Den originale anmeldelsesmail, som sendes som kvittering til anmelderen ved oprettelse af ny anmeldelse (blå 1 er)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den originale anmeldelsesmail, som sendes som kvittering til anmelderen ved oprettelse af ny anmeldelse (blå 1 er)"

Transkript

1 ØNSKER/FORSLAG I begyndelsen af mødet kom der en række ekstra punkter til dagsordenen. Disse er angivet i nedenstående referat med nr. 0.A, 0.B osv. Vi har forsøgt at strukturere dem mest hensigtsmæssigt. 0.A GEMME ORIGINALE MAILS I GE DATABASEN Der blev fremsat et ønske om at gemme alle originale mails, som sendes automatisk i webløsningen til anmeldelse af jordflytning, således at de til enhver tid kan åbnes af sagsbehandleren i GeoEnviron. I GE under fanen Dokumenter vil vi gemme følgende mails automatisk, således at de kan åbnes indefra GE. De gemmes med mailens originale indhold og layout. Numrene refererer til nedenstående tegning over flowet af adviseringsmails: Den originale anmeldelsesmail, som sendes som kvittering til anmelderen ved oprettelse af ny anmeldelse (blå 1 er) Den tilhørende adviseringsmail, som også indeholder selve anmeldelsen, sendes til modtageanlæg ved oprettelse af ny anmeldelse (blå 1 er) Den endelige anmeldelsesmail, som kan sendes fra GE, når kommunen har godkendt (kvitteret), afvist eller annulleret anmeldelsen via statusfeltet (grøn og sort 7 er). Se mere under punkt 0.B 1) Anmelder opretter anmeldelse 2) Anmelder uploader fil 3) Anmelder skriver besked 4) Jordmodtager uploader fil 5) Jordmodtager skriver besked 6) Jordmodtager registrerer jord 7) Sagsbehandler ændrer status på anmeldelse (til Afvist, Annulleret, Kvitteret) 7) Ny adviseringsmail til jordmodtager 8) Sagsbehandler skriver besked

2 0.B ADVISERINGSMAIL SKAL OGSÅ SENDES TIL MODTAGER Hvis sagsbehandleren ændrer status på en konkret anmeldelse, sendes der automatisk en adviseringsmail (grøn 7 er) til anmelder. Dette ønskes også indført til jordmodtager. Der indføres en ny funktionalitet, således at adviseringsmailen til anmelder også kommer til at omfatte jordmodtageren - dog KUN, hvis der vælges status: Afvist, Annulleret eller Kvitteret (nuværende status Godkendt). Ny sort 7 er i tegningen under punkt 0.A. I dette eksempel på en adviseringsmail bliver også selve anmeldelsesskemaet med de aktuelle data sat ind - samme layout som i kvitteringsmailen ved oprettelse af ny anmeldelse. Mailen gemmes også under fanen Dokumenter. 0.C JORD SOM TRANSPORTERES OVER KOMMUNEGRÆNSER Når en anmeldelse drejer sig om jord, som transporteres over kommunegrænser til ikke godkendt modtageanlæg, skal sagsbehandleren i GE Jordflytning have mulighed for manuelt at tilknytte diverse interessenter. Disse interessenter skal registreres med , således at der altid sendes cc mail til disse automatisk. I GE Jordflytning indføres en ny fane Interessenter, hvor der er mulighed for at registrere flere personer med -adresser. Via Send knappen kan sagsbehandleren sende en mail til samtlige interessenter. Selve mailen kommer til at indeholde det seneste ( godkendte ) anmeldelsesskema samt alle tilknyttede dokumenter, dog med undtagelse af de registrerede originalmails (ref. punkt 0.A.)

3 O.D JORD FRA KORTLAGTE AREALER Hvis en anmeldelse drejer sig om jord stammende fra kortlagte arealer, og disse er anmeldt UDEN jordhåndteringsplan, så SKAL løsningen tilpasses, således at der i kvitteringsmailen findes en ny særskilt tekst med angivelse af, at der i disse sager er 4 ugers sagsbehandlingtid. I web-løsningen indføres en ekstra, generel tekst, som indsættes automatisk i kvitteringsmail til anmelderen ved oprettelse af ny anmeldelse. Her har kommunen mulighed for at skrive generelle sagsbehandlingstider mv. inkl. de 4 ugers sagsbehandlingstid, der er nævnt ovenfor. 0.E STATUSKODER Statuskoden 03 Godkendt ønskes ændret til 03 Kvitteret i hele løsningen. Dette gøres helt konsekvent i løsningen og vil gælde både gamle og fremtidige data. Der konsekvensrettes i både GE og web-løsningen. I Stamdata/Jordflytning og fanen Status koder kan superbrugerne selv ændre den tilhørende ledetekst, som indsættes i web-løsningen i feltet Anvist af (udfyldes af Kommunen). Se skærmbilledet herunder. I disse stamdata er det muligt at indsætte to bogmærker for hhv. sagsbehandlernavn (&officername;) og dennes telefonnr (☎), således at der f.eks. kan stå: Anmeldelsen er GODKENDT Kontakt: &officername; Tlf: ☎ Dette giver ovenstående indhold i web-løsningen. I kodelisten Status ændres standard sorteringen, således at den står mere hensigtsmæssigt i forhold til det typiske sagsflow i jordflytningsager. Den fremtidige sortering vil blive som vist i nedenstående skærmbillede.

4 0.F NY STATUS KODE: GODKENDT MED ÆNDRINGER SKAL INDFØRES På allerede kvitterede ( Godkendt ) anmeldelser (03 Kvitteret) kan der ske ændringer - TYPISK i feltet Mængde og Klassifikation. Derfor indføres der en ny statuskode: 03a Kvitteret med ændringer, således at denne kode benyttes, hvis sagbehandleren udfører ovenstående ændringer. Derudover skal der ved denne ændring automatisk sendes en adviseringsmail til jordmodtageren jf. punkt 0.B. 0.G ÆNDRET STATUS PÅ ALLEREDE KVITTEREDE ANMELDELSER Hvis en anmeldelse allerede har fået status: 03 Kvitteret, og den efterfølgende ændres VÆK fra status: 03 Kvitteret, så skal Godkendelsesdatoen i både GE og Web fjernes. Dette gælder dog IKKE, hvis en statuskode ændres fra 03 Kvitteret til 03a Kvitteret med ændringer. 0.H PRINT-KNAP I GE PÅ FANEN ANMELDELSE Rapporten Vis i rapport på fanen Anmeldelse SKAL altid på side 2 indeholde alle data fra fanen Dialog. De skal opstilles i kronologisk rækkefølge med nyeste dialog (række) præsenteret øverst. 0.I PRINT AF ANMELDELSE I WEB-LØSNINGEN Når der printes en anmeldelse via web-løsningen, skal udvalgte oplysninger fra fanen Kommunikation (Dialog) medtages. I GE Jordflytning indføres et nyt tjekfelt i fanen Dialog, således at sagsbehandleren via dette felt kan markere, hvilke rækker/data, der automatisk skal indsættes i feltet Kommunens bemærkninger i web-løsningen. Hver række indsættes med de angivne sagsbehandler initialer samt dato og tidspunkt. Som konsekvens af ovenstående omdøbes feltet Sagsbehandler bemærkning på fanen Anmeldelse til Interne bemærkninger, således at dette felt KUN kan bruges af sagsbehandlerne til helt interne bemærkninger - disse vil ALDRIG blive vist på web-løsningen. Geokon sørger for konvertering af eksisterende data via automatisk patch af databasen, således den hidtidige tekst i feltet Sagsbehandler bemærkning indsættes som ny række i fanen Dialog med datoangivelse til dags dato. 1. SENDE MAILS VIA Mulighed for at sende mails via GE Jordflytning, der gemmes på den konkrete jordflytningssag, til andre parter end anmelder eller modtageanlæg (altså parter der ikke er oprettet i systemet). Når en sådan mail genereres, bør der automatisk genereres et skema magen til det, der genereres, når anmeldelse sendes til de eksterne parter, så de via denne vej får alle relevante oplysninger. (Skal bruges i tilfælde, hvor andre parter skal underrettes (kommuner, regionen, rådgivere etc.) Som det er i dag, skal der skrives mail, oprettes sager i kommunens journaliseringssystem, noter i GE Jordflytning etc. (Frederiksberg, 1). Dette punkt er behandlet under punkt 0.C. 2. ANVISNINGER TIL ANLÆG I ANDRE KOMMUNER Hvordan får modtagerkommunen besked via jordflytningsmodulet? (Norddjurs, 1) Dette punkt er behandlet under punkt 0.C.

5 3. ØNSKE FRA MODTAGEANLÆG Modtageanlæg ønsker: Det er ikke så interessant at få en kopi af anmeldelsen, men en kopi af den godkendte anmeldelse. Er det muligt, at der genereres et skema når anmeldelse godkendes, ligesom det, der genereres, når anmeldelse afsendes? Altså: Når en anmeldelse godkendes af kommunen, afsendes automatisk mail til både anmelder og modtageanlæg indeholdende et skema lig det, der genereres, når anmeldelsen oprettes af anmelder blot tilføjet godkendelsen. (Frederiksberg, 7) Dette punkt er behandlet under punkt 0.B. I adviseringsmail til jordmodtageren findes et link til web-løsningens login side, således at jordmodtageren kan springe direkte til web-løsningen. Ved dette spring ændres skærmbilledet, således at feltet Jordmodtager automatisk er valgt, og man sparer et ekstra museklik. 4. FREMSØGE SAGER MED ÆNDRINGER Gøre det muligt at søge efter sager, hvor der er sket ændringer af anden part end én selv (dog ikke i afsluttede sager!) evt. kaldet Ny aktivitet. Dette ville betyde, at man vil kunne fremsøge sager, hvor du skal handle, og generelt gøre søgning lettere. (Bør supplerende oplysninger under fanen anmeldelse ændres automatisk når der oprettes en dialog?) (Frederiksberg, 2) I GE Jordflytning indføres et kalender-skærmbillede med to faner: Igangværende anmeldelser - alle dem med følgende status koder: 01 Ny 02 Supplerende oplysninger 03 Kvitteret 03a Kvitteret med ændringer Afsluttede anmeldelser - alle dem med følgende status koder: 04 Afvist 05 Jord flyttet 06 Afsluttet 07 Annulleret Følgende felter præsenteres i begge faner: Anmeldelsesnr Anmeldelsesdato Nyeste dialogrække med dato/tidspunkt Adresse Postnr Status Kategori Mængde Enhed Modtageanlæg

6 5. VED FLERE ANMELDELSER PÅ SAMME ADRESSE Sikre, at den anmeldelse, der er øverst under fanen Anmeldelse, også er det under fanen jordhåndtering etc. Generelt kunne det være smart, at når man står på en anmeldelse under en fane, er det stadig denne anmeldelse man står, i når der skiftes fane! (generelt bør der arbejdes med layout hvorfor bruges kun ca. halvdelen af skærmbilledet, alle info kunne i stedet samles under én fane og overskueliggøre anmeldelserne samt løse ovenstående) (Frederiksberg, 3) På fanen Anmeldelsesoversigt ændres sortering, således at nyeste anmeldelse står øverst i listen (dato og not_ seq_no descending). Derudover indføres der en ny kolonne Kategori i oversigt. Endvidere tilpasses denne fane, således at der via dobbeltklik på linjen springes til fanen Anmeldelse. Herudover sikres det, at der ALTID er overensstemmelse mellem fokus på fanerne Anmeldelse og Jordhåndtering, således at man ikke farer vild i fanerne. 5.A ZOOM FUNKTION TIL OPSÆTNING AF SKÆRMBILLEDE I GEOENVIRON I GeoEnviron er det muligt at ændre zoom på sit skærmbillede. Dette gøres under menupunktet System Adm./Opsætning/Personlig opsætning, hvor man under gruppe =Zoom i overskrift = Skærm kan ændre zoom niveauet. Typisk kan det anbefales at vælge tal, som kan deles med 128 dvs. 1024,1152,1280 osv. Gem oplysninger og genstart GeoEnviron, FØR det bliver effektueret. 6. BESKED TIL FLERE PERSONER HOS JORDMODTAGER Bliver der mulighed for, at flere personer hos en jordmodtager kan få besked? (Norddjurs, 2) I GE modtageanlæg under fanen Anlæg kan der registreres flere -adresser allerede i dag - dette gøres ved at adskille hver -adresse med ; (se skærmbillede nedenfor). Web-løsningen tilpasses, således at mails sendes til alle de registrerede -adresser på fanen Anlæg. 7. MAIL TIL JORDMODTAGER OG ANMELDER Når status ændres af kommunen (f.eks. til Godkendt), så sendes automatisk en mail til anmelder. Dette ønskes også indført til jordmodtageanlægget, således at der også sendes en mail til dem. Skal fungere både i Webløsningen og GeoEnviron. (Næstved, 1 og Holbæk, 1) Dette punkt er behandlet under punkt 0.B.

7 BOBLERE ERFA-MØDE 8. HJÆLPETEKST TIL NAVN PÅ NY TRANSPORTØR Hvis anmelder vælger at oprette ny transportør, kunne I i den røde hjælpetekst navn mangler tilføje max. 40 tegn. (Helsingør, 1) Problemet med de 40 tegn er, at der ikke er konsistens mellem antal mulige tegn i webløsningen og GeoEnviron databasen, idet der i webløsningen kan indtastes 50 tegn, mens der i GeoEnviron databasen kun kan indsættes 40 tegn. Dette rettes, således at der også kan indsættes 50 tegn i GeoEnviron (databasefelt: rem_waste_carrier). På webløsningen kan anmelderen allerede i dag KUN indtaste 50 tegn. 9. LINK TIL BRUGERVEJLEDNING Vil gerne kunne linke til brugervejledningen fra forsiden af Web-løsningen. (Helsingør, 2) Det blev aftalt, at der laves to link til Geokon s generelle vedledning til henholdvis anmelder og jordmodtager. Inden de lægges på løsningen, sendes de til kommentering hos ERFA-gruppen. I Web-løsningen er det muligt for hver kommune at definere egne vejledende tekster - disse findes ved klik på?. Teksterne kan ændres i GeoEnviron af superbrugeren - dette gøres ved at logge på systemet med administratorrettigheder og gå ind under menupunktet System Adm./Opsætning/Systemopsætning, hvor beskrivelserne findes i fanen Web/Vejledning. Her kan teksterne ændres. 10. LINK FRA FANEN MODTAGEANLÆG OG TRANSPORTØR Det kunne være smart med en springknap fra Modtageanlæg og Transportør, som vi har andre steder i GE. (Helsingør, 3) I fanerne Modtager og Transportør under fanen Jordhåndtering indføres to nye spring -knapper, således at der automatisk kan springes til det konkrete modtageanlæg/transportør i deres respektive modul. 11. STØRRE LOFT PÅ FILER Større loft på filer (jordhåndteringsplaner kan være svære at få uploaded, hvorfor der så er behov for at oprette sager i journaliseringsystemer til disse en af pointerne med systemet forsvinder). Generel bedre filhåndtering (Frederiksberg, 4) Punktet blev afvist, idet den maksimale grænse pr. fil er 10 MB. 12. SORTERING Rækkefølge ved uploadede dokumenter: Står de i rækkefølge efter, hvad der er uploaded først? (hvis ja, så er det jo fint) (Frederiksberg, 5) Feltet Created, som viser dato og tidspunkt i den grønne i-knap gøres synlig på skærmbilledet - dog kun med datoangivelse. Derudover ændres standardsorteringen, således at den seneste uploadede fil altid står i den øverste linje. 13. SAGSSTATUS FOR MODTAGEANLÆG Modtageanlæg ønsker: at kunne søge på sagsstatus (når de bruger systemet i forbindelse med Næstved kommune kan de godt?) (Frederiksberg, 6) I version af Web-løsningen, som blev frigivet den blev filtreringsmulighederne for status kode indført, så dette er selvfølgelig også tilgængeligt i alle senere versioner. Nyeste version af Web-løsningen er version

8 14. ANMELDER ØNSKE Anmelder ønsker: At der kommer en mulighed for at oprette anmeldelser Anmelder på vegne af hvor det er muligt at taste kontakt oplysninger. Dette vil gøre det muligt at skabe direkte dialog mellem fx entreprenører og kommune i tilfælde, hvor det er modtageanlægget, der anmelder. (Frederiksberg, 8) I både Web-løsningen og GE Jordflytning indføres et nyt tekstfelt På vegne af til angivelse af det eventuelle navn og adresse, som en rådgiver evt. anmelder på vegne af. Data indføres under fanen/overskriften Anmeldelse. 15. ADVARSEL VED VALG AF VISSE MODTAGEANLÆG Der ønskes indført et nyt tjekfelt Anlægget kan kun modtage ren jord på fanen Anlæg i modulet Modtageanlæg. Hvis man i Jordflytningsweb vælger et modtageanlæg med markering i dette felt, så skal der vises en advarsel med teksten: Anlægget kan kun modtage ren jord. (Næstved) I GE Modtageanlæg indføres et nyt fluebensfelt Anlægget må kun modtage ren jord på fanen Anlæg. Ved valg af disse anlæg i Web-løsningen vises en advarselsboks, således at anmelderen bliver gjort opmærksom på dette forhold. 16. VED FEJL: INFO TIL ANMELDER OM AT SENDE SKÆRMPRINT TIL KOMMUNEN Ønsker, at der ved fejlmeddelelse bliver anmodet om at sende et skærmprint til den pågældende kommune (husk kontakt -adresse), således at vores videre kontakt til Geokon smidiggøres. (Holbæk) Der var enighed om, at Web-løsningen er stabil og ikke går i fejl. Geokon har lavet en oversigt over benyttede fejlkoder med uddybende forklaring samt løsning - denne indarbejdes i vejledningen. I vejledningen medtages også oplysninger om, at mails med afsender: kan ende i spam-filtret hos modtager, idet nogle virksomheder mv. har opsat regler om, at afsender med no-reply betragtes som spam. 17. ANMELDELSESNR I WEB-LØSNINGEN På diverse udskrifter og skærmbilleder skal feltet Anmeldelsesnr være synligt. 18. NAVIGATION I WEBLØSNINGEN Når man har udfyldt anmeldelsesskemaet i Web-løsningen, er det muligt (inden endelig oprettelse) at gå tilbage via standard tilbage knappen i Internet Explorer. Dette ændres, således at der også laves en særskilt tilbage knap i bundes af skærmbilledet ved siden af Opret knappen.

9 19. MANUELT INDTASTET LOKALITETSID I I GE Jordflytning findes en funktionalitet, som gør, at nye Lok.id er kan genereres ud fra valg i kodelister. Dette kan gøres af superbrugeren under menupunktet System Adm./opsætning/Systemopsætning og fanen Fælles opsætning. Under Gruppe = Lokalitetsid og Overskrift = Jordflytning kan angives yes, som betyder at funktionaliteten er slået til. Når lokaliteter oprettes via Web-løsningen, genereres fortløbende numre med WJFLYT (6 cifre). Den samme struktur kan også opsættes, således at den benyttes ved manuelt dannede Lok id er - dette gøres under menupunktet Stamdata/Fælles stamdata/diverse og fanen ID Tildeling/Lokalitetsid (Del 1). Her kan indsættes Del 1* = WJFLYT-. Hvis der allerede findes en angivelse, så kan den godt overskrives. 20. REGISTRERING AF JORDMÆNGDE I Når en jordmængde skal rettes i GE Jordflytning, skal det gøres 4 STEDER - nemlig under fanerne: Anmeldelse, Jordhåndtering, Modtageanlæg, Transportør. Geokon vil lave en løsning, som gør det nemmere at redigere mængden for sagsbehandleren. Hvis man ændrer feltet Mængde på fanen Anmeldelse, vil feltet Mængde på fanerne Jordhåndtering og Transportør ændres automatisk. Dette gøres KUN, hvis der findes en en-til-en relation mellem data i fanerne. 21. IKKE GODKENDTE MODTAGEANLÆG Når jordmodtageren ikke er et godkendt modtageanlæg, kan der i dag ikke registreres det konkrete navn og adresse på jordmodtageren. Dette tilpasses i løsningen, således at der i Web-løsningen indføres en ny valgmulighed - Ny jordmodtager - på linje med funktionaliteten ved valg af transportør. Når denne funktionalitet benyttes, skal jordmodtageren ikke oprettes i GE Modtageanlæg, men kun figurere på den konkrete Jordhåndtering under fanen Modtageanlæg (rem_ perm_storage). Ved valg af - Ny modtager - skal der ikke sendes adviseringsmail til jordmodtager. 22. ESDH INTEGRATION Geokon vil henover sommeren få udarbejdet et oplæg omkring et fremtidigt ESDH setup i forhold til GE Jordflytning og vores standard ESDH online integrationer. På nuværende tidspunkt har vi integrationer til ESDH systemerne: edoc 4.1, Acadre og SBSYS. 23. OPSÆTNINGSPARAMETRE Alle opsætningsparametre, der i dag skal sættes på webløsningen, overføres til GE databasen, således at den ekstra tekst, som er med i mailen til modtageranlægget i forbindelse med oprettelsen af en ny anmeldelse, vil kunne redigeres inde fra GeoEnviron.

10 AFSLUTNING Geokon vil arbejde for at få udviklet alle de accepterede punkter og regner med, at det vil ske i løbet af efteråret DELTAGERLISTE KOMMUNE NAVN TELEFON Guldborgsund Kommune Lena Due Berring Haderslev Kommune Anette Hedegaard Haahr Ishøj Kommune Lis Larsen Norddjurs Kommune Marianne Bager Næstved Kommune Søren Nielsen Næstved Kommune Tonny Andersen Vordingborg Kommune Benja Johansen Vordingborg Kommune Jeanet Severin Vordingborg Kommune Torsten Tejlgaard Jensen Geokon A/S Lea Taggaard Geokon A/S Ole Villumsen Geokon A/S Troels Kreipke

ERFA-MØDE GE JORDFLYTNING GEOENVIRON TORSDAG DEN 14. JUNI 2012 KL. 9:30-15.30 COMWELL MIDDELFART KARENSMINDEVEJ 3 5500 MIDDELFART

ERFA-MØDE GE JORDFLYTNING GEOENVIRON TORSDAG DEN 14. JUNI 2012 KL. 9:30-15.30 COMWELL MIDDELFART KARENSMINDEVEJ 3 5500 MIDDELFART GEOENVIRON TORSDAG DEN 14. JUNI 2012 KL. 9:30-15.30 COMWELL MIDDELFART KARENSMINDEVEJ 3 5500 MIDDELFART TIDSPLAN KL. 09.30 KAFFE MED MORGENBRØD KL. 10:00 VELKOMST KL. 10:05 GENNEMGANG AF INDKOMNE ØNSKER

Læs mere

Vejledning til sagsbehandler om brug af GE WEB Anmeldelse af jordflytning.

Vejledning til sagsbehandler om brug af GE WEB Anmeldelse af jordflytning. 15-06-2010 Vejledning til sagsbehandler om brug af GE WEB Anmeldelse af jordflytning. Denne vejledning gennemgår hvorledes webløsningen håndterer arbejdsprocesser omkring anmeldelser af jordflytninger.

Læs mere

Anmelder opretter selv sit login til systemet via hjemmesiden, ved at klikke på knappen Opret login.

Anmelder opretter selv sit login til systemet via hjemmesiden, ved at klikke på knappen Opret login. Vejledning til anmelder af jordflytning Login Anmelder opretter selv sit login til systemet via hjemmesiden, ved at klikke på knappen Opret login. Her udfyldes oplysninger om anmelderen (navn, adresse,

Læs mere

GENNEMGANG AF GEOENVIRON MODULET RÅSTOFGRAVE

GENNEMGANG AF GEOENVIRON MODULET RÅSTOFGRAVE REFERAT ERFA-MØDE GENNEMGANG AF GEOENVIRON MODULET RÅSTOFGRAVE Mødet startede med en generel gennemgang af modulet med fokus på de enkelte faner og registreringsmuligheder. Under gennemgangen kom følgende

Læs mere

Referat GEOKON A/S. ERFA-møde i Virksomhedsgruppen den 12. november 2009. A. Visning af GE 7.0. A.1 Hjælp til rapporter. A.

Referat GEOKON A/S. ERFA-møde i Virksomhedsgruppen den 12. november 2009. A. Visning af GE 7.0. A.1 Hjælp til rapporter. A. Referat ERFA-møde i Virksomhedsgruppen den 12. november 2009 A. Visning af GE 7.0 På mødet blev den kommende GE 7.0 fremvist. Versionen frigives inden årsskiftet og kan allerede nu bestilles ved at kontakte

Læs mere

REFERAT ØNSKER/FORSLAG

REFERAT ØNSKER/FORSLAG REFERAT ERFA-MØDE 1. NAVIGATION VED SKIFT MELLEM UGER A. Generelt gav flere kunder udtryk for, at navigationen mellem ugerne i tidsregistreringsmodulet er besværlig, hvilket betyder, at der er stor risiko

Læs mere

Integration mellem Acadre og GeoEnviron

Integration mellem Acadre og GeoEnviron 1. MÅLSÆTNING... 1 2. OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 2.1 KL journalplan... 2 2.2 Parametre til GeoEnvirons mappe-struktur... 3 3. FUNKTIONALITET I GE BYGGESAG... 4 3.1 Oprettelse af ejendomme... 4 3.2 Søgning

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.5.0 Dato: 01.09.2014 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Nye produkter... 4 Integration Byg og Miljø GE Byggesag/Miljø... 4 Kun

Læs mere

Vejledning om brug af GE WEB Rotteanmeldelse og Rottebekæmpelse

Vejledning om brug af GE WEB Rotteanmeldelse og Rottebekæmpelse Vejledning om brug af GE WEB Rotteanmeldelse og Rottebekæmpelse Denne vejledning gennemgår hvorledes webløsningen håndtere r arbejdsprocesser omkring rottebekæmpelse. Materialet gennemgår løsningen som

Læs mere

Referat GeoEnviron ERFA-møde i Byggesagsgruppen den 28.08.2008

Referat GeoEnviron ERFA-møde i Byggesagsgruppen den 28.08.2008 Referat GeoEnviron ERFA-møde i Byggesagsgruppen den 28.08.2008 1. Nyt BBR og andre kommende ting Geokon gav en kort præsentation af, hvad der kommer af nye produkter. Det første bliver integration til

Læs mere

Anmeldelsesoprettelse via kampagne vedr. rottetilhold. Skriv evt. 0 i mængde, hvis der ikke er foretaget bekæmpelse via besøget.

Anmeldelsesoprettelse via kampagne vedr. rottetilhold. Skriv evt. 0 i mængde, hvis der ikke er foretaget bekæmpelse via besøget. Referat generelt De seneste nye ting, som er blevet implementeret i løsningerne, blev gennemgået; GeoEnviron Web - Rottebekæmpelse Antal poster vises i oversigten. Samlet til-/fravalg i listerne. Anmeldelsesoprettelse

Læs mere

GEOENVIRON ERFA. Endvidere blev det aftalt, at GE skal gemme sagsbehandlerens seneste sortering i nedenstående skærmbillede.

GEOENVIRON ERFA. Endvidere blev det aftalt, at GE skal gemme sagsbehandlerens seneste sortering i nedenstående skærmbillede. REFERAT 1. TO-DO-LISTEN Markering af sag i to-do-listen, f.eks. at en linje kan markeres med en anden farve. Nogle af vores sager har høj prioritet. Derfor ønsker vi mulighed for at kunne markere en sag

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 9.8.0 Dato: 07.06.2017 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Oversigter... 4 Startside... 4 Vandindvindingskalender... 4 Sager og

Læs mere

Referat af erfa-møde i virksomedsgruppen

Referat af erfa-møde i virksomedsgruppen Referat af erfa-møde i virksomedsgruppen den 20. september 2007 Præsentation af GE Spildevand GE Spildevand er et tillægsmodul til GE Virksomhed, og blev præsenteret på mødet, hvor der var forskllige kommentar

Læs mere

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse ing til GE WEB Rottebekæmpelse GEOKON A/S Juli 2009 Version 1.0.3 Indhold INDLEDNING... 2 LOGIN... 2 FORSIDEN... 2 SØGNING... 3 OM ADRESSER... 4 LISTER... 5 ADRESSE... 7 NY ANMELDELSE... 8 REDIGER ADRESSEOPLYSNINGER...

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 9.7.0 Dato: 21.04.2017 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Kun i miljømodulerne... 4 Oversigter... 4 Byg og Miljø Forkontor... 4

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype.

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype. Integration mellem edoc og GeoEnviron - version 1 Med GeoEnviron 6.4.1 frigives integrationen mellem ESDH-systemet edoc, som er udviklet af Fujitsu, og GeoEnviron Miljø og Byggesag. I det følgende kaldes

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.6.0 Dato: 15.12.2014 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Generelt... 4 Nye produkter... 4 Integration NetGIS... 4 Opsætnings-

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført 14. august 2015 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet

Læs mere

Aktører, som håndterer affald, skal indberette - Anlæg, indsamlere, importører/eksportører og nogle gange affaldsproducenter

Aktører, som håndterer affald, skal indberette - Anlæg, indsamlere, importører/eksportører og nogle gange affaldsproducenter den 23. marts 2011 REFERAT 1. KORT OM DEN NYE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Indledningsvist blev der gjort opmærksom, at der var kommet en ny affaldsbekendtgørelse (BEK nr 224 af 07.03.2011). Nedenstående oversigt

Læs mere

Import af boringsdata fra Jupiter GE ver. 7.3

Import af boringsdata fra Jupiter GE ver. 7.3 Import af boringsdata fra Jupiter GE ver. 7.3 Indhold Jupiter - Boringer Mapninger... 4 Opdatering af boringsdata... 5 Før opdatering af boringsdata...5 Default-anlæg og -notetitel... 5 Indlæsning af nye

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde:

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde: GENERERING AF WORD-DOKUMENTER I MILJØMODULER Ved behandlingen af miljøsager i GeoEnviron kan I lave dokumenter (til enkeltpersoner), der skrives i Word med udvalgte data fra GeoEnviron. Disse data bliver

Læs mere

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse GEOKON A/S Juli 2012 Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse Version 2.3.1 (beta manual) Indhold INDLEDNING... 3 LOGIN... 3 FORSIDEN... 3 SØGNING... 4 OM ADRESSER...

Læs mere

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse GEOKON A/S Juni 2013 Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse Version 2.4.5 (beta manual) Indhold INDLEDNING... 3 LOGIN... 3 FORSIDEN... 3 SØGNING... 4 OM ADRESSER...

Læs mere

geoenviron ERFA byggesag TORSDAG DEN 25. APRIL 2013 KL. 09.30-15.30 VEJLE CENTER HOTEL WILLY SØRENSENS PLADS 3 7100 VEJLE Side 1

geoenviron ERFA byggesag TORSDAG DEN 25. APRIL 2013 KL. 09.30-15.30 VEJLE CENTER HOTEL WILLY SØRENSENS PLADS 3 7100 VEJLE Side 1 byggesag TORSDAG DEN 25. APRIL 2013 KL. 09.30-15.30 VEJLE CENTER HOTEL WILLY SØRENSENS PLADS 3 7100 VEJLE Side 1 TIDSPLAN KL. 09.30 KAFFE MED MORGENBRØD KL. 10:00 VELKOMST KL. 10:05 KL. 11:00 PAUSE KL.

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011 2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer

Læs mere

E-dagsorden. Vejledning

E-dagsorden. Vejledning E-dagsorden Vejledning Roller i E-dagsorden Almindelig mødedeltager Medlem af ét eller flere udvalg Kan læse dagsordenen, når den bliver frigivet Dagsordenssamler Medlem af et eller flere udvalg Kan læse

Læs mere

Vi vil arbejde på en løsningsmodel, således at der kommer flere tegn til rådighed - det kunne gøres på flere måder:

Vi vil arbejde på en løsningsmodel, således at der kommer flere tegn til rådighed - det kunne gøres på flere måder: REFERAT FRA MØDE ERFA-MØDE 1. LÆNGDE PÅ FELTET SAGSNAVN A. Der ønskes mere plads i feltet Sagsnavn på sagsfanen (Faaborg-Midtfyn, Aabenraa, Næstved, Slagelse). I den kommende GE 7.3 udvides feltet til

Læs mere

SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE -

SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE - SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE - INTRODUKTION TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW På nuværende tidspunkt består systemet af 26 blanketter, der er placeret i 7 kategorier - se nedenfor.

Læs mere

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført okt. 2014 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet

Læs mere

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual Brugermanual 1 INDHOLD 1. Navigation 2. Dashboard 3. 4. Support 2 NAVIGATION 1 På forsiden finder du dine installerede moduler i LinkGRC løsningen og du kan her vælge hvilket modul du ønsker at arbejde

Læs mere

Erfa-møde Affald. Referat fra møde den 17. juni 2004. 1. Gennemgang af nye funktioner i affaldsindberetninger

Erfa-møde Affald. Referat fra møde den 17. juni 2004. 1. Gennemgang af nye funktioner i affaldsindberetninger Erfa-møde Affald Referat fra møde den 17. juni 2004 1. Gennemgang af nye funktioner i affaldsindberetninger Der er blevet lavet en efterbehandlingsfacilitet, med henblik på at gøre det nemmere at lave

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret udgave af KEAs nye, automatiske blanket-system.

Læs mere

Prisen for integrationen er kr. 30.000 pr. kunde for en site-licens. Dertil kommer 18 % i årlig vedligeholdelsesafgift.

Prisen for integrationen er kr. 30.000 pr. kunde for en site-licens. Dertil kommer 18 % i årlig vedligeholdelsesafgift. REFERAT ERFA-MØDE A. ZOOM FUNKTION Zoom funktionen i GE kommer tilbage med version 7.1.0, som frigives inden sommerferien B. WEBLAGER I slutningen af sidste år udviklede vi en integration til WebLager

Læs mere

LinkGRC. Dokumenter. Brugermanual

LinkGRC. Dokumenter. Brugermanual Brugermanual 1 INDHOLD 1. Navigation 2. Dashboard 3. 4. Support 2 NAVIGATION 1 På forsiden finder du dine installerede moduler i LinkGRC løsningen og du kan her vælge hvilket modul du ønsker at arbejde

Læs mere

Erfa-møde om GeoEnviron Kvalitetsstyring

Erfa-møde om GeoEnviron Kvalitetsstyring Erfa-møde om GeoEnviron Kvalitetsstyring Torsdag d. 12. juni 2008 Referat Referat af erfa-møde om GE Kvalitetsstyring d. 12. juni 2008 1. GE Kvalitetsstyring funktionalitet og opsætning Geokon lavede en

Læs mere

Referat fra møde i Virksomhedsgruppen den 11. april 2002. - Indførelse af sags-, tilsyns- og håndhævelsesfaner i GeoEnviron Vandindvinding.

Referat fra møde i Virksomhedsgruppen den 11. april 2002. - Indførelse af sags-, tilsyns- og håndhævelsesfaner i GeoEnviron Vandindvinding. GeoEnviron Erfa-møde Referat fra møde i Virksomhedsgruppen den 11. april 2002 1. Nye faciliteter i GeoEnviron 4.1 Som indledning præsenterede Geokon nogle af de nye faciliteter, som kommer i GeoEnviron

Læs mere

geoenviron ERFA byggesag TORSDAG DEN 23. APRIL 2015 KL. 09.30-15.30 TRINITY HOTEL OG KONFERENCE CENTER GL. FÆRGEVEJ 30, SNOGHØJ 7000 FREDERICIA

geoenviron ERFA byggesag TORSDAG DEN 23. APRIL 2015 KL. 09.30-15.30 TRINITY HOTEL OG KONFERENCE CENTER GL. FÆRGEVEJ 30, SNOGHØJ 7000 FREDERICIA byggesag TORSDAG DEN 23. APRIL 2015 KL. 09.30-15.30 TRINITY HOTEL OG KONFERENCE CENTER GL. FÆRGEVEJ 30, SNOGHØJ 7000 FREDERICIA FIND VEJ Side 1 TIDSPLAN KL. 09.30 KAFFE MED MORGENBRØD KL. 10:00 VELKOMST

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ADMIN

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ADMIN GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ADMIN DANSKE BEDEMÆND september 2014 v.1.4 1 P a g e INDHOLDSFORTEGNELSE Adgang... 3 Overblik... 3 Sortering af ordrer... 3 Status... 4 Afventer fuldmagt...

Læs mere

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Menuen System Adm./Import & Eksport af data/kmd Regningsdebitor Miljø Udtrækket til KMD Regningsdebitor følger version 4 af KMD's snitflade GQ418001Q,

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

IT vejledning for Studerende

IT vejledning for Studerende IT vejledning for Studerende Computere På skolen anbefales det, at du kun bruger computere med Windows installeret. Apple/Mac eller computere med Linux installeret vil have problemer med at bruge nogen

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Brugervejledning. Virksomhedstilfredshedsundersøgelse på 2017

Brugervejledning. Virksomhedstilfredshedsundersøgelse på 2017 Brugervejledning Virksomhedstilfredshedsundersøgelse på erhvervsuddannelserne, @ventures 2017 Indhold 1. Introduktion... 2 2. Virksomheder... 2 2.1 Virksomheder -> Opret virksomheder... 2 2.1.1 Masseoprettelse

Læs mere

Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50

Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50 Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50 Vi forventer at næste version af WinKompas bliver frigivet omkring 01-11-2013 Vi har lavet flere ændringer i den nye version, blandt andet får du 2 nye funktionaliteter:

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt.

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt. Indhold Administrator modul 2 Administrator modul Facebook opsætning 3 Administrator modul SMS/E-mail søgning adresse søgning 4 SMS 2 WEB 5 SMS på hjemmeside 6 Administrator modul Rapport 7 Administrator

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.3.3

Nyheder i GeoEnviron Version 7.3.3 Nyheder i GeoEnviron Version 7.3.3 GeoEnviron 7.3.3 Ændringer i ver. 7.3.3 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.3.3 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.3.3 - set

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.7.0 Dato: 27.02.2015 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Kun i miljømodulerne... 4 Integration Byg og Miljø... 5... 8 Modulerne

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW BRUGER- GUIDE FOR EKSTERNE CENSORER

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW BRUGER- GUIDE FOR EKSTERNE CENSORER SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW BRUGER- GUIDE FOR EKSTERNE CENSORER LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet Explorer skal dog - som minimum

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

1 Forside. Side 1 af 15

1 Forside. Side 1 af 15 Side 1 af 15 1 Forside Fra forsiden af Byg & Miljø, er der flere 'indgange' til både mere viden og muligheder for at ansøge. BEMÆRK - På forsiden af Byg & Miljø kan du blive mødt af forskellige fejlmeddelelser,

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. ÆNDRING AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 4 2. OPRETTELSE AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 6 2.1

Læs mere

1. FAKTURA TIL REGNINGSDEBITOR

1. FAKTURA TIL REGNINGSDEBITOR REFERAT 1. FAKTURA TIL REGNINGSDEBITOR Når der trykkes på knappen Faktura til regningsdebitor, skal der komme en fejlmelding, hvis der ikke er udfyldt CPR-/CVRnr. (Næstved, 1) Der indføres et tjek, således

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold Læreplaner... 3 Om pædagogiske læreplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 4 Menupunkt Skabeloner... 5 Beskrivelse af skabeloners

Læs mere

geoenviron ERFA ROTTER TORSDAG DEN 23. MAJ 2013 KL. 09.30-15.30 HOTEL SCANDIC RINGSTED NØRRETORV 57 4100 RINGSTED Side 1

geoenviron ERFA ROTTER TORSDAG DEN 23. MAJ 2013 KL. 09.30-15.30 HOTEL SCANDIC RINGSTED NØRRETORV 57 4100 RINGSTED Side 1 ROTTER TORSDAG DEN 23. MAJ 2013 KL. 09.30-15.30 HOTEL SCANDIC RINGSTED NØRRETORV 57 4100 RINGSTED Side 1 TIDSPLAN KL. 09.30 KAFFE MED MORGENBRØD KL. 10:00 VELKOMST KL. 10:10 GENNEMGANG AF KAMPAGNEDEL I

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

- Bladring i fremfundne hovedposter via knapper på værktøjslinien. - Billeder med filtyperne.jpg og.gif kan nu også tilknyttes som fotos

- Bladring i fremfundne hovedposter via knapper på værktøjslinien. - Billeder med filtyperne.jpg og.gif kan nu også tilknyttes som fotos Erfa-møde Virksomhed Referat fra møde den 12. juni 2003 Info fra Geokon Nye faciliteter i GeoEnviron 4.2 Som indledning præsenteres Geokon nogle af de nye faciliteter, som er blevet indført i virksomhedsmodulet

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Galleri modul. Side 1 af 18

Galleri modul. Side 1 af 18 Galleri modul Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Installation... 3 Oprette menupunkt... 5 Kategoriseret menupunkt (Avanceret)... 6 Opsætning... 9 Generel opsætning... 10 Opsætning

Læs mere

Brugervejledning Digital Post for administratorer

Brugervejledning Digital Post for administratorer Brugervejledning Digital Post for administratorer 1. Login Login til administrationsmodulet i Digital Post sker via Admin -knappen på forsiden. I login-billedet tastes det opgivne brugernavn og adgangskode

Læs mere

Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu.

Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu. Integration mellem edoc og GeoEnviron Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu. 1. Målsætning Miljø- og

Læs mere

F2 Godkendelser. Version 4.4

F2 Godkendelser. Version 4.4 F2 Godkendelser Version 4.4 Indholdsfortegnelse Generelt om F2 godkendelser... 3 Oversigt... 4 Oprettelse af godkendelse... 5 Skabelon... 5 Godkendelsesforløb... 6 Gem godkendelsesskabelon... 8 Godkendelsesoverblik...

Læs mere

Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse

Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse 1 Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse 2 Forsiden af KOT ansøgersiden. Her har ansøgeren de fire muligheder 1. Ansøg med login. Ansøgeren kan logge på med sit NemID og udfylde og sende sin

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

GeoEnviron Web-løsninger

GeoEnviron Web-løsninger 2012 Troels Kreipke 01-01-2012 Indhold Generelt... 3 Web-løsninger... 3 XML-firewall... 4 GeoEnviron_WebService... 4 Installation af web-løsninger uden brug af GeoEnviron_WebService... 5 GeoEnviron_WebService...

Læs mere

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...

Læs mere

Brugervejledning e-arkiv. Arbejde med e-arkiv

Brugervejledning e-arkiv. Arbejde med e-arkiv Brugervejledning e-arkiv Arbejde med e-arkiv Indhold 1. Tilføje (uploade) dokumenter/bilag til arkivet 2. Lægge dokumenter/bilag på plads i arkivet (tilføje tags) 3. Arbejde med dokumenter/bilag i arkivet

Læs mere

EazyProject lokalestyring

EazyProject lokalestyring EazyProject lokalestyring Brugermanual Version 1.1 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til EazyProject... 3 1.1 Om... 3 1.2 Support... 3 1.3 Daglig brug af EazyProject... 3 1.3.1 Print af

Læs mere

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra klik på linket

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra  klik på linket Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt kan alle se arbejdspladsbrugsanvisningerne, hvis man er på regionens netværk. Hvis der skal tilføjes eller

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Online.bane.dk. Før du starter på selve afmeldingen, skal der oprettes en serviceregistrering, som du kan afmelde på.

Online.bane.dk. Før du starter på selve afmeldingen, skal der oprettes en serviceregistrering, som du kan afmelde på. afmeld på sordre med Brugervejledning Generelt om aktiviteten: Formål: Udvælg kontrakt, indkøbsordre, position og opret Service registrering og afmeld på tilbudsliste via leverandørportalen. Anvendelse:

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.0

Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.0 Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.0 GeoEnviron 7.5.0 Ændringer i ver. 7.5.0 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.5.0 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.5.0 - set

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 9.9.0 Dato: 08.09.2017 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Oversigter... 4 GeoEnviron Kalender... 4 Sager og dokumenter... 4 Håndhævelser...

Læs mere

Lærervejledning. Lærer-vejledning til Speedadmin

Lærervejledning. Lærer-vejledning til Speedadmin Lærer-vejledning til Speedadmin Sidst tilrettet januar 2015 1 Generelt Denne brugervejledning er en kort gennemgang af de mest brugte lærer-funktioner i Speedadmin. Se evt. flere uddybende vejledninger

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Guide til oprettelse og håndtering af incidents via ServiceDeskportalen hos EG Data Inform A/S

Guide til oprettelse og håndtering af incidents via ServiceDeskportalen hos EG Data Inform A/S Guide til oprettelse og håndtering af incidents via ServiceDeskportalen hos Dusager 4 8200 Århus N Guide til oprettelse og håndtering af incidents via ServiceDeskPortalen hos INDHOLD Login på ServiceDeskPortalen...

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Download. Information: Du kan downloade filer på følgende måder:

Download. Information: Du kan downloade filer på følgende måder: Download Information: Du kan downloade filer på følgende måder: 1. Standard Side 2 1.1 Enkelt fil Side 2 1.2 Flere filer Side 2 2. Filer fra en tidligere revision Side 3 3. E-mail Side 4 4. E-mail URL

Læs mere

ESS Portal. Brugermanual Klager

ESS Portal. Brugermanual Klager ESS Portal Brugermanual Klager 27. oktober 2016 Version 4 Indhold Indledning...3 Login Klager...4 Login med NemID... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Login med brugernavn/password... Fejl! Bogmærke er

Læs mere

Servicebrev BørneIntra version 2.8

Servicebrev BørneIntra version 2.8 Til alle brugere af BørneIntra Servicebrev BørneIntra version 2.8 Den 9. januar 2014, frigives BørneIntra version 2.8 9. januar 2014 Ref.: KWJ Der vil være ændringer indenfor de nedenstående områder KMD

Læs mere

Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder

Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder Denne vejledning omfatter indtastning af naturdata på eksisterende 3-områder. Har du opdaget et nyt 3-område, skal du derfor oprette

Læs mere

Vejledning. Login og oprettelse af ansøgning til HD-uddannelserne på CBS

Vejledning. Login og oprettelse af ansøgning til HD-uddannelserne på CBS Vejledning Login og oprettelse af ansøgning til HD-uddannelserne på CBS 1 Log på ansøgningsportalen via dette link: https://dans.stads.dk/selfuserregistration/faces/welcomepage.jspx Vær opmærksom på at

Læs mere

SIDSTE NYT FRA GEOKON

SIDSTE NYT FRA GEOKON SIDSTE NYT FRA GEOKON SENESTE GEOENVIRON VERSIONER Nogle af de nyeste features blev gennemgået. Siden sidste års møde i ERFA-gruppen er følgende GE versioner blevet frigivet: GeoEnviron 8.1.0-8.1.2-8.2.0-8.3.2-8.4.0-8.4.1

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016 Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette en postkasse og/eller mapper til postkasser. Du skal have

Læs mere

TID registrering generelt

TID registrering generelt TID registrering generelt Generelt Inden registrering I denne vejledning gennemgås skærmbilledet til tidsregistrering, samt principper der er knyttet til registrering i TID. For at der kan registreres

Læs mere

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Registrering af virksomheder og personer Erhvervsstyrelsen og de regionale vækstfora ønsker at styrke

Læs mere

Go-Kart DMKA Dokumentation

Go-Kart DMKA Dokumentation Go-Kart DMKA Dokumentation April 2009 v.1 Created by MwaZone Auther Mark Weber Andersen Page 2 of 21 Indhold Sidens struktur og opbygning... 3 A. Log-ind... 4 B. Redigere side indhold... 5 Overblik...

Læs mere

Diginor Brugervejledning

Diginor Brugervejledning Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde

Læs mere

ULRUS protokollen og ClinicCare

ULRUS protokollen og ClinicCare ULRUS protokollen og ClinicCare Version august 2013 For at anvende ULRUS skal man hente nyeste version af ClinicCare (klik på Hent ny version -knappen i Omkring -vinduet. ÆNDRING AUGUST 2013: Når man laver

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere