E-POSTBAROMETERN 2012 MAIL I MOBILEN. Tag del i tallene om tilgængelighed, brug, varemærker, adfærd, tid og tendenser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E-POSTBAROMETERN 2012 MAIL I MOBILEN. Tag del i tallene om tilgængelighed, brug, varemærker, adfærd, tid og tendenser"

Transkript

1 E-POSTBAROMETERN 2012 MAIL I MOBILEN Tag del i tallene om tilgængelighed, brug, varemærker, adfærd, tid og tendenser

2 TEMPOET FOR S ØGES Tendensen er muligvis forudsigelig men ikke desto mindre tydelig: en som kanal er blevet mere og mere mobil, og dermed endnu hurtigere. Er det godt eller dårligt for dig, som arbejder med markedsføring? Svaret er ja, og forklaringen er, at du selv bestemmer, hvordan du vil have, at dette skal påvirke dig. På Apsis følger vi anvendelsen af med megen nysgerrighed og interesse og den mobile omstilling er ingen undtagelse. Det er ekstra interessant at kunne konstatere, at det som jeg en gang så som det mest interessante alternativ til , MMS, virker mere og mere fjern, og at det snarere blev præcis modsat. FLERE OG FLERE MED MOBIL I vores seneste undersøgelser omkring på mobiltelefonen (vi har undersøgt såvel ud fra et teknisk perspektiv som ud fra et anvendelsesperspektiv) er det tydeligt, at en får en fortsat større plads i vores voksende mobile liv. Hvis vi ser på, hvordan nyhedsbreve, som blev udsendt i maj 2012, blev åbnet, så er den andel, som blev åbnet på mobile enheder hele 35 %. Selv om vi fratrækker ipads som mobile enheder, så havner anvendelsen på næsten 29 %. Et scenario som man næppe kan ignorere. Tallene modsiger i en vis grad den statistik, som vi får, når vi spørger danske forbrugere om, hvilke mobiltelefoner de har her får Android en større markedsandel end iphone. En forklaring kan være, at iphone-brugere ganske enkelt anvender telefonen mere regelmæssigt til at læse s. En anden forklaring kan være, at grundindstillingen for at vise eller ikke vise billeder ikke er ens mellem de to operativsystemer. Ud over at anvendelsen af s på mobiltelefonen er så stort, er det også interessant at se, hvornår og hvordan s på mobiltelefonen påvirker brugeren. Nogle spørgsmål som vi synes er ekstra interessante:» 75 % er enige i, at mobiltelefonen er god til at rydde op og slette i indbakken.» 53 % siger, at sandsynligheden for, at de sletter nyhedsbreve, øges, når de læses på mobiltelefonen.» Næsten seks ud af ti (58 %) svarer, at de ofte eller nogle gange læser s om morgenen, og to ud af tre (67 %) inden de går i seng. EN NY VIRKELIGHED en er lige så effektfuld som tidligere. Amerikanske DMA's rapport om forskellige markedsføringskanalers lønsomhed viser, at fortsat har højeste ROI blandt de kanaler, som blev vurderet. Samtidigt er det åbenlyst, at forudsætningerne når en læses, er kraftigt forandret. Når næsten en tredjedel af s læses på mobiltelefoner, kan man ikke ignorere den oplevelse og de krav til indholdet, som dette medfører. Der er stor forskel på en morgentræt pendler, som rydder op i sin indbakke, og en modtager som sidder på sit kontor efter den første kop morgenkaffe. For dig, som arbejder med -markedsføring, medfører denne udvikling både muligheder og udfordringer. Nu skal man være klar over, at brugerne ofte mener, at CREATING SUCCESS 2

3 designet af en ikke rigtigt fungerer på en mobilskærm. Det som ser godt ud på en computer, er ofte for småt på mobiltelefonen. Dette er værd at overveje, ikke blot for dig som allerede ved, at du på nuværende tidspunkt har mange mobile læsere, men for alle inden for kort tid kan vi regne med, at stort set alle læser i det mindste nogle af deres breve på mobiltelefonen. NOGLE RÅD (FLERE PÅ SIDE 12):» Sørg for, at det I sender ud er tilpasset læsning på mobiltelefonen enkelt og tydeligt.» Undgå at udsende nyhedsbreve på tidspunkter, hvor de sandsynligvis læses på mobiltelefonen hvis dette ikke er optimalt for målgruppen af andre årsager.» Flyt målepunktet fra åbnede s til klik i s, eller afslut på hjemmesiden formodentligt er et nyhedsbrev, der åbnes på en mobiltelefon, mindre lønsomt, end hvis det blev åbnet på en computer. I Apsis Pro er der flere muligheder for at forbedre resultatet for s, der læses på mobile enheder, ikke mindst via den unikke funktionalitet, hvor den som læser f.eks. et nyhedsbrev på en iphone, får en helt mobiltilpasset meddelelse af såvel indhold som form. Kontakt os eventuelt på og få flere oplysninger om, hvordan dette kan gøres for jer. God læselyst! Anders Frankel grundlægger og adm. dir. for APSIS 72 % FLERE HAR ADGANG TIL E- MAILS PÅ MOBILTELEFONEN Præcis som i vores undersøgelse sidste år begyndte vi med at spørge, hvor mange der har adgang til s (privat, arbejde eller begge dele) på deres mobiltelefon. Tolv ud af tyve danskere (62 %) har i 2012 adgang til en eller anden form for s på mobiltelefonen. Dette er en fremgang på 72 procent i forhold til studiet det foregående år, hvor syv ud af tyve (36 %) svarede "Ja" til samme spørgsmål. CREATING SUCCESS 3

4 23-35-årige er den aldersgruppe med den højeste andel, der oplyser, at de har e- mails på deres mobiltelefon: ni ud af ti (90 %), hvilket er tre gange flere end de årige, hvor kun tre ud af ti har s på mobiltelefonen. Flere mænd (65 %) end kvinder (59 %) har s på mobiltelefonen. På landsplan er det mest udbredt med mobile s i regionerne Hovedstaden (65 %) og Midtjylland (63 %). Mindst udbredt er det i regionerne Sjælland (58 %), Syddanmark (59 %) og Nordjylland (60 %), selv om der kun er ret små geografiske forskelle. Har du adgang til din på din mobiltelefon? Ja, private s 41% 28% Ja, arbejds- s 2% 3% Ja, både private s og arbejds- s 19% 5% Nej 38% 64% Android eller Apple ios på otte ud af ti smartphones Android udbygger føringen, og findes på næsten hver anden mobiltelefon med . Operativsystemet, som findes i flere varianter og på et antal telefoner fra forskellige producenter, udgør i år 45 % mod 31 % i 2011 På andenpladsen finder vi ios, som anvendes på Apple iphone. Også dette operativsystem har øget sin andel fra 21 % i 2011 til 34 % i år. Tredjepladsen deles af Symbian* og Windows Phone med 5 % hver. En kraftig nedgang fra 2011, hvor de to operativsystemer fandtes på knapt tre ud af ti mobiltelefoner med (27 %). Øvrige/ ved ikke Window 11% s Symbian 5% 5% ios 34% Android 45% CREATING SUCCESS 4

5 * Symbian anvendes på mobiltelefoner fra Nokia og andre producenter. I februar 2011 meddelte Nokia, at man begynder at anvende Windows Phone på sine smartphones. Dog virker andelen af solgte telefoner ikke at have fulgt med denne ændring, idet Windows Phone kun angives af 5 % i vores undersøgelse. ER FORSKELLIGE SMARTPHONES LIGE POPULÆRE I ALLE ERHVERV? Vi sammenlignede, hvordan operativsystemer på mobiltelefonen fordeler sig blandt forskellige typer erhverv. Selv om det er relativt små forskelle, så er iphone mere populær blandt de, som arbejder med kontor og administration samt med salg, kultur og medier, hvor hhv. 43 og 36 procent angiver, at de har ios på deres mobiltelefon. Android har sin stærkeste base i bygge-, teknik- og fremstillingssektoren (52 %) samt blandt de, der arbejder med salg, kultur og medier (48 %). Blandt de som arbejder med transport, sikkerhed og øvrige "udendørserhverv" angiver næsten hver sjette (16 %), at de har Symbian. Kontor og administration (95 besvarelser) Salg, kultur, medier (50 besvarelser) Byggeri, teknik og fremstilling (67 besvarelser) Service, uddannels e (85 svar) Transport, sikkerhed og øvrige "udendørserhverv" (32 besvarelser) ios 43% 36% 25% 34% 22% Android 46% 48% 52% 40% 41% Blackberry 1% 0% 0% 0% 3% Windows 2% 4% 9% 6% 6% Symbian 4% 6% 5% 4% 16% Andet 1% 2% 1% 1% 0% Ved ikke 3% 4% 8% 15% 12% Baseret på 329 besvarelser. ØVRIGE KOMMENTARER» Der er små forskelle mellem kønnene, selv om Android er noget mere udbredt blandt mænd end kvinder.» ios er mest udbredt blandt årige, hvor flere end fire ud af ti angiver, at de har operativsystemet. Blandt de ældste i undersøgelsen, de årige, er det knap hver sjette, som angiver ios. Android er mere jævnt fordelt mellem forskellige aldersgrupper. Windows har sin største andel blandt de ældste med næsten hver tiende (9 %).» Rent geografisk er ios mest udbredt i Hovedstaden (45 %) og i Nordjylland (38 %). Android er størst i Midtjylland (55 %) og i Syddanmark (54 %). På Sjælland har Windows Phone og Symbian sin stærkeste base med 13 % andel i alt.» Hver fjerde (24 %) af de årige ved ikke, hvilket operativsystem de har. Jævnfør med gennemsnittet på ca. hver tiende for alle respondenter. CREATING SUCCESS 5

6 LÆS OG BESVAR ELLER RYD OP OG SLET? I takt med at flere får adgang til s på mobiltelefonen, øges såvel følelsen af tilgængelighed og stress-faktoren ved hele tiden at blive mindet om indbakken. Jo yngre desto mere stress af denne øgede tilgængelighed. Det mest almindelige anvendelsesområde for mobil er ellers at læse og skrive korte s 9 ud af 10 er enig i denne påstand. Endvidere er tre ud af fire (75 %), som rydder op og sletter i indbakken ved hjælp af mobiltelefonen. I 2011 var det tilsvarende tal 62 procent. De, som synes, at det er let at skrive lange s, falder fra 41 procent i 2011 til 38 procent i år. Mænd skriver hellere end kvinder lange s på mobiltelefonen. Andelen, som angiver, at der er større chance for, at de sletter nyhedsbreve på mobiltelefonen, end hvis de sidder ved computeren, er i princippet uforandret i forhold til 2011.» De mest stressede bor i Midtjylland (38 %), Nordjylland (37 %) og Syddanmark (36 %).» De mindst stressede bor på Sjælland (26 %) og i Hovedstaden (29 %). S PÅ MOBILTELEFONEN... CREATING SUCCESS 6

7 AFTEN, MORGEN, WEEKEND... Uanset hvordan vi oplever s på mobiltelefonen, er der mange tilfælde, hvor vi gør brug af den. Det mest almindelige er at holde sig ajour, når man ikke har adgang til s på sin computer eller via webmail i ferier, på rejser eller på vej mellem to møder. Rigtigt mange anvender også mobil , inden de går i seng, eller lige så snart de vågner. De årige er mest aktive om morgenen og om aftenen samt i weekender og ferier. Mere end fire ud af ti læser s på mobiltelefonen, også når de har adgang til s via computer eller webmail. HVORNÅR LÆSER DU S PÅ MOBILTELEFONEN? CREATING SUCCESS 7

8 I OG UDEN FOR ARBEJDSTID Af de, som har svaret, at de arbejder som primær beskæftigelse, er der mange, som læser arbejds- s uden for arbejdstiden. Og omvendt. Mere end fire ud af ti (42 %) som arbejder, læser ofte arbejds- s på mobiltelefonen uden for arbejdstiden. Næsten seks ud af ti (58 %) læser dagligt eller flere gange om ugen private s i arbejdstiden via mobiltelefonen. HVOR OFTE LÆSER DU......arbejds- s uden for arbejdstid?...private s i arbejdstiden? På din mobiltelefon På din computer På din mobiltelefon På din computer Ofte dagligt eller flere gange om ugen Sjældent nogle gange om måneden Meget sjældent eller har ikke adgang 42% 46% 58% 58% 12% 17% 15% 10% 46% 37% 27% 32% Baseret på 329 besvarelser. CREATING SUCCESS 8

9 HØJERE KRAV FRA MOBILE MODTAGERE AF NYHEDSBREVE Som afsender af nyhedsbreve og anden markedsføring via bliver det stadigt mere vigtigt at tage hensyn til, hvad modtagerne gør, når de får dine udsendelser på deres mobiltelefon i takt med at denne andel øges. Mere end seks ud af ti (63 %) er helt eller delvis enig i påstanden om, at de ikke klikker på links på mobiltelefonen. Betydeligt færre, knap tre ud af ti (28 %), svarer, at de ofte eller nogle gange klikker på links.» Hver tredje (33 %) blandt de årige er enige i påstanden om, at de klikker på links. Dobbelt så mange som blandt de årige, hvor kun 15 % klikker.» Halvdelen er mere tilbøjelige til at slette nyhedsbreve på mobiltelefonen.» Seks ud af ti lader ofte nyhedsbreve og andre abonnementbaserede s ligge for at læse dem senere på en computer. TIP Dette er generelle tal tag udgangspunkt i statistik for dine egne udsendelser. Suppler eventuelt en kvantitativ analyse med interviews eller andre kvalitative studier af dine abonnenter. HVOR GODT STEMMER FØLGENDE PÅSTANDE OM NYHEDSBREVE OG ANDRE ABONNEMENT- S, SOM DU FÅR PÅ DIN MOBILTELEFON? 100% 90% 80% 70% 13% 24% 32% 17% 18% 32% 21% 60% 50% 40% 41% 40% 43% 30% 37% 20% 10% 0% 22% Jeg læser, men klikker ikke på links 21% 7% 14% 18% Jeg læser, og klikker på Jeg sletter uden at læse Jeg lader det ligge for at links læse det på min computer Passer meget godt Godt Meget dårligt Slet ikke CREATING SUCCESS 9

10 HVORFOR KLIKKER DU IKKE PÅ LINKS? Svært at læse den side, jeg 46% kommer til 39% Uinteressant For lang indlæsningstid af 28% siden Sikkerhedsårsag, fx angst 21% for virus Yngre svarer i højere grad, at indholdet er uinteressant. Ældre har sværere ved at læse den side, de kommer til. Hver femte angiver, at det er dyrt med datatrafik. TIP Hvis du har mange modtagere, der læser dine -udsendelser via mobiltelefonen, skal du sørge for at have et mobiltilpasset design, være påpasselig med at udarbejde en god preheader og undersøge muligheden for mobiltilpassede landingssider. Dette spørgsmål blev stillet til de, som angav, at de ikke klikker på links på mobiltelefonen, i alt 398 svar. BEDRE, MEN IKKE 100 % ENDNU SÅDAN OPLEVES NYHEDSBREVE OG ANDRE -UDSENDELSER PÅ MOBILTELEFONEN 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 9% 9% 12% 34% 52% 40% 41% 48% 43% 5% 3% 4% Layout/design Indhold/længde Layout/design på siden, som en linker til Meget dårligt Ret dårligt Ret godt Meget godt Modtagerne af nyhedsbreve og andre -udsendelser er mere tilfredse på alle områder i forhold til vores undersøgelse i Langt de fleste (næsten 9 ud af 10) er hverken meget tilfredse eller meget utilfredse det være sig med layout/design, indhold/længde eller den side man kommer til, når man klikker på et link i e- mailen.» Layout/design 57 % tilfredse mod 48 % i 2011» Indhold/længde 51 % tilfredse mod 41 % i 2011» Siden der linkes til 47 % tilfredse mod 46 % i 2011 Kvinder er noget mere tilfredse end mænd med layout/design, indhold/længde samt siden, man kommer til via linket i udsendelsen, også selv om der er tale om små forskelle. De yngste er mere tilfredse end de ældste på alle tre områder. CREATING SUCCESS 10

11 KLIENTER OG ANVENDELSE I årets danske undersøgelse har vi også kortlagt, hvilke -klienter der anvendes, og hvor ofte. Ca. syv ud af ti anvender ofte computerens -program (70 %) og webmail (64 %) dagligt eller flere gange om ugen. Flere ældre end yngre har adgang til, og anvender, computerens -program. Næsten fire ud af ti (39 %) har adgang til en tablet, og hver femte (22 %) anvender den dagligt eller flere gange om ugen til s. Dette spørgsmål er stillet til de, der har angivet, at de har adgang til s på mobiltelefonen. Baseret på 637 besvarelser. ÅBNINGSFREKVENS I maj 2012 analyserede vi åbningsfrekvensen for næsten 19 millioner udsendelser foretaget af et udvalg af vores kunder i Apsis Pro. Dér står mobile enheder for mere end en tredjedel af alle åbnede udsendelser. Vi ved også, at for visse afsendere er det hele 70 % af udsendelserne, der åbnes på en mobiltelefon. Mobile enheder: Unikke åbninger, maj 2012 Procent - Android iphone ipad Windows Mobile enheder i alt % Computere % I alt % BEMÆRK Den almindelige -klient på iphone er forhåndsindstillet til at tillade billedvisning, hvilket påvirker statistikken for åbning. CREATING SUCCESS 11

12 TIL SLUT: NOGLE TIPS OG GODE RÅD I takt med at flere og flere får adgang til og læser s via mobiltelefonen, påvirkes "gamle sandheder" om -markedsføring. Hvis du som afsender ikke har en meget homogen liste med abonnenter, så er det ikke længere en selvfølge, at nyhedsbreve skal udsende på bestemte tidspunkter eller ugedage. Desuden skal du tage hensyn til og tilpasse såvel udsendelsen som landingssiderne til mobil læsning. Det vigtigste for en succesfuld -markedsføring er fortsat at være relevant for målgruppen, uanset om de læser en på computeren eller på mobiltelefonen. Det er ligeledes vigtigt, at forvalte den tillid, som abonnenterne viser ved at tilmelde sig jeres udsendelser. En udsendelse med værdifuldt indhold fra en betroet afsender læses, selv om en i sig selv ser lidt underlig ud. Men det er naturligvis sådan, at s som både er gode og ser godt ud, har større chance for at aktivere modtagerne til at gøre, det du vil (klikke, ringe, købe, tilmelde sig, dele osv.). Ligesom mange websteder tilpasses til mobile besøgende, ofte med såkaldt "responsive design", kan du tilpasse udformningen af dine udsendelser ved hjælp af media queries og forskellige stilskabeloner (CSS) afhængigt af, på hvilken enhed modtageren læser en. TIPS TIL AT TILPASSE DIT DESIGN TIL MOBILTELEFONER» Anvend hele bredden (100 %), og ombryd teksten. ( skabeloner til computere angiver ofte bredden i pixel, f.eks. 600 pixel, hvilket gør, at mobile læsere enten skal rulle fra venstre til højre eller zoome ud, hvorved teksten bliver lille og vanskelig at læse).» Øg tekststørrelsen for at lette læsningen. Via media queries kan du vise større tekst på mobiltelefonen. Apple anbefaler f.eks. en størrelse på punkt af tekst på mobil .» Anvend eventuelt tydelige billeder, nummerering eller streger og andre afgrænsere for at gøre det lettere for modtageren hurtigt at scanne en. Selv om billeder vises som standard i den forhåndsinstallerede -klient!"#$%&'()*+&,#--%*)../0)1'2,3*%4)'5)2'$+&)"&+%(*) +)67!8!)74' på Apple iphone, er der naturligvis mange brugere, der deaktivere billedvisning, hvorfor vigtige oplysninger bør være tilgængelige selv uden billeder. Dine modtagere sætter sikkert også pris på, at du inkluderer små billeder, som er hurtige at indlæse. CREATING SUCCESS 12

13 » Gør knapper og links ekstra tydelige med understregning og/eller andre farver på teksten/baggrunden Derved er det endnu lettere, og dermed mere sandsynligt, for en mobil læser at klikke og gøre det, som er målet for din udsendelse.» Tænk på, at modtagerne skal kunne trykke på links med fingrene. Og er man usikker på, hvor man havner, er der mange, der lader være.» Selv om den smalle skærm på mobiltelefoner frister til kun at anvende 1-kolonnelayout, er der ikke noget til hinder for, at anvende to eller endda flere kolonner i dine udsendelser. Modtagerne kan dobbeltklikke eller zoome ind og ud for at se den del af en, som de er interesseret i.» Bonustip: Forsøg at tilpasse tekstlængden, så mobiltelefonen kan vise et helt afsnit ad gangen. HUSK Det allervigtigste for at beholde aktive læsere er et indhold, der opleves som interessant og værdifuldt. Du er velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger! APSIS -barometer 2012» 75 % er enige i, at mobiltelefonen er god til at rydde op og slette i indbakken.» 53 % siger, at sandsynligheden for, at de sletter nyhedsbreve, øges, når de læses på mobiltelefonen.» Næsten seks ud af ti (58 %) svarer, at de ofte eller nogle gange læser s om morgenen, og to ud af tre (67 %) inden de går i seng. For os, som sender nyhedsbreve og andet markedsføring via , er vores mobile læsere sædvanligvis mere tilfredse end i 2011 men der er meget at gøre endnu. Læs rapporten, og gør dig bekendt med vores enkle tips og gode råd! OM UNDERSØGELSEN Undersøgelsen og rapporten er produceret af Apsis i samarbejde med LOOA. Projektleder: Peter Svenonius. Rekvirent: Wiveca von Seth Renée, Markedschef Apsis. Undersøgelsen er gennemført med hjælp af SnabbaSvar. Panelerne er geografisk repræsentative for den danske befolkning ud fra alder, køn og geografi. Det første spørgsmål er besvaret af 1032 personer, de efterfølgende af 637 personer. Dataindsamling 3-5. september Citer os gerne, men husk at angive kilden. OM APSIS APSIS tror på effekten, potentialet og mulighederne i digital markedsføring. Derfor udvikler vi tjenester, der gør det muligt for virksomheder og organisationer at skræddersy kommunikationen til deres målgrupper. Desuden vil vi gerne levere inspiration og viden, som vækker nye tanker, skaber effektivisering og genererer bedre resultater på bundlinjen. Vi arbejder helt enkelt for at skabe vellykket digital markedsføring. Apsis har i dag kontorer i 8 lande og 150 medarbejdere, der hjælper 6000 kunder i 50 lande rundt om i verden. Du finder mere læseværdig information om markedsføring på Abonner på Apsis nyhedsbrev: Følg Apsis på Twitter: Følg Apsis på Facebook: APSIS International AB CREATING SUCCESS 13

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med Markedsanalyse 9. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Langt flere danskere købere oftere økologi Siden 2013 har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

SkoleKom brugerfeedback 2012

SkoleKom brugerfeedback 2012 SkoleKom brugerfeedback 2012 Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere i grundskolen September 2012 Indhold 1 SkoleKom-facts... 3 2 Brugerundersøgelsens omfang... 5 1 Resume... 6 2 Brugernes

Læs mere

METODE Dataindsamling & Målgruppe

METODE Dataindsamling & Målgruppe METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews 1500 interviews i målingen. Dataindsamling Dataindsamlingerne

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet december 2014 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnet

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Konklusioner. desto flere sender julehilsner og tilsvarende er det især ledere, som sender julehilsner.

Konklusioner. desto flere sender julehilsner og tilsvarende er det især ledere, som sender julehilsner. Indhold Konklusioner 3 Om modtagelse af julehilsner 5 Om at sende julehilsner 20 Det følelsesmæssige valg 30 Signalværdi 41 Om undersøgelsen 52 Kontakt 55 2012 Side 3 Konklusioner Om modtagelse af julehilsner

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Toilet- rapporten 2016

Toilet- rapporten 2016 Toiletrapporten 2016 En rapport om håndhygiejne, toiletter og restaurantbesøg Vores hænder er konstant i kontakt med bakteriefyldte genstande rundt omkring os. Ikke mindst på toilettet. Derfor er en af

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 # METODE METODE NEMID 2012 MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 15 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING Dataindsamlingerne

Læs mere

Oftede Stillede Spørgsmål

Oftede Stillede Spørgsmål Oftede Stillede Spørgsmål Værd at vide om Shopbox Hvorfor bruge Shopbox? Mere end 3 millioner danskere bruger dagligt Facebook, Google og læser e-mail på nettet. Med Shopbox kan virksomheder drage fordel

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

Børn påvirker forældrenes brug af de sociale medier

Børn påvirker forældrenes brug af de sociale medier Børn påvirker forældrenes brug af de sociale Er man internetbruger og lever i et parfold med, er der større sandsynlighed for, at man bruger sociale, end hvis man lever i et parforhold uden. 82 pct. af

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

2.7. HVAD BETYDER DET EGENTLIG AT BETEGNE SIG SELV SOM TROENDE?

2.7. HVAD BETYDER DET EGENTLIG AT BETEGNE SIG SELV SOM TROENDE? 2.7. HVAD BETYDER DET EGENTLIG AT BETEGNE SIG SELV SOM TROENDE? Abstract: Danmark har i de seneste 50-60 år været igennem dramatiske forandringer på en række samfundsområder inklusive det religiøse. Disse

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de sociale medier, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk 11. marts 2010 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen

Læs mere

MARIAGER IMAGEANALYSE

MARIAGER IMAGEANALYSE MARIAGER IMAGEANALYSE RAPPORT OKTOBER 2011 INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 MÅLGRUPPENS BESØG I MARIAGER Side 6 3 MÅLGRUPPENS SYN PÅ MARIAGER Side 14 2 1 INDLEDNING OG SAMMENFATNING I dette

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse.

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse. Hovedresultater Færre kvindelige ledere på alle niveauer De kvindelige ledere i CA har et karrieremæssigt efterslæb. 54 af mændene i undersøgelsen er ledere, mens kun 39,9 af kvinderne er ledere. Jo højere

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk 13. september 2010 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage 1 Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage FOA har i perioden 1. - 10. november 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

BORGER- PANEL. Hver tredje ramt af den økonomiske krise. 6. februar 2012

BORGER- PANEL. Hver tredje ramt af den økonomiske krise. 6. februar 2012 BORGER- PANEL 6. februar 2012 Hver tredje ramt af den økonomiske krise Den økonomiske krise påvirker hver tredje borgers hverdag. Krisen sætter sine tydelige spor. bl.a. i form af færre penge til forbrug,

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Beredskabsstyrelsen Rigspolitiet RAPPORT November 2013 Indhold INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3-5 Befolkningsundersøgelsen Side 6-17

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet november 2015

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet november 2015 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet november 2015 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnede

Læs mere

BORGER- PANEL. Hver tredje ramt af den økonomiske krise. 6. februar 2012

BORGER- PANEL. Hver tredje ramt af den økonomiske krise. 6. februar 2012 BORGER- PANEL 6. februar 2012 Hver tredje ramt af den økonomiske krise Den økonomiske krise påvirker hver tredje borgers hverdag. Krisen sætter sine tydelige spor. bl.a. i form af færre penge til forbrug,

Læs mere

Læs Komputer for alle på pc en

Læs Komputer for alle på pc en NY SMART TJENESTE TIL PC OG TABLET: Læs Komputer for alle på pc en Nu kan du læse dit Komputer for alle på både pc, tablet og mobiltelefon. Det er helt gratis, og du modtager naturligvis stadig dit trykte

Læs mere

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 10. -24. oktober 2016 afholdt Københavns Stadsarkiv en brugerundersøgelse. Det er første gang i en længere årrække at stadsarkivet afholder en brugerundersøgelse,

Læs mere

Forbrugerpanelet om kendskab til, og erfaring med, tilbud om sikring mod flykonkurs

Forbrugerpanelet om kendskab til, og erfaring med, tilbud om sikring mod flykonkurs Forbrugerpanelet om kendskab til, og erfaring med, tilbud om sikring mod flykonkurs Blot en ud af seks respondenter (14%) kendte før de læste det i forbindelse med at skulle besvare dette spørgsmål - til

Læs mere

SURVEY. Fokus på ejerskifte MARTS 2014. www.fsr.dk

SURVEY. Fokus på ejerskifte MARTS 2014. www.fsr.dk Fokus på ejerskifte SURVEY www.fsr.dk MARTS 2014 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager 1 revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

Forbrugerpanelet om egnsbestemte fødevarer

Forbrugerpanelet om egnsbestemte fødevarer August 2014 Forbrugerpanelet om egnsbestemte fødevarer Undersøgelsens formål er at afdække danskernes erfaring og oplevelser med fødevarer fra bestemte egne i Danmark. I undersøgelsen blev disse fødevarer

Læs mere

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE UNDERVISNINGS- MINISTERIET RAPPORT SEPTEMBER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG RESUMÉ 6 SKOLEBESTYRELSENS INVOLVERING I SKEMAER Side 3 Side 35 2 INDSKOLINGEN Side

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til.

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Hvorfor? Vi danskere vil være på nettet overalt. Og det kan ses på mængden af datatrafik, vi henter og sender til og fra vores

Læs mere

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 INDHOLD 1. OPSUMMERING 2. HVEM CYKLER I VINTERHALVÅRET? 3. CYKLISTER DER STOPPER MED AT CYKLE OM VINTEREN 4. CYKLISTER DER CYKLER MINDRE OM VINTEREN

Læs mere

Felix, Sebastian og Martin R, 2.q Zealand Business College, HTX, Vordingborg 131115 Tandlægekampagne. Tandlæge Kampagne

Felix, Sebastian og Martin R, 2.q Zealand Business College, HTX, Vordingborg 131115 Tandlægekampagne. Tandlæge Kampagne Tandlæge Kampagne Gruppe: Sebastian, Felix og Martin R 1/10 Indholdsfortegnelse Forside...Side 1 Indholdsfortegnelse...Side 2 Problemformulering...Side 3 Problemtræ...Side 3 Afsender...Side 4 Mål og Målsætning...Side

Læs mere

Danskerne og kemikalierne 2015

Danskerne og kemikalierne 2015 Danskerne og kemikalierne 2015 Analyse af danskernes forhold til kemikalier Parterne bag den årlige Kemiens Dag har kortlagt, hvordan danskerne ser på en række vigtige spørgsmål omkring kemikalier. Formålet

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredsundersøgelse peger tydeligt i retning af, at eleverne på erhvervsskolerne ikke får

Læs mere

INDHOLD. INDSIGT 1 Danskerne åbner læser og reagerer på dine breve. INDSIGT 2 Unge elsker at få breve fra dig

INDHOLD. INDSIGT 1 Danskerne åbner læser og reagerer på dine breve. INDSIGT 2 Unge elsker at få breve fra dig 2014 BREVETS STYRKE FIND VEJ TIL DANSKERNES HJERTER Brevets styrke 2014 er en analyse af danskernes forhold til kommunikation fra virksomheder via fysisk brev og brev lagt i e-boks sammenlignet med, web,

Læs mere

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Markedsanalyse 22. november 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Velkommen til verdens højeste beskatning

Velkommen til verdens højeste beskatning N O T A T Velkommen til verdens højeste beskatning 27. november 8 Danmark har en kedelig verdensrekord i beskatning. Intet andet sted i verden er det samlede skattetryk så højt som i Danmark. Danmark ligger

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK Udviklingen af konkurser blandt danske virksomheder, januar 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt

Økonomisk analyse. Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt Økonomisk analyse 21. april 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt Danmark og danskerne går op i

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Nyreforeningens pårørendeanalyse: inddragelse på sygehusene og medlemskab

Nyreforeningens pårørendeanalyse: inddragelse på sygehusene og medlemskab Nyreforeningens pårørendeanalyse: inddragelse på sygehusene og medlemskab Nyreforeningens pårørendeudvalg vil forbedre informationen mellem sygehus, patient og de pårørende, såvel som de ønsker at udvikle

Læs mere

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST Digitaliseringsstyrelsen BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST 2012 Endelig version 14. december 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Opsummering af resultater... 1 3. Profil af brugerne... 3 4.

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 1/7 Ledere og ledelse En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Oktober 2008 2/7 Hovedresultater Færre kvinder i toppen flere i bunden 21 % af mandlige ledere arbejder med overordnet virksomhedsledelse eller

Læs mere

Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til. Oktober - November Produkt

Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til. Oktober - November Produkt Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til Oktober - November 2008 Produkt Camilla Bøcher Roesen, Mie Aksglæde Olsen & Camilla Trihøj Nielsen Danmarks Biblioteksskole 2008 Undersøgelse angående

Læs mere

BORGERPANEL. Vi elsker bilen. Juni 2012

BORGERPANEL. Vi elsker bilen. Juni 2012 BORGERPANEL Juni 2012 Vi elsker bilen Borgerne i Region Syddanmark er til bil. Biler findes i ni ud af ti husstande, og tre ud af fire har bilen som den primære transportform i hverdagen. Halvdelen af

Læs mere

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Op mod hver anden dansker flere kvinder end mænd - mener, at børnefamilier skal have ret til at gå på deltid, mens de har børn under seks år. På spørgsmålet

Læs mere

Madkulturen - Madindeks 2015 69. Rammer for danskernes måltider

Madkulturen - Madindeks 2015 69. Rammer for danskernes måltider Madkulturen - Madindeks 2015 69 4. Rammer for danskernes måltider 70 Madkulturen - Madindeks 2015 4. Rammer for danskernes måltider Dette kapitel handler om rammerne for danskernes måltider hvem de spiser

Læs mere

Hvad ved du om dine naboer?

Hvad ved du om dine naboer? Naboer Hvad ved du om dine naboer? Hvilke(t) job de har 73% Hvilken uddannelse de har 45% Hvilken social baggrund de har 38% Hvilken religion de tilhører Hvem deres omgangskreds er 27% 27% Hvor meget de

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

E-mailmarketing v/ Torben Christiansen Agenda: Hvem er jeg. Hvorfor E-mailmarketing? Har du tilladelse til at sende? Planlægning!

E-mailmarketing v/ Torben Christiansen Agenda: Hvem er jeg. Hvorfor E-mailmarketing? Har du tilladelse til at sende? Planlægning! E-mailmarketing v/ Torben Christiansen Agenda: Hvem er jeg Hvorfor E-mailmarketing? Har du tilladelse til at sende? Planlægning! Hvad skal du lægge vægt på? Ikke kun salg! Lær at anvende værktøjet! Design

Læs mere

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om pensionsopsparing

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om pensionsopsparing Forbrugerpanelet om pensionsopsparing Næsten fire ud af fem pensionsopsparere (79%) ved ikke, hvad de betaler i lige omkostninger, mens knap hver tiende (9%) slet ikke mener, at de ikke betaler noget for

Læs mere

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerrådet har lavet en undersøgelse af forbrugernes viden om, og holdninger til, fødevareanprisninger, dvs. udsagn, som fremhæver en fødevares

Læs mere

Alle vil have apps. En løsning til alle

Alle vil have apps. En løsning til alle Alle vil have apps Der er flere mobiltelefoner end indbyggere i Danmark 86 % af alle nye telefoner er en smartphone 20 % af alle søgninger på nettet er via mobiltelefon Over 80 % af alle køb indledes på

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

FÅ SVAR PÅ DINE PC-SPØRGSMÅL:

FÅ SVAR PÅ DINE PC-SPØRGSMÅL: FÅ SVAR PÅ DINE PC-SPØRGSMÅL: Velkommen til det nye I Komputer for alles Spørg os Forum har læserne fået løst næsten 0.000 pc-problemer i de seneste år. Nu har vi gjort den populære tjeneste endnu bedre,

Læs mere

Fordomme mod efterlønnere lever

Fordomme mod efterlønnere lever Fordomme mod efterlønnere lever Befolkningens syn på hvor nedslidte efterlønnere er, afhænger af deres holdning til efterlønnen. Således tror kun 2 % af de som stemmer på K, R eller Liberal Alliance at

Læs mere

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier SoMe og demokratiet en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier DEL 1: PERSPEKTIVER INDHOLD DEL 1: PERSPEKTIVER DEL 2: RESULTATER SOCIALE MEDIER OG DEMOKRATI...

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016

NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016 NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016 Metode Resultater Konklusion Metode Resultater Konklusion METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Undersøgelsen er gennemført for personer

Læs mere

CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN BORGERUNDERSØGELSE OKTOBER 2017

CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN BORGERUNDERSØGELSE OKTOBER 2017 CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN BORGERUNDERSØGELSE OKTOBER 2017 1 INDHOLD RESULTATER & METODE BAGGRUND & ADFÆRD PRODUKTVALG GENANVENDELSE & REPERATION EJERSKAB ORGANISK AFFALD CIRKULÆR ØKONOMI 3 5 8 13

Læs mere