vacon 100 frekvensomformere optbj sto- og atex-optionskort sikkerhedsmanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "vacon 100 frekvensomformere optbj sto- og atex-optionskort sikkerhedsmanual"

Transkript

1 vacon 100 frekvensomformere optbj sto- og atex-optionskort sikkerhedsmanual

2

3 vacon 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Dokument: DPD01113C Udgivelsesdato: Godkendelser Generelt Referencer Installation af OPTBJ-kortet Layout for OPTBJ-kort OPTBJ-kortjumpere STO-jumpere på Vacon 100-frekvensomformeren Sikkerhedsfunktionerne STO og SS Princippet Safe Torque Off (STO) Safe Stop 1 (SS1) Tekniske detaljer Responstider Tilslutninger Relæudgang Sikkerhedsrelaterede data ifølge standarden Eksempler på ledningsføring Idriftsættelse Generelle instruktioner vedrørende ledninger Tjekliste til idriftsættelse af OPTBJ-kortet Test af sikkerhedsfunktionerne Safe Torque Off (STO) eller Safe Stop 1 (SS1) Vedligeholdelse Fejl relateret til sikkerhedsfunktionerne Safe Torque Off (STO) eller Safe Stop 1 (SS1)29 8. Termistorfunktion (ATEX) Tekniske data Beskrivelse af funktioner Hardware og tilslutninger Atex-funktion Overvågning af kortslutning Idriftsættelse Generelle instruktioner vedrørende ledninger Diagnose af fejl i termistorfunktion hour support +358 (0)

4 vacon 2 Godkendelser 1. GODKENDELSER EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Producentens navn: Vacon Plc Producentens adresse: P.O.Box 25 Runsorintie 7 FIN Vaasa Finland Vi erklærer hermed, at sikkerhedsfunktionerne for følgende produkt Produktnavn: Vacon OPTBJ-optionskort, der skal bruges sammen med produkter i Vacon 100-serien, Produktidentifikation 70CVB01380 Produktsikkerhedsfunktioner Safe Torque Off (angivet i EN ) opfylder alle relevante krav til sikkerhedskomponenter i EU-maskindirektivet 2006/42/ED. Gav den myndighed besked, som udførte undersøgelsen af EC-typen: TÜV Rheinland Industrie Service GmbH (NB0035) Am Grauen Stein Köln, Germany Følgende standarder og/eller tekniske specifikationer, der henvises til herunder, blev anvendt: EN :2007 Elektriske eldrevsystemer med justerbar hastighed Del 5-2: Sikkerhedskrav funktioner EN :2007 (gælder kun overholdelse af LV-direktivet) Elektriske eldrevsystemer med justerbar hastighed Del 5-2: Sikkerhedskrav elektrisk, termisk og energi EN :2004/A1:2012 (gælder kun overholdelse af EMC-direktivet) Elektriske eldrevsystemer med justerbar hastighed Del 3: EMC-krav og specifikke testmetoder EN ISO : AC:2009 Sikkerhed af maskiner sikkerhedsrelaterede dele af kontrolsystemer Del 1: Generelle designprincipper EN 62061: AC:2010 Sikkerhed af maskiner den funktionelle sikkerhed af elektriske, elektroniske og programmerbare elektroniske kontrolsystemer IEC Del 1-7:2010 Den funktionelle sikkerhed af elektriske/elektroniske/programmerbare elektroniske sikkerhedsrelaterede systemer EN : A1: AC:2010 (i uddrag) Sikkerhed af maskiner Eludstyr til maskiner Del 1: Generelle krav EN :2008 Eludstyr til måling, styring og laboratoriebrug EMC, Del 3-1: Immunitetskrav for sikkerhedsrelaterede systemer og for udstyr, der er beregnet til at udføre sikkerhedsrelaterede funktioner (funktionssikkerhed) Underskrift I Vaasa, 10. februar 2015 Vesa Laisi President og CEO 1 Tel (0) Fax +358 (0)

5 Godkendelser vacon 3 24-hour support +358 (0)

6 vacon 4 Godkendelser 1 Tel (0) Fax +358 (0)

7 Godkendelser vacon 5 24-hour support +358 (0)

8 vacon 6 Godkendelser 1 Tel (0) Fax +358 (0)

9 Godkendelser vacon 7 24-hour support +358 (0)

10 13006.emf vacon 8 Generelt 2. GENERELT BEMÆRK! Disse er de oprindelige instruktioner. BEMÆRK! Det kræver særlig viden og færdigheder at konstruere sikkerhedsrelaterede systemer. Kun kvalificerede personer må installere og opsætte OPTBJ-kortet. Dette dokument omfatter funktionaliteten ved OPTBJ-optionskort 70CVB01380 samt Vacon 100-kontrolkort 70CVB OPTBJ-optionskortet og Vacon 100-kontrolkortet giver følgende sikkerhedsfunktioner med Vacon 100-produkter. Følgende sikkerhedsrelaterede forkortelser og udtryk er brugt i denne manual: SIL PL PFH Safety Integrity Level Performance Level Probability of a dangerous random hardware Failure per Hour Category Godkendt konstruktion til en sikkerhedsfunktion (fra EN ISO :2006) MTTF d DC avg PFD avg T M Mean time to dangerous failure Average diagnostic coverage Average probability of (random hardware) failure on demand Mission time Safe Torque Off (STO) Hardwarebaseret sikkerhedsfunktion Safe Torque Off for at forhindre, at frekvensomformeren genererer moment på motorens aksel. Sikkerhedsfunktionen STO er konstrueret til brug i overensstemmelse med følgende standarder: EN Safe Torque Off (STO) SIL3 EN ISO PL e Category 3 EN 62061: SILCL3 IEC 61508: SIL3 Funktionen svarer også til et ikke-kontrolleret stop i overensstemmelse med category 0, EN Sikkerhedsfunktionen STO er certificeret af TÜV Rheinland * BEMÆRK! STO-funktionen er ikke den samme som funktionen hindring af uventet opstart. For at opfylde de krav skal der bruges yderligere eksterne komponenter i overensstemmelse med kravene i de relevante standarder og applikationer. Krævede eksterne komponenter kan f.eks. være: Passende kontakt, der kan låses Et sikkerhedsrelæ med nulstillingsfunktion BEMÆRK! Sikkerhedsfunktionerne ved OPTBJ er ikke i overensstemmelse med nødafbryderen ifølge EN BEMÆRK! STO-funktionen må ikke bruges som standardstopfunktion for frekvensomformeren. BEMÆRK! Akslen på en permanentmagnet motor kan i en IGBT-fejlsituation rotere op til 180 grader rundt om polen på motoren. BEMÆRK! Hvis der ikke kan garanteres forureningsgrad 2, skal IP54-beskyttelse bruges. FORSIGTIG! OPTBJ-kortet og dets sikkerhedsfunktioner isolerer ikke udgangen fra frekvensomformeren elektrisk mod strømforsyningen. Hvis der skal udføres elektrisk arbejde på frekvensomformeren, motoren eller motorkablerne, skal frekvensomformeren isoleres helt fra strømforsyningen, f.eks. ved hjælp af en ekstern afbryder. Se f.eks. EN , afsnit Tel (0) Fax +358 (0)

11 Generelt vacon 9 Safe Stop 1 (SS1) Sikkerhedsfunktionen SS1 er udført i overensstemmelse med type C i standarden om drevsikkerhed EN (Type C: PDS(SR) iværksætter motordeceleration STO-funktionen efter applikationsspecifik tidsforsinkelse ). Sikkerhedsfunktionen SS1 er konstrueret til brug i overensstemmelse med følgende standarder: EN Safe Stop 1 (SS1) SIL2 EN ISO PL d Category 3 EN 62061: SILCL2 IEC 61508: SIL2 Funktionen svarer også til et kontrolleret stop i overensstemelse med stopkat. 1, EN Beskyttelse mod overtemperatur i mortorens termistor (ifølge ATEX) Påvisning af overtemperatur ved hjælp af termistor. Den kan bruges som afbryder til ATEX-certificerede motorer. Termistorens afbryderfunktioner er certificeret af VTT** ifølge ATEX-direktiv 94/9/EF. Alle sikkerhedsfunktioner i OPTBJ-kortet er beskrevet i denne brugermanual. ** VTT = Teknisk forskningscenter i Finland 2.1 Referencer Installations- og applikationsmanualer til Vacon 100 kan hentes på -> Support & downloads -> Vacon manuals -> Vacon 100 manuals. 24-hour support +358 (0)

12 9000.emf vacon 10 Installation af OPTBJ-kortet 3. INSTALLATION AF OPTBJ-KORTET Åbn kabinettet på AC-frekvensomformeren. 1 M4x _00 Der kan forekomme farlig styrespænding i relæudgangene og I/O-klemmerne, selv om Vacon 100 er koblet fra netspændingen. 2 Slidskodning 3040.emf BEMÆRK: Inkompatible kort kan ikke installeres på Vacon 100. Kompatible kort har en stikkodning, der gør det muligt at placere kortet (se ovenfor). 3 Tel (0) Fax +358 (0)

13 Installation af OPTBJ-kortet vacon 11 Åbn det indvendige kabinet for at komme til optionskortslidserne og installere OPTBJ-kortet i slids E. Luk det indvendige kabinet. BEMÆRK! Se kapitel 4.1 vedrørende jumperindstillinger! 3 E 3041.emf Brug den jordingsklemme til kontrolkablet, der fulgte med frekvensomformeren, til at jorde OPTBJ-kablets afskærmning til rammen på AC-frekvensomformeren. BEMÆRK! Der skal bruges et skærmet kabel. BEMÆRK! Der skal foretages jording i henhold til bedste praksis. 4 Jordingsklemme Jordingsklemme til styrekabel til kontrolkabel 11574A_dk 24-hour support +358 (0)

14 vacon 12 Installation af OPTBJ-kortet Medmindre dette allerede er gjort for de andre styrekabler, skæres åbningen på AC-frekvensomformerens kabinet fri til OPTBJ-kablet (beskyttelsesklasse IP21). BEMÆRK: Skær åbningen på siden af slids E! _00 6 Sæt AC-frekvensomformerens kabinet på igen, og før kablet som vist på billedet. BEMÆRK! I forbindelse med planlægningen af kabelføring er det vigtigt at huske at holde en afstand på mindst 30 cm mellem OPTBJ-kablerne og motorkablet. De anbefales at føre OPTBJ-kablerne væk fra strømkablerne som vist på billedet. OPTBJkabler 11572_dk 3 Tel (0) Fax +358 (0)

15 Layout for OPTBJ-kort vacon LAYOUT FOR OPTBJ-KORT Termistorindgang: Termistor aktiv > 4000 ohm. Efter at have været aktiv kan fejlen nulstilles, hvis modstanden er < 2000 ohm Relæudgang til STO-funktion STO1+ STO1- STO2+ STO2- TI1+ TI Jumper til valg af overvågning af kortslutning i termistor X23 Til Fra Overvågning af kortslutning i termistor Jumper til aktivering af STO-kort. Anbring den trebenede jumper fra kontrolkortet. STO JMP X STO-indgange 3038.emf Figur 1. Layout for OPTBJ-kort 4.1 OPTBJ-kortjumpere Der er to jumpere på OPTBJ-optionskortet. Jumperne er beskrevet nedenfor: Jumper X23, overvågning af kortslutning Overvågning af kortslutning TIL Overvågning af kortslutning FRA Jumper X10, aktivering af STO-kort STO-kort, ikke aktiveret STO-kort aktiveret, tag den trebenede jumper fra kontrolkortet, se figuren nedenfor: = Fabriksstandard 3039.emf Figur 2. OPTBJ-kortjumpere For at aktivere OPTBJ-kortet skal du tage den trebenede jumper fra kontrolkortet på frekvensomformeren og anbringe den på OPTBJ-kortjumperen X10. Der er flere oplysninger i næste kapitel. BEMÆRK! Se kapitel 7.1, hvis der er problemer med jumperne! 24-hour support +358 (0)

16 vacon 14 Layout for OPTBJ-kort 4.2 STO-jumpere på Vacon 100-frekvensomformeren STO JMP 3049.emf Figur 3. STO-jumpers placering på Vacon 100. Åbn hovedkabinettet og det indvendige kabinet for at se jumperen 4 Tel (0) Fax +358 (0)

17 13006.emf Sikkerhedsfunktionerne STO og SS1 vacon SIKKERHEDSFUNKTIONERNE STO OG SS1 Sikkerhedsfunktionerne på OPTBJ-kortet, f.eks. det tekniske princip og data, eksempler på ledningsføring og idriftsættelse, er beskrevet i dette kapitel. BEMÆRK! Brugen af STO, SS1 eller andre sikkerhedsfunktioner er ikke i sig selv en garanti for sikkerhed. Det er nødvendigt at foretage en overordnet risikovurdering for at sikre, at systemet, som det er sat i drift, er sikkert. Sikkerhedsanordninger som OPTBJ-kortet skal indføres korrekt i hele systemet. Hele systemet skal konstrueres i overensstemmelse med alle relevante standarder i industrien. Standarder som EN12100 del 1, del 2 og ISO angiver metoder til konstruktion af sikkert maskineri og udførelse af risikovurderinger. FORSIGTIG! Oplysningerne i denne manual indeholder retningslinjer vedrørende brugen af de sikkerhedsfunktioner, som OPTBJ-optionskortet har sammen med Vacon 100-kontrolkortet. Disse oplysninger er i overensstemmelse med den accepterede praksis og forskrifterne på nuværende tidspunkt. Designeren af det færdige produkt/system er imidlertid ansvarlig for at sikre, at systemet er sikkert og i overensstemmelse med de relevante forskrifter. 5.1 Princippet Safe Torque Off (STO) Sikkerhedsfunktionen STO på OPTBJ-kortet gør det muligt at deaktivere udgangen fra frekvensomformeren, så den ikke kan generere moment på motorens aksel. OPTBJ-kortet har til STO to separate galvanisk isolerede indgange STO1 og STO2. BEMÆRK! STO-indgangene skal være tilsluttet et +24V signal, så frekvensomformeren kan aktiveres. Sikkerhedsfunktionen STO opnås ved at deaktivere kørselsmodulationen. Kørselsmodulationen deaktiveres gennem to uafhængige stier, der kontrolleres af STO1 og STO2, således at en enkelt fejl i en af de sikkerhedsrelaterede dele ikke indebærer tab af sikkerhedsfunktion. Dette sker ved at deaktivere gate driver udgangssignalerne til elektronikken i frekvensomformeren. Gate driverudgangssignalerne kontrollerer IGBT-modulet. Når gate drive-udgangssignaler deaktiveres, genererer frekvensomformeren ikke moment på motorens aksel. Se figur 4 og hour support +358 (0)

18 vacon 16 Sikkerhedsfunktionerne STO og SS1 VACON 100 KONTROLENHED OPT-BJ-kort, slids E Kontrolkort + Thermistor - RO Atexsikkerhedsfunktion Atexsikkerhedsfunktion STO1 STO2 STRØMENHED Hardware STO 1 Hardware STO 2 = 3~ 11575A_dk Figur 4. STO-princip med OPTBJ-kort og Vacon 100-kontrolkort MR Tel (0) Fax +358 (0)

19 Sikkerhedsfunktionerne STO og SS1 vacon 17 VACON 100 KONTROLENHED OPT-BJ-kort, slids E Kontrolkort + Thermistor - RO Atex-sikkerhedsfunktion Atex-sikkerhedsfunktion STO1 STO2 SLAVE STRØMENHED HOVED- STRØMENHED Hardware STO 1 Hardware STO 2 Hardware STO 1 Hardware STO 2 = = 3~ 3~ 11654_dk Figur 5. STO-princip med OPTBJ-kort og Vacon 100-kontrolkort MR12 24-hour support +358 (0)

20 vacon 18 Sikkerhedsfunktionerne STO og SS1 5.2 Safe Stop 1 (SS1) Efter kommandoen Safe Stop starter motoren med at decelerere, og sikkerhedsfunktionen SS1 påbegynder STO efter en brugerangivet tidsforsinkelse. Frekvens Stop Motordeceleration f aktisk Safe Torque Off (STO) Tidsforsinkelse 0 Tid 11578_dk Figur 6. Princippet Safe top 1 (EN , SS1 type c) Sikkerhedsfunktionen Safe Stop 1 (SS1) består af to sikkerhedsrelaterede delsystemer, et eksternt tidsforsinket sikkerhedsrelæ og sikkerhedsfunktionen STO. Disse to delsystemer udgør tilsammen sikkerhedsfunktionen Safe Stop 1 som vist i Figur 7. Safe Stop 1 (SS1) Sikkerhedsrelæ til tidsforsinkelse Vacon NX Safe Torque Off (STO) Delsystem Sikkerhedsrelæ + Delsystem STO 11579_dk Figur 7. Sikkerhedsfunktionen Safe Stop 1 (SS1) 5 Tel (0) Fax +358 (0)

21 13006.emf emf Sikkerhedsfunktionerne STO og SS1 vacon 19 Figur 8 viser forbindelsesprincippet for sikkerhedsfunktionen Safe Stop 1, som angivet i figur 6. De tidsforsinkede sikkerhedsrelæudgange er tilsluttet til STO-indgangene. En separat digital udgang fra sikkerhedsrelæet er tilsluttet til en generel digital indgang på Vacon 100-frekvensomformeren. Den generelle digitale indgang skal være programmeret til at udføre stopkommandoen for frekvensomformeren og påbegynder stopfunktionen for frekvensomformeren uden tidsforsinkelse (skal være indstillet til stop ved belastning ) og forårsager motordeceleration. Hvis SS1-adfærden i figur 6 er påkrævet, skal det sikre, at belastningsstoppet aktiveres, når stopsignalet modtages. Systemdesigneren er ansvarlig for at kontrollere dette. Sikkerhedsrelæ med timer Basis-I/O Afbryder Rampestop Digital indgang OPTBJ-kort Vacon 100-kontrol Tidsforsinkelse STO STO kanal 1 STO kanal 2 Strømenhed M 11577_dk Figur 8. Forbindelsesprincippet Safe Stop 1 (SS1) FORSIGTIG! Designeren/brugeren af systemet er ansvarlig for at forstå og indstille tidsforsinkelsen i sikkerhedsrelæet, da den er proces-/maskinebestemt. Tidsforsinkelsen skal indstilles til en højere værdi end frekvensomformerens decelerationstid*. Motorens decelerationstid er proces-/maskinebestemt. Stopfunktionen i frekvensomformeren skal indstilles korrekt til processen/ maskinen. Aktivering af sikkerhedsfunktionen SS1 skal eksekvere det konfigurerede stop i frekvensomformeren. I standardapplikationssoftwaren til Vacon 100 anbefales det at bruge funktionen Hurtig stop til dette formål. * I tilfælde af en enkelt fejl kan frekvensomformerne muligvis ikke lukke ned, men sættes kun i STO-modus efter den konfigurerede tidsforsinkelse. FORSIGTIG! Kontrolstedet skal indstilles i overensstemmelse med applikationskravene. Se kapitel vedrørende parametrene for Safe Stop 1 og kapitel vedrørende ledningsføringen af Safe Stop hour support +358 (0)

22 vacon 20 Sikkerhedsfunktionerne STO og SS1 5.3 Tekniske detaljer Responstider Sikkerhedsfunktion Aktiveringstid Deaktiveringstid Safe Torque Off (STO) < 20 ms 500 ms Tabel 1. STO-responstider Tilslutninger Ud over STO-indgangene indeholder kortet også en termistorindgang. Hvis termistorindgangen ikke bruges, skal den deaktiveres. Termistorindgangen deaktiveres ved at foretage en kortslutning til klemmerne og indstille jumper X23 til FRA. Termistorindgangsoperationen og instruktionerne hertil er angivet i kapitel 8.1. Terminal Teknisk information 1 STO1+ Isoleret STO-indgang 1, +24 V +-20 % ma 2 STO1- Virtuel GND 1 3 STO2+ Isoleret STO-indgang 2, +24 V +-20 % ma 4 STO2- Virtuel GND 2 25 RO1 Relæudgang 1 (NO) * Switchkapacitet: 24 VDC/8A 26 RO2 250 VAC/8 A 125 VDC/0,4 A Min. switchbelastning: 5 V/10 ma 28 TI1+ 29 TI1- Termistorindgang; R trip > 4,0 kω (PTC) Tabel 2. OPTBJ I/O-klemmer * Hvis der benyttes 230 VAC som styrespænding fra udgangsrelæerne, skal kontrolkredsløbet strømforsynes med en separat isoleringstransformer for at begrænse kortslutningsstrøm og overspændingsspidser. Dette forhindrer svejsning på relækontakterne. V STO1+ V STO1- V STO2+ V STO2- STO-status 0 VDC 0 VDC STO aktiv 24 VDC 0 VDC STO diagnostisk fejl 0 VDC 24 VDC STO diagnostisk fejl 24 VDC 24 VDC STO inaktiv Tabel 3. Beslutningstabel over STO-funktion 5 Tel (0) Fax +358 (0)

23 13006.emf emf Sikkerhedsfunktionerne STO og SS1 vacon Relæudgang Når STO-funktionen er aktiv, er relæudgangen lukket. Når STO-funktionen er inaktiv, er relæudgangen åben. Når STO-funktionen har detekteret en diagnostisk fejl, der ikke kan nulstilles, sikres relæudgangen ved en frekvens på en hertz. BEMÆRK! ATEX-indgangen har ingen effekt på relæudgangen. FORSIGTIG! Relæudgangen bruges kun med henblik på diagnostik af STO-funktionen. FORSIGTIG! Relæudgangen er en funktion uden relation til sikkerhed Sikkerhedsrelaterede data ifølge standarden Tabel 4. Sikkerhedsrelaterede data for Safe Torque Off (STO) EN :2007 EN 62061:2005 EN/ISO :2006 IEC 61508:2010, High Demand Mode IEC 61508:2010, Low Demand Mode MR4 MR10 SIL 3 PFH = 2,5 x /time HFT = 1 SIL CL 3 PFH = 2,5 x /time HFT = 1 PL e MTTF d =2.600 år DC gnm.= medium Category 3 SIL 3 PFH = 2,5 x /time HFT = 1 SIL 3 PFD AVG (T M )= 2,2 x 10-5 /time T M = 20 år HFT = 1 MR12 SIL 3 PFH = 3,1 x /time HFT = 1 SIL CL 3 PFH = 3,1 x /time HFT = 1 PL e MTTF d =1.100 år DC gnm.= medium Category 3 SIL 3 PFH = 3,1 x /time HFT = 1 SIL 3 PFD AVG (T M )= 2,7 x 10-5 /time T M = 20 år HFT = 1 24-hour support +358 (0)

24 vacon 22 Sikkerhedsfunktionerne STO og SS1 Sikkerhedsrelaterede data for Safe Stop (SS1) BEMÆRK! Følgende kapitel er alene et informativt eksempel vedrørende kombinationen af produkter. Sikkerhedsfunktionen SS1 består af to delsystemer med forskellige sikkerhedsrelaterede data. Delsystemet, der består af det tidsforsinkede sikkerhedsrelæ, fremstilles f.eks. af PHOENIX CONTACT. Følgende typer fås hos denne producent: PSR-SCP-24DC/ESD/5X1/1X2/300 eller PSR-SPP-24DC/ESD/5X1/1X2/300 Se producentens brugermanual for yderligere oplysninger vedrørende det tidsforsinkede sikkerhedsrelæ. PSR-SC/PP-24DC/ESD/5X1/1X2/300-sikkerhedsrelaterede data fra brugermanualen og certifikatet: Sikkerhedsrelaterede data for Vacon 100 STO: IEC SIL 2 EN SIL 3 EN SIL CL 2 EN SIL CL 3 DIN EN/ISO PL d Category 3 PFH 1, /time + IEC SIL 3 DIN EN/ISO PL e Category 3 PFH 2, /time Delsystem Sikkerhedsrelæ Delsystem Vacon100STO Sikkerhedsrelaterede data for Safe Stop 1 (SS1): EN SIL 2 EN SIL CL 2 IEC SIL 2 DIN EN/ISO PFH PL d Category 3 2, /time Når de to delsystemer kombineres, er safety integrity level eller performance level for det laveste delsystem. SIL 2 og PL d PFH-værdien for en sikkerhedsfunktion af kombinerede delsystemer er summen af alle delsystemers PFH-værdier. PFH SS1 = PFH Sikkerhedsrelæ + PFH VACON100 STO = 1, /time + 2, /time = 2, /time Resultatet ligger inden for kravene til SIL 2 og PL d. 5 Tel (0) Fax +358 (0)

25 PE PE Sikkerhedsfunktionerne STO og SS1 vacon Eksempler på ledningsføring Eksemplerne i dette kapitel viser de grundlæggende principper for ledningsføringen af OPTBJ-kortet. Lokale standarder og forskrifter bør altid følges ved den endelige konstruktion. Eksempel 1: OPTBJ-kort uden nulstilling til Safe Torque Off (STO) HOVEDKREDSLØB L1 L2 L3 PE PE F1 START STOP S6 S HASTIGHEDSREFERENCE MOD URET R1 S MED URET W12 1sh 1r 2sh 2p 2s L1 L2 L A B +10 Vref AI1+ AI1 AI2+ AI2 24 Vout GND DI1 DI2 DI3 CM 24 Vout GND DI4 DI5 DI6 CM AO1+ AO /GND +24 Vin RS485 RS485 PE U V W 2 7 STO1+ 1 STO1 2 STO2+ 3 Installeret X10 4 RO1 C 25 RO1 NO 26 STO2 TI1+ TI1 FRA X OPT BJ SLIDS E TIL FRA RS485 A V AO1 A V AI2 A V AI1 TIL FRA DGND X15 Basis-I/O PE W10 1r 1b 2r 2b PE Safe torque off B1 S PE U1 M 3 ~ V1 1 M1 B1 2 0V +24 V Kortslutnings- og jordfejlbeskyttet 3044.emf Figuren ovenfor viser et eksempel på en forbindelse af OPTBJ-kort til sikkerhedsfunktionen Safe Torque Off uden nulstilling. Afbryderen S1 er med 4 ledninger tilsluttet til OPTBJ-kortet som vist ovenfor. Strømforsyningen til S1 kan komme fra kontrolkortet (konnektorben 6 og 7 i ovenstående figur), eller den kan være ekstern. Når afbryderen S1 aktiveres (kontakter åbne), går frekvensomformeren i STO, og motoren (hvis den kører) stopper ved at gå i tomgang. Frekvensomformeren indikerer: 30 SafeTorqueOff. For at starte motoren igen udføres den følgende sekvens. Udløs afbryderen S1 (kontakt sluttet). Hardwaren er nu aktiveret, men frekvensomformeren viser fortsat fejlen 30 SafeTorqueOff. Godkend udløsningen af kontakten ved kantsensitiv nulstilling. Frekvensomformeren nulstiller til klar til brug. En gyldig startkommando får motoren til at starte. BEMÆRK! Vacon 100-standardapplikationssoftwaren bruger kantsensitiv start som standardstartkommando for at forhindre uventet opstart fra STO. 24-hour support +358 (0)

26 PE PE vacon 24 Sikkerhedsfunktionerne STO og SS1 Eksempel 2: OPTBJ-kort med nulstilling til Safe Torque Off eller EN stop category 0. HOVEDKREDSLØB L1 L2 L3 PE PE F1 START STOP NULSTIL S6 13 S7 11 S HASTIGHEDSREFERENCE MOD URET R1 S MED URET W12 1sh 1r 2sh 2p 2s L1 L2 L A B +10 Vref AI1+ AI1 AI2+ AI2 24 Vout GND DI1 DI2 DI3 CM 24 Vout GND DI4 DI5 DI6 CM AO1+ AO /GND +24 Vin RS485 RS485 PE U V W 2 7 STO1+ 1 STO RO1 C 25 RO1 NO 26 STO2+ STO2 Installeret X10 TI1+ TI1 FRA X OPT BJ SLIDS E TIL AA A TIL FRA V V FRA RS485 AO1 AI2 AI1 DGND X15 Basis-I/O PE W10 1r 1b 2r 2b PE Safe torque off B1 S PE U1 M 3 ~ V1 1 M1 B1 2 0V +24 V Kortslutnings- og jordfejlbeskyttet 3045.emf Figuren ovenfor viser et eksempel på en forbindelse af OPTBJ-kort til sikkerhedsfunktionen STO med nulstilling. Afbryderen S1 er med 4 ledninger tilsluttet til OPTBJ-kortet som vist ovenfor. Den digitale indgang 3 (DIN3) er f.eks. installeret til funktionen fejlnulstilling. Nulstillingsfunktionen (ikke en del af enhver sikkerhedsfunktion) kan programmeres til alle tilgængelige digitale indgange. Strømforsyningen til S1 kan komme fra kontrolkortet (konnektorben 6 og 7 i ovenstående figur), eller den kan være ekstern, hvis den er jordfejl- og kortslutningsbeskyttet. Når afbryderen S1 aktiveres (kontakter åbne), går frekvensomformeren i STO, og motoren (hvis den kører) stopper ved at gå i tomgang. Frekvensomformeren indikerer: 30 SafeTorqueOff. For at starte motoren igen udføres den følgende sekvens. Udløs afbryderen S1 (kontakt sluttet). Hardwaren er nu aktiveret, men frekvensomformeren viser fortsat fejlen 30 SafeTorqueOff. Godkend udløsningen af kontakten ved kantsensitiv nulstilling. Frekvensomformeren nulstiller til klar til brug. En gyldig startkommando får motoren til at starte. BEMÆRK! Vacon 100-standardapplikationssoftwaren bruger kantsensitiv start som standardstartkommando for at forhindre uventet opstart fra STO. BEMÆRK! Til EN nødstop ifølge stop categori 0 bruges nødstopknappen. 5 Tel (0) Fax +358 (0)

27 Sikkerhedsfunktionerne STO og SS1 vacon 25 Eksempel 3: OPTBJ-kort med SS1 og sikkerhedsnulstilling eller EN stop category 1. Figuren ovenfor viser et eksempel på en forbindelse af OPTBJ-kortet til sikkerhedsfunktionen SS1 med eksternt sikkerhedsrelæmodul og sikkerhedsnulstilling. Det eksterne sikkerhedsrelæmodul er tilsluttet til afbryderen S1. Den anvendte strømforsyning til afbryderen S1 er 230 VAC som eksempel. Sikkerhedsrelæmodulet er tilsluttet til OPTBJ-kort med 4 ledninger som vist i figuren ovenfor. Når afbryderen S1 aktiveres (kontakter åbne), går frekvensomformeren i STO, og motoren (hvis den kører) stopper ved at gå i tomgang. Frekvensomformeren indikerer: 30 SafeTorqueOff. For at starte motoren igen udføres følgende sekvens. Udløs afbryderen S1 (kontakt sluttet). Hardwaren er nu aktiveret, men frekvensomformeren viser fortsat fejlen 30 SafeTorqueOff. Godkend udløsningen af kontakten ved kantsensitiv nulstilling. Frekvensomformeren nulstiller til klar til brug. En gyldig startkommando får motoren til at starte. Der er yderligere oplysninger om sikkerhedsrelæmodulet i dokumentationen til sikkerhedsrelæet. BEMÆRK! Vacon 100-standardapplikationssoftwaren bruger kantsensitiv start som standardstartkommando for at forhindre uventet opstart fra STO. BEMÆRK! Til EN nødstop ifølge stop category 1 bruges nødstopknappen. 24-hour support +358 (0)

28 vacon 26 Idriftsættelse 6. IDRIFTSÆTTELSE BEMÆRK! Brugen af STO, SS1 eller andre sikkerhedsfunktioner er ikke i sig selv en garanti for sikkerhed. Sørg altid for, at sikkerheden ved hele systemet bekræftes. BEMÆRK! Brugeren er ansvarlig for at udelukke fejl i de eksterne ledninger. 6.1 Generelle instruktioner vedrørende ledninger Ledningerne bør føres i overensstemmelse med de generelle instruktioner vedrørende ledninger for det specifikke produkt, hvor OPTBJ er installeret. Der er brug for et skærmet kabel til tilslutning af OPTBJ-kortet. EN del 13.5: Spændingsfaldet fra forsyningspunktet til belastningen må ikke overskride 5 %. Det betyder i praksis, som følge af elektromagnetiske forstyrrelser, at kablets længde bør begrænses til højst 200 meter. I et støjende miljø bør kablets længde stadig være under 200 meter for at undgå uønskede afbrydelser. Kabelanbefaling: Type F.eks.: 2 x 2 x 0,75 mm 2 lavspænding, enkelt skærmet, parsnoet kabel. Maksimal længde 200 m mellem STO-indgange og driftskontakt 6 Tel (0) Fax +358 (0)

29 Idriftsættelse vacon Tjekliste til idriftsættelse af OPTBJ-kortet Nr Trin Ja Nej Er der udført en risikovurdering af systemet for at sikre, at brugen af OPTBJ-kortets Safe Torque Off (STO) eller sikkerhedsfunktionen Safe Stop 1 (SS1) er sikker og i overensstemmelse med lokale forskrifter? Omfatter vurderingen en undersøgelse af, hvorvidt brugen af eksterne enheder, f.eks. en mekanisk bremse, er påkrævet? Er kontakten S1 valgt i overensstemmelse med det krævede mål for sikker performance (SIL eller PL), der blev angivet under risikovurderingen? Skal kontakten S1 kunne låses eller på anden måde sikres i positionen FRA? Er det sikret, at farvekodningen og markeringen af kontakt S1 er i overensstemmelse med den tilsigtede brug? Er den eksterne strømforsyning til kontakt S1 (ifølge EN ) mod jordingsfejl og kortslutning? Akslen på en permanentmagnet motor kan i en IGBT-fejlsituation rotere op til 180 grader rundt om polen på motoren. Er det sikret, at systemet er konstrueret på en sådan måde, at dette er acceptabelt? Er konfigureringen af STO-jumperen foretaget i overensstemmelse med instruktionerne i denne manual? Er der taget proceskrav (herunder decelerationstid) i betragtning til korrekt udførelse af sikkerhedsfunktionen Safe Stop 1 (SS1), og er det tilsvarende indstillinger foretaget? Er der risiko for ledende kontaminering (f.eks. ledende støv) i miljøet? Hvis der ikke kan garanteres forureningsgrad 2, må der ikke bruges IP54-beskyttelse. Er instruktionerne i brugermanualen til det specifikke produkt blevet fulgt? Skal systemet bruge en sikkerhedsmæssig certificeret forebyggelse af uventet opstart? Sikkerhedsfunktionen skal varetages af et eksternt sikkerhedsrelæ. Er systemet konstrueret på en sådan måde, at aktivering af frekvensomformeren via STO-indgange ikke fører til en uventet start af frekvensomformeren? Er der kun brugt godkendte enheder og dele? Er Vacon 100-kontrolkortet 70CVB01582? (se etiketten på Vacon 100- kontrolkortet eller Oplysninger om frekvensomformeren på Vacon Live) Er Vacon 100 systemsoftwareversion FW0072V002 eller nyere? (Kontroller systemsoftwareversionen på tastaturet eller på Vacon Live) Er der etableret en rutine til sikring af, at funktionaliteten for sikkerhedsfunktionerne kontrolleres med regelmæssige mellemrum? Er denne manual læst, forstået og fulgt omhyggeligt? Er STO- og SS1-sikkerhedsfunktionerne blevet testet korrekt i overensstemmelse med kapitel 5.3? 24-hour support +358 (0)

30 vacon 28 Idriftsættelse 6.3 Test af sikkerhedsfunktionerne Safe Torque Off (STO) eller Safe Stop 1 (SS1) BEMÆRK! Før test af sikkerhedsfunktionerne STO eller SS1 kontrolleres de, at tjeklisten (Kapitel 6.2) er visiteret og udfyldt. BEMÆRK! Efter tilslutning af kortet, skal det ALTID sikres, at sikkerhedsfunktionerne STO eller SS1 fungerer korrekt ved at teste dem før brug af systemet. BEMÆRK! For så vidt angår sikkerhedsfunktionen SS1, kontrolleres det ved test, at frekvensomformerens funktion stop ved belastning fungerer i overensstemmelse med proceskravene. BEMÆRK! Hvis sikkerhedsfunktionen STO bruges i low-demand operating mode, skal den testes med regelmæssige mellemrum mindst en gang om året. Når sikkerhedsfunktionen STO aktiveres vises en kode: Fejl 30 Safe Torque Off på betjeningspanelet. Dette indikerer, at sikkerhedsfunktionen STO er aktiv. Når STO er blevet deaktiveret, forbliver fejlen aktiv, indtil fejlen bekræftes. 6 Tel (0) Fax +358 (0)

31 13006.emf emf Vedligeholdelse vacon VEDLIGEHOLDELSE FORSIGTIG! Hvis der skal udføres service eller reparation på den frekvensomformer, der er installeret med OPTBJ-kortet, skal tjeklisten i kapitel 6.2 følges. FORSIGTIG! OPTBJ-kortet skal muligvis fjernes fra slidsen i forbindelse med vedligeholdelse eller i tilfælde af service/reparation. Når kortet er blevet tilsluttet igen, skal det ALTID kontrolleres, at sikkerhedsfunktionerne STO eller SS1 er aktive og fuldt funktionsdygtige ved at teste dem. Se kapitel Fejl relateret til sikkerhedsfunktionerne Safe Torque Off (STO) eller Safe Stop 1 (SS1) Tabellen nedenfor viser den normale fejl, der genereres, når sikkerhedsfunktionen STO er aktiv: Fejlkode Fejl ID Forklaring Korrigerende foranstaltninger 30 SafeTorqueOff 530 STO aktiveret gennem OPTBJ-optionskortet STO-funktionen er aktiveret. Frekvensomformeren er i sikker tilstand. Tabellen nedenfor viser fejl, som kan genereres fra den software, der overvåger den hardware, som er relateret til sikkerhedsfunktionen STO. Hvis nogle af nedenstående fejl opstår, må fejlen IKKE nulstilles: Fejlkode Fejl ID Forklaring Korrigerende foranstaltninger 30 Sikkerhedskonfiguration Sikkerhedskonfiguration Sikkerhedskonfiguration Sikkerhedskonfiguration Sikkerhedskonfiguration Sikkerhedskonfiguration Sikkerhedskonfiguration 506 STO-jumper er installeret på kontrolkortet. Der er fundet mere end et OPTBJ-optionskort i frekvensomformeren. OPTBJ-optionskort installeret i en forkert slids. STO-jumper mangler på kontrolkortet. Der er påvist et problem ved installationen af STO-jumperen på kontrolkortet. Der er påvist et problem ved installationen af STO-jumperen på OPTBJ-kortet. Kommunikationen mellem kontrolkortet og OPTBJoptionskortet fungerer ikke. Fjern STO-jumperen fra kontrolkortet. Se kapitel 3.1 og Frekvensomformeren understøtter kun ét OPTBJ-kort. Fjern andre OPTBJ-kort fra frekvensomformeren, undtagen fra slids E. OPTBJ-optionskort må kun installeres i slids E. Installer kortet i slids E. Installer STO-jumperen på kontrolkortet, når OPTBJ-kortet er fjernet fra frekvensomformeren. Se kapitel 3.1 og Kontrollér installationen af STO-jumperen på kontrolkortet. Se kapitel 3.1 og Kontrollér installationen af STO-jumperen på OPTBJ-kortet. Se kapitel 3.1 og Kontroller installationen af OPTBJ-kortet. Genstart frekvensomformeren. Skift eventuelt OPTBJ-kortet. Kontakt en leverandør, hvis fejlen opstår igen. 24-hour support +358 (0)

32 vacon 30 Vedligeholdelse Fejlkode Fejl ID Forklaring Korrigerende foranstaltninger 30 Sikkerhedskonfiguration Sikkerhedsdiagnostik Sikkerhedsdiagnostik 521 Hardwaren understøtter ikke OPTBJ-kortet. Der er en diagnostisk fejl i STO-sikkerhedsfunktionen. Denne fejl sker, når STOindgangene er i en anden tilstand i mere end 100 ms. Diagnostisk fejl på Atex-termistor. 30 Sikkerhedsdiagnostik 522 Kortslutning af Atex-termistor. 30 Sikkerhedsdiagnostik Sikkerhedsdiagnostik Sikkerhedsdiagnostik Sikkerhedsdiagnostik Sikkerhedsdiagnostik 527 Problemet opstod i det interne sikkerhedskredsløb. Overspænding i sikkerhedsoptionskortet. Overspænding registreret i sikkerhedsoptionskortet. Der er registreret en intern fejl i optionskortet CPU eller i behandlingen af hukommelsen. Intern fejl registreret i sikkerhedsfunktionen. Genstart frekvensomformeren. Kontakt en leverandør, hvis fejlen opstår igen. Genstart frekvensomformeren. Skift OPTBJ-kortet, hvis det ikke hjælper at genstarte. Kontakt en leverandør, hvis fejlen opstår igen. Giv forhandleren fejlrapporten, se detaljer vedrørende fejl med henblik på yderligere oplysninger. Genstart frekvensomformeren. Skift OPTBJ-kortet, hvis det ikke hjælper at genstarte. Kontakt nærmeste forhandler, hvis fejlen opstår igen. Kontrollér tilslutningen af Atex-termistoren. Kontrollér termistoren. Genstart frekvensomformeren. Skift OPTBJ-kortet, hvis det ikke hjælper at genstarte. Kontakt nærmeste forhandler, hvis fejlen opstår igen. Nulstil frekvensomformeren, og genstart. Kontakt en leverandør, hvis fejlen opstår igen. Nulstil frekvensomformeren, og genstart. Kontakt en leverandør, hvis fejlen opstår igen. Nulstil frekvensomformeren, og genstart. Kontakt en leverandør, hvis fejlen opstår igen. Nulstil frekvensomformeren, og genstart. Kontakt en leverandør, hvis fejlen opstår igen. Nulstil frekvensomformeren, og genstart. Kontakt en leverandør, hvis fejlen opstår igen. 7 Tel (0) Fax +358 (0)

33 13006.emf emf emf Termistorfunktion (ATEX) vacon TERMISTORFUNKTION (ATEX) Termistorens overtemperaturkontrol er designet i overensstemmelse med ATEX-direktiv 94/9/EF. Den er godkendt af VTT Finland for gruppe II (certifikat nr. VTT 06 ATEX 048X), category (2) i G -området (område, hvor der forekommer potentielt eksplosive gasser, dampe, tåger eller blandinger af luft) og D -området (område med brændbart støv). Et X i nummeret på certifikatet henviser til særlige betingelser for sikker brug. Se betingelserne i sidste note på denne side II (2) GD Den kan bruges som afbryder ved overtemperatur til motorer i eksplosive områder (f.eks. motorer). BEMÆRK! OPTBJ-kortet indeholder også sikkerhedsfunktionen Safe Torque Off (STO). Når STO ikke skal bruges, skal indgangene STO1+(OPTBJ:1), STO2+(OPTBJ:3) tilsluttes +24 V (f.eks. ben 6 i Vacon 100-kontrolkort). STO1-(OPTBJ:2). STO2- (OPTBJ:4) skal tilsluttes til GND (f.eks. ben 7 eller 13 på Vacon 100-kontrolkortet). BEMÆRK! Sikkerhedsanordninger som OPTBJ-kortet skal indføres korrekt i hele systemet. Funktionerne på OPTBJ-kortet er ikke nødvendigvis egnede til alle systemer. Hele systemet skal konstrueres i overensstemmelse med alle relevante standarder i industrien. FORSIGTIG! Denne manual er en vejledning i brugen af termistorfunktionen til beskyttelse af overophedning af motorer i eksplosiv atmosfære. Designeren af det færdige produkt/system er imidlertid ansvarlig for at sikre, at systemet er sikkert og i overensstemmelse med de relevante forskrifter. FORSIGTIG! OPTBJ-kortet skal muligvis fjernes fra slidsen i forbindelse med vedligeholdelse eller i tilfælde af service/reparation. Kontrollér ALTID, at termistorfunktionen fungerer korrekt ved at teste den, når kortet er tilsluttet igen. FORSIGTIG! Termistorfunktionen på OPTBJ-kortet med Vacon 100-kontrol bruges til at beskytte mod overophedning af motorer i eksplosiv atmosfære. Selve frekvensomformeren, inklusive OPTBJ-kortet må ikke installeres i eksplosiv atmosfære. BEMÆRK! De særlige betingelser for sikker brug (X i nummeret på certifikatet): Denne funktion kan bruges med motorer af typen Exe, Exd og ExnA. I tilfælde af Exe-, og ExnA-motorer skal slutbrugeren bekræfte, at installationen af målekredskløbet udføres ifølge områdeklassifikationen. F.eks. skal PTC-sensorer i Exeog ExnA-motorerne certificeres sammen med motoren ifølge kravene til denne type beskyttelse. Tilladt omgivende temperaturområde for frekvensomformeren er -10 C +50 C. 24-hour support +358 (0)

34 vacon 32 Termistorfunktion (ATEX) VACON 100 KONTROLENHED OPT-BJ-kort, slids E Kontrolkort + Thermistor - RO Atexsikkerhedsfunktion Atexsikkerhedsfunktion STO1 STO2 STRØMENHED Hardware STO 1 Hardware STO 2 = 3~ 11575A_dk Figur 9. Termistorfunktionprincippet i Vacon 100-frekvensomformer med OPTBJ-kort, MR Tel (0) Fax +358 (0)

35 Termistorfunktion (ATEX) vacon 33 VACON 100 KONTROLENHED OPT-BJ-kort, slids E Kontrolkort + Thermistor - RO Atex-sikkerhedsfunktion Atex-sikkerhedsfunktion STO1 STO2 SLAVE STRØMENHED HOVED- STRØMENHED Hardware STO 1 Hardware STO 2 Hardware STO 1 Hardware STO 2 = = 3~ 3~ 11654_dk Figur 10. STO-princip med OPTBJ-kort og Vacon 100-kontrolkort MR12 24-hour support +358 (0)

36 vacon 34 Termistorfunktion (ATEX) 8.1 Tekniske data Beskrivelse af funktioner Termistorkontrolkredsløbet i OPTBJ-kortet er konstrueret til driftsikker deaktivering af kørselsmodulation i tilfælde af overtemperatur i motorens termistor(er). Ved at deaktivere kørselsmodulation forhindres tilførslen af energi til motoren, hvorved yderligere ophedning af motoren undgås. Termistorkontrolkredsløbet opfylder kravene i ATEX-direktivet ved direkte at aktivere STO -sikkerhedsfunktionen i Vacon 100 (Se Figur 9) og er dermed en driftsikker, software- og parameteruafhængig måde, hvorpå energitilførsel til motoren forhindres Hardware og tilslutninger Se kapitel Termistoren (PTC) er forbundet mellem klemmerne 28(TI1+) og 29(TI1-) på OPTBJ-kortet. Optokobleren isolerer termistorindgangen mod kontrolkortpotentialet * Hvis der benyttes 230 VAC som styrespænding fra udgangsrelæerne, skal kontrolkredsløbet strømforsynes med en separat isoleringstransformer for at begrænse kortslutningsstrøm og overspændingsspidser. Dette forhindrer svejsning på relækontakterne. R [kω] OPTAF: Sikringsniveau OPTAF: tilbage til niveauet "Klar" RLOW {30 50Ω} -20 C OPTAF: kortslutningsbeskyttelsesområde 11580_dk Figur 11. Typiske karakteristika for en motorbeskyttelsessensor som specificeret i DIN 44081/DIN Atex-funktion Når frekvensomformeren tilsluttes hovedstrømmen, og hvis motortemperaturen er under grænseværdien for overtemperatur (se Figur 11), er frekvensomformeren klar til brug. Motoren kan starte efter en gyldig startkommando. Hvis temperaturen i motoren er over grænseværdien for overtemperatur (se Figur 11), aktiveres fejl 29 (Atex-termistor). Når modstanden i termistoren/termistorerne, der er monteret i motoren, kommer over 4 kohm som følge af motoroverophedning, deaktiveres kørselsmodulationen inden for 20 ms. Ifølge Figur 11 tillader termistorfunktionen nulstilling af fejlen og ændring til klar til brug, når modstanden af en eller flere termistorer falder til under 2 kohm. TNAT T [ C] 8 Tel (0) Fax +358 (0)

37 Termistorfunktion (ATEX) vacon Overvågning af kortslutning Termistorindgang TI1+ og TI1- overvåges med henblik på kortslutning. Hvis der registreres en kortslutning, deaktiveres kørselsmodulationen inden for 20 ms, Fejl 30, sikkerhedsdiagnostik (delkode 522) genereres. Når kortslutningen er fjernet, kan frekvensomformeren kun nulstilles efter en genstartscyklus. Overvågningen af kortslutningen kan aktiveres eller deaktiveres med jumper X23 på henholdsvis TIL eller FRA. Jumperen er som standard fra fabrikken på sat på TIL. 24-hour support +358 (0)

38 vacon 36 Termistorfunktion (ATEX) 8.2 Idriftsættelse BEMÆRK! Installation og test af samt servicearbejde på OPTBJ-kortet må kun udføres af kvalificerede personer. BEMÆRK! Det er ikke tilladt at udføre reparationsarbejde på OPTBJ-kortet. Returner venligst kort med fejl til Vacon med henblik på analyse. BEMÆRK! Det anbefales med mellemrum at teste ATEX-funktionaliteten med termistorindgangen på OPTBJ-kortet (typisk en gang om året). Når det gælder tekst, skal termistorfunktionen aktiveres (fjern f.eks. Atex-termistorstikket fra OPTBJ-kortet). Frekvensomformeren går i fejltilstand og angiver fejl 29 (Atex-termistorfejl, undercode 280) Generelle instruktioner vedrørende ledninger Tilslutningen af termistoren skal ske med et separat kontrolkabel. Det er ikke tilladt at bruge ledninger, der hører til kablerne til motorforsyningen eller andre kabler til hovedkredsløbet. Der skal bruges et skærmet kontrolkabel. Se også kapitel 3. Maksimal kabellængde uden overvågning af kortslutning X23 : FRA >= 1,5 mm² meter 250 meter Maksimal kabellængde uden overvågning af kortslutning X23 : TIL Diagnose af fejl i termistorfunktion Tabellen nedenfor viser den normale fejl/advarsel, der genereres, når termistorindgangen er aktiv Fejlkode Fejl ID Forklaring Korrigerende foranstaltninger 29 Atex-termistor 280 Atex-termistoren har registreret overtemperatur Se fejltabellen i kapitel Tel (0) Fax +358 (0)

39

40 Find your nearest Vacon office on the Internet at: Manual authoring: Document ID: Vacon Plc. Runsorintie Vaasa Finland Subject to change without prior notice 2015 Vacon Plc. Sales code: DOC-OPTBJ+DLDK Rev. C

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA Instruktion MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA 1. Beskrivelse af kort Advarsel! Flere dele på printkortet er forsynet med 115/230VAC. Afbryd altid strømmen før der arbejdes på aktuatoren. 2. For

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

1.1 Indledning. Features: Højintensitet LED-display. Fleksibel forsyning (12-45V). Kan placeres op til 100m fra controlleren.

1.1 Indledning. Features: Højintensitet LED-display. Fleksibel forsyning (12-45V). Kan placeres op til 100m fra controlleren. Indhold. Indledning...3.2 Strømforsyning...4.3 Modul-interface...5.3 Modul-interface...6 2. Kommandooversigt...7 2.2 Register og flag-oversigt...8 2.3 Udlæsning til display...9 2.4 Registerbeskrivelser...

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV Type DVV - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type DVV - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400 C,

Læs mere

Parallelbox 2. Installationsmanual

Parallelbox 2. Installationsmanual Parallelbox Installationsmanual Side Parallelbox Indholdsfortegnelse. Generelt.... Forbindelser.... Programmering...4. Standardprogrammering...4. Lysdiodeindstilling for aktiv indgang (00)...5. Lysdiodeindstilling

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

DC-Motor Controller. Brugermanual

DC-Motor Controller. Brugermanual Forside Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK DC-Motor Controller Brugermanual Firmware V4.00 Produkt indhold 1 styreboks til styring af 1 DC-motor. 1 strømforsyning 100 240 volt

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Online-datablad. T4000-1RBA01 T4000 Standard PRODUKTPORTEFØLJE

Online-datablad. T4000-1RBA01 T4000 Standard PRODUKTPORTEFØLJE Online-datablad T4000-1RBA01 T4000 Standard A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Oversigt over tekniske data Egenskaber Systemdel Sikkerhedstekniske parametre Bestillingsoplysninger Type Andre instrumentudførelser

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Monteringsvejledning. Q-Safe. Version 201502 Dokument 841684

Monteringsvejledning. Q-Safe. Version 201502 Dokument 841684 Monteringsvejledning Q-Safe Version 201502 Dokument 841684 INDHOLD 1. Sikkerhedsforskrifter 6 1.1. Generelt 6 1.2. Tjekliste for sikkerhed 6 1.3. Nomenklatur 6 2. Kontrol af leveringens indhold 7 2.1.

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud Udgave 06/2007 11469099 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

Armatec pneumatisk aktuator Kinetrol

Armatec pneumatisk aktuator Kinetrol Anvendelse er ideel, hvor man ønsker at dreje, løfte, holde eller stoppe aktuatoren i en bestemt mellemstilling, men stadig ønsker at kunne gøre brug af 0-90 (0-180 ekstra) bevægelsen. Eks. til begrænsning

Læs mere

SSI GSM PORT kontrol brugervejledning. SSI GSM PORT brugervejledning V1.2

SSI GSM PORT kontrol brugervejledning. SSI GSM PORT brugervejledning V1.2 1 13.04.2015 SSI 6000.0410 SSI 6000.0410 GSM PORT brugervejledning V1.2 Port / Dør åbner via telefon opkald eller SMS - op til 30 brugere SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang

Læs mere

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik DK-0 0- CS0 Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik Tilslutning af CU0. Kredsløbslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Stik til styrepaneler Kontakt til

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING [Skriv tekst] [Skriv tekst] Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING Brugsanvisning Introduktion Styringen og overvågningen af processer med henblik på kvalitetssikring er

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic str. 04-80, RECOsorptic str. 04-40

Vejledning til varmevekslerstyring RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic str. 04-80, RECOsorptic str. 04-40 Vejledning til varmevekslerstyring RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic str. 04-80, RECOsorptic str. 04-40 1. Generelt Varmevekslerstyring RHX2M er et styresystem til trinmotorer. Det er beregnet til nøjagtig

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Installationsvejledning PLA Option FLX series

Installationsvejledning PLA Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning PLA Option FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed og overensstemmel... Sikkerhed og overensstemmelse Typer af sikkerhedsmeddelelser

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Start/stop

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

Vibranivo. Serie VN 1000 VN 2000 VN 5000 VN Betjeningsvejledning

Vibranivo. Serie VN 1000 VN 2000 VN 5000 VN Betjeningsvejledning Vibranivo Serie VN 1000 VN 2000 VN 5000 VN 6000 Betjeningsvejledning 010516 1 UWT GmbH Westendstraße 5 Tel.: +49 (0)831 57123-0 Internet:www.uwt.de D-87488 Betzigau Fax: +49 (0)831 76879 E-Mail: info@uwt.de

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

PK-I-R-E60S og EK-I-R-E60S Runde røgspjæld og røgevakueringsspjæld installeret i spirorør

PK-I-R-E60S og EK-I-R-E60S Runde røgspjæld og røgevakueringsspjæld installeret i spirorør PK-I-R-E60S og EK-I-R-E60S Runde røgspjæld og røgevakueringsspjæld installeret i spirorør HVER RØG-/RØGEVAKUERINGSSPJÆLD SKAL INSTALLERES I HENHOLD TIL DENNE INSTALLATIONSVEJLEDNING! DK Vejledning til

Læs mere

Installations- og brugervejledning for modtageren EDK-REC2

Installations- og brugervejledning for modtageren EDK-REC2 Installations og brugervejledning for modtageren EDKREC2 Generelt: Funktionsprincip Modtageren EDKREC2 og den tilhørende antenne giver mulighed for at kontrollere de to adgange til parkeringen: «INDGANG»

Læs mere

RAC 531 BETJENINGSVEJLEDNING. Niveauregistrering til. olie-/vandudskillere NIV. Sikkerhedsforskrifter. Beskrivelse. Tekniske egenskaber

RAC 531 BETJENINGSVEJLEDNING. Niveauregistrering til. olie-/vandudskillere NIV. Sikkerhedsforskrifter. Beskrivelse. Tekniske egenskaber BETJENINGSVEJLEDNING Niveauregistrering til Sikkerhedsforskrifter Montering, ledningsføring, indledende opstart og vedligeholdelse skal udføres af uddannede teknikere. Apparatet må kun tilsluttes til kredsløb,

Læs mere

FICO-2 Kontrol- og motioneringsenhed Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009

FICO-2 Kontrol- og motioneringsenhed Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009 FICO-2 Kontrol- og motioneringsenhed Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009 1.6 Drift af ventilatoren I kontrolenheden sidder en relækontakt til Start/Stop af ventilatoren (AC 24V, 2A). Under

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Kontrol- og indikationsenhed CN-AIOI

Kontrol- og indikationsenhed CN-AIOI 1(7) DATABLAD Kontrol- og indikationsenhed CN-AIOI Art. no. 023261 System: NSAC-1, TERRA FIRE, TERRA ONE Generel beskrivelse CN-AIOI er en multifunktions adresse-/kontrolenhed på sløjfen, der er ideel

Læs mere

Solar Inverters Sensor Interface Option

Solar Inverters Sensor Interface Option SMA Solar Technology AG Solar Inverters Sensor Interface Option Installationsvejledning FLX series www.sma.de Sikkerhed Sikkerhed Typer af sikkerhedsmeddelelser ADVARSEL Advarsler (med symbol) anvendes

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V Ventilasjonssentral Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip... 4 3 Beskrivelse og tekniske data... 5 4 Centraltegning... 6 4.1 Afprøvning af komfortventilationsfunktion...

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.)

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.) Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-V-EC / DVG-H-EC F200, F300, F400 EN 12101-3 (400 C 120 min.) Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager Tlf.

Læs mere

Slank og smart! Altivar 32. Frekvensomformer til synkrone og asynkrone motorer, 0,18 til 2,2 kw en-faset 240V 0,37 til 15 kw tre-faset 380-480V

Slank og smart! Altivar 32. Frekvensomformer til synkrone og asynkrone motorer, 0,18 til 2,2 kw en-faset 240V 0,37 til 15 kw tre-faset 380-480V Slank og smart! Altivar 32 Frekvensomformer til synkrone og asynkrone motorer, 0,18 til 2,2 kw en-faset 240V 0,37 til 15 kw tre-faset 380-480V Altivar 32 fokuserer på dine applikationer Til alle designere,

Læs mere

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW)

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Quickguide KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Forord Denne quickguide er et supplement til manualer udgivet af KEB og kan således ikke erstatte KEBs manualer. Det er kun en lille del

Læs mere

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B FA361510 Udgave 09/2005 11456698 / DA Rettelse SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige

Læs mere

vacon 10 hvordan ønskes frekvensomformeren i dag?

vacon 10 hvordan ønskes frekvensomformeren i dag? vacon 10 hvordan ønskes frekvensomformeren i dag? nem at tilpasse Vacon 10 er en ekstremt kompakt frekvensomformer til brug inden for maskinkonstruktion i effektområdet 0,25 kw til 5,5 kw. Vacon 10 er

Læs mere

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Datablad Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Beskrivelse Motorerne AME 85 og AME 86 bruges med ventilerne VFM 2 (DN 50-250), VFS 2 (DN 65-00), VF2/3 (DN 25, 50) og AFQM (DN 50-250). Funktioner:

Læs mere

vacon 100 flow frekvensomformere applikationsmanual

vacon 100 flow frekvensomformere applikationsmanual vacon 100 flow frekvensomformere applikationsmanual vacon 0 INDHOLDSFORTEGNELSE Dokument: DPD01256C Udgivelsesdato for version: 3.1.14 Svarer til softwarepakke FW0159V008.vcx 1. Vacon 100 FLOW - Lynvejledning...6

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

Tilbehør. Brandautomatik by Nilan. Brandautomatik. Comfort CT150 Comfort CT 300 Comfort 252 Top Comfort 302 Top Comfort 450 Comfort 600

Tilbehør. Brandautomatik by Nilan. Brandautomatik. Comfort CT150 Comfort CT 300 Comfort 252 Top Comfort 302 Top Comfort 450 Comfort 600 Tilbehør Brandautomatik by Nilan Brandautomatik Comfort CT150 Comfort CT 300 Comfort 252 Top Comfort 302 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 10.02, 28.06.16 Software-version: 2.32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse EPE-seriens betjeningspaneler Installation, drift og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...2 Forord... 2 Generelt...2 Installation... 3... 3 Elektrisk installation...3

Læs mere

Indhold. 1.1 Introduktion 3 1.2 Status-Indikatorer 4 1.3 Stikforbindelser 5

Indhold. 1.1 Introduktion 3 1.2 Status-Indikatorer 4 1.3 Stikforbindelser 5 Indhold. Introduktion 3.2 Status-Indikatorer 4.3 Stikforbindelser 5 Hardware 2. Strømforsyning 6 2.2 Modulinterface 7 2.3 Indgangskredsløb 9 2.4 Udgangskredsløb 2.6 Tæller Indgange Software 3. Kommandooversigt

Læs mere

Type Forsyningsspænding Best.nr. AME G3005 AME G3015 AME V 082G3017. Type Forsyningsspænding Best.nr. AME G3006 AME 23

Type Forsyningsspænding Best.nr. AME G3005 AME G3015 AME V 082G3017. Type Forsyningsspænding Best.nr. AME G3006 AME 23 Datablad Motorer til modulerende styring AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - med DIN EN 14597-certificeret spring return funktion (nedadgående fjeder) eskrivelse AME 10 AME 13 AME 20, AME 30

Læs mere

VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services SK 135E. Starter med soft start og reverseringsfunktion

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services SK 135E. Starter med soft start og reverseringsfunktion Intelligent Drivesystems, Worldwide Services DK SK 135E Starter med soft start og reverseringsfunktion NORD DRIVESYSTEMS Intelligent Drivesystems, Worldwide Services Integralmotorer en stor familie fra

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

El-forvarmeflade Til aggregater

El-forvarmeflade Til aggregater INSTRUKTIONSMANUAL El-forvarmeflade Til aggregater Version 1.0 17/06-2014 www.geovent.dk Indhold 1.0 Generelle sikkerhedsforskrifter...2 1.1 Fare...2 1.2 Anvendelsesområde...2 1.3 Beskrivelse...2 1.4 Mærkning...............................

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord...3 Initialisering af frekvensomformeren...4 Tilslutning af motorbeskyttelse...5 Start/stop

Læs mere

STRA-01 til kølebafler

STRA-01 til kølebafler Comfort: STRA01 STRA01 til kølebafler Montering Placer regulatoren på et sted, hvor temperaturen er repræsentativ for rummet. En passende placering er ca. 1,6 m over gulvniveau på et sted med uhindret

Læs mere

Online-datablad UE48-2OS2D2 UE48-2OS SIKKERHEDSRELÆER

Online-datablad UE48-2OS2D2 UE48-2OS SIKKERHEDSRELÆER Online-datablad UE48-2OS2D2 UE48-2OS A B C D E F Billeder kan afvige Bestillingsoplysninger Type Varenr. UE48-2OS2D2 6024915 andre instrumentudførelser og tilbehør www.sick.com/ue48-2os H I J K L M N O

Læs mere

www.ic-electronic.com

www.ic-electronic.com www.ic-electronic.com Soft starter med indbygget motorbeskyttelse, strøm og spændingskontrol 3 faset kontrolleret med indbygget by-pass Nominel driftspænding 400VAC Frekvens 45... 65Hz selvindstilling

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd

Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd SERIE Z-20E.SN005 Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Straße 1 Telefon 07731

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401

Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401 Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401 SENSOR MED MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE Oxix til måling af opløst ilt er et unikt system, hvor en avanceret solid-state optisk sensor kommunikerer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet!

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! Smartbox, 0-6900-8 Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! PDF 5956 / 0.0.2009 Indholdsfortegnelse:. ANVENDELSE...2 2. KOMPONENTLISTE.... TILSLUTNING AF SMARTBOX...4.

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

MCE2040 SERIEL KOMMUNIKATIONSMODUL

MCE2040 SERIEL KOMMUNIKATIONSMODUL Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal DANMARK Tlf.: +45 49 18 01 00 Fax: +45 49 18 02 00 MCE2040 SERIEL KOMMUNIKATIONSMODUL Overførsel af status og vægt for digitale vejeceller via simpel PC/PLC protokol

Læs mere

MX2 Quick Guide v1.0 MX2. Quick Guide

MX2 Quick Guide v1.0 MX2. Quick Guide Quick Guide v1.0 Quick Guide Indholdsfortegnelse 1. SPECIFIKATIONER...3 2. FORTRÅDNING...4 2.1. PNP / NPN...5 2.2. DIP SWITCHE...5 3. BRUG AF BETJENINGSPANEL...6 3.1. PARAMETERGRUPPER...7 3.2. INITIALISERING

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Integral+ styring Posigam+ / Modugam+ positioner. Instruktion B106 DKC (IN218)

Integral+ styring Posigam+ / Modugam+ positioner. Instruktion B106 DKC (IN218) Integral+ styring Posigam+ / Modugam+ positioner Instruktion B106 DKC (IN218) Tegninger 1 Introduktion 2 Konfigurering Indhold 3 Spændingsforsyning 3.1 Spændingsforsyning til aktuator 3.2 Spændingsforsyning

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere