LUMEN nr. 87 Maj 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LUMEN nr. 87 Maj 2013"

Transkript

1 LUMEN LUMEN nr. 87 Maj

2 Sankt Mariæ Kirke Jens Jessensvej Frederiksberg Bank: Danske Bank Sædvanlige messetider Søndag kl. 11 (Højmesse) Tirsdag, torsdag og lørdag kl Onsdag kl Mandag og fredag kl Evt. ændringer i hverdagsmesserne bekendtgøres ved opslag i våbenhuset og på kirkens hjemmeside. Sognepræst Jesper Fich Marielystvej Frederiksberg Tlf.: Sognekontor Jens Jessensvej Frederiksberg Tlf.: Normalt åbent mandag, tirsdag og fredag kl Regnskabsfører Hanne Roj-Larsen Kordegn Sr. Rut Maria Schmidt OSB Træffes normalt tirsdag og fredag kl Menighedsrådet Formand: Christel Helleshøj, Roskildevej 51, lejl Frederiksberg Tlf.: Næstformand: Marguerite Ellekvist Sekretær: Cristina Galiano Øvrige medlemmer: Jacob Bjerregaard Torben Wamberg Jesper Fich Christine Lequime Sr. Benedikte Nielsen OSB Sankt Lioba Kloster Jens Jessensvej Frederiksberg Girokonto: reg.nr kontonr Priorinde: Sr. Benedikte Nielsen OSB Tlf.: Fax Sankt Mariæ Unge Katolikker Sankt Mariæ Kirkes børne- og ungdomsarbejde Herunder ministranter og religionsundervisning Formand: Christian Elveberg hjemmeside: Katolsk Ældre Klub (KÆK) Kontakt: Birthe Blichert-Toft Hanne Majholm Hans K. Thomsen Slægtsforskning Forespørgsler om slægtsforskning henvises til: Sognebladet Lumen, redaktion Redaktør Anders Kaare Frederiksen Deadline for næste nummer (august): 1. august 2013 Forsidefoto: Skærtorsdag nat, tilbedelse i søstrenes oratorium. (Fotos: Anders Kaare Frederiksen). Layout: Vibeke Beck LUMEN nr. 87 Påskenat Renovering af kirkeloft SMUK - Nyt fra børneundervisningen Førstekommunion Firmelse KÆK s mødeprogram Referat fra KÆK-møde d. 12. marts Referat fra KÆK-møde d. 9. april Sognekalender LUMEN skal Afspejle sognets liv og vores selvforståelse som katolsk menighed, og gøre det på en måde, der inviterer og opmuntrer til medleven i Kirkens fællesskab. Være et instrument, der tjener til refleksion over troen og Kirkens liv. Samle væsentlige oplysninger om aktiviteter i sognet og omtale dem i bladet. Indeholde fakta-oplysninger om sognet. 2

3 Påskenat 2013 Skt. Mariæ Kirke er en påskekirke. I princippet er alle kirker, hvor påskelyset brænder nu, påskekirker. Men Skt. Mariæ Kirke er en påskekirke, året rundt, altid. Det skyldes korset med Kristusfiguren, som definerer og samler hele kirkerummet. Det er et opstandelseskors. Det er den opstandne Kristus, den unge kunstner Aksel Theilman har villet vise. Korset blev sat op først i Rosenkranskirken i 1941 og har fulgt menigheden lige siden. I forbindelse med søstrenes jubilæum blev det restaureret og stråler nu igen i sin oprindelige herlighed. Korset, som den opstandne står foran, er blevet transformeret til et gyldent sejrstegn. Og på kanten rundt har kunstneren skrevet: seklernes konge udødelige usynlige eneste Gud Lam som blev slagtet din er kraften rigdom visdom vælde ære pris og velsignelse. Amen. Det er oldkirkens bekendelse til den opstandne Herre, som med sit liv, død og opstandelse har nyskabt verden. Han slår armene ud for at favne os. Og han står der sejrssikker, oven på slangen, som også er blevet lakket op. Også den har fået sin gamle ækelhed tilbage ved restaureringen i en periode var den blevet malet diskret sort, nu er den væmmelig grøn ondskabet i verden er ikke bagatelliseret, men den er grundlæggende besejret det er noget andet. Som Kristus forsikrer disciplene det: Frygt ikke, jeg har besejret verden. (Joh ) Mennesket kommer aldrig igen til at glide tilbage i angsten for at drukne i intethed. Påsken hjælper mennesket til at se sin verden klart i øjnene, både Kristi sejr, vores håb, og det onde, der har fået sit banesår, men som stadig er en realitet. Der står han så, den sejrende, med åben favn og udtrykker jeg er her for dig, min favn er åben. Han STÅR foran korset. Det er den opstandne, som ikke længere hænger på korset. Derfor er han ikke nøgen, men står i sin mørkerøde kjortel. Den farve er ikke valgt tilfældigt, ligesom kunstneren heller ikke har givet Kristus ansigtstræk efter fri fantasi, men har prøvet at give ansigtet de træk, som kendes fra ligklædet i Torino. Men farven på kjortelen er som sagt heller ikke valgt af æstetiske grunde. I Johannes åbenbaring hedder det nemlig: Og se, der var en hvid hest, og han, der sidder på den hedder Tro og Sandhed han er klædt i en kappe dyppet i blod, og hans navn er Guds ord på sin kappe og sin hofte er hans navn skrevet: kongernes konge og Herrernes Herre. (Åb ) Men også forfatteren til Åbenbaringen har et forlæg. Han ser Kristus, som den, der virkeliggør det, profeten Esajas siger. Så vi går et spadestik dybere til det gamle testamentes længsel. Esajas får ordet: Hvem er han, der kommer fra Edom, fra Bosra i blodrøde kælder? Han, der er prægtigt klædt Hvorfor er din dragt så rød, dine klæder som en, der træder persen? og han svarer: Vinpersen trådte jeg alene (jfr. Es ) Og helt specielt bliver det når Edom på hebraisk både betyder rød og er i slægt med ordet Adam. Altså løber det hele sammen i korset på vores bagvæg: Dér foran korset, der er tranformeret til et strålende sejrstegn, står nu med åbne arme den nye Adam, hvis kappe er farvet rød af blodet, der blev udgydt af kærlighed. Der står han: det nye menneske, der ikke er under dødens magt, men er påskemennesket, den opstandne, der med ved at omfavne os, vil gøre os til påskemennesker, børn af den nye Adam, børn af påsken. Glædelig påske! Jesper Fich op 3

4 Renovering af kirkeloft m.m. Skt. Mariæ kirke er i disse år ved at gennemgå en forandring, der for altid vil forvandle den til et værdigt og smukt kirkerum. Da kirken blev indviet i 1942 var kirkerummet tænkt som en provisorisk løsning indtil en rigtig kirke kunne bygges, og kirkerummet kunne overgå til sin bestemmelse: menighedssal. Sådan gik det som bekendt aldrig og kirkerummet beholdt et noget midlertidigt præg. Men i de sidste år har vi indledt en udvikling, som nu - om alt går vel snart når i mål. Kirken er Skt. Lioba klosters, og det er klosteret, som nu inviterer sognet til at være med til at virkeliggøre vores vision. Det drejer sig ikke udelukkende om at få kirken til at blive mere værdig, for i samme anledning dukker der også andre problemer op. Bygningen fyldte 70 år i 2012 og taget er ikke længere, hvad det har været. El-systemet er forældet. Der er kun meget lidt isolering over loftet. Ventilationen er ikke velfungerende, som nogen måske har bemærket. Der skal et nyt akustisk loft op, og højtalersystemet skal gennemgribende fornyes. Der skal ny belysning til i samme anledning. Dertil kommer naturligvis maling og andre småting. Den allerstørste del af udgifterne bærer Skt. Lioba Derfor bliver det så dyrt: 4

5 kloster. Dels har vi selv sparet op, og dels trækker vi på vores klostervenner i udlandet. I det daglige deler vi kirken med sognet, og det er en kilde til glæde, som vi i Skt. Lioba kloster aldrig vil være foruden. Derfor takker vi sognet for den solidaritet I viser med os, når I bidrager til projektet... Indsamlingen til det nye loft fortsætter: I kan indbetale et beløb på klosterets bankkonto: Regnr konto , mærket kirkeloft. Ønskes fradragsret for et gavebeløb, er det nødvendigt at meddele CPR-nummer sammen med betalingen. Sankt Lioba Kloster er godkendt som almenvelgørende m.v. efter Ligningslovens 8A, og vil indberette det til SKAT. Der er p.t. indsamlet 2 mill. kr. Søster Benedikte OSB 5

6 Nyt fra børneundervisningen Hvis nogen måtte tvivle på mirakler, så forekommer de fast to gange årligt i Sankt Mariæ Kirke. Den ene gang omkring juletid, hvor krybbetableau og Luciaoptog løber af staben hvor kaos hersker lige nøjagtig til dagen oprinder hvorefter alt forløber perfekt som om en magisk tryllestav har forvandlet scenariet. Minsandten om ikke dette gentager sig hver gang anden påskedag, hvor 22 håbefulde første kommunikanter også i år stod omkring Jesper i deres hvide dragter og lignede små engle. Også her klappede alt perfekt, da den store dag oprandt. Så igen: hvis nogen måtte tvivle på mirakler, ja så findes de altså i vores midte. Forud var gået en sæsons forberedelse, så alle børnene var fuldt klar over, hvad kommunion handler om. Vi kateketer har fortalt dem om vores katolske tro, messen, ministranttjenesten, sakramenterne, pave, ordensfolk og præster, andre religioner de kan møde i deres tilværelse mm. Sammen med Børnelørdag har vi også skabt flotte ting til glæde for både børn og voksne. Vi har forberedt familiemesser. Vi har alle sammen mediteret, sunget, leget og spist lækker mad. Arbejdet med børnene bærer således god frugt, eftersom vi samler omkring 30 børn pr. gang, så deres religiøse erfaringer forstærkes til at kunne blive fremtidens kirke. Til stor glæde er også de mange helt unge børn, som både gerne vil og tør være ministranter. De kan påtage sig ansvar helt på topplan, idet to knap 7-8 årige var biskoppens særlige hjælpere under firmelsesmessen for nylig. Flot klaret. Hvis nogen måtte ønske flere cd ere med henholdsvis Første Kommunion og Firmelsen 2013 er de tilgængelige i kirken eller hos kirkens fotograf Anders Kaare Frederiksen. På vegne af hele holdet bag børneundervisningen i Sankt Mariæ Kirke Førstekommunion Klara Kaare Frederiksen Maja Andersen Maria Andersen Johannes Bjørgo David Bruun Nicola Bruun Alexandra Hosoda Eiko Hosoda Filippa Hedemann Jind Caisa Christine Løvland Lindgren Jakob Martin Majholm Katrine Mai-Anh Ngo Danny Nguyen Louis Pondevie Isabella Maria Kelly Rahbeck Rasmine Olivia de Place Rømer Ulrikke Stellfeld Liva Majholm Stockmar Ella Søndergaard Grace Eimear Søndergaard Astrid Marie Sønderstrup Iben Maria Thorsen Laurits Wamberg Se billeder på de følgende sider 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 Firmelsen 13. april april kulminerede i Jesu Hjerte Kirke de 7 måneders forberedelse for menighedens 21 unge, som modtog firmelsens sakramente af biskoppen. Vi har oplevet, at vores unge i meget høj grad har levet sig ind i kirkens liv og lært både den, men også sig selv og ikke mindst hinanden langt bedre at kende. Venskaber er opstået på kryds og tværs i flokken. Venskaber, som vi ikke er i tvivl om, er langtidsholdbare. De har deltaget i DUKs den største dag i Aarhus, været med på Østdanmarks firmelsesweekend samt haft deres egen introduktionstur i efteråret. Nu håber vi på, at reklamen for DUKs sommerlejre på Øm giver pote! Med hilsen fra underviserne, Jesper, Amalie, Christian og Rasmus Firmander Vicky Maria Trier Simone Ingvild Johanne Stellfeld Christian Sejr Aagaard Michael Fonseca Elouise Winkler Moreno Twose Anna Ravn Marcus Andreas Løvland Lindgren Jean-Charles Ayepo Dybaud Fabriano Lusso Daniel Trier Jacob Lauritsen Patrick Rojas Lopez Saranya Mira Sasha Maria Sørensen Amalie Christine Lebech Kjær Victoria Frøidt Olalla Oberreuter Andrea Chovanec Rebecca Jordan Christine Roj-Larsen William Guliver Egertsen Magnussen Se billeder på de følgende sider Er du vores nye firmand? Går du i 8. klasse i 2013/14, så kan du komme på firmelsesholdet. Firmelsesdatoen er den 24. maj Det er på nuværende tidspunkt det eneste, som ligger fast. Hvornår undervisningen vil være, kan vi først melde ud i august, men det vil være ca. hver 14. dag fra september, på en hverdagseftermiddag fra kl. 17. Du tilmelder dig ved at sende navn, adresse, telefonnummer og til Jesper Fich, Marielystvej 16, 2000 Frederiksberg Du skal også medsende en kopi af din dåbsattest. 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 KÆK- mødet 12. marts 2013 Ved mødet i KÆK tirsdag d. 12. marts holdt Dorte Schubert foredrag om Europas patron, Benedikt af Nursia, som levede Vor viden om hans liv baserer sig hovedsageligt på den levnedsskildring, som pave Gregor den Store ca skrev om ham i værket: Dialoger om italienske helgeners liv og mirakler. Dorte Schubert fortalte om Benedikts meget omskiftelige liv og hans udvikling fra eneboertilværelse via mange skift fra kloster til kloster frem til den endelig station i år 529, klostret som han byggede på Montecassino. Her skrev han sin berømte Regel, grundlaget for Benediktinerordenen, en Regel, som for store deles vedkommende stadig er i brug. De nogle og halvfjerds kapitler i Regelen bygger på meget personlige erfaringer ud fra den grundopfattelse, at hele den menneskelige tilværelse udfolder sig for Guds Åsyn. Livet i klostret skal ganske vist være kontemplativt, men det skal suppleres med praktisk arbejde. Arbejde og bønsliv skal ikke være modsætninger, men udgøre en helhed i ordenens liv, et fælles liv, som skal være præget af fordragelighed og indbyrdes fred. Det benediktinske ordensliv skal være reguleret - ned i detaljer - ved hjælp af aldeles faste rutiner og ritualer, som sikrer ro og orden i den enkeltes tilhørsforhold til klosterfællesskabet. Dorte Schubert belyste til afslutning Benedikts Regel ud fra egne flerårige erfaringer fra Bendiktinerklostret Nutschau i Holsten, et kloster, som i sin nuvæ- rende form har været i virksomhed siden 1950 erne. Det er et meget opsøgt sted, ventelisterne er lange for alle de (be)søgende, som i vore dage måtte ønske på et vist tidspunkt at kunne trække sig tilbage til fra en mere eller mindre hektisk hverdag og for en stund at opleve den ro og harmoni, som er grundlæggende i tankegangen bag Benedikts stadige livskraftige nu halvandet tusinde år gamle Regel. Omtalt af HKT Program for KÆK 2013 Juni Juli August September Vores sognepræst gæster KÆK. Intet møde. Sommerudflugt til Stevns. Kina er andet end den kinesiske mur! Foredrag ved Inger Halboe Andersen. 25

26 KÆK- mødet 9. april 2013 Min vej til Kirken - og til Klostret Under denne overskrift fortalte Sr. M. Lioba ved KÆK s møde d. 9.april om sin lange vej ind i den Katolske Kirke. Hendes familiemæssige baggrund var ikke kirkelig, og - skønt barnedøbt i Folkekirken - blev hun først konfirmeret som 27-årig. På det tidspunkt var imidlertid en søgen efter den virkelige mening med tilværelsen blevet til et afgørende spørgsmål. Den endelige afklaring skete efter den første personlige kontakt til den Katolske Kirke så sent som i Sr. Lioba kom fri af sin krise. Hendes foredrag inspirerede til livlig samtale med hende og deltagerne imellem om vejen ind i Kirken, om stadierne forinden ( vi er jo i et Kierkegaard år! ) Om konvertittens og den barnefødte katoliks indbyrdes meget forskellige forudsætninger. Fra valget, som vi umiddelbart selv ser det, til nåden, som vi efterfølgende erkender og forstår det! Omtalt af HKT Den lange og personlige proces frem mod det afgørende møde med Kirken blev sat i perspektiv ved Sr. Liobas rids af sin tilværelse for konverteringen. Hverken Danmarks Design Skole, arbejdet ved Royal Copenhagen, studie ved Roskilde Universitet( RUC) eller frekventering af Folkekirken kunne give noget endeligt svar på hendes søgen. Men det kom omsider, næret ved bøn og hjulpet på vej ikke mindst af Salmernes Bog og af inspiration fra Benedikt af Nursia. Når Sr. Liobas beretning virkede så stærkt, som den gjorde, på os tilhørere og vi var mange, nogle og tredive skyldtes det nok, at mange af os undervejs i foredraget så at sige genkaldte os vores egen vej ind i troen og ind i den Katolske Kirke. Det gælder måske især konvertitterne. Som en sådan kom jeg, ved Sr. Liobas omtale af sin flerårige, mere overfladiske og i længden ikke forløsende kontakt til Folkekirken, til at tænke på, at i den situation kunne udfaldet let være blevet, at hun - eller man havde droppet det hele og for sit eget vedkommende simpelthen havde forvist troen til det filosofiske overdrev. Jeg husker fra min egen allerførste messe som aspirerende katolik i Sankt.Mariæ i september 1999, at vores sognepræst Jesper Fich i sin prædiken netop stillede ind på dette, hvor han sagde: Der findes personlig kristendom, men der findes ingen privat kristendom Netop! Uden et aktivt tilhørsforhold til Kirken, uden et reelt fællesskab i og med Kirkens menighed dør troen. Den kan ikke leve overleve end sige vokse i isolation. 26

27 Sognekalender Søndag den 26. maj Trinitatis kl. 11 Højmesse Søndag den 2. juni Kristi legems og blods fest kl. 11 Højmesse og procession Søndag den 9. juni 10. almindelige søndag kl. 11 Højmesse Søndag den 16. juni 11. almindelige søndag kl. 11 Højmesse Søndag den 23. juni 12. almindelige søndag kl. 11 Højmesse Søndag den 30. juni Peter og Pauls fest kl. 11 Højmesse Søndag den 7. juli 14. almindelige søndag kl. 11 Højmesse Søndag den 14. juli 15. almindelige søndag kl. 11 Højmesse Søndag den 21. juli 16. almindelige søndag kl. 11 Højmesse Søndag den 28. juli 17. almindelige søndag kl. 11 Højmesse Søndag den 4. august 18. almindelige søndag kl. 11 Højmesse Søndag den 11. august 19. almindelige søndag kl. 11 Højmesse Søndag den 18. august Jomfru Marias optagelse i himlen kl. 11 Højmesse Søndag den 25. august 21. almindelige søndag kl. 11 Højmesse Søndag den 1. September 22. almindelige søndag kl. 11 Højmesse med børneprædiken Søndag den 8. September 23. almindelige søndag kl. 11 Højmesse Søndag den 15. September 24. almindelige søndag kl. 11 Højmesse Søndag den 22. September 25. almindelige søndag kl. 11 Højmesse Søndag den 29. September 26. almindelige søndag kl. 11 Højmesse Om højmesserne med børneprædiken. I vores kirke kommer der rigtigt mange børn. Derfor er der (på nær sommerperioden) hver første søndag i måneden en prædiken som er specielt målrettet børn. Det ville være en rigtig god idé, hvis forældre med små børn benyttede sig af det tilbud, ved både at komme i kirke med deres børn den søndag, og ved at sætte sig foran i kirken, så børnene har en mulighed for at følge med. Der ligger puder klar til at sidde på gulvet, og vi vender de forreste bænke, så der er plads til nogle forældre med små børn. 27

28 Herre Jesus Kristus. I verden er der strid, i os er der uro, men du har den fred, der kan stille alle storme og give os den tryghed. Tilgiv os, at vi er så bekymrede, og giv os fred i vore hjerter, så vi med frimodighed går livet og vore medmennesker i møde. Lad dåbens løfte være det ord, hvorfra vi går ud i livet, og hvortil vi vender tilbage, når mørket har ramt os med sin skygge. Herre, fra dig og til dig skal al vor glæde være. Amen. 28

LUMEN nr. 86 Marts 2013

LUMEN nr. 86 Marts 2013 LUMEN LUMEN nr. 86 Marts 2013 1 Sankt Mariæ Kirke Jens Jessensvej 5 2000 Frederiksberg Bank: Danske Bank 3001-3184 - 021196 www.mariae.dk Sædvanlige messetider Søndag kl. 11 (Højmesse) Tirsdag, torsdag

Læs mere

LUMEN nr. 90 Maj 2013

LUMEN nr. 90 Maj 2013 LUMEN LUMEN nr. 90 Maj 2013 1 Sankt Mariæ Kirke, Vor frue af rosenkransen Jens Jessensvej 5 2000 Frederiksberg www.mariae.dk Sædvanlige messetider Søndag kl. 11 (Højmesse) Tirsdag, torsdag og lørdag kl.

Læs mere

Sankt Knuds Kirke. Sogneblad for den katolske menighed i Fredericia og Assens April - august 2014

Sankt Knuds Kirke. Sogneblad for den katolske menighed i Fredericia og Assens April - august 2014 Sankt Knuds Kirke Sogneblad for den katolske menighed i Fredericia og Assens April - august 2014 Menighedsrådvalg søndag d. 6. april Ved det afholdt menighedsrådsvalg, blev følgende valgt: Beth Veronica

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2014 nr. 1 / Marts Maj 2014 Kære Menighed Jeg håber, at I er kommet godt ind i 2014. Selvom der ikke har

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2011 nr. 2 / juni - august 2011 (rev.) Afskedsfest med franciskanerne Lørdag den 28. maj Afskedsmesse kl.

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej 11, Roskilde 2013 - nr. 2 juni-august 2013 Kære venner! Nu er sommeren på vej og det bliver dejligt igen at opleve den Danske sommer.

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej 11, Roskilde 2014 - nr. 2 Juni-august 2014 Kære venner! Jesus Kristus opstod fra døden og lever midt iblandt os. Det er vor tro,

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej 11, Roskilde 2013 - nr. 3 September-november 2013 Kære venner! Først og fremmest vil jeg gerne takke alle der arbejdede rigtig hårdt

Læs mere

Vennebrev November 2011

Vennebrev November 2011 Vennebrev November 2011 Ørkenen skal blomstre Esaja 35,1 Indhold: Prædiken på 4. s. e. Trinitatis af Peter Østerby-Jørgensen Siden sidst Om Hellig Kors Kirke 2 Stort og småt Indlæg fra ophold på Hellig

Læs mere

Nr. 9-10 September-oktober 2002 Årgang 52

Nr. 9-10 September-oktober 2002 Årgang 52 Der var en slægt i fordums tid, så fromme patriarker. De tilbad Gud med megen flid. I biblen vi dog læser, at de var ret almindelig - de kæmped, skændtes, fór med svig. Gud alle har velsignet. En ensom

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2012 nr. 3 / september november 2012 Gud elsker os gennem andre mennesker. Vi elsker Gud gennem andre mennesker

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2012 nr. 2 / juni august 2012 Et ord fra sognepræsten... MENIGHEDSMØDE SØNDAG 3. Juni og SØNDAG 26. august

Læs mere

ullerød sogns kirkeblad

ullerød sogns kirkeblad Foråret er på vej Hvordan bruger I Ullerød kirke? Cafehøjskolen påskegudstjenester og arrangementer pinse Fællesspisning Forårssangaften Sogneindsamling Hør lige her... Ullerød gospelkor At se verden fra

Læs mere

Nr. 1 - februar 2003. DKKF-Nyt. Edith Stein, et profetisk vidne Johannes Paul: Brev til de ældre Aflastningstjeneste Maria Magdalene weekend på Øm

Nr. 1 - februar 2003. DKKF-Nyt. Edith Stein, et profetisk vidne Johannes Paul: Brev til de ældre Aflastningstjeneste Maria Magdalene weekend på Øm Nr. 1 - februar 2003 DKKF-Nyt DANMARKS KATOLSKE KVINDEFORBUND Edith Stein, et profetisk vidne Johannes Paul: Brev til de ældre Aflastningstjeneste Maria Magdalene weekend på Øm Indhold Fra bestyrelsen

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad 2012 nr. 4 / Dec 2012 Feb 2013 SOGNETS FREMTID! Se side 3 I dette nummer: Fra præsten... s. 1 Om sognets fremtid... s. 3 Meddelelser... s. 4 Vedligeholdsudvalget... s. 6 Skt. Laurentii

Læs mere

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Sommeren 2013 1 Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke sommer 2013 Sankt Ansgars Kirkes, Sakramentskirkens og Jesu Hjerte Kirkes sogneblad udgives

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde Kære Menighed, 201 5 nr. 1 / marts - maj Vi har lige begyndt fastetiden. Fastetiden har i kirkens historie

Læs mere

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2011. www.sktlukaskirke.dk

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2011. www.sktlukaskirke.dk Sankt Lukas Kirke Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2011 PÅSKE PINSE www.sktlukaskirke.dk www.sktlukaskirke.dk >> Indholdsfortegnelse Præsten skriver..........................

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

akramentskirken & ankt Ansgars Kirke

akramentskirken & ankt Ansgars Kirke S akramentskirken & ankt Ansgars Kirke Sommer 2011 02_1559_Menighedsblad_2011_august.indd 1 20-07-2011 14:29:21 Sankt Ansgars Kirke og Sakramentskirken sommer 2011 Sankt Ansgars Kirkes og Sakramentskirkens

Læs mere

Et ganske særligt træf i Skobby Kirke. Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April

Et ganske særligt træf i Skobby Kirke. Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April Nr. 1 2014 Et ganske særligt træf i Skobby Kirke Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Kirken siden sidst 4 Kirkekalender 5 Korene ved kirkerne 9 Kampen mod

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT LAURENTII SOGNEBLAD Skt Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2011 nr 4 (rev) / december 2011 - februar 2012 JULENS GUDSTJENESTER Børnenes julemesse den 24 dec Kl 15:00

Læs mere

Sanctus. liberal katolsk kirke i Danmark. et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke. Nr. 23 juni 2013

Sanctus. liberal katolsk kirke i Danmark. et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke. Nr. 23 juni 2013 Sanctus et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke Nr. 23 juni 2013 liberal katolsk kirke i Danmark Maria Magdalene Kirke, Nordsjælland Ansvarshavende præst og menighedsrådsformand: Birgit Adelsteen

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2011 nr. 3 / september - november 2011 Økumenisk gudstjeneste Roskilde domkirke Søndag d. 4. september kl.

Læs mere

NUMMER 2 / JUNI-AUGUST 2015 THOMAS KINGOS KIRKE SOMMERUDFLUGT MOTIVATION OG GEJST JUNIORKONFIRMANDER. Om at finde ro i fællesskabet

NUMMER 2 / JUNI-AUGUST 2015 THOMAS KINGOS KIRKE SOMMERUDFLUGT MOTIVATION OG GEJST JUNIORKONFIRMANDER. Om at finde ro i fællesskabet NUMMER 2 / JUNI-AUGUST 2015 THOMAS KINGOS KIRKE SOMMERUDFLUGT MOTIVATION OG GEJST JUNIORKONFIRMANDER Om at finde ro i fællesskabet 2 / THOMAS KINGOS KIRKEBLAD / JUNI-AUGUST 2015 Born to be wild - tanker

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Kirkens adresse Skt. Laurentii katolske kirke Frederiksborgvej 11, 4000 Roskilde Tlf. 46 35 09 65, Fax 46 36 50 91 E-mail: sognet@laurentiikirke.dk Webside: www.laurentiikirke.dk Sms-tjenesten:. 29 86

Læs mere

Sogneblad for Rønne. Skt.Nicolai-Nyt. Nr. 1 2013. marts april maj

Sogneblad for Rønne. Skt.Nicolai-Nyt. Nr. 1 2013. marts april maj Sneblad for Rønne Skt.Nicolai-Nyt Nr. 1 2013 marts april maj Kirkens naboer: Hotel katolsk pigeskole I skrivende stund ligger sneen overalt lyser op, så det gør kulden både udholdelig Af nærmest Gotfred

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD Marts 2014 NR. 2 2 ANNONCER Her kunne din annonce have stået Efter devisen først til mølle princippet tilbydes en kvart side til en årlig pris på kr. 4.000 excl. moms.

Læs mere

Kirkebladet. Tema: NY TESTAMENTE. Det ender godt - side 3 Min beretning fra Ny Testamente - side 5 Præsentation af præsten - side 9.

Kirkebladet. Tema: NY TESTAMENTE. Det ender godt - side 3 Min beretning fra Ny Testamente - side 5 Præsentation af præsten - side 9. Tema: NY TESTAMENTE Det ender godt - side 3 Min beretning fra Ny Testamente - side 5 Præsentation af præsten - side 9 Kirkebladet Christians sogn www.christianskirken.dk 2 12 marts april maj TIL TJENESTE

Læs mere

Forvandling og forandring

Forvandling og forandring DECEMBER 2007 JANUAR FEBRUAR 2008 NUMMER 1 33 ÅRGANG Gospelkoret Faith side 5 Ord fra præsten SOGNEPRÆST ANNETTE BERG VIG KIRKE Forvandling og forandring Det, at tage et nyt skridt og at sige et nyt ord

Læs mere