En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik"

Transkript

1 En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik Projektbeskrivelse efterår 2006 Referat af opstartsmødet i Skovsgård den 28.oktober 2006

2 Indhold 1 INDLEDNING VISIONER FOR OG MED LANDDISTRIKTSPOLITIKKEN I JAMMERBUGT KOMMUNE VED BORGMESTER MOGENS GADE FORSLAG TIL ORGANISERING VED HELLE BAK ANDREASEN FORMAND FOR TEMA/UDVIKLINGSUDVALGET GRUPPEARBEJDE Spørgsmål Referat af de enkelte gruppers diskussion JOHANNES NØRREGÅRD FRANDSEN VAGN OLSEN AFSLUTNING OG OPSUMMERING VED SUSANNE HJORT HANSEN ORDBOG

3 En hel Kommune 1 Indledning Lørdag den 28.oktober 2006 afholdte Tema/Udviklingsudvalget, på vegne af Jammerbugt Kommune, opstartsmøde for udviklingen/udarbejdelsen af en landdistriktspolitik for Kommunen. Formålet med opstartsmødet var primært at diskutere hvordan man sikre en bred folkelig forankring i forbindelse med udviklingen og implementeringen af landdistriktspolitikken. Da formålet med opstartsmødet var at høre borgernes kommentarer og forslag, er referaterne af gruppearbejdet gengivet i fuldlængde, endvidere er refereret pointerne fra de enkelte oplæg. 2 Visioner for og med landdistriktspolitikken i Jammerbugt Kommune ved Borgmester Mogens Gade Mogens Gade lagde i sit oplæg vægt på vigtigheden i at have store ambitioner med en landdistriktspolitik, og vægt på, at landdistriktspolitik skal være handlingsorienteret. For at styrke denne proces har Jammerbugt Kommune afsat 2,3 millioner på budgettet i 2007 til landdistriktsudvikling. Forventningen er at dette beløb gennem medfinansiering kan blive til mange spændende projekter. Mogens Gade lagde i sit oplæg vægt på, at både landdistriktsudvikling og borgerinddragelse er på dagsordenen i Jammerbugt Kommune netop derfor har man valgt at nedsætte Tema/Udviklingsudvalget udvalget skal sikre udvikling i landdistrikterne og en proces omkring borger og brugerinddragelse. Formålet med en landdistriktspolitik, er at sikre en rimelig service til borger og erhvervsliv gennem: Fortsat erhvervsudvikling Øget bosætning Øget turisme Liv i lokalområderne 2

4 Mogens Gade gav udtryk for i sit oplæg, at en landdistriktspolitik kan afløse den meget negative snak om afvikling og afløse den med en mere positiv fokus på udvikling. Derfor skal der nedsættes et landdistriktsudvalg, som skal sætte fokus på Jammerbugt Kommunens fremtid. Formålet er at skabe en handlingsorienteret landdistriktspolitik, der klart fordeler ansvaret for udviklingen i Jammerbugt Kommune. Der ligger både et kommunalt og lokalt ansvar for at skabe udvikling og en del af initiativerne må nødvendigvis komme nedefra men Mogens Gade pointerede, at det på samme tid skal stå klart, at kommunen er klar til at bakke op om lokale initiativer, bl.a. gennem evt. økonomisk støtte og dialog om de muligheder, der findes - der skal være en klar kanal for hvordan man kommer i kontakt med kommunen i forbindelse med landdistriktsudvikling. Mogens Gade fremhævede også sammenhængen mellem lokalområderne og kommunens centerbyer. Hvor lære sætningen, er, at centerbyerne er afhængig af lokalområder i fortsat udvikling ligesom det omvendte er tilfældet. Derfor er det afgørende for at landdistriktspolitikken kan bliver en succes at erkende, at vi har et fællesansvar for at fortsat udvikling kan blive en realitet Og at der ikke er et konkurrenceforhold mellem de enkelte lokalområder men et fællesskab. Landdistriktspolitikken vil blive en central politik i den nye Jammerbugt Kommune og vil blive styrende i udviklingen af Jammerbugt Kommune. Mogens Gade fremhævede i sit oplæg, at faren ved politikker, er, at de kan komme til at stå på hylden og samle støv for at undgå dette, skal der nedsættes et landdistriktsudvalg, som skal holde landdistriktspolitikken levende. Mogens Gade kunne i sit oplæg informere om, at Jammerbugt Kommune har taget initiativ til et samarbejde med Vesthimmerland Kommune om det nye landdistriktsprogram et samarbejde, der kan være med til økonomisk at realisere projekter i vores kommune. Et vigtigt formål med landdistriktspolitikken er også iflg. Mogens Gade at sikre borger og brugerinddragelse. Der skal beskrives en Jammerbugtmodel for hvordan vi gør her de ressourcer ildsjæle og andre engagerede besidder kan være med til at udvikle en model for et unikt lokaldemokrati vi skal ikke opleve en situation hvor afstanden mellem borger og politiker bliver større. En af Tema/Udviklingsudvalgets opgaver bliver at udvikle denne model og der skal ikke være tvivl om, at kommunen ønsker dialog uanset emne. Mogens Gade afsluttede sit oplæg, ved endnu engang at pointere, at kodeordet omkring proces med udviklingen af landdistriktspolitik- 3

5 ken er dialog og takke for, at mødedeltagerne har valgt at bruge en dag på dette vigtige område. 3 Forslag til organisering ved Helle Bak Andreasen formand for Tema/udviklingsudvalget Helle Bak Andreasen præsenterede i sit oplæg nedenstående organisationsmodel. Udviklingsafdeling Tema/Udviklingsudvalget LAG Landdistriktsudvalget Lokale udviklingsværksteder Udviklingsforum Leader - Koordinator Input til LDP Lokale projektgrupper Alle borgere & foreninger Organiserings model for landdistriktsarbejdet. Helle Bak Andreasen lagde, i sin præsentation af forslaget, vægt på, at det overordnede formål med modellen er at skabe udvikling i alle lokalsamfund i Jammerbugt Kommune, gennem et tæt samarbejde mellem borgere og politikere i Jammerbugt Kommune. Endvidere lagde Helle Bak Andreasen vægt på, at formålet med organisationen er at støtte lokaleinitiativer og projektgrupper, ved at sikre en let adgang til kommunal rådgivning og støtte i forbindelse med udarbejdelse af projektbeskrivelser og ansøgninger til fonde og puljer. Helt centralt i modellen er de lokaleudviklingsværksteder, der skal afholdes i ca lokalområder i Jammerbugt Kommune. På 4

6 udviklingsværkstederne skal områdets borgere/beboere i fællesskab formulere en politik for hvordan de ønsker at skabe udvikling i deres lokalområde. Helle Bak Andreasen pointerede i sit oplæg, at det endnu ikke er fastlagt hvor mange udviklingsværksteder, der skal afholdes, og hvordan kommunen skal inddeles i geografiske enheder Helle Bak Andreasen efterspurgte især på dette område mødedeltagernes holdning. Endvidere er det endnu ikke afgjort hvilke politik områder, der skal være centrale i Jammerbugt Kommunes landdistriktspolitik. På hvert enkelt udviklingsværksted, skal der efter demokratiske principper vælges en repræsentant, der skal repræsentere lokalområdet i Landdistriktsudvalget Landdistriktsudvalget skal sikre, at landdistriktspolitikken ikke bliver statisk men løbende er under udvikling, endvidere er det tanken, at Landdistriktsudvalget skal være med til at sikre og skabe netværk og fællesprojekter på tværs af lokalområderne i Jammerbugt Kommune. Intentionen er endvidere, at Landdistriktsudvalget skal indstille projekter til kommunalstøtte efter nærmere endnu ikke definerede regler til Tema/Udviklingsudvalget, Tema/udviklingsudvalget træffer den endelige beslutning. Helle Bak Andreasen informerede endvidere om, at Jammerbugt Kommune vil forsøge at blive en del af det nye Leaderprogram men at hun ikke på dette møde vil komme nærmere ind på temaet, da lovgivningen endnu ikke er på plads. 4 gruppearbejde Til gruppearbejdet var der formuleret 4 konkrete spørgsmål, som Tema/Udviklingsudvalget ønskede at høre borgernes meninger til De fire spørgsmål fremgår af afsnit Spørgsmål 1. Intentionen med den foreslåede organisationsplan er, at den skal gavne de enkelte lokalsamfund - Diskuter den foreslåede organisationsplan. 2. Diskuter den foreslåede Tidsplan. 3. I forbindelse med udviklingen af landdistriktspolitikken i gl. kommuner Fjerritslev, Brovst og Aabybro blev der afholdt 15 udviklingsværksteder, af nedenstående skema fremgår i hvilke lokalområder de enkelte udviklingsværksteder blev afholdt. Fjerritslev Brovst Aabybro Pandrup (forslag) Thorup Klim Skovsgård Nørhalne Ingstrup Ørebro Tranum Biersted V. Hjermitslev 5

7 Hjortdal Brovst Aabybro Saltum & sdr. S. Trekroner Halvrimmen Birkelse Blokhus & Hune Arentsminde Gjøl Pandrup Øland Kaas & Moseby Diskuter om der skal holdes udviklingsværksteder efter denne model, eller om udviklingsværkstederne skal dække større eller mindre geografiske områder. 4. Med udgangspunkt i de opstillede visioner og mål diskuter hvilke politik områder der skal være centrale i landdistriktspolitikken for Jammerbugt Kommune (ex. kultur, infrastruktur, turisme osv.). 4.2 Referat af de enkelte gruppers diskussion I dette afsnit er de enkelte gruppers tilbagemeldinger fra gruppearbejdet gengivet. Gruppe 1: 1. Vi er enige med både Mogens Gade og Helle Bak Andreasen i, at borgerne og de ressourcer, der er i lokalsamfundene, skal i centrum. Vi synes dog ikke, at borgerne og deres vej gennem systemet er nemt at finde i organisationsplanen. Hvis kommunen skal drage nytte af de idéer, der opstår og de ressourcer, der findes og kan engageres, så skal der være tydelige døre/veje, så borgerne og foreningerne kan se, hvor de skal gå hen og der skal også gerne være nogen til at åbne døren for dem og hjælpe dem til rette. Dette forstået på den måde, at indkomne idéer og forslag, der præsenteres skal modtages i en positiv ånd, og der skal gives støtte. Denne støtte skal ikke nødvendigvis være økonomisk, det kunne også være i form af råd, vejledning og påskønnelse. Vi mener, organisationsplanen skal vendes på hovedet, så det tydeligere fremgår hvem der er i centrum. (Som det blev foreslået i den overhead, der blev vist på mødet) 2. Som almindelige borgere, har vi svært ved at forholde os til tidsplaner i det kommunale system. Vi ved simpelthen ikke hvor hurtigt eller langsomt I arbejder, og vi er ikke sikre på, at det er ligesom når projekt-grupper arbejder, hvor det altid skal gå så stærkt, fordi vi ønsker at se resultater, hellere i dag end i morgen. Vi kan kun henstille til, at I bruger den tid der nu kræves for, at I får det gjort ordentligt. Vi foreslår desuden, at der bliver indlagt succes-kriterier og en plan for evaluering af f.eks. organisationsplanen. 3. De enkelte lokalsamfund skal have mulighed for at ytre sig i spørgsmålet om, hvorvidt de vil have udviklings-værksted i deres 6

8 lille samfund. Det er ikke befordrende for dialogen, at systemet henover hovedet på dem bestemmer, at de skal slåes i hartkorn med et eller flere andre lokal-samfund. Der vil også være den risiko, at den lille by, med det høje aktivitets-niveau, vil blive trukket ned af en sammenlægning med en større by, der har et lavere engagement. Så i hvert tilfælde i forbindelse med det første møde, det første udviklingsværksted, skal der spørges, om de enkelte samfund er interesseret i at have deres eget. Som organisationsplanen ser ud nu, så er landdistrikts-udvalget i forvejen en stor, bred gruppe, og dens handlekraft vil ikke stækkes væsentligt ved at øge antallet med repræsentanter fra nogle flere lokalsamfund. Der er ikke tilstrækkelig med deltagere til stede på mødet her, til at spørgsmålet, vil kunne besvares i dag. Der er ikke udsendt en dagsorden, hvoraf det fremgår, at der skulle træffes beslutning herom. 4. Vi mener, at de fokus-punkter, der er blevet nævnt, er både rigtige og vigtige for kommunen at fokusere på, og derfor skal de naturligvis også med i det arbejde, der skal koordineres i forbindelse med landdistriktspolitikken. Men uanset, at man ikke mener en liste udgør en prioritering, så vil den have en prioriterende effekt. Vi vil derfor gerne tegne et nyt billede af fokusområderne for landdistriktspolitikken - se nedenstående skitse! Der blev nævnt et forslag om, at udvalgte temaer, skulle være gennemgående i de enkelte år. Det kan vi ikke gå ind for, da det vil fjerne fokus fra behovsskabte idéer på bekostning af nogle, der kunstigt søges indpasset i et tema. Vi diskuterede også et branding af Jammerbugt Kommune, og efter at have været rundt om mange ting, som vi synes der betyder noget, så endte vi ved: Jammerbugt en modig og troværdig kommune. Livskvalitet i lokalsamfundene Erhverv Bredt forstået, så det er både beskæftigelse, samt bl.a. turisme og landbrug Natur- og kulturressourcer 7

9 Gruppe 2 1. Formål med lokale udviklingsværksteder: - vælge repræsentanter til landdistriktsudvalget - diskutere visioner for udviklingsprojekter Ønske: - at udviklingsværkstederne mødes 1 gang pr. år. - være bagland for repræsentanter i landdistriktsudvalget. - være idé udviklingsplatform - være ultra demokratisk, da alle kan deltage 2. OK 3. Skoledistrikter 4. Naturbevaring, skolepolitik, infrastruktur, cykelstier, kollektiv trafik, bosætning borgere som ambassadører. Kommunen: byggegrunde, skoler, institutioner. Ungdomspolitik: tilbyde noget der er interessant for de årige i lokalområdet. Gruppe 3: 1. Gruppen er enig om, at der bør være mulighed for en pil direkte fra alle borgere & foreninger direkte til landdistriktsudvalget. Dog er det OK, at der kan laves små grupper og den store gruppe Udviklingsværksteder. Alt efter hvor idéerne opstår, vil ansøgninger også dannes i de forskellige grupper. 2. OK 3. Antal foreslået grupper kan være større (Morup og Klim f.eks. hver sin gruppe) Kunne også i stedet sikre sig, at der er repræsentanter fra hele det område, som gruppen repræsenterer. Men selvfølgelig kan grupperne indbydes til samarbejde, alt efter projekt/emne. Alle områder i øst og vest skal informeres, så man kan finde evt. samarbejdspartnere. 4. Nævnte områder er OK Vigtigt at infrastruktur er ude i alle hjørner. Gruppe 5: 1. Den foreslåede organisationsplan, synes vi, ser fornuftig ud. Dog med det forbehold, at kommandovejen ikke må blive for lang og 8

10 bureaukratisk, når borgere og foreninger har initiativer og gode ideer de gerne vil have en tilbagemelding på. 2. Tidsplanen ser fornuftig ud 3. Vi synes ikke det er en god idé at slå Saltum & Sdr. Saltum samt Kaas & Moseby sammen i fælles udviklingsværksteder, med den begrundelse, at selv om det kan synes som om der er samhørighed byerne imellem, så er der stor forskel på hvordan man prioriterer opgaver og arrangementer. Der er meget større sammenhold og gejst i Sdr. Saltum og Moseby end i Saltum og Kaas. Vi er nervøse for, at der en rimelig stor risiko for, at ildsjælene forsvinder hvis overskueligheden ikke er der. Det må ikke ske. Vi kan derimod ikke se nogen hindringer for et vist samarbejde f.eks. borgerforeninger imellem. 4. Naturen er fremherskende i den ny storkommune med den lange kyststrækning. Den skal vi værne om, så den er til fælles glæde for både turister og fastboende. Vi mangler cykelstier flere steder, så det bliver mere sikkert at færdes til og fra sommerlandet. En bedre offentlig trafik står også højt på ønskesedlen. Er det en god idé forsat at plastre naturen til med sommerhuse, kan naturen, vejene og miljøet fortsat bære det? Vi kunne godt tænke os en mere liberal bosætningspolitik, sådan at det f.eks. bliver muligt at drive små erhverv i nedlagte landbrugsbygninger. Alternativet er til at få øje på: forsømte ejendomme som bliver beboet af sociale klienter eller også totalt forfald. Så kunne vi godt tænke os hjælp planløsning - penge til byfornyelse. En kortere snor til husejere, som ikke holder deres grund og fortov, så naboer og byen er tjent med det. Det skal være indbydende når vi få turister til landsdelen. Blokhus ser jo til skræk og advarsel lukket og forladt ud de 10 måneder om året. Tillukkede sommerbutikker med affald flydende rundt om og snavsede vinduer, knuste flasker og tomme øldåser i gaderne. Det er det syn man bliver mødt af størstedelen af året. Det må der gøres noget ved. Gruppe 7: 1 og 3. Alle borgere & foreninger + selvetablering / selvorganiserede grupper (Opsøges ved hjælp af P&T + Medier) Savner Ny 2008 organisationsplan med EFTER STRUKTUR. Vigtigt at huske ALLE, også lokalsamfundet 2. OK tidsplan 9

11 4. Bosætning er afhængig af god infrastruktur, arbejdspladser, Offentlig service som børnepasningstilbud osv. og kulturelle tilbud. Gruppe 8: 1. Organisationsplanen blev drøftet og fundet OK. Begrebet udviklingsværksted blev drøftet og der var forslag om, at der blev fundet et andet ord for udviklingsværksted det kunne f.eks. være idéværksted. Om det kunne kaldes borgermøde blev også drøftet, men fundet for kedeligt. Der var i gruppen udbredt enighed om, at det ville være positivt hvis der var mulighed for at få unge mennesker til at deltage i værkstederne, og at det måske er nødvendigt med en gulerod af en eller anden slags for at få denne gruppe med. (vi havde ikke noget forslag til gulerod ) Endelig var der enighed om, at værkstederne var et meget vigtigt element i processen. 2. Er Tidsplanen OK - Gruppen fandt tidsplanen realistisk 3. Diskuter modellen for udviklingsværksteder Den forslåede decentrale model for værkstederne fandt gruppen var den helt rigtige nemlig at det sker så decentralt som muligt. 4. Hvilke politikområder skal være centrale i landdistriktspolitikken. Et centralt element bør være kulturliv på alle niveauer det findes - men ikke alle er klar over det og det bør udvikles. Gruppen fandt, at de øvrige elementer i landdistriktspolitikken er musik turisme erhverv kunst og infrastruktur. Der var forslag om oprettelse af en kulturkalender, som skulle annonceres for hver 14. dag i lokalaviserne endelig skulle en kulturkalender være tilgængelig på Jammerbugt Kommunes hjemmeside. Gruppe Vi mener, at man skal stræbe efter af få en så flad organisation som muligt. Der skal ikke være for mange led imellem borger og kommune. Måske vil det være bedst, om borgere med ideer, kan gå direkte til udviklingsafdelingen for at undgå, at en kontaktperson i lokalsamfundet sorterer i projekter og kommer til at virke som et filter. Desuden mener vi ikke, at der må gå for lang tid imellem, borgere fremsætter forslag og ideer, til der kommer respons 10

12 tilbage fra kommunen. "Ildsjæle" vil gerne i gang med projekter så hurtigt som muligt. 2. Den ser umiddelbart ok ud. Det er en god idé at have en tidsramme/et sluttidspunkt. Vi mener ikke, at det må tage længere tid end 1 år. Det er vigtigt, at vi kommer videre, at vi orienterer os om de ting, der sker i de andre nye kommuner omkring os, og at vi får indflydelse i en større sammenhæng. 3. Det er svært at sige, om der skal være færre eller flere lokalområder. Det vil nok vise sig hen ad vejen. Det er dog nødvendigt, at de forskellige projekter kommer op i Landdistriktsudvalget, så projekter, der har fælles interesser, kan få mulighed for at samarbejde. Vi skal fremstå som en samlet kommune og ikke 20 små grupper, der hiver i hver sin retning. 4. Der må arbejdes på infrastrukturen, også til andre kommuner. Det tager f.eks. for lang tid at komme fra Aabybro ind til Aalborg om morgenen (en 3. limfjordsforbindelse). Måske skal vi på længere sigt være opmærksom på aktiviteter, der kommer i Aars og længere nede i landet og dermed satse på en bedre forbindelse over Aggersund. Med hensyn til bosætning vil det være en idé at tilbyde mere attraktive byggegrunde, f.eks. ved skovområder. Det vil også kunne fremme sagen, om kommunen får tilladelser m.m. i forbindelse med byggeri hurtigt igennem. Præsentation af byggegrunde og ejendomme på nettet, er en oplagt måde at komme i kontakt med folk uden for kommunen. Vi kender 3-4 tilfælde, hvor familier fra Sjælland er kommet i kontakt med sælger over nettet og har købt huse i kommunen. Gruppe 11 Drøftede signalværdien i at vende organisationsplanen med borgere & udviklingsværksteder i top. Begreber må ikke være for fremmede for lokalbefolkningen sørg for, at den almene borger ved, hvad der bliver sagt. Kan repræsentanter til landdistriktsudvalget evt. udvælges efterfølgende på udviklingsværkstedet. Forretningsgangen i en plan, så der kan skabes overblik over, hvad hvert organ producerer. Forenklingen af organisationen for bedre overskuelighed, da den kun skal vise kompetence fordelingen. 11

13 Der mangler evt. forretningsgang som særskilt plan. Udviklingsværksted kræver min 1 politiker til stede dvs. 2-3 stk. pr. uge jf. tidsplanen. Evt. andre udbydere end LandboNord evt. DGI. Ildsjælene har først og fremmest fællesskabet at hente her. Alle ideer skal høres må ikke politisk dræbes. Hvem udarbejder det første udkast til landdistriktspolitik? Enkelte områder kan forekomme små men der kan være historiske barrierer for et samarbejde. Projektgrupper må ikke dø hen, mens der udarbejdes en landdistriktspolitik. Politikerne må acceptere arbejdsgrupper om ALLE emner, men evt. viderebringe en forespørgsel til relevant politisk udvalg. Gruppe For mange lag, en tung model, for lang beslutningsvej, for mange p-pladser, der skal være faste mødedage for landdistriktsudvalget, og dermed faste deadlines 2. Tidsplan for lang vi skal i gang, rette fejlene hen ad vejen. Nyt byråd skal fungere i tre år det første år går med planlægning. 3. Husk at Fjerritslev og Aabybro også skal med. Vi er ikke enige i de foreslåede 15 områder Ikke kopier tidligere opdelinger Nyt: Områderne skal dannes ud fra emnerne (f.eks. bosætning, sundhedspolitik, skolepolitik, erhvervsudvikling) 4. Uddannelse, kultur, natur, infrastruktur, sundhedshus, teater, hospital, hospice Nye områder til kommunen: Amts opgaver og stats opgaver til kommunen Fremtidigt kendetegn for Jammerbugt Kommune: Første røgfri kommune i Danmark Gruppe 13: Man burde overveje, at tematisere udviklingsværkstederne, så de holdes 1 gange årligt med i alt fire temaer pr. by-periode som i alt dækker bredden i kommunens landdistriktspolitik. ex. Turisme, 12

14 erhvervsudvikling, bosætning i landdistrikter, skole/kultur og natur. Vi synes også, man skal overveje, at de personer som vælges fra de lokaleudviklingsværksteder til landdistriktsudvalget skal repræsentere den forening hvis formål er at være paraply for et lokalsamfunds foreningsliv fx en borgerforening eller en borger og erhvervsforening. Vi mener, det er uheldigt, hvis man vælges som enkeltperson og derfor ikke har et bredt, demokratisk valgt bagland at hente inspiration fra og informere tilbage til. 13

15 Torben Reese forslag til organisation Torben Reese argumenterede for under diskussionen af gruppearbejdet, at den foreslåede organisationsdiagram er svær at forstå for personer, der ikke beskæftiger sig med emnet dagligt. Derfor foreslog Reese, at man vender organisationen på hovedet da det vil formidle intentionen i diagrammet bedre Reese foreslog, at Tema/udviklingsudvalget tog udgangspunkt i nedenstående model. Forslag til organiserings model af landdistriktsarbejdet Alle borgere & foreninger i landdistrikterne Input til LDP Lokale udviklingsværksteder Udviklingsafdelingen. Lokale projektgrupper Lag Leader - Koordinator Landdistriktsudvalget Udviklings forum Andre beslutnings myndigheder Tema / Udviklingsudvalget Udviklingsafdelingen 14

16 5 Johannes Nørregård Frandsen Johannes Nørregård Frandsen tog i sit oplæg udgangspunkt i hvilke konsekvenser det har fået for vores måde at leve og være sammen på, at rum og tid er udtømte hvormed Frandsen argumenterede for, at vor tids teknologiske fremskridt gør, at det ikke har nogen betydning hvor i verdenen man befinder sig for, at man kan være on! Derfor er det Frandsens vurdering, at det er afgørende når man taler landdistriktsudvikling, at måden hvorpå, man sikre, at Jammerbugt Kommune er on, er ved at sikre, at der i Jammerbugt Kommune findes et dækkende høj hastigheds net. Frandsen kom endvidere i sit oplæg ind på, at det vigtig når man taler udvikling, at vi husker vores historiske rødder i den danske landbokultur, herunder de religiøse normer og værdier fra kristendommen. Derfor er det vigtig, at man i forbindelse med udviklingen af en landdistriktspolitik tager udgangspunkt i de tre nedenstående værdier: Artefacts: Sådan er her, sådan gør vi Sociofacts: Sociale fællesskaber Mentefacts: Bevidsthed og dybe værdier. I sit oplæg kom Frandsen også ind på en række forhold, det er vigtig at diskutere i forbindelse med udviklingen af en landdistriktspolitik: Borgerindflydelse: - Indflydelse på hvad? - Indflydelse for hvem? - Indflydelse til hvem? Landdistrikter hvad er det? - Landbrug - Kulturlandbrug - Små industrier - Håndværk - Pendlere - Overførselsindkomster Hvor vil I hen? - BYER 15

17 - NATUR - UDVIKLING - STILSTAND - BILLEDER - IDENTITET En måde at strukturere arbejdet på, kunne være at udarbejde et ressourcekatalog ex. indeholdende en oversigt over: Landbrugsjord, herlighedsværdi, turismeanlæg, naturnatur, rekreativitet, transportkorridor, udvikling, uddannelser, iværksætteri, foreninger, særlige grupper, kirke og sogn, oplysning (levende og døde), folkeligt liv, traditioner, ungdomskultur, økonomi, institutioner, kultur og kulturelle kræfter, geografi, byer, lokale, halvnære, sansepositioner, dynamoer og transportveje En anvendelig model til dette arbejde kunne være at benytte SWOT analyser over de enkelte temaer. SWOT analysen indeholder en gennemgang af (Styrker vs. Svagheder og muligheder vs. Trusler). 6 Vagn Olsen Som afslutning på opstartsmødet var journalist Vagn Olsen inviteret til, gennem sine møder med fremmede kulturer at drage paralleller til kulturen i Jammerbugt Kommune. Vagn Olsen viste gennem klip, fra de TV programmer han har produceret for DR, hvor forskelligt livet er indrettet, bl.a. dikteret af geografiske og kulturelle betingelser. Og der er dog nødvendigvis ikke de store forskelle på de ønsker og mål vi har med livet. Klippene viste også, at vi som borger i Jammerbugten, mht. ønsker og mål med livet, kan have mere tilfælles med en beduin end vi har med vores nabo, og det som binder verdenen sammen er de moderne kommunikationsmidler. 7 Afslutning og opsummering ved Susanne Hjort Hansen Næstformand i Tema/Udviklingsudvalget Susanne Hjort Hansen afsluttede dagen med at opsummere de input Tema/Udviklingsudvalget havde fået gennem gruppearbejdet og den efterfølgende diskussion. Susanne Hjort Hansen gav udtryk for, at udvalget havde fået en række konkrete bud på hvordan organisationsforslaget kunne forbedres og på hvordan landdistriktsarbejdet kunne komme godt fra start men at hun ikke kunne love, at udvalget vil kunne imødekomme samtlige forslag, der var kommet frem i løbet af dagen. 16

18 Susanne Hjort Hansen fremhævede, at Tema/Udviklingsudvalget på det næste udvalgsmøde, vil diskutere de forslag, der kom frem under gruppearbejdet mht. om organisationsplanen skal vendes rundt, mht. geografien for antallet af udviklingsværksteder, og om hvilke politikområder der skal indgå i landdistriktspolitikken. Susanne Hjort Hansen afsluttede med at sige tak for, at så mange havde valgt at bruge en lørdag på at diskutere den fremtidige landdistriktspolitik for Jammerbugt Kommune. 8 Ordbog I dette afsnit vil vi forsøge at forklare ofte brugte begreber eller udtryk i forbindelse med landdistriktsarbejdet. LAG er en forkortelse af begrebet lokale aktionsgrupper. LAGene har en central rolle i Eu's landdistriktsudvikling. Medlemmerne i de lokale aktionsgrupper er repræsentanter for lokale foreninger, organisationer, erhvervsmæssige interessenter og myndigheder og har således alle en tilknytning til lokalområdet. Den lokale aktionsgruppes opgave er at koordinere LEADER (EU program) aktiviteterne i deres områder ud fra en udviklingsplan, som gruppen har udarbejdet, og er ansvarlig for at gennemføre. I Danmark er der pt. udpeget 12 lokale aktionsgrupper for LEADER+. De er overdraget en betydelig del af driften af LEADER+ aktiviteterne i deres områder. Det betyder, at de har ansvaret for at indstille projekter, som kan falde ind under den lokale udviklingsplan inden for en dertil udmeldt bevillingsramme. Landdistriktskoordinator er ansat af den lokale aktionsgruppe og referere direkte til LAG. Landdistriktskoordinatoren bistår med rådgivning til LAG og lokaleprojektgrupper. Landdistriktspolitik - En landdistriktspolitik tager udgangspunkt i et bestemt lokalområde, hvor omdrejningspunktet er de mennesker, som bor i området. Overordnet kan det formuleres således at: En landdistriktspolitik samtænker kommune/regionplanen med sektorpolitikkerne med sigte på at udvikle lokalsamfundene og landsbyerne. En landdistriktspolitik udarbejdes på basis af viden om lokale forhold og udviklingsønsker fra borgere, som bor i landdistrikterne. En landdistriktspolitik er i modsætning til de fleste andre politikker kendetegnet ved at være afgrænset geografisk frem for emnemæssigt. Alle sektorpolitikker kan indgå i en landdistriktspolitik afhængigt af behovet i det enkelte lokalområde. Det geografiske afsæt betyder, at en landdistriktspolitik er tilpasset de lokale udfordringer. En landdistriktspolitik er ikke en landsbypolitik. Udgangspunktet bør være hele områder dvs. både det åbne land og landsbyen som helhed samt relationerne til andre landsby- 17

19 er, centerbyen og større byområder. Det lokale afsæt lægger op til at inddrage lokalbefolkningen, foreninger og det lokale erhvervsliv herunder landbruget - i udformningen af en landdistriktspolitik. En inddragelse af de lokale interesser styrker fokus på de lokale behov og muligheder. Landdistriktspolitikkens styrke er netop borger- og interesseinddragelsen, som kan være med til at skabe sammenhæng mellem borgernes ønsker for lokalsamfundene og kommunens eller amtets politik. I sin konkrete udformning er en landdistriktspolitik en strategiog handlingsplan for udvikling i lokalområdet. Dette kan for eksempel inkludere en beskrivelse af aktivitets- og projektmuligheder i forskellige lokalområder. Ydermere kan det være hensigtsmæssigt, at landdistriktspolitikken også indeholder en finansieringsplan i form af oplysninger om de økonomiske forudsætninger for gennemførelsen af forskellige initiativer. Landdistriktsprogram er en paraply for en lang række delprogrammer med EU-støtte, der sorterer under Fødevareministeriet. LEADER metoden Kernen i LEADER metoden er, at der skal etableres et partnerskab af lokale aktører en såkaldt lokal aktionsgruppe bestående af medlemmer udpeget af de lokale myndigheder, den private sektor og foreningslivet i fællesskab. Denne gruppe vil efter opnået godkendelse hos de forvaltende myndigheder få selvstændig planlægnings- og beslutningskompetence. I fællesskab udarbejder den lokale aktionsgruppe en udviklingsplan og gennemfører nyskabende projekter. Se evt. mere Projektgruppe i denne sammenhæng en gruppe der bl.a. kan opstår i forbindelse med et udviklingsværksted. Projektgruppen arbejder med at realisere et konkret projekt. Tema/Udviklingsudvalg - I forbindelse med konstitueringen i Jammerbugt Kommune blev det besluttet at oprette udvalget Tema/Udviklingsudvalget. Iflg. Styrelsesvedtægt for Jammerbugt Kommune har udvalget to primære opgaver: at udarbejde en politik for landdistrikternes udvikling og en politik for borgernes inddragelse i den politiske beslutningsproces. Helle Bak Andreasen (V) er formand for udvalget, Susanne Hjort Hansen (A) er næstformand de resterende medlemmer af udvalget er: Carl Schrøder (A), Henry Kronborg (V), Mogens Wiese (V), Lars Holt (V), Christian Hem (V). Vicekommunaldirektør Mogens Fransen er sekretær for udvalget. Udviklingsafdeling er som udgangspunkt til for at løse opgaver for resten af organisationen opgaver som Kommunalbestyrelsen, Direktionen eller ledere ønsker at få sat fokus på og at få prio- 18

20 riteret ressourcer til. Det vil derfor være karakteristisk for opgaveløsningen, at den især i forbindelse med større opgaver løses i et samspil med den øvrige organisation. Det kan typisk være i en eller anden form for projektorganisering. Udviklingsafdelingen vil i sådanne projekter skulle kunne bidrage med projektleder, projektmedarbejder eller sekretariatsbetjening af projektgruppen alt efter behov og ønsker. Der vil også være opgaveområder, hvor det er Udviklingsafdelingen, som har opgaven, men også her vil det være naturligt, at der samarbejdes med det område, det drejer sig om. Endelig vil der også være en række mindre opgaver, som medarbejderen vil løse alene. Det vil typisk dreje sig om ad-hoc opgaver, som er formuleret af og bestilt af direktionen. Udviklingsværksted er en gennemarbejdet metode, der er en god metode til: at virkeliggøre fælles ideer og visioner, til at søge fællesnævnerne i stedet for modsætningerne, til af at tage udgangspunkt i egne visioner i stedet for andres. Udviklingsværkstedet ligner fremtidsværkstedsmodellen, men indeholder ikke den problemfasen. Et udviklingsværksted indeholder således 3 faser. Disse er: En statusfase, hvor der sætte fokus på styrker og ressourcer, en visionsfase, hvor deltagerne får frit spil til at komme med ideer og visioner for den fremtidige udvikling og en realitetsfase, hvor visionerne prioriteres og der udarbejdes konkrete handlingsplaner for realisering af visionerne. Har du andre begreber eller udtryk du gerne vil have uddybet er du meget velkommen til at kontakte Lars Haagensen på telefon nr eller 19

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Fokus på koblingen mellem SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Hvorfor igangsætte ny proces? Baggrund Landdistriktskommune decentral

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema og udviklingsudvalget 11.01.2007 kl. 14:00 Aabybro Rådhus, lokale 83 Jammerbugt Kommune Tema og udviklingsudvalget 11.01.2007 Punkter på åbent møde: 2. Program for udviklingsværksteder 1 3.

Læs mere

Referat. Landdistriktsrådet 2. februar kl. 19:00. Rådhuset Aabybro. Afbud; Carl Stefan Bauditz, Christian Hem & Anne Ringgren.

Referat. Landdistriktsrådet 2. februar kl. 19:00. Rådhuset Aabybro. Afbud; Carl Stefan Bauditz, Christian Hem & Anne Ringgren. Referat Landdistriktsrådet 2. februar kl. 19:00 Rådhuset Aabybro Afbud; Carl Stefan Bauditz, Christian Hem & Anne Ringgren. Indhold 1 ORIENTERING FRA FORMAND... 2 2 FORSLAG OM KURSUS FOR ILDSJÆLE OG KVARTALSMØDER...

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe.

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe. Referat fra offentligt informationsmøde om lokale aktionsgrupper Onsdag d. 30. maj kl. 19 21.30 Bernstorffminde efterskole, Bernstorffminde 4, 5600 Faaborg Ca. 75 deltagere Landdistriktskoordinator Jens

Læs mere

Skabelon for udvikling af borgerplaner

Skabelon for udvikling af borgerplaner Skabelon for udvikling af borgerplaner Alle lokalsamfund er forskellige, både hvad angår størrelse, ressourcer og behov. Derfor er der ikke én bestemt måde at lave en borgerplan på. Det vigtigste er, at

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Nr. Kultur, fritids- og landdistriktsudvalget 2015 2016-> (1.000 kr.) Politikområde 4: Kultur-, fritid- og landdistrikter 4.1 Reduktion af lokaletilskud 1.000

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

LandLabDK PROJEKTBESKRIVELSE

LandLabDK PROJEKTBESKRIVELSE 1. marts 2013 BLENSTRUP - ST. BRØNDUM TERNDRUP SIEM HELLUM - BÆLUM med oplande. Erhvervsudvikling og levevilkår - lokale ressourcer og helhedsorienteret udvikling mellem samarbejdende lokalsamfund i den

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt.

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt. Referat fra Generalforsamling afholdt den 13. marts 2013 Generalforsamlingen startede kl. 18.00 med spisning (stegt flæsk og persillesovs), hvori ca. 60 voksne og børn deltog. Glædeligt med det store fremmøde.

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Referat af årsmødet 2010

Referat af årsmødet 2010 Referat af årsmødet 2010 Nordfyns Landdistriktsråd 22. juni 2010, kl. 19.00 på Kongslundskolen, Skovby. Referent: Hanne Bille, Nordfyns Kommune 1. Åbning af mødet ved formand. 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le

Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le Delt ager e: Lise - Lott e Tilst ed, Ulla Lars en, J ens Mun k, K aren Stra ndh ave, Bru no Han sen, Arn

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Forslag. til udviklingsarbejde i lokalsamfundene - proces for projekt Udvikling i en hel kommune

Forslag. til udviklingsarbejde i lokalsamfundene - proces for projekt Udvikling i en hel kommune Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 24. maj 2011 Sagsnr.: 201103042-12

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Pixi-udgave Jordbrugets Fremtid - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Hvorfor arbejde med jordbrug? Vi gør det fordi potentialet til oplevelser i baglandet til de turistmættede

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Kultur- og Fritids- POLITIKKEN 2013-2017 Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Forord side 3 Folkeoplysningspolitikken side 4 Indhold Landdistriktspolitikken side 10 Kulturpolitikken side 16 side 3 Forord Tønder

Læs mere

TAK for donationen Hr. Fond. Fondsansøgninger. Nyborg Idræts Samvirke 17. april 2013. torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20

TAK for donationen Hr. Fond. Fondsansøgninger. Nyborg Idræts Samvirke 17. april 2013. torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20 Fondsansøgninger Nyborg Idræts Samvirke 17. april 2013 torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20 Værktøj til Ildsjæle www.foreningsforlaget.dk Bogens præmisser: Ingen liste over fonde Ingen analyser af

Læs mere

Landdisktrikternes aktionsgrupper

Landdisktrikternes aktionsgrupper Landdisktrikternes aktionsgrupper Hvad er LAG. Lokalt politisk og borgerligt forankret forening understøttet af EU midler, som vil drive udviklingen af landdistrikterne/fiskeriområder i bredt samspil med

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: 23. maj 2011 Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN

Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: 23. maj 2011 Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af rådets beretning 3. Fremlæggelse af rådets handlingsplan 4. Fremlæggelse

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema og udviklingsudvalget 06.09.2007 kl. 14:00 mødelokale 83 Jammerbugt Kommune Tema og udviklingsudvalget 06.09.2007 Punkter på åbent møde: 39. Forøgelse af bosætning/branding 1 40. Budgetopfølgning

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

FÆLLESVIRKE. Andy Østergaard, Morten Bergsøe, Jens Rode Petersen, Sanne Flyvbjerg

FÆLLESVIRKE. Andy Østergaard, Morten Bergsøe, Jens Rode Petersen, Sanne Flyvbjerg Nordenskov den 28. oktober 2012 Referat af : Regeringsmøde nr. 3 i Fællesvirke Sted: Nordenskov Skole NUIF lokalet Dato: 22. oktober 2012, kl.19.00 21.30 Deltagere: Tonni Lander, Leif Arnbjerg, Kim Andersen

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Dialogbaseret borgerkommunikation

Dialogbaseret borgerkommunikation Dialogbaseret borgerkommunikation SmartCityDK Projektprogram 2 Energirigtig byggeri Frederikshavn Kommune Landsbymodellen 1:1 SmartCityDK Projektprogram 2 Energirigtig byggeri vil via samarbejde, viden

Læs mere

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV Lær først og fremmest brugergruppen og projektet godt at kende. Indkald dernæst (eller være medvirkende til indkaldelse) dernæst til de første møder. Her er nogle ideer og råd til at få sat gang i processen.

Læs mere

Vejle kommune. 2.0 Formål.

Vejle kommune. 2.0 Formål. Gældende vedtægter for Jelling Lokalråd 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Rådets navn er JELLING LOKALRÅD med hjemsted i Vejle kommune. 1.2 Lokalrådets geografiske virkeområde er de dele af Jelling sogn, der er

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Møde om borgerbudgetter den 16. marts 2015 Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Hvilke temaer, synes du er vigtigst, når vi samme skal udvikle kommunen med borgerbudgetter Hvem

Læs mere

Struer Kommune Udvikling af organisationen

Struer Kommune Udvikling af organisationen Projektbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Formål med opgaven... 2 3. Indhold af projektet... 2 4. Organisering af opgaven... 3 5. Resultat af projektet... 4 6. Tidsplan... 4 BILAG 1...

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus 1 Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus Langeland Kommune hjemtager 1. januar 2013 alle opgaver på beskæftigelsesområdet, og etablerer nyt jobcenter i kombination med et helt nyt sundhedshus

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Birkelse Ryaa Antenneforening FORMANDENS BERETNING 2010

Birkelse Ryaa Antenneforening FORMANDENS BERETNING 2010 Birkelse Ryaa Antenneforening Birkelse 2. marts 2011 FORMANDENS BERETNING 2010 Så er vi igen samlet til generalforsamling i Antenneforeningen, denne gang er det 8 gang vi er samlet. Vi skal se tilbage

Læs mere

Projektbeskrivelse Borgermillionen

Projektbeskrivelse Borgermillionen Til: Teknik- og Miljøudvalget UDVIKLING OG KOMMUNIKATION Dato: 14. marts 2013 Tlf. dir.: 4477 3208 E-mail: eim@balk.dk Kontakt: Erik Sassersen Møller Sagsnr: 2013-6258 Dok.nr: 2013-44536 Projektbeskrivelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

Charlotte Møller præsenterede konceptet for helhedsrenovering (jf. oplæg). Ann Urbrand: Er der en tidsplan for helhedsrenoveringen?

Charlotte Møller præsenterede konceptet for helhedsrenovering (jf. oplæg). Ann Urbrand: Er der en tidsplan for helhedsrenoveringen? KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for nye anlægsprojekter NOTAT Referat af møde i den lokale styregruppe den 22.9.14 Præsentation af ny projektleder fra KEJD Charlotte Møller præsenterede

Læs mere

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Indledende bemærkninger LAK Landsbyerne i Aalborg Kommune vil allerførst give vores anerkendelse af en god og indledende

Læs mere

Røsnæs Udvikling & Beboerforening For nemheds skyld har jeg forkortet foreningens navn til RUB i dette referat.

Røsnæs Udvikling & Beboerforening For nemheds skyld har jeg forkortet foreningens navn til RUB i dette referat. Røsnæs Udvikling & Beboerforening For nemheds skyld har jeg forkortet foreningens navn til RUB i dette referat. Bestyrelsesmøde tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.00 i klubhuset Konstituering: Valg af formand

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune 1 Punkter på lukket møde: 137. Kondemnering af ejendom... 2 138. Kondemnering af ejendom... 4 Afbud: Eva Rytter Andersen

Læs mere

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune kommunikationspolitik Skanderborg Kommune FORORD Denne kommunikationspolitik skal være det fælles udgangspunkt for, hvordan ledere og medarbejdere kommunikerer både med hinanden og med borgere og samarbejdspartnere.

Læs mere

LAG og LEADER. - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen

LAG og LEADER. - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen LAG og LEADER ilanddistriksprogram2014-2020 - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen 1 Hvad kommer vi rundt om? Baggrund: lidt om metatendenserne Lokal

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

Den 6. april 2006 Århus Kommune

Den 6. april 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. april 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariat Borgmesterens Afdeling Initiativer der skal styrke forståelsen for respekt, dialog

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget.

Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget. Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget. Magistratens 1. Afdeling Magistratens 1. Afdeling tilslutter sig ønsket om at sætte mere

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere