle plan fra status til kommune, gik det op for mange, at den nye individuelle handleplan er et aktivt arbejdsredskab, siger Marianne Holland, der synes det har været et spændende projekt, fordi resultatet ikke var givet på forhånd: Det har været et ægte udviklingsprojekt, hvor vi ikke vidste hvor vi præcist skulle ende, og hvor vi ikke bare kunne google svaret. Dermed også sagt, at den nye individuelle plan er blevet meget anderledes end de nuværende, mere systematisk med udgangspunkt i de faglige temaer fra VUM og tilknyttet beboernes dagbog. I samme forbindelse har vi også fået strammet gevaldigt op på anvendelse af dagbogstyper, så de er blevet mere målrettede og understøtter de valgte temaer, siger Marianne Holland. Implementering i 2014 De nye individuelle planer skal implementeres på regionens tilbud i løbet Implementeringen sker i bølger, hvor første der i første gang vil være fokus på at komme i gang, dernæst følges der op på kvaliteten. Efter sommerferien vil brugergruppen for dokumentation så se nærmere på, hvorvidt det er tiden at tage Bosted Systems indikatormodul i brug. Foreløbig har vi blot sikret os, at det er en muligt, så vi ikke fraskriver os muligheden for at benytte indikatormodulet siden hen, siger Dorte Kildedal Nielsen. En af de medarbejdere, som skal være med til at tage det store slæb i forbindelse med implementeringen af den nye individuelle plan er systemforvalter Maria Mikkelsen, der skal fungere som bindeled mellem praksis og forvaltning i Region Nordjyllands nye driftsorganisation for Bosted System: Jeg ser frem til, at vi med den nye tilgang til planerne kommer til at udnytte de tekniske muligheder i Bosted System meget bedre. Tidligere var der mange bud på, hvordan en plan så ud og store forskelle på, hvor de enkelte oplysninger lå, og hvad de blev brugt til. Med en mere fælles og gennemtænkt individuel plan har vi skabt basis for en højere faglighed og mulighed for at tænke og reflektere over dokumentationen på en anden måde, siger Maria Mikkelsen. Om Region Nordjylland Landets nordligste region, region Nordjylland med regionskontor i Aalborg har et indbyggertal på ca Region Nordjylland omfatter det tidligere Nordjyllands Amt samt de dele af Viborg Amt der ligger nord for Limfjorden, herunder øen Mors. Desuden den nordligste del af det nedlagte Århus Amt hvor byen Mariager ligger, i alt 11 kommuner. Læs mere på Flere kommuner og regioner på vej Specialsektoren i Region Nordjylland satte i 2013 som den første region for alvor fokus på tilbuddenes dokumentationsarbejde ved at kvalificere arbejdet med individuelle planer og dokumentation i Bosted System. Opgaven blev varetaget af et team sammensat af ledere og medarbejder fra specialsektorens tilbud og administrationen. Desuden har konsulent Lars Sjøblom fra Team Online i en længere periode været tilknyttet projektet for at sikre, at den nye handleplan blev integreret på bedst mulige vis i Bosted System: -Det har været et utroligt spændende at se, hvordan en halv snes forskellige individuelle planer på områderne for voksen handicap, hjerneskade og socialpsykiatri reelt er blevet til en fælles individuel plan. Med det resultat har Region Nordjylland bragt sig helt i front. Mange kommuner og regioner er interesseret i, hvordan det er lykkedes, og jeg tror, at flere vil følge i Region Nordjyllands fodspor. For der er virkeligt store muligheder for at styrke fagligheden, effektivisere indsatsen og skabe et langt bedre datagrundlag for videndeling, når der arbejdes ud fra en fælles forståelse af fx mål og delmål med udgangspunkt i en fælles planskabelon, siger konsulent Lars Sjøblom, Team Online, der har ydet konsulentbistand i udviklingsinitiativets afsluttende fase. Lars Sjøblom 13

14 dokumentation Forsorgshjemsleder: Det gik trods alt bedre en frygtet Vi mangler stadig at få de sidste væsentlige ting på plads. Men uanset om det kan være problematisk i hverdagen, så findes der, så vidt jeg ved, ikke andre systemer til forsorgshjem, der er bedre end Bosted System. Indrømmet. Rosen er betinget. Men den kommer stille og velovervejet og skal absolut tages alvorligt. For på Boformen Aas i Thy, hvor vinden bestemmer trætoppenes vækst, smider man ikke om sig med superlativerne. Og det er lige her midt på landevejen mellem Thisted og Vildsund, at ordene kommer fra Kelly Berg, der er forstander på det regionale tilbud Boformen Aas, et af landets mange forsorgshjem. Skepsis er vendt Selv om Kelly Berg sad med i styregruppen i Region Nordjylland, der for et par år siden fik ansvaret for at implementere Bosted System på alle regionens sociale tilbud, var han fra starten skeptisk. På Boformen Aas havde man nemlig allerede et elektronisk system, der matchede det aktuelle behov. Den eneste malurt i bægeret var, at leverandøren havde meddelt, at de ikke længere ville udvikle og vedligeholde systemet. Så for os var der ikke noget alternativ til Bosted systemet, da regionen i forbindelse med et EU-udbud valgte Team Online som leverandør. Mit skrækscenarie var, at systemet var så standardiseret, at det ville være svært at håndtere vores meget specielle opgaver og udfordringer. Heldigvis er det gået langt bedre end forventet, selv om der stadig er plads til forbedringer. I dag er min oplevelse, at den enkelte medarbejder her på Boformen Aas er ganske udmærket tilfreds med systemet og bruger især dokument-modulet meget til vores individuelle opholdsplaner. Til gengæld mangler vi stadig at få styr på Boformsdata, det vil sige indberetning til Den Sociale Ankestyrelse, lige som vi har en række ønsker og krav til håndtering af dusørløn, økonomi samt statistik, forklarer Kelly Berg. Og når det er sagt, så har vi nok aldrig været de nemmeste brugere at stille tilfreds, dels fordi forsorgshjem adskiller sig fra andre sociale tilbud, dels fordi vi aldrig har arbejdet med papirdokumentation. Lige fra vi åbnede i 1999, har vi arbejdet med et digitalt dokumentationssystem, som, indtil nu, har fungeret fint for os. Forsorgshjem adskiller sig Men hvad gør forsorgshjemmet på kanten af Thisted bredning så specielt i forhold til alle andre former for sociale døgntilbud? Først og fremmest har det en del at gøre med målgruppen og dennes problemstillinger. Boformen Aas har plads til 15 borgere af gangen, men langt flere ind- og udskrivninger i løbet af et år. I dag er min oplevelse, at den enkelte medarbejder her på Boformen Aas er ganske udmærket tilfreds med systemet I løbet af et år har vi ca. 230 ud- og indskrivninger, forklarer Erika Brøndum, der er administrativ medarbejder. Borgerne kommer frivilligt og kan henvende sig selv, men ofte er det i samarbejde med kommunale eller andre samarbejdsparter at de optages her. Kelly Berg Ca. 2/3 del af borgerne er mænd i aldersgruppen år. Normalt opholder de sig mere end en måned på Boformen Aas men mindre end et halvt år. Nogle gange kun få dage. Det er ofte mennesker, der befinder sig i en tilspidset situation. Borgeren er enten hjemløs eller funktionelt hjemløs, hvor fx misbrug eller en psykiske problemer har overtaget deres tilværelse. De fleste indskrives i modtagelsen, hvor der er 5 pladser med sygefaglig døgnovervågning. Det vurderes løbende, hvornår borgeren er klar til at flytte til forsorgsafdelingen. Herefter indgår borgeren i hverdagen her på stedet, hvor der i princippet er arbejdspligt. Det kan være at arbejde i køkkenet eller i rengøringen, pasning af de 4 ha grund ned til Limfjorden eller arbejde på træværkstedet, hvor vi blandt andet laver kanoer, forklarer Kelly Berg. Men vi har også borgere, der er så psykisk dårlige, at de ikke kan arbejde. Nogle kan være så syge eller krævende at de ikke hører til vores målgruppe, idet vi ikke har ressourcer til at håndtere denne gruppe. Boformen Aas er for voksne mennesker, der er i en midlertidig krise, men ellers i øvrigt klarer sig med mindre støtte, når de har fået styr på deres misbrug, vendt tankegange og kommet ind i en god døgnrytme igen. 14

15 dokumentation Målgruppen bliver yngre Siden etableringen har målgruppen dog ændret sig. For bare 5-7 år siden var borgerne, der kom her fx noget ældre og i langt højere grad almindelige hr. og fru Danmark-borgere, der var faldet gennem systemet. Nu er borgerne, der henvender sig her væsentligt yngre og i en væsentlig dårligere situation, lige som der er kommet flere blandingsmisbrugere. Trods ændringerne i målgruppen har søgningen til Boformen Aas dog været konstant: Vi er et lille tilbud med få pladser med en høj dagstakst, hvilket er en daglig udfordring, for tilbuddet skal hele tiden bevise sin værdi, og det er naturligvis en udfordring, når kommune og stat skal deles om regningen. Fordi vi er et lille tilbud er det forholdsvis dyrt at drive, men det er også netop vores størrelse, der gør, at vi kan noget andet end de større forsorgshjem. Derfor får vi ofte henvist borgere, der har brug for den nærhed til den enkelte, som vi kan tilbyde, mener forstander Kelly Berg. Lige nu er vi stadig i en overgangsperiode mellem det gamle og nye system. Men når de sidste udfordringer omkring økonomi er på plads, skal det nok komme til at fungere. Vi har allerede stor glæde af den digitale kalender, som vi ikke havde før og de interne kommunikationsværktøjer i form af advis og fora, siger Kelly Berg og tilføjer: Vi mangler som sagt stadig at få nogle væsentlige ting på plads, men uanset om det kan være problematisk, især for os der arbejder i administrationen, så findes der, os bekendt, ikke andre systemer til forsorgshjem, der er bedre end Bosted System. Hverdagen med Bosted System Nu er Bosted Systemet blevet hverdag på Boformen Aas, hvor såvel ledelse som medarbejdere så småt er begyndt at vænne sig til systemet: Om Boformen Aas Boformen Aas er et forsorgshjem i henhold til servicelovens 110, der tilbyder midlertidigt ophold, omsorg og støtte til mennesker, som ikke har, eller ikke kan opholde sig i egen bolig. I tilknytning til opholdet kan der tilbydes afrusning, såfremt det i konkrete tilfælde er nødvendigt for at iværksætte den sociale støtte. Boformen Aas er normeret med 15 pladser og ligger 7 km syd for Thisted. Boformen Aas har to afdelinger, en modtageafdeling og en forsorgsafdeling. På Boformen Aas er der mulighed for akut optagelse hvis borgeren er i en akut udsat situation. Tilbuddet er døgndækket. Læs mere om Boformen Aas på 15

16 Årtiets vigtigste udbud afgjort: Team Online vinder KOMBIT-udbud på socialområdet Team Online A/S i Odense har vundet årtiets vigtigste udbud på det socialfaglige område, KOMBITs rammeudbud på it-understøttelse af Voksenudredningsmetoden. Dermed vil mere end hver fjerde kommune i Danmark med tilsammen halvanden million borgere fremover anvende det samme it-system, incorp Portal, der gør det muligt at skabe bedre liv for samfundets svageste borgere gennem målbar udvikling. Resultat af udbuddet er helt afgørende for samfundets evne til at kunne styre indsatsen på det omkostningstunge område og markerer samtidig et nybrud med den tradition, hvor store leverandører som KMD traditionelt har behersket markedet, siger koncerndirektør, Michael Sandal, Team Online. Dækker hvid plet på landkortet Det er første gang at der er blevet udbudt et system til forvaltning på det meget omkostningstunge specialiserede socialområde. Dermed kommer det nye system til at fjerne en af de sidste store hvide pletter på det digitale Danmarkskort. Systemet standardiserer og optimerer sagsbehandling på dette meget omkostningstunge forvaltningsområde. Men samtidig støtter løsningen den gode kvalitet og den professionelle indsats på udførerside, der skal være med til at sikre, at vi kan skabe bedre liv for den enkelte borger gennem målbar udvikling. Dybest set har vi jo et fælles ansvar for, at borgerne på dette område altid får den rette indsat, hverken mere eller mindre, siger salgs- og marketingchef, Mikkel Christoffersen, Team Online. Samtidig er tildelingen en meget vigtig strategisk sejr for Team Online, der får understreget sin position som markedsledende leverandør af socialfaglige it-løsninger. 16

17 Valget af Team Online som leverandør er også en sejr for KOMBITs egen strategi om at sprede store, vigtige kommunale itaftaler ud på flere leverandører med stort domænekendskab. Udbuddet er gennemført af KOMBIT, der er kommunernes it-fællesskab på vegne af ni kommuner med tilsammen en halv million borgere: Albertslund Kommune Frederikssund Kommune Gentofte Kommune Gladsaxe Kommune Greve Kommune Halsnæs Kommune Hillerød Kommune Kolding Kommune Viborg Kommune Det skaber jo en familieforøgelse fra de nuværende 18 til mindst 27 DHUVkommuner. Det er vi utrolig stolte over og glæder os til et spændende partnerskab med de nye kommuner, og en stor fremtid for incorp Portal. Vi skal nu i gang med at fastlægge planer for de enkelte kommuner, herunder en omfattende udviklingsplan, siger salgs- og marketingchef Mikkel Christoffersen, Team Online. 17

18 innovations workshop Synscenter Refsnæs: Bosted System understøtter det nationale overblik Helle Pedersen og Louise Walentin Nielsen Alle børn under 18 år med synshandicap er registreret i Bosted System. For landets eneste landsdækkende tilbud for børn og unge med synshandicap, Synscenter Refsnæs, tog i 2010 Bosted System i brug til det daglige arbejde med dokumentation og videndeling. Det var en utrolig administrativ lettelse, da vi tog Bosted System i brug, for inden da oprettede vi papirjournaler på alle børn og unge, som står i det landsdækkende synsregister, fortæller sekretær Helle Pedersen, der selv har arbejdet på centeret siden Papirarbejdet var et kæmpearbejde. På kontoret havde vi hovedjournalen. Når vi ændrede på journalsiden sendte vi de nye journalnotater i kopi til skolen, til bo-enheden og til sundhedsområdet i brune konvoluter med intern post med besked om, at de fx skulle smide side 124 ud og erstatte den med det nye journal ark, forklarer Helle Pedersen. Ud over den administrative lettelse og den systemmæssige understøttelse af det nationale overblik var det også et simpelt spørgsmål om datasikkerhed, der gav de gamle papirjournaler dødsstødet. Dataregistrering og opbevaring var mere usikker, konstaterer Louise Walentin Nielsen, der er cand.pæd og afdelingsleder på et af centerets boområder. Alle børn og unge, som er registreret i det nationale Synsregister, er oprettet i Bosted System, og alle nye sager og nye bilag håndteres nu udelukkende i Bosted System: Snart har vi arkiveret alle de gamle papirjournaler, siger Helle Pedersen, der nødigt ville undvære Bosted System i dag. Voksende dokumentationskrav Synscenter Refsnæs blev etableret under navnet Det kgl. Blindeinstituts forskole på Refsnæs i 1898 og har i mange årtier reelt haft monopol på at hjælpe synshandicappede børn og unge i hele landet. I praksis var alle landets synskonsulenter fx ansat på centeret. Men i forbindelse med kommunalreformen hjemtog flere kommuner en del af opgaven og ansatte deres egne synskonsulenter. Kommunernes hjemtagelse af opgaverne, et øget krav om inklusion og fokus på effekt stiller Synscenter Refsnæs over for en række nye krav om dokumentation. I arkivet på loftet i den ældste bygning har vi stadig et par små arkivkasser med gamle kartotekskort stående med mere eller mindre ulæselige oplysninger om tidligere brugere. Men den går ikke mere, forklarer Helle Pedersen. I dag vil kommunerne, der henviser de unge til tilbuddet, vide meget mere om, hvad der sker, mens de unge opholder sig på det regionale tilbud. Tæt dialog med forældre Men også børnenes forældre vil vide, hvad der sker, og det får de mulighed for via Bosted Systems Extranet modul: Vi lægger stor vægt på åbenhed, og fordi mange børn kommer langvejs fra tilbyder vi alle forældre, at de kan få adgang til børnenes dagbog og fora via Extranet. Så kan de læse, hvordan dagen er gået og hvad børnene har lavet. Det er den store gevinst, selv om det også har stillet krav til os som personale at gøre sig klart, hvem man skriver til og hvad man egentlig skriver i de forskellige fora, forklarer Louise Walentin Nielsen: Samtidig kan vi mærke at forældrene ønsker mere tilgængelig viden/information, så det er helt klart noget, som vi skal arbejde mere med fremover for at sikre den gode dialog. 18

