LYNGTOTTEN HAMMERUM - GJELLERUP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LYNGTOTTEN HAMMERUM - GJELLERUP"

Transkript

1 18. årg. nr. 3. Marts 2015 LYNGTOTTEN HAMMERUM - GJELLERUP for ældre og pensionister

2 Tlf mail: Hammerum Autoværksted Hammerum Hovedgade 126 TLF Hammerum Hovedgade Herning Tlf Butikken har fast åben hver mandag fra ellers efter aftale. Klinisk fodplejer & kosmetolog Mona Kølbæk Rasmussen Nørretorp 80, 7400 Herning - Tlf

3 Endnu engang fik Toftebo Aktivitetscenters Centerråd skudt det nye år i gang med en inspirerende og velbesøgt Nytårskur. Stor ros for en veltilrettelagt dag og stor tak for opbakningen til alle som deltog. Hvad det nye år må bringe, er svært at spå om, men den byder uden tvivl på nye og mange dejlige stunder for og med hinanden i et hus, der summer af liv og samvær. Det vi også ved, er: - at vi er i gang med en lokalerokade i centret. Daghjemmet har rykket deres kontor til træningsgangen og vi arbejder på at indrette et nyt grupperum i det frigivne lokale. I første omgang indrettes lokalet til træningshold, som ikke anvender redskaber. - at vi forsat vil sætte fokus på at forebygge fald. Alle som er faldet en gang, er i risiko for at falde igen. Derfor er det værd at overveje Træning og Aktivitets tilbud om at sætte fokus på årsagen til faldet, et forløb på 3 x 2 timer. Tilmelding sker via terapeuterne. - at Toftebo Aktivitetscenter i samarbejde med de Forebyggende Hjemmebesøgskonsulenter i Herning Kommune en gang i ugen inviterer til Spis sammen gruppe, hvor vi hygger lidt ekstra over maden. Arrangementet er for borgere, som gerne vil ud blandt andre, men ikke i første omgang har mod på at starte i en interesse aktivitet. Hvis I kender en nabo eller bekendt, som vil være interesseret, kan I kontakte Benthe Jarnved. Inden for nærmeste fremtid vil der være foldere i informationen om initiativet. Vi glæder os til at se og opleve, hvad året ellers må byde på, i samvær med jer alle. Benthe Jarnved, Aktivitetskoordinator Allis Lunde, Teamleder i område øst. Redaktion og Layout: Aktivitetsholdet: Lyngtot gruppen. Ansvarshavende redaktør: Finn Brinch Næste nummer udsendes ultimo maj Sidste frist for indlæg: for indlæg der fylder mere end ½-side dog 2 uger inden denne dato. Indlæg til avisen mærkes Lyngtotten og afleveres/sendes til Toftebo Aktivitetscenter, Elmegade 32, 7400 Herning eller på Tryk: Skaibeks Trykkeri, Hammerum, 7400 Herning Der gøres opmærksom på, at indlæg i avisen ikke behøver at være udtryk for Centerrådets opfattelse eller en tilkendegivelse af redaktionsudvalgets mening. Avisen er gratis og bliver bragt ud med hjemmeplejen samt kan hentes på Toftebo-Centret, biblioteket, Kirkeladen eller hos de klubber og foreninger, der omtales sidst i avisen. Den kan også downloades fra vor hjemmeside. Forsiden: Spilleaktiviteter - se side 10, 11 og 18. 1

4 Toftebo Aktivitetscenters opslagstavle En stor tak til alle de, der har støttet julemarkedet på forskellig vis. Aktivitetscentret og Caféen holder lukket 30. marts - 6. april (påskeugen). Der er også lukket 1. maj, 14. og 15. maj samt 5. juni. Har du lopper, du vil af med? Eller vil du se, hvad der kan købes for billige penge? Så mød op den 11. april Se side 17 Bussens Venner holder generalforsamling mandag 2. marts kl i Caféen Valg til Centerrådet Se side 3 Husk ÅBENT HUS dagen fredag 13. marts Husk forårsfesten torsdag d. 26. marts Tak til Rotary øst for det flotte juletræ der lyste op i en grå december måned. Træet er ikke kun til glæde for centrets beboere, men også for borgerne i byen og alle de der passerer forbi. 2

5 Gjellerup Kirkes børnekor giver koncert på Toftebo den 14. april kl se side 17 AFLYSNINGER Alle aktiviteter på Aktivitetscentret er aflyst torsdag den 12. marts fra kl. 12, da der skal stilles op til Åbent Hus dagen samt hele torsdag den 26. marts da vi alle bør deltage i den store Forårsfest Så er vi nået halvvejs i sæsonen og derfor er et Medlemskab nedsat til 200 kr. og Lokalmedlemskab til 50 kr. En stor tak til alle jer, der hjalp med at omdele folderne op til Nytårskuren Frivillige søges til Tirsdagstræning kl og Torsdagstræning kl Er du interesseret og gerne vil hjælpe, så kontakt Fysioterapeut Marianne Østerby Centerrådsvalg I forbindelse med det kommende valg til Centerrådet i uge 11 har Magda Kjærsgaard og Svend Skov valgt at tage en pause efter mange års god og tro tjeneste. Ulla Rasmussen og Villi Andersen modtager genvalg. Da der kun har meldt sig en ny kandidat, står vi i den situation, at enten skal det nye Centerråd køre med en person mindre, hvilket kan komme til at gå ud over aktiviteterne i centret eller også skal det forsøges at finde mindst en kandidat mere. Vi har derfor valgt at forlænge fristen for tilmelding af kandidater til fredag den 27. februar kl. 12. Vi har ca. 430 medlemmer, SÅ DERFOR - FOR DIN EGEN SKYLD: meld dig som kandidat. Blanketter ligger i Informationen. På forhånd tak fordi du vil lade dig vælge til Centerrådet 3

6 I midten af december 2014 var der arrangeret aftenture med Toftebobussen (med politiets tilladelse, selvfølgelig) gennem det julepyntede Herning, hvor mange af Plejecentrets beboere nød de flot udsmykkede forretninger og glade mennesker, der var på juleindkøb. Ved hjemkomsten til Toftebo var der arrangeret fælles kaffebord, hvor der blev sunget julesange og hygget, indtil det blev tid til at komme i seng. Tak til de mange frivillige der gjorde disse aftener muligt. Har man lyst til at støtte op om sådanne arrangementer og gøre bussens drift mulig til glæde for beboerne på Toftebo, kan det gøres ved at melde sig ind i Bussens Venner og betale et årskontingent på 60 kr. enten ved Informationen på Toftebo Aktivitetscenter eller på konto (Handelsbanken). Da det jo er fastelavn i februar - var der Slå katten af tønden i denne uges fredagsklub. Der var rigtig mange mødt op for at få nogle hyggelige stunder. Vi startede med kaffe/the og dejlige fastelavnsboller og vi sang nogle sange, hvor Verner spillede. Derefter skulle vi slå katten af tønden og da alle jo gerne skulle få lov til at slå i hvert fald en gang, blev det bestemt, at man første gang skulle slå med venstre hånd. Efter nogle omgange fik vi så fundet kattekongen (Egon) og dronningen (Agnete). Indholdet i tønden var klementiner som pænt blev delt mellem alle, også dem der ikke kunne være med til at slå på tønden, men selv om man jo ikke er hel så mobil og sikker på benene, kan man jo godt nyde dagen som tilskuer, der skal jo også være et heppekor. (Som det ses på billederne, var der flere der deltog med rollator og i kørestol bl.a. kattedronningen.) 4 Fastelavn Fredagsklub - 13.feb. 2015

7 Centerrådet på Toftebo Aktivitetscenter informerer Udpluk af referat fra centerrådsmøderne den 26. november Julemarkedet havde 752 besøgende som er rekord. Da forløbet gik fint, giver det ikke umiddelbart anledning til ændringer for næste år. Der var en omsætningsstigning på kr. i forhold til sidste år, hvor der blev omsat for ca kr. 2. Vi havde en meget bred snak om økonomien. Der arbejdes videre med dette. 3. Der er solgt 416 medlemsskaber, som er flere end ved samme tid sidste år. 4. Bussen får fremtidig P-plads ved køkkenet i Elmegade. 5. Den nye leder af Plejecentret Anette Schnedler tiltræder den 1. december. 6. Der er lavet en ny folder med tilbud til demente og deres familier. 7. Pga. brandfaren ved private tilbydes nu gratis besøg af en brandmand og opsætning af røgalarmer. 8. Køreplanen for Nytårskuren 2015 blev finjusteret. Liste med frivillige, der uddeler foldere til beboere i Hammerum og Gjellerup, blev gennemgået og opdateret. den 28. januar Forløbet af Julefrokosten i december 2014 blev gennemgået og der var enighed om at arrangementet forløb godt med god mad og hygge. Igangsætterne skal aktiveres for at få flere til at deltage ved næste julefrokost, idet det jo er holdenes julefrokost. 2. Forløbet af Nytårskuren, som der deltog 190 i, blev også gennemgået og køreplanen blev opdateret, idet det efterlystes fra flere sider, at der skulle være mulighed for at stille spørgsmål til Centerrådet. 3. Køreplanen for det kommende Centerrådsvalg blev gået igennem og de enkelte Centerrådsmedlemmer skal forsøge at aktivere deltagerne på holdene, så de møder op og stemmer. Der taltes om, hvordan vi får flere til at stille op som kandidater til valget. 4. Planlægningen af Åbent hus den 13. marts er gået i gang. Eftermiddagsaktiviteterne dagen før aflyses, da der skal stilles borde op. 5. Der er en INFO-skærm på det nye bibliotek i Herning, hvor det undersøges, om vi kan være med på. 6. Der er d.d. solgt 423 medlemsskaber og det ser ud til, at vi får flere medlemmer efter Nytårskuren, hvor der sås rigtig mange nye ansigter. 7. Der er modtaget 405 kr. fra Lions club for deres salg af lodsedler på Julemarkedet. 8. Peder orienterede om, at planlægningen af områdecentrenes spilledag i maj, som skal foregå på Toftebo, er i fuld gang. 9. Der bliver en stand på torvet i det nye bibliotek i Herning, hvor Toftebo, Holtbjerg og Koloritten kan vise, hvad der tilbydes af aktiviteter. Det er den 26. februar og 13. august mellem kl. 16 og Daghjemmets tidligere kontor bruges indtil videre som træningsrum for demente. Daghjemmets nye kontor er ved siden af Benthe Jarnveds kontor. 5

8 Der var 190 personer, der havde taget imod indbydelsen til Nytårskur. Der var jo delt foldere ud og det var annonceret i avisen. Måske var der nogen, der ikke havde fået en folder i postkassen, men vi kan jo ikke få at vide, hvor alle pensionister bor, så det er lidt af et puslespil. Årets gæstetaler var Elin Mogensen, der er områdeleder i Herning Kommune for MadService, Træning & Aktivitet, Genoptræningsenheden og Hjælpemiddelområdet. Det var en rigtig god tale på godt ½ time, så desværre kan vi jo ikke her gengive alt hvad hun sagde, men der var bl. a. tre væsentlige ting: Se fremad Det afhænger af mange ting bl.a. hvor man har sin opmærksomhed rettet. Tiden Som en grønlandsk fanger sagde for mange år siden Tiden går ikke, Tiden kommer. Hvis vi betragter tiden som noget der går, er det svært at følge med, vi bliver forpustede og bange for at miste noget, men hvis vi betragter tiden som noget der kommer, så har vi udsigt af at få noget til rådighed. Tillid At vi har en tillidssamfund i Danmark er ikke en naturlov, men skyldes at vi dag for dag vedbliver at være tillidsværdige over for hinanden. Hvis vi ønsker at fortsætte på den vej, så skal vi fortsat gøre en indsats i den retning. Tillid er Danmarks usynlige brændstof der giver ekstra opdrift. Fremtidens store udfordring i en globaliseret verden bliver at bevare og styrke den danske verdensrekord i tillid. I Herning kommune var der i borgere over 65 år godt 16 % af kommunens befolkning. I 2025 forventes der at være Elin Mogensen fortsatte om Fremtiden for de ældre i Herning Kommune: For nogen tid siden formulerede vi en målsætning i Sundhed og Ældre i Herning kommune som bygger på at vi vil fremme borgerens mulighed for at gøre brug af egne ressourcer, så de kan forblive herre i eget liv. Og det er vores mål, at borgerne oplever høj kvalitet, faglighed og helhed i indsatsen. Hvis det er den oplevelse vi i fremtiden får som ældre i Herning kommune så er der noget vi er lykkedes med Men når de faglige ydelser er leveret og dokumenteret - og hverdagen genfinder sig måske på nye vilkår hvad bringer fremtiden da som ældre i Herning kommune? Som kommune kan vi være med til at skabe rammer for forebyggelse, sundhedsfremme, kulturtilbud, aktivitetscentre - og derudover er der en masse andre muligheder for at lægge indhold i hverdagen. Der er en styrke i personligt at lægge sig spor, som er med til at pege ind i fremtiden. De interesser, aktiviteter - eller den passion, der optager os... den kan vi tage med os på vores videre færd i livet. Det kan være håndarbejdet, evnen til at klippe hæk, interessen i at bage, glæden ved at være besøgsven, ønsket om at lære sprog, glæden ved at læse bøger/ lydbøger, trangen til at rejse og se nye himmelstrøg. 6

9 Uanset interesse kan det være med til at opbygge sociale relationer, som både betyder noget i forbindelse med selve aktiviteten, men som også danner grundlag for fællesskab, netværk, som måske kan udvikle sig til gode venskaber. Som kommune skal vi hele tiden øve os på at være dygtige til at levere de ydelser, som lovgivningen og politikerne udstikker som rammer for tilbud til borgerne og som enkeltindivider kan vi øve os på at være medmennesker for hinanden. Den sidste del skal vi ikke underkende. Einstein har sagt: Ikke alt, der kan tælles, tæller og ikke alt der tæller, kan tælles Jeg tror, det tæller at være tillid værdig at vi som kommune, som sundhedssystem bestræber os på den opgave vi har med at skabe sammenhæng for borgerne. Jeg tror, det tæller, at vi arbejder med at skabe gode rammer og giver plads og rum for alle de gode initiativer som vi bl.a. ser udlevet på vores aktivitetscentre og stor ros til alt det arbejde der lægges her på Toftebo! Jeg tror, det tæller at vi gør en indsats for at være hinandens medmennesker også selv om det ikke kan tælles Jeg erkender, at vi ikke altid lykkes at der er borgere, som oplever forhold, som vi burde kunne gøre bedre og i nogle situationer kan vi ikke andet end give ret ja, det bør vi tilstræbe at lykkes bedre med. I andre situationer er vilkårene og rammerne ikke til at opnå det serviceniveau man som borger kunne have ønsket sig. Velvidende, at vi alle bærer vor rygsæk med os fra det levede liv om den er tung eller let, så kan jeg ønske at vi frimodigt kan tænke, at Tiden kommer som den gamle fanger på Grønland sagde. Elin ønskede at afslutte sit indlæg med at synge Jeg elsker den brogede verden - og det passede meget godt, for den havde Centerrådet allerede trykt i sangfolderen (2 sjæle - en tanke). Efter Elins tale blev der udtrukket amerikansk lotteri og derefter blev der budt på kaffe/ brød og en lille en til halsen, snakken gik livlig og folk hyggede sig. Så var tiden kommet til at Centerrådsmedlemmerne fortalte hvilke aktiviteter de hver især havde ansvar for og til slut kunne de mange gæster komme rundt og se Aktivitetscentret. Det var en virkelig hyggelig dag og dejligt at se så mange nuværende medlemmer og ikke mindst så mange nye ansigter. 7

10 + Præsentation af ny centerleder på Toftebo-Centret. Jeg er tiltrådt som leder på Toftebo Plejecenter den 1. dec Jeg hedder Anette Schnedler og har arbejdet som sygeplejerske og sundhedsplejerske i mange år. Jeg er uddannet i Jeg har flere års erfaring som leder og kommer fra en lederstilling i Tarm på et større plejecenter og to mindre plejecentre. Jeg er i gang med at tage lederuddannelse i Herning. Privat bor jeg ved Brande på en landejendom. Jeg har tre drenge og er gift. Mine interesser er naturen, at male, haven, motion og at være sammen med min familie og venner. Jeg har fået en rigtig positiv modtagelse fra alle på Toftebo-Centret. Det vil jeg gerne sige jer en varm tak for. Jeg glæder mig rigtig meget til vores fremtidige samarbejde. Jeg har fokus på, at personalet trives til gavn for vores beboere. At vores beboere får oplevelser af stjernestunder i hverdagslivet, prioriterer jeg også højt. Stjernestunder kan være et spil kort med et plejepersonale, en pårørende eller en frivillig. Det kan være at bage boller, at få en avis læst op, at få en god oplevelse i vores sanserum eller en tur ud i det blå med en kørestol eller i vores bus. Det kan også være det at holde et andet menneske i hånden og mærke dets nærvær i en stund på stuen. Alt sammen oplevelser, der giver det gode ældreliv livskvalitet. Oplevelser, der giver vores beboere en oplevelse af prikken over i et. Toftebo-Centret skal være et sted med varme og medmenneskelighed. Et center vi gerne vil bo på, når vi bliver ældre. Hilsen Anette Schnedler Centerleder Toftebo-Centret En flot gave til vort træningslokale Fonden af 1844, som udspringer af Hammerum Herreds Brandkasse, har doneret kr. til anskaffelse af et løbebånd til træningssalen på Toftebo Aktivitetscenter. Ved en ceremoni i caféen på Heart i Birk den 5. december blev gaven overrakt til Centerrådsformand Magda Kjærsgaard og formand for Sponsorudvalget Ulla Rasmussen. Løbebåndet bliver installeret i løbet af sommeren, når de forskellige maskiner i træningssalen er blevet omplaceret. En stor tak til vor sponsor. 8

11 Fredagsklub. Fredag den 19. december 2014 var der det sidste arrangement i fredags klubben inden juleferien. Der skulle være hygge og dans for beboerne og dem der var med ude fra JULEGUDSTJENESTE byen. Der var 55 mødt op og det var dejligt at se, at mange af beboerne havde deres pårørende med. I HAMMERUM KIRKE Vi startede med at få serveret vafler, som de havde bagt i Caféen og da de smagte rigtig godt, blev de spist med stor velbehag. den Så blev der sat musik på og rigtig mange dansede. Det var en glæde, at se hvor glade beboerne var for at være med. Nogle ville ikke danse i starten, men de fleste kom da på gulvet og nød en lille dans. Der blev så stemt på, hvad der skulle serveres næste gang, HVIS de var flinke til at danse. Og der blev foreslået isvafler. 9

12 10 Dart Under en Frivillig udflugt i 2010 var der en af deltagerne, der spurgte Benthe Jarnved, hvorfor vi egentlig ikke spillede Dart på Toftebo. Resultatet af dette blev, at vi startede med at købe et dartspil og gik i gang Den første igangsætter var Finn Brinch og der blev skudt med pile hver tirsdag eftermiddag. Det er både sjovt og spændende at spille dart. Vi spiller til 501 point - og det skal være 501, det vil sige at når man f.eks. er kommet på 495, skal man have 6 point næste gang. Får man mere er skuddene annulleret. Ellers drejer det sig om at få så mange point hurtigst muligt og blive den første, der når 501. Det handler altså både om held og præcision. Derfor er det flere gange set, at den der har færrest point, alligevel har det bedste skud til sidst. Vi er også begyndt at skrive div. rekorder ned: Hvem der vinder flest kampe i løbet af året. Hvem der vinder på færrest runder. Hvem der har scoret flest point i en enkelt runde. Alt sammen selvfølgelig bare for sjov, for det drejer sig først og fremmest om at have det hyggeligt og sjovt. Her i 2015 skyder vi stadig med pile hver tirsdag eftermiddag til stor jubel og fornøjelse, når det lykkes/ikke lykkes at ramme Bulls eye og score 501 point først. Jan Buch har nu overtaget rollen som igangsætter og vi er 2 damer og 3 mænd der spiller hver uge. Petanque Vi begyndte at spille petanque i 1998 med Ove Madsen som igangsætter. Banen lå, hvor P-pladsen ved produktionskøkkenet ligger i dag. Indvielsen den 21. april var festlig og daværende byrådsmedlem Jens Ove Kjeldsen kastede den første kugle. I 2001 startede byggeriet af det nye center og banen blev flyttet til den nuværende position ud for Pejsestuen i Aktivitetscentret. Spillet går ud på, at der kastes en lille kugle, kaldet grisen og så drejer det sig om at få flest af sine kugler nærmest grisen - eller måske skyde de andre spilleres kugler væk, så man selv ligger nærmest! I dag er Villi Andersen igangsætter og der spilles petanque indendørs om vinteren og udendørs om sommeren, så alle kan være med. Det foregår stadig tirsdag eftermiddag og der er plads til flere deltagere (også selv om du bruger rollator) i denne sjove aktivitet. Toftebo har kuglerne og vi hygger os med kaffe efter spillet.

13 HOLLANDSK BILLARD Vi har spillet Hollandsk billard i ca. 10 år på Toftebo og spiller hver onsdag mellem og 15. Vi har 2 hollandsk billard spil, men det er kun, når vi er over 6 deltagere, at vi bruger begge spil. Brættet er 2 m lang og 40 cm bred, hvor den øverste del er opdelt i 4 rum med ca. 9 cm mellemrum. I adskillelsen foran de 4 rum er der nogle huller til brikkerne, der spilles med. Der er 30 brikker, som skal kastes ind gennem hullerne. Hver spiller kaster de 30 brikker og der må forsøges 3 gange. Derefter optælles pointene, som gives ud fra hvilket rum brikkerne ligger i, idet rummene har forskellig pointstørrelse. Karin Sørensen har været med fra starten, er igangsætter og fører regnskab over optalte point. Spillet gå i store træk også ud på det sociale, der bliver drøftet mange ting i en munter stemning. Det kan siges, at vi løser verdens situationen. BOB Spil bob, det er godt for sjæl og krop. Sådan står det i Toftebos aktivitetsprogram. Man får sig rørt lidt og har det rigtig sjovt med lidt drillerier ind i mellem. Der startedes med at spille bob, da vi flyttede ind i det nye center og her var Harald Skovhus igangsætter. I dag er Leif Mikkelsen igangsætter. Der er plads til tre bob brætter, dvs. at der kan være i alt 12 spillere. Enhver er velkommen til at komme ind og prøve spillet. For de, som ikke kender bobspillet, kan kort fortælles følgende: Bobspillet består af en kvadratisk plade med bander og huller tæt ved de fire hjørner. Hver spiller har en kø (en pind på ca. 90 cm), som man støder med, og der er 15 røde og 15 grønne brikker, ligesom hver spiller har en såkaldt ko, en sort brik, som er lidt større end de andre brikker. Der spilles mellem to hold, der har hhv. de grønne og røde brikker. Spillet går så ud på at støde med køen til koen, så holdets brikker ender i hullerne. Skyder man en eller flere af sine egne brikker i hul, får man et nyt stød, ellers går turen videre til modstanderen. For at drille er der nogle af spillerne, der kan komme i tanker om at skyde til modstandernes brikker, så de kommer til at ligge dårligt. Det er selvfølgelig usportsligt, men er med til at give lidt morskab, især for dem, som det ikke går ud over! Vi spiller hver onsdag fra ca. kl. 13,15 til ca. kl. 15,30 med en hyggelig kaffepause midt i mellem. Læs om flere spilleaktiviteter på side 18 11

14 Fra min dagbog af Niels og Finn Brinch Følgende er et uddrag af En sælsom historie, der er en beretning i fiktion og virkelighed af en kanotur i sommeren 1981 på Gudenåen fra Tørring til Silkeborg. Da hanen galede om morgenen på 4. dagen stod vi to opdagelsesrejsende (vor ældste søn Niels og jeg) op og opdagede, at tågen lå tungt over landskabet. Efter et kort morgenmåltid lagde skuden fra kajen og så gik det mod fremmede vidder. Morgenen var helt stille, ikke en vind rørte sig og tågen hang over Gudenfloden - dog efterhånden med solstrejf der varslede, at den lyse tid var på vej. Floden strømmede af sted mellem skovbevoksede bakker beklædt med eg og egepur og fra slugterne styrtede klare væld mellem kampestensblokke ned i floden. Snart dukkede en bæk op med plaskende lyde. Den kom fra den gamle Pind mølle, som var nedlagt for mange år siden. I en roligere gænge slyngede floden sig nu videre tæt omkring det højland, der rummer Danmarks højeste punkter - her i vest Sukkertoppen, der er en 108 meter høj lyng- og skovbeklædt bakke. I hele området øst for Gudenfloden bredte urskoven sig. Eg, el og ask spændte deres stammer og grene ud over det dunkle vand og dannede ligesom en bladtunnel. Træerne dyppede deres knudrede rødder i den langsomt skridende strøm, brombærranker og kaprifolier dannede jungle langs bredderne. Under løvhanget i flimmeret af lys og skygge svirrede Isfuglen rundt med et go morn til os. Pludselig dukkede en bro op midt i skovpragten. Den viste os, at nu var vi på vej ind i et område, som nok var befolket af vilde stammer, men som ikke var så uciviliserede og farlige, lokum som det havde været tilfældet på det første stykke denne tidlige morgen. Vi var nemlig kommet frem til det område, hvor munke og nonner fra Benediktinerordenen prøvede at udbrede kristendomskundskab og menneskekærlighed samtidig med at de prøvede at vænne de omkringboende vilde af med at spise deres fjender og i stedet spise hot-dog. De havde bygget en kanal, kaldet Klosterkanalen og den var så skøn og stille denne tirsdag morgen, at der var rig lejlighed til at studere, hvordan flodsengen lå højere end engen på venstre side. Efter at have båret skuden op forbi Klostermøllen fortsattes turen af Gudenfloden. Det var tydeligt, at noget var ved at ske - og dér, lige foran os åbnede det store stille ocean (Mossø) sig, hvor solen glimtede i det blikstille vand og hejrer, måger og ænder færdedes frit. Der var helt stille - ingen nonner eller munke, ingen vilde væsner hverken i form af mennesker, krokodiller eller søslanger. 12

15 Årets første hyggeaften var tirsdag den 13. januar 2015 Aftenen startede med en god middag med farsbrød, bådkartofler samt salat og derefter en dejlig isdessert. Det smagte himmelsk og gav en god stemning ved bordene, hvor snakken gik lystigt. Klokken 19 spillede Aktiv Centrets Husorkester op til Nytårskoncert. Og hvor de da kan spille! Ikke mindst da en tuba kom i gang; så blev alle vist vækket - også de der boede i lejlighederne. De 64 fremmødte ville ikke slippe orkestret, der måtte fortsætte ud over den aftalte tid og de blev ved stående klapsalver bedt om at spille et ekstranummer - der som traditionen byder, er Aftenklokkerne. Tro det eller ej: de største symfoniorkestre kan godt gå hjem og lægge sig. Anden hyggeaften i år var tirsdag den 17. februar 2015 Denne aften bød på skipperlabskovs og sveskekage. Og I kan tro, det smagte. Så var det tid til, at Hanne (Nørtoft Bødtker) præsenterede sig selv og sine familierødder her i området. Og hvor kunne hun synge - uden musik eller noget - bare lige fra bladet. Vi sang nogle sange sammen og prøvede noget kor samarbejde. Flere af deltagerne har nok drømt om en masse spande vand i løbet af den følgende nat (forhåbentlig uden at blive utætte!). Og så skulle vi selvfølgelig også have en prøve på hendes dejlige sopran stemme - et under, at der ikke var nogen glas, der sprang. Igen en dejlig stund på Toftebo Aktivitetscenter og ikke mindst tak til dem, vi ikke mærker, men som får det hele til at køre: Inga, Sanne, Nancy og Hans Henrik. 13

16 Fra 2. februar til uge kan denne udstilling ses på Toftebo-Centret. Malerierne er af Mette K. Pedersen, Vind I montrerne udstiller elever fra Minihøjskolen i Herning Se hjemmesiden 14

17 JULEFROKOST 2014 På Toftebo Aktivitetscenter var der en fælles julefrokost for holdene den 4. december. Der var fine pyntede borde og som det ses på billedet et flot juletræ. 66 var mødt op til nogle hyggelige timer, hvor vi fik en dejlig frokost. Sluttede med Ris a la mande hvor der var 8 mandler og fine mandelgaver. Som underholdning spillede Magda og Holger på harmonika. Det var dejligt med mange gode julemelodier, som vi kunne nyde samtidig med samværet med gode venner og spisning af lækker mad. Der var auktion og amerikansk lotteri og derefter stående BANKO, det var en sjov ide og der var mange fine præmier.. 15

18 Onsdag den 11. marts kl Martin synger og spiller god musik både for ører og ben HYGGEAFTEN som altid starter med en god middag En anderledes dag på Toftebo Aktivitetscenter. Fredag den 13. marts mellem kl. 10 og 13 slår Toftebo Aktivitetscenter atter dørene op til et stort og spændende Åbent Hus Arrangement. Alle er velkommen for at se og høre om, hvad huset kan tilbyde af aktiviteter. Der vil være stande og udstillinger som viser husets mange aktiviteter (bl.a. om de mange spilleaktiviteter), som kan være til inspiration for de besøgende. Dertil kommer, at der vil være mulighed for at købe ting og nyttegenstande fra nogle af de forskellige aktiviteter. Caféen i Toftebo Aktivitetscentret har åben hele dagen og kan tilbyde frokostretter samt lækre kager. 16 Forårsfest Så nærmer sig slutningen på denne sæsons aktiviteter. Vi har besluttet at holde en fælles frokost for alle aktivitetsholdene torsdag d. 26. marts kl Se opslag i Aktivitetscentret

19 Som noget nyt vil vi her på Toftebo Aktivitetscenter afholde lørdag den 11. april kl Der afholdes loppemarked på Toftebo Aktivitetscenter - så hvis du/i har nogle lopper derhjemme, som I vil skænke til Centret, så modtager vi dem meget gerne. Indtægterne ved salget vil gå til aktiviteterne i centret. Indsamlingen er i perioden marts, hvor vi gerne modtager tingene. IKKE møbler - men gerne tøj legesager køkkenting - nips o.l. Tingene bedes afleveret i papkasser eller poser. MEN vi får brug for hjælp om fredagen og lørdagen til at sætte alle "lopperne" frem til salg og brug for hjælp til at sælger "lopperne" om lørdagen. Kunne du tænke dig at hjælpe, så kontakt Benthe Jarnved. Gjellerup Kirke har fået et nyt kor for børn og unge. Tirsdag den 14. april holder de en lille koncert på Toftebo, og alle er velkomne. Koret består af ca. 20 sangglade drenge og piger fra klasse, fra hele sognet. Det består af en korskole samt et kirkekor, der er lønnet, og koret deltager ved familiegudstjenester og højmesser ca. 1 gang om måneden. Til koncerten, kan man få at høre, hvad koret har arbejdet med i løbet af året. Det hele foregår kl. 16, og Caféen vil være åben, hvis man ønsker en forfriskning, mens man hører koncerten. Koret ledes af Camilla Svanberg, organist ved Gjellerup Kirke. 17

20 BAG OM fortsat fra side 11 GAMMELDAGS WHIST er startet på Toftebo i 2006 med Ida Hansen som igangsætter fra starten Der spilles torsdag fra 9,15 til 11,30. I starten var der 8 spillere og det er nu vokset til 15. Spillene afvikles i en hyggelig og munter atmosfære. Det spilles af 4 personer. Der gives 13 kort til hver deltager og kortgivningen går på omgang, venstre om. Den der sidder til venstre for kortgiveren, starter meldeforløbet. Her er lidt om reglerne: Meldes der PAS hele bordet rundt, spiller man hver for sig. I pas-spil drejer det sig om at få stik som muligt. Esserne er de største. NOLO melder man, såfremt man har nogle esser eller små kort, idet esserne i nolo er de mindste. NOLO er et makkerspil, hvor man skal undgå at tage stik, bedst max 6; dog kan makkeren melde op til Grand, hvis man har for store kort til at spille NOLO. GRAND er også et makker-spil, hvor parret skal have mindst 7 stik for at vinde, og her er esserne de største. GRANDI melder man, såfremt man sidder i forhånd og kan tage 7 stk. Sidder man ikke i forhånd, skal man kunne tage 9 stk. for at vinde, og man spiller ALENE, her er esserne nemlig STØRST. BRIDGE Siden 1998 har vi spillet bridge på Toftebo. Det startede ganske langsomt med kun 1 bord (4 spillere), men efterhånden blev det kendt og antallet af interesserede spillere steg til 2 og senere til 3 borde. I 2002, da det nye Aktivitetscenter stod færdig og holdet kunne flytte i de nye lokaler, steg interessen for bridge markant. Efter bare 2 år var holdet oppe på 32 deltagere og der blev engageret en bridgeekspert fra Lind, som underviste nye deltagere og interesserede, der gerne ville lære at spille bridge. Bridgeholdet som spiller mandag formiddag, har i år 38 medlemmer, egentlig 2 for mange, fordi der kun kan stilles 9 borde op i lokalet. Men da der ikke er mødepligt og ikke alle deltagere møder op hver gang, så er der altid plads til de fremmødte. Der spilles fra kl. 09 til kl. 12. De frivillige igangsættere på mandagsholdet er Peder Borup og Gerda Schmidt. På grund af den store interesse for bridgespillet, oprettedes i 2012 hold nr. 2 som spiller om onsdagen fra kl Her er der 18 tilmeldte spillere med igangsætter John Kvist. Læs i næste nummer af Lyngtotten: Bag om flere Spilleaktiviteter 18

21 Aktiviteter i Hammerum - Gjellerup området Centerrådet på Toftebo Aktivitetscenter Tlf Se aktivitetskalenderen Bussens Venner ved Toftebo-Centret Tlf Gjellerup menighedsråds besøgstjeneste Tlf Gjellerup valgmenigheds besøgstjeneste Tlf Hammerum-Gjellerup Borgerforening Tlf Se aktivitetskalenderen Hammerum Pensionistforening Tlf Se aktivitetskalenderen Hammerum Pensionist og Efterlønsklub Tlf Se aktivitetskalenderen Lokalhistorisk forening for Gjellerup Sogn Tlf Se aktivitetskalenderen Motion og Kultur (i og ved Hammerum Hallen) Tlf Motion, socialt samvær, foredrag, seniordans, kroket, stavgang. Senior dans (i Hammerum Hallen) Torsdage Tlf Motion for: Hjerte - Hjerne - Helbred - Humør Hammerum biblioteks åbningstider: Selvbetjening: Alle ugens dage Personalebetjent: Mandag Onsdag Toftebo Aktivitetscenters Café Mandag - torsdag Fredag Week-end og helligdage lukket Toftebo Aktivitetscenters Information Åbningstider: Se bagsiden af Lyngtotten Åbningstider på helligdage samt i ferieperioder: Se opslagstavlen her i Lyngtotten. 19

22 Det sker i Marts 2015 Toftebo-Centret Mandag den 2. kl T-C Bussens Venner generalforsamling Tirsdag den 3. kl T-C Senior Shop (se opslagstavlen) Torsdag den 5. kl T-C Kirken på Toftebo - Brian Krüger Iversen - altergang Torsdag den 5. kl T-C Toftebo Aktivitetscenter BANKO Fredag den 6. kl T-C Fredagsklub Man-fre. den Centerrådsvalg i Informationens åbningstid Tirsdag den 10. kl T-C Bussen kører til Hampen Sø Tirsdag den 10.. T-C Hyggeaften flyttet til den 11. marts Onsdag den 11. kl T-C Hyggeaften hvor Martins Musik underholder Torsdag den 12. kl T-C Kirken på Toftebo - Ole Rasmussen Fredag den 13. kl T-C Åbent Hus Tirsdag den 17. kl T-C Kun for mænd til Flymuseet i Stauning (se opslag) Torsdag den 19. kl T-C Kirken på Toftebo - Inge Marie K. Hansen - altergang Fredag den 20. kl T-C Fredagsklub Torsdag den 26. kl T-C Forårsfest Fredag den 27. kl T-C Fredagsklub Tirsdag den 31. kl T-C Bussen kører til Have Oasen Påske. Centret er lukket fra 30. marts til og med 6. april. Vi har bussen i uge 11 og 14 Hammerum Pensionist og Efterlønsklub Onsdag den 11. Peder Christensen fortæller om Island rundt i egen bil Onsdag den 25. Tur til Kærmindeparken i Bording Hammerum Pensionistforening Torsdag den 19. T-C Forårsbanko aflyst Nutidens Kvinder Mandag den 23. kl Vi besøger Paw sko. Afgang fra Fakta P-plads. Hammerum-Gjellerup Borgerforening. Ingen meddelte arrangementer Lokalhistorisk Forening for Gjellerup Sogn Onsdag den 4. kl Generalforsamling på Hammerum Skole i festsalen Gæstetaler Peer Knudsen - der serveres kaffe/te Bussens Venner Mandag den 2. kl T-C Generalforsamling 20

23 Det sker i April 2015 Toftebo-Centret Torsdag den 9. kl T-C Kirken på Toftebo - Ole Rasmussen - altergang Fredag den 10. kl T-C Fredagsklub Fredag den 10. kl T-C Fødselsdagsfest - aflyst i Aktivitetscentret Lørdag den 11. kl T-C Loppemarked Tirsdag den 14. kl T-C Koncert med Børnekirkekoret Torsdag den 16. kl T-C Kirken på Toftebo - Ole Rasmussen Torsdag den 16. kl T-C Toftebo Aktivitetscenter BANKO Fredag den 17. kl T-C Fredagsklub Onsdag den 22. kl T-C Bussen kører til Silkeborgs bøgeskove Torsdag den 23. kl T-C Jysk Tøjsalg (se opslagstavlen) Torsdag den 23. kl T-C Kirken på Toftebo - Brian Krüger Iversen - altergang Fredag den 24. kl T-C Fredagsklub Torsdag den 30. kl T-C Kirken på Toftebo - Morten Kvist Torsdag den 30. kl T-C Toftebo Aktivitetscenter BANKO Påske. Toftebo-Centret er lukket fra 30. marts til og med 6. april Vi har bussen uge 14 og 17 Hammerum Pensionist og Efterlønsklub Onsdag den 8. Pakkespil Onsdag den 22. Rikke Andersen fortæller om vejen ud af helvede Hammerum Pensionistforening Ingen meddelte arrangementer Nutidens Kvinder Ingen meddelte arrangementer Hammerum-Gjellerup Borgerforening Ingen meddelte arrangementer Lokalhistorisk Forening for Gjellerup Sogn Ingen meddelte arrangementer Centerrådsvalg Vi mangler kandidater til det nye Centerrådsvalg. Vær med til at få indflydelse på aktiviteterne på centret. Tilmeldingsfristen for aflevering af kandidatskema er forlænget til fredag den 27. februar kl. 12. Skemaer ligger i Informationen. Kom så op af stolene og vis din interesse i, at vi stadig har et godt fungerende Aktivitetscenter. Valget foregår i uge 11 i Informationens åbningstid. Det nye Centerråd tiltræder 1. april og konstituerer sig på et møde sidst i marts. 21

24 Det sker i Maj 2015 Toftebo-Centret Fredag den 1. T-C Centret er lukket Onsdag den 6. kl T-C Områdecentrenes spilledag holdes på Toftebo Torsdag den 7. kl T-C Kirken på Toftebo - Brian Krüger Iversen - altergang Fredag den 8. kl T-C Fredagsklub Tirsdag den 12. kl T-C Bussen kører til Trehøje Onsdag den 13. kl. T-C Besøg af byens dagplejebørn Torsdag den 14. kl T-C Kirken på Toftebo - INGEN Torsdag den 14. T-C Kristi Himmelfartsdag - Centret er lukket Fredag den 15. T-C Centret er lukket Torsdag den 21. kl T-C Kirken på Toftebo - Brian Krüger Iversen Fredag den 22. kl T-C Fredagsklub Torsdag den 28. kl T-C Kirken på Toftebo - Ole Rasmussen - altergang Fredag den 29. kl T-C Fredagsklub Vi har bussen uge 20 Hammerum Pensionist og Efterlønsklub Onsdag den 6. Tur til DK Company La Cours Vej 6 Ikast Onsdag den 20. Banko Hammerum Pensionistforening Torsdag den 28. kl Forårstur til Daugbjerg Kalkgruber Nutidens Kvinder Tirsdag den 5. kl Rundvisning i det nye Bibliotek Herning afgang fra Fakta kl Hammerum-Gjellerup Borgerforening Ingen meddelte arrangementer Lokalhistorisk Forening for Gjellerup Sogn Onsdag den 27. kl Guidet bustur til Bølling Sø - mødested Handelsbanken Centerrådsvalg Centerrådsvalget foregår ved informationen: mandag 9. marts kl tirsdag - torsdag marts kl og kl fredag 13. marts kl Mød talstærkt op - (det er sædvane her i området) og vær med til at sætte dit fingeraftryk på, hvem der skal i Centerrådet og dermed være med til at gøre Toftebo Aktivitetscenter til et godt sted at mødes. Se opslag i Aktivitetscentret om hvordan valget foregår. 22

25 JYSK TØJSALG Tøj til unge og ældre Priser op til max 300 kr. pr. del. Kommer på Toftebo Aktivitetscenter: torsdag 18. sep. kl torsdag 8. jan. kl torsdag 9. apr. kl Hammerum Hovedgade Herning Tlf RENGØRING Hjemmeservice Vestertorp 78. Gjellerup. Tlf Mobil Borgerforeningen er områdets TALERØR til offentlige myndigheder. Bliv medlem. Formand Leif Bønding, Vestertorp 79 tlf / hjemmeside hgborger.dk Kontakt Eva Bønding tlf eller Grethe Jensen tlf Haugevej 21, Hammerum Hårshoppen v/ Benthe Ruders Palle Fløesvej 9, Tlf Åbent: Mandag og Tirsdag 08-16, Onsdag Torsdag lukket, Fredag 8-15, Lørdag lukket Virkelyst 70, 7400 Herning Telefon Greenvej 1, Arnborg Tlf Østergade Herning Tlf Trafikskolevej 1 Hammerum 7400 Herning Tlf Mobil / Kølkær Stof og Hobby Hammerum Hovedgade 130C Altid et besøg værd Åbningstider: Mandag-fredag: Lørdag:

26 Toftebo Plejecenter og Hjemmeplejen Hammerum/Gjellerup Tlf Områdechef Gitte Rasmussen Centerleder Anette Schnedler Distriktsleder Helle Hager Telefontid: hverdage mellem kl Hjemmesygeplejersker Telefontid: hverdage mellem kl Toftebo Aktivitetscenters Trænings terapeuter Tlf Fysioterapeut Marianne Østerby Ergoterapeut Ditte Hindsgavl Christensen Toftebo Aktivitetscenter Aktivitets koordinator Benthe Jarnved Tlf Toftebo Aktivitetscenters Daghjem Tlf Krista Neesgaard Telefontid: hverdage mellem kl Høreomsorg Tlf Telefontid: alle hverdage kl Træffetid Høreafd., Brahmsvej 8, Herning: mandag kl , torsdag kl Batterier bestilles enten på tlf eller hjemmesiden Toftebo Aktivitetscenters Centerråd Indtil 31. marts Formand Magda Kjærsgaard Tlf Næstformand Villi Andersen. Sekretær Peder Borup. Kasserer Finn Brinch. Øvrige medl. Ulla Rasmussen, Svend Skov og Dorrit Svane. Ledelsesrepræsentant: Allis Lunde. Medarbejderrepræsentant: Benthe Jarnved. Hjemmeside: Besøg os på Facebook: Toftebo Aktivitetscenter HJERTE STARTER findes ved Toftebo-Centret Indgang A (Hovedgadens P-plads) Toftebo Aktivitetscenters Information Salg af medlemskort og billetter til arrangementer. Tilmelding til aktiviteter og meget, meget andet Åbningstider: Mandag - fredag kl samt Tirsdag - torsdag kl Åbningstider på helligdage samt i ferieperioder: Se opslagstavlen inde i Lyngtotten.

PLANLÆGNINGSKALENDER. Følgende deltager på nuværende tidspunkt i kalenderen:

PLANLÆGNINGSKALENDER. Følgende deltager på nuværende tidspunkt i kalenderen: PLANLÆGNINGSKALENDER Denne kalender er til brug for foreninger, klubber og andre i Hammerum - Gjellerup området, der ønsker at koordinere deres arrangementer, så der ikke sker overlapning i forhold til

Læs mere

PLANLÆGNINGSKALENDER. Følgende deltager på nuværende tidspunkt i kalenderen:

PLANLÆGNINGSKALENDER. Følgende deltager på nuværende tidspunkt i kalenderen: PLANLÆGNINGSKALENDER Denne kalender er til brug for foreninger, klubber og andre i Hammerum - Gjellerup området, der ønsker at koordinere deres arrangementer, så der ikke sker overlapning i forhold til

Læs mere

Lind Aktivitetscenter

Lind Aktivitetscenter Lind Aktivitetscenter - hvor efterlønnere og pensionister mødes! Praktiske oplysninger Årskalender Arrangementer Årstidsfester 2013-14 Side 1 Side 2 Forord: Vi byder velkommen til en ny sæson i vores nye

Læs mere

PLANLÆGNINGSKALENDER. Følgende deltager på nuværende tidspunkt i kalenderen:

PLANLÆGNINGSKALENDER. Følgende deltager på nuværende tidspunkt i kalenderen: PLANLÆGNINGSKALENDER Denne kalender er til brug for foreninger, klubber og andre i Hammerum - Gjellerup området, der ønsker at koordinere deres arrangementer, så der ikke sker overlapning i forhold til

Læs mere

Aktiviteter November 2015

Aktiviteter November 2015 Aktiviteter November 2015 Thulebakken Thulebakken 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 5339 Åbningstid Mandag til torsdag fra kl. 9.00 15.45 Velkommen til Aktivitetscentret Thulebakken! Aktivitetscentret på Thulebakken

Læs mere

Aktiviteter November 2015

Aktiviteter November 2015 Aktiviteter November 2015 Vestergården Annebergvej 73 9000 Aalborg Tlf: 9931 6900 Åbningstider mandag til fredag fra kl. 8.30 16.00 Faste aktiviteter på Vestergården EFTERÅRET 2015 Mandag: : Madgruppe

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

LYNGTOTTEN HAMMERUM - GJELLERUP

LYNGTOTTEN HAMMERUM - GJELLERUP 19. årg. nr. 3. Marts 2016 LYNGTOTTEN HAMMERUM - GJELLERUP for ældre og pensionister Nørregade 50 7400 Herning Tlf. 97 12 57 50 Frølundvej 40 Hammerum 7400 Herning Tlf. 97 11 66 77 www.hammerumel.dk mail@hammerumel.dk

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Aktiviteter Efterår 2014-2015

Aktiviteter Efterår 2014-2015 Foto af IO Aktiviteter Efterår 2014-2015 Smedegården Aktivitetscenter Smedegårdsvej 58 9220 Aalborg Øst Tlf: 9931 3672 Åbningstider mandag til torsdag fra kl. 9-16 fredag kl. 9-15 Nyttig information om

Læs mere

Aktiviteter Oktober 2015

Aktiviteter Oktober 2015 Aktiviteter Oktober 2015 Thulebakken Thulebakken 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 5339 Åbningstid Mandag til torsdag fra kl. 9.00 15.45 Velkommen til Aktivitetscentret Thulebakken! Aktivitetscentret på Thulebakken

Læs mere

Aktiviteter Oktober 2015

Aktiviteter Oktober 2015 Aktiviteter Oktober 2015 Thulebakken Thulebakken 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 5339 Åbningstid Mandag til torsdag fra kl. 9.00 15.45 Velkommen til Aktivitetscentret Thulebakken! Aktivitetscentret på Thulebakken

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Aktiviteter 1. halvår 2016 Gundorfslund aktivitetscenter

Aktiviteter 1. halvår 2016 Gundorfslund aktivitetscenter Aktiviteter 1. halvår 2016 Gundorfslund aktivitetscenter Gundorfslund 32 9000 Aalborg Tlf 9812 7600 Åbningstider mandag-torsdag kl 9-16 Fredag kl 9-13 Faste aktiviteter Mandage Sundhed på en anden måde*

Læs mere

Afslutning på folkedanse-sæsonen.

Afslutning på folkedanse-sæsonen. Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2015 31. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning på folkedanse-sæsonen. Midtvejsholdet tager 9.marts på besøg i Ringkøbing, hvorfor

Læs mere

Aktiviteter på Jyske Ås

Aktiviteter på Jyske Ås Aktiviteter på Jyske Ås Efterår 2017 2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse side 2 Centerrådets aktiviteter/ medlemmer side 3 Centerrådsprogram foraugust side 4 Centerrådsprogram forseptember side

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

LYNGTOTTEN HAMMERUM - GJELLERUP

LYNGTOTTEN HAMMERUM - GJELLERUP 18. årg. nr. 4. Juni 2015 LYNGTOTTEN HAMMERUM - GJELLERUP for ældre og pensionister Tlf. 53568058 mail: anders@dyrlaegemikkelsen.dk Hammerum Autoværksted Hammerum Hovedgade 126 TLF. 97 11 61 83 www.klaedeskabet.net

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Aktiviteter 2 Halvår 2015

Aktiviteter 2 Halvår 2015 Aktiviteter 2 Halvår 2015 Kastaniegården Svinget 7, Frejlev 9200 Aalborg SV Tlf: 9834 3295 Åbningstider mandag torsdag 9-16 Fredag 9 12.30 Ugeplan for Kastanjegården. Mandag. Stavgang Kl. 10.00 11.00 Sidde-gymnastik

Læs mere

har ordet... såning. En dejlig tid trods lugten ger et par sange, ligeledes 16.00.

har ordet... såning. En dejlig tid trods lugten ger et par sange, ligeledes 16.00. Plejecenter Skovvænget April 2015 har ordet... såning. En dejlig tid trods lugten ger et par sange, ligeledes i cafeen kl. 16.00. I dette nummer: skriver 1 Fødselsdage mv. Skovvængets venner Bruger/ pårørende

Læs mere

LYNGTOTTEN HAMMERUM - GJELLERUP

LYNGTOTTEN HAMMERUM - GJELLERUP 17. årg. nr. 4. Juni 2014 LYNGTOTTEN HAMMERUM - GJELLERUP for ældre og pensionister Tlf. 53568058 mail: anders@dyrlaegemikkelsen.dk Østergade 12 7400 Herning Tlf. 9712 1377 www.ankerhost.dk Mandag: 8.30-20.00

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Lillevangsposten. November - December 2015. 17. årgang nr. 6

Lillevangsposten. November - December 2015. 17. årgang nr. 6 Lillevangsposten November - December 2015 17. årgang nr. 6 1 Indhold: Side 3: Side 5: Side 6: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side 16: Side 18: Side 19: Side 21: Kalender Lillevangs dagtilbuds aktiviteter

Læs mere

PLANLÆGNINGSKALENDER. Følgende deltager på nuværende tidspunkt i kalenderen:

PLANLÆGNINGSKALENDER. Følgende deltager på nuværende tidspunkt i kalenderen: PLANLÆGNINGSKALENDER Denne kalender er til brug for foreninger, klubber og andre i Hammerum - Gjellerup området, der ønsker at koordinere deres arrangementer, så der ikke sker overlapning i forhold til

Læs mere

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012 Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012 Kære beboere og samarbejdspartnere på og omkring Arendalsvej Læs om alt det spændende der foregår på og omkring Arendalsvej i dette nyhedsbrev. Ideer til kommende

Læs mere

Nyhedsbrev Uge 6 2015

Nyhedsbrev Uge 6 2015 Nyhedsbrev Uge 6 2015 Et helt nyt år er godt i gang, og vi glæder os til at udfylde det med mange aktiviteter, oplevelser og stjernestunder for beboerne på Meta. Vi har nu lavet nyhedsbrev i et år, og

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

PLANLÆGNINGSKALENDER. Følgende deltager på nuværende tidspunkt i kalenderen:

PLANLÆGNINGSKALENDER. Følgende deltager på nuværende tidspunkt i kalenderen: PLANLÆGNINGSKALENDER Denne kalender er til brug for foreninger, klubber og andre i Hammerum - Gjellerup området, der ønsker at koordinere deres arrangementer, så der ikke sker overlapning i forhold til

Læs mere

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Julefrokosten den 11. december Caféens ugentlige menuer og alt om arrangementer og aktiviteter på Lokalcenteret kan ses på

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café

Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Årgang 7, nr. 8 August 2017 Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Nyt fra Centerlederen En herlig tur til Hvidbjerg Vi var bare ualmindelig heldige med vejret igen i år. Hele

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Årsplan. Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest.

Årsplan. Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest. Årsplan 2014 Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest. Ligeledes har vi vedlagt sedler med svarblanketter til ovenstående

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Velkommen til Dagcenteret på Damgården

Velkommen til Dagcenteret på Damgården Velkommen til Dagcenteret på Damgården Plejecenter Øst Svendborg Kommune Velkommen til dagcenteret på Damgården Plejecenter Damgården er en del af Plejecenter Øst i Svendborg Kommune. Damgården er beliggende

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup. vinterhalvåret 2015/2016

Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup. vinterhalvåret 2015/2016 Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup vinterhalvåret 2015/2016 Hold dig opdateret på hjemmesiden: www.hvidbjergborgerforening.dk Er din husstand endnu ikke medlem - men ønsker at blive det denne

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

PLANLÆGNINGSKALENDER. Følgende deltager på nuværende tidspunkt i kalenderen:

PLANLÆGNINGSKALENDER. Følgende deltager på nuværende tidspunkt i kalenderen: PLANLÆGNINGSKALENDER Denne kalender er til brug for foreninger, klubber og andre i Hammerum - Gjellerup området, der ønsker at koordinere deres arrangementer, så der ikke sker overlapning i forhold til

Læs mere

Aktiviteter April 2016

Aktiviteter April 2016 Aktiviteter April 2016 Vestergården Annebergvej 73 9000 Aalborg Tlf: 9931 6900 Åbningstider mandag til fredag fra kl. 9.00 15.45 Kære efterlønsmodtager og pensionist i Aalborg Kommune Velkommen på Centret

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri?

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri? Nytårsaften uden fyrværkeri? Efter år 1900 blev det almindeligt at fyre fyrværkeri af. Før hen var det kun soldater og jægere der skød op i luften for at markere årsskiftet. Dengang var det også skik at

Læs mere

Nyt fra Skovgården Maj 2016

Nyt fra Skovgården Maj 2016 Nyt fra Skovgården Maj 2016 Aktivitetscentret Skovgården Skovgården 1, 3500 Værløse www.skovgaarden.furesoe.dk tlf. 7235 5800 Centerleder: Merete Harrig Mail: mlh@furesoe.dk Åbningstider: Centret Receptionen,

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

HOLDGYMNASTIK: Onsdage i kirke- mødesalen kl Tirsdage, torsdage og fredage tilbydes der individuel træning efter nærmere aftale.

HOLDGYMNASTIK: Onsdage i kirke- mødesalen kl Tirsdage, torsdage og fredage tilbydes der individuel træning efter nærmere aftale. Munke Mose Allé 4-6, 5000 Odense C tlf. 66 12 42 05 (administration) tlf. 30 20 06 53 (stuen) tlf. 30 20 06 65 (1.sal) - www.plejec-munkemose.dk CAFETERIET: Åbningstider kl. 9.00-15.00. MARGURITTEN: Åben

Læs mere

Aktivitets- og oplevelsesplan 2016 Lions Park Søllerød Seniorcentret

Aktivitets- og oplevelsesplan 2016 Lions Park Søllerød Seniorcentret Aktivitets- og oplevelsesplan 2016 Lions Park Søllerød Seniorcentret Faste aktiviteter hver måned Balancetræning hver mandag fra oktober til april kl. 13 14 Der trænes med store bolde og forskellige redskaber,

Læs mere

PLANLÆGNINGSKALENDER. Følgende deltager på nuværende tidspunkt i kalenderen:

PLANLÆGNINGSKALENDER. Følgende deltager på nuværende tidspunkt i kalenderen: PLANLÆGNINGSKALENDER Denne kalender er til brug for foreninger, klubber og andre i Hammerum - Gjellerup området, der ønsker at koordinere deres arrangementer, så der ikke sker overlapning i forhold til

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Velkommen til Brogårdshøj!

Velkommen til Brogårdshøj! Velkommen til Brogårdshøj! Denne velkomst er tænkt som en hjælp til Dem og Deres pårørende. Velkomsten indeholder en række oplysninger i forbindelse med indflytning og ophold i Brogårdshøj. Har De spørgsmål,

Læs mere

FALKEPOSTEN. December

FALKEPOSTEN. December FALKEPOSTEN December 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

KLC-Bladet November 2014

KLC-Bladet November 2014 KLC-Bladet November 2014 1 Generel Information Adresse : Knud Lavard Centret Eksercerpladsen 3 4100 Ringsted Ansvarshavende redaktør : Inger Boye - ibo@ringsted.dk Bruger- og pårørende rådet på KLC 2014/2015

Læs mere

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Foreningens historie Søllerød Senior Sport er en fremragende forening, når vi selv skal sige det. Vi har eksisteret i 13 år, og kommunen har levet op til sin

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Fuglebakken juni 2015

Fuglebakken juni 2015 Fuglebakken juni 2015 Aktiviteter & arrangementer Morten Eskesens Vej 2 8210 Aarhus V. Tlf.: 87 13 32 00 Brug dit lokalcenter Alle er velkomne Arrangementer på Lokalcenter Fuglebakken Søndag den Mandag

Læs mere

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Hockey finale Aab Hallen BEMÆRK Nyhedsbrev December DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Velkommen til Bøgeskovhus Side 4-7 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

Aktiviteter 1 Halvår 2016

Aktiviteter 1 Halvår 2016 Aktiviteter 1 Halvår 2016 Kastaniegården Svinget 7, Frejlev 9200 Aalborg SV Tlf: 9834 3295 Åbningstider mandag torsdag 9-16 Fredag 9 12.30 Ugeplan for Kastanjegården. Mandag. Kl. 09.30 Stavgang Kl. 10.00

Læs mere

Præsthøjgården. Program 1/8-31/ VITAL HORSENS Aktiviteter og Frivillige

Præsthøjgården. Program 1/8-31/ VITAL HORSENS Aktiviteter og Frivillige Præsthøjgården Program 1/8-31/12 2017 VITAL HORSENS Aktiviteter og Frivillige 2 VELKOMMEN TIL AKTIVITETSCENTRET Det åbne aktivitetscenter er for selvhjulpne brugere. Aktivitetscentret er et tilbud til

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

LYNGTOTTEN HAMMERUM - GJELLERUP

LYNGTOTTEN HAMMERUM - GJELLERUP 17. årg. nr. 3. Marts 2014 LYNGTOTTEN HAMMERUM - GJELLERUP for ældre og pensionister Tlf. 53568058 mail: anders@dyrlaegemikkelsen.dk Østergade 12 7400 Herning Tlf. 9712 1377 www.ankerhost.dk Mandag: 8.30-20.00

Læs mere

Gundorfslund Aktivitetscenter Gundorflund Aalborg Tlf: Åbningstider man tors kl Fredag kl

Gundorfslund Aktivitetscenter Gundorflund Aalborg Tlf: Åbningstider man tors kl Fredag kl Aktiviteter Juli til December 2016 Gundorfslund Aktivitetscenter Gundorflund 32 9000 Aalborg Tlf: 9812 7600 Åbningstider man tors kl. 09.00 16.00. Fredag kl. 9.00 13.00 FASTE AKTIVITETER Mandage: Kl. 10.00-11.30

Læs mere

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G.

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. i Kølkær 3. juni - 7. juni 2014 KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. og I. Velkommen til endnu en byfest i Kølkær. Landsby med vilje. Tirsdag den 3. juni 2014 Byfesten starter med fællesspisning i hallens cafeteria.

Læs mere

Det sker i Aktivhuset 7 eren Efterår 2015 forår 2016

Det sker i Aktivhuset 7 eren Efterår 2015 forår 2016 Det sker i Aktivhuset 7 eren Efterår 2015 forår 2016 Jens Jensensvej 7 7540 Haderup Tlf 97452048 tirsdag og torsdag fra kl. 8-12 Mailadr. 7-eren@mail.dk Kan du bruge os? Aktivhuset 7 eren er et åbent Aktivitetshus

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 28 september / oktober 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Støt vores Sponsorer de støtter os. Lions Club Stenløse-Veksø. Oticon PEOPLE FIRST. Egedal Kommune. Opt m sten

Støt vores Sponsorer de støtter os. Lions Club Stenløse-Veksø. Oticon PEOPLE FIRST. Egedal Kommune. Opt m sten Støt vores Sponsorer de støtter os Lions Club Stenløse-Veksø Oticon PEOPLE FIRST Egedal Kommune Opt m sten Vi planlægger aktiviteter et halvt år frem i tiden. Første gang i måneden er der fællesspisning

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken.

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken. December 2012 Januar 2013 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december Mandag, den 3. Tøjsalg fra kl. 10 til 13 Tirsdag, den 4. kl. 11 Julefrokost for beboere og personale. Personalet

Læs mere

Maj og juni 2011. Ta med en tur på BAKKEN - - for nu er foråret kommet. Krumtap Nyt er for medlemmer, personale og andre med interesse for Krumtappen

Maj og juni 2011. Ta med en tur på BAKKEN - - for nu er foråret kommet. Krumtap Nyt er for medlemmer, personale og andre med interesse for Krumtappen Maj og juni 2011 Krumtap Nyt er for medlemmer, personale og andre med interesse for Krumtappen Ta med en tur på BAKKEN - Ishøj - for nu er foråret kommet Adresse: Krumtappen Østerhøj Bygade 48 2750 Ballerup

Læs mere

HK Senior Djursland Program 2015

HK Senior Djursland Program 2015 HK Senior Djursland Program 2015 Praktiske informationer Seniorklubben bestyrelse 2014: Formand: Hanna Rasmussen, tlf. 86321620 Næstformand: Inge Ejsing Rasmussen, tlf. 86363640 Sekretær: John Ole Rasmussen,

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Personalestøttede Aktiviteter

Personalestøttede Aktiviteter Aktivitetskatalog Personalestøttede Aktiviteter Sæson 2016/2017 Aktiv Centret, Herning Tlf.: 9628 5959 www.herning.dk Aktiv Centret udbyder aktiviteter, til dig der kunne have brug for let personalestøtte

Læs mere

INDHOLD I DETTE NUMMER! Fastelavn på Steins Plads! Cykeldagen 2016! Loppemarked den ! Havevandring den !

INDHOLD I DETTE NUMMER! Fastelavn på Steins Plads! Cykeldagen 2016! Loppemarked den ! Havevandring den ! Maj 2016 INDHOLD I DETTE NUMMER Fastelavn på Steins Plads Cykeldagen 2016 Loppemarked den 05.6.2016 Havevandring den 12.06.2016 Adresseliste Kære Naboer, Så blev det efterhånden forår. Vi kan nu for alvor

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 8+9 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 8+9 2013 Fælles info Fastelavn. Vi holdt fastelavn mandag efter vinterferien. Vi flyttede det hertil fordi vi havde Danmarks Indsamling i uge 6, men til næste år flytter vi det tilbage, så det ligger tættere på

Læs mere

Nyt fra AKTIVITETSHUSET HOLLUF PILE Hjulets Kvarter 119, HOLLUF PILE

Nyt fra AKTIVITETSHUSET HOLLUF PILE Hjulets Kvarter 119, HOLLUF PILE Nyt fra AKTIVITETSHUSET HOLLUF PILE Hjulets Kvarter 119, HOLLUF PILE Nyhedsbrev Forår 2016.vi har måske et tilbud til dig, som det er svært at sige nej til! Røde Kors Cafe Square dance Modelteater På hyggelig

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

Aktiviteter Juni Vestergården. Annebergvej Aalborg. Tlf: Åbningstider mandag til fredag fra kl

Aktiviteter Juni Vestergården. Annebergvej Aalborg. Tlf: Åbningstider mandag til fredag fra kl Aktiviteter Juni 2016 Vestergården Annebergvej 73 9000 Aalborg Tlf: 9931 6900 Åbningstider mandag til fredag fra kl. 9.00 15.45 Kære efterlønsmodtager og pensionist i Aalborg Kommune Velkommen på Centret

Læs mere

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint.

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint. ( BERETNING 19 MARTS 2014.) Eget hus?? Ja, hvad skal jeg sige! Kommunen har skrevet de skal spare 180 mill. Kr. - Vi prøvede om vi kunne få et ben indenfor Centrumhuset, men det er for de unge og deres

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere