VIBORG ÆLDRERÅD Formand: Leo Larsen Tjalfesvej Viborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIBORG ÆLDRERÅD Formand: Leo Larsen Tjalfesvej 11 2174 0122 8800 Viborg email: leolrsn@gmail.com"

Transkript

1 Til rette vedkommende Ældrerådet har på sit møde den 4. februar 2015 drøftet den fremsendte Sundhedspolitik og udtaler ros til sundhedspolitikken. Det er meget positivt at politikken tager udgangspunkt i borgernes egne ønsker og valg, og at de forskellige input fra borgermøderne er indarbejdet i politikken. Ældrerådet er meget tilfreds med afviklingen af borgermøderne og hele processen omkring Sundhedspolitikken. Venlig hilsen Ældrerådet i Viborg Kommune VIBORG ÆLDRERÅD Formand: Leo Larsen Tjalfesvej Viborg

2 Niels Erik Kristensen Fra: Anders Åge Kuhr Laier Sendt: 1. marts :32 Til: Niels Erik Kristensen Emne: Sundhedspolitik Kategorier: Journaliseret på 14/ Sundhedspolitik - Viborg kommune Kære Sundhedsudvalg. Jeg har læst jeres punkter for at skabe en god sundhedspolitik for vi borgere, og der er mange gode punkter, men børn og unge skal efter min mening fylde meget. Under Tværgående Sundhedspolitik- Fokus og indsatser har I nævnt nogle vigtige punkter under Børen og unge. Uden at jeg måske kan bidrage en hel masse, har jeg ved at følge mange unge gennem tiden lagt mærke til, at deres start på livet har været helt afgørende for deres selvværd og værdi for samfundet senere hen, uanset at børnene fra fødsel har haft de samme forudsætninger arvemæssigt inden de bliver påvirket af omværdenen. Sundhed bygger i høj grad på at unge og børn har et godt liv, trives godt i familien, i skolen og idrætslivet(fritidslivet). Alt for mange unge og børn har ikke et sundt liv, som vi alle ønsker. De bør samles op allerede i vuggestuen/børnehaven. Hvis ikke de samles op af myndighederne vil mange kunne blive en belastning for dem selv og for samfundet både fysisk og økonomisk. Nogle gange kan det være tilfældigheder, at et barn ikke har en god tilværelse, men oftere skyldes det forældre og barnets omgangskreds. - børn der for usund kost, trives dårlig -børn der ikke aktiviers og motiveres(kan være mange, mange forskellige ting) -børn der har dårlige forbilleder -mm. Kan man afklare dette lidt bedre, kan man aflaste hele systemet i de unges videre liv, og få bidrag i stedet. Et meget beskedent bidrag Mange hilsner Anders Åge K. Laier Demstrupvej 19, Almind, 1

3 Niels Erik Kristensen Fra: Kaj Svendsen Sendt: 27. februar :20 Til: Niels Erik Kristensen Emne: Høringssvar Tværgående Sundhedspolitik for Viborg Kommune Kategorier: Journaliseret på 14/ Sundhedspolitik - Viborg kommune Jeg har gennemlæst Tværgående Sundhedspolitik flere gange. Jeg ved godt, det er en politik, og således overordnet, men eksempler er godt, og gør en politik nærværende og troværdig, citat "Sundhedspolitikken skal skabe sammenhæng, motivere og understøtte så borgeren...", hvordan skal jeg som borger gøre det? Jeg læser derfor videre gennem de 4 temaer og efter et par sider, når jeg frem til side 5 "Fokus og indsatser", her sker der noget. Temaet "Børn og unge" begynder godt med eksempler, men mister skarpheden undervejs. Temaet "Gennem hele livet" der ligger sikkert gode intentioner bag ordene, men konkrete eksempler i teksten kunne have gjort underværker, hvad betyder alle de ord og sætninger for mig i min hverdag? Temaet "Fællesskaber" mange ord og gode intentioner. Dette tema er vigtigt i en kommende Tværgående Sundhedspolitik med den eksisterende økonomi og samfundsstruktur. Konkrete eksempler kunne understøtte teksten. Temaet "Tidlig og effektfuld indsats" igen mange ord - selvom de er blevet færre - og gode intentioner, men igen konkrete eksempler mangler Afsnittet om effektmål er meget relevant, konkret og handlingsvisende. Layout og opsætning er fin. Billeder, man bliver glad ved at se på og firkanter i formentlig meget gennemtænkte farvekompositioner. Jeg har svært ved at forestille mig, hvad denne Tværgående Sundhedspolitik kommer til at betyde for mig og hvad min konkrete opgave er. Venlig hilsen Birgit Svendsen 1

4 Høringssvar vedrørende forslag til Tværgående Sundhedspolitik i Viborg Kommune Cyklistforbundet, Viborg afdeling har med interesse læst forslaget til den kommende sundhedspolitik i Viborg Kommune. Først vil vi takke for, at vi blev inviteret med til den offentlige høring i november måned. Det var en spændende proces, hvor de ansvarlige lyttede til borgernes/foreningernes ideer og forslag. Vi vil gerne dykke ned i de 4 temaer og se på det med en cyklist øjne. Vi mener, at cyklisme skal gennemsyre al tænkning i planlægningen af at opnå de opstillede effektmål. Børn og Unge Cyklisme starter i barndommen. Hvis vi skal have børn og unge til at cykle, så skal det prioriteres højt i såvel daginstitutioner som skoler. Den travle hverdag i familien gør, at mange børn og unge bliver kørt i bil til alle deres aktiviteter. Vi risikerer at stå med en generation af voksne, som er i samme situation, som mange af vores Ikke etniske danske medborgere, der ikke kan cykle og dermed må afstå fra visse jobmuligheder (hjemmeplejen/hjemmehjælp osv.). Vi foreslår derfor, at kommunen sætter fokus på cykling i alle skoler og daginstitutioner. Vi vil gerne inddrages som en aktiv medspiller i planlægningen af denne indsats. Vi foreslår, at man etablerer et cykelteknisk bane, hvor såvel små som store børn kan trænes i at cykle. Vi tilbyder at være med i planlægning og gennemførelse af opstarten af en sådan proces. Gennem hele livet Har du først lært at cykle, så glemmer du det aldrig. Det er en god og nem motions - og transportform, som også kan være med til give en betrængt familie luft i økonomien, da det alt andet lige er billigere at cykle end at benytte bil eller offentlig transport. Vi foreslår, at man fortsætter den gode udvikling med at etablere cykelstier i kommunen, da det vil gøre cykling mere sikker og dermed mere tryg for såvel børn som voksne. Fællesskaber For en del borgere kan det sunde valg være vanskeligt, ikke af uvilje eller uvidenhed, men det er en hurdle man skal over. Her kan netop fællesskaber hjælpe, som I skriver i forslaget. Vi foreslår, at man fortsætter med at styrke de allerede etablerede fællesskaber indenfor de frivillige organisationer, som bygger på et socialt fællesskab. Ansvaret kan ligge hos en af kommunens forebyggelseskonsulenter, der skal være tovholder i processen. Der skal ikke være en eneste borger i Viborg Kommune, som er i tvivl om, hvad der findes af muligheder for fællesskaber. Tidlig og effektfuld indsats Vi kan kun bakke op om, at en tidlig opsporing af de borgere, der kan være udfordret på sundheden er i alles interesse, både af sociale og økonomiske grunde. Vi foreslår, at man fra politisk side prioriterer den tidlige indsats overfor udsatte medborgere højest. Forebyggelseskonsulenterne skal have fokus på børn og unge i risikogruppen. De skal invitere alle frivillige organisationer ind i arbejdet med at få flyttet denne gruppe børn væk fra risikozonen. Har vi først fået etableret denne kontakt, så kan vi måske få resten af familien med. Konklusion: Vi opfordrer til, at når kommunen inviterer til arrangementer, så lægges der altid en cykelvejledning ved, så alle borgere kan se, hvordan man kan komme til samlingsstedet enten på cykel eller gåben som et sundt alternativ til bilen. Vi håber, at vores meget konkrete ide med etablering af en CYKELTEKNISK BANE bliver realiseret Vi ser frem til et øget samarbejde med forebyggelseskonsulenterne Vi stiller vores arbejdskapacitet til rådighed i forbindelse med udarbejdelse af konkrete handleplaner På vegne af Cyklistforbundet, Viborg Inger Larsen Ørbæk Formand

5 HANDICAPRÅDET I VIBORG Viborg 17. februar 2015 Høringssvar: Forslag til Tværgående Sundhedspolitik i Viborg Kommune Handicaprådet finder at forslag til den Tværgående Sundhedspolitik som overordnet samlende politik er god, overskuelig og bredt formuleret mht. områder og emner. Handicaprådet sætter pris på, at også mennesker med særlige behov er dækket af politikkens målsætninger. Handicaprådet ser frem til en evaluering af politikken og effektmål ved næste periodes start. Handicaprådet opfordrer til, at der i den elektroniske udgave af politikken uddybes omkring fastsættelsen af målsætningerne i politikken. Ulla Serup Thomsen Formand for Handicaprådet i Viborg

6 Hospitalsenhed Midt Kvalitet Innovation Midt Heibergs Allé 2 Postboks 130 DK-8800 Viborg Tel Viborg Kommune Prinsens Alle Viborg Att. Niels E. Kristensen, Sundhed & Omsorg Høringssvar fra Hospitalsenhed Midt på høringsudkast vedr. Viborg Kommunes Tværgående Sundhedspolitik. Hospitalsenhed Midt bekræfter hermed modtagelsen af Viborg Kommunes høringsudgave af Tværgående Sundhedspolitik. Hospitalsledelsen har på møde den 17. februar 2015 drøftet sundhedspolitikken. Hospitalsenheden takker for høringsforslaget, som er blevet læst med stor interesse. Hospitalsenhed Midt påskønner at blive hørt i denne sag. Den 19. februar 2015 Sagsnr Thea Hviid Lavrsen Dir. tlf Hospitalsenheden hilser det velkomment, at der er udarbejdet en tværgående sundhedspolitik, som tager udgangspunkt i, at sundhed er et fælles ansvar, der skal løftes af borgeren, civilsamfundet, erhvervslivet og offentlige institutioner i flok. Hospitalsenheden finder, at sundhedspolitikken indeholder gode visioner for den samlede sundhedstilstand blandt Viborg Kommunes borgere og er med sit tværsektorielle sigte, fokus på inddragelse af borgernes ressourcer og en tidlig forebyggelsesindsats i fin overensstemmelse med Sundhedsaftale Sundhedspolitikken betragtes samlet set som en helt relevant ramme for arbejdet med sundhed i Viborg Kommune. På hospitalsledelsens vegne

7 Niels Erik Kristensen Fra: Anders Brings Sendt: 25. februar :16 Til: Niels Erik Kristensen Emne: Høringssvar til tværgående sundhedspolitik. Kategorier: Journaliseret på 14/ Sundhedspolitik - Viborg kommune Jeg er glad for at Viborg kommune nu endelig tager fat på at interessere sig for borgernes liv og trivsel. Jeg flyttede til Bjerringbro kommune i november Bjerringbro er min barndoms kommune. Fra starten har jeg (begrundet) sikret mig, at regler gældende i kommunen også gælder i fremtiden med den frustrerende erfaring, at kommunen handler mod egne planer og løfter modsat det, der står i planerne. En daglig. opslidende og frustrerende og helt unødvendig situation. Sundheds væsenet må bære et tungt ansvar for, at jeg måtte vente 7 år på en operation, en periode, som er årsag til at jeg aldrig kommer helt på fode igen. Elendig og uredelig behandling af ansatte. Avisartikler om gamle, der ikke kommer på plejehjem, det hele har indflydelse på borgernes trivsel. VI BLIVER SYGE AF DET. Venlig hilsen Inge Brings Fredensvej 35, 8850 Bjerringbro 1

8

9 Viborg Lokalforening Viborg Kommune, Høringssvar vedr. forslag til Tværgående Sundhedspolitik for Viborg Kommune. Viborg Lokalforening af Kræftens Bekæmpelse skal hermed fremsende følgende høringssvar til forslag til Tværgående Sundhedspolitik for Viborg Kommune. I forslaget til Tværgående Sundhedspolitik oplistes 4 effektmål. Viborg Lokalforening savner her et effektmål eller indsatsområde for rygning. Rygning er uden diskussion den væsentligste risikofaktor for sundheden, og vi ved oven i købet, at mange rygere har et ønske om at holde op med at ryge. Netop en tværgående indsats for at forebygge rygestart hos unge, sikre røgfri miljøer, og motivere og rekruttere borgere der ryger til rygestoptilbud, ville give rigtig god mening. Fra Sundhedsstyrelsens seneste undersøgelse: Middellevetid i kommuner og bydele fremgår det således, at middellevetiden for Viborg Kommune er 80,2 år. Hvis dødsfald relateret til rygning og alkohol fjernes ville middellevetiden stige med 4 år til 84,2 år. Der vil således være en ganske stor effekt ved indsats mod rygning. Både menneskeligt og økonomisk. Rygning forårsager ca. 85 % af lungekræfttilfældene i Danmark og tilsvarende ca. 85 % af KOLtilfældene i Danmark. I Viborg Kommune må der således forventes at dø ca. 85 personer årligt af rygerelateret kræft, og ca. 110 personer af rygerelaterede hjerte-kar-sygdomme samt ca. 65 personer af KOL. Det er derfor vort håb, at forslag til Tværgående Sundhedspolitik for Viborg Kommune må blive udvidet med såvel indsatsområde som effektmål for rygning. Viborg, den 27. februar 2015 Viborg Lokalforening Lone Maagaard Formand Niels Bang Sørensen Næstformand

10 Niels Erik Kristensen Fra: Tine Thorkenholdt Sendt: 3. februar :01 Til: Niels Erik Kristensen Emne: Høring om Forslag til Tværgående Sundhedspolitik for Viborg Kommune Vedhæftede filer: Hoeringsbrev vedr Forslag til Sundhedspolitik for Viborg Kommune.pdf; Tvaergaaende Sundhedspolitik 2015.pdf Kategorier: Journaliseret på 14/ Sundhedspolitik - Viborg kommune Realdania har ingen bemærkninger til vedhæftede. Med venlig hilsen Tine Thorkenholdt Chefsekretær D M Fra: Birthe Olsen Sendt: 2. februar :10 Emne: Høring om Forslag til Tværgående Sundhedspolitik for Viborg Kommune Forslag til Tværgående Sundhedspolitik for Viborg Kommune sendes hermed i høring. Høringsbrev og forslag til Sundhedspolitik vedlægges. Med venlig hilsen Birthe Olsen Specialist 1

11 Regionshuset Viborg Viborg Kommune Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Høringssvar til Viborg Kommunes udspil til sundhedspolitik Dato Sagsbehandler Dorthe Klith Region Midtjylland har med interesse læst Viborg Kommunes udspil til en sundhedspolitik, og regionen finder, at udspillet udgør et godt grundlag for det videre arbejde. Tel Sagsnr Side 1 Region og kommune løfter forskellige opgaver på sundhedsområdet, men er samtidigt gensidigt afhængige, hvis vi sammen med borgerne skal lykkes i at skabe gode forløb og højne den samlede sundhedstilstand. Den nye sundhedsaftale sætter en fælles retning for de kommende års fælles arbejde og samarbejde, og det er regionens opfattelse, at de fire hovedspor i kommunens sundhedspolitik harmonerer med sundhedsaftalens visioner og de sundhedspolitiske mål: Flere borgere er trygge, når de i deres behandlingsforløb krydser sektorgrænser Flere borgere bevarer tilknytning til arbejdsmarkedet/uddannelse i forbindelse med sygdom Behovet for akutte indlæggelser reduceres Den sociale ulighed i sundhed mindskes Bedre sundhed for borgere, som er socialt udsatte Bedre sundhed for børn og unge Bedre sundhed for borgere med psykisk sygdom Det er meget positivt, at udspillet tager afsæt i borgeren, som en aktiv medspiller og ekspert i eget liv. Dette er fint i tråd med sundhedsaftalens vision om et sundhedsvæsen på borgerens præmisser. Udspillet til Viborg Kommunes sundhedspolitik er på et overordnet niveau, men i det fremadrettede arbejde kan det være interessant at se mere specifikt på, om der er områder, hvor Viborg Kommune på

12 sundheds- og forebyggelsesområdet er særligt udfordret, og hvor der med fordel kan iværksættes målrettede indsatser. Samtidigt kan det overvejes, om der med fordel kan skabes en tættere sammenhæng mellem hovedsporene herunder fokusområder og indsatser og de effektmål, som fremgår på den sidste side. Herunder også et effektmål, der retter sig mod børn og unge. Region Midtjylland ser frem til det videre samarbejde med Viborg Kommune. Venlig hilsen Jens Bejer Damgaard Kontorchef Side 2

Psykiatripolitik 2014-2018 (udkast) Værdier og fokusområder

Psykiatripolitik 2014-2018 (udkast) Værdier og fokusområder Psykiatripolitik 2014-2018 (udkast) Værdier og fokusområder Forord Anerkendelse både som menneske med en sindslidelse og som individ. Vi kender alle nogen, der har en sindslidelse. Det kan gå i stykker

Læs mere

Sundhedspolitik for Syddjurs Kommune

Sundhedspolitik for Syddjurs Kommune Sundhedspolitik for Syddjurs Kommune Det er værdifuldt, a t - borgernes middellevetid øges (at der lægges år til livet) - borgernes livskvalitet højnes (at der lægges liv til årene) - den socialt betingede

Læs mere

Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik

Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik Forord Jeg er glad for her at præsentere en ny udgave af hele Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik. Side 1 af 11 Vi har i byrådet vedtaget en politik, som er for

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2011-2014 www.skive.dk Forord Skive Byråd besluttede i 2009, at sundhed skal være et af to prioriterede fokusområder, der skal tænkes ind i alle grene af kommunens virke.

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014 2011-2014. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014 2011-2014. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2011-2014 2011-2014 www.skive.dk Sundhedspolitik 2011 2014 Indholdsfortegnelse: Forord 1) Indledning 2) Vision og målsætninger 3) Indsatsområder a) Kost b) Rygning c) Alkohol

Læs mere

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik 1 Sundheden skal frem i Holbæk Kommune Sundhed er med til at skabe livskvalitet. Når du er sund og rask, kan du bedre leve dit liv fuldt ud. Du kan

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Sundhedsaftalen 2015 2018. Sundhedskoordinationsudvalget. Region Syddanmark og de 22 kommuner

Sundhedsaftalen 2015 2018. Sundhedskoordinationsudvalget. Region Syddanmark og de 22 kommuner Sundhedsaftalen 2015 2018 Sundhedskoordinationsudvalget Region Syddanmark og de 22 kommuner Høringsversion (version 6) Den 14. august 2014 1 Sundhedsaftalen 2015 2018 Høringsversion (version 6). Den 14.

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde ! Fakta om Slagelse Kommune Der er 76.949 borgere fordelt på følgende aldersgrupper: 17.085 i alderen 0-17 år 41.834 i alderen 18-59

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen og fremtidens forebyggelse. Forord

Det nære sundhedsvæsen og fremtidens forebyggelse. Forord Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 95544 Brevid. 1040868 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Det nære sundhedsvæsen og fremtidens forebyggelse 26. maj 2010 Forord

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

1. Fremtidens socialpolitik handler om kompetencer og værdier

1. Fremtidens socialpolitik handler om kompetencer og værdier 1. Fremtidens socialpolitik handler om kompetencer og værdier Dansk socialpolitik har traditionelt handlet om at sikre alle mennesker i Danmark gode økonomiske levevilkår. Mad på bordet, tag over hovedet

Læs mere

UDKAST BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Aarhus Kommune

UDKAST BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Aarhus Kommune BØRNE- OG UNGEPOLITIK Aarhus Kommune Børne- og ungepolitik Side 2 Børne- og ungepolitik Side 3 Forord Vi er glade for her at præsentere en ny udgave af hele Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik. Vi har

Læs mere

Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen

Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Maj 2013 Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Maj 2013 4 Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Mere

Læs mere

Mere sundhed i det nære

Mere sundhed i det nære Mere sundhed i det nære v r s ision un er, dh må ed saf l og tale n 2 018 - på borgerens præmisser 5 1 20 e k s iti r fo l o P die r væ Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner 1. februar 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Forebyggelse tidligt i livet 8 2. Røgfri

Læs mere

Når jeg cykler en tur, tager vinden mine bekymringer. Det gode og sunde liv

Når jeg cykler en tur, tager vinden mine bekymringer. Det gode og sunde liv Når jeg cykler en tur, tager vinden mine bekymringer Det gode og sunde liv Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitik for Silkeborg Kommune 2012-2015 Forord af borgmester Hanne Bæk Olsen og formand for Ældreog

Læs mere

Juni 2012. Sammen på spring. Politik for børn og unge

Juni 2012. Sammen på spring. Politik for børn og unge Juni 2012 Sammen på spring Politik for børn og unge Forord.................................................................................3 Indledning.............................................................................4

Læs mere

Forord. Sundhed er ikke noget man går til om onsdagen!

Forord. Sundhed er ikke noget man går til om onsdagen! SUND i Tønder side 3 Forord Sundhed er ikke noget man går til om onsdagen! Sådan ser vi på sundhed i Tønder Kommune og vi ønsker med denne sundhedspolitik at understøtte en kreativ og aktiv sundhedsindsats

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/23065 Høring om Sundhedsaftalen 2015-2018...1. 3. 13/31305 Ledelsesinformation sundhedsøkonomi juli 2014...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/23065 Høring om Sundhedsaftalen 2015-2018...1. 3. 13/31305 Ledelsesinformation sundhedsøkonomi juli 2014... Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 1. oktober 2014 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/23065 Høring om Sundhedsaftalen

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm?

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm? Sundhedspolitik 1. Forord Sundhedspolitikken udgør fundamentet for Hørsholm Kommuners visioner og mål samt for de konkrete indsatser for borgernes fysiske såvel som psykiske velbefindende. Vi har kortlagt

Læs mere

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr.

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde

Læs mere

Evaluering af netværksgrupper

Evaluering af netværksgrupper Evaluering af netværksgrupper - Slutrapport oktober 2015 SIND Pårørenderådgivning CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Evaluering

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 19. mødedag tirsdag den 10. november 2009 kl. 13.00 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. Josef

Læs mere

Der er godt og skidt i den nye vejledning. Læs foreningens vurdering. Folketingsåret er i fuld gang. Læs om lovene på sundhedsområdet.

Der er godt og skidt i den nye vejledning. Læs foreningens vurdering. Folketingsåret er i fuld gang. Læs om lovene på sundhedsområdet. Politisk nyhedsbrev Nr. 3/ 2014 Dato: 10. november 2014 1. Høringssvar om rehabiliteringsbestemmelse i serviceloven Ny bestemmelse giver ret til rehabilitering. Læs høringssvaret. 2. Høringssvar om ny

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Høringsudkast til SUNDHEDS PLAN. Fælles ansvar for sundhed. Region Midtjylland

Høringsudkast til SUNDHEDS PLAN. Fælles ansvar for sundhed. Region Midtjylland Høringsudkast til SUNDHEDS PLAN Fælles ansvar for sundhed Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Fælles ansvar for sundhed... 2 Hovedspor i sundhedsplanen... 4 Baggrund og formål... 5 Sundhedsplanens opbygning...

Læs mere