"VIGTIG DEL AF UDDANNELSESDAGSORDEN" EFTERUDDANNELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""VIGTIG DEL AF UDDANNELSESDAGSORDEN" EFTERUDDANNELSE"

Transkript

1 LEDER BAGSIDEN Drama uden perspektiv Om ministeren hedder Villy, Morten, Karen eller Jonas gør ingen større forskel. Regeringen har ikke tænkt sig at ændre politik. Det må de aktive kræfter tage bestik af. Syge er overladt til uvished efter reform side 4-5 Juraprofessor:»Trojkaen bryder loven«side 6-7 LØRDAG 14. DECEMBER ÅRG. NR. 226 LØSSALGSPRIS 16,00 KR. ARBEJDEREN.DK FACEBOOK.COM/ARBEJDEREN TWITTER.COM/ARBEJDEREN Jens Nørgaard Larsen/Scanpix "VIGTIG DEL AF UDDANNELSESDAGSORDEN" EFTERUDDANNELSE UNDER PRES side 2-3 BOGKATALOG JUL 2013 Støt Arbejderen Gode gaveidéer til jul! Nu foreligger årets julekatalog med antikvariske bøger. Her findes et stort udvalg af især faglitteratur til gode priser og overskuddet går ubeskåret til Arbejderens Støttefond.

2 2 FAGLIGT LØRDAG 14. DECEMBER 2013 AMU-centre kæmper for livet Fremtidens efteruddan vakler Regeringens politik risikerer at betyde dødsstødet for de særlige danske arbejdsmarkedsuddannelser, advarer AMU-centrenes forstandere. De frygter, at det vil betyde flere udenlandske arbejdere på de store danske byggeprojekter. L uddannelse ærerfyringer, gamle maskiner og aflyste kurser. På trods af massive rationaliseringer på landets AMUcentre melder forstanderne om røde tal på bundlinjen af både regnskab og budgetter. Det viser en rundringning foretaget af Uddannelsesbladet, som udgives af AMUundervisernes fagforening Uddannelsesforbundet. - Smertetærsklen er nået, siger Ove G. Dalby, forstander på AMU-Fyn til Uddannelsesbladet. AMU AMU, arbejdsmarkedsuddannelser, er korterevarende uddannelser, som har til formål at dække ufaglærtes og faglærtes behov for erhvervsrettede kvalifikationer og kompetencer, der er efterspurgt på arbejdsmarkedet. Uddannelserne udvikles og godkendes i et samarbejde mellem Undervisningsministeriet og arbejdsmarkedets parter. I 2012 deltog personer i AMU-kurser. Kilde: Undervisningsministeriet og Danmarks Statistik Jeg er bange for, at vi ikke kan levere varen i form af den nødvendige opkvalificering. Ove G. Dalby, AMU-forstander Han fortæller, at AMU-Fyn har forsøgt at rationalisere sig ud af besparelserne ved blandt andet at fyre 45 lærere i løbet af det sidste år. Samtidigt har skolen undladt at investerer i nyt udstyr, og udbuddet og udviklingen af nye kurser bliver hele tiden mindre på grund af manglende penge. Det betyder, at færre lærere skal undervise stadig større hold. Et billede som går igen på de øvrige AMUcentre i landet. - Jeg er bange for, at vi simpelthen ikke kan levere varen i form af den nødvendige opkvalificering, siger Ove G. Dalby, der ærgrer sig dobbelt, fordi alene Odense Kommune budgetterer med anlægsinvesteringer i størrelsesordenen 25 milliarder de næste seks år til blandt andet sygehus og letbane. Job går til udenlandske arbejdere Det kunne have betydet en masse gode lokale arbejdspladser, som nu risikerer at gå til udenlandske arbejdere, simpelthen fordi man bliver ved med at sulte de uddannelsesinstitutioner, der kan levere den kvalificerede danske arbejdskraft, mener forstanderen. Det synspunkt bakkes op af Torben Pedersen, forstander for AMU Vest i Esbjerg og formand for foreningen af forstandere og direktører for AMU-centrene.: - Der er så meget støj omkring reform af erhvervsuddannelserne og behovet for højtuddannede, men man må ikke glemme, at der også er en million ufaglærte eller kortuddannede danskere, der her og nu har brug for uddannelse. - Leo Larsen-rapporten har forudsagt, at vi får brug for tusindvis af kvalificerede medarbejdere fremover, men hvor dælen skal de komme fra, hvis de ikke bliver uddannet? Det ender med, at Fehmern-forbindelsen bliver bygget med udenlandsk arbejdskraft, fordi man har glemt at fodre systemet, siger Torben Pedersen til Uddannelsesbladet. I 2007 fik AMU-centrene et løft, da en trepartsaftale betød en milliard kroner ekstra til at styrke erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse fra 2008 til Det betød en kæmpe stigning i antallet af kursister, der i 2009 rundede en million. Med Genopretningspakken i 2010 blev satserne på den godtgørelse, kursisternes arbejdsgiver modtager under uddannelsen, sat ned fra 100 til 80 procent af dagpengesatsen. Også tilskud til befordring, kost og logi blev sat ned, mens deltagerbetalingen blev sat op. Desuden har regeringen indført en karensperiode, der betyder, at arbejdsløse ikke må starte på et kursus før de har gået uden job i fire måneder. Alt i alt betød det næsten en halvering af kursistantallet, samtidig med at taxametertilskudende blev skåret. AMU - et godt værktøj Også forårets lærerlockout har kostet dyrt med et tab på omkring 10 millioner for AMU-centrene. Og med finansloven for 2014 er der igen lagt op til nedskæringer. AMU's taxametertilskud ser lige nu ud til at blive skåret med fire procent. Den udvikling er for Peter Thomsen, forstander for AMU-Nordjylland, helt uforståelig. - Vi står over for en periode med vækst, og hvor arbejdsstyrken bliver mindre. Det betyder, at der er færre, som har de nødvendige kompetencer. - Og AMU har vist, at de kan sikre fleksible, erhvervsrettede uddannelser af voksne. Det er dét, der står på

3 LØRDAG 14. DECEMBER 2013 FAGLIGT 3 nelse Ricky John Molloy / Dansk Byggeri Risikoen er, at hvis vi mister de fire AMU-centre, så er der en række vigtige kurser, der forsvinder med dem, fordi de ikke er rentable, siger uddannelseschef Louise Pihl fra Dansk Byggeri. Fagforeninger og arbejdsgivere enige Arbejdsmarkedet har brug for AMU-uddannelser spil man er ved at slå et arbejdsmarkedspolitisk strukturelt værktøj ihjel, siger han til Uddannelsesbladet. - Corydon har sagt, at danskerne skal have værktøjerne til at klare sig selv. Og det er en god tanke. Men det kræver, at man har nogle kompetencer. Og så forstår jeg ikke, at vi ser den kæde af takstreduktioner. Hvordan hænger det sammen, spørger Peter Thomsen. Undervisningsminister Christine Antorini (S) lover AMU-centrene, der blandt andet udbyder gaffeltruck-certifikat, svejsekurser og andre nødvendige opkvalificeringskurser, er under hårdt pres efter flere års nedskæringer. PN dog, at regeringen holder fokus på området. - Jeg er klar over, at flere AMU-udbydere står over for store udfordringer. - Kompetenceudvikling af faglærte og ufaglærte er en vigtig del af regeringens uddannelsesdagsorden, og derfor har vi i vækstplanen afsat en pulje på én milliard kroner til voksen- og efteruddannelsesområdet, der skal udmøntes sammen med arbejdsmarkedets parter fra foråret 2014 og frem, siger hun til Arbejderen. AMU-ledernes bekymring for arbejdsmarkedsuddannelsernes fremtid giver genlyd hos både arbejdsgivere og fagforbund. AMU er en vigtig resurse for hele arbejdsmarkedet og skal prioriteres politisk, lyder det enstemmigt. L uddannelse ederne på landets AMUcentre er bekymrede for fremtiden efter længere tid med nedskæringer, stramninger og røde tal på bundlinjen. En bekymring der deles af arbejdsmarkedet parter. - Det har været et hårdt år for dem, ikke mindst med lærer-lock-outen som kostede dem rigtigt mange penge. Vi bruger AMU utroligt meget indenfor byggeriet, hvor vi har mange ufaglærte. Det kan være til stilladskurser, forskellige specialkurser, sikkerheds- og miljøkurser men også ledelseskurser til sjakbajser eksempelvis, siger Louise Pihl, uddannelseschef i arbejdsgiverforeningen Dansk Byggeri. Hun kan godt frygte, at nogle kurser simpelt hen vil forsvinde, hvis AMU-centrene gå nedenom. - Risikoen er, at hvis vi mister de fire AMU-centre, er der en række vigtige kurser, der forsvinder med dem, fordi de ikke er rentable, siger hun til Arbejderen og pointerer, at hun ikke tror, at der er nogen private udbydere, som kan overtage AMU-centrenes rolle. Bekymring hos 3F Chefkonsulent i Dansk Arbejdsgiverforening, Ann B. Poulsen, er heller ikke i tvivl om AMU-centrenes vigtige rolle: - AMU-systemet er skabt til at sikre mobilitet, omstilling og fleksibilitet på det danske arbejdsmarked og fremme en livslang læring for ufaglærte og faglærte og sikre deres tilknytning til arbejdsmarkedet, siger hun til Arbejderen. Ifølge Ann B. Poulsen er AMU-centrene afgørende for at sikre danske virksomheders fremtidige konkurrenceevne. I 3F er bekymringen for AMU-centrenes overlevelse stor. - Vi ved, at ufaglærte har større risiko for at blive arbejdsløse, derfor kan det ikke være rigtigt, at jobcentrene kun bruger fem procent af deres resurser til aktivering på uddannelse, siger forbundssekretær Søren Heisel til Arbejderen. Det er sindsygt vigtigt, at AMU-centrene overlever. Det kan ikke være rigtigt, at politikerne bliver ved med at barbere deres takster. Søren Heisel, 3F - Politikerne må sørge for, at få flere arbejdsløse bliver uddannet til at få arbejde på de kommende store byggeprojekter som supersygehuse og brobygning istedet for at sende mennesker, der har været på arbejdsmarkedet i 10, år i jobtræning. De ved sgu godt, hvad det vil sige at være på en arbejdsplads, de skal bare opkvalificeres så de kan få et job. Hvads gør regeringen? Søren Heisel mener, at regeringen må sætte ind for at holde AMU-centrene i live: - Det er sindsygt vigtigt, at AMU-centrene overlever, og derfor kan det heller ikke være rigtigt, at politikerne bliver ved med at barbere centrenes takster. 3F's bekymring deles ikke helt af LO's uddannelseskonsulent Anne Bruvik-Hansen, som ikke forstår, hvorfor AMU-forstanderne råber sådan op. - De risikerer at grave deres egen grav, fordi arbejdsgiverne ikke tør benytte deres tilbud, hvis de er nervøse for, at AMU-centret ikke kan levere varen. Hun mener istedet, at AMU-centrene bør blive bedre til at sælge sig selv. - Jeg vil ikke udelukke, at en justering af taksterne er helt nødvendig, og LO er også kritiske over for, at arbejdsløse ikke må uddanne sig før efter fire måneder, men det er altså ikke udelukkende de forhold, som har betydning for den økonomiske krise, AMUcentrene oplever, de er i, siger hun til Arbejderen og slår fast, at hun stoler på, at regeringen har fokus på området.

4 4 INDLAND LØRDAG 14. DECEMBER 2013 Status efter et år med reformen Syge er overladt til Førtidspensionsreformen har gjort det meget sværere at få førtidspension. Men det er også svært at få de ressourceforløb, som i stedet skulle hjælpe folk tilbage på arbejdsmarkedet. socialpolitik ntallet af nye førtidspensionister er styrt- A dykket efter, at førtidspensionsreformen trådte i kraft for snart et år siden. I årets tredje kvartal fik i alt 1042 personer tilkendt førtidspension mod næsten 3000 i samme kvartal sidste år, viser tal fra Ankestyrelsen. Det er et fald på 65 procent. Det handlede jo om at spare penge allerede på finansloven for Nadia Buchard, ledende socialrådgiver i Scleroseforeningen Hvis man sammenligner andet kvartal af i år med sidste år, er faldet på 66 procent. Dermed er det lykkedes for regeringen, at få bremset grundigt op for tilgangen af nye førtidspensionister. Da reformen blev vedtaget den 19. december sidste år, skete det med argumentet om, at mennesker med fysisk eller psykisk sygdom eller andre problemer i stedet for at få en førtidspension skulle have en helhedsorienteret indsats, som kunne bringe dem ind på arbejdsmarkedet. Kritik fra Gigtforeningen Et middel til det skulle være de såkaldte ressourceforløb, som skal indrettes efter den enkelte persons behov og kan indeholde tiltag i forhold til behandling, uddannelse, virksomhedspraktik eller andet. Regeringen forventede, at der ville blive oprettet ressourceforløb i løbet af i år. Men nye tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsen viser, at der indtil nu kun er oprettet godt 1500 ressourceforløb på landsplan. Det betyder, at en gruppe syge mennesker står uden at kunne få hverken førtidspension eller den støttende indsats, som skulle skabe bedring i deres situation, konstaterer Lene Witte, direktør i Gigtforeningen. - Det er dybt uretfærdigt, at man strammer med den ene hånd og lader den anden hånd blive i lommen. En reform, der er målrettet syge og mennesker med handicap, skal naturligvis koordineres, så tiltag, der sikrer den enkelte i forhold til arbejdsliv og økonomi, gennemføres samtidig med reformens stramninger, siger Lene Witte. Hun mener, at regeringen nu må få kommunerne til at leve op til deres ansvar. Kommunerne forsvarer sig med, at det udtrykkeligt står i den nye lov, at alle muligheder i beskæftigelseslovgivningen skal være udtømt, før borgeren tilbydes et ressourceforløb. - En stor del af dem, der var forventet at være i ressourceforløb, tilbydes noget andet i regi af beskæftigelseslovgivningen. Nogle tilbydes et fleksjob på få timer og andre en tværfaglig indsats i kontanthjælpssystemet, siger Erik Nielsen, formand for Kommunernes Landsforening. Mange advarede Netop den præcisering i loven med, at alt skal være prøvet af, før der ses på muligheden for et ressourceforløb, blev inden vedtagelse af førtidspensionsreformen kraftigt kritiseret af både patientorganisationer og fagforeninger. Blandt andet Socialrådgiverforeningen og Danske Handicaporganisationer påpegede i deres høringssvar, at ressourceforløb burde igangsættes hurtigt for at sikre den helt rigtige ind- Susanne Lausen har muskelsvind. Siddende i sin kørestol deltog hun sidste år i en demonstration mod førtidspensionsreformens forringelser for syge og handicappede. Niels Sigaard sats i forhold til den enkelte person. Men regeringen afviste at ændre loven. Blandt dem, som advarede, var også Scleroseforeningen. Foreningens ledende socialrådgiver, Nadia Buchard, er ikke imponeret over de relativt få ressourceforløb, hun indtil videre har set hos foreningens medlemmer. - De eksempler, vi indtil nu har set på ressourceforløb, har været indholdsmæssigt Reform af førtidspension Reformen af førtidspension og fleksjob blev vedtaget i Folketinget den 19. december sidste år og trådte i kraft den 1. janaur i år. Bag reformen står regeringen sammen med Venstre, Konservative og Liberal Alliance. Reformen betyder, at unge under 40 år som udgangspunkt ikke skal have førtidspension. I stedet skal de ind i de såkaldte ressourceforløb, som skal bringe dem nærmere på arbejdsmarkedet. Forløbene kan bestå af blandt andet behandling, uddannelse eller virksomhedspraktik. De kan vare op til fem år ad gangen og den enkelte person kan få flere ressourceforløb. Deltagerne i ressourceforløb vil typisk have en indtægt på niveau med kontanthjælpen. Reformen betød samtidig en markant lavere aflønning for de fleste fleksjobbere.

5 LØRDAG 14. DECEMBER 2013 INDLAND 5 Social kommentar uvished Jens Jonatan Steen analysechef hos tænketanken Cevea Kan førfordeling skabe lige muligheder? Vi bør i højere grad forebygge uligheden, før den vokser sig stor. Danmark har stadig en høj grad af lighed, men uligheden vokser hurtigere end i andre europæiske lande. tynde. Man står undrende tilbage og siger til sig selv, at det ikke vil ændre på noget som helst i forhold til de her mennesker. Man får indtryk af, at de bliver sendt i ressourceforløb, fordi man ikke vil give dem en førtidspension, siger Nadia Buchard. Udover at det er blevet langt sværere at få tilkendt en førtidspension, oplever hun også, at grænserne for, hvornår man kan få fleksjob, har forrykket sig med før- tidspensionsreformen. Det er blevet langt mere kompliceret på trods af, at kriterierne for tildelingen ikke er ændret. - Selvom der er dokumentation hele vejen rundt for manglende arbejdsevne, bliver kommunerne ved og ved. Skruetvingen får en ekstra omgang. Grænsen for, hvornår nok er nok, har forrykket sig, konstaterer den ledende socialrådgiver. Hun retter en skarp kritik af regeringen for at have gennemført reformen med så kort varsel, at ingen kan blive overrasket over, at kommunerne har problemer med at få det til at fungere. - Dengang anbefalede vi sammen med mange andre at udskyde igangsættelsen af reformen med i det mindste et halvt år, men det ville regeringen ikke. Det handlede jo om at spare penge allerede på finansloven for 2013, understreger Nadia Buchard. i hører det igen og V igen: Lønnen må ned, så konkurrenceevnen kan forbedres og nå ja, det øger uligheden, men det er kun en lille smule, og vi er jo alligevel ét af de mest lige lande i verden. Så det går nok. Spørgsmålet er så, om det også kommer til at gå godt? Faktum er, at Danmark har Europas næsthøjeste stigning i gini-koefficient, som er målestokken for uligheden i et samfund. Helt præcist en stigning fra 23,9 til 28,1 siden Og selvom Danmark stadig har en lighed, mange andre lande misunder, viser analysen Ulighedens Danmarkskort fra Cevea, som blev udarbejdet i forbindelse med det nyligt afholdte "Ulighedens Topmøde", at vi samtidig har massive udfordringer på ulighedsområdet, hvis man sammenligner landets 98 kommuner. Udfordringer der skal løses, hvis vi ønsker at realisere ambitionerne om et samfund, hvor alle har lige muligheder uanset hvor de bor, hvem deres forældre er, eller hvilken skole de går i. Jyden er stærk og sej Kortene bekræfter noget af det, vi allerede ved: Lolland-Falster placerer sig i bunden i de fleste kategorier, mens det også halter gevaldigt i Vestjælland, Sønderjylland og kommunerne på den københavnske vestegn. Til gengæld er der også markante overraskelser. Eksempelvis ser vestjyderne ud til at klare sig godt på stort set alle parametre. Indbyggerne i landkommuner som Holstebro, Ringkøbing-Skjern og Varde klarer sig for eksempel imponerende godt inden for sundhed, når vi måler på indikatorer for fysisk og psykisk sundhed, risikoadfærd (stort alkoholforbrug, rygning og svær overvægt) og borgernes eget syn på deres sundhed samt forebyggelse. Vi omfordeler i stor stil, men den økonomiske omfordeling når tilsyneladende ikke helt ud i alle hjørner. Hvad, der måske er mere overraskende, er, at de samme vestjyske kommuner også er med i den sjove ende, når der måles på socio-økonomiske faktorer (for eksempel beskæftigelsesgrad, andelen af dårlige betalere, gennemsnitsindkomst), demokratisk deltagelse eller børns opvækst (for eksempel andelen af børn, der vokser op med enlige forældre, børn uden forældre i arbejde, eller som har oplevet familieskift inden for det seneste år). Den nye kortlægning af ulighed i Danmark viser altså, at vi nok har været lidt for hurtige til at opfinde stigmatiserende myter om for eksempel den rådne banan. Der er problemer i nogle af yderområderne, men den eksisterer definitivt ikke i Vestjylland. Med andre ord er det såkaldte udkantsdanmark altså ikke lige så fortabt, som den offentlige debat ofte giver indtryk af. Lighed gennem førfordeling Til gengæld finder man problemerne i de store byer, som vi traditionelt placerer udenfor ulighedsproblemerne. Det skyldes ikke mindst, at vores undersøgelser anvender 30 kriterier og ikke nøjes med at se på de traditionelle socio-økonomiske kriterier. Vi har også undersøgt børns opvækst og borgernes egen oplevelse af deres livskvalitet. Det er bekymrende, at vi kan dokumentere så store forskelle blandt særligt børns opvækst og vilkår. På trods af vores relative lille ulighed, er Danmark samtidig blandt de dårligste til at bryde den sociale arv, når vi sammenligner med landene omkring os. Der er altså noget, der tilsyneladende ikke fungerer så godt, som det burde. Vi omfordeler i stor stil, men den økonomiske omfordeling når tilsyneladende ikke helt ud i alle hjørner. Derfor bør vi i højere grad satse på førfordeling. Altså en form for forebyggelse af uligheden, før den opstår i så høj grad, at den risikerer at fastholde mennesker i en social skruetvinge og derefter kræver millioner af kroner i omfordeling for at løsne.

6 6 UDLAND LØRDAG 14.DECEMBER 2013 NOTITSER Luftangreb i Yemen dræber 15 bryllupsgæster 15 mennesker på vej til bryllup i Yemen blev dræbt i et luftangreb, da deres biler blev forvekslet med en al-qaedakonvoj, sagde lokale sikkerhedsstyrker torsdag. Stammeledere og lokale medier, siger, at en drone affyrede missilerne. USA har optrappet sine drone-angreb som led i en kampagne mod al-qaeda i Yemen, skriver det britiske dagblad The Guardian. Mandag ramte missiler affyret fra en drone, en bil med tre passagerer i det østlige Yemen. FN's særlige rapportør for udenretslige henrettelser, Christof Heyns, lover en undersøgelse af hændelserne."hvis det viser sig, at være rigtig, er det meget alvorligt, siger han i en erklæring. Kritik af EU s sparediktater Trojkaen Andrei Mosienko/Reuters/Scanpix Ukraines leder ønsker stadig EUaftale Få uger efter at Ukraine afviste en omfattende frihandelsaftale med EU, siger landets præsident Viktor Janukovitj nu, at landet alligevel har til hensigt at underskrive en aftale om tættere EU-bånd. Udtalelsen kom efter et møde med EU udenrigspolitiske chef, Catherine Ashton, rapporterer den britiske tv-station BBC. I slutningen af november nægtede Ukraine af underskrive frihandelsaftalen med EU, Ukarine sagde dog, at en EU-aftale ville kræve vestlig støtte på mindst 20 mia euro for at "opgradere" landets økonomi. Siden har der været omfattende protester og belejring af regeringsbygninger i landets hovedstad Kiev. De kræver tættere tilknytning EU. handler ulovligt Trojkaen handler i strid med både EU-retten og menneskerettighederne, konkluderer professor i rapport til den europæiske fagbevægelse Unionen Af Hans Brinkmann, EU-fagligt.dk Krisen betyder ikke, at EUretten er sat ud af kraft. stopper for den her hemmelige politik, sagde han. Rettigheder er en papirtiger Medo Halab/AFP/Scanpix Der var flere kemiske angreb i Syrien En ny FN-rapport oplyser, at ikke kun Damaskus blev ramt af kemiske våben den 21. august, men at fire andre steder er ramt kemiske våben fra marts til slutningen af august i år. Rapporten fra Åke Sellström, leder af FN-missionen i Syrien, finder "troværdige beviser" for, at kemiske våben er anvendt i Ghouta, Khan al-assal, Jobar, Saraqeb og Ashrafieh Sahnaya. I landsbyen Khan al-assal er der "troværdige oplysninger om, at kemiske våben blev brugt den 19. marts", og at "der sandsynligvis er brugt kemiske våben" mod regeringssoldater i Jobar den 24. august. FN-rapporten afgør dog ikke definitivt, hvem der var ansvarlig for de påståede angreb. også lejligheden til at gentage dens krav om en øjeblikkelig kursændring i EU. Andreas Fischer-Lescano rapport blev præsenteret på et møde for jurister i Wien sidst i november. Den tyske professor mener, at EU-kommissionen og den Europæiske Centralbank gennem deres rolle i Trojkaen bryder Lissabontraktaten, som også inkluderer Charteret for grundlæggende rettigheder. De EU-lande, som har indgået de omfattende aftaler om nedskæringer og indgreb i faglige rettighe- E U s nedskæringspolitik, især som den bliver praktiseret af den såkaldte Trojka, er ulovlig. Så kort kan konklusionen sammenfattes af den rapport, den tyske juraprofessor Andreas Fischer-Lescano, Centre for European Law and Politics (ZERP), University of Bremen, for nylig afleverede til den europæiske fagbevægelse. Rapporten er bestilt af Østrigs LO sammen med blandt andet den Europæiske Faglige Sammenslutning, EFS. Den europæiske fagbevægelse benytter da der med Trojkaen, er stadig forpligtet af både de grundlæggende rettigheder og menneskerettighederne, lyder Fischer-Lescano argument. - Krisen betyder ikke, at EU-retten er sat ud af kraft, sagde han ved fremlæggelsen og henviser til Portugal, hvor forfatningsdomstolen flere gange har underkendt nedskæringer, som var aftalt med Trojkaen. Professoren mener, at det er på tide at EU-parlamentet træder i karakter: - Parlamentet må sætte en - I hele Europa har fagforeninger kæmpet længe og hårdt mod nedskæringspolitikken og krævet en fundamental kursændring, siger formanden for Østrigs LO, Bernhard Achitz. - Fra drastiske nedskæringer i de sociale udgifter, restriktioner af basale faglige rettigheder, som afskaffelse af kollektive overenskomster, beskæring af mindstelønninger og meget mere af samme skuffe, vi har fået nok, siger han. Rapporten er bestilt for at kvalificere fagbevægelsens argumenter, fremgår

7 LØRDAG 14.DECEMBER 2013 UDLAND 7 global KOMMENTAR Mads Barbesgaard Politisk formand i Afrika Kontakt Nej til de multinationales skarpladte pistol Frihandelsaftalen mellem EU og USA vil medføre en omfattende skævvridning af styrkeforholdene mellem demokrati og erhvervsinteresser. det af en pressemeddelelse fra EFS. - Resultatet er meget klart. Den sociale uretfærdighed og EU s økonomisk set ufornuftige nedskæringspolitik må stoppe. Det er til skade for befolkningen og EU, og den er også ulovlig. Rapporten styrker den europæiske fagbevægelses krav for en fundamenter kursændring, siger den østrigske LO formand. - Investeringer i velfærd og social service må afløse kortsigtet nedskæringspolitik, og Charteret for grundlæggende rettigheder må ikke længere betragtes som en papirtiger, det må blive en del af EU s politik, siger Achitz. Også EFS mener, at den tyske professors rapport styrker fagbevægelsens Klaus Masuch fra EU s centralbank ankom i onsdags til det græske finansministerium. Han skal sammen med repræsentanter fra EU-kommissionen og valutafonden IMF i den såkaldte Trojka vurdere, om Grækenland lever til nedskæringskravene. Aris Messinis/AFP/Scanpix muligheder for at udfordre nedskæringspolitikkens lovlighed. - Siden finanskrisens start i 2008 har medlemslandene taget en række skridt til at skære i de offentlige udgifter og reducere budgetunderskud. Nedskæringerne har også angrebet sociale rettigheder og både ført til deregulering af arbejdsmarkedslovgivningen og ødelæggelse af kollektive aftalesystemer, siger politisk sekretær i EFS Veronica Nilson. - Situationen er værst i programlandene, hvor Trojkaen har påtvunget vidtgående indgreb. De har gennemtvunget nedskæringer af mindstelønninger, grebet ind i kollektive forhandlinger og tvunget forhandlingerne til at foregå på virksomhedsniveau, siger hun. - Såkaldte sammenslutninger af arbejdere har fået ret til at aftale lønninger, som underløber de kollektive aftaler, som er forhandlet af fagforeningerne. Professor Fischer-Lescano s studie styrker vores argumenter for at stille spørgsmålstegn ved nedskæringspolitikkens lovlighed, siger Veronica Nilson. Hun henviser til, at flere fagforeninger allerede har fået medhold i klager over faglige overgreb hos Europarådet. Rapporten findes foreløbig kun på tysk, men det forventes, at der kommer en engelsk version i starten af det nye år, hvor vi vil præsenterer den nærmere. orsdag og i går var over T 70 repræsentanter fra miljø- og solidaritetsbevægelser, forbrugerorganisationer, fagforeninger og venstrefløjspartier samlet i Bruxelles for at diskutere og koordinere modstandskampagner mod en eventuelt kommende EU-USA-frihandelsaftale den såkaldte Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Det er der god grund til. Formår EU-Kommissionen at leve op til sit forhandlingsmandat, vil aftalen medføre en omfattende skævvridning af styrkeforholdene mellem demokrati og erhvervsinteresser og som ventet, når det er EU- Kommissionen, der fører forhandlingerne, er det ikke til fordel for demokratiet! Styrker de multinationale Denne skævvridning er tydeligst i den såkaldte investor-stat tvistbilæggelsesmekanisme (ISDS), som var det, der skabte mest bekymring blandt de fremmødte. Mekanismen betyder, at investorer kan slæbe nationalstater for en domstol, såfremt investorerne mener, at en national lovgivning underminerer deres indtjeningsmuligheder. Absurd som det måske kan lyde, er sådanne søgsmål i gang i flere lande, hvor investorer føler sig uretfærdigt behandlet af forskellige regeringstiltag. Australien og Uruguay har indført antirygelove, der betyder, at cigaretindpakker kun må markeres med sundhedsadvarsler. Det krænker på firmaets intellektuelle ejendomsret og medfører tab af markedsandele, mener det multinationale tobaksselskab Philip Morris. Selskabet har derfor slæbt landene for en tvistbilæggelsesdomstol gennem to forskellige investeringsaftaler. Slovakiet er på lignende vis blevet slæbt for en domstol af det hollandske forsikringsfirma Achmea. I 2006 forsøgte den slovakiske regering at tilbagerulle privatiseringer indenfor sundhedsområdet, som Med IS- DS-mekanismen kan investorer slæbe lande i retten, hvis de mener, at nationale love underminerer deres profit. den tidligere regering havde indført og krævede, at sundhedssystemet skulle fungere på ikke-kommercielt basis. Det var Achmea imidlertid ikke tilfreds med, og efter en årelang tvistbilæggelsessag blev der i 2012 dømt til fordel for Achmea, som skulle tildeles 160 millioner kroner fra den slovakiske statskasse. I Canada har det USAbaserede udvindingsfirma Lone Pine Resources med henvisning til en aftale mellem USA og Canada krævet, at forbundsregeringen skal yde kompensation til Lone Pine på næsten 1,4 milliarder kroner, fordi Quebecprovinsen har lavet et foreløbigt forbud af en kontroversielle skiffergasudvindingsmetode, mens man venter på en vurdering af virkninger for miljøet. Vattenfall fører ligeledes sag mod Tyskland i forlængelse af landets beslutning om at reducere sin afhængighed af atomkraft. Det vil betyde dalende profit for de to atomkraftanlæg, Vattenfall driver, og selskabet kræver derfor erstatning under henvisning til en investeringsaftale. Grundet sådanne sager blev ISDS-mekanismen med rette under et af mødeoplæggene karakteriseret som de multinationales skarpladte pistol rettet mod demokratiet. Der var derfor absolut enighed om, at ISDS er et af de afgørende områder at sætte fokus på i modstandskampagnerne. Dansk regering har hovedet i busken Netop konsekvenserne af ISDS er af Enhedslistens Nikolaj Villumsen blevet rejst både i et samråd og i en byge af skriftlige spørgsmål, men desværre har regeringen stukket hovedet fuldstændig i busken. I handelsminister Nick Hækkerups svar på nogle af de seneste spørgsmål kan man læse, at man ikke forventer, at ISDS-ordningen vil få omfattende, direkte negative politiske eller økonomiske konsekvenser. Det forventede Australien, Uruguay, Slovakiet, Canada og Tyskland givetvis heller ikke, men hvis det kan ramme dem, hvorfor så ikke også Danmark? I Afrika Kontakt skal vi på baggrund af det europæiske møde til at planlægge vores handelspolitiske arbejde det næste halvår, hvis du vil være med i kampen mod blandt andet TTIP, så tag fat i os!

8 8 LØRDAG 14. DECEMBER 2013 UGEN DER GIK AF SAM Den gode, den onde og den grusomme It-giganterne vil helt sikkert blive ved med at samle mængder af data om os, vores færden, vores præferencer, forbrug, holdninger og meget mere. Midt på kirkegården med hundreder af sten i ørkenlandskabet på den runde plads. Tre revolvermænd bevæger sig langsomt i en usædvanlig triple-duel. Hver af dem har et skarpt øje til de to andre under hatten i den brændende sol. Hvem blinker først? Hvem skal man skyde først, hvem skyder én selv, aaghh...? Mange af jer husker sikkert Sergio Leones spaghettiwestern "Den gode, den onde og den grusomme" (den med mundharpen), hvor Clint Eastwood den gode dusørjæger bliver stående, mens Lee Van Cleef (den onde psykopatiske lejesoldat) og Eli Wallach (den grusomme bandit) ligger og forbløder ud af et lille hul. It-giganterne sidder på nogle enorme produktivkræfter, som kunne folde sig ud i en reelt demokratisk verden. Hvem skal egentlig eje disse teknologier og infrastrukturen? Der var guld i en af gravene."vesten blev skabt af voldelige, ukomplicerede mænd, og det er deres styrke og enkelhed, som jeg forsøger at genskabe i mine film.", forklarede Leone engang. Nok er den slags tripledueller sjældne. Men noget, der ligner, er lige gået i gang. Et åbent brev til Washington og kongressen, står der øverst. Det er underskrevet af nogen vi godt kender: Google, Apple, Aol, Linkedin, Microsoft, Twitter, Facebook og Yahoo! Det er jo lidt af en magtfuld flok på ét dokument. De skyder på staten De brokker sig over staten, som er ansvarlig for NSA-aflytninger af os alle sammen. Omfanget er kommet for dagen via blandt andet whistleblower Esward Snowden. Afsløringerne har ført til, at vi er mange, der er blevet sure. Det hører naturligvis med til historien, at flere af dem, måske alle, har haft aftaler med NSA om adgang til datastrømmene via deres systemer. Blandt andet via den PRISM/US-984XN aftale. Mere hellige er de heller ikke. Men det bliver naturligvis et problem for dem, når det bliver tydeligt, atit-firmaerne fungerer som bindeled og forsyningskilde mellem statens efterretningstjenester og-gud-ved-hvem-ellers og alle brugerne. Os borgere. Det koster. Beregninger taler om 180 milliarder dollars. Det er trods alt også penge. Med det åbne brev markerer de over for Washington, at over hensynet til staten står hensynet til deres profit. Derfor brevet, som udtrykker ønske om en Global Reform af statsovervågning. De opstiller fem punkter som begrænsninger i regeringernes ret til at samle oplysninger, transparante regler, tilsyn med håndhævelse af lovene og respekt for, at informationer skal kunne flyde frit. Det femte punkt viser noget om it-firmaernes størrelse og typen af interesser, idet de ønsker fælles regler på tværs af landegrænser "for at undgå konflikter mellem regeringer". Begge skyder på os Denne gang skød de på staten. Men hvad med os de gode? Vi kan under alle omstændigheder regne med, at NSA og lignende væsner bliver ved med at lave overvågning. At det snarere bliver mere end mindre. Sådan er vores alle sammens stater jo også. Og it-giganterne? De vil helt sikkert også blive ved med at samle mængder af data om os, vores færden, vores præferencer, forbrug, holdninger og meget mere. Den kommercielle udnyttelse af den type oplysninger er jo kernen i deres business. Sagen rejser nogle store principielle spørgsmål. It-giganterne sidder på nogle enorme produktivkræfter, som kunne folde sig ud i en reelt demokratisk verden. Hvem skal egentlig eje disse teknologier og infrastrukturen? Et andet spørgsmål er, at de globale overgreb gør det gamle velkendte demokrati mere og mere til en skal. Hvordan fylder vi noget nyt i den? Vi kommer til at stå i flere og flere af den slags triple-dueller. Den gode blev stående, til sidst. Fra en protestaktion imod Israels opførelse af et nyt bosættelsesområde på Vestbredden. En palæstinenser klædt som Nelson Mandela markerer sin modstand mod de nye bosættelser. Mandela vist ofte solidaritet med den palæstinensiske folk. ABBAS MOMANI/Scanpix Stop de ulovlige bosættelser, Israel! Israel fortsætter sin rolle som besættelsesmagt og har nu planer om at opføre tusindvis af nye bosættelser på Vestbredden. Udtalelse fra FN-forbundet Rationér flybilletter Læserbrev af Bent Jørgensen, Askeby, Møn Midt i den stadige diskusion om hvordan vi kan minimere vores CO2-forurening, sidst med regeringens opblussende interesse for genbrug og godt hjulpet igang af stigende råvarepriser, har vi idag en CO2-forurener af rang, men tilsyneladende samtidig et umisteligt gode, som slet ikke er til diskusion i dannede kredse. CO2-forureningen ved flytrafik har et om- Oslo-aftalerne, der førte til oprettelsen af det palæstinensiske selvstyre, blev vedtaget for cirka 20 år siden og gav håb om fred mellem israelere og palæstinensere. For et år siden blev Palæstina optaget i FN som "non-member observer state". Så sent som i februar i år erklærede Israels premierminister Netanyahu, at en fredsslutning mellem israelere og palæstinensere må ske inden for rammerne af en to-statsløsning. Men nu har Israel planer om at opføre nye bosættelser på Vestbredden og i det østlige Jerusalem. Det vil være et klart brud på folkeretten og til stor skade for mulighederne for at skabe fred imellem Israel og Palæstina. Israels bosættelser i besat land er for eksempel direkte i modstrid med artikel 49 i den fjerde Geneve-konvention, der utvetydigt slår fast, at en besættelsesmagt ikke må deportere eller overføre dele af sin egen civilbefolkning til det område, den besætter. FN-forbundet mener, at de ulovlige israelske bosættelser helt kan ødelægge mulighederne for en to-statsløsning og dermed fredsprocessen. Det er derfor på tide, at Danmark og andre venner af Israel åbent og direkte siger til den israelske regering, at en udvidelse af de israelske bosættelser vil føre til ændringer i det økonomiske og politiske samarbejde med Israel. Nye bosættelser kan ikke accepteres. Vedtaget på bestyrelsens møde den 12. december fang, som får vores gevinst ved affaldssortering til at se ubetydeligt ud. Det drejer om vores ret til, så tit vi vil, at rejse med fly, og det er naturligvis et gode, selv om CO2-forureningen ved en families fly-rejse til Thailand, svarer til samme families energiforbrug og dermed CO2 forurening på et helt år hjemme i parcelhuset. Det burde derfor være oplagt at opstille regneeksempler for vores svineri med miljøet ved flyrejser, så vi får begrænset denne aktivitet både i kraft af den dermed øgede bevidsthed, men med endnu større effekt til eksempel ved rationering af flybilletter i klodens navn!

9 LØRDAG 14. DECEMBER Alle indlæg, der har været bragt i avisen, bliver bragt på Arbejderens hjemmeside. Deltag i debatten Send dit indlæg til: Arbejderen, Ryesgade 3F, 1. sal, 2200 København N Fax: Arbejderen modtager gerne kronikforslag og debatindlæg. En kronik Er ENTEN PÅ MAX 5000 ELLER MAX 8000 anslag (tegn og mellemrum). LæserbrevE og udtalelser må højst være 3700 anslag. Vi forbeholder os ret til at forkorte. Mandela og borgerligt hykleri! Inger Støjberg er et eksempel på det hykleri, der herhjemme har været omkring Nelson Mandelas død. Det ene øjeblik mindes hun Mandela, men blot to dage tidligere svinede hun muslimerne til. Læserbrev af Mustafa Adham, Vejle Vi har mistet en stor og betydningsfuld personlighed. Verden efter Nelson Mandela er blevet fattigere. Mandelas tanker og idealer har inspireret mig og mange millioner verden over. Mandela er død, men hans tanker, visioner og kamp for frihed, lighed og retfærdighed er udødelige. Mandela har ofret sig selv i kampen mod racisme og diskrimination under apartheid-regimet. Mens han kæmpede imod de hadefulde handlinger og holdninger som er baseret på menneskets hudfarve, etnicitet og religion, blev han af de borgerlige kaldt for terrorist! Samme klub mindes Mandela i disse uden at sige undskyld til ham! De mindes ham, mens de til hver en tid ihærdigt kæmper imod hans kamp! De mindes ham med de pæneste ord, mens de udnytter hver eneste lejlighed til at anvende de mest grimme ord overfor en bestemt befolkningsgruppe i vores samfund. Et svineri, som er baseret på menneskets hudfarve, etnicitet og religion, den trekant, som Mandela har betalt hele sit liv for at knække! Mens Inger Støjberg mindes Mandela på Nelson Mandelas død har givet anledning til mange borgerlige sympatitilkendegivelser. Men mange af dem står for præcis det modsatte. Her har lokale sydafrikanere tændt lys for at mindes»fredens ambassadør«, Mandela. MOHSIN RAZA / Scanpix sin Facebook side, har hun atter en gang svinet muslimerne til, blot to dage tidligere. Inger Støjberg står for generalisering og fordømmelse, mens Mandela stod for tilgivelse og kærlighed. Inger Støjberg og kompagni kan ikke og vil ikke forstå, hvorfor ikke-kristne-borgere også søger julehjælpen. Derved prøver de at flytte fokus fra selve emnet, der handler om fattigdommen i Danmark. I stedet for at debattere det, retter hun fokus på racisme og diskrimination ved at svine de fattige borgere med muslimsk baggrund til. Det her er et billigt kort. Det her hedder ikke politik, men racisme. Inger Støjbergs kamp er ikke Mandelas. Hendes kamp er stik imod Mandelas, idet han netop kæmpede imod racisme. Det er respektløst og dobbeltmoralsk at mindes frihedens symbol den ene dag og svine en bestemt befolkningsgruppe grundet dennes religion en anden dag. Det kan aldrig hænge sammen. Forskellen mellem friheden og racisme er lige så stor, som forskellen mellem den usammenlignelige Mandela og Inger Støjberg, som er et eksempel på de borgerliges hykleri. Mustafa Adham er medlem af Socialdemokraternes centrale forsknings- og teknologiudvalg og i bestyrelsen for Socialdemokraterne i Vejle. Revolutionær weekend i Berlin 10. januar januar 2014 Ta med Kommunistisk Parti til Berlin og mød revolutionære fra hele Europa Lørdag Deltag i den 19. Internationale Rosa Luxemburg Konference, som i år arrangeres af det tyske dagblad junge Welt i samarbejde med Arbejderen og for første gang har dansk simultantolkning og danske debattører. Temaet er krig og imperialisme. Eller ta med på udflugt til det militære hovedkvarter Karlshorst, som i dag er museum for Nazitysklands betingelsesløse overgivelse til Den Røde Hær. Lørdag aften fri i Berlin Søndag Gå med i den traditionsrige mindedemonstration for de tyske socialister Rosa Luxemburg og Karl Liebknecht, som blev myrdet 15. januar Pris for bus og ophold med morgenmad: 900 kr. i dobbeltværelse og 770 kr. i firesengsstuer Jylland: Afrejse fra Aarhus kl. 13 med mulighed for opsamling i Jylland (pris for bus uden ophold: 450 kr.) København: Afrejse fra Sjælør Station kl med mulighed for opsamling på Sjælland. Tilmelding tlf

10 10 LØRDAG 14. DECEMBER 2013 TID & STED LØRDAG 14. DECEMBER KØBENHAVN Besøg FredsVagten Daglig protest på Christiansborg Slotsplads mod dansk krigsdeltagelse. Se: fredsvagt.dk Demonstration: Sammen mod fascisme Demonstration fra Blågårds Plads klokken 10:30. Slutter sig til vinterhygge mod racisme i Sydhavnen. Arrangør: Antifascistisk Aktion. Manifestation: Sydhavnen for mangfoldighed vinterhygge mod racisme Sjælør Station klokken 12. Herfra går demonstranterne til Mozarts Plads, hvor der er taler, musik, gløgg og pebernødder. Arrangør: Racismefri by. Julemad, pub quiz og rejsefortælling Alle pladser er reserveret til spisning, pub quiz og rejsefortælling fra det kæmpende Spanien i NordVest Bogcafe, Frederikssundsvej 64, klokken Arrangør: Kommunistisk Parti København Nordvest afdeling. Koncert: Patchanka med venner Loppen, Christiania, klokken 21. Entre: 70 kroner. Se: loppen.dk/event/patchanka/ ALBERTSLUND / NETRADIO Lyt til EU i hverdagen Lyt til EU i hverdagen klokken Albertslund Nærradio, FM 94,5 Hybrid 104,5, samsendes på nettet: albertslundradio.dk Genudsendelse fra tirsdag. Hør forfatter Hanne Reintoft. Lukas Scherfig om Lukas bog, en børnebog af Hans Scherfig som forlaget Nemo nu har udgivet. PANDRUP Besøg Lopper mod EU Besøg genbrugsbutikken i Langgade i Kaas (den gamle Brugs) klokken SØNDAG 15. DECEMBER KØBENHAVN Julekoncert i Vor Frue Kirke Klokken 14: Koncert til støtte for kvinder, der bliver handlet til prostitution. Se omtale. MANDAG 16. DECEMBER KØBENHAVN Danskere mindes Nelson Mandela Mindearrangement for Nelson Mandela på Nytorv klokken Blandt talerne er Mohamed Sidati, befrielsesbevægelsen Polisario, Vestsahara. Se program på: arbejderen.dk/ kalender JuleKoncert i København Støttekoncert for Reden Julekoncert til støtte for kvinder der bliver handlet til prostitution i Danmark. For syvende år i træk afholder Ensemble Hovaldt julekoncert i Vor Frue Kirke i samarbejde med Reden International. Formålet er at støtte kvinder, der er blevet handlet til prostitution i Danmark. Koncerten foregår i morgen søndag klokken 14 i Vor Frue Kirke, Københavns Domkirke, Nørregade 8. Ensemblet tæller i år kulturminister Marianne Jelved, Philip Cobb fra London Symphony Orcestra, Jesper Busk Sørensen fra Berliner Philharmonikerne, Martin Rinhardt fra Deutsche Staatsoper under den Linden og den prisvindende mezzosopranen Andrea Pellegrini. Thomas Hovaldt, stifter af Hovaldt Ensemble og arrangør af koncerten, ønsker med julekoncerten at udbrede kendskabet til musikken, men også at vise sin støtte til handlede kvinder. Jeg mener, at vi har en pligt til at hjælpe mennesker i nød. Og det er kvinder handlet til prostitution i dén grad. Derfor vælger jeg at bidrage gennem musikken til Reden Internationals arbejde for at støtte ofrene, siger Thomas Hovaldt. Reden International modtager i disse år et stigende antal kvinder på deres krisecenter. Her får kvinderne husly, omsorg og en hjælpende hånd til at håndtere de mange traumer, et liv som handlet prostitueret medfører. Alt overskud fra julekoncerten går ubeskåret til Reden Internationals daglige arbejde med at støtte kvinderne. Det koster 100 kroner at overvære koncerten, arrangørerne byder alle interesserede velkommen. Billetter kan købes i døren eller hos Reden International via Nørregade 8, København søndag den 15. december klokken 14 Aftenåbent i december mandag 16. december klokken 9-18 Arbejderens Butik Ryesgade 3F, 1. sal København N Åbningstid alle andre hverdage: 9-16 Bestil på: / eller: Mange nye bøger, T-shirts, musik, tasker, regnslag Støt dit dagblad Arbejderens Støttefond: Reg.nr Kontonr TV & RADIO LØRDAG :40 På skinner: Faxe - Køge 06:20 Naboerne (199) 06:45 Naboerne (200) 07:10 Naboerne (201) 07:30 Naboerne (202) 07:55 Naboerne (203) 08:15 Maggies nye liv (20:20) 09:05 Bagom Livets planet 09:15 Må vi komme med? (9:9) 09:45 Mit publikum (4:4) 10:25 Skiskydning World Cup: Le Grand Bornand 11:50 Mig og Tourettes 12:50 Julen tur/retur (1:3) 13:10 Skiskydning World Cup: Le Grand Bornand 14:30 OBS 14:35 Price og Blomsterberg (1:4) 15:05 Puk og Herman - Mit livs måltid - Ulrik Wilbek (1:5) 15:35 Miss Marple: Spil med spejle 17:30 Guld på Godset, Jul (1:2) 18:30 TV AVISEN med Sporten 18:58 Held og Lotto 19:00 Shanes eventyrlige Jul hos Maise Njor 19:30 Pagten (14:24) 20:00 Dyrlægens plejebørn 21:45 Kriminalkommissær Barnaby (53) 23:20 Kriminalinspektør Banks: En personlig sag 00:50 Elegy - skønhedens magt 02:35 Water Rats (35:177) 03:20 Water Rats (36:177) 04:05 Det vilde Indien (5:5) 04:55 Godnat 06:00 Byggemand Bob 06:10 Mouk 06:20 Mouk 06:35 Bananer i pyjamas 06:50 Bananer i pyjamas 07:05 Bølle-Bob 07:35 Shaggy & Scooby-Doo 08:05 Turtles 08:35 Gorm og 100% din ret 09:00 Nyhederne 09:10 Vejret 09:20 Svømning: EM i Herning, direkte 12:00 Nyhederne 12:15 Hvem vil være millionær? 13:05 Stardust 15:15 Tvillingerne og Julemanden (13) 15:40 The Julekalender (14) 16:00 Nyhederne 16:05 Regionale nyheder 16:15 Dit vintervejr 16:20 Svømning: EM i Herning, direkte 18:35 Svømning: EM-studiet 19:00 Nyhederne 19:30 Regionalprogram 19:45 VM-håndbold og EM Svømning: Studiet 20:00 Tvillingerne og Julemanden (14) 20:35 Four Christmases 22:05 Die Hard 00:20 Tre mand og en bank 02:10 Boligkonge i Las Vegas 02:55 Dukker - kvinden fra Damaskus 04:00 Nyhederne og Vejret 06:30 Debatten 07:30 Nyheder fra Grønland 08:00 DR2 8:00 08:05 Supervulkaner 09:00 DR2 9:00 09:05 I nattens mulm og mørke (2:3) 10:00 DR2 10:00 10:05 Jagten på planters bevidsthed 11:00 DR2 11:00 11:05 Tidens tegn 11:45 Sign Up 12:00 DR2 12:00 12:05 Engen - fra istiden og til nu 13:00 DR2 13:00 13:01 Knæk koden - tallene (1:3) 14:00 DR2 14:00 14:05 Fra køkkenbord til marked (3:10) 14:30 Mad i brændpunktet: Uganda 15:00 DR2 15:00 15:10 Intro: Utroskab - DR2 boller udenom 15:11 DR2 Tema: Utroskab 16:10 Fra kys til kys 17:40 Amerikas Hairy Bikers (7:12) 18:05 Livets planet (9:10) 18:55 Jul på Vesterbro (13:24) 19:10 Jul på Vesterbro (14:24) 19:20 Nak & Æd - en blishøne på Langeland (8:10) 20:00 Slikaften på DR2 20:01 DR2 Tema: Slikaften på DR2 21:00 Afhængig af sukker 21:50 Et chokoladeliv 22:30 Deadline 23:00 Jul på Vesterbro (14:24) 23:10 Too Big to Fail - krisen på Wall Street 00:45 Juvelen 02:25 60 Minutes 03:10 Deadline Nat 06:00 Radioavis 06:03 Stedsans 07:00 Radioavis 07:03 Verden ifølge Gram: Kampen om Ukraine 08:00 Radioavis 08:07 P1 Morgen 09:00 Radioavis 09:07 P1 Morgen 10:00 Radioavis 10:03 Skønlitteratur på P1: Litteratur i lydens tjeneste 11:00 Radioavis 11:03 Mennesker og medier 12:00 Radioavis 12:15 Netværket 13:00 Radioavis 13:03 Radiofortællinger 13:30 Alle tiders historie 14:00 Radioavis 14:03 P1 Business 15:00 Radioavis 15:03 Selvsving 15:11 P1 Dokumentar 15:53 Danskernes akademi 16:00 Radioavis 16:03 Politisk debat 16:45 Panorama 17:00 Radioavis 17:10 Orientering Weekend 18:00 Radioavis 18:03 Videnskabens verden 19:00 Radioavis 19:03 Sundhed på P1 19:30 Hvordan mor? Sidste nyt fra fertilitetsindustrien 20:00 Radioavis 20:03 Feature: På jagt efter søskende 20:30 Sprogminuttet 20:32 Radiofortællinger 21:00 Radioavis 21:03 Filmland 22:00 Radioavis 22:03 Politisk debat 22:45 Panorama 23:00 Radioavis 23:05 Orientering Weekend 23:53 Danskernes akademi 00:00 Radioavis 00:05 Radioklassikeren DET SKAL DU SE slik DR2 LØRDAG 20:00 DR2-TEMA Danskerne er verdensmestre i at spise slik, og vi elsker forestillingen om, at slik er små himmerigsmundfulde. Vi vil helst ikke tænke på, hvad slikket er lavet af. Og slikfirmaerne vil helst ikke fortælle om det. Det kommer de til i aften.

11 LØRDAG 14. DECEMBER TV & RADIO SØNDAG :25 På skinner: Odder - Aarhus 06:05 Der er noget i luften (165:320) 06:30 Der er noget i luften (166:320) 07:00 Der er noget i luften (167:320) 07:25 Der er noget i luften (168:320) 07:50 Der er noget i luften (169:320) 08:15 OBS 08:20 Livets mirakler: Enæggede tvillinger 09:10 Tæt på dyrene på giraffangst 09:40 Miss Marple: Brevet, der dræbte 11:10 Skiskydning World Cup: Le Grand Bornand 12:00 Julen tur retur (2:3) 12:20 Bleak House (6:8) 13:20 Skiskydning World Cup: Le Grand Bornand 14:10 Price og Blomsterberg (2:4) 14:40 Shanes eventyrlige Jul på Egeskov Slot 15:10 Inspector Morse: Kains døtre 16:50 Tre mand og en lille dame 18:30 TV AVISEN med Sporten 19:00 Jul med Price og Blomsterberg (2:4) 19:30 Pagten (15:24) 20:00 Her er dit liv 21:00 21 SØNDAG 21:40 VM studiet 21:45 Camilla Läckbergs I betragterens øje 23:15 Kriminalkommissær Foyle (17) 00:50 Kampen om dybet (4:5) 01:50 Kampen om dybet (5:5) 02:50 Halifax (13) 04:20 Damages III (9:13) 06:00 Byggemand Bob 06:05 Mouk 06:20 Mouk 06:35 Bananer i pyjamas 06:50 Bananer i pyjamas 07:05 Bølle-Bob 07:35 Shaggy & Scooby-Doo 08:05 Turtles 08:35 Gorm og 100% din ret 09:00 Nyhederne 09:10 Vejret 09:15 Svømning: EM i Herning, direkte 12:00 Nyhederne 12:10 Mestrenes mester 13:00 Skiskolen (5) 13:30 D Angleterre - den hvide dame på torvet 14:25 Jul på D Angleterre 15:15 Tvillingerne og Julemanden (14) 15:40 The Julekalender (14) 16:00 Nyhederne 16:05 Regionale nyheder 16:15 Dit vintervejr 16:20 Svømning: EM i Herning, direkte 18:35 Svømning: EM-studiet 19:00 Nyhederne 19:30 Regionalprogram 20:00 Tvillingerne og Julemanden (15) 20:30 VM-håndbold: 1/8-finale (k), direkte 21:25 VM-håndbold: 1/8-finale (k), direkte 22:30 VM-håndbold og EM Svømning: Studiet 23:25 Catch Me If You Can 01:50 Station 2 Politirapporten 02:20 Disaster Movie 04:00 Nyhederne og Vejret 06:35 Dokumania: Bill Cunninghams New York 08:00 DR2 8:00 08:01 Skavlan (12) 09:00 DR2 9:00 09:10 60 Minutes 10:00 DR2 10:00 10:05 Materialernes hemmelighed (2:3) 11:00 DR2 11:00 11:10 Kontinenternes rejse (2:4) 12:00 DR2 12:00 12:10 Menneskets store vandring (4:5) 13:00 DR2 13:00 13:05 Livet i trætoppen (2:3) 14:00 DR2 14:00 14:10 Sådan er naturen (1:4) 15:00 DR2 15:00 15:10 Jimmys bondegård (11) 16:10 Et råb om frihed 18:40 Jul på Vesterbro (14:24) 18:50 Jul på Vesterbro (15:24) 19:00 Korthuset (3:4) 20:00 River Cottage - grøntsager (7:7) 20:45 River Cottage - brændenældesuppe 21:00 Søndag Live 22:30 Deadline 23:00 Jul på Vesterbro (15:24) 23:15 Den forunderlige kvanteverden 00:05 2. sektion 00:35 Borgia - blod og magt II (9:12) 01:30 Skavlan (12) 02:30 Søndag Live Talkshow 03:00 Deadline Nat 06:00 Radioavis 06:03 Skønlitteratur på P1 07:00 Radioavis 07:03 Klubværelset 07:30 Religionsrapport 08:00 Radioavis 08:03 Mennesker og Tro 08:30 Kultursøndag 09:00 Radioavis 09:07 Kultursøndag 09:55 Højmesse 11:05 Radioklassikeren 12:00 Radioavis 12:15 Søndagsfrokosten 13:00 Radioavis 13:03 Natursyn: Rædsel, romantik og realiteter i Arktis 13:45 I Hegnet 14:00 Radioavis 14:03 FN i Congo - En skandale i blåt 15:00 Radioavis 15:03 Harddisken 16:00 Radioavis 16:03 Arabiske stemmer - med Steen Nørskov og Naser Khader 16:30 Hvordan mor? Sidste nyt fra fertilitetsindustrien 4:4 17:00 Radioavis 17:10 Europa lige nu 18:00 Radioavis 18:03 Detektor 18:30 Sprogminuttet 18:32 Klubværelset 19:00 Radioavis 19:03 Religionsrapport 19:33 Mennesker og Tro 20:00 Radioavis 20:03 Kulturknuserne 21:00 Radioavis 21:03 FN i Congo - En skandale i blåt 22:00 Radioavis 22:03 Videnskabens verden: CERN bliver bygget om 23:00 Radioavis 23:05 Europa lige nu 23:53 Danskernes akademi 00:00 Radioavis 00:05 Klubværelset DET SKAL DU SE husmorens storhed og fald 2:4 DRK SØNDAG 21:00 DOKUMENTAR For bare 50 år siden var de fleste huslige pligter noget, som kvinden skulle tage sig af. I det andet afsnit om de danske kvinders vej fra karklud til kamp for ligestilling skal vi blandt andet lære at vride en karklud den rigtige vej. TV & RADIO MANDAG :00 Der er noget i luften (170:320) 06:30 Naboerne (203) 06:55 Dage i haven (6:12) 07:25 Luksuskrejlerne (74) 08:10 En reporter går i køkkenet 09:10 Livet i en zoo (6:10) 09:30 På optagelse med Livets planet 10:00 Jamies mad på 15 minutter (34) 10:20 Jamies mad på 15 minutter (35) 10:45 So F***ing Special i USA (1:5) 11:15 Luksuskrejlerne (90) 12:00 Hammerslag (2:8) 12:40 Spekulanterne slår til igen (4:4) 13:20 Hotel Babylon (29:32) 14:15 Lægerne (51:64) 15:05 De heldige helte (64:66) 15:50 Naboerne (203) 16:15 Til undsætning (28:48) 17:00 Landsbyhospitalet (81) 17:50 TV AVISEN 18:00 Antikduellen (9:12) 18:30 TV AVISEN med Sporten 18:50 Vores vejr 19:00 Aftenshowet 19:30 Pagten (16:24) 19:55 TV AVISEN 20:00 Sporløs - sådan gik det 20:50 Madmagasinet Bitz & Frisk 21:20 Jul hos Claus Dalby (5) 21:30 TV AVISEN 21:55 VM Studiet 22:00 Camilla Läckbergs Venner for livet 23:30 Mord i Skærgården: Stille nu (1:3) 00:15 Water Rats (73:177) 01:00 Murphys lov: Slutspil 02:00 Sidste trumf (1:4) 02:50 Damages III (10:13) 03:30 Naboerne (203) 03:55 Det vilde Afrika - Okavango (1:13) 04:45 Godnat 06:00 Nyhederne, Sporten og Vejret 06:30 Go morgen Danmark 11:30 Grænsepatruljen 12:00 Nyhederne, Sporten og Vejret 12:17 Regionale nyheder 12:25 Liebhaverne 12:55 Alarm :30 Stor, større - megafamilier (2) 14:15 Moderne Mamma - Torsk med mozzarella 14:35 Cecilie & madklubben 15:20 The Good Wife (19) 16:10 Tvillingerne og Julemanden (15) 16:40 The Julekalender (16) 17:00 Nyhederne og Sporten 17:10 Regionale nyheder 17:20 Go appetit 17:50 Vejret 18:00 Nyhederne og Sporten 18:15 Regionale nyheder 18:25 Dit vintervejr 18:30 Go aften Danmark 19:00 Nyhederne 19:30 Regionalprogram 20:00 Tvillingerne og Julemanden (16) 20:35 Hvem vil være millionær? 21:25 Skiskolen (6) 22:00 Nyhederne og Sporten 22:30 Regionale nyheder 22:45 G.I. Joe: The Rise of Cobra 00:45 Blue Bloods (60) 01:35 White Collar (24) 02:25 Modern Family (74) 02:50 Kongen af Queens (118) 03:20 Natholdet 04:00 Nyhederne og Vejret 07:05 DR2 Morgen 08:00 DR2 8:00 08:05 DR2 Morgen 09:00 DR2 9:00 09:05 DR2 Morgen 09:35 DR2 Morgen (G) 10:00 DR2 10:00 10:05 DR2 Morgen (G) 11:00 DR2 11:00 11:05 Bag Borgen 11:30 Detektor 12:00 DR2 12:00 12:30 Det slører special edition (5:6) 13:00 DR2 13:00 13:15 Det uberørte Kina (1:6) 14:00 DR2 14:00 14:05 The Daily Show 14:30 Detektor 15:00 DR2 15:00 15:10 Bag Borgen 15:35 P1 Debat på DR2 16:00 DR2 Nyhedstimen 17:00 DR2 17:00 17:05 DR2 Dagen 18:00 DR2 18:00 18:15 Livets planet (10:10) 19:05 Jul på Vesterbro (15+16:24) 19:35 Dag II (7:10) 20:00 DR2 undersøger: Overvågningens Danske Forbindelse 20:30 Festen 22:10 Tidsmaskinen om boligen 22:30 Deadline 23:00 Jul på Vesterbro (16:24) 23:15 2. sektion 23:45 The Daily Show - ugen der gik 00:05 Jagten på min fars morder 01:05 Det uberørte Kina (2:6) 01:50 Opråb fra 80 erne - DKU (5:8) 02:40 Deadline Nat 05:00 Radioavis 05:03 Den sociale udfordring 05:30 Apropos - sukker 06:00 Radioavis 06:07 P1 Morgen 07:00 Radioavis 07:07 P1 Morgen, fortsat 08:00 Radioavis 08:07 P1 Morgen, fortsat 09:00 Radioavis 09:10 Ordet er dit 10:00 Radioavis 10:03 Hjernekassen på P1 11:00 Radioavis 11:03 Sundhed på P1 11:30 Alle tiders historie 12:00 Radioavis 12:20 P1 Debat 12:46 Kulturnyt 13:00 Radioavis 13:03 P1 Drømmer 1:3 14:00 Radioavis 14:03 Eksistens 15:00 Radioavis 15:03 Faglitteratur på P1 15:30 Apropos 16:00 Radioavis 16:10 Orientering 17:00 Radioavis 17:10 Orientering, fortsat 18:00 Radioavis 18:10 Kulturnyt 18:25 Sproglaboratoriet 18:55 Nyheder fra Grønland på dansk 19:00 Radioavis 19:03 Harddisken 20:00 Radioavis 20:03 P1 Drømmer 1:3 21:00 Radioavis 21:03 Feature: På jagt efter søskende 21:30 Radiofortællinger 22:00 Radioavis 22:03 Danskernes akademi 22:10 Orientering 23:00 Radioavis 23:05 Orientering, fortsat 23:55 Danmark Kort Classic 00:00 Radioavis 00:05 P1 Debat 00:30 Den sociale udfordring DET SKAL DU SE festen DR2 MANDAG 20:30 FILM Det bliver ikke meget bedre og mere isnende end Thomas Vinterberg og Mogens Rukovs dogmefilm fra Den tragiske fortælling om seksuel udnyttelse og forældresvigt i vinderfamilien Klingenfelt indkapsler uovertruffent stemningen i Danmark på kanten til det nye årtusinde.

Tyrkiet dikterer ny retssag i Danmark

Tyrkiet dikterer ny retssag i Danmark Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 1 Januar 2015 Tyrkiet dikterer ny retssag i Danmark Anklagemyndigheden bøjer sig og anker frifindelse af kurdere n Der var jubel og glædestårer d. 22. oktober

Læs mere

Ole og Pia giver fælles julegaver

Ole og Pia giver fælles julegaver Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 1 Januar 2011 Ole og Pia giver fælles julegaver Det er utrolig vigtigt, at vi i Danmark får mere at vide om marxismens ugerninger, siger Peter Skaarup, næstformand

Læs mere

Stop Drone-mordene. med at tage medansvar for vilkårlige henrettelser.

Stop Drone-mordene. med at tage medansvar for vilkårlige henrettelser. Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 8 August 2012 Stop Drone-mordene USA har mord på dagsorden n Der myrdes løs i USA, men det er ikke kun i det hjemlige at skydegale myrder løs. USA s fjernstyrede

Læs mere

Dagpengekrise i 2013: Tusindvis falder ud. Jakob Sølvhøj og Enhedslisten kalder til kamp for retten til tryghed og arbejde. Side 4-7.

Dagpengekrise i 2013: Tusindvis falder ud. Jakob Sølvhøj og Enhedslisten kalder til kamp for retten til tryghed og arbejde. Side 4-7. januar 2013 nr 42 Medlemsblad for Enhedslisten Dagpengekrise i 2013: Tusindvis falder ud Jakob Sølvhøj og Enhedslisten kalder til kamp for retten til tryghed og arbejde. Side 4-7. indhold Dette nummer

Læs mere

Massedemonstrationer mod USA-EU aftale

Massedemonstrationer mod USA-EU aftale Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 5 Maj 2015 Massedemonstrationer mod USA-EU aftale n Efterhånden som det står klart, hvad aftalen mellem USA og EU går ud på, har protesterne rejst sig som en

Læs mere

Nr. 18 16. årg. 2012 14. september - 28. september Støttepris 20 kr. EN REVOLUTIONÆR KULTUR ER NØDVENDIG. TEMA: Boykot G4S Boykot Israel

Nr. 18 16. årg. 2012 14. september - 28. september Støttepris 20 kr. EN REVOLUTIONÆR KULTUR ER NØDVENDIG. TEMA: Boykot G4S Boykot Israel David Rovics under Jørgen Buchs maleri 18. maj 93 ved åbningen af Oktober-butikken på Vesterfælledvej i København EN REVOLUTIONÆR KULTUR ER NØDVENDIG Nr. 18 16. årg. 2012 14. september - 28. september

Læs mere

Fattigdommens kasser vokser

Fattigdommens kasser vokser februar 2014 nr 54 Medlemsblad for Enhedslisten Tema: Fattigdommens kasser vokser Flere danskere oplever fattigdom i disse år, og med regeringens reformer vil tendensen blot blive værre, frygter en række

Læs mere

Medlemsblad for Enhedslisten. Januar 2015 nr 64. Sådan bliver 2015

Medlemsblad for Enhedslisten. Januar 2015 nr 64. Sådan bliver 2015 Januar 2015 nr 64 Medlemsblad for Enhedslisten Tema: Sådan bliver 2015 Valgkamp herhjemme og militære konflikter ude i den store verden. Og så måske en ny eurokrise, et nyt klima-nederlag og en spirende

Læs mere

Krisens udfordringer og løsninger i EU TEMA EU. EU skal gøres mere konkurrencedygtigt Bendt Bendtsens kamp for erhvervslivet

Krisens udfordringer og løsninger i EU TEMA EU. EU skal gøres mere konkurrencedygtigt Bendt Bendtsens kamp for erhvervslivet Politisk EU skal gøres mere konkurrencedygtigt Bendt Bendtsens kamp for erhvervslivet Krisen sætter konservativ dagsorden Lene Espersen om tillid og vækst i EU Handlingslammet EU Hvad blev der af juletræet?

Læs mere

Fra massedemonstrationerne mod nedskæringer og arbejdsmarkedsreformer i 60 byer i Spanien den 11. marts. Her fra Madrid

Fra massedemonstrationerne mod nedskæringer og arbejdsmarkedsreformer i 60 byer i Spanien den 11. marts. Her fra Madrid Fra massedemonstrationerne mod nedskæringer og arbejdsmarkedsreformer i 60 byer i Spanien den 11. marts. Her fra Madrid DEN SPANSKE ARBEJDERKLASSE RYKKER! Nr. 6 16. årg. 2012 16. marts - 30. marts Støttepris

Læs mere

LOCKOUT - SVARET ER AF LÆRERNE TRUSLER OM FÆLLES KAMP VIVA VIVA PALÆSTINA DAGPENGE AKTIVITETERNE FORTSÆTTER ENHEDSLISTEN OG DAGPENGEKRAVENE

LOCKOUT - SVARET ER AF LÆRERNE TRUSLER OM FÆLLES KAMP VIVA VIVA PALÆSTINA DAGPENGE AKTIVITETERNE FORTSÆTTER ENHEDSLISTEN OG DAGPENGEKRAVENE [Nummer 325 14. december, 2012] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK TRUSLER OM LOCKOUT AF LÆRERNE - SVARET ER FÆLLES KAMP ENHEDSLISTEN OG DAGPENGEKRAVENE I maj var der stor enighed, da

Læs mere

FOLK i BEVÆGELSE. D o k u m e n t a t i o n o g d e b a t o m u n i o n e n U d g i v e t a f F o l k e b e v æ g e l s e n m o d E U

FOLK i BEVÆGELSE. D o k u m e n t a t i o n o g d e b a t o m u n i o n e n U d g i v e t a f F o l k e b e v æ g e l s e n m o d E U EUROPAS FORENEDE STATER ER PÅ TRAPPERNE Leder af Lave K. Broch Side 2 TRUSSEL MOD DEMOKRATI, SUNDHED OG MILJØ Kommentar om EU-USA aftalen af Nanna L. Clifforth fra NOAH Side 4 SKAL EU BESTEMME ALT? Indstik

Læs mere

Undervisningsministeriet strammer kravene

Undervisningsministeriet strammer kravene Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 9 September 2015 Undervisningsministeriet strammer kravene Undervisningsministeriet har krævet at elever til erhvervsuddannelserne skal bedømmes væsentligt hårdere.

Læs mere

Flittige folk på Landskontoret

Flittige folk på Landskontoret maj 2011 Medlemsblad for Enhedslisten Flittige folk på Landskontoret Hvad går de egentlig og laver på Landskontoret? Kom med og se Side 20-21 Delte meninger om Libyen Læs argumenterne for og imod deltagelse

Læs mere

oktober 2012 nr 39 Medlemsblad for Enhedslisten

oktober 2012 nr 39 Medlemsblad for Enhedslisten oktober 2012 nr 39 Medlemsblad for Enhedslisten indhold Dette nummer Folkehøring og lyttemøder s4-5 Det sure studieliv s10 Europæisk Social Forum s14 Besøg fra Palæstina s15 Fokus på fattigdom + s8-9 Enhedslisten

Læs mere

Stå sammen mod racismen

Stå sammen mod racismen [Nummer 304 2. december, 2010] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] www.socialister.dk Stå sammen mod racismen Træk Helle og Villy til venstre Alle gode kræfter imod racismen Racismen og hetzen mod muslimer

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK

KOMMUNISTISK POLITIK KOMMUNISTISK POLITIK Arbejdsløse murere opfører institution på Nytorv i København 15. maj 2009 Europas arbejdere aktionerer! Nr. 11 13. årg. 2009 22. maj - 4. juni Støttepris 20 kr. TEMA: Enhedslisten

Læs mere

Nr. 12 16. årg. 2012 8. juni - 22. juni Støttepris 20 kr. Folkets parlament: For et solidarisk Danmark

Nr. 12 16. årg. 2012 8. juni - 22. juni Støttepris 20 kr. Folkets parlament: For et solidarisk Danmark Demonstration mod regeringens nedskæringer og besparelser Rådhuspladsen København 4. juni 2012 Folkets parlament: For et solidarisk Danmark Nr. 12 16. årg. 2012 8. juni - 22. juni Støttepris 20 kr. TEMA:

Læs mere

Franks fremtidsfond. Krise i Europa. Læs interview med Frank Aaen Side 4-5. Stort EU-tema i dette nummer. Bliv EU-klog Side 8-14

Franks fremtidsfond. Krise i Europa. Læs interview med Frank Aaen Side 4-5. Stort EU-tema i dette nummer. Bliv EU-klog Side 8-14 SEptember 2010 Medlemsblad for enhedslisten Franks fremtidsfond Læs interview med Frank Aaen Side 4-5 Krise i Europa Stort EU-tema i dette nummer. Bliv EU-klog Side 8-14 Portræt af Pernille Skipper s3

Læs mere

Latinamerikas håb. Regeringens farlige spil APRIL 2012

Latinamerikas håb. Regeringens farlige spil APRIL 2012 APRIL 2012 Regeringens farlige spil Medlemsblad for Enhedslisten Per Clausen gør status over samarbejdet med en regering, som i stigende grad bejler til højrefløjen. Side 4 Latinamerikas håb Camila Vallejo

Læs mere

Kommunevalg 2013 TEMA

Kommunevalg 2013 TEMA september 2013 nr 49 Medlemsblad for Enhedslisten TEMA Kommunevalg 2013 Enhedslisten ser ud til at få sit helt store kommunale gennembrud, når danskerne går til valgurnerne i november. Rød+Grøn ser nærmere

Læs mere

Solidariteten spreder sig

Solidariteten spreder sig marts 2013 nr 44 Medlemsblad for Enhedslisten Solidariteten spreder sig Kampen for retten til tryghed og arbejde intensiveres. Den folkelige aktivitet støttes af Enhedslistens folkevalgte på Christiansborg,

Læs mere

Flugten fra krig og elendighed

Flugten fra krig og elendighed November 2014 nr 62 Medlemsblad for Enhedslisten Tema: Flugten fra krig og elendighed Mere end 50 millioner mennesker lever i dag som flygtninge et antal, som ikke har været højere siden 2. verdenskrig.

Læs mere

Enhedslisten nu med SMS

Enhedslisten nu med SMS Enhedslisten nu med SMS Fremover vil du kunne modtage information fra Enhedslisten på SMS. Lokalafdelinger og udvalg får mulighed for at bruge SMS servicen lokalt. SMS bliver også en del af næste valgkampagne.

Læs mere

UDEN ILLUSIONER STEM ENHEDSLISTEN. - Kun gennem selvorganisering og aktivitet kan vi ændre samfundet ER MARXISTER FEMINISTER KAMPEN OM DEN KOLDE KRIG

UDEN ILLUSIONER STEM ENHEDSLISTEN. - Kun gennem selvorganisering og aktivitet kan vi ændre samfundet ER MARXISTER FEMINISTER KAMPEN OM DEN KOLDE KRIG [Nummer 333 7. november, 2013] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK STEM ENHEDSLISTEN UDEN KAMPEN OM DEN KOLDE KRIG Østre Landsret har omstødt Svendborg Byrets dom i injuriesagen mellem

Læs mere

FREE MUMIA! Nr. 22 14. årg. 2010 12. november - 26. november Støttepris 20 kr. TEMA: Kapitalens krisestyring

FREE MUMIA! Nr. 22 14. årg. 2010 12. november - 26. november Støttepris 20 kr. TEMA: Kapitalens krisestyring Mumia af Malik Seneferu FREE MUMIA! Nr. 22 14. årg. 2010 12. november - 26. november Støttepris 20 kr. TEMA: Kapitalens krisestyring Krigsherren på Esplanaden s. 2 Danmark, dejligst s. 3 Finanslov og asociale

Læs mere

Programdiskussionen skydes i gang

Programdiskussionen skydes i gang november 2012 nr 40 Medlemsblad for Enhedslisten Programdiskussionen skydes i gang Det bliver et stort og spændende puslespil at lave et principprogram, som favner alle Enhedslistens snart 10.000 medlemmer.

Læs mere

Modstanden er i gang! Nr. 21 14. årg. 2010 29. oktober - 12. november Støttepris 20 kr. TEMA: EU - Nyliberal hærgen og social dumping

Modstanden er i gang! Nr. 21 14. årg. 2010 29. oktober - 12. november Støttepris 20 kr. TEMA: EU - Nyliberal hærgen og social dumping Protest ved Downing Street 10 da Cameron-Clegg regeringen offentliggjorde den mest omfattende nedskæringsplan i UK siden 2. verdenskrig Modstanden er i gang! Nr. 21 14. årg. 2010 29. oktober - 12. november

Læs mere

Enhedslisten rykker Miljøministeren. Nr. 10 26. juni 2008

Enhedslisten rykker Miljøministeren. Nr. 10 26. juni 2008 Enhedslisten rykker Miljøministeren Filsø i Vestjylland ved Randers var engang Danmarks andenstørste sø. Nu er den afvandet, men både naturen og kulturen kunne have gavn af, at den blev genoprettet. Det

Læs mere

VELFÆRD IKKE KRIG DANMARK UD AF AFGHANISTAN PÆNE PIGER RACISME MODSTAND WWW.SOCIALISTER.DK

VELFÆRD IKKE KRIG DANMARK UD AF AFGHANISTAN PÆNE PIGER RACISME MODSTAND WWW.SOCIALISTER.DK [Nummer 296. 25. marts, 2010] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK VELFÆRD IKKE KRIG DANMARK UD AF AFGHANISTAN Læs mere på side 2 & 3 PÆNE PIGER KAN OGSÅ STREJKE Sara Andersen fulgte og

Læs mere