4. årgang Nr. 2 april Fransk faldskærmskursus Næse for miner og sprængstof HIAS 19

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. årgang Nr. 2 april. 2009. Fransk faldskærmskursus Næse for miner og sprængstof HIAS 19"

Transkript

1 4. årgang Nr. 2 april Fransk faldskærmskursus Næse for miner og sprængstof HIAS 19 1

2 Indhold 3 Leder 4 8 Næse for miner og sprængstof Forældredag Civil Idrætsleder på Skive Kaserne Kabul Mindehøjtidelighed Se Her!! - Køb bogen om Ingeniørtropperne Navnenyt De Danske Pionerforeninger Udgives af: Skive Garnison Sdr. Boulevard Skive Telefon PIONEREN udkommer: 5. februar, 5. april, 5. juni, 5. august, 5. oktober og 5. december. Redaktion Ansvarshavende redaktør: Major Ole A. Hansen Telefon Overkonstabel-1 Hans Brinch (layout/opsætning) Kontaktperson for Pionerforeningen Webmaster/Administrator på: Telefon / Overkonstabel-1 Arne S. Hansen (layout/opsætning) Kontaktperson for annoncører Administrator på: Telefon / Forside foto: Premierløjtnant K.F. Jungbloot fra Konstruktionskompagniet foran Bygning 9. på Skive Kaserne. Foto: OKS-1 Hans Brinch, redaktionen. Deadline Indlæg til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest den Holdninger udtrykt i PIONEREN er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med Ingeniørregimentets holdning.

3 Leder Af Oberstløjtnant J.C. Jensen CHEFEN taler Forlig Når I læser dette har Forsvarskommissionen formentlig udgivet deres rapport, og de politiske partier har startet deres forhandlinger på vejen mod et nyt Forsvarsforlig formentlig dækkende Når denne proces starter, er forsvaret i princippet koblet af toget, idet vi kun bliver inddraget i forbindelse med besvarelse af være. Ikke desto mindre er der altid bekymring omkring egen situation og det er forståeligt. Jeg kan sige, at der i det arbejde, som HIAS har været involveret i, ikke indgår som en del af forliget. Flytning af ARKMP/3 IGBTN er iværksat og bliver gennemført. Det er min klare overbevisning, at forliget vil betyde en styrkelse af Ingeniørtropperne her på Ingeniørkasernen i Skive. Når jeg ved noget mere konkret i kølvandet på et indgået forlig vil jeg selvfølgelig orientere bredt. FØLG MIG Føring af mennesker i særdeleshed og enheder generelt er en disciplin, som vi i Hæren bruger megen uddannelsestid på at indlære vores førerpersonel fra yngste gruppefører til ældste divisionschef. En stor del af denne uddannelse er holdningsprægning af dette personel, idet man ikke kan indlære og indøve enhver tænkelig situation og udgive skoleløsninger herfor. Et anerkendt føringsegenskab er eksemplets magt, at gå foran og selv at efterleve de krav man stiller til andre. I sidste nummer af PIONEREN talte jeg om nødvendigheden af kontrol og den fælles sikkerhed, der ligger heri. Dette er blot et af de elementer som føring bygger på. Førerens fornemste opgave er at være der, hvor han gør mest gavn på et givet tidspunkt, og det er yderst sjældent, at dette er adskilt fra sin enhed sit personel. Efterlevelse af dette er en holdning eller en kultur, som skal forankres i alt førerpersonel. FØLG MIG! Økonomi Der har været en del omtale af forsvarets økonomiske situation i pressen her i vinterens afslutning og ja, som altid i et forligs sidste år, hvor kravet om at ende på et rundt nul ved udgangen af året gælder, er der en række udforinger, der skal tackles. Her på Niveau III mærker vi det primært indenfor området variable ydelser. HOK erkendte sidst på året i 2008, at der var en mærkbar stigning i forbruget af merarbejde og trak derfor i håndbremsen. Efterfølgende har vi været i dialog med HOK omkring mulige besparelser, der ikke berører det direkte engagement i INTOPS, for dels at frigøre penge til variable ydelser, dels at nedsætte behovet for netop disse. I og med at HOK har været hurtigt ude, så er mulighederne for os til at nedbringe merarbejdet ved afspadsering så meget større. Jeg skal derfor opfordre alle ikke kun chefer til kritisk at gennemgå de daglige opgaver. Kan de ikke relateres til INTOPS på den korte bane, så skal de måske ikke løses lige nu - til fordel for en afspadseringsdag. Bliver et møde eller aktivitet du en række gode artikler om blandt andet gennemførelsen af HIAS 19, derudover et mindre attentat på undertegnede, gav de kommende Herfra en stor TAK til alle bidragydere fra enheder og skole. Elsker du arbejdet med brugshunde, så er artiklen side 8 et must. J. C. Jensen. Husk! Ingeniørtropperne kan i år fejre 325 års fødselsdag. Dette fejres med fest for alle medarbejdere og deres ledsagere lørdag den 7. november Invitationer udsendes i august 2009 men sæt allerede nu kryds i kalenderen 3

4 HIAS 19 Tjenestegrenskursus for Af: Premierløjtnant N.K. Hansen, Kursusleder, UDDSEK, Hærens Ingeniør & ABC-Skole I uge 9 og 10 havde UDDSEK/ HIAS fornøjelsen af besøg fra yngste hold kadetter fra Hærens Formålet med besøget var gennemførelse af HIAS 19. HIAS 19 afholdes en gang årligt og har det formål at såkaldt Q i Grundlæggende sprængningstjeneste, Pionertjeneste samt beføjelser indenfor CBRN til at anvende CS-gas og C- Øvelsesgranat. Alt dette for at tilsikre at kadetterne er ordentligt klædt på til at gøre tjeneste ved deres respektive enheder når de forlader skolebænken på Frederiksberg Slot ligger. 4 Traditionelt sender HO to klasser klasser der skulle gennemfører kursus på en gang, hvilket betød et stort antal elever samlet på Skive Garnison på en gang. Så mandag middag i uge 9 stod 66 forventningsfulde kadetter foran BYG 3, klar til at stifte bekendtskab ingeniørtjenestens herligheder. Fra UDDSEK/HIAS side blev det tidligt besluttet at kadetterne, der er vant til stor teoretisk indoktrinering i dagligdagen, skulle have så meget jord under neglene som muligt på dette kursus. Så efter en kort velkomst, udlevering af reglementer, køretøjer og et i gang med undervisning, ingen tid 1 3) startede op på en turnus, der over de næste 2 uger skulle bringe dem igennem et bredt spektre af ingeniør discipliner, demonstrationer og foredrag ved regimentets enheder og et indblik i det at være udsendt som ingeniørsoldat. Selve Pionertjenesten Pionertjenesten blev afholdt i øvelsesterrænet og på FLY Depotet. Under kyndig ledelse af oversergent (OS) P.T. Sørensen og OS S. Feddern, blev kadetterne guidet igennem opsætning og gennembrydning af pigtråd, klargøring og opsætning af alarmblus m/01, nedgravning af panserminer, forhold over miner,

5 > Manuel klargøring af faskinen. manuel minesøgning og anvendelse af de forskellige typer minersøger, anvendelse af stormspang og reccebåd samt en masse andre ingeniørmæssige færdigheder. En del af disse discipliner var ganske ukendte for kadetterne, men der blev gået til stålet og koncentrationen var stort under manuel søgning for en udgang i et minefelt. CBRN Undervisning i CBRN blev afholdt af CBRN kompetencesektionen ved HIAS. Formål et med denne del af kurset var at gennemgå hvorledes soldaten forholder sig over for angreb med kemiske, biologiske og nukleare våben. Ligeledes skulle kadetterne erhverve beføjelser til at kunne anvende CS-gas og C- øvelsesgranat i udannelsen af deres kommende soldater i Hærens Basis Uddannelse for at gøre den så realistisk som muligt. Grundlæggende sprængningstjeneste Sprængningstjenesten blev gennemført af Seniorsergent (SSG) K. Larsen og OS J. Wass. De to erfarne instruktører havde til opgave at guide Kadetterne gennem sprængningstjenestens grundelementer for efterfølgende at afslutte uddannelsen ved at gennemføre en sprængning i Hevring mulighed for at afprøve det indlærte stof skarpt. >> Hold LÆSSØE: Klasserne på er opkaldt efter Oberst Læssøe, der faldt i kamp ved Gryde skov under de Slesvigske Krige CBRN: Forhold overfor Kemiske, Biologiske, Radioaktive og Nukleare våben CS-gas: En form for tåregas der anvendes i CBRN uddannelsen C- Øvelsesgranat: Granat som kan sprede væskeformigt C-Kampstof ud MINERYDNINGSSLANGE M/97: En kuffert der indeholder en raket der kan skyde en slange af sprængstof gennem et minefelt for at skabe en gennemgang DANDEC/HIAS: Danish Demining centre ved HIAS IED: Improvised Explosive Device > Faskinen kastes! Faskinen frigøres fra PMV'en ved hjælp af sprængsnor. Faskine overgang etableret og PMV'en kan fortsætte. > 5

6 Her blev der lavet ildmarkering på efter alle kunstens regler, gennemført uddannelse på nærforsvarsvåben M/80 (Claymore mine), forevist anvendelse af minerydningsslange M/97 og til slut blev der afholdt en sprængningsdemo der viste hvad en ingeniør er i stand til at udrette med den rette mængde sprængstof! Efter en dag i sprængningsterrænet sluttede aftenen af med foredrag ved Delingsføreren fra ISAF hold 6, PL M. Steenberg, der levende kunne fortælle hvorledes lige præcis uddannelse i sprængningstjeneste er uundværlig for de ingeniører, der gør tjeneste i Afghanistan. Udover alt uddannelsen blev der gennemført demonstrationer ved Konstruktionskompagniet og 1. Panseringeniørkompagni. Dette for at vise hvor mange forskellige elementer var 1. Panseringeniørkompagni klar til at fremvise Panserbroen og vise hvad en Panseringeniørgruppe råder over af materiel, samt hvilke opgaver den kan løse. En af de klassiske discipliner, kast med FASKINE, blev indøvelse! Et andet sted i øvelsesterrænet have Konstruktionskompagniet opstillet hele deres maskinpark, en amunitionsrydningsgruppe kadetterne mulighed for at afprøve hvad konstruktionsmaskinerne kan præstere samt få et indblik i kapaciteter konstruktionskompagniet råder over. Sjældent er der set så store smil i forruden på de maskiner der drønede hen over terrænet! Tilbage på FLY DEPOTET holdte DANDEC/HIAS foredrag om IED trusselen i Afghanistan. Dette er yderst relevant for kadetterne, der inden 6

7 for en årrække med næsten statsgaranti står med støvlerne plantet i sandet hvor IED er spiller en stor rolle i de danske soldaters hverdag. Foredraget blev fulgt op med en sagen om hvordan de forskellige IED er er konstrueret og anvendt, ligeledes og ikke mindst erkender dem før man kører på dem. I alt et indblik i hvor stor en trussel IED er udgør og hvorfor det er så vigtigt at anvende ingeniørkapaciteterne under internationale operationer. Som det hør og bør sig, blev kursus afsluttet med en middag i havestuen torsdag aften, hvor CH/HIAS løftede lidt af sløret om hvordan Ingeniørregimentets fremtid tegner sig. Middagen blev fulgt af en solid omgang messetjeneste, hvor de seneste 2 ugers begivenheder blev drøftet. Fredag i meget tilfredse kadetter tilbage til Ho med nyerhvervet Q og hovedet fuldt af nyopdaget viden om hvad det vil sige at være ingeniør. På gensyn Afslutningsvist vil jeg gerne på vegne af UDDSEK/HIAS sige tak til alle fra regimentet der har bidraget til at gøre HIAS 19 til en god og lærerig oplevelse for kadetterne. Det gennemførers de næste par år. Modsat side: Øverst - Ildmarkering klargøres. Midterst - Tændsystemet kontrolleres Nederst - Koncentreret arbejde! Denne side: Øverst - Kombineret ildmarkering med formbart sprængstof og røg Nederst - Gruppen er stødt på et minefelt og er nødt til at stikke sig ud manuelt 7

8 Stop, Stop MINER!!! En af de advarsler ikke mange soldater drømmer om at høre på en evt. patrulje, fremrykning eller forskydning. Braget fra en eksplosion i den forbindelse, indgår nærmere i mareridt, end i drømme hos de efterhånden ganske mange ingeniørsoldater som har været involveret i mineanslag, eller blot har været tæt på. Af: Oversergent Lasse. M. Jørgensen, DANDEC, Hærens Ingeniør & ABC-Skole Redaktionen Næse fo 8 med mineredningshunden Gustav. Baggrund Ved ingeniørtropperne har miner altid været en del af vores dagligdag. Enten som panseringeniør hvor udlægning af minefelter og rydning af fjendens minefelter har været end af vores spidskompetencer, eller i EOD-grupperne hvor og rydning af enkeltminer har været en del af pensum. På missioner siden starten af halvfemserne har deltagelse i mineulykkeberedskabet været en af ingeniørgruppen hovedopgaver og fokusområder. Nuvel, truslen var større på Balkan end i Eritrea og på de første hold i Irak. Men nu er vi atter havnet i et missionsområde hvor faren for uforvarende at komme til at område er ganske stor. Undsætning af kolleger i muligt mineret område er i Afghanistan nu både en opgave for ingeniørgrupperne og EOD gruppen. Nuværende metode Metoden i denne undsætning er den samme som den har været de sidste 20 år. Først en visuel rekognoscering af den minerede områdes udstrækning, dernæst indsættelse hvis den ikke kunne indsættes grundet for højt metalindhold i jorden, så ned i hugsiddende, frem med feltkniven og stikke i jorden. En hård indsættelsesprocedure både fysisk og

9 miner & sprængstof psykisk! Den deadline som man arbejder efter er at tilskadekomne bør være under lægelig behandling inden der er gået 1 time efter anslag. Den brugte metode er ganske sikker og effektiv, men ikke verdens hurtigste. Tidsmæssigt bør en trænet ingeniørsoldat kunne søge ca. 100 meter på en time med minesøger, hvis dette er muligt og den samme trænede ingeniørsoldat, bør kunne stikke et spor på mellem 10 og 15 meter på en time med feltkniv afhængig af jordens beskaffenhed. Der har kontinuerligt været en udvikling på minesøgersiden, og inden for de sidste 3 måneder er der også blevet indført en letvægtsarbejdsplatform og en ny minestikker til enkeltmand. Men metoden har i bund og grund været den samme de sidste 20 år. I efteråret 2008 godkendte Hærens Operative Kommando(HOK) at HIAS, 3 Ingeniørbataljon og Forsvarets Hundetræningscenter i Karup kunne samarbejde om et troppeforsøg, med henblik på at udsende mineredningshunde og sprængstofhunde med førere til ISAF hold 9 til februar Undersøgelser og akkrediteringer har vist, at anvender man en korrekt trænet hund i forbindelse med mineundsætning vil den under optimale forhold kunne søge et minefrit spor på minimum 300 meter på en time. Og hunden er ikke afhængig af om metalindholdet i jorden er lavt eller højt da den kun markerer den sprængstof duft der Ligeledes viser alle rapporter at støtte af en sprængstofhund i forbindelse med search betydeligt effektiviserer search indsatsen. Hunde på Skive Kaserne Som nogle allerede har bemærket har Kaserne. Troppeforsøget startede den 1. februar da 3 OKS fra ARDEL i KONSTKMP/3IGBTN startede på kursus ved Forsvaret Hundetræningscenter. Uddannelsesforløbet indeholder 5 moduler ved hundetræningscenteret med en sprængstofhund, med mellemliggende perioder af 2-3 uger ved KONSTKMP hvor den øvrige uddannelse til ammunitionsrydnin gspioner skal tages. Efter spræng stofhundeuddannelsen fortsætter kursisterne så direkte over på et mineredningshundekursus efter samme opskrift. 1. august overgår 2 hundeførere så til missionsorienteret uddannelse ved først ARKMP og dernæst ved 1PNIGKMP. Målet er udsendelsen af 2 hundeførere på ISAF hold 9 med 2 hunde hver, og udsendelse af 2 hundeførere på ISAF hold 10 ligeledes med 2 hunde hver. Fremtiden Troppeforsøget er foreløbig godkendt til at løbe 2 udsendelseshold, men HOK har luftet muligheden for forlængelse af forsøget, hvis det er nødvendigt for at kunne evaluere effekten af sådanne kapaciteter i missionsområdet. Skulle ovenstående projekt have vakt din/jeres interesse, er i hundetossede og ikke skræmt af tanken om at skulle være mor og far for 2 hunde i op til 2 år, og er det lige dig eller jer at være udsendt med hund og skulle fungere som et team så kontakt NK/3IGBTN MJ P. K. Kristophersen på FIIN mail: 3IGRIG- S00B, på telefonnummer eller OS L. M. Jørgensen på FIIN mail: HIAS-DAN04 eller på telefonnummer

10 Forældredag på Skive Kaserne 10

11 Civil Idrætsleder på Skive kaserne - Ikke den gamle idrætsleder - men ny For at sikre et sundt forsvar har Forsvarets Sundheds tjeneste (FSU) Center for Idræt (CFI) etablissementer. Civil Jeg er ansat ved Skive kaserne og Hevringlejren pr. 1.marts Som civil i Forsvaret og som ikke har aftjent værnepligten er der mange forskellige ting som skal indarbejdes inden jeg kan navigere gnidningsløst rundt i systemet. Derfor har jeg deltaget i et introduktionskursus på Center for Idræt i mine første 14 dage. Min instruktør og træner, spining-instruktør, fodboldtræner og instruktør i styrketræning. Mine ansvarsområder Formålet med idrætslederfunktionen er at katalysere idrætsvirksomheden i forsvaret samt at styrke den generelle holdning til en professionel sundheds- og idrætskultur i forsvaret. Jeg fungerer som CFI-kontaktperson på Skive kaserne og Hevring. Idrætslederens ansvarsområder er bla.: Supervisere udannede operative enheders idrætsbefalingsmænd og idrætsinstruktører Vejlede enheder og enkeltpersoner i kost, ernæring, træning, herunder vægttab Assistere ved afvikling af den obligatoriske fysiske træningstilstandsprøve for personel i støttestrukturen Samarbejde med de lokale støtteelementer (LSE) omkring tilsyn, indkøb opbevaring og vedligeholdelse af eksisterende og kommende idrætsfaciliteter og idrætsrelateret i uddannelsesmateriel Samarbejde med distriktets enheder, herunder de lokale idrætsudvalg, omkring deltagelsei samt tilrettelæggelse og afholdelse af nationale og internationale mesterskaber samt motions- og internationale idrætsarrangementer Spotte og rekruttere eliteidrætsudøvere til forsvarets militære landshold Så hvis du ønsker vejledning dels til træning eller kost så er du meget velkommen til og kontakte mig. Min mellem kl Ydermere kan jeg kontaktes på mobil eller FIIN-adresse: FSU-CFISKV01, eller God træning CFI idrætsleder 11

12 Ingeniørtroppernes Historiske samling Jernbanemagasinet Åbningstider: Uden for åbningstid kontakt: Poul J. Nedergaard (fiin) IGR-GSE03 Martin Wilnor Foto: Hans Brinch/RED Billeder - Effekter - Historier Modtages med glæde Kontakt os! 12

13 Mindehøjtidelighed ved Ingeniørtropperne I anledningen af 7 års dagen for sprængningsulykken i Kabul, blev der den familie og kammerater til de omkomne: trompeter fra Prinsens Musikkorps spillede under højtideligheden, der var smuk og værdig. 13

14 SE HER. Ingeniørtropperne udgav 21. november 2008, efter 6 års arbejde, bogen 50 år med Ingeniørtropperne fra Randers og Farum til Skive. Bogen omhandler ud over en grundig gennemgang af det nuværende ingeniørregiments Skive også en beskrivelse af den lange række af internationale oprationer som ingeniørsoldaterne har deltaget i de sidste 50 år. Begyndende med Den Danske Kommando i Tyskland lige efter afslutningen af 2. verdenskrig sluttende med den moderne ingeniørsoldats deltagelse i de igangværende missioner i Kosovo og Afghanistan. Bogen er skrevet af Aage Krogsdam og har forord af Forsvarsminister Søren Gade. En del kendte ansigter fra forsvaret og Ingeniørtropperne har medvirket enten med interviews eller artikler. Her kan nævnes generalerne H.J. Helsø, J. Scharling og P. Kiærskou samt obersterne O. Køppen, C.H. Alt i alt 155 sider spændende læsning med 125,- incl. evt. forsendelse og overskuddet går direkte til Ingeniørtroppernes Historiske Samling i Jernbanemagasinet på Skive kaserne, hvortil der er gratis adgang, hver dag fra 8 til 13 og efter særlig aftale. Bogen kan købes ved henvendelse til Garnisons- støtteelementet: Kontorfuldmægtig Chalotte Sølvberg, telefon Rasmus Hall Afdelingsleder 14

15 Navne Nyt Foto: Hans Brinch/RED Fra venstre: Seniorsergent O.Ø. Pilgaard - 25 års jubilæum den 21. februar Overkonstabel-1 P.H. dreholt - er ansat som tjenestemand pr. 1. marts Overkonstabel-1 L.D. Møller - 25 års jubilæum den 2. marts uger ude 9 uger fri Som skibsofficer arbejder du både på broen og i maskinen og med både hænder og hoved. Du sejler typisk 9 uger ude og har 9 uger fri. Skibsofficersuddannelsen giver dig altså et liv med masser af frihed og muligheder. 15

16 Navne Nyt Chefen for Danske Divisions anerkendelse for særlig indsats Januar 2009 Konstruktionskompagniet indstillede PL K.F. Jungbloot og OS J.V. Christensen til h.h.v. fransk- og dansk faldskærmskursus via 3 Ingeniørbataljon. Forudsætningen for gennemførelse af det franske faldskærmskursus var, at soldaten havde det danske faldskærmskursus. En enkelt gik igennem Chef Danske Divisions nåleøje. Det er med stor glæde, at Konstruktionskompagniet konstaterer, at Chef Danske Division i særlig grad har påskønnet PL K.F. Jungbloots indsats. Konstruktionskompagniets motivation for indstillingen var: PL fører med stor motivation og engagement delingens befalingsmænd og konstabler. PL besidder gode samarbejdsevner og løser alle opgaver med et stort smil på læben. PL gode humør har en positiv smittende effekt på sine omgivelser. PL har igennem sin korte tid i Konstruktionskompagniet gennemgået en meget positiv udvikling i f.t. PL kompetencer inden for konstruktionstjenesten. synliggøres ved PL parathed i situationsbestemte udsendelser. PL har været udsendt jf. Strukturbestemt: - SFOR hold 5. Situationsbestemt: - AFGH fra APR AFGH fra AUG (Forventet AFH fra medio 2009.) PL fremtræden er et tydeligt forbillede overfor andre medarbejdere i kompagniet, samt 3 Ingeniørbataljon. PL besidder et højt træningstilstands niveau og er en rigtig god enkeltmandskæmper. Lars Hebel kaptajn Chef/Konstruktionskompagniet 16

17 Navne Nyt Ny overkonstabel-2 Foto: Hans Brinch/RED Foto: Hans Brinch/RED Overkonstabel-1 O.N. Lauridsen, havde den 6. februar års jubilæum i Dronningens klæder. Oberstløjtnant J.C. Jensen over rækker diplom og ønsker tillykke. Konstabel M.C.B. Larsen, 1 PNIGKMP, er pr. 1. december 2008 udnævnt som overkonstabel-2. På billedet ønskes han tillykke af Kompagnichef kaptajn P.J. Lindgaard. Afskedigelse Major modtager Ridderkorset Seniorsergent P.P. Olsen, MGA, Hærens Ingeniør & ABC-Skole, er pr. 31. marts 2009 gået på pension. P.P. Olsen nåede at have 43 år og 5 måneders samlet tjeneste! Afskedigelse Foto: Hans Brinch/RED Foto: Hans Brinch/RED Major G.R. Press-Hansen er den 2. februar 2009, blevet benådet med Ridderkorset af Dannebrogsordenen. Overrækkelsen foregik mens majoren var tjenestegørende ved KFOR Hold 19. Majoren er pr. 1. marts 2009 tilbage ved Hærens Operative Kommando. Major B.F. Evers, CBRN-Videncentret, Hærens Ingeniør & ABC- Skole, er pr. 31. marts 2009 gået på pension. 17

18 INGENIØRREGIMENTETS SOLDATERFORENING: DE DANSKE PIONERFORENINGER PIONEREN 98. ÅRGANG April 2009 Formandens klumme Solen skinner, fuglene kvidrer og både ønsket og uønsket vegetation spirer frem i haven, så foråret er i Fredericia (se indbydelse på en af de næste sider), kransenedlægning på kasernen den 5. maj og Sendemandsmødet den 23. maj, men da det jo ikke er overraskende for os, så skal vi nok klare det. Arrangementerne d. 5. maj og 23. maj er for alle Pionerer, og for den sags skyld også Pionøser, så bare husk tilmeldinger i h.t. indbydelsen. Midt i februar havde vi formandsmøde i Odense, og 6 foreninger og HB var mødt med 17 deltagere. Efter den gensidige orientering om tilstanden i de enkelte foreninger, orienterede Poul Nedergaard om de planer der p.t er for oprettelse af en selvstændig forening omkring Skive Garnison, og alle støtter op om ideerne, og mon ikke der sker noget i løbet af foråret. Der blev orienteret om de initiativer der er i gang vedr. en Flagdag i Danmark, til ære for den danske soldat, og oprettelsen af 3-4 Veteranhjem fordelt ud over landet, og der blev stillet rigtig mange relevante spørgsmål, og så er der jo desværre gået partipolitik i noget af det, det er pinligt, da det er en fælles national markering over for vores dygtige og modige soldater. Disse emner skal drøftes igen til Landsrådsmødet, så personligt har jeg mange spændende opgaver foran mig. Helmuth Hansen DDP byder velkommen til: Jørgen Bjørkmann Carsten Pihl Peter Overgård Thuesen Adresseliste til foreningerne bagerst i bladet. Nordvestjysk Pionerforening Skive Pionerforening Odense Pionerforening 18

19 Lolland-Falster Pionerforening Vinteren er snart forbi, og foråret står på spring. Bowling Den sidste bowlingaften i vinter bliver i Maribo den 16. april kl Ved vores generalforsamling vil vi prøve at fastlægge vore arrangementer, så alle kan reservere disse dage i kalenderen. Sommermøde Bliver afholdt i Bandholm den 30. august. Husk at reservere dagen! Sidste år blev der afholdt sendemandsmøde i Maribo. at I tilmelder jer sendemandsmødet. Jeg var selv en af dem, der ikke havde kontakt med Pionerforeningen, før der kom en og sagde hej til mig. Det er altid dejligt at møde gode kammerater og tale om fælles oplevelser. Med pionerhilsen Henri Boesen/formand og bestyrelsen IGR soldaterforening for Midt- & Sydjylland Bowling Forårets bowling afvikles onsdag d. 8. april kl på Bowling Fun, Brokbjergvej. Der køres efter sædvanlig koncept med en times bowling og derefter spisning og kammeratligt samvær. Nødvendig tilmelding senest 1. april på tlf Maj Mindehøjtidelighed på Vestre Kirkegård. Se nærmere i dagspressen. Sendemandsmøde/miniferier maj på Christianslyst i Sydslesvig. Se pioneren februar nr. under DDP. Skydning Vinterens skydning er nu afviklet. Ved fællesskydningen med Forsvarsbrødrerne og Garderforeningen d.19/2 blev foreningen nr. 2 med Henry S. Christensen som bedste skytte og med Jørgen F. Nielsen som foreningens eneste præmietager i festskydningen. Skydningen om Gl. Skanderborg Pokalen d. 1. marts gav som resultat, at foreningen blev nr. 6 af 6 deltagende hold. 19

20 Københavns Pionerforening Tirsdag d blev der afholdt ordinær generalforsamling i Karens Minde Kulturhus. Der var mødt 41 sum af 75 kr. pr. kuvert. Der var ligeledes ad libitum af øl, vin og sodavand til de spisende medlemmer under maden og generalforsamlingen. Generalforsamlingen startede kl , der var 23 stemmeberettigede, 16 b-medlemmer og 2 gæster. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og bad forsamlingen om at rejse sig for at mindes pioner Birger Olsen der var afgået til Ryes Brigade i 2008, han blev mindet ved et minuts stilhed. Dagsorden Hans Peter Dall blev enstemmigt valgt. 2. Formandens beretning (her i kort version): Medlemstallet i KP er i alt 148 medlemmer, heraf arrangementer: generalforsamling, jubilarstævne i Skive, miniferie i Maribo (sendemandsmøde), fugleskydning, turen til Budapest, stafetløb, banko, foredrag, 99 års stiftelsesfest på Bellahøj og ikke mindst julefrokosten. Vi er meget tilfredse med vores første år, på vores nye tilholdssted på Karens Minde. Bestyrelsen er meget glade for den opbakning og tilslutningen til vores arrangementer, og ikke mindst den gode den pionerånd og det dejlige humør medlemmerne har med til vore arrangementer. Til jubilarstævnet 2009, kører vi i bus om fredagen til Skive. Vi afholder vores forenings 100 års jubilæum i Fåborg den september og jubilæumsreception den 6. november på Karens Minde. Sendemandsmødet 2009 bliver en miniferie i Sønderjylland den maj. Regimentet 325 års jubilæum, bliver fejret november, med parade i Skive by d. 5. samt parade d. 6. på kasernen. D. 7. er der en stor tak til fanebæreren og fanevagten. hjemmeside, der altid er ført ajour. Beretningen blev enstemmigt godkendt. 3. Skyttelaugets beretning: Blev fremlagt af formanden Michael Bedsted, til orientering. 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab: Jan Jørgensen kom med tallene for driften Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Der var ingen indkomne forslag. Indskud uændret, kontingent forhøjet til 225 kr. Vedtage b. Fastsættelse af beløb til bestyrelsesmøder: Uændret. Vedtaget. Efter behov. Vedtaget. d. Fastsættelse af beløb til kontorhjælp og telefon: Uændret. Vedtaget. e. Fastsættelse af beløb til sendemænd: Uændret. Vedtaget. Jan Jørgensen ønskede ikke genvalg. Peter Dall blev valgt. Ole Nielsen og Harry Ottosen blev genvalgt. Kurt Quiding blev valgt til suppleant. b. Valg af revisorsuppleant: Jan Jørgensen blev valgt. Kurt J. Rasmussen blev genvalgt. Svend Knudsen blev genvalgt. Finn G. Andersen blev genvalgt. Gitte Quiding blev valgt Leif Meulengracht blev genvalgt. Gregers Ersgaard blev genvalgt. Bestyrelsen og suppleanten er sendemænd. Formanden motiverede og tildelte nu DDP s Våbenskjold nr. 2/KP fra foreningen til Jan Jørgensen, for hans store arbejde gennem to omgange i bestyrelsen. Det blev selvfølgelig afsluttet med et pionerhurra. Generalforsamlingen var slut, og formanden takkede dirigenten med et pionerhurra. Pioner Harry Ottosen. 20

21 Københavns Pionerforening Tirsdag den 10. februar kl var 28 medlemmer samlet til spisning og efterfølgende kursus i førstehjælp på Karens minde. Instruktøren startede kl med teori og rigtige gode belæringer om, hvad man skal gøre ved en ulykke. Den sidste del var den mere praktiske del - her var der gang i at give hjertemassage og give kunstig hjertestarteren gennemgået og afprøvet. Vores instruktør var ingen ringere end foreningens formand Leif A. Hansen, der i sit daglige virke også underviser i førstehjælp. Efter tre rigtige gode og meget interessante timer med opdatering af vores glemte førstehjælp, kunne vi igen. Skyttelauget: Tirsdag d. 7/4 ingen skydning, da vi spiser kl. 18 pga. banko i KP. Tirsdag d. 28/4 skyder vi sidste gang i denne sæson, Tirsdag d. 26/5 skydeafslutning. Michael Randers Pionerforening Aktivitets kalender April. d. 14. pioneraften Maj. d. 12. pioneraften (grillaften), d sendemandsmøde og mini ferie 2009 (se pioneren fra februar ) Juni. d. 9. pioneraften (grillaften) Fredag d. 23. januar 2009 afholdt foreningen torskegilde og generalforsamling. Efter torsk med tilbehør var der generalforsamling. KWT blev valgt som dirigent og han gelejdede forsamlingen gennem dagsordenen, alle valg var genvalg. Pbv. Hans Damgaard. DDP Aktiviteter 2009 april 25. Landsrådsmøde i Fredericia Maj 5. Kransenedlægning på Skive Kaserne Miniferie i Sleswig 23. Sendemandsmøde (LIGGER INDE I MINIFERIE PROGRAMMET) sept. 19. Jubilarstævne nov. 5. IGR marcherer gennem Skive by 6. Ingeniørtroppernes 325 års fødselsdag 7. Gallafest i anledning af fødselsdage Landsrådsmøde Der holdes Landsrådsmøde lørdag den 25. april kl til ca på Fredericia Kaserne. Pris for deltagelse i møde incl. frokost er kr. 150,- og hvis man ankommer fredag til aftenspisning til og med morgenmad søndag incl. alle måltider og 2 overnatninger på dobbeltkvarter, er prisen 1050,-. Tilmelding til Landsformanden på telf SENEST den 8. april. Alle medlemmer af DDP kan deltage, men det er kun dele af HB der har stemmeret. Årets gæstetaler er Forsvarschef Tim Sloth Jørgensen. 21

22 Kransenedlægning Der er kransenedlægning tirsdag den 5. maj kl På Skive Kaserne. Lokalforeningerne stiller med faner. Alle medlemmer kan deltage. Efter kransenedlægningen spiser vi fælles frokost inden vi skilles igen. Sendemandsmøde / Miniferie HUSK tilmelding af Sendemænd i h.t. DDP s vedtægter til Sekretær Kurt G. Jensen, og husk tilmelding til Miniferien, eller dele heraf, til Johannes Nielsen, i skrivende stund er der mange tilmeldte til Miniferien. Tilmeldinger i h.t. februar/marts Pioneren. Jubilarstævne Dette års jubilarstævne er den 19. september. Mere herom i kommende blade. Sydsjællands Pionerforening Aktiviteter April. 4. Loppemarked 17. Kammeratskabsaften 25. Landsrådsmøde Maj. 4. Mindegudstjeneste i Svinø Kirke 5. Kransenedlægning på Skive Kaserne 15. Kammeratskabsaften Juni. 23. Sct. Hans i Samvirket aug. 14. Kammeratskabsaften Ret til ændringer forbeholdes Kammeratskabsaften Der holdes kammeratskabsaften fredag den 17. april og 15. maj kl i Kalby Ris Anlæg, Skyttemarksvej 200 altid være kaffe m. kage, øl og vand til rimelige priser. Vel mødt, og tag Pionøsen med. Mindegudstjeneste 4. maj kl , men kom i god tid. Efter gudstjenesten er der kransenedlægninger ved mindesmærket. Du og din familie skulle unde jer selv at opleve denne smukke og højtidelige ceremoni. Generalforsamlingen i»samvirket«få spørgsmål blev godkendt. Kasserer Normann Hansson fremlagde det reviderede regnskab, og dette blev også godkendt. Der var ingen indkomne forslag, og de væsentlige valg var genvalg. Der var 5 Pionerer til stede, og inden generalforsamlingen sluttede bad formanden Pioner og fanebærer for Samvirket, Børge Rasmussen om at træde frem foran fanen, og der overrakte han Samvirkets smukke fortjensttegn til Børge, en velfortjent hæder. Efter generalforsamlingen var der middag, og her var pigerne også velkommen. Vi blev så 7 fra Pionerforeningen, der kunne nyde den lækre okseragout og citronfromage til dessert. Så var det tid til en kop kaffe og en enkelt inden der var køkkentjans for et par stykker af os. En god aften i godt selskab. 22

23 Midt og Sydjylland April 27. Pioner Svend Christensen Søvangen Nordborg. 75. år Lolland Falster Marts 2. pioner Hans Frederiksen Grand parken Idestrup 75. år Redaktøren undskylder forsinkelsen Fødselsdage April 24. pioner Arne Andersen Hospiltalsvej Nykøbing Falster 75. år 24. pioner Kjeld Sørensen Vestmosevej Nakskov 75. år Randers April 6. pioner Finn Bering Dolmervænget Grenå 70. år København Maj B Hanne Elisabeth Rasmussen Løget Center Vejle 70. år Skive April 5. pioner Stefan Pedersen Vangen 339, Nørresundby 25. år 23. pioner Per Kovsgaard Thomsen Fjordvænget Skals 30. år De danske Pionerforeninger Formand: Helmuth Hansen Adresse: Havrevænget 3, 4700 Næstved Telefon: Kasserer: Kurt Jæger Rasmussen Adresse: Blomstermarken Søborg Telefon: Webmaster: Svend Knudsen Adresse: Vængeleddet 6, 2700 Brønshøj Telefon: Redaktør: Michael Bedsted Adresse: Ny carlsbergvej 13, 1, tv, 1760 København V Telefon: / Lolland-Falster Pionerforening Formand: Henri Boesen Adresse: Gøgevænget 42, 4872, Idestrup Telefon: Kasserer: Carlo Jensen Adresse: Gedservej 24, 4800 Ny Købingfalster Telefon Ingeniørtroppernes soldaterforening for midt og syd Jylland Formand: Johannes Chr. Nielsen Adresse: Sønderbrogade 10. stuen, 7100 Tørring Telefon: Mail: Kasserer: Henry S. Christensen Adresse: Højmarksvænget 31, 8600 Silkeborg Telefon: / Skive Pionerforening Administreres af DDP Sydsjællands Pionerforening Formand: Helmuth Hansen Adresse: Havrevænget 3, 4700 Næstved Telefon: Kasserer: Arne Jensen Adresse: Skovkanten 96, 4700 Næstved Randers Pionerforening Formand: Hans Damgaard Adresse. Syrenvej 23, 8900 Randers Telefon: / Kasserer: Orla Jensen Adresse: Bækvejen 14, 8940 Randers SV Telefon: Københavns Pionerforening Formand: Leif A. Hansen Adresse: Tornebakken 27, Blistrup, 3230 Græsted Telefon: Peter Dall Adresse: Syvhøjvænget 64, 2625 Vallensbæk. Tlf: Skyttelaugsformand: Michael Bedsted Adresse: Ny carlsbergvej 13, 1, tv, 1760 København V Telefon: / Odense Pionerforening Formand: Jørgen Rosenquist Adresse Kristiansdals Alle 45, 5250 Odense SV Telefon: Kasserer: Ove Nielsen Adresse: Vejruplund 29, 5290 Marslev Telefon: Nordvestjysk Pionerforening Formand: Per Seiling Adresse: Kviesgårdsvej 13, 7620 Lemvig 23

24 Tømrer-, snedkerarbejde og gulvslibning du bliver tilfreds med TBS - EN ANELSE QVIKKERE Mandag-fredag Lørdag-søndag VASKEHAL - KIOSK - BILUDLEJNING Sdr. Boulevard Skive Tlf Gode boliger til hele familien Landbogården Skive Resenvej Skive Tlf Fax Internet: - en medspiller, der gi r modspil Falkevej Viborg Tlf Fax Brondum-Boliger.dk 24

25 Skive: Søndergade Skive Tlf Fax Lem: Ringvej 1, Lem 7860 Spøttrup Tlf Fax A/S aut. el-installatør Elkøb Søndergade Skive Tlf Sæt X Steen K. pedersen har fået ny adresse. Butikken Alt i malerarbejde - berg. MEDLEM AF DANSKE MALERMESTRES GARANTIORDNING JENS MALER Jens J. Johansen Kærmindevej Skive Biltlf Fax TLF Åbent Hus Skive Kaserne. Parade. Lørdag d. 7 november: Jubilæumsfest for ansatte på Skive Kaserne. Kultur- Bakkedraget Skive Tlf Åbningstider: Mand.-fred Lørdag Kontakt hæren 25

26 Arbejdsliv 26

27 j densb nd d lj med lje n lbe n ms lbe e Et mekanisk mesterværk eller et robust digitalur til din næste mission? Uanset hvilket ur du søger, så står vi klar med faglig vejledning og et af Danmarks største udvalg i ure fra de kendte mærker og bedste producenter. Vi søger naturligvis gerne for forsendelse + momsrefusion (ved bopæl/ophold udenfor EU). Mere end 50 urmærker fra 200,- til ,-. Alle typer reparationer udføres på eget værksted

28 TacGear Combat Smock... MOLLE filter kit Pris: Kr. 135,- Combat Smock: Kr ,- MOLLE feltlygte: Kr. 275,- De 4 B ere... Supplér eller opgradér din personlige udrustning! Støttesløjfe, magnetisk se mere på inf-wear.dk Pris: Kr. 35,- 36 NFM Odin 42L specialist dagrygsæk Pris: Kr ,- NFM IFAK Bravo personlig MEDIC taske Pris: Kr. 250,- NFM Gyda udstyrstaske 70L Pris: Kr. 835,- 36

PIONEREN. Frisk Pioner. Side 14. Udgivet af Skive Garnison 6. årgang - Nr. 1 februar 2011

PIONEREN. Frisk Pioner. Side 14. Udgivet af Skive Garnison 6. årgang - Nr. 1 februar 2011 PIONEREN Udgivet af Skive Garnison 6. årgang - Nr. 1 februar 2011 Side 14 Frisk Pioner 1 Indhold Ingeniør regimentet 4 ISAF 10 10 Ex Night Hawk 2010 12 Da Bornholm sneede HELT inde 14 Frisk Pioner Hærens

Læs mere

Udgivet af Skive Garnison 6. årgang - Nr. 3 juni 2011. Side 4. Gas!

Udgivet af Skive Garnison 6. årgang - Nr. 3 juni 2011. Side 4. Gas! PIONEREN Udgivet af Skive Garnison 6. årgang - Nr. 3 juni 2011 Side 4 Gas! 1 Indhold Ingeniør regimentet 4 Med CBRN på skarp rensningsopgave i Thyborøn 8 ISAF 11 10 På opdagelse med Pionermuseet 13 Se

Læs mere

3. årgang Nr. 3 juni 2008. Side 10. Med på en sveder! - Idrætsdag for 2 uddannelsesbataljon

3. årgang Nr. 3 juni 2008. Side 10. Med på en sveder! - Idrætsdag for 2 uddannelsesbataljon 3. årgang Nr. 3 juni 2008 Side 10 Med på en sveder! - Idrætsdag for 2 uddannelsesbataljon 1 Indhold 3 Leder Det er bare herrefedt at være konstabelelev... 6 8 En dag i idrættens navn 10 Billeder fra Åbent

Læs mere

2. årgang Nr. 2 april 2007

2. årgang Nr. 2 april 2007 2. årgang Nr. 2 april 2007 1 Indhold 3 Lederen 4 Med Kaptajn Kock i Sudan - tredje og sidste del 6 Du bli'r hvad du tænker - FOKUS 8 Åbent Hus på Skive Kaserne 10 Adventure Training, Wet Climber 2-2006

Læs mere

Udgivet af Skive Garnison 6. årgang - Nr. 4 august 2011. Side 6 1 PNIGBTN. På sin første feltøvelse

Udgivet af Skive Garnison 6. årgang - Nr. 4 august 2011. Side 6 1 PNIGBTN. På sin første feltøvelse PIONEREN Udgivet af Skive Garnison 6. årgang - Nr. 4 august 2011 Side 6 1 PNIGBTN På sin første feltøvelse 1 Indhold Ingeniør regimentet 4 Snart helt i mål - Nyt fra ISAF 11 6 1 PNIGBTN på øvelse BLU/FELT

Læs mere

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2012 12. årgang

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2012 12. årgang Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2012 12. årgang Indhold nr. 2 Regimentschefens leder...3 Døgnøvelse I - Luksusophold i Kastrup Skov...4 Ambassadørmodtagelse i København...5 II PNINFBTN skydeperiode uge 12...6

Læs mere

Januar 2014. Livgarden imponerer i Kosovo. GF for Vejle og Omegn 100 år

Januar 2014. Livgarden imponerer i Kosovo. GF for Vejle og Omegn 100 år Januar 2014 Juletid Livgarden imponerer i Kosovo GF for Vejle og Omegn 100 år Præsidiet 1-14 Kære Garderkammerater Så er det atter en gang blevet tid til at sende jer alle en Nytårshilsen tid til at sige

Læs mere

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2011 11. årgang

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2011 11. årgang Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2011 11. årgang Indhold nr. 3 Leder RC... 3 Operation Tufaan Laram... 4 Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp... 6 Ingen Fidumdik, uden Logistik... 8 Forsidebillede: Under

Læs mere

Gardehusaren Nr. 6 - December 2009 9. årgang

Gardehusaren Nr. 6 - December 2009 9. årgang Gardehusaren Nr. 6 - December 2009 9. årgang Indhold nr. 6 DMI fodbold i Fredericia...3 Med soldaterforeningen til fods ved Nijmegenmarchen i Holland...4 Træningscenteret er indviet...6 Forsidebillede:

Læs mere

fra Militærpolitiforeningen i Danmark www.militarypolice.dk

fra Militærpolitiforeningen i Danmark www.militarypolice.dk fra Militærpolitiforeningen i Danmark www.militarypolice.dk Nr. 2 Marts 2011 tel. & fax +45 33 12 82 53 postgiro nr: 102-3071 danske bank: 3015-127201 e-mail: mwm@mwmorch.dk dk-1054 københavn k peder skrams

Læs mere

Gardehusaren Nr. 2 - April 2011 11. årgang

Gardehusaren Nr. 2 - April 2011 11. årgang Gardehusaren Nr. 2 - April 2011 11. årgang Indhold nr. 2 Regimentchefens indlæg...3 De gamle dyder længe leve...4 Danmark bidrager til NATOs hurtige reaktionsstyrker i 2012...6 Forsidebillede: De afghanske

Læs mere

M E D D E L E L S E R

M E D D E L E L S E R FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 156 November - December 2007 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer

Læs mere

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2010 10. årgang

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2010 10. årgang Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2010 10. årgang Indhold 3 Livet som kadet anno 2010... 3 LIVKMP REX-tur... 5 Skydelejr i Jægerspris... 8 Forsidebillede: Dronningen bliver eskorteret fra Amalienborg slotsplads

Læs mere

Gardehusaren Nr. 3 - april 2005 5. årgang

Gardehusaren Nr. 3 - april 2005 5. årgang Gardehusaren Nr. 3 - april 2005 5. årgang Indhold nr. 3 2005 Danske styrker i Irak leder stor operation....... 3 Dem vi aldrig hører om...................... 6 Min far er soldat..........................

Læs mere

Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2008 8. årgang

Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2008 8. årgang Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2008 8. årgang Indhold nr. 5 Hvilke traditioner binder os sammen som husarer? 3 Hjemsendelse af værnepligtshold samt afsløring af Eskadronsmonument ved Hesteskadronen 5 Delingsførers

Læs mere

45. årgang # 02 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Mission Updates. Side 4-5. 50 år for Cypern.

45. årgang # 02 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Mission Updates. Side 4-5. 50 år for Cypern. 45. årgang # 02 2014 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter Mission Updates Side 4-5 50 år for Cypern Side 6-7 Side 12-13 Ny formandskandidat Side 4-5 Mission Updates 6-7 Cypern-træf

Læs mere

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 159 Maj Juni 2008 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Referat fra Årsmødet

Læs mere

45. årgang # 01 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 17. 50-året for Cypern. Godt nytår 2014.

45. årgang # 01 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 17. 50-året for Cypern. Godt nytår 2014. 45. årgang # 01 2014 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter Side 17 50-året for Cypern Godt nytår 2014 Side 3 Side 17 50-året for Cypern Side 16 Varesalget 14 Mission updates Side

Læs mere

Gardehusaren Nr. 1 - Februar 2009 9. årgang

Gardehusaren Nr. 1 - Februar 2009 9. årgang Gardehusaren Nr. 1 - Februar 2009 9. årgang Indhold nr. 1 Hilsen fra aftrædende regimentschef............ 3 Bevæget, Bevinget, Beslutsom................. 4 Kvartérmærke indvies........................

Læs mere

Gardehusaren Nr. 2 - April 2012 12. årgang

Gardehusaren Nr. 2 - April 2012 12. årgang Gardehusaren Nr. 2 - April 2012 12. årgang Indhold nr. 2 Regimentschefens leder...3 KPKMP ekskursion til Tedworth House...4 Et nytårseventyr...5 ST/II GHR gik højt!...6 Navnenyt...8 Forsidebillede: Kamppausekompagniet

Læs mere

lice.d o p ry ilita.m w w w MARTS 2004 - NR. 3

lice.d o p ry ilita.m w w w MARTS 2004 - NR. 3 www.militarypolice.dk MARTS 2004 - NR. 3 Salg - udlejning og vurdering af erhvervsejendomme Ring for materiale og besigtigelse. Soldatersange - og tapre historier 350 sider med illustrationer. Hardback-bog.

Læs mere

Januar 2015. Indsamling i Køge

Januar 2015. Indsamling i Køge Januar 2015 Stærekassen indviet Indsamling i Køge RKG 2014-II på øvelse i Tyskland Præsidiet 1-15 Præsidenten har ordet Et nyt år truer. Nej, sådan ser vi ikke på det i De Danske Garderforeninger (DG).

Læs mere

2 Maj 2008 65. Årgang

2 Maj 2008 65. Årgang 2 Maj 2008 65. Årgang SØVÆRNETS IDRÆTSFOR- ENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Kent Ravn Vedbyholm 65 2650 Hvidovre kbravn@webspeed.dk SØVÆRNETS IDRÆTSFOR- ENING FREDERIKSHAVN Formand: Orlogskaptajn

Læs mere

Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2012 12. årgang

Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2012 12. årgang Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2012 12. årgang Indhold nr. 5 Leder...3 Combat Tracking kursus ved I/GHR...4 Fremstilling af V GHR for RC...6 Flagdag ved GHR: De danske heltes dag...7 Navnenyt...8 Forsidebillede:

Læs mere

TRÆNSOLDATEN UDGIVET AF TRÆNREGIMENTET

TRÆNSOLDATEN UDGIVET AF TRÆNREGIMENTET TRÆNSOLDATEN UDGIVET AF TRÆNREGIMENTET Nummer 4 December 2008 63. årgang TRÆNSOLDATEN Indhold nr. 4/2008 Side FREMSYN - STYRKE - VILJE Redaktion: Ansvarshavende redaktør: Major P.S. Rasmussen Redaktør

Læs mere

www.militarypolice.dk

www.militarypolice.dk fra Militærpolitiforeningen i Danmark www.militarypolice.dk JANUAR 2003 NR. 1 NORDISK MILJØMÆRKNING 541 181 Tryksag MARCEL'S BODEGA ÅBEN HVER DAG KL. 10-05 Amagerbrogade 160 Tlf. 32 55 60 66 2300 København

Læs mere

Gardehusaren Nr. 4 - August 2008 8. årgang

Gardehusaren Nr. 4 - August 2008 8. årgang Gardehusaren Nr. 4 - August 2008 8. årgang Indhold nr 4 Et Heltesagn fra Slagelse...3 Ellevilde Esbjerg og sprudlende festlige Fredericia...4 Til lands, til vands og i luften...6 Forsidebillede: En rundtur

Læs mere

Gardehusaren Nr. 9 - november 2005 5. årgang

Gardehusaren Nr. 9 - november 2005 5. årgang Gardehusaren Nr. 9 - november 2005 5. årgang Indhold nr. 9 HOKs hjemmeside gav tryghed...3 Danmarksmesterskaberne i skydning...5 Gardehusarregimentet gik til angreb iført fodboldstøvler...6 Forsidebillede:

Læs mere

Gardehusaren Nr. 1 - Februar 2011 11. årgang

Gardehusaren Nr. 1 - Februar 2011 11. årgang Gardehusaren Nr. 1 - Februar 2011 11. årgang Indhold nr. 1 RC leder...3 Nytårskuren 2011...4 1 LOPKESK Juleidræt...6 Militær Fysisk Træning...7 Forsidebillede: B-Coy sweeper efter IED under en patrulje,

Læs mere

44. årgang # 07 2013. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. National Flagdag. Side 4-6. Bornholm rundt på cykel.

44. årgang # 07 2013. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. National Flagdag. Side 4-6. Bornholm rundt på cykel. 44. årgang # 07 2013 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter National Flagdag Side 4-6 Bornholm rundt på cykel Side 4-6 10-11 Team Veteran Side 16-17 Bornholm rundt Side 8 Mission

Læs mere