Brugermanual. Januar Udgave 2.00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugermanual. Januar 2013. Udgave 2.00"

Transkript

1 Brugermanual Januar 2013 Udgave 2.00

2 Indhold 1 Bliv bruger af Ek-pro Er du tidligere Ek-pro bruger Login Forskel fra Ek-pro version 4 til Ek-pro version Automatmærker Forbedret brugervenlighed og design nyt layout Oprette en sag Ejendom Bygning Forsyning Oplyst forbrug Indtastning af bygningsdele Skygger Vinduer og døre Linjetab Internt varmetilskud Uopvarmede rum Ventilation Køling Varmeproducerende anlæg Konvertering Vedvarende energi Solvarme Solceller Varmefordeling Cirkulationspumper Varmerør Automatik Varmt vand VVB Belysning Status bygning Forslag og besparelser Energiramme Status ejendom Forslag og besparelser Lejligheder i flerfamilie ejendomme

3 16. Forslagsgrupper og rapporttekster Energikonsulentens tre bedste anbefalinger Udskrifter og indberetning Revisionsliste: Udgave 1.00 Den nye EK-Pro v5, 2012 Udgave 1.01 Den nye EK-Pro v5, opdateret version 14. november 2012 Udgave 2.00 Ek-pro brugermanual, rev. Jan

4 1 Bliv bruger af Ek-pro Du kan blive bruger af Ek-pro ved at sende en mail til med følgende oplysninger der skal bruges for virksomheden i administrator modulet: Virksomhedens navn Adresse Postnr og by adresse Firmaets virksomhedsnummer 60xxxx Telefonnummer I virksomhedens administrator modul kan du oprette en/flere brugere, hvor der angives konsulenthavn, (svarende til dit brugernavn), konsulentnummer 25xxxx, initialer for konsulenten, adgangskoder til Ek-pro, min side ved seeb.dk for det pågældende konsulentnummer. Har du spørgsmål til oprettelse som ny bruger er du velkommen til at kontakte os på eller på tlf Telefonen er åben alle hverdage fra kl Er du tidligere Ek-pro bruger Er du tidligere bruger af Ek-pro vil det være muligt at anvende det samme brugernavn og password som i den tidligere version af Ek-pro. 1.2 Login For at få adgang til Ek-pro skal du gå ind på hjemmesiden app5.ek-pro.dk Dit login består af din adresse som brugernavn, samt det valgte password. Når du logger ind, har du mulighed for at lade systemet huske dig, så du ikke behøver at logge ind igen på den samme computer. Dette gøres ved at sætte flueben i boksen husk bruger. 1.3 Forskel fra Ek-pro version 4 til Ek-pro version 5 Programmet er blevet mere overskueligt og brugervenligheden er forbedret. Nedenunder er en liste med de væsentligste ændringer i Ek-pro version 5. 4

5 Ny topmenu Topmenuen indeholder nu genveje til de vigtigste sider, og der er kommet en ny feature til højre, som viser status over energimærket, en quickberegner og en hjælpeknap. Menu Menuen kan nu skubbes væk, hvis man vil have mere plads at arbejde på. Opret sag Nem og hurtig adressesøgning og oprettelse via BBR og autoudfyldning af bygningens stamdata. Sager i version 5 er markeret i grøn/gule farver, sager i version 4 kan konverteres og kopieres til version 5. Ejendom: Forslagsgrupper og rapporttekster Samlet overblik over alle indtastninger og tekster på bygningen sat op i det endelige udskrivningsformat for rapporten. Siden giver desuden mulighed for at vælge standard tekster til bygningsbeskrivelse, oplystberegnet forbrug, anvendte priser mv. Bygning Bygningssiden er overskuelig og autoudfyldt med tilgængelige data fra BBR. Oplyst forbrug er nu at finde under menupunktet Bygning, da det hænger direkte sammen med forsyningssiden. Bygningsdele Generelt de samme sider men med forslagstekster under redigering og i et mere overskueligt og brugervenligt design. Ventilation Ny default ventilation med værdier for naturlig ventilation, samt forslagstekster under redigering. Varmeproducerende anlæg Generelt de samme sider men med forslagstekster under redigering og i et mere overskueligt og brugervenligt design. Vedvarende energi Solvarme og solceller har fået sit eget menupunkt. Flere detaljer og autoudfyldning af felter, samt forslagstekster i direkte forbindelse med og under redigering. Varmefordeling Generelt de samme sider men med forslagstekster under redigering og i et mere overskueligt og brugervenligt design. Varmt vand Helt ny opsætning af siden. Nu med direkte adgang til tilslutningsrør, cirkulationspumpe og varmtvandsrør, forslag og tekster. Der kan nu oprettes flere varmtvandssystemer med tilhørende beholdere, varmtvandsrør og cirkulationspumper på samme bygning. Belysning Generelt den samme side men med forslagstekster under redigering og i et mere overskueligt og brugervenligt design. Status bygning Generelt de samme oplysninger men med et bedre overblik over tallene. Der vises nu både tal for rentable 5

