Høje Taastrup. Fusion forkastet side 4. Medlemsblad for 3F Høje Taastrup. 46 stemte ja til udvikling 63 stemte ja til afvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høje Taastrup. Fusion forkastet side 4. Medlemsblad for 3F Høje Taastrup. 46 stemte ja til udvikling 63 stemte ja til afvikling"

Transkript

1 Høje Taastrup Marts 2010 Fusion forkastet side 4 46 stemte ja til udvikling 63 stemte ja til afvikling Side 4 10 Frustration i Glostrup efter nej til fusion fra 3F Høje Taastrup afdeling Side 9 Ordinær generalforsamling den 19. maj mød op! Midtersiderne Medlemsblad for 3F Høje Taastrup

2 3F HØJE TAASTRUP, Pile Allé 18-20, 2630 Taastrup Telefon: Telefax: Åbningstider: Mandag Tirsdag lukket. Onsdag Torsdag og fredag KONTORET Formand Ole Schneider, Køgevej 132, 2., dør 4, 4000 Roskilde, tlf , mobil Konstitueret næstformand Benny Unterschlag, Chauffør, Renhold, Moseagervej 12, 2680 Solrød Strand, tlf , mobil Kasserer: Henriette Christiansen, Tejstgården 86, 2670 Greve, tlf Jan Richelsen, Rørmosevej 17, 3400 Hillerød, tlf ØVRIGE BESTYRELSE Benny Sørensen, DSB, Emdrup Kærvej 5, 2400 København NV, tlf Kent Jensen, Metropak A/S, Vejledalen 272, 2635 Ishøj, tlf Jan Kjær Rasmussen, Soco, Parkvej 229, 2630 Taastrup, tlf Klaus Dahl, Vesterbo Vænge 46,3500 Værløse, tlf Finn Kristiansen, Marius Pedersen, Parkvej 227, 2630 Taastrup, tlf Johnny Brøgger Jensen, Kløverhaven 10, 2630 Taastrup, tlf Jimmy Eversen, Høje-Taastrup Kommune, Ibsensvej 83, 2630 Taastrup, tlf Adishetu Mangu, Alba, Akelejehave 24,2630 Taastrup, tlf Jan Bergerud Hansen, Air Liquide A/S, Cederlunden 29, 2630 Taastrup Poul Vestergaard, Danske Fragtmænd Sj., Øksen 2., 2. tv., 2630 Taastrup, tlf Bent Salvesen, Arla Foods, Gersagerparken 28 1.th., 2670 Greve, tlf EFTERLØNSKLUBBEN TAASTRUP v/vilfred Post, tlf / EFTERLØNSKLUBBEN HEDEHUSENE v/alf Jørgensen, tlf SOCIALRÅDGIVNING Gitte Rasmussen Mandag torsdag i afdelingens åbningstid. Bestil helst tid på forhånd. Ansvarshavende: Ole Schneider Tryk: Layout: Salg: Holbæk Kontorforsyning Engros, tlf Deadline til stof til næste nummer den 28. maj 2010 Hjemmeside: www3f.dk/hoeje-taastrup Formanden har ordet Af Ole Schneider, Afdelingsformand Fusionen der ikke blev til noget Tirsdag den 19. januar 2010 vil altid stå for mig som dagen, hvor vi valgte fornyelsen fra. Gennem mere end år brugte vi resurser sammen med ikke mindst 3F Vestegnen på at nå frem til den bedst mulige struktur, som skulle fremtidssikre den kommende afdeling på Vestegnen. Men sådan skulle det som bekendt ikke være. Det har givet afdelingen herunder personalet og jeg selv en kæmpe udfordring. Vi skal starte næsten på en frisk. Der skal ansættes/vælges tre faglige sekretærer, en A-kasse medarbejder samt en ny leder af A-kassen. Derudover har vi en socialrådgiver, som er ansat i et vikariat frem til udgangen af marts måned. Så udfordringerne er til at få øje på. Og som det ikke er nok, så skal personalet i den periode, det tager at få ansat de nye kollegaer, også nå de sager, som vi var flere om tidligere. Altså skal der løbes væsentligt hurtigere. Det kan vi byde dem i en periode, men også kun i en periode. Så ledelsens helt store udfordring er at få ansat det nødvendige personale, hvilket skal ske indenfor et par måneder, ellers vil arbejdspresset blive for voldsomt. Så det store spørgsmål er, om vi når det, og om vi indenfor et så specialiseret område kan finde de rigtige personer. Hvis ikke, så har bestyrelsen virkelig en udfordring. Samtidig skal jeg beklage den svære situation, resultatet af afstemningen har påført 3F Vestegnen. Det beklager jeg dybt. Det er jeg meget ked af, også fordi vi virkelig brugte kræfter på at opnå det bedste for vores medlemmer. Så undskyld Niels og de andre gode mennesker i afdelingen. Jeg er ret sikker på, at de 63 medlemmer der stemte nej til fusionen, enten ikke har forstået værdien af fusionen, eller bare ud fra en egoistisk tilgang ikke har ønsket en sammenlægning vil erkende, at de også kan begå fejl. Forhåbentlig dog ikke så det får konsekvenser for afdelingen, så vi tvinges til en sammenlægning. Så er det nemlig på nogle anderledes vilkår, der forhandles.

3 Jan Richelsen glæder sig til at tage fat som faglig medarbejder i 3F Høje Taa strup afdeling. Ny faglig sekretær Jan Richelsen er ansat som faglig sekretær i afdelingen med Industri, det grønne område og posten som arbejdsområde. Den 1. marts satte faglig sekretær Jan Richelsen sig i stolen som afløser for Jan Petersen, der er gået på efterløn. Jan Richelsen skal udover industriområdet som faglig sekretær også dække det grønne område og posten. Han kommer fra en stilling i Forbundet, hvor han gennem de seneste 2 år udelukkende har be skæf - tiget sig med udenlandsk arbejdskraft i Region Sjælland, fortrinsvis i form af opsøgende arbejde og projekter på alle områder og for alle grupper. Jan er 51 år og har en meget bred faglig ballast. Bl.a. som tillidsmand gennem 10 år på virksomheden Brüel&Kjær, hvor han sad ved bordet under afskedigelsesrunder, da medarbejderstaben skulle reduceres fra til 700. Det var en meget, meget hård periode, selvom han forinden var blevet godt oplært af nogle af de gamle tillidsfolk fra B&W, som var nogle hårde nysere. Senere kom han til SiD Lyngby&Omegn, hvor han var faglig se - kretær i 4 år for Industri, Byg og også på et tidspunkt for Det Offentlige Område. Afdelingen skiftende navn til i 3F Mølleåen, men Jan skiftede ikke og fortsatte endnu 5 år som faglig sekretær, inden han blev tilbudt job i Forbundet. I Lyngby beskæftigede han sig bl.a. også med illegal arbejdskraft, og afdelingen blev én af de førende på området og førte nogle af de første sager herhjemme. Der blev bl.a. afsluttet 2 sager ved Landsretten, som senere blev præcedensdannende for det bødeniveau, vi kender i dag i den slags sager. Som kun ganske få danskere har Jan præsteret at holde 1. maj i Landsretten. Det skete, da man afventede en domfældelse i den i folkemunde benævnte Lyngby-sagen, hvor et ægtepar havde ansat 2 polakker. I Høje Taastrup afdeling vil Jan Richelsen i første omgang danne sig et overblik og en status over sit nye arbejdsområde. Han vil f.eks. besøge så mange tillids- og sikkerhedsrepræsentanter og arbejdspladser som overhovedet muligt. Hvad der rører sig blandt tillidsrepræsentanter og på arbejdspladserne vil han give 1. prioritet at få nærmere kendskab til. Og i lyset af afdelingens trods alt stabile medlemsgrundlag tror han, det vil være muligt at vende medlemsudviklingen i positiv retning, især på det grønne område og ved en generel styrket indsats i det opsøgende arbejde. Men man får ikke medlemmer ved at sidde og kigge bag skærmen. Det får man ved at gå ud og hilse på folk, siger Jan Richelsen, som selv hører til racen af den mere udadvendte type. Jan bor i Hillerød. De to børn er flyttet hjemmefra, og konen er chefradiograf på de 5 store sygehuse i Nordsjælland. Han er desuden næstformand for Socialdemokraterne i Hillerød og sidder i kredsbestyrelsen i Hillerødkredsen, og han er også udpeget som domsmand i Hillerød. Marts HØJE TAASTRUP

4 GENERALFORSAMLING Afdelings - formand Ole Schneider og afdelingens næstformand, faglig sekretær Jan Petersen måtte erkende, at langs tids arbejde nu er skønne spildte kræfter. Nej til udvikling Ja til afvikling Med 46 stemmer for og 63 imod stemte deltagerne på den ekstra - ordinære generalforsamling fusionsplanen med 3F Vestegnen ned. AF PALLE AARØE Selvom der i afdelingens bestyrelse ved de seneste 3 afstemninger internt havde været et flertal for et klart ja til en sammenlægning med 3F Vestegnen i Glostrup, blev det alligevel til et overraskende og markant nej til fusionen på den ekstraordinære generalforsamling den 19. januar på Quality Hotel i Høje Taastrup. 63 stemte nej til sammenlægningen. 46 stemte ja. Der blev uddelt 116 stemmesedler, og 112 stemmer blev afgivet. 2 stemmesedler var ugyldige og 1 blank. Afdelingens daglige ledelse med afdelingsformand Ole Schneider i spidsen var selvfølgelig dybt skuffede over afstemningsresultatet, efter at have lagt rigtigt meget energi og hjerteblod i det krævende arbejde med sammenlægningsplaner og forhandlinger helt tilbage siden maj Afdelingsformand Ole Schneider, som forud for afstemningen bl.a. havde opfordret medlemmer og afdelingsbestyrelsesmedlemmer til at stemme med hjernen og ikke så meget med hjertet i denne vigtige sag, sagde, at han bedrøveligvis måtte anerkendte resultatet om ikke at ville fremtidssikre os selv. Men nogle i bestyrelsen er nogle rigtige r Hvis de havde været nogle mandfolk, havde de meldt klart ud noget tidligere, sagde en fortørnet Ole Schneider. Og hvad tror I der sker? Nu går 3F Vest egnen direkte til 3F Industri allerede i morgen og anmoder om en sammenlægning med dem på Siestavej i Glostrup. Så kan 3F Høje Taastrup senere komme kravlende, og så får vi efter alle vore anstrengelser 0 ud af en evt. senere fusion på Vestegnen mellem alle 3 3F afdelinger. Nu har flertallet talt. Og så må vi jo se, hvad der sker. 3F Vestegnen holdt samtidig med Høje Taastrup også ekstraordinær generalforsamling med ja eller nej til en sammenlægning som eneste punkt på dagsordenen i et tilstødende lokale på Quality Hotel. Her blev fusionsplanen enstemmigt vedtaget. Hvis 3F Høje Taa - strup også havde stemt ja, skulle en sammenlægningsgeneralforsamling have været holdt umiddelbart efter de to ekstraordinære afdelingsgeneralforsamlinger. Men sådan blev det altså ikke, og nu mangler 3F Vestegnen hvis ledelse ligesom ledelsen i 3F Høje Taastrup har set skriften på væggen en partner, som med stor sandsynlighed kan blive 3F Vest - egnen Industri, der trak sig ud af fusionsforhandlingerne med de 2 øvrige 3F afdelinger på et relativt tidligt tidspunkt i forhandlingsforløbet. Faglig sekretær Steen Nielsen, 3F Høje Taastrup, som var udset til posten som næstformand i en ny fælles 3F afdeling på Vestegnen fra den 1. januar i år, var måske den mest skuffede over af stem - nings re sultatet. Så skuffet, at han bekendtgjorde sin egen opsigelse i fuld offentlighed fra talerstolen med sidste arbejdsdag i 3F Høje Taastrup Afdeling den 26. februar i år. Dermed står afdelingen akut og mangler 3 faglige medarbejdere, idet Aksel Jensen stoppede i foråret 2009, og næstformand Jan Petersen for længst har tilkendegivet, at han også holder her i begyndelse af Det kan blive meget svært at finde kvalificerede personer til de faglige stillinger, bl.a. fordi 3F Høje Taastrup først og fremmest for at holde medlemskontingentet så langt nede som muligt kører med et lavt lønniveau i forhold til mange andre fagforeninger. HØJE TAASTRUP 4 Marts 2010

5 2009-underskud truer Presset vokser mod 3F Høje Taastrup, som mangler resurserne til alene at kunne servicere ledige, medlemmer med faglige sager og ikke mindst til at kunne lave det livsnødvendige opsøgende arbejde. AF PALLE AARØE Det er forventningen, at vi for 2009 desværre for første gang i min formandsperiode kommer ud med et underskud i størrelsesorden til kr., oplyste Ole Schneider på den ekstraordinære generalforsamling. Alene i dette lys fandt han en sammenlægning med 3F Vestegnen bydende nødvendig for at fremtidssikre 3F Høje Taastrup, som ikke har de nødvendige resurser til at kunne servicere ledige godt nok, medlemmer med faglige sager og ikke mindst til det livsnødvendige opsøgende arbejde. Det opsøgende arbejde er det helt centrale i fagforeningen. En medlemsfremgang er bydende nød vendig for at opnå det økonomiske fundament, vi skal have for at leve op til alle de krav, der stilles til en moderne fagforening. Har vi Vi har i daglig ledelse holdt et højt informationsniveau. Vi har informeret om sammenlægningen på 2 generalforsamlinger På 2 tillidsmandsmøder Løbende orienteret bestyrelsen hver måned Også vores personale er blevet orienteret Der er afholdt 2 fælles bestyrelseskonferencer. Jeg mener vi som ledelse har levet op til vores ansvar. Både hvad angår vores pligt til at informere, men også i forhold til den fagforening I forhåbentlig vil blive en del af. Afdelingsformand Ole Schneider i sin beretning på den ekstraordinære generalforsamling. ikke dette fundament, har vi heller ikke mulighed for at hjælpe alle afdelingens medlemmer. Vores største udgiftspost er ikke overraskende lønninger. Inden for en kort årrække skal indtægter og udgifter balancere. Ellers er vi tvunget til at afskedige og dermed forringe servicen over for afdelingens medlemmer. Det vil vi ikke, sagde Ole Schnei der i sin beretning før gennemgangen af sammenlægningsdokument og vedtægter og før debat og afstemning. Han henviste videre til det stærkt ressourcekrævende løbende forhandlingsforløb om sammenlægningen siden maj 2008 og udviklingen i afdelingen siden marts 2009, da faglig sekretær Aksel Jensen gik på efterløn. En a-kassemedarbejder har også forladt afdelingen og en anden medarbejder er langtidssygemeldt. Summen af de færre medarbejdere betød et fravalg, som gik ud over det opsøgende arbejde. Vi blev også ramt af finanskrisen. Og husk på, at cirka 60 pct. af vore medlemmer har indvandrerbaggrund og en familiekultur, hvor manden typisk er alene-forsørger. Når så ledigheden rammer, er der ikke længere råd til at betale sit fagforeningskontingent. Sådan er det bare, sagde afdelingsformanden og understregede samtidig, at man ikke bare med et fingerknips går ud og finder kvalificerede medarbejdere til en fagforening. Den proces tager tid. Afdelingens muligheder forringes Ole Schneider fortsatte: Derfor kære venner, er det bydende nødvendigt, at I stemmer ja til sammenlægningen. Vi vil næsten være parate fra dag 1 til at videreføre vores ambitioner om en stærk faglig, politisk og administrativ fagforening. Vi kan styrke det opsøgende arbejde og har medarbejdere til stort set alle arbejdsop- Marts HØJE TAASTRUP

6 GENERALFORSAMLING gaver og vil sammen med 3F Vest egnen stå godt rustet til at tackle de kommende udfordringer. Jeg ved godt, en epoke måske slutter. Men med vores størrelse har vi ikke resurserne til at løfte alle de opgaver, der kræves af os. Stort er ikke altid godt, men i dette tilfælde er der ikke noget alternativ. Vi skal også huske på at efterleve beslutningen fra vores ordinære generalforsamling i foråret, hvor en enig generalforsamling pålagde bestyrelsen at søge en sammenlægning. Og hellere en sammenlægning nu, mens vi selv er med til at sætte dagsordenen. Venter vi, forsvinder vores muligheder for at få optimal indflydelse, hvilket bestemt ikke vil gavne hverken Jer eller os i afdelingen. Der har i bestyrelsen været mange og lange debatter om, hvordan vi nu kunne lande det her. Jeg er dog utrolig glad for, at bestyrelsen står bag beslutningen om at anbefale et ja. Eller sagt på en anden måde, så har jeg stort set ikke hørt nogen sige, at de stemmer imod sammenlægningen, sagde Ole Schnei der afslutningsvis i sin korte beretning, som så alligevel ikke blev den sidste, han skulle af lægge på en afdelingsgeneralforsamling i 3F Høje Taa strup. Bestyrelsesmedlem Bent Salvesen var den eneste fra bestyrelsen, som forud for afstemningen officielt havde tilkendegivet, at han ville stemme nej til sammenlægningen. Stærkt følelses - ladet debat Indlæg for eller imod en sammenlægning eller spørgsmål om afdelingens og fagbevægelsens fremtid fik debat-gryden til at koge. AF PALLE AARØE Regionskonsulent Steen Larsen havde travlt, da han skulle styre slagets gang og debatten på den ekstraordinære generalforsamling, hvor der var kamp om at få plads på talerstolen for at fremsætte argumenter for eller imod. Efter afdelingsformandens beretning, som stærkt anbefalede et ja til fusionen med 3F Vestegnen, blev talerstolen nærmest belejret i nogle meget intense timer, hvor ordstyreren med held forsøgte at holde en fin balance ved at lade alle komme til orde både med spørgsmål og svarene herpå. Klaus Dahl åbnede ballet med at give udtryk for, at den demokratiske ånd i fagbevægelsen vil forsvinde, hvis faglige sekretærer fremover skal kunne ansættes af en ledelse og ikke vælges som det sker i dag. Dermed ville medlemmer ude på arbejdspladserne ikke få indflydelse på valget Bent Salvesen var enig i, at det ville betyde en klar svækkelse af demokratiet, hvis faglige sekretærer skulle kunne ansættes frem for vælges. Han efterlyste synergieffekt og besparelser ved en fusion og sagde nej tak til en fusion med både hjerne og hjerte. Jan B. Hansen efterlyste nogle omtalte bilag 1 og 2 og et sammenlægningsbudget. Han spurgte også hvor meget medarbejderstaben skulle reduceres, og ønskede de nævnte ting kom frem her og nu. Han mente også, at 3F Høje Taastrup sagtens kan overleve uden at følge den fremlagte fusionsplan. Birger efterlyste også de nævnte papirer, men troede ikke på, at afdelingen vil kunne overleve på lang sigt. Han støttede forslaget om at ansætte faglige sekretærer. På den måde kan man søge efter de mest kvalificerede, nu hvor der er sket en generel tilbagegang i antallet af dygtige tillidsfolk. Afdelingens HK-personale var inviteret med som gæster til den ekstraordinære generalforsamling. Men stort set ikke andre end afdelingsformanden bekymrede sig i debatten om deres situation eller kom nærmere ind på den også meget vigtige side af afdelingens virke. En enkelt efterlyste dog et reduktionsmål for medarbejderstaben. Faglig sekretær Steen Nielsen proklamerede til manges overraskelse sin afgang fra jobbet i afdelingen fra talerstolen. HØJE TAASTRUP 6 Marts 2010

7 Jimmy Eversen gjorde opmærksom på, at kontingentet faktisk er steget med 10 kr. for i år udover de 225,50, som blev nævnt som månedlig kontingent i en ny fælles afdeling og at stigningen næste år bliver 10 kr. og 5 kr. næste år igen. Han henviste til, at andre forbund vinder frem p.g.a. billigere kontingent og fandt det derfor forkert at hæve kontingentet. Vil kunne gå i 0 efter 4 år Faglig sekretær Steen Nielsen kunne ikke lide antydningerne af at være utroværdig og gav selvfølgelig en gennemgang af de overordnede tal i budgettet, hvor grundlaget var, hvordan Verden vil se ud over en kommende 4-års periode. Første fusionsår 2010 ville en ny fælles afdeling komme ud med et minus på kr. Året efter vil det budgetterede underskud være , i 2012 et minus på godt og i 2013 et minus på kr. Alt i alt et underskud på omkring 1,7 mio. kr. de første 4 år. I samme periode forventedes en nedgang i det samlede medlemstal på måske lige over 200. Men afdelingen vil kunne knække dette fald og gå i 0 på området efter 4 år og dermed blive en økonomisk bæredygtig fagforening. Tommy, førtidspensionist, takkede dybfølt afdelingen for den store støtte, han havde fået undervejs i sin sagsbehandling. Han mente, at jo større vi er, jo bedre er vi og sagde, at han aldrig kunne finde på at melde sig ud af fagforeningen. Martin, 3F Ungdom hæftede sig ved, at Høje Taastrup afdeling er 11 mio. kr. værd og er en knaldgod fagforening med super kompetente medarbejdere. Afdelingsformand Ole Schneider gav i sin første svarrunde tilbagemeldinger og understregede, at også i en afdelingsbestyrelse må man bøje sig for demokratiet og respektere flertalsafgørelser. Han efterlyste substans i Bent Salvesens udtalelser, som bl.a. kunne tolkes som et ønske om at få egen p- plads på Siestavej i Glostrup. Han sagde også, at den bedste løsning ville være at sælge 3F huset i både Høje Taastrup og Glostrup og sammen købe et nyt i f.eks. Albertslund. Den løsning kunne bare ikke realiseres p.g.a. krisen, og derfor var Siestavej den bedste løsning nu med bl.a. gode offentlige transportmuligheder til og fra. Ole Schneider betonede, at han aldrig havde truet med noget. Det var ikke noget han hellere ville end se 3F Høje Taastrup fortsætte, den afdeling han nærmest har lagt hele sit liv i og knoklet som et svin for og er blevet syg af det. Men det er urealistisk, afdelingen ligger for lavt lønmæssigt og kan ikke få de rigtige nye medarbejdere og kan ikke løse de stadigt flere opgaver tilfredsstillende. Organisationsaftalen med 3F Industri Vestegnen blev først underskrevet dagen før generalforsamlingen, hvilket var en del af forklaringen på de manglende bilag. Ole Schneider var meget utilfreds med Jimmy s indlæg, idet afdelingsbestyrelsen jo allerede hav de drøft kontingentet og Jimmy er med i bestyrelsen. Endelig blev det oplyst, at afdelingen har Dagens emne kunne trække medlemmer af huse. Marts HØJE TAASTRUP

8 GENERALFORSAMLING Regions - konsulent Steen Larsen ledte de mange indlæg med kyndig hånd. cirka 6 mio. kr.i banken, og at huset på Pile Allé er vurderet til 6 mio. kr. En vanskelig udfordring Finn Kristiansen kritiserede, at han først fik brugbare fusions-tal den 16. december men efterlyste konsekvensberegninger af evt. rationaliseringer og nedskæringer, som normalt sker i forbindelse med sammenlægninger i erhvervslivet. Han betegnede den mangel som den nok største ligtorn. Jimmy Eversen, som af formanden var blevet kaldt en skiderik, nævnte, at hans oplysning om kontingentstigningen blot var til orientering, men man må åbenbart ikke orientere. Steen Nielsen advarede mod at tro på, at kontingentet ville blive billigere ved at stemme nej til en fusion. Køreplanen for en ny afdeling betyder bl.a. en slankning af administrationen og en øgning af den faglige aktivitet, så der bliver tale om en medlemserhvervende virksomhed. Børge, næstformand i Seniorklubben, forudså, at det bliver meget begrænset med de ældres kontakt til fagforeningen, hvis det hele flytter til Glostrup. Han havde hørt i krogene, at nogle ikke vil betale kontingent længere, hvis flytningen bliver til noget. Jan B. Hansen stillede spørgsmål ved det 4-årige budget for en ny afdeling, som i bund og grund kun kunne være gætterier. Hvad sker der, hvis vi ikke får en medlemsfremgang om 4 år? Birger spurgte, om det havde været en dårlig løsning, siden man engang i 80 erne lagde SiD afdelingerne i Hedehusene og Taa strup sammen. Vi gør det samme i dag, og jeg stemmer ja. Ole Schneider oplyste i sin svarrunde, at der ikke bliver tale om dob beltfunktioner i en ny fælles afdeling. Han gav medhold i, at der måske var beregnet lidt for mange medarbejdere. Men mit mellemnavn er mådehold, og derfor skærer vi ind til, hvad der er acceptabelt. Seniorklubben får lov at blive i Taastrup, også selvom huset sælges, og det ved Børge jo godt. Vi har ikke kastet os ud i den her fusion med lukkede øjne. Det bliver hammergodt, og vi har ikke noget argument for ikke at flytte os de 7 kilometer til Glostrup. Men vi har en vanskelig udfordring, hvis det bliver et nej. Jeg vil godt vide, hvordan vi så får den her forretning kørt videre. Jeg ved det ikke og vil derfor opfordre Jer til at stemme med hjernen, gutter, lød den velmente anbefaling fra Ole Schneider. 8 års forgæves kamp Efter afstemningen tilkendegav flere deres skuffelse over resultatet. Bl.a. tillidsmand Claus Stenholm Juul, som betegnede dagens forløb og især afslutning som lige netop den slags en tillidsrepræsentant ikke har brug for. Han gik selv ind for en sammenlægning for at styrke den faglige indsats. På en måde føler jeg pludselig, at jeg har kæmpet omsonst i 8 år som faglig aktiv. Efter den omgang mudderkastning bliver det endnu mere svært at overbevise ny medlemmer om, at de skal melde sig ind i 3F. Det I har lavet her er ikke noget, der fremmer samarbejdet. I gør et godt stykke arbejde, men her har I fejlet, sagde han til de omkringstående. Også Birger var ked af resultatet, som vidner om, at bestyrelsen har været vildt uenige Det er mit indtryk, at mindretallet i bestyrelsen har kørt frem med skytset, og det gavner hverken Høje Taastrup eller Vestegnen, sagde Birger, som også var skuffet over Steen Nielsens selv-proklamerede afgang fra afdelingen. Også Jan B. Hansen kritiserede Steens måde at forlade det her på. Det kan du ikke være bekendt, sagde han. Ole Schneider forsvarede Steens beslutning, og henviste til, at Steen lang tid i forvejen havde sagt, at han ville forlade sit arbejde i afdelingen som faglig sekretær, hvis det blev et nej. Medlem af afdelingsbestyrelsen Bent Salvesen beroligede med, at ingen var døde undervejs i den demokratiske proces. Ting tager blot tid og han gav noget overraskende og selvmodsigende udtryk for, at han på sigt også helst ser én 3F afdeling på Vestegnen. HØJE TAASTRUP 8 Marts 2010

9 Afdelings - formand Niels Carlsen, 3F Vest egnen chokeret og ked af afstemningsresultatet på general for samlingen i 3F Høje Taa strup. Frustration i Glostrup Formand Niels Carlsen, 3F Vest egnen, dybt chokeret over afstemnings resultatet i 3F Høje Taastrup AF PALLE AARØE Jeg er utrolig chokeret over og ked af afstemningsresultatet på generalforsamlingen i 3F Høje Taa - strup. Jeg er især frustreret over forløbet, idet bestyrelsen jo forud for den ekstraordinære generalforsamling havde givet udtryk for, at den ville stemme ja til en sammenlægning og jeg så bagefter får at vide, at det var medlemmer af afdelingsbestyrelsen, der på generalforsamlingen havde de mest kritiske indlæg mod en sammenlægning med os. Vi må nu med beklagelse og til stor skade for fagbevægelsen og vore fælles medlemmer konstatere, at det ikke denne gang, med den nuværende bestyrelse i 3F Høje Taastrup, kan opnås et tilfredsstillende forhandlingsresultat, siger den skuffede formand for 3F Vest - egnen, Niels Carlsen. Han oplyser, at han blot havde forventet en slags walk over i form af et massivt ja til fusionen, som også hans personale havde set frem til med store forventninger. Men sådan blev det ikke. Bestyrelsen for 3F Vestegnen har efterfølgende sendt et brev til medlemmerne af afdelingsbestyrelsen i Høje Taastrup, hvor bestyrelsen for 3F Vestegnen udtrykker vores skuffelse, men iflg. Niels Carlsen er der endnu ikke svaret tilbage på henvendelsen. 3F Vestegnen har omkring medlemmer, og Niels Carlsen og hans medarbejderstab havde set frem til en fusion til fælles gavn for de to afdelinger, især muligheden for at styrke den faglige indsats og det opsøgende arbejde. Også på personaleområdet ville der kunne opnås fremtidige fælles fordele og dermed en forbedret ser - vice over for medlemmerne. Det er jo ingen hemmelighed, at 3F Vestegnen er økonomisk presset. I forventning om at opnå synergieffekter ved en fusion og samle kræfterne på én adresse, havde vi derfor nedsat vores afdelingskontingent med 20 kr. om måneden pr. 1.januar i år. Men nu bliver vi nødt til at hæve det med 37 kr. i stedet fra den 1. marts eller samlet netto 17 kr. i forhold til forud for nedsættelsen, oplyser Niels Carlsen. Han anser stadigvæk etableringen af én 3F afdeling på Vestegnen som den bedste og mest rationelle fremtidige løsning, og håber i den forbindelse på sigt stadig at kunne få Høje Taastrup med. 3F Vestegnen har indledt drøftelser med 3F Vestegnen Industri om en eventuel fusion mellem de 2 afdelinger, som i forvejen er under samme tag på Siestavej i Glostrup. Marts HØJE TAASTRUP

10 GENERALFORSAMLING Der var godt gang i debatten i den propfyldte sal. Kontingent og arbejdstid nok de største knaster Tre fra afdelingsbestyrelsen giver her forsigtige bud på, hvorfor det blev et markant nej til sammenlægning med 3F Vestegnen. Benny Sørensen: 2 bestyrelsesmedlemmer sagde fra starten, at de var skeptiske over for en sammenlægning. Det var især omkring det fremtidige kontingent og 35 timers arbejdsuge for de ansatte efter en sammenlægning. Det var også et problem, at de faglige sekretærer skulle fastansættes, ligesom som de er i 3F Vest egnen og ikke valgte som i Høje Taastrup afdeling. Den problematik mener jeg skulle være afklaret på en generalforsamling, allerede inden vi begyndte på fusionsplanerne. Vi fik at vide, at der ikke var noget at komme efter på det område. Det var et diktat, og det gav noget uro i afdelingsbestyrelsen. Jeg er meget, meget ked af resultatet. Det er ikke min kop te. Jeg så helst en sammenlægning. Jeg forudser, at vi alligevel bliver lagt sammen inden for to år. Der er ingen vej udenom. Alternativet er at skære så meget ned på personalet i Høje Taastrup, at det alligevel ikke fører til noget fornuftigt. Jan B. Hansen: Et par stykker fra bestyrelsen havde undervejs i forløbet og også på forhånd tilkendegivet, at de var imod. Ellers er det korrekt, at bestyrelsen på de sidste tre afstemninger stemte ja, hvad jeg også selv gjorde. Medvirkende til, at det gik galt på den afgørende generalforsamling var nok bl.a., at nogle papirer, der først blev underskrevet aftenen før generalforsamlingen, blev glemt. Papirerne burde have været klar til generalforsamlingen. Som vi også diskuterede på vores første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, så manglede vores medlemmer nok i høj grad den positive information om fordelene ved fusionen. Os I bestyrelsen var orienteret om fordelene, men det var medlemmerne ikke rigtigt, og ledelsen var så forhippet på at få planen igennem. Desuden blev der talt om rimeligt høje lønstigninger i en ny afdeling uden jeg dermed har sagt, at der er tale om en for høj løn. Der blev også talt om nedsættelse af arbejdstiden med to timer om ugen, hvilket nok ikke faldt i god jord alle steder. Så var der det dér med hjernen og hjertet. I spørgsmål om flytning fra Pile Allé til Glostrup stemte de fleste nok med hjertet. Også her synes jeg, at man forsømte at oplyse om det positive. Tingene blev ligesom taget for givet, og bestyrelsen var indforstået med fordelene, men det var medlemmerne ikke. Nok fordi de ikke var blevet informeret godt nok. Klaus Dahl: Jeg havde selv meldt ud og sagde det også på generalforsamlingen at jeg var imod, at faglige sekretærer skulle ansættes og ikke vælges. Man skulle selvfølgelig ikke stemme nej p.g.a. min udmelding i forhold til det, man ellers ville stemme. Jeg havde også sagt på forhånd, at jeg villle melde sådan ud på generalforsamlingen. Overordnet tror jeg, at man ikke var gode nok til at sælge fusionsbudskabet, og så var nogle betænkelige ved den foreslåede kontingentforhøjelse og også nedsættelsen af arbejdstiden i en ny afdeling. Andre slog jo på, at de havde svært ved at flytte fagforeningens adresse Det er meget svært at sige helt konkret, hvad der gik galt, eller hvorfor det gik, som det gjorde. Der er jo mange følelser med i det her, og det er meget vanskeligt lige at pege på 1-2 forhold og sige, at det netop var det, der var afgørende. Men jeg respekterer afstemningsresultatet. Der var et stort flertal for nej til en sammenlægning. HØJE TAASTRUP 10 Marts 2010

11 Nissebanden gav den julegas Afdelingsformand Ole Schneider havde for første gang sit barnebarn, Naya på år, med til afdelingens juletræsfest. Ægte jul i rød stue Stor tilslutning til afdelingens traditionsrige julearrangement i Taastrup-hallerne 550 børn og voksne indtog sammen med Nissebanden lørdag eftermiddag den 5. december Taa - strup Hallerne, som dannede rammen om en ægte og oprigtig julehygge, da afdelingens årlige juletræsfest løb af stabelen. Børnenes øjne strålede om kap med de mange lys og stjerner på det store flotte juletræ, både da Nissebanden underholdt med medrivende sange, sanglege og finurlige små dialoger, da godteposerne blev delt ud og ikke mindst, da de flotte julegaver laaaaangt om længe efter næsten ulidelig ventetid endelig havnede i de forventningsfulde små hænder og blev pakket ivrigt ud til stor glæde også for de voksne. Før de populære nisser delte de omkring 250 gaver ud, blev der gået, trampet og danset omkring det kæmpestore juletræ og sunget af hjertens lyst. Den efterfølgende gaveregn indeholdt bl.a. store og bløde krammebamser, tøjslanger i flotte farver, forskellige solide værk tøjssæt, tryllesæt, beauty-boxe med dagbøger, spande med forskellige plasticforme til madting, enhjørninge, Monster Jam s med lyde som en Off Roader, Spyguy spionsæt og Uno Skip Bo spil således at der var tænkt på begge køn og alle alderstrin i forbindelse med indkøbet af de mange gode gaver. røe Sebastian på 2 og Jonas på 3 år har været med i Nissefamilien lige siden de blev født. Og de havde en travl december måned med mange arrangementer rundt omkring. Marts HØJE TAASTRUP

12 Baner vejen for en ny start Det er ikke verdens undergang, fordi vi nu stopper, siger afdelingens mangeårige næstformand Jan Petersen og mangeårige faglige sekretær, Steen Nielsen. De to har kørt et godt fagligt makkerskab på især det opsøgende område. AF PALLE AARØE 3F Høje Taastrup har netop sagt farvel til to garvede medarbejdere, som i en årrække har været en stor og markant del af afdelingens faglige profil udadtil. Det er næstformand og faglig sekretær Jan Petersen og faglig sekretær Steen Nielsen, som har stået i spidsen for h.h.v. Industri og Den Grønne Gruppe, Vaskeri og Lager. Begge har arbejdet for afdelingen siden starten af 1990 erne, og de kender derfor historien hele vejen fra dengang, de selv kom ind med nye ideer og tanker til fagligt arbejde og til i dag, hvor afdelingen i princippet står i en tilsvarende situation og skal ansætte nye medarbejdere på centrale poster. Ligesom dengang vi kom ind JAN PETERSEN blev valgt som brancheformand for industrigruppen i 3F Høje Taa - strup den 1. juni Han havde da været tillidsmand på virksomheden Linex i en årrække, og han afløste nuværende afdelingsformand Ole Schneider som branche - formand, da Ole Schneider var blevet valgt som afdelingsformand i april samme år. Jan Petersen blev valgt til po sten som næstformand for afdelingen i 1994, en post med mange udfordringer og som han har bestridt kompetent lige siden gennem alle år. Jan gik på efterløn den 1. februar i år. med vores tossede ideer og oplevede klart afdelingens fælles mål og var med til at realisere dem, siger Jan og Steen. Så på den igen! Det er ikke verdens undergang, fordi vi holder. Man kan sige, at vi baner vejen for en ny start fra det afsæt, vi har været medvirkende til at aflevere afdelingen i. Jan og Steen har bl.a. været stærkt optaget af det opsøgende arbejde. På det område har de udgjort en slags afdelingens dynamiske duo siden 2002 og frem til efteråret 2008, da det krævende arbejde med fusionsplanerne for at lave én fælles 3F afdeling på Vest - egnen begyndte at suge grundvand og til dels udvandede det opsøgende arbejde. Men før fusionsplanlægningen var de begge ude på arbejdspladser sammen for at overbevise og lave dialog med først og fremmest virksomheder uden overenskomst. Det er blevet til mange gode diskussioner i tidens løb både med arbejdsgivere og på møder med medlemmer og potentielle medlemmer. Deres indsats gjorde engang så stort et indtryk på en arbejdsgiver, som spurgte Hvor har I været henne og blive coached?. Uenighed udvikler samarbejde Jan og Steen mener, at deres styrke har været, at de har været lige i deres samarbejde. Det er vigtigt, at man er lige og ligeværdige og trods forskelligheder fungerer godt sammen. Det er også ekstremt vigtigt, at man er to ude af gangen. Alle afdelinger bør afsætte mindst to medarbejdere til opsøgende arbejde. Steen vurderer, at en del af makkerskabets styrke har været, at de som personer netop er forskellige. Den ene mest udadvendt. Den anden nok overvejende lidt mere indadvendt. Vi har også været rygende uenige. Men det har medvirket til at udvikle samarbejdet, og vi har altid taget diskussionerne med hinanden. Forskellighed kan kun være en styrke, hvis man anerkender uenighed. Ellers bliver det en magtkamp, siger Steen og Jan, som har en god kemi sammen og anerkender hinandens holdninger. En anden positiv ting er deres helt ens syn på medlemmer og servicen over for dem. De læner sig ikke blot tilbage, men tager medlemmer seriøst og lytter til dem. Det bør være udgangspunktet for fagligt virke, mener Jan og Steen. Deres råd til kolleger i Fagbevægelsen er, at opsøgende arbejde i virkeligheden ikke er så vanskeligt. Sørg for at være derude. Og de kristelige viser sig jo slet ikke på arbejdspladserne. Effekten af Jan og Steens udfarende indsats kan de dokumentere. Resultaterne kommer lige så stille, når de har været ude, har de registreret. Som regel ikke her og nu, men gradvist. Medlemshvervende virksomhed skal ses som en proces, som får resultaterne til at rulle langsomt ind. Generelt synes vi, at Fagbevægelsen har en tendens til snarere at fokusere på problemer end på de områder, der lykkes. Den glemmer nogle gange at juble og give ros og sige: Hold kæft, hvor er det godt gået. Dér ku fagbevægelsen blive bedre, siger Jan og Steen. Lidt mere mod, tak Begge kom til afdelingen i en tid, HØJE TAASTRUP 12 Marts 2010

13 Både Jan Petersen (tv) og Steen Nielsen har sammen med afdelingsformand Ole Schneider og faglig sekretær Benny Unter - schlag også gennem længere tid på det seneste arbejdet intenst med de omfattende planer om dannelsen af én 3F afdeling på Vestegnen. Udover at være afdelingens frontløbere udadtil med opsøgende fagligt arbejde. da virksomheder flyttede til lokalområdet og medlemstallet derfor steg. Kort tid efter begyndte virksomhederne dog at flytte igen eller ligefrem at lukke, og medlemstallet faldt markant. Men når den generelle tilbagegang ses i lyset af den store konjunkturbestemte virksomhedsfra - flytning og lukninger, ser afdelingens samlede medlemstilbagegang for Steen og Jan ikke så ringe ud endda. De peger på, at når en virksomhed lukker i dag, så mister man alle medlemmerne på virksomheden. Og når en ny virksomhed flytter til området, så får man ikke medlemmerne automatisk. Sådan var det også dengang. Tidligere tog de store virksomheder også ekstra medarbejdere ind ved spidsbelastninger og i ferieperioder, og de blev som regel hængende som medlemmer. Men sådan er det heller ikke mere. Fødekæden er smuldret. Medarbejderne i Fagbevægelsen har dog med de ressourcer, kræfter og kompetencer de har haft været fantastisk dygtige til at honorere de krav, som medlemmerne har stillet, mener Steen og Jan. Samfundet har blot udviklet sig og tiderne skifter, og Fagbevægelsen skal gøre det samme og flytte sig i takt med samfundsudviklingen. Det gør slet ikke noget, vi er uenige og udviser forskellighed. Det vil afgjort være en styrke, hvis Fagbevægelsen vil være i stand til at tage uenigheder op for at basere sine beslutninger på, hvilken vej den vil, siger Jan og Steen. Det er os, der skal ændre os. Ikke medlemmerne. De får deres behov dækket på en anden måde. Men hvis man fortsat vil løse problemer på den måde, som man gjorde det i går, så går det jo galt. Desuden bliver man jo også i bedre humør af at snakke om muligheder i stedet for problemer. Derfor skal Fagbevægelsen blive lidt mere modig. Det er vores indtryk, at afdelingsformand Ole Schneider sammen med bestyrelsen er i gang med initiativer, som peger den vej, slutter Jan Petersen og Steen Nielsen. STEEN NIELSENS indgang til afdelingen startede den 1. februar 1991, da han var ungdomskonsulent i Forbundet og fik Høje Taastrup som kontaktafdeling og dermed et meget lille kontor samme sted. Den 1. marts 1993 blev han ansat som kassererassistent på afdelingens kassererkontor, og i sommeren 1994 blev han konstitueret brancheformand for Transport. Han husker bl.a., at der var mere end 70 deltagere på en transport-branchegeneralforsamling i kælderen på Pile Allé. Steen blev valgt til formand for Transport i oktober 1994, og da brancherne blev nedlagt i 1996 skiftede titlen til faglig sekretær, men med stort set samme arbejdsområde som tidligere. Steen stopper nu, fordi hvis jeg nogensinde skulle prøve noget andet i mit liv, så er det nu, muligheden er der. Marts HØJE TAASTRUP

14 Systemet ydmyger mig... Som arbejdsløs er jeg mindre værd end en kriminel, siger Nikolaos Spiridonos, der selvom han selv er meget aktiv og motiveret har været uden job i godt et halvt år. Mere end 100 ansøgninger er det blevet til på et halvt år skønne spildte kræfter og anledning til stor frustration og håbløshed. AF PALLE AARØE Mere end ledige danskere tvinges hver uge til at søge job mere eller mindre ud i den blå luft. Det ved de godt selv. Og det ved også inderst inde de sagsbehandlere og jobkonsulenter, som iflg. loven skal true de ledige med at fratage dem deres dagpenge, hvis de ikke dokumenteret søger mindst 2 job om ugen. Ledige skal for enhver pris aktiveres og motiveres, som det så smukt hedder sig. Det store problem er blot, at alle de mange job, til dem der både er aktive og motiverede, helt mangler. Men de stive kontrollove skal jo overholdes mangel på konkrete job eller ej. Det sørger bl.a. emsige private konsulentfirmaer for at de bliver og det endda mod god betaling på det offentliges regning, naturligvis. En del kommuner har nemlig valgt at udlicitere sådanne administrative opgaver til private konsulentfirmaer. Nikolaos Spiridonos har været arbejdsløs siden sommeren Han er godt og grundig træt af at skulle søge 2 stillinger hver uge og blive truet af sin a-kasse med, at han mister sine dagpenge, hvis han ikke gør det. Dette pres føles utroligt psykisk belastende for ham. Han bor i Nærum og er medlem af 3F Høje Taastrup. Hans kommune har udliciteret motiverings- og aktiveringsopgaverne til et privat konsulentfirma i Hillerød. Derfor er han for egen regning tvunget til at køre mere end 60 km. hver 14. dag frem og tilbage til Hillerød for blot at snakke plidder pladder med en velmenende men magtesløse sagsbehandler, som overhovedet ikke kan skaffe ham et job men blot medvirker til at holde systemet kørende. Som nævnt mod god betaling, naturligvis. Jobcentret ser jeg kontaktmæssigt ikke noget til. Kommunen har jo solgt mig til konsulentfirmaet og bruger sine (og mine) skattekroner til at fastholde nogle fuldstændigt unødvendige stillinger, som overhovedet ikke har kompetencer eller indflydelses muligheder til at Siden Nikolaos blev arbejdsløs sidste sommer, har han sendt mere end 100 jobansøgninger og talt i telefon med en lang række virksomheder. Han har netop fået afslag på en stilling som produktionsmedarbejder ved Statens Seruminstitut. Her var der 500 ansøgere. Blandt den lange række af andre afslag findes f.eks. job som servicemedarbejder ved Statens Museum for Kunst (1.038 ansøgere), servicemedarbejder ved Næstved Kommune (903 ansøgere) og husbetjent ved Folketingets Ombudsmand (773 ansøgere). Nikolaos benytter f.eks. opslag på Jobzonen, Jobindex, Jobnet, Ofir og Netnationen m.fl. til sine ansøgninger. Men det er et stort problem, at en hel del opslåede ledige yde konkret hjælp til at skaffe mig et job. Det er spild af både tid og penge for mit vedkommende, siger en frustreret Nikolaos, som også er træt af hele tiden at blive talt til og truet af på den facon, som nogle forældre ofte anvender over for deres børn. Han mener, han både har ret og pligt til at sige ja til et jobtilbud, men at det skal komme fra enten kommunen eller konsulentfirmaet, som skal finde enten en praktikplads eller et jobtilbud til ham. Og det er han klar til anytime. Når systemet så ikke magter dette, synes jeg egentlig, at man udelukkende skal hjælpe dem, der virkelig har behov for hjælp og lade dem, der ikke har behov for hjælp, være i fred. Jeg selv har ikke brug for motivation og aktivering. Jeg er sgu rigelig motiveret. Jeg har helt enkelt brug for et arbejde. Som det kører nu, vasker både staten og kommunen deres hæn- stillinger slet ikke eksisterer i virkeligheden, og at de kan figurere som ledige stillinger i 1 til måned på nettet og i virkeligheden være besat. Ledige som mig og andre sender derfor ansøgninger rask væk på et forkert grundlag. Det er frustrerende for både os ledige og for virksomhederne, og det er en meget uprofessionel og nedværdigende må de at tackle en alvorlig situation på fra systemets side, siger Nikolaos. Han har forgæves søgt job som bl.a. lagermedarbejder, pedel, produktionsmedarbejder, servicemedarbejder og trappevasker. De mange ansøgninger har også slidt for mindst kr. på printerens blækpatroner. HØJE TAASTRUP 14 Marts 2010

15 der, så de svageste i samfundet i den sidste ende kommer til at betale prisen. Nu et 2. rangs menneske Nikolaos Spiridonos stammer fra den græske ø Samos, er dansk gift og har boet i Danmark i snart 28 år. Han kom ikke hertil som flygtning eller fordi, han ikke kunne få arbejde i Grækenland. Han kom, fordi han forelskede sig i en dansk pige, som han stadigvæk er gift med. Han har været med i SiD og 3F tilbage fra 1983, har haft en lang række ufaglærte job og har efter eget udsagn aldrig haft en eneste sygedag. Nikolaos blev fyret sidste sommer, da firmaet Aurora Group i Herlev flyttede produktionen til Sverige. Her arbejdede han på lageret gennem 3 år. Nu er han, som det fremgår, havnet i det danske trædemølle - agtige og inkompetente aktiveringssystem og føler sig behandlet som et 2. rangs menneske. Han er blot blevet et tilfældigt nummer. Man kommer ud på et skråplan, når man mister sit job. Man er ikke længere en del af samfundet. Som arbejdsløs er jeg jo mindre værd end en kriminel, siger Nikolaos og henviser til de mange millioner af kroner, der skal ofres på genopretning af kriminelle og til bekæmpelse af bandekriminalitet, mens ledige stort set får lov at sejle deres egen sø med færre og færre rettigheder og dårlig økonomi. Jeg er gået omkring kr. netto ned i indtægt hver måned. Men jeg er gået endnu længere ned rent psykisk og på den menneskelige rangliste. Fornemmelsen af at jeg ikke er noget mere er langt det værste. Den kan jeg ikke beskrive, og den kan jeg heller ikke få andre til at forstå med mindre de selv er i samme situation som jeg, siger Nikolaos. Som ledig føler han, at har han fået en ordentlig én på hovedet og bliver presset længere og længere ned i samfundssystemet, hvor bl.a. også uddannelsesmulighederne er blevet markant forringet. Tidligere kunne man som ledig sammenkoble flere kurser over et forløb på måned til noget, man kunne bruge bagefter. I dag kan man blot få 6 ugers selvvalgt uddannelse. Enten til buschauffør eller til et PC kørekort. Så der er sket store forringelser for de ufaglærte. Samfundsudviklingen går i en helt forkert retning. Også når vi taler integration i det danske samfund. Jeg bliver endnu mere frustreret, når man i aktiveringslovens hellige navn fratager mig min stolthed og integritet og tvinger mig til tåbelige ting. Og hvordan kan man egentlig integrere en person, man ikke respekterer som menneske?, spørger Nikolaos Spiridonos med henvisning til den generelle og aktuelle udvikling i samfundet. LEDIGHEDEN blandt 3F Høje Taastrup afdelings medlemmer kravlede i midten af januar op på hele 20,35% svarende til 482 medlemmer. Gruppen af 40 til 49 årige er hårdest ramt både blandt mænd og kvinder. Tilsyneladende er ledigheden i hele 3F stagneret på det højeste niveau i 4 år, men 3F s a-kasse frygter yderligere stigning, og at krisen langt fra er slut. Ledighedsprocenterne blandt 3F s samtlige medlemmer var 10,4 i december 2009 omregnet til fuldtidsledige og sæsonkorrigeret. Sammenlagt flere danskere måtte i december stille sig i køen af arbejdsløse. Dermed er den samlede ledighed nået op på , viser den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik. Det er især langtidsledigheden der er steget. Ledigheden for personer, der var ledige i mindst 80 procent af året, steg fra personer i 2008 til personer i 2009, svarende til mere end en tredobling. Jeg har ikke brug for motivation og aktivering. Jeg er sgu rigelig motiveret. Jeg har helt enkelt brug for et arbejde, siger Nikolaos. Marts HØJE TAASTRUP

16 3F Høje Taastrup afdeling Afdelingsgeneralforsamling Onsdag den 19. maj 2010 kl Hedehuset, Hovedgaden 371, 2640 Hedehusene

17 Dagsorden 1. Velkomst v/afdelingsformand Ole Schneider 2. Valg af 2 dirigenter 3. Valg af 5 stemmetællere 4. Beretning 5. Regnskab 6. Indkomne forslag 7. Indstilling fra lønudvalget 8. Valg: Faglig sekretær, Byggegruppen/Det offentlige område For 1 år Vakant Faglig sekretær, Industrigruppen For 2 år Vakant Faglig sekretær, Den Grønne Gruppe, Vaskeri/Lager For 1 år Vakant Faglig sekretær, Transportgruppen, Chauffør/Renhold For 2 år på valg er Benny Unterschlag a) Valg af bestyrelsen: Industri: For 1 år på valg Kent Jensen For 2 år Jan B. Hansen For 2 år Johnny Brøgger Jensen For 1 år Vakant (supp.) Transport: For 1 år på valg Finn Kristiansen For 2 år Bent Salvesen For 1 år Poul Vestergård For 1 år Claus Stenholm Juul (supp.) GLS: For 2 år på valg Adishetu Mengu For 1 år Jan Jørgensen (supp.) Bygge og Anlægsgruppen: For 1 år på valg Klaus Dahl For 1 år Jan Rasmussen For 1 år Vakant (supp.) Offentlige: For 2 år på valg Benny Sørensen For 2 år Jimmy Eversen For 1 år Christian Berthelsen (supp.) Kongresdelegerede: For 3 år på valg Benny Sørensen For 3 år Jan B. Hansen 9. Valg af bilagskontrollant For 2 år på valg Mogens Pedersen For1 år Niels Anker Olsen For 2 år Thomas Andersen (supp.) For 1 år Erland Larsen (supp.) 10. Valg af fanebærer For 1 år på valg Niels Anker Olsen For 1 år Benny Sørensen (supp.) 11. Valg af lønudvalg For 2 år på valg Johnny Brøgger Jensen For 3 år Preben Lund 12. Valg af stemmeudvalg For 2 år på valg Flemming Ø. Larsen For 2 år på valg Jan M. Rasmussen For 2 år på valg Nyt medlem For 2 år på valg Niels Anker Olsen For 2 år på valg Thomas Andersen For 2 år på valg Annie Bagger (supp.) For 2 år på valg Vagn Larsen (supp.) For 2 år på valg Kent Jensen (supp.) 13. Fagligt politisk udvalg 14. Eventuelt FORSLAG, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til formanden senest 6 dage før generalforsamlingen, jfr. afdelingens love 5 og 6. Inden generalforsamlingen er der SPISNING kl TILMELDING til afdelingen på telefon senest den 11. maj 2010.

18 Magtbrynde af værste skuffe! Byrådsmødet 15. december 2009 markerede en måske afgørende forandring på det politiske samarbejde i byrådet i Høje-Taastrup kommune med en sag, hvor den genvalgte konservative borgmester tilsyneladende skulle demonstrere sine fremtidige magtbeføjelser overfor byrådet. AF SVEND-ERIK HERMANSEN, SOCIALDEMOKRATERNE OG KOMMEN- DE MEDLEM AF TEKNISK UDVALG OG AF PLAN- OG MILJØUDVALGET. Sagen drejede sig om tilsagn om en låneramme til Vestforbrænding angiveligt til brug for lån til udbygning af varmeforsyningen i en del andre kommuner. Denne sag har Socialdemokraterne stemt imod tidligere. Årsagen var den helt enkle, at Teknisk Udvalg på sit møde i november bl.a. fik oplyst: Vestforbrændings bestyrelse konstaterede Byrådet har modtaget ønsket om placering (i Høje-Taa - strup) positivt hvorfor man gav en bevilling på 4 mill. kr. ekstra til bl.a. Planlægning og udarbejdelse af procesplan for arkitektkonkurrence Samtidig fortalte man, at det eksisterende vejnet (i Høje-Taastrup Kommune) med rimelighed kan afvikle den ekstra trafik. så sikkerhed og fremkommelighed er sikret, selvom Bondehøjvej vil blive mere belastet end i dag, og det vil derfor være nødvendigt at tilpasse vejarealet og til og frakørsler for at opretholde et rimeligt niveau for trafiksikkerheden, ligesom muligheden for at supplere afkørselsmulighederne fra motorvejen til Miljøparken (Affaldsforbrændingsanlægget) af Vejdirektoratet er vurderet til ikke at være til stede på grund af dels trafiksikkerheden dels for ringe trafikbelastning. Vestforbrænding ønsker ud fra planerne at erhverve m 2 areal udover de m 2, man råder over i dag på Lervangen. Det kan ske ved køb af kommunale arealer og ved køb/ekspropriation af private ejendomme i området, hvorfor Vestforbrænding anbefaler, at man allerede i Det nye Byråd Det nye Byråd fra 1. januar 2010 er konstitueret således: 2010 køber sig frem for at undgå langtrukne ekspropriationssager. Efter disse oplysninger om Vestforbrændings hensigter overfor et større areal i Høje-Taastrup måtte det for Socialdemokraterne være klart, at vi ikke herfra på nogen måde skal stå bag lånegarantier til Navn Parti Personlige stemmer 1. Michael Ziegler C Thomas Bak A Merete Scheelsbeck C Kemal Bektas A Kurt Scheelsbeck C Svend-Erik Hermansen A Laurids Christensen C Conny Trøjborg Krogh F Lars Prier O Frederik A. Hansen V Ekrem Günbulut A Marjan Ganjjou C Annette Johansen A John Bilenberg C Hugo Hammel A Jesper Kirkegaard C Daniel Donoso F Bjarne Kogsbøll C Mette Søndergaard Pedersen A Steffen Mølgaard Hansen C Nadeem Farooq B 619 HØJE TAASTRUP 18 Marts 2010

19 Afdelingsformand Ole Schneider (tv) og Svend-Erik Hermansen var med, da det overraskende valgresultat blev talt op. Sidstnævnte har allerede mærket den genvalgte borgmester Michael Zieglers magtbrynde for fuld udblæsning i byrådsarbejdet. bl.a. et ikke-godkendt kæmpeaffaldsforbrændingsanlæg endsige stå bag lån til opkøb af store jordarealer her i kommunen. Socialdemokraterne ville derfor igen stemme imod tilsagn om låneoptagelse til Vestforbrænding, men vi vurderede, at en ny bestyrelse måske kunne præges til at komme til fornuft, hvorfor vi foreslog denne formulering som beslutning fra Høje-Taastrup kommune: Byrådet imødekommer anmodningen fra Vestforbrænding om låneoptagelse, idet byrådet pålægger det af byrådet udpegede bestyrelsesmedlem at kræve vejforholdene i overensstemmelse med kommunens krav om ikke øget belastning af kommunale veje ved en eventuel udbygning i Høje-Taastrup. I modsat fald vil bestyrelsesmedlemmets instruktionsbeføjelse alene være en afstandtagen til planerne om et affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup. Det nægtede den konservative borgmester at sætte til afstemning ud fra en holdning om, at forslaget jo ikke vedrørte lånesagen Jeg præciserede på den baggrund, at vi ville stemme for låneoptagelsen med denne tilføjelse ud fra, at lånebeløbet kunne nedsættes forholdsmæssigt med de 4 mill. kr. til udarbejdelsen af et arkitektforslag og ikke mindst med det millionbeløb, der skulle bruges til køb/ ekspropriation af m 2 jord i området. Dette ændringsforslag nægtede borgmesteren så også at sætte til afstemning og henviste Socialdemokraterne til at indbringe hans afgørelse for Statsforvaltningens Tilsyn med kommunerne. Så er vi næsten tilbage med me get ubehagelige mindelser fra tiden , hvor 3 skiftende konservative borgmestre og en samarbejdende lokalliste-viceborgmester brugte samme metoder med stor arbejdsbyrde, forvirring og manglende beslutningsdygtighed til følge. Disse erfaringer er nu årsagen til, at jeg aldrig vil kunne finde på at bruge Tilsynet til at gennemtvinge ellers relevante afstemninger i byrådet i Høje-Taastrup Kommune! Borgerne har med stort flertal genvalgt den konservative borgmester, hvorfor det bliver ham og hans fæller hos Dansk Folkeparti og Radikale, der må stå til ansvar ved næste kommunevalg i november 2013 også for magtbrynden. Selve sagen med Vestforbrændings planer om bygning af et kæmpeaffaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup vil Socialdemokraterne selvfølgelig forfølge ud fra sagens substans: Ansøgningen til Miljøstyrelsen er endnu ikke færdigbehandlet. Uagtet dette har Vestforbrændings bestyrelse bevilget midler til en arkitektkonkurrence. Vestforbrændings bestyrelse har samtidig givet bevilling til at opkøbe m 2 jord i Høje- Taa strup-området. Der arbejdes via fusionsplanerne med Amagerforbrænding på at importere affald fra udlandet til det nye anlæg i Høje-Taastrup. Etablering af en jernbaneforbindelse til et nyt anlæg i Høje-Taa - strup undersøges aktuelt af Vestforbrænding. Der er dekreteret hemmeligholdelse af fusionsoplæggene i forbindelse med Amagerforbrænding og Vestforbrænding uagtet, at emnet bl.a. indgår i forudsætningerne for bygning af et nyt affaldsforbrændingsanlæg i Høje- Taastrup kommune. Den såkaldte medforbrænding af bl.a. affald til fortrængning af kul på Avedøreværkerne indgår ikke i Vestforbrændings planer. Den vedtagne udbygning af Amagerforbrænding på tons indgår ikke i Vestforbrændings ansøgning til Miljøstyrelsen. Konstatering fra Vejdirektoratet og Vestforbrænding om, at det eksisterende vejnet i Høje-Taa - strup kan afvikle den forøgede lastvognstrafik uanset om det vil blive endnu mere belastet. En planlagt investering koster 1.7 milliard, som skal betales af hovedstadsområdets borgere og erhvervsliv. Læs hele den foreløbige historie om magtbrynde og om affaldsudbygningen i hovedstaden på og beslutningerne på Marts HØJE TAASTRUP

20 Arbejdsløshed gør din pension mindre Er du uden job, bliver din pension mindre, fordi der ikke bliver indbetalt bidrag. Men har du råd, kan du vælge selv at betale til pension. Industriens Pension har regnet på, hvad det koster ikke at indbetale til pension i et eller to år. Er du 40 år, vil et år uden indbetaling betyde, at din opsparing bliver kr. mindre. Er du væk i 2 år, vil din opsparing blive kr. mindre. Er du 50 år, vil et år uden indbetaling betyde, at din opsparing bliver kr. mindre. Og efter to år vil din opsparing være kr. mindre. Beregningerne er lavet ud fra en indkomst på kr. og pensionsalder på 67 år. Er du yngre, vil det typisk være dyrere. Er du ældre, vil det ofte være mindre. Hvad din arbejdsløshed præcist koster dig, afhænger af, hvor længe du er uden job, og hvor meget du plejer at indbetale, siger Joan Alsing, forsikringsdirektør i Industriens Pension. Du kan selv gøre noget Hvis du ikke ønsker, at din opsparing skal blive mindre, kan du blive selvbetaler. Så betaler du for egen regning til Industriens Pension, og kan derfor beholde dine forsikringer og fortsætte med at spare op til din pension. Læs mere om at blive selvbetaler. Når du kommer i job igen, kan du også vælge at indbetale til ekstrapension. På den måde sparer du endnu mere op til din alderdom, og du undgår at din arbejdsløshed går ud over din pension. Din pensionsordning er blevet forbedret og du har fået flere valgmuligheder Din pensionsordning i PensionDanmark består af en pensions opsparing og nogle forsikringer. Nu får du flere muligheder for at tilpasse dine forsik ringer ved førtids - pension, kritisk sygdom og død. Er du tilfreds med din pensionsordning, som den ser ud i dag, behøver du ikke gøre noget, men det kan være en god ide at gå din pension og forsikringer igennem, når der sker ændringer i dit arbejdsliv og privatliv. Fra du kommer med i pensionsordningen, og til du går på pension, sker der mange ting, som har betydning for din pension og dine forsikringer. Det kan f.eks. være, hvis du køber bolig, får børn, bliver gift eller skilt eller skifter job. I disse tilfælde bør du overveje, om der er behov for at tilpasse dine forsikringer, så de altid passer til dig og din families behov, siger Torben Möger Pedersen, adm. direktør i PensionDanmark. Nu kan du ændre det beløb, du er sikret ved kritisk sygdom og førtidspension Som noget nyt kan du nu tilpasse beløbet på dine forsikringer, hvis du skulle være så uheldig at få en kritisk sygdom eller kommer på førtidspension: Ved visse kritiske sygdomme: Du får udbetalt et skattefrit engangsbeløb på kr., hvis du bliver ramt af en af de sygdomme, der i pensionsordningen bliver kaldt kritiske sygdomme. Du kan nu vælge at sænke engangsbeløbet til kr. eller hæve det til kr. Ved førtidspension: Du får hver måned udbetalt en supplerende førtidspension fra PensionDanmark, hvis du bliver tilkendt offentlig førtidspension. Det af - hæn ger af din overenskomst, hvor stor den supplerende førtidspension er enten 3.000, eller kr. om måneden. Du har nu mulighed for at sænke eller hæve beløbet med 50 pct. Samtidig er dine efterladte blevet bedre sikret ved død Din forsikring ved død er forbedret. Dine nærmeste får fortsat udbetalt hele din opsparing, hvis du dør inden pensionering dog minimum et engangsbeløb, som er forhøjet fra kr. til kr. Du kan vælge at sænke engangsbeløbet til 0 kr. eller kr. eller hæve det til kr. eller 1 mio. kr. Sådan gør du Du kan foretage alle dine valg på PensionDanmarks hjemmeside pension.dk/medlemmer. Du kan også ringe alle hverdage mellem kl. 8 og 21 på Læs mere om dine valgmuligheder på pension.dk/medlemmer HØJE TAASTRUP 20 Marts 2010

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen StilladsInformation nr. 77- november 2005 side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen For første gang i StilladsInformations historie har vi

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Fusionsaftale med bilag

Fusionsaftale med bilag Oprettelse af fagforeningen 3F Nordsjælland Øst. Fusionsaftale Mellem 3F Nordsjælland Syd og 3F Nordøstsjælland med tilhørende a-kasser. Med tilslutning fra de respektive bestyrelser, er der den 22. februar

Læs mere

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Kære Aisha Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Introduktion I den senere tid hører vi af og til I medierne om et ungt, kompetent og elskeligt menneske, som får afvist sin ansøgning

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Dagsorden: Sag nr. 1. Valg af dirigent. Henrik Mølvig

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

University College Lillebælt, tidligere kendt som Den Sociale Højskole Lillebælt

University College Lillebælt, tidligere kendt som Den Sociale Højskole Lillebælt REFERAT Ekstraordinær Generalforsamling, Foreningen Hus Forbi Torsdag den 14. Januar 2016 University College Lillebælt, tidligere kendt som Den Sociale Højskole Lillebælt Folk rejste sig og holdt et minuts

Læs mere

Justeringen af fusionsgrundlaget har primært handlet om at tilpasse fordelingstal, budget og sikre at budgettet også er robust på lang sigt.

Justeringen af fusionsgrundlaget har primært handlet om at tilpasse fordelingstal, budget og sikre at budgettet også er robust på lang sigt. 16. udgave udsendt d. 3. marts 2015 Læs i dette nummer om: Projektet tilbage på sporet fusionsgrundlaget justeret Den administrative proces i gang efter 21.3 Et stort JA på den anden generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Velkommen til alle vore medlemmer forhandlingssekretærer og gæster, med ønsket om en god generalforsamling og konference her på Langsøhus. Landsklubben Siden sidste konference,

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet Med

Læs mere

Byrådet. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. oktober 2012. Mødetid: 18:00-19:10

Byrådet. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. oktober 2012. Mødetid: 18:00-19:10 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:10 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter:

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter: Referat fra hovedbestyrelsesmødet den 10. november 2016 Tune, den 14. november 2016/ir Side 1 af 4 Til stede: Formand: Kasserer: Sven Edelmann Dorthe Toftebjerg Næstformand og Fodbold: Pauli Christensen

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012.

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Indledning Hjertelig velkommen til vores generalforsamling. Deltagere i vores generalforsamling kan kun være forbrugere,

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19 SLAGELSE LÆRERKREDS 2. maj 2013 SenesteNyt nr. 19 Indhold: 1. skoledag efter lockouten Hvæserbrev Byrådsmøde 1. maj Bilag: Brev til statsministeren fra Mille, 11 år Flakkebjerg skole Boeslunde skole: Skolebestyrelsen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/gruppeformand Hans Jessen 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Holluf Piles ordinære generalforsamling tirsdag d. 15.2.2011

Referat af Grundejerforeningen Holluf Piles ordinære generalforsamling tirsdag d. 15.2.2011 Pkt. 1 valg af dirigent/referent: Ole Halkiær Jørgensen, HK 355, valgt som dirigent. Maya Lykke Nielsen, bestyrelsen, valgt som referent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Indsigelse mod vindmøller ved Kragelund II

Indsigelse mod vindmøller ved Kragelund II Grønheden den 10.09.2014 Frederikshavn Kommune, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn Mail: tf@frederikshavn.dk Indsigelse mod vindmøller ved Kragelund II Idet jeg føler mig totalt forbigået i planlægningen

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

VÆKST AKTIVT LIV UDDANNELSE. Debatmøde om fremtiden i Høje-Taastrup Kommune. Invitation til

VÆKST AKTIVT LIV UDDANNELSE. Debatmøde om fremtiden i Høje-Taastrup Kommune. Invitation til VÆKST UDDANNELSE AKTIVT LIV Invitation til Debatmøde om fremtiden i Høje-Taastrup Kommune Udarbejdet af Høje-Taastrup Kommune, december 2011 Foto: Høje-Taastrup Kommune, Kenn Thomsen Foto: Høje-Taastrup

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post 130115 Ole Holtse Olsen Formand Tlf.: 88 92 45 78 Mobil: 27 87 11 05 Bo Henriksen Faglig medarbejder - Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

Manden med stenhjertet

Manden med stenhjertet LEKTIE Manden med stenhjertet Sabbat Lav denne uges aktivitet på side 0. Disciplene spurgte Jesus om tilgivelse. Han reagerede ved at fortælle dem følgende lignelse. Mens du læser, så tænk over, hvilken

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf.

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Afdelingsmødereferat Dato: 24. marts 2015 76 husstande repræsenteret. Valg af dirigent Ole Davidsen valgt. Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Referent:

Læs mere

Fælles afdelingsbestyrelsesmøde for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab

Fælles afdelingsbestyrelsesmøde for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Referat fra fælles afdelingsbestyrelsesmøde på Stubbæk Forsamlingshus, torsdag den 14. november 2013 kl. 19.00. Tilmeldt var fra Padborg Boligforening (Padbo) 31 medlemmer af afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelsen,

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark.

Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark. Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark. Frederiksberg December 2012 Formanden vil gerne starte med at sige STORT TAK til alle de medlemmer som har deltaget i at hjælpe til med alle mulige

Læs mere

onsdag d. 4. februar 2014

onsdag d. 4. februar 2014 A/B Lørups Ridehus Referat af Bestyrelsesmøde onsdag d. 4. februar 2014 Tilstede: Ole Sebbelov, Alice Fanøe, David Noack, Klaus Jacobsen,G. A., Nicolai Giødesen og Lone Pinnerup Frederiksen (ref.) Gæst:

Læs mere

Som udgangspunkt var denne foretaget med henblik på, at man vil lave en afstemning om hvorvidt man ville anke retssagen i mod os i have 56.

Som udgangspunkt var denne foretaget med henblik på, at man vil lave en afstemning om hvorvidt man ville anke retssagen i mod os i have 56. Min forundring Når jeg læser skrivelse fra Strandparkens advokat ser jeg han blandt har skrevet: Under henvisning til Rettens fristudsættelse skal jeg oplyse at bestyrelsen hos min klient delvist er fratrådt(min

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere