Team Danmark Att. Direktør Lone Hansen. Pr. . Aarhus, 15. april Ansøgning om økonomisk støtte til og partnerskab med Play the Game 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Team Danmark Att. Direktør Lone Hansen. Pr. email. Aarhus, 15. april 2015. Ansøgning om økonomisk støtte til og partnerskab med Play the Game 2015"

Transkript

1 Team Danmark Att. Direktør Lone Hansen Pr. Aarhus, 15. april 2015 Ansøgning om økonomisk støtte til og partnerskab med Play the Game 2015 I dagene oktober 2015 samler Play the Game for niende gang journalister, akademikere, idrætsledere, politikere og andre dagsordensættende interessenter til åben debat om nogle af de væsentligste udfordringer i international idræt. Konferencen finder atter sted på dansk grund, nærmere bestemt Marselis Hotel i Aarhus. Dermed bliver der endnu engang mulighed for at involvere danske idrætsledere, rejse debat om internationale emner af særlig interesse for dansk idræt og sætte et dansk præg på den internationale idrætsdagsorden. For at kunne gøre dette med samme styrke som tidligere tillader Play the Game og Idrættens Analyseinstitut (Idan) sig endnu engang at søge Team Danmark om et tilskud på kroner til afholdelse af Play the Game Play the Game 2013: de overordnede resultater Da Play the Games grundlæggende målsætning, arbejdsområder og strukturelle vilkår vil være velkendt for de fleste i Team Danmark, vil vi her kort opsummere en række udviklingstræk siden sidste Play the Game-konference i efteråret Denne konference var den første, som fra start til slut var organiseret i regi af det fusionerede Play the Game/Idan, og hvor muligheden for synergi mellem de to institutioners forskellige typer netværk og arbejdsmåde for alvor kunne realiseres. Dette skete blandt andet ved at opgradere den forskningsmæssige del af konferencen, dels ved at lancere en række af Idans egne forskningsprojekter og

2 dels gennem partnerskaber med blandt andre Team Danmark og de øvrige danske idrætsorganisationer, Lokale og Anlægsfonden, Nordisk Idrætsjuridisk Konference, forskernetværket MEASURE, International Council for Sport Science and Physical Education med flere. Deltagerne kvitterede for denne faglige oprustning ved i en anonym evaluering at give Play the Game 2013 en meget høj score. Ligeledes tiltrak konferencen det hidtil højeste antal registrerede deltagere knap 350 plus omkring 50 løsere gæster. Deltagernes holdning og den samlede interne evaluering kan læses på Alt i alt styrkede Play the Game-konferencen sin position som et åbent parlament for betydningsfulde interessenter i sporten. Blandt de knap 150 talere var repræsentanter for hel-og halvoffentlige institutioner som eksempelvis Interpol, WADA, EU (Parlament og Kommission), Europarådet og OECD samt fra private organisationer såsom FIFA, IOC, World Lottery Association, FIFPro og den brasilianske organisationskomité for fodbold-vm Denne position stiler Play the Game mod at fastholde og udbygge, og en række aktiviteter i 2014 og 2015 har været til hjælp. Øvrige Play the Game-aktiviteter UNESCO har siden sommeren 2014 tildelt Play the Game en uformel, men centralt placeret rolle i redigeringen af det kommende International Charter for Physical Education, Physical Activity and Sport (forventes vedtaget i november 2015), hvorved en række værdipolitiske markeringer med afsæt i dansk idræts- og foreningskultur er blevet tilføjet dette internationalt retningsgivende dokument. EU har siden 2012 optaget Play the Game som observatør i kommissionens Expert Group on Good Governance in Sport, et medlemskab, der blev fornyet ved den seneste rekonstruktion af ekspertgrupperne i Europarådets idrætspolitiske samarbejde, EPAS, optog primo 2013 Play the Game som medlem af sin Consultative Committee, og i september 2014 blev Play the Game s internationale chef indbudt til at holde oplæg om korruptionsbekæmpelse i sport for Europarådets sportsministerkonference i Magglingen i Schweiz. På hjemmefronten har Play the Game og Idans notat Den globale idræts krise er Danmarks store chance vakt betydelig opmærksomhed, blandt andet i Folketinget, hvor en forespørgselsdebat i marts 2015 bekræftede, at der er fuld 2

