En venlig hilsen. Fremtidens ældreomsorg. Mød de nye motionsguider. På aktivitetscenter i Vollsmose DECEMBER 2010 TEMA SIDE 6-11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En venlig hilsen. Fremtidens ældreomsorg. Mød de nye motionsguider. På aktivitetscenter i Vollsmose DECEMBER 2010 TEMA SIDE 6-11"

Transkript

1 Ældre- og Handicapforvaltningen 29. årgang En venlig hilsen DECEMBER 2010 Mød de nye motionsguider På aktivitetscenter i Vollsmose TEMA SIDE 6-11 Fremtidens ældreomsorg Visitatoren sagde, at jeg ikke kunne få gjort rent, men at jeg kunne få hjælp til motion i stedet. MICHAEL LARSEN, læs mere side 10

2 KOLOFON En venlig hilsen udgives af Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, tlf Bladet udkommer i eksemplarer, som omdeles til alle folkepensionister. Andre interesserede kan hente bladet på borgerservicecentre, biblioteker eller fagforeningskontorer. Næste nummer af En venlig hilsen udkommer marts Stof til dette nummer skal være redaktionen i hænde senest den 15. februar En venlig hilsen udkommer i marts, juni, september og december. GRAFISK PRODUKTION Layout: Stupid Studio Tryk: Clausen Offset FORSIDEFOTO Tanja Bruntse Ahler DISTRIBUTION: Jan Toft Pedersen, Pensionist-Service. Tlf eller EN VENLIG HILSEN FÅS OGSÅ PÅ LYD: Henvendelse til Judith Leonharder Hansen. Tlf eller ANSVARSHAVENDE Sekretariatschef Trine Andersen REDAKTIONEN Erik Broby, Tlf , Lisbet Rasmussen, Tlf , Tanja Bruntse Ahler, Tlf , Annette Wognsen Frederiksen, Tlf , Louise Corneliussen. Tlf , Johannes Hem (Ældrerådet) Anne Kryger (Ældrerådet) INDHOLD 4-5 Else Servé var forbeholden, da hun fik tilbud om at komme på Aktivitetscenter Øst i Vollsmose. Men Ellis Nissen overtalte hende. Side Tema: Fremtidens ældreomsorg i Odense Kommune. Side Foto: Lisbet Rasmussen Foto: Nils Svalebøg Foto: Louise Corneliussen 12 FN s Internationale Ældredag 14 Odense på Kryds & Tværs 15 Nyt fra hjemmeplejen 16 Mindre bureaukrati 17 Tv-donationer til plejecentre 18 Nyt fra biblioteket 28 Aida elsker Odense Korpset af frivillige motionsguider skal give ældre lyst til at dyrke motion. Side 13

3 MENING En venlig hilsen fra rådmanden Vi skal tænke anderledes Vi står nu og i de kommende år over for udfordringer, der kræver helt nye løsninger. Som det nok er de fleste bekendt, skal vi i de kommende år spare penge i Odense Kommune for, at vi også fremadrettet kan sikre en god service. Men vores helt store og langsigtede udfordring er, at vi i løbet af de næste 5-10 år kommer til at mangle medarbejdere bl.a. i ældreplejen, hvis vi ikke gør noget nu. Det skyldes den demografiske udfordring, der betyder, at der vil være flere, som går på pension og efterløn, end der kommer ind på arbejdsmarkedet. Vi bliver derfor nødt til handle nu, hvis vi ikke skal havne i en situation, hvor vi simpelthen ikke har hænder nok til at tage os af de mennesker, der har brug for hjælp til at klare hverdagen. Skal vi lykkes og fortsat have et velfærdssamfund, vi kan være stolte af i fremtiden, er vi nødt til at gøre tingene på en anden måde. Og vi skal turde tale om løsninger, der måske for få år siden virkede umulige. For mig at se er der tre overordnede svar på vores udfordringer: 1. Vi skal hjælpe flere til at kunne klare sig selv i længere tid. 2. Vi skal bruge hinandens ressourcer. Det handler fx om at give frivillige bedre rammer, så endnu flere får lyst til at gøre en indsats for andre i deres fritid. 3. Vi skal have teknologien til at hjælpe os. En venlig hilsen sætter i dette nummer fokus på, hvordan vi hjælper flere til at kunne klare sig selv i længere tid. Den 1. september begyndte vi et forsøg med træning som hjælp til nye modtagere af hjemmehjælp i midtbyen. I stedet for at hjemmeplejeren kommer og ordner vasketøjet eller hjælper fru Larsen i bad, tilbyder vi at hjælpe fru Larsen til selv igen med tiden at kunne klare badet og tøjvasken. Det tror jeg på, er vejen frem. Langt de fleste vil gerne klare sig selv og være herre eller frue i eget liv. Derfor mener jeg også, at vi får en bedre ældrepleje, hvis vi kan lykkes med at hjælpe flere til at klare sig selv i længere tid, samtidig med at det giver os tiden og hænderne til at tage hånd om dem, der ikke kan klare sig selv. Venlig hilsen Jane Jegind DEC 2010 En venlig hilsen 3

4 DAGTILBUD Aktivitetscenter Øst Bullerup Vollsmose tur/retur hver uge For mange ældre er det en hurdle at tage imod et kommunalt aktivitetstilbud. Sådan var det også for Else Servé. TEKST OG FOTO: Louise Corneliussen Dagene herhjemme kunne godt blive lange, og jeg savnede at komme ud og opleve noget, fortæller Else Servé, 82 år, der bor alene i sit hus i Bullerup. Alligevel følte hun ikke kun begejstring, da visitatoren i Ældreplejen foreslog hende et aktivitetstilbud. Else aftalte dog at mødes med Ellis Nissen fra Aktivitetscenter Øst. Jeg kender jo ingen derude, og i øvrigt kan jeg ikke strikke, men kun spille kort. Desuden er jeg ikke tryg ved Vollsmose, indvendte Else over for Ellis, da de mødtes over en kop kaffe hjemme hos Else. I dag smiler Else ved tanken om sine bekymringer, inden hun med egne øjne havde oplevet Aktivitetscenter Øst i Vollsmose. Når man kommer i centeret, er der frit valg på alle hylder. I træningslokalet er de første allerede i gang med opvarmning. Ved et bord spilles der ivrigt kort, mens andre benytter lejligheden til med saks og papir at fremstille smukke julekort. Også malerpenslerne bliver med stor koncentration dyppet i maling, og kreative malerier tager form på lærredet. Atter andre nyder blot det sociale samvær. Else falder inden for den sidste kategori, og hun beretter med et glimt i øjet, at selvom jeg ikke er så kreativ, så sludrer jeg og nyder samværet med de andre til den helt store guldmedalje. Det var med blandede følelser, at jeg tog bussen den første gang. Jeg var både spændt og forbeholden. Men allerede i bussen gik snakken lystigt, og jeg følte mig straks bedre tilpas. Da vi ankom, stod Ellis og tog imod mig. Det gav en god start, fortæller Else. VOLLSMOSE, NEJ TAK! Elses reaktion er helt normal, medgiver Ellis Nissen og fortsætter: Højhusene kan virke afskrækkende på mange, og selvfølgelig hjælper den dårlige omtale af kvarteret i medierne heller ikke. Men heldigvis bliver så godt som alle omvendt, når de først har oplevet stemningen og de skønne faciliteter, vi har. Udendørs aktiviteter i Vollsmose ved Aktivitetscenter Øst. 4 En venlig hilsen DEC 2010

5 DAGTILBUD Aktivitetscenter Øst Else Servé (th) nyder i dag at komme i Aktivitetscenter Øst. Her er hun fordybet sammen med Ellis Nissen. Sådan får du et kommunalt aktivitetstilbud Hvordan går det ellers? Et spørgsmål som fagpersoner fx hjemmeplejeren, lægen eller terapeuten ofte stiller den ældre for at høre nærmere om den generelle trivsel, og som nogle gange fører til et aktivitetstilbud. Andre finder vej til dagscentret, fordi de har hørt om tilbuddet fra fx en nabo. Nogle ældre er bekymrede for at gå helt i stå særligt om vinteren. Andre fortæller, at de savner indhold og samvær med andre, fortæller teamleder Jenny Havn fra Odense Kommune. EGET VALG. Hvad enten det er vedligeholdende træning eller aktivitetstilbud i et dagscenter, der er det rette for den enkelte, kan vejen derhen godt virke uoverskuelig. Typisk tager vi ud og tager en snak om interesser og behov og om, hvilke tilbud vi har i dagscentrene, der kan matche den enkelte. Det er vigtigt, at brugerne får en tryg start i dagcenteret. Netop derfor er den indledende samtale så vigtig, og vi gør meget ud af, at deltagelsen sker på egne præmisser, siger Jenny Havn. Fakta om aktivitetscentre Du skal visiteres til tilbuddet. Tilbuddet kan være fra 2 til 5 timer én eller flere gange ugentligt. Hvert aktivitetstilbud har plads til deltagere. Der er ca. 20 aktivitetssteder i Odense Kommune. Der er syv aktivitetssteder for demensramte. Der visiteres til kørsel til aktivitetstilbuddet. Mere info: Kontakt funktionsleder Anne Grete Pilgård, tlf Mail: DEC 2010 En venlig hilsen 5

6 Tema Fremtidens ældreomsorg De fleste ønsker at klare sig selv Efter intensiv støtte gennem en svær periode, fx under sygdom, kan mange vende tilbage til en hverdag, hvor de igen klarer sig selv. TEKST: Lisbet Rasmussen Syge og svækkede mennesker skal have hjælp. Hjælpen kan ydes på forskellige måder. Fx ved at fokusere på alt det, som man ikke længere kan, og klare alt og gøre alt for patienten. En mere moderne måde at yde hjælp på er at inddrage den enkelte og gå i dialog med det mål, at man igen kommer på benene og i videst muligt omfang kommer til at kunne klare sig selv i hverdagen. Det kaldes den rehabiliterende tankegang og har været kendt og brugt i genoptræning i Danmark i omkring 20 år. I dag er rehabilitering også ved at vinde indpas i ældreomsorgen. For hvem siger, at man ikke igen kan leve en tilværelse uden at være afhængig af andres hjælp, blot fordi man er oppe i alderen og i en periode har fået hjælp fx på grund af sygdom eller store omvæltninger i ens tilværelse? FOKUS PÅ FREMGANG. Det er ofte de pårørende, som mener, at nu har deres gamle forældre brug for hjælp, så de kan føle sig i trygge hænder. Det er forståeligt, men det gør noget ved ens selvværd at blive afhængig af andres hjælp. Livskvaliteten daler, så derfor er det vigtigt at yde en hjælp, som fokuserer på fremgang. Vi hjælper dig her og nu, mens du er syg. Men hjælpen skal gerne resultere i, at du igen kommer på benene og bliver i stand til at klare dig selv, siger ældreforsker Annette Johannesen, som har beskæftiget sig med rehabilitering i mange år. Annette Johannesen er tidligere ergoterapeut. I dag er hun tilknyttet Videnscenter for Ældreområdet og deltager i projekter og forskning om ældre. Annette Johannesen har i 2010 udgiver bogen Når jeg bliver gammel på Nyt Juridisk Forlag. Foto: Privat. 6 En venlig hilsen DEC 2010

