Det. Bind. Journal of. Citations. Impact Factor. Articles. Books. Patents

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det. Bind. Journal of. Citations. Impact Factor. Articles. Books. Patents"

Transkript

1 Det Natur og Biovidenskabelige Fakultet SCIENCE Forskningsdokumentation Guide til Rapportgenerering i CURIS Bind 1: Grundlæggendee rapportering Journal of Institute of Impact Factor Faculty of Citations Articles Books Patents PhD's Films Version 1 ( )

2 Guide til rapportgenerering i CURIS grundlæggende (version ) 0.Indledning I CURIS er registreret alle de publikationer som er udgivet på KU gennem mange år, og rapportgenerator er skabt til at kunne trække disse data ud igen til brug i mange forskellige sammenhæng. Det er muligt at rapportere på universitetets, fakultetets, institutternes og forskergruppernes publiceringsaktiviteter over tid, forskerne kan bruge data i deres CV er og forskningsprofiler, og myndigheder kan fordele penge til universiteterne med baggrund i universitets publikationer. Vi har brug for at kunne trække data ud fra CURIS på mange forkellige måder til forskellige formål, og det gør ind i mellem rapportgenerering til en kompliceret affære! Denne guide viser de grundlæggende trin i CURIS rapportgenerator. Rapporter og Filtre: Der er 2 forskellige måder at trække data fra CURIS på: 1) i publikationsvisningen kan man oprette et filter, som derefter kan renderes i forskellige outputformater, eller 2) man kan definere en opsætning i rapportgenerator, som kan renderes i forskellige outputformater. Denne guide er til hvordan man udfører grundlæggende rapportering i CURIS. Personlige brugere i CURIS har kun mulighed for at brug filtre i publikationsvisning og kun for eget indhold. Filtre i publikationsvisning kan med fordel bruges af redaktører og validatorer til at lave skræddersyede vinduer til indhold i CURIS, og disse vinduer kan gemmes. Rapportgeneratoren kan bruges, hvis man har behov for mere avancerede rapportudtræk eller hvis man har behov for at sammensætte flere forskellige rapporttyper eller rapporter med forskellige opsætninger. Hvis personlige brugere har behov for mere avancerede rapporter, skal de have rollen Rapportør og tilknyttes de organisationer, der skal rapporteres fra. Denne vejledning dækker grundlæggende rapportgenerering for publikationer i rapportgenerator. 1.Workflow Hver gang man laver en ny rapport i CURIS, skal man igennem en række trin for at producere en rapport. Hovedpunkter i generering af en rapport er: 1.Åbn rapportgenerator/vælg eksisterende rapport 2.Vælg indholdstype 3.Vælg den overordnedeudtrækstype og layout 4.Specificer indholdsfiltre 5.Fastlæg indhold og layout

3 6.Generer rapport 7.Efterbehandling af rapportopsætninger Disse trin i workflowet vil nu blive gennemgået. Der er rigtige mange kombinationsmuligheder i rapportgeneratoren og det vil ikke være muligt at gennemgå dem alle sammen. Det er en fordel altid at starte med at gennemtænke og liste hvilke dataelementer, der ønskes vist. Workflow trin for trin: Trin 1:Åbn rapportgenerator: Start ny rapport eller vælg eksisterende rapport Klik på Redaktør og vis Redaktionel oversigt Klik på Rapportdefinition Klik på + til højre for Rapportdefinition for at begynde på en ny definition. Hvis du vil bruge en eksisterende rapportdefinition vælg: en af dine egne (Mine rapportdefinitioner) en af de centralt styrede eller en eksisterende rapportdefinition, som er sat til at blive kørt med en fastlagte interval, en skeduleret rapportdefinition. Egne noter:

4 Trin 2:Start med en ny rapportdefinition: Vælg indholdstype Start en ny rapportdefinition (+) Vælg Publikationer fra venstre menu i rapportgenerator De indholdstyper du kan vælge imellem er afhængig af dine roller og rettigheder i CURIS. Hvis man vil kombinere flere indholdstyper i samme rapport, kan man altid komme tilbage og tilføje flere. Egne noter:

5 Trin 3:Vælg udtrækstype og layout Skal rapporten være en Analyse eller en Listning? Herefter vælges den overordnede udtrækstype og opsætning ved at klikke på det enkelte eksempel, som vises i de små kasser. Der skelnes mellem 1. Analysetyper og 2.Listetyper. 1.Analysetyper rapporterer altid med antal og i flg. opsætninger: Matrice (analyse) Tabel (analyse) Diagram (analyse) BFI: matrice (analyse) BFI: Tabel (analyse) BFI: Diagram (analyse) 2.Listetyper rapporterer altid med en listning af indholdet i flg. opsætninger: Tabel Liste Regneark med rå data Man kan godt blande analyse og listetyper i samme rapport, eller flere typer af samme slags, men din Indholdsfiltrering vil gælde for alle indholdstyper, som er valgt. Der skal fastlægges en indholdslayout for hver. Egne noter:

6 Trin 4:Specificere indholdsfiltrering Vælg rapportens grundelementer Med indholdsfiltrering udvælger man alle de grundelementer ( filtre ), rapporten skal bestå af. Filtre bruges til at begrænse indhold i rapporter, til de grundelementer som rapporten skal bestå af. Eksempler på grundelementer er: organisation, person, periode, status, årstal, titel, publikationstype osv. Organisationer eller personer er altid de faste grundelementer i en rapport. Klik på den første stiplede box Valgte organisationsenheder. Herefter kan du vælge Organisationer alfabetisk, hierarkisk eller du kan søge personer. Vælg Organisation eller Person ved at klikke på dem og flytte dem over i højre kolonne. Valg af organisation/person er afhængig af dine rettigheder. Tilføj de enkelte grundelementer (filtre): Når du klikker på en stiplede box Tilføj filter, får du en lang liste med alle grundelementer, som kan bruges som filter. Naviger i listen ved at bruge overskrifter til venstre, og udvælg grundelementet ved at klikke på det. Mange grundelementer skal specificeres yderligere. Eks. hvis du vælger Udgivelsesår, skal årstal eller periode specificeres. Efterhånden som du udvælge elementer, vil de vises i de stiplede box er, med det du har valgt. Eksempel: Her er valgt en begrænsning til 4 specifikke publikationstyper og et fakultet. Egne noter:

7 Trin 5:Fastlæg indhold og layout: Fastlæg gruppering, sortering For både Analyse og Listetyper, skal rapportens indhold og layout fastlægges. Analysetyper: Der skal vælges hvad skal vises på x aksen (vandret) og y aksen (lodret) samt rapportens indhold (resultat). Man skal Gruppere de grundelementer man ønsker at vise på x og y akser og hvis du vælger flere, skal deres rækkefølgen fastlægges. Gruppering er obligatoriske. Listetyper: Når du laver rapporter med lister af indhold, skal du fastlægge hvordan grundelementer skal grupperes og du skal bestemme rækkefølgen. Egne noter:

8 Trin 6: Generer rapport: Vælg outputformat: Rapporter kan produceres i flg. outputformater: pdf, docx (Word), XLS (Excel) og HTML (til visning i en browser). Egne noter:

9 Trin 7: Efterbehandling af rapportopsætninger Navngiv, Gem, Send, Del rapporter Navngiv rapportopsætninger: Ved at klikke på Rediger foroven kan du navngive og beskrive rapporten. Anvend sigende titler og brug fyldige beskrivelser. Gem og Gem som rapportopsætninger: Klik på Gem for at gemme rapportopsætning med den valgte titel og beskrivelse. Titlen på rapporten blive vist under Rapportdefinition > Mine rapportdefintioner på CURIS hovedoversigten. Send og Del rapporter: For at sende rapporter til en/flere personer, i planlagte intervaller og i bestemte formater, vælg Planlagt kørsel, og angiver betingelserne. For at dele rapportopsætninger med andre CURIS brugere vælg Eksporter til xml, og gem filen. Send filen til din CURIS ven. Hvis du har fået en rapportopsætning, kan du importere den ved at klikke på Importer. Automatisk levering af rapporter: Når Planlagt kørsel er valgt, kan der angives betingelserne for levering af rapporter: Interval: Vælg mellem Daglig, Ugentlig, Månedlig, Kvartalsvis, Årlig, Brugerdefineret (avanceret). Sprog: Dansk eller engelsk. Rapport output format: Vælg mellem pdf, Word, Excel eller HTML (browser) Modtager adresser: Angiv modtagernes adresser

10 2.Basale sammenhæng mellem Filtre og Indholdslayout Der er 2 basale forhold, som er af afgørende betydning for visning og data: 2.1.Valg af Grundelement/Filter og Gruppering hænger sammen: Forhold beskrevet her i pkt. 2.1 gælder for alle Grundelementer/Filtre og er de grundlæggende styringselementer i rapportgenerator Hvis ikke man vælger et grundelement, så medtages alt. Eksempel 1: Hvis ikke man vælger at filtrere med Peer reviewed eller ikke Peer reviewed, vil publikationer med begge indstillinger bliver medtaget. Og hvis ikke man Grupperer på Peer reviewed i Indholdslayout, vil man ikke kunne se hvilke publikationer er Peer reviewed eller ikke peer reviewed i outputtet. Hvis man Grupperer på Peer reviewed, så vil man kunne se om de enkelte publikationer (eller antal publikationer) er Peer reviewed eller ej i outputtet. Eksempel 2: Hvis ikke man vælger specifikke Publikationstyper som filter, så rapporteres på alle Publikationstyper. Og hvis man ikke Grupperer på Publikationstype i Indholdslayout, så vises de enkelte typer ikke. Hvis du Grupperer på Publikationstyper, så vil man kunne se de enkelte Publikationstyper i outputtet. Dvs.: et Filter begrænser rapporten til de(t )valgteggrundelement(er) og den efterfølgende Gruppering gøre de valgte elementer synlige. 2.2.Valg af Organisation: Når der vælges Organisation, skal der tages stilling til 3 indstillinger, som er grundlæggende for data, som medtages i en rapport: Valgte og alle organisationer overtaget af disse Valgte og alle underliggende Kun valgte Valgte og alle underliggende er default. Alle organisationer der ønskes at vise data for, skal vælges eksplicit og der skal grupperes på organisation, som beskrevet i afs Terminologi I denne guide, og i rapportgeneratoren, er der anvendt en række termer, som enten er lidt specielle eller har en særlig betydning i både denne guide og i generatoren. Her følger en liste med definitioner af et udvalg af de mest anvendte termer (alfabetisk): Analyse: Udtræk fra CURIS som resulterer i tal, f.eks. antal publikationer, antal download Filter: En begrænsning i en rapport til et eller flere grundelementer. Grundelement: De enkelte elementer som ønskes vist eller begrænses til i en rapport. Tit synonym med filter. Gruppering: En gruppering af de udvalgte grundelementer (filtre) bestemmer hvordan og om grundelementer skal vises i rapportens layout. En gruppering på et grundelement vil bevirke, at alt indhold (Antal og Listning) vil optræde i rapporten under det valgte grundelement. Indholdslayout: Fastlæggelse af hvordan den endelige rapport skal vises, f.eks. x og y akse, den bibliografiske format, hvordan skal de valgte grundelementer grupperes osv.

11 Indholdstype: Det hovedområde der ønskes at rapportere fra, f.eks. publikationer eller aktiviteter. Er afhængig af brugerens rettigheder. Liste: En udtræksform som resulterer i, at der også rapporteres på indholdet, f.eks. at der vises (listes) publikationer med deres bibliografiske metadata. Metrik: Et formaliseret (definerbart, standardiseret) mål eller indikator, som gælder i et bestemt udfaldsrum. F.eks. impact factor for et tidsskrift er et metrik, som bruges til at måle eller indikere et tidsskrifts impact i et bestemt fagområde. Metrikker er ofte kvantitative proxier om forskellige aspekter i udfaldsrummerne. Outputformat: Det format man ønsker at rapporten skal produceres i, f.eks. Word eller pdf format. Rapportdefinition: Alle de parametre man har valgt til at indgå i en rapport og som resulterer i den færdig rapport, udgør rapportens definition. Rendering: En rapportdefinition resulter i en bestemt udformning af en rapport, som er rapportens rendering. Skedulerede rapporter: Rapportdefinitioner som indeholder en betingelse, at rapporten skal udføres og fremsendes automatisk med bestemte intervaller Udtrækstype: De overordnede rapporttyper samt en opsætning. x akse: Den horizontale akse i en opsætning. y akse: Den vertikale akse i en opsætning.

12 Egne noter:

Brugervejledning for niveauinddeling

Brugervejledning for niveauinddeling Brugervejledning for niveauinddeling Niveauinddeling Mine serier 1. Formål: På denne side kan faggrupperne niveauinddele deres egne serier på autoritetslisten - bogserier, tidsskrifter og konferenceserier

Læs mere

Version 1.2 (redaktion slut: 20.03.2013)

Version 1.2 (redaktion slut: 20.03.2013) KUBIS bibliografisk vejledning til CURIS Version 1.2 (redaktion slut: 20.03.2013) 1 0. Indledning Formål: Formålet med denne vejledning er, at beskrive de procedurer man som redaktør og validator skal

Læs mere

Introduktion til webanalyser.dk

Introduktion til webanalyser.dk Introduktion til webanalyser.dk Hvis du udskriver og følger denne introduktion, vil du få et godt overblik over systemet på ca. 20 minutter. Når du har fulgt beskrivelsen, har du oprettet dit første skema,

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

Statistikudtræk. 1 Introduktion

Statistikudtræk. 1 Introduktion Statistikudtræk MADS MENU: RAPPORT STATISTIK STATISTIKUDTRÆK (D.4.1.) Revideret 20-09-2010 1 Introduktion I MADS kan statistiske data trækkes ud via enten statistikudtræk eller perioderapporter. I statistikudtræk

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Administrator 7.38

Brugermanual. Byggeweb Capture Administrator 7.38 Brugermanual Byggeweb Capture Administrator 7.38 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 5 Principper... 6 Opbygning... 8 Projektinfo - Entreprenør... 9 Rediger

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

BFI løsningsbeskrivelse

BFI løsningsbeskrivelse BFI løsningsbeskrivelse Version 1.0: jan 2014 udarbejdet af Bo Finnerup Madsen, Atira Version 2.0: juli 2014 udarbejdet af BFI-arbejdsgruppen (Svend Kragballe, Nicolaj Veje Pedersen og Brian Kirkegaard

Læs mere

KMD OPUS. Randers Kommune. Opfølgningskursus rapporter. Side 1 af 37. Support og udvikling juni 2010

KMD OPUS. Randers Kommune. Opfølgningskursus rapporter. Side 1 af 37. Support og udvikling juni 2010 KMD OPUS Randers Kommune Opfølgningskursus rapporter Side 1 af 37 Indhold Min økonomi 1 Konteringsdimensioner...3 2 Introduktion til min økonomi i Rolle Baseret Indgang...6 3 Logon på portalen...7 4 Åbn

Læs mere

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Kom igang med KaBoo Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge KaBoo - DKMs kalender- og bookingsystem. Manualen indeholder

Læs mere

Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk. - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk

Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk. - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk Kontakt: Ann Qvist Rasmussen E-mail: anncrs@rm.dk Version 1.0 Senest redigeret:

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4

KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4 KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4 3. VALG AF DATA 5 4. BEHANDLING OG VISNING AF DATA 7 1 Liste

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Brugervejledning til EndNote X4 og X5 Windows (og Mac)

Brugervejledning til EndNote X4 og X5 Windows (og Mac) DANMARKS PÆDAGOGISKE BIBLIOTEK Brugervejledning til EndNote X4 og X5 Windows (og Mac) 1 Indhold Introduktion 3 Opstart af EndNote 4 Oprette Referencer i EndNote Kopiering fra Word og lign. 5 Manuel indtastning

Læs mere

Navision Stat 7.0. Brugergrænsefladen. Overblik. Side 1 af 89 ØSY/STO 31-03-15

Navision Stat 7.0. Brugergrænsefladen. Overblik. Side 1 af 89 ØSY/STO 31-03-15 Side 1 af 89 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 31-03-15 Brugergrænsefladen Overblik Formål Denne vejledning omhandler den nye brugergrænseflade i Navision Stat 7.0 for windows-klienten, samt hvilke muligheder

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for nye måder at arbejde med Diagrammer på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Microflex Ticketing system WMR Guide

Microflex Ticketing system WMR Guide Microflex Ticketing system WMR Guide Microflex A Division of Ticketmaster, 1 Indhold. INTRODUKTION...2 LOGIN PROCEDURE...3 WMR RAPPORTER...4 1. BILLET INFORMATION...5 1.1 Eventopgørelse...5 1.2 Event detaljer...9

Læs mere

Guide - Sådan opretter du en backup

Guide - Sådan opretter du en backup Guide - Varighed: ca. 10 min Denne guide gennemgår hvordan en backup oprettes i Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen og vil undervejs introducere de grundlæggende indstillingsmuligheder.

Læs mere

Release note - Juni. Sikkerhed

Release note - Juni. Sikkerhed Release note - Juni Sikkerhed Log in Af sikkerhedsmæssige hensyn er det nu ikke længere muligt for browseren at gemme brugeres password til CaseFlow. Browserne vil dermed heller ikke automatisk foreslå

Læs mere

VEJLEDNING TIL APV ADMINISTRATION I DEFGO.NET

VEJLEDNING TIL APV ADMINISTRATION I DEFGO.NET VEJLEDNING TIL APV ADMINISTRATION I DEFGO.NET UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S JANUAR 2009 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 DEFGO.NET TIL APV KORTLÆGNING 3 DEFGO.NET OG HANDLINGSPLANER 4 APV KONTO

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Septimana HVORDAN GØR JEG & FAQ

Septimana HVORDAN GØR JEG & FAQ HVORDAN GØR JEG & FAQ INDHOLD 1. HVORDAN GØR JEG... 1 1.1. HOW CAN I SELECT ENGLISH AS LANGUAGE... 1 1.2. LOGIN UDEN AT TASTE BRUGERNAVN OG ADGANGSKODE (QUICKLOGIN)... 2 1.3. JEG HAR GLEMT MIT PASSWORD...

Læs mere

Regneark LibreOffice. Kom mere i dybden et øvelses- og inspirationshæfte. Version: September 2013

Regneark LibreOffice. Kom mere i dybden et øvelses- og inspirationshæfte. Version: September 2013 Regneark LibreOffice Kom mere i dybden et øvelses- og inspirationshæfte Version: September 2013 Indholdsfortegnelse Dette materiale...5 Inspiration...5 Frysning af rækker og kolonner...6 Frys en række...6

Læs mere

Vejledning Webtilmelding

Vejledning Webtilmelding Vejledning Webtilmelding Opdateret 1.juni 2012 Indhold Indledning... 3 Oprettelse af licenser... 3 Webtilmelding... 3 Websync... 4 Elevprofiler... 5 Oprettelse af elevprofil på hjemmesiden... 6 Oprettelse

Læs mere

Hjemmeside på SkoleKom

Hjemmeside på SkoleKom Hjemmeside på SkoleKom 1 Om vejledningen Har din lærer givet tilladelse, kan du nu lave din helt egen personlige hjemmeside på SkoleKom. En hjemmeside på SkoleKom er let at gå til, og har du arbejdet lidt

Læs mere