SOMMER 2011 (juni-august) HlLSEN FRA. Frederiks kirken. Den danske Kirke i Paris

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOMMER 2011 (juni-august) HlLSEN FRA. Frederiks kirken. Den danske Kirke i Paris"

Transkript

1 SOMMER 2011 (juni-august) HlLSEN FRA Frederiks kirken Den danske Kirke i Paris

2 > Kirkebladet Hilsen fra Frederikskirken udgives af kirkerådet og udsendes gratis til den danske menighed i Paris. Ansvarshavende: Marianne Gyldenkærne Oplag: 1000 stk. Design & layout: Pernille Picherit Tryk: Tryk Team Svendborg A/S Tlf.: Avenue de Friedland Avenue des Champs-Elysées Avenue Marceau A M D M > > > KIRKENS PRÆSTEPAR Marianne og Asger Gyldenkærne Tlf.: Kirkens præst træffes bedst først på formiddagen. Ved personligt fremmøde tilrådes det at træffe telefonisk aftale. Mandag er fridag. UNGDOMSRÅDGIVER Gabriela Anna Cieploch Tlf Kontortid: Tirsdag kl / Torsdag kl Fredag kl I øvrigt træffes ungdomsrådgiveren efter aftale, dog ikke mandag, som er fridag. KIRKEKONTOR Økonomimedarbejder Lotte Nør Larsen Tlf Kontortid (lukket i de franske skoleferier): Tirsdag kl Torsdag kl Kirkeassistent: Nana Rosendal Organist: Susanne Thesbjerg D A DEN DANSKE KIRKE I PARIS 17, rue Lord Byron Paris Åbningstider NB. På grund af renovering vil læsesalen ikke kunne benyttes. Aviser og annoncer kan læses i mødelokalet og indgangen. Mandag LUKKET Tirsdag kl Onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Lørdag kl Søndag kl Internet: DANMARKSHUSET 142, Avenue des Champs-Elysées Paris Tlf AMBASSADE/KONSULAT 77, Avenue Marceau, Paris Tlf > KIRKERÅDET 2011 Formand: Søren Eskildsen Tlf Næstformand: Lisbeth Alkjærsig Sekretær: Marianne Papiau Øvrige medlemmer: Ulla Smidt, Katja Dombernowsky, Christian Mourlaque, Frederik Paulsen, Klavs Ebbe, Marianne Papiau, Christian Geertsen Suppleanter: Kirsten Legorec Nielsen, Lise Bernard Hus- og byggeudvalg: Formand: Christian Mourlaque Katja Dombernowsky, Lisbeth Alkjærsig, Christian Geertsen, Søren Eskildsen, Frederik Paulsen, Marianne Gyldenkærne Økonomiudvalg: Formand: Ulla Smidt Søren Eskildsen, Kirsten Legorec Nielsen, Lisbeth Alkjærsig, Frederik Paulsen, Marianne Gyldenkærne Kulturudvalg: Formand: Marianne Gyldenkærne Lisbeth Alkjærsig, Lise Bernard, Marianne Papiau

3 Det er sol, det er sommer, det er søndag Vi, der er vokset op med familiefilmene Far til fire, husker sikkert melodien til børnenes sang, når de tog på søndagsudflugt ud i det blå. Og den melodi kan ind imellem dukke op i mit hoved, når solen skinner, det er sommer og det er søndag. Søndagene er jo her, hvor jeg har mit virke - i kirken - omdrejningspunktet, også selvom netop Frederikskirken er rum for så meget andet ud over søndagsgudstjenesterne. Nemlig et samlingsted for mange mennesker til forskelligartede kulturelle og sociale begivenheder. Foråret har dog været præget af, at det mest har været et samlingspunkt for en del håndværkere, der borer og graver og renoverer, så alle kommende brugere kan få glæde af det senere på året. Så søndagen har faktisk været det eneste faste holdepunkt siden januar måned, fordi kirken har været nødsaget til at lukke i hverdagene, så håndværkerne har kunnet få arbejdsro. Midt i støv og larm og byggerod er det godt at blive mindet om, hvorfor der drives kirke; at gudstjenesten er og bliver centrum for det l NDHOLD "Det er sol, det er sommer..." 03 Kirkerådsformandens beretning 04 Støt kirken - bliv medlem 06 Gudstjenester 08 Information fra kirken 08 Danmarkshusets program 08 Konfirmandtur til Geneve 09 KALENDEREN 10 Nyt fra ungdomsrådgiveren Sommerhilsner 15 Siden sidst 16 Faste aktiviteter 18 Adresser i Paris 19 budskab, som kirken i bund og grund er her for. Vi forsøger med alle mulige kreative løsninger at få tingene til at fungere i ombygningsperioden og beder om forståelse for byggerod, støv og færre aktiviteter lidt endnu. Men intet er så skidt, at det ikke en dag igen bliver godt for noget. Når støvet har lagt sig, dukker vi op til overfladen igen med nye lokaler til Frederikskirkens mange aktiviteter. I kølvandet af oprydning fra kælder til kvist og renovering følger ofte ønsker om fornyelse, og nye ideer kommer til. Således er kirkens hjemmeside blevet fornyet, og Frederikskirken i Paris kan nu findes under den ny webadresse : Derudover er der en ungegruppe på Facebook under mødestedet Padam Padam, hvor alle arrangementer for de unge bliver oplyst, og man kan løbende informere hinanden. En kirke er et levende sted, der består af de mennesker, der kommer og engagerer sig. Kirken er ikke de døde mursten. De danner blot rammen. Og rammerne er på vej til at blive endnu bedre. Men livet i kirken kommer med engagement og deltagelse. Det er det, som driver værket. Sådan også for Frederikskirken, som også drives ved hjælp af frivillige hjælpere og frivillig økonomiske bidrag. Og de mange hjælpere og købere til årets julebasar. Der er desværre røde tal på bundlinien, så der er brug for både penge og frivillige. Det manglende tilskud fra DSUK som bortfaldt fra 2010 til drift og vedligeholdelse kan nu mærkes. Så kirken har brug for al støtte i fremtiden - det kan ske ved at melde sig ind i kirken, give en gave, eller melde sig som frivillig arbejdskraft til julebasaren. God sommer Marianne Gyldenkærne Hilsen fra Frederikskirken. Sommer

4 Kirkerådsformandens beretning på generalforsamlingen den 30. marts Igen er der gået et år i Frederikskirken. På kirkerådets vegne er det min opgave at aflægge beretning om årets gang i 2010, både om begivenhederne og arbejdet i det forgangne år. Personale Præsten og præstefamilien, incl. kirkehunden, er helt uændret i forhold til Derimod har der været udskiftninger på alle de øvrige poster. Vi er vant til, at vi får en ny organist hvert år i begyndelsen af september. Det fik vi også i år, hvor Erik Kolind blev afløst af Susanne Thesbjerg som skal spille for os frem til sommerferien i år. Kirkeassistenten er jo som regel etårige ansættelser. Anne Sophie Lærke Hansen fratrådte før sommerferien i 2010 og blev afløst af Nanna Rosendahl. Nanna skal være hos os frem til sommerferien i Også økonomimedarbejder stillingen blev nybesat i det tidlige efterår, idet Pernille Giraud-Sauvaur forlod os for at flytte med sin familie til øst Frankrig. Pernille blev afløst af Lotte Nør i september 2010 på kirkekontoret. Lotte er særdeles velkendt med kirken, hun har tidligere haft stillingen, hun har tidligere været medlem af kirkerådet og hun er fortsat aktiv i skolearbejdet. Også kirkens ungdomsrådgiver gennem 2009 og 2010, Malene Hedegaard, forlod os før sommerferien for at tiltræde en lærer stilling i Danmark. Malene blev afløst af Gabriela Cieploch, der skal være hos os frem til sommeren Vedligeholdelse af kirkebygningen Det er som bekendt det danske kirkeministerium der er ejer af Frederikskirken. Vi bruger kirken kvit og frit, men det er os selv der skal foranledige og bekoste den løbende vedligeholdelse og istandsættelse af bygningen, både ude og inde. Ved sidste års generalforsamling kunne jeg berette om indtil flere tilfælde af hærværk og direkte indbrud i kirken. Det kan jeg desværre også i år. Der har været flere tilfælde af rudeknusninger i indgangsdøren til privatboligerne og et enkelt tilfælde af indbrud i hele kirken. Et noget opskræmt personale og præstepar blev vækket af politiet klokken ca. fire om morgenen, idet en politipatrulje havde set hoveddøren stå åben da patruljen kørte gennem gaden. I begyndelsen af året fik vi monteret stålgitre foran de to indgangsdøre, men ved indbrudet var det lykkedes de ubudne gæster at vride stålgitret op. I videst muligt omfang har vi holdt igen med ikke strengt nødvendige vedligeholdelses arbejder, idet byggeprojektet ville tage hånd om nogle af de nødvendige arbejder, herunder forstærkelse af indgangspartierne. På bastilledagen den 14. juli stod himmel og jord i et, hvilket desværre igen medførte voldsom vandindtrængen i køkken og ungdomsrådgiver kontor. Kontoret var blevet istandsat med fibervæv på vægge og loft og maling ca. 14 dage før det voldsomme regnvejr. Kirklens flagstang blev udskiftet i Den gamle flagstang fra 1955 var blevet afkortet et par gange på grund af råd. Endnu en afkortning ville have betydet at flaget også kunne feje terrassen når det var hejst. Vi søgte derfor Danmarkssamfundet om at få doneret en ny flagstang, hvilket generøst blev bevilget incl. et nyt flag i en størrelse der passer til flagstangens længde. Begge dele blev overrakt og indviet i forbindelse med kirkens Sankt Hans fest hvor ambassadøren glædede deltagerne med at holde den traditionelle båltale. Jeg kunne nævne andre små og knap så små tiltag for at holde bygningen kørende, men jeg vil i stedet tage fat på byggeprojektet. Byggeprojektet Projektet har været et fast punkt på alle mine årsberetninger, idet det første arbejde blev påbegyndt i begyndelsen af Utallige forslag og ideer og utallige drøftelser med kirkens arkitekt, Remy Tilak, er mundet ud i et projekt hvor kælderen under kirkens læsesal bliver gravet ud, således at kirken får endnu et pænt lokale i kælderen med toiletfaciliteter og en handikap elevator. Vi fik byggetilladelse i begyndelsen af september og projektet blev udbudt i november. Der er indgået kontrakter med elleve håndværksvirksomheder om arbejdets udførelse. Som alle ved selvsyn kan konstatere er arbejdet i fuld gang med aftalt og forventet færdiggørelse den 31. oktober 2011, således at julebasar forberedelserne kan gå igang som sædvanligt i løbet af november måned. Vi har allerede fået udbetalt de fleste penge fra de bevilgende fonde og fra kirkeministeriet. Midlerne vi har, ca euros, skulle række, men som alle ved kommer der næsten altid uforudsete udgifter i forbindelse med ombygninger. Som det fremgår af regnskabet har kirken en beskeden reserve i form af egenkapital. Herudover har kirken været så priviligeret at blive betænkt i et testamente med godt og vel euros, hvilket er en meget kærkommen ekstra sikkerhed. Medlemsskab af kirken Det er nu seks år siden at medlemsskab af Frederikskirken blev besluttet af en generalforsamling. Medlemstallet har stabiliseret sig på lidt over 200 betalende medlemmer. Pr. 31. december 2010 var medlemstallet 224. På generalforsamlingen i 2010 blev årskon- 4 Hilsen fra Frederikskirken. Sommer 2011

5 tingentet fastsat til 35 euros per person. Det har igen i 2010 været sådan, at tager man det samlede medlemsbidrag euros og dividerer med medlemstallet på 224, vil man se, at det gennemsnitlige medlemsbidrag er på 54,60 euros. Der er altså en del medlemmer der lægger lidt oveni medlemsbidraget. 350 års jubilæum I oktober fejrede vi den danske menigheds 350 års jubilæum med en festgudstjeneste og en efterfølgende reception. Vi havde prominente gæster fra Danmark på besøg med daværende kirkeminister, Birthe Rønn Hornbech i spidsen. Festgudstjenesten blev holdt af Københavns biskop, Peter Skov Jacobsen. Endvidere deltog DSUK's formand, tidligere kirkeminister A. O. Andersen og DSUK's generalsekretær, Margith Petersen. Julebasar En af de tilbagevendende årlige glædelige begivenheder, endda meget glædelige, er julebasaren. Igen i år fik vi et meget flot og tilfredsstillende salg. Med eftersalg kom vi op på ca euros, hvilket var ca euros mindre end i 2009, men med nogenlunde samme overskud som året før. Igen i år var en medvirkende faktor til det flotte resultat det forhold at Carlsberg havde doneret både dåseøl og fadøl. Tidligere har kirken, ganske vist med god rabat, indkøbt drikkevarerne fra et andet dansk bryggeri. Også i år var de frivillige julebasar arbejdere inviteret af vor ambassadør til en festlig aften i ambassadør boligen på Avenue Foch. Denne aften er en anerkendelse de mange frivillige sætter meget stor pris på. Desværre har ambassadøren meldt afbud til generalforsamlingen på grund af sygdom, men jeg benytter lejligheden til at takke ambassadøren - in absentia - for denne årlige festlige aften. Fra kirkerådet skal der ligeledes lyde stor og varm tak til alle de mange frivillige hjælpere og til sponsorerne. Også stor tak til de flere tusinde købelystne, der gæstede basaren i de tre dage. Til slut vil jeg rette en stor tak til kirkens samlede personale for endnu et år med god og engageret indsats i årets løb. Endelig skal der lyde tak til mine kirkeråds kollegaer for godt og muntert samarbejde i Tak også til kirkeministeriet for stor velvilje og imødekommenhed og tak for samarbejdet med vor støtteorganisation i Danmark, DSUK. Søren Eskildsen, kirkerådsformand Skal du hjem til Danmark? Udlandsflytning er en tillidssag I 50 år har vi sat en ære i at passe på vores kunders ejendele og tilbyde gnidningsfrie, effektive flytninger. Har du brug for flytning til/fra udland et, kan vi hjælpe dig. Vi har stor erfaring med: Rådgivning og planlægning Nedpakning og emballering Mærkning og inventarlister Sikker transport Udpakning og placering Opbevaring på lagerhotel Dansk psykoanalytiker og psykolog Lis Haugaard 83, rue Saint Honoré, Paris Tlf Hilsen fra Frederikskirken. Sommer

6 l NFORMATl ON FRA Kl RKEN Overførsel af kirkeskat Danske Sømands og Udlandskirker (DSUK) er en del af Den danske Folkekirke og betjener som sådan danskere under ophold i udlandet. De enkelte menigheders vedtægter bestemmer retningslinjerne for denne betjening. Danskere under ophold i udlandet kan blive fritaget for at betale kirkeskat i Danmark uden at miste deres ret til kirkelig betjening i Danmark. Betingelsen er, at de betaler bidrag til en menighed under DSUK, og bidraget svarer til mindst det beløb man skulle have betalt i kirkeskat i Danmark. Hvis man i forvejen betaler kirkeskat i Danmark, kan man på en meget enkel måde støtte Den danske Kirke i Paris ved at udfylde en blanket med navn, adresse, personnummer og sidste bopælskommune i Danmark. Blanketten fås hos præsten. Blanketten returneres til præsten, som underskriver den og videresender den til DSUK i Danmark. DSUK sørger for, at den kommer skattemyndighederne i hænde og man fritages for kirkeskat fra den dag, blanketten er underskrevet. Kirkeskatten opkræves herefter af kirken indtil den dag, man flytter til Danmark. En overførsel af kirkeskatten er en nem og god måde at støtte Frederikskirken i Paris på. Frederikskirken er delvis selvfinanseret, så derfor er kirkens fremtidige eksistens afhængig af menighedens medlemsbidrag. Se også hjemmesiden, hvorfra blanketten kan downloades. Yderligere informationer fås hos præsten. Tak for ethvert bidrag til Frederikskirken > Bliv medlem af Frederikskirken! - vær solidarisk med din kirke!... Medlemskab af foreningen Frederikskirken, Den danske Kirke i Paris opnås ved betaling af det af generalforsamlingen fastsatte årlige mindstebidrag inden årets udgang: 35 euros per person Medlemskabet giver stemmeret på generalforsamlingen og valgbarhed til kirkerådet, men derudover ingen fordele i kirken, som fortsat er åben for alle. Check bedes sendt til: Eglise Danoise, 17 rue Lord Byron, Paris Hermed sendes årsbidraget:... euros Ønsker en kvittering til det franske skattevæsen (vedlæg venligst frankeret kuvert med adresse) Efternavn:... Fornavn(e):... Gade og nr.:... Postnr.:....By:.... Tlf.:

7 Come and try La Gym Suédoise! En bank til din drømmebolig Over 500 classes per week 120 halls in Paris and suburbs l Instructors with a Swedish Education l Bas-, senior-, medel-, junior-, familje- and intensivjympa l Qi Gong and Core New : We are also in Chatou, Le Pecq and Versailles and København! Välkomna! Nykredit kommer hele vejen rundt om din økonomi Nykredit i Cannes hjælper dig med at skabe overblik over din økonomiske situation, når du skal finansiere din drømmebolig og ønsker at investere til fremtiden. Book et personligt møde med en af Nykredits repræsentanter i Cannes og få professionel rådgivning om både finansiering og investering. Læs mere på nykredit.dk/frankrig Tilmeld dig vores nyhedsbrev på nykredit.dk/internationalbolignyt Nykredit Representative Office Cannes 13, Rue des Etats-Unis, F Cannes Tlf.: , Lyon, Marseille, Lille, Montpellier, Nice, Strasbourg, Toulouse Tél. : Nykredit, International Kalvebod Brygge 1-3, DK-1789 København V Hilsen fra Frederikskirken. Sommer

8 > Gudstjenester kl hvis ikke andet er oplyst JUNI 5. juni 6.s.e.påske 12. juni Pinsedag 19. juni Trinitatis søndag 26. juni 1.s.e trinitatis. Afsked med organist Susanne Thesbjerg og kirkeassistent Nana Rosendal. Juli og august er der ingen gudstjenester pga. af ombygning. Kirkekaffe: Efter hver gudstjeneste er der kirkekaffe, hvis ikke andet er nævnt. l NFORMATl ON FRA Kl RKEN Åbningstider i sommer Juni: Kirken er åben lørdag og søndag fra kl Juli og august er kirken lukket. Første gudstjeneste efter sommerferien Er søndag den 11. september kl , hvor det nye konfirmandhold bydes velkommen. KIRKELIGE HANDLINGER Dødsfald Den 15. marts døde Christine Bansleben Drevard kun 43 år. Hun efterlader sig mand og 3 børn. Christine blev begravet fra Frederikskirken den 23. marts. Christine var næstformand i Familiekredsen og gjorde et stort arbejde for nyankomne familier i Paris. Vore tanker og dybeste medfølelse går til hendes børn og familie. Ære være hendes minde. Dåb l Emile, Andre Sebastien Certain-Delus døbt den 9. april l Louise Jessen døbt den 24. april l Emily Kirketerp døbt den 24. april l Nana Diekmann døbt den 8.maj l Liv-Kristine Malmberg Couchouron døbt den 22. maj Vielser l Nikole Hansen og Klavs Sindberg viet på Slottet Hatton Chatel den 9. april l Jensine Clemmensen og Anders Nielsen viet i Frederikskirken den 30.april l Gaëlle de Bourayne og Bo Holse Rasmussen viet i Eglise Saint Jean den 21. maj l Malene Mortensen og Michael Kjær vies på Slottet Hatton Chatel den 4. juni Nye konfirmander for 2011/2012 Kommende konfirmander kan indskrives nu og indtil 1. september ved henvendelse til præsten. Søndag den 11. september kl er der velkomstgudstjeneste for nye konfirmander. Konfirmandundervisningen foregår 2 lørdage i måneden fra kl Konfirmationen i 2012 er Pinsedag den 27. maj kl Se nærmere info på kirkens nye hjemmeside www. frederikskirkenparis.dk eller ring til præsten. Torsdagskoret Koret holder sommer pause. Det begynder igen til september uder ledelse af Frederikskirkens nye organiststuderenede fra Københavns Musikkonservatorie Johan Jensen. Nye sangere er meget velkomne. Søndag den 29. maj kl Konfirmeres Frederikskirkens konfirmander. Kulturelle arrangementer i Danmarkshuset 8. juni l Poesiaften i samarbejde med Marché de la Poesie 15. juni -17.juli l Ceciline Manz designerudstilling juni l Designers Days Jf 8 Hilsen fra Frederikskirken. Sommer 2011

9 Konfirmandtur til Geneve Fra fredag den 1. april til søndag den 3. april mødtes konfirmanderne fra Frederikskirken med konfirmander fra Sydfrankrig og Schweiz hos den danske præst i Geneve Jens Barfod og hans kone Kirsten. Konfirmanderne forberedte en konfirmandgudstjenste, hvortil de selv skrev prædiken, kirkebøn, og øvede sig på at læse alle teksterne til gudstjenesten, og søndag blev der holdt konfirmandgudstjeneste i Chapelle St. Léger i den gamle bydel i Geneve. Konfirmanderne stod for det meste af gudstjenesten og en del konfirmandforældre fra Schweiz dukkede op. Derudover blev weekenden brugt til at se nærmere på byen Geneve og af udvalgte steder så vi den protestantiske Domkirke, reformationsmuren, var på sejltur i sommervejret, og besøgte Røde Kors museet. Alt i alt en god tur, hvor konfirmanderne lærte andre konfirmander at kende som er i samme situation som dem selv at være dansk i udlandet. Hilsen fra Frederikskirken. Sommer

10 > KALENDEREN juni (juli og august LUKKET) JUNI Ons Tors Fre Lør Søn Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn Gudstjeneste kl Tirsdagsaften 8. Kirkerådsmøde kl Læsekreds kl Pinsedag, gudstjeneste kl. 11 Kirkebladet Kender du nogen, der gerne vil have kirkebladet hilsen fra Frederikskirken tilsendt, så send en mail til kirkekontoret : Eller ring til kirkekontoret. Man 13. Tirs 14. Tirsdagsaften Ons 15. Tors 16. Fre Lør Søn Man Tirs Lørdagsskole kl Gudstjenste kl , Grethe Krogh organist Tirsdagsaften Ons 22. Tors 23. Fre Lør Søn Gudstjeneste kl. 11 Man 27. Tirs 28. Ons 29. Tors Hilsen fra Frederikskirken. Sommer 2011

11 DANSK BØRNETANDLÆGE Dr. Jona Andersen 15, rue Freycinet Paris Tlf FRANSK - DANSK sprogservice Få oversat hvad du vil Lær fransk (også officielle attester) Lær dansk Elin LASSEN Tlf / LUKKET Dansk Psykolog Anne Hald-McLean 6, rue des Renaudes, Paris Tlf Hilsen fra Frederikskirken. Sommer

12 Nyt fra ungdomsrådgiveren af Gabriela Anna Cieploch Bittersød sommerhilsen Hvorfor bittersød? Jo, fordi sommeren lægger sig over Paris og byen kunne ikke være smukkere, og på samme tid betyder det, at der er mange af jer der tager hjem igen, eller videre ud i verden, et nyt kapitel starter og det er så spændende! Men der venter jer/os mange afskedsknus og i Frederikskirken er det ingen undtagelse: i udgangen af juni rejser vores meastro, organist Susanne Thesbjerg, først videre på Sydamerikansk eventyr, og derefter tilbage til København for at fortsætte på Musikkonservatoriet. Susanne, jeg kommer til at savne din finurlige humor, dit høje grin og din uudtømmelige positive energi, og tak for året der gik (så hurtigt!), det ville slet ikke have været det samme uden dig dig dig! Min søde nabo og kirkeassistent Nana Rosendal rejser også videre, og hvem skal nu overraske mig med chokolademousse og dumpe uventet forbi i sine farvestrålende kjoler og med en masse historier at fortælle? Askepot, du er en strålende sol på en skyfri himmel og jeg er så glad for at have haft dette år med dig som nabo og kollega. Snøft. Når det så er sagt, så er jeg så glad for at have lært jer unge at kende, der enten er kommet forbi kirken af og til, eller har været der næsten hver tirsdagsaften. I har beriget mig med jeres rejse i Paris, som jeg synes det har været et privilegie at få lov at følge med i på sidelinjen. I er inspirerende, og så forskellige, og jeg tror, at I alle er blevet endnu sejere i løbet af året der gik i Paris! Ikke mindst tak for jeres hjælp og engagement, især under julebasaren, og jeres åbne sind hvor I dyrkede de positive sider, trods uventede udfordringer og et helt nyt land. Jeg tager hatten af for jer, og synes I er nogle kloge, dejlige og seje krigere, og som skrevet før, så inspirerende på hver jeres særegne måde. Jeg ønsker jer al held og lykke på jeres videre eventyr med de nyvundne erfaringer, og ønsker jer det allerbedste på jeres vej. Forhåbentlig på gensyn! Der er også nogle af jer, der bliver i Paris, og jer håber jeg at se igen efter sommerferien, og husk I altid er velkommen til at komme forbi mit kontor, med stort eller småt eller bare for hyggens skyld! Jeres Pariserfaringer er små guldklumper Jeg opfordrer jer alle, til at dele ud af jeres dyrebare erfaringer fra jeres ophold i Paris se det f.eks. som en årsberetning for jer selv, som på samme tid vil gavne kommende danske unge i Paris, eller bare inspirere, stort eller småt, løst og fast. Jeg har oprettet nogle tråde under bjælken discussion på Padam Padam, og der er I velkommen til at skrive, eller hvis jeres erfaringer er mere generelle, så send mig en mail, og jeg vil lægge den ud på vores nye hjemmeside under jeres personlige udtalelser (gerne med foto). Der er ingen deadline, så skriv midt i din rus, eller først når erfaringerne og oplevelserne har bundfældet sig. Har du også ris eller ros til ungarbejdet, så er du også velkommen til at skrive en mail til mig på Jeres respons og erfaringer er en forudsætning for at kunne forbedre ungarbejdet for fremtiden. Ordet er jeres! I juli vil ungkontoret være lukket, og det åbner først igen i august. Rigtig god sommer, alt godt fremover, og forhåbentlig på gensyn! Gabriela Anna Cieploch Ungdomsrådgiver Tirsdagsaftener kl ud af huset: Hold øje med Padam Padam Sidste tirsdagsaften inden sommerferien: d. 28. juni Hilsen fra Frederikskirken. Sommer

13 Interview med Susanne Hørslev Hansen og Malene Strudahl Susanne Hørslev Hansen Alder: 28 år Hjemby: Ølgod Profession: Uddannet professionel danser i juni 2011 Malene Strudahl Alder: 26 år Hjemby: Slagelse Profession: Uddannet professionel danser i juni 2011 Hvad laver I i Paris? Vi er igang med at tage en uddannelse som professionelle dansere. Vi går på en skole her i Paris, hvor vi dagligt har 5 timers undervisning i jazz, moderne og ballet. Vi er på vores tredje og afsluttende år. Hvorfor lige Paris i første omgang? Malene: Jeg var igang med en 1 årig grunduddannelse i dans i Århus. En veninde og jeg begyndte at undersøge mulighederne for at komme til udlandet og fortsætte vores uddannelse. Vi undersøgte flere muligheder og var til audition i Munchen også. Efter en studietur i Paris blev vi enige om også at tage til audition der. Vi kom begge ind på begge skoler og valgte derefter Paris. Grunden for mig var mest byen, sproget og uddannelsen var på et højere niveau. Susanne: Grunden til jeg tog herned, var fordi jeg var med på studietur med den samme skole som Malene. Der blev jeg inspireret af den verden som blev præsenteret for mig. Både byen men også skolen hvor vi dansede. Jeg havde ikke planlagt at tage en videregående danseuddannelse, men efter opholdet og at mine veninder tog til audition på skolen gjorde at jeg også så en fremtid for mig her. Hvad har I personligt fået ud af at være her i de tre år? Malene: Ud over at blive en bedre danser har jeg selvfølgelig lært et helt nyt sprog. Det har også været spændende at lære om den franske kultur og lære alle de unge mennesker at kende. I løbet af de sidste 3 år har vi fået en masse sjove og fantastiske oplevelser. Det er altid godt at komme lidt væk hjemmefra. Man bliver voksen på en anden måde. Susanne: Jeg har fundet ud af at Danmark ikke er et skidt land alligevel både på godt og ondt. Jeg har fået en masse gode bekendtskaber og har været utrolig meget i den danske kirke. Den har betydet meget for mit ophold her. Det har også givet mig meget at komme til en storby når nu man kommer fra en lille by, bare det med at skulle begå sig, finde lejligheder og følge undervisning når man ikke kan forstå sproget har givet mig meget livserfaring. Hvordan har I det med at skulle hjem til Dk igen? Malene: Det er lidt "bitter-sweet". Jeg elsker denne by og har fået mange venner jeg vil komme til at savne. Samtidig glæder jeg mig til at komme tilbage til Danmark og min familie og kæreste. Susanne: Efterhånden er jeg blevet glad for at være i byen, så det bliver lidt underligt at skulle herfra. Men glæder mig enormt meget til at komme hjem til DK igen. Jeg tror jo tættere man kommer på afslutningen jo mere glæder man sig. Især er det spændende at tænke på, hvad man skal bagefter og se hvad fremtiden bringer. Hvad tager i med i bagagen? Malene: Jeg har fået en masse livserfaring som man kun kan få ved at flytte til udlandet. Jeg har lært et nyt sprog som jeg helt sikkert vil kunne bruge i fremtiden. Venskaber som jeg ikke vil kunne undvære. Plus jeg er blevet mere rustet til at skulle klare mig når jeg vender hjem til Dk. Det virker ikke så skræmmende at skulle finde lejlighed efter 3 år og 3 flytninger her i Paris. Susanne: Jeg tager en stor oplevelse med for livet. Og så har jeg lært en masse af være på skolen. Jeg har lært at det ikke er Frankrig jeg skal bo i resten af mit liv. Vejret er dejligt, og mange ting er billigere end i DK fx at spsie ude. Jeg fået venskaber for livet, som jeg ikke vil kunne undvære. Nogle råd til nyankomne unge i Paris? Malene: Tag afsted med et åbent sind. Glem alle fordomme om franskmænd. Jeg tror hvis man selv møder op med et åbent sind, så får man kun positive oplevelser igen. Susanne: Lev livet imens I er hernede. UD og se alle de fantastiske ting der er i byen, for tiden går hurtigere end man lige regner med. Begge: Ta JA hatten på ;) Hilsen fra Frederikskirken. Sommer

14 RELIABLE WORLDWIDE 3 gode grunde til at du skal ringe til os når du skal flytte - Vi har ofte flyttebiler i Paris Som Danmarks største flytteforretning har vi mange biler kørende i Europa - Vi giver dig en tryg flytteoplevelse 100 års erfaring sikrer at du og din familie kommer trygt hjem eller videre til et nyt land - Vi tilbyder konkurrencedygtige priser Uden uforudsete overraskelser eller ekstra udgifter for dig European Relocation Association Standard 110bx157h_sort+magenta.indd 1 FAIM Quality Certified international Mover :47:12 POLITIKENWEEKLY Leveret hver uge Med Politiken Weekly får du også Politiken som e-avis på politiken.dk og adgang til alle de mange gode tilbud i Politiken Plus. Bestil abonnement på tlf.: eller på POLITIKENWEEKLY 14 Hilsen fra Frederikskirken. Sommer 2011

15 Sommerhilsner fra organist og kirkeassistent Sig nærmer tiden... Sommeren er tættere på end før og det betyder også, at min tid i Frederikskirken står på hæld. Det år jeg med længsel havde ventet på gennem to et halvt år, førend jeg fik lov til at hoppe på toget med destinationen Gare de Nord en sommeraften midt i august. Fuld af forventning og glæde men også ligeså meget nervøsitet over at skulle tilbringe et år i et land hvor jeg ikke engang beherskede sproget, og desuden skulle sidde på den orgelbænk, hvor så mange af mine forgængere er meget dygtige organister. Det føles næsten som var det i går og så alligevel ikke. Så mange minder rigere, både de små unikke øjeblikke som har klæbet sig fast til nethinden, og de store erindringer som blev min hverdag hernede. Den daglige cykeltur fra det spanske kollegie til Rue Lord Byron for at øve, togturen til konservatoriet, onsdagsskolen som nok er det eneste sted på kloden hvor man endnu får børn til at skråle med på det haver så nyligen regnet, torsdagskoret som vendte trofast og viljestærkt tilbage uge efter uge, juniorkoret som man slet ikke kan stå for og egentlig bare har lyst til at stjæle med hjem, utallige kopper kaffe,konfirmandernes gode sangstemmer og meget mere. Minderne er mange og menigheden er dem der har båret det hele igennem. Både når man på syvende time stod og smurte smørrebrød til julebazaren, såvel som i de mere almindelige hverdage. Sjældent har jeg oplevet at få altid så positiv respons og opbakning for at gøre noget så simpelt som at passe sit arbejde altid slog I armene ud efter gudstjenesterne og gav store rosende ord, uanset hvor bizart musikvalget så kunne have været. Nu drager jeg så hjem igen til mit eget liv i Kbh og til min egen menighed. I bliver her, men mindet om jer vil jeg bære med i mit hjerte og erindringen om året i Frederikskirken vil altid stå klart for mig. Ingen nævnt ingen glemt men tak til alle jer der var med til at gøre min hverdag i Paris til en fest, til alle jer der var med til at gøre dette år helt unikt. Susanne Thesbjerg Au revoir fra Nana Den 16 august 2010 drog jeg af sted med en flyver fra Aalborg. I hånden var en spækket kuffert, og i hovedet var en masse spørgsmål og en masse forventninger. For jeg skulle til Paris. Og der skulle jeg bo. 150 meter fra den parisiske milesten også bedre kendt som triumfbuen lå et lille Danmark hvor man stadig kunne finde den danske hygge, det danske sprog og heldigvis for mig ægte dansk remoulade. Selvom jeg altid har holdt meget af mine danske traditioner har det også været dejligt at supplere dem med de franske. Det har været en let overgang og ikke et kulturchok at flytte hertil, for jeg har ikke været alene om at det. Frederikskirken ulmer af karismatiske personer som, ligesom jeg, er flyttet hertil for at følge drømmen om at bo i byernes by, og derefter ender med at blive så fortryllet af byen og charmerende franskmænd at dette bliver deres hjem. Jeg har nydt at høre folks historier, beretninger, tips og tricks. Og har brugt dem alle sammen på min rejse her i Paris. For det har været en kæmpe rejse. Når man kommer fra en lille by i Jylland og ender op i storbyen Paris er der meget man skal lære. Ikke bare om byen, men om menneskene, kulturen, gastronomien og den dertilhørende vin, for ikke at glemme osten som er et kapitel for sig. Gennem min tid her i Frederikskirken er det frem for alt alle de fantastiske mennesker, med vidt forskellige baggrunde, historier og personligheder, som har været med til at forme mit år her i Paris. For det er dem der har skabt mit arbejde, ved at holde fast i deres danske kultur, tro og traditioner som er grundlag for at dette steds eksistens. Ildsjælene til julebasaren, sangfuglene i torsdagskoret, børnene i skole og børnehave og det grå guld som trofast kommer til både gudstjenester og frokoster. Det har været anderledes, men helt sikkert også fantastisk at se hvordan en lille dansk menighed, forvandler sig til et stort fællesskab når man planter det i udlandet. Efter et år er Paris blevet mit hjem. Og jeg ville have svært ved at forestille mig mit Paris uden Frederikskirken og dens menighed. Kærlig hilsen Nana Rosendal Kirkeassistent Psykologisk rådgivning ved socialpsykolog Eva Schrøder aut. cand. psych. godkendt af det franske undervisningsministerium (kl ) Dansktalende psykolog-psykoterapeut lngrld TOLEDANO 2, rue St Christophe, St Germain en Laye Tlf Hilsen fra Frederikskirken. Sommer

16 SlDEN SlDST l FREDERlKS KlRKEN... Fastelavn i Frederikskirken Hilsen fra Frederikskirken. Sommer 2011

17 BRUG FOR AT ANNONCERE I KIRKEBLADET? Annoncer: 1/1-side 300,00 1/2-side 175,00 1/4-side 85,00 1/8-side 50,00 Indstik: A5 300,00 A4 375,00 Henvendelse: Lotte Nør Larsen Svensk tandlæge i Paris Dr Golsara MEHRYAR Uddannet på Karolinska Institutet i Stockholm Børne- og voksentandlæge Taler svensk, engelsk og fransk 14, rue Christophe Colomb, Paris / Olie massage, Thai massage eller fod massage i Paris Valentine Doky Uddannet i Bangkok Wat Po Medical School Ring og bestil tid Hilsen fra Frederikskirken. Sommer

18 NB! Alle kirkens faste aktiviteter, der kan læses om på disse sider, er pr. 1. januar 2011 flyttet ud af Frederikskirken på grund af renovering. Nærmere oplysning fås ved henvendelse til kirkekontoret. Vuggestuen Modtager børn i alderen 1-3 år fra kl hver torsdag og er et pædagogisk tilbud til danske og dansk-franske forældre med børn i denne aldersgruppe. Ved tilmelding kontakt lederen: Ulla Smidt Andersen, tlf Onsdagsbørnehaven Modtager børn i alderen 3-6 år fra kl Vi skaber et afslappet dansk børnehavemiljø omkring danske traditioner. Der tales og synges på dansk med børnene. Tilmelding sker til lederen: Maya Kokott, tlf Onsdagsskolen Modtager dansktalende børn i alderen 6-13 år hver onsdag kl med en pasningsordning kl og og dansktalende børn fra og med collègealderen ca. 10 lørdage i løbet af skoleåret fra kl Eleverne lærer at læse og skrive dansk. Onsdagsskolens lærere er Lotte Nør, Nana Halch og Asger Gyldenkærne. Kontaktperson vedr. skolen er Asger Gyldenkærne, tlf Lørdagsskolen Lærer og kontaktperson vedr. skolen er: Asger Gyldenkærne, tlf lndmeldelsesregler Tilmelding til vuggestuen kan tidligst ske, når barnet er født. Tilmelding til børnehaven kan tidligst ske, når barnet er fyldt et år. Tilmelding til skolen kan tidligst ske i september, to år før barnet begynder i CP, altså når barnet begynder i Moyenne Section de Maternelle. Ved optagelse tages der hensyn til søskendeforhold, andre sociale forhold og for skolens vedkommende til de fornødne danskkundskaber klubben Kom og mød nye venner i + 25 klubben for yngre fastboende og studerende danskere i Paris. Vi mødes ca. en gang om måneden til udstillinger, koncerter, restaurant- og teaterbesøg og udflugter, som vi på skift arrangerer. Oplysninger om næste arrangement fås hos: Kirkens ungdomsrådgiver Tlf Biblioteket Kirken har i læsesalen et lille bibliotek med danske børne- og voksenbøger. Bibliotekets åbningstider: I ungdomskontorets åbningstider. Se opslag i kirken for evt. yderligere åbningstider. Depositum: 15. En sund sjæl i et sundt legeme Undervisning i moderne kropstræning i kirkens læsesal tirsdag formiddage kl Kontakt: Anna Bodil Bjerg, tlf Koncerter Året igennem arrangerer kirken en række koncerter med danske musikere. I den udstrækning, det er muligt, omtales koncerterne forud i kirkebladet. Koncertrækken ledes af kirkens organist. Se desuden opslag i kirken og på kirkens hjemmeside Torsdagskoret Jf. side 8 i kirkebladet. Læsekredsen : Der holdes sommerpause til september. Sykredsen Vi syr til basaren den 3. mandag i måneden om eftermiddagen fra kl. 14 i kirkens læsesal. Naturligvis hygger vi os samtidig med kaffe og kage. Vi giver hinanden ideer. Vi laver alt, f.eks.: forklæder, duge, grydelapper, broderier, patchwork, strikning, engle, nisser og julekort. Vi har brug for mange flittige hænder, og alle, der har lyst til håndarbejde, er velkomne selv dem, der tror, de har ti tommelfingre. Vi har nogle idérige og sjove eftermiddage sammen. Vi søger en ny leder til Håndarbejdsboden. Kontakt venligst: Jytte Martin, tlf Jytte Nordfjeld, tlf Søndagsfrokoster Med mellemrum indbyder kirken til frokost søndag efter gudstjenesten. Alle er velkomne, men vi henstiller, at man tilmelder sig enten på opslagstavlen eller telefonisk senest torsdagen før. Frokosten koster 5 for børn, au pairs og studerende - 10 for voksne. Se gudstjenestelisten for tidspunktet. 18 Hilsen fra Frederikskirken. Sommer 2011

19 ADRESSER I PARIS Når teksten er markeret med rødt, er rubrikken enten ny, eller der er foretaget ændringer i forhold til forrige nummer. Danmarkssalen, La Maison du Danemark 142, Avenue des Champs-Elysées Paris Tlf Association France-Danemark 142, avenue des Champs-Elysées Paris For evt. medlemsskab og information kontakt sekretær Marianne Bak Papiau, tlf (tirsdag, torsdag og fredag fra 10 til 16). Web: Dansk Samvirke Danes Worldwide Dansk Samvirke/Danes Worldwide er en forening for internationale danskere. For evt. medlemsskab og information kontakt lokal-repræsentant: Charlotte Hickel, tlf Telefontid tirsdag og fredag kl Familiekredsen i Paris En forening for danske forældre og familier med tilknytning til Danmark. Vi mødes privat og til fællesarrangementer: skovtur, familiedag, juleklip, børnedag, temamøder m.m. For nærmere oplysninger eller indmeldelse kontakt venligst: Alette Wernberg, tlf , Marianne Felsenburg, tlf , Cercle Franco-Danois La Maison du Danemark 142, Avenue des Champs-Elysées Paris DABGO - Danes Abroad Business Group Online Gratis professionelt netværk, online, for udenlandsdanskere. Stambord 1. onsdag i måneden. Nærmere information kontakt venligst: Ida Palsberg Hummelmose, tlf.: Bibliothèque Nordique 6, rue Valette, Paris Tlf Åbningstider: Man - lør: kl Lycée lnternational Offentlig fransk skole, der er sammensat af en grundskole (primaire og collège) og et gymnasium (lycée), med 6 timers ugentlig danskundervisning efter danske læseplaner fra 1. klasse til studentereksamen (baccalauréat OIB). Specielle indslusningsklasser i skolens franske afdeling for ikke fransktalende elever. Folkeskolens afgangsprøver i dansk (FSA). Dansk børnehaveaktivitet hver fredag eftermiddag. Kontakt os på : +33(0) Section Danoise/Den danske Afdeling, Lycée International Rue du Fer à Cheval, B:P: 5230 F Saint Germain-en-Laye Cedex Hjemmeside: Danskundervisning for voksne Danskundervisning i Danmarkshuset og kirken ved Lis Overby. Undervisningen finder sted på hverdage i aftentimerne fra eller For nærmere oplysninger kontakt: Lis Overby, tlf Dansk i gymnasiet Danskundervisning på Lycée Lamartine, 121, rue du Faubourg Poissonière, Paris. Nordiske sprog-, kultur- og litteraturstudier på Sorbonne - Paris IV Laila Flink Thullesen Web: Blog: coursdanois.blogspot.com Business Club Franco Danois Secrétariat c/o M Patrice Caron 26, Boulevard Raspail, Paris Tlf Les Petites Sirenes Les Petites Sirenes er en folkelig kulturel kvindekreds, der mødes hver 3. torsdag eftermiddag i måneden. Yderligere information hos: Lotte Bassompierre, Janne Puvis de Chavanne, tlf Hanne Scheby Charalambous, tlf Hilsen fra Frederikskirken. Sommer

20 Bienvenue! Ingen tilbyder flere destinations i Skandinavien. Forresten betyder Bienvenue velkommen på fransk præcis som velkommen ombord på det største, skandinaviske flyselskab. Paris København fra 93 * Altid med SAS 25 % billigere pris under kg gratis bagage Gratis online check-in EuroBonus-point København Stockholm Oslo Helsinki Bergen Göteborg Malmö Stavanger *Fra-pris, one way, inkl. alle skatter og afgifter på afhængig af tilgængelighed.

EFTERÅR 2011 (september-november) HlLSEN FRA. Frederiks kirken. Den danske Kirke i Paris

EFTERÅR 2011 (september-november) HlLSEN FRA. Frederiks kirken. Den danske Kirke i Paris EFTERÅR 2011 (september-november) HlLSEN FRA deriks kirken Den danske Kirke i Paris > Kirkebladet Hilsen fra derikskirken udgives af kirkerådet og udsendes gratis til den danske menighed i Paris. Ansvarshavende:

Læs mere

Frederikskirken. Hilsen fra. Den danske Kirke i Paris. Vinter 2011/12 december 2011 - februar 2012 www.frederikskirkenparis.dk

Frederikskirken. Hilsen fra. Den danske Kirke i Paris. Vinter 2011/12 december 2011 - februar 2012 www.frederikskirkenparis.dk Frederikskirken Hilsen fra Den danske Kirke i Paris Vinter 2011/12 december 2011 - februar 2012 www.frederikskirkenparis.dk adresser M Avenue de Friedland Avenue des Champs-Elysées Frederikskirken Den

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Frederikskirken. Hilsen fra. Den danske Kirke i Paris. Sommer 2012 juni - august www.frederikskirkenparis.dk

Frederikskirken. Hilsen fra. Den danske Kirke i Paris. Sommer 2012 juni - august www.frederikskirkenparis.dk Frederikskirken Hilsen fra Den danske Kirke i Paris Sommer 2012 juni - august www.frederikskirkenparis.dk adresser M Avenue de Friedland Avenue des Champs-Elysées Frederikskirken Den danske Kirke i Paris

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Årsberetning 2014. Generalforsamling 15 marts 2015. Sankthansdag i kirken den 23 juni 2014

Årsberetning 2014. Generalforsamling 15 marts 2015. Sankthansdag i kirken den 23 juni 2014 Årsberetning 2014 Generalforsamling 15 marts 2015 Sankthansdag i kirken den 23 juni 2014 DANSK KOLONI- OG SØMANDSKIRKE THORILD WULFFSGATAN 8 413 19 GÖTEBORG ÅRSBERETNING FOR DEN DANSKE KIRKE I GØTEBORG

Læs mere

Den Danske Sømandskirke i New York Danish Seamen s Church in New York

Den Danske Sømandskirke i New York Danish Seamen s Church in New York Den Danske Sømandskirke i New York Danish Seamen s Church in New York Første, anden, tredje. Støt Sømandskirken! Sømandskirkens første online auktion løber af stablen fra den 5. til den 17. juni her: http://www.biddingforgood.com/dskny

Læs mere

September 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

September 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 September 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra chefsygeplejersken September er jo årets første efterårs måned og dermed et farvel til

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen )

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Hold Øje Uge 22. Kort uge og et kort Hold Øje. I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Vi er så småt

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad sommer 2016

Vanløse Frikirke. Kirkeblad sommer 2016 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk LÆS OM: Gospelkoncert Sankt Hans på Søvang Børnekirken overnatter i kirken Sommergudstjenester Sommerstævne Musik på Engen Velkommen til Kbh Kirkeblad sommer 2016

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Maj 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Årets konfirmander fra Nr. Herlev

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Hold øje uge 20. En herlig uge med cirkus på Næringen 98. God lang weekend. Hilsen Peter

Hold øje uge 20. En herlig uge med cirkus på Næringen 98. God lang weekend. Hilsen Peter Hold øje uge 20. En herlig uge med cirkus på Næringen 98. God lang weekend. Hilsen Peter HUSK på søndag Loppemarked på BØF! Der er stadig plads til DIG og dine LOPPER så kom frisk. Søndag d.18. maj fra

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 14. juni 2013 Fredagsbrev nr. 744 Næste uger: 15. juni 17. juni 20.juni 21.juni Arbejdsdag i skovbørnehaven Udlejning Baunen Fælles foto kl. 09.30 Lærer kursus kl.12.00 Rundvisning

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Eftersyn af redningsveste Nytårsfest og kur Ergometer træning Massevis af aktiviteter i de

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Vinder af sejeste pigefrisure: Nanna (4. kl.) Vinder af sejeste drengefrisure (delt 1. plads): Sander (3. kl.) og Noah (4. kl.)

Vinder af sejeste pigefrisure: Nanna (4. kl.) Vinder af sejeste drengefrisure (delt 1. plads): Sander (3. kl.) og Noah (4. kl.) Hammerum, den 27. marts 2014 Nyhedsbrev Siden sidst Fredag d. 28. februar var der stor fest på skolen, da diskoteksudvalget afholdt diskofest for 0.-8. klasse. Efter en festlig intro fra forældreudvalget

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013 Fælles info Indsamling. I aften kulminerer de mange indsamlingsaktiviteter når DR åbner op for tvshowet den store Danmarksindsamling. Et af de fremstød vi lavede var salg af brød & kaffe i vores morgenåbning.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Hermed lidt praktiske oplysninger omkring jul og nytår!

Hermed lidt praktiske oplysninger omkring jul og nytår! [deadline mandag kl. 8.30] Hermed lidt praktiske oplysninger omkring jul og nytår! Tirsdag den 17. dec. Fredag den 20. dec. Juleafslutning i domkirken kl.18.00 Juleafslutning i klasserne og julespil i

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

POSTEN TEMPLET KORPS SEPTEMBER - OKTOBER 2013

POSTEN TEMPLET KORPS SEPTEMBER - OKTOBER 2013 POSTEN TEMPLET KORPS SEPTEMBER - OKTOBER 2013 Esmee og Jacob blev viet i Templet den 24. august 1 Frelsens Hær, Templet korps Frederiksberg Alle 9 1621 København V Telefon 33 24 68 33 e.mail: Templet@fhmail.dk

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Fredagsbrev. Klasselærerfordeling næste år

Fredagsbrev. Klasselærerfordeling næste år 11/12 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ST MARIAN ANET HANS BERVIG JEPPE OLE ASGER GITTE SPROGØ NE TE MARTIN CHRIS TIAN INGRID KARIN 12/13 TINE CHRIS TIAN SPROGØ MARIAN- NE ANET TE JEPPE HANS MARTIN OLE ASGER GITTE

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 47. ÅRGANG NR. 3 JUNI - SEPTEMBER 2016 Kære konfirmander, kære faddere, familie, kære konfirmationsgæster Forårssolen skinner og fla get er hejst. Her ved kirken og rundt omkring

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Mødrehjælpen inviterer til reception 19. oktober

Mødrehjælpen inviterer til reception 19. oktober FrivilligCenter Lolland Nyhedsbrev 25 / September 2012 Kære alle sammen Efterårets flotte farver er ved at gøre sit indtog og der er stor aktivitet på FrivilligCenter Lolland og i foreningslivet lokalt.

Læs mere

God sommer til alle på Bakkelandet

God sommer til alle på Bakkelandet Fredagsbrevet Light uge 26 26. juni 2015 Sommerskole 2015 Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888 kontor@bakkelandets-friskole.dk www.bakkelandets-friskole.dk Indhold De sidste dage.. Sommerskolen.. Nye

Læs mere

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Foreningens historie Søllerød Senior Sport er en fremragende forening, når vi selv skal sige det. Vi har eksisteret i 13 år, og kommunen har levet op til sin

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015 Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015 Foråret så sagte kommer... 2 Sådan lød titlen på Kaj Munks erindringsbog, og mens disse linjer skrives, står foråret på spring. Solen skinner,

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept.

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept. Nyt fra Ølstykke Sogn Ølstykke & Udlejre Kirker 1 Indhold Menighedsrådets vision 3-4 Arrangementer 5 Aktiviteter i sognet 6-7 2 0 1 4 April Maj Juni Juli Aug. Sept. Adresser Kirkens præster: Træffes efter

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 2. sep Svanesang To, Ki, Ja,

Læs mere

Kære Medlem. Så er det blevet tid til at takke af for denne sæson, og ØNSKE JER ALLE EN DEJLIG SOMMER FYLDT MED SPÆNDENDE OPLEVELSER.

Kære Medlem. Så er det blevet tid til at takke af for denne sæson, og ØNSKE JER ALLE EN DEJLIG SOMMER FYLDT MED SPÆNDENDE OPLEVELSER. Nyhedsbrev 40 maj 2014. Kære Medlem. Så er det blevet tid til at takke af for denne sæson, og ØNSKE JER ALLE EN DEJLIG SOMMER FYLDT MED SPÆNDENDE OPLEVELSER. Vi har taget afsked efter mange års godt samarbejde

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 28 september / oktober 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

Nyhedsbrevet. Å r g a n g N r. 3 - A u g u s t

Nyhedsbrevet. Å r g a n g N r. 3 - A u g u s t Nyhedsbrevet Å r g a n g 1 5 - N r. 3 - A u g u s t 2 0 0 9 Et nyt skoleår. Det er altid spændende når vi skal åbne den først luge i årets skolekalender. Det gør vi i år med mange velkendt elementer og

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Kan du løse Soduko? Sæt tallene fra 1-9 ind vandret og lodret. Svært? spørg din far og mor eller din pædagog Kære forældre Vedr. pasning

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2010

Tale til sommerafslutning 2010 Tale til sommerafslutning 2010 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Ollerup den 30. august 2012. Nyhedsbrev nr. 1 skoleåret 2012/13. Kære forældre til elever på Ollerup Efterskole

Ollerup den 30. august 2012. Nyhedsbrev nr. 1 skoleåret 2012/13. Kære forældre til elever på Ollerup Efterskole Ollerup den 30. august 2012 Nyhedsbrev nr. 1 skoleåret 2012/13 Kære forældre til elever på Ollerup Efterskole Her følger det første af en række nyhedsbreve med nyheder om livet på Ollerup Efterskole. For

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Frederikskirken. Hilsen fra. Den danske Kirke i Paris. Vinter 2014-1015 november-februar www.frederikskirkenparis.dk

Frederikskirken. Hilsen fra. Den danske Kirke i Paris. Vinter 2014-1015 november-februar www.frederikskirkenparis.dk Frederikskirken Hilsen fra Den danske Kirke i Paris Vinter 2014-1015 november-februar www.frederikskirkenparis.dk adresser M Avenue de Friedland Avenue des Champs-Elysées Frederikskirken Den danske Kirke

Læs mere

Temauge og karakterer

Temauge og karakterer Kildeskolenyt! Temauge og karakterer I starten af november måned afholdt vi en temauge, der i år handlede om klodens klima. Ugen var fyldt med så mange opdagelser, at der blev skrevet en særudgave af Kildeskolenyt

Læs mere

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Det er igen blevet tid til at se tilbage på året der gik og aflægge beretning for Davidskolen. I 2012 blev de nye Natek- lokaler færdige og taget

Læs mere

Kære konfirmand fra fredagsholdet

Kære konfirmand fra fredagsholdet Kære konfirmand fra fredagsholdet Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på fredagsholdet. Timerne er placeret fredag kl. 12.00-13.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Mini-OL2013 i børnehaven Mini-OL - Vigtige datoer Nyt tiltag Kalender, kontakt mm

Mini-OL2013 i børnehaven Mini-OL - Vigtige datoer Nyt tiltag Kalender, kontakt mm Nyhedsbrev uge 29-2013 Side 1 Side 2 Mini-OL2013 i børnehaven Diverse INFO Side 3 Børnehaven Mini-OL - Vigtige datoer Nyt tiltag Side 8 Kalender, kontakt mm Mini-OL i vores børnehave... blev afviklet i

Læs mere

Så er ferien slut, og vi BØF voksne er klar (eller næsten klar ) til et nyt lærerigt og sjovt skoleår.

Så er ferien slut, og vi BØF voksne er klar (eller næsten klar ) til et nyt lærerigt og sjovt skoleår. Hold Øje uge 32 Så er ferien slut, og vi BØF voksne er klar (eller næsten klar ) til et nyt lærerigt og sjovt skoleår. Som annonceret i sidste Hold Øje inden ferien, starter vi på mandag klokken 10.00

Læs mere

fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet

fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet Nu ligger der et helt nyt år foran os, et der ikke er brugt, men klar til at blive taget af. Lad

Læs mere

--- Storagergaard Fritidshjem --- En Portion Fritter. September 2017

--- Storagergaard Fritidshjem --- En Portion Fritter. September 2017 --- Storagergaard Fritidshjem --- En Portion Fritter September 2017 "Madam Blå" danser "Boogie-Woogie" med børn og forældre Gl. Landevej 15 2620 Albertslund www.storagergaard.dk erik.romer@albertslund.dk

Læs mere