LYNGTOTTEN HAMMERUM - GJELLERUP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LYNGTOTTEN HAMMERUM - GJELLERUP"

Transkript

1 18. årg. nr. 3. Marts 2015 LYNGTOTTEN HAMMERUM - GJELLERUP for ældre og pensionister

2 Tlf mail: Hammerum Autoværksted Hammerum Hovedgade 126 TLF Hammerum Hovedgade Herning Tlf Butikken har fast åben hver mandag fra ellers efter aftale. Klinisk fodplejer & kosmetolog Mona Kølbæk Rasmussen Nørretorp 80, 7400 Herning - Tlf

3 Endnu engang fik Toftebo Aktivitetscenters Centerråd skudt det nye år i gang med en inspirerende og velbesøgt Nytårskur. Stor ros for en veltilrettelagt dag og stor tak for opbakningen til alle som deltog. Hvad det nye år må bringe, er svært at spå om, men den byder uden tvivl på nye og mange dejlige stunder for og med hinanden i et hus, der summer af liv og samvær. Det vi også ved, er: - at vi er i gang med en lokalerokade i centret. Daghjemmet har rykket deres kontor til træningsgangen og vi arbejder på at indrette et nyt grupperum i det frigivne lokale. I første omgang indrettes lokalet til træningshold, som ikke anvender redskaber. - at vi forsat vil sætte fokus på at forebygge fald. Alle som er faldet en gang, er i risiko for at falde igen. Derfor er det værd at overveje Træning og Aktivitets tilbud om at sætte fokus på årsagen til faldet, et forløb på 3 x 2 timer. Tilmelding sker via terapeuterne. - at Toftebo Aktivitetscenter i samarbejde med de Forebyggende Hjemmebesøgskonsulenter i Herning Kommune en gang i ugen inviterer til Spis sammen gruppe, hvor vi hygger lidt ekstra over maden. Arrangementet er for borgere, som gerne vil ud blandt andre, men ikke i første omgang har mod på at starte i en interesse aktivitet. Hvis I kender en nabo eller bekendt, som vil være interesseret, kan I kontakte Benthe Jarnved. Inden for nærmeste fremtid vil der være foldere i informationen om initiativet. Vi glæder os til at se og opleve, hvad året ellers må byde på, i samvær med jer alle. Benthe Jarnved, Aktivitetskoordinator Allis Lunde, Teamleder i område øst. Redaktion og Layout: Aktivitetsholdet: Lyngtot gruppen. Ansvarshavende redaktør: Finn Brinch Næste nummer udsendes ultimo maj Sidste frist for indlæg: for indlæg der fylder mere end ½-side dog 2 uger inden denne dato. Indlæg til avisen mærkes Lyngtotten og afleveres/sendes til Toftebo Aktivitetscenter, Elmegade 32, 7400 Herning eller på Tryk: Skaibeks Trykkeri, Hammerum, 7400 Herning Der gøres opmærksom på, at indlæg i avisen ikke behøver at være udtryk for Centerrådets opfattelse eller en tilkendegivelse af redaktionsudvalgets mening. Avisen er gratis og bliver bragt ud med hjemmeplejen samt kan hentes på Toftebo-Centret, biblioteket, Kirkeladen eller hos de klubber og foreninger, der omtales sidst i avisen. Den kan også downloades fra vor hjemmeside. Forsiden: Spilleaktiviteter - se side 10, 11 og 18. 1

4 Toftebo Aktivitetscenters opslagstavle En stor tak til alle de, der har støttet julemarkedet på forskellig vis. Aktivitetscentret og Caféen holder lukket 30. marts - 6. april (påskeugen). Der er også lukket 1. maj, 14. og 15. maj samt 5. juni. Har du lopper, du vil af med? Eller vil du se, hvad der kan købes for billige penge? Så mød op den 11. april Se side 17 Bussens Venner holder generalforsamling mandag 2. marts kl i Caféen Valg til Centerrådet Se side 3 Husk ÅBENT HUS dagen fredag 13. marts Husk forårsfesten torsdag d. 26. marts Tak til Rotary øst for det flotte juletræ der lyste op i en grå december måned. Træet er ikke kun til glæde for centrets beboere, men også for borgerne i byen og alle de der passerer forbi. 2

5 Gjellerup Kirkes børnekor giver koncert på Toftebo den 14. april kl se side 17 AFLYSNINGER Alle aktiviteter på Aktivitetscentret er aflyst torsdag den 12. marts fra kl. 12, da der skal stilles op til Åbent Hus dagen samt hele torsdag den 26. marts da vi alle bør deltage i den store Forårsfest Så er vi nået halvvejs i sæsonen og derfor er et Medlemskab nedsat til 200 kr. og Lokalmedlemskab til 50 kr. En stor tak til alle jer, der hjalp med at omdele folderne op til Nytårskuren Frivillige søges til Tirsdagstræning kl og Torsdagstræning kl Er du interesseret og gerne vil hjælpe, så kontakt Fysioterapeut Marianne Østerby Centerrådsvalg I forbindelse med det kommende valg til Centerrådet i uge 11 har Magda Kjærsgaard og Svend Skov valgt at tage en pause efter mange års god og tro tjeneste. Ulla Rasmussen og Villi Andersen modtager genvalg. Da der kun har meldt sig en ny kandidat, står vi i den situation, at enten skal det nye Centerråd køre med en person mindre, hvilket kan komme til at gå ud over aktiviteterne i centret eller også skal det forsøges at finde mindst en kandidat mere. Vi har derfor valgt at forlænge fristen for tilmelding af kandidater til fredag den 27. februar kl. 12. Vi har ca. 430 medlemmer, SÅ DERFOR - FOR DIN EGEN SKYLD: meld dig som kandidat. Blanketter ligger i Informationen. På forhånd tak fordi du vil lade dig vælge til Centerrådet 3

6 I midten af december 2014 var der arrangeret aftenture med Toftebobussen (med politiets tilladelse, selvfølgelig) gennem det julepyntede Herning, hvor mange af Plejecentrets beboere nød de flot udsmykkede forretninger og glade mennesker, der var på juleindkøb. Ved hjemkomsten til Toftebo var der arrangeret fælles kaffebord, hvor der blev sunget julesange og hygget, indtil det blev tid til at komme i seng. Tak til de mange frivillige der gjorde disse aftener muligt. Har man lyst til at støtte op om sådanne arrangementer og gøre bussens drift mulig til glæde for beboerne på Toftebo, kan det gøres ved at melde sig ind i Bussens Venner og betale et årskontingent på 60 kr. enten ved Informationen på Toftebo Aktivitetscenter eller på konto (Handelsbanken). Da det jo er fastelavn i februar - var der Slå katten af tønden i denne uges fredagsklub. Der var rigtig mange mødt op for at få nogle hyggelige stunder. Vi startede med kaffe/the og dejlige fastelavnsboller og vi sang nogle sange, hvor Verner spillede. Derefter skulle vi slå katten af tønden og da alle jo gerne skulle få lov til at slå i hvert fald en gang, blev det bestemt, at man første gang skulle slå med venstre hånd. Efter nogle omgange fik vi så fundet kattekongen (Egon) og dronningen (Agnete). Indholdet i tønden var klementiner som pænt blev delt mellem alle, også dem der ikke kunne være med til at slå på tønden, men selv om man jo ikke er hel så mobil og sikker på benene, kan man jo godt nyde dagen som tilskuer, der skal jo også være et heppekor. (Som det ses på billederne, var der flere der deltog med rollator og i kørestol bl.a. kattedronningen.) 4 Fastelavn Fredagsklub - 13.feb. 2015

7 Centerrådet på Toftebo Aktivitetscenter informerer Udpluk af referat fra centerrådsmøderne den 26. november Julemarkedet havde 752 besøgende som er rekord. Da forløbet gik fint, giver det ikke umiddelbart anledning til ændringer for næste år. Der var en omsætningsstigning på kr. i forhold til sidste år, hvor der blev omsat for ca kr. 2. Vi havde en meget bred snak om økonomien. Der arbejdes videre med dette. 3. Der er solgt 416 medlemsskaber, som er flere end ved samme tid sidste år. 4. Bussen får fremtidig P-plads ved køkkenet i Elmegade. 5. Den nye leder af Plejecentret Anette Schnedler tiltræder den 1. december. 6. Der er lavet en ny folder med tilbud til demente og deres familier. 7. Pga. brandfaren ved private tilbydes nu gratis besøg af en brandmand og opsætning af røgalarmer. 8. Køreplanen for Nytårskuren 2015 blev finjusteret. Liste med frivillige, der uddeler foldere til beboere i Hammerum og Gjellerup, blev gennemgået og opdateret. den 28. januar Forløbet af Julefrokosten i december 2014 blev gennemgået og der var enighed om at arrangementet forløb godt med god mad og hygge. Igangsætterne skal aktiveres for at få flere til at deltage ved næste julefrokost, idet det jo er holdenes julefrokost. 2. Forløbet af Nytårskuren, som der deltog 190 i, blev også gennemgået og køreplanen blev opdateret, idet det efterlystes fra flere sider, at der skulle være mulighed for at stille spørgsmål til Centerrådet. 3. Køreplanen for det kommende Centerrådsvalg blev gået igennem og de enkelte Centerrådsmedlemmer skal forsøge at aktivere deltagerne på holdene, så de møder op og stemmer. Der taltes om, hvordan vi får flere til at stille op som kandidater til valget. 4. Planlægningen af Åbent hus den 13. marts er gået i gang. Eftermiddagsaktiviteterne dagen før aflyses, da der skal stilles borde op. 5. Der er en INFO-skærm på det nye bibliotek i Herning, hvor det undersøges, om vi kan være med på. 6. Der er d.d. solgt 423 medlemsskaber og det ser ud til, at vi får flere medlemmer efter Nytårskuren, hvor der sås rigtig mange nye ansigter. 7. Der er modtaget 405 kr. fra Lions club for deres salg af lodsedler på Julemarkedet. 8. Peder orienterede om, at planlægningen af områdecentrenes spilledag i maj, som skal foregå på Toftebo, er i fuld gang. 9. Der bliver en stand på torvet i det nye bibliotek i Herning, hvor Toftebo, Holtbjerg og Koloritten kan vise, hvad der tilbydes af aktiviteter. Det er den 26. februar og 13. august mellem kl. 16 og Daghjemmets tidligere kontor bruges indtil videre som træningsrum for demente. Daghjemmets nye kontor er ved siden af Benthe Jarnveds kontor. 5

8 Der var 190 personer, der havde taget imod indbydelsen til Nytårskur. Der var jo delt foldere ud og det var annonceret i avisen. Måske var der nogen, der ikke havde fået en folder i postkassen, men vi kan jo ikke få at vide, hvor alle pensionister bor, så det er lidt af et puslespil. Årets gæstetaler var Elin Mogensen, der er områdeleder i Herning Kommune for MadService, Træning & Aktivitet, Genoptræningsenheden og Hjælpemiddelområdet. Det var en rigtig god tale på godt ½ time, så desværre kan vi jo ikke her gengive alt hvad hun sagde, men der var bl. a. tre væsentlige ting: Se fremad Det afhænger af mange ting bl.a. hvor man har sin opmærksomhed rettet. Tiden Som en grønlandsk fanger sagde for mange år siden Tiden går ikke, Tiden kommer. Hvis vi betragter tiden som noget der går, er det svært at følge med, vi bliver forpustede og bange for at miste noget, men hvis vi betragter tiden som noget der kommer, så har vi udsigt af at få noget til rådighed. Tillid At vi har en tillidssamfund i Danmark er ikke en naturlov, men skyldes at vi dag for dag vedbliver at være tillidsværdige over for hinanden. Hvis vi ønsker at fortsætte på den vej, så skal vi fortsat gøre en indsats i den retning. Tillid er Danmarks usynlige brændstof der giver ekstra opdrift. Fremtidens store udfordring i en globaliseret verden bliver at bevare og styrke den danske verdensrekord i tillid. I Herning kommune var der i borgere over 65 år godt 16 % af kommunens befolkning. I 2025 forventes der at være Elin Mogensen fortsatte om Fremtiden for de ældre i Herning Kommune: For nogen tid siden formulerede vi en målsætning i Sundhed og Ældre i Herning kommune som bygger på at vi vil fremme borgerens mulighed for at gøre brug af egne ressourcer, så de kan forblive herre i eget liv. Og det er vores mål, at borgerne oplever høj kvalitet, faglighed og helhed i indsatsen. Hvis det er den oplevelse vi i fremtiden får som ældre i Herning kommune så er der noget vi er lykkedes med Men når de faglige ydelser er leveret og dokumenteret - og hverdagen genfinder sig måske på nye vilkår hvad bringer fremtiden da som ældre i Herning kommune? Som kommune kan vi være med til at skabe rammer for forebyggelse, sundhedsfremme, kulturtilbud, aktivitetscentre - og derudover er der en masse andre muligheder for at lægge indhold i hverdagen. Der er en styrke i personligt at lægge sig spor, som er med til at pege ind i fremtiden. De interesser, aktiviteter - eller den passion, der optager os... den kan vi tage med os på vores videre færd i livet. Det kan være håndarbejdet, evnen til at klippe hæk, interessen i at bage, glæden ved at være besøgsven, ønsket om at lære sprog, glæden ved at læse bøger/ lydbøger, trangen til at rejse og se nye himmelstrøg. 6