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Praktiske oplysninger K.H. Kofoedsvej 16, 4970 Rødby Tlf. 24 82 68 82 Forstander: Kjeld Saul Hjemmeside: bnsydlolland.blogspot.com E-mail: bnsydlolland@regionsjaelland.dk

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger (FKO) på det voksenspecialiserede socialområde Frederiksberg Kommune, 1. december 2015

Faglige kvalitetsoplysninger (FKO) på det voksenspecialiserede socialområde Frederiksberg Kommune, 1. december 2015 + Faglige kvalitetsoplysninger (FKO) på det voksenspecialiserede socialområde Frederiksberg Kommune, 1. december 2015 + Rammerne for arbejdet med Faglige Kvalitetsoplysninger (FKO) Politisk beslutning

Læs mere

Analyse af anvendelse og udbredelse af FMK på bosteder og misbrugsområdet. E-sundhedsobservatoriet 12. oktober 2016

Analyse af anvendelse og udbredelse af FMK på bosteder og misbrugsområdet. E-sundhedsobservatoriet 12. oktober 2016 Analyse af anvendelse og udbredelse af FMK på bosteder og misbrugsområdet E-sundhedsobservatoriet 12. oktober 2016 Indhold Analyse af FMK på bosteder og misbrugsområdet 1. Baggrund, formål og status 2.

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

Sammenhæng giver færre indlæggelser

Sammenhæng giver færre indlæggelser Sammenhæng giver færre indlæggelser Psykiatriens Hus er et meget konkret udtryk for en ny tankegang. Her er der fokus på sammenhængen mellem behandlingstilbud og livet under og efter behandlingen. Resultaterne

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Organisationen Hjemmestøtte, afd. Støttecenteret for senhjerneskadede Agtrupvej 111, 6000 Kolding Lederens navn: Marianne Ries

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Evaluering FØRSTE UDKAST af Work-in-progress: VUM og DHUV Evaluering af DHUV Samlet afrapportering Bilag 4: Baggrunden for evalueringen af dhuv www.bdo.dk Forfatter: BDO og

Læs mere

Udviklingsplanen for Driftsområdet for Forsorg og misbrug, Socialforvaltningen, Østervangs egne analyser af interessenters behov med udgangspunkt

Udviklingsplanen for Driftsområdet for Forsorg og misbrug, Socialforvaltningen, Østervangs egne analyser af interessenters behov med udgangspunkt Emne Udviklingsplan for Århus kommunes forsorgshjem Østervang 2009 Østervang skal i henhold til Servicelovens 9 stk.3 lave en udviklingsplan som en del af den regionale rammeaftale. Udgangspunktet for

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense Område: Det Sociale Område Udarbejdet af Bettina Sørensen Afdeling: Handicap og Socialpsykiatri Dato: 14. januar 2008 Journal nr.: 08/2272 Uanmeldt tilsyn 2008 Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer Kvalitetsstandard Overskrift Bostøtte/hjemmevejledning Handicap, psykiatri og socialt udsatte Servicelovens 85 Lovgrundlag Servicelovens 85 Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Fælles faglig retning

Fælles faglig retning SOCIALPÆDAGOGEN 21 DOBBELTDIAGNOSE Det er altså ikke nok, at enten psykiatrien eller kommunen byder ind begge instanser er nødt til at komme på banen og indgå i et koordineret samarbejde med og omkring

Læs mere

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Videnscenter for Socialpsykiatri Indhold Denne pjece vil gøre dig lidt klogere på, hvad Åben Dialog er, hvordan det foregår, samt hvad borgeren og du som professionel

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for kommunikation Juli 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for kommunikation Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske

Læs mere

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Alternative overnatningsformer - 110 Opgørelse over køn, alder for den gruppe af Aabenraa borgere, som har opholdt sig mere end 30 dage på 110 bosted. Periode

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med

Læs mere

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold Vidste du Fysisk og psykisk vold Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er fx bid, slag, spark, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold er fx verbale trusler, krænkelser og

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Kontaktperson Karina Paludan Meyer Mette Hammer Sørensen Tlf. nr. 72 35 5604 72 35 4814 Mail.: kpm@furesoe.dk mhs@furesoe.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

Servicedeklaration for Glim Refugium 2016

Servicedeklaration for Glim Refugium 2016 Servicedeklaration for Glim Refugium 2016 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1A, 4000 Roskilde Tlf.: 46 36 90 46 Forstander: Birgitte Knuth Linnet Hjemmeside: www.glim-refugium.dk E-mail: glimrefugium@regionsjaelland.dk

Læs mere

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 90. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 979 af 1. oktober 2008): På mange af spørgsmålene er der supplerende

Læs mere

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Notat Dato 4. marts 2013 MEB Side 1 af 9 Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Socialpædagogernes Landsforbund (SL), HK kommunal og Dansk Socialrådgiverforening (DS) har

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Socialpædagogisk støtte

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Socialpædagogisk støtte Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Socialpædagogisk støtte 2016 Brug for socialpædagogisk støtte? Hvis du eller en pårørende har behov for socialpædagogisk støtte, kan du kontakte koordinatorerne i Social

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialstyrelsen, Odense 15. juni 2016 Mikkel Møldrup-Lakjer, Center for Data, Analyse og Metode Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst

Læs mere

Kvalitet på arbejdspladsen

Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Indhold Hvad er kvalitet? At bygge fundamentet en spændende proces Slut med snakken i krogene Kvalitet tager tid men hvilken tid? Gryden skal holdes

Læs mere

Housing First og bostøttemetoderne

Housing First og bostøttemetoderne Housing First og bostøttemetoderne Opstartsseminar 13. november 2014 Lars Benjaminsen 21-11-2014 1 Disposition Erfaringer fra hjemløsestrategien Hjemløshed i Danmark udvikling, profil og støttebehov Housing

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune

Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune Kode: BF1 Bedre opsporing tidligere indsats i Det tværfaglige distriktsarbejde. Udvikling af en opsporingsmetode for aldersgrupperne 0-2 år, 3-6 år og 6-10 år i

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet september 2015 1 Ydelseskatalog

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Eksempel på hvordan arbejdet med individuelle planer kan organiseres og sættes op i Bosted

Eksempel på hvordan arbejdet med individuelle planer kan organiseres og sættes op i Bosted 14.04.11 Eksempel på hvordan arbejdet med individuelle planer kan organiseres og sættes op i Bosted Denne vejledning er en beskrivelse af, hvordan man har organiseret arbejdet med borgerens individuelle

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Socialpsykiatri Servicelovens 108 Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere som har en væsentlig

Læs mere

MIN FAGLIGE PRAKSIS ET VÆRKTØJ TIL AT SÆTTE ORD PÅ DEN SOCIALPÆDAGOGISKE PRAKSIS

MIN FAGLIGE PRAKSIS ET VÆRKTØJ TIL AT SÆTTE ORD PÅ DEN SOCIALPÆDAGOGISKE PRAKSIS MIN FAGLIGE PRAKSIS ET VÆRKTØJ TIL AT SÆTTE ORD PÅ DEN SOCIALPÆDAGOGISKE PRAKSIS MIN FAGLIGE PRAKSIS // VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL BRUG Velkommen til værktøjet Min faglige praksis. Værktøjet kan hjælpe

Læs mere

Til KL. Beskrivelse af Forandringskompasset 27-10-2010. Sagsnr. 2010-157513. Dokumentnr. 2010-739314

Til KL. Beskrivelse af Forandringskompasset 27-10-2010. Sagsnr. 2010-157513. Dokumentnr. 2010-739314 Socialforvaltningen NOTAT Til KL Beskrivelse af Forandringskompasset I Københavns Kommunes Socialforvaltning hjælper vi udsatte borgere, og vi har en stærk tro på at det vi gør, det virker. Men på det

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Udarbejdelse Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Samstyrken, Lunden og Socialpsykiatrien Godkendelse 19 april 2016 Udvalget

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Principper for tilbud til ældre med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser i kombination med plejebehov

Principper for tilbud til ældre med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser i kombination med plejebehov Side 1/5 Principnotat udarbejdet af Anette Holm, Tove Søgaard og Marie Ganer Jensen 26.1.2015. SBSYS sagsnummer: 27.00.00-G01-8-15 Principper for tilbud til ældre med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Årsrapport Tilsyn Omsorgsområdet November [1] Indhold Baggrund... 3 Uanmeldte tilsynsbesøg i... 3 Formålet med årsrapporten... 4 Sammenfatning af anmærkningerne... 4 [2]

Læs mere

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen.

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Socialudvalget Orientering om ansvarsfordeling for psykiatri, alkohol- og misbrugsbehandling mellem kommuner og regioner På socialudvalgsmødet d. 18. maj 2016 blev Socialforvaltningen

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv Juli 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

Luk op for. Flere i arbejde. Tidligere hjælp til udsatte Sund økonomi

Luk op for. Flere i arbejde. Tidligere hjælp til udsatte Sund økonomi Luk op for Flere i arbejde Der er rigtig mange penge at hente ved at gøre tingene anderledes og tænke i en helt anden forebyggende og socialt ansvarlig indsats Lars Krarup, borgmester i Herning Tidligere

Læs mere

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte 107-botilbud på Munkegården, Avernakø Baggrund for 107-tilbud: Unge med særlige behov som følge af nedsat funktionsniveau eller særlige sociale problemer kan henvises til et midlertidigt botilbud gennem

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Forslag om etablering af 14 midlertidige særlige pladser i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, eller Regionspsykiatrien Midt, Viborg

Forslag om etablering af 14 midlertidige særlige pladser i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, eller Regionspsykiatrien Midt, Viborg Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag om etablering af 14 midlertidige særlige pladser i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, eller Regionspsykiatrien

Læs mere

Fonden Ekkenberg Olufsgade 6 st. tv Slagelse

Fonden Ekkenberg Olufsgade 6 st. tv Slagelse Fonden Ekkenberg Olufsgade 6 st. tv. 4200 Slagelse Afsluttende tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Dato: 8. oktober 2013 Udført af: Konsulent Johanne Andreasen Indhold 1. Generelt om tilsyn... 3 1.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Brug af digitale løsninger set fra sagsbehandlerens synspunkt

Brug af digitale løsninger set fra sagsbehandlerens synspunkt Forvaltningsetik og dokumentation i praksis. Statens Arkivers konference d. 5. november 2014 Brug af digitale løsninger set fra sagsbehandlerens synspunkt Matilde Høybye-Mortensen, cand.scient.adm. Ph.D.

Læs mere

Tværsektorielt projekt: Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede. Status for tværsektorielt projekt: Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede

Tværsektorielt projekt: Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede. Status for tværsektorielt projekt: Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede Status for tværsektorielt projekt: Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede Dagsordenspunkt til møde i Tværgående Samarbejdsforum for Psykiatri Den 22. januar 2015 Indhold 1. Kort om projekt Styrket

Læs mere

Forskellige behov forskellige indsatser

Forskellige behov forskellige indsatser 1 Forskellige behov forskellige indsatser I Ikast-Brande Kommune er tilgangen at borgerne skal opleve et ensartet serviceniveau. Da borgerne har forskellige behov skal de have forskellige indsatser for

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

Velkommen til. Center for Senhjerneskade

Velkommen til. Center for Senhjerneskade Velkommen til Center for Senhjerneskade Præsentation af Center for Senhjerneskade Center for Senhjerneskade tilbyder bo- og dagtilbud til mennesker med hjerneskader. Målgruppen er voksne mennesker over

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regional retningslinje med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regional retningslinje med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard 18. december 2014 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regional retningslinje med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard Kvalitetsmodellens standard for kommunikation Dansk kvalitetsmodel på

Læs mere

Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København

Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København Socialforvaltningen NOTAT Æ23-11-2010 Sagsnr. 2010-17388 Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København Forvaltningen vil i dette notat orientere om en ændret organisering af socialpsykiatrien

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Bostedet Vinklen - CSB den 4/12 2012.

Referat af Pårørenderådsmødet på Bostedet Vinklen - CSB den 4/12 2012. Referat af Pårørenderådsmødet på Bostedet Vinklen - CSB den 4/12 2012. Tilstede: Susanne Wolfsberg, Carsten Hansen, Natacha Soelberg, Bente Holm, Anne Quitzau og Twiggy Liljehult. Forslag til Møderække

Læs mere

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler.

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler. DIREKTIONENS STAB IT og Digitalisering Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Digitaliseringsstrategi 2017 2020 Poul.veno@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Poul Venø Dato: 10. august 2017

Læs mere

Notat. Café Parasollen - Projekt 64. Projekt nr. 64. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse. 13.september Godkendt d.

Notat. Café Parasollen - Projekt 64. Projekt nr. 64. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse. 13.september Godkendt d. Notat Projekt nr. 64 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Lene M. Thomsen Mads Sinding Jørgensen 13.september 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb NOTAT Kommissorium for udvikling af pakkeforløb Introduktion Gode helhedsorienterede borgerforløb Ligesom mange andre kommuner ser Frederikssund Kommune et potentiale i at udvikle bedre tværgående velfærdsløsninger,

Læs mere

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Fra marts 2009 til april 2010 gennemførte Ballerup Kommune i samarbejde med Region Hovedstaden projekt Tidlig indsats for børn

Læs mere

Værdigrundlag Borgeren i centrum nem adgang. Handicap Bo og Beskæftigelse

Værdigrundlag Borgeren i centrum nem adgang. Handicap Bo og Beskæftigelse Værdigrundlag Borgeren i centrum nem adgang Handicap Bo og Beskæftigelse 2 Hvorfor værdier? I det notat der ligger til grund for den administrative organisering i Varde Kommune er der beskrevet 6 hovedelementer.

Læs mere

FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET. Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET. Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET 2017 Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden INDLEDNING I h o v e d s t a d s r e g i o n e

Læs mere

Halvårsrapport - Straks Teamet

Halvårsrapport - Straks Teamet Halvårsrapport - Straks Teamet Straks Teamet blev etableret d. 01.01.2014, og de første unge blev henvist/henvendte sig i uge 2. De første forløb startede d. 24.01.2014. Der har været en forventning om,

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

SIP - Baggrund og formål

SIP - Baggrund og formål Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N 07.04.11 SIP - Baggrund og formål Indledning Velkommen til de Sociale Indikatorprogrammer

Læs mere

Kærlighed ved andet blik. Jes Jessen Udviklings- og kvalitetskonsulent Cand.rer.soc. & MEVO

Kærlighed ved andet blik. Jes Jessen Udviklings- og kvalitetskonsulent Cand.rer.soc. & MEVO Kærlighed ved andet blik Jes Jessen Udviklings- og kvalitetskonsulent Cand.rer.soc. & MEVO Disposition 1. Generelle betragtninger om kvalitet og meningsfuldhed 2. Hvad skal der overordnet til for at arbejde

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Socialforvaltningen NOTAT Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Baggrund for projektet Et af fokusområderne i SOF s strategi for udviklingen af arbejdet med udsatte børn, unge og deres

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Juli 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for individuelle planer og status til den kommunale myndighed Dansk kvalitetsmodel på det sociale

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

FOR BEBOERE I SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD

FOR BEBOERE I SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD FOR BEBOERE I SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD 2 FORMÅL Beboere i de socialpsykiatriske botilbud har ret til at bestemme over sig selv, og personalet har kun undtagelsesvis mulighed for at gribe ind i denne

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Udkast Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4 Sammenfatning

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Ad 1: Hvad er de overordnede karakteristika ved de borgere,

Ad 1: Hvad er de overordnede karakteristika ved de borgere, 8. april 2013 Birthe Skaarup, MB Sagsnr. 2013-59458 Dokumentnr. 2013-274539 Kære Birthe Skaarup Tak for din henvendelse af 2. april 2013, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Vil Socialborgmester

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri Sagsnr. 27.35.00-A00-1-14 Dato 23-11-2014 Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen Status på projekt integreret psykiatri Baggrund Som orienteret på udvalgets møde d. 7. april 2014 er der aftalt et samarbejde

Læs mere

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge 13. august 2008 Program 10.00 10.15 Velkommen ved direktør Kjeld Kristensen Myter, vi har om hinanden, fire mindre oplæg ved repræsentanter for børnefamilierådgivningen,

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Staben for Børne- og Velfærdsforvaltningen Bilag 3: beskrivelse af nuværende tilbud Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere