Spørgsmålstypen ændres eller oprettes via SYSTEM -> Moduler -> Journalmakroer -> Spørgsmål til journalmakroer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmålstypen ændres eller oprettes via SYSTEM -> Moduler -> Journalmakroer -> Spørgsmål til journalmakroer."

Transkript

1 Ændringsliste ( ) Manglende behandler i autopåmindelser via indkald I enkelte tilfælde blev der ikke skrevet behandler i autopåmindelser, der var booket via indkald. Dette er nu rettet ( ) Flettekoden [OVERSLAG_PATTOTAL-DANTOTAL] Var altid tom ved udskrivning af overslag. Dette er nu rettet. Påmindelser med saldo Påmindelser medtages nu i indkald, selvom de har saldo, og selvom der er flueben i "Patienter med forfaldne regninger medtages ikke" ( ) Journalisering af Ved afsendelse af s ud fra en søgeliste kunne de ikke journaliseres. Dette er nu rettet ( ) Flytning af markerede linier Funktionen til at flytte markerede linier fra behandlingsplanen til journalen virkede ikke. Dette er nu rettet. Produceretliste Udskriften af produceretlisten virkede ikke, hvis de nye kolonner var sat til 0 cm. Dette er nu rettet ( ) Almindelig parodontalbehandling DentalSuite fejlede, hvis almindelig parodontalbehandling var det første, der blev skrevet ind i en helt ny journal. Dette er nu rettet. Kædet aftaler Ved udeblivelse på aftale i kædet aftale, blev evt. aflyste efterfølgende aftaler ikke journaliseret. I stedet blev der journaliseret en forkert aftale på dags dato. Dette er nu rettet. Titel på dage i aftalebogen Titlen på en dag i aftalebogen blev i visse tilfælde ikke tegnet korrekt. Dette er nu rettet ( ) Afdragsordninger DentalSuite fejlede ved udskrivning af afdragsordninger. Dette er nu rettet ( ) Udvidet prisfelt Det er nu muligt at benytte et udvidet prisfelt i makroer, således at man kan specificere antal og pris på ydelsesniveau. Til dette formål er der oprettet en ny spørgsmålstype, der hedder Pris med ydelsespriser, som kan enten erstatte PRIS= i spørgsmål Pris, eller der kan oprettes et nyt spørgsmål, som kan indsættes i de makroer, hvor man ønsker at benytte det udvidede prisfelt.

2 Hvis du har sat trimningen så du viser priser i journalen og samtidig anvender udvidet prisfelt vil en pris der er ændret ud fra standardprisen, være rød, og den skrives ikke længere i kontinuationsteksten. Hvis du ikke viser priser i journalen, men anvender Udvidet prisfelt, vil den gamle PRIS= være erstattet af Fripris=. Spørgsmålstypen ændres eller oprettes via SYSTEM -> Moduler -> Journalmakroer -> Spørgsmål til journalmakroer. Når du benytter typen Pris med ydelsespriser, vil du få vist 3 nye knapper i makroen, på samme linie som Pris. De tre knapper hedder Vis ydelsespriser, Hent standardpris og Fordel Sum.

3 Knappen Vis ydelsespriser giver dig mulighed for specificere priserne på den enkelte ydelse samt ændre i antallet. Knappen Hent standard henter standardprisen for behandlingen fra ydelseskartoteket, og kan bruges hvis du har rettet prisen forkert, og gerne vil have de oprindelige priser igen. Knappen Fordel sum giver dig mulighed for at fordele den pris du har indtastet i makroen, ud fra en ligelig fordeling eller en procentvis fordeling. Breve og behandlingsplan Breve, der er tilknyttet journalkoder vises ikke længere i behandlingsplanen, men først når journalkoden flyttes til journalen. Sygesikringsopgørelse Det er muligt at genudskrive sygesikringsopgørelse for en måned via: F7:Regning -> Funktioner -> Sygesikring -> Genindberet til sygesikringen - > Marker perioden du ønsker at udskrive opgørelsen for, og klik på knappen Udskriv opgørelse. Bloktider Det er muligt af skrive en tekst til en bloktid i aftalebogen. Sættes op via F3:Aftalebog -> Funktioner -> Åben/Lukke dage -> Andre ændringer på åben/lukke dage. Her vælges den behandler samt dag du ønsker at sætte en blok tid på, og i feltet yderst til højre indsættes teksten for henholdsvis Blok 1, Blok 2 og Blok 3. Det samme kan gøres for Booking 1, Booking 2 og Booking 3. Teksten kan maksimalt være på 31 tegn.

4 Placering af makrodialogboks Der er tilføjet en trimning under journalen, "Husk makrodialogernes position", som gør at journalen husker positionen på makrodialogboksen pr. layout (pr. bruger). Positionen huskes individuelt for hver makro. Det vil sige at, hvis du placerer en makro i f.eks. højre side af skærmen, huskes denne position næste gang du bruger den samme makro. Hvis du ønsker at benytte denne mulighed kan tilpasse trimningen under: (Systemfaneblad -> Regnskab og firmakartotek -> Trimning -> Brugertrimning -> Journal -> Husk makrodialogernes position [J/N]). s med frit layout Det er nu muligt at lave i HTML format (mail med billeder og formatering af tekst) i DentalSuite til brug ved Send s ud fra søgning fra F4:Patient -> Søgning. For at kunne benytte denne funktion skal du først oprette den ønskede under Udskrifter -> Tilpas brevskabeloner fra F4:Patient. I brevdialogboksen klikkes på knappen Ny, og der sættes markering i HTML. Når en er oprettet dobbeltklikkes på skabelonen, hvorefter du har mulighed for at tilføje tekst, og billeder. Vær dog opmærksom på, at de billeder du benytter skal fylde minimalt, da det ellers kan give problemer for både dig som afsender, og dine patienter som modtager en. Når du skal gemme de ændringer du har foretaget dig i skabelonen skal du klikke på ikonet af en diskette øverst i venstre hjørne. Du kan benytte de samme flettekoder, som du kan benytte i almindelige standardbreve. Periodetekst Du kan også oprette tekster som skal sætte på breve inden for bestemte datointervaller. Teksterne sættes op pr. behandler, og kan derefter indsættes i standardbreve og/eller i bundteksten i personalekartoteket, og vil derefter blive indsat i det interval, der angivet i fra og til dato. Hvis man har lavet en periodetekst, og sat flueben i 1, så vil den flettekode, der skal indsættes de steder man ønsker at benytte teksten hedde [PERIODETEKST1]. Du opretter periodetekster fra SYSTEM -> Basisopsætning -> Periodetekstkartotek.

5 Standardtekster til SMS og interne beskeder Det er muligt at vælge standardbeskeder fra dialogen til afsendelse af SMS'er, og til interne beskeder. Standardbeskederne bliver gemt samme sted som de interne beskeder (CTRL+Z), så hvis begge funktioner benyttes, vil det være en god ide, at skrive for eksempel SMS: foran titlen på alle SMS beskederne, og Intern: foran titlen på alle interne beskeder. Opdatering af danmarks-takster Opdatering af taksterne fra sygeforsikring danmark har nu fået sin egen knap til opdateringen, så denne opdatering fungere selvstændigt, og ikke optræder sammen med den normale honorarregulering. (SYSTEM -> Moduler -> Journal -> Ydelser).

6 Honorarregulering (Tandplejer ejer) Der er tilføjet et ekstra flueben i ydelseskartoteket. "Ej honorarregulering". Når der er sat kryds i denne boks, så honorarreguleres patientandelen for ydelseskoden ikke. Dette skal benyttes på de klinikker, hvor der er selvstændige tandplejere, og som har fripris på nogle af de ydelser, der er overenskomstbestemt for tandlæger, men ikke tandplejere. (SYSTEM -> Moduler -> Journal -> Ydelser). Annullering af regning Ved annullering af regninger bliver Behandling Start og Slut datoer nu bibeholdt. De enkelte regningslinjers dato bliver også bibeholdt.

7 Debitorliste For udskrivning af Debitorliste er det nu muligt at vælge Export til Excel XML. Gælder kun for Normal Debitorliste (Ctrl+D). Bogføring Det valgte firma i F8:Bogføring kan huskes, selvom man har været i et andet firma i for eksempel F7:Regning. Trimningen kun relevant for klinikker med flere firmaer, og ligger under: Systemfaneblad -> Regnskab og firmakartotek -> Trimning -> Brugertrimning -> Bogføring -> Valgt firma huskes. Derudover er der tilføjet 3 nye genvejstaster til indlæsning af posteringer. Ctrl+I - via bilagsnummer Ctrl+R - via regningsnummer Ctrl+T - via tekst Patientbreve fra søgning Patientbreve, der er udskrevet vi søgning fra F4:Patient -> Udskrifter -> Patientbreve bliver nu journaliseret, hvis Trimningen er defineret under Systemfaneblad -> Regnskab og firmakartotek -> Trimning -> Brugertrimning -> Autojournalisering -> Udskrivning af patientbrev journaliseres med.

8 Acontosaldo Det er nu muligt at få vist acontosaldo i journalen. Hvis du ønsker at gøre brug af denne mulighed, så skal det sættes op i trimningen. Systemfaneblad -> Regnskab og firmakartotek -> Trimning -> Brugertrimning -> Journal -> Vis aconto i journalen. Sundhedsdata og over eller under 15 tænder Implantater tæller nu som almindelige tænder i sammentællingen i dialogen til at sætte sundhedsdata. Standardpatient Der kan nu sættes autopåmind på standardpatienten (010101/000) uden angivelse af telefonnummer eller . Produceretlisten Produceretliste-udskriften har fået tilføjet to kolonner: Beløb (Patient) og Beløb (Sygesikring), så det er muligt at se fordelingen af det samlede beløb. Det er nu muligt at lave en produceretliste ud fra kategori-feltet fra F4:Patient. Du skal selv indtaste kategorien, da det muligt at indtaste flere kategorier som søgekriterium adskilt af semikolon. Journallayout Det er nu muligt at tilføje næste indkald/aftale som et nyt layoutelement i journalmodulet under layoutopsætning. Dette viser: forventet indkald, næste aftaletid samt interval. Du kan tilføje dette til et journallayout via F5:Journal -> Rediger -> Vedligehold layouts. Advarsler Der er indført en advarsel på almindelig parodontalbehandling, hvis den udføres inden for 6 måneder siden sidste almindelig parodontalbehandling. Der advares nu om RDU, årsydelse og almindelig parodontalbehandling inden for 6 og 12 måneder inden makrodialogboksen og journalindtastningsdialogboksen lukkes. Patientsøgning (1/2 eller F12) Nu kan der søges på EAN-numre via dialogboksen Patientsøgning. Der skal sættes et udråbstegn foran det EAN-nummer der ønskes at søge efter. Seneste R/Å på F4:patientforsiden Nu rettes datoen i feltet "Seneste R/Å" på patientforsiden, når man sletter den seneste RDU/årsydelse i journalen. Besked om årsskifte Du vil fremover modtage besked om, at det er tid til at foretage årsskifte via en dialogboks i DentalSuite, og derfor sender vi ikke længere besked ud med posten. På 14. dagen inden det aktive regnskabsår løber ud, vises en dialogboks med en påmindelse om årsskifte på den PC, hvor DentalSuite startes først op om morgenen. Hvis DentalSuite ikke startes op på 14. dagen, så vises påmindelsen næste gang DentalSuite startes. I dialogen vises vejledningsbrevet, vi plejer at sende ud til dig.

9 Fra dialogen kan man vælge at udskrive brevet. Brevet kan også udskrives fra Systemfanebladet under Regnskabs- og firmakartoteker->årsskifte->udskriv årsskiftevejledning. Fra 5 dage inden årsskifte skal foretages, vises påmindelsen hver dag indtil årsskiftet er foretaget. Afsendelse af SMS via patientsøgning fra F4:Patientforsiden Det er nu muligt at sende SMS ud fra en patientsøgeliste. Menupunktet "Send SMS ud fra søgning" ligger på F4:Patientforsiden under menuen "Søgning". For at kunne benytte denne funktion skal du først oprette den ønskede tekst under Udskrifter -> Tilpas brevskabeloner. Journaludskrift I forbindelse med udskrivning af journal er Fuld journal (med historik) nu forvalgt efter ønske fra tandlægeforeningen. Aflysning, afbud, udeblivelse Ved markering af udeblivelse, aflysning eller afbud på den sidste aftale i en kædet aftalerække, blev du fejlagtigt spurgt om du ønskede at aflyse de resterende aftaler i kæden. Dette er nu rettet. Romexis panorama Hvis du benytter DentalSuite til at tage panorama billeder via Romexis (DIDAPI), gemmes oplysninger om strøm, spænding og tid nu. Disse informationer kan ses ved at trykke på knappen "Romexis info" i dialogboksen, som viser information om bilag. Statistik Statistikberegning for af udnyttelse af åbne/lukketider, fungerer nu også på dags dato.

10 Journalisering af patientbreve Patientbreve, der sendes via mail journaliseres nu selvom man har valgt at skjule de sidste 4 cifre. PA-historik og skema Nu er ekstraherede tænder fjernet fra tanddiagram med pochetal på journaludskriften. Desuden er ekstraherede tænder fjernet i PA-historikken fra det tidspunkt hvor tanden blev trukket ud. Det er ikke længere muligt at vælge skrifttype for PA-skemaer i udskriftsopsætningen. Skrifttypen er fremover låst til "Courier New", for at undgå layoutproblemer. Afdrag Det er nu muligt at få autojournaliseret udskrivning af afdragsordninger. Hvis du ønsker at gøre brug af denne mulighed, så skal det sættes op i trimningen. Systemfaneblad -> Regnskab og firmakartotek -> Trimning -> Brugertrimning -> Autojournalisering -> og Systemfaneblad -> Regnskab og firmakartotek -> Trimning -> Brugertrimning -> Vælg firma -> Autojournalisering -> Udskrivning af afdragsordninger journaliseres med. Risiko Det er nu muligt at tegne risiko på implantater og proteser ( ) Journallayout Det er nu muligt at tilføje patientnotefeltet (det som normalt findes på patientforsiden), som et nyt layoutelement i journalmodulet under layoutopsætning. Du kan tilføje dette til et journallayout via F5:Journal -> Rediger -> Vedligehold layouts. Interne beskeder (CTRL+Z) Der er ændret i måden interne beskeder vises. Når du modtager en ny besked, vises den nu i en liste, sammen med øvrige ulæste beskeder, i kronologisk orden med dato og tidsangivelse. Den sidst ankomne vises øverst. Når du venstreklikker på en besked fjernes den fra listen og er nu markeret som læst. Hvis du højreklikker et sted på listen, skjules hele listen. Og alle beskeder bevarer deres status som ulæste. Hvis du ønsker at besvare en besked skal du venstreklikke på knappen Besvar Der er tilføjet tre nye trimninger under SYSTEM -> Regnskabs- og firmakartotek -> Brugertrimninger -> Generelt: "Ved modtagelse af beskeder vis max N beskeder", angiver hvor mange beskeder, der maksimalt skal vises i listen. "Ved modtagelse af beskeder vis på følgende X-Position", angiver X-pos på skærmen for visning af listen, tilsvarende for Y-position. Jo lavere x værdi jo længere til venstre vil beskeden fremkomme. Jo højere y værdi jo længere nede på skærmen vil beskeden.

11 Der er tilføjet et menupunkt under Fil-menuen i samtlige moduler: "Ulæste beskeder...". Dette menupunkt viser en dialog med alle ulæste beskeder for brugeren. Kædet aftale Når der meldes udeblivelse/afbud/aflysning på en aftale i en kædeaftale, spørges du nu, om du har lyst til at aflyse alle efterfølgende aftaler i kæden. Til brug for journalisering, vil der som følge heraf, vises to dialogbokse. En til journaliseringen af udeblivelsen eller afbudet, og derefter en til journalisering af aflysningerne for de efterfølgende tider. Hvis en aftale aflyses, vises kun en journaliseringsdialogboks med samtlige aflyste aftaler. Status Symbol for rodbehandlings R og Apikal opklaring! i tanddiagrammet blev vist, selvom der efterfølgende var foretaget for eksempel extraktion og implantat. Dette er nu rettet. Rykker Når der oprettes en aftale på en arkiveret patient sættes "Skal rykkes" nu til 'J'. Patientliste Det er nu muligt at oprette skabeloner til patientsøgning, der kan benyttes, hvis du ofte laver de samme søgninger. Under F4:Patient -> Søgning -> Definer patientliste eller F4:Patient -> Udskrifter -> Definer patientliste er der tilføjet 3 nye knapper NY, Opdater og Slet samt en faldned-menu, hvor du kan vælge i mellem de skabeloner du har oprettet. Hvis du ønsker at oprette en ny skabelon klikkes på knappen Ny. Når du har navngivet skabelonen indtaster du de ønskede søgekriterier, og klikker Opdater. Hvis du ønsker at slette en skabelon vælges den ønskede skabelon, og der klikkes på Slet. Annullering af regninger Det er nu muligt at få mulighed for at angive en årsag for annullering af en regning. Teksten journalføres sammen med regningsnummeret i journalen. Hvis du ønsker at aktivere denne funktion kan du gøre det via trimningen. (Systemfaneblad -> Regnskab og firmakartotek -> Trimning -> Brugertrimning -> Vælg firma -> Regninger -> Spørg efter årsag, når en regning annulleres [J/N]) ( ) Kryptering af bilag i mails Det er nu muligt at kryptere bilag i mails, der afsendes via DentalSuite.

12 Krypteringen sker ved at angive en adgangskode i dialogboksen til afsendelse af e- mail. Modtageren skal være i besiddelse af den anvendt adgangskode for at kunne åbne det/de afsendte bilag. Det anbefales kun at oplyse koden til modtager telefonisk. Hvis de krypterede bilag er sendt til en anden DentalSuite bruger, vil filen kunne importeres i mediecentret direkte, og vil automatisk blive gemt på patienten ved angivelse af adgangskoden. Hvis DentalSuite ikke benyttes til at pakke filerne ud, så kan man benytte enten 7-zip eller WinZip, som kan hentes gratis på internettet. Windows eget program til udpakning af filer kan ikke anvendes, da det ikke kan håndtere krypteringen. Nedenstående tekst vil blive indsat nederst i de mails, der afsendes med krypteret indhold. Denne mail indeholder en vedhæftet fil som er pakket som ZIP og krypteret. Adgangskoden kan fås ved henvendelse til afsenderen. Hvis du ikke har DentalSuite kan filen pakkes ud via WinZip eller 7-Zip. WinZip findes på og 7-Zip findes på Genelle oplysninger (GO) I generelle oplysninger er "Standard"-knappen fjernet. I stedet er der oprettet en knap i hovedvinduet for generelle oplysninger, med teksten Sæt standardskema for patienten. Knappen tilpasser nu helt efter Standardpatienten, dog slettes kun linjer, såfremt de ikke har været i brug (de skal være uden tekst og alarm). På Standardpatienten er der er desuden tilføjet en knap i dialogboksen for generelle oplysninger, Sæt standardskema for alle patienter. Denne knap gør det samme om beskrevet ovenfor, men for samtlige patienter. Patienttyper Du kan ved oprettelse af patienter nu også vælge typen Værge (911) og Skole (912). Breve Når du åbner et brev med formularfelter og redigere i teksten vil du nu blive spurgt, om ændringerne skal gemmes i bilaget, når bilaget udskrives eller eksporteres. Skjul Cprnr. Regninger sendt via knappen på F7 indeholder ikke længere de sidste 4 cifre af CPR nummeret. Alle udskrifter vil ved eksport til give mulighed for at erstatte de sidste 4 cifre med XXXX. Hvis du ikke ønsker at gøre brug af denne mulighed, kan du slå det fra i

13 trimningen (SYSTEM -> Regnskabs- og firmakartotek -> Systemtrimninger -> Udskrivninger -> Spørg om de sidste 4 cifre (CPR nummer skal skjules [J/N])). Interne beskeder (CTRL+Z) Der er tilføjet 5 nye knapper i dialogboksen til afsendelse af interne beskeder. Knappen "Standardbeskeder" åbner en ny dialogboks, som gør det muligt at vælge en standardbesked. Når dialogen lukkes indsættes teksten fra standardbeskeden i beskedfeltet. Inde fra standardbesked-dialogen er det også muligt at oprette, redigere og slette standardbeskeder. Standardbeskederne kan ligeledes gennemses og redigeres fra dialogen til opsætning af standard journaltekster (F5:Journal -> Rediger -> Standard journaltekster ). Der endvidere tilføjet fire nye knapper til at vælge og fravælge "Alle" under de to lister til valg af modtagere.

14 Journaludskrift "Udskriv status med tyggeflader" er ændret til "Udskriv tanddiagram". Herunder er "med behandlingsplan" erstattet af tre nye flueben, "med åbningsstatus", "med journal" og "med behandlingsplan". Der er tilføjet to nye flueben i dialogboksen til Journaludskrift : "Udskriv kun markerede tænder". Hvis denne er krydset af, indeholder kontinuation og behandlingsplan på udskriften, kun de tænder der er markeret i tanddiagrammet. "Udskriv kun markerede linier". Dette kan også benyttes sammen med Udskriv kun markerede tænder, hvilket vil sige, at du f.eks. kan markere +5, +6 og samtidig markere andre relevante linjer, hvorefter udskriften vil medtage alle linjer, der er relateret til +5 og +6 samt de markerede linjer. Samtidig er der tilføjet en advarsel i bunden af journaludskriften, hvis man har valgt kun at udskrive de markerede tænder f.eks.: "Journalen viser kun +4,+5.". Journallinjer med vedhæftede bilag, hvorpå du efterfølgende satte en grøn prik, blev fejlagtigt markeret som rettede på journaludskriften. Dette er nu rettet. SCOR (OCR) Hvis man i trimningen har valgt elektronisk indberetning, vil fluebenet nu som standard være sat.

15 Status Der er ændret i højreklikmenuen på statustanddiagrammet. Caries, OBS, Fraktur og Infraktion er lavet om, så de nu har en undermenu. I undermenuerne for Caries, OBS, Fraktur, Infraktion, samt Defekt fyldning er der nu tilføjet et menupunkt der hedder henholdsvis "Ingen caries", "Ingen OBS", o.s.v. Disse nye menupunkter fjerner et allerede eksisterende (Caries, OBS, etc.) symbol fra tanddiagrammet. "Ingen caries", "Ingen OBS", "Ingen fraktur", "Ingen infraktion" og "Ingen defekt fyldning" er nu ligeledes tilføjet som muligheder i faldned-listen i kolonnen "Tilstand" under journalkodeopsætning. Daglig opgørelse Der er tilføjet et flueben i dialogboksen til udskrift af daglig opgørelse. Fluebenet er som udgangspunkt sat. Når fluebenet er sat udelades behandlere uden omsætning fra udskriften. Dette gælder både ydelsesliste-udskriften og statistik-udskriften (bestemt af den øverste prik i dialogboksen). Indberetning til sygesikring Ved indberetning af regninger til sygesikring advares der nu også ved UDG'er der mangler sundhedsdata. Indbetaling på regning Der er tilføjet en knap i den dialogboks, der viser regninger, som endnu ikke er udskrevet (CTRL+Mellemrum): "Send via ". Ved tryk herpå åbnes mail dialogboksen og regningen er vedhæftet mailen og kan sendes herfra. Tandstatus Der kan nu tegnes fyldning på implantatkroner. Usurmarkeringer fjernes nu, hvis der er lavet en fyldning i flade 3 gingivalt og kun gingival. En fyldning i 3d, 3m, eller hele flade 3 fjerner IKKE usur. Aftaler Ved brug af Ctrl-X og Ctrl-V samt kopiering af aftaler, bibeholdes påmindelsestypen nu. Indkald Aftaler som bliver flyttet i forbindelse med et indkald, der endnu ikke er afsluttet, bliver ikke længere markeret som flyttede. PA registrering Der er indført en "Nulstil skema"-knap i PA-registreringskontrollen. Den nulstiller hele det skema hvori cursoren står, både i over- og undermund. Fremover kalder nedenstående ikon DentalSuites modul. Hvis der ønskes en standardtekst til denne mail, er det skabelonnummer , der skal defineres. Skabeloner oprettes under Tilpas brevskabeloner fra System-> Udskrifter-> Tilpas brevskabeloner.

16 Hvis du ønsker, at blive spurgt om mailen skal autojournaliseres, så styres det via Trimningen Afsendelse af journaliseres med. Tilpas trimningen under: (Systemfaneblad -> Regnskab og firmakartotek -> Trimning -> Brugertrimning -> Autojournalisering -> Afsendelse af journaliseres med). Eksempel på tekst til journalkode: Hvorefter du bliver spurgt om: Nedenstående kalder fortsat standard programmet på den pågældende PC. Dette giver mulighed for at sende en via DentalSuite eller via et eventuelt standard program.

17 Vedhæftning af flere dokumenter Det er nu muligt at vedhæfte et eller flere dokumenter i dialogboksen. I dialogvinduet til afsendelse af , er der mulighed for at tilføje et patientbrev fra DentalSuite via knappen Vælg brev, eller et eksternt dokument ved at vælge Vedhæft fra fil. Bilagsnavnet på de vedhæftede dokumenter tages direkte ud fra filnavnet. Det er derfor vigtigt at patientbrevets navn er sigende for indholdet, så det giver mening for modtageren. DS X-Ray/Mediecenter Ikonet til nulstilling af billedet har skiftet ikon ( < ). Det er en "spol til start" knap som nu gælder alle indstillinger. Ikke kun lys og kontrast. Der er kommet et nyt ikon som er et S. Dette ikon kan bruges til at lave en standardopsætning for bestemte billedtyper (VistaScan, Romexis, Dimaxis og Twain). Dette kan også bruges til at ændre et billede til standardopsætningen. I autokalibreringen (System -> Regnskab- og firmakartotek -> Systemtrimninger -> Mediecenter) er det muligt at angive et område eller en procent, så man kan autokalibrere mål for billeder der er omtrent lige store. Et område for kalibrering så billeder inden for området kan måles i mm, angives formatet som: fra-til=mm ( =20) Billeder der ligger i størrelse mellem 820 og 830 pixels antages at være 20 mm (2 cm). Flere områder adskilles med + F.eks = = =22 I stedet for at angive et område, kan angives en afvigelse i pct. Linien autokalibrering anvendes som hidtil. Størrelse i pixels=billedets mål i mm

18 f.eks. 820=20 Ved angivelse af en procent, betyder det billedstørrelsen kan afvige +/- med procenten, og alligevel blive kalibreret så man kan måle i mm. F.eks. betyder 2,5 at en kalibrering på 820=20 vil kalibrere billeder der ligger +/- 2,5 pct. i størrelse ud fra 820 til 20 mm. Altså billeder med pixels-størrelser mellem 799,5 til 840,5 bliver sat til størrelsen 20 mm. Talestyring Der er indført et nyt flueben under layoutopsætningen, således at der kan markeres et layout som det primære PA-registreringslayout. Det er dette layout der skiftes til, når der siges "Skift til status". Ved "Skift til journal" skiftes til layoutet der har "Vises ved patientsøgning" sat. "Start pocheregistrering" skifter ligeledes layout til det primære PA-registreringslayout, hvis brugeren ikke allerede står på dette. Startsiden Billedet på startsiden er ændret ( ) Afregning med sygesikringen I forbindelse med en tilpasning af DentalSuite til den nye afregningsstruktur (OIOUBL), var der desværre opstået i fejl omkring indberetning til sygesikringen. Fejlen opstod KUN, når der var præcist 15 regningslinjer på den indberettede regningen. Dette er nu rettet, og de berørte kunder er kontaktet. Genvej Du kan fremover benytte CTRL+3 for at arkivere en patient fra F4:Patient. Journal "Vis kun" ved højreklik på en tand viser nu både, hvad der er lavet på mælketænder og blivende tænder. Desuden er det nu muligt at få vist mere end en tand, via "Vis kun..."-dialogen i Rediger-menuen i journalmodulet ved at adskille tænderne med ' '(ALT GR+ ). Du kan benytte samme metode til at få vist behandlere og tekster. Faktureret liste Der er blevet tilføjet en udvidet faktureretliste som indeholder følgende kolonner: CPR, Navn, Regn.nr, Patientandel, Kommuneandel, I alt (pat+kom), Betalt, Rest, Sygesikring, Omsætning Total. Listen kan sammen med den almindelige Faktureret liste findes under Udskrifter -> Fakturetliste fra F7:Regning. Overslag Overslag kan nu udskrives via Word. Dette giver mulighed for at rette direkte i teksterne i forbindelse med udskrivning af et overslag. Hvis du ønsker at overslag skal udskrives via Word skal trimningen Overslag udskrives via Word [J/N] ændres til J under System -> Regnskab- og firmakartotek -> Brugertrimning -> Vælg firma -> Journal, og derudover skal der oprettes et nyt overslag med en brevkode, der ligger inden for til og med i Word RTF format. Derudover er det oprettet følgende nye flettekoder til overslagene. [OVERSLAG_PATTOTAL-DANTOTAL] Viser den totale patientandel fratrukket danmark -tilskud.

19 [OVERSLAG_DAN_FORBEHOLD] Viser teksten Der tages forbehold for danmarkspriserne, herunder eventuelle ændringer som er sket efter overslaget er givet. Priser markeret med * (en stjerne) er maximum pr. år. Dette beløb kan derfor allerede være opbrugt. Priserne forudsætter medlemskab af "danmark"-gruppe" [OVERSLAG_KODER_KONT] Viser fuldteksten på de journalkoder, der står i kontinuationen. [OVERSLAG_KODER_PLAN] - Viser fuldteksten på de journalkoder, der står i behandlingsplanen. [OVERSLAG_KODER_ALLE] - Viser fuldteksten på de journalkoder, der står i både kontinuation og behandlingsplan. [OVERSLAG_PAT_KONT] Viser patientandelen på ydelser i kontinuationen. [OVERSLAG_PAT_PLAN] Viser patientandelen på ydelser i behandlingsplanen. [OVERSLAG_PAT_ALLE] Viser patientandelen på ydelser i både kontinuation og behandlingsplan. [OVERSLAG_SYG_KONT] Viser sygesikringstilskud på ydelser i kontinuationen. [OVERSLAG_SYG_PLAN] Viser sygesikringstilskud på ydelser i behandlingsplanen. [OVERSLAG_SYG_ALLE] - Viser sygesikringstilskud på ydelser i både kontinuation og behandlingsplan. [OVERSLAG_DAN_KONT] - Viser danmark -tilskud på ydelser i kontinuationen. [OVERSLAG_DAN_PLAN] - Viser danmark -tilskud på ydelser i behandlingsplanen. [OVERSLAG_DAN_ALLE] - Viser danmark -tilskud på ydelser i både kontinuation og behandlingsplan. [OVERSLAG_DANMAX_KONT] Viser det maksimale danmark -tilskud, der kan opnås på ydelsen i kontinuationen, hvis patienten har været medlem mere end 5 år på ydelser. [OVERSLAG_DANMAX_PLAN] - Viser danmark -tilskud på ydelser i behandlingsplanen, hvis patienten har været medlem mere end 5 år på ydelser.. [OVERSLAG_DANMAX_ALLE] - Viser danmark -tilskud på ydelser i både kontinuation og behandlingsplan, hvis patienten har været medlem mere end 5 år på ydelser. [BEHPLAN_NAVN] Viser navnet på behandlingsplanen Dagens aftaler Ikon til åbning af kalender i "Dagens aftaler" er ændret fra at være en lup til et kalenderikon ( ) Behandlingsplan Det er nu muligt at omdøbe behandlingsplaner via ikonet til højre for slet. Aftalekort (CTRL+K fra F3:Aftalebog og F4:Patientforside)

20 Det er nu muligt at benytte Esc til at lukke dialogen, hvis man har åbnet den ved en fejl. Derudover kan alle flettekoder, der er firma eller patientrelateret nu benyttes på og SMS kortene. Kommunefakturaliste Der er blevet rettet en fejl, hvor systemet sorterede børneregninger fra selvom det var disse man gerne ville se. Mediemappe i Mediecenter Der er rettet en fejl, hvor mediemapper blev åbnet for småt, hvis mediecenteret ikke var åbnet og man dobbeltklikkede på en rød prik i journalen ( ) Indkaldeprofil Nu er det ikke længere muligt at slette indkaldeprofiler. I stedet er der indført et flueben i indkaldeprofildialogen til arkivering af profilen. Hvis en profil er arkiveret, vil den som udgangspunkt ikke blive vist i fald-ned-listen i indkald-dialogen. I fald-nedlisten er der til gengæld tilføjet punktet "Vis arkiverede profiler...", som tilføjer de arkiverede profiler til fald-ned-listen. Når en profil er blevet omdøbt, er historikken for tidligere kørsler stadig tilgængelig, hvilket den ikke var tidligere. F7:Regninger Der er lavet en knap så regninger kan sendes direkte som fra regningssiden. Denne funktion ligger også under menuen Regninger/Afdrag -> Send regninger/afdrag som Overslag I overslag skiftes teksten "Planlagte behandlinger" nu ud med navnet på behandlingsplanen (navnet i fanebladet). Derudover er der lavet 5 nye flettekoder. Disse flettekoder kan benyttes, hvis du opretter dine egne overslag. [OVERSLAG_PATTOTAL] Viser den totale patientandel. [OVERSLAG_SYGTOTAL] Viser den totale sygesikringsandel. [OVERSLAG_DANTOTAL] Viser det forventede danmarks tilskud. [OVERSLAG_TILSKUD] Viser patientens tilskudsprocent f.eks. 65% [OVERSLAG_100-TILSKUD] - Viser patientens egen procentsats f.eks. 35%. Brugerrettigheder Nu er det muligt at kopiere brugerrettigheder til andre brugere via dialogen til brugeradministration under Systemmodulet. Der er tilføjet en ny knap til formålet Kopier til andre brugere.

21 SMS-beskeder Nu er det muligt at autojournalisere SMS'er sendt fra F4:Patientforsiden, hvis den nye trimning Afsendelse af SMS journaliseres med er sat op. Denne ligger under Systemfaneblad -> Regnskab og firmakartotek -> Trimning -> Brugertrimning -> Autojournalisering -> Afsendelse af SMS journaliseres med. Der er desuden tilføjet en ny dokument-undertype for sms'er i bilagsfilterdialogen, så man kan gruppere sms-beskeder i mediecenteret. Nu hentes -adressen fra patientforsiden ved genudskrivning (eksport via ) af bilag. Man kan nu oprette et standardbrev (skabelon) som bruges ved udskrifter sendt som . Hvis man ønsker det, kan man oprette en skabelon specifik for den enkelte udskriftstype. Hvis den ikke findes, så bruges den, som hedder "[ -udskrift] Udskrifter send som " (kode ). Skabeloner oprettes under Tilpas brevskabeloner fra System-> Udskrifter-> Tilpas brevskabeloner. Derudover kan man nu også bruge flettekoder i emnelinjen, filnavnet og mailteksten i alle mailskabeloner. Ønsker du at benytte disse skabeloner, er det et krav at både emnelinjen og tekstdialogen har indhold, da systemet ellers ikke vil systemet ikke benytte denne.

22 Aftalekort (CTRL+K fra F3:Aftalebog og F4:Patientforside) Det er nu muligt at afsende aftalekort via og sms samt at autojournalisere disse. Der er indført to nye trimninger: 1) Under System -> Regnskab- og firmakartotek -> Brugertrimning - >Autojournalisering ->Aftalekort journaliseres med. 2) System -> Regnskab- og firmakartotek -> Brugertrimning -> Aftalebogen - > Aftalekort udskrives, sendes via eller sendes via SMS [U/E/S/DU/DE/DS]. Forkortelserne er forklaret under selve trimningen. Bemærk, at der skal oprettes to nye systembreve for henholdsvis -aftalekort og sms-aftalekort, hvis afsendelse via eller SMS skal benyttes. Brevkoden for skabelonen er og for SMS. Der er desuden muligt at filtrere aftalekortene i mediecentreret via bilagsfiltre, idet der er indført en ny dokument-undertype, der hedder "Aftalekort" i bilagsfilterdialogen. Flettekoder Flettekoderne [INDKALD_LISTE] og [INDKALD_LISTE_VAR] kan nu benyttes i alle brevene. Indtil nu har de kun kunne benyttes i udskriften for aftalekort. Password Når man editerer en journallinje spørger systemet nu om det kodeord, som tilhører den behandler der står på linjen i stedet for den behandler der står i beh. feltet i F5. Det er altså med andre ord journallinjens behandler der låses op og ikke den behandler der er valgt i F5. Ligeledes kræver systemet nu kodeordet på de initialer, man har skiftet til i makrodialogen eller journallinjedialogen når man trykker OK (hvis man altså har skiftet behandler).

Ændringsliste. Fejl ved afbud på aftale DentalSuite fejlede, hvis du meldte afbud på en aftale. Dette er nu rettet.

Ændringsliste. Fejl ved afbud på aftale DentalSuite fejlede, hvis du meldte afbud på en aftale. Dette er nu rettet. 30.12.2013 (9.4.011) Ændringsliste Fejl ved afbud på aftale DentalSuite fejlede, hvis du meldte afbud på en aftale. Dette er nu rettet. 30.12.2013 (9.3.527) Sygeforsikring danmark Indlæsning af danmark

Læs mere

Ændringsliste. Indkald via SMS Det er nu muligt at indkalde via SMS for vores kunder på Færøerne.

Ændringsliste. Indkald via SMS Det er nu muligt at indkalde via SMS for vores kunder på Færøerne. 04.11.2013 (9.3.451) F4:PATIENT Ændringsliste Indkald I forbindelse med indkaldekørslen kan patienter ikke længere risikere at blive indkaldt før den dato, der er angivet i Deres forventet indkald. Hvis

Læs mere

September 2015. Fodterapi. LYN manual

September 2015. Fodterapi. LYN manual September 2015 Fodterapi LYN manual Indholdsfortegnelse 1. Opbygning af WinPLC... 3 Topmenu... 3 Funktionsmenu... 3 Pop ind menu... 3 Arbejdsflade... 3 2. Remindere... 4 Opret ny reminder... 4 3. Patientjournal...

Læs mere

WinPLC Fodterapi. Manual

WinPLC Fodterapi. Manual WinPLC Fodterapi Manual V1.0 juli 2011 Indhold 01. WinPLC Fodterapis opbygning... 3 02. Patientsøgning... 4 03. Stamkortet... 5 04. Notater/dagens tekst... 6 05. Medicinkort... 7 06. Diagnoser... 8 07.

Læs mere

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige.

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. Guide: Fakturering Udgave Aug 2013 Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. ClinicCare anvender to begreber: Afregninger : Som er udskrifter

Læs mere

Kundekalender. 2010 Skovjuul Development

Kundekalender. 2010 Skovjuul Development Kundekalender 3 Indholdsfortegnelse Del I Introduktion 6 Del II Installation 8 1 Velkomst... 8 2 Licens... 9 3 Placering... 10 4 Første... bruger 11 5 Afslutning... 12 6 Fejlmeddelelser... 13 Del III

Læs mere

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse Tillæg ortopædkirurg Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Skabelon for regninger... 7 5A.3. Sygesikringsafregning... 9 5A.4. Afregningsliste... 11 5A.5. Udskriv tidligere afregninger...

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

Kvik hjælp Revideret 06-06-2006

Kvik hjælp Revideret 06-06-2006 Kvik hjælp Revideret 06-06-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du skal foretage

Læs mere

LS Version 1.1.0.3 Referencemanual Nov. 2010. Ib Elfving

LS Version 1.1.0.3 Referencemanual Nov. 2010. Ib Elfving LS Version 1.1.0.3 Referencemanual Nov. 2010 Ib Elfving 1 Indhold 1 Indhold...1 2 Indledning...5 3 Daglig opstart af LS...6 4 LS systemets hovedmenu...7 4.1 Meddelelser...8 5 Filer...10 5.1 Patientstamdata...10

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Vejledninger til BørneIntra version 2.4

Vejledninger til BørneIntra version 2.4 Vejledninger til BørneIntra version 2.4 1 2 Indhold Ikon-index...3 Aktivitetsplaner...5 Beskeder...8 Børn... 16 Dokumenter... 22 Editor... 30 Familie... 33 Fotoalbum... 38 Grupper (stuer)... 46 Import

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse Tillæg ørelæger Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Udskriv regninger... 7 5A.3. Skabelon for regning... 9 5A.4. Sygesikringsafregning... 11 5A.5. Afregningsliste... 13 5A.6.

Læs mere

Miniguide Admin. version 2.0

Miniguide Admin. version 2.0 Miniguide Admin. version 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellness HOVEDMENU 2. Wellness hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE: Sælg behandling 7.

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

Tillæg gynækologer. Indholdsfortegnelse

Tillæg gynækologer. Indholdsfortegnelse Tillæg gynækologer Indholdsfortegnelse 3A. Patient... 3 3A.1. Samtykkeerklæring... 3 5A. Afregning... 5 5A.1. Regninger... 5 5A.2. Udskriv regninger... 9 5A.3. Skabelon for regning... 11 5A.4. Sygesikringsafregning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Startside, navigationsrude og områdeside... 4 Startsiden... 4 Navigationsruden... 5 Foretrukne... 8 Områdesiden...

Indholdsfortegnelse. Startside, navigationsrude og områdeside... 4 Startsiden... 4 Navigationsruden... 5 Foretrukne... 8 Områdesiden... Grundkursus 2009 Indholdsfortegnelse Startside, navigationsrude og områdeside... 4 Startsiden... 4 Navigationsruden... 5 Foretrukne... 8 Områdesiden... 11 Opsætning af skærmbilleder... 12 Søgning... 15

Læs mere

Læsø Pakkerejser. 7. december 2010

Læsø Pakkerejser. 7. december 2010 Læsø Pakkerejser 7. december 2010 1 1 Generelt Først lidt information om hjælpesystemet: Ord i firkantparanteser ( [ Felt ] ) refererer til knapper eller indtastningsfelter. Når der refereres til en menu

Læs mere

Bookplan HUSKESEDLER Maj 2015

Bookplan HUSKESEDLER Maj 2015 Bookplan HUSKESEDLER Maj 2015 GENERELLE 1.1 Book en aftale (førstegangbesøg) 1.2 Book en aftale (ambulatorium - med indskrivning) 1.3 Book en aftale (operation - med indskrivning) 1.4 Book et forløb 1.5

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

Sådan designes et brev fra bunden... 51 Definition af adressat... 54 Definition af en dato... 58 Definition af brødtekst...

Sådan designes et brev fra bunden... 51 Definition af adressat... 54 Definition af en dato... 58 Definition af brødtekst... Indholdsfortegnelse 1. INTRO... 3 2. SÅDAN KOMMER DU HURTIGT I GANG MED PROGRAMMET... 3 Fanebladet De Unge... 6 Sådan opretter du en ung... 6 Fanebladet Steder... 7 Fanebladet Placeringskategorier... 8

Læs mere

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Online Kasseregistrering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk, (vejledning, Ø90

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Grundkursus. Prisme Klienten

Grundkursus. Prisme Klienten Grundkursus Prisme Klienten 2009 Indholdsfortegnelse Startsiden... 4 Beskrivelse af startsiden... 4 Tilpasning af startsiden... 5 Links... 5 Områdesiden... 7 Navigationsruden... 7 Foretrukne... 10 Forespørgsel...

Læs mere

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Kom igang med KaBoo Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge KaBoo - DKMs kalender- og bookingsystem. Manualen indeholder

Læs mere

Kom godt i gang med Ø90 Online Fakturering

Kom godt i gang med Ø90 Online Fakturering Kom godt i gang med Ø90 Online Fakturering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Ø90 Online, Fakturering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk service og vejledning Ø90

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere