PCB Editor Kom I Gang Guide Version 160 Side 1 af 19

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PCB Editor Kom I Gang Guide Version 160 Side 1 af 19"

Transkript

1 PCB Editor Kom I Gang Guide Version 160 Side 1 af 19 Denne guide er udarbejdet for at give en hurtig start mht. opsætning og bruger tilpasning af Allegro PCB Editor/OrCAD PCB Designer. Guiden beskriver opsætningen af PCB Editor delen af disse. Med guiden leveres et antal opsætninger, scripts og menuer mv. som kan anvendes på eget ansvar. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 ENV filen grundlaget for alle opsætninger... 2 Den hurtige standard opsætning... 2 Opsætning af miljøvariable samt oprettelse af bruger env filen... 2 Tilpasning af env filen... 3 Tilpasning af env filen med Environment Editoren... 3 Manuel tilpasning af ENV filen... 7 Sådan tilknytter du en tastaturknap til en funktion... 8 Kopiering af shortcuts fra medleveret fil til ENV filen... 9 Nye Release 16 funktioner på rulleknap på musen Shortcuts til Lagene i printet Forskellen mellem lokale og globale shortcuts Oversigt over shortcuts/alias es og andre opsætninger Skill programmer Opsætning af PCB Editoren til Skill Medleverede skill programmer i Custom menuen Opsætning af output formater Opsætning af Gerber format Opsætning af Drill format Oversættelse fra OrCAD Layout til PCB Editoren Sådan eksporterer du footprints og padstacks fra en PCB Editor board fil Typiske ting der skal rettes efter oversættelse fra Layout til PCB Editoren Generelle retningslinier, gode tips og information Sti og fil navne i PCB Editoren PCB Editoren footprints/package Symbols PCB Editoren padstacks Capture parts PCB Editoren footprints Capture parts PCB Editoren footprints PCB Editoren pick and place Sådan definerer du et body_center på dine package symboler (footprints) Capture PCB Editoren properties Netliste fra Capture til PCB Editoren : Opsætnings fil allegro.cfg Revisionshistorie... 18

2 PCB Editor Kom I Gang Guide Version 160 Side 2 af 19 ENV filen grundlaget for alle opsætninger I forbindelse med opstart af PCB Editoren indlæses en fil kaldet env uden extension. Denne fil indeholder bruger opsætninger, angivelse af stier til package symbol (footprint) direktorier, padstack direktorier mv. Som udgangspunkt efter installation af PCB Editoren anvendes en system env fil der indeholder nogle standard opsætninger af PCB Editoren mht. direktorier, shortcut taster og opsætninger. Hvis du ønsker at angive dine egne opsætninger anbefales det at du anvender retningslinierne i denne Kom I Gang Guide. Den hurtige standard opsætning Bemærk at denne metode ikke kræver en gennemlæsning af det følgende, her installeres blot en opsætning ud fra de anbefalinger der er i det nedenstående. 1. Udpak filen PCBEditor_setup.zip 2. Kør filen PCBEditor_setup.bat 3. Svar Ja/Kør til Setup_home.reg der opretter en systemvariabel kaldet ALLEGRO_PCBENV=C:\Cadence\pcbenv 4. Herefter slettes alle filer i C:\Cadence\pcbenv samt i C:\Cadence\setup og erstattes af filerne i opsætningspakken 5. Klik herefter på Unzip for at pakke filerne ud i C:\Cadence\pcbenv og i C:\Cadence\setup 6. Herefter skulle alle grundopsætninger være som angivet i dette dokument næste gang du starter PCB Editoren Advarsel: Anvender du allerede en special tilpasset opsætning kan denne metode ændre i den eksisterende opsætning. Opsætning af miljøvariable samt oprettelse af bruger env filen Env filen skal altid ligge i et direktorie navngivet pcbenv og stien til pcbenv direktorie angives vha. HOME variablen under miljøvariablene (environments settings) på PC en eller alternativt med en helt ny ALLEGRO_PCBENV variabel. For at oprette env filen skal du foretage følgende 1. Find eller opret et direktorie til pcbenv direktoriet (f.eks. c:\cadence\) og lav et direktorie herunder kaldet pcbenv (nu har du en sti c:\cadence\pcbenv) 2. Kopier filen c:\cadence\spb_16.x\share\pcb\text\env_local.txt til dit pcbenv direktorie (c:\cadence\pcbenv se opsætning af dette direktorie lidt længere nede)

3 PCB Editor Kom I Gang Guide Version 160 Side 3 af Omdøb filen c:\cadence\pcbenv\env_local.txt til env (uden extension) 4. env filen er en simpel tekst fil der kan editeres med en tekst editor. For at få PCB Editoren til at pege på din egen env fil skal du gøre følgende. 1. Gå til kontrol panelet og dobbeltklik på System ikonet 2. Vælg fanebladet Avanceret 3. Klik nu på knappen Miljøvariable (Environment Variables) 4. Her skal du nu enten a. angive en ny User Variable ved at klikke på Ny og angive følgende i. Variablenavn = HOME ii. Variabelværdi = c:\cadence (bemærk at du skal angive direktoriet hvor dit pcbenv direktorie er placeret) b. Eller lokalisere variablen HOME og se hvilket direktorie den er sat til. Hvis direktoriet er anderledes end c:\cadence skal du flytte hele dit pcbenv direktorie til denne sti. c. Alternativt anvende ALLEGRO_PCBENV variabel der oprettes ved at klikke på Ny og angive i. Variabelnavn=ALLEGRO_PCBENV ii. Variabelværdi=c:\cadence\pcbenv (bemærk at du skal angive pcbenv direktoriet ved denne variabel) Vigtigt : Husk at vælge et direktorie ovenfor hvor der tages jævnligt backup. Det er muligt at have en env fil der ikke indeholder andet end kopien af env_local.txt + en ekstra linien kaldet source c:\cadence\setup\ env_org.txt hvor env_org.txt er en fil der indeholder opsætninger (kan ligge på netværket og deles mellem flere brugere). Bemærk at sidst indlæste kommando er den gældende. Hvis f.eks. env filen indeholder w som shortcut til route og der længere nede i filen er en linie med source c:\cadence\setup\ env_org.txt og env_org.txt så også indeholder en shortcut w for change width så er det sidst indlæste der er gældende og dermed w for change width. Tilpasning af env filen Env filen som du har kopieret vil komme til at bestå af 2 sektioner. Første sektion er den del hvor du selv kan rette, kopiere og slette information ved hjælp af en tekst editor. Den anden sektion vil være den del du ændrer i med Environment Editoren. I guiden her gennemgår vi først hvordan du tilretter direktorier og andre opsætninger med Environment Editoren og derefter hvordan du manuelt tilpasser ENV filen med dine egne shortcut taster. Tilpasning af env filen med Environment Editoren Start programmet Environment Editor (startes fra programgruppen PCB Editor Utilities under Cadence SPB 16.x/OrCAD 16.x eller vha. Setup, User Preferences når PCB Editoren er startet op). Du kan nu foretage opsætninger med environment editoren. Overordnet set er environment editorens opsætninger inddelt i et antal Catagorier hvorunder der ligger et antal forskellige opsætningsmuligheder. Hver ændring har effekt enten med det samme (Immediately), ved næste kommando (Next Command) eller når PCB Editoren startes næste gang (Restart).

4 PCB Editor Kom I Gang Guide Version 160 Side 4 af 19 VIGTIGT : Hvis der er tale om en virksomhed med mere end én bruger er det en god ide at hver bruger har sin egen env fil men at alle andre opsætningsfiler, package symboler og padstacks mv. ligger fælles og at de nedenfor angivne anbefalinger tilrettes de fælles direktorier. I anbefalingerne herunder er anvendt stier lokalt, disse kan blot ændres efter eget valg. Vi vil anbefale at du får foretaget følgende opsætninger 1. Vælg Autosave Catagorien og indstil a. Sæt checkmark i autosave for at aktivere autosave funktionen b. Under autosave_time angiver du hvor tit autosave skal foretages og hvis ikke du angiver noget vil det ske hver 30. minut 2. Vælg Config_paths Catagorien og indstil a. artpath (klik på boksen med de 3 prikker for at angive direktorier). Herunder angiver du en sti til opsætninger for gerber output (format, enhed mv.) i. Vi vil anbefale at du sætter stien til c:\cadence\setup\output ii. Bibehold dog. og.. som stier ( $artpath ) b. clippath anvendes til at angive hvor udpluk af PCB designs gemt som clipboard filer skal hentes. Bemærk at clipboard funktionaliteten (File Import/Export - Subdrawing) fra version 15.1 er standard i alle PCB Editor versioner. i. Vi vil anbefale at du sætter stien til c:\cadence\setup\clipboard ii. Bibehold dog. og.. som stier ( $clippath ) c. ncdpath anvendes til at angive opsætninger i forbindelse med oprettelse af drill filer (enhed, format mv.). i. Vi vil anbefale at du sætter stien til c:\cadence\setup\output ii. Lad desuden standard Cadence stierne blive stående iii. Samt til. (punktum) d. scriptpath anvendes til at angive stier til de scripts og makroer du optager i PCB Editoren. i. Vi vil anbefale at du sætter stien til c:\cadence\setup\scripts ii. Lad være med at slette de andre henvisninger men marker din sti og klik på PIL OP ikonet for at bringe din sti til toppen af listen således at scripts og makroer først lokaliseres i dit direktorie. Klik på Expand knappen for at se alle stierne se billedet.

5 PCB Editor Kom I Gang Guide Version 160 Side 5 af 19 iii. Har du scripts der viser menuer og dialogbokse under afspilningen kan dette slåes fra ved at indsætte scriptmode +i i begyndelsen af scriptet som er en ren tekst fil. e. viewpath angiver stien til forskellige visninger af printet som du selv kan definere (et view er en shortcut til en bestemt visning af printet, f.eks. af silketryk) i. Vi vil anbefale at du sætter stien til c:\cadence\setup\view ii. Bibehold de eksisterende stier f. wizard_template_path angiver stier til skabeloner der kan anvendes i forbindelse med de indbyggede board, footprint mv. wizards i. Vil vil anbefale at du sætter stien til c:\cadence\setup\template ii. Bibehold de eksisterende stier ( standard stierne ) 3. Vælg Design_paths Catagorien og indstil a. modulepath angiver stien til reuse blokke, dvs. hvor PCB Editoren skal lede efter blokke som skal genbruges fra tidligere designs. Bemærk at adgang til anvendelse af Design Reuse opnås med PCB Performance Option L eller højere i. Vi vil anbefale at du indstiller stien til c:\cadence\setup\module b. padpath angiver stien til padstack (ø definitionerne) i. Vi vil anbefale at du sætter stien til c:\cadence\setup\padstacks ii. Sørg for at dine egne stier står øverst og slet evt. andre henvisninger for at sikre at kun egne biblioteker anvendes c. psmpath angiver stien til package symboler (footprints), mechanical symboler (outlines), format symboler (titleblokke), flash symboler (thermal relief definitioner) i. vi vil anbefale at du sætter stien til c:\cadence\setup\symbols ii. Du kan evt vælge at lave flere henvisninger og underopdelinger således at de forskellige symbol typer placeres i separate direktorier iii. Sørg for at dine egne stier står øverst og slet evt. andre henvisninger for at sikre at kun egne biblioteker anvendes d. techpath angiver stien til teknologi filer (opsætning af lag og regler er nyt i OrCAD PCB Editor og Allegro PCB Editor L i release 16)

6 PCB Editor Kom I Gang Guide Version 160 Side 6 af 19 i. Vi vil anbefale at du sætter stien til c:\cadence\setup\techfiles 4. Vælg Display Catagorien og indstil a. display_drcfill angiver om DRC markeringer skal være udfyldte eller blot vises som et skelet. Sæt checkmark hvis du ønsker dem udfyldte. b. Display_nohilitefont angiver om objekter skal highlightes med en massiv farve eller om highlight foregår som en kombination af highlight farven og objektets originale farve. Sidst nævnte er default. Sæt checkmark hvis du ønsker massiv highlight. c. display_shapefill angiver vha. et tal hvor mange pixels der anvendes imellem linierne i et helt udfyldt kobber område samt andre shapes. Hvis tallet er 0 (nul) er der 0 pixels og området vil fremstå på skærmen som værende helt udfyldt. Angives 4 vil der være 4 pixels imellem hver streg som repræsenterer området og det vil fremstå som stribet og give bedre mulighed for at se andre objekter. Angiv det ønskede antal pixels. Det kan være en god ide at forsøge sig frem med nogle forskellige værdier. 5. Vælg File_management Catagorien og indstil a. ads_sdreport giver mulighed for at angive et under direktorie til rapporter i. vi vil anbefale at du sætter stien til reports b. ads_sdart giver mulighed for at angive et under direktorie til gerber data i. vi vil anbefale at du sætter stien til gerber 6. Vælg Input Catagorien og indstil a. no_zoom_to_object der gør at PCB Editoren ikke justerer på zoom level ved highlights og andre kommandoer.

7 PCB Editor Kom I Gang Guide Version 160 Side 7 af Vælg Misc Catagorien og indstil a. xsection_modern der betyder at der anvendes en nyere og opdateret stackup i forbindelse med angivelse af cross section (lag opbygning) 8. Vælg Shape Catagorien og indstil a. new_shape_fill_nt der giver den bedste visning af kobber arealer 9. Vælg UI Catagorien og indstil a. allegro_html der angiver at rapporter og show element funktionerne viser informationer i html format med hyperlink fra koordinater mv. b. pcb_cursor giver mulighed for at vælge cursor udseende i. Infinite giver en fuld skærms ii. pcb_cursor_angle giver mulighed for at angive af fuld skærms cursoren skal vises i f.eks. 45 graders vinkling, default er ortogonalt. 10. Vælg UI_paths. Herunder kan bla. angives stien til PCB Editorens menuer. Bemærk at rettelse i menu filerne kan være farligt. Hvis du ønsker at anvende den menu som findes med i zip filen hvor der er en Custom menu så skal du sætte en sti op til menuen. Bemærk desuden at menuerne er designet til Release Næste gang PCB Editoren startes vil der være en Custom menu umiddelbart til venstre for Help menuen. Fra menuen henvises til funktioner som er defineret som Skill programmer og for at anvende disse funktioner er du nød til at sætte PCB Editoren op til at kunne køre Skill programmer, du kan se mere herom senere i dette dokument. a. menupath angiver stien til menuerne i PCB Editoren. Sæt denne sti til c:\cadence\pcbenv\menu og sørg for at stien står øverst i listen. i. Alle udgaver af PCB Editoren peger på den samme menu fil kaldet allegro.men ii. Hvis der arbejdes med symboler (footprints) anvendes filen cbdsymbol.men 11. Vælg Z_early_adopters (bemærk denne catagori indeholder funktioner der ikke er 100% færdig testede) a. Vi vil anbefale dig at sætte check mark i datatips for at få små popup meddelelser omkring de objekter musen står over ved en given kommando. Manuel tilpasning af ENV filen Under den manuelle editering af ENV filen er det vigtigt at alle de ændringer du laver indsættes på det korrekte sted. Efter du har åbnet ENV filen i en tekst editor (helst wordpad eller lignende brug ikke notepad) vil du se at den indeholder nedenstående i toppen af filen.

8 PCB Editor Kom I Gang Guide Version 160 Side 8 af 19 Når du begynder at indsætte og redigere i env filen skal det ALTID ske i linien efter source.. og linien inden ### User Preferences Section. Sådan tilknytter du en tastaturknap til en funktion I PCB Editoren findes der en kommando prompt (console window) nederst på skærmen hvor kommandoer kan indtastes, derfor vil indtastning af et normalt bogstav på tastaturet ikke opfattes som shortcuts men blot som begyndelsen på indtastningen af en kommando. Derfor vil en kommando som angives som et normalt bogstav f.eks. R på tastaturet altid kræve at der efter tryk på R skal trykkes ENTER. Metoden til at omgå dette er at anvende følgende taster: Funktionstaster F1 -> F12 PgUp + PgDn End + Home Ins + Del Pile tasterne (Up, Left, Down, Right) Esc Alle ovenstående kan desuden kombineres med CTRL, ALT og SHIFT Almindelig taster kombineret med CTRL Herudover kan almindelige ord og enkelt tastatur tryk anvendes de kræver dog at du anvender funckey funktionen. Kommandoerne der anvendes ved tildeling af en funktion hedder alias og funckey. Syntaksen er hhv, alias name definition funckey name definition name angiver tastatur genvejen til kommandoen og definition fortæller hvad der skal udføres.

9 PCB Editor Kom I Gang Guide Version 160 Side 9 af 19 Typisk hedder første linie i ENV filen alias a alias hvilket betyder at a kan anvendes i stedet for alias. Forskellen på alias og funckey kan vises ved følgende eksempel Alias i zoom in betyder at tryk på i efterfulgt af ENTER vil foretage zoom in funktion Funckey i zoom in betyder at tryk på i straks vil resultere i en zoom in funktion Hvis du ønsker at din shortcut skal afspille et script eller en makro anvendes replay funktionen. Dvs. hvis du ønsker at anvende F12 til at afspille et script (color.scr) der sætter farverne i job filen skal du angive kommandoen alias F12 replay color og bemærk at det ikke er nødvendigt at angive fil ekstensionen. Kopiering af shortcuts fra medleveret fil til ENV filen Sammen med dette dokument findes en fil kaldet setup\org_env.txt og herfra kan du kopiere et sæt opsætninger af shortcuts til din egen env fil. Tabellen herunder forklarer de enkelte shortcuts og du kan selv vælge de relevante og kopiere dem til din egen env fil. Alle kommentarer i env filen skal angives med #. Der er i størst mulig udstrækning anvendt shortcuts som svarer til OrCAD Capture (Allegro Design Entry CIS) samt til OrCAD Layout. Shortcut Kommando i env fil Forklaring i funckey i zoom in Zoom in funktion - Svarer til i (zoom in i OrCAD Capture og Layout) o funckey o zoom out Zoom out funktion - Svarer til o (zoom out i OrCAD Capture og Layout) Shift+home funckey SHome zoom fit Zoom fit, tilpasser printet på skærmen r funckey r iangle 90 Roter 90 grader mod uret (angiv -90 for med uret) - Svarer til r (rotate i OrCAD Capture og Layout) Standard opsætning Pil højre for scroll til højre Standard opsætning Pil venstre for scroll til venstre Standard opsætning Pil op for scroll op Standard opsætning Pil ned for scroll ned z funckey z zoom points Zoom på område træk og hold musen nede - svarer til z (zoom area i OrCAD Layout) n funckey n next Tryk på n for next (højre mus pop up) Kan f.eks. anvendes til at afslutte en dangling bane og tage fat i den næste forbindelse der skal routes f funckey f pop finish F autorouter forbindelsen færdig - Svarer til f (finish route i OrCAD Layout) d funckey d done d afslutter den aktuelle kommando m funckey m pop mirror m spejlvender objekter til det modsatte lag - Svarer til t (opposite i OrCAD Layout) e funckey e pop route_from_target Vælg nyt udgangspunkt for routing af same forbindelse - svarer til e (exchange ends i OrCAD Layout) l funckey l fix Fixerer objekter så de ikke kan redigeres - svarer til fix/lock i OrCAD Layout w funckey w add connect Aktivere manuel routing funktionen - svarer til w (add wire i OrCAD Capture) s funckey s slide Aktiverer funktionen til at skubbe bane segmenter - Svarer til s (segment route i OrCAD Layout) p funckey p place manual Aktiverer placerings funktionen - svarer til p (place part i OrCAD Capture) t funckey t delay tune Anvendes til tuning af net med længde regler. Tilføjer ekstra længde udfra settings i Options kontrol panelet v funckey v pop bbdrill v indsætter via og skifter til alternate layer ctrl+z alias ~Z undo Undo (standard windows shortcut)

10 PCB Editor Kom I Gang Guide Version 160 Side 10 af 19 ctrl+y alias ~Y redo Redo (standard windows shortcut) F5 alias F5 redraw Refresh screen (standard windows shortcut) Del alias Del delete Tryk på Del knappen for at vælge Delete commando F12 alias F12 replay colors.scr Indstiller farverne til at være næsten tilsvarende OrCAD Layout Ctrl+t alias ~T toggle Skifter imellem om første routede segment er horisontalt eller vertikalt Alt+F1 alias AF1 helpcmd Alt+F1 viser hjælp omkring tilgængelig kommandoer. Kan også eksekverere Find samme kommando via Tools, Utilities, Keyboard commands Nye Release 16 funktioner på rulleknap på musen Det er i Release 16 muligt at tildele specielle funktioner til CTRL/SHIFT og CTRL+SHIFT og rulleknap. Nedenstående angiver vores forslag til shortcuts. SB (Scroll button): er rulleknappen på musen Shortcut Kommando i env fil Forklaring button Swheel_up subclass -+ button Swheel_down altsubclass -+ button Cwheel_up "roam y -$roaminc" button Cwheel_down "roam y $roaminc" button SCwheel_up "roam x -$roaminc" button SCwheel_down "roam x $roaminc" Shift+SB op Shift+SB ned Ctrl+SB op Ctrl+SB ned Shift+Ctrl+SB op Shift+Ctrl+SB ned Skift aktivt lag op Skift aktivt lag ned Flytter printet opad Flytter printet nedad Flytter printet til højre Flytter printet til venstre Shortcuts til Lagene i printet Hvis lag navnene er TOP, BOTTOM, LAYER2, LAYER3, LAYER4, LAYER5 anvendes nummer tasterne til at skifte lag med. Ret evt. nedenfor for at tilpasse til lag navnene i job og tilføj eventuelt ekstra shortcuts funckey 1 altsubclass TOP funckey 2 altsubclass BOTTOM funckey 3 altsubclass IS2 funckey 4 altsubclass GND funckey 5 altsubclass POWER funckey 6 altsubclass IS5 Nedenstående CTRL kombinationer ændrer Act layer til det pågældende. funckey ~1 subclass Top funckey ~2 subclass Bottom funckey ~3 subclass Layer2 funckey ~4 subclass Layer3 funckey ~5 subclass Layer4 funckey ~6 subclass Layer5

11 PCB Editor Kom I Gang Guide Version 160 Side 11 af 19 Forskellen mellem lokale og globale shortcuts De alias kommandoer eller tildelinger af shortcuts som foretages i PCB Editoren vil altid være tilstede idet PCB Editoren startes. Hvis du derimod anvender alias kommandoen i kommando vinduet i PCB Editoren så laver du en lokal shortcut der forsvinder i det øjeblik PCB Editoren lukkes ned. Oversigt over shortcuts/alias es og andre opsætninger Du kan altid få en oversigt over de aktuelle shortcuts/alias es ved at skrive alias i kommando linien og afslutte med ENTER, hvorefter en komplet liste vises på skærmen. Ønsker du en oversigt over opsætninger af stier og environment variabler kan du skrive set efterfulgt af ENTER hvorefter der vises en komplet liste i PCB Editoren. Skill programmer Skill programmer er en form for C-programmer der kan afvikles i PCB Editoren. Skill programmer kan afvikles i alle version af PCB Editoren. Hvis du selv ønsker at udvikle Skill programmer kræver det PCB Performance Option L eller højere. Skill programmer hedder.il til ekstension og er almindelige tekst filer, så du selv kan rette i dem. Bemærk at rettelser i Skill programmer sker for egen risiko ligesom Cadence ikke tilbyder support i forbindelse med Skill programmering. I online dokumentationen finder du flere oplysninger omkring Skill. Opsætning af PCB Editoren til Skill Sammen med dette dokument er et direktorie navngivet Skill til et direktorie kaldet f.eks. c:\cadence\setup\skill. Skill programmer hentes/loades via allegro.ilinit filen. Med dette dokument følger en allegro.ilinit fil der automatisk henter alle skill programmer i den angivne sti. allegro.ilinit filen skal kopieres til dit pcbenv direktorie (c:\cadence\pcbenv). Bemærk, at hvis du anvender andre stier end de anbefalede skal du med en tekst editor ændre i stien i første linie af allegro.ilinit således at den passer med dine direktorier. Hvis du downloader flere skill programmer fra f.eks. skal de blot kopieres ind i samme direktorie og de vil herefter blive loadet automatisk næste gang PCB Editoren startes.

12 PCB Editor Kom I Gang Guide Version 160 Side 12 af 19 Medleverede skill programmer i Custom menuen Bemærk at alle skill programmer leveres As is og dermed heller ikke er supporteret. Skill programmerne er downloadet fra sourcelink. Custom menuen indeholder henvisninger til de medleverede skill programmer. Det er altid en god idé at åbne skill programmet i en tekst editor før det køres første gang for at læse omkring forudsætninger og evt. begrænsninger. Herunder er en liste over funktionerne i Custom menuen. - Hvis du ønsker at kende kommando linie kommandoen på det enkelte skill program findes det typisk øverst eller allernederst i skill filen Menu valg Skill program Forklaring DRC Walk drc_walk.il Giver mulighed for at browse igennem alle DRC fejl i designet udfra DRC type, lag mv. Component Functions Align Symbol align_sym.il Juster komponenterne i forhold til hinanden. F.eks. at pin 1 skal sidde på samme x koordinat Component Functions find_component.il Find komponenter udfra en liste over reference Find component Component Functions Check for symbols in path Component Functions Compare two boards Component Functions Find by component height Component Functions Update Package Height Routing Functions Cut Clines by window Routing Functions Replace via by window Routing Functions Update via Manufacturing Rotate assy designators Manufacturing Auto balance Manufacturing Show comp height for printing Manufacturing Extract solderpaste info Manufacturing Silkscreen utilities Symbol_check.il Component_changes. il Height_check.il upd_fe_height.il Clinecut.il replace_update_via.il replace_update_via.il Assembly_text.il AutoBalancing.il Show_height solder_paste.il autosilkutils.il designators Checker om alle PCB Footprints i designet findes i de angivne psmpaths. Anvendes inden komponenterne placeres Sammenligner 2 boards mht. om der er komponenter der er tilføjet, slettet eller flyttet. PS: Anvend Tools Design Compare for en mere uddybende sammenligning. Alternativt kan Doctar anvendes til at checke 2 boards ring evt for Evalueringslicens. Find komponenter udfra deres højde. Avancerede kriterier såsom højere end eller ud fra placerings lag Replacer alle PACKAGE_HEIGHT_MAX property værdier med værdien i property HEIGHT fra diagramtegningsdelen. PCB Editoren anvender Package_height_max/min til detektion af højde overskridelser. Hvis Height anvendes mistes denne funktionalitet Vigtigt: Læs beskrivelsen i skill filen inden anvendelse Fjerner baner indenfor et givet vindue og kan derved nemt skabe plads til f.eks. en ny komponent Erstatter en via type med en anden indenfor et vindue Erstatter ved enkelt klik en via med den via type der sidst er angivet under replace via by window. (Det er altså et krav at replace via by window først er kørt ellers sker der intet) Roterer samtlige reference designatorer til læsbare retninger. Auto balancerer printet ved at placere kobber på lagene. PS: Manufacture Thieving har samme funktion Tænder for komponent højderne som tekster til udskrifts formal Udtrækker information omkring mængden af solder paste på printet til brug for montering Kører DRC på text, soldermask mv. udfra et sæt afstandskriterier mv. Kør programmet og tryk på Help for en uddybende forklaring

13 PCB Editor Kom I Gang Guide Version 160 Side 13 af 19 Manufacturing Rotate silk refdes Manufacturing Create XSection drawing Pick and place P n P backanno til Capture Pick and place Pick n place TOP Pick and place Pick n place BOTTOM Custom IDF Output - Special IDF out Custom IDF Output - Set Capture Height Property Custom IDF Output - Set Capture Height Property silk_refdes.il Create_XSection_Fig ure_tmpl.il pickdata.il pick_top.il pick_bot.il ns_idf.il Set_CaptureHeight_p roperty.scr set_led_property.sc r Roterer silkscreen reference designatorer Opretter en simple cross section tegning Opretter en backannoterings fil med pick and place data til Capture. Vigtigt: Læs beskrivelsen i skill filen inden anvendelse Laver en pick and place liste over komponenter på top laget. Vigtigt: Læs beskrivelsen i skill filen inden anvendelse Laver en pick and place liste over komponenter på bund laget. Vigtigt: Læs beskrivelsen i skill filen inden anvendelse Outputs IDF data der indeholder flere place_bounds med højde data. Læs header i ns_idf.il inden brug. Afvikles i et package symbol og opretter en property kaldet CaptureHeight, forventer at i klikker på den place_bound der skal have CAPTUREHEIGHT=TRUE. Bemærk i kan sætte denne property på flere place_bounds ved at afvikle scriptet igen. Ved at angive denne property fortæller I IDF programmet at højden på denne place_bound skal erstattes med højden der kommer via HEIGHT fra Capture. HEIGHT skal i Capture angives som 3.3mm uden mellemrum og med punktum som decimal separator. I skal desuden rette jeres allegro.cfg fil til således at den indeholder HEIGHT=YES i [ComponentDefinitionProperties] sektionen. Afvikles i et package symbol og opretter en property kaldet LED, forventer at I klikker på den place_bound der skal have LED=TRUE. Ved at angive denne property fortæller I IDF programmet at højden på denne placebound skal fratrækkes PCB tykkelsen inden den outputtes. Highlight padstack by type/drill highlight_padstack.il Highlighter pins og vias udfra padstack type eller hul størrelse Unit Conversion conv.il Unit konverter mellem mil og millimeter Grid settings grids.il Skift grid settings løbende via en nem dialog boks Set Origin Vc_SetOrigin.il Giver mulighed for at sætte nulpunkt i et print i center af en ø, center af via eller bruger defineret punkt Create Gerber Settings ns_gerber.il Generel gerber opsætning vær opmærksom på at denne ikke nødvendigvis passer på dine ønsker. Opsætning af output formater Når der skal oprettes gerber filer og drill filer kigger PCB Editoren i artpath stien for at se om der er nogle opsætninger af hvilken type gerber der skal genereres og ligeledes hvad formatet af drill filen skal være. For at anvende de opsætninger der er leveret med dokumentet her skal du kopiere filerne fra output folderen til det direktorie du har specificeret som artpath (c:\cadence\setup\output) Opsætning af Gerber format Opsætning af gerber formatet findes i en fil kaldet art_param.txt og med dette dokument ligger en standard opsætning til Gerber RS274X formatet. Hvis du ønsker at lave ændringer til dette kan det gøres på følgende vis 1. PCB Editoren skal være startet med en job fil (det kan evt. være et tomt job)

14 PCB Editor Kom I Gang Guide Version 160 Side 14 af I PCB Editoren vælges Manufacture, Artwork 3. I dialogboksen vælges fanebladet General Parameters hvor output formatet er specificeret. Herinde ændrer du til det ønskede format. 4. Luk herefter Artwork dialogboksen 5. Den nye art_param.txt fil er automatisk gemt i det direktorie som job filen ligger i således at en ændring i opsætningen ikke ødelægger den globale opsætning. Ønsker du at anvende de nye opsætninger som globale opsætninger i stedet skal du kopiere art_param.txt filen fra job direktoriet til din output folder (c:\cadence\setup\output) VIGTIGT: Når du er færdig med at lave artwork (gerber filer) er det altid meget vigtigt at checke viewlog filen der vil fortælle om der er nogen problemer under oprettelsen af gerber filerne. Bl.a. kan der her stå om det anvendte antal decimal og integer pladser er tilstrækkelige eller om det skal forøges. Opsætning af Drill format Opsætningen af drill filerne findes i en fil kaldet nc_param.txt og med dette dokument ligger en standard opsætning til drill filer. Hvis du ønsker at lave ændringer hertil skal du gøre følgende 1. PCB Editoren skal være startet med en job fil (det kan evt. være et tomt job) 2. I PCB Editoren vælges Manufacture, NC, Drill Parameters 3. I dialogboksen indstiller du formatet under Drill sektionen 4. Luk herefter NC Drill/Tape dialogboksen 5. Den nye nc_param.txt fil er automatisk gemt i det direktorie som job filen ligger i således at en ændring i opsætningen ikke ødelægger den globale opsætning. Ønsker du at anvende de nye opsætninger som globale opsætninger i stedet skal du kopiere nc_param.txt filen fra job direktoriet til din output folder (c:\cadence\setup\output) Oversættelse fra OrCAD Layout til PCB Editoren Denne oversætter leveres nu med PCB Editoren og kan findes i PCB Editoren under File, Import, OrCAD Layout 1. Angiv en input OrCAD Layout fil (.max). Translatoren oversætter en.max fil til en PCB Editor.brd fil som herefter er åbnet i PCB Editoren. Sådan eksporterer du footprints og padstacks fra en PCB Editor board fil Ud fra en PCB Editor board fil (.brd) kan du eksportere package symboler (footprints), padstacks mv.

15 PCB Editor Kom I Gang Guide Version 160 Side 15 af 19 Det gøres indefra PCB Editoren når du har job filen åben. Bemærk at de eksporterede data placeres i samme direktorie som job filen og at det derfor kan være en fordel at kopiere job filen til et midlertidigt direktorie under eksporten. 1. Åben job filen i PCB Editoren 2. Vælg File Export Libraries og sæt markeringer som vist på billedet hvilket betyder at alle former for symboler (se evt. beskrivelsen under opsætningen af design_paths i ENV sektionen) bliver eksporteret. 3. Klik på Export for at eksportere data ene. Nu genereres der padstacks samt symboler svarende til de i jobbet anvendte. 4. Kopier alle.pad filerne til dit ønskede padstack direktorie. Husk at det er en god ide at checke dem med Padstack Editoren, du kan evt. have et midlertidigt padstack direktorie hvor padstack ene ligger indtil de er godkendt og checket. 5. Kopier alle.dra og.*sm filerne til dit ønskede symbol direktorie. Husk at det er en god ide at checke dem med PCB Editoren, du kan evt. have et midlertidigt symbol direktorie hvor symbolerne ligger indtil de er godkendt og checket. Der findes metoder i PCB Editoren til at du kan arbejde med såvel checkede som midlertidige padstacks og symboler og herefter kan du senere skifte alle de midlertidige ud med checkede og samtidig se en liste over om der skulle være nogle midlertidige tilbage. Hvis du ønsker at kigge på denne mulighed så ring til vores support på eller send en til for at få en snak omkring emnet. Typiske ting der skal rettes efter oversættelse fra Layout til PCB Editoren Når jobbet er oversat fra Layout til PCB Editoren er det en god ide at checke det igennem. Typisk er det nødvendigt at opdatere alle shapes (copper pours) og det gøres som følger 1. Vælg Shape, Global Dynamic Param 2. Under Void Controls angives gerber data formatet skal typisk sættes til Gerber RS274X 3. Vælg Shape, Change Shape Type 4. Klik nu på alle shapes for at få dem konverteret til Dynamic shapes.

16 PCB Editor Kom I Gang Guide Version 160 Side 16 af 19 Generelle retningslinier, gode tips og information Sti og fil navne i PCB Editoren Sti og filnavne må ikke indeholde mellemrum, æ, ø, å, *,?, -, /, \, & mv. Vi vil desuden anbefale at der kun anvendes standard karakterer kombineret med underscore. PCB Editoren footprints/package Symbols I PCB Editoren hedder et footprint et Package Symbol og det består i realiteten af 2 filer 1. footprint.dra er filen der kan editeres. Den åbnes med PCB Editoren ved a. File, Open b. Indstil Fil Type filteret til Symbol drawing name (.dra) og åbn filen 2. footprint.psm er den kompilerede udgave af footprintet. For at lave en.psm fil udfra en.dra fil vælges File, Create Symbol PCB Editoren padstacks I PCB Editoren er hver padstack en separat fil med ekstension.pad. Padstacks redigeres med Padstack Editoren som startes ved Programmer Cadence SPB 16.x/ OrCAD 16.x PCB Editor Utilities/ OrCAD PCB Editor Utilities Padstack Editor Capture parts PCB Editoren footprints Antallet af pins/ben i Capture og PCB Editoren skal matche hinanden. Placer pins af typen mechanical for at få ekstra pins på footprintet (package symbolet). Hvis et mekanisk ben skal tilsluttes til et net skal benet ikke være af typen mechanical, men derimod en alm. pin/ben Capture parts PCB Editoren footprints I Capture skal alle reference designatorer være med store bogstaver. PCB Editoren accepterer ikke små bogstaver i Reference designatorer. Tilladte bogstaver i reference designatorer er A-Z og 0-9 PCB Editoren pick and place Kan genereres med File, Export Placement Hvis ikke det body center som beregnes automatisk er godt nok skal brugeren selv definere et body center eller alternativt definere komponenten som om Symbol Origin er pick and place punktet.

17 PCB Editor Kom I Gang Guide Version 160 Side 17 af 19 Sådan definerer du et body_center på dine package symboler (footprints) I PCB Editoren skal du have package symbolet (.dra) åbent hvorefter du gør følgende 1. Vælg Add, Text 2. I Kontrol panelet til højre i PCB Editoren vælges fanebladet Options 3. Sæt Class=PACKAGE GEOMETRY og Subclass=BODY_CENTER 4. Nu skal du angive koordinaterne på nul punktet og det kan gores på 2 metoder a. Skriv i kommando linien x xkoordinat ykoordinat f.eks. x 0 0 for at placere i (0,0) b. Lokaliser koordinatet med muse cursoren og klik for indsættelse 5. Efter valg af koordinat skriver du p og trykke højre museknap og vælger Done (F4) 6. Gem.dra filen 7. Lav et kompileret package symbol (.psm) med File, Create Symbol Hvis ikke BODY_CENTER defineres af brugeren beregner PCB Editoren selv Body_Center som centret af PLACE_BOUND_TOP og benytter dette punkt for placement. Der kan desuden genereres filer til Extracat kommandoen som er en dos kommando der anvender en tekst fil med kommandoer Kommandoen køres som Extracat boardnavn.brd kommandofil.txt outputfilnavn.txt Kommandofilen kan f.eks. navngives "place_top.txt" og kunne se ud som herunder COMPONENT REFDES_SORT REFDES SYM_X SYM_Y SYM_ROTATE SYM_MIRROR = NO Angiver at der skal udtages data for komponenter Data skal sorteres efter reference designator Reference designator Partens x koordinat Partens y koordinat Partens rotation Parten må ikke være spejlvendt (dvs. den skal sidde på toplaget) Capture PCB Editoren properties Se endvidere dokumentet installations direktorie\doc\propref\propreftoc.html eller profprep.pdf (PCB Systems Properties Reference) for information omkring properties i PCB Editoren 1. Alle komponenter skal have følgende properties Property navn Værdi Obligatorisk PCB Footprint Navnet på package symbol (footprint) der skal anvendes i PCB JA Editoren f.eks CLASS IO, IC eller DISCRETE letter komponent placering og NEJ opsætning af SpecctraQuest komponent modeller tildeles automatisk til IO og DISCRETE ALT_SYMBOLS Angiver alternative package symboler til PCB Editoren f.eks. en NEJ BGA med og en uden pin escapes (fanout) Se manualen for syntaks. Disse properties kan overføres fra en database i forbindelse med Capture CIS Netliste fra Capture til PCB Editoren : Opsætnings fil allegro.cfg Filen indeholder 3 sektioner [ComponentDefinitionProps] Her står hvilke component definitions properties der skal overføres til PCB Editoren PART_NUMBER=YES

18 PCB Editor Kom I Gang Guide Version 160 Side 18 af 19 - Betyder at PART_NUMBER læses som property i Capture og overføres til PCB Editoren. - Hvis ikke propertien skal overføres skal den slettes fra allegro.cfg filen. - Skal f.eks propertien varenummer fra Capture overføres som PART_NUMBER skrives i stedet o Varenummer = PART_NUMBER [ComponentInstanceProps] [Net Props] Revisionshistorie Revision Historik Version 2 ( ) Opdateret menu fil til PSD 15.1 Opdateret allegro.ilinit til automatisk at loade alle Skill filer i skill direktoriet Opdateret med funckey beskrivelse Slettet afsnit omkring scripts til lag skifte. Dette kan foretages med + og i PSD15.1 Version 152 Version 152 ( ) Version 152 ( ) Opdateret revision til at følge release nummer. Desuden erstattet stier til relevant release. Opdateret menu fil til at anvende 15.2 menuen. Ændret på settings for artpath og ncdpath Ændret tekst til clippath (File, Export/Import subdrawings er nu inkluderet i alle PCB Editoren versioner) Ny opdateret OrCAD Layout til PCB Editoren translator. Oversætter bla. farve opsætningerne og jobbet oversættes til version 15.2 format. Desuden flere shortcut definitioner til env filen samt beskrivelser af af genvejene. Det er beskrevet i afsnittet Kopiering af shortcuts fra medleveret fil til ENV filen Version 155 ( ) Opdateret til version nye menufiler - ny variabel til styring af env filen med opsætninger - nyeste ændringer er vist med blå skrift Version 155 ( ) Version ( ) Opdateret insert into env.txt - funckey med lille f og ikke F - Ændret pile tasterne til deres standard instilling (autoscroll) Opdateret dette dokument med - Opdateret env fil beskrivelse - Tilføjet. og.. i clippath - Menupath tilføjelse - Tilføjelse under scriptpath omkring visning af menuer og dialoger ved afspilning af scripts

19 PCB Editor Kom I Gang Guide Version 160 Side 19 af 19 Version ( ) Version 15.7 Version 16.0 Version Under lag shortcuts er tilføjet shortcuts for act layer - Nyt afsnit omkring custom menuen og skill programmerne i denne - nyeste ændringer er vist med blå skrift Opdateret dokument med - nye templates til millimeter design Notationen er ændret til generelt at omfatte PCB Editor der er inkluderet i såvel Allegro PCB løsningerne som i OrCAD PCB Designer løsningen. Generelt store ændringer til stier, anbefalinger mv. for at tilpasse dette til opsætningerne i afsnittet Den hurtige standard opsætning 1. Tilrettet techpath til også at gælde for OrCAD PCB Editor og Allegro PCB Editor L. Teknologifiler er ny funktionalitet i disse 2 version i Release Oversættelse fra OrCAD Layout til PCB Editoren er nu integreret ind i PCB Editoren via File, Import, OrCAD Layout 3. Nye rulleknap funktioner beskrevet 4. Nyt menu punkt omkring speciel IDF output funktionalitet. Eneste ændring er opdaterede menu filer. Dette setup kan endnu ikke anvendes til OrCAD produkter.

Indholdsfortegnelse. Øvelse 1 Capture:... 2 Oprettelse af projekt til simulering samt navigering i projektet... 2

Indholdsfortegnelse. Øvelse 1 Capture:... 2 Oprettelse af projekt til simulering samt navigering i projektet... 2 Indholdsfortegnelse Øvelse 1 Capture:... 2 Oprettelse af projekt til simulering samt navigering i projektet... 2 Øvelse 2:... 8 Opsætning og kørsel af bias punkt og DC simuleringer... 8 Øvelse 3:... 14

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

INSTALLERING AF RSLOGIX 500...1 Introduktion...1 System krav...1 Hardware krav...1 Software krav...1 Aktivering (nøgle)...2 Installering af RSLinx

INSTALLERING AF RSLOGIX 500...1 Introduktion...1 System krav...1 Hardware krav...1 Software krav...1 Aktivering (nøgle)...2 Installering af RSLinx 0 INSTALLERING AF RSLOGIX 500...1 Introduktion...1 System krav...1 Hardware krav...1 Software krav...1 Aktivering (nøgle)...2 Installering af RSLinx Lite software...2 Installering og aktivering af RSLogix

Læs mere

sitecore CONTENT MANAGER

sitecore CONTENT MANAGER sitecore CONTENT MANAGER Brugervejledning 4.2 Copyright SiteCore A/S 1 2 Indholdsfortegnelse 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Læsevejledning....................................................5

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

DeskTopSurvey 4.2 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 4.2 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 4.2 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

DeskTopSurvey 2.5. Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 2.5. Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 2.5 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

DESIGN-PARTNER VEJLEDNING. af Vivian Høxbro. og Jubbe Netterstrøm

DESIGN-PARTNER VEJLEDNING. af Vivian Høxbro. og Jubbe Netterstrøm DESIGN-PARTNER VEJLEDNING af Vivian Høxbro og Jubbe Netterstrøm FORORD 29. april 2014 Design-Partner er udviklet med specielt henblik på den professionelle strikdesigner. Ved hjælp af Design-Partner er

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE

BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE Til Forsyningsvirksomheder i Danmark Dokumenttype Brugervejledning Dato Oktober 2014 BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE Revision 06 Dato 2014-10-01 Udarbejdet af JNN

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Oprettelse af Titelblok i Capture og Capture CIS

Oprettelse af Titelblok i Capture og Capture CIS e-service Titelblok i OrCAD Capture og Capture CIS Side 1 af 11 Oprettelse af Titelblok i Capture og Capture CIS Note skrevet af : Nordcad Systems Technical Support Revision : April 2003, Release 14.2/9.2.3,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE

BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE Til Forsyningsvirksomheder i Danmark Dokumenttype Brugervejledning Dato Maj 2015 BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE Revision 06 Dato 2015-05-19 Udarbejdet af JNN Kontrolleret

Læs mere

FrontPage 2003 - kom godt i gang Vejledning i fremstilling af digitale undervisningsmidler på nettet

FrontPage 2003 - kom godt i gang Vejledning i fremstilling af digitale undervisningsmidler på nettet FrontPage 2003 - kom godt i gang Vejledning i fremstilling af digitale undervisningsmidler på nettet UNI C august 2007, version 0.8 Side 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Definitioner...3 Webstedets

Læs mere

Pris: 149 kr. ex. moms. Version 7.0. InternetService A/S. Side 1 af 63

Pris: 149 kr. ex. moms. Version 7.0. InternetService A/S. Side 1 af 63 Version 7.0 InternetService A/S Pris: 149 kr. ex. moms Side 1 af 63 InternetService A/S // Jernbanegade 23 B // Postboks 621 // DK 4000 Roskilde // T: 7027 8910 // F: 7027 8911 // CVR: 2522 2369 Indeks

Læs mere

DEL 1. 1/1-2013 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC

DEL 1. 1/1-2013 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC DEL 1 1/1-2013 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC INDHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 FORORD... 7 UDERSTØTTELSE AF UNICODE... 10 OVERBLIK OVER MANUALEN...13 KOM HURTIGT I GANG...

Læs mere

BRUGER MANUAL : Version 2.4

BRUGER MANUAL : Version 2.4 BRUGER MANUAL : Version 2.4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Installation af MyTobii 5 2.1 Montering og installation af MyTobii P10 5 2.2 Installation

Læs mere

Orcad Layout kørekort. REV. 1.

Orcad Layout kørekort. REV. 1. Orcad Layout kørekort. REV. 1. Denne guide er skrevet af Carsten Strand fra IHA. Guiden er tænkt som en hjælp til dig der står overfor opgaven at skulle lave et print. Orcad Layout er et omfattende værktøj

Læs mere

PROJEKT GENERATOR. 1/1-2014 Kopiering kun tilladt med skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC

PROJEKT GENERATOR. 1/1-2014 Kopiering kun tilladt med skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC PROJEKT GENERATOR 1/1-2014 Kopiering kun tilladt med skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 5 ANDRE MANUALER.......................................... 5 GENERÉR OG OPDATÉR

Læs mere

9. Model- og Layoutmiljø

9. Model- og Layoutmiljø 9. Model- og Layoutmiljø I dette kapitel skal du lære at bruge din plotter/printer til at få din tegning overført til papir. Kommandoer til udarbejdelse af en tegning MSPACE gør det muligt fra Layoutmiljøet

Læs mere

AutoCAD 2011. 2D Grundbog 1. udgave 1. oplag

AutoCAD 2011. 2D Grundbog 1. udgave 1. oplag AutoCAD 2011 2D Grundbog 1. udgave 1. oplag Frede Uhrskov AutoCAD 2011 Indledning AutoCAD 2011-2D Grundbog 1. Udgave, 1. Oplag 2010 ISBN 9788792268-34-1 Copyright 2010 Forlaget Uhrskov Forfatter: Frede

Læs mere

Using Sitecore 5.3. An End-User s Guide to Using and Administrating Sitecore

Using Sitecore 5.3. An End-User s Guide to Using and Administrating Sitecore Using Sitecore 5.3 An End-User s Guide to Using and Administrating Sitecore Author: Sitecore Corporation Date: March 8, 2007 Release: Revision 1.1 Language: Danish Sitecore is a registered trademark. All

Læs mere

Brugermanual 1.1 Netpub. Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk

Brugermanual 1.1 Netpub. Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk Brugermanual 1.1 Netpub Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til Netpub... 6 1.1. Om brugermanualen... 7 1.2. Sådan arbejder Netpub.... 7 1.3. Kom godt i gang

Læs mere

Sådan designes et brev fra bunden... 51 Definition af adressat... 54 Definition af en dato... 58 Definition af brødtekst...

Sådan designes et brev fra bunden... 51 Definition af adressat... 54 Definition af en dato... 58 Definition af brødtekst... Indholdsfortegnelse 1. INTRO... 3 2. SÅDAN KOMMER DU HURTIGT I GANG MED PROGRAMMET... 3 Fanebladet De Unge... 6 Sådan opretter du en ung... 6 Fanebladet Steder... 7 Fanebladet Placeringskategorier... 8

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

Arbejd videre med statistik

Arbejd videre med statistik Danmarks Statistik databanker@dst.dk Arbejd videre med statistik Vejledning i PC-AXIS og Statistikbanken Danmarks Statistik juni 2003 1 www.dst.dk www.statistikbanken.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

DEL 2. 1/1-2013 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC

DEL 2. 1/1-2013 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC DEL 2 1/1-2013 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC INDHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 FORORD... 7 UDERSTØTTELSE AF UNICODE... 10 OVERBLIK OVER MANUALEN...13 KOM HURTIGT I GANG...

Læs mere

1.0 Velkommen til manualen for Editor 1. 1.1.1 Editorens typiske udseende 1. 1.1.2 HTML-kode 1. 1.1.3 Generelle funktioner og deres ikoner 2

1.0 Velkommen til manualen for Editor 1. 1.1.1 Editorens typiske udseende 1. 1.1.2 HTML-kode 1. 1.1.3 Generelle funktioner og deres ikoner 2 1.0 Velkommen til manualen for Editor 1 1.1 Editoren 1 1.1.1 Editorens typiske udseende 1 1.1.2 HTML-kode 1 1.1.3 Generelle funktioner og deres ikoner 2 1.2 Værktøjslinjer 2 1.3 Ikoner 2 1.3.1 Liste over

Læs mere

Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner.

Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner. Konventioner Forklaring til benyttede grafiske konventioner. Dette er en note som giver baggrunds information, eller yderligere information om det specifikke emne. Dette er en advarsel om at behandle dette

Læs mere

Microsoft Excel XP - Makroer med VBA

Microsoft Excel XP - Makroer med VBA Microsoft Excel XP - Makroer med VBA Microsoft Excel XP - Makroer med VBA Microsoft Excel XP - Makroer med VBA til Windows 9x / Windows NT / Windows 2000 / Windows XP. Version: 2002 Copyright 2003 by F.M.T.

Læs mere