Ønsker flere skal gøre brug af socialrådgiver. Sydjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ønsker flere skal gøre brug af socialrådgiver. Sydjylland FRA DIN LOKALAFDELING"

Transkript

1 LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF SYDJYLLAND Sydjylland Ósk Wall og Mona Jessen giver high five på et godt parløb i Monas komplicerede sag. FRA DIN LOKALAFDELING Gitte hjælper ledige Netværk er fintmasket Slagterkoncept skaber nye arbejdspladser Ønsker flere skal gøre brug af socialrådgiver Jo tidligere, jeg kobles på en sag, des bedre, siger socialrådgiver i Fødevareforbundet NNF, Ósk Wall Ósk Wall, der er socialrådgiver i Fødevareforbundet NNF, mener, at mange flere skal gøre brug af den hjælp og rådgivning, hun tilbyder. Jeg tror, der er rigtig mange medlemmer, der ikke ved, at der er tilknyttet en socialrådgiver. De fleste henvendelser, jeg får, er gennem de faglige konsulenter, nogle gange er det kommunerne, der henviser og i få tilfælde fra det enkelte medlem. Det betyder, at jeg mange gange kommer meget sent ind i en sag - eller slet ikke. Det må der gerne laves om på. Jeg er jo ansat for at servicere medlemmerne, siger Ósk Wall, der dækker Fødevareforbundet NNFs afdelinger Sydjylland og Midt Vestjylland. Loven er lavet om Ósk Wall tager hånd om sociale sager, specielt når der opstår problemer omkring sygemeldinger.

2 På besøg Slagter-konceptet fastholder og skaber nye arbejdspladser Slagter Theilgaard i Esbjerg udvider igen aktiviteterne og opretter butik i Århus. Det betyder nye arbejdspladser Hos Slagter Theilgaard i Esbjerg satser man på godt slagterkød, og ikke så meget andet. Det koncept betyder, at man kan fastholde de mange arbejdspladser og skabe nye. Næste skridt bliver, at man åbner en slagterbutik i Bruunsgade i Århus. De sidste formaliteter er endnu ikke på plads, så slagter Viggo Theilgaard vil ikke røbe, præcist hvor det bliver. - Det kommer selvfølgelig til at betyde nye arbejdspladser, både i Esbjerg og de nye steder vi etablerer os. Jeg er selvfølgelig både glad og stolt over, at det går godt. Det skyldes blandt andet, at vi har utroligt dygtige og ansvarsbevidste medarbejdere, som producerer de varer, vi mener, der skal være i en slagterforretning. Vi går vores egne veje, siger Viggo Theilgaard. På Oddesundvej i Esbjerg har man butik og produktion med omkring 45 ansatte. Gør hvad du er god til Konceptet er klart. I stedet for at slå sig sammen med supermarkedskæderne, åbner Slagter Theilgaard egne butikker, eksempelvis i Blåvand, i et lokale på Hotel Britannia i Esbjerg, og nu også i Østjylland. - Vi lægger vægt på at være uafhængige af de store aktører på markedet, og har således ikke kontrakter med de store supermarkedskæder. Det er for farligt økonomisk. Vi sælger heller ikke smørrebrød, leverer ikke mad ud af huset, har ikke ost i butikkerne og kun meget lidt vin. Det, vi koncentrerer os om er slagter- Valserne er klar, så der kan sendes småkager fra Ribe ud på verdensmarkedet. FORTSAT FRA FORSIDEN Loven blev lavet om i juli sidste år. Tidligere kunne man få sygedagpenge i 52 uger. I dag er det 22. Desuden er reglerne ændret en del og de kan være meget svære at finde ud af. Samtidig må vi kæmpe meget med en del af kommunerne, for selv om det er den samme lovtekst, så fortolker kommunerne den meget forskelligt. I nogle kommuner føler jeg, at de nærmest forfølger de medlemmer, som er sygemeldte, mens man i andre nærmest står med fremstrakte hænder og er parate til at hjælpe. For Ósk Wall betydet det, at hun som det første - når hun får kontakt til et medlem, der skal have hjælp - spørger, hvilken kommune pågældende bor i. Kolde kommuner Er det en af de kolde kommuner ved jeg, at alle sejl skal sættes til. Det er da også fra disse kommuner, at vi meget ofte må anke deres afgørelser. Og i langt de fleste tilfælde får medlemmerne medhold i, at kommunen ikke handler, som den skal. Når man er sygemeldt, så er det et slag i ansigtet også at skulle kæmpe mod et kommunalt bureaukrati. Mange kan gå ned psykisk. For, siger Ósk Wall, samtidig med, at man skal kæmpe med sygdom, har man også truslen om, at sygedagpengene bliver frataget én, hængende over hovedet. Derfor er det meget vigtigt, at jeg kommer ind i sagerne på et så tidligt tidspunkt som muligt. Jeg vil også gerne, at flere benytter sig af den hjælpe og rådgivning, jeg kan give, siger hun. ARTIKLERNE PÅ LOKALSIDERNE ER SKREVET AF CLAUS GJEDSIG, FOTO: HENRIK BJERG & POUL ANKER NIELSEN 2

3 Leder Pølser på rad og række. Morten Skovgaard er glad for sit arbejde hos Slagter Theilgaard. varer, som vi selv laver, i den bedste kvalitet, siger Viggo Theilgaard. - Vi køber eksempelvis langt den største del af vores oksekød til bøffer og stege i Sydamerika, fordi vi mener, at det er det bedste. Hakkekødet er dansk og fra kødkvæg. Vi måler vores succes på kunderne. Eksempelvis måtte man indføre et nummersystem i butikken på Oddesundvej, fordi ventetiden i spidsbelastede perioder kan være op til en time. - Det er et luksusproblem, som vi kompenserer for, ved nogle gange at åbne vores pølsevogn, så kunderne kan nyde en pølse, mens de venter. På Ivan Reffs går frisk til opgaverne. en god dag kan der nemt langes mellem 500 og 700 pølser over disken i pølsevognen, fortæller Viggo Theilgaard. Svært at skaffe nye medarbejdere Han forklarer, at det kan være svært at skaffe den kvalificerede arbejdskraft. - Jeg vil helst ansætte faglærte, eller folk der har været i faget. Alternativt oplærer vi selv nye medarbejdere. Det er også et problem at få lærlinge. I øjeblikket har vi tre, men kunne godt bruge et par stykker mere. Faglig konsulent i Fødevareforbundet NNF, Jan Toft Jensen, arbejder i øjeblikket på, at de ansatte får valgt en tillidsrepræsentant. I produktionen har man ind til nu ikke ment, at det var nødvendigt, fordi alle overenskomstens krav overholdes. Og så bliver der ikke taget nye initiativer, uden at medarbejderne er blevet hørt. - Det kunne være en fordel med et aftenhold, men det gør vi ikke. Alle er enige om, at de skæve arbejdstider er med til at ødelægge familielivet. Derimod taler vi i øjeblikket om, at nogle af medarbejderne skal begynde lidt tidligere om morgenen. Uanset regeringens farve Valget er udskrevet, og i skrivende stund ved jeg af gode grunde ikke, hvem der vinder valget eller hvem der kommer til at sidde i ministerkontorerne, men jeg vil da gerne allerede nu ligge op til et tæt samarbejde, for at sikre gode rammevilkår for landbruget og fødevareindustrien. Projektet med at sikre gode samlede rammevilkår for landbruget og fødevarebranchen er Helle Thornings regering ikke nået helt i mål med. Hvorfor er den nu ikke det? De leverede jo mange afgiftslettelser, og administrative byrder blev fjernet fra fødevareindustrien, men man glemte at sikre landmanden ude på markerne de nødvendige rammevilkår. Specielt har overimplementering af direktivet for gødskning (EU) og direktivet om dyrehold pr. hektar (EU) haft stor negativ betydning for landmændenes dækningsbidrag. Det betyder, at derikke bliver leveret dyr nok til de danske slagterier. Derfor SKAL en ny regering ville ændre på implementeringen af disse to direktiver, der jo overholder dansk lov. Men de danske politikkere overimplementerer direktiverne og skaber altså ulige konkurrencevilkår, med tab af produktion i fødevareindustrien til følge og dermed arbejdspladser. Hvis bønderne på grund af politiske beslutninger ikke kan levere råvarer til fødevareindustrien, så falder beskæftigelsen og eksportindtægterne. Det er der ikke nogen, der får glæde af. Jeg samarbejder også gerne om uddannelse, dagpenge og om bekæmpelse af social dumping. Af Peder Haahr Pedersen afdelingsformand, Fødevareforbundet NNF Sydjylland Regeringen glemte at sikre landmanden - PEDER HAAHR PEDERSEN 3

4 Fællesskab NETVÆRK SKAL VÆRE FINMASKET Formanden for Det Faglige Netværk, Paul Erik Schallert, håber på, at få flere med i det faglige fællesskab Sidste år besluttede man i Fødevareforbundet NNF Sydjylland at sammenlægge branchernes faglige netværk til ét fælles: Det Faglige Netværk. - Det betyder, at vi i dag har alle brancher samlet og arbejder tværfagligt. I praksis betyder det, at eksempelvis en slagter kan spørge en bager om råd eller omvendt. Jeg tror på, at det vil gøre det faglige arbejde både mere interessant og overskueligt, siger formanden for Det Faglige Netværk, Paul Erik Schallert, der er tillidsrepræsentant på Tulip Aabenraa. - Vi er endnu i opstartsfasen og skal i løbet af kort tid have lagt faste retningslinjer for, hvor vi vil hen med Det Faglige Netværk, og hvilke opgaver vi i første omgang skal prioritere. Men det ligger fast, at vi skal være meget informative udadtil, til kollegerne. Vi skal være et tværfagligt diskussionsforum. Er for alle Det Faglige Netværk er for alle, der har et tillidshverv på en virksomhed i Sydjylland, hvor Fødevarevareforbundet NNF har medlemmer. - Netværket skal være så finmasket, at alle kan være med. Her tænker jeg på, at der på små eller mindre virksomheder ikke er valgt tillidsrepræsentanter, fordi man er for få. Her vil vi gerne have en talsmand/kvinde eller en nøgleperson, som er interesseret i det faglige arbejde, med. Det er utrolig vigtigt, at vi får opbygget så godt og bredt et netværk som muligt, siger Paul Erik Schallert. Lytte og give gode råd - I Det Faglige Netværk skal man Vi skal have mange flere med i fællesskabet, siger formanden for Det Faglige Netværk, Paul Erik Schallert. lytte, give gode råd og støtte sammenholdet på tværs. Det sker ved gensidig fortrolighed og respekt for hinanden. Og er man i tvivl, har vi vores dygtige faglige konsulenter i forbundet at trække på. Paul Erik Schallert siger, at det er hans indtryk, at ikke alle er lige motiverede. - Der er desværre nogen, vi aldrig hører fra, men det kan have flere årsager, eksempelvis deres arbejdstider. Alle får dog tilsendt referater. - Det primære er, at så få som muligt skal stå uden for fællesskabet. Det at være tillidsvalgt betyder, at man får bred viden. I netværket samles vi om spørgsmål og udfordringer, siger Paul Erik Schallert. Det Faglige Netværk i Fødevareforbundet NNF Sydjylland samlet til møde for at diskutere nye tiltag. 4

5 A-kasse Gitte Johansen er parat til at hjælpe, når medlemmer bliver ledige. Gitte er din guide hvis du bliver ledig Reglerne er mange og komplicerede. Men i en rigtig fagforening får man professionel hjælp og rådgivning, siger a-kassemedarbejder Gitte Johansen Det er ikke altid lige nemt at miste jobbet og gå på dagpenge. Reglerne er mange og kan være komplicerede. - Der er mange ting, man skal huske og sætte sig ind i som ledig, og det kan for nogle være uoverskueligt, når man lige har mistet sit arbejde. Derfor er det vigtigt, at man er medlem af en rigtig fagforening og kan få professionelle råd og vejledning. Det er jo det, man betaler for gennem sit kontingent, siger a-kassemedarbejder Gitte Johansen, der til dagligt arbejder fra Rødekro. Gitte Johansen er en af de 10 a-kassemedarbejdere, som sidder i Grundbemandingen i Fødevareforbundet NNF og modtager de ledige, enten i afdelingen eller på telefonen. - Gør man ikke som reglerne foreskriver, kan det få konsekvenser for retten til dagpenge, siger hun. Det vigtigste er, at man sørger for at melde sig ledig på den første ledige dag, enten på jobcentret eller på jobnet.dk. Man får først dagpenge fra den dag, man er tilmeldt jobcentret. Den ledige skal også lave et CV på jobnet.dk. Dette hjælper a-kassen også gerne vores ledige med, ligesom der skal sendes en såkaldt ledighedserklæring via tast-selv a-kassen på nnf.dk. Mange har ikke computer I dag kan man stort set ikke undgå at skulle bruge en computer, når man er ledig. Det giver ofte problemer for mange. - En del medlemmer har ikke computer eller er utrygge ved at bruge den. Vi hjælper gerne de ledige med at få lavet tingene, enten via telefonen eller personligt fremmøde i afdelingen, fortæller Gitte Johansen. Som ledig har man ikke kun rettigheder i form af eksempelvis dagpenge, man har også pligter. - For at få dagpenge skal man stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og man skal være aktivt jobsøgende. Jeg ser gerne, at man søger to jobs om ugen, hvor det ene er skriftligt, så de har dokumentationen i orden. Som ledig fødevarearbejder skal man være parat til at tage nyt arbejde med en dags varsel. - Desuden skal man holde sig opdateret med ledige jobs, og søge det arbejde, som jobcentret eller a-kassen formidler, siger Gitte Johansen. Faste rutiner: Husk dagpengekortet Når man har været uden job i et stykke tid, kender man rutinen. - Hver anden søndag i hver måned skal man indsende sit dagpengekort. De ledige er ofte kede af, at have mistet arbejdet og indkomsten. For A-kassemedarbejderne er det meget vigtigt, at vi skaber tryghed for den ledige. Vi står altid klar til både samtaler på telefon, eller når ledige møder personligt op i afdelingen til opfølgende samtaler, siger Gitte Johansen. 5

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

vineproducent Henning Nielsen, Bramming, og afdelingsformand

vineproducent Henning Nielsen, Bramming, og afdelingsformand LOKALE LOKALE NYHEDER NYHEDER FRA FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF SYDJYLLAND LILLEBÆLT-FYN Sydjylland FRA DIN LOKALAFDELING Niels Peder rejser gerne efter arbejde Aldrig for sent at prøve noget nyt Unge har

Læs mere

Sådan gøres. de mere synlige. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING. De laver Danmarks mest populære pålæg

Sådan gøres. de mere synlige. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING. De laver Danmarks mest populære pålæg LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland En gang om året inviteres arbejdsmiljørepræsentanterne til konference. Det er en stor succes. FRA DIN LOKALAFDELING De laver Danmarks mest

Læs mere

Kirstens kamp for organisering. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kirstens kamp for organisering. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Medlemmer af Fødevareforbundet NNF får min støtte hundrede procent, siger Kirsten Davidsen. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING Kollegerne hilses med et

Læs mere

Nordjylland VIL UDDANNE EGNE PØLSE MAGERE

Nordjylland VIL UDDANNE EGNE PØLSE MAGERE LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF NORDJYLLAND Nordjylland VIL UDDANNE EGNE PØLSE MAGERE Der er ikke uddannet pølsemagere i mange år. Det betyder, at Kødgros Vest og Kødgros Vest Mors ikke kan få

Læs mere

Vi skal gøre noget nu. Nordjylland FRA DIN LOKALAFDELING. Turisterne redder slagterforretning. Unge kæmper for fagforeningen

Vi skal gøre noget nu. Nordjylland FRA DIN LOKALAFDELING. Turisterne redder slagterforretning. Unge kæmper for fagforeningen LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF NORDJYLLAND Nordjylland Disse tre har en plan for at redde dansk landbrug og dermed arbejdspladser, bl.a. på slagterierne. Fra venstre folketingsmedlem Simon Kollerup,

Læs mere

Mentor. Det udvikler mig at være mentor. på arbejdspladsen. Social- og sundhedsassistent

Mentor. Det udvikler mig at være mentor. på arbejdspladsen. Social- og sundhedsassistent Mentor på arbejdspladsen En mentor er en tillidsskabende person, der kan oplære, rådgive, og som er god at snakke med. En mentor er en støtte i dagligdagen, og en virksomhed med mentorer er en rummelig

Læs mere

itte Sørensen, 53, har nogle gange været meget tæt på at kaste håndklædet i ringen og droppe sit tillidshverv som arbejdsmiljørepræsentant.

itte Sørensen, 53, har nogle gange været meget tæt på at kaste håndklædet i ringen og droppe sit tillidshverv som arbejdsmiljørepræsentant. Lokale nyheder fra Fødevareforbundet NNF lillebælt-fyn Gitte Sørensen er valgt til årets arbejdsmiljørepræsentant 2013. Hun arbejder på Korsvej Mejeri, hvor det er en hjertesag for hende at forbedre arbejdsmiljøet.

Læs mere

SNYDT FOR 80.000 KRONER Litauisk mejeriarbejder på Mammen Ost blev snydt af vikarbureau - fik hjælp af Fødevareforbundet NNF.

SNYDT FOR 80.000 KRONER Litauisk mejeriarbejder på Mammen Ost blev snydt af vikarbureau - fik hjælp af Fødevareforbundet NNF. LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF MIDT- VESTJYLLAND Midt- Vestjylland Faglig konsulent Karl Ovesen, Fødevareforbundet NNF, hjalp mejeriarbejder Artüras Nieberka, da han blev snydt af vikarbureau.

Læs mere

Her er to grader året rundt

Her er to grader året rundt LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF LILLEBÆLT-FYN Lillebælt- Fyn - Temperaturen er konstant på to grader. Man vænner sig hurtigt til det, siger tillidsrepræsentant David Hornshøj Doe. FRA DIN LOKALAFDELING

Læs mere

På vej mod fremtiden

På vej mod fremtiden Nr. 2 - september 2007 Nr. 2 - november 2008 slagter - bager - mejeri - tobak NNF Holstebro - Herning - Skive På vej mod fremtiden Formandens talerstol Læs side 2 Hårfin balance Læs side 4 Stærkt hold

Læs mere

Vi slagter kun glade dyr. Lillebælt- Fyn FRA DIN LOKALAFDELING. Sidste dag med kollegerne

Vi slagter kun glade dyr. Lillebælt- Fyn FRA DIN LOKALAFDELING. Sidste dag med kollegerne LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF LILLEBÆLT-FYN Lillebælt- Fyn Arbejdsmiljørepræsentant Torben Petersen, direktør Alex Lysemose og slagtermester Erik Christensen er enige om, at dyrevelfærden skal

Læs mere

Bedre rustet mod stress. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Bedre rustet mod stress. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland På Brabrand Mejeri har man fokus på, hvordan de ansatte har det. Arbejdsmiljørepræsentant Theis Trane Rasmussen i snak med Maria Fernandez.

Læs mere

Arbejdspladsen skal reddes. Nordjylland FRA DIN LOKALAFDELING. Venter eksporteventyr. Hjælp til ordblinde. Jubilæer hos Bæchs

Arbejdspladsen skal reddes. Nordjylland FRA DIN LOKALAFDELING. Venter eksporteventyr. Hjælp til ordblinde. Jubilæer hos Bæchs LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF NORDJYLLAND Nordjylland Det kom som et chok, da Tican besluttede at lukke opskæringen i Fjerritslev. Nu kæmper man for at det samme ikke sker i Thisted. På billedet

Læs mere

MORTEN HAR FÅET ET NYT LIV. Lillebælt- Fyn FRA DIN LOKALAFDELING. Medieplan skal hjælpe de fyrede slagteriarbejdere

MORTEN HAR FÅET ET NYT LIV. Lillebælt- Fyn FRA DIN LOKALAFDELING. Medieplan skal hjælpe de fyrede slagteriarbejdere LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF LILLEBÆLT-FYN Lillebælt- Fyn FRA DIN LOKALAFDELING Vil være verdens førende MORTEN HAR FÅET ET NYT LIV Morten Jakobsen har sluppet sit liv som hash-misbruger og

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Borgertilfredshed i Jobcenter Silkeborg

Borgertilfredshed i Jobcenter Silkeborg Borgertilfredshed i Jobcenter Silkeborg Efterår 2014 Job- og Borgerserviceafdelingen har i efteråret 2014 gennemført en borgertilfredshedsundersøgelse i Jobcenter Silkeborg. Denne rapport samler resultaterne

Læs mere

HÅNDBOG FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER

HÅNDBOG FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER HÅNDBOG FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER 8 veje til uddannelse Industrigruppen 3F Industrigruppen Ansvarlig forhandlingssekretær: Pia Maul Andersen, tlf. 88 92 04 17, mail: pia.andersen@3f.dk Uddannelseskonsulent:

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2015

Bestyrelsens beretning 2015 Bestyrelsens beretning 2015 Jeg vil her komme med en mundtlig beretning omhandlende mange af de ting der er sket i afdelingen det sidste år, men har til sidst også lidt om fremtiden i afdelingen. Som nævnt

Læs mere

Ole Ritter. tema: Bøvl med bossen SLAGTER PÅ PIRATJAGT. Lokalt. KOMMUNE: Leif for fed til fleksjob. Louise er både slagter og røgdykker i flåden

Ole Ritter. tema: Bøvl med bossen SLAGTER PÅ PIRATJAGT. Lokalt. KOMMUNE: Leif for fed til fleksjob. Louise er både slagter og røgdykker i flåden MEDLEMSMAGASIN FOR FØDEVAREARBEJDERE SLAGTER PÅ PIRATJAGT Louise er både slagter og røgdykker i flåden 42014 tema: Bøvl med bossen Ole Ritter Slagteren der kørte fra de fleste Lokalt Vend bladet 5 sider

Læs mere

HK s 30. ordinære kongres 7.-10. november 2009

HK s 30. ordinære kongres 7.-10. november 2009 Kære kongresdelegerede HK er en del af løsningen. Sådan lyder vores slogan. Og sådan skal det være. Vi er en del af løsningen for vi kender til problemerne. Det skal vi huske at minde hinanden om. Vi er

Læs mere

ALLE PÅ KURSUS I FIRE UGER. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

ALLE PÅ KURSUS I FIRE UGER. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Troels Larsen (tv) er en af de første, som har været på kursus. Her sammen med tillidsrepræsentant Claus Skytte. FRA DIN LOKALAFDELING Konceptet

Læs mere

Fyret hos Kohberg. Sydjylland FRA DIN LOKALAFDELING. DC i Skærbæk: Nu slagtes der også lørdag. Småkager til hele verden

Fyret hos Kohberg. Sydjylland FRA DIN LOKALAFDELING. DC i Skærbæk: Nu slagtes der også lørdag. Småkager til hele verden LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF SYDJYLLAND Sydjylland John Peglau blev fyret efter 13 år hos Kohberg i Bolderslev, fordi han skrev sammen med sine kolleger på Facebook. Nu får han 100.000 kroner

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

hvad virker for borgere med behov for en særlig jobindsats Best Practice

hvad virker for borgere med behov for en særlig jobindsats Best Practice hvad virker for borgere med behov for en særlig jobindsats Best Practice Marselisborg Center for Beskæftigelse, kompetence & Viden Marselisborg startede oprindeligt som et projekt, Jobcenter Marselisborg,

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

tema: Smiley -ordning Lokalt Henning Nielsen Hvordan holder vi helt til pensionen?

tema: Smiley -ordning Lokalt Henning Nielsen Hvordan holder vi helt til pensionen? MEDLEMSMAGASIN FOR FØDEVAREARBEJDERE Henning Nielsen Fra Kohberg til verdenskendt tryllekunstner 22015 tema: Hvordan holder vi helt til pensionen? Lokalt Vend bladet 5 sider fra din afdeling Fusion med

Læs mere

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner.

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner. Vi har talt med en række medlemmer som bekræfter dette udsagn, og som hver på sin måde, fortæller andre, hvordan de har ydet til fælleskabet eller mærket fællesskabets styrke. Maskinsnedkerlærlinge med

Læs mere

nu og fremover inspiration til god ledelse af mangfoldige medarbejdergrupper

nu og fremover inspiration til god ledelse af mangfoldige medarbejdergrupper Indvandrerkvinder Fra leder til leder i job inspiration til god ledelse af nu og fremover mangfoldige medarbejdergrupper Hvordan fastholder man kortuddannede indvandrerkvinder i job? En inspirationspjece

Læs mere