Velkommen til afdelingerne i Boligselskabet af 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til afdelingerne i Boligselskabet af 2014"

Transkript

1 Nyhedsbrev til beboerne Udkommer 3 gange årligt. Udgiver: RandersBolig Ansvarshavende redaktør: Jan Guldmann Redaktion: Almen Info Media, Layout: DAB Tryk: CS-Grafisk 3. Årgang Information til beboerne i RandersBolig Nr Øverst til venstre: Den nye bestyrelse i afdeling 12 Nørhald. Øverst til højre: Den nye bestyrelse i afdeling 13 Purhus Til højre: Birgitte Pedersen, Anette W. Andersen og Erik Skannrup, der har deltaget i alle møder, og er klar til at hjælpe bestyrelser og lejere i B2014. Velkommen til afdelingerne i Boligselskabet af 2014 RandersBolig hjælper de nye afdelingsbestyrelser godt i gang. RandersBolig har sammen med DAB i løbet af den seneste måned afholdt afdelingsmøder i de 13 nye boligafdelinger i Boligselskabet af 2014, og her fremlagt regnskab, budget samt behandlet valg af afdelingsbestyrelse. Jan Guldmann har som formand for RandersBolig deltaget i de fleste af møderne, og han udtrykker stor glæde over, at det er lykkedes at få valgt en bestyrelse i hele 12 afdelinger. - Vi ser nu frem til, at repræsentanter for hver afdeling skal mødes den 15. juni og her vælge deres hovedbestyrelse, og fra RandersBoligs side vil vi gøre alt, hvad vi kan, for fremadrettet at hjælpe de nye afdelingsbestyrelser godt i gang med det store arbejde, de står overfor. Dette omfatter en tæt kontakt og en god information til afdelingens lejere, ligesom der i et samarbejde med administrationen skal udarbejdes handleplaner for afdelingernes fremtidige vedligehold af boligerne, siger Jan Guldmann. Jørgen Henriksen fra DAB vil sammen med faste medarbejdere fra RandersBolig sikre dette, og disse nøglepersoner har derfor også deltaget i møderne for de 13 afdelinger. Referater fra de enkelte afdelingsmøder med de valgte bestyrelser er allerede udsendt til lejerne.

2 Ny ledelse på kontoret på Marsvej Som formand for bestyrelsen for RandersBolig skal jeg hermed meddele alle lejere, at den daglige leder af kontoret på Marsvej, Dennis Larsen, er fratrådt. Dennis Larsen har siden maj 2012, hvor vi indgik et samarbejde med DAB omkring ledelse af RandersBolig, fungeret som kontorchef og dermed den daglige leder på Marsvej. Dennis har i hele perioden været ansat og lønnet af DAB i henhold til den indgåede administrationsaftale. Fra RandersBoligs side har vi været meget glad for den store indsats, som Dennis i et samarbejde med vores mange andre dygtige ansatte har udført på kontoret, og vi synes, at RandersBolig og de enkelte boligforeninger har opnået rigtig fine resultater i perioden. Vi har endda været så glade for resultatet, at vi i marts måned valgte at ansætte Dennis Larsen direkte i RandersBolig, med den hensigt, at styrke Randers- Boligs ledelsesmæssige profil og synlighed i dagligdagen. Dette skulle stadig ske i et samarbejde med DAB, hvorfra vi fortsat ville have behov for køb af viden og hjælp til forskellige opgaver, og derfor naturligvis ville fortsætte med de aftalte forhold i den indgåede samarbejdsaftale. Som det er fremgået af artikel i Randers Amtsavis kom dette desværre ikke til at ske, som vi havde ønsket. Der blev fra forskellig side stillet spørgsmålstegn ved den mellem Randers- Bolig og DAB indgåede samarbejdsaftale, hvis fortsatte virke var en forudsætning for placeringen af den nye boligforening (Boligselskabet af 2014) i RandersBolig. Situationen blev indgående drøftet med DAB og Randers Kommune, og der er mellem parterne enighed om, at vores samarbejdsaftale fortsat er gældende. DAB kunne dog ikke acceptere at skulle fortsætte samarbejdet med RandersBolig, såfremt Dennis Larsen, som DAB s tidligere ansatte kontorchef, nu skulle fungere som Randers- Boligs leder på kontoret. Dette har vi som bestyrelse måtte tage til efterretning, hvorfor sagen er endt med, at Dennis Larsen nu er fratrådt. Fra RandersBoligs side vil vi gerne sige Dennis en stor tak for indsatsen og ønsker ham alt mulig held og lykke fremover. Sekretariatschef Ulla Gregor er fra DAB blevet indsat som midlertidig leder på kontoret, og har overtaget den daglige ledelse og indtrådt i de opgaver, som Dennis Larsen tidligere havde. Det er planen, at Ulla Gregor fortsætter på Marsvej frem til september/oktober måned, hvorefter vi forventer at kunne præsentere en ny kontorchef på Marsvej. Vi kan oplyse, at ovennævnte ikke får nogen indflydelse for lejerne i RandersBolig, og alt øvrigt personale i RandersBolig fortsætter uændret i deres normale job og funktioner. Samarbejdsaftalen mellem RandersBolig og DAB fortsætter de næste 3 år, hvorefter bestyrelsen i RandersBolig i et samarbejde med de enkelte boligforeninger vil tage stilling til, hvad der herefter skal ske. Lige nu er opgaven at sikre, at hverdagen fortsætter i samme positive udvikling som hidtil, og uden at den enkelte lejer eller afdelingsbestyrelser oplever nogen forskel i dagligdagen. På vegne af bestyrelsen i RandersBolig Jan Guldmann, formand 2

3 Information til beboerne i RandersBolig Nr Diana giver din økonomi et eftersyn RandersBolig har ansat Diana Christensen til at hjælpe beboerne med at få styr på økonomien. Målet er at mindske antallet af udsættelser. Trænger din økonomi til at blive gået efter i sømmene? Så har du nu mulighed for at få den gennemgået af økonomisk boligsocial medarbejder Diana Christensen. Diana Christensen er ansat pr. 1. marts i RandersBolig til at hjælpe alle beboere, der føler sig udfordret på deres økonomi. Målet med indsatsen er at mindske antallet af udsættelser. - Når en beboer bliver sat ud af sin bolig, fordi vedkommende ikke kan betale huslejen, har det store sociale konsekvenser for beboeren, og det er dyrt for beboerne i de enkelte afdelinger, da det kan medføre huslejestigninger. Derfor giver det stor mening at yde økonomisk boligsocial rådgivning, siger Diana Christensen. Hun tilbyder både sin hjælp til dem, der er akut udsættelsestruede, men også de beboere, der bare vil sikre, at de ikke bliver det. Helhedsorienteret indsats Ved de rådgivningsforløb, Diana Christensen tilbyder, kan man få sin økonomi gennemgået fra A til Z. - Jeg ser på alle de muligheder, de enkelte beboeres økonomi indeholder. Får de alle de tilskud, de kan få, og hvordan forholder de sig bedst til kreditorer? Jeg kan også lave aftaler med kreditorer på deres vegne, fortæller Diana Christensen. Frivilligt tilbud Diana Christensen arbejder opsøgende, blandt andet ved at tage ud til aktiviteter i lokalområderne og præsentere sig selv. Diana Christensen får besked, når en beboer er kommet bagud med betaling af husleje, og dem vurderer hun det allervigtigst at få skabt en kontakt til. - Jeg tager gerne ud og banker på beboeres døre for at fortælle om mit tilbud. Og indtil videre er jeg blevet taget godt imod, og folk har været nysgerrige for at høre mere. Jeg lægger vægt på, at tilbuddet er frivilligt og en hjælp til beboerne, siger Diana Christensen. Hun er glad for sit nye arbejde og håber på at kunne gøre en forskel for mennesker med økonomiske problemer. - Jeg holder af at arbejde med mennesker, og samtidig kan jeg godt lide at arbejde med noget, der er konkret. Økonomi er dejligt konkret. Man kan ret hurtigt skabe sig et overblik og ofte er det små ting, der gør en forskel for beboeren. Og så tiltaler det mig at arbejde med mennesker, der er motiverede for at ændre deres situation. Netop fordi tilbuddet er frivilligt, er den enkelte ofte mere motiveret, siger Diana Christensen. Diana Christensen er uddannet socialrådgiver og har i en længere årrække arbejdet med familier i Favrskov Kommune, herunder forebyggende tilbud. - Min baggrund gør, at jeg kender systemet, og derfor også kan henvise beboeren til andre instanser, hvis det er relevant. Ofte kan en dårlig økonomi jo være et symptom på helt andre problemer. Jeg har en helhedsorienteret tilgang, siger Diana Christensen. Diana Christensen har kontor i Bysekretariatet, og kan kontaktes på tlf eller mail: randersbolig.dk 3

4 Til venstre: En del af bestyrelsen for Møllevænget o Fra venstre er det formand Kaj Herholdt Madsen, L Jensen, Vibeke Leensbak og Preben Søndergaard. Øverst: Afdeling 33 på Nobilislunden og Citronlun huse i Romalt. Det er nye tider i Møllevænget & Storgaarden Efter nogle år med tumult er der igen ro og god stemning i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden. Man skal lære af fortiden, men ikke dvæle ved den. Sådan er holdningen i bestyrelsen for Randers største boligforening, Møllevænget & Storgaarden. Fire af bestyrelsesmedlemmerne; Kaj Herholdt Madsen, Vibeke Leensbak, Preben Søndergaard og Lars Krogsdorf-Jensen lægger i et interview med nyhedsbrevet ikke skjul på, at boligforeningens nyere historie har været præget af økonomisk kaos og problematiske dispositioner. Men de seneste år har den helt store oprydning fundet sted. - RandersBolig og den tidligere formand har foretaget et stort gravearbejde, og der er faldet mange skeletter ud af skabene. Det har været nødvendigt for at skabe tillid og rene linjer igen, fortæller Kaj Herholdt Madsen, der har været formand for Møllevænget & Storgaarden siden marts i år. - Vi er ude over de problemer nu. I den nye bestyrelse har vi givet håndslag på, at vi ikke vil gentage fortidens fejl. Der er kommet nye boller på suppen, og vi ser fremad, uddyber formanden og fortsætter: - Vi har stor fokus på den fremtidige økonomi i afdelingerne. Det er særdeles vigtigt, at der hersker et godt boligmiljø i alle vore afdelinger, så vi undgår tomgang i udlejningen og store huslejetab. Manglende indbetaling af husleje dækkes jo af de øvrige lejere i afdelingen. Beboerne i højsædet Møllevænget & Storgaarden startede, som navnet antyder, som to boligforeninger. De har altid haft fælles administration, men blev først sammenlagt senere. Boligforeningen råder over omkring 2600 boliger af alle typer. De fleste ligger i nord- og østbyen, men der er også rækkehuse i Romalt og Hornbæk. - Det er kendetegnende for os, at vores beboere altid er i højsædet. Det pointerer vi overfor alle, der er i kontakt med dem. Og det gør vi også en stor indsats for at gøre begribeligt for beboerne selv, siger Preben Søndergaard. 21 mennesker er ansat i boligforeningen, der holder til på lokalkontoret på Stadfeldtsvej, der åbnede 5. januar i år. Heraf er 19 ejendomsfunktionærer, én kontorassistent og én lokalinspektør. 4

5 Information til beboerne i RandersBolig Nr Møllevænget og Storgaarden Boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden er byens største boligorganisation. g Storgaarden. ars Krogsdorf- den er 53 række- Boligtilbuddene spænder vidt med cirka 2157 lejligheder, 211 rækkehuse, 66 én-familiehuse, 54 ungdomsboliger og 120 ældreboliger. Der udlejes også 18 forretninger, 245 værelser samt 510 garager. Boligerne ligger fortrinsvis i Nordbyen og Østbyen, men der er også rækkehuse i Romalt og Hornbæk. Ungdomsboligerne ligger i Adelgade og Stemannsgade. Begge afdelinger ligger fordelagtigt i Randers midtby. Afdeling 41 i Nobilislunden består af 16 vinkelhuse i ét plan, som er særdeles ældre- og handicapvenlige. De ligger parvis og er forbundet via deres carport. Vil styrke samarbejdet Siden 1. juni 2010 har Møllevænget & Storgaarden været administreret af RandersBolig. Det fælles administrationsselskab for byens almene boligforeninger var faktisk en idé, der udsprang i netop Møllevænget & Storgaarden. Men det er ikke ensbetydende med, at samarbejdet har været uproblematisk. RandersBoligs start blev nemlig lige så kaotisk som de tilstande, der har hersket i Møllevænget & Storgaarden. - I starten var samarbejdet med RandersBolig præget af mistillid, og mange i boligforeningen ønskede ikke for alvor at engagere sig. I dag er det vendt totalt. Der er styr på RandersBolig, og her i boligforeningen ønsker vi kun at styrke samarbejdet fremover, siger Lars Krogsdorf-Jensen. Tro på fremtiden Visionen for fremtiden er ikke at bygge en masse nye boliger. Det er at passe godt på dem, boligforeningen har og i særlig grad boligernes beboere. En stor del af boligerne er for nyligt blevet renoveret og flere er på vej. Og så har bestyrelsen gjort meget ud af kontakten til afdelingsbestyrelserne. - Vi er til for dem, og vi føler da også stemningen vende til en tro på fremtiden. Der bliver grinet på en helt andet måde på møderne i dag, end der gjorde tidligere, siger Vibeke Leensbak. Øverst: Afdeling 11 på Stadfeldtsvej er en ældre, charmerende og velholdt afdeling. Til venstre: Boligforeningens nyeste boligafdeling er afdeling 57 på Spindervej, som blev indviet den 1. august Fundamentet under Møllevænget & Storgaarden har vaklet. Men nu står det fast igen. 5

6 Nyt lokalkontor i Møllevænget & Storgaarden Det nye lokalkontor i Møllevænget & Storgaarden havde sin første åbningsdag den 5. januar Beboerne har generelt taget godt imod det nye lokalkontor. En del beboere har udtrykt tilfredshed med den service som ydes, og antallet af utilfredse lejere har været begrænset. I den kommende tid vil fokusområderne internt på lokalkontoret være, at få styrket og ensrettet forretningsgangene således, at man bliver mindre sårbare i forbindelse med fravær blandt medarbejderne. Samtidigt med etableringen af det nye lokalkontor skete der en omlægning af driften i boligforeningen. Ejendomsfunktionærerne blev opdelt i henholdsvis grønne mænd, der udfører renholdelsesopgaver samt i blå mænd, der udfører service og reparationsopgaver inde i boligerne. De 2 blå mænd er kommet godt fra start og får allerede nu løst mange små og hurtige håndværksmæssige opgaver ude i afdelingerne samtidig med, at der opnås en effektiv struktureret hverdag, der sikrer, at der følges op på alle opgaver. Til venstre: Ejendomsmester Lars Kolding på kontoret på Stadfeldtsvej. Midt: I bilen ses Alexander Kvist og stående er det Kim Blåbjerg. Begge er ejendomsassistenter og blå mænd Til højre: René S. Jensen er ejendomsassistent og tillidsmand for alle ejendomsfunktionærerne i boligforeningen. 6 Lokalkontoret Stadfeldtsvej Randers NØ Telefon: Åbent for henvendelse: Man.-fre Torsdag tillige 15-17

7 Information til beboerne i RandersBolig Nr Mere end et arbejde Lokalinspektør Johnni Sørensens job optager ham ikke kun fra kl Nogle gange kommer idéerne væltende natten mellem tirsdag og onsdag. Det var helt tilfældigt, at Johnni Sørensen havnede i den almene boligsektor. Den unge Grenaa-dreng var for nyligt blevet færdig med Handelsskolen, da hans mor henledte hans opmærksomhed på en stilling som kontorassistent, der var opslået i et lokalt boligselskab. - Hun syntes, jeg skulle søge stillingen, for forretningsføreren i selskabet skulle efter sigende være en god mand. Jeg anede intet om området og syntes, det lød ret kedeligt, men endte alligevel med at søge stillingen. Og så har jeg heldigvis siddet fast siden, siger Johnni Sørensen med et smil. Det er 20 år siden, han startede sin karriere i den almene boligsektor, og i dag er han lokalinspektør for Møllevænget & Storgaarden, der er med i RandersBolig. Her står han blandt andet for budgetkontrol på alle afdelinger, ligesom han foretager markvandringer med afdelingsbestyrelser og opdaterer drifts- og vedligeholdelsesplaner. Fylder meget Hvor Johnni Sørensen i starten var lunken overfor sin nye branche, har han i dag omfavnet den fuldt ud. - Det er mere end et almindeligt arbejde, jeg har. Jeg er ikke kun på fra Når det handler om at udvikle virksomheden, kan det lige så godt ske natten mellem tirsdag og onsdag, hvor jeg vågner med en idé, eller mens jeg kører på ferie med familien. Selvfølgelig prøver jeg også at koble fra, når jeg har fri, men arbejdet fylder meget, fortæller han. De seneste år har i særlig grad været spændende. For godt to år siden skiftede Johnni Sørensen nemlig arbejdsplads fra det konkursramte Randersegnens Boligselskab, der også var med i RandersBolig, til en stilling i den største boligorganisation i RandersBoligs Møllevænget & Storgaarden. Glad for sammenlægning - Det har været noget af en rejse. Starten var tung, fordi RandersBolig kom dårligt fra start, og derfor blev mødt med meget mistillid i boligafdelingerne. Men i dag er vi helt sikkert på rette vej igen, siger lokalinspektøren. Til at starte med havde Møllevænget & Storgaarden fire driftskontorer, men disse blev for halvandet år siden slået sammen til ét lokalkontor med 19 ejendomsfunktionærer tilknyttet. - I starten var der skepsis mod sammenlægningen, og jeg undrede mig også selv over, at man ville ændre på noget, der fungerede udmærket. Men som projektet skred frem, blev fordelene tydelige, og i dag er jeg meget glad for den nye måde at arbejde sammen på. Det er rart at have så mange kolleger tæt på. Vi har et godt fællesskab og hjælper hinanden, hvor vi kan, fortæller Johnni Sørensen. Johnni Sørensen er 39 år, og selvom tanken om nye udfordringer ind imellem strejfer ham, bliver den hurtigt skudt væk. - Jeg har svært ved at se, hvad jeg skulle lave, hvis jeg ikke lavede dette her. Det er jo dét, jeg kan, og det er et spændende og udfordrende job. Det bliver sandsynligvis dette job, jeg bliver pensioneret fra, smiler lokalinspektøren. 7

8 RandersBolig Marsvej Randers SØ Telefon: Nye boliger på Vestervold i Randers midtby Randers Boligforening af 1940 har bygget nye boliger på Vestervold Boligerne er klar til indflytning i maj For at komme i betragtning til boligerne skal du logge dig ind på randersbolig.dk og tilføje Vestervold til din boligsøgning. Du finder nemmest boligerne ved at søge på "Vestervold" under hurtigsøgning. Afdelingen er vist som "Afd Vestervold". Boligerne tilbydes efter ventelisteprincippet til de medlemmer, der er opnoteret på fælles venteliste i RandersBolig. Vinderen på Randersmessen 2015 Vinderen af konkurrencen på RandersBoligs stand på Randersmessen blev Aase Pedersen fra Hermann Stillings Vej i Randers. Formand for RandersBolig, Jan Guldmann, var med til overrækkelsen af gevinsten, som var en lækker kurv med chokolade og vin. Vi ønsker Aase Pedersen tillykke med kurven. Varme- og vandregnskaber for Senest den 25. maj 2015 udsendes varmeog vandregnskaber for Når du modtager dit varme- og vandregnskab, får du samtidig besked om, hvornår tilbage- eller restbetaling bliver afregnet over din husleje. I Boligselskabet af 2014 (tidl. Randersegnens Boligforening) er der forskellige skæringsdatoer for varme, så derfor vil varmeregnskaberne blive udsendt løbende. De resterende vandregnskaber vil blive udsendt inden den 15. juni Denne tryksag er klimakompenseret i henhold til ClimateCalc. Kompensation er købt hos: ClimateCare Cert. no. CC /DK

Et sammenhold ud over det sædvanlige

Et sammenhold ud over det sædvanlige Nyhedsbrev til beboerne Udkommer 3 gange årligt. Udgiver: RandersBolig Ansvarshavende redaktør: Dennis Larsen Redaktion: Almen Info Media, post@almeninfo.dk Layout: DAB Tryk: CS-Grafisk 2. Årgang Information

Læs mere

Stor renovering kræver genhusning af beboere

Stor renovering kræver genhusning af beboere Nyhedsbrev til beboerne Udkommer 3 gange årligt. Udgiver: RandersBolig Ansvarshavende redaktør: Jan Guldmann Redaktion: Almen Info Media, post@almeninfo.dk Layout: DAB Tryk: CS-Grafisk 3. Årgang Information

Læs mere

Randers får nyt boligselskab

Randers får nyt boligselskab Nyhedsbrev til beboerne Udkommer 3 gange årligt. Udgiver: RandersBolig Ansvarshavende redaktør: Dennis Larsen Redaktion: Almen Info Media, post@almeninfo.dk Layout: DAB Tryk: CS-Grafisk 2. Årgang Information

Læs mere

til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI DRIFT OG SERVICE BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 37 / December / 2014

til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI DRIFT OG SERVICE BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 37 / December / 2014 hjem til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI DRIFT OG SERVICE BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 37 / December / 2014 Af Steen Jonassen formand Boligselskabet Fruehøjgaard Boligselskabet

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 09.06.2015 nr. 006 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Løvvangen DET NYE LØVVANGEN SPRINGER UD NYT OM RENOVERINGEN NR. 13 MARTS/APRIL 2015

Løvvangen DET NYE LØVVANGEN SPRINGER UD NYT OM RENOVERINGEN NR. 13 MARTS/APRIL 2015 Løvvangen NR. 13 MARTS/APRIL 2015 NYT OM RENOVERINGEN DET NYE LØVVANGEN SPRINGER UD Det er ikke kun de grønne arealer, der spirer i Løvvangen. Beboerne er også i gang med at tage de nye faciliteter, de

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Kvarteret. Fatma Øktem fra Reginehøj Børn i Kalmargade får hjælp til lektier Unge gider ikke at deltage Læren fra Rønnevangen 07 / MARTS 2013

Kvarteret. Fatma Øktem fra Reginehøj Børn i Kalmargade får hjælp til lektier Unge gider ikke at deltage Læren fra Rønnevangen 07 / MARTS 2013 07 / MARTS 2013 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Fatma Øktem fra Reginehøj Børn i Kalmargade får hjælp til lektier Unge gider ikke at deltage Læren fra Rønnevangen Leder Af Søren Høgsberg Kvarteret

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

ÅRSberetning 2012-2013

ÅRSberetning 2012-2013 ÅRSberetning 2012-2013 BEBOERE ENERGI OG MILJØ BYGGERI OG RENOVERING 2 Boligselskabet Fruehøjgaard / Årsberetning 2012-2013 Et hjem er mere end fire vægge og et tag over hovedet... I Boligselskabet Fruehøjgaard

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Læs blandt andet om - driftsassistenterne der brænder for deres job - naboer giver tryghed

Læs blandt andet om - driftsassistenterne der brænder for deres job - naboer giver tryghed ejlighedsvis ADecember 2011 Til beboerne i Boligselskabet Sjælland, Hvalsø Boligselskab, Solrød Boligselskab & Fjordbo Læs blandt andet om - driftsassistenterne der brænder for deres job - naboer giver

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra December 2013 Nr. 12 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening ZENI arkitekter 1 Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 www.aaabolig.dk post@aaabolig.dk

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2012 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

2007 fremtidssikringens år

2007 fremtidssikringens år beretning 2007 2007 fremtidssikringens år 2007 var på mange måder et anderledes år for boligorganisationerne FB, KSB, H44 og 3B. H44 og FB fik forlænget deres regnskabsår, så det fulgte kalenderåret, og

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 5. november 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 05.11.2013 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE.

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. 2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. ROSKILDES BYDEL TRE- KRONER HAR FORAN- DRET SIG MEGET

Læs mere

TRIVSEL OG RUMMELIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN

TRIVSEL OG RUMMELIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN TRIVSEL OG RUMMELIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN - Den sociale tillidsmand i praksis Randers Kommune Randers som Vækstcenter og rummelighed på arbejdsmarkedet Henning Jensen Nyhuus. Borgmester Randers Byråd har

Læs mere

MidtjyskNyt. Med elevator kan jeg jo få besøg af min mor. 2015 står i renoveringens tegn på Poul la Cours Vej i Skanderborg. Midtjysk Boligselskab

MidtjyskNyt. Med elevator kan jeg jo få besøg af min mor. 2015 står i renoveringens tegn på Poul la Cours Vej i Skanderborg. Midtjysk Boligselskab MidtjyskNyt NUMMER 11 DECEMBER 2014 Midtjysk Boligselskab Med elevator kan jeg jo få besøg af min mor 2015 står i renoveringens tegn på Poul la Cours Vej i Skanderborg Læs side 4-5 Ny forretningsfører

Læs mere

til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI DRIFT OG SERVICE BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 39 / April / 2015

til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI DRIFT OG SERVICE BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 39 / April / 2015 hjem til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI DRIFT OG SERVICE BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 39 / April / 2015 Boligselskabet Fruehøjgaard Aaparken 2, DK-7400 Herning Tel. 76

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2009

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2009 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2009 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Juni 2015 Nr. 15. BoligSyd. God sommer

Juni 2015 Nr. 15. BoligSyd. God sommer Nyt fra Juni 2015 Nr. 15 BoligSyd God sommer I dette nummer Boligsyd Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 www.boligsyd.dk post@boligsyd.dk Boliger i hele Aabenraa Kommune Åbningstider: Mandag

Læs mere

hjem til dig STEM PÅ ÅRETS SOMMERFOTO Se billederne på bagsiden

hjem til dig STEM PÅ ÅRETS SOMMERFOTO Se billederne på bagsiden hjem til dig Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 17/ august / 2011 STEM PÅ ÅRETS SOMMERFOTO Se billederne på bagsiden Ny hjemmeside i luften / bliv dus med fremleje / jeg skal lige vænne

Læs mere

Målet det samme måden anderledes

Målet det samme måden anderledes Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Maj 2007 Målet det samme måden anderledes af formand Villy Sørensen Formandsskiftet i FB forløb meget roligt. Der var ingen modkandidater, og

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 1. september 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 01.09.2015 nr. 007 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Nyt fra. Bredalsparken og Grenhusene. Maj 2008 58. årgang nr. 2

Nyt fra. Bredalsparken og Grenhusene. Maj 2008 58. årgang nr. 2 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Maj 2008 58. årgang nr. 2 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Karin Degnebolig Maria M. Jensen Artikler: Redaktionen forbeholder sig

Læs mere

hjem til dig -VIND ET GAVEKORT DELTAG I KONKURRENCEN Hvad skal projektet hedde? Læs mere i bladet!

hjem til dig -VIND ET GAVEKORT DELTAG I KONKURRENCEN Hvad skal projektet hedde? Læs mere i bladet! hjem til dig Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 15 / april / 2011 DELTAG I KONKURRENCEN -VIND ET GAVEKORT Hvad skal projektet hedde? Læs mere i bladet! DIN BOLIG, DIT LIV, DIN FRIHED

Læs mere

Mentor. Det udvikler mig at være mentor. på arbejdspladsen. Social- og sundhedsassistent

Mentor. Det udvikler mig at være mentor. på arbejdspladsen. Social- og sundhedsassistent Mentor på arbejdspladsen En mentor er en tillidsskabende person, der kan oplære, rådgive, og som er god at snakke med. En mentor er en støtte i dagligdagen, og en virksomhed med mentorer er en rummelig

Læs mere