Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd"

Transkript

1 Vand i kælderen Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Forsyning Helsingør Spildevand A/S Februar 2011

2 Hvorfor denne information? Du er måske en af de 6500 grundejere i Helsingør Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selv om de fleste grundejere kan glæde sig over, at kælderen rummer store muligheder, så er det nu engang husets lavest placerede del. Kælderen er således ofte mest udsat under kraftige regnbyger som især rammer os om sommeren. Kommer der vand i kælderen tænker mange husejere først, at det må være kloakkerne, der er noget i vejen med, og at det må være forsyningens opgave at løse dette. Der er dog flere muligheder for både problem og løsning. Derfor giver denne pjece dig en række gode råd om, hvordan du undgår vand i kælderen også i andre tilfælde end efter kraftige regnbyger. Hvis du har brug for yderligere information, er du naturligvis velkommen til at kontakte Forsyning Helsingør. Kælderen er dit ansvar! Det er Forsyning Helsingørs ansvar at sørge for et effektivt og velfungerende offentligt afløbssystem, og dermed afledning af spildevand fra stueetagen og andre etager over kælderhøjde. Derimod er det dit ansvar at sørge for afledning af spildevand fra selve kælderen. Hvorfor kommer der vand i kælderen? Et defekt eller tilstoppet kloakstik: Hvis vandet forsvinder langsomt, eller det klukker mærkeligt, når der skylles ud i toilettet, kan det være tegn på forstoppelse i stikledningen. Den hyppigste årsag til tilstopning er, at der gror rødder i stikledningen formentlig fra større træer eller buske, der vokser

3 tæt på stikledningen. Kloakrørene fra dit hus kan også være defekte eller med tiden være blevet for små til at kunne bortlede tilstrækkeligt vand fra din grund. Du er selv ansvarlig for at undersøge den interne kloak på din ejendom inden forsyningen tilkaldes. Vi foreslår, at du begynder med at løfte dækslet til skelbrønden (se ordforklaringen). Hvis kloakledningen er stoppet, samtidig med at skelbrønden er tom, er problemet opstået i den private del af stikledningen. I den situation skal du kontakte et privat spulefirma eller en autoriseret kloakmester for at udbedre skaden. Denne udgift er for din egen regning og dækkes ikke af Forsyning Helsingør. Hvis skelbrønden er fuld af vand, er der stor sandsynlighed for, at kloakledningen er blokeret i forsyningens del af stikledningen. I den situation skal du kontakte Forsyning Helsingør. Vi vil herefter hurtigst muligt sende vores spulevogn for at rense ledningen uden udgift for dig. Hvis du ikke har nogen skelbrønd, må du selv tilkalde en kloakmester og ansvarsforholdet afgøres senere, om muligt. Kældervæg, grundvand, terræn eller utætte installationer: Hvis din kældervæg er meget fugtig, er den mest almindelige årsag at tagnedløbsbrøndene trænger til at blive renset. Slammet nederst i brønden kan tages op med en kloakrenser. Fugten kan også skyldes, at selve kældervæggen er utæt, eller at grundvandstanden er høj. En tredje årsag kan være, at tagnedløbsbrønden er utæt, eller at et omfangsdræn er defekt. Det kan også være, at terrænet skråner, så overfladevand løber ind mod huset i stedet for væk fra huset. En helt femte mulighed kan være et utæt vandrør.

4 Hvis løsningen er en behandling af din kældervæg, foreslår vi, at du henvender dig til en murermester. Hvis en tagnedløbsbrønd skal repareres eller terrænets hældning vurderes, kan du kontakte en autoriseret kloakmester. Hvis et vandrør skal repareres, så kontakt en autoriseret VVS-installatør. Forstoppelse i en rendestensrist: En stoppet rendestensrist kan være skyld i, at overfladevand ikke kan løbe væk. Det er sandsynligvis tilfældet, hvis der står blankt vand over rendestensristen eller på vejen. Hvis det er tilfældet, skal du kontakte Helsingør Kommunes Park- og Vejafdeling. Forsyningens kloakker har ikke kapacitet til bortledning af de mest kraftige regnskyl. Fyldte hovedledninger må forekomme hvert 2. år ifølge det serviceniveau, der er vedtaget i den kommunale spildevandsplan. Når hovedledningerne er fyldte kan stik, der ligger dybt fx. på grund af en kælder, ligeledes blive fyldt. Forsyning Helsingør holder øje med, hvor kraftig regn, der kommer, og afgør, om der fx. skal etableres større ledninger, hvis vi ikke lever op til det vedtagne serviceniveau. Hvad gør vi for at mindske risikoen for vand i kælderen? Selvom det er dit ansvar at sørge for afledning af spildevand fra kælderen, prioriterer vi kældre højt, når vi planlægger og anlægger nye kloaknet. Vi gør alt, hvad vi kan for at sikre en effektiv afledning inden for de tekniske og økonomiske muligheder, vi har til rådighed også for kældre. Vi arbejder på en generel forbedring af kloaknettet, så de nye anlæg er beregnet til at aflede endog meget store mængder vand. Men vi er ikke så meget herre over naturen, at vores indsats er nogen fuld garanti. Det er dit eget ansvar at være på den sikre side.

5 Hvad kan du gøre for at mindske risikoen for vand i kælderen? Hvis du vil mindske risikoen for vand, der stiger op i kælderen fra kloakken efter kraftige regnskyl, foreslår vi, at du enten installerer en pumpe eller et såkaldt højvandslukke. På kort sigt kan begge disse velafprøvede metoder naturligvis føles som en væsentlig investering. Men på lang sigt er der tale om en økonomisk besparelse i form af stabile forsikringsforhold, en mulighed for værdiforøgelse samt et større velbehag ved at bo i dit hus. Både en pumpe og et højvandslukke har sine fordele og ulemper. Vi foreslår derfor, at du kontakter en autoriseret kloakmester, som kan rådgive dig om, hvilken metode der passer dig og dit hus bedst. Hvordan kan du hjælpe os med at hjælpe dig selv? På Center for Teknik og Miljø, i Byggesagssektionen, kan du i byggesagsakterne se hvilke oplysninger kommunen eventuelt har registreret om installationer på din ejendom. Det er en stor hjælp, når enten du eller vi skal finde en mulig fejlkilde. Det er da også grunden til, at du som husejer selv har pligt til at orientere kommunen, hvis du ændrer på nogle kloakforhold omkring dit hus. Andre gode råd! Overvej om du overhovedet har brug for dit afløb i kælderen. Hæld ikke fedt i afløb. Skyl ikke bleer, bind, vatpinde, kattegrus og lignende ud i toilet eller afløb. Rens ens dine tagrender, så blade og kviste ikke tilstopper tagnedløbsbrønden.

6 Sørg for, at alle brønde er nemme at komme til at rense. Rens med jævne mellemrum bunden af brøndene (sandfanget) for blade, sand, småsten etc. Hold øje med terrænet omkring dine brønde. Hvis jorden skrider eller sætter sig, er det et tegn på, at noget er galt. Kontrollér jævnligt, at pumpe eller højvandslukke virker hvis du har en af disse installationer. Når du udbedrer dit kloaksystem, så er det et lovkrav, at du altid benytter en autoriseret kloakmester. En brønd i skel gør det lettere at lokalisere og udbedre eventuelle fejl på både offentlig og privat stikledning. Yderligere oplysninger: Du kan finde yderligere oplysninger om Forsyning Helsingør på Forsyning Helsingør Spildevand Haderslevvej Helsingør Telefon: Vagt-telefon efter åbningstid: Park- og Vejafdelingen: Helsingør Kommune Center for Teknik og Miljø Mørdrupvej Espergærde

7 Ordforklaring: Spildevand: Brugt vand fra f.eks. håndvask eller toilet og lignende. Højvandslukke: Lukkemekanisme, der bruges i kloaksystemer, hvor der er risiko for tilbageløb af spildevand. Tagnedløbsbrønd: En brønd, der ofte findes i forbindelse med tagnedløbsrør (det rør, der leder tagvand ned i kloakken). Der er ofte etableret et sandfang (se ordforklaring nedenfor) i bunden af brønden. Skel: Grænsen mellem grunde. I dette tilfælde er der tale om grænsen mellem det offentliges areal (Helsingør Kommune), og det private areal (grundejers). Skelbrønd: En brønd på stikledningen tæt ved grundgrænsen, der giver mulighed for inspektion og rensning. Mange ejendomme har en skelbrønd på stikledningen tæt ved grundgrænsen (op til 2 meter). Forsyning Helsingør bruger skelbrønden til at definere grænsen mellem offentlig og privat kloak når det gælder spuling. Forsyning Helsingør står for spulingen fra en evt. skelbrønd og ud til offentlig kloak. Vi råder grundejerne til at have en skelbrønd og sørge for at den er tilgængelig, af hensyn til inspektion og rensning og som grænse mellem offentlig og privat kloak. Sandfang: Den nederste del af brølden under udløbet, hvor sand og lignende opsamles. Udløbet er det sted, hvor vandet forlader brønden. Der skal stå vand i bunden af en sandfangsbrønd. Stikledning: Kloakledning, der afleder spildevand fra ejendommen til forsyningens hovedkloakledning. På de fleste ejendomme samles husets interne kloakrør og evt. vand fra tagrender i en samlebrønd, hvorfra det ledes i et enkelt rør ud til en større fælles ledning i den offentlige vej ud for huset. Dette rør kaldes en stikledning. En stikledning fra en ejendom til forsyningens hovedkloak består af en privat og en offentlig del. Grænsen mellem offentlig og privat kloak går i skel. Se dog under Skelbrønd.

8 Der er undtagelser til ovennævnte beskrivelse af stikledninger. I byhuse der er opført umiddelbart op til et offentligt areal fx. fortovet, ses det ofte at flere interne kloakledninger fra samme ejendomme først samles i det offentlige areal. Her er det den sidste tilslutning på stikket som er grænsen mellem forsyningens og privat kloak. I nogle tilfælde deler flere ejendomme en stikledning på privat grund. Denne ledning kan være en kontraktligt delt privatledning. Hvis der ikke er nogen deklarationer på ledningen vil Forsyning Helsingør betragte denne som værende Forsyningens ejendom fra det punkt, hvor der er tilsluttet mere end en ejendom. Dette gælder dog ikke ledninger i fællesarealer, medmindre der er dokumentation på at kommunen har overtaget ledningerne. Det påhviler husejeren selv at påvise om en evt. tilstopning er i forsyningens eller den private del af stikledningen. Ansvaret for vedligehold på den private del er grundejerens. Det gælder både rengøring og evt. istandsættelse. Forsyning Helsingørs renovering af stikledningen sker kun i det offentlige areal indtil grundgrænsen. Se i øvrigt vores pjece om ansvarsforhold. Denne pjece er udgivet af: Forsyning Helsingør Haderslevvej Helsingør Layout: Pia Sørensen PUC Montebello

a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1

a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1 Vand i kælderen 2/3 a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Aarhus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste

Læs mere

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010 Vand i kælderen 2/3 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Århus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde sig over, at kælderen rummer store

Læs mere

Vand i kælderen. nye veje for vandet

Vand i kælderen. nye veje for vandet Vand i kælderen 1 nye veje for vandet HVORFOR DENNE PJECE? INDHOLD 2 3 Du er måske en af de mange grundejere i Herning Kommune, som SPILDEVAND har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan

Læs mere

Vand i kælderen. Lejre Forsyning. Ansvar. Afhjælpning. Andre gode råd

Vand i kælderen. Lejre Forsyning. Ansvar. Afhjælpning. Andre gode råd Vand i kælderen Lejre Forsyning Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Lejre Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

V a n d i k æ l d e r e n

V a n d i k æ l d e r e n V a n d i k æ l d e r e n Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side VAND I KÆLDEREN Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange grundejere i Frederikshavn Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde

Læs mere

VAND I KÆLDEREN KLIMAET FORANDRER SIG. b Ansvar. b Afhjælpning. b Andre gode råd

VAND I KÆLDEREN KLIMAET FORANDRER SIG. b Ansvar. b Afhjælpning. b Andre gode råd VAND I KÆLDEREN KLIMAET FORANDRER SIG b Ansvar b Afhjælpning b Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? Reparation Rensning Ringe til hvem? Side Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af huset ligesom

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Å r h u s V a n d V i r k e r k l o a k k e n i k k e? 2 0 1 0 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? Lejre Forsyning Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

virker kloakken ikke?

virker kloakken ikke? virker kloakken ikke? KLOAKFORSYNINGEN Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? b Reparation b Rensning b Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

Kend din kloak Roskilde Forsyning

Kend din kloak Roskilde Forsyning Kend din kloak Roskilde Forsyning Kolofon Redaktionsgruppe: Helle Lyngbye Lis Richardy Merete Gjelstrup Kirsten Toft Illustrationer: Foto, side 4, 5 og 14: AnnaBir Foto, side 8, 10, 11, 16, 18, 20 og 23:

Læs mere

undgå vand i kælderen

undgå vand i kælderen undgå vand i kælderen www.ke.dk kære kunde Vand i kælderen er hvert år et problem for en del københavnere. Der er derfor god grund til at være opmærksom på at forebygge og være på vagt, hvis dit hus har

Læs mere

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand Min rensebrønd er fuld af vand, så jeg må hellere ringe til Spildevand Sådan fungerer din kloak Lolland forsyning - spildevand Det er din kloak Når du ejer et hus, er alle kloakledninger på din grund din

Læs mere

Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen Undgå vand i kælderen klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme

Læs mere

Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen Undgå vand i kælderen klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme

Læs mere

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud Forebyg vandskader ved regnvejr, skybrud og tøbrud Gode råd til dig, der har haft vandskade Hvis du har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan du sikre

Læs mere

DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE

DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE HELST DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE b Ansvar b Adgang b Afhjælpning Hvornår og hvorfor skal du helst installere rensebrønde? Loven siger, at du skal sørge for, at det er muligt at rense dine kloakker

Læs mere

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK Ved du, hvad der sker med vandet, der løber ud i køkkenvasken? Eller vandet fra toilet, bad eller vaskemaskine? Her i brochuren finder du gode råd om afløb og kloak. Ved at følge

Læs mere

Lynvejledning Spildevand

Lynvejledning Spildevand Lynvejledning Spildevand GuldborGSund Forsyning Denne brochure giver et hurtigt overblik over en række af de regler og vilkår, som fremgår af Guldborgsund Forsynings Leveringsbetingelser og betalingsvilkår

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

Forebyg vandskader. i virksomheden

Forebyg vandskader. i virksomheden Forebyg vandskader i virksomheden Gode råd til jer, der har haft vandskade Hvis I har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan I sikre jer mod vandskader

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere