Guide til mentorforløb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide til mentorforløb"

Transkript

1 Guide til mentorforløb

2 Guide til mentorforløb Oktober 2008 ISBN: Oplag: stk. Redaktion: Susie Skov Nørregård Layout: Helle Thorbøl Møller Tryk: one2one Yderligere information kan fås hos: Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet Sankt Peders Stræde 28C, 4. sal 1453 København K Telefon:

3 Introduktion Dette er en guide til mentorer, der skal eller er i gang med et mentorforløb. Guiden er et arbejdsredskab, som du som mentor kan bruge under hele mentorforløbet. Forrest i guiden finder du en tjekliste med 10 gode råd til mentorer. Læs rådene igennem og øv dig i at følge dem, når det er relevant. Samtaler mellem mentor og mentee er en vigtig del af alle mentorforløb. Derfor er der i guiden særligt fokus på samtalen. Du ved sikkert allerede en masse om, hvordan man opnår en god samtale. Guiden kan måske give dig yderligere inspiration til, hvordan du kan gennemføre et målrettet samtaleforløb med din mentee. Guiden kan hjælpe til at sikre, at både mentor og mentee får mere ud af samtalerne. Læs guiden grundigt igennem inden samtalen med din mentee og tag eventuelt guiden med til samtalen og brug den undervejs. God fornøjelse! Foreningen Nydansker Oktober

4 Indholdsfortegnelse Tjekliste til mentor... s. 5 Den gode mentorsamtale... s. 7 Sæt rammen for samtalen... s. 9 Den første samtale... s. 10 Gensidig forventningsafstemning... s. 11 Find emner som mentee vil tale om... s. 12 Opstil mål og lav en handleplan... s. 14 Motivation kan skabe forandring... s. 15 Afrund samtalen... s. 16 Hvad er ellers værd at vide... s. 17 Noter... s. 18 4

5 Tjekliste til mentor For at sikre en så udbytterig oplevelse for begge parter som muligt, har vi udarbejdet nedenstående tjekliste, som du kan bruge i dit arbejde som mentor. 1. Vær forberedt til møderne Tænk over hvad du vil spørge om. Overvej hvordan du vil gribe forskellige emner an, og husk at følge op på ting I talte om, sidste gang I mødtes. 2. Afstem forventninger med din mentee Det er vigtigt fra starten at tale om, hvad I forventer af hinanden. Hvor meget tid kan I bruge Hvad skal I snakke om og hvad skal I ikke snakke om Hvad kan du som mentor bidrage med - og hvad kan du ikke bidrage med Hvad forventer du af mentee Hvad forventer mentee af dig 3. Skab tillid og tryghed Mange mentees har behov for, at mødet med dig og din virksomhed føles trygt. Du kan skabe gode rammer for tryghed ved at vise nysgerrighed og interesse, sørge for at lære mentee at kende inden I berører mere følsomme emner og bruge ros og anerkendelse, som kan være en genvej til at skabe tillid. 4. Lyt, lyt, lyt og spørg! En af mentors vigtigste og til tider sværeste opgaver er at lytte til mentee. Det er nemt at give gode råd og dele ud af sin erfaring, men det er vigtigt at lytte til mentees behov for at kunne give de rette råd videre. Mange gange kan mentee få meget ud af blot at sætte ord på sine udfordringer og selv tale sig frem til de løsninger, der er bedst for ham eller hende. Støt mentee med uddybende spørgsmål og spørg åbent og interesseret ind til det, mentee fortæller. 5. Følg op på mentee Det er vigtigt at følge op på de aftaler og mål, I sammen sætter. Selv om mentee selv er med til at sætte målene, og det i situationen ser overkommeligt ud, kan det godt ske, at mentee ikke formår at føre det ud i livet i første omgang. Derfor er det vigtigt, at du følger op også på de små og umiddelbart nemme og indlysende ting. 6. Vær åben og fordomsfri Mentee er sandsynligvis meget anderledes end dig. Hav en åben og fordomsfri indstil- 5

6 ling over for den person, der sidder over for dig, og vær opmærksom på den helt unikke indsigt, du får i et menneske, der lever med nogle måske helt anderledes forudsætninger. Spørg nysgerrigt og høfligt ind og lad din mentee vide, at han eller hun kan gøre det samme med dig. 7. Pas på ambitionerne Vær realistisk og tag altid udgangspunkt i, hvor mentee står lige nu. Det er vigtigt at opstille konkrete, realistiske og overskuelige mål i samarbejde med mentee. For mentee kan selv små bitte fremskridt være store sejre. Det er nemt at lade sig rive med og se på, hvad mentee kan opnå i fremtiden. Men vejen derhen kan være fyldt med forhindringer, som det umiddelbart kan være svært for dig at få øje på, men som du skal hjælpe din mentee til at overkomme undervejs. 8. Kend dine grænser Stil ikke for store krav til dig selv om at være den perfekte mentor. Der er grænser for, hvad du kan og skal tage ansvar for som mentor. Det kan være tiden, der sætter grænser, men det kan også være, at du oplever personlige eller faglige begrænsninger. Det er vigtigt, at du er opmærksom på, hvor dine grænser går, så du ikke kommer til at overskride dem. Sig fra i tide og sørg for at inddrage andre, hvor det er relevant. Fx har kommunen kontakt til psykologer, sagsbehandlere, læger mv. 9. Husk: Du gør en forskel Nogle gange kan det føles som om, man ikke gør så meget som mentor. Resultaterne kan være svære at få øje på. Men ofte betyder det meget for mentee blot at mødes med en mentor og få mulighed for at snakke med en person, som ikke er fra kommunen, familien eller det nære netværk. Ofte hjælper det at tale med en udefrakommende og blive stillet nogle nye spørgsmål af en ny person. Det sætter tanker i gang hos mentee og hjælper måske til en afklaring eller en styrkelse af selvtilliden på kortere eller længere sigt. 10. Ikke alle mentorforhold lykkes Langt de fleste mentorforhold resulterer i et positivt udbytte for begge parter. Men fordi mentorforholdet bl.a. bygger på kemi mellem mentor og mentee og en fortsat motivation hos begge parter, sker det af og til, at mentorforhold forliser. Måske går de i hårdknude eller måske løber de bare ud i sandet. Det er vigtigt at have for øje, så du ikke bliver skuffet eller føler dig som en dårlig mentor, fordi mentorforholdet ikke forløber, som du havde forventet. 6

