GLASVÆRN. Valg af glas til værn og rækværker. Udarbejdet af Glasindustrien Juni 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GLASVÆRN. Valg af glas til værn og rækværker. Udarbejdet af Glasindustrien Juni 2008"

Transkript

1 GLASVÆRN 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over vigtige emner, som indgår i beskrivelsen af glasværn. Formålet er at: - give vejledning som er baseret på krav i bygningsreglementet og standarder. - beskrive metoder og principløsninger. - give vejledning til bygherrer og rådgivere. 3. Konstruktionsforudsætninger 3.1 Dokumentation I henhold til bygningsreglementet skal højden på værn eller rækværk være mindst 1,0 m. Ved trapper og ramper skal højden af værnet være mindst 0,8 m og mindst 0,9 m over trappereposer. Ved trapper med bredere lysning end 0,3 m skal højden af værnet forøges passende. Ved altangange og luftsluser skal højden af værnet være mindst 1,2 m. Niveauforskel Glas i værn og lignende med niveauforskel over 0,5 m, skal være lamineret sikkerhedsglas. Højder af værn iht. BR. Korrekt valg af glas, øvrige materialer og rigtige konstruktionsprincipper, er sammen med korrekt montering forudsætningerne for en tilfredsstillende funktion af glasværnet. 2. Anvendelsesområder Vejledningen gælder alene for de typer af glasværn som er vist. Hvis der ikke er udført anden statisk beregning eller på anden måde er sandsynliggjort at anvendte glastykkelse er tilstrækkelig, anbefales at der anvendes glastykkelser i overensstemmelse med de i tabellerne angivne. I disse tabeller er den maksimale spændvidde angivet i forhold til anvendte glastype, samt belastninger angivet i DS410.

2 GLASVÆRN SIDE Produkt- og monterings - forudsætninger Glastyper Hærdet glas forudsættes iht DS/EN12150 og lamineret glas iht DS/EN Se datablade fra Glasindustrien på Glaskanter Alt glas forudsættes udført med minimum grov slebne kanter. Dette gælder også kanter der eventuelt er skjulte. Ved udendørs montering af lamineret glas med frit eksponerede kanter kan delaminering forekomme. Tolerancer Målafvigelser må accepteres og dermed kunne optages i befæstigelserne. Tolerancer for hærdet glas ses i DS/EN12150 og for lamineret glas i DS/EN Huller Hulplaceringer og hulstørrelser fra kant og mellem huller iht DS/EN Glas tykkelse og vægt Alle glastykkelser er nominelle og angivet i mm. For lamineret glas er den totale tykkelse angivet med 1 decimal. Tykkelsen af lamineret glas er af hæn - gig af antal folier, disse kan øges af - hængig af produktionsmetode. Glas vejer (uanset hærdet eller lamineret) 2,5 kg/m 2 pr mm glastykkelse. 3.4 Last- og beregningsforud - sætninger Værnkonstruktion Det forudsættes, at værnets håndliste udelukkende påvirkes af den horisontale nyttelast på værn fra personer i henhold til retningslinierne i DS410:1998 Norm for last på konstruktioner afsnit 3.1.6, som angivet i tabel 1. Værn bestående af balustre og håndliste betragtes som en selvstændig bærende konstruktion, som skal eftervises for de aktuelle belastninger. Den horisontale linielast forudsættes optaget af håndliste og balustre i max. højde 1,2 m over gulv for tabel Udbøjning Udbøjningen af balustre og håndlisten for de aktuelle belastninger må ikke medføre utilsigtet påvirkning af glasset. Afstand for hulplacering angives fra samme 0-punkt Figur 1. Placering af huller (X,Y) er (x±t, y±t) hvor x og y er den ønskede placering og t er tolerancen afhængig af glastype. Se datablad for hærdet glas på Det anbefales, at den samlede værnkonstruktionen, der er understøttende for glasset, har maksimal udbøjning i niveau med håndlisten, som er mindre end 1/50 af værnkonstruktionens højde for den aktuelle fulde karakteristiske linielast på håndlisten. Den samlede udbøjning er inkl. udbøjning af balustre og håndliste.

3 GLASVÆRN SIDE 3 Udbøjningen for personlast midt på glasset i værn, som udfyldningsglas, anbefales maksimal 1/100 af den korteste spændvidde af glasset, dog max. 2 x glastykkelsen eller 20 mm, for den aktuelle karakteristiske last. For indspændt glas som værn anbefales udbøjningen til maksimalt 25 mm, for den aktuelle karakteristiske last. Udbøjning for vindlast i henhold til retningslinierne i SBi215. Glasset betragtes i de viste situationer som udfyldningsglas, der ikke belastes af lasten på selve håndlisten uanset dennes størrelse. De beregningsmæssige laster fastlægges i henhold til DS409:2006 Norm for sikkerhedsbestemmelser på konstruktioner. 3.6 Glas Beregning af glas foretages i henhold til retningslinierne i SBi-anvisning 215:2007 Dimensionering af glas i klimaskærm, herunder glasstyrker og reduktion af glastykkelserne for lamineret glas ved personlast (nyttelast). I de situationer, hvor glasset betragtes som udfyldningsglas, og ikke direkte er påvirket af den horisontale normmæssige linielast, forudsættes glasset påvirket af en horisontal punktlast på midten af glasset over et areal med diameter 100 mm. Punktlastens størrelse er vurderet og angivet i tabel 1. Ved fastlæggelse af reduceret glastykkelse for personlast anvendes friktionskoefficient for folie på 0,2 jf. pren og spændingerne vurderes på baggrund af den tilladelige spænding for lastgruppe C jf. SBi215. Udover de horisontale personlaster vurderes værnet påvirket af en horisontal vindlast på glasset. Vindlasten er fastlagt i henhold til retningslinierne i DS410:1998 Norm for last på konstruktioner kap. 6, for en placering i forstads- eller bymæssigområde på baggrund af en bygningshøjde på max. 10 m, som angivet i tabel 1. Ved udsatte vindbelastede værn skal vindlast og glas vurderes særskilt. I tabel 1 dækker bogstaverne i kolonnen over følgende: A B C1 C2 C3 Beboelseslejligheder og huse, udnyttede og udnyttelige tag - etager, kollegier, værelser og vagtstuer i hospitaler, soveværelser i hoteller og herberger, køkkener og toiletter. Kontorlokaler uden arkiver, laboratorier. Samlingslokaler med bordopstillinger: omfatter bl.a. skoler, børnehaver, restauranter, cafeer, cafeterier, virksomhedskantiner, spisesale i vandrehjem, læsesale og receptioner. Samlingslokaler med faste pladser. Bl.a. kirker, teatre, biografer, konference rum og forelæsningslokaler. Samlingslokaler uden forhindringer for folks bevægelse. Omfatter bl.a. museer, terminalbygninger, udstillingshaller og pavilloner, samt adgangsveje i offentlige bygninger, administrationsbygninger og hoteller.

4 GLASVÆRN SIDE 4 Horisontale karakteristiske laster Bygningsareal Værn Laster på værn i henhold til DS410: 1998 Horisontal linielast (personlast) på håndlisten Last på glas Horisontal punktlast (personlast) midt på glasset Glas Vindlast i henhold til DS410: 1998 Horisontal vindlast på glas (kn/m) (kn) (kn/m 2 ) A, B og C1 0,5 0,5 0,9 C2 - C4 samt D1 og D2 1,0 1,0 0,9 C5 3,0 3,0 0,9 Tabel 1. Horisontale karakteristiske laster Glasset forudsættes ikke påvirket af både vindlast, værn- og punktlast samtidig. C4 C5 D1 D2 Samlingslokaler med mulighed for fysiske aktiviteter: omfatter bl.a. dansehaller, gymnastiksale og scener. Samlingslokaler, der kan udsættes for voldsom trængsel. Omfatter bl.a. bygninger til offentlige begivenheder, eksempelvis koncertsale og sportshaller inklusive tribuner, terrasser og adgangsveje. Mindre butikker. Større butikker og forretninger, stormagasiner eller varehuse, arkivlokaler i kontorbygninger, osv. 4. Monteringsmaterialer 4.1 Generelle forudsætninger Anvisninger fra glas- og beslagleverandøren skal følges nøje i forbindelse med montering af glasset. Det skal sikres, at glas og metaldele ikke kommer i berøring med hinanden. Glassets tolerancer skal kunne optages i beslagene. 4.2 Specifikke monteringsanvisninger Bæreklodser Såfremt glasset understøttes i bunden med bæreklodser, skal disse være fremstillet af et formbestandigt ikke fugtabsorberende materiale. Klodser fremstillet af kunststof skal have en hårdhed af shore A. Pakning og bøsning Det skal sikres, at der er tilstrækkelig gummipakning mellem glas og metal, til at undgå berøring i hele konstruktionens forventede levetid. Ved montering med punktbeslag på de lodrette sider eller med gennemgående bolte i glas bør følgende sikres: Ved fastgørelse skal der mellem glas og metaldel anvendes pakning som f.eks. EPDM gummi af egnet kvalitet, som er bestandig mod temperatur, vand, UV og lys. EPDM gummi bør have en hårdhed på min 70 shore A. EPDM bør ikke være mindre end 1 mm i tykkelse og have et tilstrækkeligt areal for at kunne optage egenlasten. Jo større areal desto større bæreevne. Korrekt fastgørelse af bolte og beslag opnås ved, at sammenspænding sker med moment. M6 bolte bør have et moment på ca. 10 Nm. Bolte gennem glasset skal monteres med en permanent form bestandig bøsning af PVC materiale eller lignende for at beskytte glasset.

5 GLASVÆRN SIDE 5 Det skal sikres at glas ikke kan falde uhindret ned. Ved montage med fast underlag (figur 2a) kan glasset kun falde ned til gulvbelægning. Ved uhindret nedfald (figur 2b) skal det sikres med understøtning (se figur 5.2) eller med en sikringsstift gennem glasset (se figur 5.3). I forbindelse med montage skal det sikres at bygningssilikone eller fugemasser er forenelige med paknings - materialer og folien i lamineret glas, samt at det har god vedhæftning med øvrige montagedele. Figur 2a Figur 2b Ved montage med bolte (se figur 6b) gennem glas skal hullerne i glasset og boltene udformes således, at der er mulighed for justering i og ud af glasset plan. Huller i glasset anbefales jævnfør tabel 2. Bolt Hul i glas - Ø Bolthoved se Figur 6b (d: minimum) M6 18 mm i hærdet+lamineret glas Ø 38 mm M8 18 mm i hærdet+lamineret glas Ø 38 mm M10 22 mm i hærdet+lamineret glas Ø 42 mm Tabel Glasværnstyper Der er vist forskellige typer af glastykkelser og glasstørrelser i rækværker afhængig af hvordan de er fastholdt. Skråt værn De efterfølgende tabelværdier kan anvendes for skråt værn ved en hældning mellem i forhold til vandret under følgende forudsætninger. Glassets største højde måles lodret for tabel 3 og 7. For tabel 4-6 kan glassets minimum - højde målt vinkelret på glassets hældning reduceres til minimum 600 mm, når den angivne tabelbredde er den totale glasbredde parallelt med værnhældningen dvs. fra spids til spids.

6 GLASVÆRN SIDE Glas i rækværk fastholdt i top og bund samt 4 sidet fastholdt i ramme Er glasset fastholdt på to vandrette sider, er højden (h på figur 3a og 3b) afstanden mellem dem. Glasset skal have et vederlag på minimum 10 mm. Der er ikke angivet glashøjder (h) over 1200 mm. Der forudsættes maksimum bredde (b) på 2500 mm og minimum på 1000 mm. Tegnforklaring til fig. 3a og 3b: 1 stolpe konstruktion 2 håndliste konstruktion 3 gulv 4 glas i henhold til tabel 3 5 fastholdelse (typisk) b glasbredde h glashøjde Figur 3a Glas i rækværk fastholdt i top og bund Figur 3b Glas i rækværk 4 sidet fastholdt i ramme Laster på glas i rækværk fra tabel 1 Glassets største højde, h (mm) Baseret på forudsætningerne umiddelbart ovenfor og i henhold til afsnit 3 float+float varmeforstærket+hærdet hærdet+hærdet Glastykkelse (mm) 10,4 12,4 16,4 10,8 12,8 16,8 20,8 8,8 10,8 12,8 16,8 A, B og C1 C2 til C4 samt D1 og D2 C Det forudsættes endvidere, at Den horisontale linielast optages af håndliste og balustre i max. højde 1,2 m over gulv. Glassets bredde, b, skal minimum være 1000 mm af hensyn til punktlast modt på glasset. Tabel 3.

7 GLASVÆRN SIDE Glas i rækværk fastholdt på de lodrette sider Er glasset fastholdt på lodrette sidder, er bredden (b på figur 4) afstanden mellem dem. Bredder over 2000 mm er ikke angivet i tabel 4. Tegnforklaring: 1 stolpe konstruktion 2 håndliste konstruktion 3 gulv 4 glas i henhold til tabel 4 5 fastholdelse (typisk) b glasbredde h glashøjde Glasset skal have et vederlag på minimum 10 mm. Det forudsættes, at højden (h) er maximum 1200 og minimum 800 mm. Figur 4. Glas i rækværk fastholdt på de lodrette sider. Laster på glas i rækværk fra tabel 1 Glassets største bredde, b (mm) Baseret på forudsætningerne umiddelbart ovenfor og i henhold til afsnit 3 float+float varmeforstærket+hærdet hærdet+hærdet Glastykkelse (mm) 10,4 12,4 16,4 8,8 10,8 12,8 16,8 8,8 10,8 12,8 16,8 A, B og C1 C2 til C4 samt D1 og D2 C Det forudsættes endvidere, at - den horisontale linielast optages af håndliste og balustre i max. højde 1,2 m over gulv. - glassets højde, h, skal minimum være 800 mm af hensyn til punktlast midt på glasset. Tabel 4.

8 GLASVÆRN SIDE Glas i rækværk med klembeslag 5.3 a Glas i rækværk fastholdt på de lodrette sider med klembeslag. (se figur 5.1) 5.3 b Glas i rækværk fastholdt på de lodrette sider med klembeslag og understøtning. (se figur 5.2) Tegnforklaring: 1 stolpe konstruktion 2 håndliste konstruktion 3 gulv 4 glas i henhold til tabel 5 5 klembeslag a afstand fra glaskant a = 0,2h b glasbredde h glashøjde 5.3 c Glas i rækværk fastholdt med klembeslag med sikringsstift på de lodrette sider. (se figur 5.3) Klembeslag skal placeres jf. tegning. Klembeslagets størrelse og udformning er kritiske med hensyn til bæreevne og skal vurderes i hvert tilfælde. Der skal sikres at der er plads mellem klembeslag for konstruktions- og glastolerancer. Det forudsættes, at klembeslag har et minimum klemareal (vederlag) på glasset svarende til minimum 30x40 mm. Figur 5a. Glas i rækværk fastholdt på de lodrette sider med klembeslag. Bredder over 2000 mm er ikke angivet i tabel 5. Det forudsættes, at højden (h) er maks i - mum 1200 mm og minimum 800 mm. Figur 5b. Glas i rækværk fastholdt på de lodrette sider med klembeslag og understøtning. Laster på glas i rækværk fra tabel 1 Glassets største bredde, b (mm) Baseret på forudsætningerne umiddelbart ovenfor og i henhold til afsnit 3 float + float * Kun ved montage som 5b (fig. 5.2) varmeforstærket+hærdet hærdet+hærdet Glastykkelse (mm) 10,4 12,4 16,4 8,8 10,8 12,8 16,8 8,8 10,8 12,8 16,8 A, B og C1 C2 til C4 samt D1 og D2 C Det forudsættes endvidere, at * float + float må kun anvendes i tilfælde figur 5b med understøtning som figur 5.2. Den horisontale linielast optages af håndliste og balustre i max. højde 1,2 m over gulv. Glassets højde, h, skal minimum være 800 mm af hensyn til punktlast midt på glasset. Tabel 5.

9 GLASVÆRN SIDE a Glas i rækværk fastholdt på de lodrette sider med klembeslag Er glasset fastholdt på de lodrette sider, er bredden b (på figur 5a) afstanden mellem dem. Bredder over 2000 mm er ikke angivet. Det forudsættes, at højden (h) er maksimum 1200 mm og minimum 800 mm. 5.3 c Glas i rækværk fastholdt med klembeslag med sikringsstift på de lodrette sider Er glasset fastholdt på de lodrette sider, er bredden b (på figur 5a) afstanden mellem dem. Det forudsættes, at højden (h) er maksimum 1200 mm og minimum 800 mm. Figur 5.1 Figur b Glas i rækværk fastholdt på de lodrette sider med klembeslag og understøtning Er glasset fastholdt på de lodrette sider, er bredden b (på figur 5b) afstanden mellem dem. Bredder over 2000 mm er ikke angivet. Det forudsættes, at højden (h) er maksimum 1200 mm og minimum 800 mm. Figur 5.2 Klembeslag med understøtning er ikke afhængig af friktion og kan udføres med lamineret glas float+float.

10 GLASVÆRN SIDE Glas i rækværk fastgjort med gennemgående punktbeslag/bolte Er glasset fastholdt med 4 gennemgående punktbeslag placeret i de lodrette afstivninger i glashjørnerne jfr. figur 6a. Bredder over 2000 mm er ikke angivet. Glasset bør have en højde på maximum 1200 mm og minimum 800 mm. Punktbeslag ved glashjørnerne bør være placeret, så afstanden fra glaskant til midt hul er mellem 80 mm og 150 mm. Der må ikke forekomme direkte kontakt mellem glas og fastgørelse, hvilket skal sikres med bøsning og pakning. Hullet i glasset skal dimensioneres så tolerancer for både glas og konstruktion kan optages. Se datablad for lamineret glas fra Glasindustrien. Bolthovedet skal have minimum 10 mm overlæg i forhold til hullet i glasset (se tabel 2). Tegnforklaring: 1 stolpe konstruktion 2 håndliste konstruktion 3 gulv 4 glas i henhold til tabel 6 5 gennemgående punktbeslag. a afstand fra glaskant a = 0,2h A afstand fra glaskant A= mm b afstand mellem bolte h glashøjde max mm d Figur 6b. Figur 6a. Glas i rækværk fastholdt med gennemgående punktbeslag/bolte. Laster på glas i rækværk fra tabel 1 Glassets største bredde mellem bolte, b (mm) Baseret på forudsætningerne umiddelbart ovenfor og i henhold til afsnit 3 varmeforstærket+hærdet hærdet+hærdet Glastykkelse (mm) 8,8 10,8 12,8 16,8 8,8 10,8 12,8 16,8 A, B og C1 C2 til C4 samt D1 og D2 C Det forudsættes endvidere, at - den horisontale linielast forudsættes optaget af håndliste og balustre i max. højde 1,2 m over gulv. - glassets højde, h, skal minimum være 800 mm af hensyn til punktlast midt på glasset. Tabel 6.

11 GLASVÆRN SIDE Glas i rækværk indspændt på en side Indspænding af glas på en side f.eks. i dækforkant kræver indgående kendskab til glas og befæstelse og må projekteres og monteres af fagfolk. Med denne løsning bliver glasset en primærkonstruktion, som stiller store krav til den konstruktion, der befæstes til, med hensyn til både bæreevne og bevægelser. Tabel 7 omfatter værn med fast højde, h (udkragede glas) over gulvkoten på max mm. Yderligere forudsætninger: - Højden (h) mellem gulvkote og håndliste må ikke være større end 1200 mm. - Højden på indspændingen (Hi) skal mindst være en 1/10 af det udkragede glas inkl. tolerance (>h/10), dog min. 100 mm. - Glasset skal have minimum bredde på 1000 mm. - Det skal sikres, at indspændningsplader med tilhørende antal befæstelser (bolte) har den fornødne stivhed og styrke. Anbefalet minimum 3 stk. befæstelser pr. meter. - Håndlisten monteres på toppen af glasset og er gennemgående over samlingerne i glasfelterne. - Lodret last, herunder egenvægt optages ved glashjørnerne af selvstændig understøtning. Figur 7b. Tegnforklaring: 1 håndliste lastfordeler/kantbeskytter 2 glas 3 gulv 4 indspænding i dækforkant - dimensioneres qk rækværkslast i henhold til tabel 1. h Hi højde (udkragning) på værn = max.1200 mm indspændingshøjden Figur 7a. Glas i rækværk indspændt på en side. Laster på glas i rækværk fra tabel 1 Største værnhøjde, h (mm) Baseret på forudsætningerne umiddelbart ovenfor og i henhold til afsnit 3 varmeforstærket+hærdet hærdet+hærdet Glastykkelse (mm) 12,8 16,8 20,8 24,8 12,8 16,8 20,8 24,8 A, B og C1 C2 til C4 samt D1 og D Det forudsættes endvidere, at - højden (h) er maksimalt 1200 mm. Hi er minimum 100 mm. Glasset skal have en minimum bredde på 1000 mm. - håndlisten er gennemgående over samlingerne i glasfelterne Naverland 2 DK-2600 Glostrup Tlf: Fax: For omfattende informationer om glas besøg: Tabel 7.

Bestil sikkerhedsglas til dine gelænderopgaver

Bestil sikkerhedsglas til dine gelænderopgaver Crystalline glas Bestil sikkerhedsglas til dine gelænderopgaver Med Crystalline glasgelændersystem har ud over det gennemsigtige udseende det vigtigste, sikkerhed. Vores sikkerheds glas tilbyder en fremragende

Læs mere

FULDGLASVÆGGE VEJLEDNING. Valg af glas til indvendige fuldglasvægge. Udarbejdet af Glasindustrien Februar 2009

FULDGLASVÆGGE VEJLEDNING. Valg af glas til indvendige fuldglasvægge. Udarbejdet af Glasindustrien Februar 2009 FULDGLASVÆGGE Valg af glas til indvendige fuldglasvægge Udarbejdet af Glasindustrien Februar 2009 VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over vigtige emner, som indgår i valg af indvendige

Læs mere

Crystalline gelændersystemer Valg af system og glas til værn og rækværker

Crystalline gelændersystemer Valg af system og glas til værn og rækværker Crystalline gelændersystemer Valg af system og glas til værn og rækværker Formålet er at: Denne vejledning giver en oversigt over vigtige emner, som indgår i valg af Crystalline glasværn og give vejledning

Læs mere

FULDGLASVÆGGE VEJLEDNING. Valg af glas til indvendige fuldglasvægge. Udarbejdet af Glasindustrien Revideret januar 2016

FULDGLASVÆGGE VEJLEDNING. Valg af glas til indvendige fuldglasvægge. Udarbejdet af Glasindustrien Revideret januar 2016 FULDGLASVÆGGE Valg af glas til indvendige fuldglasvægge Udarbejdet af Glasindustrien Revideret januar 2016 VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over vigtige emner, som indgår i valg

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

Udendørs brug: (nr. 1.4401: X5 CrNiMo 17 12 2= AISI 316) (nr. 1.4404: 2X CrNiMo 17 13 2= AISI 316L) AISI 316

Udendørs brug: (nr. 1.4401: X5 CrNiMo 17 12 2= AISI 316) (nr. 1.4404: 2X CrNiMo 17 13 2= AISI 316L) AISI 316 Hvad skal jeg vælge? Rustfrit er ikke bare rustfrit, der findes mange typer af legeringer og standarder, rosinox har valgt to typer AISI 304 til indendørsbrug og AISI 316 til udendørsbrug. Disse to typer

Læs mere

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 DATABLAD Generelt Termisk hærdet sodakalksilikatsikkerhedsglas er varmebehandlet floatglas med permanent indbyggede overfladespændinger, fremstillet i en proces hvor glasset

Læs mere

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering Projektering / Etagedæk og Lofter / Dimensionering Dimensioneringstabeller De efterfølgende tabeller 1 og 2 indeholder maksimale spændvidder for Gyproc TCA etagedæk udført med C-profiler. Spændvidder er

Læs mere

EN 12369-1 (EN 1058/EN789) Karakteristiske styrke-, stivheds- og densitetsværdier til bærende konstruktioner

EN 12369-1 (EN 1058/EN789) Karakteristiske styrke-, stivheds- og densitetsværdier til bærende konstruktioner DK-8 RYOMGÅRD EN 12369-1 (EN 1058/EN789) Karakteristiske styrke-, stivheds- og densitetsværdier til bærende konstruktioner 1073-CPD-803 EN 13986, EN 312 P4, E1, D-s2,d0 Karakteristiske værdier for plader

Læs mere

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009 Froland kommune Froland Idrettspark Statisk projektgrundlag Februar 2009 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Froland kommune Froland Idrettspark

Læs mere

DS/EN 1991-1-1 DK NA:2013

DS/EN 1991-1-1 DK NA:2013 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-1: Generelle laster Densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1991-1-1

Læs mere

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri.

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Myndighedskrav: BR10 Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Fri bredde: Fælles adgangsveje og

Læs mere

LAMINERET GLAS Mange varianter

LAMINERET GLAS Mange varianter LAMINERET GLAS Mange varianter VEJLEDNING 1. Lamineret Lamineret glas er udført iht. DS/EN 14449 og DS/EN ISO 12543. Lamineret glas består af to eller flere lag glas, som er lagt sammen med mellemlag af

Læs mere

Alt under et tag. 4 x møder rundt i DK

Alt under et tag. 4 x møder rundt i DK Alt under et tag 4 x møder rundt i DK Overskrift Tommy Glindvad arkitekt / bygningssagkyndig / energikonsulent VVS Hvad kommer vi ind på? - vand varme afløb og lidt ventilation - noget om energi - lidt

Læs mere

2. Tage med en hældning på 15 til 34 grader

2. Tage med en hældning på 15 til 34 grader 2. Tage med en hældning på 15 til 34 grader 2.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på 15 til 34 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på 15 til 34 grader,

Læs mere

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15 STATISKE BEREGNINGER R RENOVERING AF SVALEGANG Maglegårds Allé 65 - Buddinge Sag nr.: Matrikel nr.: Udført af: 12-0600 2d Buddinge Jesper Sørensen : JSO Kontrolleret af: Finn Nielsen : FNI Renovering 2013-02-15

Læs mere

Vejledning. Anvendelse af korrugerede rør i vægge. Dato: 21.08.2013 Udarbejdet af: TMA Kontrolleret af: Revision: LRE 3 Revisionsdato: 08.07.

Vejledning. Anvendelse af korrugerede rør i vægge. Dato: 21.08.2013 Udarbejdet af: TMA Kontrolleret af: Revision: LRE 3 Revisionsdato: 08.07. Vejledning Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk Anvendelse af korrugerede rør i vægge Dato: 21.08.2013 Udarbejdet af: TMA Kontrolleret

Læs mere

Statiske beregninger. Ryan Hald Tr ema Rådgivende Ingeniø rer Marøgelhøj 11, 8520 Lystrup Direkte tlf: 8612 8672 Mail: ryan@trema.

Statiske beregninger. Ryan Hald Tr ema Rådgivende Ingeniø rer Marøgelhøj 11, 8520 Lystrup Direkte tlf: 8612 8672 Mail: ryan@trema. Statiske beregninger Sag: Ugelbølle Friskole Sags nr: 303 Matr. nr: Vedr: Beregning af drager i døråbning Tegningsnummer: Sags nr kommune: Dato: 15 okt 2010 Ryan Hald Tr ema Rådgivende Ingeniø rer Marøgelhøj

Læs mere

Glasværn og gulvglas. Trappeglas Beslag

Glasværn og gulvglas. Trappeglas Beslag og gulvglas Trappeglas Beslag Med Pilkington glas som glasværn, gulvglas og trappeglas er det muligt at lave elegante og tidsløse løsninger. Glasset kan være ætset (frostet), gennemfarvet, påtrykt et mønster

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 3. semester Projektnavn: Multihal Trige Klasse: 13bk2d Gruppe nr.: Gruppe 25

Læs mere

Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning

Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Uddrag af bygningsreglementet af 2015 (BR15) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Fælles adgangsveje og flugtveje 1000 mm (BR15 vejl. 3.2.2.

Læs mere

LAMINERET GLAS og lamineret

LAMINERET GLAS og lamineret LAMINERET GLAS og lamineret sikkerhedsglas DS/EN 14449 Folielamineret DATABLAD Udarbejdet af Glasindustrien Maj 2005 Generelt Lamineret glas består af to eller flere glaslag sammenklæbet/lamineret ved

Læs mere

Rederiernes standard for tilgængelighed på passagerskibe

Rederiernes standard for tilgængelighed på passagerskibe Taastrup, 4. august 2014 Rederiernes standard for tilgængelighed på passagerskibe Kommentarer fra s bygge- og trafikpolitisk udvalg (BTPU) Tjekliste / overskrift Emne (fra tjekliste) Oprindelig tekst Forslag

Læs mere

Systems stillads Offshore

Systems stillads Offshore Efteruddannelsesudvalget for bygge-/anlæg og industri (BAI) Systems stillads Offshore Elevhæfte Undervisningsministeriet, 25.02. 2013. Materialet er revideret og udviklet af Efteruddannelsesudvalget for

Læs mere

Tingene er ikke, som vi plejer!

Tingene er ikke, som vi plejer! Tingene er ikke, som vi plejer! Dimensionering del af bærende konstruktion Mandag den 11. november 2013, Byggecentrum Middelfart Lars G. H. Jørgensen mobil 4045 3799 LGJ@ogjoergensen.dk Hvorfor dimensionering?

Læs mere

Varenr. Beskrivelse Pris excl. moms Udskæring, hul m.m. kr. 31,00 4825. kr. 35,00 4825. kr. 95,00. kr. 95,00. kr. 75,00. kr. 75,00. kr.

Varenr. Beskrivelse Pris excl. moms Udskæring, hul m.m. kr. 31,00 4825. kr. 35,00 4825. kr. 95,00. kr. 95,00. kr. 75,00. kr. 75,00. kr. Prisliste gældende f.o.m 28.01.2014 og erstatter tidligere. Med forbehold for prisændringer, udsolgte varer og trykfejl. side 1 BRUSEBESLAG 30100 Afrundet klemmebeslag i blank krom til montering af glas

Læs mere

EN 1993-1-1 GL NA:2010

EN 1993-1-1 GL NA:2010 Grønlands Selvstyre, Departement for Boliger, Infrastruktur og Trafik (IAAN) Formidlet af Dansk Standard EN 1993-1-1 GL NA:2010 Grønlandsk nationalt anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Scalabygningen. Vurdering af bærende konstruktioner. Københavns Kommune. Kultur- og Fritidsforvaltningen

Indholdsfortegnelse. Scalabygningen. Vurdering af bærende konstruktioner. Københavns Kommune. Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Scalabygningen Vurdering af bærende konstruktioner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Sagsnr

Læs mere

Trækonstruktioner:litteratur

Trækonstruktioner:litteratur Bygningskonstruktion og arkitektur Program lektion 2 8.30-9.15 Trækonstruktioner 9.15 9.30 Pause 9.30 10.15 Beregning af trækonstruktioner 10.15 10.45 Pause 10.45 12.00 Opgave Kursusholder Poul Henning

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning. Pallereoler

Monterings- og brugsanvisning. Pallereoler Monterings- og brugsanvisning Pallereoler MONTERING AF PALLESTIGER Bolte til stigerne: M0x5, spændingsmoment ca. 5Nm e Hilti M0x90 FZB HST eller tilsvarende e Hilti Mx00 FZB HST eller tilsvarende e Hilti

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING JABO Type VI J1003 Art.-nr 503 Type VI Medfølgende dele x2 x4 9x9 x2 90 9x9 90 380 210 9x9 90 382 x 2x19,5 x2 00 x1 11,5x11,5 x10 4,5x1 92,8 x4 2x19,5 2x19,5 04 x1 59 x9 x2 2x19,5

Læs mere

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning AUGUST 2008 Anvisning for montageafstivning af lodretstående betonelementer alene for vindlast. BEMÆRK:

Læs mere

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik.

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik. 0 Anlægning af land baserede - Dambrug Kar og rør installationer. Henvendelse BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280 Mail tanke@bsteknik.com Web. www.bsteknik.com Stålkar med PE Inder liner. Størrelse tilpasset

Læs mere

Aarhus Brandvæsen 2014. Vejledning om Anlæg af arealer til redning og slukning

Aarhus Brandvæsen 2014. Vejledning om Anlæg af arealer til redning og slukning Aarhus Brandvæsen 2014 Vejledning om Anlæg af arealer til redning og slukning 1. Formål Denne vejledning er grundlag for administration af bygningsreglementernes bestemmelser om en bebyggelses arealer

Læs mere

Eksempel på inddatering i Dæk.

Eksempel på inddatering i Dæk. Brugervejledning til programmerne Dæk&Bjælker samt Stabilitet Nærværende brugervejledning er udarbejdet i forbindelse med et konkret projekt, og gennemgår således ikke alle muligheder i programmerne; men

Læs mere

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel 1 af 6 SAB Afmærkning H1114.45 Afmærkningsmateriel 1. Alment Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel 1.1 Omfang

Læs mere

Beskrivelseseksempel

Beskrivelseseksempel Bygningsdel Dato : -- Bygningsbeskrivelse Side : 1/5 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Let facadebeklædning, Plan 8 mm 4.1 Orientering bips B2.290 Basisbeskrivelse - Skeletkonstruktioner er sammen med

Læs mere

Montagevejledning HODY. forskallings- og armeringsplade. HODY forskallings- og armeringsplade

Montagevejledning HODY. forskallings- og armeringsplade. HODY forskallings- og armeringsplade Montagevejledning HODY EFTEX ApS - HI-PARK 411-7400 HERNING - Tlf 86 66 20 00 - Fax 86 66 23 96 - WWW.EFTEX.DK Indholdsfortegnelse Side 2 Fordele ved HODY pladen HODY Tekniske data Side 3 Lagring af HODY

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016 A1 Projektgrundlag Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111 Dato: 16.03.2016 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 3 A1.1 Bygværket... 3 A1.1.1 Bygværkets art og anvendelse... 3 A1.1.2

Læs mere

Center for Bygninger, Konstruktion

Center for Bygninger, Konstruktion Københavns Kommune N O T A T VEDR.: DATO: 2005 REV.: 8. februar 2016 FRA: Konstruktion INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg... 3

Læs mere

GASS dækunderstøtning. Brochure og monterings anvisning

GASS dækunderstøtning. Brochure og monterings anvisning GASS dækunderstøtning Brochure og monterings anvisning Januar 2007 Indholdsfortegnelse Side: 4 Systembeskrivelse 6 Højdekombinationer 8 Breddekombinationer 10 Placering af rammer 12 Montage vha. montagedæk

Læs mere

GLASTAG VEJLEDNING VALG OG MONTERING AF GLAS I TAGKONSTRUKTIONER. Udarbejdet af Glasindustrien Revideret november 2012

GLASTAG VEJLEDNING VALG OG MONTERING AF GLAS I TAGKONSTRUKTIONER. Udarbejdet af Glasindustrien Revideret november 2012 GLASTAG VALG OG MONTERING AF GLAS I TAGKONSTRUKTIONER VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over vigtige emner, som indgår i beskrivelsen af et glastag. Formålet er at: - give vejledning

Læs mere

Bygningsdel Dato : 2012-05-20 Arbejdsbeskrivelse Let facadebeklædning, HardiePlank un Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/1

Bygningsdel Dato : 2012-05-20 Arbejdsbeskrivelse Let facadebeklædning, HardiePlank un Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Let facadebeklædning, HardiePlank un Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram

Læs mere

Passiv brandsikring. Vejledning. April 2015

Passiv brandsikring. Vejledning. April 2015 Passiv brandsikring Vejledning. Reparation, inspektion og vedligehold af brandmalede stålkonstruktioner. Undersøgelse af ukendt malingstype på stålkonstruktion der skal brandmales. April 2015 SikkerhedsBranchen,

Læs mere

SECUR GLASBESLAG. Klembeslag Punktbeslag

SECUR GLASBESLAG. Klembeslag Punktbeslag SECUR GLASBESLAG Klembeslag Punktbeslag GLASBESLAG Klembeslag MAB GLAS klembeslag fåes i 16 Rustfri stål og zink, Udvalgte zink beslag kan desuden leveres med flere forskellige overflader. I her i kataloget

Læs mere

Gyproc Brandsektionsvægge

Gyproc Brandsektionsvægge Gyproc Brandsektionsvægge Lovgivning I BR 95, kap. 6.4.1 stk. 2 står der: En brandsektionsvæg skal udføres mindst som BSvæg 60, og den skal under brand bevare sin stabilitet, uanset fra hvilken side væggen

Læs mere

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 DATABLAD 1. Generelt Dette datablad giver et resume af produktstandarden DS/EN 12150-1 Bygningsglas termisk hærdet sodakalksilikatsikkerhedsglas Del 1: Definition og beskrivelse

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

Lodret belastet muret væg efter EC6

Lodret belastet muret væg efter EC6 Notat Lodret belastet muret væg efter EC6 EC6 er den europæiske murværksnorm også benævnt DS/EN 1996-1-1:006 Programmodulet "Lodret belastet muret væg efter EC6" kan beregne en bærende væg som enten kan

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon med balustre

Generel montagevejledning for opsætning af balkon med balustre Generel montagevejledning for opsætning af balkon med balustre Tillykke med dit køb af en balkon fra MinAltan.dk. Det er vigtigt, at du læser hele montagevejledningen og alle samlingsprincipperne grundigt

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S U D V I K L I N G K O N S T R U K T I O N E R Version.0 Dokumentationsrapport 009-03-0 Teknikerbyen 34 830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR nr. 7 89 16 www.alectia.com U D V

Læs mere

Afd. 122 Kløverholm 1-4, 16-38, 41-43, 45, 47, 49, 51A, 51B, 53A, 53B Kløverholm 40-78 og Kløverlykke 1-29. Råderetten

Afd. 122 Kløverholm 1-4, 16-38, 41-43, 45, 47, 49, 51A, 51B, 53A, 53B Kløverholm 40-78 og Kløverlykke 1-29. Råderetten Afd. 122 Kløverholm 1-4, 16-38, 41-43, 45, 47, 49, 51A, 51B, 53A, 53B Kløverholm 40-78 og Kløverlykke 1-29 Råderetten Den 1. juli 2005 blev der vedtaget en lov om råderet i den almene boligsektor. Boligindretning

Læs mere

GLASBESKRIVELSER VEJLEDNING. Eksempler på beskrivelse af termoruder og enkeltglas. Udarbejdet af Glasindustrien Oktober 2017 (2)

GLASBESKRIVELSER VEJLEDNING. Eksempler på beskrivelse af termoruder og enkeltglas. Udarbejdet af Glasindustrien Oktober 2017 (2) Eksempler på beskrivelse af termoruder og enkeltglas VEJLEDNING Denne beskrivelsesvejledning dækker almindeligt anvendte termoruder og enkeltglas til vinduer/facader og glastage i byggeriet. Anvisningen

Læs mere

ELVARLI Åbent opbevaringssystem

ELVARLI Åbent opbevaringssystem Produktguide ELVARLI Åbent opbevaringssystem 22_016 DESIGN Ehlén Johansson SIKKERHED Den indstillelige stolpe skal fastgøres til loftet. Gavlen skal fastgøres til væggen. Forskellige væg- og loftmaterialer

Læs mere

Systemstillads offshore

Systemstillads offshore Efteruddannelsesudvalget for bygge-/anlæg og industri (BAI) Systemstillads offshore Opgavehæfte Undervisningsministeriet, 25.02. 2013. Materialet er revideret og udviklet af Efteruddannelsesudvalget for

Læs mere

Industrivej 4, DK 6870 Ølgod Tlf. 76 98 23 00 Fax. 76 98 23 40 Email: info@gdstrappen.dk www.gdstrappen.dk

Industrivej 4, DK 6870 Ølgod Tlf. 76 98 23 00 Fax. 76 98 23 40 Email: info@gdstrappen.dk www.gdstrappen.dk Montagevejledning. Vi ønsker dig tillykke med din nye trappe, og vil gerne sige tak fordi du valgte Gør det selv trappen fra, som din leverandør. Før opstart: Med trappen sendes en pose hvori der findes

Læs mere

Høringssvar vedrørende BR10 Vedr. mangler i Bygningsreglementet (BR) I forhold til FN-konvention om rettigheder for personer med handicap

Høringssvar vedrørende BR10 Vedr. mangler i Bygningsreglementet (BR) I forhold til FN-konvention om rettigheder for personer med handicap Center for Byg og Bos høringspostkasse: hoeringbb@ebst.dk. Kopi til min@kemin.dk Lykke Friis, Klima- og energiminister og minister for ligestilling min@oem.dk Brian Mikkelsen, Økonomi- og erhvervsminister

Læs mere

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi Montagevejledning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO BUKKESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Opstilling af buk 5. Forhøjelse af buk 6. Montage af platform 6.1

Læs mere

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Oplæg til beskrivelsespositioner for: Rev. 02.12.04 Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Leverandør: Holbæk Byggemateriale Compagni A/S, tlf. 59 44 12 00 www.hbc-as.dk

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD CONSET MODEL: 501-49 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD CONSET MODEL: 501-49 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD CONSET MODEL: 01-9 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2013

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2013 Nationalt anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010 og erstatter

Læs mere

Tunge skillevægge på trykfast isolering Beregningsmodeller

Tunge skillevægge på trykfast isolering Beregningsmodeller pdc/sal Tunge skillevægge på trykfast isolering Beregningsmodeller 1. Indledning Teknologisk Institut, Murværk har for EPS sektionen under plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af

Læs mere

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på 34 til 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på 34 til 60 grader,

Læs mere

Folielamineret DS/EN 14449 samt DS/EN ISO 12543-1/-2/-3/-4/-5/-6.

Folielamineret DS/EN 14449 samt DS/EN ISO 12543-1/-2/-3/-4/-5/-6. LAMINERET GLAS og lamineret sikkerhedsglas Folielamineret DS/EN 14449 samt DS/EN ISO 12543-1/-2/-3/-4/-5/-6. DATABLAD 1. Generelt Dette datablad giver et resume af standarderne DS/EN 14449 Bygningsglas

Læs mere

4. Tage med en hældning på over 60 grader

4. Tage med en hældning på over 60 grader 4. Tage med en hældning på over 60 grader 4.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på over 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på over 60 grader, skal

Læs mere

DS/EN DK NA:2012

DS/EN DK NA:2012 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-1: Generelle laster Densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision og sammenskrivning

Læs mere

Beregning af koter, fald og rumfang.

Beregning af koter, fald og rumfang. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Beregning af koter, fald og rumfang. Uddannelsen indgår i rørlæggeruddannelsen Forord Dette hæfte er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for

Læs mere

Beregningsopgave om bærende konstruktioner

Beregningsopgave om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Indledning: Beregningsopgave om bærende konstruktioner Et mindre advokatfirma, Juhl & Partner, ønsker at gennemføre ændringer i de bærende konstruktioner i forbindelse med indretningen af

Læs mere

VIP SYSTEMET + + + Renderne leveres med 110 mm eller 160 mm afløb + Udløbsstuds skal bestilles særskilt

VIP SYSTEMET + + + Renderne leveres med 110 mm eller 160 mm afløb + Udløbsstuds skal bestilles særskilt VIP SYSTEMET Anvendes til 3 belastningsklasser i henhold til EN1433 VIP300 rende med en længde på 1, m og en dimension på 300 Fremstillet i robust HD-PE materiale Risten beskyttes af karmen, som sikrer

Læs mere

Lamineret glas og lamineret sikkerhedsglas - folielamineret DS/EN 14449 samt DS/EN ISO 12543-1/2/3/4/5/6

Lamineret glas og lamineret sikkerhedsglas - folielamineret DS/EN 14449 samt DS/EN ISO 12543-1/2/3/4/5/6 Lamineret glas og lamineret sikkerhedsglas - folielamineret DS/EN 14449 samt DS/EN ISO 12543-1/2/3/4/5/6 DATABLAD Udarbejdet af Glasindustrien Januar 2012 1. Generelt Dette datablad giver et resume af

Læs mere

Uponor. No-Dig-systemer. No-Dig-systemer. Uponor NO-DIG-SYstemer 569

Uponor. No-Dig-systemer. No-Dig-systemer. Uponor NO-DIG-SYstemer 569 Uponor Uponor NO-DIG-SYstemer 569 indhold 13.0 - indhold... 569 13.1 - indledning... 571 13.2 Uponor No-Dig-system Pipebursting...573 Dimensionering...576 13.3 Uponor No-Dig-system Omega-Liner...579 Godkendelser....

Læs mere

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND INNOVATION MED PROFIL 6.3 Schlüter -DITRA-SOUND G U L V U N D E L A G TRINLYDSISOLERING Anvendelse og funktion Schlüter -DITRA-SOUND er en trinlydsisolering til flisebelægninger fremstillet af kraftig

Læs mere

GLASTAG VALG OG MONTERING AF GLAS I TAGKONSTRUKTIONER. Udarbejdet af Glasindustrien Revideret november 2007

GLASTAG VALG OG MONTERING AF GLAS I TAGKONSTRUKTIONER. Udarbejdet af Glasindustrien Revideret november 2007 GLASTAG VALG OG MONTERING AF GLAS I TAGKONSTRUKTIONER 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over vigtige emner, som indgår i beskrivelsen af et glastag. Formålet er at: - give vejledning som

Læs mere

Januar 2012 1.640 DK. Dansk. Bølgeplader og skifer. Leverandørbrugsanvisning

Januar 2012 1.640 DK. Dansk. Bølgeplader og skifer. Leverandørbrugsanvisning Januar 2012 1.640 DK Dansk Bølgeplader og skifer Leverandørbrugsanvisning Produkter fra ivarsson Type Mål Vægt kg/stk ivarcem 700T 610 x 1168 9,9 1220 x 1168 19,9 1525 x 1168 24,9 ivarcem 600R 1220 x 1086

Læs mere

DUKA vinduesventilator

DUKA vinduesventilator DUKA vinduesventilator type MAO2 L og type MAO2 L TH Anvendelse: Produktet beskrevet i denne manual er designet til ventilation af små og mellem store beboelser, hvor beboelsen også er op-varmet i vinterperioden.

Læs mere

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 & RT 1400XR RULLESTILLADS RT 750 & RT 750XR TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 & FT 750XR

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 & RT 1400XR RULLESTILLADS RT 750 & RT 750XR TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 & FT 750XR MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 & RT 1400XR RULLESTILLADS RT 750 & RT 750XR TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 & FT 750XR EN 1298 IM da SC1809 12 SAFETY IN EVERY STEP wibeladders.dk

Læs mere

COLUMNA. Registrering

COLUMNA. Registrering COLUMNA Grebet Lys blikfang visdom Intelligence is like a light. The more intelligent someone is, the brighter the light Der ønskes en bro over Anker Engelundsvej I den østlige ende, som kan lukke det

Læs mere

Sikkert arbejdsmiljø. for mennesker og materiel

Sikkert arbejdsmiljø. for mennesker og materiel Sikker BETONpumpning Sikkert arbejdsmiljø for mennesker og materiel Sikker adgangsvej Sikkerhedszoner Sikker opstilling Sikkerhed i højden Sikkert arbejdsmiljø på pladsen Sikker betonpumpning Ansvarsforhold

Læs mere

DS/EN 1991-1-2 DK NA:2011

DS/EN 1991-1-2 DK NA:2011 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-2: Generelle laster - Brandlast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af EN 1991-1-2 DK NA:2008 og erstatter dette fra 2011-12-15. Tidligere

Læs mere

Nyt navn på Bygningsbeslag

Nyt navn på Bygningsbeslag Nyt navn på Bygningsbeslag For at styrke salget af Bygningsbeslag i Europa har vi skiftet navn til PASLODE, der er et anerkendt varemærke i både Danmark og Europa. Fordelene er mange, bl.a.: Flere varenumre

Læs mere

Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Gem, Beregn Gem

Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Gem, Beregn Gem Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Deklarerede styrkeparametre: Enkelte producenter har deklareret styrkeparametre for bestemte kombinationer af sten og mørtel. Disse

Læs mere

Legepladseftersyn. Gennemførselsdato..: 14. marts 2007. Udført af.: Grundoplysninger

Legepladseftersyn. Gennemførselsdato..: 14. marts 2007. Udført af.: Grundoplysninger Legepladseftersyn Gennemførselsdato..: 14. marts 2007 Udført af.: Grundoplysninger Legeredskaberne er beliggende på adressen: Solbjergskolen Kærgårdsvej 4 8355 Solbjerg Område: 7 Syd Side 1 af 18 Marts

Læs mere

Center for Bygninger, Konstruktion

Center for Bygninger, Konstruktion Københavns Kommune N O T A T VEDR.: Ombygning til beboelse i tagetagen (herunder: udveksling i eksisterende ældre spærkonstruktioner) DATO: 10. november 2008 REV.: 8. februar 2016 FRA: Konstruktion INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning Dør med: Glasklemliste på væg Glasklemliste i væg. Montage af glasdør med glasklemliste på væg

CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning Dør med: Glasklemliste på væg Glasklemliste i væg. Montage af glasdør med glasklemliste på væg glasklemliste på væg glasklemliste på væg CS 80 MAGNEO Skydedørsautomatik Montagevejledning Dør med: Glasklemliste på væg Glasklemliste i væg glasklemliste på væg glasklemliste på væg For at monterer et

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster Bilag A Laster Følgende er en gennemgang af de laster, som konstruktionen påvirkes af. Disse bestemmes i henhold til DS 410: Norm for last på konstruktioner, hvor de konkrete laster er: Nyttelast (N) Snelast

Læs mere

1 Praktisk Statik. Kraften på et legeme er lig med dets masse ganget med dets acceleration Isaac Newton

1 Praktisk Statik. Kraften på et legeme er lig med dets masse ganget med dets acceleration Isaac Newton 1 Praktisk Statik Kraften på et legeme er lig med dets masse ganget med dets acceleration Isaac Newton 1 Generel Information Historien bag Statikken Statik er læren om kræfter i ligevægt. Går man ud fra

Læs mere

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse August 2012 2.122 DK Eter-Color et naturligt og stærkt valg Gennemfarvet fibercement Stærk kvalitet naturlige, spændende farver Minimal vedligeholdelse Til alle slags facader Eter-Color er en vejrbestandig

Læs mere

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa Aabenraa den 02.09.2014 Side 1 af 16 Bygherre: Byggesag: Arkitekt: Emne: Forudsætninger: Tønder Kommune Løgumkloster Distriktsskole Grønnevej 1, 6240 Løgumkloster Telefon 74 92 83 10 Løgumkloster Distriktsskole

Læs mere

Strækning: Entreprenør: Udgave: 1.0. Entreprise: Arbejde: Transparente støjskærmskassetter Dato: 22.04.2012. Hvornår kontrolleres og frekvens

Strækning: Entreprenør: Udgave: 1.0. Entreprise: Arbejde: Transparente støjskærmskassetter Dato: 22.04.2012. Hvornår kontrolleres og frekvens H437.03.45 Entreprise: Arbejde: : 22.04.2012 AAB/ Prøvnings 1. Alment 1. 1 + 2.4+ 3.2 Fremvisning af prototype af transparent aluminiumskassette. Visuel inspektion Sammenhæng med krav i og tegning H437-93-29514

Læs mere

27.01 2012 23.10 2013

27.01 2012 23.10 2013 Tegningsnr. Emne Dato: (99)01 Tegningsliste 27.01-2012 Dato rev: (99)12.100 Niveaufri adgang (99)12.110 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 (99)21.100 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel,

Læs mere

Anvendelse, sikkerhed, kvalitet og garanti

Anvendelse, sikkerhed, kvalitet og garanti s t å l m o d u l e r 2 nvendelse, sikkerhed, kvalitet og garanti Vedrørende CROSINOX produkter CROSINOX er navnet på en produktlinje af rustfri stålfittings. De fleste fittings er beregnet på at samle

Læs mere

BADESØEN ALBERTSLUND NY SUPERRUTSCHEBANE

BADESØEN ALBERTSLUND NY SUPERRUTSCHEBANE ALBERTSLUND NY Albertslund Kommune Arbejdsbeskrivelse - Superrutschebane 12-02-2013 Revision 00 Dato 13-02-2013 Udarbejdet af HHA Kontrolleret af Godkendt af Ref. 1148657 RUTSCHEBNEANLÆG MED Der ønskes

Læs mere

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828.

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828. 6 720 612 662-00.2O Kondenserende gaskedel ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..............

Læs mere

Gyptone Plank system Monteringsvejledning

Gyptone Plank system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse/anvendelse Gyptone Plank er et selvbærende gipsakustikloft, som typisk anvendes i gangarealer og korridorer. Gyptone Plank kan bruges i forskellige

Læs mere

TOP RAILING. Glasværn Gelændersystemer

TOP RAILING. Glasværn Gelændersystemer TOP RAILING Glasværn Gelændersystemer MAB TOP RAILING SYSTEM -en rigtig løsning til ethvert formål! Top Railing Systemerne er det rigtige produkt valg, til alle værn løsninger, hvor æstetik, flot udseende,

Læs mere

Aftræksproblemer og løsninger. Jytte S. Nielsen, DGC og Michael Strøm, Kierulff. Gastekniske Dage den 14. maj 2013 kl. 12.04-12.

Aftræksproblemer og løsninger. Jytte S. Nielsen, DGC og Michael Strøm, Kierulff. Gastekniske Dage den 14. maj 2013 kl. 12.04-12. Aftræksproblemer og løsninger Jytte S. Nielsen, DGC og Michael Strøm, Kierulff kl. 12.04-12.40 Sal F Hvorfor tale om aftrækssystemer? Lovgrundlaget Lovgrundlaget Reglerne er ellers meget enkle: 1) I medfør

Læs mere

Tønder Kommune Vejledning til garage, carporte, udhuse

Tønder Kommune Vejledning til garage, carporte, udhuse Garage, carport, udhus og lignende bygninger, som ikke er beregnet til beboelse: Størrelse Under 50 m² Over 50 m² Hvor står kap. 1.5, stk. 5 Kap. 1.3.1, stk. 1, nr. 1 og 2 reglerne? Hvad skal du gøre?

Læs mere

Installation System M

Installation System M Installation System M max 40 mm max 200 mm til væg 200 mm 00 mm Montagesystemet System M er et skjult skinnesystem, som anvendes til montage af Sonar plader med kant M. System M fastgøres enten direkte

Læs mere