Muligheder i Bio-Based Industries (BBI)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Muligheder i Bio-Based Industries (BBI)"

Transkript

1 Muligheder i Bio-Based Industries (BBI) 27. April 2015 kl. 10:00-14:00 på Aalborg Universitet København Informationsmøde om Bio-Based Industries (BBI), Ulrik Kjølsen Olsen, tlf Ulrik Kjølsen Olsen Fuldmægtig, National Contact Point (NCP) for Bioøkonomi og ERC i Horizon 2020 EuroCenter, EU-politisk kontor Styrelsen for Forskning og Innovation tlf

2 Horizon 2020 (1 mia. euro) BIC (2,7 mia. euro) Bio-Based Industries JU (3,7 mia. euro) Informationsmøde om Bio-Based Industries (BBI), Ulrik Kjølsen Olsen, tlf Side 2

3 Bio-Based Industries: 2015-opslaget Meget stort call med forventet samlet budget på op mod 600 mio. euro (heraf 200 mio. euro fra Kommissionen) Tilskud udmøntes igennem: - Research and Innovation actions (Forsknings- og Innovationsprojekter) - Innovation Actions (Innovationsprojekter ) opdelt i - Demonstration Actions (Demonstrationsprojekter) - Flagship Actions (Flagskibsprojekter) - Coordination & Support Actions (Koordinerings- og Støtteaktioner) Informationsmøde om Bio-Based Industries (BBI), Ulrik Kjølsen Olsen, tlf Side 3

4 Bio-Based Industries: 2015-opslaget - fortsat Arbejdsprogrammet definerer de topics/emner, man kan søge om projektfinansiering inden for. Fem værdikæder danner rammen om de opslåede topics: Værdikæde 1 - From lignocellulosic feedstock to advanced biofuels, bio-based chemicals and biomaterials Værdikæde 2 - The next generation forest-based value chains Værdikæde 3 - The next generation agro-based value chains Værdikæde 4 - Emergence of new value chains from (organic) waste Værdikæde 5 - The integrated energy, pulp and chemicals biorefineries Informationsmøde om Bio-Based Industries (BBI), Ulrik Kjølsen Olsen, tlf Side 4

5 Hvordan og hvornår? Informationsmøde om Bio-Based Industries (BBI), Ulrik Kjølsen Olsen, tlf Side 5

6 BBI-opslaget i Call ets offentliggørelse og ansøgningsfrister Innovation Actions Flagship Actions Offentliggørelse: ultimo april/primo maj 2015 Ansøgningsfrist: september 2015 Evaluering af ansøgninger: sidste halvdel af oktober 2015 Info om evalueringsresultatet til ansøgerne: februar 2016 Underskrivelse af tilskudsaftaler: maj 2016 BBI Open Info Day i Bruxelles 26. juni Tilmelding her Research and Innovation Actions, Innovation Actions Demonstration Actions samt Coordination and Support Actions Offentliggørelse: juni 2015? Ansøgningsfrist: november 2015? Informationsmøde om Bio-Based Industries (BBI), Ulrik Kjølsen Olsen, tlf Side 6

7 Projekttyper Research and Innovation Actions (forsknings- og innovationsprojekter) Innovation Actions (innovationsprojekter) Demonstration Actions Flagship Actions Mulig ansøgningsfrist: november 2015 Mulig ansøgningsfrist november 2015 Forventet ansøgningsfrist: september 2015 Coordination and Support Actions (Koordinerings- og støtteaktioner) Mulig ansøgningsfrist: november 2015 Informationsmøde om Bio-Based Industries (BBI), Ulrik Kjølsen Olsen, tlf Side 7

8 Research & Innovation Actions Konsortiekrav Mindst 3 partnere fra 3 forskellige EU-lande eller associerede lande Varighed Typisk op til 4 år Budgetstørrelse per projekt 2-10 mio. (ca. halvdelen er EU-medfinansiering til universiteter, GTS-institutter, SMV er mv.) Informationsmøde om Bio-Based Industries (BBI), Ulrik Kjølsen Olsen, tlf Side 8

9 Research & Innovation Actions Actions focusing on the development of specific technologies and concepts needed to realise the value chains, proving the principles in pilot installations (up to TRL 5) As such, Research and Innovation Actions may include basic and applied research, technology development and integration, testing and validation on a small-scale prototype in a laboratory or simulated environment. Research & Innovation Actions should contribute to strengthening the competitiveness of the European bio-based industries, improving sustainability, and facilitating the emergence of new markets and products. Informationsmøde om Bio-Based Industries (BBI), Ulrik Kjølsen Olsen, tlf Side 9

10 Innovation Actions Innovation Actions er inddelt i to: Demonstration Actions og Flagship Actions Konsortiekrav Mindst 3 partnere fra 3 forskellige EU-lande eller associerede lande Varighed Typisk 4-5 år Budgetstørrelse per projekt 5-10 mio. (DEMO), (Flagship) Informationsmøde om Bio-Based Industries (BBI), Ulrik Kjølsen Olsen, tlf Side 10

11 Flagship Actions (Innovation Actions) Flagships are the first units of value chains operating at an economically viable scale. validation of technical and economic performance at system level in real life operating conditions provided by the market. mainly include activities corresponding to TRL level 8. Flagship projects support the deployment in the market of an innovation that has already been demonstrated but not yet applied/deployed in the market A flagship shall address a complete value chain from procurement, growth and supply of feedstock material to the final product(s). shall include the establishment of a large scale production facility, being it a new installation, a substantial modification of an existing facility, or reconversion of old or abandoned industrial facilities. Funding is expected to be complemented by in kind contribution and additional activities (mandatory) Informationsmøde om Bio-Based Industries (BBI), Ulrik Kjølsen Olsen, tlf Side 11

12 Demonstration Actions (Innovation Actions) demonstration activities, focusing mainly on optimization of flows and cost reduction. Such demonstration activities could include engineering and testing operational conditions that have been identified at research and pilot scale to optimize productivity. Monitoring, data collection and analysis is considered critical during this phase; plant design, set-up and optimization of operations to reach the project objectives; an exploitation plan stating the activities to be performed to further increase the economic viability of their process, to prove market demand or include measures to increase market demand, to address consumer perception and to evaluate sustainability; Funding is expected to be complemented by in kind contribution and additional activities (optional) Informationsmøde om Bio-Based Industries (BBI), Ulrik Kjølsen Olsen, tlf Side 12

13 Forskelle og ligheder mellem BBI og resten af Horizon 2020 Informationsmøde om Bio-Based Industries (BBI), Ulrik Kjølsen Olsen, tlf Side 13

14 Bio-Based Industries JU Horizon 2020 Følger DE FLESTE Horizon 2020 regler for deltagelse Research & Innovation Actions og Coordination & Support Actions: Kun SMV er, universiteter, GTS-institutioner og andre non-profit institutioner samt JRC og international European interest organisations kan søge om EU-støtte til deres deltagelse. Øvrige institutioner skal selv betale for deres deltagelse (in-cash & inkind) Horizon 2020 regler for deltagelse, evalueringskriterier mv. Alle typer institutioner kan søge og modtage støtte fra EU til projektdeltagelse Primære projekttyper: Research & Innovation Actions (op til TRL 5) Innovation Actions opdelt i Demonstration Actions (op til TRL 6-7) og Flagship Actions (op til TRL 8) Coordination & Support Actions Research & Innovation Actions: Mindst 50% af det samlede projektbudget forventes at blive dækket af industripartnerne i projektet. Innovation Actions Demonstration Actions: Mindst 50% af det samlede projektbudget forventes at blive dækket af industripartnerne i projektet (in-cash + in-kind). Additional Activities forventes. Innovation Actions Flagship Actions: Mindst 50% af det samlede projektbudget forventes at blive dækket af industripartnerne i projektet (in-kind). Additional activities forventes. Primære projekttyper: Research & Innovation Actions Innovation Actions Coordination & Support Actions EU-finansiering op til 100% af de direkte projektrelaterede omkostninger i alle projekttyper. Side 14

15 Horizon 2020: Cutting the red tape Kortere time-to-grant (8 måneder) Mindre kontrol og revision Forenklede tilskudsrater Research and Innovation actions & Coordination and Support Actions Innovation actions Direkte omkostninger 100%* 25% 70%/100%** 25% Indirekte omkostninger *Dette gælder dog ikke store virksomheder. I BBI gives der ikke støtte til store virksomheders deltagelse i RIA og CSA **non-profit organisationer får deres direkte omkostninger støttet med op til 100%

16 Hvad skal man som ansøger forholde sig til? (+) + Informationsmøde om Bio-Based Industries (BBI), Ulrik Kjølsen Olsen, tlf Side 17

17 Hvad består ansøgningen af? Part A Online-udfyldelse af diverse skemaer Består af administrative og faktuelle oplysninger Indeholder et projektresumé Part B Prosa i fastlagt struktur (Brug skabelonen) Excellence Impact Implementation + mindre afsnit om etik, kønsaspekter og i nogle tilfælde sikkerhedskritiske spørgsmål Informationsmøde om Bio-Based Industries (BBI), Ulrik Kjølsen Olsen, tlf Side 18

18 Evalueringskriterier Excellence (op 5 point) Er det foreslåede projektet innovativt og af høj videnskabelig kvalitet? (målsætninger, tilgang, tværvidenskabelighed, ambitionsniveau mv. ) Impact (op 5 point) Hvad forventes projektet at bidrage med? Både videnskabelig/innovativ kvalitet og impact for EU (europæiske merværdi) Implementation (op 5 point) Projektets sammenhæng og gennemførlighed, konsortiets samarbejde, management-struktur Informationsmøde om Bio-Based Industries (BBI), Ulrik Kjølsen Olsen, tlf Side 19

19 BBI-specifikke evalueringskriterier Informationsmøde om Bio-Based Industries (BBI), Ulrik Kjølsen Olsen, tlf Side 20 Kilde: Gianpaolo Suriano, Europa-Kommissionen

20 Technology Readiness Level (TRL) -niveauer Informationsmøde om Bio-Based Industries (BBI), Ulrik Kjølsen Olsen, tlf Kilde: Gianpaolo Side 21 Suriano, Europa-Kommissionen

21 Budgettet i en ansøgning til BBI Informationsmøde om Bio-Based Industries (BBI), Ulrik Kjølsen Olsen, tlf Side 22

22 Budgeteksempel Research & Innovation Actions Informationsmøde om Bio-Based Industries (BBI), Ulrik Kjølsen Olsen, tlf Side 23

23 Budgettet i en ansøgning til BBI særlige termer In-kind contribution (relevant for Research & Innovation Actions og Innovation Actions) costs which are eligible for funding according to Horizon 2020 rules but are not reimbursed by the BBI JU. in kind contributions incurred in implementing indirect actions; they are directly managed by the JU within projects not reimbursed by the JU (eligible costs according to H2020, but non reimbursed). Include costs for staff, equipment, consumables, etc.) Additional Activities (relevant for Innovation Actions) in kind contributions; are activities by the partners of a project beyond the BBI JU funded project but which are necessary to ensure reaching the industrial objectives of the project and the KPIs must contribute to the overall objectives of the JTI Investments costs which are not reimbursed by the BBI-JU and are accounted according to the usual cost accounting practices of the industry partners contributing them and not H2020 investment in infrastructures, facilities, durable equipment etc. for the establishment of the demo or large scale plant - being it a new installation, a substantial modification of an existing facility, or reconversion of old or abandoned industrial facilities- on which the proposed work will be carried out Ikke en del af ansøgningsbudgettet (not directly managed by the BBI-JU). Additional activities are NOT considered a part of the BBI Joint Undertaking. They are to be declared by BIC on an annual basis and reflect biobased industries investment in Europe. Informationsmøde om Bio-Based Industries (BBI), Ulrik Kjølsen Olsen, tlf Side 24

24 Hvorfor deltage i BBI-projekter? Tilskud Projektresultat Netværk I beslutningsprocessen Efter projektdeltagelsen Informationsmøde om Bio-Based Industries (BBI), Ulrik Kjølsen Olsen, tlf Side 25

25 Øvrige EU-støttemuligheder inden for biobaserede industrier Muligheder i EU-programmer Bioøkonomi-udfordringen (Societal Challenge 2). Call: Sustainable Food Security (SFS) Call: Blue Growth (BG) Call: Innovative, Sustainable and Inclusive Bioeconomy (ISIB) Klima-udfordringen (Societal Challenge 5). Call: Waste (A Resource to Recycle, Reuse and Recover Raw Materials) Call: Water (Water Innovation: Boosting its value for Europe) Energi-udfordringen (Societal Challenge 3) Call: Competitive Low-Carbon Energy (LCE) Mere info om mulighederne? Kontakt Ulrik: Leadership in Enabling and Industrial Technologies (LEIT) (Industrial Leadership): LEIT Biotechnology Call (PPP): SPIRE (Sustainable Process Industry through Ressource & Energy Efficiency) Muligheder nationalt Innovationsfonden store projekter fx produktionsteknologi Informationsmøde om Bio-Based Industries (BBI), Ulrik Kjølsen Olsen, tlf Side 28

26 Hvordan kommer jeg i gang? 1. Søg på relevante nøgleord i arbejdsprogrammet og brug Participant Portal 2. Tag kontakt til dit netværk 3. Brug EuroCenter til at få hjælp i processen og svar på dine spørgsmål Informationsmøde om Bio-Based Industries (BBI), Ulrik Kjølsen Olsen, tlf Side 29

27 EuroCenter National Contact Point (NCP) Gratis vejledning til danske ansøgere Personlig rådgivning fra idé til projektgennemførsel (telefonisk, , individuelle kundemøder) Legal/Finance funktion Informationsmøder, foredrag og workshops Ansøgningsvejledning Kurser (undtagelse: ikke gratis!) Privilegeret kontakt til Europa-Kommissionen En del af EU-DK Support netværket Informationsmøde om Bio-Based Industries (BBI), Ulrik Kjølsen Olsen, tlf Side 30

Biopeople: Danish Innovation Cluster for Life & Health Sciences

Biopeople: Danish Innovation Cluster for Life & Health Sciences Innovation across disciplines Biopeople: Danish Innovation Cluster for Life & Health Sciences GÅ-Hjemmøde Horizon2020 23. januar 2014 Niels Westergaard, PhD, Dr pharm Science and Innovation Network Manager

Læs mere

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen BIO-VALUE bestyrelsesmøde Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen Kriterier for udvælgelse 1) Markant samfundsudfordring, som kan være vækstdriver i Danmark 2) Bygge på et efterspørgselstræk 3) Bidrage

Læs mere

EU-støttemuligheder for maritim transport. Specialkonsulent Thomas Rousing-Schmidt Internationalt kontor, Transportministeriet

EU-støttemuligheder for maritim transport. Specialkonsulent Thomas Rousing-Schmidt Internationalt kontor, Transportministeriet EU-støttemuligheder for maritim transport Specialkonsulent Thomas Rousing-Schmidt Internationalt kontor, Transportministeriet Dagsorden TEN-T s maritime dimension: Motorways of the Sea vs. det årlige program

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger til. Green Labs DK. Green Labs DK, Amaliegade 44, 1256 København K Telefon: 33 92 67 00 www.greenlabs.

Indkaldelse af ansøgninger til. Green Labs DK. Green Labs DK, Amaliegade 44, 1256 København K Telefon: 33 92 67 00 www.greenlabs. Indkaldelse af ansøgninger til Green Labs DK 2014 Juni 2014 Green Labs DK, Amaliegade 44, 1256 København K Telefon: 33 92 67 00 www.greenlabs.dk Indhold INDKALDELSE AF ANSØGNINGER... 3 A. OM PROGRAMMET...

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Teknologi- og innovationsfremsyn Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Titel: Avancerede materialer som KET (Key Enabling Technology) for vækst i fremtidens industri Udarbejdet

Læs mere

Horizon 2020: den gode ansøgning

Horizon 2020: den gode ansøgning Horizon 2020: den gode ansøgning Barbara Spanó FIVU - EuroCenter basp@fi.dk 72318277 Hvorfor deltage i Horizon 2020? Måske vil du gerne Få støtte til et projekt? Beholde forskere i dit firma eller ansætte

Læs mere

Katalog over finansiering af klimaforbedringer i byggeriet ( Klimafinansieringskataloget )

Katalog over finansiering af klimaforbedringer i byggeriet ( Klimafinansieringskataloget ) Bilag 14 Katalog over finansiering af klimaforbedringer i byggeriet Plan C, delprojekt 1: Beslutningsprocesser og finansiering I dette bilag præsenterer vi alle de muligheder, som kommunerne og de almene

Læs mere

Eksperthjælp i forbindelse med miljøregulering af virksomheder. Claus Werner Nielsen, Asger Vestergaard og Titti Kopp COWI A/S

Eksperthjælp i forbindelse med miljøregulering af virksomheder. Claus Werner Nielsen, Asger Vestergaard og Titti Kopp COWI A/S Eksperthjælp i forbindelse med miljøregulering af virksomheder Claus Werner Nielsen, Asger Vestergaard og Titti Kopp COWI A/S Miljøprojekt Nr. 1365 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. Handlingsplan for biomasse {SEK(2005) 1573}

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. Handlingsplan for biomasse {SEK(2005) 1573} KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.12.2005 KOM(2005) 628 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Handlingsplan for biomasse {SEK(2005) 1573} DA DA MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Handlingsplan

Læs mere

A permanent Nordic representation in Masdar City

A permanent Nordic representation in Masdar City NORDIC INNOVATION REPORT 2013:02 // SEPTEMBER 2013 A permanent Nordic representation in Masdar City Feasibility study A permanent Nordic representation in Masdar City Feasibilty study Author: Nordic Innovation

Læs mere

Grønne job i Danmark. Evaluering af Den Grønne Jobpulje 1997-2000. Udarbejdet af Center for Alternativ Samfundsanalyse for Den Grønne Jobpulje

Grønne job i Danmark. Evaluering af Den Grønne Jobpulje 1997-2000. Udarbejdet af Center for Alternativ Samfundsanalyse for Den Grønne Jobpulje Grønne job i Danmark Evaluering af Den Grønne Jobpulje 1997-2000 Udarbejdet af Center for Alternativ Samfundsanalyse for Den Grønne Jobpulje *U QQH MRE L 'DQPDUN (YDOXHULQJ DI 'HQ *U QQH -RESXOMH 8GDUEHMGHW

Læs mere

Værditilvækst og bedre miljø en bioteknologisk forskningsstrategi for nonfood og foder

Værditilvækst og bedre miljø en bioteknologisk forskningsstrategi for nonfood og foder Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 305 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 33 95 80 00 Fax 33

Læs mere

Agenda for meeting in Academic Council, Wednesday June 8 th 2011at 9:30 to 11:00, Kilen, K 1.53.

Agenda for meeting in Academic Council, Wednesday June 8 th 2011at 9:30 to 11:00, Kilen, K 1.53. Agenda for meeting in Academic Council, Wednesday June 8 th 2011at 9:30 to 11:00, Kilen, K 1.53. 1. Approval of Agenda 2. Discussion of road map for the implementation of CBS strategy 3. Hearing. Proposal

Læs mere

Temadag om energieffektivisering - Tænk, hvis du sparer en million!

Temadag om energieffektivisering - Tænk, hvis du sparer en million! Temadag om energieffektivisering - Tænk, hvis du sparer en million! Danske virksomheder er blandt verdens mest energieffektive. Høj energieffektivitet giver lavere omkostninger og energifølsomhed og styrker

Læs mere

Europæisk og transnationalt samarbejde om økologiforskning

Europæisk og transnationalt samarbejde om økologiforskning Møde den 12. oktober 2006 Europæisk og transnationalt samarbejde om økologiforskning Overordnet formål: 1. Informere om muligheder og udfordringer i at opnå støtte til økologiforskning i CORE Organic og

Læs mere

Værditilvækst og bedre miljø. en bioteknologisk forskningsstrategi for nonfood og foder. Det Rådgivende Udvalg for Fødevareforskning

Værditilvækst og bedre miljø. en bioteknologisk forskningsstrategi for nonfood og foder. Det Rådgivende Udvalg for Fødevareforskning Værditilvækst og bedre miljø en bioteknologisk forskningsstrategi for nonfood og foder Det Rådgivende Udvalg for Fødevareforskning Værditilvækst og bedre miljø en bioteknologisk forskningsstrategi for

Læs mere

Forprojekt til udarbejdelse af handlingsplan for kølebranchen

Forprojekt til udarbejdelse af handlingsplan for kølebranchen Miljøprojekt Nr. 724 2002 Forprojekt til udarbejdelse af handlingsplan for kølebranchen Svenn Hansen og Carl-Erik Jeding Selskabet for Køleteknik Bjarne Dindler Rasmussen Dansk Køleforening Jørgen B. Schreiber

Læs mere

Lars Nørby Johansen, Formand for Bornholms Vækstforum. Chairman for Bornholm s Growth Forum, Lars Nørby Johansen

Lars Nørby Johansen, Formand for Bornholms Vækstforum. Chairman for Bornholm s Growth Forum, Lars Nørby Johansen Bornholms Vækstforum 2009 Energistrategi: Implementering af mere grøn energi Energy Strategy: Implementing more green energy Bornholm s Growth Forum 2009 BRIGHT GREEN CITIZEN BRIGHT GREEN ENGINEERING BRIGHT

Læs mere

UDKAST. Det danske landdistriktsprogram 2014-2020

UDKAST. Det danske landdistriktsprogram 2014-2020 UDKAST til Det danske landdistriktsprogram 2014-2020 Version sendt til Europa-Kommissionens godkendelse den 11. april 2014 CCI Programtype Land Region 2014DK06RDNP001 Program for udvikling af landdistrikterne

Læs mere

2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005. Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber DEN EUROPÆISKE UNION

2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005. Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber DEN EUROPÆISKE UNION Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber 2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Slutevaluering af EQUAL-programmet

Læs mere

Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand og spildevandsslam fra spildevandsforsyninger. Miljøprojekt nr.

Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand og spildevandsslam fra spildevandsforsyninger. Miljøprojekt nr. Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand og spildevandsslam fra spildevandsforsyninger Miljøprojekt nr. 1460, 2013 Titel: Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand

Læs mere

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Titel: Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Redaktion: Henrik Hassing, FORCE Technology

Læs mere

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION Årsberetning 2010 Annual report 2010 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre 2 Årsberetning Annual report 2010 DGC Hvem er vi? Who are

Læs mere

Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger

Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger Miljøprojekt Nr. 900 2004 Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger Lis Thodberg et. al. Birch & Krogboe, Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives,

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. EU's finansielle støtte til SMV'er til investeringer i miljøbeskyttelse

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. EU's finansielle støtte til SMV'er til investeringer i miljøbeskyttelse Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar EU's finansielle støtte til SMV'er til investeringer i miljøbeskyttelse European Commission DG Environment and Industry

Læs mere

Miljørigtigt design af elektronisk udstyr. Miljøprojekt nr. 1449, 2012

Miljørigtigt design af elektronisk udstyr. Miljøprojekt nr. 1449, 2012 Miljørigtigt design af elektronisk udstyr Miljøprojekt nr. 1449, 2012 Titel: Miljørigtigt design af elektronisk udstyr Redaktion: Bjørn Bauer, PlanMiljø ApS Ida Bode, PlanMiljø ApS Kia Egebæk, PlanMiljø

Læs mere

D FOR INTEGRATED ENERGY SOLUTIONS

D FOR INTEGRATED ENERGY SOLUTIONS beyond kyoto BEYOND KYOTO ADDRESSING THE CHALLENGES OF CLIMATE CHANGE THE 7 AARHUS STATEMENTS ON CLIMATE CHANGE 6 MARCH 2009, AARHUS, DENMARK beyond kyoto NANOTECHNOLOGY S ITY AND ECOSYSTEMS BIODIVERSIT

Læs mere

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53.

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. 1. 10.00-10:05 Approval of Agenda 2. 10.05-10:15 CBS Strategy 3. 10:15-10:50 CBS s Education Strategy

Læs mere

H4 33074 PE European Security Research and Innovation Agenda

H4 33074 PE European Security Research and Innovation Agenda DA H4 33074 PE European Security Research and Innovation Agenda DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.12.2009 KOM(2009)691 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN "En europæisk

Læs mere

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 ELECTRONICS MANUFACTURING SERVICES Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 GPV International A/S CVR 66 94 57 15 Indhold Contents 12 13 Hoved- og nøgletal 5 Financial highlights Ledelsens beretning 9

Læs mere