IT-Handleplan. for Sankt Petri Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT-Handleplan. for Sankt Petri Skole"

Transkript

1 IT-Handleplan for Sankt Petri Skole

2 Klassetrin klasse klasse klasse... 3 IT-Værktøjer... 4 Tekstbehandling klasse klasse klasse... 5 Regneark klasse klasse Klasse Elektronisk post klasse klasse klasse Informationssøgning klasse klasse klasse Billedbehandling klasse klasse klasse... 9 Præsentationsprogrammer - Power Point (PP) klasse klasse klasse Mål for It-vejledning It-vejlederens primære opgave er at bistå lærere (og elever) i pædagogiske og tekniske it-opgaver i forbindelse undervisning og uddannelse:... 11

3 Klassetrin klasse Eleverne opnår et grundlæggende kendskab til almindelig brug af computeren. Tænde og slukke computeren korrekt. Logge på netværk med eget logon. Kende begreber som skærm, tastatur, mus, printer. Vælge programmer. Udskrive. Åbne og gennemføre programmer installeret på computeren. Skrive enkle tekster. Tegne klasse Elevernes kendskab til og forståelse for anvendelse af computeren udbygges. Hente og gemme i en fil. Kendskab til muligheder i de tilgængelige programmer (fx word, excel, powerpoint, Publisher). Forståelse af "printerkø". Kendskab til genveje på tastaturet. Markere og flytte Brug og forståelse af kommunikationsmulighederne ( , chat etc.) Chat etik/regler Procesorienterede skriveforløb. Sende breve til konferencer. Opstille og anvende regneark klasse Eleverne opnår fortrolighed med forskellige IT-genrer og udvikler bevidsthed om en hensigtsmæssig brug af IT. Kendskab til begreberne proceslinje, titellinje, menulinje, værktøjslinje etc. Selvstændig brug af computeren i forbindelse med faglige opgaver, afleveringer, projekter, præsentationer og fremlæggelser. Kommunikation i forbindelse med undervisningen. Kvalificeret informationssøgning. Selvstændige opgaver. Tværfaglige opgaver. Kommunikation. projektarbejde Opgaver der kombinerer flere funktioner og programmer.

4 IT-Værktøjer. Tekstbehandling klasse. At tilegne sig forudsætninger for at skrive en enkel tekst på computer Kunne åbne et tekstbehandlingsprogram Begynde en ny tekst Gemme en tekst - og hente den frem igen. Bruge store og små bogstaver Skrive overskrift Udskrive en tekst. Indsætte et billede i en tekst Vælge skrifttyper Skrive korte tekster Give teksten en overskrift Skrive breve Små tekster til billeder fra aktiviteter klasse At opnå kendskab til - og færdigheder i at anvende de fleste funktioner og muligheder i et tekstbehandlingsprogram Anvende en hensigtsmæssig skriveteknik og en rimelig skrivehastighed Redigering en tekst Korrekt anvendelse af linjeskift Layout, fx indrykning, skrifttype og størrelse, afsnit, overskrift, margin Formatering (fed, kursiv, understreget, rammer, skygge ) Brug af stavekontrol og orddeling Indsætte billeder og andre illustrationer i en tekst Anvende tabeller - (indsæt tabel, celler, kolonner, rækker, gitterlinjer) Kendskab til tekstombrydning. Procesorienterede skriveforløb Skrive digte Rapporter i natur/teknik Skrive tekster til skoleblad Skrive undertekster til billeder Lave oversigter over fx læste bøger i en tabel Skrive breve - til udprintning og til elektronisk afsendelse.

5 klasse At blive fuldt fortrolig med at anvende tekstbehandling som et almindeligt redskab i undervisningen. Udvidet kendskab til redigering Fortrolighed med forskellige genrers forskellige krav til layout Tilrettelægge og udføre mindre publikationer ( avis, digtsamling, projektopgave etc.). Skrive avisartikler evt. i specielt layout-program. Skrive længere tekster med disposition, sidetal, fodnoter etc. Lave forsider til større opgaver Lave plakater Skrive klassens digtsamling Skrive skoleblad eller Blå bog Lave planer for fx arrangementer på skolen. Avisen i skolen Regneark 0-3. klasse. Kende til regneark evt. en simpel udgave Kunne indsætte tal i celler og regne med disse At tal og tekst ikke må stå i samme celle Være bekendt med ordene; celle, rækker & kolonner Kunne navngive celler Indstille kolonnebredde Flytte ved at bruge klip og sæt ind Kopiere Gemme/åbne Grundlæggende regneopgaver. + og -. Lege købmand 4-6. klasse. Grundlæggende kendskab til regneark Regnearkets opbygning: Celler, rækker og kolonner Kunne navngive celler Indstille kolonnebredde Se på det skrevne i formelfeltet Kende forskel på tekst, tal og formel Lave formler med sum, differens, gange eller divider Blive fortrolige med at bruge formler til beregning Optællinger med pindediagram Lave pæne opstillinger med tekster og tal Flytte ved at bruge klip og sæt ind Kopiere Kopiere serier ved at trække i håndtaget

6 Fyld til højre fyld nedad Sortere Diagrammer pinde cirkel med tekster. Regnskab for - hyttetur - klassekasse. - Klassefest. Købmandsleg. Tal fra en undersøgelse indskrives i et regneark tallene afbilledes i f.eks. et pindediagram. Regnskaber ret i en celle, og oplev ved brug af formler, at de øvrige celler ændres i forhold hertil. Lav undersøgelser. Behandl materialet og indsæt diagrammer pinde cirkel m.m Klasse. Blive rigtig god og rutineret bruger Fortsat arbejde med grundlæggende værktøjer Justering af graf Fortsat arbejde med diagrammer. Indlægge funktioner Absolut cellereference Regnearket bør i en række tilfælde inddrages i det eksperimenterende arbejde Fortsat arbejde med statistik Tilfældigheds generator (slump). Alm. Arbejde med variable. Rette linies ligning. Andengradspolynomiet. Vurdere forskellige diagramtypers anvendelse i forskellige situationer. Kvadratfunktionen i forbindelse med beregninger i den retvinklede trekant. Befolkningstilvækst. Rentesregning i forbindelse med låntagning og opsparing. Handler med udbetaling, rentesatser og afbetaling. Budgetter. Arbejde med sandsynligheder. (Spil og lotto) Elektronisk post 0-3.klasse. Eleverne motiveres til at anvende Der kan skrives og modtages meddelelser og breve til / fra andre elever i klassen, elever i andre klasser på skolen og elever i andre af landets skoler.

7 klasse. Eleverne skal have en indføring i brugen af elektronisk post som kommunikationsmiddel. Eleverne skal have arbejdet med elektronisk kommunikation - nationalt. FÆRDIGHEDER kunne sende en kunne modtage, læse og udskrive en kunne sende en til flere modtagere på en gang kunne overføre en ( uden hoved ) til et tekstbehandlingsprogram kunne slette en UNDERVISNINGSFORLØB et eller flere samarbejds-projekter med andre danske klasser, hvor der udveksles informationer om et fastlagt emne klasse. Eleverne skal forstå baggrunden for epost og kende til post-serveren som mellemled mellem afsender og modtager. Eleverne skal kende til etiske regler for brug af e-post. Eleverne skal have arbejdet med elektronisk kommunikation internationalt. FÆRDIGHEDER kunne vedlægge en fil i en kunne åbne og gemme en vedlagt fil kunne oprette en adressebog kunne besvare en v. h. a. svar, svar med citat, videresend kunne læse og skrive indlæg i en konference chat-etik/regler UNDERVISNINGSFORLØB skrive læserbreve til en konference og indgå i en debat om dem. sende rapporter hjem fra lejrskole. samarbejde med klasser i udlandet. Informationssøgning klasse Eleverne motiveres til at begynde at anvende internettet. Fare ved internettet (netetik) Søgning på nettet

8 klasse Eleverne skal have tilstrækkelige forudsætninger for at kunne arbejde med søgninger i databaser og på internettet. Eleverne skal påbegynde hensigtsmæssig og kritisk søgning af informationer på interternettet. Det vil bl.a. sige, at eleverne skal opdage behovet for at begrænse resultatet af en søgning, også tidsforbruget. Eleverne skal have en første indføring i brug af emu og andre af UVM anbefalede tjenester. VIDEN om: hvad world wide web er hvordan det er opbygget hvad hyperlinks er hvordan en web-adresse (en URL ) er opbygget hvad en browser er hvad en internetudbyder er hvad et web-sted er. FÆRDIGHED i: at søge på nettet at begrænse resultaterne af en søgning ved at: - opøve evnen til at selektere og afgrænse - finde over- og underbegreber at udskrive artikler fra browseren klasse. Arbejdet med brug af emu og andre af UVM anbefalede tjenester fortsættes. Eleverne skal udvikle en kritisk holdning til informationer hentet på nettet og begynde at anvende kildeangivelser. Eleverne skal tilegne sig redskaber til at vurdere et websted. Eleverne skal udvikle en kritisk holdning til tidsforbruget på en internetsøgning i forhold til brug af alm. bibliotek. Eleverne skal udvikle en kritisk holdning til brug af chat. VIDEN om: forskel på en database =en emneindekseret tjeneste og en ægte søgemaskine ( robot ) hvad usenet / elektroniske konferencer / nyhedsgrupper er hvad et elektronisk aftryk er. FÆRDIGHED i: at afkode en internetadresse at sætte bogmærker / føje til foretrukne adresser i browseren at organisere foretrukne i mapper at gemme artikler og billeder fra nettet som en fil til videre bearbejdning at kopiere tekster fra nettet til udklipsholderen, hvorfra de kan indsættes i en tekst at begrænse resultatet af en søgning v. h. a. forskellige teknikker at vurdere et web-sted efter: -emne, omfang, objektivitet, aktualitet, kommercialisme, tilpasning til målgruppe, form, layout og navigering.

9 Billedbehandling 0-3. klasse At arbejde med sammenhængen mellem billede og tekst Kender til et digitalt kamera Fra kamera til pc Placering af billeder Produktion af små billedbøger 4-6. klasse Anvende billeder i forbindelse med tekstproduktion Scanne Digitale kameras funktioner: Slette Billedformat Effekter Zoom Blitz Selvudløser Picasa og enkle af programmets funktioner Enkle tekster og tekstsamlinger illustreres med billeder som eleverne selv tager og bearbejder 7-9. klasse At beherske forskellige muligheder inden for digital fotografering og billedbehandling for at udforme layout der fremmer kommunikationen Digitale kameras funktioner: Stillbilledekvalitet Fokus Eksponering Specialeffekter Scanning/opløsning Gemme billeder i passende filformat og konvertere filformat ( gif, bmp, jpg) Anvende billedbehandlingsprogrammer Ændre lysstyrke og kontrast Beskære Farvebalance Transformere Effekter Forskellige opgaver og projekter hvor tekst og billeder indgår i et samspil. Plancher, Power Point, Blå bog etc.

10 Præsentationsprogrammer - Power Point (PP) 0-3. klasse At udvikle og anvende enkle PP-præsentationer Introduceres til PowerPoint Små, enkle og kortepræsentationer Diassortering Indsætte dias Dias i forbindelse med emnearbejde Tekst og billedbøger 4-6. klasse Anvende og tilrettelægge PP på basis niveau Stadig små nemme præsentationer, hvor tekst, lyd og billeder indgår. Vise diasshow og styre de enkelte dias ved hjælp af mus. Indsætte Clipart Diaslayout Farveskemaer Diasshow i forbindelse med emnearbejder og projekter 7-9. klasse En sikker anvendelse af PP som præsentationsværktøj Indsætte: Billeder fra fil Lyd fra fil Videoklip fra fil Diasdisposition Masterdias Diagrammer o.l. Autofigurer Wordart Grafik Diaslayout og design Animation - brugerdefineret Diasovergang - brugerdefineret Diasshow i forbindelse med fremlæggelse af fagligt stof, projektarbejde o.l..

11 Mål for It-vejledning It-vejlederens primære opgave er at bistå lærere (og elever) i pædagogiske og tekniske it-opgaver i forbindelse undervisning og uddannelse: Give råd (teknisk og pædagogisk) vejledning til kolleger Afholde mindre kurser for kolleger. Deltage som konsulent i konkrete undervisningsforløb i klasser hvor forskellige itkompetencer introduceres Samle og koordinere undervisningsforløb inde for forskellige it-genrer Holde sig ajour med tiltag og nytænkning inden for området. Kan bruges som ressourceperson af eleverne

Nibe Skoles IT-plan Nibe Skole

Nibe Skoles IT-plan Nibe Skole Nibe Skoles IT-plan Nibe Skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 IT-strategi hvorfor det?... 3 Sådan gør vi på Aalborgs skoler... 3 Lærernes brug af IT i undervisningen.... 4 Nibe Skoles IT-situation

Læs mere

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE Intentionen med planen er at angive rammer for, hvad vi på Kirkeby Skole forventer eleverne skal lære om IT i deres skoleforløb på Kirkeby Skole. Som udgangspunkt skal de

Læs mere

It- og medieplan Engelsborgskolen

It- og medieplan Engelsborgskolen De fem søjler Trinmål Indskoling It- og mediestøttede læreprocesser Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at bruge it- og medieværktøjer

Læs mere

Mediehandleplan med udgangspunkt i IT

Mediehandleplan med udgangspunkt i IT Juni 2007 Foto: Vibeke Dilling Hermansen og Lars Andersen Indhold Mediehandleplan med udgangspunkt i IT... 1... 1 Juni 2007... 1 Indhold... 2 Mediehandleplan med udgangspunkt i IT... 5 Handleplan... 5

Læs mere

Sct. Hans Skole IKT- handleplan 2005-2006 (Udkast til drøftelse)

Sct. Hans Skole IKT- handleplan 2005-2006 (Udkast til drøftelse) Sct. Hans Skole IKT- handleplan 2005-2006 (Udkast til drøftelse) Kl. trin + ansvarlig Målbeskrivelse Færdigheder O. klasse Bh. Klasselederen IT- vejlederen inddrages to gange årligt. Eleverne skal opnå

Læs mere

IT- og medieplan Gudumholm skole

IT- og medieplan Gudumholm skole Forord Eleverne skal ifølge skoleloven udvikle deres it- og mediekompetencer som en integreret del af undervisningen i alle fag og emner. Udviklingen på it- og medieområdet bevirker, at det er uhensigtsmæssigt

Læs mere

Udkast. IT- og medieplan Vester Mariendal Skole

Udkast. IT- og medieplan Vester Mariendal Skole Udkast 2005 IT- og medieplan Vester Mariendal Skole IT- og medieplan Vester Mariendal Skole Forord Eleverne skal ifølge skoleloven udvikle deres itog mediekompetencer som en integreret del af undervisningen

Læs mere

Uglegårdsskolen IT-læringsplan - Børnehaveklasse - 9. klasse PL 26/10-2001

Uglegårdsskolen IT-læringsplan - Børnehaveklasse - 9. klasse PL 26/10-2001 Uglegårdsskolen IT-læringsplan - Børnehaveklasse - 9. klasse PL 26/10-2001 Eleverne skal kunne anvende InformationsTeknologien, således at de: $ Bliver fortrolig med at anvende IT-værktøjer og -metoder.

Læs mere

Medie- og IT Handleplan for Vissenbjerg Skole

Medie- og IT Handleplan for Vissenbjerg Skole 2011 Medie- og IT Handleplan for Vissenbjerg Skole Den røde tråd Som en del af arbejdet med den røde tråd, er her planen for IT i undervisningen på Vissenbjerg Skole. Hvad skal man kunne på de forskellige

Læs mere

IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen

IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen Ledelsen forventer, at der sammen med årsplanerne fra hver klasse medfølger en IKT handleplan, som beskriver, hvorledes IKT indgår i undervisningen. IKT-kompetenceplan

Læs mere

1. klasse Målbeskrivelse Færdigheder Programmer, digitale redskaber og lærermidler. opsætning af cd- ord efter individuel behov.

1. klasse Målbeskrivelse Færdigheder Programmer, digitale redskaber og lærermidler. opsætning af cd- ord efter individuel behov. 0. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. ipad Eleverne skal opnå fortrolighed med ipadens almene betjening. Tænde og slukke Betjene mus og tastetur Åbne og lukke programmer

Læs mere

Mål og beskrivelse af elevernes færdigheder i relation til deres IT uddannelse

Mål og beskrivelse af elevernes færdigheder i relation til deres IT uddannelse for lærernes IT uddannelse Pædagogisk IT kørekort el lign. efteruddannelse til alle lærere inden skoleåret 2004/05. Korte kurser i multimedie/filmredigering Kurser i fagspecifikke nyskabelser Ledelse PC

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord. side.23. Fase 3

Indholdsfortegnelse. Forord. side.23. Fase 3 Indholdsfortegnelse. Forord side. 3 Fase 1 It- og mediestøttede læreprocesser side. 4 Informationsindsamling Produktion og analyse Kommunikation Computere i netværk Skolebibliotekskundskab Fase 2 side.

Læs mere

IT- og medieplan. Børnehaveklasse - 3. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser

IT- og medieplan. Børnehaveklasse - 3. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser Hovedområde 1 Trinmål Vejledning IT- og mediestøttede læreprocesser bruge it- og medieværktøjer i et procesorienteret arbejdsforløb med hjælp fra læreren bruge en logbog på en computer kende til at gemme

Læs mere

IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole

IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole 7. okt. 2006 Forord It- og mediehandleplanen skal være med til at sikre Sct. Jørgens Skole som en JPCK-skole,

Læs mere

IT- og medieplan. 4. klasse - 6. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser

IT- og medieplan. 4. klasse - 6. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser Hovedområde 1 Trinmål Vejledning IT- og mediestøttede læreprocesser Det er naturligt at fortsætte de procesorienterede arbejdsformer ved computeren, hvor eleverne nu i stigende grad kan være hinandens

Læs mere

Læseplan handleplan for IT 1

Læseplan handleplan for IT 1 Læseplan handleplan for IT 1 Læseplan & handleplan STRUER IT - EDB 2007/08 Indhold: Baggrund Hensigt, overordnede mål Oversigt begreber Læseplan (Trinmål, aktivitetsforslag, praksis) 1.-3. klassetrin Læseplan

Læs mere

Mediehandleplaner 2015

Mediehandleplaner 2015 Mediehandleplaner 2015 for Øster Åby Friskole revideret 1. juni 2015 Note: Handleplanen tages jævnligt op til fornyet revision IT-undervisning Bh.kl. - 2. Kl. Hensigt Mål Indhold Ansvarlig med undervisningen

Læs mere

Medieplan. Paradisbakkeskolen Nexø-Svaneke

Medieplan. Paradisbakkeskolen Nexø-Svaneke Medieplan 2012 Paradisbakkeskolen Nexø-Svaneke 1 Forord Vores mediekultur har ændret sig grundlæggende de sidste år, og derfor er fokus flyttet fra at opfatte medier, som noget man bevidst undersøger og

Læs mere

Mediehandleplaner 2011

Mediehandleplaner 2011 Mediehandleplaner 2011 for Øster Åby Friskole revideret 23. oktober 2011 Marianne Sams Jørn Rolskov Anette M Rosengren Helge Stockmar Note: Handleplanen skal tages op til fornyet revision juni 2012 for

Læs mere

KCH IT-HANDLEPLAN 2011

KCH IT-HANDLEPLAN 2011 KCH IT-HANDLEPLAN 2011 IT-fagligt indhold 0. klasse Tænde og slukke for computeren Hente programmer ved hjælp af ikoner Åbne og lukke programmer Betjene musen Netværk: Logge på elevdrev med brugernavn

Læs mere

Fælles Mål 2009. Tekstbehandling. Faghæfte 36

Fælles Mål 2009. Tekstbehandling. Faghæfte 36 Fælles Mål 2009 Tekstbehandling Faghæfte 36 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 38 2009 Fælles Mål 2009 Tekstbehandling Faghæfte 36 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 38 2009 Indhold Formål

Læs mere

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software.

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software. Bh. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. Magte elementær anvendelse af maskiner og enkle programmer Eleverne opnår færdigheder så de selv kan: Tænde og slukke computeren

Læs mere

IT & MEDIE- KATALOG 2006. Trinmål for IT og medier - RUNGSTED SKOLE Pædagogisk Læringscenter

IT & MEDIE- KATALOG 2006. Trinmål for IT og medier - RUNGSTED SKOLE Pædagogisk Læringscenter IT & MEDIE- KATALOG 2006 Trinmål for IT og medier - RUNGSTED SKOLE Pædagogisk Læringscenter KK-MH-SC-NO-PLC RUNGSTED SKOLE 21-03-2006 1 INDHOLD Indledning...... 3 Klassetrinsoversigt.... 4 Tekstbehandling....

Læs mere

JUNIOR PC KØREKORT HORSLUNDE REALSKOLE. Junior PC Kørekort

JUNIOR PC KØREKORT HORSLUNDE REALSKOLE. Junior PC Kørekort HR JUNIOR PC KØREKORT HORSLUNDE REALSKOLE Junior PC Kørekort Verden ændrer sig hastigt. Gennem de seneste ti-år har computeren holdt sit indtog i såvel vort private liv, som i vort arbejdsliv. Som en følge

Læs mere

Junior PC Kørekort 0. til 3. klasse Risingskolen

Junior PC Kørekort 0. til 3. klasse Risingskolen Junior PC Kørekort 0. til 3. klasse Risingskolen Trin 1 Læreprocesser Informationsindsamling Produktion og analyse Kommunikation Computere og netværk bruge it- og medieværktøjer i procesorienterede arbejdsforløb

Læs mere

MEDIEPLAN FOR LINDEGÅRDSSKOLEN

MEDIEPLAN FOR LINDEGÅRDSSKOLEN 1 MEDIEPLAN FOR LINDEGÅRDSSKOLEN Forord Denne medieplan er resultatet af arbejdet med den grønne tråd i det pædagogiske servicecenter 2004/05. Det har været et ønske fra arbejdsgruppen at få lavet en sammenkobling

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Undervisning. Medieplan. for IT, medie og skolebiblioteksundervisning. Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune. Undervisning. Medieplan. for IT, medie og skolebiblioteksundervisning. Ringkøbing-Skjern Kommune Undervisning Medieplan for IT, medie og skolebiblioteksundervisning Medieplan for IT-, medie og skolebibliotekskundskab Forord Mål og indhold I arbejder vi frem mod, at skolebibliotekerne fungerer som

Læs mere

Lundebakkeskolens. IT-trinmål

Lundebakkeskolens. IT-trinmål Lundebakkeskolens IT-trinmål Skoleåret 2012/2013 Indhold FORMÅL... 3 FÆRDIGHEDSNIVEAUER... 4 SKEMAET... 4 TRINMÅL FOR BØRNEHAVEKLASSEN... 5 TRINMÅL FOR 1. KLASSE... 6 TRINMÅL FOR 2. KLASSE... 7 TRINMÅL

Læs mere

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Børnehaveklassen Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Kunne

Læs mere