Den originale anmeldelsesmail, som sendes som kvittering til anmelderen ved oprettelse af ny anmeldelse (blå 1 er)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den originale anmeldelsesmail, som sendes som kvittering til anmelderen ved oprettelse af ny anmeldelse (blå 1 er)"

Transkript

1 ØNSKER/FORSLAG I begyndelsen af mødet kom der en række ekstra punkter til dagsordenen. Disse er angivet i nedenstående referat med nr. 0.A, 0.B osv. Vi har forsøgt at strukturere dem mest hensigtsmæssigt. 0.A GEMME ORIGINALE MAILS I GE DATABASEN Der blev fremsat et ønske om at gemme alle originale mails, som sendes automatisk i webløsningen til anmeldelse af jordflytning, således at de til enhver tid kan åbnes af sagsbehandleren i GeoEnviron. I GE under fanen Dokumenter vil vi gemme følgende mails automatisk, således at de kan åbnes indefra GE. De gemmes med mailens originale indhold og layout. Numrene refererer til nedenstående tegning over flowet af adviseringsmails: Den originale anmeldelsesmail, som sendes som kvittering til anmelderen ved oprettelse af ny anmeldelse (blå 1 er) Den tilhørende adviseringsmail, som også indeholder selve anmeldelsen, sendes til modtageanlæg ved oprettelse af ny anmeldelse (blå 1 er) Den endelige anmeldelsesmail, som kan sendes fra GE, når kommunen har godkendt (kvitteret), afvist eller annulleret anmeldelsen via statusfeltet (grøn og sort 7 er). Se mere under punkt 0.B 1) Anmelder opretter anmeldelse 2) Anmelder uploader fil 3) Anmelder skriver besked 4) Jordmodtager uploader fil 5) Jordmodtager skriver besked 6) Jordmodtager registrerer jord 7) Sagsbehandler ændrer status på anmeldelse (til Afvist, Annulleret, Kvitteret) 7) Ny adviseringsmail til jordmodtager 8) Sagsbehandler skriver besked

2 0.B ADVISERINGSMAIL SKAL OGSÅ SENDES TIL MODTAGER Hvis sagsbehandleren ændrer status på en konkret anmeldelse, sendes der automatisk en adviseringsmail (grøn 7 er) til anmelder. Dette ønskes også indført til jordmodtager. Der indføres en ny funktionalitet, således at adviseringsmailen til anmelder også kommer til at omfatte jordmodtageren - dog KUN, hvis der vælges status: Afvist, Annulleret eller Kvitteret (nuværende status Godkendt). Ny sort 7 er i tegningen under punkt 0.A. I dette eksempel på en adviseringsmail bliver også selve anmeldelsesskemaet med de aktuelle data sat ind - samme layout som i kvitteringsmailen ved oprettelse af ny anmeldelse. Mailen gemmes også under fanen Dokumenter. 0.C JORD SOM TRANSPORTERES OVER KOMMUNEGRÆNSER Når en anmeldelse drejer sig om jord, som transporteres over kommunegrænser til ikke godkendt modtageanlæg, skal sagsbehandleren i GE Jordflytning have mulighed for manuelt at tilknytte diverse interessenter. Disse interessenter skal registreres med , således at der altid sendes cc mail til disse automatisk. I GE Jordflytning indføres en ny fane Interessenter, hvor der er mulighed for at registrere flere personer med -adresser. Via Send knappen kan sagsbehandleren sende en mail til samtlige interessenter. Selve mailen kommer til at indeholde det seneste ( godkendte ) anmeldelsesskema samt alle tilknyttede dokumenter, dog med undtagelse af de registrerede originalmails (ref. punkt 0.A.)

3 O.D JORD FRA KORTLAGTE AREALER Hvis en anmeldelse drejer sig om jord stammende fra kortlagte arealer, og disse er anmeldt UDEN jordhåndteringsplan, så SKAL løsningen tilpasses, således at der i kvitteringsmailen findes en ny særskilt tekst med angivelse af, at der i disse sager er 4 ugers sagsbehandlingtid. I web-løsningen indføres en ekstra, generel tekst, som indsættes automatisk i kvitteringsmail til anmelderen ved oprettelse af ny anmeldelse. Her har kommunen mulighed for at skrive generelle sagsbehandlingstider mv. inkl. de 4 ugers sagsbehandlingstid, der er nævnt ovenfor. 0.E STATUSKODER Statuskoden 03 Godkendt ønskes ændret til 03 Kvitteret i hele løsningen. Dette gøres helt konsekvent i løsningen og vil gælde både gamle og fremtidige data. Der konsekvensrettes i både GE og web-løsningen. I Stamdata/Jordflytning og fanen Status koder kan superbrugerne selv ændre den tilhørende ledetekst, som indsættes i web-løsningen i feltet Anvist af (udfyldes af Kommunen). Se skærmbilledet herunder. I disse stamdata er det muligt at indsætte to bogmærker for hhv. sagsbehandlernavn (&officername;) og dennes telefonnr (☎), således at der f.eks. kan stå: Anmeldelsen er GODKENDT Kontakt: &officername; Tlf: ☎ Dette giver ovenstående indhold i web-løsningen. I kodelisten Status ændres standard sorteringen, således at den står mere hensigtsmæssigt i forhold til det typiske sagsflow i jordflytningsager. Den fremtidige sortering vil blive som vist i nedenstående skærmbillede.

4 0.F NY STATUS KODE: GODKENDT MED ÆNDRINGER SKAL INDFØRES På allerede kvitterede ( Godkendt ) anmeldelser (03 Kvitteret) kan der ske ændringer - TYPISK i feltet Mængde og Klassifikation. Derfor indføres der en ny statuskode: 03a Kvitteret med ændringer, således at denne kode benyttes, hvis sagbehandleren udfører ovenstående ændringer. Derudover skal der ved denne ændring automatisk sendes en adviseringsmail til jordmodtageren jf. punkt 0.B. 0.G ÆNDRET STATUS PÅ ALLEREDE KVITTEREDE ANMELDELSER Hvis en anmeldelse allerede har fået status: 03 Kvitteret, og den efterfølgende ændres VÆK fra status: 03 Kvitteret, så skal Godkendelsesdatoen i både GE og Web fjernes. Dette gælder dog IKKE, hvis en statuskode ændres fra 03 Kvitteret til 03a Kvitteret med ændringer. 0.H PRINT-KNAP I GE PÅ FANEN ANMELDELSE Rapporten Vis i rapport på fanen Anmeldelse SKAL altid på side 2 indeholde alle data fra fanen Dialog. De skal opstilles i kronologisk rækkefølge med nyeste dialog (række) præsenteret øverst. 0.I PRINT AF ANMELDELSE I WEB-LØSNINGEN Når der printes en anmeldelse via web-løsningen, skal udvalgte oplysninger fra fanen Kommunikation (Dialog) medtages. I GE Jordflytning indføres et nyt tjekfelt i fanen Dialog, således at sagsbehandleren via dette felt kan markere, hvilke rækker/data, der automatisk skal indsættes i feltet Kommunens bemærkninger i web-løsningen. Hver række indsættes med de angivne sagsbehandler initialer samt dato og tidspunkt. Som konsekvens af ovenstående omdøbes feltet Sagsbehandler bemærkning på fanen Anmeldelse til Interne bemærkninger, således at dette felt KUN kan bruges af sagsbehandlerne til helt interne bemærkninger - disse vil ALDRIG blive vist på web-løsningen. Geokon sørger for konvertering af eksisterende data via automatisk patch af databasen, således den hidtidige tekst i feltet Sagsbehandler bemærkning indsættes som ny række i fanen Dialog med datoangivelse til dags dato. 1. SENDE MAILS VIA Mulighed for at sende mails via GE Jordflytning, der gemmes på den konkrete jordflytningssag, til andre parter end anmelder eller modtageanlæg (altså parter der ikke er oprettet i systemet). Når en sådan mail genereres, bør der automatisk genereres et skema magen til det, der genereres, når anmeldelse sendes til de eksterne parter, så de via denne vej får alle relevante oplysninger. (Skal bruges i tilfælde, hvor andre parter skal underrettes (kommuner, regionen, rådgivere etc.) Som det er i dag, skal der skrives mail, oprettes sager i kommunens journaliseringssystem, noter i GE Jordflytning etc. (Frederiksberg, 1). Dette punkt er behandlet under punkt 0.C. 2. ANVISNINGER TIL ANLÆG I ANDRE KOMMUNER Hvordan får modtagerkommunen besked via jordflytningsmodulet? (Norddjurs, 1) Dette punkt er behandlet under punkt 0.C.

5 3. ØNSKE FRA MODTAGEANLÆG Modtageanlæg ønsker: Det er ikke så interessant at få en kopi af anmeldelsen, men en kopi af den godkendte anmeldelse. Er det muligt, at der genereres et skema når anmeldelse godkendes, ligesom det, der genereres, når anmeldelse afsendes? Altså: Når en anmeldelse godkendes af kommunen, afsendes automatisk mail til både anmelder og modtageanlæg indeholdende et skema lig det, der genereres, når anmeldelsen oprettes af anmelder blot tilføjet godkendelsen. (Frederiksberg, 7) Dette punkt er behandlet under punkt 0.B. I adviseringsmail til jordmodtageren findes et link til web-løsningens login side, således at jordmodtageren kan springe direkte til web-løsningen. Ved dette spring ændres skærmbilledet, således at feltet Jordmodtager automatisk er valgt, og man sparer et ekstra museklik. 4. FREMSØGE SAGER MED ÆNDRINGER Gøre det muligt at søge efter sager, hvor der er sket ændringer af anden part end én selv (dog ikke i afsluttede sager!) evt. kaldet Ny aktivitet. Dette ville betyde, at man vil kunne fremsøge sager, hvor du skal handle, og generelt gøre søgning lettere. (Bør supplerende oplysninger under fanen anmeldelse ændres automatisk når der oprettes en dialog?) (Frederiksberg, 2) I GE Jordflytning indføres et kalender-skærmbillede med to faner: Igangværende anmeldelser - alle dem med følgende status koder: 01 Ny 02 Supplerende oplysninger 03 Kvitteret 03a Kvitteret med ændringer Afsluttede anmeldelser - alle dem med følgende status koder: 04 Afvist 05 Jord flyttet 06 Afsluttet 07 Annulleret Følgende felter præsenteres i begge faner: Anmeldelsesnr Anmeldelsesdato Nyeste dialogrække med dato/tidspunkt Adresse Postnr Status Kategori Mængde Enhed Modtageanlæg

6 5. VED FLERE ANMELDELSER PÅ SAMME ADRESSE Sikre, at den anmeldelse, der er øverst under fanen Anmeldelse, også er det under fanen jordhåndtering etc. Generelt kunne det være smart, at når man står på en anmeldelse under en fane, er det stadig denne anmeldelse man står, i når der skiftes fane! (generelt bør der arbejdes med layout hvorfor bruges kun ca. halvdelen af skærmbilledet, alle info kunne i stedet samles under én fane og overskueliggøre anmeldelserne samt løse ovenstående) (Frederiksberg, 3) På fanen Anmeldelsesoversigt ændres sortering, således at nyeste anmeldelse står øverst i listen (dato og not_ seq_no descending). Derudover indføres der en ny kolonne Kategori i oversigt. Endvidere tilpasses denne fane, således at der via dobbeltklik på linjen springes til fanen Anmeldelse. Herudover sikres det, at der ALTID er overensstemmelse mellem fokus på fanerne Anmeldelse og Jordhåndtering, således at man ikke farer vild i fanerne. 5.A ZOOM FUNKTION TIL OPSÆTNING AF SKÆRMBILLEDE I GEOENVIRON I GeoEnviron er det muligt at ændre zoom på sit skærmbillede. Dette gøres under menupunktet System Adm./Opsætning/Personlig opsætning, hvor man under gruppe =Zoom i overskrift = Skærm kan ændre zoom niveauet. Typisk kan det anbefales at vælge tal, som kan deles med 128 dvs. 1024,1152,1280 osv. Gem oplysninger og genstart GeoEnviron, FØR det bliver effektueret. 6. BESKED TIL FLERE PERSONER HOS JORDMODTAGER Bliver der mulighed for, at flere personer hos en jordmodtager kan få besked? (Norddjurs, 2) I GE modtageanlæg under fanen Anlæg kan der registreres flere -adresser allerede i dag - dette gøres ved at adskille hver -adresse med ; (se skærmbillede nedenfor). Web-løsningen tilpasses, således at mails sendes til alle de registrerede -adresser på fanen Anlæg. 7. MAIL TIL JORDMODTAGER OG ANMELDER Når status ændres af kommunen (f.eks. til Godkendt), så sendes automatisk en mail til anmelder. Dette ønskes også indført til jordmodtageanlægget, således at der også sendes en mail til dem. Skal fungere både i Webløsningen og GeoEnviron. (Næstved, 1 og Holbæk, 1) Dette punkt er behandlet under punkt 0.B.

7 BOBLERE ERFA-MØDE 8. HJÆLPETEKST TIL NAVN PÅ NY TRANSPORTØR Hvis anmelder vælger at oprette ny transportør, kunne I i den røde hjælpetekst navn mangler tilføje max. 40 tegn. (Helsingør, 1) Problemet med de 40 tegn er, at der ikke er konsistens mellem antal mulige tegn i webløsningen og GeoEnviron databasen, idet der i webløsningen kan indtastes 50 tegn, mens der i GeoEnviron databasen kun kan indsættes 40 tegn. Dette rettes, således at der også kan indsættes 50 tegn i GeoEnviron (databasefelt: rem_waste_carrier). På webløsningen kan anmelderen allerede i dag KUN indtaste 50 tegn. 9. LINK TIL BRUGERVEJLEDNING Vil gerne kunne linke til brugervejledningen fra forsiden af Web-løsningen. (Helsingør, 2) Det blev aftalt, at der laves to link til Geokon s generelle vedledning til henholdvis anmelder og jordmodtager. Inden de lægges på løsningen, sendes de til kommentering hos ERFA-gruppen. I Web-løsningen er det muligt for hver kommune at definere egne vejledende tekster - disse findes ved klik på?. Teksterne kan ændres i GeoEnviron af superbrugeren - dette gøres ved at logge på systemet med administratorrettigheder og gå ind under menupunktet System Adm./Opsætning/Systemopsætning, hvor beskrivelserne findes i fanen Web/Vejledning. Her kan teksterne ændres. 10. LINK FRA FANEN MODTAGEANLÆG OG TRANSPORTØR Det kunne være smart med en springknap fra Modtageanlæg og Transportør, som vi har andre steder i GE. (Helsingør, 3) I fanerne Modtager og Transportør under fanen Jordhåndtering indføres to nye spring -knapper, således at der automatisk kan springes til det konkrete modtageanlæg/transportør i deres respektive modul. 11. STØRRE LOFT PÅ FILER Større loft på filer (jordhåndteringsplaner kan være svære at få uploaded, hvorfor der så er behov for at oprette sager i journaliseringsystemer til disse en af pointerne med systemet forsvinder). Generel bedre filhåndtering (Frederiksberg, 4) Punktet blev afvist, idet den maksimale grænse pr. fil er 10 MB. 12. SORTERING Rækkefølge ved uploadede dokumenter: Står de i rækkefølge efter, hvad der er uploaded først? (hvis ja, så er det jo fint) (Frederiksberg, 5) Feltet Created, som viser dato og tidspunkt i den grønne i-knap gøres synlig på skærmbilledet - dog kun med datoangivelse. Derudover ændres standardsorteringen, således at den seneste uploadede fil altid står i den øverste linje. 13. SAGSSTATUS FOR MODTAGEANLÆG Modtageanlæg ønsker: at kunne søge på sagsstatus (når de bruger systemet i forbindelse med Næstved kommune kan de godt?) (Frederiksberg, 6) I version af Web-løsningen, som blev frigivet den blev filtreringsmulighederne for status kode indført, så dette er selvfølgelig også tilgængeligt i alle senere versioner. Nyeste version af Web-løsningen er version

8 14. ANMELDER ØNSKE Anmelder ønsker: At der kommer en mulighed for at oprette anmeldelser Anmelder på vegne af hvor det er muligt at taste kontakt oplysninger. Dette vil gøre det muligt at skabe direkte dialog mellem fx entreprenører og kommune i tilfælde, hvor det er modtageanlægget, der anmelder. (Frederiksberg, 8) I både Web-løsningen og GE Jordflytning indføres et nyt tekstfelt På vegne af til angivelse af det eventuelle navn og adresse, som en rådgiver evt. anmelder på vegne af. Data indføres under fanen/overskriften Anmeldelse. 15. ADVARSEL VED VALG AF VISSE MODTAGEANLÆG Der ønskes indført et nyt tjekfelt Anlægget kan kun modtage ren jord på fanen Anlæg i modulet Modtageanlæg. Hvis man i Jordflytningsweb vælger et modtageanlæg med markering i dette felt, så skal der vises en advarsel med teksten: Anlægget kan kun modtage ren jord. (Næstved) I GE Modtageanlæg indføres et nyt fluebensfelt Anlægget må kun modtage ren jord på fanen Anlæg. Ved valg af disse anlæg i Web-løsningen vises en advarselsboks, således at anmelderen bliver gjort opmærksom på dette forhold. 16. VED FEJL: INFO TIL ANMELDER OM AT SENDE SKÆRMPRINT TIL KOMMUNEN Ønsker, at der ved fejlmeddelelse bliver anmodet om at sende et skærmprint til den pågældende kommune (husk kontakt -adresse), således at vores videre kontakt til Geokon smidiggøres. (Holbæk) Der var enighed om, at Web-løsningen er stabil og ikke går i fejl. Geokon har lavet en oversigt over benyttede fejlkoder med uddybende forklaring samt løsning - denne indarbejdes i vejledningen. I vejledningen medtages også oplysninger om, at mails med afsender: kan ende i spam-filtret hos modtager, idet nogle virksomheder mv. har opsat regler om, at afsender med no-reply betragtes som spam. 17. ANMELDELSESNR I WEB-LØSNINGEN På diverse udskrifter og skærmbilleder skal feltet Anmeldelsesnr være synligt. 18. NAVIGATION I WEBLØSNINGEN Når man har udfyldt anmeldelsesskemaet i Web-løsningen, er det muligt (inden endelig oprettelse) at gå tilbage via standard tilbage knappen i Internet Explorer. Dette ændres, således at der også laves en særskilt tilbage knap i bundes af skærmbilledet ved siden af Opret knappen.

9 19. MANUELT INDTASTET LOKALITETSID I I GE Jordflytning findes en funktionalitet, som gør, at nye Lok.id er kan genereres ud fra valg i kodelister. Dette kan gøres af superbrugeren under menupunktet System Adm./opsætning/Systemopsætning og fanen Fælles opsætning. Under Gruppe = Lokalitetsid og Overskrift = Jordflytning kan angives yes, som betyder at funktionaliteten er slået til. Når lokaliteter oprettes via Web-løsningen, genereres fortløbende numre med WJFLYT (6 cifre). Den samme struktur kan også opsættes, således at den benyttes ved manuelt dannede Lok id er - dette gøres under menupunktet Stamdata/Fælles stamdata/diverse og fanen ID Tildeling/Lokalitetsid (Del 1). Her kan indsættes Del 1* = WJFLYT-. Hvis der allerede findes en angivelse, så kan den godt overskrives. 20. REGISTRERING AF JORDMÆNGDE I Når en jordmængde skal rettes i GE Jordflytning, skal det gøres 4 STEDER - nemlig under fanerne: Anmeldelse, Jordhåndtering, Modtageanlæg, Transportør. Geokon vil lave en løsning, som gør det nemmere at redigere mængden for sagsbehandleren. Hvis man ændrer feltet Mængde på fanen Anmeldelse, vil feltet Mængde på fanerne Jordhåndtering og Transportør ændres automatisk. Dette gøres KUN, hvis der findes en en-til-en relation mellem data i fanerne. 21. IKKE GODKENDTE MODTAGEANLÆG Når jordmodtageren ikke er et godkendt modtageanlæg, kan der i dag ikke registreres det konkrete navn og adresse på jordmodtageren. Dette tilpasses i løsningen, således at der i Web-løsningen indføres en ny valgmulighed - Ny jordmodtager - på linje med funktionaliteten ved valg af transportør. Når denne funktionalitet benyttes, skal jordmodtageren ikke oprettes i GE Modtageanlæg, men kun figurere på den konkrete Jordhåndtering under fanen Modtageanlæg (rem_ perm_storage). Ved valg af - Ny modtager - skal der ikke sendes adviseringsmail til jordmodtager. 22. ESDH INTEGRATION Geokon vil henover sommeren få udarbejdet et oplæg omkring et fremtidigt ESDH setup i forhold til GE Jordflytning og vores standard ESDH online integrationer. På nuværende tidspunkt har vi integrationer til ESDH systemerne: edoc 4.1, Acadre og SBSYS. 23. OPSÆTNINGSPARAMETRE Alle opsætningsparametre, der i dag skal sættes på webløsningen, overføres til GE databasen, således at den ekstra tekst, som er med i mailen til modtageranlægget i forbindelse med oprettelsen af en ny anmeldelse, vil kunne redigeres inde fra GeoEnviron.

10 AFSLUTNING Geokon vil arbejde for at få udviklet alle de accepterede punkter og regner med, at det vil ske i løbet af efteråret DELTAGERLISTE KOMMUNE NAVN TELEFON Guldborgsund Kommune Lena Due Berring Haderslev Kommune Anette Hedegaard Haahr Ishøj Kommune Lis Larsen Norddjurs Kommune Marianne Bager Næstved Kommune Søren Nielsen Næstved Kommune Tonny Andersen Vordingborg Kommune Benja Johansen Vordingborg Kommune Jeanet Severin Vordingborg Kommune Torsten Tejlgaard Jensen Geokon A/S Lea Taggaard Geokon A/S Ole Villumsen Geokon A/S Troels Kreipke

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse GEOKON A/S Juni 2013 Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse Version 2.4.5 (beta manual) Indhold INDLEDNING... 3 LOGIN... 3 FORSIDEN... 3 SØGNING... 4 OM ADRESSER...

Læs mere

INDHOLD GEOENVIRON 8.1. Integration mellem edoc og GeoEnviron

INDHOLD GEOENVIRON 8.1. Integration mellem edoc og GeoEnviron INDHOLD 1. SYSTEMOPSÆTNING... 2 1.1 GRUPPE: EDOC INTEGRATION... 2 1.2 GRUPPE: ESDH... 2 1.3 GRUPPE: BYGGESAG... 2 1.4 GRUPPE: MILJØ... 3 1.5 KL JOURNALPLAN... 3 1.6 SERVERS REAKTIONSTID... 3 2. TILPASNING

Læs mere

REFERAT ØNSKER/FORSLAG

REFERAT ØNSKER/FORSLAG REFERAT ERFA-MØDE 1. NAVIGATION VED SKIFT MELLEM UGER A. Generelt gav flere kunder udtryk for, at navigationen mellem ugerne i tidsregistreringsmodulet er besværlig, hvilket betyder, at der er stor risiko

Læs mere

Referat GEOKON A/S. ERFA-møde i Virksomhedsgruppen den 12. november 2009. A. Visning af GE 7.0. A.1 Hjælp til rapporter. A.

Referat GEOKON A/S. ERFA-møde i Virksomhedsgruppen den 12. november 2009. A. Visning af GE 7.0. A.1 Hjælp til rapporter. A. Referat ERFA-møde i Virksomhedsgruppen den 12. november 2009 A. Visning af GE 7.0 På mødet blev den kommende GE 7.0 fremvist. Versionen frigives inden årsskiftet og kan allerede nu bestilles ved at kontakte

Læs mere

Modulområdet Jordflytning. Modulområdet_Jordflytning_v73_1udg_Beta,pdf.wwdoc.docAntal sider: 66 Udskrevet d. 03-08-11

Modulområdet Jordflytning. Modulområdet_Jordflytning_v73_1udg_Beta,pdf.wwdoc.docAntal sider: 66 Udskrevet d. 03-08-11 Modulområdet Jordflytning Modulområdet_Jordflytning_v73_1udg_Beta,pdf.wwdoc.docAntal sider: 66 Udskrevet d. 03-08-11 GeoEnviron 7.3 Indhold Indhold Indledning... 6 Udviklingen af GeoEnviron programmet...

Læs mere

1. FAKTURA TIL REGNINGSDEBITOR

1. FAKTURA TIL REGNINGSDEBITOR REFERAT 1. FAKTURA TIL REGNINGSDEBITOR Når der trykkes på knappen Faktura til regningsdebitor, skal der komme en fejlmelding, hvis der ikke er udfyldt CPR-/CVRnr. (Næstved, 1) Der indføres et tjek, således

Læs mere

Vejledning om brug af GE WEB Rotteanmeldelse og Rottebekæmpelse

Vejledning om brug af GE WEB Rotteanmeldelse og Rottebekæmpelse Vejledning om brug af GE WEB Rotteanmeldelse og Rottebekæmpelse Denne vejledning gennemgår hvorledes webløsningen håndtere r arbejdsprocesser omkring rottebekæmpelse. Materialet gennemgår løsningen som

Læs mere

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v80_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 71 Udskrevet d. 21-06-13

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v80_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 71 Udskrevet d. 21-06-13 Miljøsager og -tilsyn Miljosager_og_tilsyn_v80_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 71 Udskrevet d. 21-06-13 GeoEnviron 8.0 Indhold Indhold Indledning... 5 Udviklingen af GeoEnviron programmet...5 Manualen

Læs mere

Integration mellem Acadre og GeoEnviron

Integration mellem Acadre og GeoEnviron 1. MÅLSÆTNING... 1 2. OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 2.1 KL journalplan... 2 2.2 Parametre til GeoEnvirons mappe-struktur... 3 3. FUNKTIONALITET I GE BYGGESAG... 4 3.1 Oprettelse af ejendomme... 4 3.2 Søgning

Læs mere

Anmeldelsesoprettelse via kampagne vedr. rottetilhold. Skriv evt. 0 i mængde, hvis der ikke er foretaget bekæmpelse via besøget.

Anmeldelsesoprettelse via kampagne vedr. rottetilhold. Skriv evt. 0 i mængde, hvis der ikke er foretaget bekæmpelse via besøget. Referat generelt De seneste nye ting, som er blevet implementeret i løsningerne, blev gennemgået; GeoEnviron Web - Rottebekæmpelse Antal poster vises i oversigten. Samlet til-/fravalg i listerne. Anmeldelsesoprettelse

Læs mere

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v75_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 20-07-12

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v75_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 20-07-12 Miljøsager og -tilsyn Miljosager_og_tilsyn_v75_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 20-07-12 GeoEnviron 7.5 Indhold Indhold Indledning... 5 Udviklingen af GeoEnviron programmet...5 Manualen

Læs mere

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse GEOKON A/S Juli 2012 Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse Version 2.3.1 (beta manual) Indhold INDLEDNING... 3 LOGIN... 3 FORSIDEN... 3 SØGNING... 4 OM ADRESSER...

Læs mere

GEOENVIRON ERFA. Endvidere blev det aftalt, at GE skal gemme sagsbehandlerens seneste sortering i nedenstående skærmbillede.

GEOENVIRON ERFA. Endvidere blev det aftalt, at GE skal gemme sagsbehandlerens seneste sortering i nedenstående skærmbillede. REFERAT 1. TO-DO-LISTEN Markering af sag i to-do-listen, f.eks. at en linje kan markeres med en anden farve. Nogle af vores sager har høj prioritet. Derfor ønsker vi mulighed for at kunne markere en sag

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

SIDSTE NYT FRA GEOKON

SIDSTE NYT FRA GEOKON SIDSTE NYT FRA GEOKON SENESTE GEOENVIRON VERSIONER Nogle af de nyeste features blev gennemgået - siden sidst er følgende GE versioner blevet frigivet: 8.1.0 8.1.2 8.2.0 8.3.2 8.4.0 8.4.1 I kan finde nyhedsmanualer

Læs mere

Modulet Byggesag Superbruger version

Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag_v712_1Udg_Beta_pdf.doc Antal sider: 96 Udskrevet d. 11-10-10 GeoEnviron 6.4 Indhold Indhold Indledning... 7 Udviklingen af GeoEnviron programmet...7

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.2.0 Dato: 14.11.2013 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Oversigter... 4 GeoEnviron Kalender... 4 Kun i miljømodulerne... 5...

Læs mere

Modulet Rotter. Modulet_Rotter_v712_1Udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 53 Udskrevet d. 29-10-10

Modulet Rotter. Modulet_Rotter_v712_1Udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 53 Udskrevet d. 29-10-10 Modulet Rotter Modulet_Rotter_v712_1Udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 53 Udskrevet d. 29-10-10 GeoEnviron 7.1.2 Indhold Indhold Indledning... 6 Udviklingen af GeoEnviron programmet...6 Denne manual og

Læs mere

gennemgang af diverse ting

gennemgang af diverse ting referat gennemgang af diverse ting Zoom-funktion Det er muligt at ændre zoom på sit skærmbillede. Det gøres under personlig opsætning, hvor I kan indsætte tal, som kan deles med 128 dvs. 1024,1152,1280

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Vejledning til NaturAppl

Vejledning til NaturAppl Vejledning til NaturAppl Værktøj til inddatering af naturdata Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en introduktion til funktionerne i NaturAppl. Indholdsfortegnelse Klik og hold CTRL-tasten

Læs mere

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk Samlet guide til Portalen Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN PÅ PORTALEN... 3 Lær at bruge Portalen...

Læs mere

Brugervejledning til C2IT s opgave og aktivitetsstyringssystem

Brugervejledning til C2IT s opgave og aktivitetsstyringssystem Brugervejledning til C2IT s opgave og aktivitetsstyringssystem Forfatter: Kent Tranberg Pedersen Version: 1.00 Dato: 31. august 2015 C2IT A/S Birkemosevej 7 DK-6000 Kolding T.: +45 7216 0777 M.: info@c2it.dk

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system)

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Indholdsfortegnelse Rart at vide Generelt om CMS modulet Sådan benytter du CM-systemet til at rette på din hjemmeside Ændring af sider / opret af sider Indsætning

Læs mere

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system)

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Indholdsfortegnelse Rart at vide Generelt om CMS modulet Sådan benytter du CM-systemet til at rette på din hjemmeside Ændring af sider / opret af sider Indsætning

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til projekterende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Log på... 5 Opret din bruger... 5 Personlige informationer... 5 Gem login... 6 Glemt password... 6 Brugerfladen

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere