Spørgsmålstypen ændres eller oprettes via SYSTEM -> Moduler -> Journalmakroer -> Spørgsmål til journalmakroer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmålstypen ændres eller oprettes via SYSTEM -> Moduler -> Journalmakroer -> Spørgsmål til journalmakroer."

Transkript

1 Ændringsliste ( ) Manglende behandler i autopåmindelser via indkald I enkelte tilfælde blev der ikke skrevet behandler i autopåmindelser, der var booket via indkald. Dette er nu rettet ( ) Flettekoden [OVERSLAG_PATTOTAL-DANTOTAL] Var altid tom ved udskrivning af overslag. Dette er nu rettet. Påmindelser med saldo Påmindelser medtages nu i indkald, selvom de har saldo, og selvom der er flueben i "Patienter med forfaldne regninger medtages ikke" ( ) Journalisering af Ved afsendelse af s ud fra en søgeliste kunne de ikke journaliseres. Dette er nu rettet ( ) Flytning af markerede linier Funktionen til at flytte markerede linier fra behandlingsplanen til journalen virkede ikke. Dette er nu rettet. Produceretliste Udskriften af produceretlisten virkede ikke, hvis de nye kolonner var sat til 0 cm. Dette er nu rettet ( ) Almindelig parodontalbehandling DentalSuite fejlede, hvis almindelig parodontalbehandling var det første, der blev skrevet ind i en helt ny journal. Dette er nu rettet. Kædet aftaler Ved udeblivelse på aftale i kædet aftale, blev evt. aflyste efterfølgende aftaler ikke journaliseret. I stedet blev der journaliseret en forkert aftale på dags dato. Dette er nu rettet. Titel på dage i aftalebogen Titlen på en dag i aftalebogen blev i visse tilfælde ikke tegnet korrekt. Dette er nu rettet ( ) Afdragsordninger DentalSuite fejlede ved udskrivning af afdragsordninger. Dette er nu rettet ( ) Udvidet prisfelt Det er nu muligt at benytte et udvidet prisfelt i makroer, således at man kan specificere antal og pris på ydelsesniveau. Til dette formål er der oprettet en ny spørgsmålstype, der hedder Pris med ydelsespriser, som kan enten erstatte PRIS= i spørgsmål Pris, eller der kan oprettes et nyt spørgsmål, som kan indsættes i de makroer, hvor man ønsker at benytte det udvidede prisfelt.

2 Hvis du har sat trimningen så du viser priser i journalen og samtidig anvender udvidet prisfelt vil en pris der er ændret ud fra standardprisen, være rød, og den skrives ikke længere i kontinuationsteksten. Hvis du ikke viser priser i journalen, men anvender Udvidet prisfelt, vil den gamle PRIS= være erstattet af Fripris=. Spørgsmålstypen ændres eller oprettes via SYSTEM -> Moduler -> Journalmakroer -> Spørgsmål til journalmakroer. Når du benytter typen Pris med ydelsespriser, vil du få vist 3 nye knapper i makroen, på samme linie som Pris. De tre knapper hedder Vis ydelsespriser, Hent standardpris og Fordel Sum.

3 Knappen Vis ydelsespriser giver dig mulighed for specificere priserne på den enkelte ydelse samt ændre i antallet. Knappen Hent standard henter standardprisen for behandlingen fra ydelseskartoteket, og kan bruges hvis du har rettet prisen forkert, og gerne vil have de oprindelige priser igen. Knappen Fordel sum giver dig mulighed for at fordele den pris du har indtastet i makroen, ud fra en ligelig fordeling eller en procentvis fordeling. Breve og behandlingsplan Breve, der er tilknyttet journalkoder vises ikke længere i behandlingsplanen, men først når journalkoden flyttes til journalen. Sygesikringsopgørelse Det er muligt at genudskrive sygesikringsopgørelse for en måned via: F7:Regning -> Funktioner -> Sygesikring -> Genindberet til sygesikringen - > Marker perioden du ønsker at udskrive opgørelsen for, og klik på knappen Udskriv opgørelse. Bloktider Det er muligt af skrive en tekst til en bloktid i aftalebogen. Sættes op via F3:Aftalebog -> Funktioner -> Åben/Lukke dage -> Andre ændringer på åben/lukke dage. Her vælges den behandler samt dag du ønsker at sætte en blok tid på, og i feltet yderst til højre indsættes teksten for henholdsvis Blok 1, Blok 2 og Blok 3. Det samme kan gøres for Booking 1, Booking 2 og Booking 3. Teksten kan maksimalt være på 31 tegn.

4 Placering af makrodialogboks Der er tilføjet en trimning under journalen, "Husk makrodialogernes position", som gør at journalen husker positionen på makrodialogboksen pr. layout (pr. bruger). Positionen huskes individuelt for hver makro. Det vil sige at, hvis du placerer en makro i f.eks. højre side af skærmen, huskes denne position næste gang du bruger den samme makro. Hvis du ønsker at benytte denne mulighed kan tilpasse trimningen under: (Systemfaneblad -> Regnskab og firmakartotek -> Trimning -> Brugertrimning -> Journal -> Husk makrodialogernes position [J/N]). s med frit layout Det er nu muligt at lave i HTML format (mail med billeder og formatering af tekst) i DentalSuite til brug ved Send s ud fra søgning fra F4:Patient -> Søgning. For at kunne benytte denne funktion skal du først oprette den ønskede under Udskrifter -> Tilpas brevskabeloner fra F4:Patient. I brevdialogboksen klikkes på knappen Ny, og der sættes markering i HTML. Når en er oprettet dobbeltklikkes på skabelonen, hvorefter du har mulighed for at tilføje tekst, og billeder. Vær dog opmærksom på, at de billeder du benytter skal fylde minimalt, da det ellers kan give problemer for både dig som afsender, og dine patienter som modtager en. Når du skal gemme de ændringer du har foretaget dig i skabelonen skal du klikke på ikonet af en diskette øverst i venstre hjørne. Du kan benytte de samme flettekoder, som du kan benytte i almindelige standardbreve. Periodetekst Du kan også oprette tekster som skal sætte på breve inden for bestemte datointervaller. Teksterne sættes op pr. behandler, og kan derefter indsættes i standardbreve og/eller i bundteksten i personalekartoteket, og vil derefter blive indsat i det interval, der angivet i fra og til dato. Hvis man har lavet en periodetekst, og sat flueben i 1, så vil den flettekode, der skal indsættes de steder man ønsker at benytte teksten hedde [PERIODETEKST1]. Du opretter periodetekster fra SYSTEM -> Basisopsætning -> Periodetekstkartotek.

5 Standardtekster til SMS og interne beskeder Det er muligt at vælge standardbeskeder fra dialogen til afsendelse af SMS'er, og til interne beskeder. Standardbeskederne bliver gemt samme sted som de interne beskeder (CTRL+Z), så hvis begge funktioner benyttes, vil det være en god ide, at skrive for eksempel SMS: foran titlen på alle SMS beskederne, og Intern: foran titlen på alle interne beskeder. Opdatering af danmarks-takster Opdatering af taksterne fra sygeforsikring danmark har nu fået sin egen knap til opdateringen, så denne opdatering fungere selvstændigt, og ikke optræder sammen med den normale honorarregulering. (SYSTEM -> Moduler -> Journal -> Ydelser).

6 Honorarregulering (Tandplejer ejer) Der er tilføjet et ekstra flueben i ydelseskartoteket. "Ej honorarregulering". Når der er sat kryds i denne boks, så honorarreguleres patientandelen for ydelseskoden ikke. Dette skal benyttes på de klinikker, hvor der er selvstændige tandplejere, og som har fripris på nogle af de ydelser, der er overenskomstbestemt for tandlæger, men ikke tandplejere. (SYSTEM -> Moduler -> Journal -> Ydelser). Annullering af regning Ved annullering af regninger bliver Behandling Start og Slut datoer nu bibeholdt. De enkelte regningslinjers dato bliver også bibeholdt.

7 Debitorliste For udskrivning af Debitorliste er det nu muligt at vælge Export til Excel XML. Gælder kun for Normal Debitorliste (Ctrl+D). Bogføring Det valgte firma i F8:Bogføring kan huskes, selvom man har været i et andet firma i for eksempel F7:Regning. Trimningen kun relevant for klinikker med flere firmaer, og ligger under: Systemfaneblad -> Regnskab og firmakartotek -> Trimning -> Brugertrimning -> Bogføring -> Valgt firma huskes. Derudover er der tilføjet 3 nye genvejstaster til indlæsning af posteringer. Ctrl+I - via bilagsnummer Ctrl+R - via regningsnummer Ctrl+T - via tekst Patientbreve fra søgning Patientbreve, der er udskrevet vi søgning fra F4:Patient -> Udskrifter -> Patientbreve bliver nu journaliseret, hvis Trimningen er defineret under Systemfaneblad -> Regnskab og firmakartotek -> Trimning -> Brugertrimning -> Autojournalisering -> Udskrivning af patientbrev journaliseres med.

8 Acontosaldo Det er nu muligt at få vist acontosaldo i journalen. Hvis du ønsker at gøre brug af denne mulighed, så skal det sættes op i trimningen. Systemfaneblad -> Regnskab og firmakartotek -> Trimning -> Brugertrimning -> Journal -> Vis aconto i journalen. Sundhedsdata og over eller under 15 tænder Implantater tæller nu som almindelige tænder i sammentællingen i dialogen til at sætte sundhedsdata. Standardpatient Der kan nu sættes autopåmind på standardpatienten (010101/000) uden angivelse af telefonnummer eller . Produceretlisten Produceretliste-udskriften har fået tilføjet to kolonner: Beløb (Patient) og Beløb (Sygesikring), så det er muligt at se fordelingen af det samlede beløb. Det er nu muligt at lave en produceretliste ud fra kategori-feltet fra F4:Patient. Du skal selv indtaste kategorien, da det muligt at indtaste flere kategorier som søgekriterium adskilt af semikolon. Journallayout Det er nu muligt at tilføje næste indkald/aftale som et nyt layoutelement i journalmodulet under layoutopsætning. Dette viser: forventet indkald, næste aftaletid samt interval. Du kan tilføje dette til et journallayout via F5:Journal -> Rediger -> Vedligehold layouts. Advarsler Der er indført en advarsel på almindelig parodontalbehandling, hvis den udføres inden for 6 måneder siden sidste almindelig parodontalbehandling. Der advares nu om RDU, årsydelse og almindelig parodontalbehandling inden for 6 og 12 måneder inden makrodialogboksen og journalindtastningsdialogboksen lukkes. Patientsøgning (1/2 eller F12) Nu kan der søges på EAN-numre via dialogboksen Patientsøgning. Der skal sættes et udråbstegn foran det EAN-nummer der ønskes at søge efter. Seneste R/Å på F4:patientforsiden Nu rettes datoen i feltet "Seneste R/Å" på patientforsiden, når man sletter den seneste RDU/årsydelse i journalen. Besked om årsskifte Du vil fremover modtage besked om, at det er tid til at foretage årsskifte via en dialogboks i DentalSuite, og derfor sender vi ikke længere besked ud med posten. På 14. dagen inden det aktive regnskabsår løber ud, vises en dialogboks med en påmindelse om årsskifte på den PC, hvor DentalSuite startes først op om morgenen. Hvis DentalSuite ikke startes op på 14. dagen, så vises påmindelsen næste gang DentalSuite startes. I dialogen vises vejledningsbrevet, vi plejer at sende ud til dig.

9 Fra dialogen kan man vælge at udskrive brevet. Brevet kan også udskrives fra Systemfanebladet under Regnskabs- og firmakartoteker->årsskifte->udskriv årsskiftevejledning. Fra 5 dage inden årsskifte skal foretages, vises påmindelsen hver dag indtil årsskiftet er foretaget. Afsendelse af SMS via patientsøgning fra F4:Patientforsiden Det er nu muligt at sende SMS ud fra en patientsøgeliste. Menupunktet "Send SMS ud fra søgning" ligger på F4:Patientforsiden under menuen "Søgning". For at kunne benytte denne funktion skal du først oprette den ønskede tekst under Udskrifter -> Tilpas brevskabeloner. Journaludskrift I forbindelse med udskrivning af journal er Fuld journal (med historik) nu forvalgt efter ønske fra tandlægeforeningen. Aflysning, afbud, udeblivelse Ved markering af udeblivelse, aflysning eller afbud på den sidste aftale i en kædet aftalerække, blev du fejlagtigt spurgt om du ønskede at aflyse de resterende aftaler i kæden. Dette er nu rettet. Romexis panorama Hvis du benytter DentalSuite til at tage panorama billeder via Romexis (DIDAPI), gemmes oplysninger om strøm, spænding og tid nu. Disse informationer kan ses ved at trykke på knappen "Romexis info" i dialogboksen, som viser information om bilag. Statistik Statistikberegning for af udnyttelse af åbne/lukketider, fungerer nu også på dags dato.

10 Journalisering af patientbreve Patientbreve, der sendes via mail journaliseres nu selvom man har valgt at skjule de sidste 4 cifre. PA-historik og skema Nu er ekstraherede tænder fjernet fra tanddiagram med pochetal på journaludskriften. Desuden er ekstraherede tænder fjernet i PA-historikken fra det tidspunkt hvor tanden blev trukket ud. Det er ikke længere muligt at vælge skrifttype for PA-skemaer i udskriftsopsætningen. Skrifttypen er fremover låst til "Courier New", for at undgå layoutproblemer. Afdrag Det er nu muligt at få autojournaliseret udskrivning af afdragsordninger. Hvis du ønsker at gøre brug af denne mulighed, så skal det sættes op i trimningen. Systemfaneblad -> Regnskab og firmakartotek -> Trimning -> Brugertrimning -> Autojournalisering -> og Systemfaneblad -> Regnskab og firmakartotek -> Trimning -> Brugertrimning -> Vælg firma -> Autojournalisering -> Udskrivning af afdragsordninger journaliseres med. Risiko Det er nu muligt at tegne risiko på implantater og proteser ( ) Journallayout Det er nu muligt at tilføje patientnotefeltet (det som normalt findes på patientforsiden), som et nyt layoutelement i journalmodulet under layoutopsætning. Du kan tilføje dette til et journallayout via F5:Journal -> Rediger -> Vedligehold layouts. Interne beskeder (CTRL+Z) Der er ændret i måden interne beskeder vises. Når du modtager en ny besked, vises den nu i en liste, sammen med øvrige ulæste beskeder, i kronologisk orden med dato og tidsangivelse. Den sidst ankomne vises øverst. Når du venstreklikker på en besked fjernes den fra listen og er nu markeret som læst. Hvis du højreklikker et sted på listen, skjules hele listen. Og alle beskeder bevarer deres status som ulæste. Hvis du ønsker at besvare en besked skal du venstreklikke på knappen Besvar Der er tilføjet tre nye trimninger under SYSTEM -> Regnskabs- og firmakartotek -> Brugertrimninger -> Generelt: "Ved modtagelse af beskeder vis max N beskeder", angiver hvor mange beskeder, der maksimalt skal vises i listen. "Ved modtagelse af beskeder vis på følgende X-Position", angiver X-pos på skærmen for visning af listen, tilsvarende for Y-position. Jo lavere x værdi jo længere til venstre vil beskeden fremkomme. Jo højere y værdi jo længere nede på skærmen vil beskeden.

11 Der er tilføjet et menupunkt under Fil-menuen i samtlige moduler: "Ulæste beskeder...". Dette menupunkt viser en dialog med alle ulæste beskeder for brugeren. Kædet aftale Når der meldes udeblivelse/afbud/aflysning på en aftale i en kædeaftale, spørges du nu, om du har lyst til at aflyse alle efterfølgende aftaler i kæden. Til brug for journalisering, vil der som følge heraf, vises to dialogbokse. En til journaliseringen af udeblivelsen eller afbudet, og derefter en til journalisering af aflysningerne for de efterfølgende tider. Hvis en aftale aflyses, vises kun en journaliseringsdialogboks med samtlige aflyste aftaler. Status Symbol for rodbehandlings R og Apikal opklaring! i tanddiagrammet blev vist, selvom der efterfølgende var foretaget for eksempel extraktion og implantat. Dette er nu rettet. Rykker Når der oprettes en aftale på en arkiveret patient sættes "Skal rykkes" nu til 'J'. Patientliste Det er nu muligt at oprette skabeloner til patientsøgning, der kan benyttes, hvis du ofte laver de samme søgninger. Under F4:Patient -> Søgning -> Definer patientliste eller F4:Patient -> Udskrifter -> Definer patientliste er der tilføjet 3 nye knapper NY, Opdater og Slet samt en faldned-menu, hvor du kan vælge i mellem de skabeloner du har oprettet. Hvis du ønsker at oprette en ny skabelon klikkes på knappen Ny. Når du har navngivet skabelonen indtaster du de ønskede søgekriterier, og klikker Opdater. Hvis du ønsker at slette en skabelon vælges den ønskede skabelon, og der klikkes på Slet. Annullering af regninger Det er nu muligt at få mulighed for at angive en årsag for annullering af en regning. Teksten journalføres sammen med regningsnummeret i journalen. Hvis du ønsker at aktivere denne funktion kan du gøre det via trimningen. (Systemfaneblad -> Regnskab og firmakartotek -> Trimning -> Brugertrimning -> Vælg firma -> Regninger -> Spørg efter årsag, når en regning annulleres [J/N]) ( ) Kryptering af bilag i mails Det er nu muligt at kryptere bilag i mails, der afsendes via DentalSuite.

12 Krypteringen sker ved at angive en adgangskode i dialogboksen til afsendelse af e- mail. Modtageren skal være i besiddelse af den anvendt adgangskode for at kunne åbne det/de afsendte bilag. Det anbefales kun at oplyse koden til modtager telefonisk. Hvis de krypterede bilag er sendt til en anden DentalSuite bruger, vil filen kunne importeres i mediecentret direkte, og vil automatisk blive gemt på patienten ved angivelse af adgangskoden. Hvis DentalSuite ikke benyttes til at pakke filerne ud, så kan man benytte enten 7-zip eller WinZip, som kan hentes gratis på internettet. Windows eget program til udpakning af filer kan ikke anvendes, da det ikke kan håndtere krypteringen. Nedenstående tekst vil blive indsat nederst i de mails, der afsendes med krypteret indhold. Denne mail indeholder en vedhæftet fil som er pakket som ZIP og krypteret. Adgangskoden kan fås ved henvendelse til afsenderen. Hvis du ikke har DentalSuite kan filen pakkes ud via WinZip eller 7-Zip. WinZip findes på og 7-Zip findes på Genelle oplysninger (GO) I generelle oplysninger er "Standard"-knappen fjernet. I stedet er der oprettet en knap i hovedvinduet for generelle oplysninger, med teksten Sæt standardskema for patienten. Knappen tilpasser nu helt efter Standardpatienten, dog slettes kun linjer, såfremt de ikke har været i brug (de skal være uden tekst og alarm). På Standardpatienten er der er desuden tilføjet en knap i dialogboksen for generelle oplysninger, Sæt standardskema for alle patienter. Denne knap gør det samme om beskrevet ovenfor, men for samtlige patienter. Patienttyper Du kan ved oprettelse af patienter nu også vælge typen Værge (911) og Skole (912). Breve Når du åbner et brev med formularfelter og redigere i teksten vil du nu blive spurgt, om ændringerne skal gemmes i bilaget, når bilaget udskrives eller eksporteres. Skjul Cprnr. Regninger sendt via knappen på F7 indeholder ikke længere de sidste 4 cifre af CPR nummeret. Alle udskrifter vil ved eksport til give mulighed for at erstatte de sidste 4 cifre med XXXX. Hvis du ikke ønsker at gøre brug af denne mulighed, kan du slå det fra i

13 trimningen (SYSTEM -> Regnskabs- og firmakartotek -> Systemtrimninger -> Udskrivninger -> Spørg om de sidste 4 cifre (CPR nummer skal skjules [J/N])). Interne beskeder (CTRL+Z) Der er tilføjet 5 nye knapper i dialogboksen til afsendelse af interne beskeder. Knappen "Standardbeskeder" åbner en ny dialogboks, som gør det muligt at vælge en standardbesked. Når dialogen lukkes indsættes teksten fra standardbeskeden i beskedfeltet. Inde fra standardbesked-dialogen er det også muligt at oprette, redigere og slette standardbeskeder. Standardbeskederne kan ligeledes gennemses og redigeres fra dialogen til opsætning af standard journaltekster (F5:Journal -> Rediger -> Standard journaltekster ). Der endvidere tilføjet fire nye knapper til at vælge og fravælge "Alle" under de to lister til valg af modtagere.

14 Journaludskrift "Udskriv status med tyggeflader" er ændret til "Udskriv tanddiagram". Herunder er "med behandlingsplan" erstattet af tre nye flueben, "med åbningsstatus", "med journal" og "med behandlingsplan". Der er tilføjet to nye flueben i dialogboksen til Journaludskrift : "Udskriv kun markerede tænder". Hvis denne er krydset af, indeholder kontinuation og behandlingsplan på udskriften, kun de tænder der er markeret i tanddiagrammet. "Udskriv kun markerede linier". Dette kan også benyttes sammen med Udskriv kun markerede tænder, hvilket vil sige, at du f.eks. kan markere +5, +6 og samtidig markere andre relevante linjer, hvorefter udskriften vil medtage alle linjer, der er relateret til +5 og +6 samt de markerede linjer. Samtidig er der tilføjet en advarsel i bunden af journaludskriften, hvis man har valgt kun at udskrive de markerede tænder f.eks.: "Journalen viser kun +4,+5.". Journallinjer med vedhæftede bilag, hvorpå du efterfølgende satte en grøn prik, blev fejlagtigt markeret som rettede på journaludskriften. Dette er nu rettet. SCOR (OCR) Hvis man i trimningen har valgt elektronisk indberetning, vil fluebenet nu som standard være sat.

15 Status Der er ændret i højreklikmenuen på statustanddiagrammet. Caries, OBS, Fraktur og Infraktion er lavet om, så de nu har en undermenu. I undermenuerne for Caries, OBS, Fraktur, Infraktion, samt Defekt fyldning er der nu tilføjet et menupunkt der hedder henholdsvis "Ingen caries", "Ingen OBS", o.s.v. Disse nye menupunkter fjerner et allerede eksisterende (Caries, OBS, etc.) symbol fra tanddiagrammet. "Ingen caries", "Ingen OBS", "Ingen fraktur", "Ingen infraktion" og "Ingen defekt fyldning" er nu ligeledes tilføjet som muligheder i faldned-listen i kolonnen "Tilstand" under journalkodeopsætning. Daglig opgørelse Der er tilføjet et flueben i dialogboksen til udskrift af daglig opgørelse. Fluebenet er som udgangspunkt sat. Når fluebenet er sat udelades behandlere uden omsætning fra udskriften. Dette gælder både ydelsesliste-udskriften og statistik-udskriften (bestemt af den øverste prik i dialogboksen). Indberetning til sygesikring Ved indberetning af regninger til sygesikring advares der nu også ved UDG'er der mangler sundhedsdata. Indbetaling på regning Der er tilføjet en knap i den dialogboks, der viser regninger, som endnu ikke er udskrevet (CTRL+Mellemrum): "Send via ". Ved tryk herpå åbnes mail dialogboksen og regningen er vedhæftet mailen og kan sendes herfra. Tandstatus Der kan nu tegnes fyldning på implantatkroner. Usurmarkeringer fjernes nu, hvis der er lavet en fyldning i flade 3 gingivalt og kun gingival. En fyldning i 3d, 3m, eller hele flade 3 fjerner IKKE usur. Aftaler Ved brug af Ctrl-X og Ctrl-V samt kopiering af aftaler, bibeholdes påmindelsestypen nu. Indkald Aftaler som bliver flyttet i forbindelse med et indkald, der endnu ikke er afsluttet, bliver ikke længere markeret som flyttede. PA registrering Der er indført en "Nulstil skema"-knap i PA-registreringskontrollen. Den nulstiller hele det skema hvori cursoren står, både i over- og undermund. Fremover kalder nedenstående ikon DentalSuites modul. Hvis der ønskes en standardtekst til denne mail, er det skabelonnummer , der skal defineres. Skabeloner oprettes under Tilpas brevskabeloner fra System-> Udskrifter-> Tilpas brevskabeloner.

16 Hvis du ønsker, at blive spurgt om mailen skal autojournaliseres, så styres det via Trimningen Afsendelse af journaliseres med. Tilpas trimningen under: (Systemfaneblad -> Regnskab og firmakartotek -> Trimning -> Brugertrimning -> Autojournalisering -> Afsendelse af journaliseres med). Eksempel på tekst til journalkode: Hvorefter du bliver spurgt om: Nedenstående kalder fortsat standard programmet på den pågældende PC. Dette giver mulighed for at sende en via DentalSuite eller via et eventuelt standard program.

17 Vedhæftning af flere dokumenter Det er nu muligt at vedhæfte et eller flere dokumenter i dialogboksen. I dialogvinduet til afsendelse af , er der mulighed for at tilføje et patientbrev fra DentalSuite via knappen Vælg brev, eller et eksternt dokument ved at vælge Vedhæft fra fil. Bilagsnavnet på de vedhæftede dokumenter tages direkte ud fra filnavnet. Det er derfor vigtigt at patientbrevets navn er sigende for indholdet, så det giver mening for modtageren. DS X-Ray/Mediecenter Ikonet til nulstilling af billedet har skiftet ikon ( < ). Det er en "spol til start" knap som nu gælder alle indstillinger. Ikke kun lys og kontrast. Der er kommet et nyt ikon som er et S. Dette ikon kan bruges til at lave en standardopsætning for bestemte billedtyper (VistaScan, Romexis, Dimaxis og Twain). Dette kan også bruges til at ændre et billede til standardopsætningen. I autokalibreringen (System -> Regnskab- og firmakartotek -> Systemtrimninger -> Mediecenter) er det muligt at angive et område eller en procent, så man kan autokalibrere mål for billeder der er omtrent lige store. Et område for kalibrering så billeder inden for området kan måles i mm, angives formatet som: fra-til=mm ( =20) Billeder der ligger i størrelse mellem 820 og 830 pixels antages at være 20 mm (2 cm). Flere områder adskilles med + F.eks = = =22 I stedet for at angive et område, kan angives en afvigelse i pct. Linien autokalibrering anvendes som hidtil. Størrelse i pixels=billedets mål i mm

18 f.eks. 820=20 Ved angivelse af en procent, betyder det billedstørrelsen kan afvige +/- med procenten, og alligevel blive kalibreret så man kan måle i mm. F.eks. betyder 2,5 at en kalibrering på 820=20 vil kalibrere billeder der ligger +/- 2,5 pct. i størrelse ud fra 820 til 20 mm. Altså billeder med pixels-størrelser mellem 799,5 til 840,5 bliver sat til størrelsen 20 mm. Talestyring Der er indført et nyt flueben under layoutopsætningen, således at der kan markeres et layout som det primære PA-registreringslayout. Det er dette layout der skiftes til, når der siges "Skift til status". Ved "Skift til journal" skiftes til layoutet der har "Vises ved patientsøgning" sat. "Start pocheregistrering" skifter ligeledes layout til det primære PA-registreringslayout, hvis brugeren ikke allerede står på dette. Startsiden Billedet på startsiden er ændret ( ) Afregning med sygesikringen I forbindelse med en tilpasning af DentalSuite til den nye afregningsstruktur (OIOUBL), var der desværre opstået i fejl omkring indberetning til sygesikringen. Fejlen opstod KUN, når der var præcist 15 regningslinjer på den indberettede regningen. Dette er nu rettet, og de berørte kunder er kontaktet. Genvej Du kan fremover benytte CTRL+3 for at arkivere en patient fra F4:Patient. Journal "Vis kun" ved højreklik på en tand viser nu både, hvad der er lavet på mælketænder og blivende tænder. Desuden er det nu muligt at få vist mere end en tand, via "Vis kun..."-dialogen i Rediger-menuen i journalmodulet ved at adskille tænderne med ' '(ALT GR+ ). Du kan benytte samme metode til at få vist behandlere og tekster. Faktureret liste Der er blevet tilføjet en udvidet faktureretliste som indeholder følgende kolonner: CPR, Navn, Regn.nr, Patientandel, Kommuneandel, I alt (pat+kom), Betalt, Rest, Sygesikring, Omsætning Total. Listen kan sammen med den almindelige Faktureret liste findes under Udskrifter -> Fakturetliste fra F7:Regning. Overslag Overslag kan nu udskrives via Word. Dette giver mulighed for at rette direkte i teksterne i forbindelse med udskrivning af et overslag. Hvis du ønsker at overslag skal udskrives via Word skal trimningen Overslag udskrives via Word [J/N] ændres til J under System -> Regnskab- og firmakartotek -> Brugertrimning -> Vælg firma -> Journal, og derudover skal der oprettes et nyt overslag med en brevkode, der ligger inden for til og med i Word RTF format. Derudover er det oprettet følgende nye flettekoder til overslagene. [OVERSLAG_PATTOTAL-DANTOTAL] Viser den totale patientandel fratrukket danmark -tilskud.

19 [OVERSLAG_DAN_FORBEHOLD] Viser teksten Der tages forbehold for danmarkspriserne, herunder eventuelle ændringer som er sket efter overslaget er givet. Priser markeret med * (en stjerne) er maximum pr. år. Dette beløb kan derfor allerede være opbrugt. Priserne forudsætter medlemskab af "danmark"-gruppe" [OVERSLAG_KODER_KONT] Viser fuldteksten på de journalkoder, der står i kontinuationen. [OVERSLAG_KODER_PLAN] - Viser fuldteksten på de journalkoder, der står i behandlingsplanen. [OVERSLAG_KODER_ALLE] - Viser fuldteksten på de journalkoder, der står i både kontinuation og behandlingsplan. [OVERSLAG_PAT_KONT] Viser patientandelen på ydelser i kontinuationen. [OVERSLAG_PAT_PLAN] Viser patientandelen på ydelser i behandlingsplanen. [OVERSLAG_PAT_ALLE] Viser patientandelen på ydelser i både kontinuation og behandlingsplan. [OVERSLAG_SYG_KONT] Viser sygesikringstilskud på ydelser i kontinuationen. [OVERSLAG_SYG_PLAN] Viser sygesikringstilskud på ydelser i behandlingsplanen. [OVERSLAG_SYG_ALLE] - Viser sygesikringstilskud på ydelser i både kontinuation og behandlingsplan. [OVERSLAG_DAN_KONT] - Viser danmark -tilskud på ydelser i kontinuationen. [OVERSLAG_DAN_PLAN] - Viser danmark -tilskud på ydelser i behandlingsplanen. [OVERSLAG_DAN_ALLE] - Viser danmark -tilskud på ydelser i både kontinuation og behandlingsplan. [OVERSLAG_DANMAX_KONT] Viser det maksimale danmark -tilskud, der kan opnås på ydelsen i kontinuationen, hvis patienten har været medlem mere end 5 år på ydelser. [OVERSLAG_DANMAX_PLAN] - Viser danmark -tilskud på ydelser i behandlingsplanen, hvis patienten har været medlem mere end 5 år på ydelser.. [OVERSLAG_DANMAX_ALLE] - Viser danmark -tilskud på ydelser i både kontinuation og behandlingsplan, hvis patienten har været medlem mere end 5 år på ydelser. [BEHPLAN_NAVN] Viser navnet på behandlingsplanen Dagens aftaler Ikon til åbning af kalender i "Dagens aftaler" er ændret fra at være en lup til et kalenderikon ( ) Behandlingsplan Det er nu muligt at omdøbe behandlingsplaner via ikonet til højre for slet. Aftalekort (CTRL+K fra F3:Aftalebog og F4:Patientforside)

20 Det er nu muligt at benytte Esc til at lukke dialogen, hvis man har åbnet den ved en fejl. Derudover kan alle flettekoder, der er firma eller patientrelateret nu benyttes på og SMS kortene. Kommunefakturaliste Der er blevet rettet en fejl, hvor systemet sorterede børneregninger fra selvom det var disse man gerne ville se. Mediemappe i Mediecenter Der er rettet en fejl, hvor mediemapper blev åbnet for småt, hvis mediecenteret ikke var åbnet og man dobbeltklikkede på en rød prik i journalen ( ) Indkaldeprofil Nu er det ikke længere muligt at slette indkaldeprofiler. I stedet er der indført et flueben i indkaldeprofildialogen til arkivering af profilen. Hvis en profil er arkiveret, vil den som udgangspunkt ikke blive vist i fald-ned-listen i indkald-dialogen. I fald-nedlisten er der til gengæld tilføjet punktet "Vis arkiverede profiler...", som tilføjer de arkiverede profiler til fald-ned-listen. Når en profil er blevet omdøbt, er historikken for tidligere kørsler stadig tilgængelig, hvilket den ikke var tidligere. F7:Regninger Der er lavet en knap så regninger kan sendes direkte som fra regningssiden. Denne funktion ligger også under menuen Regninger/Afdrag -> Send regninger/afdrag som Overslag I overslag skiftes teksten "Planlagte behandlinger" nu ud med navnet på behandlingsplanen (navnet i fanebladet). Derudover er der lavet 5 nye flettekoder. Disse flettekoder kan benyttes, hvis du opretter dine egne overslag. [OVERSLAG_PATTOTAL] Viser den totale patientandel. [OVERSLAG_SYGTOTAL] Viser den totale sygesikringsandel. [OVERSLAG_DANTOTAL] Viser det forventede danmarks tilskud. [OVERSLAG_TILSKUD] Viser patientens tilskudsprocent f.eks. 65% [OVERSLAG_100-TILSKUD] - Viser patientens egen procentsats f.eks. 35%. Brugerrettigheder Nu er det muligt at kopiere brugerrettigheder til andre brugere via dialogen til brugeradministration under Systemmodulet. Der er tilføjet en ny knap til formålet Kopier til andre brugere.

21 SMS-beskeder Nu er det muligt at autojournalisere SMS'er sendt fra F4:Patientforsiden, hvis den nye trimning Afsendelse af SMS journaliseres med er sat op. Denne ligger under Systemfaneblad -> Regnskab og firmakartotek -> Trimning -> Brugertrimning -> Autojournalisering -> Afsendelse af SMS journaliseres med. Der er desuden tilføjet en ny dokument-undertype for sms'er i bilagsfilterdialogen, så man kan gruppere sms-beskeder i mediecenteret. Nu hentes -adressen fra patientforsiden ved genudskrivning (eksport via ) af bilag. Man kan nu oprette et standardbrev (skabelon) som bruges ved udskrifter sendt som . Hvis man ønsker det, kan man oprette en skabelon specifik for den enkelte udskriftstype. Hvis den ikke findes, så bruges den, som hedder "[ -udskrift] Udskrifter send som " (kode ). Skabeloner oprettes under Tilpas brevskabeloner fra System-> Udskrifter-> Tilpas brevskabeloner. Derudover kan man nu også bruge flettekoder i emnelinjen, filnavnet og mailteksten i alle mailskabeloner. Ønsker du at benytte disse skabeloner, er det et krav at både emnelinjen og tekstdialogen har indhold, da systemet ellers ikke vil systemet ikke benytte denne.

22 Aftalekort (CTRL+K fra F3:Aftalebog og F4:Patientforside) Det er nu muligt at afsende aftalekort via og sms samt at autojournalisere disse. Der er indført to nye trimninger: 1) Under System -> Regnskab- og firmakartotek -> Brugertrimning - >Autojournalisering ->Aftalekort journaliseres med. 2) System -> Regnskab- og firmakartotek -> Brugertrimning -> Aftalebogen - > Aftalekort udskrives, sendes via eller sendes via SMS [U/E/S/DU/DE/DS]. Forkortelserne er forklaret under selve trimningen. Bemærk, at der skal oprettes to nye systembreve for henholdsvis -aftalekort og sms-aftalekort, hvis afsendelse via eller SMS skal benyttes. Brevkoden for skabelonen er og for SMS. Der er desuden muligt at filtrere aftalekortene i mediecentreret via bilagsfiltre, idet der er indført en ny dokument-undertype, der hedder "Aftalekort" i bilagsfilterdialogen. Flettekoder Flettekoderne [INDKALD_LISTE] og [INDKALD_LISTE_VAR] kan nu benyttes i alle brevene. Indtil nu har de kun kunne benyttes i udskriften for aftalekort. Password Når man editerer en journallinje spørger systemet nu om det kodeord, som tilhører den behandler der står på linjen i stedet for den behandler der står i beh. feltet i F5. Det er altså med andre ord journallinjens behandler der låses op og ikke den behandler der er valgt i F5. Ligeledes kræver systemet nu kodeordet på de initialer, man har skiftet til i makrodialogen eller journallinjedialogen når man trykker OK (hvis man altså har skiftet behandler).

Ændringsliste. Fejl ved afbud på aftale DentalSuite fejlede, hvis du meldte afbud på en aftale. Dette er nu rettet.

Ændringsliste. Fejl ved afbud på aftale DentalSuite fejlede, hvis du meldte afbud på en aftale. Dette er nu rettet. 30.12.2013 (9.4.011) Ændringsliste Fejl ved afbud på aftale DentalSuite fejlede, hvis du meldte afbud på en aftale. Dette er nu rettet. 30.12.2013 (9.3.527) Sygeforsikring danmark Indlæsning af danmark

Læs mere

Ændringsliste. TeamViewer afløser VNC Fra og med denne opdatering vil TeamViewer afløse VNC som fjernstyringsværktøj.

Ændringsliste. TeamViewer afløser VNC Fra og med denne opdatering vil TeamViewer afløse VNC som fjernstyringsværktøj. 17.12.14 (9.5.514) Fjernstyring Ændringsliste TeamViewer afløser VNC Fra og med denne opdatering vil TeamViewer afløse VNC som fjernstyringsværktøj. Første gang du skal have support via fjernstyring skal

Læs mere

Ændringsliste. Indkald via SMS Det er nu muligt at indkalde via SMS for vores kunder på Færøerne.

Ændringsliste. Indkald via SMS Det er nu muligt at indkalde via SMS for vores kunder på Færøerne. 04.11.2013 (9.3.451) F4:PATIENT Ændringsliste Indkald I forbindelse med indkaldekørslen kan patienter ikke længere risikere at blive indkaldt før den dato, der er angivet i Deres forventet indkald. Hvis

Læs mere

Ændringsliste 01.12.2015 Version 9.8.492

Ændringsliste 01.12.2015 Version 9.8.492 Ændringsliste 01.12.2015 Version 9.8.492 Patientinformation Det er nu muligt at få navn og cprnummer tilføjet på billeder, der sendes fra DentalSuite via e-mail. Risikoprofil kan ikke længere ændres fra

Læs mere

Du kan finde en vejledning til opsætning af moms på www.plandent.dk under DentalSuite-> Brugervejledninger og opdateringer -> Administration

Du kan finde en vejledning til opsætning af moms på www.plandent.dk under DentalSuite-> Brugervejledninger og opdateringer -> Administration Ændringsliste 03.06.15 (9.7.233) Moms Det er nu muligt at angive MOMS på enkelte ydelser. På regningen markeres ydelsen med en * og nederst på regning skrives den samlede moms. Du kan finde en vejledning

Læs mere

Ændringsliste. 02.05.2016 Version 9.9.181

Ændringsliste. 02.05.2016 Version 9.9.181 Ændringsliste 10.05.2016 Version 9.9.192 Mediecenter Der er blevet rettet en fejl, hvor alle bilag blev vist på en tand selvom de ikke var tandrelateret. PA-Modul Ændret standardjournallayout til PA. 02.05.2016

Læs mere

DentalSuite Standardskrivelser

DentalSuite Standardskrivelser DentalSuite Standardskrivelser Indhold - Anvendelse generelt - Rediger breve - Opret breve - Importer og eksporter breve - Flettekoder Side 1 Anvendelse generelt DentalSuite Standardskrivelser DentalSuites

Læs mere

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web ClinicCare Web Prøveeksempler 2012 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundhedssektoren. Over 900 klinikker anvender idag ClinicCare. Det

Læs mere

Tilbage til oversigten. Programnyheder til version Denne version indeholder rettelser eller nyheder til følgende sektioner i al dente.

Tilbage til oversigten. Programnyheder til version Denne version indeholder rettelser eller nyheder til følgende sektioner i al dente. Tilbage til oversigten Programnyheder til version 5.75 Denne version indeholder rettelser eller nyheder til følgende sektioner i al dente. Patienter o Patient forside o Journal o Aftalebog o Aftalebog

Læs mere

Opret og Vedligehold. Journallayout

Opret og Vedligehold. Journallayout Vejledning Tilpasning af layout i journalen Opret og Vedligehold Journallayout Fælles for alle på klinikken og personlige Side 1 Fanebladet F5-Journal kan vise op til 9 forskellige layouts De forskellige

Læs mere

Guide til oprettelse af Personale og Brugere

Guide til oprettelse af Personale og Brugere Plandent A/S DentalSuite Support Telefon 43 66 44 88 email dssupport@plandent.dk Guide til oprettelse af Personale og Brugere Indhold: Side 1: Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

DentalSuite. Vejledning til afsendelse og modtagelse af krypteret journal og røntgen. Opdateret 10. maj 2016

DentalSuite. Vejledning til afsendelse og modtagelse af krypteret journal og røntgen. Opdateret 10. maj 2016 DentalSuite Vejledning til afsendelse og modtagelse af krypteret journal og røntgen Opdateret 10. maj 2016 Procedure for afsendelse af krypteret journal... 2 Procedure for afsendelse af krypteret røntgen...

Læs mere

ULRUS protokollen og ClinicCare

ULRUS protokollen og ClinicCare ULRUS protokollen og ClinicCare Version august 2013 For at anvende ULRUS skal man hente nyeste version af ClinicCare (klik på Hent ny version -knappen i Omkring -vinduet. ÆNDRING AUGUST 2013: Når man laver

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

Guide til SMS modul Revideret 21-02-2011

Guide til SMS modul Revideret 21-02-2011 Guide til SMS modul Revideret 21-02-2011 Indledning Med SMS modulet i Xdont, åbnes der for en masse nye muligheder for at påminde og kontakte kunderne via en SMS besked. Det betyder, at der kan sendes

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

KMD Opus Lex Fodbehandling. Virk.dk & Dialogforum. Tandbehandling

KMD Opus Lex Fodbehandling. Virk.dk & Dialogforum. Tandbehandling KMD Opus Lex Fodbehandling Virk.dk & Dialogforum Tandbehandling KMD Opus Lex Tandbehandling Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Hvordan får I oprettet CVR nummer... 2 3 Bestilling af medarbejdersignatur...

Læs mere

Breve og XML. Side 1

Breve og XML. Side 1 Breve og XML Side 1 - Program Vi gennemgår hvordan standardbreve og formularer oprettes og vedligeholdes og hvordan de anvendes effektivt. Du vil også lære at udveksle breve og formularer med dine kolleger.

Læs mere

STANDARD SYSTEMINDSTILLINGER

STANDARD SYSTEMINDSTILLINGER STANDARD SYSTEMINDSTILLINGER Åbn CM og vælg funktioner, indstillinger Fanebladet: generelt Fanebladet: søgning Fanebladet: filer Fanebladet: notificer Fanebladet: visning Fanebladet: påmindelse Fanebladet:

Læs mere

Analysemodul- TDjournal

Analysemodul- TDjournal November 2014 Analysemodul- TDjournal Der er kommet et nyt menupunkt i top-menubjælken ved navn Analyser. Dette menupunkt indeholder 5 standard analyser, som du har mulighed for at ændre i: Regningsydelser

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen.

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen. April 2017 Log in Hvis der i journalprogrammet er indtastet login-oplysninger til EDI Portalen, kan du fra dit journalprogram komme direkte ind i EDI Portalen. Ellers skal du logge ind i øverste højre

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Huskesedler til Microsoft Outlook Mail og kalender

Huskesedler til Microsoft Outlook Mail og kalender Huskesedler til Microsoft Outlook ELAR april 2017 Side 1 E-mail, modtagelse og behandling... 3 E-mail, oprettelse... 4 Mapper i Outlook... 6 Kalender, kategorier... 7 Kalender, helligdage... 8 Kalender

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Tillæg til ViTal v.4.5.5. Nyheder i ViTal

Tillæg til ViTal v.4.5.5. Nyheder i ViTal Tillæg til ViTal v.4.5.5 Nyheder i ViTal Oplæseroversigten er udvidet så den indeholder: Flag og sprognavn for hver oplæser. Dialogboksen Oplæseroversigt kan justeres i størrelsen. Favoritliste som hjælper

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

LegalOffice BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK

LegalOffice BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK LegalOffice 1 Indhold Indledning... 3 LegalOffice Journaliser fra stifinder... 3 LegalOffice Journaliser fra Outlook og de øvrige Office produkter... 3 Visning af gemt mail på sag eller klient... 5 Gem

Læs mere

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont Aftalebog nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du

Læs mere

Rettelser til version 15.1.0.7: Rettet: Første regningslinje var trukket op i tekst. Rettelser til version 15.1.0.6:

Rettelser til version 15.1.0.7: Rettet: Første regningslinje var trukket op i tekst. Rettelser til version 15.1.0.6: Rettelser til version 15.1.0.7: Rettet: Første regningslinje var trukket op i tekst. Rettelser til version 15.1.0.6: Rettet: Ved opdatering af Xdont skal klienter ikke starte automatisk, før efter 5 min.

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

Captia - kvik guide Personalesager

Captia - kvik guide Personalesager Captia - kvik guide Personalesager 05-05-2015 Aalborg Universitet, HR-afdelingen HR@adm.aau.dk Indhold Inden du går i gang... 1 Søg efter en medarbejder (på C-adressat)... 1 Opret C-adressat... 2 Oprettelse

Læs mere

Outlook opsætning Mail Kalender...30

Outlook opsætning Mail Kalender...30 OUTLOOK Table of Contents opsætning... 3 -opsætning... 4 Mail...10 Send en mail...11 Besvar en mail...19 Vedhæftede filer...22 Videresend mail...28 Kalender...30 Opret aftale...31 Kategorisér aftaler i

Læs mere

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. ÆNDRING AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 4 2. OPRETTELSE AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 6 2.1

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen.

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen. November 2015 Log in Hvis der i journalprogrammet er indtastet login-oplysninger til EDI Portalen, kan du fra dit journalprogram komme direkte ind i EDI Portalen. Ellers skal du logge ind i øverste højre

Læs mere

Vejledning til udskrivning af rapporter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af rapporter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af rapporter i Blåt Medlem Blåt Medlem tilbyder en række rapporter. Hvilke rapporter du kan hente er afhængig af hvilken enhed du er medlemsansvarlig i For eksempel kan en gruppeleder

Læs mere

Brugervejledning Digital Post

Brugervejledning Digital Post Brugervejledning Digital Post 1. Forsiden Forsiden af Digital Post er det centrale billede i systemet. Her listes brevene efterhånden som de modtages. De fleste relevante oplysninger vises her. 1.2. Kolonner

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Rev: 17-12-2013 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen altid skal køres fra hovedmaskinen/serveren. at gennemlæse dette

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

Journallayout F6:Status F5:Journal F5:Journal, CTRL+(tallene fra 1-9).

Journallayout F6:Status F5:Journal F5:Journal, CTRL+(tallene fra 1-9). Journallayout DentalSuite har i denne opdatering fået et nyt layout, så du som bruger, har mulighed for at lave individuelle opsætninger af funktionaliteten i Journal og Status. Ændringen har overflødiggjort

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Vejledning til formularmodul

Vejledning til formularmodul Vejledning til formularmodul Side 1 af 25 Indledning Formularmodulet kan anvendes til bestilling af varer, booking af møder, indmeldelse - kun fantasien sætter grænser! Systemet er oprettet, så der er

Læs mere

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Opslag af område via oversigtskort... 6 Zoom funktioner.. 7 Panorere på skærmen. 8 Information

Læs mere

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Brugernavn og password QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Log into ADAMS on the Internet Udleveres af din antidopingorganisation ved udtagelse til prioriteret testgruppe Brug evt Forgot password

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

CapLegal Quick Guide - Sagsbehandling

CapLegal Quick Guide - Sagsbehandling CapLegal Quick Guide - Sagsbehandling Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Rollecenter... 3 Oprettelse af sag... 5 Sagsguiden... 5 Trin 1 - sagsoplysninger... 6 Trin 2 Vælg klient(er)... 6 Trin 3 Vælg parter...

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37 Indholdsfortegnelse FMK... 2 Præparatvælgeren... 3 Undgå dobbeltordinationer på FMK... 4 Knapper i FMK... 4 Opret ny medicin uden genudlevering... 5 Opret ny medicin med genudlevering... 8 Opret ny medicin

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

ClinicCare læge - skærmbilleder

ClinicCare læge - skærmbilleder ClinicCare læge - skærmbilleder Udgave 15. dec 2015 Dataene er lagret på en central sikret SQL-database, hvilket betyder, at det eneste man skal installere på PC en er en klient (tager 2 minutter), hvorefter

Læs mere

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...

Læs mere

NemHandel menuen 14.1

NemHandel menuen 14.1 NemHandel menuen 14.1 14. NEMHANDEL Nemhandel er standard for fakturering af elektroniske fakturaer til EAN-kunder. Nemhandel er obligatorisk til offentlige kunder. Med Rambøll Nemhandel kan du foretage

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

NOVAX manual Indhold

NOVAX manual Indhold Indhold Journalen... 3 Notater... 3 e-boks... 3 Emner til korrespondancebrev... 3 Notat med frase... 3 Visning af slettemarkerede notater... 4 Tilføj/Fjern vedhæftning fra et notat... 5 DDV... 6 FMK...

Læs mere

Lærervejledning. Lærer-vejledning til Speedadmin

Lærervejledning. Lærer-vejledning til Speedadmin Lærer-vejledning til Speedadmin Sidst tilrettet januar 2015 1 Generelt Denne brugervejledning er en kort gennemgang af de mest brugte lærer-funktioner i Speedadmin. Se evt. flere uddybende vejledninger

Læs mere

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Aktivering af Avanceret Outlook integration... 2 Brugerindstillinger... 2 Brugerindstillinger; journaliseringsdialog... 3 Brugerindstillinger; filtyper der kan journaliseres... 3 Brugerindstillinger;

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Bogbyggeren på HVAL.DK

Bogbyggeren på HVAL.DK Journal nr. 7.32.78 Bogbyggeren på HVAL.DK Et web-baseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt i forbindelse med ITMF-projekt 464 Din egen Historie på nettet Indholdsfortegnelse: Kom i gang...3

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Vejledning til oprettelse og korrektion af brevskabeloner i TAS 1

Vejledning til oprettelse og korrektion af brevskabeloner i TAS 1 VEJLEDNING Koncern It 6. april 2011 Pernille Sünksen Support Vejledning til oprettelse og korrektion af brevskabeloner i TAS Vejledning til oprettelse og korrektion af brevskabeloner i TAS 1 Brevskabelon

Læs mere

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut 1. november 2015 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Kursistvejledning til Ludus Web

Kursistvejledning til Ludus Web Kursistvejledning til Ludus Web Ludus Web er et kommunikationssystem. I Ludus Web kan du bl.a.: Se dit skema/din undervisers skema Melde dig syg Tjekke dit fravær Se aflysning af timer Sende beskeder bl.a.

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Indholdsfortegnelse Avanceret søgning:

Indholdsfortegnelse Avanceret søgning: Indholdsfortegnelse Avanceret søgning: Behov/ overskredet behov Manglende us behov (Småbørnstjek, Alm us, Udskrivning) Manglende klinik Manglende behandler Gl. aftaler uden mødekoder Antal udeblivelser

Læs mere

WorldTrack Elektronisk

WorldTrack Elektronisk 2016 WorldTrack Elektronisk Kørebog QUICKGUIDE V.1 (FEB 2017) WORLDTRACK Ejby industrivej 2, 2600 Glostrup Indhold Indledning... 2 PC Version... 2 Login... 2 Setup...5 SKAT kørselssatser...5 Opret ny bruger...

Læs mere

Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering

Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering Denne version er senest opdateret: 09.01.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sådan logger du på... 2 Rediger brugerprofil...

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen Opret og vedligehold af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen Mine, og tryk på Tilføj Tryk

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN Vejledning i brug af KLUBPORTALEN 11-09-2009 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse: Log-in...3 Kontaktpersoner...3 Ændring af kontaktperson...4 Oprettelse af ny kontaktperson...5 Licenser...6 Eksisterende licenser...6

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Excel 2013

Sådan gør du Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 Indholdsfortegnelse Beskyttelse... 3 Diagram... 5 Flyt og kopiér... 6 Formatering... 8 Frys ruder... 12 Sideopsætning og udskriv... 13 Sortering... 15 Udskrive diagrammer... 16 Diagram...

Læs mere