7 den gode mentorsamtale Mentorsamtalen kan antage mange former afhængigt af, hvad mentees behov er lige nu. Det vigtigste er, at du som mentor altid tager udgangspunkt i din mentee på en ikke-fordømmende måde. Du skal tænke, at mentee er eksperten i sit eget liv. Men som mentor kan du hjælpe mentee til at se nye muligheder og til at holde fokus på mulige løsninger. Nogle af de midler, der kan være brugbare er bl.a. ros og anerkendelse, små skridt ad gangen, realistiske mål udviklet i fællesskab og løbende at følge op på målene. Uanset formålet med mentorforløbet, skal du som mentor hjælpe din mentee til selv at finde frem til nogle mål og en måde at nå målene på. For at kunne støtte mentee til dette, er det vigtigt, at du altid viser, at du tror på mentee og tror på, at mentee kan, hvad han/hun vil. Det er også vigtigt, at du hjælper til altid at holde fokus på mentees ressourcer og det, mentee er god til i stedet for at fokusere på mentees svage sider. Ved at følge nogle få grundregler vil både du og mentee kunne få et stort udbytte af mentorforholdet. Trin 1 Skab tillid og fortrolighed Mød mentee med en uforbeholden positiv indstilling Vis accept, respekt, interesse og nysgerrighed over for mentee. Det fremmer tilliden Giv også noget af dig selv. Forsøg at skabe ligeværdighed i situationen ved også at fortælle om dig selv Fortæl mentee at det, I taler om, er fortroligt og bliver mellem jer to Trin 2 Afdæk målsætninger og ønsker Spørg ind til hvad det er, mentee gerne vil opnå Prøv altid at starte med at sætte fokus på målet og ikke problemet. Det kan flytte mentees fokus fra problemer til de muligheder han/hun har for at skabe forandring Hjælp mentee med at finde frem til den eller de mest relevante målsætninger eller ønsker, I skal arbejde med hvor ønsker mentee at ændre noget i sit liv/arbejdsliv osv. Find ud af så meget som muligt om målene og ønskerne ved at spørge ind og lytte til det, mentee siger Gentag det mentee siger, gerne med dine egne ord. Det giver mentee en oplevelse af, at du virkelig er interesseret i, hvordan han/hun selv oplever tingene 7

8 Trin 3 Find ud af, hvor mentee står lige nu Prøv at finde ud af hvordan mentee ser og forholder sig til sine ønsker og målsætninger. Er mentee meget eller lidt afklaret i forhold til ønskerne Er mentee i gang med at overveje, hvad han/hun kan gøre for at opnå sine ønsker og mål Har mentee allerede prøvet at gøre noget Osv. Inddrag mentee så meget som muligt i samtalen Du skal hele tiden undre dig og stille spørgsmål. Du skal ikke vurdere om det, mentee gør, er rigtigt eller forkert Trin 4 - Hjælp mentee til selv at sætte realistiske mål Hjælp mentee til at opstille nogle realistiske mål for den kommende tid Giv konkret og konstruktiv feedback Du skal ikke overtage mentees ansvar for sig selv. Det er mentee selv, der skal ændre sin situation. Du skal blot støtte mentee i at finde en god måde at gøre det på Husk at mentee er eksperten i sit eget liv Trin 5 Hjælp mentee til at finde veje til at nå målene Sammen med mentee skal du prøve at finde frem til, hvad der skal til for at mentee kan opnå sine mål hvad kan mentee gøre for at komme nærmere den ønskede situation Hjælp mentee til at nedbryde de overordnede målsætninger i små, realistiske og konkrete delmål Tal om eventuelle barrierer for at opnå målene og hvordan mentee kan overvinde disse barrierer Tag hele tiden udgangspunkt i mentees egne forslag og spørg ind til dem 8

9 sæt rammen for samtalen Hvad skal den fysiske ramme være Sørg for at de fysiske rammer for samtalen er trygge og uforstyrrede. Overvej om I skal holde samtalen på dit kontor i et mødelokale på en café hjemme hos én af jer mens I går en tur Hvor lang tid har vi i dag Tal om hvor meget tid I kan og vil bruge på samtalen. Fx en time eller to. Hvad skal emnet eller emnerne for samtalen være Hvis det er muligt, kan I ved starten af samtalen aftale, hvad I skal tale om i dag. I kan så sammen hjælpe hinanden med at holde fokus på emnet gennem hele samtalen. Det er samtidig vigtigt, at I giver plads til, at samtalen kan gå i en anden retning end den, I planlægger. Opsamling fra sidst Er der noget fra sidste samtale, I skal samle op på Hvordan sikrer vi fortrolighed i forholdet Husk at fortælle mentee at alt, hvad I taler om, er fortroligt. Gør din mentee opmærksom på, at han eller hun til enhver tid kan sige til, hvis der er emner, I ikke skal tale om. Som mentor skal du også sige fra, hvis der er emner, du ikke ønsker at tale om. 9

10 Den første samtale Det er ikke sikkert, I når særlig langt første gang, I mødes. Inden I kan tale om de emner, som mentorforholdet egentlig skal handle om, skal I lære hinanden lidt at kende. Mentee skal finde ud af, om han/hun kan stole på dig og har lyst til at tale med dig om sine udfordringer og drømme. For nogle kan det være sværere end for andre at fortælle om sig selv. Tag jer tid til at lære hinanden at kende men pas på at den ene samtale efter den anden ikke går med at sludre om løst og fast. Noget af det første, I skal tale om, er, hvilke forventninger I har til hinanden, og hvad I forestiller jer, mentorforløbet skal bruges til. 10

11 gensidig forventningsafstemning Det er vigtigt, at du og din mentee er enige om, hvad mentorforløbet går ud på. Det kan have negative konsekvenser, hvis jeres forventninger ikke stemmer overens med hinanden. Det er en god idé, at I har talt om følgende i starten af mentorforløbet: Fortæl om jeres ønsker til mentorforløbet hvad vil vi opnå Du kan fx spørge mentee, hvorfor han/hun valgte at få en mentor. Derefter kan du fortælle, hvorfor du valgte at blive mentor, og hvad du gerne vil opnå som mentor. Tal om hvor meget tid I forestiller jer at investere i forløbet Tal om hvor meget tid I hver især forestiller jer at bruge på mentorforløbet. Men husk samtidig at det kan være svært at lave en tidsplan, da mange forhold kan ændre sig undervejs. Tidsplaner er foreløbige. Sig hvad I forventer og ikke kan forvente af hinanden Hvor ofte mødes vi Hvor længe varer møderne På hvilke tidspunkter kan vi mødes Hvor mødes vi Gyldige grunde til at aflyse møder Hvilke emner taler vi om (fx faglige, sociale, personlige) Hvilke emner taler vi ikke om Hvem indkalder til møderne Hvornår starter og slutter mentorforløbet Hvordan sikrer vi fortrolighed i mentorskabet Hvis I ved, I skal mødes flere gange over en periode, kan I eventuelt skrive jeres forventninger ned i en form for kontrakt. Så kan I altid finde kontrakten frem, hvis I bliver i tvivl om jeres fælles spilleregler, eller hvis der bliver behov for at ændre på aftalerne. 11

12 find emner som mentee vil tale om Få inspiration fra mentorhjulet Måske har I allerede fundet ud af, hvad der er relevant at tale om. Hvis I endnu ikke har fundet frem til emner, mentee ønsker at arbejde med, kan I måske hente inspiration fra mentorhjulet nedenfor. Mentorhjulet giver et overblik over de emner, som mentorpar ofte taler om. Skab et overblik over aktuelle emner I kan bruge de første samtaler på at gennemgå alle emnerne i mentorhjulet. Det sikrer, at I skaber jer et overblik og får talt om en række vigtige områder. Under emnet personlige forhold kan I fx tale om, hvordan og hvorvidt mentee oplever, at familien bakker op om jobbet, jobsøgningen eller uddannelsen. Og under emnet netværk kan I fx tale om mentees muligheder for at udbygge og bruge sit personlige netværk i forhold til konkrete ønsker. I kan selv tilføje flere emner og slette andre. I kan udvide hjulet, så der er flere felter, hvis det er nødvendigt. Figur 1. Mentorhjul Netværk Kultur Andet Helbred Jobsøgning Sprog Praktiske forhold Personlige forhold 12

13 Eksempler på samtaleemner Netværk hvilke personer kan hjælpe mig Kultur hvornår kan jeg bruge min kulturelle baggrund positivt Har jeg oplevet problemer eller misforståelser pga. kulturforskelle, og hvordan løser jeg dem Helbred hvordan kan jeg finde et job, som jeg er i stand til at varetage Sprog hvordan kan jeg forbedre mit danske eller mit faglige sprog Personlige forhold hvordan får jeg opbakning fra min familie til at søge og varetage et job Praktiske forhold er der praktiske forhold, jeg skal have afklaret i forhold til at få et arbejde (transport, børnepasning mv.) Jobsøgning hvordan skriver jeg en god ansøgning og et godt cv Andet her kan eksempelvis beklædning, uskrevne regler på det danske arbejdsmarked, kompetenceafklaring, faglige forhold, opkvalificering og meget mere være relevant at tale om Når I taler om et emne i mentorhjulet, kan du spørge ind til, hvordan mentee mener, det går med emnet, som det er lige nu. Bed mentee give emnet en score fra 1 til 10, hvor 1 er rigtig skidt, og 10 er helt som mentee ønsker, det skal være. I kan eventuelt udfylde de enkelte felter med farve afhængigt af scoren. Start midt i hjulet og fyld feltet helt ud, hvis scoren er 10, halvt ud hvis scoren er 5 og så fremdeles. Det kan give jer et godt overblik over, hvilke emner mentee har størst behov for at arbejde med. Næste skridt er at snakke om, hvor mentee gerne vil hen på de enkelte emner. Det kan være, mentee ønsker at komme op på en score på 8 eller 9 på et emne, men er tilfreds med at ligge på 5 eller mindre på et andet emne, som ikke betyder lige så meget for mentee. I kan så se, hvor der er størst forskel mellem den nuværende og den ønskede score. Måske er det her, I skal sætte først ind og finde frem til nogle realistiske mål. Når mentee fastsætter nuværende og ønsket score i forhold til de enkelte emner, skal du som mentor spørge ind til, hvordan mentee når frem til netop den score. Hvis I skal bruge mentorhjulet som arbejdsredskab gennem mentorforløbet, er det vigtigt, at scoren på de enkelte emner er velovervejet. Samtidig kan dine spørgsmål frembringe ny viden om mentees udfordringer, ønsker og drømme. Under mentorforløbet kan I en gang imellem tage mentorhjulet frem og se på det sammen. Dels kan I se på, hvad det var, I fra starten mente var vigtigt at arbejde med er det stadig det vigtigste Dels kan I lave en ny vurdering på, hvilken score de emner, I har arbejdet med, har lige nu. På den måde kan I tydeligt se, hvilke fremskridt mentee gør, og I kan snakke om, hvordan mentee har opnået de fremskridt. 13

14 opstil mål og lav en handleplan For at skabe langsigtede løsninger for mentee har det stor betydning, at målene fremstår tydeligt for mentee. Det er vigtigt, at mentee ser på målene som muligheder og ikke som krav. Husk at mentees motivation, værdier, ønsker og drømme hele tiden skal være den bærende kraft i mentorforløbet. Det kan fx være, mentee ønsker at blive bedre til at tale dansk. Der opstilles herefter nogle mål for, hvor meget bedre mentee skal blive til dansk i løbet af de næste tre måneder. Det kan eksempelvis handle om, at mentee sætter sig for at gå til danskundervisning to gange om ugen. Det kan også være, at mentee sætter sig for at se en times fjernsyn på dansk om dagen eller bruge en halv time om dagen på at læse danske aviser eller andre tekster. Det attraktive mål De mål, mentee sætter sig, skal først og fremmest være realistiske. Hvis målene er for ambitiøse, risikerer mentee at knække nakken på dem og helt opgive at ændre på sin situation. Som mentor kan du nemt komme til at være for ambitiøs på din mentees vegne, fordi det måske er nemt for dig at se, hvad mentee kunne gøre for at ændre sin situation. Men din mentee har ikke nødvendigvis det samme overskud som dig og står et helt andet sted, end du gør. Derfor skal du hele tiden holde dig for øje, om de mål, I taler om, vil være realistiske. Husk, at det er mentee selv, der skal fastsætte målene. Du skal støtte mentee i processen og prøve at sikre, at han/hun har motivation til at arbejde på at nå målene. Vær stolt af mentee Hvert skridt mod målet kan være en overvindelse for mentee. Hav forståelse for at forandring tager tid. Hvad der for dig føles let, kan for mentee være en stor udfordring. Sæt derfor små, realistiske mål. Hav øje for de små fremskridt og vis mentee, at du ser dem! 14

15 motivation kan skabe forandring For at kunne skabe forandringer i sin situation er det afgørende, at mentee er motiveret og tror på sig selv. Som mentor kan du hjælpe til at styrke både mentees motivation og hans/hendes tro på sig selv. Her er nogle forslag til, hvad du kan gøre: Pisken og guleroden Brug guleroden ved at sætte fokus på, hvor godt et liv mentee og dennes familie og øvrige omgivelser kan opnå ved at nå målene. Brug eventuelt også pisken, hvor du får mentee til at fokusere på, hvor galt det kan gå, hvis mentee ikke går efter målene. Guleroden vil dog oftest være mere effektfuld end pisken, fordi den kan skabe positive forventninger hos mentee. Opfølgning Følg op på de opstillede mål med jævne mellemrum. Det kan bl.a. være en god idé, at du kommer med positive henvendelser og støtte til mentee på tidspunkter, hvor mentee ikke havde regnet med din støtte. På den måde viser du, at din mentee betyder noget særligt for dig og det skaber selvværd og motivation. Skab positive forventninger Det siges, at vi skaber 90 % af vores forhindringer i os selv. Det er vigtigt, at du hjælper mentee til at hjælpe sig selv med at ændre negative tanker, overbevisninger og kropssprog til noget positivt, som understøtter mentees mål. For at vende de negative tanker kan du fx bede mentee om hver aften at skrive 10 positive ting ned i en lille logbog. Det påstås, at der skal 7 positive tanker til for at overvinde én negativ tanke. Det er selvfølgelig også vigtigt, at kroppen og kropsholdningen understøtter målene. Her kan I fx tale om kropssprog og planlægge fysiske øvelser og træning. Bryd mønstret Tænk over hvor lang tid et lille barn bruger på at tage det første skridt. Tænk derefter over, hvor hurtigt barnet tager de næste 10, 100 og 1000 skridt. Til sammenligning bruger vi voksne mennesker typisk 90 % af vores energi på det første skridt til større forandringer i vores liv. De første 3 skridt og tanker tager lang tid de næste 100 kommer hurtigt. De små skridt fører ofte til de store. Ros Husk at rose og atter rose mentee for de personlige styrker og ressourcer, der fremmer vejen mod målet. Det styrker selvtilliden og skaber motivation hos mentee. 15