6 forslag og for alle forslag. Ny tabel med forslag og besparelse på mærket, og med tiden bliver den redigerbar og sorteret efter rentabilitet. Status ejendom Generelt de samme oplysninger men med et bedre overblik over tallene. Ny tabel med forslag og besparelser på alle mærker på bygningen. Med tiden bliver den redigerbar og sorteret efter rentabilitet. Udskrifter Generelt de samme sider men i et mere overskueligt og brugervenligt design. Desuden er fejlbeskederne blevet bedre og vil blive opdateret løbende. Redigering af felter markeres nu med blå kanter for at indikere, at man ikke har gemt inden siden forlades. På siden Forslaggrupper og rapport tekster gemmes automatisk efter feltet er forladt. Stamdata og support er flyttet til topmenuen. 1.4 Automatmærker Automatmærker kan indberettes via Ek-pro version 4 som findes på webadressen: app.ek-pro.dk. Brugernavn og password er de samme du anvender til Ek-pro version 5. I sagsoversigten vælges Opret automatmærke, hvorefter data for ejendommen indtastes. 6

7 Hvis der ønskes mere skrivebordsplads 9 2 Forbedret brugervenlighed og design nyt layout Log ind og ud Besked fra serveren og adresse 3 Konsulent data Quick beregner 5 Vælg mellem kladde eller indberettede mærker 1 Energimærket før og efter forslag 4 Tjekliste 8 Vælg sag Beregnet og oplyst forbrug 6 Kontakt support 7 Kopiering og sletning af en sag 2 Den første side du møder, efter at har logget ind, er din sagoversigt. Her har du mulighed for at se alle dine energimærker. Her kan der vælges mellem visning af dine oprettede kladder og de indberettede sager 1. Der er endvidere mulighed for at kopiere tidligere sager eller slette en kladde 2. Der er skabt en topmenu, som har quick menuer til de vigtigste sider. På topmenuen finder du f.eks. en serverbesked 3, som vil underrette om evt. opdateringer, serverproblemer eller andet, der kan forekomme. Her finder du også adressen på det mærke, du arbejder med. I øverste højre hjørne er der en status over energimærket, der indikerer hvilken status huset havde til at starte med, og hvad det kan opnå med dine rentable besparelsesforslag 4. Der er tre nye knapper helt til højre, hvor den første er en beregningsknap 5, som du på alle sider i programmet kan bruge til at beregne mærket med. Den anden knap viser et hurtigt overblik over mærkets nøgletal samt oplyst og beregnet forbrug 6. Den tredje knap er for kontakt til support 7. Selve sagsoversigten på forsiden er nu i grøn/gule farver for version 5 mærker og grå/hvid for version 4 mærker. En tjekliste 8 kan benyttes til at holde styr på handlinger, du ikke vil glemme på vej gennem mærket. Øverst til venstre er en knap, som åbner listen. Her kan du tilføje punkter, som vil blive husket ved, at der kommer en gul farvekode ud for det menupunkt, du skal huske at se på. Endelig kan du også klappe menuerne sammen, hvis du har behov for mere skrivebordsplads. Se pilene øverst til venstre 9. 7

8 3 Oprette en sag Opret sag 1 Indtast kommune og ejendomsnummer og klik på søg i BBR 2 Resultat af søgning vises og der klikkes herefter på importér 3 Sagen begynder ved at klikke på sagsoversigten og vælge opret sag 1. Når du opretter en sag skal du blot søge på kommune og ejendomsnummer og klikke på Søg i BBR 2. Alternativt kan du søge på vejnavn, husnummer og postnummer. Har du ikke postnummeret, får du blot en liste over samtlige passende vejnavne fra registeret, og du kan vælge den, der skal energimærkes. Når du har fundet den rigtige adresse, skal du klikke på importer 3 for at få den ind i systemet og samtlige oplysninger fra BBR vil automatisk blive udfyldt på siderne Ejendom og Bygning. 8

9 4 Ejendom Husk at oploade billede på sagen 1 Herefter trykkes på gem 3 Importer bygning fra en xml-fil 2 Når sagen er importeret, kommer du automatisk til siden Ejendom. På ejendomssiden kan man tilføje billede 1 på sagen eller importere en bygning fra en xml-fil 2. Husk at klikke på Gem 3 inden siden forlades. 9

10 5 Bygning Indtast etagehøjde 1 Ændring af beregningningkerne 2 Husk at ændre areal ved afvigelse 3 Indtast varmekapacitet 4 HUSK at gemme inden siden forlades 6 Indsæt areal for tagetage og kælder Indtast rotation 5 På siden Bygning er informationer fra BBR automatisk fyldt ud, og du kan nu påbegynde den egentlige indtastning af sagens stamdata samt tilretning af: Etagehøjde 1. Evt. ændring af beregningskerne. Programmet vælger automatisk den gældende beregningskerne 2. Afvigelse i opvarmet areal, areal af tagetage, opvarmet kælder og uopvarmet kælder 3. Varmekapacitet 4. Rotation (med uret rundet er + og mod uret er -). Rotation er som default sat til 0 5. Husk at gemme inden siden forlades 6. 10

11 5.1 Forsyning Drop down menu 1 Tjek enhedspris på forsyning, el og vand 2 Husk at Gemme 3 Under menuen Bygning vælges fanen Forsyning for at tilføje denne. Forsyning vælges fra drop down menuen 1, hvor der kan vælges mellem blokvarme, kedel (vælges ved olie, naturgas, biobrændsel mv), fjernvarme og el. Ønskes der at tilføje et forslag til ny forsyning gøres det også her. Forhold vedrørende konvertering beskrives nærmere i afsnit xx. Sørg for at tjekke og evt. ændre data for fortrykte enhedspriser på forsyning, el og vand 2. Husk at gemme inden siden forlades 3. 11

12 5.2 Oplyst forbrug Vælg forsyning i drop down menu 2 Indtast oplyst forbrug 1 GUF er som standard sat til 30 4 HUSK at Gemme 3 Oplyst forbrug fra ejer indtastes under menupunktet Bygning, hvor fanen oplyst forbrug vælges. Oplyst forbrug indtastes med dato, primær forsyning, beløb i hele kr. inkl. moms 1 og evt. sekundær forsyning. Har man angivet en periode på mindre end 12 måneder vil programmet selv korrigere forbruget jf. reglerne i håndbog for energikonsulenter. I drop down 2 menuen for valg af primær forsyning f.eks. fjernv og mulighederne for fjernvarme kommer frem. Man kan nu vælge den fjernvarme forsyning med den korrekte enhed. Til højre for de indtastede forbrug vises automatisk det klimakorrigerede forbrug, når du har klikket på Gem 3. GUF er som standard sat til 30, svarende til stuehus (110), enfamiliehus (120), rækkehus (130) og flerfamilie ejendomme (140) 4. OBS! Der skal indtastes forbrugsoplysninger ind, før der kan dannes en kladdeudskrift af energimærket. 12

13 6 Indtastning af bygningsdele Vælg bygningskonstruktion i drop down menuen 1 Klik på Tilføj for at tilføje den valgte bygningsdel 2 Klik på blyanten for at redigere 3 Vælg forslagsgruppe og nummer for gruppering af forslag 4 Når du vil indtaste klimaskærmens bygningsdele vælges disse fra drop down menu 1. Der indtastes areal og forslag herefter klikkes der på Tilføj 2. Ved at klikke på blyanten 3 får du mulighed for at redigere det indtastede via et pop up vindue, som giver mulighed for at tilrette bygningsdata og tekster. Se eksempel på pop up vindue 5. For hver bygningsdel der indtastes vælges en forslagsgruppe og nummer for gruppering 4. Ved indtastning af klimaskærmen gives der herved mulighed for at gruppere forslag og få forslagstekster placeret korrekt i grupperne. Pop-up vindue for Husk at gemme inden siden forlades 6 redigering af status og. forslag 5 Gem 6 13

14 6.1 Skygger Drop down menu med skygger 1 I programmet er der de mest anvendte skygger fra nr Såfremt du har brug for yderligere skygger anbefales det at indtaste disse, før du taster vinduer og døre ind, det vil sige ved skygger, der ikke er identiske med skygge Indtast kort beskrivelse og de øvrige værdier for den ønskede skygge og klik på Tilføj 2 14

15 6.2.Vinduer og døre Klik på blyanten for at redigere Indtastning af vinduer følger samme procedure som ved indtastning af bygningsdele. For at lette indtastning af vinduer og døre bliver de sidst indtastede værdier stående i elementtype, glastype, areal mv 1 således, at du udelukkende skal ændre på areal og orientering ved samme type vinduer eller døre. Ved at klikke på blyanten 3 får du mulighed for at redigere det indtastede via et pop up vindue, der giver mulighed for at tilrette data for vinduer/døre 6 og tekster 7. Se eksempel på pop up vindue 5. Husk at gemme inden siden forlades 8. Pop-up vindue for redigering af status og forslag 5 Redigering af værdier 6 Rediger tekster 7 Gem 8 15

16 6.3 Linjetab På siden for linjetab kan der indtastes linjetab for terrændæk, kældergulv, vinduer og døre ved valg i drop down menu. 6.4 Internt varmetilskud Klik på blyanten for manuel redigering 1 Pop up vindue for manuel redigering 2 Gem 3 På siden for internt varmetilskud er der ingen drop down menu, men der er indlagt en default værdi for internt varmetilskud for enfamiliehus jf. værdier i gældende håndbog for energikonsulenter. Værdierne kan indtastes manuelt, men der kan også klikkes på blyanten 1 for at redigere default værdierne via et pop-up vindue. Se eksempel på pop up vindue 2. Husk at gemme inden siden forlades 3. 16

17 6.5 Uopvarmede rum På siden for uopvarmede rum har man mulighed for at beregne en præcis b-faktor for de bygningsdele, der vender mod uopvarmede rum. Det gøres ved at indtaste en titel/beskrivelse, areal og ventilationstab. Nedenfor er vist et eksempel for en beregning af væg fra opvarmet zone, der vender ud mod uopvarmet værksted. 17

18 7 Ventilation På siden for ventilation er der ingen drop down menu, men der er indlagt en default værdi for naturlig ventilation. Værdierne indtastes manuelt, men der kan også klikkes på blyanten 1 for at redigere default værdierne, tilføje forslag 2 samt skrive eller tilrette tekster 3. Klik her for at redigere 1 Klik her for valg af forslag 2 Med eller uden valg af forslag. Her kan man også tilføje tekster uanset om der er forslag eller ej ved at trykke Opret status tekst Køling Indtastning af køling følger anvisningerne under ventilation. 18

19 8 Varmeproducerende anlæg Vælg fjernvarme Tilføj forslag Gem Tilretning af tekst Under punktet varmeproducerende anlæg tilføjes den primære varmeforsyning. Der kan vælges mellem kedel, fjernvarme, supplerende varme og varmepumpe, hvor du vælger anlæg i drop down menuerne. Ved indtast af primær varmeforsyning kan du tilføje aktuelle værdier og forslag til forbedringer ved at trykke på forslagsknappen eller rediger knappen efter tilføjelse af forsyningskilde. Ovenover er vist et eksempel på valg af fjernvarme og nedenunder et vist et eksempel med valg af gaskedel med tilhørende forslag. Vælg kedel Vælg forslag og gruppe Tilføj Indtastning eller tilretning af data og tekst 19

20 9 Konvertering Ved elvarme skal du overveje konvertering til fjernvarme, gas, biobrændsel, varmepumpe eller jordvarme. En konvertering fra elvarme til en af de ovennævnte opvarmningskilder vil kræve at man tilføjer et forslag følgende steder: Vælger forslag med ny varmekilde på siden med Forsyning 1 Vælger forslag med varmekilden under varmeproducerende anlæg 2 Vælger forslag med varmefordelingsanlæg, da man ikke har et varmefordelingsanlæg som status ved elvarme 3. Forslagene i forbindelse med konvertering bør grupperes sammen. Nedenunder er der indsat eksempler på indtastning af konvertering fra elvarme til gas. Ny varmekilde under forsyning 1 Ny varmekilde under varmeproducerende anlæg med kedel 2 Nyt fordelingsanlæg under varmefordeling 3 20

21 10 Vedvarende energi Under siden med Vedvarende energi indtaster du data for solvarme og solceller Solvarme Drop down menu for valg af solvarme anlæg 1 Tilføj forslag 2 Solvarme vælges fra en drop down menu 1, hvorefter tabellen automatisk bliver udfyldt. Såfremt der ikke findes et solvarme anlæg på ejendommen klikkes der på + for at tilføje et forslag 2. Herefter vil der komme et pop up vindue 3 frem med mulighed for at indtaste forslag fra drop down menuen 4. Herudover vil der være mulighed for indtastning eller tilretning af tekster 5. Pop up vindue for indtastning af forslag 3 Vælg forslag i drop down menu 4 Skriv eller tilret tekst 5 Gem 6 Husk at gemme inden siden forlades 6. 21

22 10.2 Solceller Drop down menu for valg af solcelle anlæg 1 Vælg forbedring 2 Det valgte anlæg 4 Tilføj 3 Indtastning eller tilretning 5 Indtastning af solceller er analogt til indtastning af solvarme. Solceller vælges fra en drop down menu 1, hvorefter tabellen automatisk bliver udfyldt. Såfremt der ikke findes et solcelle anlæg på ejendommen klikkes der på forbedring for at vælge et forslag 2. Herefter klikkes på tilføj 3 og du vil kunne se det valgte anlæg i bjælken nedeneunder 4. For indtastning eller tilretning af data og tekster 5 klikkes på blyanten. Husk at gemme inden siden forlades. 22

23 11 Varmefordeling Valg af anlæg i drop down menu 1 Gem 4 Klik på + for at tilføje forslag 2 Tilretning af tekst 3 På siden for varmefordeling vælges anlæg i drop-down menuen 1 og herved indsættes automatisk 1-2 strengsanlæg, fremløbs- og returløbstemperaturer. Der kan tilføjes forslag ved klik på + 2 herved kommer et pop up vindue frem, hvor der kan vælges forslag til ny varmefordeling i drop down menuen. I rammen med tekster er det muligt at skrive eller tilrette tekster 3. Husk at gemme inden siden forlades Cirkulationspumper Drop down menu for valg af type og model 1 Vælg forslag 2 Tilføj 4 Vælg gruppe 3 Indtastning eller tilretning 5 Cirkulationpumper til varme vælges fra en drop down menu 1 med type og model. For valg af forslag klikkes der på forslag 2 og der vælges gruppe 3, hvortil forslaget skal knyttes. Herefter klikkes på tilføj 4 og du vil kunne se det valgte anlæg i bjælken nedeneunder. For indtastning eller tilretning af data og tekster 5 klikkes på blyanten. Husk at gemme inden siden forlades. 23

24 11.2 Varmerør Drop down med menu for type 1 Vælg forbedring 2 Tilføj 4 Vælg gruppe 3 Indtast eller tilret 5 Varmerør følger indtastning på de foregående sider, hvor varmerør vælges fra en drop down menu 1 med type og der indtastes antal meter rør, b-faktor, klikkes af for udekompensering og sommerstop. For valg af forslag klikkes der på forbedring 2 og der vælges gruppe 3, hvortil forslaget skal knyttes. Herefter klikkes på tilføj 4 og du vil kunne se det valgte anlæg i bjælken nedenunder. For indtastning eller tilretning af data og tekster 5 klikkes på blyanten. Husk at gemme inden siden forlades Automatik Drop down menu 1 Vælg gruppe 3 Gem 4 Vælg forslag 2 Indtastning og tilretning af tekst 5 Siden for indtastning af automatik og termostatventiler er slået sammen. Der vælges fra en drop down menu 1 for beskrivelse af anlæg. For valg af forslag klikkes der på + 2 og der vælges gruppe 3, hvortil forslaget skal knyttes. Herefter klikkes på gem 4. For indtastning eller tilretning af data og tekster 5 klikkes på tekstfeltet. Husk at gemme inden siden forlades. 24

25 12 Varmt vand Siden med Varmt vand har ændret sig en del fra Ek-pro version 4. Grunddata er de samme, men der er rykket rundt på nogle tabeller, så siden hænger bedre sammen. Det giver mulighed for, at indtaste flere sammenhængende varmtvandsforsyninger. Du beskriver først varmtvandsforbruget, og hvis det er aktuelt, vælger man et forslag til forbedring VVB Vælg varmtvandsbeholder 1 Tilføj forslag 2 Gem 6 Indtast eller tilret tekst 5 Herefter kan man tilføje en varmtvandsbeholder 1 og klikke på + for at tilføje et forslag til ny varmtvandsbeholder 2. På samme side vælger man nu de tilknyttede tilslutningsrør 3, cirkulationspumper og varmtvandsrør 4, alle med mulighed for at skrive et forslag til forbedringer, samt status tekster 5. Husk at gemme inden siden forlades 6. Der er fortsat mulighed for, at tilføje supplerende varmtvandsbeholder til el eller gas, men de bør indtastes som ekstra varmtvandsbeholder. Indtast tilslutningsrør 3 Indtast cirkulationspumpe og varmtvandsrør 5 Gem 6 25

26 13 Belysning På siden for belysning vælges område, type mv. ved brug af drop-down menuerne 1 og klik på tilføj 2. Værdierne kan også indtastes manuelt. Vælg område og type i drop down menuerne 1 Klik på tilføj 2 Klik på blyanten for at redigere, tilføje forslag, skrive eller tilrette tekster 3 Ved klik på blyanten 3 kan du redigere i værdierne, tilføje forslag samt skrive eller tilrette tekster via et pop up vindue, der giver mulighed for at tilrette data for belysning 6 og tekster 7. Se eksempel på pop up vindue 5. Husk at gemme inden siden forlades 8. Pop-up vindue for redigering af status og forslag 5 Tilretning af data for belysning 6 Tilretning af tekster 7 Husk at gemme 8 26

27 14 Status bygning Her vises fejlbeskeder, hvis der er noget man har glemt at påføre i mærket eller noget man har fejl indtastet. I tilfælde af fejl kan der ikke beregnes. Man kan så gå tilbage og rette fejlen som beskrevet på siden Forslag og besparelser Forslag og besparelser på det samlede mærke vises her og man vil senere kunne redigere i tabellen og der vil bliver sorteret efter rentable forslag. 27

28 14.2 Energiramme Energiramme kan gennemses. 28

29 15 Status ejendom På siden Status bygning kan du få det fulde overblik af ejendommens resultat før og efter forslag Forslag og besparelser På siden med forslag og besparelser findes en samlet tabel for de investeringer og besparelser der er på ejendommen Lejligheder i flerfamilie ejendomme Ved flerfamilie ejendomme skal der indtastes lejligheds typer og arealer. 29

30 16. Forslagsgrupper og rapporttekster Valg af layout/visning 1 Alle informationer, tekster og værdier du har valgt gennem hele oprettelsen af energimærket er samlet på siden med Forslagsgrupper og rapporttekster. Vær opmærksom på at denne side automatisk gemmer teksterne, når du forlader et felt. På siden har du mulighed for at flytte rundt på grupper, hvis de er valgt forkert tidligere. Du kan endvidere rette eller tilføje tekster. For at gøre siden mere overskuelig kan man øverst vælge det layout/visning på siden 1, som man ønsker at se. Det er således muligt at skjule alle forslag for herefter at åbne dem en ad gangen. Siden er lavet så den ligner den endelige sagsudskrift så meget som muligt. På siden har du endvidere mulighed for at vælge standardtekster 2 til f.eks. bygningsbeskrivelse, energikonsulentens supplerende kommentar og oplyst forbrug. Vælg standard tekster 2 30

31 16.1 Energikonsulentens tre bedste anbefalinger Husk at vælge de tre bedste anbefalinger 1 Øverst på siden med Forslagsgrupper og rapporttekster skal du huske vælge de tre bedste anbefalinger i energimærket. 31

32 17 Udskrifter og indberetning Klik her for at udskrive eller gemme kontroludskriften 2 Klik på pdf ikonet for at åbne sagsudskriften 1 Klik på send for at indberette energimærket 3 Når energimærket er tilrettet, og der skal udføres egenkontrol kan det være en god ide at tjekke sagsudskriften 1. Ved klik på pdf ikonet åbnes en kladde udskrift af energimærket automatisk som pdf-fil. Ønskes der et mere detaljeret tjek af de indtastede data i energimærket kan kontroludskriften udskrives eller gemmes 2. Når energimærket er kontrolleret, kan det indberettes ved klik på send 3. Energimærket får nu det officielle energimærkningsnummer. Ved fejlmeddelelser kan du returnere til sagen og rette op, før du igen forsøger indberetning. Ved klik hentes iindberetnings XML-fil 4 Efter indberetning kan energimærket gemmes som xml-fil med indberetningsdata, der kan udveksles med BE10. 32

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00 Brugermanual September 2014 Udgave 3.00 Indhold Indhold... 2 1. Bliv bruger af EK-Pro... 4 1.1. Login... 4 2. Overblik... 5 2.1. Kopiering fra version 4 til version 5... 5 3. Opret en sag... 6 3.1. Energimærke

Læs mere

Brugermanual Energy10

Brugermanual Energy10 Brugermanual Energy10 Sådan kommer du i gang Version 4.0 januar 2015 Energy Systems A/S - Silkeborgvej 53-8000 Århus C - CVR-nr.: 30925815 - Tlf.: 70229310 Mail: support@energysystems.dk Web: www.energysystems.dk

Læs mere

Brugermanual til BedreBolig

Brugermanual til BedreBolig Brugermanual til BedreBolig Sådan kommer du i gang med Energy10 Version 1.0 marts 2014 Energy Systems A/S - Silkeborgvej 53-8000 Århus C - CVR-nr.: 30925815 - Tlf.: 70229310 Mail: support@energysystems.dk

Læs mere

Kom godt i gang med rev. januar 2010

Kom godt i gang med rev. januar 2010 Kom godt i gang med rev. januar 2010 Indholdsfortegnelse START EK-Pro...4 EK-Pro firmaside Firma og konsulent registrering... 5 Firma standardtekster... 5 Firma fakturaer, specifikation... 5 SAGSOVERSIGT

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Energy-Line Brugermanual

Energy-Line Brugermanual Energy-Line Brugermanual Indholdsfortegnelse Velkommen til Energy-Line... 3 Hvorfor energiregistrering... 3 Log på Energy-Line... 4 Forside & Menu... 5 Personlig menu... 6 Brugere... 7 Oprettelse/Redigering

Læs mere

Rockwool Energy. Design 4.0. Manual

Rockwool Energy. Design 4.0. Manual Rockwool Energy Design 4.0 Manual November 2013 Forord Hvad er ROCKWOOL ENERGY DESIGN ROCKWOOL ENERGY DESIGN er et gratis online program, som man får adgang til via hjemmesiden http://www.rockwool.dk/beregninger/energiberegning.

Læs mere

Omega EMS Manual. - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems. Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf.

Omega EMS Manual. - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems. Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf. Omega EMS Manual - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf. +45 7026 3606 Omega Web-bruger Manual Omega web-administrator Indhold 1 INTRODUKTION

Læs mere

is EjendomsAdministration Brugervejledning

is EjendomsAdministration Brugervejledning is EjendomsAdministration Brugervejledning InfoShare Juli 2012 1 Resume Dette er en brugervejledning til InfoShares program isea EjendomsAdministration. Der findes en supplerende vejledning vedrørende

Læs mere

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor!

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! Forslag til Web kursus indhold. 1. Hvordan finder man vores side? 2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! 3. Gennemgå hvordan man bliver oprettet som medlem og får adgang

Læs mere

ENERGIBESPARELSE I STATEN.

ENERGIBESPARELSE I STATEN. ENERGIBESPARELSE I STATEN. 24-09- 2010 Vejledning til indberetning af målerdata. Ministeriums niveau. Denne vejledning er et supplement til 8 i Vejledning til cirkulære nr. 9787 af 1. oktober 2009 om energieffektivisering

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Online Kasseregistrering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk, (vejledning, Ø90

Læs mere

Udarbejdelse af fælles opsætninger

Udarbejdelse af fælles opsætninger VIGTIGT Denne vejledning er KUN aktuel for den bruger, som er ansvarlig superbruger på Næsgaard Markkort ADVICER. Vejledningen omhandler funktionerne til anvendelse af fælles opsætninger for alle brugere

Læs mere

certificering oprettelse og anvendelse - april 2009

certificering oprettelse og anvendelse - april 2009 INDHOLD Firmanummer fra FEMsek Log ind første gang hos FEMsek Opret konsulenter hos FEMsek Opret certificeret firma i EK-Pro Indberetning med certificeret firma i EK-Pro Daglig indberetning med EK-pro

Læs mere

Indhold 1 Kom godt i gang... 4 Overordnet navigation på stævneplanner.dk... 4 Begreber i denne vejledning... 5 2 Før du opretter det første stævne...

Indhold 1 Kom godt i gang... 4 Overordnet navigation på stævneplanner.dk... 4 Begreber i denne vejledning... 5 2 Før du opretter det første stævne... 1 Indhold 1 Kom godt i gang... 4 Overordnet navigation på stævneplanner.dk... 4 Begreber i denne vejledning... 5 2 Før du opretter det første stævne... 6 Opret stævneansvarlige eller stævnekontaktpersoner...

Læs mere

Brugervejledning for v5.0 til administratorer

Brugervejledning for v5.0 til administratorer Brugervejledning for v5.0 til administratorer Version pr 20120127 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

isafe - Salg Af Fast Ejendom

isafe - Salg Af Fast Ejendom isafe - Salg Af Fast Ejendom Brugervejledning til version 2.0 (2. udgave) TimeSolutions A/S Hørkær 20, 1. 2730 Herlev Tlf. 70 23 60 22 isafe@timesolutions.dk www.timesolutions.dk isafe - Salg af fast ejendom

Læs mere

Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S

Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S Januar 2010 INDHOLD A. OPSTART, KONTOTYPER OG KONTOADMINISTRATION 4 Start Trivselmeter menupunktet Oversigt 4 Konto/facilitator typer 4 ændringer

Læs mere

Brugervejledning for v5.0 til administratorer

Brugervejledning for v5.0 til administratorer Brugervejledning for v5.0 til administratorer Version pr 20111206 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

Sådan kommer du i gang med boldnettet

Sådan kommer du i gang med boldnettet Sådan kommer du i gang med boldnettet Man skal yde før man kan nyde... Sådan er det også med boldnettet. Jeres fodboldside er som start en skabelon hvor i skal fylde informationer i for at få glæde af

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, som skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere på et sted. Der

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Brugervejledning for v6.0 til administratorer

Brugervejledning for v6.0 til administratorer Brugervejledning for v6.0 til administratorer Version pr 20120824 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere