Årbog Sømandsmissionen INDENLANDSK SØMANDSMISSION. - et hav af opgaver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årbog 2009. Sømandsmissionen INDENLANDSK SØMANDSMISSION. - et hav af opgaver"

Transkript

1 Sømandsmissionen Årbog 2009 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Nr. 9 - september årgang - et hav af opgaver årsberetninger regnskab hovedbestyrelse sekretariat sømandsmissionærer fritidsmedarbejdere sømandshjem tilknyttede institutioner

2 Indenlandsk Sømandsmission Hjemmeside: 2 Hermed udsendes 12. årgang af Inden - landsk Sømandsmissions Årbog, som samtidigt er septemberudgaven af Rednings - båden. Årbogen skal være med til at givet et stilbillede af organisationens mange arbejdsområder fx om de forskellige sømandshjem i både Danmark og Grøn - land. Desuden kan Årbogen bruges både som telefonliste og ikke mindst forbønsliste. Gaver til Indenlandsk Sømandsmission Det er en forudsætning for enhver organisation, at der er en flok mennesker, som bakker sagen op. Her på første side vil vi gerne sige tak for alle de gaver ISM har modtaget det forløbne år. Samtidigt med gaverne gør arbejdet muligt viser de også, at der er en god flok venner, som sætter deres behov til side til fordel for ISM s sag at bringe evangeliet til søfolk og fiskere. Fradrag Når man giver en gave til ISM, får man også mulighed for at få fradrag, og dermed give mere end man reelt tager op af lommen. Når du giver gaver til ISM og samtidig oplyser dit CPR-nummer, vil du automatisk få skattefradrag efter følgende retningslinjer: Hver skatteyder kan årligt få fradrag for gaver op til kr. Man kan give gaver til forskellige organisationer, men gaven skal være løbet op på mindst 500 kr. til hver enkelt organisation for at måtte medregnes. De første 500 kr. du giver i gaver er ikke fradragsberettiget, og derfor skal der gives kr. for at opnå de kr. i fradrag. Gavebreve Vi vil meget gerne yde gratis hjælp til oprettelse af gavebreve, hvor det fulde beløb er fradragsberettiget. Gavebrevsforpligtelsen er bindende i mindst 10 år. Testamenter Vi yder ligeledes gratis hjælp til udfærdigelse af testamenter, hvor Indenlandsk Sømandsmission betænkes. Rekvirer brochure fra hovedkontoret, som mere specifikt fortæller om de forskellige satser. Indenlandsk Sømandsmission København 2009

3 Formandens hilsen Ole Dahl Formand Indenlandsk Sømandsmission arbejder på evangelisk-luthersk folkekirkelig grund og har til formål at bringe evangeliet til søfolk og fiskere. Sådan lyder det bl.a. i vor formålsparagraf. Vi har arbejdet med vedtægter og godkendt nye i det forløbne år. Det vil fremgå nærmere af generalsekretærens arbejdsberetning. Men formålet er stadig at bringe evangeliet til søfolk og fiskere. Det er hele vor eksistensberettigelse og har været det i de mere end 100 år, Sømandsmissionen har eksisteret.»gå hen og gør alle folkeslagene til mine disciple«lyder mesterens befaling i Matthæusevangeliet kapitel 28. Lykke - ligvis skal vi ikke bare gå på må og få, men i beredte gerninger, som det lyder i vort motto fra Efeserbrevets kapitel 2:»For hans værk er vi, skabt i Jesus Kristus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i«. Det er ikke altid ensbetydende med solskin og medvind. Ofte kan det endog være strid modvind, men kursen er stukket ud, og på denne kurs har vi også i det forløbne år været under vor himmelske skippers velsignelse. Generalsekretærskifte Verner Villensgaard bebudede sidste år, at han efter mange års ansættelse som generalsekretær ønskede at stoppe med udgangen af februar måned Vi skylder Verner en meget stor tak for hans store virke for Sømandsmissionen både som generalsekretær og som formand. Verner er nu i en halvtidsstilling som sognepræst ved Eliaskirken i København. Det var en stor glæde for hovedbestyrelsen at kunne ansætte cand.teol. Frede Ruby Østergård fra Hinnerup som ny generalsekretær fra 1. juni. Nu på fuld tid idet kirkeministeriet ikke længere kan aflønne Sømandsmissionens generalsekretær, som det har gjort i rigtig mange år. Tak for det! Mod fuld løn har generalsekretæren tidligere skullet yde 25% tjeneste i en Københavnsk kirke. Det har været en rigtig god ordning i år, som vi har grund til at sige tak for. Frede er 35 år og kom fra en stilling som ungdomskonsulent i Indre Missions Ung - dom. Han er gift med Mette, og de har 4 børn. Vi har aftalt, at vi vil søge ordination af Frede så vi igen har en sømandspræst. Han har vistnok erkendt det, som jeg sagde til ham på hans første arbejdsdag, Formandens hilsen 3

4 Formandens hilsen 4 at han ikke blev arbejdsløs den første måneds tid! Det er jysk og betyder, at der er rigtig mange ting at tage fat på. Hovedbestyrelsen glæder sig meget til det fremtidige samarbejde. Vækstdagen Sidst i januar måned havde hoved be - styrelsen indkaldt til en vækstdag for alle ledende medarbejdere i Sømands - mis sionen og på sømandshjemmene. Vi havde bedt ledelseskonsulent Bent Jacobsen fra Erritsø om at tage dagen. Formålet med tiltaget var at ruste os til fremtidens udfordringer og sikre os, at vi alle går i samme retning. I hovedbestyrelsen har vi været meget glade for og opløftet over de mange input, vi fik i løbet af dagen. Bent Jacobsen har efterfølgende skrevet det ned og sendt det til os. Vi aftalte i hovedbestyrelsen, at vi ville vente med opfølgning på det, indtil vi havde en ny generalsekretær. På hovedbestyrelsesmødet i forbindelse med årsmødet tager vi hul på opfølgningen. Det vil komme til at fylde flere bestyrelses - møder, men vi skal prøve at holde jer orienteret undervejs. Medarbejderne Et arbejde som Sømandsmissionens ville falde fra hinanden, om ikke der var mænd og kvinder, der brændte for arbejdet! Hvad var Sømandsmissionen uden vore trofaste medarbejdere? Ingenting. Jeg ved godt, at på Gud beror alt! Men han har altså brug for mennesker til at gøre arbejdet. Sådan har han i hvert fald baseret sit arbejde. Derfor har vi grund til at sige tak til såvel lønnede sømands mis - sionærer, sekretærer, bestyrere, ansatte på kontoret såvel som alle, der på frivillig basis dag efter dag, uge efter uge gør en indsats for at formålet kan føres ud i livet. Vi kan ikke skønne nok på dem. Bær dem i jeres forbøn. Det flydende sømandshjem Vi siger til os selv mange gange: Hvorfor har vi dog ikke gjort det for længe side? Nemlig at købe et skib. Vi kalder»bethel«for et flydende sømandshjem. Flydende på den måde, at den fra maj til september anløber en række havne. 15 bliver det til i år inden vi binder til kaj i Hvide Sande for vinteren. Her får vi en fantastisk fin behandling fra Hvide Sande Skibs- og Bådebyggeri. En meget stor tak til Hans Peter Kristensen for det. Hvad det skib allerede har betydet i sin korte levetid er overvældende. Det er jo kun tredje sæson, vi er ved at afslutte nu. Og»sømandshjem«fordi det smukke skib tiltrækker i sig selv opmærksomhed, men det er jo besætningen om bord, der er omdrejningspunktet i arbejdet. Mangen en samtale om de himmelske anliggender er det blevet til over en kop kaffe på dækket eller i messen. For flere har det fået evighedsbetydning. Ruth og jeg oplevede det ved selvsyn i sommer, da vi var med ombord i en uge på Bornholm. Vi fik en oplevelse for livet, og hvad endnu bedre var, jeg fik langt større indblik i arbejdet. En stor tak til både skipper og besætninglønnede såvel som ulønnede. Her skal også lyde en tak til de ægtefæller, der må lide afsavn en lang sommer. Sømandshjemmene Sidste efterår fik Sømandsmissionen et dejligt brev fra sømandshjemmene. Det gik på 3 ting: 1) Hvad vil Sømands - missionen med sømandshjemmene, 2) Kan kommunikationen til sømandshjemmene forbedres, og 3) Ønske om klar gøring af fælles målsætning for Sømands missionen og sømandshjemmene. Vi har taget det op i forbindelse med vækstdagen og vil fortsat arbejde med det. Jeg er klar over, at det at drive sømandshjem, ikke er nogen let opgave, men jeg ser det som en forpost i Sømandsmissionens arbejde. For nogen er det sejt og op ad bakke, og det kniber at finde bestyrere. Må Gud give lys over vejen og fortsat velsigne dette kæmpe - arbejde. I Grønland, hvor Sømands - missionen selv driver arbejdet ude fra de fire sømandshjem i Nuuk, Sisimiut, Aasiaat og Qaqortoq er det heller ikke nogen let opgave. Specielt det at finde bestyrere og assistenter har virkelig været en udfordring. Men vi tror, vi har en mission i at være der. I september måned

5 har to af hjemmene 40 års jubilæum, Nuuk og Sisimiut, og det vil blive fejret med festgudstjenester og efterfølgende kaffemik på sømandshjemmene. Sø - mands missionens Grønlandsudvalg vil være til stede, og i den samme uge vil udvalget samles med bestyrerne deroppe til Grønlandskonvent. Meget mere kunne siges. Vi har fået barn: SMUK! SømandMissionens UngdomsKreds. Se juni-nummeret af Redningsbåden. Vi har sagt ja til en anmodning fra Bro - derkredsen på Havet om at se på mulighederne for at lægge de to blade Duen og Redningsbåden sammen. Vi udveksler erfaring med DISM i Norge (Den Indre Sjømannsmission) og arbejder med organisationsplan og forretningsorden. Men alt sammen med det ene formål at bringe evangeliet til søfolk og fiskere. Må Gud velsigne arbejdet. Må jeg regne med»3f«- FlereFoldedeFingre? TAK! Ole Dahl Formand SMUK 6 SømandsMissionens Ungdoms Kreds v/ sømandsmissionær Simon Ambrosen, Aalborg For ca. et halvt år siden, var vi nogle stykker som satte os sammen. Det gjorde vi, fordi vi gerne ville være en del af Sømandsmissionen, og vi mente, at vi som forholdsvis unge også havde noget at bidrage med i en gammel organisation. Vi listede nogle forskellige punkter op, hvor vi mente at det kunne være godt at få styrket indsatsen. For at nævne nogle få ting: Det frivillige arbejde på Bethel De unge som rejser op som assistenter til Grønland Opbakning til specielle arrangementer rundt om i landet ud fra sømandshjem og Bethel. Derfor gik vi i gang med at planlægge en dag, hvor vi kunne invitere andre unge, som måske kun sjældent havde hørt om Sømandsmissionen, og arbejdet rundt om i Danmark. En aften hvor de kunne se, om de på sigt vil være med til at støtte op om de lokale medarbejdere, give en hånd med når der bliver brug for det osv. På indbydelsen stod der: Juni-nummeret af Redningsbåden Som sømandsmissionær kommer man ud for mange ting. Dette var en uheldig en af slagsen. Tilbage til SMUK (SømandsMissionens Ungdoms Kreds) Efter jeg havde fortalt fra min hverdag, så fortalte jeg lidt om, hvorfor det ville være rigtig godt med nogle flere unge i Sømandsmissionen, og om hvilke områder der var brug for en ekstra hånd. Så kom kaffen på bordet, og der blev tid til at tale sammen med de forskellige som var dukket op den aften. Der var nogle som ikke kendte Sømands - missionen særlig godt, så det blev til nogle gode snakke rundt om bordet, og ideer til hvordan tingene skal gribes an, og forslag til hvordan vi kan gøre ting endnu bedre osv. Det blev en rigtig godt aften, og vi er nu nogle flere stykker, som ser frem til at bakke arbejdet op i Sømands - missionen rundt om i landet. Kista: 30 år på Sømandshjemmet og sige nej tak.. i Aasiaat v/ grønlandssekretær Jørgen Møller Velkommen på Frederikshavns Sømandshjem, den 16. maj, kl til spisning. Nu var invitationerne sendt rundt, og vi håbede, at der var nogle som ville tage imod den. Som vi nærmede os dagen, var der flere som sagde ja. Vi havde håbet, at vi kunne komme op på en ca. 10 stykker. Det er bedre at forvente lidt og så blive overrasket, end som at slå et stort brød op, og så skulle spise rester i en halv måned bagefter! Vi blev overrasket, for der dukkede nemlig 15 personer op. Vi startede ud med at spise sammen, og så stod den ellers på at lære hinanden bedre at kende, og at lære Sømandsmissionen bedre at kende. Vi havde en navne runde, plus at vi hver især skulle fortælle, om den mest pinlige oplevelse i vores liv. Det gav en masse sjov og grin, og der kom nogle sandheder på bordet. Efterfølgende fik jeg ordet. Jeg brugte tiden til at fortælle fra min hverdag, om mine skibsbesøg, vise nogle billeder fra de havne som jeg besøger, og fortælle om Sømandsmissionen som organisation. Jeg får lige lyst til at fortælle en sjov historie her Jeg var lige gået ombord på et skib i Aalborg havn. Jeg stod og talte med kokken, og vi kom til at tale om national retter. Jeg fortalte, at min nationalret var flæskesteg med brun sovs. Denne russiske kok fortalte også om sin. Pludselig lyste hans ansigt op, og han sagde:»vent et øjeblik«... Så forsvandt han ind i køleskabet, og hentede det som var hans nationalret: Fedt med rugbrød. En skive råt saltet fedt lidt som en tyk skive flæskesteg, og så bare i fedt. Og jeg blev selvfølgelig budt, og da det ville have været meget uhøfligt at sige nej tak, så fandt jeg i stedet det mindste stykke Og så måtte jeg ellers i gang med at tykke det i stykker, så det kunne sluges. Det gør jeg aldrig igen, næste gang vil jeg hellere være uhøflig Den 14. maj var en festdag på Sømandshjemmet i Aasiaat. Der var jubilæum, og Sømandsmissionen sagde tak til Kista. Kista blev også intervievet til KNR den Grønlandske Radio, hvor hun i 10 minutter fortalte om arbejdet, og om gode oplevelser hun havde haft gennem de mange år. Kiste er den første, der har været ansat i 30 år. Kista har gennem alle årene ydet en kæmpe indsats og altid udført sit arbejde omhyggeligt. Kista er med sin energi og sit altid gode humør med til at sprede glæde og optimisme. Formandens hilsen Kista 5

6 Generalsekretærens årsberetning 6 Generalsekretærens årsberetning Frede Ruby Østergård Generalsekretær»Så er I da ikke længere fremmede og udlændinge. I er de helliges medborgere og hører til Guds husstand.«efeserbrevet 2,19 Forskellighed i samme husstand Min første årsberetning skal skrives og historiske fakta fra det forløbne år i Indenlandsk Sømandsmission skal noteres. Da jeg kun har været ansat i ca. 2 måneder i skrivende stund, vil beretningen selvfølgelig bære præg af det, men selvom jeg kun har været ansat kort tid i organisationen føler jeg, at jeg kan sige med Paulus ord, at I»ikke længere er fremmede og udlændinge«i mit univers. Min familie har primært bestået af»landkrabber«, og derfor har folkene fra Sømandsmissionen været ude i periferien af det, som jeg interesserede mig for. Dog har jeg gennem min kære hustru lært fiskere og fisker-universet at kende, hvilket dog ikke betød, at jeg fulgte særligt med i Sømandsmissionens arbejde men jeg fik læst Redningsbåden nu og da. Jeg er på kort tid blevet introduceret til Sømandsmissionen med missionærer, sømandshjem (endda et flydende et af slagsen), hjemmene i Grønland og ikke mindst passionerede mennesker, som brænder for vores grundlæggende formål at bringe evangeliet til søfolk og fiskere. Vi vil fortælle om Jesus med det vi er, gør og siger. Verset er taget fra Efeserbrevets kapitel 2 og en af hovedpointerne i kapitel 2 er, at alt er nyt i Jesus. At vi ikke længere behøver at være døde i forhold til Gud, men at vi må leve i Jesus. At det ikke er på grund af os, men på grund af Guds kærlighed til os ja, selv troen er en gave. I vers 19 ser vi, at døbte og troende er samlede i samme hus i Guds hus. Med et andet billede i verset siger han, at vi er indbyggere i det rige, som Jesus påbegyndte ved at fødes af en jomfru, leve syndfrit, dø for vores straf og ikke mindst opstå til evigt liv. Det rige er et evigt rige. I det rige er alt nyt, men det er ikke det altdominerende rige på jorden endnu, da han ønsker, at flere skal blive medborgere. Dette minder mig om, at selvom jeg ikke kendte Sømandsmissionens arbejde før, så var det faktisk ikke et fremmed arbejde. Vi kan se hinanden som søs - kende i Guds hus hvad enten vi arbejder med på at indbyde søfolk, festival -

7 gæster, alkoholikere, soldater, hjemløse eller blot de unge danskere anno 2009, og vi kunne blive ved. Der er plads til forskellighed og forskellige hjertesager i Guds hus, men når det kommer til stykke, vil vi det samme invitere mennesker med. Det er vores opgave som disciple af Jesus. I Sømandsmissionen bliver vi ved med at finde måder til at invitere netop søfolkene og fiskerne, samtidigt med vi ikke lukker døren for, at andre også får invitationen fx på vores sømandshjem. Vedtægterne En væsentlig sag for enhver organisation er formålet. Det er væsentlig af flere grunde, men primært fordi det er i formålet vi finder grundlaget for fælles fodslag i organisationen og uden fælles fodslag går det langsommere og sikkert i forskellige retninger. Hovedbestyrelsen har arbejdet med vedtægterne af forskellige grunde, og i samme omgang har de pudset formålet af og gjort det lidt skarpere i formuleringen. Vedtægten om formålet lyder nu:»fonden Indenlandsk Sømandsmission arbejder på evangelisk-luthersk folkekirkelig grund og har til formål at: - bringe evangeliet til søfolk og fiskere, herunder til internationale søfolk samt øvrige befolkningsgrupper, der naturligt knytter sig til de maritime miljøer i Dan - mark og Grønland som et kald til omvendelse, tro og troens bevarelse - drive sømandshjem til lands og til vands«. På denne måde tages der fx højde for, at der kommer mange udenlandske søfolk forbi Danmark, som vi selvfølgelig allerede taler med, men som vi måske kan øge indsatsen overfor, når nu det er blevet tydeligere, at vi også ønsker at»invitere«dem indenfor. I den kommende tid vil hovedbestyrelsen arbejde videre ud fra dette, og forsøge at finde den rute Sømandsmissionens arbejdsgrene i fællesskab skal følge i fremtiden. Sømandshjemmene Som Ole Dahl tog op i formandens hilsen, så står vi overfor nogle udfordringer i forhold til vores danske og grønlandske sømandshjem specielt med at finde ledelse til stederne. Vi vil forsat kæmpe for, at vi kan finde ledere, for det er et godt arbejde der udføres på sømandshjemmene. Grundlæggende er alle danske sømandshjem selvstændige enheder, hvorimod hjemmene i Grønland er en del af selve organisationen. Det betyder, at der er forskel på, hvor langt hovedbestyrelsen kommer ind i den overordnede ledelse af hjemmene i henholdsvis Danmark og Grønland. Dog arbejder vi fra ISM s side på, at vi kan styrke hinanden. Der skal lyde en varm tak til alle bestyrere og assistenter, som i det forløbne år har arbejdet med opgaven. To par er stoppet i det forgangne år, Kirsten og Søren Andersen (Skagen) og Ruth og Poul Nielsen (Hvide Sande). Tak for jeres tørn, med de forskellige udfordringer I har haft. Derudover har de været en del afløsere i sving hen over året som også skal takkes her. På hjemmene i Grønland har følgende ydet en uundværlig hjælp: Bodil og Malmberg Olsen, Simony og Amaliel Generalsekretærens årsberetning 7

8 Generalsekretærens årsberetning 8 Knudsen, Kirsten og John Aaen, Åse og Henning Kraglund, Jytte og Benny Kusk og Lisbeth og Viggo Petersen. Ansatte Der er sket noget under overskriften»ansatte«. Dorthe Schütt Larsen begyndte som regnskabsmedarbejder i slutningen af Dorthe kom fra Frederikshavn Sømandshjem, hvor hun havde været en del år. Med udgangen af februar stoppede generalsekretær Verner Villensgaard Jensen stolen stod tom indtil begyndelsen af juni. I foråret begyndte Finn Mikkelsen som sømandsmissionær i Vendsyssel med udgangspunkt i Brønderslev. Dermed har vi 5 arbejdsomme sømandsmissionærer i gang nu. Da juli udløb stoppede redaktionssekretær Arne E. Sørensen Arne har tidligere været både bestyrer på et sømandshjem og sømandsmissionær. Tak for indsatsen i det forløbne år. Mindeord Indenfor Sømandsmissionens arbejde stopper gode og trofaste medarbejdere, ulønnede eller tidligere lønnede, af og til i deres aktuelle tjeneste, men her vil vi også mindes dem, som i årets løb er gået bort Den 13. oktober 2008 døde Kristian Nielsen, 80 år gammel. Kristian var formand for Fredericia Sømandshjem i mange år. Den 23. oktober 2008 døde Poul Mathie - sen, 94 år gammel.»mathies«som han hed i daglig tale, var med i Sømands - hjemmets Bethel s bestyrelse i 27 år og gennem mange år frivillig medarbejder på kontoret i Nyhavn. Den 13. oktober 2008 døde Jørgen Ingemann Jørgensen, 94 år gammel. Ingemann blev ansat i Sømands mis - sionen i Sammen med sin kone Inga var Inge mann bestyrer på sømandshjemmene på Læsø, i Kerteminde, Kolding og Aalborg. I 1968 blev Inge - mann landssekretær i Sømandsmissionen og han var meget engageret i oprettelsen af de grønlandske sømandshjem. Den 22. februar 2008 døde pastor emeritus Bent Østergaard, 75 år gammel. Bent Østergaard var formand for Frede - ricia Sømandshjem fra 1988 til Indtrådte i Sømandsmissionens hovedbestyrelse i 1996 og var formand fra 1997 til Vi takker for trofasthed i tjenesten og vil ære deres minde og sige tak til Gud for, hvad han gennem dem gav til Sømands - missionens arbejde. Ære være deres minde. Bed og arbejd Der forløbne år har budt på mange oplevelser og udfordringer, hvilket det nye med garanti også vil. Grundpillen for arbejdet er, at vi bliver vi ved med at finde måder til at invitere søfolkene og fiskere til fællesskab med Jesus, og at vi hele tiden spejder efter muligheder for at gøre vores arbejde bedre inklusiv arbejdsforholdene for vores medarbejdere. Vi må give dem gode værktøjer og»værksteder«til arbejdet. Lad og både bede og arbejde på, at Sømandsmissionen bruger kræfterne på formålet at bringe evangeliet til søfolk og fiskere. Frede Ruby Østergård Generalsekretær

9 Ole Dahl Jyllandsgade Skive Tlf f g med Ruth f Indtrådt i HB 2006 Formand 2007 Johannes Christoffersen Sognepræst Doktorvejen 1, Byrum 9940 Læsø Tlf f g med Birgit f Indtrådt i HB 2000 Næstformand 2002 Hans Peter Kristensen Mågevej Hvide Sande Tlf f g med Birgitte f Indtrådt i HB 2008 Hovedkasserer 2008 Aviaja Rohmann Pedersen Dansk præst i Nuuk Pupik 7, Box 1590, 3900 Nuuk Tlf Fax f g med Jan Erik f Indtrådt i HB 2009 Niels Aage Hansen Sømandshjemsbestyrer Østerbro 27, 9000 Aalborg Tlf Fax f g med Kirsten f Sømandshjemsbestyrer Hanstholm 1986 Aalborg Indtrådt i HB 1992 Næstformand Hovedbestyrelsen 9

10 Hovedbestyrelsen Alfred Wejse Koordinator Poseidonvej Aalborg SØ Tlf Mobil f g med Stinne f Sømandshjemsbestyrer Hanstholm Frederikshavn Indtrådt i HB 1980 Næstformand 1994 Formand Ellen Margrethe Lomholt Pædagog Lundbjergvej 3, Gårslev 7080 Børkop Tlf Mobil f g med Hans Oluf f Indtrådt i HB 2001 Jørgen Erik Larsen Udsigten Sorø Tlf.: Fax Mobil f g med Anny f Sømandshjemsbestyrer Sisimiut Bethel Sømandsmissionær 1990 Indtrådt i HB 2002 Jytte Kusk Jens Baggesens Vej Aalborg Tlf.: f g med Benny f Sømandshjemsbestyrer Hanstholm Frederikshavn Indtrådt i HB Thomas Uth Rebildparken Aalborg Ø Tlf f g med Pia Indtrådt i HB 2008

11 Frede Ruby Østergård Generalsekretær Fredensgade Hinnerup Mobil f g med Mette f Generalsekretær 2009 Jørgen Møller Grønlandssekretær Fornæsvej Randers Tlf Fax Mobil f g med Ann-Inge f Ansat 1990 Finn Juhl Nielsen Regnskabschef Smøgen Hårlev Tlf Mobil f g med Karin f Sømandshjemsbestyrer Christianshåb Regnskabsmedarbejder Ansat 2002 Sonja Josefsen Eriksen Sekretær Brønshøj Kirkevej 3, 2. th Brønshøj Tlf.: Mobil f Ansat 1991 Lis Teglgaard Christensen Regnskabsmedarbejder Ligustervangen Allerød Tlf f g med Bonde f Ansat 2008 Sekretariatet 11

12 Sømandsmissionærer og pensionerede medarbejdere 12 Jørgen Erik Larsen Udsigten Sorø Tlf.: Fax Mobil f g med Anny f Sømandshjemsbestyrer Sisimiut Sømandshjemmet Bethel Sømandsmissionær 1990 Indtrådt i HB 2002 Finn Løvlund Pedersen Blomsterparken 6, Fovrfeld 6710 Esbjerg V. Tlf Mobil f g med Susanne f Sømandsmissionær 2006 Keld Østergaard Præstegårdsvænget Bedsted Tlf Mobil f g med Anni f Sømandsmissionær 2006 Simon Skovgaard Ambrosen Ringkøbingvej Aalborg Ø Tlf f g med Margit f Sømandsmissionær 2007 Finn Mikkelsen Høgevej Brønderslev Tlf: Mobil: f v med Dorthe Kiilerich f Sømandsmissionær 2009 PENSIONEREDE MEDARBEJDERE Osvald Mouritzen Baunegårdsvej 50 A 2900 Hellerup Tlf f g med Helle f Generalsekretær Anker Graugaard Vodroffsvej 41, 2. th Frederiksberg C Tlf f g med Lis f Sømandshjemsbestyrer Nakskov Frederikshavn Hovedkasserer Lis Graugaard Vodroffsvej 41, 2. th Frederiksberg C Tlf f g med Anker f Sømandshjemsbestyrer Nakskov Frederikshavn Indsamling og salg af brugte frimærker

13 Bent Muff Granly Allé 5b 6710 Esbjerg V tlf fax Mobil f g med Etna f Sømandsmissionær Medlem af HB Klaus Jensen Jyllandsgade 76, 1. tv Esbjerg Tlf f g med Tinne f Feriehjemsbestyrer Aggershøj Sømandsmissionær Jens Christian Seeberg Solbakken Kalundborg Tlf Fax f g med Editha f Editha Seeberg Solbakken Kalundborg Tlf Fax f g med Jens Chr. f Anne Mie Thomasen Danmarksgade Fredricia Tlf f Sømandshjemsbestyrer Grimsby Esbjerg Gl. Havn Esbjerg Ny Havn 1998 Leder af Axeltorv s Genbrug, Fredericia Magnus Haushøj Søndergaard Tøndervej Aabenraa Tlf f Sømandshjemsbestyrer Aabenraa Sømandsmissionær Rosa Sørensen c/o Arken Strandbygade Esbjerg f Fritidsmedarbejdere 13

14 Sømandshjemmene Sømandshjem i Danmark med tilknytning til Indenlandsk Sømandsmission Sømandshjemmene i Danmark er ikke, som mange tror, kun for søfolk. Som det fremgår af de forskellige beretninger, er sømandshjemmene også familiehotel ler med høj standard, hvor man har mulighed for et ferieophold, en weekend-tur, eller et sted hvor man dumper ind, når kaffetørsten eller sulten melder sig på sømandskredsudflugter og lignende. Flere af vore sømandshjem arrangerer ligeledes fester i forbindelse med livets store højtidsdage. Alle vore sømandshjem er alkoholfrie spisesteder. Ring og hør nærmere hos de enkelte sømandshjem og få et godt tilbud. At besøge et sømandshjem er også en måde at støtte Sømandsmissionen på. Ved at Sømandsmissionens venner ved selvsyn besøger disse steder, giver det på en helt anden måde kærlighed til arbejdet og sømandshjemmene. 14

15 Aalborg Sømandshjem Østerbro Aalborg Tlf Fax Hjemmeside: Bestyrerpar: Kirsten og Niels Aage Hansen Kirsten f Niels Aage f g I 2008 var det 50 år siden Aalborg fik sit tredje sømandshjem! Det største og efter hvad aviserne skrev dengang det største i Skandinavien! Det var anden gang der blev bygget et helt nyt sømandshjem i Aalborg. Behovet har gennem alle årene været skabt af Skibsværfterne og Aalborg Portland Cementfabrik. Jubilæet blev fejret søndag den 9. november med festgudstjeneste i Sankt Markus kirke, hvor sognepræst Marinus Thygesen prædikede. Herefter inviterede Aalborg Sømands - hjem på middag, og festeftermiddag hvor provst John Ørum Jørgensen talte og fortalte om minder fra hans opvækst og ungdom på Aalborg Sømandshjem. Efter et kaffebord var der hilsner fra flere tidligere medarbejdere, det blev en rigtig dejlig dag med fine gaver fra de fremmødte. Ellers er året forløbet godt trods finanskrise, vi havde et rigtigt godt efterår med årets største måned i november, hvilket er unormalt. Der er fortsat mange udenlandske søfolk som overnatter inden de skal flyve hjem på ferie, eller inden de skal ombord i et skib i Aalborg. Mange søfolk kommer med deres bærbare computer og får forbindelse med familien derhjemme. Vi har en god fast stab af medarbejdere, og har kun skiftet nogle få afløsere i det forløbne år. Vi har fået renoveret 22 af vores enkeltværelser i slutningen af 2008 og de første måneder i 2009, samt fået malet gangene, og så har vi fået værelse nr. 55 Da vi i 1978 rejste til Hanstholm for at bestyre Sømandshjemmet, fik vi i af skedsgave en bibel af Aalborg Sømandshjems bestyrelsesformand, nu afdøde direktør Johannes Thomsen, på første side havde han skrevet.»vær altid glade, Bed uden ophør, og sig tak under alle forhold; thi det er Guds vilje med jer i Kristus Jesus«! Med disse ord vil jeg slutte min sidste årsberetning som bestyrer på Aalborg Sømandshjem, for det er gode ord, som har båret gennem alle årene, og jeg er stadig glad når jeg servicerer en sømand, eller en hotelgæst, hvor har vi mødt mange skønne mennesker på sømandshjemmene! Vi er GUD taknemlig for at han kunne bruge os i sin tjeneste! Sømandshjemmene 15

16 Sømandshjemmene 16 Fredericia Sømandshjem Gothersgade Fredericia. Tlf Fax Bestyrerpar Tina f Mark f g Året 2008 bød på mange oplevelser, med et fornyet samarbejde imellem havnen og Sømandshjemmet lykkes det at få flere søfolk op og besøge os på Sømands - hjemmet, ca blev det til, selv om det var småt med julegaverne i år, blev der uddelt 430 julegaver til vores søfolk med lige alt fra huer til DVD film, som vores gavekasse til søfolkene betalte. Igen i år blev det til go-kart kørsel samt 10 ture til Legoland for de søfolk, der havde muligheden for at komme med. Frederik vores store dreng starter på Thyborøn Søfarts Efterskole til august i 8. klasse, som han glæder sig meget til. Han har planer for, efter sit efterskoleophold at skal på Svendborg Søfartsskole og læse HF-Søfart, efterfulgt af en uddannelse til maskinmester, så søfart er også vores drengs passion. Dittemarie starter i 5. klasse efter sommerferien i år, og skal gå til klaverspil, hun har musiske evner og en flot sangstemme. Asbjørn går i Idræts - bør nehave, en dejlig børnehave med»højt til loftet«asbjørn har fået 2 høns hjemme i haven med et tilhørende lille hønsehus, dejligt for børn med dyr, det giver dem nogle opgaver og træning i ansvar for andre. Den økonomiske side af Sømands - hjemmet går så nogenlunde, vi skal ikke klage, men hele tiden skal der knokles for at udtænke nye strategier og planlægning, idet vi lever i et dynamisk tempofyldt hus, hvor omstilling til nye tiltag er et must, for at kunne tilbyde det bedste til vore gæster, ca. 75% af vores belægning kommer fra Maskinmesterskolen og det er kursister der har høje forventninger og som stiller krav til huset. Vores HJEM skal være det bedste, det er vort mål hver eneste dag, at alle der besøger HJEMMET skal have en unik oplevelse. Vi bruger fortsat krudt på at mane de gamle fordomme til jorden, om at et sø mands hjem også er for de almindelige borgere i byen, og at vi gerne vil bruges som samlingssted. Vi er et godt solidt socialt hus med mange opgaver, vi har en del forskellige mennesker ansatte, både folk på ordinær løn, men også en arbejdsplads med plads til folk med andre ressourcer, det er både flexjob, skånejob, virksomhedspraktik, samfundstjeneste osv. Alle har ret til et fedt job, alle har ret til at have noget at stå op til om morgenen Tinna har været en tur i Nordsjælland og har lært at bage Camilla Plum brød og kager, som vores gæster og personale nyder godt af. Det er godt at få nogle ud af huset oplevelser og få nyt inspiration. Vi takker alle som har været bibringer til, at Fredericia Sømandshjem er det dejlige hjem det er, vi takker personale, sømands kredsene, søfolkene, Axeltorv Genbrug og gæster for indsatsen, for uden jer og Guds velsignelse var det ikke gået. Guds fred og velsignelse til jer alle Tinna og Mark Glisbo Fredericia Sømandshjem&Hotel

17 Hanstholm Sømandshjem er det yngste sømandshjem ved Vesterhavet. Find os et par stenkast fra molerne under skrænten med det ottekantede fyr. Flyt ind hos os når som helst i døgnet det passer dig, på enkelt-, dobbelt- eller familie-værelse med TV, bad og toilet. Eller spar penge i køjerum til 4 og 6 personer. Her er fred og ro og kun et par hundrede meter fra havnen med fragtskibe og fiskerbåde. Hanstholm Sømandshjem Kaj Lindbergs Gade Hanstholm Tlf Fax Gå en tur på molerne og se, hvad ingeniører, fiskere og erhvervsfolk har bygget op. Smid snøren ud og fang en fisk, eller nyd solen og blæsten i det store vildt - reservat mod syd, tag en tur til Klitmøller, eller brug surferparadiset nord for havnen. Vort køkken er beredt på stor appetit, når du kommer hjem. Vort slogan: Hvor godtfolk er, kommer godtfolk til. Sømandshjemmene 17

18 Sømandshjemmene 18 Frederikshavn Sømandshjem Tordenskjoldsgade 15 B 9900 Frederikshavn Tlf Fax Bestyrerpar: Tina og Lars Risager Tina f Lars f g Frederikshavn Sømandshjem og Hotel er det ældste sømandshjem i Danmark. Huset rummer en fantastisk spændende historie om en pioner, som startede hjemmet på baggrund af stor nød for søens folk og fiskere. Det blev bygget i 1899 og har siden den tid gennemgået mange renoveringer og udbygninger. I dag er Frederikshavn Sømandshjem og Hotel et moderne og hyggeligt hotel, hvor vi byder alle velkommen: forretningsfolk, søfolk, montører, familier på ferie og hvem, der ellers vil bo centralt i en hjemlig atmosfære. Frederikshavn Sømandshjem og Hotel har 53 moderne værelser, alle med douche, toilet, hårtørrer, kabel-tv, telefon og mulighed for trådløst internet. Frederiks - havn Sømandshjem og Hotel ligger centralt i Frederikshavn med kun 50 m til gågaden, 200m til banegård/ busstation, 300m til trafikhavnen med daglige færgeforbindelser til Norge, Sverige og Læsø. På Frederikshavn Sømandshjem og Hotel ydes en høj personlig service med døgn åben i receptionen. Der er desuden Inter - net-café, dagligstue, aktivitetsrum med bl.a billard/pool og dart. Hver morgen serveres en flot morgen - buffet i vores hyggelige restaurant. Her byder vi kaffe/the og»godmorgen«til hver enkelt gæst. Vi kan også tilbyde store lyse konferencerum, som udgangspunkt for et godt konference-/ kursusforløb eller evt. mindesammenkomster. I lokalerne er der internetadgang, projektor, flipover, lærred, whiteboardtavle, skriveredskaber, blok, og lydanlæg med trådløs mikrofon. Ved hvert arrangement sørger vi for netop den forplejning som passer til anledningen. Udviklingen fortsætter på Frederikshavn Sømandshjem. I foråret 2009 er vi i gang med en renovering af reception og dagligstue. Vi planlægger en total modernisering af de ældste syv værelser på 3. sal. Vi forventer at også denne renovering afsluttes i indeværende år. I medarbejdergruppen arbejder vi målrettet med udvikling og bevidstgørelse af den måde vi møder vore gæster på. Vi har i år uddannet to af vore receptionister som»certificerede danske værter«og en del andre har gennemgået kurser i værtsrollen/ kommunikation. Vi har arbejdet med mål, visioner og værdier og alle i medarbejdergruppen har formuleret, at vi her hos os bygger det interne samarbejde og modtagelsen af gæsterne på værdierne: samarbejde, ansvar, omsorg, humor og kvalitet. Mange kærlige hilsener sender vi fra Frederikshavn. Tak for forbøn. Tina og Lars Risager

19 Hvide Sande Sømandshjem Bredgade Hvide Sande Tlf Fax missionsstation - værested - cafeteria/restaurant - hotel - menighedshus - hjem smil og venlig betjening. Det sker når der er en medarbejder der har tid til et øjeblik at sætte sig for at tale med en gæst. Her bliver Guds Ord forkyndt til frelse og som næring til det åndelige liv i Kristus. Det sker gennem forkyndende møder og andagter på hjemmet, og ved menneskers personlige vidnesbyrd om Ham der blev livet for dem. Her bliver der drevet mission ved at blade som: Et ord med på vejen og Redningsbåden bliver delt ud på havn og i by. Det sker når en cykel tager rundt på havnen med en cyklist på sadlen med en invitation til sømandshjem og en snak om vind og vejr, fisk og kvoter og om Ham som giver livet mening og indhold. Her er et sted at være hvor man kan komme for at hygge sig, få en kop kaffe, et måltid mad, se dagens nyheder i TV og avis og ikke mindst en snak om alt. Det er her verdenssituationen ordnes over kaffen og det er her det som trykker kommer ud i ord og bliver lidt lettere at bære. Her er et sted at sove for trætte kroppe. Her er et sted som nogen kalder hjem fordi det er her de bor. bestyrer siden d. 1. juli og endnu har ingen sagt ja til denne post. Kan det passe at det skal stoppe? Vil Gud ikke at der skal findes et sted som dette? Er der ingen som vil tage opgaven op? Det hele står og falder med Guds vilje og menneskers villighed til at gå ind under den. I bestyrelsen beder vi om at Gud vil lade sin vilje ske. Vi beder om hjælp og visdom til at lede det ret. Vi beder Ham som kan gøre det som er umuligt for mennesker, muligt, fordi vi tror, at der stadig er behov for at Hvide Sande har et sømandshjem. Sømandshjemmene Dette er alt sammen ord som kort beskriver hvad sømandshjemmet indeholder. Det er hvad det er. Her møder mennesker Jesus gennem andre menneskers vidnesbyrd i handling og ord om Ham som giver håb for livet. Det sker når et menneske mødes med et Alt dette er det, som skaber et sted for sømand, fisker og andet godtfolk et sømandshjem. Vi håber og tror og beder om at alt dette får lov til at bestå. Et skib, en bil, et hjem skal have en/nogle som styrer. Hjemmet har været uden 19

20 Sømandshjemmene 20 Aarhus Sømandshjem Hjemmeside: Sømandshjem.dk Bestyrer: Aage Christensen Aage f Berith f g Den økonomiske krise i samfundet, har indtil nu betydet en nedgang af tonnage på Århus Havn på ikke mindre en 20 %, hvilket er astronomiske tal, når de skal omgøres i f.eks. i hverdagsting, som vi køber i supermarkedet, som transporteres i containere til vor havn og videre ud i landets butikker. Normalt vil sådan en tilbagegang af antallet af skibes ankomst, betyde et tilsvarende mindre besøg på vort Sømandshjem. Men sådan er det heldigvis ikke gået. Tværtimod har krisen ofte betydet, at den manglende efterspørgsel på tonnage, har været ensbe - tydende med at skibene har ligget flere dage i havn. For os betyder det, at sø - manden har behov for at besøge os flere dage i træk, og han og vi får lejlighed til flere fordybende samtaler. Vi kommer tættere på hinanden. For den menige sømands kan den økonomiske krise også mærkes i form af savnet af familien. F. eks fortalte en philipinsk sømand til Århus Lokal TV, der lavede en udsendelse om Sømandshjemmet, at den økonomiske betød, at han skulle sejle i 13 måneder for at opnå den samme hyre, som han tidligere tjente på ni måneder. D.v.s. 13 måneders fravær fra kone, børn og familie. I skrivende stund ser vi tilbage på afholdelsen af Storkredsstævne, som Jørgen Møller arrangerede og vi lagde lokaler til. Vi følte det var en god dag, og vi håber at deltagerne syntes det samme. Vor assistent Paw og hans Marlene er blevet gift i Århus Domkirke af domprovst Poul H. Bartholin. De er nu klar til at overtage jobbet som bestyrerpar. Når vi ser tilbage på året der er gået, takker vi Gud for, at han har holdt hans skærmende hånd over vort Sømandshjem.

21 Man skal ikke se tilbage, men fremad! En sætning jeg selv engang blev belært med, sikkert fordi nostalgien var lidt for markant i mine strategiske argumentationer. Skagen Sømandshjem Øster Strandvej Skagen Tlf Fax Privat: Alting har en tid, siger Prædikeren. Vel også til at dvæle ved minderne om en svunden tid vil jeg mene. Dette gælder ikke mindst når man, som vi gjorde i Skagen dette forår, fejrede en 100-årige. Sømandshjemmets runde jubilæum blev behørigt markeret ved to vellykkede arrangementer, hvoraf den ene blev indledt med en dejlig festgudstjeneste i Skagen kirke. Det var opmuntrende at møde tidligere medarbejdere, bestyrer og alle de andre der igennem i tiden har været fast inventar på Sømandshjemmet. Det var spændende at lægge øre til deres beretninger og anekdoter. Meget har forandret sig igennem årene, men ånden og atmosfæren i huset synes at have overlevet skærene. Sømandshjemmet på Danmarks top fik dog ikke lov at hvile på laurbærrene. En helt anden tid, meldte sin ankomst nutiden og fremtiden. Det blev tid til at plante, tid til at rydde - tid til at rive itu og tid til at sy sammen. Nye og spændende udfordringerne venter forude, det er blevet tid til arbejdshandsker og lugeredskaber. De første af de næste 100 år må i støbeskeen. Fremtidssikring hedder det vist. Det blev også tid for bestyrerparret at søge nye udfordringer. Vi vil gerne benyt - te anledningen til at sige tak til personale, bestyrelse, kollegaer og venner af Sø - mands missionen for en god tid med mange gode stunder og lærerige udfordringer. Må Gud fortsat rigt velsigne de forud beredte gerninger. Kirsten og Søren Andersen Sømandshjemmene 21

22 Sømandshjemmene 22 Sømandshjemmet Bethel i København Nyhavn København K Tlf Fax Giro Bestyrerpar: Hanna og Jon Olsen Hanna f Jon f g At rejse, er at leve således sagde digteren og forfatteren H.C.Andersen efter hjemkomsten fra en rejse til Italien, og således har vi indtryk af, at rigtig mange af vore gæster siger efter et ophold på Hotel Bethel Sømandshjemmet i Københavns hjerte. Turisthjemmesiden»Tripadvisor«taler i hvert fald sit tydelige sprog. Fra en fjerdeplads i fjor er vi nu placeret som det næst populæreste hotel i København. Vi har hygge og god betjening. Vores belægningsprocent er i orden næsten 95, så på det område vil vi ikke klage. Rigtig gode medarbejdere, som alle tager et stort medansvar. Det er vist ikke uden grund at huset hedder Bethel hvilket betyder GUDS HUS og vi fornemmer daglig, at Guds velsignelse hviler over dette sted. Sømandskirken i øvrigt den eneste sømandskirke i Danmark har i det forgangne år været flittigt brugt til gudstjenester. Og en fast»kernemenighed«slutter om denne skønne perle i dansk arkitektur. Rigtig mange turister der får»nys«om kirkens eksistens, ønsker en rundvisning, hvilket vi glad og gerne giver, for vi har faktisk noget at vise frem på Bethel GUDS HUS Vi glæder os til fremtiden, men må sige:»at nutiden har ingen fremtid uden en fortid«

23 Feriehjemmet Aggershøj Igen i år har Sømandsmissionen sendt invitationer ud til et 10-dages ophold på Feriehjemmet Aggershøj i Marstal, på Ærø. For at komme i betragtning til en ferie på Aggershøj, skal man være enke efter en sømand eller fisker, være enke/enlig og have arbejdet i eller haft anden tilknytning til Sømandsmissionen. Opholdet er med fuld kost og logi. Hvis du er interesseret, eller kender en der kan bruge et ferieophold og opfylder betingelserne, så kontakt os på hovedkontoret, tlf for yderligere oplysninger ferierede 103 damer på Aggershøj fordelt på 6 hold. Sidste sommer lavede sømandsmissionær Simon Ambrosen nye bænke i den kinesiske pavillon, så nu kan damerne sidde derude og drikke kaffe. Det kniber desværre med at få økonomien til at løbe rundt. Aggershøj blev bygget i 1905 og vi har renoveret meget på både hovedhuset og annekset. Også den daglige drift er blevet dyrere. Aggershøj s regnskab kan rekvireres på hovedkontoret i Nyhavn. MEN når det stadig er muligt at drive Aggershøj, er det fordi vi stadig modtager tilskud bl.a. fra rederier, fiskeriforeninger, kommuner, fonde, organisationer og firmaer. Derudover gav damerne kr i gave i Vi er meget taknemmelige over den støtte som vi stadig får, for uden den kunne vi ikke tilbyde et ferieophold. Simony og Amaliel Knudsen havde igen i år taget rejsen fra Færøerne til Ærø for at drive Aggershøj. Til hjælp i køkkenet og med rengøring er ansat to lokale damer, Eva og Fru Rasmussen. I den store have får de hjælp af Påul Hansen fra Thyborøn, en af vore frivillige medarbejdere. ISM s medarbejdere er værter på holdene. Sømandshjemmene Simony og Amaliel Knudsen Møllevejen Marstal Tlf Fax

24 Sømandshjemmene 24»Bethel«har igen i år været på togt rundt til de danske havne. Vi har besøgt havne på vestkysten, østkysten, Sjælland, Bornholm og Fyn. Derudover var vi en tur i Norge til Broder - kredsens årsmøde på Risøy. Alle steder er vi blevet godt modtaget, og der har været mange ombord, som havde brug for at vi var der. Vi oplever dag for dag, at vi»sejler«i de gerninger som Gud lægger tilrette for os. I taknemlighed over Guds godhed og Det flydende sømandshjem Bethel II af Østerby Tlf frelsen i Jesus, møder vi mennesker med evangeliet og har også i år været vidne til, at mennesker lader sig gribe af Kristus og føres ind i troen på Ham som også deres frelser. Så er de jo herligt, når en havnechef ved afsejlingen siger: I skal ikke betale for at ligge her, for I kommer jo med godt budskab. Jeg vil gerne her udtrykke den største taknemlighed over den opbakning vi har mødt på Bethel. Tak til alle jer rundt i landet der støtter med gaver, kage, kaffe og mest af alt med forbøn for ISM`s arbejde. Stor tak til alle jer frivillige der har hjulpet med at sejle, vedligeholde og bemande skibet. Tak til sømandskredsene og alle der bærer med. Tak til Gud for, at Han udruster og Han sender. Keld Østergaard, sømandsmissionær

25 Sømandshjemmet Nuuk/Godthåb Postbox Nuuk Tlf Fax Bestyrerpar: Vera og Jesper Kjeldmann Vera f Jesper f g Da Sonja sendte os en lille påmindelse om et referat til årsbogen, tænkte vi»er det allerede nu«, tiden er fløjet afsted heroppe. Og det er jo et godt tegn på, at tiden er gået godt. Den første måned af året lå vi i byggerod, det var lidt besværligt, men resultatet er blevet rigtigt godt. Vi er glade for vores nye omgivelser i cafeteriet, og ikke mindst for det nye køkken, det gør hverdagen lettere. Mange af vores kunder kommer med rosende bemærkninger, om vores reno - verede cafeteria, så det glæder os også. Udendørs er der også sket noget nyt, vi har fået fjernet det gamle skur ved indkørslen til Sømandshjemmet, og det har pyntet meget. Det eneste, der er blevet ældre her på Hjemmet er nok os, men det går nu også godt med os, vi har, syntes vi selv en god og harmonisk hverdag. Ann Katrine er meget glad og aktiv, mange fritids interesser, tværfløjte, ballet mm. og når opvasken i køkkenet er blevet lidt for stor, er hun også frisk til at hjælpe. Vi har et 40 års jubilæum at fejre i år, det glæder os, at Sømandsmissionen kommer og fejrer det sammen med os her i Nuuk. Guds fred og velsignelse til jer alle De kærligste hilsner fra Ann Katrine, Jesper og Vera. Sømandshjemmene i Grønland 25

26 Sømandshjemmene i Grønland 26 Sømandshjemmet Sisimiut/Holsteinsborg Postbox Sisimiut Tlf Fax Bestyrerpar: Henriette og Martin Faldt Henriette f Martin f g Første 1/2 år er gået rimeligt alle forhold taget i betragtning og værelsesdækningen har faktisk været over vores forventning, men cafeteriet har været lettere ramt af et våge-blus-forbrug, der har været til at overskue, og noget under det vi så sidste år. Vi er pt mand i staben plus Karina Bendtsen, vores i skrivende stund assistent, og med forventninger om at Sara Najbjerg kommer herop i slutningen af august. Vi har været lidt plaget af»svingdørseffekten«blandt flere af vores faste medarbejdere, men det er ved at lysne nu igen. Glæden er næsten ikke til at skjule over igen (efter Annette og Simon sidste år) at have/fået to assistenter, for det skal ikke være nogen hemmelighed at assistenter er nødvendige, hvis og når man som os har tre dejlige børn man også gerne vil være nogenlunde forældre for. Vores skibsbesøg bliver kun hyggeligere og hyggeligere, efterhånden som vi lære de forskellige ombord at kende. I sær - deleshed er der noget specielt over at komme ombord omkring juletid med gaver fra Kredsene. Der er stor glæde over, at der er nogen der tænker på dem og selvom det stadig er sømænd vi taler om, så er det også mennesker der er væk fra deres kære, så en STOR TAK for de hjemmelavede gaver og tanker, nedskrevet på kort til sømændene på havet. Vi har gennemgået pænt store forandringer her på stedet. Flere postgange er ændret og vi er ved at nedskrive samtlige funktioners beskrivelser til mindste detalje, så det er nemmere for efterkommere at starte op. Vi har brugt en del penge på vedligehold, bla. et tag der har været utæt gennem de sidste mange år, lettere modernisering af cafeteriet til totalt ryge-forbud, renovering af næsten samtlige køkkenmaskiner, reparation af vinduer, opdatering af brandudstyr og her til sidste håber vi på budget-godkendelse af nye vinduer i den øst-lige del af cafeteria-værelses-fløjen. Mathias og Ida-Krestine trives i Sisimiut Internationale Friskole, som vi på intet tidspunkt har fortrudt vi flyttede dem over i. Amalie (eller som vi nogle gange i sjov kalder hende»den Lille Grønlænder«) har det som en fisk i vandet i sin børnehave Ajó. Henriette og jeg selv har lært så nogenlunde at leve med/i en dagligdag der på ingen måde ligner den forrige. Vi har lavet lidt om på vores, arbejdsfordeling siden Henriette er begyndt at døje med en overbelastet skulder som hun går til behandling for, og som hun har været sygemeldt med så det går bedre nu. Vi er meget taknemmelige for den forbøn vi ved vi er omgivet af og vi er ikke i tvivl om at det er den der bærer os det sidste stykke, når vejene bliver for ujævne. Vores bøn er at vi i I.S.M. må blive bedre til at holde vores mål om en sømandsmission i hævd, og at vi alle må huske, hvad det er Gud vil med os og selve I.S.M. for det er Ordet der skal bære os til det der er Guds plan. Mange kærlige hilsner fra Henriette og Martin, Mathias, Ida-Krestine, Amalie, vores assistent(er) og personalet på»vores«kære Sømandshjem i Sisimiut

INDENLANDSK SØMANDSMISSION

INDENLANDSK SØMANDSMISSION Sømandsmissionen Å r b o g 2 0 1 0 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Evangeliet til søfolk og fiskere årsberetninger regnskab hovedbestyrelse hovedkontoret sømandsmissionærer fritidsmedarbejdere sømandshjem tilknyttede

Læs mere

Årbog 2008. Sømandsmissionen. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2008. Sømandsmissionen. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION Sømandsmissionen Årbog 2008 INDENLANDSK SØMANDSMISSION - et hav af opgaver årsberetninger regnskab hovedbestyrelse sekretariat sømandsmissionærer fritidsmedarbejdere sømandshjem tilknyttede institutioner

Læs mere

ÅRBOG 2007. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

ÅRBOG 2007. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION NR. 6 - SEPTEMBER 2007 - et hav af opgaver ÅRBOG 2007 INDENLANDSK SØMANDSMISSION årsberetninger. regnskab. hovedbestyrelse. sekretariat. sømandsmissionærer. fritidsmedarbejdere. sømandshjem. broderkredsen

Læs mere

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION NR. 6 - SEPTEMBER 2006 - et hav af opgaver ÅRBOG 2006 INDENLANDSK SØMANDSMISSION årsberetninger. regnskab. hovedbestyrelse. sekretariat. sømandsmissionærer. fritidsmedarbejdere. sømandshjem broderkredsen

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

Årbog 2012 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2012 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2012 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 15. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog. Årbogen skal

Læs mere

Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 2 Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Indhold Indenlandsk Sømandsmission 4 Årsberetning 5 En sømandsmissionærs hverdag 8 Feriehjemmet Aggershøj 9 Bethel og Duen

Læs mere

Årbog 2014. Sømandsmissionen. Danmark Grønland Samarbejdspartnere

Årbog 2014. Sømandsmissionen. Danmark Grønland Samarbejdspartnere Årbog 2014 Sømandsmissionen Danmark Grønland Samarbejdspartnere 1 Årbog 2014 Sømandsmissionen Ansvh. redaktør: Generalsekretær Nicolaj Wibe Redaktør: Hanne Baltzer, tlf. 2288 4496 Mail: hab@somandsmissionen.dk

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

Ny hytte indviet i Kangersuneq

Ny hytte indviet i Kangersuneq NR 64 NOVEMBER 2009 121. ÅRGANG Ny hytte indviet i Kangersuneq Interview med Peter Götz i anledning af 60-årsdagen AIDS Care et arbejde blandt udstødte Nyt fra Ghana Thailand I Øresund MBU besøg i Grønland

Læs mere

HIMMEL&JORD. Magasin for Metodistkirken og Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund DECEMBER 2011 / 5 / 18. ÅRGANG

HIMMEL&JORD. Magasin for Metodistkirken og Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund DECEMBER 2011 / 5 / 18. ÅRGANG HIMMEL&JORD Magasin for Metodistkirken og Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund DECEMBER 2011 / 5 / 18. ÅRGANG Uden Jesus ingen jul ingen jul uden Jesus HIMMEL&JORD udgives af Kurér Forlaget (Metodistkirkens

Læs mere

FEBRUAR 2007. Sundhedspersonalets MissionsFællesskab INDHOLD

FEBRUAR 2007. Sundhedspersonalets MissionsFællesskab INDHOLD Sundhedspersonalets MissionsFællesskab INDHOLD Andagt 2 Missionærbreve 3 Kredsliste 9 Missionærbreve 11 Gaver 14 Nyt fra bestyrelsen 15 Statistik 2006 16 FEBRUAR 2007 SUNDHEDSPERSONALETS SMF MISSIONSFÆLLESSKAB

Læs mere

Møltrup Optagelseshjem

Møltrup Optagelseshjem Meddelelser fra Møltrup Optagelseshjem 1912-2012 100 års jubilæumsudgave NR. 146 December 2012 Hjemmet oprettet 1912 af fængselspræst Johannes Munck Møltrup er et hjem, hvor ulykkeligt stillede mænd kan

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Kirkeskure er en af mange muligheder, som omtales i dette nummer 5DECEMBER 2001 1 Valby Tingsted

Læs mere

Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde

Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde September [03] 2008 Tema: Ældreomsorg - en menighedsplejeopgave Plejecentret som kulturelt mødested Aflastningstjenesten Plejecenter på kristent

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 126 Sept. 2011. 33. Årgang. Hjulet drejer og kæden skifter ejermand

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 126 Sept. 2011. 33. Årgang. Hjulet drejer og kæden skifter ejermand INNER WHEEL DANMARK Nr. 126 Sept. 2011 INNER WHEEL 33. Årgang Hjulet drejer og kæden skifter ejermand 2 3 Indhold Nationalrepræsentanten skriver...4 Ebeltoft IW har 50 års jublæum...14 Kulturgruppen af

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

Indhold. Missions-Nyt. Missionsfonden af 4/5 1964. Efterår 2014. Missionsfondens bestyrelse: Redaktion og layout:

Indhold. Missions-Nyt. Missionsfonden af 4/5 1964. Efterår 2014. Missionsfondens bestyrelse: Redaktion og layout: Missions-Nyt 56. årgang, nr. 4 - vinter 2014 Ansvarshavende udgiver: Missionsfonden af 4/5 1964 Harpevej 14 DK-3650 Ølstykke Telefon 47174040 missionsfonden@gmail.com www.missionsfonden.dk Giro 613-9450

Læs mere

indhold Andagt 2 Missionærbreve 13 Kredsliste 2014 11 Livet er ikke en selvfølge... 17 Ny kasserer 20 Opslag 23 februar 2014

indhold Andagt 2 Missionærbreve 13 Kredsliste 2014 11 Livet er ikke en selvfølge... 17 Ny kasserer 20 Opslag 23 februar 2014 Sundhedspersonalets MissionsFællesskab indhold Andagt 2 Missionærbreve 3 Kredsliste 2014 11 Missionærbreve 13 Livet er ikke en selvfølge... 17 Ny kasserer 20 Opslag 23 februar 2014 Sundhedspersonalets

Læs mere

Ambitioner og udvikling

Ambitioner og udvikling Ambitioner og udvikling I efteråret 2014 er det 15 år siden Ventilen Danmark blev stiftet. Og udviklingen fortsætter. VENTILENS ÅR 2013-2014 ISSN: 2245-0009 3 4 5 6 8 10 14 16 17 18 20 22 Hurra! Vi er

Læs mere

Årsberetning for Den Danske Israelsmission 2012-13 Missionshuset Bethania, Herning den 16. marts 2013 Af formanden Kai Kjær-Hansen

Årsberetning for Den Danske Israelsmission 2012-13 Missionshuset Bethania, Herning den 16. marts 2013 Af formanden Kai Kjær-Hansen Årsberetning for Den Danske Israelsmission 2012-13 Missionshuset Bethania, Herning den 16. marts 2013 Af formanden Kai Kjær-Hansen Vi begynder dette årsmøde, som vi plejer, nemlig med at mindes de venner

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Julehilsen

Indholdsfortegnelse. Julehilsen Årsskrift 2006 Indholdsfortegnelse Hørby Ungdomsskole - et godt sted at være - et godt sted at lære: Mogens Vestergård Pedersen... 3 Hvad kan jeg gøre: Søren Winther Sørensen... 5 Rejsen til Ribe: Christiane

Læs mere

Indhold. Missions-Nyt. Missionsfonden af 4/5 1964. Missionsfondens bestyrelse:

Indhold. Missions-Nyt. Missionsfonden af 4/5 1964. Missionsfondens bestyrelse: Missions-Nyt 57. årgang, nr. 2 - sommer 2015 Ansvarshavende udgiver: Missionsfonden af 4/5 1964 Harpevej 14 DK-3650 Ølstykke Telefon 47174040 missionsfonden@gmail.com www.missionsfonden.dk Giro 613-9450

Læs mere

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk 158. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Nummer 6 2011 baptist.dk 6 Efterskolen, mit nye hjem Karoline Kurtzmann, 16, startede i august på Rudehøj Efterskole. Her går hun på skolens FRONT-linje,

Læs mere

nr 62 juni 2009 121. Årgang Nyheder fra indog

nr 62 juni 2009 121. Årgang Nyheder fra indog nr 62 juni 2009 121. Årgang Nyheder fra indog udland Sommerkonferencen 2009 Bibelmaraton i Tylstrup Indtryk fra en rejse til Thaliand Besøg i Rumænien Guds børns enhed om samarbejde mellem frikirkene Seniorlejr

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

KH bladet. Musikfestival med ramasjang og tju bang. Vi strakte os jo det, vi kunne. Succes med andagtsprogram

KH bladet. Musikfestival med ramasjang og tju bang. Vi strakte os jo det, vi kunne. Succes med andagtsprogram KH bladet november 4 2013 18 Musikfestival med ramasjang og tju bang Frøfestival på Frøstruphave Efterskole blev en fantastisk festlig oplevelse. 16 8 Kristelig Handicapforening Katrinebjergvej 75 8200

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

baptist.dk 5 Fællesskab Nummer 5 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk 5 Fællesskab Nummer 5 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 5 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 5 Fællesskab Forsmag på jubilæet Jubilæumsudvalgets formand, Trine Engbo Sørensen, indvier os i sine drømme om en fejring i 2014,

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Læs i dette nummer: Københavns biskop om I troskab mod folkekirken Om samarbejde mellem organisationerne og folkekirken

Læs mere