Nyhedsbrev for 3F, Privat Rengøring februar Generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev for 3F, Privat Rengøring februar 2009. Generalforsamling"

Transkript

1 Generalforsamling Landsbrancheklubben for Privat Rengøring holder generalforsamling fredag-lørdag den maj. Det kommer til at foregå på LO-Skolen i Helsingør. Reservér allerede nu dagene, og sørg for at aftale frihed med din arbejdsgiver. Selve indkaldelsen m/tilmelding sendes ud til alle afdelinger i marts/april.

2 Efterårstræffet 2008 TEMPO var Efterårstræffets store tema og bestyrelsen havde planlagt indholdet sammen med bestyrelsen i Landsbrancheklubben for Service og Rengøringsassistenter, som hører til 3F s Offentlige gruppe. De to klubber har nemlig besluttet sig for at være sammen i en del af den tid, vores årlige efterårstræf finder sted. 120 rengøringsassistenter var derfor, for første gang, samlet og hele begivenheden foregik på Hotel Koldingfjord. Begge klubbers formænd Lone Hoffmann og Tina Møller Madsen, bød velkommen og glædede sig over den store deltagelse. Begge kom de kort ind på de mange fælles arbejdsvilkår der er i den offentlige og private rengøringsbranche, Her præsenterer de offentliges bestyrelse sig Side 2

3 Nyhedsbrev for 3F, Privat Rengøring februar 2009 Salen var fyldt op på Koldingfjord og ørerne var spidse fra starten af. Forrest sidder Walther, Britta, Rikke, Marion og Marianne fra LPR bestyrelsen. og dermed også et par ord om de fælles udfordringer som netop kan løftes i et fællesskab. Marianne Henriksen indledte det faglige indhold med et oplæg om Virksomhedsoverdragelsesloven (VOL). Hun fortalte om de grundlæggende rettigheder vi som ansatte har, når der sker en udlicitering. Og nok så vigtigt pointerede hun de hensigter, som ligger bag loven, nemlig at sikre at lønmodtagere kan fortsætte på nuværende løn- og ansættelsesvilkår hos den virksomhed der erhverver rengøringen. Loven er i øvrigt fra 1979 og er ændret i juni VOL pålægger at arbejdsgiveren (overdrageren) skal informere medarbejderne om de fremtidige planer, og hvis der er en Tillidsrepræsentant, skal hun/han informeres i rimelig tid inden overdragelsen. Marianne Henriksen, forhandlingssekretær i Privat Service, Hotel & Restauration. Side 3

4 Loven pålægger samtidig den nye arbejdsgiver (erhverver) at kontakte 3F, hvis den nuværende overenskomst ønskes frasagt. Marianne er ekspert på området og har haft mange sager, hvor rengøringsassistenter er kommet i klemme på grund af brud på loven i situationer om virksomhedsoverdragelse. Således fortalte Marianne om den skelsættende dom, der gik 3F imod, men som handler om ISS Trafikservice. Her opsiger ISS Trafikservice på forhånd samtlige medarbejdere, fordi de ikke har garanti for at genvinde kontrakten hos DSB. Det mente 3F var helt i strid med loven og anlagde sag, fordi vi ikke mener man kan sikkerhedsopsige medarbejdere på forhånd. Vi tabte desværre sagen i Arbejdsretten, i maj Vi har nu en ny sag, og denne gang går vi til EF domstolen, for at få løst den meget komplicerede problemstilling, siger Marianne. Hun pointerede hvor vigtigt det er, at 3F bliver involveret i sager, hvor der sker udlicitering. Og en hilsen til dig derude fra Marianne: Gå altid i din 3F afdeling, når du får nys om, at noget er under opsejling hellere for tidligt end for sent David Gibson, forhandlingssekretær i Den Offentlige gruppe, fortsatte med at give en række gode råd om udbudsmaterialet. Vi ser jo gang på gang at selskaberne ikke kan levere den standard, der forventes f.eks. på sygehusene. Selskaberne underbyder hinanden for at få kontrakten, og det er som oftest prisen der afgør hvem der vinder licitationen. Side 4

5 Nogle af de gode råd er: l Nuværende løn og ansættelsesforhold fastholdes i hele kontraktperioden l Kvaliteten i opgaveløsningen skal være beskrevet i detaljer l Evt. tilknyttede opgaver skal være detaljeret beskrevet l Alle opgaver der skal løses skal være beskrevet i detaljer l Beskrivelse af de metoder udbyderen ønsker der skal anvendes skal beskrives l Arbejdsredskaber/metoder skal leve op til arbejdsmiljøloven l Beskrivelse af hvilket tidspunkt på dagen/ døgnet man forventer at opgaverne udføres f.eks. at rengøringsopgaver udføres mellem kl og og at der ikke forekommer delt tjeneste l Krav om at procedure for udførelse af kvalitetskontrol alternativt kan udbyder skrive at der forventes gennemført kvalitetskontrol evt. med et eksternt firma l Husk at forhold jer til tildelingskriterierne (hvordan vægter man pris, kvalitet og andet f.eks. arbejdsmiljøkrav, uddannelse og fastholdelse) l Socialt ansvar kræv at byder lever op til udbyders krav om socialt ansvar Og burde vi ikke vide lidt mere om hvad vi har ret til og dermed pligt til at gøre for vores kolleger? David sagde blandt andet om ovenstående spørgsmål: Vi skal huske at politikerne i det offentlige, er de øverste ansvarlige for at arbejdet bliver sendt i udbud. Herefter dikterer embedsfolk hvad der skal stå i kontrakten. Derfor skal man turde at tale med politikerne og embedsfolkene og brugerne. Det kan man gøre sammen med andre faggrupper eller alene. Politikere er mennesker, og de er påvirkelige. Især hvis brugerne / vælgerne rører på sig. Det er kun jer der har det præcise kendskab til hvad I laver den viden skal bruges. Jeres leder og selskab har behov for jeres viden! David Gibson, forhandlingssekretær i Den Offentlige gruppe, Side 5

6 I skal opliste jeres arbejdsopgaver, for at få overblik! Har I brug for hjælp, kan vi blandt andet tilbyde en opmåling af jeres område. For husk følgende: Den der ikke reagerer, accepterer!, sagde David Gibson. Herefter var hovederne godt fyldt op på deltagerne, og det var tid til nogle snakke om erfaringer idéer og problemer, i den efterfølgende gruppesnak. Både Marianne og David stiller selvfølgelig op til møder i afdelingerne eller på arbejdspladserne, hvis I har brug for deres hjælp. Og endelig har vi heldigvis andre gode folk at trække på, hvis I har brug for det. Eftermiddagens program fortsatte med tre workshops, der på forskellig vis handlede om tempo. Walther og Dea introducerede til workshops ne med at illustrere de arbejdstakter som bruges i rengøringsbranchen. Det er hermed bevist, at humor er et af kendetegnene blandt rengøringsansatte, for henholdsvis Lone og Tina var udstyret med remedier til en lille rengøringsdemonstration i arbejdstakt 100 og 130. og det var ret underholdende. De 3 workshop-temaer var: l Arbejdsmiljø/nedslidning v/ Marie Birk Jørgensen, Forskningscenter for arbejdsmiljø l Holdninger v/ Anne Faber Hansen, Forskningscenter for arbejdsmiljø Der blev diskuteret ivrigt efter Marianne og Davids oplæg. Side 6

7 Nyhedsbrev for 3F, Privat Rengøring februar 2009 Tina viser rengøring i arbejdstakt 130! Uha, der er ikke noget at sige til at standarden ind imellem er under beskydning, og ej heller mærkeligt at så mange rengøringsassistenter får langtidsvarige skader på kroppen! l OK-forskelle v/ Tina Møller Madsen, Lone Hoffmann og Torben Milandt alle 3F. Der blev diskuteret på livet løs i alle tre workshops, stillet mange spørgsmål og helt sikkert også rystet på hovedet mange steder. Om det var fordi man var uenig med oplægsholderen, rystet over tallene for nedslidning/ arbejdsskader eller noget helt andet skal være usagt men god debat og engagement var der i alle rummene. Og for god ordens skyld skal bestyrelsen beklage misforståelsen i den ene af workshops ne, nemlig den om holdninger Det var ikke Anne Faber Hansens skyld, og vi håber at I til gengæld fik nogle gode øvel- ser med jer hjem, som I videregiver til jeres kolleger. Aftenen bød også på underholdning. De to bestyrelser havde lavet god solid underholdning, i form af en faglig og underholdende quiz. Hvert bordhold under middagen skulle tippe en 13 er og der blev gættet på livet løs! Gad vide hvad Arbejdstilsynet havde målt støjniveauet til Underholdning er fortjent efter en dag hvor man har siddet stille (i forhold til en almindelig arbejdsdag) og det er måske også grunden til at vi er gode til at underholde os selv. Et klaver, en sangbog eller som i dette tilfælde, en jukeboks er nok til at dagen kan afsluttes med maner. Side 7

8 Udtalelse I november 2008 var der igen negativ omtale af rengøringen på landets sygehuse, og følgende udtalelse blev besluttet af bestyrelsen for Landsbrancheklubben. Den blev sendt til B.T som har udvist interesse for baggrunden af den dårlige rengøring. Desværre har avisen valgt ikke at bringe vores udtalelse, men ikke desto mindre bringer vi den her. Udtalelsen har også ligget på Bestyrelsen for Landsbrancheklubben for Privat Rengøring (LPR) i 3F har på et bestyrelsesmøde besluttet følgende udtalelse, på baggrund af den debat der har rejst sig i kølvandet på DR 1 s Testen, som blev vist på TV tirsdag den 25. November 2008: Det var med væmmelse at være tilskuer til DR s udsendelse Testen der på flere sygehuse undersøgte kvaliteten af rengøringen. Lækkert er det i hvert tilfælde ikke, og som ansatte i branchen er vi nødt til at agere. Det har været normal praksis i omkring 20 år at udlicitere rengøringsarbejdet på private arbejdspladser, i det offentlige og i organisationer. Det tog for alvorlig fart i slutningen af 80 erne, og i dag er der næsten ingen der stiller sig selv spørgsmålet får vi en bedre rengøring?, når det skal besluttes hvilket selskab der løber med kontrakten. Men fakta er, at beslutningstagerne primært fokuserer på prisen. Hvem kan gøre det billigst? Det betyder så, at arbejdsplanerne hele tiden skæres til, arbejdstempoet stiger og kvaliteten sakker bagud. I udsendelsen blev såvel ledelsen på Rigs - hospitalet samt ledelsen af ISS interviewet om de fremlagte resultater. Men der mangler noget nemlig et interview med en eller flere af de politikere, der beslutter at rengøringen skal i udbud. Hvilke kriterier vejer højest, hvorfor og hvordan ønsker I at rengøringen skal være på f.eks. sygehusene? Den vinkel manglede i udsendelsen, hvorfor det let kommer til at fremstå som om at det er assistenternes manglende ansvar og dermed skyld for de ulækre bakterier og de mange nullermænd, som hober sig op. Vi arbejder på akkordoverenskomst med en meget høj arbejdstakt/tempo, og da de private selskaber også skal tjene penge bliver det en temposkrue uden lige. Det svarer til at en rengøringsassistent skal rengøre et areal svarende til 12 parcelhuse dagligt!!! Vi kan fremvise mange arbejdsplaner der viser hvilke rum der skal gøres rent hvor ofte, og hvor ofte der f.eks. skal vaskes af for bakterier. Blodpletter med og uden bakterier skal desværre ikke altid vaskes af ifølge planerne og planerne er altså lavet af vores arbejdsgivere i samråd med kunden (sygehuset, skolen m.v.). Det siger sig selv at jo højere tempo, jo flere der skal tjene penge på opgaven og jo mere der skal spares jo dårligere bliver produktet. Side 8

9 På Hvidovre Sygehus er antallet af rengøringsassistenter halveret på bare 8 år. Fra 222 assistenter til 100. Det er sørgeligt, og vi rengøringsassistenter bryder os bestemt ikke om at være jaget vildt, hverken på sygehusene eller de mange andre steder hvor vi gør rent. Derfor beder vi om, at der sættes fokus på de vilkår og præmisser, som beslutningstagerne opstiller, når der skal forhandles kontrakter. Det sker typisk hver 2-3 år og vi kan se at dem der vinder kontrakterne hele tiden tilbyder sig billigere og billigere. Som vi ser det: Man får hvad man betaler for. Hver eneste af LPR s bestyrelsesmedlemmer har mange års erfaring i rengøringsbranchen, og vi kontaktes gerne for at uddybe ovenstående udtalelse. Else Warming, ISS Fredericia Sygehus Else Wøhlk, ISS Togservice, Århus Annette Bonde, Rikke Møller, Skejby Sygehus, Walther Bak, Alliance Clean & Care, Marianne Henriksen, 3F Tina Møller Madsen, 3F Nyhedsbrevet er altid tænkt som jeres blad, og derfor skal der lyde en kærlig opfordring til jer alle om at bidrage med gode idéer til indhold, et læserbrev, et par fotos fra arbejdspladserne, eller hvad I nu kan finde på! Kreativiteten er altid stor blandt faglige rengøringsassistenter og tillidsvalgte, så hit med nogle gode idéer Kontakt Jane på: Side 9

10 Referat for Landsbrancheklubbens bestyrelsesmøde Landsbrancheklub-bestyrelsen holdt årets første bestyrelsesmøde d. 26. januar Som sædvanlig er der mangt og meget som bliver diskuteret og vi bringer her et udpluk af mødet. FFL Faglige Fælles Lands- og Landsbrancheklubber i 3F, af holder årsmøde på Smålandshavet den 27. og 28. februar. Vi er så heldige at Ina Sloth Madsen er næstformand i FFL, så Nyhedsbrevet vil jævnligt bringe nyheder, kursustilbud m.v. fra FFL. Fordi at Ina er næstformand i FFL, og Tina Møller Madsen er formand for vores egen landsbrancheklub er disse to damer selvskrevne til at deltage. Derudover har alle tilsluttede klubber ret til at sende 2 deltagere til årsmødet. Bestyrelsen valgte at sende Else Warming og Britta Jensen af sted til årsmødet. I næste nummer af Nyhedsbrevet vil du kunne læse en reportage fra årsmødet. Generalforsamling den maj på Langsøhus! Bestyrelsen er i fuld gang med at planlægge selve generalforsamlingen, men også det faglige tema som vi altid gør plads til. Temaet bliver Uddannelse og mere præcist: Rengøringsteknikeruddannelsen. Hvem der bliver temaets eksperter ved vi ikke helt præcist, men vores egen uddannelseskonsulent, Susanne Wind, vil være en af dem. Et andet tema på Langsøhus, bliver Overenskomstforhandlingerne 2010, hvor I vil blive præsenteret for en tidslinie over forløbet. På selve generalforsamlingen skal vi også have foretaget valg til bestyrelsen, men det hører I mere om når invitationerne udsendes. Endelig vil I også blive præsenteret for Landsbrancheklubbens nye hjemmeside! Den er der arbejdet hårdt og ihærdigt med, og den bliver altså lanceret når vi mødes i Silkeborg (Langsøhus). Efterårstræffet 2009 Vi laver igen i 2009 fælles træf med Offentlig gruppe, og i fællesskab med deres landsbrancheklubs bestyrelse, har vi besluttet at emnet bliver fødekæde ; d.v.s. rekruttering, fastholdelse m.v af tillidsvalgte i vores branche. Der er rigtig mange gode bud på hvordan man bedst organiserer sine kolleger, og vi går i dybden med nogle af dem. Siden sidst & lidt af hvert Følgende blev valgt til at indgå i Overenskomst- forhandlingsudvalget: Else Wøhlk (togservice), Jette Christensen (skadeservice), Ina D. Sloth Madsen (ISS Samarbejdssekr.), Walther Bak (almen rengøring), Marion Christensen (hospitalsrengøring), Britta Jensen (ISS) og Else Warming som reserve for Marion. Else Wøhlk er blevet interviewet til 3F s Fagblad om sin seksualitet i et tema, der handler om homoseksualitet og arbejdspladsen. En anden god oplevelse var at se, hvor godt både DSB og ISS håndterede situationen da en lokofører fik hjertestop. Der blev ydet psykologisk bistand med det samme til involverede kolleger. Else Warming kunne fortælle at det er blevet meget svært at fastholde nye kolleger på hospitalsrengøringen. Else har foreslået nye procedurer til velkomst og modtagelse, det bliver spændende om det føres ud i livet, og om det virker. Herud over har Else for nylig været i ISS-bladet, angående en anden slags kollega nemlig en robot. Jette Christensen, fortalte om nogle store uenigheder mellem medarbejdere og ledelse. Det handler om toiletbesøg og rygepauser. Britta Jensen er startet i nyt job. Et skånejob efter endt sygeperiode, og et job der også giver hende mulighed for oplæring af kolleger, samt mulighed for at varetage sit TR-hverv. Det har Britta takket ja til, og glæder sig over at være i gang igen. En solstrålehistorie hvor Britta gjorde en positiv forskel: En kollega ville gerne have et hængerkørekort, men det koster mange penge ,-. Britta gjorde kollegaen opmærksom på retten til uddannelse via overenskomsten, og det betød i sidste ende at kollegaen kun skulle punge ud med 3000,- af egen lomme for kørekortet. Marion Christensen er begyndt på arbejde igen, efter længere tids sygdom. Hun arbejder på nedsat tid, efter en ny lokalaftale har gjort det muligt for langtidssyge (min. 1 mdr.) at starte op på deltid. Også Marions arbejdsplads er begyndt at tale om nedskæringer (hospitalsrengøring). Walther Bak informerede om Alliance s nye ansættelsesbreve. De skal dog rettes til, idet de henviser til gamle KAD-overenskomster m.v. Annette Bonde er også begyndt nyt arbejde, og selv om det er FOA område, står Annette fortsat hos 3F fordi hun også udfører arbejde for ISS. Næste bestyrelsesmøde er mandag den 16. marts Side 10

11 13 skarpe til Else Wøhlk, ISS Togservice 1. Hvordan slapper du bedst af når du har fri? Læser, spiller poker eller synger (mindre kønt, men højt). 2. Hvad er din yndlingsret? Jeg elsker alle former for vegetarmad. Hmm, eller dansk smørrebrød. 3. Hvad er dit højeste ønske for dine kolleger i rengøringsbranchen? Det kunne være en rigtig god start, hvis vi alle var korrekt organiseret, dvs i 3F. Min drøm for rengøringsbranchen er, at mine kollegaer med stolthed i stemmen fortæller, at de er rengøringsassistenter og aldrig, aldrig siger: Jeg gør bare rent. 4. Din yndlingsfarve? Hvid. 5. Læser du ugeblade, og hvis ja hvad er så dit yndlingsemne? Åh, jeg elsker at blive forarget over alle sladderbladene, men læser DET HELE, hvis jeg har et ugeblad. 6. Hvilken kvinde beundrer du mest? Hvis jeg skriver Tina Møller Madsen bliver hun enten forlegen eller tosset, så mit svar bliver: Den enlige mor, som jeg ser komme cyklende hver morgen med to børn, som skal afleveres i børnehave og vuggestue, før hun tager på arbejde. Som enkeltperson var Bodil Udsen mit store idol. 7. Hvilken bog er den bedste du har læst og hvorfor? Jeg læser rigtig mange bøger, så det er svært at vælge en enkelt. Stig Larssons Millenniumtrilogi kommer nu nok på førstepladsen, stærkt forfulgt af Harry Potter. Jeg kan godt lide Potter bøgerne pga. den enorme fantasi, der er brugt til at skabe figurerne og sproget som kan forstås af både børn og voksne. Stig Larsson pga. hans fantastiske fortællerevne om både steder og personer. 8. Hvad er faglighed for dig? At jeg tror på at sammenhold kan gøre en forskel. Jeg kan godt lide at kæmpe for, at min arbejdsplads er et rart sted at være. 9. Hvilken faglig sag har gennem årene gjort størst indtryk på dig? Jeg holder meget af Det frie valg, men det ærgrer mig alligevel, at vi tabte retten til eksklusiv aftaler. 10. Er du troende og hvordan? Næh, men måske lidt overtroisk. 11. Hvad er forskellen på kvinder og mænd i det faglige arbejde generelt? Det er min erfaring at mænd er mere fokuseret på den økonomiske del og kvinder mere på de menneskelige egenskaber 12. Hvordan ser du rengøringsbranchen om 10 år? (organiseret, stabil arbejdskraft, et anerkendt fag, et bedre image f.eks.) Jeg tror desværre at vi stadig kæmper samme kamp som nu, med højt tempo og nedslidning. Det er et langt sejt træk, at ændre på egne og andres holdninger til rengøringsbranchen, så hvad det angår, er 10 år meget kort tid. Jeg kunne ønske mig at arbejdsgiverne (måske med ISS i front) har bestemt sig for at betale for en sundhedsordning. Ikke over overenskomsten, men som et selvfølgeligt personalegode. 13. Hvad er den største udfordring for ligestilling mellem kønnene i samfundet og i 3F? Det var sørme noget af et spørgsmål Måske at vi samarbejder i stedet for at bekæmpe hinanden. Side 11

12 KONTAKTLISTE Bestyrelsen for Landsbrancheklubben Privat Service, Hotel & Restauration i Tina Møller Madsen Formand for Landsbrancheklubben Tlf.: Else Marie Wøhlk region Midtjylland Ina D. Sloth Madsen Næstformand region Hovedstaden Walther Bak region Sjælland Marion Christensen region Syddanmark Rikke Møller region Midtjylland Else Warming region Syddanmark Jette Kristensen suppleant region Nordjylland Anette Bonde region Sjælland Britta Jensen suppleant region Syddanmark SEKRETÆR I 3F: Jane Egholm Telefon Side 12

Generalforsamling. den 15.-16. maj 2009 på LO-skolen. Resumé: Nyhedsbrev for 3F, Privat Rengøring februar 2009

Generalforsamling. den 15.-16. maj 2009 på LO-skolen. Resumé: Nyhedsbrev for 3F, Privat Rengøring februar 2009 Generalforsamling Brancheuge Efterårstræf 2009 Nyhedsbrev for 3F, Privat Rengøring februar 2009 Generalforsamling den 15.-16. maj 2009 på LO-skolen Marion Christensen blev valgt til dirigent for generalforsamlingen.

Læs mere

Resumé generalforsamling Landsbrancheklubben for Privat rengøring 23.-24. maj 2014

Resumé generalforsamling Landsbrancheklubben for Privat rengøring 23.-24. maj 2014 Resumé generalforsamling Landsbrancheklubben for Privat rengøring 23.-24. maj 2014 Marianne Henriksen bød velkommen til generalforsamling og i øvrigt også et godt, fagligt døgn. Hun rettede en særlig velkomst

Læs mere

Træfferen. eren. 31,9 millioner kr. inddrevet. Dansk Supermarkeds superlager i Århus V. Her bygges landets største transportcenter.

Træfferen. eren. 31,9 millioner kr. inddrevet. Dansk Supermarkeds superlager i Århus V. Her bygges landets største transportcenter. Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F ÅRHUS RYMARKEN. NR. 1 / FEBRUAR 2009 / 5. ÅRGANG Dansk Supermarkeds superlager i Århus V. Her bygges landets største transportcenter. Magasinpost UMM Bladnr. 42364 Træfferen,

Læs mere

Privat Service, Hotel og Restaurations gruppekonference onsdag den 18. september 2013

Privat Service, Hotel og Restaurations gruppekonference onsdag den 18. september 2013 Privat Service, Hotel og Restaurations gruppekonference onsdag den 18. september 2013 Skriftlig beretning 2 Indhold Forord Politisk fokus og kendetegn Medlemmerne Organisering Etniske minoriteter Tillidsvalgte

Læs mere

HK s 30. ordinære kongres 7.-10. november 2009

HK s 30. ordinære kongres 7.-10. november 2009 Kære kongresdelegerede HK er en del af løsningen. Sådan lyder vores slogan. Og sådan skal det være. Vi er en del af løsningen for vi kender til problemerne. Det skal vi huske at minde hinanden om. Vi er

Læs mere

Artikler fra året der gik

Artikler fra året der gik Årsmøde 2010 LBK Service- og Rengøringsassistenter Kommune Region og Stat 3F Den offentlige Gruppe. Artikler fra året der gik Der er meget stor sandsynlighed for, at reguleringsordning for offentligt ansatte

Læs mere

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner.

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner. Vi har talt med en række medlemmer som bekræfter dette udsagn, og som hver på sin måde, fortæller andre, hvordan de har ydet til fælleskabet eller mærket fællesskabets styrke. Maskinsnedkerlærlinge med

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

GENE GEN R E AL A FO LF R O S R AML SAM I L N I G

GENE GEN R E AL A FO LF R O S R AML SAM I L N I G Oktober 2012 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER GENERALFORSAMLING NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Giv forråelsen en overhaling................................ 3 Kære medlemmer..................................................

Læs mere

Træfferen. Kommunevalg: Aarhus og Odder. Danmarks stærkeste fagforening. fagligt fælles forbund www.3f.dk/rymarken

Træfferen. Kommunevalg: Aarhus og Odder. Danmarks stærkeste fagforening. fagligt fælles forbund www.3f.dk/rymarken Træfferen eren Medlemsblad for 3F AArhus rymarken. Nr. 5 / oktober 2013 / 9. Årgang TEMA Kommunevalg: Aarhus og Odder Træfferen, 3F Aarhus Rymarken, Rymarken 4, 8210 Aarhus V Danmarks stærkeste fagforening

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Ligeløn - hvad mener kvinder uden for DSR? Dagligdag på bordet - politikerne lytter, når sygeplejerskerne tager kontakt

Ligeløn - hvad mener kvinder uden for DSR? Dagligdag på bordet - politikerne lytter, når sygeplejerskerne tager kontakt Maj 2009 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Dagligdag på bordet - politikerne lytter, når sygeplejerskerne tager kontakt 12 Valg til DIN bestyrelse - vi varmer op... 4 Ligeløn - hvad mener kvinder

Læs mere

Sådan tackler du massefyringer

Sådan tackler du massefyringer Sådan tackler du massefyringer Indhold: Håndbog i massefyringer................. 3 Når rygterne svirrer..................... 4 Kend loven om massefyringer............. 5 Kend loven om virksomhedsoverdragelse....

Læs mere

Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00

Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00 Nr. 4 - oktober 2014 Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-35 Regnskab 2013 for 3F København s. 36-39 Indkomne forslag s. 40-43 Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00

Læs mere

1000 3F ERE TIL DEBAT OM ORGANISERING

1000 3F ERE TIL DEBAT OM ORGANISERING 1000 3F ERE TIL DEBAT OM ORGANISERING Odense Congres Center dannede 9. december 2013 rammen om en livlig debat om organisering. Mere end 1000 tillidsvalgte 3F ere var samlet for at diskutere, lytte og

Læs mere

Formanden præsenterede bestyrelsen der var til stede på konferencen:

Formanden præsenterede bestyrelsen der var til stede på konferencen: Notatreferat fra konference 2014 for social- og sundhedsassistentklubbens medlemmer mandag den 31. marts tirsdag den 1. april på Pejsegården i Brædstrup Tema: Livsfarlig ledelse Der var ca. 75 fremmødte

Læs mere

Landstrygeren. Turistchaufførernes landsklub. Danish Coach Drivers Organisation. Landsklub for skole, turist og handicapchauffører organiseret i 3F

Landstrygeren. Turistchaufførernes landsklub. Danish Coach Drivers Organisation. Landsklub for skole, turist og handicapchauffører organiseret i 3F Landstrygeren Turistchaufførernes landsklub Danish Coach Drivers Organisation Landsklub for skole, turist og handicapchauffører organiseret i 3F 2 9. Å R G A N G N R. 3 Kolofon: Redaktion Kai Hoffmann

Læs mere

Artikler fra året der gik

Artikler fra året der gik Årsmøde 2011 LBK Service- og Rengøringsassistenter Kommune Region og Stat 3F Den offentlige Gruppe. Artikler fra året der gik FAKTA. De udliciterede Frederikssund Kommune er et af de steder, der er gået

Læs mere

Bilag. Stadier og elementer i etableringsprocessen. Grafisk tidslinje over etableringsprocessen i CKPS. Interview med behandler Helle Juul

Bilag. Stadier og elementer i etableringsprocessen. Grafisk tidslinje over etableringsprocessen i CKPS. Interview med behandler Helle Juul Bilag Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Stadier og elementer i etableringsprocessen Grafisk tidslinje over etableringsprocessen i CKPS Interview med behandler Helle Juul Interview med

Læs mere

Februar 2014 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

Februar 2014 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER Februar 2014 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER 2 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Solidaritet og sammenhold................................. 3 Kommende begivendheder.........................................

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

Vi er der. - når du har brug for os!

Vi er der. - når du har brug for os! Vi er der - når du har brug for os! Nr. 3 - September 2010 Vi er der - når du har brug for os! ADRESSER Ansvarshavende: Kai Skov Rasmussen Tlf. 70 300 942 Indlæg i bladet: Kai Skov Rasmussen Tlf. 70 300

Læs mere

Ledelse Om at ansætte en ny skoleleder

Ledelse Om at ansætte en ny skoleleder TEMA 2 Ledelse Om at ansætte en ny skoleleder En myte at skoleledere kun holder få år Af Peter Højgaard Pedersen, sekretariatsleder, Lilleskolerne Kaospilot sætter sikker kurs for lilleskole Af Else Marie

Læs mere

Nye mål - nye muligheder

Nye mål - nye muligheder Nye mål - nye muligheder Debat om offentligt-privat samarbejde Professor: Udlicitering med politiske mål Borgmester: Alt kan udliciteres Fagforbund: Længere kontrakter ISS: Partnerskaber og fælles selskaber

Læs mere

Interview med Mia den 4. april 2011

Interview med Mia den 4. april 2011 Interview med Mia den 4. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Mia Rosa laver en kort introduktion og præsenterer kort projektet (Er ikke optaget) I: Til at starte med, du

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

3F Generalforsamling 25. marts 2015 på UCH Holstebro. www.3f.dk/holstebro. Nr. 1 Marts 2015. Hovedbanegården København 11.

3F Generalforsamling 25. marts 2015 på UCH Holstebro. www.3f.dk/holstebro. Nr. 1 Marts 2015. Hovedbanegården København 11. Holstebro Nr. 1 Marts 2015 Hovedbanegården København 11. februar 2015 Murer Jens Peter Vestergaard og flisemurer Daniel Brodde Thomsen lægger sidste hånd på opgaven, som gav dem billetten til World Skills

Læs mere