16 afrund samtalen Sørg for at samtalen afsluttes med positiv energi. Sig tak for samtalen til din mentee og fortæl din mentee, hvad du personligt har fået ud af samtalen. Giv din mentee nogle positive ord med på vejen om hans eller hendes kompetencer og aktive deltagelse i samtalen. Udtryk din positive forventning til, at mentee når sine mål. Sørg for at mentee tænker over, hvad han eller hun har fået ud af samtalen, og hvad der skal ske i det videre mentorforløb. Her følger nogle forslag til spørgsmål, som du kan stille til din mentee. Forslag til spørgsmål Hvordan synes du, samtalen gik, og hvad fik du ud af den Nåede vi det, du gerne ville Hvilke andre ting er det vigtigt, vi taler om, inden vi slutter samtalen Hvad kan vi tale om næste gang, vi mødes Hvor og hvornår er vores næste samtale/hvem har ansvaret for at indkalde til næste samtale Opgaver indtil næste samtale Når samtalen er ved at slutte, skal I aftale, om der er noget, I hver især skal gøre til næste gang, I mødes. Er der noget, mentee skal gøre for at komme nærmere sine mål Er der noget, mentor skal undersøge for mentee Det er vigtigt, at I laver meget klare aftaler, som I begge forstår. Det kan være en god idé at skrive jeres aftaler ned. 16

17 hvad er ellers værd at vide... Hvad skal du vide om mentee og hvad skal du ikke vide Der kan være ting, som er gode at vide om mentee, når I sammen skal arbejde med hans/hendes mål og ønsker og forsøge at ændre på mentees situation. Det, der især er vigtigt at vide, er ting, der kan have indflydelse på de mål, I sammen skal finde frem til og vejene til at nå målene. Det kan fx være sygdom eller handicap, der gør, at mentee ikke kan varetage alle arbejdsfunktioner, det kan være psykiske lidelser eller traumer, der gør, at mentee har brug for ekstra støtte til at starte op på en virksomhed, en uddannelse eller andet. Men du skal også være opmærksom på, at der kan være ting, du som mentor ikke skal vide om din mentee. Som udgangspunkt står du for mentee som en neutral person, der ikke er tilknyttet nogen myndigheder, og som ikke kender mentees forhistorie. Det vil sige, at mentee kan få lov til så at sige at starte på en frisk i mødet med dig. Mentee skal have lov til at fortælle det om sig selv, som han/hun har lyst til og finder relevant i forhold til jeres samarbejde. Hvis mentee bringer følsomme emner på banen, kan du spørge ind til det i det omfang, du selv har lyst til at vide mere men kun så længe du fornemmer, at mentee har lyst til at tale mere om emnet. Hvis mentee ikke overholder aftaler Ind imellem vil du måske opleve, at din mentee har svært ved at overholde de aftaler, I laver. Det kan være, at mentee ikke møder op som aftalt, eller at han/hun ikke gør de ting, som I er kommet frem til gennem jeres samtaler. Det kan være frustrerende og uforståeligt som mentor, når aftalerne ikke overholdes. Men husk altid på at mentee står i en anden livssituation end dig selv og handler ud fra motiver, der kan være svære at gennemskue for andre. Og husk at du ikke kan styre din mentees handlinger og beslutninger. Mentee træffer sine egne valg! Sker det, at din mentee ikke overholder jeres aftaler, skal du forsøge ikke at være bebrejdende. Du risikerer, at mentee går i forsvarsposition eller bliver så flov, at det kan give problemer for jeres samarbejde. Prøv i stedet at fortælle mentee, hvad han/hun gør, hvad det betyder for dig, og hvad du føler i den forbindelse. Du kan fx sige: Du er blevet væk fra vores sidste to møder. Jeg venter på dig og vil rigtig gerne mødes med dig, men når du ikke dukker op, spilder jeg min tid og bliver bekymret og også irriteret. 17

18 Noter... 18

19 19

20 Guide til mentorforløb er udgivet af Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet Kontakt: Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet Sankt Peders Stræde 28C, 4 sal Kbh. K Telefon:

samtaleguide til mentorer

samtaleguide til mentorer samtaleguide til mentorer Samtaleguide Juni 2008 ISBN: 978-87-92403-00-1 Oplag: 1.000 stk. Grafisk produktion: Helle Thorbøl Møller Tryk: The Secret Company Tekst: Lars Olsen Yderligere information kan

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

Mentorordning elev til elev

Mentorordning elev til elev Mentorordning elev til elev Formidling af kontakt mellem elever på 2. og 3. år (mentor) og 1. år (mentee) Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad er en mentor og en mentee?, 3 Formål med mentorordningen, 3

Læs mere

hjælpepakke til mentorer

hjælpepakke til mentorer forventningsafstemning Ved kaffemøder: Mentee sørger for en agenda Hvor mødes vi? Hvor længe varer mødet? Hvad er ønskede udbytte af mødet? Ved længere forløb: Se hinanden an og lær hinanden lidt at kende.

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER Vejledning til lederen INDHOLDS- FORTEGNELSE Strukturen for samtalen: Samtalehjulet 7 Sådan får du succes med samtalen 8 Før samtalen 8 Under samtalen 9 Efter samtalen

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Skab engagement som coach

Skab engagement som coach Skab engagement som coach Dette er et værktøj til dig, som vil Skabe motivation, engagement og ejerskab Sikre bedre performance i opgaveløsningen og samarbejdet Skabe udvikling og læring Dette værktøj

Læs mere

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID INSPIRATIONSPJECE TIL AKTIVITETER FOR KVINDER SIDE 2 Erfaringerne i denne pjece stammer fra frivillige i Dansk

Læs mere

Guide for mentorer. Mentorordningen på Biologisk Institut

Guide for mentorer. Mentorordningen på Biologisk Institut Guide for mentorer Mentorordningen på Biologisk Institut 1 Kære mentor! Du sidder nu med en Guide for mentorer, som gerne skulle give dig et godt overblik over, og forståelse af, mentorordningen på Biologisk

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Mentorskab for ledere Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Kære mentorpar Vi ønsker med denne pjece at fortælle lidt om mentorskab og mentoring samt give jer nogle konkrete ideer

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee

Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee Mentor Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee Som mentor skal du have lyst til at sparre, vejlede, rådgive, udfordre og inspirere med henblik

Læs mere

GUIDE TIL MENTORFORLØBET. Studerende

GUIDE TIL MENTORFORLØBET. Studerende GUIDE TIL MENTORFORLØBET Studerende Overordnet formål med mentorforløbet Ideen bag projektet er at udnytte de stærke rollemodeller, som personer i arbejde kan være for studerende. Ved at blive matchet

Læs mere

Guide for mentorer. Mentorordningen på Biologisk Institut

Guide for mentorer. Mentorordningen på Biologisk Institut Guide for mentorer Mentorordningen på Biologisk Institut 1 Kære mentor! Du sidder nu med en Guide for mentorer, som gerne skulle give dig et godt overblik over, og forståelse af, mentorordningen på Biologisk

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Øvelsesmateriale til brug ved kompetenceafklaring

Øvelsesmateriale til brug ved kompetenceafklaring Selvevaluering og kompetenceafklaring - Øvelsesmateriale til brug ved kompetenceafklaring Lisbeth Højdal Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse. DEL Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse.

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

Systematik og overblik

Systematik og overblik 104 Systematik og overblik Gode situationer god adfærd Beskrevet med input fra souschef Tina Nielsen og leder John Nielsen, Valhalla, Nyborg Kommune BAGGRUND Kort om metoden Gode situationer god adfærd

Læs mere

DAG 4. Kommunikation

DAG 4. Kommunikation DAG 4 Kommunikation Formålet med dagen: At blive klogere på, hvad kommunikation er At bliver klogere på, hvad det vil sige at være en god lytter At blive inspireret til forskellige måder at stille spørgsmål

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

VELKOMMEN TIL MENTORUDDANNELSEN 2016

VELKOMMEN TIL MENTORUDDANNELSEN 2016 VELKOMMEN TIL MENTORUDDANNELSEN 2016 BSS DAGENS PROGRAM Velkomst og introduktion Mentorrollen ved Susan Heilemann Pause sandwich og sodavand Den gode samtale ved Majbritt Nielsen og Marie Louise Bro Pold

Læs mere

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel Tal om Trivsel genvej Til Trivsel og motivation er i g de hvad sk ber Til at opdage mistrivsel? mistrivsel? Mistrivsel kan være svær at få øje på, når medarbejderne ikke selv henvender sig og fortæller

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

VELKOMMEN TIL MENTORUDDANNELSEN 2017

VELKOMMEN TIL MENTORUDDANNELSEN 2017 VELKOMMEN TIL MENTORUDDANNELSEN 2017 VED BSS VEJLEDNING OG STUDIEINFORMATION BSS DAGENS PROGRAM Velkomst og introduktion Mentorrollen og introduktion til The Mentoring Journey ved Susanne Søes Hejlsvig

Læs mere

Fokus på job og motivation

Fokus på job og motivation Fokus på job og motivation også for de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet Oplæg på Workshop den 22/10-15 Af Thomas Vesterby Mikkelsen, Faglig Koordinator Dagpenge & Kontanthjælp Jobcenter Aarhus

Læs mere

Hvordan er dit selvværd?

Hvordan er dit selvværd? 1. kapitel Hvordan er dit selvværd? Hvad handler kapitlet om? Dette kapitel handler om, hvad selvværd er. Det handler om forskellen på selvværd og selvtillid og om, at dét at være god til tennis eller

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

En appelsin i din turban

En appelsin i din turban En appelsin i din turban Om mentorforløb på FLUK m/k 3 14. maj 2009 Margot Torp MT-Mainstreaming Formiddagens forløb Oplæg om mentorskab Reflekterende teams om eget mål Indkredsning af en mentor / pararbejde

Læs mere

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET!

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! En fortælling om at arbejde med psykisk og fysisk handicappede

Læs mere

Mentorredskab 2 Personlig plan

Mentorredskab 2 Personlig plan Mentorredskab 2 Personlig plan Den personlig plan indeholder grundlæggende tre elementer: Visioner og mål - hvad vil jeg gerne i fremtiden? Planlægning af vejen til at nå de formulerede mål og vivioner?

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale

Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale 27.09.13 En komplet guide til dig, der skal holde ansættelsessamtale. Ved at bruge spørgerammer sikrer du dig, at du får afklaret ansøgerens kompetencer og

Læs mere

Integration. - plads til forskellighed

Integration. - plads til forskellighed Integration - plads til forskellighed Plads til forskellighed Integration handler ikke om forholdet til de andre. Men om forholdet til én anden - det enkelte medmenneske. Tryghed, uddannelse og arbejde

Læs mere

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding I dette afsnit beskrives de overordnede elementer i forandringsteorien for Bænkevarmerne/Folkekøkkenet, der er en social café og

Læs mere

Om mentorforløb på FLUK maj 2009 Margot Torp MT- Mainstreaming

Om mentorforløb på FLUK maj 2009 Margot Torp MT- Mainstreaming Om mentorforløb på FLUK 6 18. maj 2009 Margot Torp MT- Mainstreaming Oplæg om mentorskab Reflekterende teams om eget mål Indkredsning af en mentor / pararbejde Opsamling Aftale om det videre forløb Mentorskab

Læs mere

Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen

Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen KURSETS FORMÅL er at styrke dig i at bruge dig selv bedst muligt, når du kommunikerer på din arbejdsplads. Med nærvær og effektivitet. Du arbejder med din

Læs mere

Giv feedback. Dette er et værktøj for dig, som vil. Dette værktøj indeholder. Herunder et arbejdspapir, der indeholder.

Giv feedback. Dette er et værktøj for dig, som vil. Dette værktøj indeholder. Herunder et arbejdspapir, der indeholder. Giv feedback Dette er et værktøj for dig, som vil skabe målrettet læring hos din medarbejder blive mere tydelig i din ledelseskommunikation gøre dit lederskab mere synligt og nærværende arbejde med feedback

Læs mere

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER Vejledning til medarbejderen 2 Styrkebaserede udviklingssamtaler vejledning til medarbejderen INTRODUKTION Den styrkebaserede udviklingssamtale er en årlig, fortrolig

Læs mere

UddannelsesHusets Mentornetværk

UddannelsesHusets Mentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Mentornetværk Projekt Indslusning til arbejdsmarkedet Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk

Læs mere

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Håndbog for mentorer og mentees Mentorskabet er en gensidigt inspirerende relation, hvor mentor oftest

Læs mere

VETERANALLIANCEN. Mødet med den psykisk sårbare/syge veteran SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE

VETERANALLIANCEN. Mødet med den psykisk sårbare/syge veteran SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE Mødet med den psykisk sårbare/syge veteran Psykisk sårbare/syge veteraner kan have meget svært ved at deltage i møder med offentlige myndigheder. Det asymmetriske magtforhold, og de mange mennesker, regler

Læs mere

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching Elevcoaching Elevcoaching er en indsats, der i 4 år har været afprøvet i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem Plan T og elevernes skoler. Vi oplever, at elever der har været på Plan T, kan

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Tilfældigheder bestemmer ofte mange af livets forhold, men ved at træffe bevidste beslutninger ud fra konkrete mål kan vi selv tage en del af

Tilfældigheder bestemmer ofte mange af livets forhold, men ved at træffe bevidste beslutninger ud fra konkrete mål kan vi selv tage en del af Jobmål Tilfældigheder bestemmer ofte mange af livets forhold, men ved at træffe bevidste beslutninger ud fra konkrete mål kan vi selv tage en del af styringen. Sådan er det også med jobsøgning. AS3 3 Jobmål

Læs mere

Kompleks Autisme foreningen. arbejder for GUU & GUA. Den gode. pædagog, vejleder, lærer, mentor, sagsbehandler. www.kompleksautisme.

Kompleks Autisme foreningen. arbejder for GUU & GUA. Den gode. pædagog, vejleder, lærer, mentor, sagsbehandler. www.kompleksautisme. Kompleks Autisme foreningen arbejder for GUU & GUA Den gode pædagog, vejleder, lærer, mentor, sagsbehandler. Vi har spurgt en masse unge 13-30-årige, som lever med den komplekse autisme spektrum forstyrrelse

Læs mere

Guide. Sådan håndterer du parforholdets faresignaler. De 10 største faresignaler i dit parforhold Sådan gør du noget ved det

Guide. Sådan håndterer du parforholdets faresignaler. De 10 største faresignaler i dit parforhold Sådan gør du noget ved det Foto: Iris Guide September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan håndterer du parforholdets faresignaler De 10 største faresignaler i dit parforhold Sådan gør du noget ved det Faresignaler

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Rundbords- samtaler Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Godt på vej mod fremtiden En guide til mentorforløb

Godt på vej mod fremtiden En guide til mentorforløb Godt på vej mod fremtiden En guide til mentorforløb Kolofon Godt på vej mod frem den - En guide l mentorforløb Marts 2010 Udgiver: DTL Grønningen 17 Postboks 2250 1019 København K Oplag:??? stk. Redak

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT TIL MENTORORDNING / MENTOR

ARBEJDSDOKUMENT TIL MENTORORDNING / MENTOR ARBEJDSDOKUMENT TIL MENTORORDNING / MENTOR INTRODUKTION Velkommen til Den Sociale Kapitalfonds mentorprogram for sociale virksomheder. Via professionel sparring, støtte og inspiration skal denne mentorordning

Læs mere

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk UDVIKLINGSDIALOGER HOLD B FØRSTE MØDE Formål med det samlede forløb Udbytte - Du får indsigt og viden om dig som leder - Du får værktøjer til at forbedre din kommunikation og dine dialoger - Du træner

Læs mere

Indledning Denne vejledning er skrevet til dig, der er forælder til en talentfuld golfspiller. Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns

Indledning Denne vejledning er skrevet til dig, der er forælder til en talentfuld golfspiller. Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns Forældrevejledning Dansk Golf Union 02/2014 Indledning Denne vejledning er skrevet til dig, der er forælder til en talentfuld golfspiller. Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns trivsel,

Læs mere

INTRODUKTION TIL LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE

INTRODUKTION TIL LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE INTRODUKTION TIL LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE 1. INGREDIENSERNE I ET VELLYKKET SAMARBEJDE - virksomme faktorer i behandlingen 2. PARTNERSKAB MED KLIENTEN - løsningsfokuserede samtaleprincipper 3. KONTRAKTEN

Læs mere

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes Anerkendende kommunikation og Spørgsmålstyper Undervisning i DSR. den 6 oktober 2011 Udviklingskonsulent/ projektleder Anette Nielson Arbejdsmarkedsafdelingen I Region Hovedstaden nson@glo.regionh.dk Mobil

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Mentorkurset efterår 2015 Folkehøjskolernes Forening og Professionshøjskolen UCC Mentorskaber og mentorordninger, del to Inger-Lise Petersen, adjunkt

Mentorkurset efterår 2015 Folkehøjskolernes Forening og Professionshøjskolen UCC Mentorskaber og mentorordninger, del to Inger-Lise Petersen, adjunkt Mentorkurset efterår 2015 Folkehøjskolernes Forening og Professionshøjskolen UCC Mentorskaber og mentorordninger, del to Inger-Lise Petersen, adjunkt Program Kl. 10.00-10.15: Velkomst og intro Kl. 10.15-11.20:

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Hvilket mindset har socialrådgivere i denne kontekst? Hvilke præmisser baserer socialrådgiveren sin praksis på? I Dansk Socialrådgiverforening har vi afgrænset

Læs mere

Buddy-mentor. Hvad er en buddymentor? Det er en elev med overskud til at hjælpe en anden elev. VIL DU GERNE GØRE EN FORSKEL?

Buddy-mentor. Hvad er en buddymentor? Det er en elev med overskud til at hjælpe en anden elev. VIL DU GERNE GØRE EN FORSKEL? VIL DU GERNE GØRE EN FORSKEL? BLIV BUDDY-MENTOR Buddy-mentor Hvad er en buddymentor? Det er en elev med overskud til at hjælpe en anden elev. For nærmere oplysninger og information kontakt Mentorkoordinator

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Hvad er dit mål? Fokus motivation - forandring Projektperiode: Primo

Læs mere

Gratis e pixibog. Få mere glæde og. 5 steps til et positivt. Programmér din hjerne til at fokusere på det. coaching.dk

Gratis e pixibog. Få mere glæde og. 5 steps til et positivt. Programmér din hjerne til at fokusere på det.  coaching.dk Gratis e pixibog Få mere glæde og overskud i hverdagen 5 steps til et positivt mindset Programmér din hjerne til at fokusere på det positive Find glæden i hverdagen Hvad er det første, du tænker, når du

Læs mere

Samtaleteknik. At spørge sig frem

Samtaleteknik. At spørge sig frem Omkring spørgeteknikken: Brug HV-ord: hvordan kan det være / hvad skulle der til for at ændre/ hvad ville der ske hvis. Men undgå hvorfor Har du nogen fornemmelse af hvad det er der går galt? Hvis nu din

Læs mere

Selv om vi bruger vores telefon dagligt, er det for mange en udfordring at bruge den i forbindelse med jobsøgning. Det er dog som regel en rigtig god

Selv om vi bruger vores telefon dagligt, er det for mange en udfordring at bruge den i forbindelse med jobsøgning. Det er dog som regel en rigtig god Telefonsamtalen Selv om vi bruger vores telefon dagligt, er det for mange en udfordring at bruge den i forbindelse med jobsøgning. Det er dog som regel en rigtig god idé. Derfor skal du forberede dig,

Læs mere

Mentorordning. Farmakonomskolen. elev til elev-mentorordning

Mentorordning. Farmakonomskolen. elev til elev-mentorordning FARMAKONOM UDDANNELSEN Mentorordning Farmakonomskolen elev til elev-mentorordning September 2009 Indholdsfortegnelse Mentorordning på Farmakonomskolen... 4 Hvad er en mentor og en mentee?... 4 Formål

Læs mere

9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad

9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad 9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad Tak, fordi du giver dig tid til at læse de 9 bedste tips til at bruge din intuition. Det er måske den mest berigende investering

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Fokus på det der virker ICDP i praksis Online version på www.thisted.dk/dagpleje Forord: Gode relationer er altafgørende for et barns trivsel. Det er i det gode samvær barnet udvikler sig det er her vi

Læs mere

Samtaler om børn og unges trivsel der bygger på:

Samtaler om børn og unges trivsel der bygger på: a3-plakater_layout 1 06/12/11 09.15 Side 1 Samtaler om børn og unges trivsel der bygger på: l at fællesskaber i skoler og daginstitutioner sætter betingelserne for børns handlemuligheder og trivsel ikke

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø TEMAER i psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilrettelæggelse Arbejdets indhold Kvalifikationer Selvstyring og medindflydelse Kollegiale relationer Ledelsesrelationer De seks guldkorn Indflydelse

Læs mere

Trumf på rådgivningen

Trumf på rådgivningen Trumf på rådgivningen EN TEORIBOG 55 FORORD Rådgivning skal skabe effekt. Hvis ikke rådgivningen medfører forandringer til det bedre, har den ikke værdi for landmanden, og så er rådgiverens arbejde spildt.

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Godt samarbejde - MBK A/S

Godt samarbejde - MBK A/S Samarbejde, trivsel og konflikthåndtering i teams. Vil I have fokus på jeres samarbejde, trivsel og indbyrdes kommunikation? Vil I have redskaber til at skabe et godt samarbejde? Vil I reflektere over

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Skolen søger mentorer

Skolen søger mentorer Data mentee: Data mentor: Data mentorkoordinator: VIL DU GERNE GØRE EN FORSKEL? BLIV MENTOR Skolen søger mentorer Kunne du tænke dig at blive mentor for en elev på skolen? En del af vores elever ønsker

Læs mere

ADHD-foreningens Frivilligpolitik

ADHD-foreningens Frivilligpolitik ADHD-foreningens Frivilligpolitik Velkommen her hos os I ADHD-foreningen er vi glade for, at du og de andre frivillige i foreningen har valgt at bruge jeres tid og kompetencer til at arbejde med ADHD-sagen

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Børn og unge er eksperter i eget liv

Børn og unge er eksperter i eget liv Børn og unge er eksperter i eget liv NBK Stockholm 14. september 2012 Trine Nyby, Chefkonsulent Flemming Schultz, Kommunikationschef Børnerådets undersøgelse blandt anbragte børn & unge Udspringer af viden

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Dialog om løn betaler sig At udmønte individuel løn handler ikke kun om at fordele kroner og øre. Du skal også skabe

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere