E-POSTBAROMETERN 2012 MAIL I MOBILEN. Tag del i tallene om tilgængelighed, brug, varemærker, adfærd, tid og tendenser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E-POSTBAROMETERN 2012 MAIL I MOBILEN. Tag del i tallene om tilgængelighed, brug, varemærker, adfærd, tid og tendenser"

Transkript

1 E-POSTBAROMETERN 2012 MAIL I MOBILEN Tag del i tallene om tilgængelighed, brug, varemærker, adfærd, tid og tendenser

2 TEMPOET FOR S ØGES Tendensen er muligvis forudsigelig men ikke desto mindre tydelig: en som kanal er blevet mere og mere mobil, og dermed endnu hurtigere. Er det godt eller dårligt for dig, som arbejder med markedsføring? Svaret er ja, og forklaringen er, at du selv bestemmer, hvordan du vil have, at dette skal påvirke dig. På Apsis følger vi anvendelsen af med megen nysgerrighed og interesse og den mobile omstilling er ingen undtagelse. Det er ekstra interessant at kunne konstatere, at det som jeg en gang så som det mest interessante alternativ til , MMS, virker mere og mere fjern, og at det snarere blev præcis modsat. FLERE OG FLERE MED MOBIL I vores seneste undersøgelser omkring på mobiltelefonen (vi har undersøgt såvel ud fra et teknisk perspektiv som ud fra et anvendelsesperspektiv) er det tydeligt, at en får en fortsat større plads i vores voksende mobile liv. Hvis vi ser på, hvordan nyhedsbreve, som blev udsendt i maj 2012, blev åbnet, så er den andel, som blev åbnet på mobile enheder hele 35 %. Selv om vi fratrækker ipads som mobile enheder, så havner anvendelsen på næsten 29 %. Et scenario som man næppe kan ignorere. Tallene modsiger i en vis grad den statistik, som vi får, når vi spørger danske forbrugere om, hvilke mobiltelefoner de har her får Android en større markedsandel end iphone. En forklaring kan være, at iphone-brugere ganske enkelt anvender telefonen mere regelmæssigt til at læse s. En anden forklaring kan være, at grundindstillingen for at vise eller ikke vise billeder ikke er ens mellem de to operativsystemer. Ud over at anvendelsen af s på mobiltelefonen er så stort, er det også interessant at se, hvornår og hvordan s på mobiltelefonen påvirker brugeren. Nogle spørgsmål som vi synes er ekstra interessante:» 75 % er enige i, at mobiltelefonen er god til at rydde op og slette i indbakken.» 53 % siger, at sandsynligheden for, at de sletter nyhedsbreve, øges, når de læses på mobiltelefonen.» Næsten seks ud af ti (58 %) svarer, at de ofte eller nogle gange læser s om morgenen, og to ud af tre (67 %) inden de går i seng. EN NY VIRKELIGHED en er lige så effektfuld som tidligere. Amerikanske DMA's rapport om forskellige markedsføringskanalers lønsomhed viser, at fortsat har højeste ROI blandt de kanaler, som blev vurderet. Samtidigt er det åbenlyst, at forudsætningerne når en læses, er kraftigt forandret. Når næsten en tredjedel af s læses på mobiltelefoner, kan man ikke ignorere den oplevelse og de krav til indholdet, som dette medfører. Der er stor forskel på en morgentræt pendler, som rydder op i sin indbakke, og en modtager som sidder på sit kontor efter den første kop morgenkaffe. For dig, som arbejder med -markedsføring, medfører denne udvikling både muligheder og udfordringer. Nu skal man være klar over, at brugerne ofte mener, at CREATING SUCCESS 2

3 designet af en ikke rigtigt fungerer på en mobilskærm. Det som ser godt ud på en computer, er ofte for småt på mobiltelefonen. Dette er værd at overveje, ikke blot for dig som allerede ved, at du på nuværende tidspunkt har mange mobile læsere, men for alle inden for kort tid kan vi regne med, at stort set alle læser i det mindste nogle af deres breve på mobiltelefonen. NOGLE RÅD (FLERE PÅ SIDE 12):» Sørg for, at det I sender ud er tilpasset læsning på mobiltelefonen enkelt og tydeligt.» Undgå at udsende nyhedsbreve på tidspunkter, hvor de sandsynligvis læses på mobiltelefonen hvis dette ikke er optimalt for målgruppen af andre årsager.» Flyt målepunktet fra åbnede s til klik i s, eller afslut på hjemmesiden formodentligt er et nyhedsbrev, der åbnes på en mobiltelefon, mindre lønsomt, end hvis det blev åbnet på en computer. I Apsis Pro er der flere muligheder for at forbedre resultatet for s, der læses på mobile enheder, ikke mindst via den unikke funktionalitet, hvor den som læser f.eks. et nyhedsbrev på en iphone, får en helt mobiltilpasset meddelelse af såvel indhold som form. Kontakt os eventuelt på og få flere oplysninger om, hvordan dette kan gøres for jer. God læselyst! Anders Frankel grundlægger og adm. dir. for APSIS 72 % FLERE HAR ADGANG TIL E- MAILS PÅ MOBILTELEFONEN Præcis som i vores undersøgelse sidste år begyndte vi med at spørge, hvor mange der har adgang til s (privat, arbejde eller begge dele) på deres mobiltelefon. Tolv ud af tyve danskere (62 %) har i 2012 adgang til en eller anden form for s på mobiltelefonen. Dette er en fremgang på 72 procent i forhold til studiet det foregående år, hvor syv ud af tyve (36 %) svarede "Ja" til samme spørgsmål. CREATING SUCCESS 3

4 23-35-årige er den aldersgruppe med den højeste andel, der oplyser, at de har e- mails på deres mobiltelefon: ni ud af ti (90 %), hvilket er tre gange flere end de årige, hvor kun tre ud af ti har s på mobiltelefonen. Flere mænd (65 %) end kvinder (59 %) har s på mobiltelefonen. På landsplan er det mest udbredt med mobile s i regionerne Hovedstaden (65 %) og Midtjylland (63 %). Mindst udbredt er det i regionerne Sjælland (58 %), Syddanmark (59 %) og Nordjylland (60 %), selv om der kun er ret små geografiske forskelle. Har du adgang til din på din mobiltelefon? Ja, private s 41% 28% Ja, arbejds- s 2% 3% Ja, både private s og arbejds- s 19% 5% Nej 38% 64% Android eller Apple ios på otte ud af ti smartphones Android udbygger føringen, og findes på næsten hver anden mobiltelefon med . Operativsystemet, som findes i flere varianter og på et antal telefoner fra forskellige producenter, udgør i år 45 % mod 31 % i 2011 På andenpladsen finder vi ios, som anvendes på Apple iphone. Også dette operativsystem har øget sin andel fra 21 % i 2011 til 34 % i år. Tredjepladsen deles af Symbian* og Windows Phone med 5 % hver. En kraftig nedgang fra 2011, hvor de to operativsystemer fandtes på knapt tre ud af ti mobiltelefoner med (27 %). Øvrige/ ved ikke Window 11% s Symbian 5% 5% ios 34% Android 45% CREATING SUCCESS 4

5 * Symbian anvendes på mobiltelefoner fra Nokia og andre producenter. I februar 2011 meddelte Nokia, at man begynder at anvende Windows Phone på sine smartphones. Dog virker andelen af solgte telefoner ikke at have fulgt med denne ændring, idet Windows Phone kun angives af 5 % i vores undersøgelse. ER FORSKELLIGE SMARTPHONES LIGE POPULÆRE I ALLE ERHVERV? Vi sammenlignede, hvordan operativsystemer på mobiltelefonen fordeler sig blandt forskellige typer erhverv. Selv om det er relativt små forskelle, så er iphone mere populær blandt de, som arbejder med kontor og administration samt med salg, kultur og medier, hvor hhv. 43 og 36 procent angiver, at de har ios på deres mobiltelefon. Android har sin stærkeste base i bygge-, teknik- og fremstillingssektoren (52 %) samt blandt de, der arbejder med salg, kultur og medier (48 %). Blandt de som arbejder med transport, sikkerhed og øvrige "udendørserhverv" angiver næsten hver sjette (16 %), at de har Symbian. Kontor og administration (95 besvarelser) Salg, kultur, medier (50 besvarelser) Byggeri, teknik og fremstilling (67 besvarelser) Service, uddannels e (85 svar) Transport, sikkerhed og øvrige "udendørserhverv" (32 besvarelser) ios 43% 36% 25% 34% 22% Android 46% 48% 52% 40% 41% Blackberry 1% 0% 0% 0% 3% Windows 2% 4% 9% 6% 6% Symbian 4% 6% 5% 4% 16% Andet 1% 2% 1% 1% 0% Ved ikke 3% 4% 8% 15% 12% Baseret på 329 besvarelser. ØVRIGE KOMMENTARER» Der er små forskelle mellem kønnene, selv om Android er noget mere udbredt blandt mænd end kvinder.» ios er mest udbredt blandt årige, hvor flere end fire ud af ti angiver, at de har operativsystemet. Blandt de ældste i undersøgelsen, de årige, er det knap hver sjette, som angiver ios. Android er mere jævnt fordelt mellem forskellige aldersgrupper. Windows har sin største andel blandt de ældste med næsten hver tiende (9 %).» Rent geografisk er ios mest udbredt i Hovedstaden (45 %) og i Nordjylland (38 %). Android er størst i Midtjylland (55 %) og i Syddanmark (54 %). På Sjælland har Windows Phone og Symbian sin stærkeste base med 13 % andel i alt.» Hver fjerde (24 %) af de årige ved ikke, hvilket operativsystem de har. Jævnfør med gennemsnittet på ca. hver tiende for alle respondenter. CREATING SUCCESS 5

6 LÆS OG BESVAR ELLER RYD OP OG SLET? I takt med at flere får adgang til s på mobiltelefonen, øges såvel følelsen af tilgængelighed og stress-faktoren ved hele tiden at blive mindet om indbakken. Jo yngre desto mere stress af denne øgede tilgængelighed. Det mest almindelige anvendelsesområde for mobil er ellers at læse og skrive korte s 9 ud af 10 er enig i denne påstand. Endvidere er tre ud af fire (75 %), som rydder op og sletter i indbakken ved hjælp af mobiltelefonen. I 2011 var det tilsvarende tal 62 procent. De, som synes, at det er let at skrive lange s, falder fra 41 procent i 2011 til 38 procent i år. Mænd skriver hellere end kvinder lange s på mobiltelefonen. Andelen, som angiver, at der er større chance for, at de sletter nyhedsbreve på mobiltelefonen, end hvis de sidder ved computeren, er i princippet uforandret i forhold til 2011.» De mest stressede bor i Midtjylland (38 %), Nordjylland (37 %) og Syddanmark (36 %).» De mindst stressede bor på Sjælland (26 %) og i Hovedstaden (29 %). S PÅ MOBILTELEFONEN... CREATING SUCCESS 6

7 AFTEN, MORGEN, WEEKEND... Uanset hvordan vi oplever s på mobiltelefonen, er der mange tilfælde, hvor vi gør brug af den. Det mest almindelige er at holde sig ajour, når man ikke har adgang til s på sin computer eller via webmail i ferier, på rejser eller på vej mellem to møder. Rigtigt mange anvender også mobil , inden de går i seng, eller lige så snart de vågner. De årige er mest aktive om morgenen og om aftenen samt i weekender og ferier. Mere end fire ud af ti læser s på mobiltelefonen, også når de har adgang til s via computer eller webmail. HVORNÅR LÆSER DU S PÅ MOBILTELEFONEN? CREATING SUCCESS 7

8 I OG UDEN FOR ARBEJDSTID Af de, som har svaret, at de arbejder som primær beskæftigelse, er der mange, som læser arbejds- s uden for arbejdstiden. Og omvendt. Mere end fire ud af ti (42 %) som arbejder, læser ofte arbejds- s på mobiltelefonen uden for arbejdstiden. Næsten seks ud af ti (58 %) læser dagligt eller flere gange om ugen private s i arbejdstiden via mobiltelefonen. HVOR OFTE LÆSER DU......arbejds- s uden for arbejdstid?...private s i arbejdstiden? På din mobiltelefon På din computer På din mobiltelefon På din computer Ofte dagligt eller flere gange om ugen Sjældent nogle gange om måneden Meget sjældent eller har ikke adgang 42% 46% 58% 58% 12% 17% 15% 10% 46% 37% 27% 32% Baseret på 329 besvarelser. CREATING SUCCESS 8

9 HØJERE KRAV FRA MOBILE MODTAGERE AF NYHEDSBREVE Som afsender af nyhedsbreve og anden markedsføring via bliver det stadigt mere vigtigt at tage hensyn til, hvad modtagerne gør, når de får dine udsendelser på deres mobiltelefon i takt med at denne andel øges. Mere end seks ud af ti (63 %) er helt eller delvis enig i påstanden om, at de ikke klikker på links på mobiltelefonen. Betydeligt færre, knap tre ud af ti (28 %), svarer, at de ofte eller nogle gange klikker på links.» Hver tredje (33 %) blandt de årige er enige i påstanden om, at de klikker på links. Dobbelt så mange som blandt de årige, hvor kun 15 % klikker.» Halvdelen er mere tilbøjelige til at slette nyhedsbreve på mobiltelefonen.» Seks ud af ti lader ofte nyhedsbreve og andre abonnementbaserede s ligge for at læse dem senere på en computer. TIP Dette er generelle tal tag udgangspunkt i statistik for dine egne udsendelser. Suppler eventuelt en kvantitativ analyse med interviews eller andre kvalitative studier af dine abonnenter. HVOR GODT STEMMER FØLGENDE PÅSTANDE OM NYHEDSBREVE OG ANDRE ABONNEMENT- S, SOM DU FÅR PÅ DIN MOBILTELEFON? 100% 90% 80% 70% 13% 24% 32% 17% 18% 32% 21% 60% 50% 40% 41% 40% 43% 30% 37% 20% 10% 0% 22% Jeg læser, men klikker ikke på links 21% 7% 14% 18% Jeg læser, og klikker på Jeg sletter uden at læse Jeg lader det ligge for at links læse det på min computer Passer meget godt Godt Meget dårligt Slet ikke CREATING SUCCESS 9

10 HVORFOR KLIKKER DU IKKE PÅ LINKS? Svært at læse den side, jeg 46% kommer til 39% Uinteressant For lang indlæsningstid af 28% siden Sikkerhedsårsag, fx angst 21% for virus Yngre svarer i højere grad, at indholdet er uinteressant. Ældre har sværere ved at læse den side, de kommer til. Hver femte angiver, at det er dyrt med datatrafik. TIP Hvis du har mange modtagere, der læser dine -udsendelser via mobiltelefonen, skal du sørge for at have et mobiltilpasset design, være påpasselig med at udarbejde en god preheader og undersøge muligheden for mobiltilpassede landingssider. Dette spørgsmål blev stillet til de, som angav, at de ikke klikker på links på mobiltelefonen, i alt 398 svar. BEDRE, MEN IKKE 100 % ENDNU SÅDAN OPLEVES NYHEDSBREVE OG ANDRE -UDSENDELSER PÅ MOBILTELEFONEN 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 9% 9% 12% 34% 52% 40% 41% 48% 43% 5% 3% 4% Layout/design Indhold/længde Layout/design på siden, som en linker til Meget dårligt Ret dårligt Ret godt Meget godt Modtagerne af nyhedsbreve og andre -udsendelser er mere tilfredse på alle områder i forhold til vores undersøgelse i Langt de fleste (næsten 9 ud af 10) er hverken meget tilfredse eller meget utilfredse det være sig med layout/design, indhold/længde eller den side man kommer til, når man klikker på et link i e- mailen.» Layout/design 57 % tilfredse mod 48 % i 2011» Indhold/længde 51 % tilfredse mod 41 % i 2011» Siden der linkes til 47 % tilfredse mod 46 % i 2011 Kvinder er noget mere tilfredse end mænd med layout/design, indhold/længde samt siden, man kommer til via linket i udsendelsen, også selv om der er tale om små forskelle. De yngste er mere tilfredse end de ældste på alle tre områder. CREATING SUCCESS 10

11 KLIENTER OG ANVENDELSE I årets danske undersøgelse har vi også kortlagt, hvilke -klienter der anvendes, og hvor ofte. Ca. syv ud af ti anvender ofte computerens -program (70 %) og webmail (64 %) dagligt eller flere gange om ugen. Flere ældre end yngre har adgang til, og anvender, computerens -program. Næsten fire ud af ti (39 %) har adgang til en tablet, og hver femte (22 %) anvender den dagligt eller flere gange om ugen til s. Dette spørgsmål er stillet til de, der har angivet, at de har adgang til s på mobiltelefonen. Baseret på 637 besvarelser. ÅBNINGSFREKVENS I maj 2012 analyserede vi åbningsfrekvensen for næsten 19 millioner udsendelser foretaget af et udvalg af vores kunder i Apsis Pro. Dér står mobile enheder for mere end en tredjedel af alle åbnede udsendelser. Vi ved også, at for visse afsendere er det hele 70 % af udsendelserne, der åbnes på en mobiltelefon. Mobile enheder: Unikke åbninger, maj 2012 Procent - Android iphone ipad Windows Mobile enheder i alt % Computere % I alt % BEMÆRK Den almindelige -klient på iphone er forhåndsindstillet til at tillade billedvisning, hvilket påvirker statistikken for åbning. CREATING SUCCESS 11

12 TIL SLUT: NOGLE TIPS OG GODE RÅD I takt med at flere og flere får adgang til og læser s via mobiltelefonen, påvirkes "gamle sandheder" om -markedsføring. Hvis du som afsender ikke har en meget homogen liste med abonnenter, så er det ikke længere en selvfølge, at nyhedsbreve skal udsende på bestemte tidspunkter eller ugedage. Desuden skal du tage hensyn til og tilpasse såvel udsendelsen som landingssiderne til mobil læsning. Det vigtigste for en succesfuld -markedsføring er fortsat at være relevant for målgruppen, uanset om de læser en på computeren eller på mobiltelefonen. Det er ligeledes vigtigt, at forvalte den tillid, som abonnenterne viser ved at tilmelde sig jeres udsendelser. En udsendelse med værdifuldt indhold fra en betroet afsender læses, selv om en i sig selv ser lidt underlig ud. Men det er naturligvis sådan, at s som både er gode og ser godt ud, har større chance for at aktivere modtagerne til at gøre, det du vil (klikke, ringe, købe, tilmelde sig, dele osv.). Ligesom mange websteder tilpasses til mobile besøgende, ofte med såkaldt "responsive design", kan du tilpasse udformningen af dine udsendelser ved hjælp af media queries og forskellige stilskabeloner (CSS) afhængigt af, på hvilken enhed modtageren læser en. TIPS TIL AT TILPASSE DIT DESIGN TIL MOBILTELEFONER» Anvend hele bredden (100 %), og ombryd teksten. ( skabeloner til computere angiver ofte bredden i pixel, f.eks. 600 pixel, hvilket gør, at mobile læsere enten skal rulle fra venstre til højre eller zoome ud, hvorved teksten bliver lille og vanskelig at læse).» Øg tekststørrelsen for at lette læsningen. Via media queries kan du vise større tekst på mobiltelefonen. Apple anbefaler f.eks. en størrelse på punkt af tekst på mobil .» Anvend eventuelt tydelige billeder, nummerering eller streger og andre afgrænsere for at gøre det lettere for modtageren hurtigt at scanne en. Selv om billeder vises som standard i den forhåndsinstallerede -klient!"#$%&'()*+&,#--%*)../0)1'2,3*%4)'5)2'$+&)"&+%(*) +)67!8!)74' på Apple iphone, er der naturligvis mange brugere, der deaktivere billedvisning, hvorfor vigtige oplysninger bør være tilgængelige selv uden billeder. Dine modtagere sætter sikkert også pris på, at du inkluderer små billeder, som er hurtige at indlæse. CREATING SUCCESS 12

13 » Gør knapper og links ekstra tydelige med understregning og/eller andre farver på teksten/baggrunden Derved er det endnu lettere, og dermed mere sandsynligt, for en mobil læser at klikke og gøre det, som er målet for din udsendelse.» Tænk på, at modtagerne skal kunne trykke på links med fingrene. Og er man usikker på, hvor man havner, er der mange, der lader være.» Selv om den smalle skærm på mobiltelefoner frister til kun at anvende 1-kolonnelayout, er der ikke noget til hinder for, at anvende to eller endda flere kolonner i dine udsendelser. Modtagerne kan dobbeltklikke eller zoome ind og ud for at se den del af en, som de er interesseret i.» Bonustip: Forsøg at tilpasse tekstlængden, så mobiltelefonen kan vise et helt afsnit ad gangen. HUSK Det allervigtigste for at beholde aktive læsere er et indhold, der opleves som interessant og værdifuldt. Du er velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger! APSIS -barometer 2012» 75 % er enige i, at mobiltelefonen er god til at rydde op og slette i indbakken.» 53 % siger, at sandsynligheden for, at de sletter nyhedsbreve, øges, når de læses på mobiltelefonen.» Næsten seks ud af ti (58 %) svarer, at de ofte eller nogle gange læser s om morgenen, og to ud af tre (67 %) inden de går i seng. For os, som sender nyhedsbreve og andet markedsføring via , er vores mobile læsere sædvanligvis mere tilfredse end i 2011 men der er meget at gøre endnu. Læs rapporten, og gør dig bekendt med vores enkle tips og gode råd! OM UNDERSØGELSEN Undersøgelsen og rapporten er produceret af Apsis i samarbejde med LOOA. Projektleder: Peter Svenonius. Rekvirent: Wiveca von Seth Renée, Markedschef Apsis. Undersøgelsen er gennemført med hjælp af SnabbaSvar. Panelerne er geografisk repræsentative for den danske befolkning ud fra alder, køn og geografi. Det første spørgsmål er besvaret af 1032 personer, de efterfølgende af 637 personer. Dataindsamling 3-5. september Citer os gerne, men husk at angive kilden. OM APSIS APSIS tror på effekten, potentialet og mulighederne i digital markedsføring. Derfor udvikler vi tjenester, der gør det muligt for virksomheder og organisationer at skræddersy kommunikationen til deres målgrupper. Desuden vil vi gerne levere inspiration og viden, som vækker nye tanker, skaber effektivisering og genererer bedre resultater på bundlinjen. Vi arbejder helt enkelt for at skabe vellykket digital markedsføring. Apsis har i dag kontorer i 8 lande og 150 medarbejdere, der hjælper 6000 kunder i 50 lande rundt om i verden. Du finder mere læseværdig information om markedsføring på Abonner på Apsis nyhedsbrev: Følg Apsis på Twitter: Følg Apsis på Facebook: APSIS International AB CREATING SUCCESS 13

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST Digitaliseringsstyrelsen BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST 2012 Endelig version 14. december 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Opsummering af resultater... 1 3. Profil af brugerne... 3 4.

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSANALYSE

KUNDETILFREDSHEDSANALYSE Fiskeridirektoratet KUNDETILFREDSHEDSANALYSE November 2010 Indhold 1. Baggrund... 5 2. Hovedkonklusioner... 6 3. Anbefalinger... 10 4. Metode... 17 4.1. Hovedparten af respondenterne er erhvervsfiskere...

Læs mere

KUNDEUNDERSØGELSE OMDØMMEUNDERSØGELSE DATA OG AFRAPPORTERING FRA UNDERSØGELSE AF NATURERHVERVSTYRELSENS KUNDER

KUNDEUNDERSØGELSE OMDØMMEUNDERSØGELSE DATA OG AFRAPPORTERING FRA UNDERSØGELSE AF NATURERHVERVSTYRELSENS KUNDER KUNDEUNDERSØGELSE OMDØMMEUNDERSØGELSE DATA OG AFRAPPORTERING FRA UNDERSØGELSE AF NATURERHVERVSTYRELSENS KUNDER Oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse OVERORDNEDE METODISKE BEMÆRKNINGER 3 HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Whitepaper Salg via nyhedsbreve

Whitepaper Salg via nyhedsbreve Whitepaper Salg via nyhedsbreve potentiale for milliarder Salg via nyhedsbreve potentiale for milliarder Nærværende whitepaper bygger på en survey foretaget af Userneeds, hvor 2.436 personer mellem 18

Læs mere

Generalsekretæren og den administrerende direktør har ordet... 3. Sammendrag af Sex og kondom og sånn 2013... 6

Generalsekretæren og den administrerende direktør har ordet... 3. Sammendrag af Sex og kondom og sånn 2013... 6 Sex og kondom og sånn 2013 1 Indholdsfortegnelse Generalsekretæren og den administrerende direktør har ordet... 3 Metodik... 4 Sammendrag af Sex og kondom og sånn 2013... 6 Kapitel 1: Anvendelse af kondom

Læs mere

DHF EFTERSKOLE- UNDERSØGELSE

DHF EFTERSKOLE- UNDERSØGELSE DHF EFTERSKOLE- UNDERSØGELSE Undersøgelse lavet af: Lars Brønserud, DHF, i samarbejde med Martin Borch, Danmarks Idræts Forbund Rapport udarbejdet af: Anne Søndergaard, cand. mag. pæd. SDU og Lars Brønserud

Læs mere

Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011

Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011 Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011 Summary med grafer og kommentarer på hovedresultater København, juni 2011 Udarbejdet af: Marie Christiansen Krøyer Ida Mørch Pernille Jønsson

Læs mere

MOBILØKONOMIEN 2014. 1. del

MOBILØKONOMIEN 2014. 1. del MOBILØKONOMIEN 2014 1. del 2 VELKOMMEN TIL MOBILØKONOMIEN 3 VELKOMMEN TIL MOBILØKONOMIEN I dag er det en selvfølge for skandinaver i alle aldre at søge på At forbrugerne søger efter informationer på internettet,

Læs mere

Executive rapport. Mobity survey. Danske unges brug af sociale netværk i et mobilt perspektiv. Udarbejdet af

Executive rapport. Mobity survey. Danske unges brug af sociale netværk i et mobilt perspektiv. Udarbejdet af Executive rapport Mobity survey Danske unges brug af sociale netværk i et mobilt perspektiv Udarbejdet af Lisbeth Klastrup Gitte Stald IT Universitetet i København Offentliggjort 18. december 2009 Executive

Læs mere

DANSK E-HANDEL NORDIC E-COMMERCE

DANSK E-HANDEL NORDIC E-COMMERCE DANSK E-HANDEL NORDIC E-COMMERCE DIBS ÅRLIGE RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OG ONLINE BETALING DIBS S ANNUAL REPORT ON E-COMMERCE, MOBILE COMMERCE AND PAYMENTS DANSK E-HANDEL INDHOLDSFORTEGNELSE 4

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSANALYSE

KUNDETILFREDSHEDSANALYSE Fødevarestyrelsen KUNDETILFREDSHEDSANALYSE November 2010 Indhold 1. Baggrund... 5 2. Hovedkonklusioner... 6 3. Anbefalinger... 11 4. Metode... 18 4.1. Hovedparten af respondenterne er virksomheder... 18

Læs mere

Mobning og Konflikt 2006. en undersøgelse i 9. klasse

Mobning og Konflikt 2006. en undersøgelse i 9. klasse Mobning og Konflikt 2006 en undersøgelse i 9. klasse 2 M O B N I N G O G K O N F L I K T E R 2 0 0 6 Indhold Forord 3 Resultater og Konklusioner 4 Fakta om mobning i 9. klasse 6 SMS mobning en myte? 12

Læs mere

E-handel i Norden 2014

E-handel i Norden 2014 E-handel i Norden 2014 Indhold Om rapporten 2 Forord: Håkan Ericsson 3 PostNords eksperter: Nu mødes kanalerne 4 5 Norden 6 17 Case: Sådan lykkedes det for Panduro med nordisk e-handel 6 7 Næsten hver

Læs mere

DET OFFENTLIGES DIGITALE OVERVÅGNING 2015. Danskernes forståelse, holdninger og reaktioner

DET OFFENTLIGES DIGITALE OVERVÅGNING 2015. Danskernes forståelse, holdninger og reaktioner DET OFFENTLIGES DIGITALE OVERVÅGNING 2015 Danskernes forståelse, holdninger og reaktioner INDHOLD INDLEDNING...3 FORMÅL...4 RESULTATERNE KORT...5 DEL 1: KENDSKAB, HOLDNINGER OG REAKTIONER...7 DEL 2: SITUATIONSFORSTÅELSE...18

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Kvantitativ Undersøgelse

Kvantitativ Undersøgelse Kvantitativ Undersøgelse Fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Interviewperiode: December 2007 Projektnummer: 55090 Rapportering: December 2007 Kunde: Ældresagen Karl Henrik Baum Nørregade 49 1165

Læs mere

Cookbook i målrettet kommunikation

Cookbook i målrettet kommunikation Cookbook i målrettet kommunikation VisitDenmark (2009) side 1 af 21 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...Side 3 KAPITEL 1. DE OVERORDNEDE RAMMER 1.1. Hvad er et profileret e-nyhedsbrev?...side 4 1.2. Profilerede

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSANALYSE

KUNDETILFREDSHEDSANALYSE FødevareErhverv KUNDETILFREDSHEDSANALYSE November 2010 Indhold 1. Baggrund... 5 2. Hovedkonklusioner... 6 3. Anbefalinger... 10 4. Metode... 16 4.1. Hovedparten af respondenterne er landmænd... 16 4.2.

Læs mere

61% DANSK E-HANDEL 50% NYE FORBRUGERE HANDLER PÅ MOBILEN I 2013 DIBS ÅRLIGE ANALYSE OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OG ONLINE BETALING

61% DANSK E-HANDEL 50% NYE FORBRUGERE HANDLER PÅ MOBILEN I 2013 DIBS ÅRLIGE ANALYSE OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OG ONLINE BETALING WWW.DIBS.DK DANSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGE ANALYSE OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OG ONLINE BETALING 50% NÅR DE HANDLER PÅ NETTET AF ALLE NORDISKE FORBRUGERE VIL GEMME DERES KORTINFORMATION 423 000 NYE FORBRUGERE

Læs mere

E-handlen i Norden 2013

E-handlen i Norden 2013 E-handlen i Norden 2013 Indhold Om rapporten 2 Forord: Et nordisk marked i stærk vækst 3 Eksperterne: Norden, en interessant region på det globale e-handelskort 4 Norden 6-15 Stadig flere forbrugere i

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau. Det offentlige i lommen Mobile borgerservices Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.dk White Paper af Bleau A/S Når man betragter hastigheden i udbredelsen

Læs mere

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 Uddannelse: Projekt: Semester: Klasse: Vejledere: Synopsis: Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 4. Semester 2014 4MMDA Lisbeth Mathiesen Det afsluttede

Læs mere

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud.

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. Konklusioner Undersøgelsen viser at: Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. I husstanden læser de

Læs mere

Befolkningens adfærd på nettet. Samlet rapport

Befolkningens adfærd på nettet. Samlet rapport Befolkningens adfærd på nettet Samlet rapport Marts 15 Indledning Data er den digitale verdens valuta. Mange virksomheder oplever begyndelsen af en ny guldalder med big data, og der er kæmpe vækstpotentiale

Læs mere

White paper Kernen i god tekstforfatning

White paper Kernen i god tekstforfatning White paper Kernen i god tekstforfatning Skab et behov for det, du sælger få modtageren til at handle Kernen i god tekstforfatning Inden for e-mailmarkedsføring findes der en sand vrimmel af gode råd om

Læs mere

Ungeinitiativet på Jobnet 2010

Ungeinitiativet på Jobnet 2010 Arbejdsmarkedsstyrelsen Ungeinitiativet på Jobnet 2010 Afrapportering - delopgave 2 Oktober 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Arbejdsmarkedsstyrelsen

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere