Trin & TonerNr. 3 Marts årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trin & TonerNr. 3 Marts 2012 83. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds"

Transkript

1 Trin & TonerNr. 3 Marts årgang Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

2 Indhold Trin & Toner Nummer 3 Marts årgang Udgiver Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds. Redaktion Trin & Toner, LDF s Sekretariat, Enrumvej 6A,5270 Odense N Tlf , Lone Schmidt (ansvarshavende). Stof og annoncer til næste blad skal være redaktionen i hænde senest den 10. april Der kvitteres for modtagne indlæg. Hvis du ikke modtager en kvittering så ring venligst til redaktøren. De i artiklerne fremførte synspunkter er forfatterens og deles ikke nødvendigvis af landsforeningerne. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte fremsendte indlæg. Bestilling af abonnement Trin & Toner, LDF s Sekretariat, Enrumvej 6A, 5270 Odense N Bank: Nordea, kortart 73, kreditornr Årsabonnement (8 numre) kr. 190,00 portofrit tilsendt. Udlandsabonnement: DK kr. 110,00 + porto. Adresseændring i årets løb skal meddeles det lokale posthus, den lokale forening/spillemandskredsens kasserer samt sekretariatet. Annoncepriser Rubrikannonce: Max. 20 ord + tlf./mail-adr. for 50 kr. Foreningsannoncer for medlemsforeninger (7,5 x 5 cm) 250 kr. 1/8 side (7,5 x 5 cm) kr. (20% medl. rabat) 1/4 side (7,5 x 10 cm) kr. (20% medl. rabat) 1/2 side (7,5 x 22 eller 15,5 x 10 cm) kr. (20% medl. rabat) 1/1 side (15,5 x 22 cm) kr. (20% medl. rabat) Faste annoncer for et helt år (8 numre) kontakt redaktionen. Priserne er inkl. moms! Dette nr. er indleveret til postvæsenet den 27. februar Bladet udkommer den 1. torsdag i måneden. Layout og tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S. Svanemærket trykkeri, licens Trykt med vegetabilske farver uden opløsningsmidler på officielt miljø godkendt papir. Forsidefoto: Friske unge piger fra Nord Als Folkedansere i Tivoli pinsen 2010 Foto: Henning Skov Styrelsen Landsforeningens Årsmøde... 3 Kandidat til Styrelsen... 4 Har du tilmeldt dig årets bedste tilbud?... 4 Vindere i julelotteriet Landsfinale for regionsmestre i pardans Dragtdag... 6 Testamente og fripladser... 6 Stævne Skal du med til Norge?... 7 Kurser Invitation til Dragtinstruktøruddannelse... 8 Spillemandskredsen Husketavle for DFS Thyregod Folkedansere og Spillemænd til julemarked Spil og dans dig glad på Marielyst Der sker i din region Nyt fra regionerne Medlemmerne Månedens Forening: Grænsekvadrillen Tillykke: Kurt Mose Christensen Tillykke: Palle Petersen Dansens Dag for 350 børn B&U Højby Ungdomsforening giver lyst til fællesskab! B&U aktivitetskalender Annoncer Aktivitetskalender Trin & Toner Nummer 3 Marts 2012

3 Styrelsen Landsforeningens Årsmøde april 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Fremlæggelse af styrelsens beretning om LDF s virksomhed i det forløbne år 4. Fremlæggelse af de reviderede regnskaber 5. Behandling af indkomne forslag a) Forslag til vedtægtsændring fra styrelsen ang. Appeludvalg 4, stk. 6, punkt 15 4, stk. 6, punkt 15: Valg til LDF`s Appeludvalg. Valget er gældende for 2 år, således, at der i lige år vælges 2 medlemmer og i ulige år 1 medlem. Bestemmelsen foreslås ændret til: Valg til LDF`s Appeludvalg. Valget er gældende for 2 år, således, at der i ulige år vælges 2 medlemmer og i lige år 1 medlem. Begrundelse: Teksten ændres, så der i ulige år er to på valg og i lige år er en på valg. Dette er blot en tilpasning, så teksten svarer til de faktiske valg. b) Ændringsforslag til vedtægter fra Midtlollandske Folkedansere vedr. 2 stk. 2: 2 stk. 2: Optages en forening som medlem, skal samtlige foreningens medlemmer være medlem af LDF. Bestemmelsen foreslås ændret til: Kun de medlemmer, der optræder på de i 2 stk 6 nævnte medlemslister/-opgørelser har medlemsrettigheder i LDF. Omvendt er det således muligt for et foreningsmedlem at fravælge medlemskab af landsforeningen. Begrundelse: Den foreslåede ændring ville såmænd i al sin enkelthed lovliggøre den praksis, som alle ved, at en hel del foreninger anvender, nemlig at man ikke indberetter alle sine medlemmer. Det er derfor vores påstand, at ændringen næppe vil påvirke LDF s medlemstal (og dermed tilskud af tipsmidler) nævneværdigt men alene fjerne unødig og skadelig mistænkeliggørelse. 2, stk 2 har igennem tiderne givet anledning til evige bryderier. Et særligt problemfelt har været foreninger med andre aktiviteter end folkedans. Reelt har disse foreninger været forhindret i at blive medlem af LDF 6. Fremlæggelse af arbejdsplan og budget for det kommende år - herunder fastsættelse af kontingenter, regionernes driftstilskud, styrelsens diæter og abonnementspris for medlemsbladet 7. Valg af kasserer Styrelsen foreslår Anders Nielsen. 8. Valg af styrelsesmedlemmer På valg er Bent Hansen, Inge Sølling og Knud Thygesen. De to sidstnævnte modtager ikke genvalg. 9. Valg af intern revisor til LDF s regnskab På valg er Erik Jønsson. 10. Valg af intern revisorsuppleant til LDF s regnskab På valg er Christian Skov. 11. Valg af interne revisorer til regionerne På valg er Lisbeth Busk Mathiasen (Vest) og Anette Dahl Nielsen (Øst). 12. Valg af interne revisorsuppleanter til regionerne På valg er Grete Ladefoged (Vest) og Hans Peter Hansen (Øst). 13. Valg af statsautoriseret revisor Styrelsen foreslår DIF s revisionsordning (pt. KPMG). 14. Valg til Appeludvalg På valg er Helle Madsen, som ikke modtager genvalg. 15. Eventuelt Evt. spørgsmål til specifikke poster i LDF s regnskab skal være sendt til kassereren senest den 15. april Styrelsen Trin & Toner Nummer 3 Marts

4 Styrelsen Kandidat til Styrelsen Andes Nielsen, 37, bosat Søsum i Nordsjælland, stiller op som kasserer i Styrelsen med nye idéer til at videreføre folkedansen som kulturskat Aktiv danser og instruktør Til dagligt arbejder jeg som ingeniør, men de fleste kender mig nok som en aktiv danser fra det øst- og midtjyske. Jeg har også været instruktør i flere små foreninger i dette område. Jeg har altid følt det som et privilegium at have folkedans som fritidsinteresse: Jeg har deltaget i Landsstævner, kurser, rejser og masser af legestuer. Jeg har danset på Rejseholdet, Danseben og været med i Dansens Magi. Bestyrelsesarbejdet med socialt aspekt Jeg sidder i bestyrelsen for Danseben og har her kassererposten. Jeg danser i Brønshøj Folkedanserforening og er instruktør for Frederiksberg Folkedansere. Disse aktiviteter har givet mig en stor kreds af venner og bekendte inden for folkedansermiljøet, som jeg sætter meget stor pris på. Nu er det tid til at betale tilbage Jeg føler nu, at jeg står et sted i mit liv, hvor jeg har et overskud til at give en lille del tilbage af alt det, jeg har fået. Derfor ser jeg styrelsesarbejdet som en rigtig god mulighed for dette. Noget af det, jeg håber at bidrage med for folkedansen gennem styrelsesarbejdet, er nogle idéer til hvordan vi kan få flere med til at videreføre denne kulturskat. Jeg har meget stor lyst til at arbejde med den økonomiske side af Landsforeningen. En anden spændende del jeg kunne tænke mig at arbejde med er samarbejdet mellem Landsforeningen og Danmarks Idrætsforbund. Skulle jeg komme i den situation, at jeg bliver valgt til kasserer, ser jeg frem til at samarbejde med resten af Styrelsen på en seriøs og konstruktiv måde. Jeg nærer en meget stor respekt for det arbejde, der er udført og vil med samme respekt føre arbejdet videre med de udfordringer, der vil komme. Har du tilmeldt dig årets bedste tilbud? Instruktøruddannelse og dansekursus i Bjerringbro, Nørgaards Højskole i tiden 1. til 7. juli 2012 Du kan læse meget mere om kurserne på se under kurser eller du kan læse om kurserne i Trin & Toner i februar nummeret. Det bliver i år Anders Chr. N. Christensen, der har det kulturhistoriske foredrag mandag formiddag. I år er emnet: Dansetradition. Som du kan læse om andetsteds i bladet, har én af Landsforeningens medlemmer ønsket at sponsere en friplads på instruktøruddannelsen på Bjerringbro. Fripladsen skal i følge giveren gå til den yngste instruktørkursist på 16 år eller derover. Den samme kursist kan kun én gang i uddannelsesforløbet blive betænkt med en friplads. Samme sponsor ønsker at give en friplads til en kursist på dansekurset. Fripladsen her gives til den yngste dansekursist på 16 år eller derover. Den samme kursist kan kun én gang over en periode på 4 år blive betænkt med en friplads. En betingelse for at komme i betragtning til en friplads på begge kurserne er, at kursisten ikke modtager tilskud fra en forening eller fra en kommune og at kursisten er medlem af Landsforeningen Danske Folkedansere. Der vil på Bjerringbro blive uddelt skema for ansøgning om friplads. Oplysning om hvilke kursister, der har fået tildelt en friplads, offentliggøres i forbindelse med overrækkelse af uddannelsesbeviser den sidste kursusdag. Vi glæder os til at kunne uddele de to første fripladser ved instruktør- og dansekurset i Husk nu at tilmelde dig kurset, måske er det dig, der er den heldige person til en friplads. Vi ses på Bjerringbro! Anne Kathrine 4 Trin & Toner Nummer 3 Marts 2012

5 Styrelsen Vindere i julelotteriet præmie kr. Mette Andersen, Herlev 2. præmie kr. Britt Zawada, Rødby Bente Eggeling, Højby Sj. 3. præmie kr. Doris Jørgensen, Haslev Irma Rahbek, Viborg Jonas Møller, Fredensborg Calle Brønnum, Samsø 4. præmie gavekort 500 kr. til Imerco: Jørgen Madsen, Oure Kaj Jørgensen, Nexø Marianne Thomsen, Krusaa Ulla Abelstedt, Fredericia Mie Lolk Petersen, Padborg Marie Kristiansen, Rødekro Martin Reimer, Dragør Amalie Sommer Thomsen, Vallensbæk til Fætter BR: Mikkel Gregersen, Køge 5. præmie gavekort 200 kr. til Imerco: Sidsel Christensen, Viborg Henrik Holte, Hundested Inger Pedersen, Sakskøbing Anette Nedergaard, Sæby Marianne Benn, Glostrup Kirsten og Per Jakobsen, Roskilde Karin Kramhøft, Skanderborg Susanne Kjelstrup, Nykøbing Mors Lars Nielsen, Ballerup Jytte Christiansen, Roskilde Sofie Elbæk, Højbjerg Conny Kruse, Kolding Hanne Schjødt, Samsø Marianne Birch, Haslev Stefan B. Rasmussen, Herlev Jens Rasmussen, Sønderborg Doris Dahl, Kolding Hanne Larsen, Hundested Grethe A. Johansen, Svendborg John Walker, Horsens Tove Tøt, Lemvig Susanne Andersen, Gråsten til Fætter BR: Nathalie Schultz, Esbjerg Mathias Münzenmayer, Munkebo Mette Hansen, Herfølge 6. præmie gavekort 100 kr. til Imerco: i alt 129 personer til Fætter BR: i alt 52 personer Vi ønsker alle vindere hjerteligt tillykke! DM i folkedans for par 2012 DM i folkedans for grupper Landsfinale for regionsmestre i pardans 2012 Landsforeningen Danske Folkedansere inviterer lørdag den 12. maj 2012 for 7. gang til Danmarksmesterskab i folkedans for par og for grupper og for 1. gang nogensinde til Landsfinale for regionsmestre i pardans.. Dette fantastiske tilbud finder du i Lillebæltshallerne, Middelfart Idræts- og Kongrescenter, Færøvej Middelfart Der arbejdes med følgende program, som sagtens kan ændre sig inden DM: Kl Start og velkomst, præsentation af konferencier Kl Landsfinale for regionsmestre i pardans Kl De deltagende gruppers obligatoriske program Kl Medaljeoverrækkelse Landsfinale Kl DM i pardans i række 1 Kl Kaffepause Kl De deltagende gruppers frie program Kl Publikumspris Medaljeoverrækkelse DM par Medaljeoverrækkelse DM grupper Kl Middag Kl Der spilles op til legestue Kl Godnat og tak Det bliver en dag, hvor du får mulighed for se og opleve noget af det flotteste og hotteste folkedans i Danmark. Og i denne hal findes det flotteste trægulv at danse på så HUSK at bestille billet i god tid, du vil ikke fortryde valget. Overdommerhvervet er denne gang overdraget til Henrik Larsen, som på dommerholdet har Birthe Jørgensen, Mette Inge Baltsersen, Per Sørensen, Annette Jepsen, Lene Haslund og Jørgen Madsen. Reservedommer er Anette Bech-Dalstrup. DM spillemændene vil spille op til bal efter middagen. Spillemændene er Jan Ilsøe og Anders Løager danseinstruktør, tjae, det er hemmeligt indtil ballet spilles i gang. Find danseskoene frem om du er ung eller ældre, erfaren danser eller ganske grøn, om du er fra øerne eller fra Jylland er ganske ligegyldigt bare kom med. Tag din nabo med, sammen med foreningen lej en bus eller benyt toget og få en ganske fantastisk dag på Fyn. Billetter kan købes fra 10. marts hos Sekretariatet eller bestilles på bemærk venligst, at billetterne først sendes, når betaling er modtaget. Du kan vælge mellem følgende billettyper: Dagsbillet, fra 13 til ca voksen giver adgang konkurrence + program kr. 100 Dagsbillet, fra 13 til ca barn (0 til 12 år) giver adgang til konkurrence + program kr. 50 Kombibillet, voksen kr. 270 giver adgang til konkurrence, middag (3 retters menu) og DM-bal Kombibillet, barn (fra 0 til 12 år) kr. 150 giver adgang til konkurrence, middag (3 retters menu) og DM-bal Af hensyn til maden er sidste frist for køb af kombibillet mandag den 30. april. Vi ses da til DM i Middelfart lørdag den 12. maj, ikk..?! Trin & Toner Nummer 3 Marts

6 Styrelsen Dragtdag I samarbejde med region Hovedstaden arrangerer Landsforeningens dragtudvalg den årlige dragtdag. Arrangementet vil finde sted søndag den og vil denne gang være på Amagermuseet i Store Magleby. Reserver dagen allerede nu. Nærmere program vil blive annonceret i Trin & Toners majnummer. Yderligere oplysninger kan indhentes hos undertegnede Inge Sølling. Man kan se mere om museet på deres hjemmeside www. museumamager.dk Vi glæder os til at se mange dragtinteresserede denne dag. Med venlig hilsen Inge Sølling, Testamente og fripladser Et af Landsforeningens medlemmer har fået oprettet et testamente, hvori Landsforeningen Danske Folkedansere betænkes med en procentdel af formuen ved medlemmets dødsfald. Medlemmet ønsker at være anonym, hvilket Styrelsen naturligvis respekterer. Medlemmet vil gerne opfordre andre, der ikke har livsarvinger, til at gøre det samme, da det er vigtigt selv at kunne være medbestemmende om, hvem der skal betænkes med en evt. formue i stedet for, at beløbet vil tilgå statskassen. Grunden til, at LDF bliver betænkt i testamentet er, iflg. medlemmet, at vedkommende selv har haft rigtig mange gode oplevelser igennem sit medlemskab af Landsforeningen og derfor gerne på denne måde vil være medvirkende til at styrke folkedansen i fremtiden. Hvis du kunne tænke dig at gøre det samme, er du meget velkommen til at kontakte os for nærmere information. Dette medlem har samtidig valgt at sponsorere to fripladser til henholdsvis instruktørkurset og dansekurset i Bjerringbro hvert år. Første gang bliver til sommer og retningslinierne for tildelingen af de to fripladser er beskrevet sammen med opfordring til at tilmelde sig disse kurser andetsteds i bladet. I Styrelsen er vi meget taknemmelige over disse beslutninger fra medlemmet. Vi håber, at fripladserne vil være medvirkende til, at tiltrække især unge kursister på kurserne. I Styrelsen håber vi, at medlemmet mange år endnu selv må opleve glæden ved folkedansen inden testamentet træder i kraft, men vi glæder os til gengæld over, at et af vores medlemmer ønsker at støtte folkedansen og Landsforeningen Danske Folkedansere på denne måde. STOR TAK for dette. Styrelsen 6 Trin & Toner Nummer 3 Marts 2012

7 Stævne Skal du med til Norge? Gå ikke glip af sommerens store oplevelse NORDLEK 2012 i Steinkjer så hvis ikke du har fået tilmeldt dig endnu, så husk at tilmeldingsfristen er 31. marts. Hjemmesiden nordlek.no er stedet, hvor du kan finde alle oplysninger om NORDLEK. Du kan finde hele programmet og det er også her, du skal tilmelde dig og bestille koncertbilletter, overnatning, betale for stævnearmbånd m.v. Tilmelding og betaling er personlig, men der kan dog tilmeldes og betales - for flere personer samtidig. Du tilmelder dig på Nordlek.no/pamelding/. Læs vilkårene igennem, før du starter på selve tilmeldingen. Du skal registrere dig med adresse og adgangskode. Det gør, at du let kan kontrollere din tilmelding og at du senere kan ændre i den, hvis du skulle få brug for det. Stævnearmbåndet (festivalpas) Prisen for stævnearmbåndet er 1155 NOK (norske kroner) for medlemmer af Landsforeningen Danske Folkedansere, Danske Folkedanseres Spillemandskreds og DGI. Du betaler med kreditkort samtidig med at du tilmelder dig og du får samtidig svar på, om der er plads på de aktiviteter du har bestilt billet til. Børn fra 0-13 år får gratis stævnearmbånd, men skal alligevel tilmeldes via tilmeldingsformularen. Arrangementer med ekstra betaling Stævnearmbåndet giver adgang til de fleste arrangementer. Legestuer/baller, dansekurser, spillekurser, nationale opvisninger, nordisk folklore og lokal transport er noget af det du kan deltage i uden ekstra betaling. Man skal dog betale ekstra for nogle af arrangementerne. Det gælder alle udflugter, nogle af koncerterne og nogle få kurser. Priserne finder du i programmet og du kan også se dem under tilmeldingen, så du har styr på, hvad det hele koster for dig. Ventelister Hvis du ønsker at deltage i et arrangement, som du får at vide er udsolgt ved tilmeldingen, kan du godt "sætte kryds" ved dette arrangement alligevel. Det betyder, at du kommer på en venteliste. Du skal ikke betale for arrangementet, når du kommer på venteliste, men hvis der senere bliver plads til dig, vil du få meddelelse om det via og du skal så gå ind på tilmeldingsformularen med den adresse og adgangskode, du oprettede dig med, for at bestille og betale billetten. Du kan ændre din tilmelding Du kan når som helst logge dig på med din adresse og adgangskode, og ændre i din tilmelding. Hvis du er i tvivl om, hvordan du udfylder tilmeldingsformularen, kan du gå ind på den danske nordlekhjemmeside hvor du kan finde en brugsanvisning til tilmeldingsformularen. Udflugter Du kan finde alle udflugterne i januarnummeret af Trin & Toner, men husk at det er onsdag Danmark har arbejdsdag med træning og nationalopvisning. Træning kl og opvisning på et tidspunkt mellem kl og Vi kender ikke det nøjagtige tidspunkt endnu. PR-opvisninger og dansekonkurrence Hvis I er en gruppe, der har lyst til at danse PR-opvisning i byen og/eller deltage i nordlekmesterskabet i folkedans, skal i også huske at tilmelde jeres gruppe. Det sker også på under Påmelding Påmelding danseoppvisning. Vi håber, at rigtig mange grupper vil vise flaget ved PRopvisninger og at I også har lyst til at deltage i dansekonkurrencen på Torvescenen torsdag eftermiddag. Mangler I deltagere på jeres dansehold eller har I ledige pladser i bussen, så gå ind på og udfyld formularen. Så lægger vi jeres kontaktoplysninger på hjemmesiden, så interesserede kan melde sig. Vi ses i Steinkjer!! Den danske nationalkomité Trin & Toner Nummer 3 Marts

8 Kurser Håndarbejde med Uddannelse i Dragtsyningsteknikker september 2012 på Nørgaards Højskole i Bjerringbro Uddannelsen er baseret på faste hold efter det antal år, man har deltaget, men med fællestimer om aftenen. Den omfatter 6 hold, som skal tages i rækkefølge. Ved afslutningen har man gennemgået de grundlæggende ting, som vi finder brugt på danske folkedragter, indenfor tilskæring, syteknik og broderi. Man får desuden gennem foredrag og studier af gamle dragtdele kendskab til den kulturhistoriske baggrund for og 1800-tallet, som er den periode, hvor dragterne blev brugt. Fagene på de enkelte hold Hold 1. Syning af forskellige stingtyper, almen dragtlære, syning af særk, syning af slidsebunde, pynt på særke og skjorter, tamburering, syning af knæbukser og strikning af strømper og nattrøjer. Hold 2: Tilskæring af bukser, stil og snit, syning af rynket skørt, syning af huer, syning af skulderstykker og håndlinninger, syning af hvide knapper og knaphuller virkning af bånd og knytning af snore. Hold 3: Syning af bul, syning af sløjfer, påtegning af broderi, tylstrækning, syning af lægget skørt, stil og materiale, tilskæring af veste, hue- og tørklædebroderi og materialelære. Hold 4: Tilskæring af snøreliv/bul, syning af vest, undervisningslære, båndvævning, syning af floss og syning af knaphuller til veste og kofter. Hold 5: Genstandsanalyse (tidligere betegnet som opmåling), pibning, hulsømme og tællesyning, syning af kvindetrøje, brug og tilpasning af broderimønstre og tilskæring af tøj med ærmer. Hold 6: Syning af detaljer på mandstrøje/kofte, syning af skindbukser og skindbroderi, stil og materiale, kniplingssyning på tyl, frynser til sjaler og genstandsanalyse (tidligere betegnet som opmåling) Fællestimerne om aftenen vil i år komme til at omfatte fremvisning af dragter, udstilling af gamle dragtdele, foredrag ved Karin Becker, som vil fortælle om udstillingen i forbindelse med landsstævnet i Aabenraa og et foredrag, som er afholdt i forbindelse med Nordisk Dragtseminar i August 2012 i Finland. Undervisere Lena Agerskov, Karin Becker, Kirsten Emiland, Karen Birgitte Hansen, Lisbeth Green, Tove Jensen, Anna-Margrethe Jonsson, Birte Moshage, Lis Sonne Svendsen, Inge Sølling og Sonja Tind. Kursusleder Inge Sølling, Bjerggården 18, 3. th., 2635 Ishøj Telefon eller mobil Ankomst Lørdag den 8. september fra kl Afrejse Fredag den 14. september kl Indkvartering Dobbeltværelse med opredning og fælles bad: intet tillæg Dobbeltværelse med eget bad: tillæg kr. 400 ( dvs. 200 kr. pr. person) Enkeltværelse med fælles bad: tillæg kr. 400 Enkeltværelse med eget bad: tillæg kr. 600 Kursuspris: kr. LDF tilskud kr. Din medlemspris: kr. Prisen er inklusiv kursusmaterialer Tilmelding senest den 1. juni 2012 Via hjemmesiden Du kan også bede om at få et tilmeldingsskema på Danske Folkedanseres Sekretariat, tlf , Optagelse I løbet af august vil det blive meddelt hver enkelt, om man er optaget på kurset. Samtidig vil man modtage girokort til indbetaling. Kursister, der allerede er påbegyndt uddannelsen, kan regne med optagelse. 8 Trin & Toner Nummer 3 Marts 2012

9 Kurser tradition Trin & Toner Nummer 3 Marts

10 Spillemandskredsen HUSKETAVLE FOR DFS: Region nordjylland 16. marts Sammenspil, Aktivitetscentret Vestergården, Aalborg 30. marts Sammenspil, Aktivitetscentret Vestergården, Aalborg 13. april Sammenspil, Aktivitetscentret Vestergården, Aalborg 27. april Koncert i Løgstør Kirke Region Sjælland 09. marts Sammenspil, Østervangskolen, Roskilde 16. marts Regionens Spillemands-legestue kl , Østervangskolen, Roskilde Folkedansere og Spillemænd til julemarked i Thyregod Den 26. november afholdtes det første julemarked i Thyregod. Thyregod folkedansere og spillemænd meldte sig straks til, for at få en bod i markedshallen. Vi har i år fået nye dansere i foreningen, men som mange andre foreninger ønsker vi endnu flere. Her på julemarkedet så vi en mulighed for at vise, at folkedansen lever også i Thyregod. Vi fik en dejlig bod, hvor vi kunne udstille diverse materialer, bl.a. materialer fra Danske Folkedansere, noder, musik og folkedragter, og have levende betjening hele dagen. Spillemændene underholdt med spillemandsmusik i cafeen. Thyregod folkedansere og spillemænd afholder hvert år i uge 7 et stort folkemusik- og folkedansetræf. I år er der tilmeldt 141 spillemænd og heraf er 69 børn og unge. Da vi startede med Thyregodtræf for 22 år siden deltog rigtig mange folkedansere og en mindre gruppe spillemænd. Nu er der flere spillemænd end dansere på kursusdelen. Vi vil ønske, at folkedansen vil udvikle sig lige så godt som spillemandsmusikken. Spillemandskredsen yder et tilskud på 50 kr. for hvert medlem under 25, der er medlem af kredsen. Vi håber, at vi ved at være åbne og give børn og unge nogle gode oplevelser med folkemusik og folkedans, kan skabe større interesse for landsforeningerne. Hilsen fra Spillemandskredsens medlemmer i Thyregod Manny Skjærbæk Indkaldelse af ansøgninger til Saugmann Bjerregaards Fond Fondens formål er: at støtte forskere, som ønsker at fordybe sig i dansk spillemandsmusiks kompositioner og arrangementer, og som vil udvide kendskabet til spillemænds liv og værker, samt at støtte unge musikere/spillemænd, som ønsker at arbejde med Ditlev Trappo Saugmann Bjerregaards kompositioner og arrangementer. Ansøgningsfrist: 1. maj. Uddeling: inden 15. juni Fonden har mulighed for at uddele ca. kr om året. Ansøgningen, som skal være maskinskrevet i A4-format, sendes til: Bo Skjærbæk, Syrenvænget 31, Thyregod, 7323 Give. Tlf Mere information: 10 Trin & Toner Nummer 3 Marts 2012

11 Spil og dans dig glad på Marielyst Folkemusikken og folkedansen er i højsædet 14 dage i efteråret på Højskolen Marielyst Spillemandskredsen Af Hans Jørgen Møller Rygtet om folkemusikkens død på Falster er stærkt overdrevet. Tværtimod har øen de seneste 100 år været hjemsted for et sprudlende folkemusikmiljø. Et miljø, som i dag især er centreret omkring Højskolen Marielyst, og som man nu kan blive en aktiv, medlevende del af to uger i efteråret. Det sker fra 21. oktober til 3. november, hvor Arne Olsen og Mette Kathrine Jensen inviterer til spillemandskursus på højskolen og hvor man samtidig kan spille til eller danse en masse folkedans om eftermiddagen under ledelse af Per Jensen. Kompetente lærere Det er to særdeles kompetente lærere, som underviser på kurset. Arne Olsen har således spillet violin så længe nogen kan huske, både rytmisk, klassisk og i folkemusiksammenhæng. Han har turneret med sin violin i Skotland, han har spillet kirkekoncerter og han har undervist i folkemusik i utallige sammenhænge og for alle aldre. Sommer i by-legestue afholdes af Brønshøj Folkedanser Forening Lørdag den 21. april 2012 i Rødkilde Skole, Godthåbsvej 274, 2720 Vanløse Vi fejrer sommerens komme ved at synge forårssange og lave sommer i by løjer vi skal more os og have det sjovt. Kl spisning fælles buffet med medbragt mad. Drikkevarer kan købes. Kl ½ times dans og sjov for børn. Kl Sommer i by-legestue legestue ligesom i gamle dage. Starten tilpasses så alle børn og voksne kan være med. Instruktør: Christian Obel. Musik: Lena Rasmussen og Mads Christensen Entré: Voksne 60 kr. inkl. kaffe / te og kage. Børn 20 kr. inkl. saftbrik og kage. Mette Kathrine Jensen er en af landets førende harmonikaspillere. Hun er uddannet på folkemusiklinjen på Det fynske Musikkonservatorium, og har undervist på folkemusikkurser og højskoler gennem de seneste 10 år. Sideløbende spiller hun til et utal af baller og giver masser af koncerter både her i landet som i udlandet. Enten solo, sammen med violinisten Kristian Bugge, eller som en tredjedel af den populære kvindelige visetrio Zenobia. På folkemusikkurset på Marielyst Højskole får Arne Olsen og Mette Kathrine Jensen assistance af Kåre Lind, som er en ekvilibrist på sine mange blokfløjter. Alle kan være med Men tro nu ikke, at man kun kan deltage på kurset, hvis man er en fremragende folkemusiker i forvejen. Tværtimod der er tale om et højskolekursus, hvor alle kan være med. Uanset om man spiller efter noder, efter gehør, om man er øvet eller er nybegynder. Det vigtigste er, at man har lyst til at komme på et kursus, som er fyldt med livsglæde. Hvor der er nærvær og sammenhold med de andre kursister. Og hvor man kan få nye indspark fra instruktørerne og medkursisterne. I løbet af kurset er der mulighed for instrumentalundervisning for harmonikaspillere, fløjtespillere, strygere og andet godtfolk. Der vil blive undervist i orkesterspil, i gruppespil, i spil for en folkedanserforening og der vil blive arrangeret en dagsfestival, hvor der bliver inviteret en masse musikere og folkedansere udefra. Kort sagt vil Højskolen Marielyst stå i folkemusikkens og folkedansens tegn fra 21. oktober til 3. november. Og du skal være så velkommen til at være en del af det. tlf , mail: Trin & Toner Nummer 3 Marts

12 Det sker i din region Region nordjylland Danske Folkedansere Region Nord Konkurrence Publikum Danseudvalget i Region Nord inviterer til en spændende dag som tilskuer til Regionsmesterskabet for de 8 tilmeldte par søndag den 25. marts 2012 kl i Ridemandsmølle, Ridemandsmøllevej 26, Godthåb, 9230 Svenstrup. Kom og oplev, hvordan der varmes op, konkurreres og bedømmes af dommere udvalgt af Landsforeningens konkurrenceudvalg. Oplev en koncentration og dans på et højt niveau i de to obligatoriske danse og flere variationer i den frie dans. De tre bedst placerede par inviteres til at deltage i en landsfinale den 12. maj i Middelfart. Mød op og støt de 8 deltagende par. Entré: 25 kr. Medbring evt. kaffe/te m.m. Hilsen Danseudvalget i Region Nord Evt. yderligere information kontakt Vita Ugilt, el. Region syddanmark Invitation til DANSERE I DEN MODNE ALDER HØJSKOLEDAG på Rødding Højskole med folkedans musik sang hygge Fredag den 20. april 2012 Musik: Agnethe og Bent Steffensen samt Poul Erik Andersen og Jørgen Nielsen Instruktør: Arne Bach Program Kl Ankomst, morgensang kaffe med bolle Kl Dansekursus Kl Frokost Kl Legestue Kl Kaffe med kage Kl Sangtime Kl Legestue Kl Afslutning Pris for hele dagen: 280,- kr./person Tilmelding og betaling: Senest 3.april 2012 Tilmelding til: Otto Holk Nielsen, Ludvig Schrøders Vej 11 A, 6600 Vejen (helst skriftlig eller pr. mail med navn på alle tilmeldte) Mail: tlf.: Eller: Grethe Ladefoged, Klokkedoj 4, Horne, 6800 Varde. Mail: tlf.: Beløbet indbetales på konto nr. Reg.: 1551 Kto.nr.: Danske Folkedansere Region Syddanmark Seniorudvalget Sommertræf på Fyn i Faaborg Program Fredag den 1. juni Kl Campingpladsen åbner. Campingvogne og telte bliver anvist plads ved ankomsten. Der er mulighed for skolelogi Campingfatter: Axel Sørensen og Bent Staugaard Kl Vægtertur kr. 30,00 ( min. 20 pers.) Der er mulighed for bestilling af vægtertur ved tilmeldingen. Kl Fællesspisning på det grønne område/ aula afh. af vejret Kl : Legestue v/ Faaborg og Omegns Folkedansere i Faaborg hallen. Instruktør: Palle Knudsen Musik : Bent Riber og Alex Kingo og Claus Lisberg. Alle spillemænd bliver budt velkommen med kaffe og kage. Kl Kaffepause. Kl Aftensang og godnat Entré: 75 kr. inkl. kaffe og kage - husk service I hallen må der ikke medbringes drikkevarer, men de kan købes Lørdag den 2. juni Det kan anbefales at købe rundstykker hos bager Wendorf Åbning af Sommertræffet Kl Faner og dansere mødes ved museet, Grønnegade 75, 5600 Faaborg og danser gennem gågaden til torvet Kl Sang: Brosangen Velkomsttale ved formanden, Grete Petersen Åbningstale ved borgmester Hans Jørgensen Fællesdans: Tre ting fra Fyn Opvisninger af distrikterne, Mellem Broerne og Fynbodanserne Afslutningssang: Se det summer Afslutningsfællesdans: Mortens polka I tilfælde af regn afholdes åbningen i Faaborg Hallen 12 Trin & Toner Nummer 3 Marts 2012

13 Det sker i din region Kl Frokostpause Kl Åben dansecafé - salg af kaffe og boller Kl Dans på Priceshavecentret (plejehjem) Kl Sammenspil af spillemænd Kl Fælles sangtime: v/ Anne-Grete Jensen og Claus Lisberg Kl Fællesspisning på Faaborg Sundskole Menu: Helstegt pattegris med tilbehør. Kr. 125,00 - Husk service Der kan købes øl, vand og vin Kl Legestue v/ Sammenslutningen, DGI og LDF Instruktører: Merete Damgaard og Nicolas Sigvaldsen Musik: Claus Lisberg er forspiller. Alle spillemænd bydes velkommen med kaffe og kage. Kl Kaffepause Kl : Aftensang og godnat Entré: 75 kr. inkl. Kaffe og kage - husk service. I hallen må der ikke medbringes drikkevarer, men de kan købes. Deltager man kun lørdag er man velkommen til at benytte faciliteterne i hallen og deltage i fællesspisningen. Søndag den 3. juni Kl Campingpladsen lukker Adresser: Faaborg Sundskole: Sundvænget 9, 5600 Faaborg Faaborg Hallen: Sundvænget 8, 5600 Faaborg Faaborg museum: Grønnegade 75, 5600 Faaborg Camping: Parkeringspladsen ved Faaborg Hallen ( ingen fortelt og strøm) Legestue fredag: Faaborg Hallen Legestue lørdag: Faaborg Hallen Lørdag formiddag: Torvet i Faaborg Lørdag eftermiddag: Faaborg Sundskolen Priser: Camping og skolelogi: 60 kr. pr. person, børn under 12 år gratis Mad lørdag aften: 125,00 kr. pr. person Legestuer 75,00 kr. pr. aften Vægtertur 30,00 pr. person Husk medbringe service Tilmelding: Camping/skolelogi, legestue fredag/ lørdag, faner og vægtertur: Jytte Pilegaard, tlf.: eller gmail.com Spillemænd til opvisninger: Til foreningens kontaktperson i sommertræfudvalget (spørg formanden) Dansere til opvisninger: Til foreningens kontaktperson i sommertræfudvalget (spørg formanden) Tilmelding: legestuer, vægtertur og bestilling af mad senest den 16. maj 2012 Jytte Pilegaard, tlf.: el. gmail.com Der betales samtidig på konto nr.: (opgiv forening og antal) Region syddanmark Region Syddanmark inviterer dansere og spillemænd til Sommerdans på Skamlingsbanken Fredag den 15. juni 2012 Skamlingvejen 123, 6093 Sjølund. Vær med ved den lækre sommermenu i Restaurant Skamlingsbanken eller tag jeres madkurv med og nyd den i det vidunderlige landskab. Planlagte aktiviteter: Kl Spisning: medbragt i det fri eller bestilt i restauranten Kl Velkomst Kl Legestue (afbrudt af kaffepause) Pris: Legestue, kaffe, inkl.½ bolle og lagkage: Kr. 100,- pr. person. Buffet tilbud: Restaurant Skamlingsbankens superlækre sommerbuffet med hjemmebagt brød og smør: Kr. 150,- pr. person. Musik: Spillemænd fra Region Syddanmark - kom og vær med til forspil af: Per Just Larsen, Rynkeby Danseinstruktører: Rune Pedersen, Verninge Folkedansere, og Annika Vestergaard, Verninge Folkedansere Tilmelding 1. Spisning buffet-tilbuddet kl Legestue og kaffe fra kl senest 8. juni 2011 til en af følgende: Leif Petersen, Bjert-Stenderup Folkedansere tlf / Lone Schmidt, Grænsekvadrillen tlf Hans Ole Andersen, Hjallese Folkedansere tlf Carlo Nielsen, Danseudvalget tlf Max 140 deltagere (ca spillemænd, ca. 130 dansere). Vi ser frem til en god aften med super spillemandsmu- Trin & Toner Nummer 3 Marts

14 Det sker i din region sik og glade dansere, på dette historiske og kulinariske samlingssted, med disse skønne omgivelser som kulisser. Arrangeres i samarbejde med Bjert/Stenderup Folkedanserforening På gensyn Danseudvalget Region Syddanmark Christian Jensen Region hovedstaden Søndag den 3. juni 2012 afholdes Aldershvilestævnet Gladsaxe Folkemusik Festival Musik og dans fra kl. 11 til 18 Aldershvile Slotspark Største spillemandstræf i hovedstadsområdet Dans i syv timer 300 m2 dansegulv Musik og dans fra to scener Restaurationsteltet er åbent i hele perioden Buskspil hele dagen Gratis adgang Musikken leveres af bl.a.: Jensen og Bugge Gladsaxe Spillemandslaug Roskilde Spillemandslaug De Dysted Spillefolk De Trådløse Norner Kom og vær med til at danse og nyde den gode musik. Du kan også tage madkurven med og nyde den gode musik, der indleder stævnet kl. 11. Hvor finder du stævnet: Aldershvile Slotspark Slotsparken ligger på en vej af samme navn. Det er en sidevej til Bagsværdvej Koordinater: WGS84: N , E WGS 84 - decimal: , Skulle det blive regn flyttes stævnet til Telefonfabrikken, Gladsaxe Kulturhus. På gensyn søndag den 3. juni Folkedanserforeningerne i Gladsaxe og LDF i Region Hovedstaden Ølstykke og Omegns Folkedanser forening af har 70 års jubilæum. Jubilæet fejres lørdag d med en reception fra kl. 10 til 13 på Græstedgård, Udlejrevej 13, 3650 Ølstykke. Vore norske og svenske gæster vil også være tilstede ved receptionen. Dansekursus Dans foråret i møde! Hedeboholdet i Roskilde inviterer til påskelegestue i Gundsølillehallen skærtorsdag den 5. april 2012 kl Spillemandsgruppen Lunterne spiller op til dans og Mette Lukasiewicz leder dansene. Éntre: 70 kr. inkl. kaffe og lagkage. Vel mødt til en hyggelig danseaften med god musik! Bestyrelsen med Desirée Ginnerup søndag 25. marts 2012 i Farum Kl. 10: Workshop med danseleder Desirée Ginnerup og Michael Graubæk, violin. Vi skal lære hvad begrebet Dialektdans dækker og have gennemgået turdanse fra udkantsdanmark, som vi ikke danser så tit. Der er indlagt frokost- og kaffepauser. Kurset slutter kl og efter en kaffepause vil der være en lille koncert med Værløse folkemusikanter, som efterfølgende vil spille for os, så vi kan få repeteret nogle af dansene. Vi slutter kl Pris kr. 75,- for kursus. Salg af øl/vand, kaffe/the og kage. Sted: Ellegården, Stavnsholtvej 168, Farum, Bus 334. Forespørgsler og evt. tilmelding på tlf eller Se mere på og Facebook 14 Trin & Toner Nummer 3 Marts 2012

15 Styrelsen Månedens Forening Grænsekvadrillen, Folkedansere og Spillemænd Grænsekvadrillen har 47 år på bagen. Vi er som regel 5-6 kvadriller til træningsaftnerne, som foregår på Kruså Skole. Vi har tre gode spillemænd én på harmonika/klaver og to på violin og så selvfølgelig en instruktør. Det er nok ikke helt forkert at sige, at hovedparten af danserne er ude over deres første ungdom, men danseiveren og glæden fejler til gengæld ikke noget som helst! Planlagte fester og surpriseparties Udover de ugentlige træningsaftner i vintersæsonen har vi to sommerdansearrangementer, to årlige traveture ud i naturen, søndagsdans, jule- og sæsonafslutning på det faste program. Men man behøver jo ikke altid at gøre, som man plejer sæson efter sæson så efter en idé fra én af spillemændene holdt vi i november sidste år Vestjysk Aften med danse og musik fra den vestlige del af Jylland, kaffepunch og Fanø-smørrebrød (en delegation fra foreningen havde forud for festen været på studietur til Fanø, hvor de ved Smagens Dag lurede af, hvordan man lavede denne specialitet). Bordene var pyntet med sand, muslingeskaller, tørret tang mv. og der hang utallige meter fiskenet ned i buer fra loftet intet var overladt til tilfældighederne! Andre fester er opstået mere spontant. Det kan f.eks. være, at instruktøren, en af spillemændene og/eller en af danserne får en skør idé, som bliver ført ud i livet ved en almindelig træningsaften, uden at danserne får noget at vide om det på forhånd. Efter at have arbejdet med dansen Åtta Man Engel igennem nogen tid, sluttede vi af med Skandinavisk Aften, hvor vi også dansede Svensk Maskerade, Norsk Rheinlænder, Schottish osv. I pausen blev der serveret danskvand, finskbrød og Dumle de er nemlig made in Finland! I en anden sæson stod Francaise fra Møn på programmet og den blev afsluttet med Fransk Aften. Danserne blev mødt med et lille traktement bestående af Champagne Substitut (cider), Pommes de Francais (franske kartofler) og Stang de Salle (saltstænger, hvis nogen skulle være i tvivl). Danserepertoiret bestod foruden Francaisen af Fransk Reel, Napoleon, Pariserpolka, Francøs Kontra m.fl. Vi har også haft juletræsfest med børnedanse og flødeboller til alle i pausen samt nytårskur med champagne, Lanciers og Dobbelt Kvadrille. Billedet er fra en almindelig danseaften, hvor et medlem udnævnte spillemændene til Riddere af hhv. Elefant- og Dannebrogsordenen! Det er både sjovt at arrangere og være med til et sådant surprise-party de eneste, der ærgrer sig, er de dansere, der af den ene eller den anden grund ikke mødte op til dans den pågældende aften! Fast dansepartner? Ikke hos os! Vi er meget fokuseret på, at man kan møde op i Grænsekvadrillen uden dansepartner - her danser alle med alle! Som regel danser man det første sæt med den partner, man har med hjemmefra (HVIS man altså har én med hjemmefra), men så er det faktisk også slut for den aften. Vi har ikke det samme problem som så mange andre foreninger, nemlig at der er for mange damer. Vores problem er, at vi har for få herrer! Det betyder jo, at en del damer må danse herre, men det er så til gengæld IKKE noget problem, dels fordi mange damer ikke har noget imod det og dels fordi vi har skiftevis dame- og herrevalg, så man som dame har chance for at kapre en herre til hvert andet dansesæt. Og der er som nævnt frit valg på alle hylder! Som vel i alle andre foreninger har vi også medlemmer, der igennem mange år har gået til folkedans sammen med deres kone/mand. Det sker jo desværre, at den ene af parterne falder bort, men det faktum, at alle danser med alle gør, at den efterladte part ikke behøver at skulle ud og finde en ny dansepartner eller endog helt opgive folkedansen, fordi man er blevet alene. Nej, man kan stadig komme i foreningen og dansernes generelle omsorg for hinanden gør, at vedkommende ikke kommer til at sidde så meget som én dans over. Når man hører om foreninger med medlemstilbagegang og man samtidig ved legestuer utroligt ofte ser, at det er de samme to personer, der danser sammen hele aftenen, kunne man komme på den tanke, om foreningerne er gode nok til at åbne op for nye medlemmer og om de gamle dansere er gode nok til at tage sig af nye dansere, så de føler sig hjemme og forbliver i foreningen? Vi har i hvert fald gode erfaringer med alle danser med alle-ordningen - og hvis I gerne vil se, hvordan det fungerer i praksis, er I hjerteligt velkomne til at kigge forbi på Kruså Skole. Men pas på: I kan risikere at komme til at danse med en masse forskellige mennesker i løbet af aftenen! :0) Lone Schmidt Trin & Toner Nummer 3 Marts

16 Medlemmerne Tillykke 70 år Formand for Region Nordjylland gennem mere end 25 år, Kurt Mose Christensen, blev den 4. februar 70 år. Vi vil gerne ønske et lidt forsinket, men meget velment tillykke. Hilsen fra Region Nordjylland Vores formand igennem mange år, Palle Petersen, fyldte 80 år fredag den 3. februar Fra alle folkedanserne skal der lyde et stort TILLYKKE med dagen, der blev holdt med et stort veltilrettelagt åbent hus i festlokalerne på Asnæsværket. Det er ikke til at forstå, at du nu fylder 80 år med den entusiasme, der bliver vist under dansen, uanset hvilken type dans det er. Som formand for vores forening skal du også have tak for det store arbejde, du lægger i det. Du skal også have tak for det dejlige miljø, du er med til at skabe, hvor det sociale og naturligvis dansen er i højsædet. Fra alle folkedanserne i Raklev Gymnastik- og Folkedanserforening Konkurrencedansere søges i Region Hovedstaden Da der ikke var interesse fra foreningernes side til afholdelse af Regionsmesterskab i Pardans 2012, søger Region Hovedstaden dansere, der kunne være interesseret i at stille op i Det drejer sig i første omgang om at konkurrere mellem de 5 Regioner, men det kunne også være, at I med tiden også gerne vil stille op til Danmarksmesterskabet i Folkedans, som afholdes hvert andet år. Alle fra deres fyldte 15 år, som er medlem af Landsforeningen Danske Folkedansere, kan tilmelde sig. LDF Region Hovedstaden vil så stå for træningerne samt tilmelding til konkurrencerne, eneste udgift for dig vil være et beløb på 150,00 kr. pr. år. Der vil også i årets løb blive mulighed for at give opvisninger, når Region Hovedstaden bliver spurgt. Skulle du være interesseret så ring eller skriv allerede nu til Danseudvalgets Formand Helle Madsen. Mail: tlf Trin & Toner Nummer 3 Marts 2012

17 Medlemmerne DANSENS DAG for 350 børn Et 16 mands børne-/ungeorkester spillede op til dans I januar måned gennemførte vi for 3. år i træk Dansens Dag for samtlige 2. klasser i Nordfyns Kommune. Folkeskolerne og Musikskolen har i mange år haft et suverænt samarbejde i forbindelse med korstævner, blokfløjtestævner og meget mere. Alle folkeskoler har en kontaktlærer til Musikskolen. På kontaktlærermøder organiseres alle skoleårets arrangementer. I den sammenhæng ville et dansearrangement også være relevant at få med på tværs af skolerne, og Dansens Dag startede i Fra Musikskolen stod Lisa Balle og Anja Præst Mikkelsen i spidsen for orkestret, som bestod af deres elever m.fl. I år var der elever på klarinet, basklarinet, tværfløjte, violin, keyboard og accordeon. Og sikke elever! De spillede super godt og i det helt rette dansetempo. Efterfølgende var de helt høje af at have spillet til dans. Undertegnede styrede sanglegene/dansene på selve da- gen, men alle var godt forberedte hjemmefra, da de i forvejen havde fået udleveret en øve-cd samt dansebeskrivelser. På selve Dansens Dag var det derfor næsten kun organiseringen, jeg skulle tage mig af. Lige så snart børnene hørte melodierne, vidste de straks, hvad de skulle. Efterhånden har vi fundet en god form for gennemførelsen, idet børnene deles i mindre grupper i hallen, hvor de også blandes med børn fra andre skoler. Vi oplever særdeles glade og positive børn, som nyder at danse sammen. De ledsagende lærere bliver ofte forbavset over, hvor let det går, når så mange skal fungere sammen på samme tid. Ligeledes oplever vi, at netop børn på 2. årgang har den rigtige alder, hvor de er frie og positivt aktive i fællesdansene. I år havde vi valgt at placere Dansens Dag på 3 forskellige steder. Nemlig i haller ved Otterup, Søndersø og Bogense, så skolerne fik kortere transport. Derfor var det kun musikskolebørnene, der skulle transporteres. Hvert arrangement varede 1½ time. Dansene, vi havde valgt, var: Kom Julia, Med hænderne si r vi, Feder Mikkel, Loppedansen, Pigernes Fornøjelse og Tyv ja tyv. Derudover varmede vi op med: Velkommen alle sammen og Dav, dav alle sammen. Som afslutning løb vi Kehraus og sang Farvel og tak. Ovenstående kan varmt anbefales se evt. Fyens.dk fra 4. januar. Mange rare dansehilsener Lis Kaa Trin & Toner Nummer 3 Marts

18 Børn og unge B&U aktivitetskalender Hvornår: Hvad: Hvor: Se blad: B&U-stævne Tørring 01/ Det Sjællandske Børnestævne Asnæs 08/ Spillemandsuddannelse Ungdom Bjerringbro 02/ Familielandsstævne Tommerup 02/12 Højby Ungdomsforening giver lyst til fællesskab! Foreningens navn, tilholdssted og dansetidspunkt: Foreningen hedder Højby Ungdomsforenings Folkedansere. Vi danser hver torsdag på scenen i Højbyhallen fra kl Vores sæson løber fra første torsdag i september til sidste torsdag i april. Hvem er I som forening? Højby Ungdomsforening startede i 1909 som en forening for karle og piger, der tjente på de mange gårde i området. Meningen med foreningen var, at den skulle samle ungdommen om opbyggelige foredrag og sang. Senere kom dilettant og folkedans til. Nu danser vi folkedans, afholder legestuer, tager på ture, deltager i landstævner for folkedansere, giver opvisninger på plejehjem m.m og selvfølgelig har vi vores ugentlige danseaftener vinteren igennem, men selv om vi holder sommerferie, ses vi dog i løbet af sommeren til de arrangementer vi deltager i. Hvor mange børnemedlemmer og hold har I? I øjeblikket har vi 11 børn og unge i alderen 7 til 18 år. Vi har ét børnehold med stor aldersspredning. De ældste danser med på voksenholdet indtil kaffepausen, da vi som alle andre mangler ungdomsdansere. Hvem underviser og spiller? Vores spillemand Gunnar spiller violin og er pensioneret lærer. Han har et helt fantastisk tag på vores unger. Jette er instruktør for børneholdet og er uddannet instruktør fra Snoghøj i Jette forsøger ihærdigt at finde arrangementer, hvor børneholdet får muligheder for at møde andre unge folkedansere. Hvad er det vigtigste for jer mht. undervisning af børn? Vores børnehold er vi meget glade for. Det er sjovt at arbejde med børn, de er hurtigt opfattende og har megen humor. Samtidig kan vi også se, at bevægelse og musik giver selvtillid og lyst til fællesskab. Vi har god erfaring med, at børn med ADHD og mindre hjerneskader har stor glæde af dansen. Samtidig gør vi meget for, at fællesskabet blandt børnene bliver styrket. Folkedans er for børn en sjov måde at få motion på. Hos os får børnene musisk og motorisk træning på en hyggelig og sjov måde, helt uden præstationspres og konkurrence. Vi har stort fokus på at lære trin, danse og fatninger, og tager ud til opvisninger og deltager i børnestævner. Skal vi ud og danse opvisninger, har foreningen dragter til børnene, men i hverdagen danser vi i vores eget tøj. Har I deltaget i stævner og arrangementer? Børneholdet deltager også i stævner, bl.a. Det Sjællandske Børne- og Ungdomsstævne, som vi har deltaget i de sidste 3 år. Sommeren 2011 var vores B&U-instruktør af sted med 2 unge til det nordisk stævne for Børn og Unge, Barnlek, i Skive er det vores tur til at afholde Det Sjællandske Børne- og Ungdomsstævne, hvilket vi glæder os meget til! Det skal afholdes i Asnæs lørdag den 28. april, hvor vi vil være i Centeret fra kl Her vil børn og unge fra de tilmeldte foreninger sammen med vores eget børnehold danse opvisninger. Resten af tiden vil vi være på Bobjergskolen i Asnæs, hvor der vil være legestuer, konkurrencer, bespisning og mere dans! Og vi håber på at se rigtig mange danselystne børn denne festlige dag! Læs mere om hele arrangementet på SBUS hjemmeside: www. sjællandskebørnestævne.dk Kontaktpersoner i foreningen Børnenes instruktør: Jette Akselbo, dk, tlf Foreningens formand: Kirsten Svendsen - Eller se mere på vores hjemmeside: 18 Trin & Toner Nummer 3 Marts 2012

19 Annoncer Beskrivelseshæfter Folkedanse/Gamle danse Lanciers beskrivelse med noder Håndbog over trin og udtryk i Dansk Folkedans Hæfterne kan også købs i LDF s sekretariat. Åbent: Tirsdage kl Telefon henvendelse (Telefonsvarer uden for åbningstiden) Nørre Farimagsgade 19, kld. tv København K Udlejning af dragtkuverter Leje for tre uger kr. 225,- incl. moms + porto (heraf kr. 150,- i depositum). Mønstrene kan købes. Dragtliste kan fremsendes. Grupper modtages efter aftale. Åbent: Tirsdage kl Telefon henvendelse Nørre Farimagsgade 19, kld. tv., 1364 København K Danske Folkedanseres Salgsafdeling Hørlærred og vadmel samt foerstoffer i forskellige kvaliteter. Sort, blå, brun og grønt fløjl samt mønstrede og ensfarvede silkestoffer. Heluldne stoffer som uld-damask og kamgarn i flere farver og kvaliteter samt sysilke i mange farver. Meget sytil behør og strikkepinde. Dragtmapper, billedserier og bøger. Træffes normalt mandag, tirsdag og onsdag mellem kl og Besøg efter aftale. Lisbeth Green Vedbæksallé 75, 8700 Horsens Tlf Materialer til Folkedragter Silkebånd, 100% silke. Hel- og halvsilkestoffer. Silkegarner i 150 farver. Håndtrykte tørklæder, forklæder, sjaler og metervarer. Håndvævede tørklæder og forklæder. Hvergarnsstoffer og ulddamask. Hørlærred. Smykker og knapper. Hatte, huer, sko og hoser. Sysæt og sykurser. Tilskæring og syning. Dragtlitteratur. KLAVENESS Art Dame str. 518,- 998,- Folkedragter udlejes Vævestue Karen Birgitte Hansen Ydingløkke 1, 8752 Østbirk Telefon TEGLBORG DANSKE FOLKEDANSESKO Træningssko med ægte lædersål Herre str. 518,- Dame str. Tinknapper Blanke Mønstrede Teglborg Sko Vads Møllevej 23 Sondrup 8350 Hundslund Tlf Se alle øvrige modeller på vores hjemmeside www. teglborgsko.dk Marjatta s Metalværksted Sneserevej 73, Snesere, 4733 Tappernøje Telefon , Fax Sælges Randersdragter Dame - kjole, underskørt, forklæde, kyse, skjorte, tørklæde. Herre - vest, bukser, jakke, skjorte, hue, sokker kroner/dragt (L). Håndsyet. Tlf , mail Silke-Annet Tlf v/ Annet Laursen Skjelsager Dorthesvej 2, DK-3520 Farum Åben efter aftale. Aabenraa og Omegns Folkedansere danser i haven ved Jacob Michelsens Gård, hvor der ved Landsstævnet 2011 var udstillinger og arbejdende håndarbejdsværksted Trin & Toner Nummer 3 Marts

Dansere og spillefolk indbydes til... Lederuddannelse og inspirationskursus. 30.-31. maj i Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Dansere og spillefolk indbydes til... Lederuddannelse og inspirationskursus. 30.-31. maj i Stoholm Fritids- og Kulturcenter Dansere og spillefolk indbydes til... Lederuddannelse og inspirationskursus 2015 30.-31. maj i Stoholm Fritids- og Kulturcenter Lederuddannelse og inspirationskursus 2015 Lørdag den 30. maj kl. 9.00 til

Læs mere

Jubilæumsstævne 1968/2017

Jubilæumsstævne 1968/2017 Kære Folkedanserforeninger. I 1968 tog man et fantastisk initiativ, det Sjællandske Børne- og Ungdomsstævne blev skabt. Det første stævne blev afviklet i Køge, så det er 50. gang stævnet afholdes i 2017.

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Sæsonprogram 2014/2015 Praktiske oplysninger Du finder MLF i Holeby skoles gymnastiksal samt på Vestervej 126 (skolens kælder, indgang ved skolegården) Kontingent Børn/junior: Voksne over 21 år: Støttemedlemmer:

Læs mere

November Regionens Elektronisk nyhedsblad

November Regionens Elektronisk nyhedsblad November 2016 Regionens Elektronisk nyhedsblad 1 2 Sommertræf Fyn 2017 Sommertræf Fyn: 9.-11. juni Finder sted Julelegestue taasingefolkedansere.dk Fredag den 25. november 2016 kl. 19.30 Bjerreby Forsamlingshus,

Læs mere

August 2015. Webmaster, Anine Kirk Todsen, Tlf. 5099 2935, E-mail: anine@todsen.eu. Regionens Elektronisk nyhedsblad

August 2015. Webmaster, Anine Kirk Todsen, Tlf. 5099 2935, E-mail: anine@todsen.eu. Regionens Elektronisk nyhedsblad August 2015 Regionens Elektronisk nyhedsblad Sommerferien er slut, og rundt om i foreningerne gøres klar til opstart af ny dansesæson. Regionernes Webmastere har haft ekstra travlt i ferien. Landsforeningen

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

September 2014. Dette nummer indeholder: Redaktørens hjørne Kalender Formandens hjørne Kassererens hjørne Kulturtur til Fredensborg Slot

September 2014. Dette nummer indeholder: Redaktørens hjørne Kalender Formandens hjørne Kassererens hjørne Kulturtur til Fredensborg Slot September 2014 Dette nummer indeholder: Redaktørens hjørne Kalender Formandens hjørne Kassererens hjørne Kulturtur til Fredensborg Slot Årsprogram En glædelig nyhed Landsstævnet i Frederikshavn Dragtholdet

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 1 September 2009. Billedet er fra opvisningen på Solbjerg Plads - Foreningernes Dag

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 1 September 2009. Billedet er fra opvisningen på Solbjerg Plads - Foreningernes Dag Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 1 September 2009 Billedet er fra opvisningen på Solbjerg Plads - Foreningernes Dag 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Inspirations- og efteruddannelseskurser for instruktører, til repetition og fornyelse indenfor instruktørjobbet.

Inspirations- og efteruddannelseskurser for instruktører, til repetition og fornyelse indenfor instruktørjobbet. Indholdsfortegnelse side Forord............................................................. 4 Tilmeldings- og afbudsregler............................................5 Aspirantkurser.......................................................

Læs mere

Juletræ 2008 Nr.22 FEBRUAR 2009

Juletræ 2008 Nr.22 FEBRUAR 2009 Juletræ 2008 Nr.22 FEBRUAR 2009 Foreningens bestyrelse Birgit Tønnesen, formand 4586 9725 John Jensen, kasserer 4352 2145 Inge Beck, sekretær 4586 2819 Brian Johansen, næstformand 6070 9750 Per Petersen

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009 Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Sæsonprogram 2015/2016 Praktiske oplysninger Du finder MLF i Holeby skoles gymnastiksal samt på Vestervej 126 (skol -ens kælder, indgang ved skolegården) Kontingent Børn/junior: Voksne over 21 år: Støttemedlemmer:

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts.

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts. www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2016 Nr. 1 29. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Cykel- og ganghold side 2 Referat fra generalforsamling side 3 Bestyrelse og udvalg side 4 Sæsonprogram

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Sæsonprogram 2013/2014 Praktiske oplysninger Du finder MLF i Holeby skoles gymnastiksal samt på Vestervej 126 (skolens kælder, indgang ved skolegården) Kontingent Børn/junior: Voksne over 21 år: Støttemedlemmer:

Læs mere

Orkanen Singleklubben med pli.

Orkanen Singleklubben med pli. Orkanen Singleklubben med pli. Orkanens hjemmeside http://www.orkanen.dk Initiativtager og kontaktperson Edith Agerholm, Fårupled 10 7300 Jelling - Tlf. 75 8717 53 Mobil. 22 90 84 22 E-mail. edith.agerholm@jellingnet.dk

Læs mere

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Januar 2014 nr. 5. Om Medlemsnyt

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Januar 2014 nr. 5. Om Medlemsnyt Medlemsnyt Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Januar 2014 nr. 5 Om Medlemsnyt Efter aftale med bestyrelsen har vi besluttet, at Medlemsnyt skal udkomme hver måned som et

Læs mere

Nr. 2 oktober 2014-28. årgang

Nr. 2 oktober 2014-28. årgang Hosebåndet Medlemsblad Sæsonstart Nr. 2 oktober 2014-28. årgang Vi har nu danset de to første måneder af sæsonen 14-15 og kan konstatere, at vi har haft en medlemstilgang, der bevirker at vi på en normal

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger 2012-2013 Praktiske oplysninger Du finder MLF i Holeby skoles gymnastiksal samt på Vestervej 126 (skolens kælder, indgang fra skolegården) Kontingent: Børn/junior Voksne over 21 år Støttemedlemmer Landsforeningen

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger 20011-2012 Praktiske oplysninger Du finder MLF i Holeby skoles gymnastiksal samt på Vestervej 126 (skolens kælder, indgang fra skolegården) Kontingent: Børn/junior Voksne over 21 år Støttemedlemmer Landsforeningen

Læs mere

Nummer 2. 14. årg. Oktober STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! Dæmningen 17 7400 Herning Tlf.: 9934 0300 LUNDGÅRDCENTRET TJØRRING

Nummer 2. 14. årg. Oktober STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! Dæmningen 17 7400 Herning Tlf.: 9934 0300 LUNDGÅRDCENTRET TJØRRING Dæmningen 17 7400 Herning Tlf.: 9934 0300 14. årg. Nummer 2 Oktober 2008 Taksvej 8-7400 Herning - Tlf: 9712 89 11 Ring efter gardinbussen BO MILJØ GARDINER 97 12 34 22 20 25 31 10 LUNDGÅRDCENTRET TJØRRING

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

POSTEN. Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 43. årgang nr. 3 Januar 2017

POSTEN. Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 43. årgang nr. 3 Januar 2017 POSTEN Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 43. årgang nr. 3 Januar 2017 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg 11 Deadlines For Hjemstavnsposten 2016-2017

Læs mere

Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften

Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften Nr.20 Marts 2008 Foreningens bestyrelse Birgit Tønnesen, formand 4586 9725 John Jensen, kasserer 4352 2145 Inge Beck, sekretær 4586 2819 Ane-Marie Svendsen

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Årsberetning 2014. Vi er 60 medlemmer i foreningen i år, incl. 5 passive medlemmer.

Årsberetning 2014. Vi er 60 medlemmer i foreningen i år, incl. 5 passive medlemmer. Årsberetning 2014 I denne sæson 2013/14 kan vi glæde os over et større antal dansere på gulvet hver onsdag aften. Det mærkes, at vi de fleste aftener er 4 kvadriller. Det mærkes ved, at vi fylder rummet

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

December I ønskes alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår

December I ønskes alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår December 2016 Regionens elektroniske nyhedsblad Kære dansere og spillemænd i Region Syd. I ønskes alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår I dette nummer kan I finde en masse julearrangementer, og de første

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Nr. 1 september 2014-28. årgang

Nr. 1 september 2014-28. årgang Hosebåndet Medlemsblad Foreningslokalet Nr. 1 september 2014-28. årgang Sommeren er gået med byggerod i Kulturcenteret. Det har været en opgave med overraskelser, at flytte i forbindelse med ombygningen

Læs mere

Avet Om. Avet Om november 2015 1 *

Avet Om. Avet Om november 2015 1 * Avet Om Medlemsblad til medlemmer af Landsforeningen Danske Folkedansere Medlemsmøde 2016 Så nærmer vi os tiden hvor der skal afholde medlemsmøde og valg, derfor har vi behov for at finde nogle der gerne

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Februar - marts Årgang Nr. 1

Februar - marts Årgang Nr. 1 Februar - marts 2016 9. Årgang Nr. 1 Husk tilmelding til fællesspisning til generalforsamlingen den 4. april, se nærmere side 6. 3 4 6 7 8 10 11 12 14 Indhold Bestyrelsens side Præsentation af Henny Fællesspisning

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Z A R. t r i o. December 2014

Z A R. t r i o. December 2014 December 2014 Z A R t r i o Dette nummer indeholder: Redaktørens hjørne Kalender Bestyrelsen ønsker Kaffeaften med VF Efterårsbal med ZAR trio Kulturfestival Kom til Nordlek 2015 Efterjuletur i Dyrehaven

Læs mere

ELPOSTEN l Nr. 4/2008 l November. Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår

ELPOSTEN l Nr. 4/2008 l November. Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår ELPOSTEN l Nr. 4/2008 l November Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår Dansk El-Forbund Fyn Orienteringsmøder 2008 Afdelingen inviterer hermed alle medlemmer til orienteringsmøder.

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Musik til sydøsteuropæiske danse

Musik til sydøsteuropæiske danse Musik til sydøsteuropæiske danse Nr. 19 December 2007 Foreningens bestyrelse Birgit Tønnesen, formand 4586 9725 John Jensen, kasserer 4352 2145 Inge Beck, sekretær 4586 2819 Ane-Marie Svendsen 4586 5008

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Jubilæum. Bestyrelsen. November 2011 28. ÅRGANG NR.2. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig, så bestyrelsen ser sådan ud:

Jubilæum. Bestyrelsen. November 2011 28. ÅRGANG NR.2. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig, så bestyrelsen ser sådan ud: Bestyrelsen. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig, så bestyrelsen ser sådan ud: Formand: Anni Juhl Jørgensen Tlf. 97855589 21224575 Mail: ajj-7600@webspeed.dk Næstformand: Kirsten

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang Rotur på fjorden 10. april 2010 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Roklubbens 110 års fødselsdag Morgenroture Søndagslangture Sea

Læs mere

HK Senior Djursland Program 2015

HK Senior Djursland Program 2015 HK Senior Djursland Program 2015 Praktiske informationer Seniorklubben bestyrelse 2014: Formand: Hanna Rasmussen, tlf. 86321620 Næstformand: Inge Ejsing Rasmussen, tlf. 86363640 Sekretær: John Ole Rasmussen,

Læs mere

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn Sjældent har adoption fyldt så meget i medierne som i de forløbne måneder, og bevågenheden har været stor også politisk. For en adoptivfamilie er denne bevågenhed både

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Aalborg Danse - og Spillemandslaug

Aalborg Danse - og Spillemandslaug Aalborg Danse - og Spillemandslaug Foråret 2014 Nytårsbal med Schmykkers Nøkker Lørdag den 18. januar 2014 Spillemandsfestival Lørdag den 12. april 2014 Trekanten Kultur & Foreningshus Sebbersundvej 2A,

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 40. årgang nr. 2 November 2013. Alle medlemmer. rigtig glædelig jul og et godt nytår

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 40. årgang nr. 2 November 2013. Alle medlemmer. rigtig glædelig jul og et godt nytår Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 40. årgang nr. 2 November 2013 Alle medlemmer og venner af foreningen ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nytår 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Nyhedsbrev september 2015

Nyhedsbrev september 2015 Forsiden Nyhedsbrev september 2015 Når dette nyhedsbrev når frem til medlemmerne, er vi ved starten af den første efterårsmåned, hvilket betyder at tilbuddene til jer kommer i en lind strøm. Jeg kan kun

Læs mere

Oktober 2016 Regionens Elektronisk nyhedsblad Kære læsere. Så er dansesæsonen godt i gang, og der kommer en strøm af arrangementer, der skal i Polka-Posten, samt på vores hjemmeside. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

16 Årgang Nummer 4 December 2010

16 Årgang Nummer 4 December 2010 16 Årgang Nummer 4 December 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541

Læs mere

Harmonika og højskole

Harmonika og højskole 2016 Harmonika og højskole Uge 31 31/7 7/8 2016 Side 2 Send harmonikaen på højskole Livsstilshøjskolen i Gudum inviterer til et fuldstændig fantastisk harmonikakursus, hvor harmonikaen er i centrum. Vi

Læs mere

Indkaldelserne er udsendt med post, afleveret personligt eller sendt pr. mail til alle klubbens medlemmer.

Indkaldelserne er udsendt med post, afleveret personligt eller sendt pr. mail til alle klubbens medlemmer. Referat fra Generalforsamling den 23. maj 2012. Ca. 42 personer incl. Bestyrelsen var mødt op. Generalforsamlingen var rettidig indkaldt ifølge vedtægterne. Indkaldelserne er udsendt med post, afleveret

Læs mere

Husk Juleafslutning den 15. december kl. 19.30

Husk Juleafslutning den 15. december kl. 19.30 www. blistrup-graested-folkedansere.dk December 2015 Nr. 3 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Indkaldelse til generalforsamling side 2 Sæsonprogram 2015-2016 side 3 Juleafslutning side 4 Generalforsamling

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD 12. januar 2010 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD I henhold til vedtægt for DANSKE ÆLDRERÅD indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde: Mandag d. 26. april 2010 Hotel Nyborg Strand

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2013 Der indkaldes herved til DISTRIKTSGILDETING Mandag den 27. maj 2013 kl. 19.30 i Gildehuset, Frederik Bajers Gade

Læs mere

Regionens elektroniske nyhedsblad Har I husket at melde jer til landsstævnet i Køge

Regionens elektroniske nyhedsblad Har I husket at melde jer til landsstævnet i Køge Marts 2017 Regionens elektroniske nyhedsblad Har I husket at melde jer til landsstævnet i Køge 1 2 3 Korup-Ubberud Folkedansere indbyder til 40-års jubilæumslegestue lørdag d. 01.04.17 i Hårslev Forsamlingshus,

Læs mere

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G.

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. i Kølkær 3. juni - 7. juni 2014 KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. og I. Velkommen til endnu en byfest i Kølkær. Landsby med vilje. Tirsdag den 3. juni 2014 Byfesten starter med fællesspisning i hallens cafeteria.

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016.

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016. Program for 1. halvår 2016. Huskelisten Hulemøde: kl. 19.00 i Helligåndshuset Tirsdag 2. februar Tirsdag 1. marts (aflevere tekster til Randers Ugen) Tirsdag 5. april Viseaftener: Kl. 19.30 I pausen kl.

Læs mere

Oktober 2015 8. Årgang Nr. 4

Oktober 2015 8. Årgang Nr. 4 Oktober 2015 8. Årgang Nr. 4 Husk: Ingen dans og syning hhv. den 12. og 13. oktober pga. efterårsferie. Kontingent forfalder den 15. oktober, se mere side 5. 3 5 5 6 8 11 12 Indhold Bestyrelsens side Kontingent

Læs mere

STOHOLM FRITIDS- OG KULTURCENTER. 1www.dgi.dk LEDERUDDANNELSE OG INSPIRATIONS- KURSUS. for dansere og spillefolk. www.dgi.dk

STOHOLM FRITIDS- OG KULTURCENTER. 1www.dgi.dk LEDERUDDANNELSE OG INSPIRATIONS- KURSUS. for dansere og spillefolk. www.dgi.dk 1 STOHOLM FRITIDS- OG KULTURCENTER LEDERUDDANNELSE OG INSPIRATIONS- KURSUS for dansere og spillefolk 2 Lederuddannelse og inspirationskursus Lørdag d. 24. maj 2014, kl. 9.00 og søndag d. 25. maj 2014,

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner.

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. December 2014 Kære medlemmer og familie. 2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. Det har været et godt år for

Læs mere

Hørsholm Folkedanserforenings Års rapport for 2010-2011. I tidsrummet inden den nye sæson startede var vi optaget af:

Hørsholm Folkedanserforenings Års rapport for 2010-2011. I tidsrummet inden den nye sæson startede var vi optaget af: Hørsholm Folkedanserforenings Års rapport for 2010-2011 I tidsrummet inden den nye sæson startede var vi optaget af: Tove Barfod fejrede sin 80 års fødselsdag og fik Tillykke og vin gave fra foreningen.

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Arrild Privatskole og Børnehuset

Arrild Privatskole og Børnehuset Nyhedsbrev 24/2017 Nyt fra Børnehuset. Blå Gruppes Discofest Fredag den 2.juni holdt Blå Gruppe (langt om længe ) discofest. Børnene havde glædet sig meget. Vi hyggede med velkomstdrink, lækkert mad +

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Strofen. V e n n e r. V ise n s. s ø. Marts 2015

Strofen. V e n n e r. V ise n s. s ø. Marts 2015 V ise n s F u V e n n e r r e s ø 57 Marts 2015 Strofen Efter ønske fra bestyrelsen er dette blad mindre. Yderligere information må findes på hjemmesiden. Redaktøren Deadline Materiale til næste blad skal

Læs mere

Nørre-Rangstrup Herreds Landboforenings. Seniorklub

Nørre-Rangstrup Herreds Landboforenings. Seniorklub Nørre-Rangstrup Herreds Landboforenings Seniorklub Program for 2017 Højskoledag på Agerskov ungdomsskole onsdag den 22. februar. Kl. 10.00 Velkomst Kl. 10.15 Foredrag ved journalist, foredragsholder og

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Ellegården januar 2014

Ellegården januar 2014 Februar 2014 Ellegården januar 2014 Dette nummer indeholder: Indkaldelse: generalforsamling Kalender Beretninger Regnskab 2013 Juletræsfest Juletur i Dyrehaven Invitation til Fastelavnsfest Redaktørens

Læs mere

Nr. 4 april 2015-28. årgang

Nr. 4 april 2015-28. årgang Hosebåndet Medlemsblad Folkedans Danmark Nr. 4 april 2015-28. årgang Landsforeningen Danske Folkedansere holdt lørdag den 18. april sit sidste årsmøde under dette navn. En af årsmødets beslutninger var

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

ELPOSTEN l Nr. 4/2009 l November. Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår

ELPOSTEN l Nr. 4/2009 l November. Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår ELPOSTEN l Nr. 4/2009 l November Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår Dansk El-Forbund Fyn Orienteringsmøder 2009 Afdelingen inviterer hermed alle medlemmer til orienteringsmøder.

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 Medlemsnyt Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 OBS OBS Danseaften d. 27. marts aflyst - kursus d. 30. marts - Se nedenfor og kalenderen Kære dansere og

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 42. årgang nr. 4 Marts Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 42. årgang nr. 4 Marts Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 42. årgang nr. 4 Marts 2016 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Trin & TonerNr. 2 Februar 2014 85. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 2 Februar 2014 85. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 2 Februar 2014 85. årgang Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nr. 2 Februar 2014 85. årgang Udgiver Landsforeningen

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

Oktober - november 2013 6. Årgang Nr. 4

Oktober - november 2013 6. Årgang Nr. 4 Oktober - november 2013 6. Årgang Nr. 4 Også syholdet er i gang Husk: Den 4. november har vi danseaften med og hos Frederiksberg Folkedansere. Det er kl. 19.30 i pigesalen på Lindevangsskolen, P.G. Ramms

Læs mere

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15 Kære Hylkeborger, medborger, nabo Du sidder nu med programmet for Hylke Festuge 2015 i hånden, og vi håber, at du vil komme og bakke op om aktiviteterne og være med til at vise hvorfor, og fejre, at Hylke

Læs mere

September 2015 8. Årgang Nr. 3

September 2015 8. Årgang Nr. 3 September 2015 8. Årgang Nr. 3 Pinsetræf i Sverige 2015 Husk: Tilmeldingsfristen den 1. september til legestuen den 26. september 3 4 6 7 7 8 10 11 12 Indhold Bestyrelsens side Præsentation af Lotte Y.

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Workshop på Ellegården

Workshop på Ellegården April 2013 Workshop på Ellegården Læs i dette nummer bl.a.: Beretning Styregruppen Beretning Børneholdet Bestyrelsens hjørne Budget Årsprogram Dragthold Aldershvilestævne Begynderdans Redaktørens hjørne

Læs mere