3 opbakning til hovedlinjerne i Play the Games arbejde fra et meget bredt politisk flertal. Bag hovedtemaerne på Play the Game 2015 Med andre ord står Play the Game på det faglige og politiske plan godt rustet til at gennemføre endnu en konference, hvor aktuelle udfordringer i verdensidrætten gennemlyses. I samråd med konferencens programkomité er sekretariatet for nylig gået i gang med at udsende invitationer til førende internationale oplægsholdere, der kan bidrage med viden og holdninger til debat under følgende overskrifter: The revolt against global events: A perfect storm for sport? Governments vs. fixers: Will the rule of law beat the law of the jungle? Good governance in sport: Setting standards, raising bars A new World Code against doping: Anybody willing to comply? The deadly disease of inactivity: Is the world ready for a cure? Transfers and trafficking: The human cost of broken dreams College sport in the USA: Unprotected amateurs in a billion-dollar business Temaerne er bredt forklaret i konferencens Call for papers. Det er for tidligt at udstede garantier for, hvordan hensigterne med hvert enkelt tema forløses, men vi vil gerne uddybe hjemmesidens beskrivelser ved at pege på nogle konkrete initiativer, som vi forsøger at realisere, men som endnu ikke kan offentliggøres: Fokus på Agenda 2020 Med sit reformprogram Agenda 2020 har den nye IOC-formand Thomas Bach revitaliseret IOC s rolle i den idrætspolitiske debat. Vi vil forsøge at inddrage Agenda 2020 i en række af konferencens debatter ikke mindst dem, der omhandler fremtidens mega-events. Styrkelse af good governance-debat Play the Games kerne-tema igennem et årti vil blive styrket på flere måder. Både UNESCO og Europarådet overvejer for tiden, på hvilken måde de kan bidrage til at styrke governance-debatterne gennem aktive partnerskaber. Play the Game vil selv fremlægge en omfattende forskningsbaseret analyse af de internationale specialforbunds governance-standarder målt med redskabet Sports Governance Observer. Samtidig er vi for tiden ved at udvide både netværket omkring og anvendelsesområdet for dette måleværktøj, så det også kan bruges på nationalt niveau. Det er hensigten at tilbyde særlige work- 3

4 shops/træningssessioner i good governance som led i dette års Play the Game. UNESCO-charteret og kampen for øget idrætsdeltagelse Det kommende UNESCO-charter afspejler klart det øgede idrætspolitiske engagement blandt verdens regeringer, ikke mindst med det formål at tilvejebringe øget idrætsdeltagelse og fysisk aktivitet i den brede befolkning. Den colombianske by Medellín er et eksempel på et sted, hvor investeringer i idræt forsøges brugt aktivt til at forandre en bys image udadtil og indadtil, og vi forventer at Medellín og den nationale sportsorganisation vil være stærkt repræsenteret. I denne sammenhæng vil det også være naturligt at fremlægge Team Danmark og DGI s strategi som eksempel på en ambitiøs, centralt styret politik på området. Mødested for observatorier I nær sammenhæng med det nævnte ønske om en mere fysisk aktiv befolkning indser et voksende antal lande, at der er behov for data om idrætsdeltagelse, -faciliteter og frivillighed for at nå dette mål og placere de offentlige investeringer rigtigt og rationelt. Efter ti år står Idan med en række erfaringer som efterspørges i andre lande senest Skotland og Colombia og Idan er en aktiv deltager i det europæiske netværk MEASURE, som omfatter ligesindede forskere i den brede idrætsaktivitet. Det er tanken at samle en række førende aktører på dette område (idrætsdeltagelse, frivillighed, faciliteter) til særlige sessioner og workshops på Play the Game 2015 for at udveksle erfaringer og tilføre viden til flere igangværende Idan-projekter, for eksempel facilitetsdatabasen. Matchfixing som prioriteret tema Selv om det ikke længere er nødvendigt at argumentere for bekæmpelse af matchfixing som en påtrængende international opgave, ønsker Play the Game at fastholde emnet som en af konferencens højeste prioriteter. Europarådet vil muligvis afholde en temadag om emnet for sine primære interessenter i umiddelbar tilknytning til konferencen, hvilket vil tiltrække nye grupper af regeringsrepræsentanter og idrætsorganisationer. Programmet rummer i høj grad mulighed for at behandle temaer af særlig relevans for Team Danmark, såsom det internationale våbenkapløb om medaljer, events og prestige gennem eliteidrætten. 4

5 Perspektiver i et partnerskab mellem Team Danmark og Play the Game Et partnerskab udformes i dialog, og vi hører gerne Team Danmarks bud på, hvordan partnerskabet bedst udmøntes i tilfælde af, at Team Danmark kan imødekomme vores ansøgning om økonomisk støtte. Vi håber, at Team Danmark tog fra 2013-konferencen med positive erfaringer og et godt udbytte af partnerskabet, og at vi sammen kan bygge videre på disse resultater. Vi hører især gerne Team Danmarks idéer til, hvilke indfaldsvinkler vi kan lægge på overordnede emner af direkte betydning for eliteidrætsudøveres arbejdsvilkår, for eksempel doping, event- og turneringstilrettelæggelse, matchfixing og korruption i de store forbund. Her er nogle forslag til samarbejdets indhold, som naturligvis står til forhandling: 1) Team Danmark tilbydes synlighed med logo på konferencens website samt på sponsorvæg og øvrigt officielt konferencemateriale. Team Danmark tilbydes en stand og/eller mulighed for en posterudstilling i konferenceområdet med mulighed for at distribuere relevant materiale efter nærmere aftale. 2) Team Danmark tilbydes at stå som partner med logo i det officielle Play the Game-konferencemagasin, der udkommer primo 2016 og efterfølgende distribueres bredt til danske og internationale organisationer i trykt oplag samt via internettet. Budgettet for konferencemagasinet er ca kr. til journalistik, layout, foto, tryk og distribution (ekskl. egne redaktionelle bidrag fra Idan/Play the Game). Team Danmark tilbydes mulighed for at indrykke en annonce i magasinet. 3) Team Danmark kan sammensætte sin egen parallelsession med frit emnevalg, gerne i relation til konferencens hovedtemaer. 4) Team Danmark kan disponere over to fripladser til konferencen til eget personale/bestyrelse (ekskl. indkvartering). 5) Team Danmark får efter nærmere aftale mulighed for at tilbyde egne medarbejdere/bestyrelsesmedlemmer konferencedeltagelse for en rabatpris på kr. for den fulde konferencepakke og/eller kr. pr. dag helt frem til konferencen (ekskl. overnatning - de tilsvarende normalpriser efter 15. august er 5.625/1.800 kr.). 6) Endelig gør vi opmærksom på, at vi gerne modtager abstracts og øvrige forslag til programmet fra ledere og ansatte i Team Danmark. 5

6 Økonomi og øvrige partnerskaber Trods den øgede interesse for Play the Game både hjemme og ude er initiativets økonomi stort set uforandret, og det kræver lige så et intensivt et arbejde med fundraising som før at kunne afholde Play the Game 2015 på et højt fagligt og politisk niveau. Konferencens omsætning er budgetteret til cirka kroner, hvoraf de er forventede deltagergebyrer. For at få økonomien i balance skal der rejses eksterne midler i form af sponsorater og samarbejdsaftaler for kroner. Idan forventer selv at skulle bidrage med kroner på sit ordinære 2015-budget for at dække konferencens forventede underskud. Et tilskud på kroner fra Team Danmark vil derfor ikke blot være en kærkommen opmuntring og en bekræftelse på, at Team Danmark gerne associerer sig med Play the Game s målsætninger om mere demokrati, transparens og ytringsfrihed i international idræt. Beløbet vil også bidrage til en vellykket konferencegennemførelse med en bred repræsentation af interessenter. Dertil kommer, at vi anser kampen for en bedre integritet i idrætten som en forudsætning for, at danske eliteidrætsudøvere kan opnå de bedst mulige og mest fair arbejdsvilkår i internationale konkurrencer. Sideløbende med denne ansøgning vil Play the Game ansøge de øvrige organisationer og institutioner i dansk idræt om økonomisk tilskud. På nuværende tidspunkt har vi ikke endeligt indgået andre partnerskaber, bortset fra at Danmarks Medie- og Journalisthøjskole igen i år vil stille med et hold studerende til en uafhængig, selvstændig dækning af begivenhederne på konferencen. Men vi har som nævnt lovende, foreløbige kontakter med Europarådet og UNESCO. Ligeledes har såvel Aarhus Kommune som Aarhus 2017 og andre lokale aktører givet tilsagn om et samarbejde, der skal udmøntes i egentlige aftaler. Team Danmarks opbakning gennem mere end ti år har både givet et vigtigt økonomisk rygstød og sendt et positivt politisk signal, som har været af stor værdi for Play the Game og forhåbentlig også for Team Danmark. Derfor sætter vi vores lid til, at Team Danmark endnu engang vil yde et væsentligt økonomisk bidrag til Play the Game-konferencen og igen være en aktiv samarbejdspartner, hvad konferencens profil og indhold angår. 6

7 Undertegnede står til rådighed med yderligere oplysninger og deltager naturligvis også gerne i et afklarende møde om Play the Game 2015 og andre mulige samarbejdsflader. Venlig hilsen Jens Sejer Andersen International chef Henrik H. Brandt Direktør 7

UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR SCENARIER BILAG

UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR SCENARIER BILAG MAJ 2014 UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR SCENARIER BILAG WWW.KUM.DK 2 UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR, ANALYSEDEL. Udredning af idrættens økonomi og struktur Scenarier Bilag Udarbejdet

Læs mere

Inviting The World Of Sports. Masterplan for Sportsåret 2009

Inviting The World Of Sports. Masterplan for Sportsåret 2009 Inviting The World Of Sports Masterplan for Sportsåret 2009 Udarbejdet af: Wonderful Copenhagen for Kulturministeriet, januar 2008 Indhold INDLEDNING 3 Resumé... 4 Baggrund... 4 Mere end sport... 5 Vision...

Læs mere

Af Jens Sejer Andersen, Play the Game

Af Jens Sejer Andersen, Play the Game Overblik Nyt fra Idan Nr. 54 April 2013 l e d e r Af Henrik H. Brandt, direktør for Idrættens Analyseinstitut Foto: Wilson Dias/Agencia Brasil Folkets og forførernes fest Selvfølgelig kommer næste års

Læs mere

Generalforsamling 2014. Bilagssamling til CISUs

Generalforsamling 2014. Bilagssamling til CISUs Generalforsamling 2014 Bilagssamling til CISUs Generalforsamling 2014 Til dagsordenens punkt 2 Bestyrelsens beretning 2013-2014 Generalforsamlingen skal godkende den samlede beretning, som består af to

Læs mere

Af Bjarne Ibsen, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, SDU

Af Bjarne Ibsen, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, SDU Overblik Nyt fra Idan Nr. 51 November 2012 l e d e r Af Henrik H. Brandt, direktør for Idrættens Analyseinstitut Udsat for tilfældigheder Projekt Succesoplevelser gennem idræt for konkurrenceudsatte grupper

Læs mere

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv.,1610 København V Tlf: 33 15 14 66 dfs@dfs.dk - www.dfs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Bestyrelsens

Læs mere

Særnummer om international idrætspolitik. Af Trygve Buch Laub, Idrættens Analyseinstitut

Særnummer om international idrætspolitik. Af Trygve Buch Laub, Idrættens Analyseinstitut Overblik Nyt fra Idan Særnummer om international idrætspolitik Nr. 43 Oktober 2011 l e d e r Af Henrik H. Brandt, direktør for Idrættens Analyseinstitut Foto: Tine Harden/Play the Game Sport mellem cirkus

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Skriftlig beretning for Sjældne Diagnoser 2011

Skriftlig beretning for Sjældne Diagnoser 2011 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 Skriftlig beretning for Sjældne Diagnoser 0 Sjældne Diagnosers formand aflægger mundtlig beretning på repræsentantskabsmødet d. 1. marts 01. Baggrunden herfor er dels den trykte årsberetning

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

En kortlægning af højskolernes internationale og europæiske arbejde

En kortlægning af højskolernes internationale og europæiske arbejde En kortlægning af højskolernes internationale og europæiske arbejde Folkehøjskolernes Forening i Danmark, august 2006. 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Hvordan arbejder skolerne med internationale spørgsmål...3

Læs mere

Bycirklens Kina-samarbejde. Evaluering 2010-2012 Samarbejdsaftale Bycirklen - Wuxi 2013. Januar 2013

Bycirklens Kina-samarbejde. Evaluering 2010-2012 Samarbejdsaftale Bycirklen - Wuxi 2013. Januar 2013 Bycirklens Kina-samarbejde Evaluering 2010-2012 Samarbejdsaftale Bycirklen - Wuxi 2013 Januar 2013 Velkommen til Bycirklens delegation, Wuxi Culture and Arts School, 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...

Læs mere

Af Henrik H. Brandt, Idrættens Analyseinstitut

Af Henrik H. Brandt, Idrættens Analyseinstitut Overblik Nyt fra Idan Nr. 38 Marts 2011 l e d e r Af Henrik H. Brandt, direktør for Idrættens Analyseinstitut Foto: Colourbox Det med pengene Lad det være sagt med det samme. Jeg er gammel nok til at huske

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Af Henriette Bjerrum, Idrættens Analyseinstitut

Af Henriette Bjerrum, Idrættens Analyseinstitut Overblik Nyt fra Idan Nr. 44 December 2011 l e d e r Af Henrik H. Brandt, direktør for Idrættens Analyseinstitut Foto: Colourbox Nyttig viden om kurser som redskab I dette nyhedsbrev kigger vi grundigt

Læs mere

Af Søren Bang, Idrættens Analyseinstitut

Af Søren Bang, Idrættens Analyseinstitut Overblik Nyt fra Idan Nr. 60 Marts 2014 l e d e r Af Henrik H. Brandt, direktør for Idrættens Analyseinstitut Foto: Guillaume Baviere/Flickr Kold krig i idrætten IOC-præsident Thomas Bach var overmåde

Læs mere

HG s fremtid til debat HL holdt velbesøgt konference. Ministre arbejder videre bag lukkede døre.

HG s fremtid til debat HL holdt velbesøgt konference. Ministre arbejder videre bag lukkede døre. Formandens skriftlige beretning 2011-2012 HG s fremtid til debat HL holdt velbesøgt konference. Ministre arbejder videre bag lukkede døre. Usikker finansiering af diplomuddannelsen PD en har stadig ingen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Faaborg Outdoor Event 2016-2018

Faaborg Outdoor Event 2016-2018 Bilag 1 d. 24. august 2015 Rico Boye Jensen Formand for Faaborg Outdoor Event Faaborg Outdoor Event 2016-2018 Bevillingen fra FMK til Faaborg Outdoor Event udløber med udgangen af 2015. Dette notat præsenterer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HVIDBOG OM EN EUROPÆISK KOMMUNIKATIONSPOLITIK. (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HVIDBOG OM EN EUROPÆISK KOMMUNIKATIONSPOLITIK. (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 01.02.2006 KOM(2006) 35 endelig HVIDBOG OM EN EUROPÆISK KOMMUNIKATIONSPOLITIK (forelagt af Kommissionen) DA DA INDLEDNING: "TÆTTERE PÅ FOLKET"

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

indhold: 1. Beretning 2. Økonomisk beretning 3. Sociale medier og hjemmeside 4. Medlemsorganisationer 5. EP-kandidater 6. European Students Union

indhold: 1. Beretning 2. Økonomisk beretning 3. Sociale medier og hjemmeside 4. Medlemsorganisationer 5. EP-kandidater 6. European Students Union indhold: 1. Beretning 2. Økonomisk beretning 3. Sociale medier og hjemmeside 4. Medlemsorganisationer 5. EP-kandidater 6. European Students Union 1 Vote for Education Indledende kommentar Jeg blev projektansat

Læs mere

Fælles markedsføring via regionale konferencer

Fælles markedsføring via regionale konferencer Fælles markedsføring via regionale konferencer En ny form for samarbejde mellem EUU, LUU og skoler Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og sundhedsområdet (EPOS)

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Kulturministeriet Store idrætsbegivenheder

Kulturministeriet Store idrætsbegivenheder Kulturministeriet Store idrætsbegivenheder Evaluering af handlingsplan for at trække store idrætsbegivenheder til Danmark Maj 2011 Rapport Rapportens anvendelse Denne rapport er udarbejdet af Deloitte

Læs mere

Tema: Bestyrelsesuddannelser

Tema: Bestyrelsesuddannelser 09 TIDSSKRIFT FOR OFFENTLIGE BESTYRELSER UDGAVE. 09. JANUAR. 2012 Tema: Bestyrelsesuddannelser Der er et stadig stigende udbud af bestyrelsesuddannelser, men er de nødvendige, dækker de behovet og hvordan

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Status på rapporten om folkebibliotekerne BIBLIOTEK OG MEDIER. UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk

Status på rapporten om folkebibliotekerne BIBLIOTEK OG MEDIER. UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk BIBLIOTEK OG MEDIER N R. 2 J U N I 2 0 1 0 Status på rapporten om folkebibliotekerne UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk CHARLOTTE SAHL-MADSEN Om bibliotekernes betydning i det digitale

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

Land(e): Ghana Landets BNI per indbygger: $2,500 (2010 est.)

Land(e): Ghana Landets BNI per indbygger: $2,500 (2010 est.) J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) 1. Forside MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (under 1 mio. kr.) Projekttitel: Sport as a tool for Development fase 2 Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske

Læs mere