Spørgeskema til afdækning af rehabiliteringsbehov linket til ICF Brief Code Set (2013) NOTAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeskema til afdækning af rehabiliteringsbehov linket til ICF Brief Code Set (2013) NOTAT"

Transkript

1 Spørgeskema til afdækning af rehabiliteringsbehov linket til ICF Brief Code Set (2013) NOTAT

2 Titel Spørgeskema til afdækning af rehabiliteringsbehov linket til ICF Brief Code Set (2013) CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, MarselisborgCentret, Forskning og Udvikling, Region Midtjylland, 2014 Emneord: ICF, kronisk sygdom, rehabilitering Versionsdato: 11. november 2014 Layout og korrektur: Inger Hornbech Notat er sat med: Verdana ISBN: (pdf/elektronisk version) Dette notat citeres: Melchiorsen H, Maribo T, Terkelsen S. Spørgeskema til afdækning af rehabiliteringsbehov linket til ICF Brief Code Set (2013) Notatet kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. For yderligere oplysninger rettes henvendelse til: Hanne Melchiorsen MarselisborgCentret, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Eller Susanne Terkelsen Esbjerg Sundhedscenter Notatet kan downloades via: - se under publikationer 2

3 Baggrund Esbjerg Kommune udarbejdede i 2011 Guide til samtale med mennesker med kronisk sygdom (1) som materiale til startsamtale med patienter/borgere med kroniske sygdomme. Guiden og den tilhørende klassifikationsmodel blev udarbejdet på baggrund af et afgrænset antal kategorier fra International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand (ICF). Det udarbejdede samtalekoncept Generic Brief Core Set 2011 (GBCS 2011) stammer fra et antal publicerede ICF Core Set; et Core Set er et afgrænset antal ICF kategorier der er målrettet en bestemt målgruppe. Guide til samtale med mennesker med kronisk sygdom mødte stor national interesse, og der er herefter blevet arbejdet målrettet på at udvikle nye brugerinddragende værktøjer, som kan anvendes af en større og bredere målgruppe. Esbjerg Kommune tog derfor i 2013 initiativ til en forskningsbaseret opkvalificering af fundamentet i guiden GBCS2011 og kontaktede MarselisborgCentret mhp. at indgå i projekt: ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos patienter og borgere med kronisk sygdom (2). Målgruppen blev udvidet til at omhandle patienter og borgere med påvirket helbredstilstand på baggrund af en eller flere kroniske sygdomme, og i kontakt med den kommunale rehabiliteringsinstans. Projektets formål var at udvikle et tværfagligt ICF baseret redskab (Code Set) til afdækning af rehabiliteringsbehov og til at beskrive helbredstilstand hos målgruppen. Redskabet blev udarbejdet af 32 sundhedsfaglige eksperter repræsenteret fra 16 kommuner og 9 regionale institutioner. Resultatet blev præsenteret som hhv. et Comprehensive Code Set (CCS), der indeholdte 106 ICF kategorier, svarende til de typiske problemstillinger hos målgruppen og et Brief Code Set (BCS), der indeholdte 27 ICF kategorier, svarende til de vigtigste problemstillinger hos målgruppen. BCS blev efterfølgende afprøvet som pilottest på 38 nytilkomne patienter/borgere i Esbjerg Kommune mhp. at vurdere redskabets anvendelighed til brug ved startsamtale med borgerne. Endvidere blev der foretaget et fokusgruppeinterview med de fagpersoner, der deltog i pilottesten. Resultater fra pilottesten og fokusgruppeinterviewet viste, at det udarbejdede Brief Code Set var velegnet og dækkende i forhold til problemstillinger hos målgruppen. I perspektiveringsafsnittet i ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos patienter og borgere med kronisk sygdom (2), blev der rejst fem forslag til videreudvikling af BCS og dets anvendelsesmuligheder. Et af de fem forslag omhandlede videreudvikling af det spørgeskema, der blev sendt til patient/borger forud for startsamtalen. Spørgeskemaet var bygget op omkring samtalehjulet og ICF-kategorierne i GBCS2011, der består af temaer, der tilsammen kommer hele vejen rundt om borgerens hverdagsliv. De seks temaer i hjulet er: 1) livsstil og trivsel, 2) støtte og kontakt, 3) krop og energi, 4) ønsker og forventninger, 5) socialt liv og arbejdsliv og 6) aktiviteter i hverdagen, alle temaer der uddybes i spørgeskemaet. Spørgeskemaet var tænkt som en hjælp til at forberede sig til samtalen, bl.a. hvilke tanker der dukkede op, relateret til de forskellige temaer, oplevelser fra hverdagen samt ønsker og forventninger til samarbejdet med Esbjerg Kommune. 3

4 Fokusgruppeinterviewet med de fagprofessionelle konkluderede, at et spørgeskema baseret på ICF kategorierne, gjorde en stor forskel i forhold til borgerens selvrefleksion og parathed til samtalen. Spørgeskemaet blev vurderet som et anvendeligt behovsvurderingsredskab til at afdække patientens/borgerens behov og ønsker for rehabilitering. Samtidig blev der udtrykt et ønske om at videreudvikle spørgeskemaet, således at der var overensstemmelse mellem spørgsmålene (items) i spørgeskemaet og ICF kategorier i Brief Code Set. Esbjerg Kommune kontaktede MarselisborgCentret for at indgå et samarbejde om at validere spørgeskemaet, der bliver udfyldt af patient/borger forud for startsamtalen. Formål At validere spørgeskemaet baseret på emner fra hjulet - udarbejdet af Esbjerg Kommune. Metode De seks temaer fra hjulet: 1) livsstil og trivsel, 2) støtte og kontakt, 3) krop og energi, 4) ønsker og forventninger, 5) socialt liv og arbejdsliv og 6) aktiviteter i hverdagen, danner overskrifter i spørgeskemaet med i alt 24 spørgsmål (items). Når patienten/borgeren besvarer spørgsmålene, bliver de bedt om, at sætte et kryds på en skala fra 0 10, med endepunkter: helt uenig (0) helt enig (10). Endvidere har de for hvert spørgsmål, mulighed for at markere i felterne: ej relevant og ved ikke. Items fra spørgeskemaet blev linket til ICF kategorier på 2. niveau. Linkningen blev foretaget efter linking rules (3), hvor to ICF kyndige uafhængigt af hinanden foretog en linkning til de ICF kategorier, de fandt mest dækkende for teksten i items Efterfølgende blev resultater fra linkningen af items i spørgeskemaet sammenholdt med BCS. Resultater Ved linkningen blev 13 items fra spørgeskemaet linket til én ICF kategori, 7 items blev linket til flere ICF kategorier og 4 items indeholdt en tekst, de ICF kyndige ikke fandt mulig at linke til ICF kategorier. Resultatet fremgår af tabel 1. For flere items vurderede de to eksperter, at teksten ikke var helt entydig. Her er der foreslået tekstændring, hvor terminologien fra ICF klassifikationen er anvendt (4), se bilag 1. Tabel 1 Items fra spørgeskemaet linket til ICF kategorier Spørgsmål Krop og energi Jeg oplever at være fuld af energi Jeg sover godt om natten Jeg har god kontakt og styr på mine følelser Jeg har ingen problemer med at holde på vandet eller efterdryp ICF kategori b130 b134 b152,d720 b620 4

5 Jeg har ingen smerter eller ubehag Jeg har ingen fornemmelser relateret til hjerte eller luftveje (følelse af trykken for brystet, hjertebanken, hjerteflimmer, lufthunger) Mine seksualfunktioner fungerer optimalt b280 b460 b640 Aktiviteter i hverdagen Jeg har nemt ved at lære nyt Jeg har nemt ved at tage beslutninger Jeg har ingen problemer med at udføre mine sædvanlige aktiviteter Jeg kan godt klare stressede situationer i hverdagen Jeg har ingen problemer med at løfte eller bære dagligvarer Jeg har ingen problemer med at komme omkring d155 d177 d230 d240 d430 d450, d455, d460, d465 d470, d475 Socialt liv og arbejdsliv Jeg har ingen problemer med at fastholde/passe mit arbejde Jeg deltager i aktiviteter, der gør mig glad og giver mig energi d845, d850, d855 d910, d920, d930, d950 Støtte og kontakt Jeg oplever god støtte fra mine nærmeste pårørende (familie/venner) Jeg oplever god støtte fra min egen læge Jeg oplever god støtte fra det offentlige (kommune/sygehus) e310, e315, e320 e355 e330, e340 Livsstil og trivsel Jeg er god til at passe på mig selv d570 Jeg har faste motionsvaner 2-3 gange om ugen - Jeg er god til at sige fra overfor andre d710,d720 Jeg har gode tanker om mig selv - Jeg oplever, jeg har styringen i mit liv - Jeg er åben for forandring og har lyst til fornyelse i min hverdag - Resultaterne fra linkningen af spørgeskemaet blev efterfølgende sammenholdt med BCS. I tabel 2 er ICF kategorier, der er fundet i begge redskaber markeret med gråt. ICF kategorier der kun indgår i spørgeskemaet er markeret med rødt, og ICF kategorier der kun indgår i BCS er markeret med grønt. Tabel 2 ICF kategorier fra spørgeskema og BSC KROPPENS FUNKTIONER b126 Temperament og personlighed b130 Energi og handlekraft b134 Søvn b152 Følelsesfunktioner b180 Oplevelse af eget selv og af tidsforløb b280 Opfattelse af smerter b455 Udholdenhed 5

6 b460 Kardiovaskulære og respiratoriske sanseindtryk b530 Vægtregulering b620 Vandladningsfunktioner b640 Seksualfunktioner b730 Muskelstyrke AKTIVITETER OG DELTAGELSE d155 Tilegne sig færdigheder d177 Tage beslutninger d230 Udføre daglige rutiner d240 Klare stress og andre psykologiske krav d430 Løfte og bære d450 Gå d455 Bevæge sig omkring d460 Færdes i forskellige omgivelser d465 Færdes med brug af udstyr d470 Bruge transportmidler d475 Køre d570 Varetage egen sundhed d710 Basalt interpersonelt samspil d720 Komplekst interpersonelt samspil d845 Finde, have og fratræde job d850 Have lønnet beskæftigelse d855 Have ulønnet beskæftigelse d910 Deltage i fællesskaber d920 Deltage i rekreative aktiviteter og fritidsaktiviteter d930 Deltage i religion og åndsliv d950 Politisk liv og medborgerskab OMGIVELSESFAKTORER e110 Produkter og stoffer til indtagelse e310 Opvækstfamilie e315 Slægtninge e320 Venner e330 Personer med ledende eller overordnet stilling e340 Personlige omsorgsgivere og personlige hjælpere e355 Sundhedspersonale e580 Tjenester, systemer og politikker vedrørende sundhedsvæsen *grå felter er kategorier, der indgår i begge redskaber, røde felter er kategorier, der kun indgår i spørgeskema til startsamtale og grønne felter er kategorier, der kun indgår i BCS. I det eksisterende BCS indgår 27 ICF kategorier (markeret med hhv. gråt og grønt i tabel 2). Ved linkningen til items i spørgeskemaet registreres yderligere 14 ICF kategorier, der ikke er indeholdt i BCS. Et fælles redskab med ICF kategorier fra hhv. spørgeskemaet og det oprindelig BCS, indeholder i alt 41 ICF kategorier. I tabel 2 er syv ICF kategorier markeret med grønt svarende til kategorier, der kun indgår i BCS, og altså ikke har tilsvarende items i det eksisterende spørgeskema. Hvis der ønskes et nyt redskab, der indeholder 41 ICF kategorier, skal spørgeskemaet udvides med items der dækker de syv ICF kategorier fra BCS. Ændringsforslag hvor terminologien fra ICF klassifikationen er anvendt (4), er indskrevet i det eksisterende spørgeskema, se bilag 2. 6

7 I tabel 2 er de 14 ICF kategorier fra spørgeskemaet, valgt ud fra den brede forståelse af teksten i items, dvs. der indgår det maximale antal. Ved en mere snæver forståelse ville færre ICF kategorier indgå, dette uddybes i diskussionsafsnittet. Diskussion Items i spørgeskemaerne var ikke alle lige entydige, hvor nogle items indeholdt flere spørgsmål. I nedenstående beskrives de items, der især førte til en diskussion mellem de ICF kyndige, der foretog linkningen. Under punkterne nævnes først teksten i items fra spørgeskema, derefter tolkning, svarede til resultatet af linkningen, efterfølgende diskussionen mellem de ICF kyndige, der foretog linkningen og sidst ændringsforslag til tekst, hvor terminologien fra ICF klassifikationen er anvendt (4) i de foreslåede ICF kategorier. Tekst: Jeg har god kontakt og styr på mine følelser b152 følelsesfunktioner, d720 komplekst interpersonelt samspil Styr på følelser kan tolkes som en mental funktion, knyttet til individet (d152) men kan også indeholde det at kunne styre sin adfærd i samværet med andre og opføre sig i overensstemmelse med social regler (d720) Jeg har styr på mine følelser - generelt, men også i kontakten med andre mennesker Tekst: Jeg har ingen problemer med at udføre mine sædvanlige aktiviteter d230 - udføre daglige rutiner. Sædvanlige aktiviteter kan desuden tolkes som husførelse med et mere detaljeret indhold, 620 skaffe sig varer og tjenesteydelse, d630 lave mad, d640 lave husligt arbejde, d650 passe ejendele, d920 deltage i rekreative aktiviteter og fritidsaktiviteter. Jeg har ingen problemer med at udføre simple, komplekse og sammensatte handlinger til planlægning, styring og gennemførelse af dagligt tilbagevendende rutiner og pligter (d230) Jeg har ingen problemer med huslige og dagligdagshandlinger og opgaver, som indkøb, madlavning, tøjvask, rengøring m.v. (d620,d630,d640,d650). Tekst: Jeg har ingen problemer med at komme omkring d450 gå, d455 bevæge sig omkring, d460 færden i forskellige omgivelser, d465 færden med brug af udstyr, d470 bruge transportmidler, d475 køre. At komme omkring kan tolkes bredt som ovenstående forslag eller mere snævert og dermed kun medtage d450 gå, d455 bevæge sig omkring 7

8 Jeg har ingen problemer med at bevæge mig omkring, gå, cykle, køre eller færdes i forskellige omgivelser (d450,d455,d460,d465,d470,d475) Jeg har ingen problemer med at bruge offentlige transportmidler, bus, tog m.v. (d470) Tekst: Jeg har ingen problemer med at fastholde/passe mit arbejde d845 finde, have og fratræde job, d850 have lønnet beskæftigelse, d855 have ulønnet beskæftigelse Arbejde kan tolkes som udelukkende lønnet beskæftigelse, hvor ulønnet beskæftigelse kan være ligeså relevant. Heri indgår planlægning, udføre, møde til aftalt tid, lede eller blive ledet osv. ICF kategorier som i tolkningen Jeg har ingen problemer med at passe mit arbejde (lønnet eller ulønnet), herunder planlægning, udførelse, møde til tiden, indgå i samarbejde o.l. Tekst: Jeg deltager i aktiviteter, der gør mig glad, og giver mig energi 910 deltage i fællesskaber, d920 deltage i rekreative aktiviteter og fritidsaktiviteter, d930 deltage i religion og åndsliv, d950 politisk liv og medborgerskab Udover fritidsaktiviteter og fællesskaber er det relevant at spørge ind til åndelige og religiøse aktiviteter og ligeledes spørge ind til sociale og politiske aktiviteter. ICF kategorier som i tolkningen Jeg deltager aktivt i fællesskaber og aktiviteter fx indenfor sport, religion, politik, foreningsliv Tekst: Jeg er god til at passe på mig selv d570 varetage egen sundhed Spørgsmålet er bredt og kan dække både at sige til/fra, passe på sig selv psykisk/fysisk. Ved at vælge ICF kategorien d570 medtages velvære, psykisk og fysik velbefindende, med fokus på det fysiske. Hvis fokus er på de psykiske funktioner, findes det under mentale funktioner fx b152 følelsesfunktioner, b164 overordnende kognitive funktioner (herunder indsigt og dømmekraft). Jeg er god til at tage vare på egen sundhed, herunder hensigtsmæssig kost og motionsvaner, samt at sikre mit fysiske velvære Tekst: Jeg er god til at sige fra overfor andre d710 basalt interpersonelt samspil, d720 komplekst interpersonelt samspil 8

9 Samspillet med andre mennesker, der rummer både at vise respekt, give og modtage kritik, reagere på sociale signaler, styre adfærd i samværet m.m. ICF kategorier som i tolkningen Jeg er god til at indgå i samspillet med andre mennesker Tekst: Jeg har faste motionsvaner 2-3 gange om ugen, jeg har gode tanker om mig selv, jeg oplever, at jeg har styringen i mit liv, jeg er åben for forandring og har lyst til fornyelse i min hverdag : Vanskelige at tolke og dermed kategorisere For at kunne foretage en kategorisering må spørgsmålene gøres mere specifikke, alternativt kan de skrives ind under personlige faktorer. Tilføje komponenten personlig faktorer og her spørge ind til: Hvad har du af vaner, livserfaringer, livsstil, adfærd, der kan have betydning for din nuværende situation? Hvad er dine ønsker for fremtiden? Hvis Esbjerg Kommune ønsker at bibeholde BCS i eksisterende version, kan man fjerne de items i spørgeskemaet, der ikke bliver fulgt op ved startsamtalen, svarende til 14 ICF kategorier. Hvis Esbjerg Kommune vælger at bibeholde BCS, er det nødvendigt at formulere spørgsmål (tilføjes items) svarende til de syv ICF kategorier fra BCS, der ikke indgår i det eksisterende spørgeskema. Referencer: 1. Terkelsen S. Guide til startsamtale med mennesker med kronisk sygdom. Sundhed & Omsorg, Esbjerg kommune; _endeligt_.pdf 3. Cieza A, Geyh S, Chatterji S et al. ICF linking rules: An update based on lessons learned. J Rehabil Med. 2005;37: Schiøler G, Dahl T. ICF International klassifikation af Funktionsevne, Funktionsevnenedsættelse og Helbredstilstand, Munksgaard

10 BILAG 1 Ændringsforslag til ordlyd i items indeholdt i spørgkemaet - hjulet* Krop og energi Jeg oplever at være fuld af energi Jeg sover godt om natten Jeg har styr på mine følelser - generelt, men også i kontakten med andre mennesker Jeg har ingen problemer med at holde på vandet eller efterdryp Jeg har ingen smerter eller ubehag Jeg har ingen fornemmelser relateret til hjerte eller luftveje (følelse af trykken for brystet, hjertebanken, hjerteflimmer, lufthunger) Mine seksualfunktioner fungerer optimalt Aktiviteter i hverdagen Jeg har nemt ved at lære nyt Jeg har nemt ved at tage beslutninger Jeg har ingen problemer med at udføre simple, komplekse og sammensatte handlinger til planlægning, styring og gennemførelse af dagligt tilbagevendende rutiner og pligter Jeg har ingen problemer med huslige og dagligdags handlinger og opgaver, som indkøb, madlavning, tøjvask, rengøring m.v. Jeg kan godt klare stressede situationer i hverdagen Jeg har inge problemer med at løfte eller bære dagligvarer Jeg har ingen problemer med at bevæge mig omkring, gå, cykle, køre eller færdes i forskellige omgivelser Jeg har ingen problemer med at bruge offentlige transportmidler, bus, tog m.v. Socialt liv og arbejdsliv

11 Jeg har ingen problemer med at passe mit arbejde (lønnet eller ulønnet), herunder planlægning, udførelse, møde til tiden, indgå i samarbejde o.l. Jeg deltager aktivt i fællesskaber og aktiviteter fx indenfor sport, religion, politik, foreningsliv Støtte og kontakt Jeg oplever god støtte fra mine nærmeste pårørende (familie og venner) Jeg oplever god støtte fra min egen læge Jeg oplever god støtte fra det offentlige (kommune/sygehus) Livsstil og trivsel Jeg er god til at tage vare på egen sundhed, herunder hensigtsmæssig kost og motionsvaner, samt sikre mit fysiske velvære Jeg er god til at indgå i samspillet med andre mennesker Personlige faktorer Hvad har du af vaner, livserfaringer, livsstil, adfærd, der kan have betydning for din nuværende situation? Hvad er dine ønsker for fremtiden? * ændringer er markeret med kursiv skrift

12 BILAG 2 Ændringsforslag til ordlyd i items -samstemmende med 41 ICF kategorieri - hjulet* Krop og energi Jeg reagerer hensigtsmæssigt i forskellige situationer (velvillig, samvittighedsfuld, tillidsfuld, pålidelig, åben for oplevelser o.l.) Jeg oplever at være fuld af energi Jeg sover godt om natten Jeg har styr på mine følelser - generelt, men også i kontakten med andre mennesker Jeg oplever at være bevidst om min opfattelse af mig selv (identitet, krop,ydre virkelighed og tidsforløb) Jeg har ingen problemer med at holde på vandet eller efterdryp Jeg har ingen smerter eller ubehag Jeg har en god fysisk udholdendhed Jeg har ingen fornemmelser relateret til hjerte eller luftveje (følelse af trykken for brystet, hjertebanken, hjerteflimmer, lufthunger) Jeg er istand til at opretholde en passende kropsvægt Mine seksualfunktioner fungerer optimalt Jeg har god styrke i mine muskler Aktiviteter i hverdagen Jeg har nemt ved at lære nyt Jeg har nemt ved at tage beslutninger Jeg har ingen problemer med at udføre simple, komplekse og sammensatte handlinger til planlægning, styring og gennemførelse af dagligt tilbagevendende rutiner og pligter Jeg har ingen problemer med huslige og dagligdagshandlinger og opgaver, som indkøb, madlavning, tøjvask, rengøring m.v.

13 Jeg kan godt klare stressede situationer i hverdagen Jeg har inge problemer med at løfte eller bære dagligvarer Jeg har ingen problemer med at bevæge mig omkring, gå, cykle, køre eller færdes i forskellige omgivelser Jeg har ingen problemer med at bruge offentlige transportmidler, bus, tog m.v. Socialt liv og arbejdsliv Jeg har ingen problemer med at passe mit arbejde (lønnet eller ulønnet), herunder planlægning, udførelse, møde til tiden, indgå i samarbejde o.l. Jeg deltager aktivt i fællesskaber og aktiviteter fx indenfor sport, religion, politik, foreningsliv Støtte og kontakt Jeg anvender ikke medicin, ikke på speciel diæt og har ikke behov for hjælpemidler Jeg oplever god støtte fra mine nærmeste pårørende (familie/venner) Jeg oplever god støtte fra min egen læge Jeg oplever god støtte fra det offentlige (kommune/sygehus) Livsstil og trivsel Jeg er god til at tage vare på egen sundhed, herunder hensigtsmæssig kost og motionsvaner, samt sikre mit fysiske velvære Jeg er god til at indgå i samspillet med andre mennesker Personlige faktorer Hvad har du af vaner, livserfaringer, livsstil, adfærd, der kan have betydning for din nuværende situation? Hvad er dine ønsker for fremtiden? * ændringer er markeret med kursiv skrift og nye items med gult felt

Et pilot og udviklingsprojekt

Et pilot og udviklingsprojekt Et pilot og udviklingsprojekt ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos patienter og borgere med kronisk sygdom Forskningsassistent/konsulent, MPH,

Læs mere

Udarbejdet for Esbjerg Kommune af Merete Tonnesen og Thomas Maribo, DEFACTUM på MarselisborgCentret, august Side 1

Udarbejdet for Esbjerg Kommune af Merete Tonnesen og Thomas Maribo, DEFACTUM på MarselisborgCentret, august Side 1 RESUMÉ Udvikling og oversættelse af et ICF baseret spørgeskema til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos mennesker med kronisk sygdom. Udarbejdet for Esbjerg Kommune af

Læs mere

Hvordan udvælger vi målgruppen?

Hvordan udvælger vi målgruppen? Hvordan udvælger vi målgruppen? Guide til startsamtale med mennesker med kronisk sygdom Oplæg på ERFA-møde på MarselisborgCentret den 23. november 2011 om monitorering og kvalitetssikring af patientuddannelse

Læs mere

Bilag 1 ICF Coreset Revision af Vejledning i udredning af hørevanskeligheder GOD PRAKSIS

Bilag 1 ICF Coreset Revision af Vejledning i udredning af hørevanskeligheder GOD PRAKSIS ICF omfattende sammenholdt med GP og Koder, der er markeret med * findes kun i GP, og er således ikke nævnt i ICF Core set erne ICF kode Beskrivelse af Kode God praksis Kroppens funktioner b117 b126 b130

Læs mere

ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos patienter og borgere med kronisk sygdom NOTAT

ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos patienter og borgere med kronisk sygdom NOTAT ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos patienter og borgere med kronisk sygdom NOTAT Titel ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand

Læs mere

ICF funktionsevneudredning 3Kløveren

ICF funktionsevneudredning 3Kløveren ICF funktionsevneudredning 3Kløveren CPR: ICF Udfyldt af : Navn: Dato: Adresse: Afsluttet: By: Behandlende læge: Telefon: Andre sundhedspersoner: ICD 10: Sundhedsoplysninger: Kroppens funktioner Kapitel

Læs mere

ICF-baseret afklaring

ICF-baseret afklaring ICF-baseret afklaring På Instituttet for Blinde og Svagsynede arbejder vi ud fra ICF (International Klassifikation af Funktionsevne, Funktionsevnenedsættelse og Helbredstilstand). I denne rapport er de

Læs mere

ICF - et fællessprog

ICF - et fællessprog ICF - et fællessprog Formål Fælles begrebsramme Grundlag for mere ensartet dokumentation Viden om borgeren kan deles Skabe kvalitet og sammenhæng i løsningen af kommunens opgaver Samarbejdet koordineres

Læs mere

ICF - modellen. Socialrådgiverdage 2013 Rehabilitering og ICF Margrethe Bennike

ICF - modellen. Socialrådgiverdage 2013 Rehabilitering og ICF Margrethe Bennike ICF - modellen 1 Bogstaverne i koderne beskriver hovedområdet b: Body functions, s: body Structure, d: Daily life (aktivitet og deltagelse), e: Environment - omgivelser Socialrådgiverdage 2013 Rehabilitering

Læs mere

Borgeren som midtpunkt for det tværfaglige samarbejde

Borgeren som midtpunkt for det tværfaglige samarbejde Borgeren som midtpunkt for det tværfaglige samarbejde Esbjerg-modellen Vibse Bjerrum, sygeplejerske og specialeansvarlig for kræftrehabilitering i Esbjerg kommune. Forløbskoordinator, psykoterapeut og

Læs mere

International Classification of Functioning, Disability and Health Engelsk

International Classification of Functioning, Disability and Health Engelsk 1 af 6 15-01-2015 13:50 Artikler 17 artikler. ICF International Classification of Functioning, Disability and Health Engelsk International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand

Læs mere

ICF-kernesæt August 2009 Til beskrivelse af funktionsevne og funktionsevnenedsættelse samt kontekstuelle faktorer.

ICF-kernesæt August 2009 Til beskrivelse af funktionsevne og funktionsevnenedsættelse samt kontekstuelle faktorer. ICF-kernesæt August 2009 Til beskrivelse af funktionsevne og funktionsevnenedsættelse samt kontekstuelle faktorer. AKTIVITETER OG DELTAGELSE Kap. 1. Læring og anvendelse af viden Formålsbestemte sanseoplevelser

Læs mere

ICF - CY. International Klassifikation af funktionsevne funktionsevnenedsættelse ttelse og Helbredstilstand og unge

ICF - CY. International Klassifikation af funktionsevne funktionsevnenedsættelse ttelse og Helbredstilstand og unge ICF - CY International Klassifikation af funktionsevne funktionsevnenedsættelse ttelse og Helbredstilstand hos børn b og unge WHO klassifikationer ICD-10 sygdomme -diagnoser ICF-CY funktionsevne ICF ICF

Læs mere

Kort introduktion til ICF - International Classification of Functioning, Disability and Health

Kort introduktion til ICF - International Classification of Functioning, Disability and Health ICF i praksis Udarbejdet af arbejdsgruppe i Forskning og Udvikling, DEFACTUM 1, maj 2016 Her sætter vi fokus på den konkrete brug af ICF i en dansk praksis. ICF blev i 2001 godkendt i WHO, som en international

Læs mere

Funktionsevnetilstande mappet til servicelovsindsatser

Funktionsevnetilstande mappet til servicelovsindsatser Funktionsevnetilstande mappet til servicelovsindsatser version 1.0 (15.01.2016) Flere indsatser knytter sig til en funktionsevnetilstrand Funktionsevnetilstande-områder Funktionsevnetilstande Indsats Egen

Læs mere

FSIII SEL indsatskatalog

FSIII SEL indsatskatalog FSIII SEL indsatskatalog Version 1.0 Juni 2015 Indhold Indledning... 1 Rammerne for FSIII... 2 Formålet med FSIII servicelovs-indsatskataloget... 2 Pakker... 3 Rehabilitering... 4 Fælles kommunalt indsatskatalog

Læs mere

Slagelse Kommune. Hvordan udvikles et fælles sprog der kan skabe grundlag for tværfaglig- og tværsektoriel koordinering?

Slagelse Kommune. Hvordan udvikles et fælles sprog der kan skabe grundlag for tværfaglig- og tværsektoriel koordinering? Slagelse Kommune Hvordan udvikles et fælles sprog der kan skabe grundlag for tværfaglig- og tværsektoriel koordinering? Om os Den 16. største kommune i Danmark 77.500 indbyggere Ca. 7.260 medarbejdere

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Unge med vedvarende fysisk funktionsnedsættelse - ideskitse til brug af ICF

Unge med vedvarende fysisk funktionsnedsættelse - ideskitse til brug af ICF Unge med vedvarende fysisk funktionsnedsættelse - ideskitse til brug af ICF En kortfattet indføring i anvendelsen af ICF med udgangspunkt i Projekt ForSpring, som beskriver et rehabiliteringsforløb med

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Baggrund: Effekten af Sundhedssamtaleforløb

Baggrund: Effekten af Sundhedssamtaleforløb Bilag til sagsfremstilling for politikkontrol vedr. forandringen Sundhedssamtaler - på vej til mestring på møde i Kultur- og Sundhedsudvalget d. 3. november 2016 Dato 4. oktober 2016 Sagsnr.: 29.30.00-A00-44768-15

Læs mere

ICF som referenceramme. AU-centrets erfaringer med brug af ICF

ICF som referenceramme. AU-centrets erfaringer med brug af ICF ICF som referenceramme AU-centrets erfaringer med brug af ICF Formål med ophold på AU- centret Revalidering Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 32. Målgruppe: Yngre med erhvervet hjerneskade. Ydelse:

Læs mere

ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos patienter og borgere med kronisk sygdom

ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos patienter og borgere med kronisk sygdom ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos patienter og borgere med kronisk sygdom Et pilot- og udviklingsprojekt Version 29.01.13_endelig Et samarbejdsprojekt:

Læs mere

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21 WHODAS 2.0 36-item version Interviewer-administreret Introduktion Dette instrument er udviklet af WHOs enhed for Klassifikation, Terminologi og Standarder. Instrumentet er udviklet inden for de rammer

Læs mere

Kom godt fra start hvordan kvalitetssikrer vi arbejdet med at beskrive funktionsevnen? Apopleksi Stroke - Slagtilfælde

Kom godt fra start hvordan kvalitetssikrer vi arbejdet med at beskrive funktionsevnen? Apopleksi Stroke - Slagtilfælde Kom godt fra start hvordan kvalitetssikrer vi arbejdet med at beskrive funktionsevnen? Session 4: Skal vi kvalitetssikre beskrivelse af funktionsevnen i overgangen mellem sygehus og kommune for patienter/borgere

Læs mere

NOTAT. MarselisborgCentret, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Datamanagement og Monitorering, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

NOTAT. MarselisborgCentret, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Datamanagement og Monitorering, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling ICF baseret Fælles Sprog III (FSIII) Subset til faglig vurdering af behov for personlig hjælp, omsorg, pleje, træning og rehabilitering i kommunalt regi NOTAT MarselisborgCentret, CFK - Folkesundhed og

Læs mere

http://ss.iterm.dk/showconcepts.php

http://ss.iterm.dk/showconcepts.php Side 1 af 5 15 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv inklusion tilstand, hvor et objekt er inddraget i et fællesskab eller en sammenhæng eksklusion tilstand,

Læs mere

N O T A T. 1. Formål og baggrund

N O T A T. 1. Formål og baggrund N O T A T Notat vedrørende vurdering af muligheden for at pege på et fælles redskab til den overordnede behovsvurdering i forbindelse med rehabilitering og palliation af kræftpatienter Resume: nedsatte

Læs mere

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår Sundhedspolitik Sociale fællesskaber Livsstil (KRAM) Personlige valg og prioriteringer Alder, køn, arv (biologi) Sundhed over Billund Kommune Kulturelle faktorer Leve- og arbejdsvilkår Socialøkonomi, miljø

Læs mere

inklusion social inklusion inklusion (formidlingsterm) Foretrukken term eksklusion social eksklusion eksklusion (formidlingsterm) Foretrukken term

inklusion social inklusion inklusion (formidlingsterm) Foretrukken term eksklusion social eksklusion eksklusion (formidlingsterm) Foretrukken term 1 af 5 16-12-2013 09:12 Artikler 15 artikler. inklusion tilstand, hvor et objekt er inddraget i et fællesskab eller en sammenhæng social inklusion inklusion (formidlingsterm) inklusion, hvor en person

Læs mere

ICF International Klassifikation af Funktionsevne

ICF International Klassifikation af Funktionsevne Oversættelsen: Engelsk Functioning Disability Health Dansk Funktionsevne Funktionsevnenedsættelse Helbredstilstand Lene Lange 2007 1 Hvilket behov skal ICF dække? Standardiserede konklusioner om funktionsevne

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger 85 i Lov om Social Service 83 i Lov om Social Service Bemærk, at ydelserne leveres på baggrund af døgntakst,

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at være

Læs mere

ICF-CY. International Classification of Functioning, Disabiity and Health, Children and Youth Version

ICF-CY. International Classification of Functioning, Disabiity and Health, Children and Youth Version ICF-CY International Classification of Functioning, Disabiity and Health, Children and Youth Version Historisk baggrund for ICF-CY: 2001: WHO godkender og publicerer det internationale klassifikationsredskab

Læs mere

Model for koordination med borgeren i centrum. - en Esbjerg-model

Model for koordination med borgeren i centrum. - en Esbjerg-model Model for koordination med borgeren i centrum - en Esbjerg-model Indhold Forord.... 3 Sammenfatning... 4 Model for koordination.... 5 Modellens fundament.... 6 Vi involverer borgeren.... 7 Vi stratificerer

Læs mere

At støtte borger/pårørende i at få rådgivning og vejledning.

At støtte borger/pårørende i at få rådgivning og vejledning. Indsatsområde: 1.1.2.2. Udredning og støtte til borgere med demens eller mistanke herom. Afdække behovet for udviklende, støttende og kompenserende indsatser således borgere med demens og borgere med en

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Lovgrundlag Hvem kan få Mål 1.1.2.2. Demensfaglig Udredning og støtte til borgere med demens eller mistanke herom. Afdække behovet for udviklende, støttende og kompenserende indsatser således

Læs mere

Vurdering af funktionsevnen hos

Vurdering af funktionsevnen hos side 22 Vurdering af funktionsevnen hos traumatiserede flygtninge I artiklen beskrives arbejdet med at udarbejde et ICF-redskab til vurdering af funktionsevnen Mange flygtninge har både fysiske og psykiske

Læs mere

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen!

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Spørgeskema Sundhedsprofil Standard Falck Healthcare s Sundhedsprofil består af dette spørge skema samt en

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Naturen som katalysator for sundhed og selvværd, Viborg Kommune

Naturen som katalysator for sundhed og selvværd, Viborg Kommune Sund By sekretariatet c/o KL-huset Weidekampsgade København S. post@sundbynetvaerket.dk Naturen som katalysator for sundhed og selvværd, Viborg Kommune Indsatsens titel: Nørremarkens Have. Erhvervsrettet

Læs mere

Esbjerg-modellen. FSUIS d. 15. september 2015 Mænd og kræft

Esbjerg-modellen. FSUIS d. 15. september 2015 Mænd og kræft Esbjerg-modellen FSUIS d. 15. september 2015 Mænd og kræft Susanne Terkelsen Leder af Esbjerg Sundhedscenter og arkitekten bag Esbjerg-modellen Bente Suryaninoff Kontinenssygeplejerske Videnscenter for

Læs mere

Lotte Ekstrøm Petersen Fysioterapeut Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme

Lotte Ekstrøm Petersen Fysioterapeut Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme Lotte Ekstrøm Petersen Fysioterapeut Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme Workshop ved Årskursus for myndighedspersoner i Svendborg 17. november 2014 Formålet med workshoppen En præcisering af

Læs mere

Sammen skaber vi sundhed

Sammen skaber vi sundhed Sammen skaber vi sundhed Sundhedspolitik for Favrskov Kommune 2016-2019 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Vision...5 Sundhedspolitikkens fem temaer: Sunde børn og unge i trivsel...6 Mere sundhed for alle...7

Læs mere

Gårdhaven SIP-Socialpsykiatri. Dataindsamlingen er foretaget i perioden fra den 1. oktober 2012 til den 30. september 2014.

Gårdhaven SIP-Socialpsykiatri. Dataindsamlingen er foretaget i perioden fra den 1. oktober 2012 til den 30. september 2014. Gårdhaven 2013 SIP-Socialpsykiatri Dataindsamlingen er foretaget i perioden fra den 1. oktober 2012 til den 30. september 2014. Introduktion til rapporten Indhold Sådan læses rapporten Sådan læses figurerne

Læs mere

Guide til startsamtale med mennesker med kronisk sygdom. Udviklet af Esbjerg Kommune 2011

Guide til startsamtale med mennesker med kronisk sygdom. Udviklet af Esbjerg Kommune 2011 Guide til startsamtale med mennesker med kronisk sygdom Udviklet af Esbjerg Kommune 2011 ForordFor Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune, anvender ICF - International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Bostedet Blåkærgård 2013

Bostedet Blåkærgård 2013 Bostedet Blåkærgård 2013 SIP-Socialpsykiatri Dataindsamlingen er foretaget i perioden fra den 1. oktober 2012 til den 30. september 2014. Introduktion til rapporten Indhold Sådan læses rapporten Sådan

Læs mere

TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL

TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL Nyt værktøj fra Job og Krop-kampagnen giver et hurtigt overblik over den fysiske trivsel på arbejdspladsen. Temperaturmålingen er en lille spørgeskemaundersøgelse,

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Indsatskatalog Godkendt af byrådet. 2013 Godkendt af Byrådet 18. december 2013 1/38 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 INDLEDNING... 4 1.1 Baggrund... 4 1.2 Formål...

Læs mere

Ansvar. Personlige faktorer. Terapeuter fordeler historik samt supplerer ved behov. Terapeuter fordeler historik samt supplerer ved behov

Ansvar. Personlige faktorer. Terapeuter fordeler historik samt supplerer ved behov. Terapeuter fordeler historik samt supplerer ved behov Bilag 3 Rehabiliteringsplan Rehabiliteringsplan senhjerneskadede Ansvar for andre faggrupper - resume Nøgleord (term) navn Nøgleord anvendt i skabeloner Indledning Primærjournal n dikterer, at der skal

Læs mere

Kultur og Sundhed Ulighed i sundhed - etniske minoriteter

Kultur og Sundhed Ulighed i sundhed - etniske minoriteter Kultur og Sundhed Ulighed i sundhed - etniske minoriteter Forord: Siden midt 60`erne har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen fra ikkevestlige lande og det har således gjort Danmark til

Læs mere

Pårørende - en rolle i forandring. Oplæg af Annette Wandel Chefkonsulent i Danske Patienter

Pårørende - en rolle i forandring. Oplæg af Annette Wandel Chefkonsulent i Danske Patienter Pårørende - en rolle i forandring Oplæg af Annette Wandel Chefkonsulent i Danske Patienter www.vibis.dk 9. oktober 2012 Mit oplæg 1. Hvilke roller har de pårørende? 2. Hvad ved vi om de pårørendes behov?

Læs mere

APU-2. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet

APU-2. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet APU-2 En spørgesskemaundersøgelse om helbredsrelateret livskvalitet HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over,

Læs mere

Forandringskompas Voksne borgere med handicap

Forandringskompas Voksne borgere med handicap Forandringskompas Voksne borgere med handicap INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... Opbygning... Vejledning... 1. Struktur og overblik.... Psykisk trivsel og tryghed.... Sociale kompetencer / socialt liv....

Læs mere

Bostedet Vangeleddet

Bostedet Vangeleddet Bostedet Vangeleddet Beboerne fremmer deres udvikling, selvstændighed og sundhed gennem velfærdsteknologi og socialpædagogiske tiltag. Vision: Bostedet Vangeleddet er førende i forhold til velfærdsteknologi

Læs mere

Pædagogisk udredning

Pædagogisk udredning Pædagogisk udredning Borger Cpr.nr. Kontaktpædagog Leder Startdato Slutdato Fysisk funktionsnedsættelse Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse og synsnedsættelse. Her noteres

Læs mere

1. status fra Bo- og Rehabiliteringscenter Fogedvænget

1. status fra Bo- og Rehabiliteringscenter Fogedvænget 1. status fra Bo- og Rehabiliteringscenter Fogedvænget Navn: Cpr.: Dato: (Hvornår den er skrevet) Bidragsydere: Forord: 1. status er opbygget ud fra referencerammen om ICF: International klassifikation

Læs mere

Fælles Sprog III (FSIII)

Fælles Sprog III (FSIII) Fælles Sprog III (FSIII) Årskursus Visitatorer og sagsbehandlende terapeuter Svendborg, 12. november 2012 Ulla Lund Eskildsen, ule@kl.dk At borgeren oplever Målet med FSIII At der er sammenhæng, helhed

Læs mere

Projekt frivillige Madguider i Odense Kommune

Projekt frivillige Madguider i Odense Kommune Projekt frivillige Madguider i Odense Kommune Forebyggelse Borgere med kronisk sygdom, eller risiko for at få en kronisk sygdom, vejledes og motiveres til varige livsstilsændringer. Hvad skulle indsatsen

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

ICF på vej mod et tværfagligt værktøj

ICF på vej mod et tværfagligt værktøj ICF på vej mod et tværfagligt værktøj Baggrund Proces Kritik Videre udvikling Samuel Olandersson Souschef/fysioterapeut Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Indsatskatalog, bostøtte

Indsatskatalog, bostøtte Administration Målgruppe Ydelsen tildeles borgere, der på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for hjælp og støtte. Det er kendetegnende

Læs mere

De pårørende Mulighed, forskning og dilemma - borger- og pårørendeinddragelse, hvorfor og hvordan

De pårørende Mulighed, forskning og dilemma - borger- og pårørendeinddragelse, hvorfor og hvordan De pårørende Mulighed, forskning og dilemma - borger- og pårørendeinddragelse, hvorfor og hvordan 1 Kirsten Petersen, ergoterapeut, cand.scient.soc., ph.d. Forsker på MarselisborgCentret, CFK Folkesundhed

Læs mere

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Hjerteambulatorium Y3

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Hjerteambulatorium Y3 Udvikling og validering af et redskab til identifikation af belastninger i hverdagslivet hos patienter med iskæmisk hjertesygdom - et instrumentudviklingsstudie Claudia Mercebach, sygeplejerske, master

Læs mere

Rehabilitering ved demens?

Rehabilitering ved demens? Rehabilitering ved demens? Netværksmøde 17.09.2013 Netværket Hverdagsrehabilitering i plejeboligen Oplægsholder : Demenskoordinator Jette Gerner Kallehauge Overskrifter: 1. Hvad vil det sige at rehabilitere?

Læs mere

Funktionsevne hos børn med Cerebral parese

Funktionsevne hos børn med Cerebral parese Funktionsevne hos børn med Cerebral parese Kortlagt vha. ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt Hanne Melchiorsen, Helle Østergaard Formål 1. At kortlægge funktionsevnen hos børn med Cerebral parese, ved

Læs mere

MinVej.dk OM PROJEKTET

MinVej.dk OM PROJEKTET MinVej.dk OM PROJEKTET Scenen sættes... Projektets formål MinVej.dk er en brugerstyret platform med det primære formål at engagere psykisk sårbare og syge i egen sundhed. Kommunikationen er tilpasset brugerens

Læs mere

Forandringskompas Voksne med særligt svære funktionsnedsættelser

Forandringskompas Voksne med særligt svære funktionsnedsættelser Forandringskompas Voksne med særligt svære funktionsnedsættelser INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... Opbygning... 1. Struktur og overblik.... Psykisk trivsel og tryghed.... Sociale kompetencer / socialt

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom.

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom. Sammenfatning af resultaterne af spørgeskemaundersøgelse 8/9 1 Fakta Deltagerne i projektet Bløderliv under forandring er alle over 4 år og har hæmofili A eller B i moderat eller svær grad eller von Willebrand

Læs mere

Sammen kan vi mere. - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum. Netværksdag d.7.november 2013, Marselisborgcenteret

Sammen kan vi mere. - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum. Netværksdag d.7.november 2013, Marselisborgcenteret Sammen kan vi mere - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum Netværksdag d.7.november 2013, Marselisborgcenteret v/helle Nørgaard Rasmussen, ledende terapeut på Psykiatrisk

Læs mere

Udskrivningsstatus fra Bo- og Rehabiliteringscenter Fogedvænget

Udskrivningsstatus fra Bo- og Rehabiliteringscenter Fogedvænget Udskrivningsstatus fra Bo- og Rehabiliteringscenter Fogedvænget Navn: Cpr.: Dato: (Hvornår den er skrevet) Bidragsydere: Forord: Status er opbygget ud fra referencerammen om ICF: International klassifikation

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

RAPPORTERING AF TILFREDSHED I PATIENTUDDANNELSERNE. SUNDHEDSCENTER NORDÅS Diabetes, kronisk obstruktiv lungesygdom, hjertesygdom og livsstilskurser

RAPPORTERING AF TILFREDSHED I PATIENTUDDANNELSERNE. SUNDHEDSCENTER NORDÅS Diabetes, kronisk obstruktiv lungesygdom, hjertesygdom og livsstilskurser RAPPORTERING AF TILFREDSHED I PATIENTUDDANNELSERNE SUNDHEDSCENTER NORDÅS Diabetes, kronisk obstruktiv lungesygdom, hjertesygdom og livsstilskurser 1 Viden, vækst og velfærd Rapportering af tilfredshed

Læs mere

Evaluering af arrangementet 75 års fødselsdag

Evaluering af arrangementet 75 års fødselsdag Evaluering af arrangementet 75 års fødselsdag Indledning og formål Ringkøbing-Skjern Kommune fejrede for andet år i træk fødselsdag for alle borgere over 75 år. Arrangementet fandt sted fire steder i kommunen

Læs mere

Sektion H/i Version A

Sektion H/i Version A + 1 Sektion H/i Version A + 1 + 2 Filter: Hvis IP er en mand... 1 Gå til spm. HF1 Hvis IP er en kvinde... 2 Gå til spm. HF2 HF1 KORT A. Nu vil jeg kort beskrive nogle forskellige personer. Lyt til hver

Læs mere

Undersøgelsen definerer dårlig mental sundhed, som de 10 % af befolkningen som scorer lavest på den mentale helbredskomponent.

Undersøgelsen definerer dårlig mental sundhed, som de 10 % af befolkningen som scorer lavest på den mentale helbredskomponent. Mental sundhed blandt voksne danskere 2010. Analyser baseret på Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 Sundhedsstyrelsen 2010 (kort sammenfatning af rapporten) Baggrund og formål med undersøgelsen

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

Pilot erfaringer - opsamling

Pilot erfaringer - opsamling Pilot erfaringer - opsamling 6. april 2017 1 Ulla Lund Eskildsen, ule@kl.dk FSIII Metoden 1. FSIII Pilotprojektets opmærksomhedspunkter 2. Aktuelle / Potentielle tilstande både SEL og SUL 3. Generelle

Læs mere

Ishøj, en sund kommune for alle

Ishøj, en sund kommune for alle 1 Vision Ishøj Kommunes Sundhedspolitik bygger på følgende vision: I Ishøj Kommune vil arbejde for at forbedre folkesundheden. I samarbejde med borgerne vil vi gøre det nemt at træffe det sunde valg og

Læs mere

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 1. Indledning En vigtig del af visionen for Norddjurs Kommune er: Et liv med muligheder og Alle med. Et af hovedformålene med Norddjurs kommunes

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 STIGNING I ANTALLET AF ÆLDRE. 3 BILAG 2 STIGNING I ÆLDRE ETNISKE MINORITETER. 8 BILAG 6 BREV TIL ERGOTERAPEUT.

INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 STIGNING I ANTALLET AF ÆLDRE. 3 BILAG 2 STIGNING I ÆLDRE ETNISKE MINORITETER. 8 BILAG 6 BREV TIL ERGOTERAPEUT. BILAGSMAPPE INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 STIGNING I ANTALLET AF ÆLDRE... 3 BILAG 2 STIGNING I ÆLDRE ETNISKE MINORITETER... 4 BILAG 3 FREMSKRIVNING AF ÆLDRE ETNISKE MINORITETER... 5 BILAG 4 ANTAL TYRKISKE

Læs mere

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed blandt 16-24 årige 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed handler om Mental sundhed handler om at trives, at kunne udfolde sine evner, at kunne håndtere

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema AmbuFlex VestKronik Juni 2014 Baggrund og metode VestKronik har i samarbejde med klinikere fra Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital udviklet et klinisk

Læs mere

Frivillig støtte til småbørnsfamilier

Frivillig støtte til småbørnsfamilier Home-Start Familiekontakt Frivillig støtte til småbørnsfamilier Resumé af Epinions evaluering af Home-Start 2013 Home-Start Familiekontakt Danmark Home-Start Familiekontakt Danmark Landssekretariatet Vestergade

Læs mere

Side 1 af 5 16 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv mestring Foretrukken term coping adfærd, hvor en person bevidst eller ubevidst mindsker sin sandsynlighed

Læs mere

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses.

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses. I en kort artikel på næste side beretter vi om Elin, der er borgerkonsulent i Visitationen i Aarhus Kommune. Tidligere var Elins titel visitator. Artiklen beskriver på baggrund af interviews hvad forandringen

Læs mere

Det handler om dig. en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune. Afrapportering for skoleåret 2011/12

Det handler om dig. en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune. Afrapportering for skoleåret 2011/12 Det handler om dig en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune Afrapportering for skoleåret 2011/12 Udarbejdet af Inger Kruse Andersen September 2012 1 Indholdsfortegnelse En

Læs mere

Høringssvar vedr. bekendtgørelse om genoptræningsplaner mv. samt vejledning om træning i kommuner og regioner

Høringssvar vedr. bekendtgørelse om genoptræningsplaner mv. samt vejledning om træning i kommuner og regioner Dokument oprettet 27. august 2014 Sag 17-2014-00117 Dok. 161800/tk Høringssvar vedr. bekendtgørelse om genoptræningsplaner mv. samt vejledning om træning i kommuner og regioner 1. Indledende bemærkninger

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Sept. 2011 SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Til kommunen: Det er valgfrit for kommunen, om spørgsmål 8, 9 10 medtages i undersøgelsen. Endvidere er de delspørgsmål i spørgsmålene 1,2, 4 6, som

Læs mere

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering Ved Thomas Antkowiak-Schødt Baggrund for håndbogen Et af fire delprojekter i projekt Rehabilitering på ældreområdet: Afprøvning af model for rehabilitering

Læs mere

Bilagsnotat Skanderborg Kommune Beskæftigelse og Sundhed Dato:

Bilagsnotat Skanderborg Kommune Beskæftigelse og Sundhed Dato: Bilagsnotat Notat til sagen: Politikkontrol Forløbsprogrammer for borgere m. sygdom Se næste side. Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Beskæftigelse og Sundhed

Læs mere