7 Tema Fremtidens ældreomsorg En anden hurdle er, at mange ældre tænker, at nu er jeg blevet så gammel, at der nok ikke længere er noget at stille op. Jeg vil ikke bede om mere. Men det er en helt forkert måde at anskue tingene på, mener Annette Johannesen: Den rehabiliterende tankegang går netop ud på, at der i en periode ydes en intensiv støtte. Men på længere sigt skal hjælpen gerne ende med, at den ældre igen kan klare flere ting selv. Rehabilitering indebærer ikke kun gymnastik og fysisk træning. Det handler fx også om støtte til at erkende, at drastiske forandringer af livet kan komme på tale: Ægtefællen er død, så at holde et stort hus med have er ikke længere overkommeligt. Men en flytning til noget mindre kan her og nu forekomme lige så uoverskueligt. I sådan en situation vil den rehabiliterende tankegang gå ud på at yde mental og praktisk hjælp til at skabe en ny tilværelse, hvor den ældre igen kan overskue livet og med værdighed og selvværd intakt klare hverdagen selv, siger Annette Johannesen. Ny direktør har borgeren i centrum Vi kommer nogle gange til at gøre de mennesker, vi har med at gøre, en bjørnetjeneste, fordi vi i venlighed og omsorg forsøger at hjælpe dem og løse deres problemer for dem. Vores opgave er derimod at hjælpe dem til at kunne klare problemet selv. Derfor er det helt centralt, at vi spørger hr. Hansen, hvad han vil kunne, og at vi så hjælper ham til at opnå det, siger hun. TEKST: Annette Wognsen Frederiksen Den 1. januar 2011 sætter 43-årige Helene Bækmark sig i direktørstolen i Ældre- og Handicapforvaltningen. Helene Bækmark er direktør for Pleje, Sundhed og Arbejdsmarked i Fredericia Kommune, og for hende handler ældrepleje om at give den enkelte mulighed for at klare hverdagen: Alle mennesker har en fremtid uanset det forhold, at man er blevet ældre eller er blevet svækket pga. sygdom eller ulykke. Vores rolle som kommune er at hjælpe den enkelte med at genfinde sit eget liv, siger Helene Bækmark. Helene Bækmark understreger, at borgeren er den centrale samarbejdspartner, og at kommunen skal hjælpe den enkelte til at nå sine mål og ikke i misforstået godhed gøre ting, som man egentlig godt kan selv: DEC 2010 En venlig hilsen 7

8 Tema Fremtidens ældreomsorg Hjælp til fremgang Nøgleord i fremtidens ældrepleje i Odense Kommune bliver bl.a. dialog, samarbejde og hjælp til at klare mere selv. TEKST: Annette Wognsen Frederiksen Efter et længere sygdomsforløb har Inge Christensen brug for hjemmehjælp. Hun får tilbudt et møde i sit hjem, hvor alle hendes fremtidige hjælpere deltager. Inge Christensen takker ja til mødet, hvor også hendes datter deltager. På mødet giver hun udtryk for, at det vil betyde meget for hende, hvis hun kan blive i stand til at gå ture og dyrke gymnastik igen. Mødet resulterer i, at Inge Christensen bl.a. får bevilliget tid til gåture i kvarteret, mens hun til gengæld har mod på at prøve lidt flere af de daglige gøremål selv. Inge Christensen deltog sidste sommer i et forsøg i hjemmeplejen, hvor nye modtagere af hjemmehjælp populært sagt selv fik lov til at bestemme, hvilken hjælp de skulle have. Her stod det klart, at hjælpen bliver både bedre og billigere, når den bliver tilrettelagt i dialog med den, der skal modtage hjælpen. Individet i centrum. Ideen med at den enkelte selv er med til at bestemme, hvilken hjælp hun eller han har brug for, tager afsæt i den rehabiliterende tankegang (læs mere side 6). Med støtte og vejledning fra de forskellige fagpersoner fik den enkelte modtager af hjemmehjælp mulighed for selv at udtrykke sine ønsker og mål for hjælpen. Og med stor succes. Både modtagerne af hjemmehjælp og deres pårørende har Træning som hjælp Siden den 1. september har nye modtagere af hjemmehjælp i fire hjemmeplejegrupper forsøgsvis fået tilbudt træning som hjælp. Her er ikke tale om træning i fitnesscenter eller englehop på stuegulvet, men om at blive trænet i dagligdagsaktiviteter som fx at gå på toilettet, klare måltiderne eller støvsugningen selv afhængigt af hvad hr. Hansen eller fru Jensens mål er med træningen. Det centrale i forsøget er nemlig, at det er den enkelte selv, der definerer sine mål. Formålet er først og fremmest at gøre den enkelte mere selvhjulpen og aktiv for dermed at øge glæden ved livet. Derudover forventer Ældre- og Handicapfor valtningen også at kunne høste økonomiske gevinster på forsøget. Erfaringer fra bl.a. Fredericia Kommune viser nemlig, at målrettet træning mindsker eller udskyder behovet for hjælp. 8 En venlig hilsen DEC 2010

9 Inge Christensen hænger tøj op sammen med sin faste hjemmeplejer. I dag har hun genoptaget gymnastikken og de daglige gåture fra før, hun blev syg. Foto: Hung Tien Vu. været glade for samarbejdet. Samtidig viser forsøget, at det ikke er dyrere at lade borgerne vælge selv. Måske snarere tværtimod. Langt de fleste vil rigtig gerne klare sig selv, så de ønsker ikke mere hjælp end højst nødvendigt. Langt de fleste vil rigtig gerne klare sig selv, så de ønsker ikke mere hjælp end højst nødvendigt, fortæller hjemmeplejeleder Helle Vest Madsen, der også peger på, at projektet har haft en gavnlig effekt på det daglige samarbejde mellem modtagerne af hjælpen og kommunens ansatte: De, der har været med i forsøget, giver udtryk for, at de oplever sammenhæng i hjælpen. At personalet ved, hvad hinanden laver, og at aftalerne bliver overholdt. Ufrivillig vandladning Der er hjælp at hente! Kniber det med at holde på vandet, afføringen eller luften (inkontinens)? Kontakt en af kommunens fysioterapeuter, som kan vejlede dig om hensigtsmæssige vaner og evt. indstille dig til et træningsforløb. Kontakt: Karin Bromose Andersen: Merete Bagger: Lene Hendze Pedersen: Merete G. Salvig: Pjecer om Bækkenbundstræning for kvinder og Bækkenbundstræning for mænd kan rekvireres i Sundhedsafdelingen, Aktivitet og Træning, telefon DEC 2010 En venlig hilsen 9

10 Tema Fremtidens ældreomsorg Kronisk syge lærer sunde vaner Fysisk træning og teori om sund livsstil klæder mennesker med kronisk sygdom på til at leve med deres sygdom. TEKST OG FOTO: Tanja Bruntse Ahler Vi skal have pulsen op og fart på fedtet, lyder det fra fysioterapeut Rikke W. Nielsen. Vi er til træning på et af Odense Kommunes hold for kronisk syge, og deltagerne, der alle lider af enten KOL, diabetes eller en hjertekarsygdom, stemmer i med armsving. Målet er at gøre deltagerne i stand til at håndtere deres sygdom og leve med den. Vi underviser i, hvordan kronisk sygdom kan holdes i skak gennem sundere livsstil. En kronisk sygdom kan ikke helbredes. Men følgerne og komplikationerne kan begrænses, så livskvaliteten for den enkelte bliver bedre, siger sygeplejerske Camilla Eggeling. At træningen og undervisning giver en bedre livskvalitet, kan en af deltagerne, 55-årige Michael Larsen, skrive under på: Så skal der trænes arme. Den lille flok deltagere veksler mellem at lave øvelser for at få pulsen op og styrkeøvelser, som fx her ved barren. 10 En venlig hilsen DEC 2010

11 Tema Fremtidens ældreomsorg Jeg har aldrig før dyrket motion. Men så satte min læge mig stolen for døren og sagde, at hvis jeg ikke kom af med min overvægt, så ville jeg dø. Jeg fik tilbudt en fedmeoperation, som jeg sagde ja til. Da jeg så bad kommunen om hjælp til rengøring, fordi jeg blev helt udmattet af at gøre det selv, sagde visitatoren, at hun ikke kunne give mig hjælp til at få gjort rent, men at jeg kunne få noget motion i stedet. Og det var jo det, jeg havde brug for. Så jeg startede her. Jeg er her for at overleve, som jeg plejer at sige, fortæller Michael Larsen med et skævt smil. INDIVIDUELLE FORLØB. Holdet består af otte deltagere. De er hver især blevet undervist i sund kost og ernæring og i, hvordan de bedst lever med lige netop deres sygdom. De møder op på Træningscenter Lykkesholm et par gange om ugen og laver forskellige fysiske aktiviteter sammen. Nogle gange går de ture udenfor, andre gange har de cirkeltræning, hvor de veksler mellem at lave styrkeøvelser sammen og få pulsen op igen fx på motionscyklen eller ved at gå op og ned ad trapperne. Det gode er, at selv om det er holdundervisning, så tages der udgangspunkt i den enkelte, fortæller Michael Larsen. Målet er, at deltagerne fortsætter den sunde livsstil på egen hånd. Forløbet giver dem den nødvendige viden om deres sygdom og sætter gang i lige så nødvendige ændringer af kost- og motionsvaner. Jeg er endnu ikke nået dertil, hvor jeg er klar til at fortsætte på egen hånd. Men jeg har da tænkt lidt over, hvad jeg skal, når jeg stopper her. Jeg kunne godt tænke mig noget med dans, fx salsa eller latinamerikanske danse. Men det er på lidt længere sigt, når jeg har tabt mig noget mere. Jeg føler mig ikke klar til det endnu, siger Michael Larsen. Er du kronisk syg og vil ændre livsstil? Tilbuddet er til dig, som har en kronisk sygdom (KOL, diabetes, hjertekarsygdom), og som har behov for støtte til at ændre livsstil. Du skal selv være motiveret til at ændre dine vaner. Du skal deltage aktivt i både undervisningen og den fysiske træning. Tilbuddet foregår på hold, hvor du får undervisning af diætist, sygeplejerske og fysioterapeut. Du kan også få tilbudt rygestop-kursus. Tilbuddet er tidsbegrænset. Du er velkommen til at kontakte teamet bag tilbuddet for at høre nærmere: Sygeplejerske Camilla Eggeling, tlf Fysioterapeut Lone Nørbæk, tlf Diætist Anne Knudsen, tlf Michael Larsen under kyndig instruktion af fysioterapeut Rikke W. Nielsen. Michael kan i den grad mærke, at træningen rykker. Nu kan han igen gå op ad trappen til sin 1. sal uden at stå og hive efter vejret bagefter. DEC 2010 En venlig hilsen 11

12 FN International Ældredag International dag med lokal vinkel Ældrerådet og Ældre Sagen stod bag velbesøgt arrangement på FN s Internationale Ældredag. TEKST OG FOTO: Lisbet Rasmussen Der måtte hele tiden bæres flere stole ind i Festsalen på Odense Rådhus, som 1. oktober var rammen om et debatmøde. Anledningen var FN s 20. Internationale Ældredag. Langt mellem spareråd Rådmand Jane Jegind opfordrede alle til at komme med konstruktiv kritik og konkrete ideer på ældreområdet. En venlig hilsen spurgte et par deltagere, om de havde forslag til gode ideer. Annelise Hansen, Odense: Der skal ikke spares på ældreområdet. Jeg kommer selv på et af kommunens aktivitetscentre for ældre, og det er jeg glad for. Man bliver beskæftiget og får et vigtigt socialt netværk der. Om disse centre kunne drives lige så godt med frivillig hjælp? Det er jeg ikke sikker på. Det vil nok blive for ustruktureret. Ældre Sagens direktør, Bjarne Hastrup, gik i sin rolle som fortaler for ældres rettigheder i kødet på de udfordringer, som det offentlige står overfor. Under overskriften Hvad med en genopretningsplan for ældrepolitikken? pegede Bjarne Hastrup på områder i ældreomsorgen, hvor der efter hans mening trænger til genopretning. Fx bør forholdene for de ældre medicinske patienter på sygehusene forbedres, ligesom de kommunale velfærdsydelser til ældre ikke bør beskæres yderligere, pointerede Bjarne Hastrup. SVAR PÅ UDFORDrINGERNE. Rådmand Jane Jegind kom under overskriften Odense i en ny virkelighed ind på de store udfordringer, som Odense Kommune står overfor i de kommende år. Økonomien er under pres, og på ældreområdet er kendsgerningen bl.a., at efterspørgslen på ydelser vil stige. Der bliver flere ældre, og flere vil have mere komplekse problemstillinger, som kræver mere hjælp. Der bliver færre hænder til at løse opgaverne, da der i de kommende år vil være flere, som forlader arbejdsmarkedet, end der kommer ind. John og Ruth Bech, Odense: De ældre skal ha den hjælp, de har brug for. Men dem, der har råd til selv at betale, behøver jo ikke hjælp fra det offentlige. Vi har aldrig selv haft brug for hjælp, og vi regner da også med at kunne klare os selv i fremtiden. Jane Jegind gav tre svar på udfordringerne: mere velfærdsteknologi - under hensyntagen til de etiske aspekter, mere frivilligt socialt arbejde og endelig udbredelse af den rehabiliterende tankegang, som handler om at give den enkelte hjælp til at kunne løse problemerne selv. 12 En venlig hilsen DEC 2010

13 Motionsguider Tilbud til dig Inspiration til motion Odense Kommunes korps af motionsguider står nu klar til at hjælpe seniorer i gang med at dyrke idræt og motion. Tekst og foto: Lisbet Rasmussen Foreløbig 17 motionsguider i alle aldre står klar til at hjælpe +60-årige, som ikke er vant til at dyrke motion. Det kan ske via en introduktion til motionstilbud, foreninger eller gå-grupper i lokalområdet. Eller man kan træne eller gå ture sammen to og to. Formålet er at finde en motionsform, der passer den enkelte, og give vedkommende lyst til at være fysisk aktiv. Motionsguiderne afgør selv, hvad de vil byde ind med, og de er blevet klædt på til opgaven gennem diverse kurser og inspiration. Hanne Lindeblad og Nanna Larsen er blot to ud af Odense Kommunes 17 personers store korps af frivillige motionsguider. TANKEN OM GODE OPLEVELSER TRÆKKER. En venlig hilsen mødte to af de nye motionsguider i hver sin ende af aldersspektret og spurgte om deres baggrund for at melde som frivillig motionsguide: Hanne Lindeblad, 67 år, tidligere socialrådgiver, i dag billedkunster: Jeg blev faktisk headhuntet til opgaven da jeg gik til genoptræning efter at have fået en ny hofte. Jeg er selv meget aktiv og nysgerrig efter nye motionsformer. Fx er jeg lige begyndt at gå til zumba. Som motionsguide kan jeg kombinere det sociale med at afprøve nye motionsformer, fx bordtennis eller bowling, sammen med andre. Nanna Larsen, 24 år, tager kandidatgrad i Idræt og Sundhed ved SDU: Jeg meldte mig som motionsguide efter at have set opslag i avisen. Jeg har før arbejdet som afløser i hjemmeplejen og kan godt lide at være sammen med ældre. Selv svømmer og løber jeg og kører mountainbike. Jeg tror, at jeg vil få mange gode oplevelser som frivillig motionsguide. Det er Aktivitet og Træning, som i forbindelse med Projekt Brobygning står bag etableringen af korpset af frivillige motionsguider. Projektet er støttet af Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til udvikling af bedre ældrepleje. Hvis du har lyst til at være motionsguide eller få kontakt til en motionsguide, kan du læse mere på og kontakte projektlederne Birgitte Jørgensen, tlf eller Elsebeth Mikkelsen, tlf DEC 2010 En venlig hilsen 13

14 ODENSE På kryds og trærs Løsningen på krydsordet finder du ved at sætte bogstaverne fra de nummererede felter sammen. Løsningsordet sendes senest den 15. februar 2011 sammen med dit navn, adresse og telefonnummer til eller til Judith Leonharder Hansen, ÆHF, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ. Mærk kuverten krydsord eller skriv krydsord i ens emnefelt. Blandt de indsendte korrekte løsningsord trækkes der lod om en vingave fra Vinens Verden i Slotsgade til en værdi af 300 kr. Vinderen får direkte besked og offentliggøres i næste nummer sammen med løsningen. Løsningen i sidste nummer var: JERNBANEMUSEET Vinderen blev John Nielsen, Musvågevej 119, 5210 Odense NV. En venlig hilsen ønsker tillykke. 14 En venlig hilsen DEC 2010

15 NYT Fra hjemmeplejen Hjemmeplejen ramte plet Hjemmeplejen i Odense har fået certifikat på, at de gør en aktiv indsats for at få et godt og sundt arbejdsmiljø. TEKST: Tanja Bruntse Ahler Hvis du er en af dem, der får besøg af hjemmeplejen i Odense Kommune, så fik du i april i år et postkort fra din hjælper med overskriften Hjemmeplejen sigter mod det gode arbejdsmiljø. Her kunne du læse om, at hjemmeplejen arbejder på, at alle ansatte har et sundt arbejdsmiljø og har det godt på deres arbejde. Nu har pilen ramt målet. Hjemmeplejen er blevet arbejdsmiljøcertificeret og har fået papir på, at de har fokus på at skabe et godt arbejdsmiljø for alle medarbejdere, og at de arbejder aktivt på at forbygge arbejdsskader og nedslidning. Det er selvfølgelig vigtigt, at medarbejderne har det godt på deres arbejde det giver mere glæde og overskud i hverdagen og forhåbentlig smitter det af på de mennesker, vi kommer hos, siger hjemmeplejechef Else Marie Seehusen. GRAFIK: Kosmos Grafisk Frit valg - oversigt over leverandører Når du bliver visiteret til hjælp, kan du vælge mellem følgende leverandører: Praktisk hjælp Danren Hjemmeservice ApS Ved Kirken 3, 5210 Odense V T: E: Kontaktperson: Heidi Rasmussen Elite Miljø A/S Palnatokesvej 48, 5000 Odense T: E: Kontaktperson: Lone Nielsen Flenco Rengøring ApS Nørregade 77, 3. sal, 5000 Odense C T: E: Kontaktperson: Alice Andersen Fynsk Rengøring A/S Kildemosevej 19, 5000 Odense C T: E: Kontaktperson: Kirsten Susé Skibhus Rengøring Munkebjergvej 70, 5230 Odense M T: E: Kontaktperson: Tommy Pedersen Praktisk hjælp/personlig pleje OKÆ Hjemmepleje Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ T: Fax: E: Kontaktperson: Else Marie Seehusen Falck A/S Rugårsvej 28, 5000 Odense T: E: Kontaktperson: Tine Hildebrand Hansen IdéRent Jernbanegade 14, Odense T: E: Kontaktperson: Liselotte Stüker Tryghedsplejen Dannebrogsgade 1, 5000 Odense C T: E: Kontaktperson: Rehan Khan Madordning Odense Madservice dit køkken Teknikvej 4, 5260 Odense S T: Kontaktperson: Jette Eggers Det Danske Madhus Vestergade 12, 1. sal, 7700 Thisted T: E: Kontaktperson: Hanne Nygaard DEC 2010 En venlig hilsen 15

16 OFFICIELT Nyt fra Folketing og Odense Kommune Mindre bureaukrati Ændring i lovgivningen betyder, at klageråd, bruger- og pårørenderåd og anmeldte tilsyn ved plejecentre afskaffes. TEKST: Erik Broby Folketinget har vedtaget tre forslag, som skal lette kommunale arbejdsgange. Beslutningen betyder, at to råd nedlægges, ligesom kravene om tilsyn i plejeboliger lempes. BRUGER- OG PÅRØRENDERÅDENE AFSKAFFES. Ændret lovgivning betyder, at det fremover er frivilligt for kommunerne, om der skal være bruger- og pårørenderåd ved plejecentrene. Plejecentrene er fremover forpligtet til at inddrage beboere og pårørende i et uformelt samarbejde. Efter dialog mellem OKÆ Plejeboliger, Ældrerådet og de tre lokalråd har Ældre- og Handicapudvalget besluttet, at rådene nedlægges med udgangen af I stedet er plejecentrene fremover forpligtet til at inddrage beboere og pårørende i et uformelt samarbejde, der har til formål at sikre brugerinddragelse og information om emner, der er af væsentlig betydning for beboerne. Det er op til det enkelte plejecenter at finde en form, som netop passer til de lokale ønsker og behov. KLAGERÅD NEDLAGT. Klagerådet for hjemmehjælpsområdet i Odense Kommune er nedlagt. Fremover skal klager over kommunens afgørelser om tildeling af hjælp efter 83 i og 84 i Serviceloven sendes til Det Sociale Nævn. 83 drejer sig om personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. 84 handler om tilbud om afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktion. Endvidere er tilbud om midlertidigt ophold til personer, der har særligt behov for omsorg og pleje, også omfattet af denne paragraf. Hvis du vil klage til Det Sociale Nævn over en afgørelse fra kommunen, skal du henvende dig til kommunen. Kommunen skal nemlig vurdere din sag igen, inden klagen sendes videre til Det Sociale Nævn. Klagefristen er fire uger. FÆRRE TILSYN PÅ PLEJECENTRE. De anmeldte tilsyn på plejecentrerne forsvinder. Fremover er der kun lovkrav om ét uanmeldt tilsyn om året i plejeboliger. Der er ligeledes truffet beslutning om, at de administrative procedurer omkring tilsynet forenkles. Fx skal der ikke længere udarbejdes en skriftlig rapport efter hvert tilsynsbesøg, ligesom der heller ikke er krav om udarbejdelse af en årlig redegørelse om det kommunale tilsyn. Når du skal f lytte! Fra 1. december 2010 kan du ikke længere anmelde flytning på en flytteblanket i papirudgave. I stedet skal du bruge din NemId på odense.dk/flytning. Herefter får du automatisk tilsendt et nyt sundhedskort. Har du ikke adgang til computer, eller er du ikke bekendt med at bruge internet, kan du henvende dig i Borgerservicecentret, som står klar til at hjælpe dig. 16 En venlig hilsen DEC 2010

17 Nyt og godt Fra plejecentre og hjemmeplejen Plejecentre får storskærme Nu er det slut med at knibe øjnene sammen for at se, hvad der sker i fjernsynet på de odenseanske plejecentre. Her har man nemlig taget forskud på julens glæder. På væggene i opholdsstuerne hænger nu 50 tommer store fladskærme med teleslynge og DVD. Den gavmilde giver, Odense Radio-Klubs Hjælpefond, har i alt doneret 35 fladskærme med tilbehør til kommunens plejecentre. Det er tydeligt, at vores beboere er glade for de nye fjernsyn. Om søndagen er stuen fyldt, når Borgen toner frem på skærmen, fortæller Stefan Bernscherer, medarbejder på Ældrecenter Øst. Hjemmepleje med overtrækssko Hjemmeplejerne kører i disse måneder rundt med overtrækssko i tasken. Klar til at tage frem, hvis vejret giver fedtet fodtøj, og en borger beder om, at vi ikke går ind med snavsede sko på. Af arbejdsmiljømæssige hensyn kan hjemmeplejerne ikke tage skoene af, da der bl.a. er risiko for at falde, hvis de går rundt på strømpefødder. Men som noget nyt har alle hjemmeplejere nu mulighed for at benytte skridsikre overtrækssko. DEC 2010 En venlig hilsen 17

18 NYT FRA bibliotekerne Kurser Lær internettet at kende Internet for absolutte begyndere Kort introduktionskursus for dig, der er helt ny på nettet. Du kommer igennem et musetræningsprogram og får introduktion til de helt basale funktioner på nettet, som fx adressefelt og søgefelt. Forudsætning: Ingen. Internet for let øvede Kurset for dig, der gerne vil lidt videre på nettet. Bliv mere fortrolig med at søge målrettet, så du finder de oplysninger, du har brug for. Gennemgang af udvalgte hjemmesider og søgebaser samt opgaver. Forudsætning: Kendskab til brug af pc. Torsdag 6. januar kl Vollsmose Bibliotek Onsdag 2. februar kl Hovedbiblioteket Fredag 7. januar kl Hovedbiblioteket Torsdag 3. februar kl Vollsmose Bibliotek Onsdag 12. januar kl Tarup Bibliotek Torsdag 3. februar kl Næsby Bibliotek Torsdag 13. januar kl Vollsmose Bibliotek Mandag 7. februar kl Tarup Bibliotek Fredag 14. januar kl Hovedbiblioteket Onsdag 9. februar kl Hovedbiblioteket Mandag 17. januar kl Tarup Bibliotek Torsdag 10. februar kl Vollsmose Bibliotek Onsdag 19. januar kl Næsby Bibliotek Fredag 11. februar kl Dalum Bibliotek Torsdag 20. januar kl Vollsmose Bibliotek Mandag 14. februar kl Tarup Bibliotek Torsdag 20. januar kl Hovedbiblioteket Torsdag 17. februar kl Vollsmose Bibliotek Onsdag 26. januar kl Bolbro Bibliotek Torsdag 17. februar kl Hovedbiblioteket Onsdag 26. januar kl Tarup Bibliotek Mandag 28. februar kl Tarup Bibliotek Torsdag 27. januar kl Vollsmose Bibliotek Mandag 28. februar kl Hovedbiblioteket Torsdag 27. januar kl Hovedbiblioteket Fredag 28. januar kl Dalum Bibliotek Tilmelding Alle kurser er gratis. Tilmelding sker direkte til det pågældende bibliotek, hvor kurset afholdes. Enten telefonisk eller ved personligt fremmøde senest to hverdage før, kurset afholdes. Er der under fem tilmeldte, aflyses kurset. Bliver du forhindret i at deltage, er det vigtigt at melde afbud. Hovedbiblioteket, Odense Banegård Center, Østre Stationsvej 15, tlf.: En venlig hilsen DEC 2010

19 KLUBBER OG FORENINGER Lokale aktiviteter AKTIVHUSET VIRKEDAL Mågebakken 80 E, Sanderum. Aktiviteter for +60-årige og pensionister. Receptionen er åben mandag-torsdag kl Tlf , virkedal.dk, hjemmeside: EJERSLYKKE PENSIONISTFORENING Søjlehuset, Otto Baches Vej 13, 5230 Odense M. Formand Ellen Dueholm, tlf Hver tirsdag 14-17: Underholdning, banko, fester og udflugter. Nye medlemmer er velkomne. BAKKEHUSET Grønløkkevej 20. Ring til Erik Jensen, tlf Vi spiller kort kl mandag og fredag. Vi mangler L hombrespillere. BOGBINDERNES PENSIONIST-OG EFTERLØNS- KLUB Vi samles på ældrecentret Filosofhaven i vinterhalvåret til samvær og banko. Desuden ture forår og efterår. Alle med tilknytning til tidligere Bogbindernes Forbund er velkomne. Formand Kurt E. Jensen, tlf Kasserer Kaj Kristensen, tlf DALUM SOGNS ÆLDREKLUB Dalumvej 112 B, Odense SV. Formand Else Larsen, tlf Forskellig underholdning hver onsdag kl Alle er velkomne - også ikke-medlemmer. Klubben starter igen 5/ Indrykning af annoncer FKS ÆLDREIDRÆT Tranehøjen 5, 5250 Odense SV, tlf Motionsaktiviteter for pensionister. Bl.a. badminton, bordtennis, billard, bridge, gymnastik, stavgang, motionscykling, skydning, spinning, boccia, yoga og zumba. Kontaktperson: Svend Aage Nielsen, tlf FOLKEDANSERFORENINGEN ODENSE KVADRIL- LEN Folkedans for ældre fortsætter efter nytår hver torsdag kl i Lokalcenter Korsløkkehaven 4, 1.sal, Odense SØ. Kom og se og prøv - alle kan være med. Busforbindelse Yderligere oplysninger hos instruktør Gerda Madsen, tlf FORENINGEN FREDERIKSBROEN Søjlehuset, Otto Baches Vej 13, 5230 Odense M. Formand Anne-Lise Slot, tlf Kontortid onsdag Hver onsdag kl onsdagsbanko : lotto om vin og kaffe, samt banko om flotte gevinster. Fest hver 1. og 3. fredag i måneden kl Medbragt mad og musik. ALLE KLUBBER OG FORENINGER, som har åbne tilbud om samvær og aktiviteter for Odense Kommunes folkepensionister, kan få bragt deres tilbud her. Send den tekst, du ønsker optaget (overskrift samt tekst på max. 45 ord) senest 15. februar 2011 til: EN VENLIG HILSEN Ældre- og Handicapforvaltningen Ørbækvej 100 Odense SØ Mail: HUSK Indsendte tekster bringes kun i næste nummer. Gentagelse sker ved, at ny tekst indsendes igen. FREDENS SOGNS PENSIONISTKLUB Vi afholder årligt otte møder i lokalerne ved Fredens Kirke, Skibhusvej 162, 5000 Odense C Vi mødes som regel 3. torsdag i måneden kl En årlig udflugt. Formand Knud Jacobsen, telf FYNSKE KNIPLERE - ODENSE Bolbro Ældrecenter, Stadionvej 50, Odense V. Formand Lis Hansen, tlf Den 2. lørdag i måneden (september-april) kl , samt onsdage i ulige uger (september-april) kl HJALLESE ÆLDREKLUB Jacob Hansens Vej 34, Odense S. Else Hansen, Kærlandsvej 5, 5260 Odense S, tlf Torsdag kl. 14: Kortspil, banko, pakkespil. Fester med medbragt mad og levende musik og dans. Kontingent 60 kr. pr. halvår. Nye medlemmer er velkomne. DEC 2010 En venlig hilsen 19

20 KLUBBER OG FORENINGER Lokale aktiviteter HVENEKILDENS VENNER Plejecentret Hvenekilden, Fridasholmvej 10, Odense NØ. Kontakt: Bent Adolfsen, tlf Sang hver torsdag kl Pakkespil 1. tirsdag i måneden kl , aftenfester med spisning og dans til levende musik, kortspil, udflugter m.m. Se vores kvartalsprogram. KREPO (Mdl. af Pens. Samvirke) Allegade 54, Odense C. Kontor: man-tors kl Tlf dk. Formand: Chr. Pedersen, tlf EDB, sprog, håndarb., bridge, filosofi, madlavning, læsekreds og udflugter. Jern- og metalværksted. HØJBY SENIORFORENING Nørrelunden 70, Odense S. Tlf Formand Ove Frank, tlf Mandagscafé kl med socialt samvær, foredrag, banko, fællesspisning, bogcafé og håndens arbejde. Andre dage gå- og cykelture, gymnastik, badminton. HØJSKOLE FOR SENIORER Seniorhøjskolen NØ. Mødested i Vollsmose Kulturhus, Vollsmose Alle 14, Odense NØ. Vi holder højskole 1 x i måneden kl om temaer, som har almen interesse. Program fås på tlf eller mail: Se program på HØJSTRUP PENSIONISTFORENING Ældrecentret, Stadionvej 50, Odense V. Formand Kirsten Spedtsberg, tlf Kasserer Evan Madsen, tlf Hver tirsdag og fredag kl Bankospil 2 gange om måneden og fællesspisning en gang om måneden. Resten af måneden er kortspil. HØREFORENINGEN ODENSE AFDELING Mødested når andet ikke er angivet: Bolbro Ældrecenter, Stadionvej 50, 5200 Odense V, Indgang K. Formand: Hanne Nielsen, tlf Sekretær: Kurt E. Jensen, tlf Træffes bedst efter kl. 17. For nærmere oplysninger om foreningen se JYTTE S HANDYREJS Jytte s Handyrejs arrangerer i samarbejde med frivillige hjælpere trygheds- og handicaprejser for personer med behov for/ønske om fællesskab, bistand og pleje. www. jytteshandyrejs.dk, mail: tlf. til Jytte , mobil /tlf. Lene KNIPLEHOLD I SØJLEHUSET Otto Bachesvej 13, 5230 Odense M hver onsdag fra Nye medlemmer modtages gerne. Henvendelse Tove Jensen, tlf MINIGOLF FOR SENIORER Minigolfkælderen Rugårds vej 23, Odense C indbyder seniorer til minigolfspil hver mandag kl Vi træffes første gang i klubben efter kl eller på tlf om mandagen. NÆSBY PENSIONIST- OG EFTERLØNSKLUB Søhustoften Hver anden torsdag kl Banko, spisning, dans og kaffe. Hver mandag strik Rumænske børn kl Kortspil hver tirsdag kl Alle er velkomne. Kontakt: Formand Jørn Hansen tlf ODENSE BLOMSTERKLUB Bolbro Ældrecenter, Stadionvej 50, Odense V. Den gamle Bolbro Skole, indgang K. Vi mødes hver torsdag kl Alsidig underholdning, bankospil og fælles kaffebord. Formand: Hans Nielsen, tlf hotmail.com ONSDAGSDANS Kulturmaskinen, Farvergården 7, Odense C. I Store Sal (indg. v. porten Pantheonsgade 7) kl Dans - musik - hyggeligt samvær. Danseorkestret KulTonica spiller op til dans med Syng med sange. Alle er velkomne. Entré 30 kr. Kontakt: Nancy Hansen tlf RIDDERHATTENS PENSIONISTFORENING Ridderhatten 122, 5220 Odense SØ. Tirsdag kl aktiviteter og kaffe. Onsdag kl morgenkaffe og torsdag kl hygge og kaffe. Banko 1. og 3. torsdag i måneden. Kontingent 25 kr. pr. md. Formand Gertrud Mathiesen tlf SEDEN SENIORKLUB Alle pensionister og efterlønnere i Seden sogn er velkomne. Kontingent 100 kr. halvårlig. Vi mødes hver torsdag kl. 14 til fællesspisning kl Formand Ritta Emborg, tlf En venlig hilsen DEC 2010

21 KLUBBER OG FORENINGER Lokale aktiviteter SKIBHUSCENTRET Skibhusvej 270, Odense C. Poul Hansen, tlf Alle ugens hverdage kl. 9-15, fredag dog kl Aktivering af ældre medborgere i Skibhuskvarteret. STÅLENS PENSIONISTFORENING Skibhuscentret, Skibhusvej 270, Odense C. Formand Erik Pedersen, tlf Kasserer Ib Kristensen, tlf Banko, udflugter og samvær. OK-Tirsdags-klubben Vestergade 39, 1. sal. Tirsdage kl Hanne Bruun Rasmussen, tlf OK-Bridge for lidt øvede Vestergade 39, 1. sal. Onsdage kl Inger Petersen, tlf OK-Sangfuglene Vestergade 39, 1. sal. Torsdage kl Anny Grønkjær Carlsen, tlf TERESA KLUBBEN/RUMÆNIENSHJÆLP AF 1992 Strikkeklub for damer hv. tirsdag kl i sognegården, Chr. Lehnsvænget 5, Næsbyhoved Broby. Bus nr. 91. Strik af børnetøj til mødrehjælpen i Rumænien, tæpper til hospitaler, børnehjem og gadebørn i Indien. Formand Karen Skovhøi Bagger, tlf OK-Fredagsklubben Vestergade 39, 1. sal. Fredag kl Hans Jørgen Rasmussen, tlf OK-Korup Grævlingehuset Grævlingeløkken 21. Tirsdage kl Ellen Kjær Hansen, tlf ÆLDRE HJÆLPER ÆLDRE Thriges Plads 10, Odense C. Tlf Kl Se Senior Datastuen, Seniornetstuen, Multimedieværkstedet, Erindringsværkstedet, Søndags Cafe, Læsekredsen. Kontakt Anet Hansen, tlf , mobil ÆLDRECENTRET HUSET Sct. Jørgens Engen 2 (tidl. Gasværk). Forsamlingshus/ aktivitetscenter for 15 foreninger. Varm mad for gæster, der kommer ind fra gaden hver dag. Der holdes fødselsdage m.m. i gode lokaler. Egen kok. Tlf Mail: - ÆLDRESAGEN Vestergade 63, 1., 5000 Odense C. tlf Kontortid: mandag, onsdag og torsdag kl OK-KLUBBERNE I ODENSE Formand Hans J. Rasmussen, tlf Rekvirer program - eller besøg en klub. OK-Bridgeklubben Filosofhaven, tirsdag kl Kirsten Fink, tlf OK-Mandags Bridge Klub Vestergade 39, 1. sal. Gurli Nielsen og Kai Nielsen, tlf Kl OK-Sanderum - Sanderum Sognegård Sanderumsvej 129. Mandage kl Grete Larsen, tlf , Gerda Aarosin, tlf SANG OG MUSIK Åbne tilbud hvor alle er velkomne. DAMEKORET SENIORITTERNE 35 sangglade pensionister og efterlønsmodtagere, synger torsdage kl i sang-lokalet, Smedenes Aktivitetshus, Østerbæksvej 92, Odense. Danske sange, nye og gamle, nodekendskab ingen betingelse. Formand Gudrun Sievertsen tlf REGNBUEKORET Blandet firstemmigt kor. Nyt, gammelt, dansk og udenlandsk. Nodekendskab ingen betingelse. Fredag kl i Bolbro Brugerhus, Stadionvej 50F, Odense V. Nyt halvår fra 7/ Korleder: Janne Møller. Kontakt formand Jørgen K. Thomsen, Tlf , mail: SVANEKORET Vi er et blandet 4 stemmers kor, som synger hver mandag kl på Tolderlundsvej 7 under vores dygtige dirigent Rene Blombergs ledelse. Har det din interesse, så kontakt korets formand: Inge Petersen, tlf el DEC 2010 En venlig hilsen 21

22 Annoncer Lokale tilbud Vi tager hånd om de ældre... Flenco har medvirket i Odense Kommunes ordning for hjemmehjælp siden star ten i Alle vores an satte er dygtige og modne kvinder, og det er altid den samme, De får besøg af. - omhyggelig og effektiv rengøring af Deres hjem! Tilfredse kunder udtaler... Foruden mange års erfaring er vores hjemmehjælpere nøje udvalgt for deres: EffEktivitEt omhyggelighed venlighed Før vi starter, besøger jeg Dem for at tale om netop Deres behov. Har De brug for lidt ekstra hjælp, tilbyder vi også en god aftale. Jeg glæder mig til at hilse på Dem. Med venlig hilsen Alice Andersen Indehaver Kirsten Christensen, Odense SV Jeg har aldrig fortrudt at jeg valgte Flenco-Rengøring til at gøre rent for mig. Jeg har haft den samme hjælp i mange år og hvis jeg har brug for ekstra hjælp finder vi også ud af det. Kristen Hansen, Odense SV Heldigvis valgte jeg Flenco Hjemmeservice. Det var et godt valg. Her er altid fint rent, hvis der kommer uventede gæster. De kan det hele - og de gør det med et smil. - Ja, en ren fornøjelse. - det handler om tillid! Tlf FlencO nørregade 77, 3. sal 5000 Odense c 22 En venlig hilsen DEC 2010

23 Annoncer Lokale tilbud PRAKTISK BISTAND til borgere som er visiteret iiodense Kommune Vi Vitilbyder: Modne og Dygtige Medarbejdere Samme medarbejder hver gang Dialog omkring Service Har man brug for mere hjælp end man er ervisiteret til, til, er erder mulighed for tilkøbstimer med 30% tilskud fra Staten (HjemmeService) som fratrækkes i itimeprisen HUSK Vi Vier erbehjælpelige med leverandør skifte. Spørgsmål Vedrørende Praktisk Bistand/Hjemmeservice besvares gerne på telefon eller mail. Kontor: Mobil: Mail: Rengøring og Vinduespolering Munkebjergvej 70 70kl. kl. t.v. t.v Odense M Tlf. Tlf Tlf.. Tlf Høreapparater? Vi lytter til dine problemer... Dalumvej Odense SV % rabat til pensionister Pensionist på farten? Kør trygt ud og hjem - med 5% rabat Som pensionist kan De netop nu få 5% rabat på alle køreture med Odense TAXA. TLF Køreklar her og nu Få mere information på telefon Bestil en vogn på telefon DEC 2010 En venlig hilsen 23

24 Annoncer Lokale tilbud Mand & bil Selvkørende arbejdskraft Du betaler - du bestemmer Oprydning, bortkørsel til genbrugsplads, opsætning af postkasser, vedligeholdelse af træværk, anlæg af vedligeholdelsesfri bede, havearbejde, beskæring og træfældning, rensning af tagrender, maleopgaver, ophængning af lamper, møbelsamling, flytteopgaver, opsætning af hegn og 117 andre ting. Ring til din lokale mand Odense N - Lasse G. Lindstrøm Odense S - Benny Larsen Odense V - Michael Munkeboe Odense Ø - Mikael Truelsen Exclusive design Progressive glas 995-, Brilleglas med glidende overgang, indeks 1.5, ±4. Klaregade Odense C Tel Fax Østergade Middelfart Tel Fax Heiko Stumbeck A/S Briller og kontaktlinser 24 En venlig hilsen DEC 2010

25 Annoncer Lokale tilbud KAN DU SE HØREAPPARATET? Vi har diskrete og behagelige høreapparater, som du kan høre med 4 års fri service, 4 års garanti, 1 måneds returret fra kr. * 0,- *) efter off. tilskud Kongensgade Odense C Tlf Klerkegade Faaborg Tlf Korsgade Svendborg Tlf Søndre Ringvej 2 Assens Tlf Mennesket i Centrum Vi klarer rengøringen med respekt for dit hjem og altid med et smil. Vores medarbejder vælger vi med omhu, da vi ved, at det handler om tillid at lukke en rengøringshjælp ind i hjemmet. Vi lægger vægt på, at vores personale kan lide at hjælpe andre, og vi sender altid den samme person. Vi samler på tilfredse kunder. Derfor gør vi en ekstra indsats for, at du er tilfreds med den ydelse, du får. Vores pris er inkluderet arbejdsskadeforsikring og overenskomstmæssig løn. Vi klarer private hjem og er godkendt af Odense Kommune til at yde praktisk bistand. DANREN Hjemmeservice er et mellemstort rent odenseansk firma med mange års erfaring inden for rengøringsbranchen. DANREN Hjemmeservice er godkendt af Odense Kommune til at yde hjemmeservice. Ved Kirken Odense NV. Tlf Fax DEC 2010 En venlig hilsen 25

26 Annoncer Lokale tilbud IdéRent ApS Jernbanegade Odense C Tlf.: IdéRent Hjemmeservice IdéRent tilbyder: Personlig pleje når du har kommunal bevilling. Praktisk bistand via fritvalgsordningen. Privat rengøring med tilskud efter gældende regler. Hovedrengøring ring for tilbud. Haveservice med egen Handymand. Oprydning/rengøring efter fraflytning. Vi tager hensyn til: Vore kunders individuelle behov. Behovet for at det er samme assistent der kommer på den aftalte dag og tid. Ønsker om afløser ved ferie eller sygdom hos vores assistenter. Fleksibilitet og mulighed for køb/tilkøb af privat rengøring og/eller pleje.. Desuden garanterer vi: Alle assistenter har ren straffeattest. Erhvervsansvarsforsikring i tilfælde af uheld. Opfølgning på kundetilfredshed. Kontakt os på telefon for yderligere information, eller send os en mail på Nyansættelser i IdéRent: Lene Jensen Maria Andersen Susanne Laugesen En venlig hilsen Bettina Jørgensen Liselotte Stüker Mobil: Mobil: tandproteser Bo centralt i Odense - bo til leje i Kragsbjerghave Kort venteliste til lejeboliger Fællesskab Målgruppe: 50+ Hjemmekonsultation for gangbesværede Er De forhindret i at komme til os, kommer vi til Dem. Ring og bestil tid for konsultation/behandling hjemme hos Dem selv. tandproteser med livskvalitet Odense: Vestergade 38, tlf års garanti på nye tandproteser og finansiering af tandbehandlinger over op til 5 år. Stille og rolige omgivelser Tæt på centrum Mulighed for fuld forplejning Ring på for at høre mere Se også 26 En venlig hilsen DEC 2010

27 Annoncer Lokale tilbud Få prøvemiddage - helt gratis Vores mad er primært tilberedt af danske råvarer Maden er altid hjemmelavet og velsmagende og afspejler de skiftende årstider Maden tilberedes med udgangspunkt i aktuel viden om sundhed og velvære Vi serverer traditionelle danske retter, men lader os også inspirere af tidens tendenser Producenter og leverandører er altid nøje udvalgt med fokus på høj kvalitet af råvarerne Prøvemiddag - helt gratis Vi ved, at det er en stor beslutning og en tillidssag at vælge, hvem der skal lave din mad. Derfor tilbyder Det Danske Madhus, at du kan bestille prøvemiddag i 14 dage helt gratis. Det eneste du skal gøre er at ringe til os på telefon , så sørger vi for resten. Det Danske Høreapparatet har dæmpet min tinnitus Jørn de Place Rimmen Fotograf M God mad skaber velvære Der er ingen der kan se, at jeg har høreapparater Jeg ville ønske, jeg havde fået mine høreapparater noget tidligere PRØV GRATIS ET HØREAPPARAT RING OG BESTIL TID LIGE NU PÅ CHARLOTTENLUND ESBJERG FAABORG HADERSLEV HELSINGØR HJØRRING HOLBÆK HORSENS KOLDING KØBENHAVN MIDDELFART NYBORG NÆSTVED ODENSE SVENDBORG SØNDERBORG VIBORG ÅRHUS AABENRAA AALBORG HOS OS FÅR DU 4 ÅRS GARANTI OG SERVICE DEC 2010 En venlig hilsen 27

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

En venlig hilsen. Frivilligt socialt arbejde. Ældrerådet til høring om velfærdsteknologi. Træning som hjælp. marts 2011 TEMA SIDE 6-11

En venlig hilsen. Frivilligt socialt arbejde. Ældrerådet til høring om velfærdsteknologi. Træning som hjælp. marts 2011 TEMA SIDE 6-11 Ældre- og Handicapforvaltningen 30. årgang En venlig hilsen marts 2011 Ældrerådet til høring om velfærdsteknologi Træning som hjælp TEMA SIDE 6-11 Frivilligt socialt arbejde Jeg glæder mig til, at jeg

Læs mere

Aktiviteter Efterår 2014-2015

Aktiviteter Efterår 2014-2015 Foto af IO Aktiviteter Efterår 2014-2015 Smedegården Aktivitetscenter Smedegårdsvej 58 9220 Aalborg Øst Tlf: 9931 3672 Åbningstider mandag til torsdag fra kl. 9-16 fredag kl. 9-15 Nyttig information om

Læs mere

Velkommen til Rehabiliteringen på Kongshøjcentret

Velkommen til Rehabiliteringen på Kongshøjcentret Velkommen til Rehabiliteringen på Kongshøjcentret Område Syd Information om døgntræning og aflastning Velkommen til Rehabiliteringen Kongshøjcentret Vi vil gerne benytte disse linier til at byde dig velkommen

Læs mere

Aktiviteter Efterår 2014 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6553

Aktiviteter Efterår 2014 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6553 Grundplan Anneberg centret Medlemmer af Centerrådet: Blandt brugerne vælges hvert år et Centerråd. Centerrådet er medansvarlig for alt hvad der foregår i det daglige. Formand: Kasserer: Revisor: Suppleant:

Læs mere

Herunder finder du liste over foreninger og klubber, som har relation til seniorer. (venligst gør opmærksom på evt. fejl tak)

Herunder finder du liste over foreninger og klubber, som har relation til seniorer. (venligst gør opmærksom på evt. fejl tak) Herunder finder du liste over foreninger og klubber, som har relation til seniorer. (venligst gør opmærksom på evt. fejl tak) Fløng Ældreklub Formand: Børge Anker. Tlf.: 46 56 29 56 E-mail: b.anker@webspeed.dk

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din hjælp og støtte 8 Frit

Læs mere

Plejecentre i Esbjerg Kommune

Plejecentre i Esbjerg Kommune Velkommen til Esbjerg Kommunes plejecentre Denne pjece giver dig information om tilbud og muligheder for hjælp, pleje, kost og aktiviteter på Esbjerg Kommunes plejecentre. Desuden kan du læse om, hvad

Læs mere

LOKALCENTER TRANBJERG. Koloritten. Februar Marts. Gratis

LOKALCENTER TRANBJERG. Koloritten. Februar Marts. Gratis LOKALCENTER TRANBJERG Koloritten Februar Marts Gratis 2016 Til læserne Hermed det første nummer af Koloritten udarbejdet af det nye brugerråd, så der vil komme mere information i de næste numre. Redaktionen

Læs mere

Ældreliv. Aktiv & Sund hele livet. Nyhedsbrev December 2015 Center for Velfærd & Omsorg

Ældreliv. Aktiv & Sund hele livet. Nyhedsbrev December 2015 Center for Velfærd & Omsorg Ældreliv Aktiv & Sund hele livet Nyhedsbrev December 2015 Center for Velfærd & Omsorg Aktiv og Sund- hele livet Mød en række borgere, der lever et sundt og aktivt liv i Lejre Kommune. Blandt andet Asger

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Lind Aktivitetscenter

Lind Aktivitetscenter Lind Aktivitetscenter - hvor efterlønnere og pensionister mødes! Årsprogram 2013-14 Faste ugentlige aktiviteter - Mandag: 15.00 Trædrejning mm. Man har naturligvis også mulighed for at lave andre former

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Program 1/1-31/7 2015

Program 1/1-31/7 2015 Program 1/1-31/7 2015 DET ÅBNE AKTIVITETSCENTER Åpark Centret SUNDHEDSCENTER SØNDERGÅRDEN INDHOLDSFORTEGNELSE Side Velkommen til Åpark Centret 3 Aktivitetsspil. 4 Bankospil. 4 IT.. 5 Kreative aktiviteter.

Læs mere

Lind Aktivitetscenter

Lind Aktivitetscenter Lind Aktivitetscenter - hvor efterlønnere og pensionister mødes! Årsprogram 2014-15 09.00-09.30-09.00- Faste ugentlige aktiviteter - Mandag: Trædrejning mm. Man har naturligvis også mulighed for at lave

Læs mere

Åpark Centret. Program 1/1-31/ VITAL HORSENS Aktiviteter og Frivillige

Åpark Centret. Program 1/1-31/ VITAL HORSENS Aktiviteter og Frivillige Åpark Centret Program 1/1-31/7 2017 VITAL HORSENS Aktiviteter og Frivillige 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Velkommen til Åpark Centret 3 Aktivitetsspil. 4 Bankospil. 4 IT.. 5 Kreative aktiviteter. 6 Motion..

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din støtte og hjælp 8 Frit

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Velkommen til Dagcenteret på Damgården

Velkommen til Dagcenteret på Damgården Velkommen til Dagcenteret på Damgården Plejecenter Øst Svendborg Kommune Velkommen til dagcenteret på Damgården Plejecenter Damgården er en del af Plejecenter Øst i Svendborg Kommune. Damgården er beliggende

Læs mere

Til medarbejdere. Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE

Til medarbejdere. Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE Til medarbejdere Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE Aktivt seniorliv Der er sket meget siden startskuddet for projekt Aktivt seniorliv i starten af året 2011. Styrk din hverdag

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 23. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på botilbuddet Stjerneskud i Hjørring kommune.

Læs mere

PROGRAM FOR DET ÅBNE AKTIVITETSCENTER 1. August til 31. December billede ÅPARK CENTRET

PROGRAM FOR DET ÅBNE AKTIVITETSCENTER 1. August til 31. December billede ÅPARK CENTRET PROGRAM FOR DET ÅBNE AKTIVITETSCENTER 1. August til 31. December. 2015 billede ÅPARK CENTRET 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Velkommen til Åpark Centret 3 Aktivitetsspil. 4 Bankospil. 4 IT.. 5 Kreative aktiviteter.

Læs mere

Årsrapport for forebyggende hjemmebesøg 2008

Årsrapport for forebyggende hjemmebesøg 2008 Indledning Team for forebyggende hjemmebesøg har efter aftale med leder Dorte Olsen valgt at udarbejde en kort årsrapport for 2008. Rapporten indeholder konkrete tal og en beskrivelse af de forebyggende

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud Sorø Kommune Serviceinformation om dagcentertilbud Visiteret dagcentertilbud DAGCENTER Formålet med denne serviceinformation er at beskrivede det tilbud og den service Sorø Kommune tilbyder inden for visiteret

Læs mere

Nyt fra AKTIVITETSHUSET HOLLUF PILE Hjulets Kvarter 119, HOLLUF PILE

Nyt fra AKTIVITETSHUSET HOLLUF PILE Hjulets Kvarter 119, HOLLUF PILE Nyt fra AKTIVITETSHUSET HOLLUF PILE Hjulets Kvarter 119, HOLLUF PILE Nyhedsbrev Forår 2016.vi har måske et tilbud til dig, som det er svært at sige nej til! Røde Kors Cafe Square dance Modelteater På hyggelig

Læs mere

Program 1/1-30/6 2015

Program 1/1-30/6 2015 Program 1/1-30/6 2015 Aktivitetscentret SUNDTOPPEN SUNDHEDSCENTER SØNDERGÅRDEN Velkommen til Aktivitetscentrets program forår 2015 Programmet er sammensat ud fra brugernes ønsker, og byder på et bredt

Læs mere

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014 Kontakt: Lokalcenter Kristiansminde Margrethekær 2 4000 Roskilde. Kontakt for tilmelding. Mitra ergoterapeut i Dagcenter Tlf.: 46 31 66 74 Vi mødes over en kop kaffe og taler om alt mellem himmel og jord.

Læs mere

Program 1/1-31/72016. Aktivitetscentret Kildebakken SUNDHEDSCENTER LINDEHØJ

Program 1/1-31/72016. Aktivitetscentret Kildebakken SUNDHEDSCENTER LINDEHØJ Program 1/1-31/72016 Aktivitetscentret Kildebakken SUNDHEDSCENTER LINDEHØJ VELKOMMEN TIL AKTIVITETSCENTRET KILDEBAKKEN Kildebakken er et åbent aktivitetscenter for selvhjulpne brugere. Programmet er sammensat

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Fjends Karup. Program. Januar marts Få mere information om Ældre Sagen se: (distrikt 2 Viborg/Fjends)

Fjends Karup. Program. Januar marts Få mere information om Ældre Sagen se:  (distrikt 2 Viborg/Fjends) Fjends Karup Program Januar marts 2018 Få mere information om Ældre Sagen se: www.aeldresagen.dk (distrikt 2 Viborg/Fjends) Se også: www.fjendsnet.dk (foreninger Ældresagen) Har du lyst til at modtage

Læs mere

Lind Aktivitetscenter

Lind Aktivitetscenter Lind Aktivitetscenter - hvor efterlønnere og pensionister mødes! Praktiske oplysninger Årskalender Arrangementer Årstidsfester 2013-14 Side 1 Side 2 Forord: Vi byder velkommen til en ny sæson i vores nye

Læs mere

Hvilke forhold har betydning for, om du deltager i aktiviteter for ældre? Andet:

Hvilke forhold har betydning for, om du deltager i aktiviteter for ældre? Andet: Hvilke forhold har betydning for, om du deltager i aktiviteter for ældre? Andet: Jeg bor 8 km herfra er stadig selvstændig At vi kan komme frem Senior dans Dårlig gang, svimmelhed Underviser i it Spiller

Læs mere

Bøgen. Nr. 20 Januar Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 20 Januar Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 20 Januar 2017. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Nytårskoncert - ændring Side 5-6 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

Aktivitetscenter for hjemmeboende

Aktivitetscenter for hjemmeboende Aktivitetscenter for hjemmeboende Kvalitetsstandard 2017 Hvad er formålet? Hvis du af fysiske, sociale eller psykiske årsager ikke selv kan opfylde dit behov for aktiviteter og socialt samvær i hverdagen,

Læs mere

Aktiviteter Efterår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853

Aktiviteter Efterår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853 Aktiviteter Efterår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853 Kære efterlønsmodtager og pensionist i Aalborg Kommune Velkommen på Anneberg centret Åbningstider

Læs mere

Aktiviteter Forår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853

Aktiviteter Forår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853 Grundplan Anneberg centret Medlemmer af Centerrådet: Blandt brugerne vælges hvert år et Centerråd. Centerrådet er medansvarlig for alt hvad der foregår i det daglige. Formand: Kasserer: Revisor: Suppleant:

Læs mere

Nyt fra Aktivitetshuset

Nyt fra Aktivitetshuset Fælles for alle: Cafe Priser pr. 1. januar 2014 Cafeen er åben alle dage kl. 11.30-12.30 Smørrebrød 13,00 Øl incl. pant 12,00 Vand incl. pant 14,00 Rødvin 25,00 Hvidvin 25,00 Smørrebrød skal bestilles

Læs mere

Aktiviteter efteråret 2016

Aktiviteter efteråret 2016 Aktiviteter efteråret 2016 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Aktiviteten Tlf 9931 6850 Cafeen 9931 6853 Kære efterlønsmodtager og pensionist i Aalborg Kommune Velkommen på Anneberg centret Åbningstider

Læs mere

Aktiviteter Efterår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853

Aktiviteter Efterår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853 Grundplan Anneberg centret Medlemmer af Centerrådet: Blandt brugerne vælges hvert år et Centerråd. Centerrådet er medansvarlig for alt hvad der foregår i det daglige. Formand: Kasserer: Revisor: Suppleant:

Læs mere

SPIREN. Februar Marts 2017

SPIREN. Februar Marts 2017 SPIREN Februar Marts 2017 Til vores BANKO-SPIL, der afholdes den anden mandag i hver måned er der i alt 30 gevinster. Der er 24 gevinster af vanlig karakter, men herudover er der 6 stk. af aftenens overraskelser,

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Valdemarshus ønsker alle et godt efterår Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Valdemarshus køkken 73 76 84 67 Mogens Thrane, Formand for Brugerrådet 22

Læs mere

NETVÆRKS TILBUDET PULS1

NETVÆRKS TILBUDET PULS1 NETVÆRKS TILBUDET PULS1 Kære borger Pulsen er et fantastisk tilbud for dig som er udviklingshæmmet. Du bor på et bosted, hjemme eller i egen lejlighed under Københavns kommune. Pulsen er et netværkstilbud,

Læs mere

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Analyse, HR og Kvalitet NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar 2018 24. januar 2018 Bilag 1: Opsummering af resultater

Læs mere

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Ældre og Handicap Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf.: 63 51 62 30 Fax 63 51 61 20 Mail: post@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 28. april 2016 Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn På Lindelse plejehjem

Læs mere

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex.

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex. Kære bruger Så er forårsprogrammet for 2015 klar. Vi har glædet os til at præsentere et varieret program med underholdning, fest, sang, musik og ikke mindst bankospil. Der vil også blive mulighed for at

Læs mere

Aktiviteter på Jyske Ås

Aktiviteter på Jyske Ås Aktiviteter på Jyske Ås Efterår 2017 2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse side 2 Centerrådets aktiviteter/ medlemmer side 3 Centerrådsprogram foraugust side 4 Centerrådsprogram forseptember side

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning

Genoptræning og vedligeholdende træning Genoptræning & vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Servicelovens 86.1 Formål med genoptræning?... 4 Hvem kan få bevilget genoptræning?...

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Aktivitetscentret SUNDTOPPEN. Program1/7-31/12 2015

Aktivitetscentret SUNDTOPPEN. Program1/7-31/12 2015 Aktivitetscentret SUNDTOPPEN Program1/7-31/12 2015 1 Velkommen til Aktivitetscentrets program efterår 2015 Programmet er sammensat ud fra brugernes ønsker, og byder på et bredt udbud af aktiviteter. De

Læs mere

Aggerhusavisen. Januar 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. Januar 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 Januar 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Vinterlandskab. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

FORORD. Værdighedspolitikken skal som minimum beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte de fem områder: Livskvalitet

FORORD. Værdighedspolitikken skal som minimum beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte de fem områder: Livskvalitet VÆRDIGHEDS- POLITIK FORORD Folketinget har vedtaget en lov, der forpligter kommunalbestyrelsen til at vedtage og offentliggøre en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Loven trådte i kraft den

Læs mere

Kontakt. Middelfart også for dig under 60 år! Et tilbud til alle ældre

Kontakt. Middelfart også for dig under 60 år! Et tilbud til alle ældre Side 12 Kontakt Socialhumanitær kontaktperson Seniorvejledning, Bisidder Telefonstjernen Bente Jørgensen Tlf. 64 41 48 70 Besøgsvennetjenesten Gudrun Bennike Tybjerg 40 21 61 75 Gå-med tjenesten Tove Rousing

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 En nuanceret forståelse af værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Aktivitetstilbud for hjemmeboende

Aktivitetstilbud for hjemmeboende Aktivitetstilbud for hjemmeboende Kvalitetsstandard 2018 Hvad er et aktivitetstilbud: Hvis du af fysiske, sociale eller psykiske årsager ikke selv kan opfylde dit behov for aktiviteter og socialt samvær

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Aktiviteter 1. halvår 2016 Gundorfslund aktivitetscenter

Aktiviteter 1. halvår 2016 Gundorfslund aktivitetscenter Aktiviteter 1. halvår 2016 Gundorfslund aktivitetscenter Gundorfslund 32 9000 Aalborg Tlf 9812 7600 Åbningstider mandag-torsdag kl 9-16 Fredag kl 9-13 Faste aktiviteter Mandage Sundhed på en anden måde*

Læs mere

Tilbud om Sundhedsfremmende og forebyggende Aktiviteter 2015

Tilbud om Sundhedsfremmende og forebyggende Aktiviteter 2015 Kontakt: Lokalcenter Kristiansminde Margrethekær 2 4000 Roskilde. Kontakt for tilmelding. Mitra ergoterapeut i Dagcenter Tlf.: 46 31 66 74 eller mitras@roskilde.dk Tilbud om Sundhedsfremmende og forebyggende

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen

Læs mere

2. Generation frivilligt offentligt partnerskab

2. Generation frivilligt offentligt partnerskab 2. Generation frivilligt offentligt partnerskab 26. september 2011 Følgende notat er en sammenskrivning af resultaterne fra 19 samtaler foretaget beboere på Plejeboligerne Birkehøj, Pensionistcentret Bakkebo,

Læs mere

Husavis Hvalsø Ældrecenter April 2014

Husavis Hvalsø Ældrecenter April 2014 Medlemmer af Bruger og Pårørenderådet Beboere: Emmy Hansen, Blomsterhaven 5. Elin Jensen, Bøgely 14. Pårørende: Formand: Lars Steen Dan Næstformand: Margurite Elkjær. Medlem: Jytte Hansen Suppleant: Inge

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

AKTIVITETS- OMRÅDET 201

AKTIVITETS- OMRÅDET 201 AKTIVITETS- OMRÅDET 2015 Kvalitetsstandard for den visiterede indsats på aktivitetsområdet Lovgrundlag Lov om social service 79 og 84. Hvilket behov dækker tilbuddet om at komme i et aktivitetscenter Tilbuddet

Læs mere

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for ældrepleje I Norddjurs Kommune anses et værdigt ældreliv, som et liv med størst mulig selvstændighed, selvbestemmelse og livskvalitet. Den

Læs mere

Program 1/1-31/7 2016

Program 1/1-31/7 2016 Program 1/1-31/7 2016 Præsthøjgården DE ÅBNE AKTIVITETSCENTRE 1 2 VELKOMMEN TIL AKTIVITETSCENTRETS PROGRAM 2016 Det åbne aktivitetscenter på Præsthøjgården er for selvhjulpne brugere. Aktivitetscentret

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Foreningens historie Søllerød Senior Sport er en fremragende forening, når vi selv skal sige det. Vi har eksisteret i 13 år, og kommunen har levet op til sin

Læs mere

Aktiviteter 2. halvår 2015

Aktiviteter 2. halvår 2015 Aktiviteter 2. halvår 2015 Gøls Minde aktivitetscenter Stationsmestervej 1 9200 Aalborg SV Tlf: 9818 8950 Åbningstider hverdage fra kl. 9.00 16.00 Faste aktiviteter Mandage kl. 09.30-12.00 kl. 10.00 11.30

Læs mere

Kirsebærhavens Aktivitetscenter

Kirsebærhavens Aktivitetscenter Kirsebærhavens Aktivitetscenter Program Forår 2014 1 Præsentation af Kirsebærhavens Aktivitetscenter Kirsebærhavens Aktivitetscenter er et mødested for alle Aabenraa Kommunens borgere, som er over 60 år

Læs mere

Aktiviteter April 2016

Aktiviteter April 2016 Aktiviteter April 2016 Vestergården Annebergvej 73 9000 Aalborg Tlf: 9931 6900 Åbningstider mandag til fredag fra kl. 9.00 15.45 Kære efterlønsmodtager og pensionist i Aalborg Kommune Velkommen på Centret

Læs mere

Leverandørpjece. Frit valg. Informationsmateriale om godkendte leverandører af praktiske ydelser og personlig pleje i Silkeborg Kommune Maj 2013

Leverandørpjece. Frit valg. Informationsmateriale om godkendte leverandører af praktiske ydelser og personlig pleje i Silkeborg Kommune Maj 2013 Leverandørpjece Informationsmateriale om godkendte leverandører af praktiske ydelser og personlig pleje i Silkeborg Kommune Maj 2013 Sundheds- og Omsorgsafdelingen Frit valg 1) personlig pleje og 2) hjælp

Læs mere

Leverandørpjece. Frit valg. Informationsmateriale om godkendte leverandører af praktiske ydelser og personlig pleje i Silkeborg Kommune Januar 2013

Leverandørpjece. Frit valg. Informationsmateriale om godkendte leverandører af praktiske ydelser og personlig pleje i Silkeborg Kommune Januar 2013 Leverandørpjece Informationsmateriale om godkendte leverandører af praktiske ydelser og personlig pleje i Silkeborg Kommune Januar 2013 Sundheds- og Omsorgsafdelingen Frit valg Reglerne om Frit valg af

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Fuglsangsø Centret. Plejeboliger Penthouselejligheder ældreboliger Aktivitetscenter. www.herning.dk

Fuglsangsø Centret. Plejeboliger Penthouselejligheder ældreboliger Aktivitetscenter. www.herning.dk Fuglsangsø Centret Plejeboliger Penthouselejligheder ældreboliger Aktivitetscenter www.herning.dk Velkommen til plejeboligerne Fuglsangsø Centret er et center beliggende med en pragtfuld udsigt over Fuglsangsø.

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp. til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem. US-nr 7119

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp. til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem. US-nr 7119 Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem US-nr 7119 maj juli 2007 1 Hvad er Deres alder? år 2 Hvad er Deres køn? Mand 1 Kvinde 2 3 Modtager De enten praktisk

Læs mere

Værdighedspolitik 2016

Værdighedspolitik 2016 Værdighedspolitik 2016 Værdighedspolitik 2016 Værdighedspolitikken 2016 er en politik, der samler Ishøj Kommunes overordnede visioner og prioriteringer for en værdig ældrepleje. Politikken har fokus på,

Læs mere

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen November 2012 Afd. for Neurorehabilitering Frederikssund Hospital Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen Med denne pjece vil vi gerne byde dig

Læs mere

Aktiviteter Juni Vestergården. Annebergvej Aalborg. Tlf: Åbningstider mandag til fredag fra kl

Aktiviteter Juni Vestergården. Annebergvej Aalborg. Tlf: Åbningstider mandag til fredag fra kl Aktiviteter Juni 2016 Vestergården Annebergvej 73 9000 Aalborg Tlf: 9931 6900 Åbningstider mandag til fredag fra kl. 9.00 15.45 Kære efterlønsmodtager og pensionist i Aalborg Kommune Velkommen på Centret

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Hele VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆKAktiv KOMMUNE Livet1 Med værdighedspolitikken ønsker vi at sætte mere fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune. At blive ældre må aldrig

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Diagnose: Fronto temporal demens

Diagnose: Fronto temporal demens Et borgerforløb. Diagnose: Fronto temporal demens Rehabilitering har som formål at borgeren opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv på trods af fysiske, psykiske og sociale funktionstab Evidens og viden

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

FOAs Seniorklub Odense

FOAs Seniorklub Odense FOAs Seniorklub Odense Forår 2016 Vesterbro 120 Odense Så er FOAs Seniorklub igen klar med et nyt program for foråret 2016. Velkommen i klubben til alle jer, der trofast slutter op om vores arrangementer

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet, den 14. september 2011

Referat af møde i Ældrerådet, den 14. september 2011 Referat af møde i Ældrerådet, den 14. september 2011 15. september 2011 /eb Mødedeltagere Merete Helgens Johannes Hem Greta Nielsen Dagmar Andersen Nancy Hansen Kaj Stycke Kirsten Rosenkilde Hansen Per

Læs mere

Hårslev Gymnastikforening

Hårslev Gymnastikforening Hårslev Gymnastikforening Byder velkommen til en ny sæson 2017 / 2018 Sæsonprogram Hårslev Gymnastikforening. Nye og gamle ledere byder velkommen til en ny sæson. Mød op første gang, eller ring til en

Læs mere

ST RAN DPOSTEN JUNI 2015 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND

ST RAN DPOSTEN JUNI 2015 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND ST RAN DPOSTEN JUNI 2015 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND TELEFONLISTE Jette Schultz 55 36 39 40 jesc@vordingborg.dk Astrid Conradi 55 36 39 41 ascn@vordingborg.dk Afdeling 4 55 36 39 44 Afdeling 5 55

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

Elim - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015. Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 7. oktober 2015 på Elim plejecenter.

Elim - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015. Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 7. oktober 2015 på Elim plejecenter. Elim - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 7. oktober 2015 på Elim plejecenter. Data vedrørende plejecentret ses på Kolding Kommunes hjemmeside på: www.kolding.dk/

Læs mere

Endelig rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn

Endelig rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Ældre og Handicap Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf.: 63 51 60 68 Fax 63 51 61 20 Mail: post@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 6. januar 2014 Endelig rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn På Humble

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Personalet i Poppelbo ser også med hjertet og ved, at det væsentlige ofte er skjult for øjet September 2010

Personalet i Poppelbo ser også med hjertet og ved, at det væsentlige ofte er skjult for øjet September 2010 Personalet i Poppelbo ser også med hjertet og ved, at det væsentlige ofte er skjult for øjet September 2010 Centerleder Susanne Christensen Tlf.: 38 27 41 90 Mobil: 26 14 20 15 Mail: v944@suf.kk.dk Lidt

Læs mere