4. årgang Nr. 2 april Fransk faldskærmskursus Næse for miner og sprængstof HIAS 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. årgang Nr. 2 april. 2009. Fransk faldskærmskursus Næse for miner og sprængstof HIAS 19"

Transkript

1 4. årgang Nr. 2 april Fransk faldskærmskursus Næse for miner og sprængstof HIAS 19 1

2 Indhold 3 Leder 4 8 Næse for miner og sprængstof Forældredag Civil Idrætsleder på Skive Kaserne Kabul Mindehøjtidelighed Se Her!! - Køb bogen om Ingeniørtropperne Navnenyt De Danske Pionerforeninger Udgives af: Skive Garnison Sdr. Boulevard Skive Telefon PIONEREN udkommer: 5. februar, 5. april, 5. juni, 5. august, 5. oktober og 5. december. Redaktion Ansvarshavende redaktør: Major Ole A. Hansen Telefon Overkonstabel-1 Hans Brinch (layout/opsætning) Kontaktperson for Pionerforeningen Webmaster/Administrator på: Telefon / Overkonstabel-1 Arne S. Hansen (layout/opsætning) Kontaktperson for annoncører Administrator på: Telefon / Forside foto: Premierløjtnant K.F. Jungbloot fra Konstruktionskompagniet foran Bygning 9. på Skive Kaserne. Foto: OKS-1 Hans Brinch, redaktionen. Deadline Indlæg til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest den Holdninger udtrykt i PIONEREN er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med Ingeniørregimentets holdning.

3 Leder Af Oberstløjtnant J.C. Jensen CHEFEN taler Forlig Når I læser dette har Forsvarskommissionen formentlig udgivet deres rapport, og de politiske partier har startet deres forhandlinger på vejen mod et nyt Forsvarsforlig formentlig dækkende Når denne proces starter, er forsvaret i princippet koblet af toget, idet vi kun bliver inddraget i forbindelse med besvarelse af være. Ikke desto mindre er der altid bekymring omkring egen situation og det er forståeligt. Jeg kan sige, at der i det arbejde, som HIAS har været involveret i, ikke indgår som en del af forliget. Flytning af ARKMP/3 IGBTN er iværksat og bliver gennemført. Det er min klare overbevisning, at forliget vil betyde en styrkelse af Ingeniørtropperne her på Ingeniørkasernen i Skive. Når jeg ved noget mere konkret i kølvandet på et indgået forlig vil jeg selvfølgelig orientere bredt. FØLG MIG Føring af mennesker i særdeleshed og enheder generelt er en disciplin, som vi i Hæren bruger megen uddannelsestid på at indlære vores førerpersonel fra yngste gruppefører til ældste divisionschef. En stor del af denne uddannelse er holdningsprægning af dette personel, idet man ikke kan indlære og indøve enhver tænkelig situation og udgive skoleløsninger herfor. Et anerkendt føringsegenskab er eksemplets magt, at gå foran og selv at efterleve de krav man stiller til andre. I sidste nummer af PIONEREN talte jeg om nødvendigheden af kontrol og den fælles sikkerhed, der ligger heri. Dette er blot et af de elementer som føring bygger på. Førerens fornemste opgave er at være der, hvor han gør mest gavn på et givet tidspunkt, og det er yderst sjældent, at dette er adskilt fra sin enhed sit personel. Efterlevelse af dette er en holdning eller en kultur, som skal forankres i alt førerpersonel. FØLG MIG! Økonomi Der har været en del omtale af forsvarets økonomiske situation i pressen her i vinterens afslutning og ja, som altid i et forligs sidste år, hvor kravet om at ende på et rundt nul ved udgangen af året gælder, er der en række udforinger, der skal tackles. Her på Niveau III mærker vi det primært indenfor området variable ydelser. HOK erkendte sidst på året i 2008, at der var en mærkbar stigning i forbruget af merarbejde og trak derfor i håndbremsen. Efterfølgende har vi været i dialog med HOK omkring mulige besparelser, der ikke berører det direkte engagement i INTOPS, for dels at frigøre penge til variable ydelser, dels at nedsætte behovet for netop disse. I og med at HOK har været hurtigt ude, så er mulighederne for os til at nedbringe merarbejdet ved afspadsering så meget større. Jeg skal derfor opfordre alle ikke kun chefer til kritisk at gennemgå de daglige opgaver. Kan de ikke relateres til INTOPS på den korte bane, så skal de måske ikke løses lige nu - til fordel for en afspadseringsdag. Bliver et møde eller aktivitet du en række gode artikler om blandt andet gennemførelsen af HIAS 19, derudover et mindre attentat på undertegnede, gav de kommende Herfra en stor TAK til alle bidragydere fra enheder og skole. Elsker du arbejdet med brugshunde, så er artiklen side 8 et must. J. C. Jensen. Husk! Ingeniørtropperne kan i år fejre 325 års fødselsdag. Dette fejres med fest for alle medarbejdere og deres ledsagere lørdag den 7. november Invitationer udsendes i august 2009 men sæt allerede nu kryds i kalenderen 3

4 HIAS 19 Tjenestegrenskursus for Af: Premierløjtnant N.K. Hansen, Kursusleder, UDDSEK, Hærens Ingeniør & ABC-Skole I uge 9 og 10 havde UDDSEK/ HIAS fornøjelsen af besøg fra yngste hold kadetter fra Hærens Formålet med besøget var gennemførelse af HIAS 19. HIAS 19 afholdes en gang årligt og har det formål at såkaldt Q i Grundlæggende sprængningstjeneste, Pionertjeneste samt beføjelser indenfor CBRN til at anvende CS-gas og C- Øvelsesgranat. Alt dette for at tilsikre at kadetterne er ordentligt klædt på til at gøre tjeneste ved deres respektive enheder når de forlader skolebænken på Frederiksberg Slot ligger. 4 Traditionelt sender HO to klasser klasser der skulle gennemfører kursus på en gang, hvilket betød et stort antal elever samlet på Skive Garnison på en gang. Så mandag middag i uge 9 stod 66 forventningsfulde kadetter foran BYG 3, klar til at stifte bekendtskab ingeniørtjenestens herligheder. Fra UDDSEK/HIAS side blev det tidligt besluttet at kadetterne, der er vant til stor teoretisk indoktrinering i dagligdagen, skulle have så meget jord under neglene som muligt på dette kursus. Så efter en kort velkomst, udlevering af reglementer, køretøjer og et i gang med undervisning, ingen tid 1 3) startede op på en turnus, der over de næste 2 uger skulle bringe dem igennem et bredt spektre af ingeniør discipliner, demonstrationer og foredrag ved regimentets enheder og et indblik i det at være udsendt som ingeniørsoldat. Selve Pionertjenesten Pionertjenesten blev afholdt i øvelsesterrænet og på FLY Depotet. Under kyndig ledelse af oversergent (OS) P.T. Sørensen og OS S. Feddern, blev kadetterne guidet igennem opsætning og gennembrydning af pigtråd, klargøring og opsætning af alarmblus m/01, nedgravning af panserminer, forhold over miner,

5 > Manuel klargøring af faskinen. manuel minesøgning og anvendelse af de forskellige typer minersøger, anvendelse af stormspang og reccebåd samt en masse andre ingeniørmæssige færdigheder. En del af disse discipliner var ganske ukendte for kadetterne, men der blev gået til stålet og koncentrationen var stort under manuel søgning for en udgang i et minefelt. CBRN Undervisning i CBRN blev afholdt af CBRN kompetencesektionen ved HIAS. Formål et med denne del af kurset var at gennemgå hvorledes soldaten forholder sig over for angreb med kemiske, biologiske og nukleare våben. Ligeledes skulle kadetterne erhverve beføjelser til at kunne anvende CS-gas og C- øvelsesgranat i udannelsen af deres kommende soldater i Hærens Basis Uddannelse for at gøre den så realistisk som muligt. Grundlæggende sprængningstjeneste Sprængningstjenesten blev gennemført af Seniorsergent (SSG) K. Larsen og OS J. Wass. De to erfarne instruktører havde til opgave at guide Kadetterne gennem sprængningstjenestens grundelementer for efterfølgende at afslutte uddannelsen ved at gennemføre en sprængning i Hevring mulighed for at afprøve det indlærte stof skarpt. >> Hold LÆSSØE: Klasserne på er opkaldt efter Oberst Læssøe, der faldt i kamp ved Gryde skov under de Slesvigske Krige CBRN: Forhold overfor Kemiske, Biologiske, Radioaktive og Nukleare våben CS-gas: En form for tåregas der anvendes i CBRN uddannelsen C- Øvelsesgranat: Granat som kan sprede væskeformigt C-Kampstof ud MINERYDNINGSSLANGE M/97: En kuffert der indeholder en raket der kan skyde en slange af sprængstof gennem et minefelt for at skabe en gennemgang DANDEC/HIAS: Danish Demining centre ved HIAS IED: Improvised Explosive Device > Faskinen kastes! Faskinen frigøres fra PMV'en ved hjælp af sprængsnor. Faskine overgang etableret og PMV'en kan fortsætte. > 5

6 Her blev der lavet ildmarkering på efter alle kunstens regler, gennemført uddannelse på nærforsvarsvåben M/80 (Claymore mine), forevist anvendelse af minerydningsslange M/97 og til slut blev der afholdt en sprængningsdemo der viste hvad en ingeniør er i stand til at udrette med den rette mængde sprængstof! Efter en dag i sprængningsterrænet sluttede aftenen af med foredrag ved Delingsføreren fra ISAF hold 6, PL M. Steenberg, der levende kunne fortælle hvorledes lige præcis uddannelse i sprængningstjeneste er uundværlig for de ingeniører, der gør tjeneste i Afghanistan. Udover alt uddannelsen blev der gennemført demonstrationer ved Konstruktionskompagniet og 1. Panseringeniørkompagni. Dette for at vise hvor mange forskellige elementer var 1. Panseringeniørkompagni klar til at fremvise Panserbroen og vise hvad en Panseringeniørgruppe råder over af materiel, samt hvilke opgaver den kan løse. En af de klassiske discipliner, kast med FASKINE, blev indøvelse! Et andet sted i øvelsesterrænet have Konstruktionskompagniet opstillet hele deres maskinpark, en amunitionsrydningsgruppe kadetterne mulighed for at afprøve hvad konstruktionsmaskinerne kan præstere samt få et indblik i kapaciteter konstruktionskompagniet råder over. Sjældent er der set så store smil i forruden på de maskiner der drønede hen over terrænet! Tilbage på FLY DEPOTET holdte DANDEC/HIAS foredrag om IED trusselen i Afghanistan. Dette er yderst relevant for kadetterne, der inden 6

7 for en årrække med næsten statsgaranti står med støvlerne plantet i sandet hvor IED er spiller en stor rolle i de danske soldaters hverdag. Foredraget blev fulgt op med en sagen om hvordan de forskellige IED er er konstrueret og anvendt, ligeledes og ikke mindst erkender dem før man kører på dem. I alt et indblik i hvor stor en trussel IED er udgør og hvorfor det er så vigtigt at anvende ingeniørkapaciteterne under internationale operationer. Som det hør og bør sig, blev kursus afsluttet med en middag i havestuen torsdag aften, hvor CH/HIAS løftede lidt af sløret om hvordan Ingeniørregimentets fremtid tegner sig. Middagen blev fulgt af en solid omgang messetjeneste, hvor de seneste 2 ugers begivenheder blev drøftet. Fredag i meget tilfredse kadetter tilbage til Ho med nyerhvervet Q og hovedet fuldt af nyopdaget viden om hvad det vil sige at være ingeniør. På gensyn Afslutningsvist vil jeg gerne på vegne af UDDSEK/HIAS sige tak til alle fra regimentet der har bidraget til at gøre HIAS 19 til en god og lærerig oplevelse for kadetterne. Det gennemførers de næste par år. Modsat side: Øverst - Ildmarkering klargøres. Midterst - Tændsystemet kontrolleres Nederst - Koncentreret arbejde! Denne side: Øverst - Kombineret ildmarkering med formbart sprængstof og røg Nederst - Gruppen er stødt på et minefelt og er nødt til at stikke sig ud manuelt 7

8 Stop, Stop MINER!!! En af de advarsler ikke mange soldater drømmer om at høre på en evt. patrulje, fremrykning eller forskydning. Braget fra en eksplosion i den forbindelse, indgår nærmere i mareridt, end i drømme hos de efterhånden ganske mange ingeniørsoldater som har været involveret i mineanslag, eller blot har været tæt på. Af: Oversergent Lasse. M. Jørgensen, DANDEC, Hærens Ingeniør & ABC-Skole Redaktionen Næse fo 8 med mineredningshunden Gustav. Baggrund Ved ingeniørtropperne har miner altid været en del af vores dagligdag. Enten som panseringeniør hvor udlægning af minefelter og rydning af fjendens minefelter har været end af vores spidskompetencer, eller i EOD-grupperne hvor og rydning af enkeltminer har været en del af pensum. På missioner siden starten af halvfemserne har deltagelse i mineulykkeberedskabet været en af ingeniørgruppen hovedopgaver og fokusområder. Nuvel, truslen var større på Balkan end i Eritrea og på de første hold i Irak. Men nu er vi atter havnet i et missionsområde hvor faren for uforvarende at komme til at område er ganske stor. Undsætning af kolleger i muligt mineret område er i Afghanistan nu både en opgave for ingeniørgrupperne og EOD gruppen. Nuværende metode Metoden i denne undsætning er den samme som den har været de sidste 20 år. Først en visuel rekognoscering af den minerede områdes udstrækning, dernæst indsættelse hvis den ikke kunne indsættes grundet for højt metalindhold i jorden, så ned i hugsiddende, frem med feltkniven og stikke i jorden. En hård indsættelsesprocedure både fysisk og

9 miner & sprængstof psykisk! Den deadline som man arbejder efter er at tilskadekomne bør være under lægelig behandling inden der er gået 1 time efter anslag. Den brugte metode er ganske sikker og effektiv, men ikke verdens hurtigste. Tidsmæssigt bør en trænet ingeniørsoldat kunne søge ca. 100 meter på en time med minesøger, hvis dette er muligt og den samme trænede ingeniørsoldat, bør kunne stikke et spor på mellem 10 og 15 meter på en time med feltkniv afhængig af jordens beskaffenhed. Der har kontinuerligt været en udvikling på minesøgersiden, og inden for de sidste 3 måneder er der også blevet indført en letvægtsarbejdsplatform og en ny minestikker til enkeltmand. Men metoden har i bund og grund været den samme de sidste 20 år. I efteråret 2008 godkendte Hærens Operative Kommando(HOK) at HIAS, 3 Ingeniørbataljon og Forsvarets Hundetræningscenter i Karup kunne samarbejde om et troppeforsøg, med henblik på at udsende mineredningshunde og sprængstofhunde med førere til ISAF hold 9 til februar Undersøgelser og akkrediteringer har vist, at anvender man en korrekt trænet hund i forbindelse med mineundsætning vil den under optimale forhold kunne søge et minefrit spor på minimum 300 meter på en time. Og hunden er ikke afhængig af om metalindholdet i jorden er lavt eller højt da den kun markerer den sprængstof duft der Ligeledes viser alle rapporter at støtte af en sprængstofhund i forbindelse med search betydeligt effektiviserer search indsatsen. Hunde på Skive Kaserne Som nogle allerede har bemærket har Kaserne. Troppeforsøget startede den 1. februar da 3 OKS fra ARDEL i KONSTKMP/3IGBTN startede på kursus ved Forsvaret Hundetræningscenter. Uddannelsesforløbet indeholder 5 moduler ved hundetræningscenteret med en sprængstofhund, med mellemliggende perioder af 2-3 uger ved KONSTKMP hvor den øvrige uddannelse til ammunitionsrydnin gspioner skal tages. Efter spræng stofhundeuddannelsen fortsætter kursisterne så direkte over på et mineredningshundekursus efter samme opskrift. 1. august overgår 2 hundeførere så til missionsorienteret uddannelse ved først ARKMP og dernæst ved 1PNIGKMP. Målet er udsendelsen af 2 hundeførere på ISAF hold 9 med 2 hunde hver, og udsendelse af 2 hundeførere på ISAF hold 10 ligeledes med 2 hunde hver. Fremtiden Troppeforsøget er foreløbig godkendt til at løbe 2 udsendelseshold, men HOK har luftet muligheden for forlængelse af forsøget, hvis det er nødvendigt for at kunne evaluere effekten af sådanne kapaciteter i missionsområdet. Skulle ovenstående projekt have vakt din/jeres interesse, er i hundetossede og ikke skræmt af tanken om at skulle være mor og far for 2 hunde i op til 2 år, og er det lige dig eller jer at være udsendt med hund og skulle fungere som et team så kontakt NK/3IGBTN MJ P. K. Kristophersen på FIIN mail: 3IGRIG- S00B, på telefonnummer eller OS L. M. Jørgensen på FIIN mail: HIAS-DAN04 eller på telefonnummer

10 Forældredag på Skive Kaserne 10

11 Civil Idrætsleder på Skive kaserne - Ikke den gamle idrætsleder - men ny For at sikre et sundt forsvar har Forsvarets Sundheds tjeneste (FSU) Center for Idræt (CFI) etablissementer. Civil Jeg er ansat ved Skive kaserne og Hevringlejren pr. 1.marts Som civil i Forsvaret og som ikke har aftjent værnepligten er der mange forskellige ting som skal indarbejdes inden jeg kan navigere gnidningsløst rundt i systemet. Derfor har jeg deltaget i et introduktionskursus på Center for Idræt i mine første 14 dage. Min instruktør og træner, spining-instruktør, fodboldtræner og instruktør i styrketræning. Mine ansvarsområder Formålet med idrætslederfunktionen er at katalysere idrætsvirksomheden i forsvaret samt at styrke den generelle holdning til en professionel sundheds- og idrætskultur i forsvaret. Jeg fungerer som CFI-kontaktperson på Skive kaserne og Hevring. Idrætslederens ansvarsområder er bla.: Supervisere udannede operative enheders idrætsbefalingsmænd og idrætsinstruktører Vejlede enheder og enkeltpersoner i kost, ernæring, træning, herunder vægttab Assistere ved afvikling af den obligatoriske fysiske træningstilstandsprøve for personel i støttestrukturen Samarbejde med de lokale støtteelementer (LSE) omkring tilsyn, indkøb opbevaring og vedligeholdelse af eksisterende og kommende idrætsfaciliteter og idrætsrelateret i uddannelsesmateriel Samarbejde med distriktets enheder, herunder de lokale idrætsudvalg, omkring deltagelsei samt tilrettelæggelse og afholdelse af nationale og internationale mesterskaber samt motions- og internationale idrætsarrangementer Spotte og rekruttere eliteidrætsudøvere til forsvarets militære landshold Så hvis du ønsker vejledning dels til træning eller kost så er du meget velkommen til og kontakte mig. Min mellem kl Ydermere kan jeg kontaktes på mobil eller FIIN-adresse: FSU-CFISKV01, eller God træning CFI idrætsleder 11

12 Ingeniørtroppernes Historiske samling Jernbanemagasinet Åbningstider: Uden for åbningstid kontakt: Poul J. Nedergaard (fiin) IGR-GSE03 Martin Wilnor Foto: Hans Brinch/RED Billeder - Effekter - Historier Modtages med glæde Kontakt os! 12

13 Mindehøjtidelighed ved Ingeniørtropperne I anledningen af 7 års dagen for sprængningsulykken i Kabul, blev der den familie og kammerater til de omkomne: trompeter fra Prinsens Musikkorps spillede under højtideligheden, der var smuk og værdig. 13

14 SE HER. Ingeniørtropperne udgav 21. november 2008, efter 6 års arbejde, bogen 50 år med Ingeniørtropperne fra Randers og Farum til Skive. Bogen omhandler ud over en grundig gennemgang af det nuværende ingeniørregiments Skive også en beskrivelse af den lange række af internationale oprationer som ingeniørsoldaterne har deltaget i de sidste 50 år. Begyndende med Den Danske Kommando i Tyskland lige efter afslutningen af 2. verdenskrig sluttende med den moderne ingeniørsoldats deltagelse i de igangværende missioner i Kosovo og Afghanistan. Bogen er skrevet af Aage Krogsdam og har forord af Forsvarsminister Søren Gade. En del kendte ansigter fra forsvaret og Ingeniørtropperne har medvirket enten med interviews eller artikler. Her kan nævnes generalerne H.J. Helsø, J. Scharling og P. Kiærskou samt obersterne O. Køppen, C.H. Alt i alt 155 sider spændende læsning med 125,- incl. evt. forsendelse og overskuddet går direkte til Ingeniørtroppernes Historiske Samling i Jernbanemagasinet på Skive kaserne, hvortil der er gratis adgang, hver dag fra 8 til 13 og efter særlig aftale. Bogen kan købes ved henvendelse til Garnisons- støtteelementet: Kontorfuldmægtig Chalotte Sølvberg, telefon Rasmus Hall Afdelingsleder 14

15 Navne Nyt Foto: Hans Brinch/RED Fra venstre: Seniorsergent O.Ø. Pilgaard - 25 års jubilæum den 21. februar Overkonstabel-1 P.H. dreholt - er ansat som tjenestemand pr. 1. marts Overkonstabel-1 L.D. Møller - 25 års jubilæum den 2. marts uger ude 9 uger fri Som skibsofficer arbejder du både på broen og i maskinen og med både hænder og hoved. Du sejler typisk 9 uger ude og har 9 uger fri. Skibsofficersuddannelsen giver dig altså et liv med masser af frihed og muligheder. 15

16 Navne Nyt Chefen for Danske Divisions anerkendelse for særlig indsats Januar 2009 Konstruktionskompagniet indstillede PL K.F. Jungbloot og OS J.V. Christensen til h.h.v. fransk- og dansk faldskærmskursus via 3 Ingeniørbataljon. Forudsætningen for gennemførelse af det franske faldskærmskursus var, at soldaten havde det danske faldskærmskursus. En enkelt gik igennem Chef Danske Divisions nåleøje. Det er med stor glæde, at Konstruktionskompagniet konstaterer, at Chef Danske Division i særlig grad har påskønnet PL K.F. Jungbloots indsats. Konstruktionskompagniets motivation for indstillingen var: PL fører med stor motivation og engagement delingens befalingsmænd og konstabler. PL besidder gode samarbejdsevner og løser alle opgaver med et stort smil på læben. PL gode humør har en positiv smittende effekt på sine omgivelser. PL har igennem sin korte tid i Konstruktionskompagniet gennemgået en meget positiv udvikling i f.t. PL kompetencer inden for konstruktionstjenesten. synliggøres ved PL parathed i situationsbestemte udsendelser. PL har været udsendt jf. Strukturbestemt: - SFOR hold 5. Situationsbestemt: - AFGH fra APR AFGH fra AUG (Forventet AFH fra medio 2009.) PL fremtræden er et tydeligt forbillede overfor andre medarbejdere i kompagniet, samt 3 Ingeniørbataljon. PL besidder et højt træningstilstands niveau og er en rigtig god enkeltmandskæmper. Lars Hebel kaptajn Chef/Konstruktionskompagniet 16

17 Navne Nyt Ny overkonstabel-2 Foto: Hans Brinch/RED Foto: Hans Brinch/RED Overkonstabel-1 O.N. Lauridsen, havde den 6. februar års jubilæum i Dronningens klæder. Oberstløjtnant J.C. Jensen over rækker diplom og ønsker tillykke. Konstabel M.C.B. Larsen, 1 PNIGKMP, er pr. 1. december 2008 udnævnt som overkonstabel-2. På billedet ønskes han tillykke af Kompagnichef kaptajn P.J. Lindgaard. Afskedigelse Major modtager Ridderkorset Seniorsergent P.P. Olsen, MGA, Hærens Ingeniør & ABC-Skole, er pr. 31. marts 2009 gået på pension. P.P. Olsen nåede at have 43 år og 5 måneders samlet tjeneste! Afskedigelse Foto: Hans Brinch/RED Foto: Hans Brinch/RED Major G.R. Press-Hansen er den 2. februar 2009, blevet benådet med Ridderkorset af Dannebrogsordenen. Overrækkelsen foregik mens majoren var tjenestegørende ved KFOR Hold 19. Majoren er pr. 1. marts 2009 tilbage ved Hærens Operative Kommando. Major B.F. Evers, CBRN-Videncentret, Hærens Ingeniør & ABC- Skole, er pr. 31. marts 2009 gået på pension. 17

18 INGENIØRREGIMENTETS SOLDATERFORENING: DE DANSKE PIONERFORENINGER PIONEREN 98. ÅRGANG April 2009 Formandens klumme Solen skinner, fuglene kvidrer og både ønsket og uønsket vegetation spirer frem i haven, så foråret er i Fredericia (se indbydelse på en af de næste sider), kransenedlægning på kasernen den 5. maj og Sendemandsmødet den 23. maj, men da det jo ikke er overraskende for os, så skal vi nok klare det. Arrangementerne d. 5. maj og 23. maj er for alle Pionerer, og for den sags skyld også Pionøser, så bare husk tilmeldinger i h.t. indbydelsen. Midt i februar havde vi formandsmøde i Odense, og 6 foreninger og HB var mødt med 17 deltagere. Efter den gensidige orientering om tilstanden i de enkelte foreninger, orienterede Poul Nedergaard om de planer der p.t er for oprettelse af en selvstændig forening omkring Skive Garnison, og alle støtter op om ideerne, og mon ikke der sker noget i løbet af foråret. Der blev orienteret om de initiativer der er i gang vedr. en Flagdag i Danmark, til ære for den danske soldat, og oprettelsen af 3-4 Veteranhjem fordelt ud over landet, og der blev stillet rigtig mange relevante spørgsmål, og så er der jo desværre gået partipolitik i noget af det, det er pinligt, da det er en fælles national markering over for vores dygtige og modige soldater. Disse emner skal drøftes igen til Landsrådsmødet, så personligt har jeg mange spændende opgaver foran mig. Helmuth Hansen DDP byder velkommen til: Jørgen Bjørkmann Carsten Pihl Peter Overgård Thuesen Adresseliste til foreningerne bagerst i bladet. Nordvestjysk Pionerforening Skive Pionerforening Odense Pionerforening 18

19 Lolland-Falster Pionerforening Vinteren er snart forbi, og foråret står på spring. Bowling Den sidste bowlingaften i vinter bliver i Maribo den 16. april kl Ved vores generalforsamling vil vi prøve at fastlægge vore arrangementer, så alle kan reservere disse dage i kalenderen. Sommermøde Bliver afholdt i Bandholm den 30. august. Husk at reservere dagen! Sidste år blev der afholdt sendemandsmøde i Maribo. at I tilmelder jer sendemandsmødet. Jeg var selv en af dem, der ikke havde kontakt med Pionerforeningen, før der kom en og sagde hej til mig. Det er altid dejligt at møde gode kammerater og tale om fælles oplevelser. Med pionerhilsen Henri Boesen/formand og bestyrelsen IGR soldaterforening for Midt- & Sydjylland Bowling Forårets bowling afvikles onsdag d. 8. april kl på Bowling Fun, Brokbjergvej. Der køres efter sædvanlig koncept med en times bowling og derefter spisning og kammeratligt samvær. Nødvendig tilmelding senest 1. april på tlf Maj Mindehøjtidelighed på Vestre Kirkegård. Se nærmere i dagspressen. Sendemandsmøde/miniferier maj på Christianslyst i Sydslesvig. Se pioneren februar nr. under DDP. Skydning Vinterens skydning er nu afviklet. Ved fællesskydningen med Forsvarsbrødrerne og Garderforeningen d.19/2 blev foreningen nr. 2 med Henry S. Christensen som bedste skytte og med Jørgen F. Nielsen som foreningens eneste præmietager i festskydningen. Skydningen om Gl. Skanderborg Pokalen d. 1. marts gav som resultat, at foreningen blev nr. 6 af 6 deltagende hold. 19

20 Københavns Pionerforening Tirsdag d blev der afholdt ordinær generalforsamling i Karens Minde Kulturhus. Der var mødt 41 sum af 75 kr. pr. kuvert. Der var ligeledes ad libitum af øl, vin og sodavand til de spisende medlemmer under maden og generalforsamlingen. Generalforsamlingen startede kl , der var 23 stemmeberettigede, 16 b-medlemmer og 2 gæster. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og bad forsamlingen om at rejse sig for at mindes pioner Birger Olsen der var afgået til Ryes Brigade i 2008, han blev mindet ved et minuts stilhed. Dagsorden Hans Peter Dall blev enstemmigt valgt. 2. Formandens beretning (her i kort version): Medlemstallet i KP er i alt 148 medlemmer, heraf arrangementer: generalforsamling, jubilarstævne i Skive, miniferie i Maribo (sendemandsmøde), fugleskydning, turen til Budapest, stafetløb, banko, foredrag, 99 års stiftelsesfest på Bellahøj og ikke mindst julefrokosten. Vi er meget tilfredse med vores første år, på vores nye tilholdssted på Karens Minde. Bestyrelsen er meget glade for den opbakning og tilslutningen til vores arrangementer, og ikke mindst den gode den pionerånd og det dejlige humør medlemmerne har med til vore arrangementer. Til jubilarstævnet 2009, kører vi i bus om fredagen til Skive. Vi afholder vores forenings 100 års jubilæum i Fåborg den september og jubilæumsreception den 6. november på Karens Minde. Sendemandsmødet 2009 bliver en miniferie i Sønderjylland den maj. Regimentet 325 års jubilæum, bliver fejret november, med parade i Skive by d. 5. samt parade d. 6. på kasernen. D. 7. er der en stor tak til fanebæreren og fanevagten. hjemmeside, der altid er ført ajour. Beretningen blev enstemmigt godkendt. 3. Skyttelaugets beretning: Blev fremlagt af formanden Michael Bedsted, til orientering. 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab: Jan Jørgensen kom med tallene for driften Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Der var ingen indkomne forslag. Indskud uændret, kontingent forhøjet til 225 kr. Vedtage b. Fastsættelse af beløb til bestyrelsesmøder: Uændret. Vedtaget. Efter behov. Vedtaget. d. Fastsættelse af beløb til kontorhjælp og telefon: Uændret. Vedtaget. e. Fastsættelse af beløb til sendemænd: Uændret. Vedtaget. Jan Jørgensen ønskede ikke genvalg. Peter Dall blev valgt. Ole Nielsen og Harry Ottosen blev genvalgt. Kurt Quiding blev valgt til suppleant. b. Valg af revisorsuppleant: Jan Jørgensen blev valgt. Kurt J. Rasmussen blev genvalgt. Svend Knudsen blev genvalgt. Finn G. Andersen blev genvalgt. Gitte Quiding blev valgt Leif Meulengracht blev genvalgt. Gregers Ersgaard blev genvalgt. Bestyrelsen og suppleanten er sendemænd. Formanden motiverede og tildelte nu DDP s Våbenskjold nr. 2/KP fra foreningen til Jan Jørgensen, for hans store arbejde gennem to omgange i bestyrelsen. Det blev selvfølgelig afsluttet med et pionerhurra. Generalforsamlingen var slut, og formanden takkede dirigenten med et pionerhurra. Pioner Harry Ottosen. 20

21 Københavns Pionerforening Tirsdag den 10. februar kl var 28 medlemmer samlet til spisning og efterfølgende kursus i førstehjælp på Karens minde. Instruktøren startede kl med teori og rigtige gode belæringer om, hvad man skal gøre ved en ulykke. Den sidste del var den mere praktiske del - her var der gang i at give hjertemassage og give kunstig hjertestarteren gennemgået og afprøvet. Vores instruktør var ingen ringere end foreningens formand Leif A. Hansen, der i sit daglige virke også underviser i førstehjælp. Efter tre rigtige gode og meget interessante timer med opdatering af vores glemte førstehjælp, kunne vi igen. Skyttelauget: Tirsdag d. 7/4 ingen skydning, da vi spiser kl. 18 pga. banko i KP. Tirsdag d. 28/4 skyder vi sidste gang i denne sæson, Tirsdag d. 26/5 skydeafslutning. Michael Randers Pionerforening Aktivitets kalender April. d. 14. pioneraften Maj. d. 12. pioneraften (grillaften), d sendemandsmøde og mini ferie 2009 (se pioneren fra februar ) Juni. d. 9. pioneraften (grillaften) Fredag d. 23. januar 2009 afholdt foreningen torskegilde og generalforsamling. Efter torsk med tilbehør var der generalforsamling. KWT blev valgt som dirigent og han gelejdede forsamlingen gennem dagsordenen, alle valg var genvalg. Pbv. Hans Damgaard. DDP Aktiviteter 2009 april 25. Landsrådsmøde i Fredericia Maj 5. Kransenedlægning på Skive Kaserne Miniferie i Sleswig 23. Sendemandsmøde (LIGGER INDE I MINIFERIE PROGRAMMET) sept. 19. Jubilarstævne nov. 5. IGR marcherer gennem Skive by 6. Ingeniørtroppernes 325 års fødselsdag 7. Gallafest i anledning af fødselsdage Landsrådsmøde Der holdes Landsrådsmøde lørdag den 25. april kl til ca på Fredericia Kaserne. Pris for deltagelse i møde incl. frokost er kr. 150,- og hvis man ankommer fredag til aftenspisning til og med morgenmad søndag incl. alle måltider og 2 overnatninger på dobbeltkvarter, er prisen 1050,-. Tilmelding til Landsformanden på telf SENEST den 8. april. Alle medlemmer af DDP kan deltage, men det er kun dele af HB der har stemmeret. Årets gæstetaler er Forsvarschef Tim Sloth Jørgensen. 21

22 Kransenedlægning Der er kransenedlægning tirsdag den 5. maj kl På Skive Kaserne. Lokalforeningerne stiller med faner. Alle medlemmer kan deltage. Efter kransenedlægningen spiser vi fælles frokost inden vi skilles igen. Sendemandsmøde / Miniferie HUSK tilmelding af Sendemænd i h.t. DDP s vedtægter til Sekretær Kurt G. Jensen, og husk tilmelding til Miniferien, eller dele heraf, til Johannes Nielsen, i skrivende stund er der mange tilmeldte til Miniferien. Tilmeldinger i h.t. februar/marts Pioneren. Jubilarstævne Dette års jubilarstævne er den 19. september. Mere herom i kommende blade. Sydsjællands Pionerforening Aktiviteter April. 4. Loppemarked 17. Kammeratskabsaften 25. Landsrådsmøde Maj. 4. Mindegudstjeneste i Svinø Kirke 5. Kransenedlægning på Skive Kaserne 15. Kammeratskabsaften Juni. 23. Sct. Hans i Samvirket aug. 14. Kammeratskabsaften Ret til ændringer forbeholdes Kammeratskabsaften Der holdes kammeratskabsaften fredag den 17. april og 15. maj kl i Kalby Ris Anlæg, Skyttemarksvej 200 altid være kaffe m. kage, øl og vand til rimelige priser. Vel mødt, og tag Pionøsen med. Mindegudstjeneste 4. maj kl , men kom i god tid. Efter gudstjenesten er der kransenedlægninger ved mindesmærket. Du og din familie skulle unde jer selv at opleve denne smukke og højtidelige ceremoni. Generalforsamlingen i»samvirket«få spørgsmål blev godkendt. Kasserer Normann Hansson fremlagde det reviderede regnskab, og dette blev også godkendt. Der var ingen indkomne forslag, og de væsentlige valg var genvalg. Der var 5 Pionerer til stede, og inden generalforsamlingen sluttede bad formanden Pioner og fanebærer for Samvirket, Børge Rasmussen om at træde frem foran fanen, og der overrakte han Samvirkets smukke fortjensttegn til Børge, en velfortjent hæder. Efter generalforsamlingen var der middag, og her var pigerne også velkommen. Vi blev så 7 fra Pionerforeningen, der kunne nyde den lækre okseragout og citronfromage til dessert. Så var det tid til en kop kaffe og en enkelt inden der var køkkentjans for et par stykker af os. En god aften i godt selskab. 22

23 Midt og Sydjylland April 27. Pioner Svend Christensen Søvangen Nordborg. 75. år Lolland Falster Marts 2. pioner Hans Frederiksen Grand parken Idestrup 75. år Redaktøren undskylder forsinkelsen Fødselsdage April 24. pioner Arne Andersen Hospiltalsvej Nykøbing Falster 75. år 24. pioner Kjeld Sørensen Vestmosevej Nakskov 75. år Randers April 6. pioner Finn Bering Dolmervænget Grenå 70. år København Maj B Hanne Elisabeth Rasmussen Løget Center Vejle 70. år Skive April 5. pioner Stefan Pedersen Vangen 339, Nørresundby 25. år 23. pioner Per Kovsgaard Thomsen Fjordvænget Skals 30. år De danske Pionerforeninger Formand: Helmuth Hansen Adresse: Havrevænget 3, 4700 Næstved Telefon: Kasserer: Kurt Jæger Rasmussen Adresse: Blomstermarken Søborg Telefon: Webmaster: Svend Knudsen Adresse: Vængeleddet 6, 2700 Brønshøj Telefon: Redaktør: Michael Bedsted Adresse: Ny carlsbergvej 13, 1, tv, 1760 København V Telefon: / Lolland-Falster Pionerforening Formand: Henri Boesen Adresse: Gøgevænget 42, 4872, Idestrup Telefon: Kasserer: Carlo Jensen Adresse: Gedservej 24, 4800 Ny Købingfalster Telefon Ingeniørtroppernes soldaterforening for midt og syd Jylland Formand: Johannes Chr. Nielsen Adresse: Sønderbrogade 10. stuen, 7100 Tørring Telefon: Mail: Kasserer: Henry S. Christensen Adresse: Højmarksvænget 31, 8600 Silkeborg Telefon: / Skive Pionerforening Administreres af DDP Sydsjællands Pionerforening Formand: Helmuth Hansen Adresse: Havrevænget 3, 4700 Næstved Telefon: Kasserer: Arne Jensen Adresse: Skovkanten 96, 4700 Næstved Randers Pionerforening Formand: Hans Damgaard Adresse. Syrenvej 23, 8900 Randers Telefon: / Kasserer: Orla Jensen Adresse: Bækvejen 14, 8940 Randers SV Telefon: Københavns Pionerforening Formand: Leif A. Hansen Adresse: Tornebakken 27, Blistrup, 3230 Græsted Telefon: Peter Dall Adresse: Syvhøjvænget 64, 2625 Vallensbæk. Tlf: Skyttelaugsformand: Michael Bedsted Adresse: Ny carlsbergvej 13, 1, tv, 1760 København V Telefon: / Odense Pionerforening Formand: Jørgen Rosenquist Adresse Kristiansdals Alle 45, 5250 Odense SV Telefon: Kasserer: Ove Nielsen Adresse: Vejruplund 29, 5290 Marslev Telefon: Nordvestjysk Pionerforening Formand: Per Seiling Adresse: Kviesgårdsvej 13, 7620 Lemvig 23

24 Tømrer-, snedkerarbejde og gulvslibning du bliver tilfreds med TBS - EN ANELSE QVIKKERE Mandag-fredag Lørdag-søndag VASKEHAL - KIOSK - BILUDLEJNING Sdr. Boulevard Skive Tlf Gode boliger til hele familien Landbogården Skive Resenvej Skive Tlf Fax Internet: - en medspiller, der gi r modspil Falkevej Viborg Tlf Fax Brondum-Boliger.dk 24

25 Skive: Søndergade Skive Tlf Fax Lem: Ringvej 1, Lem 7860 Spøttrup Tlf Fax A/S aut. el-installatør Elkøb Søndergade Skive Tlf Sæt X Steen K. pedersen har fået ny adresse. Butikken Alt i malerarbejde - berg. MEDLEM AF DANSKE MALERMESTRES GARANTIORDNING JENS MALER Jens J. Johansen Kærmindevej Skive Biltlf Fax TLF Åbent Hus Skive Kaserne. Parade. Lørdag d. 7 november: Jubilæumsfest for ansatte på Skive Kaserne. Kultur- Bakkedraget Skive Tlf Åbningstider: Mand.-fred Lørdag Kontakt hæren 25

26 Arbejdsliv 26

27 j densb nd d lj med lje n lbe n ms lbe e Et mekanisk mesterværk eller et robust digitalur til din næste mission? Uanset hvilket ur du søger, så står vi klar med faglig vejledning og et af Danmarks største udvalg i ure fra de kendte mærker og bedste producenter. Vi søger naturligvis gerne for forsendelse + momsrefusion (ved bopæl/ophold udenfor EU). Mere end 50 urmærker fra 200,- til ,-. Alle typer reparationer udføres på eget værksted

28 TacGear Combat Smock... MOLLE filter kit Pris: Kr. 135,- Combat Smock: Kr ,- MOLLE feltlygte: Kr. 275,- De 4 B ere... Supplér eller opgradér din personlige udrustning! Støttesløjfe, magnetisk se mere på inf-wear.dk Pris: Kr. 35,- 36 NFM Odin 42L specialist dagrygsæk Pris: Kr ,- NFM IFAK Bravo personlig MEDIC taske Pris: Kr. 250,- NFM Gyda udstyrstaske 70L Pris: Kr. 835,- 36

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

Flot hæder til Gunnar Lund

Flot hæder til Gunnar Lund Garder 4NR. 2004 OKT KVARTAL NytGarderforeningen for Fredericia og Omegn Flot hæder til Gunnar Lund På repræsentantskabsmødet i Kolding fik Gunnar overrakt De Danske Garderforeningern s Hæderstegn. Tillykke

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 6. april 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold februar 2013 indbydes

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG 52. Årgang April 2013 Nr.2 SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG Fødselsdagskagen skæres for i lige store stykker. Portvinen åbnes med sikker hånd og så TILLYKKE Den 25. februar fyldte Skyttelauget 71 år, hvilket

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

55. Årgang April 2016 Nr. 2

55. Årgang April 2016 Nr. 2 55. Årgang April 2016 Nr. 2 Nu kan det ikke skjules længere, at sommeren er på vej. Solen er begyndt at vise sig oftere, og lidt varmere vejr er begyndt at indfinde. Med sommerens komme er det også ved

Læs mere

Gamborg Sogns Jagtforening. Program

Gamborg Sogns Jagtforening. Program Gamborg Sogns Jagtforening Program 2012-2013 Generalforsamling onsdag d. 2. maj 2012 Der blev afholdt generalforsamling den 2/5 i spejderhytten i Gamborg, med deltagelse af 11 medlemmer. Bjarne Larsen

Læs mere

Generalforsamling i henhold til dagsordenen.

Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Køge og Omegns Garderforening. Referat af den ordinære generalforsamling den 7. marts 2016. Generalforsamlingen blev afholdt i Køge Boldklubs Restaurant. Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Formand

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 21. september 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2013 indbydes

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. d. 26. juni 2016 kl. 14:15. Sommerhus Stillinge Strand

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. d. 26. juni 2016 kl. 14:15. Sommerhus Stillinge Strand Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 29 d. 26. juni 2016 kl. 14:15 Sommerhus Stillinge Strand Alex G. Larsen -

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling Torsdag d. 27. februar 2014 Velkomst v/formanden 1. Valg af dirigent Lone Pedersen blev valgt 1a. Valg af stemmetællere Helle Jørgensen Uddeling af pokaler Rideskole

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed Mindehøjtidelighed og parade ved Trænregimentet Af Uffe Uhler Der var indbudt til mindehøjtidelighed og fødselsdagsparade ved Trænregimentet torsdag den 7. maj. Vores forenings fane var sammen med fanerne

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

POSTPENSIONISTERNE NÆSTVED PROGRAM Stemningsbilleder fra et par arrangementer i Besøg på samlermuseet Thorsvang samt Jazzeftermiddag

POSTPENSIONISTERNE NÆSTVED PROGRAM Stemningsbilleder fra et par arrangementer i Besøg på samlermuseet Thorsvang samt Jazzeftermiddag POSTPENSIONISTERNE NÆSTVED PROGRAM 2017 Stemningsbilleder fra et par arrangementer i 2016. Besøg på samlermuseet Thorsvang samt Jazzeftermiddag 1 TIRSDAG DEN 10. JANUAR 2017 KL. 13.00 3F s Mødelokale,

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Odsherred civile Hundeførerforening Nytårsbrev 2014-2015

Odsherred civile Hundeførerforening Nytårsbrev 2014-2015 Odsherred civile Hundeførerforening Nytårsbrev 2014-2015 Kære medlemmer Disse linjer færdiggøres her hvor vi har taget hul på et helt ubrugt år, hvor den nye kalender for 2015 tages i brug og års hjulet

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 25. oktober 2013 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 25. oktober 2013 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 25. oktober 2013 På Hotel Maribo Søpark Savoy - Live musik i særklasse Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 29. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2012 Der indkaldes herved til Distriktsgildeting onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.30 på Porskjær, Porskjærvej 45, 8464 Galten.

Læs mere

Referat af kunstforeningens ordinære generalforsamling den 3. april 2014

Referat af kunstforeningens ordinære generalforsamling den 3. april 2014 Referat af kunstforeningens ordinære generalforsamling den 3. april 2014 Udenrigsministeriet holdt sin ordinære generalforsamling torsdag den 3. april 2014 i Udenrigsministeriets kantine. Dagsorden 1.

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

52. Årgang Januar 2013 Nr. 1

52. Årgang Januar 2013 Nr. 1 52. Årgang Januar 2013 Nr. 1 Jul og Nytår er nu overstået, og forhåbentligt har alle haft nogle gode dage med afslapning og hygge i familiens skød. Nu er det imidlertid blevet hverdag igen, og et nyt år

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 7. Feb Bæver: Troen på? Ulve: Fuldmånemøde 14. Feb Bålhygge 21. Feb Spejderfri 28. Feb Bæver: Kims Ulve: Kort og godt 28. Feb Ordinært gruppemøde Junior/Trop hjælper med

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Garderforeningen for Aarhus og Omegn. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 21. november 2014 kl

Garderforeningen for Aarhus og Omegn. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 21. november 2014 kl Garderforeningen for Aarhus og Omegn Referat af ordinær generalforsamling fredag den 21. november 2014 kl. 18.30 Mødested: Frimurerlogen, Christiansgade 6, Aarhus. Tilstedeværende: 57 medlemmer af foreningen

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Skyttelauget ønsker godt nytår, og byder velkommen til et år, med en masse spændende og sjove aktiviteter. Frem til april bydes der blandt andet på

Skyttelauget ønsker godt nytår, og byder velkommen til et år, med en masse spændende og sjove aktiviteter. Frem til april bydes der blandt andet på 54. Årgang Januar 2015 Nr. 1 BANKO 11. FEBRUAR NAIS SKYDNING JANUAR - APRIL HANDICAP OG SPISNING LANDSSKYDNING JANUAR - APRIL Skyttelauget ønsker godt nytår, og byder velkommen til et år, med en masse

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 MAR 2013 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag:

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010 Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: Kvindernes placering i Vikingesamfundet og eksempler

Læs mere

Garder Vore faner og vor historie. Fredericia og Omegn GIROKORT INDLAGT NUMMER

Garder Vore faner og vor historie. Fredericia og Omegn GIROKORT INDLAGT NUMMER Garder 1 2003 JAN KVARTAL NytGarderforeningen for Fredericia og Omegn NUMMER Vore faner og vor historie. Foreningen har 2 faner. Den gamle fra 1919, som vi har sendt på pension og den nye fra 1991. Som

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning Knæk & Bræk Årgang: 10 - September 2010 Niklas Østergaard, vinder individuel serie 3 RAHS Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen i Midt- og Vestjylland Politis Sprogforening 2017.

Referat fra generalforsamlingen i Midt- og Vestjylland Politis Sprogforening 2017. Referat fra generalforsamlingen i Midt- og Vestjylland Politis Sprogforening 2017. Midt- og Vestjyllands Politis Sprogforening afholdt den 9. marts 2017 kl. 15.00 generalforsamling på politigården i Holstebro.

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2014 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Trappelauget Orehøjgård v/ Niels-Erik Pedersen, Kaplevej 84, 2830 Virum, tlf.: 45850407/20421971, e-mail: ddnep@email.dk

Trappelauget Orehøjgård v/ Niels-Erik Pedersen, Kaplevej 84, 2830 Virum, tlf.: 45850407/20421971, e-mail: ddnep@email.dk Referat Emne: Ordinær generalforsamling Dato/tid: 26. maj 2013 kl. 10-11 Sted: Eventyrkroen, Melby Dagsorden: 1. Valg af dirigent 1.1. Bestyrelsen foreslår Lennart Ricard, Rosenstien 10 2. Valg af referent

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

autoklubskoda.dk Klubblad nr Danmarks ældste skodaklub

autoklubskoda.dk Klubblad nr Danmarks ældste skodaklub autoklubskoda.dk Klubblad nr. 2 2016 Danmarks ældste skodaklub Informationer: Kontaktadresse hos autoklubskoda.dk www.autoklubskoda.dk Klublokale: Skoda i Køge, Tangmosevej 110, 4600 Køge Formand: Jens

Læs mere