9 Uanset interesse kan det være med til at opbygge sociale relationer, som både betyder noget i forbindelse med selve aktiviteten, men som også danner grundlag for fællesskab, netværk, som måske kan udvikle sig til gode venskaber. Som kommune skal vi hele tiden øve os på at være dygtige til at levere de ydelser, som lovgivningen og politikerne udstikker som rammer for tilbud til borgerne og som enkeltindivider kan vi øve os på at være medmennesker for hinanden. Den sidste del skal vi ikke underkende. Einstein har sagt: Ikke alt, der kan tælles, tæller og ikke alt der tæller, kan tælles Jeg tror, det tæller at være tillid værdig at vi som kommune, som sundhedssystem bestræber os på den opgave vi har med at skabe sammenhæng for borgerne. Jeg tror, det tæller, at vi arbejder med at skabe gode rammer og giver plads og rum for alle de gode initiativer som vi bl.a. ser udlevet på vores aktivitetscentre og stor ros til alt det arbejde der lægges her på Toftebo! Jeg tror, det tæller at vi gør en indsats for at være hinandens medmennesker også selv om det ikke kan tælles Jeg erkender, at vi ikke altid lykkes at der er borgere, som oplever forhold, som vi burde kunne gøre bedre og i nogle situationer kan vi ikke andet end give ret ja, det bør vi tilstræbe at lykkes bedre med. I andre situationer er vilkårene og rammerne ikke til at opnå det serviceniveau man som borger kunne have ønsket sig. Velvidende, at vi alle bærer vor rygsæk med os fra det levede liv om den er tung eller let, så kan jeg ønske at vi frimodigt kan tænke, at Tiden kommer som den gamle fanger på Grønland sagde. Elin ønskede at afslutte sit indlæg med at synge Jeg elsker den brogede verden - og det passede meget godt, for den havde Centerrådet allerede trykt i sangfolderen (2 sjæle - en tanke). Efter Elins tale blev der udtrukket amerikansk lotteri og derefter blev der budt på kaffe/ brød og en lille en til halsen, snakken gik livlig og folk hyggede sig. Så var tiden kommet til at Centerrådsmedlemmerne fortalte hvilke aktiviteter de hver især havde ansvar for og til slut kunne de mange gæster komme rundt og se Aktivitetscentret. Det var en virkelig hyggelig dag og dejligt at se så mange nuværende medlemmer og ikke mindst så mange nye ansigter. 7

10 + Præsentation af ny centerleder på Toftebo-Centret. Jeg er tiltrådt som leder på Toftebo Plejecenter den 1. dec Jeg hedder Anette Schnedler og har arbejdet som sygeplejerske og sundhedsplejerske i mange år. Jeg er uddannet i Jeg har flere års erfaring som leder og kommer fra en lederstilling i Tarm på et større plejecenter og to mindre plejecentre. Jeg er i gang med at tage lederuddannelse i Herning. Privat bor jeg ved Brande på en landejendom. Jeg har tre drenge og er gift. Mine interesser er naturen, at male, haven, motion og at være sammen med min familie og venner. Jeg har fået en rigtig positiv modtagelse fra alle på Toftebo-Centret. Det vil jeg gerne sige jer en varm tak for. Jeg glæder mig rigtig meget til vores fremtidige samarbejde. Jeg har fokus på, at personalet trives til gavn for vores beboere. At vores beboere får oplevelser af stjernestunder i hverdagslivet, prioriterer jeg også højt. Stjernestunder kan være et spil kort med et plejepersonale, en pårørende eller en frivillig. Det kan være at bage boller, at få en avis læst op, at få en god oplevelse i vores sanserum eller en tur ud i det blå med en kørestol eller i vores bus. Det kan også være det at holde et andet menneske i hånden og mærke dets nærvær i en stund på stuen. Alt sammen oplevelser, der giver det gode ældreliv livskvalitet. Oplevelser, der giver vores beboere en oplevelse af prikken over i et. Toftebo-Centret skal være et sted med varme og medmenneskelighed. Et center vi gerne vil bo på, når vi bliver ældre. Hilsen Anette Schnedler Centerleder Toftebo-Centret En flot gave til vort træningslokale Fonden af 1844, som udspringer af Hammerum Herreds Brandkasse, har doneret kr. til anskaffelse af et løbebånd til træningssalen på Toftebo Aktivitetscenter. Ved en ceremoni i caféen på Heart i Birk den 5. december blev gaven overrakt til Centerrådsformand Magda Kjærsgaard og formand for Sponsorudvalget Ulla Rasmussen. Løbebåndet bliver installeret i løbet af sommeren, når de forskellige maskiner i træningssalen er blevet omplaceret. En stor tak til vor sponsor. 8

11 Fredagsklub. Fredag den 19. december 2014 var der det sidste arrangement i fredags klubben inden juleferien. Der skulle være hygge og dans for beboerne og dem der var med ude fra JULEGUDSTJENESTE byen. Der var 55 mødt op og det var dejligt at se, at mange af beboerne havde deres pårørende med. I HAMMERUM KIRKE Vi startede med at få serveret vafler, som de havde bagt i Caféen og da de smagte rigtig godt, blev de spist med stor velbehag. den Så blev der sat musik på og rigtig mange dansede. Det var en glæde, at se hvor glade beboerne var for at være med. Nogle ville ikke danse i starten, men de fleste kom da på gulvet og nød en lille dans. Der blev så stemt på, hvad der skulle serveres næste gang, HVIS de var flinke til at danse. Og der blev foreslået isvafler. 9

12 10 Dart Under en Frivillig udflugt i 2010 var der en af deltagerne, der spurgte Benthe Jarnved, hvorfor vi egentlig ikke spillede Dart på Toftebo. Resultatet af dette blev, at vi startede med at købe et dartspil og gik i gang Den første igangsætter var Finn Brinch og der blev skudt med pile hver tirsdag eftermiddag. Det er både sjovt og spændende at spille dart. Vi spiller til 501 point - og det skal være 501, det vil sige at når man f.eks. er kommet på 495, skal man have 6 point næste gang. Får man mere er skuddene annulleret. Ellers drejer det sig om at få så mange point hurtigst muligt og blive den første, der når 501. Det handler altså både om held og præcision. Derfor er det flere gange set, at den der har færrest point, alligevel har det bedste skud til sidst. Vi er også begyndt at skrive div. rekorder ned: Hvem der vinder flest kampe i løbet af året. Hvem der vinder på færrest runder. Hvem der har scoret flest point i en enkelt runde. Alt sammen selvfølgelig bare for sjov, for det drejer sig først og fremmest om at have det hyggeligt og sjovt. Her i 2015 skyder vi stadig med pile hver tirsdag eftermiddag til stor jubel og fornøjelse, når det lykkes/ikke lykkes at ramme Bulls eye og score 501 point først. Jan Buch har nu overtaget rollen som igangsætter og vi er 2 damer og 3 mænd der spiller hver uge. Petanque Vi begyndte at spille petanque i 1998 med Ove Madsen som igangsætter. Banen lå, hvor P-pladsen ved produktionskøkkenet ligger i dag. Indvielsen den 21. april var festlig og daværende byrådsmedlem Jens Ove Kjeldsen kastede den første kugle. I 2001 startede byggeriet af det nye center og banen blev flyttet til den nuværende position ud for Pejsestuen i Aktivitetscentret. Spillet går ud på, at der kastes en lille kugle, kaldet grisen og så drejer det sig om at få flest af sine kugler nærmest grisen - eller måske skyde de andre spilleres kugler væk, så man selv ligger nærmest! I dag er Villi Andersen igangsætter og der spilles petanque indendørs om vinteren og udendørs om sommeren, så alle kan være med. Det foregår stadig tirsdag eftermiddag og der er plads til flere deltagere (også selv om du bruger rollator) i denne sjove aktivitet. Toftebo har kuglerne og vi hygger os med kaffe efter spillet.

13 HOLLANDSK BILLARD Vi har spillet Hollandsk billard i ca. 10 år på Toftebo og spiller hver onsdag mellem og 15. Vi har 2 hollandsk billard spil, men det er kun, når vi er over 6 deltagere, at vi bruger begge spil. Brættet er 2 m lang og 40 cm bred, hvor den øverste del er opdelt i 4 rum med ca. 9 cm mellemrum. I adskillelsen foran de 4 rum er der nogle huller til brikkerne, der spilles med. Der er 30 brikker, som skal kastes ind gennem hullerne. Hver spiller kaster de 30 brikker og der må forsøges 3 gange. Derefter optælles pointene, som gives ud fra hvilket rum brikkerne ligger i, idet rummene har forskellig pointstørrelse. Karin Sørensen har været med fra starten, er igangsætter og fører regnskab over optalte point. Spillet gå i store træk også ud på det sociale, der bliver drøftet mange ting i en munter stemning. Det kan siges, at vi løser verdens situationen. BOB Spil bob, det er godt for sjæl og krop. Sådan står det i Toftebos aktivitetsprogram. Man får sig rørt lidt og har det rigtig sjovt med lidt drillerier ind i mellem. Der startedes med at spille bob, da vi flyttede ind i det nye center og her var Harald Skovhus igangsætter. I dag er Leif Mikkelsen igangsætter. Der er plads til tre bob brætter, dvs. at der kan være i alt 12 spillere. Enhver er velkommen til at komme ind og prøve spillet. For de, som ikke kender bobspillet, kan kort fortælles følgende: Bobspillet består af en kvadratisk plade med bander og huller tæt ved de fire hjørner. Hver spiller har en kø (en pind på ca. 90 cm), som man støder med, og der er 15 røde og 15 grønne brikker, ligesom hver spiller har en såkaldt ko, en sort brik, som er lidt større end de andre brikker. Der spilles mellem to hold, der har hhv. de grønne og røde brikker. Spillet går så ud på at støde med køen til koen, så holdets brikker ender i hullerne. Skyder man en eller flere af sine egne brikker i hul, får man et nyt stød, ellers går turen videre til modstanderen. For at drille er der nogle af spillerne, der kan komme i tanker om at skyde til modstandernes brikker, så de kommer til at ligge dårligt. Det er selvfølgelig usportsligt, men er med til at give lidt morskab, især for dem, som det ikke går ud over! Vi spiller hver onsdag fra ca. kl. 13,15 til ca. kl. 15,30 med en hyggelig kaffepause midt i mellem. Læs om flere spilleaktiviteter på side 18 11

14 Fra min dagbog af Niels og Finn Brinch Følgende er et uddrag af En sælsom historie, der er en beretning i fiktion og virkelighed af en kanotur i sommeren 1981 på Gudenåen fra Tørring til Silkeborg. Da hanen galede om morgenen på 4. dagen stod vi to opdagelsesrejsende (vor ældste søn Niels og jeg) op og opdagede, at tågen lå tungt over landskabet. Efter et kort morgenmåltid lagde skuden fra kajen og så gik det mod fremmede vidder. Morgenen var helt stille, ikke en vind rørte sig og tågen hang over Gudenfloden - dog efterhånden med solstrejf der varslede, at den lyse tid var på vej. Floden strømmede af sted mellem skovbevoksede bakker beklædt med eg og egepur og fra slugterne styrtede klare væld mellem kampestensblokke ned i floden. Snart dukkede en bæk op med plaskende lyde. Den kom fra den gamle Pind mølle, som var nedlagt for mange år siden. I en roligere gænge slyngede floden sig nu videre tæt omkring det højland, der rummer Danmarks højeste punkter - her i vest Sukkertoppen, der er en 108 meter høj lyng- og skovbeklædt bakke. I hele området øst for Gudenfloden bredte urskoven sig. Eg, el og ask spændte deres stammer og grene ud over det dunkle vand og dannede ligesom en bladtunnel. Træerne dyppede deres knudrede rødder i den langsomt skridende strøm, brombærranker og kaprifolier dannede jungle langs bredderne. Under løvhanget i flimmeret af lys og skygge svirrede Isfuglen rundt med et go morn til os. Pludselig dukkede en bro op midt i skovpragten. Den viste os, at nu var vi på vej ind i et område, som nok var befolket af vilde stammer, men som ikke var så uciviliserede og farlige, lokum som det havde været tilfældet på det første stykke denne tidlige morgen. Vi var nemlig kommet frem til det område, hvor munke og nonner fra Benediktinerordenen prøvede at udbrede kristendomskundskab og menneskekærlighed samtidig med at de prøvede at vænne de omkringboende vilde af med at spise deres fjender og i stedet spise hot-dog. De havde bygget en kanal, kaldet Klosterkanalen og den var så skøn og stille denne tirsdag morgen, at der var rig lejlighed til at studere, hvordan flodsengen lå højere end engen på venstre side. Efter at have båret skuden op forbi Klostermøllen fortsattes turen af Gudenfloden. Det var tydeligt, at noget var ved at ske - og dér, lige foran os åbnede det store stille ocean (Mossø) sig, hvor solen glimtede i det blikstille vand og hejrer, måger og ænder færdedes frit. Der var helt stille - ingen nonner eller munke, ingen vilde væsner hverken i form af mennesker, krokodiller eller søslanger. 12

15 Årets første hyggeaften var tirsdag den 13. januar 2015 Aftenen startede med en god middag med farsbrød, bådkartofler samt salat og derefter en dejlig isdessert. Det smagte himmelsk og gav en god stemning ved bordene, hvor snakken gik lystigt. Klokken 19 spillede Aktiv Centrets Husorkester op til Nytårskoncert. Og hvor de da kan spille! Ikke mindst da en tuba kom i gang; så blev alle vist vækket - også de der boede i lejlighederne. De 64 fremmødte ville ikke slippe orkestret, der måtte fortsætte ud over den aftalte tid og de blev ved stående klapsalver bedt om at spille et ekstranummer - der som traditionen byder, er Aftenklokkerne. Tro det eller ej: de største symfoniorkestre kan godt gå hjem og lægge sig. Anden hyggeaften i år var tirsdag den 17. februar 2015 Denne aften bød på skipperlabskovs og sveskekage. Og I kan tro, det smagte. Så var det tid til, at Hanne (Nørtoft Bødtker) præsenterede sig selv og sine familierødder her i området. Og hvor kunne hun synge - uden musik eller noget - bare lige fra bladet. Vi sang nogle sange sammen og prøvede noget kor samarbejde. Flere af deltagerne har nok drømt om en masse spande vand i løbet af den følgende nat (forhåbentlig uden at blive utætte!). Og så skulle vi selvfølgelig også have en prøve på hendes dejlige sopran stemme - et under, at der ikke var nogen glas, der sprang. Igen en dejlig stund på Toftebo Aktivitetscenter og ikke mindst tak til dem, vi ikke mærker, men som får det hele til at køre: Inga, Sanne, Nancy og Hans Henrik. 13

16 Fra 2. februar til uge kan denne udstilling ses på Toftebo-Centret. Malerierne er af Mette K. Pedersen, Vind I montrerne udstiller elever fra Minihøjskolen i Herning Se hjemmesiden 14

17 JULEFROKOST 2014 På Toftebo Aktivitetscenter var der en fælles julefrokost for holdene den 4. december. Der var fine pyntede borde og som det ses på billedet et flot juletræ. 66 var mødt op til nogle hyggelige timer, hvor vi fik en dejlig frokost. Sluttede med Ris a la mande hvor der var 8 mandler og fine mandelgaver. Som underholdning spillede Magda og Holger på harmonika. Det var dejligt med mange gode julemelodier, som vi kunne nyde samtidig med samværet med gode venner og spisning af lækker mad. Der var auktion og amerikansk lotteri og derefter stående BANKO, det var en sjov ide og der var mange fine præmier.. 15

18 Onsdag den 11. marts kl Martin synger og spiller god musik både for ører og ben HYGGEAFTEN som altid starter med en god middag En anderledes dag på Toftebo Aktivitetscenter. Fredag den 13. marts mellem kl. 10 og 13 slår Toftebo Aktivitetscenter atter dørene op til et stort og spændende Åbent Hus Arrangement. Alle er velkommen for at se og høre om, hvad huset kan tilbyde af aktiviteter. Der vil være stande og udstillinger som viser husets mange aktiviteter (bl.a. om de mange spilleaktiviteter), som kan være til inspiration for de besøgende. Dertil kommer, at der vil være mulighed for at købe ting og nyttegenstande fra nogle af de forskellige aktiviteter. Caféen i Toftebo Aktivitetscentret har åben hele dagen og kan tilbyde frokostretter samt lækre kager. 16 Forårsfest Så nærmer sig slutningen på denne sæsons aktiviteter. Vi har besluttet at holde en fælles frokost for alle aktivitetsholdene torsdag d. 26. marts kl Se opslag i Aktivitetscentret

19 Som noget nyt vil vi her på Toftebo Aktivitetscenter afholde lørdag den 11. april kl Der afholdes loppemarked på Toftebo Aktivitetscenter - så hvis du/i har nogle lopper derhjemme, som I vil skænke til Centret, så modtager vi dem meget gerne. Indtægterne ved salget vil gå til aktiviteterne i centret. Indsamlingen er i perioden marts, hvor vi gerne modtager tingene. IKKE møbler - men gerne tøj legesager køkkenting - nips o.l. Tingene bedes afleveret i papkasser eller poser. MEN vi får brug for hjælp om fredagen og lørdagen til at sætte alle "lopperne" frem til salg og brug for hjælp til at sælger "lopperne" om lørdagen. Kunne du tænke dig at hjælpe, så kontakt Benthe Jarnved. Gjellerup Kirke har fået et nyt kor for børn og unge. Tirsdag den 14. april holder de en lille koncert på Toftebo, og alle er velkomne. Koret består af ca. 20 sangglade drenge og piger fra klasse, fra hele sognet. Det består af en korskole samt et kirkekor, der er lønnet, og koret deltager ved familiegudstjenester og højmesser ca. 1 gang om måneden. Til koncerten, kan man få at høre, hvad koret har arbejdet med i løbet af året. Det hele foregår kl. 16, og Caféen vil være åben, hvis man ønsker en forfriskning, mens man hører koncerten. Koret ledes af Camilla Svanberg, organist ved Gjellerup Kirke. 17

20 BAG OM fortsat fra side 11 GAMMELDAGS WHIST er startet på Toftebo i 2006 med Ida Hansen som igangsætter fra starten Der spilles torsdag fra 9,15 til 11,30. I starten var der 8 spillere og det er nu vokset til 15. Spillene afvikles i en hyggelig og munter atmosfære. Det spilles af 4 personer. Der gives 13 kort til hver deltager og kortgivningen går på omgang, venstre om. Den der sidder til venstre for kortgiveren, starter meldeforløbet. Her er lidt om reglerne: Meldes der PAS hele bordet rundt, spiller man hver for sig. I pas-spil drejer det sig om at få stik som muligt. Esserne er de største. NOLO melder man, såfremt man har nogle esser eller små kort, idet esserne i nolo er de mindste. NOLO er et makkerspil, hvor man skal undgå at tage stik, bedst max 6; dog kan makkeren melde op til Grand, hvis man har for store kort til at spille NOLO. GRAND er også et makker-spil, hvor parret skal have mindst 7 stik for at vinde, og her er esserne de største. GRANDI melder man, såfremt man sidder i forhånd og kan tage 7 stk. Sidder man ikke i forhånd, skal man kunne tage 9 stk. for at vinde, og man spiller ALENE, her er esserne nemlig STØRST. BRIDGE Siden 1998 har vi spillet bridge på Toftebo. Det startede ganske langsomt med kun 1 bord (4 spillere), men efterhånden blev det kendt og antallet af interesserede spillere steg til 2 og senere til 3 borde. I 2002, da det nye Aktivitetscenter stod færdig og holdet kunne flytte i de nye lokaler, steg interessen for bridge markant. Efter bare 2 år var holdet oppe på 32 deltagere og der blev engageret en bridgeekspert fra Lind, som underviste nye deltagere og interesserede, der gerne ville lære at spille bridge. Bridgeholdet som spiller mandag formiddag, har i år 38 medlemmer, egentlig 2 for mange, fordi der kun kan stilles 9 borde op i lokalet. Men da der ikke er mødepligt og ikke alle deltagere møder op hver gang, så er der altid plads til de fremmødte. Der spilles fra kl. 09 til kl. 12. De frivillige igangsættere på mandagsholdet er Peder Borup og Gerda Schmidt. På grund af den store interesse for bridgespillet, oprettedes i 2012 hold nr. 2 som spiller om onsdagen fra kl Her er der 18 tilmeldte spillere med igangsætter John Kvist. Læs i næste nummer af Lyngtotten: Bag om flere Spilleaktiviteter 18

21 Aktiviteter i Hammerum - Gjellerup området Centerrådet på Toftebo Aktivitetscenter Tlf Se aktivitetskalenderen Bussens Venner ved Toftebo-Centret Tlf Gjellerup menighedsråds besøgstjeneste Tlf Gjellerup valgmenigheds besøgstjeneste Tlf Hammerum-Gjellerup Borgerforening Tlf Se aktivitetskalenderen Hammerum Pensionistforening Tlf Se aktivitetskalenderen Hammerum Pensionist og Efterlønsklub Tlf Se aktivitetskalenderen Lokalhistorisk forening for Gjellerup Sogn Tlf Se aktivitetskalenderen Motion og Kultur (i og ved Hammerum Hallen) Tlf Motion, socialt samvær, foredrag, seniordans, kroket, stavgang. Senior dans (i Hammerum Hallen) Torsdage Tlf Motion for: Hjerte - Hjerne - Helbred - Humør Hammerum biblioteks åbningstider: Selvbetjening: Alle ugens dage Personalebetjent: Mandag Onsdag Toftebo Aktivitetscenters Café Mandag - torsdag Fredag Week-end og helligdage lukket Toftebo Aktivitetscenters Information Åbningstider: Se bagsiden af Lyngtotten Åbningstider på helligdage samt i ferieperioder: Se opslagstavlen her i Lyngtotten. 19

22 Det sker i Marts 2015 Toftebo-Centret Mandag den 2. kl T-C Bussens Venner generalforsamling Tirsdag den 3. kl T-C Senior Shop (se opslagstavlen) Torsdag den 5. kl T-C Kirken på Toftebo - Brian Krüger Iversen - altergang Torsdag den 5. kl T-C Toftebo Aktivitetscenter BANKO Fredag den 6. kl T-C Fredagsklub Man-fre. den Centerrådsvalg i Informationens åbningstid Tirsdag den 10. kl T-C Bussen kører til Hampen Sø Tirsdag den 10.. T-C Hyggeaften flyttet til den 11. marts Onsdag den 11. kl T-C Hyggeaften hvor Martins Musik underholder Torsdag den 12. kl T-C Kirken på Toftebo - Ole Rasmussen Fredag den 13. kl T-C Åbent Hus Tirsdag den 17. kl T-C Kun for mænd til Flymuseet i Stauning (se opslag) Torsdag den 19. kl T-C Kirken på Toftebo - Inge Marie K. Hansen - altergang Fredag den 20. kl T-C Fredagsklub Torsdag den 26. kl T-C Forårsfest Fredag den 27. kl T-C Fredagsklub Tirsdag den 31. kl T-C Bussen kører til Have Oasen Påske. Centret er lukket fra 30. marts til og med 6. april. Vi har bussen i uge 11 og 14 Hammerum Pensionist og Efterlønsklub Onsdag den 11. Peder Christensen fortæller om Island rundt i egen bil Onsdag den 25. Tur til Kærmindeparken i Bording Hammerum Pensionistforening Torsdag den 19. T-C Forårsbanko aflyst Nutidens Kvinder Mandag den 23. kl Vi besøger Paw sko. Afgang fra Fakta P-plads. Hammerum-Gjellerup Borgerforening. Ingen meddelte arrangementer Lokalhistorisk Forening for Gjellerup Sogn Onsdag den 4. kl Generalforsamling på Hammerum Skole i festsalen Gæstetaler Peer Knudsen - der serveres kaffe/te Bussens Venner Mandag den 2. kl T-C Generalforsamling 20

23 Det sker i April 2015 Toftebo-Centret Torsdag den 9. kl T-C Kirken på Toftebo - Ole Rasmussen - altergang Fredag den 10. kl T-C Fredagsklub Fredag den 10. kl T-C Fødselsdagsfest - aflyst i Aktivitetscentret Lørdag den 11. kl T-C Loppemarked Tirsdag den 14. kl T-C Koncert med Børnekirkekoret Torsdag den 16. kl T-C Kirken på Toftebo - Ole Rasmussen Torsdag den 16. kl T-C Toftebo Aktivitetscenter BANKO Fredag den 17. kl T-C Fredagsklub Onsdag den 22. kl T-C Bussen kører til Silkeborgs bøgeskove Torsdag den 23. kl T-C Jysk Tøjsalg (se opslagstavlen) Torsdag den 23. kl T-C Kirken på Toftebo - Brian Krüger Iversen - altergang Fredag den 24. kl T-C Fredagsklub Torsdag den 30. kl T-C Kirken på Toftebo - Morten Kvist Torsdag den 30. kl T-C Toftebo Aktivitetscenter BANKO Påske. Toftebo-Centret er lukket fra 30. marts til og med 6. april Vi har bussen uge 14 og 17 Hammerum Pensionist og Efterlønsklub Onsdag den 8. Pakkespil Onsdag den 22. Rikke Andersen fortæller om vejen ud af helvede Hammerum Pensionistforening Ingen meddelte arrangementer Nutidens Kvinder Ingen meddelte arrangementer Hammerum-Gjellerup Borgerforening Ingen meddelte arrangementer Lokalhistorisk Forening for Gjellerup Sogn Ingen meddelte arrangementer Centerrådsvalg Vi mangler kandidater til det nye Centerrådsvalg. Vær med til at få indflydelse på aktiviteterne på centret. Tilmeldingsfristen for aflevering af kandidatskema er forlænget til fredag den 27. februar kl. 12. Skemaer ligger i Informationen. Kom så op af stolene og vis din interesse i, at vi stadig har et godt fungerende Aktivitetscenter. Valget foregår i uge 11 i Informationens åbningstid. Det nye Centerråd tiltræder 1. april og konstituerer sig på et møde sidst i marts. 21

24 Det sker i Maj 2015 Toftebo-Centret Fredag den 1. T-C Centret er lukket Onsdag den 6. kl T-C Områdecentrenes spilledag holdes på Toftebo Torsdag den 7. kl T-C Kirken på Toftebo - Brian Krüger Iversen - altergang Fredag den 8. kl T-C Fredagsklub Tirsdag den 12. kl T-C Bussen kører til Trehøje Onsdag den 13. kl. T-C Besøg af byens dagplejebørn Torsdag den 14. kl T-C Kirken på Toftebo - INGEN Torsdag den 14. T-C Kristi Himmelfartsdag - Centret er lukket Fredag den 15. T-C Centret er lukket Torsdag den 21. kl T-C Kirken på Toftebo - Brian Krüger Iversen Fredag den 22. kl T-C Fredagsklub Torsdag den 28. kl T-C Kirken på Toftebo - Ole Rasmussen - altergang Fredag den 29. kl T-C Fredagsklub Vi har bussen uge 20 Hammerum Pensionist og Efterlønsklub Onsdag den 6. Tur til DK Company La Cours Vej 6 Ikast Onsdag den 20. Banko Hammerum Pensionistforening Torsdag den 28. kl Forårstur til Daugbjerg Kalkgruber Nutidens Kvinder Tirsdag den 5. kl Rundvisning i det nye Bibliotek Herning afgang fra Fakta kl Hammerum-Gjellerup Borgerforening Ingen meddelte arrangementer Lokalhistorisk Forening for Gjellerup Sogn Onsdag den 27. kl Guidet bustur til Bølling Sø - mødested Handelsbanken Centerrådsvalg Centerrådsvalget foregår ved informationen: mandag 9. marts kl tirsdag - torsdag marts kl og kl fredag 13. marts kl Mød talstærkt op - (det er sædvane her i området) og vær med til at sætte dit fingeraftryk på, hvem der skal i Centerrådet og dermed være med til at gøre Toftebo Aktivitetscenter til et godt sted at mødes. Se opslag i Aktivitetscentret om hvordan valget foregår. 22

25 JYSK TØJSALG Tøj til unge og ældre Priser op til max 300 kr. pr. del. Kommer på Toftebo Aktivitetscenter: torsdag 18. sep. kl torsdag 8. jan. kl torsdag 9. apr. kl Hammerum Hovedgade Herning Tlf RENGØRING Hjemmeservice Vestertorp 78. Gjellerup. Tlf Mobil Borgerforeningen er områdets TALERØR til offentlige myndigheder. Bliv medlem. Formand Leif Bønding, Vestertorp 79 tlf / hjemmeside hgborger.dk Kontakt Eva Bønding tlf eller Grethe Jensen tlf Haugevej 21, Hammerum Hårshoppen v/ Benthe Ruders Palle Fløesvej 9, Tlf Åbent: Mandag og Tirsdag 08-16, Onsdag Torsdag lukket, Fredag 8-15, Lørdag lukket Virkelyst 70, 7400 Herning Telefon Greenvej 1, Arnborg Tlf Østergade Herning Tlf Trafikskolevej 1 Hammerum 7400 Herning Tlf Mobil / Kølkær Stof og Hobby Hammerum Hovedgade 130C Altid et besøg værd Åbningstider: Mandag-fredag: Lørdag:

26 Toftebo Plejecenter og Hjemmeplejen Hammerum/Gjellerup Tlf Områdechef Gitte Rasmussen Centerleder Anette Schnedler Distriktsleder Helle Hager Telefontid: hverdage mellem kl Hjemmesygeplejersker Telefontid: hverdage mellem kl Toftebo Aktivitetscenters Trænings terapeuter Tlf Fysioterapeut Marianne Østerby Ergoterapeut Ditte Hindsgavl Christensen Toftebo Aktivitetscenter Aktivitets koordinator Benthe Jarnved Tlf Toftebo Aktivitetscenters Daghjem Tlf Krista Neesgaard Telefontid: hverdage mellem kl Høreomsorg Tlf Telefontid: alle hverdage kl Træffetid Høreafd., Brahmsvej 8, Herning: mandag kl , torsdag kl Batterier bestilles enten på tlf eller hjemmesiden Toftebo Aktivitetscenters Centerråd Indtil 31. marts Formand Magda Kjærsgaard Tlf Næstformand Villi Andersen. Sekretær Peder Borup. Kasserer Finn Brinch. Øvrige medl. Ulla Rasmussen, Svend Skov og Dorrit Svane. Ledelsesrepræsentant: Allis Lunde. Medarbejderrepræsentant: Benthe Jarnved. Hjemmeside: Besøg os på Facebook: Toftebo Aktivitetscenter HJERTE STARTER findes ved Toftebo-Centret Indgang A (Hovedgadens P-plads) Toftebo Aktivitetscenters Information Salg af medlemskort og billetter til arrangementer. Tilmelding til aktiviteter og meget, meget andet Åbningstider: Mandag - fredag kl samt Tirsdag - torsdag kl Åbningstider på helligdage samt i ferieperioder: Se opslagstavlen inde i Lyngtotten.

LYNGTOTTEN HAMMERUM - GJELLERUP

LYNGTOTTEN HAMMERUM - GJELLERUP 18. årg. nr. 4. Juni 2015 LYNGTOTTEN HAMMERUM - GJELLERUP for ældre og pensionister Tlf. 53568058 mail: anders@dyrlaegemikkelsen.dk Hammerum Autoværksted Hammerum Hovedgade 126 TLF. 97 11 61 83 www.klaedeskabet.net

Læs mere

LYNGTOTTEN HAMMERUM - GJELLERUP

LYNGTOTTEN HAMMERUM - GJELLERUP 17. årg. nr. 4. Juni 2014 LYNGTOTTEN HAMMERUM - GJELLERUP for ældre og pensionister Tlf. 53568058 mail: anders@dyrlaegemikkelsen.dk Østergade 12 7400 Herning Tlf. 9712 1377 www.ankerhost.dk Mandag: 8.30-20.00

Læs mere

LYNGTOTTEN HAMMERUM - GJELLERUP

LYNGTOTTEN HAMMERUM - GJELLERUP 18. årg. nr. 2. December 2014 LYNGTOTTEN HAMMERUM - GJELLERUP for ældre og pensionister Tlf. 53568058 mail: anders@dyrlaegemikkelsen.dk Hammerum Autoværksted Hammerum Hovedgade 126 TLF. 97 11 61 83 www.klaedeskabet.net

Læs mere

LYNGTOTTEN HAMMERUM - GJELLERUP

LYNGTOTTEN HAMMERUM - GJELLERUP 18. årg. nr. 1. September 2014 LYNGTOTTEN HAMMERUM - GJELLERUP for ældre og pensionister Tlf. 53568058 mail: anders@dyrlaegemikkelsen.dk Hammerum Autoværksted Hammerum Hovedgade 126 TLF. 97 11 61 83 Butikken

Læs mere

LYNGTOTTEN HAMMERUM - GJELLERUP

LYNGTOTTEN HAMMERUM - GJELLERUP 19. årg. nr. 1. September 2015 LYNGTOTTEN HAMMERUM - GJELLERUP for ældre og pensionister Nørregade 50 7400 Herning Tlf. 97 12 57 50 www.tandlaegerne herning.dk JYSK TØJSALG Østergade 5, Herning. Tlf. 96

Læs mere

Toftebo Aktivitetscenter

Toftebo Aktivitetscenter Toftebo Aktivitetscenter PROGRAM Sæson 2014-2015 Elmegade 32, Hammerum, 7400 Herning. Tlf. 96 28 58 00 Dette sæsonprogram indeholder følgende: Kontaktoplysninger side 2 Praktiske oplysninger side 3 Aktivitetsoversigt

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

Nummer 72. for Øster Brønderslev og Hallund området

Nummer 72. for Øster Brønderslev og Hallund området LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Forårsfest - Byfest - Udvikling eller afvikling? Mejerier - SPAR - Lokalpolitik - Bålhøjfestival Samlingshus - Borgerforeninger - Vindmøller Skolen

Læs mere

ROSENBLADET. For borgere i Snejbjerg-, Studsgård- og Haunstrupområdet 19. årgang nr. 2, august 2015

ROSENBLADET. For borgere i Snejbjerg-, Studsgård- og Haunstrupområdet 19. årgang nr. 2, august 2015 ROSENBLADET For borgere i Snejbjerg-, Studsgård- og Haunstrupområdet 19. årgang nr. 2, august 2015 Min Hobby - på besøg hos glas-kunstnere i Snejbjerg S. 4-5 Frede Fortæller om kvinder, valgret og 100

Læs mere

juni 2015 Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie sports- og kulturlivet i Brylle

juni 2015 Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie sports- og kulturlivet i Brylle 2015 juni 2015 Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie sports- og kulturlivet i Brylle se vores hjemmeside www.brylleby.dk INDLÆG til næste blad skal være redaktionen

Læs mere

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening To sogne Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole Bjergby Borger & Grundejerforening Mygdal Borgerforening Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening KirkeNyt Mygdal Kirke Bjergby Kirke Nr. 5-33. årgang 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hospitalsklovn når ind til demente

Hospitalsklovn når ind til demente NR. 5 - NOV. 2013-7. ÅRGANG Informationsavis til seniorborgere Læs mere om: Fra Ældrerådet 2 Fra Bernadottegården til Musholm 3 Flot og festlig Frivillig Fredag 3 Quiz 3 Valg til Ældrerådet - Kandidaterne

Læs mere

K o l t n y t 1. årg. nr. 4, november 2013 gratis

K o l t n y t 1. årg. nr. 4, november 2013 gratis Koltnyt gratis 1. årg. nr. 4, november 2013 Redaktionen Kirsten Hedegaard (ansvarshavende) E-mail: kirstenhedegaard@post.tele.dk Kirsten Nielsen E-mail: kvorkn@gmail.com Inge Pedersen E-mail: ingeblak@mail.dk

Læs mere

Den perfekte kombination af fællesskab og privatliv

Den perfekte kombination af fællesskab og privatliv ROSKILDE ÆLDRERÅD OG ROSKILDE KOMMUNE INFORMERER NR. 5 - oktober 2015-9. ÅRGANG Den perfekte kombination af fællesskab og privatliv I seniorbofællesskabet Højen i Himmelev bor man i egne rækkehuse. Men

Læs mere

Brink s Begravelsesforretning

Brink s Begravelsesforretning Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2000 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, en del af Ejby, og til Middelfart Byråd. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet,

Læs mere

Brink s Begravelsesforretning

Brink s Begravelsesforretning Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2000 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, en del af Ejby, og til Middelfart Byråd. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet,

Læs mere

www.østernykirke.dk Foreningsbladet

www.østernykirke.dk Foreningsbladet www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 2 Jun-Aug 2012 Sommer(tid) igen Foråret har budt på et succesfuldt eksperiment i Vonge med fastelavnsfest for voksne (side 38)

Læs mere

RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT

RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT NOVEMBER 2015 - FEBRUAR 2016 Indhold Aktivitetscentrene Bakkehuset... 33 Klub Fortuna... 43 Teglporten... 38 Rønnebærhus... 44 Digital hjemmevejledning... 32 Foreninger Aktive

Læs mere

Korintherbrevet 72. September 2011 18. årgang. Lokalblad for Korinth & Ø. Hæsinge

Korintherbrevet 72. September 2011 18. årgang. Lokalblad for Korinth & Ø. Hæsinge Korintherbrevet 72 September 2011 18. årgang Lokalblad for Korinth & Ø. Hæsinge Kære læsere Denne udgave af Korintherbrevet bliver den sidste med mig som redaktør. Jeg har valgt at trække mig på grund

Læs mere

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. En fantastisk sommer er gået! Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen...

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. En fantastisk sommer er gået! Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen... Dragørs Aktivitetshus - for din sundhed VÆVEREN nr. 94 September 2014 En fantastisk sommer er gået! (En meget tidlig sommermorgen på Dragør havn) Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen...

Læs mere

Nummer 59 16. årgang April 2013

Nummer 59 16. årgang April 2013 Nummer 59 16. årgang April 2013 Modtager af dette blads rose Damer til VIF gymnastik Børnehjørnet til fastelavnsgudstjeneste Der var mange flotte udklædninger til skolens fastelavnsarrangement Ophængte

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Trettende årgang Nr. 6 December 2008 - Januar 2009 Indholdsfortegnelse side Leder..........................2 Havbakken......................3 Sognearkivet....................5

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 53 August 2012 Årgang 14. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 53 August 2012 Årgang 14. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 53 August 2012 Årgang 14 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 Fra redaktøren Annoncører LIF er jo egentlig den forening, der sælger annoncerne til

Læs mere

Foreningsbladet. Nyd sneen mens du kan. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. Nyd sneen mens du kan. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 19. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2013 Nyd sneen mens du kan Hattehusets brugere har været en kur ude at kælke så vinter behøver ikke kun være snerydning

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup Maj 2015 7. årgang BØGEBLADET Pejrup, Vester Aaby og Aastrup Bladet udgives af NYT fra: Bøgebjerg Idrætsforening - Bøgebjergfesten Bøgebjergmessen - Egnsfesten - Bierfest - Efterårscamp Bøgebjerghallen

Læs mere

H as l e Nyt Nr. 4 - November 2014 7. årgang Brobækkegård Vinder af byforskønnelsesprisen 2014 Hasle Byting Indhold Redaktion: Knud Erik Olsen Storegade 37 B, 3790 Hasle Tlf. 56 96 48 25 E-mail: k.e.olsen@mail.dk

Læs mere

Foreningsbladet. På udflugt. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. På udflugt. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 19. årgang Nummer 3 Sep-Nov 2013 På udflugt Dette udvidede Foreningsblad giver indtryk af at alle har været på udflugt til interessante steder.

Læs mere

Års møde 11. marts 2014.

Års møde 11. marts 2014. Års møde 11. marts 2014. Så sidder vi her igen. Velkommen til jer alle. At der allerede er gået et år, har jeg svært ved at tro på, men kalenderen fortæller mig jo noget andet og siger jo sandheden, at

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere