klubmødet - med håndboldklubbens frivillighed i fokus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "klubmødet - med håndboldklubbens frivillighed i fokus"

Transkript

1 klubmødet - med håndboldklubbens frivillighed i fokus

2 INDHOLD SIDE 3 SIDE 4 SIDE 7 1. Ideen med KLUBMØDET 2. Planlægning og organisering 3. Ambassadør formøde 4. Program for KLUBMØDET som SIDE 8 SIDE 10 SIDE 13 SIDE 17 SIDE 18 SIDE 20 SIDE 21 SIDE 22 SIDE 23 SIDE 26 SIDE Holdmøde 4.2 Stormøde 4.3 Event 5. Workshop aktiviteter Opvarmningsleg A. Wall of Work B. Frivillig fortælling C. Gode naboer D. Grejbank & Ressourcebank E. Håndboldfitness og Trille Trolle træning F. Frivillig Cirklen Udgiver Dansk Håndbold Forbund Udviklingsafdelingen Projekt Knæk Kurven Foto Jan Christensen Layout Julie Hauglund Larsen, Formegon Produktion Formegon Udgivet oplag 2

3 1 IDEÉN MED KLUBMØDET 1. IDEÉN MED KLUBMØDET Det overordnede formål med at I som klub afholder KLUBMØ- DET er, at skabe forståelse hos jeres medlemmer om frivillighed i håndboldklubben. Samtidig opbygger I en tæt relation mellem foreningernes ledelse og medlemmerne. Denne forståelse for jeres klub og en tæt relation er netop med til at gøre rekruttering, anerkendelse og fastholdelse af frivillige i jeres klub lidt nemmere. Derfor kan det være en god idé at gøre et stort KLUBMØDE til en fast tradition i jeres forening. Nedenfor præsenteres en række forskellige formål et KLUB- MØDE kan have for jeres klub. KLUBMØDET kan bruges som anledning til at Skabe synlighed, indsigt og viden til medlemmerne om -hvilke opgaver der er med driften af klubben -hvilke opgaver klubben mangler hjælp til Invitere til dialog hvordan opleves jeres klub? Få konkrete input fra medlemmerne til at gøre klubben bedre Skabe synlighed omkring klubbens ledelse (personerne bag beslutningerne) Få sat ansigter på klubbens mange frivillige Synliggøre at man som medlem af en forening må bidrage til et fællesskab (problematik medlem >< kunde) Gøre de nuværende frivillige bevidste om at de gør en forskel og er vigtige ambassadører for foreningen Dyrke sammenholdet, fællesskabet og det sociale liv i jeres klub (vise jeres klub frem) Skabe rum for kommunikation mellem frivillige og mellem frivillige og ledere Samle jeres medlemmer om en årlig klubtradition Kommunikere klubbens værdier til medlemmer, forældre og frivillige Rekruttere nye frivillige til overskuelige opgaver AFKLARING: HVAD ER VIGTIGST MED JERES KLUBMØDE? Inden I afvikler et KLUBMØDE, er det en god idé, at klubledelsen forventningsafstemmer hvad I helst vil opnå med mødet?. Det kan have betydning for den videre planlægning af indholdet i programmet. I kan med fordel lade jer inspirere af ovenstående liste. Rigtig god fornøjelse med afvikling af KLUBMØDET i jeres håndboldklub! 3

4 2 PLANLÆGNING OG ORGANISERING 2. PLANLÆGNING OG ORGANISERING En god planlægning er vigtig, og her er forskellige elementer at tage stilling til: Hvordan ønsker I at afvikle KLUBMØDET? (holdmøde, stormøde, event) Hvornår ønsker I at afvikle KLUBMØDET? (ved sæsonstart, midt i sæsonen, ) Hvor ønsker I at afvikle KLUBMØDET? (hal, mødelokale,...) Hvad ønsker I at forberede før KLUBMØDET? (materialer, mad, indbydelse, ) Hvem ønsker I at invitere til KLUBMØDET? (medlemmer, forældre, lokale hjælpere, ) I det følgende præsenteres nogle uddybende overvejelser, I kan gøre jer i forhold til planlægning af KLUBMØDET. HVORDAN I dette hæfte præsenteres tre forskellige modeller (lille-mellem-stor) for, HVORDAN I kan afvikle KLUBMØDET i jeres klub. Hver model har fordele og ulemper, så I skal vælge den model med størst mulig effekt for jer i forhold til jeres forventninger og ressourcer. Lille: KLUBMØDET som holdmøde (for klubbens enkelte hold) Mellem: KLUBMØDET som stormøde (fælles for hele klubben) Stor: KLUBMØDET som event (fælles for hele klubben + en social aktivitet) Modeller for KLUBMØDET Holdmøde Stormøde Event Fordele Tæt på medlemmerne Svært ikke at involvere sig som mødedeltager Kan give en god fællesoplevelse af samhørighed i klubben Budskaberne kommer bredt ud til mange på bare et møde= fælles referenceramme efterfølgende Muligt at involvere deltagerne på en ny og inspirerende måde=god oplevelse af klubbens nuværende frivillige Muligt at italesætte fx frivillighed i en større gruppe Giver en lokal signalværdi. De samme som ved Stormøde + Viser åbenhed og sammenhold udadtil=har betydning for, om man involverer sig som frivillig Information og fællesoplevelser, der giver en fælles reference ramme. Ulemper Mere krævende proces at afvikle, da det er nødvendigt at afholde flere møder for at komme rundt til alle holdene Sværere at lave selve mødet aktivt Skuffelse ved for store/ urealistiske forventninger Kræver planlægning Ved mange deltagere kan nærheden mindskes Kræver mere planlægning herunder fx tilmelding Muligvis nogle udgifter 4

5 2 PLANLÆGNING OG ORGANISERING HVORNÅR Erfaringsmæssigt er der nogle særligt gode perioder, hvor I med fordel kan afholde jeres KLUBMØDE. Det er typisk perioder, hvor I har bedst mulighed for at være i tæt kontakt med medlemmerne, og hvor der ikke er andre større aktiviteter til at fjerne fokus. Med forbehold for lokale forhold, kan følgende perioder være særligt gode (August), september, oktober, november Januar, februar, (marts) Juni (ifm. sommer afslutning/ beach-arrangement) Flere foreninger har gode erfaringer med at benytte KLUBMØ- DET som en årlig tradition på samme tid hvert år, hvor man inviterer til en dag/ aften og sætter klubbens frivillige i fokus. HVOR I jeres planlægning skal I tage stilling til afviklingssted som for eksempel: i et omklædningsrum (holdmøde), i et stort mødelokale eller idrætshallen (stormøde og event). Der er flere muligheder, og det afhænger af hvilken model I vælger at afvikle KLUBMØDET som. Generelt opleves et mindre, lidt tætpakket lokale bedre end et stort tomt lokale. Derfor bør I skele til, hvilke oplevelser I normalt har med at kunne samle folk til jeres klubarrangementer. Har I gode erfaringer med at tiltrække medlemmer og forældre til klubbens arrangementer, skal I ikke tøve med at slå det stort op og gå efter et stort lokale (fx idrætshallen). Mange deltagere vil både give et boost til jer som arrangører og deltagerne, da det synliggøres, at klubben er attraktiv. Desuden kan I med fordel vurdere, hvilken ugedag der er bedst. Har I størst succes med at få folk til at møde frem, hvis mødet er placeret på en almindelig træningsdag, eller er det bedre at afholde det på en ikke-træningsdag eller på en kampdag i weekenden? 5

6 2 PLANLÆGNING OG ORGANISERING HVAD Hvad skal forberedes inden KLUBMØDET? Afhængig af hvilken model I vælger, er der forskellige elementer I skal have forberedt. Generelt skal I overveje følgende booking af lokale invitation og markedsføring af KLUBMØDET (sedler, hjemmeside, Facebook, mv.) evt. invitation af lokale medier evt. bestilling af mad/drikke uddelegere opgaver til andre personer (husk afgrænsede og tydelige opgaver) aftale input med andre personer materialer til brug for aktiviteter på KLUBMØDET HVEM Et vigtigt formål med KLUBMØDET er, at I får mulighed for at fortælle den gode historie om jeres håndboldklub. I kan slå på at I som lokal forening er åben for alle, skaber mange lokale aktiviteter og har et godt lokalt idrætsmiljø som mange børn, -unge, -voksne har glæde af. Og endelig kan I slå på, at jeres forening er et rigtig godt sted at være aktiv i som frivillig. Derfor er det en god idé at invitere bredt til KLUBMØDET, dvs. nuværende ungdoms- og voksenmedlemmer, forældre, frivillige, øvrige engagerede personer i lokalmiljøet, m.fl.. Dermed vil I opleves som attraktive for både nuværende og kommende medlemmer og frivillige i klubben, da de fleste netop ønsker at være en del af noget, hvor man oplever åbenhed og fællesskab. 6

7 3 AMBASSADØR FORMØDE 3. AMBASSADØR FORMØDE KLÆD KLUBBENS NUVÆRENDE FRIVILLIGE PÅ SOM AMBASSADØRER Formålet med Ambassadør formødet er at klæde klubbens nuværende faste frivillige (trænere/ ledere/ udvalgsmedlemmer/ osv.) på, så alle er i stand til at fortælle den gode historie om, hvad de får ud af at være frivillig i håndboldklubben. Nuværende frivillige er de bedste ambassadører til at rekruttere nye frivillige. 1. Velkomst (0-10 min.) a. Dagens program b. Formålet med dagens program PROGRAM (1-1½ T.) 2. Film (10-20 min.) c. Se filmen: Bliv håndboldfrivillig du gør en forskel! Findes her Eller scan her. 3. Baggrund og præsentation af klubbens frivillighedsstrategi (20-40 min.) a. Vi har skabt et overblik over opgaverne i klubben (præsentation af årsplanen) b. Vi har gjort det nemt at være/ starte som frivillig i håndboldklubben (præsentation af opgavekortene) c. Vi vil have mere fokus på at anerkende klubbens frivillige (præsentation af klubbens frivillighedsstrategi) 4. I er de bedste ambassadører for klubben! (40-60 min.) a. Aktivitet: Derfor er vi frivillige I vores håndboldklub (10 min.) i. Alle deltagere brainstormer (2 min.) over, hvorfor de er frivillige i håndboldklubben og hvad de selv får ud af det? (noter på post-its) ii. Alle post its samles på en væg b. Jeres opgave som frivillighedsambassadører på klubmødet i. Er I klar til at være ambassadører og motivere andre til at blive frivillig i vores håndboldklub? 5. Fælles spisning (60-90 min.) Klubben giver en sandwich eller lignende 7

8 4.1 KLUBMØDET SOM HOLDMØDE 4.1 KLUBMØDET SOM HOLDMØDE Formålet med at afvikle KLUBMØDET som et holdmøde er, at komme helt tæt på det enkelte holds medlemmer. Herved bliver det muligt at være i direkte dialog med medlemmet. I har sandsynligvis mange medlemmer der ikke er frivillige i foreningen - af den simple årsag, at de aldrig er blevet spurgt!. Undersøgelser viser, at langt de fleste gerne vil hjælpe som frivillige, hvis bare det er tydeligt hvad de skal lave og hvor lang tid det tager. Med holdmødet bliver det muligt at gå direkte til medlemmerne og præsentere jeres ubesatte opgavekort. Det er vigtigt at holdmødet arrangeres, så der er nogle frivillige tæt på holdet og med relationer til holdet med på mødet (eksempelvis trænere, holdleder, forældre, ), da disse kan fungere som ambassadører og på forhånd har en åben kanal til at være i direkte dialog med medlemmet. PROGRAM (45 MIN.) Deltagere: Alle spillerne på hvert hold. Ved børnehold (op til U12) afholdes det som forældremøde. For ungdomshold (fra U-14) og voksne hold er det medlemmerne selv, der deltager i mødet Ramme: Omklædningsrum eller mødelokale Tid Aktivitet Formål Arbejdsform Materialer Tovholder Velkomst Intro Film Formålet med dagens møde Oplæg Vise filmen: Det er så fedt at spille håndbold Projektor m lyd Computer Frivillig Cirklen Baggrund og præsentation af klubbens frivillighedsstrategi Kort indføring i Frivillig Cirklen Kort præsentation af klubbens frivillighedsstrategi Gennemgang af Frivillig Cirklen Oplæg Brug kopiark (s. 28) Ubesatte opgavekort Medbring kopier af de ledige opgavekort 8

9 4.1 KLUBMØDET SOM HOLDMØDE 1. Velkomst (0-10 min.) a. Formålet med dagens møde er at: skabe fokus på frivillighed i håndboldklubben og gøre medlemmerne bevidste om at klubben er os alle, og at man som medlem bidrager fælles til sin klub. Sammen kan vi meget. 2. Film (10-15 min.) Se filmen: Bliv håndboldfrivillig du gør en forskel! Findes her trin-2-klubbens-frivillighedsstrategi.aspx Eller scan her. 3. Frivillig Cirklen Hvor frivillig er du? > Brug Aktivitet E (15-20 min.) a. Præsentation af Frivillig Cirklen (traditionelt er det de tre inderste cirkler =20% af medlemmerne, der løser tæt på 100% af opgaverne i en klub) b. Hvor befinder hver af medlemmerne sig på nuvæ rende tidspunkt i Frivillig Cirklen? Og hvad skal der til for, at de hver især vil bevæge sig længere ind i cirklen? 4. Baggrund og præsentation af klubbens frivillighedsstrategi (20-30 min.) a. Vi har skabt et overblik over opgaverne i klubben (præsentation af årsplanen) b. Vi har gjort det nemt at være/ starte som frivillig i håndboldklubben (præsentation af alle opgavekortene opdelt i de besatte og ledige kort) c. Vi vil have mere fokus på at anerkende klubbens frivillige (præsentation af frivillighedsstrategien) 5. Er der ubesatte opgavekort, medlemmerne vil byde ind på at tage? (30-45 min.) 9

10 4.2 KLUBMØDET SOM STORMØDE 4.2 KLUBMØDET SOM STORMØDE Formålet med at afvikle KLUBMØDET som et STORMØDE er, at samle rigtig mange medlemmer fra 13 år og opefter til et møde med fokus på frivillighed i håndboldklubben og derigennem understrege betydningen af dette og fællesskabet i jeres klub. Med et stormøde får I som klub lejlighed til at komme ud med et enslydende budskab til mange medlemmer på én gang. PROGRAM (45 MIN.) Deltagere: Alle i og omkring klubben fra U-14 og opefter, trænere, ledere, spillere, forældre og frivillige. Ramme: Enten i en idrætshal eller i et stort mødelokale I hallen (ved mange deltagere) > Workshops, hvor man roterer rundt i grupper I mødelokale (ved få deltagere) > Workshops, afvikles for alle deltagere samtidig Tid Aktivitet Formål Arbejdsform Materialer Tovholder 0-10 Velkomst Intro Stormødets program Oplæg Vise filmen: Det er så fedt at spille håndbold Projektor m lyd Computer Mikrofon Opvarmning Pointe: Hænder nok, så løser vi opgaverne hvis ikke dør vi Fællesleg Kopiark-Aktivitet A Legebeskrivelserne og rekvisitter Introduktion til KLUBMØDET med aktivitetsstationer. Inddeling af grupper. Kort indføring til workshop seancen med forskellige aktivitetsstationer Deltagerne deles i grupper á seks-ni personer Workshops - 1.runde Gruppearbejde Se kopiark B-F Workshops - 2.runde Workshops - 3.runde Workshops - 4.runde Workshops - 5.runde Med interessante aktiviteter dele viden og gøre det attraktivt at være/blive frivillig i håndboldklubben Gruppearbejde Gruppearbejde Gruppearbejde Gruppearbejde Se kopiark B-F Se kopiark B-F Se kopiark B-F Se kopiark B-F 80 Opsamling og afslutning Runde workshop seancen af 10

11 4.2 KLUBMØDET SOM STORMØDE STORMØDE PROGRAM - STEP FOR STEP 1) 0-10 minutter: Velkomst v/ VELKOMMEN Intro til dagens program med status over hvordan situationen ser ud dd. i klubben (trænere, hjælpetrænere mv) - Vi vil i dag gerne sætte fokus på frivillighed i vores håndboldklub. Vi er allerede en del flere end Tordenskjolds soldater, nærmere en hær af klubfrivillige, men vi vil gerne sikre at vi har alle med som frivillige. Kort præsentation af klubbens frivilligheds strategi (alternativt lægges dette ud som en selvstændig workshop) Se filmen Det er så fedt at spile håndbold Findes på Eller scan her. Det er vigtigt, at alle deltagerne kan mærke, at der er en god dag i vente med sjove oplevelser på tværs af spillere, trænere, ledere og forældre. Fokus er på fællesskabet og på at skabe indsigt i, hvad frivillighed er, og hvor vigtigt frivillighed er for klubbens eksistens, så alle kan se mulighederne i at være frivillig. 2) minutter: KLUBMØDET - Fælles opvarmning v/ Opvarmningsleg (side 18-19) Her er formålet på en sjov måde at få pointen frem; hænder nok, så løser vi opgaverne hvis ikke dør vi. 3) minutter: Introduktion til workshops og gruppeinddeling v/ Del grupper, bland gerne deltagerne på tværs af alder, køn og funktioner Introduktion o Introducér, at grupperne nu skal gennem fem workshops med aktiviteter, der hver tager 10 minutter. o Grupperne får opgaverne én ad gangen. Enten løser alle grupper samme opgave samtidig eller grupperne går fra station til station (afgøres forinden). o Når de 10 minutter er gået, gives et signal og grupperne roterer samlet videre til næste workshop. I skal nu udvælge fem workshops (i dette hæfte er listet nogle eksempler) Workshop A Wall of Work (side 20) v/ Workshop B Frivillig fortælling (side 21) v/ Workshop C Gode naboer (side 22) v/ Workshop D Grejbank & ressourcebank (side 23-25) v/ Workshop E Håndboldfitness (side 26) v/ Workshop F - Frivillig Cirklen (side 27-28) v/ 11

12 4.2 KLUBMØDET SOM STORMØDE 4) min.: Workshops min. 1. runde min. 2. runde min. 3. runde min. 4. runde min. 5. runde 5) min.: Opsamling og afslutning v/ Vælg enten en samlet afslutning for alle grupper eller en afslutning i grupper efter sidste workshop Hvordan har det været? Har det givet deltagerne indsigt i, hvad frivillighed er, og hvilken betydning det har? Desuden giver det god mening at spørge ind til, om der er nogen der kunne tænke sig at indgå i et frivillighedsudvalg (hvis I i klubbens frivillighedsstrategi har samlet jeres arbejde med de frivillige i et særligt frivillighedsudvalg). Tak for i dag! Vi glæder os til at se dig igen. Forud for stormødet Hvor mange forventer vi, der kommer? Invitation hvordan (hjemmesiden, facebook, mails, plakat, )? Tilmelding ja/nej? Diverse bestillinger: Lokale, stole, projektor/højttalere, mv. Materialer til de udvalgte workshops (kopiark, kuglepenne, mv.) Umiddelbart efter KLUBMØDET, vil det være en rigtig god idé kort at runde af og samle op på udbyttet at KLUBMØDET og de næste trin. Tjek v/ Efter stormødet Hvordan gik mødet? Hvad har det givet os af indsigt og viden? Er det muligt at rekruttere flere frivillige og til hvilke opgaver? Opfølgning på udfyldte kontaktsedler hvem tager fat i hvilke personer? Opfølgning hvad skal vi have samlet op på/ kontaktet? Gentagelse næste år? Tjek 12

13 4.3 KLUBMØDET SOM EVENT 4.3 KLUBMØDET SOM EVENT PROGRAM KLUBMØDET kan også organiseres som en EVENT, hvor formålet er at tilføre et socialt element udover selve mødet. Ved at tænke et social element med ind i arrangementet bliver KLUBMØDET mere til en social event, der er attraktiv at deltage i for flere personer både med direkte og indirekte tilknytning til klubben (fx hele familien). Klubfællesskabet dyrkes, og der skabes en endnu større opmærksomhed om håndboldklubben som det lokale samlingssted. Deltagere: Alle i og omkring klubben fra U-14 og opefter, trænere, ledere, spillere, forældre og frivillige. Ramme: Hal eller stort mødelokale. Tid Aktivitet Formål Arbejdsform Materialer Tovholder Drop-in Velkomst Intro Opvarmning Introduktion til KLUBMØDET med aktivitets stationer. Inddeling af grupper. Workshops -1.runde Workshops -2.runde Workshops -3.runde Workshops -4.runde Workshops -5.runde Opsamling og afslutning Fællesspisning og social aktivitet Showkamp Børn mod forældre Prøv og bestil klubtøj Mulighed for drop-in (evt. børn direkte fra skole på en hverdag) Eventens program (børn under 14 år går i idrætshallen) Kort præsentation af klubbens frivillighedsstrategi Pointe: Hænder nok, så løser vi opgaverne hvis ikke dør vi. Kort indføring til workshop seancen med forskellige aktivitetsstationer Med interessante aktiviteter dele viden og gøre det attraktivt at være/blive frivillig i håndboldklubben Runde workshop seancen af Dialog, skabe relationer, brainstorming, opsamling. Bestyrelsen sidder fordelt rundt ved bordene. Vise filmen: Det er så fedt at spille håndbold Fællesleg Deltagerne deles i grupper á seks-ni personer Gruppearbejde Gruppearbejde Gruppearbejde Gruppearbejde Gruppearbejde Projektor m lyd Computer Mikrofon Kopiark-aktivitet A Legebeskrivelserne og rekvisitter Se kopiark B-F Se kopiark B-F Se kopiark B-F Se kopiark B-F Se kopiark B-F 13

14 4.3 KLUBMØDET SOM EVENT EVENT PROGRAM - STEP FOR STEP 1) 0-10 minutter: Velkomst v/ VELKOMMEN o Intro til dagens program med status over hvordan situationen ser ud dd. i klubben (trænere, hjælpetrænere mv) - Vi vil i dag gerne sætte fokus på frivillighed i vores håndboldklub. Vi er allerede en del flere end Tordenskjolds soldater, nærmere en hær af klubfrivillige, men vi vil gerne sikre at vi har alle med som frivillige. Kort præsentation af klubbens frivilligheds strategi (alternativt lægges dette ud som en selvstændig workshop) Se filmen Det er så fedt at spile håndbold Findes på Eller scan her. Det er vigtigt, at alle deltagerne kan mærke, at der er en god dag i vente med sjove oplevelser på tværs af spillere, trænere, ledere og forældre. Fokus er på fællesskabet og på at skabe indsigt i hvad frivillighed er, og i hvor vigtig frivillighed er for klubbens eksistens, så alle kan se mulighederne i at være frivillig. 2) minutter: KLUBMØDET - Fælles opvarmning v/ Opvarmningsleg (side 18-19) Her er formålet - på en sjov måde - at få pointen frem; hænder nok, så løser vi opgaverne hvis ikke dør vi. 3) minutter: Introduktion til workshops og gruppeinddeling v/ Del grupper, bland gerne deltagerne på tværs af alder, køn og funktioner Introduktionen o Introducér, at grupperne nu skal gennem fem workshops med aktiviteter, der hver tager 10 minutter. o Grupperne får opgaverne én ad gangen, og løser enten samme opgave samtidig eller skal gå fra station til station (afgøres forinden). o Når de 10 minutter er gået, gives et signal og gruppen roterer samlet videre til næste wokshop. I skal nu udvælge fem workshops (i dette hæfte er listet nogle eksempler) 14

15 4.3 KLUBMØDET SOM EVENT Workshop A Wall of Work (side 20) v/ Workshop B Frivillig fortælling (side 21) v/ Workshop C Gode naboer (side 22) v/ Workshop D Grejbank & ressourcebank (side 23-25) v/ Workshop E Håndboldfitness (side 26) v/ Workshop F - Frivillig Cirklen (side 27-28) v/ 4) min.: Workshops min. 1. runde min. 2. runde min. 3. runde min. 4. runde min. 5. runde 5) min.: Opsamling og afslutning v/ Vælg enten en samlet afslutning for alle grupper eller en afslutning i grupper efter sidste workshop Hvordan har det været? Har det givet deltagerne indsigt i, hvad frivillighed er, og hvilken betydning det har? Desuden giver det god mening at spørge ind til, om der er nogen der kunne tænke sig at indgå i et frivillighedsudvalg (hvis I i klubbens frivillighedsstrategi har samlet jeres arbejde med de frivillige i et særligt frivillighedsudvalg). Kontakt mig gerne-kort deles ud, så deltagerne har mulighed for at udfylde dem. 6) min.: Fælles spisning og sociale aktiviteter min: Fælles spisning og evt. vinsmagning v/ Dialog, skabe relationer, brainstorming og opsamling. Bestyrelsen sidder fordelt rundt ved bordene min.: Showkamp Børne Mix vs. Forældre All Stars v/ Børnemix U12-spillere, suppleret med andre spillere dyster mod et udvalgt Forældre All Star hold. Evt. håndboldspillende forældre spiller med en strømpe på kastehånden min.: Prøv og bestil klubtøj v/ Tak for i dag! Vi glæder os til at se dig igen. 15

16 4.3 KLUBMØDET SOM EVENT Idéer til social aktivitet Vinsmagning Håndbold-bingo-banko (sponsor præmier) Showkamp - Børnemix vs. Forældre All Star holdet Prøv og bestil klubtøj med medlemsfordele Kage konkurrence (hver familie medbringer kage til stor kagebuffet/ konkurrence) Forud for Eventen Hvor mange forventer vi, der kommer? Invitation hvordan (hjemmesiden, facebook, mails, plakat, )? Tilmelding ja/nej? Diverse bestillinger: Lokale, stole, projektor/højttalere, mv. Materialer til de udvalgte workshops (kopiark, kuglepenne, mv.) Umiddelbart efter KLUBMØDET er det en god idé kort at runde af og samle op på udbyttet af KLUBMØDET og fremad. Tjek v/ Efter Eventen Hvordan gik mødet? Hvad har det givet os af indsigt og viden? Er det muligt at rekruttere flere frivillige og til hvilke opgaver? Opfølgning på udfyldte kontaktsedler hvem tager fat i hvilke personer? Opfølgning hvad skal vi have samlet op på/ kontaktet? Gentagelse næste år? Tjek 16

17 5 WORKSHOP -AKTIVITETER 5. WORKSHOP -AKTIVITETER I dette afsnit præsenteres en række aktiviteter, I kan anvende til jeres KLUBMØDE. Opvarmningsaktiviteten er sat til at vare 15 minutter, mens de øvrige aktiviteter er sat til at vare 10 minutter. Som udgangspunkt bevæger man sig i grupper rundt til små workshops placeret i hallen eller i et stort mødelokale, og er således 10 minutter ved hver workshop. Det er godt hvis tiden er presset og tempoet lidt højt, så deltagerne oplever, at der sker noget og der er god energi i aktiviteterne. Aktiviteter Opvarmningsleg Formål Synliggøre, at uden frivillige hænder dør klubben. A. Wall of Work Giv medlemmerne indblik i klubbens opgavebeskrivelser og årsplan B. Frivillig fortælling Fortæl gode oplevelser fra eget liv, hvor frivillige har gjort en forskel (optag evt. fortællinger på mobil og læg dem ud på klubbens Facebook side) C. Gode naboer Hvilken betydning har håndboldklubben i jeres lokal område? Få nogle svar i denne workshop. D. Grejbank og Ressourcebank E. Træning der fremmer frivilligheden Udfylde skemaer håndboldklubben som lokalt samlingspunkt Her præsenteres Håndboldfitness som et træningstilbud for alle, uanset forudgående håndboldegenskaber. Enten fordi I har det som et træningstilbud i jeres klub, eller fordi I overvejer at etablere det. F. Frivillig Cirklen Hvor frivillig er du? Giver medlemmerne anledning til at reflektere over at de er medlem af en forening. 17

18 5 WORKSHOP -AKTIVITETER FÆLLES OPVARMNINGSLEG VARIGHED: 15 MINUTTER Kopiark Idé Organisering Beskrivelse Giver du en hjælpende hånd Fælles opvarmningsleg for mange deltagere Sted: Halgulvet eller stort mødelokale Pointe: Har vi hænder nok i klubben, så løser vi opgaverne - hvis ikke alle hjælper til, dør klubben. Det gør en forskel at alle hjælper aktivt til. Alle deltagerne deles ind i hold (mellem 5-9 deltagere pr. hold, på tværs af alder og køn) Legen går ud på, at hver gruppe har nogenlunde lige mange deltagere, men det er forskelligt hvor mange der må være aktive pr. hold. De resterende overskydende deltagere i hver gruppe må bare observere og være passive og således ikke hjælpe i opgaveløsningen: 1 person 2 personer 3 personer 4 personer 5 personer Legen varer 10 min., og det gælder om at løse alle opgaverne inden for tiden. Alle grupperne får de samme opgaver altså må dem, der er få aktive på holdet, bare knokle mere for at lykkes og løse opgaven indenfor tidsfristen. Det er tilladt at lave udskiftninger, når halvdelen af tiden er gået. Aktivitet Materialer Hjælp hinanden med at løse disse typiske holdlederopgaver 1. Saml spilletrøjerne sammen og læg dem i nummerorden 2. Fyld drikkedunkene med vand 3. Udfyld et holdkort 4. Pump boldene 5. Find rute til destination X - herunder angiv antal km og køre tid 6. Hvem kører med hvem? > Lav en kørselsordning (benyt kopiark 1) Drikkedunke i dunkholdere 5 sæt spilletøj m. numre Bolde (uden luft) 2 boldpumper (manuelle) Holdkort Print - Opgaver, der skal løses Print kopiark (s. 19) - Hvem kører med hvem?/holdkort -5 sæt spilletøj (ca. 60 trøjer) fordeles på den ene banehalvdel -Find 10 bolde, tøm dem for luft med spidsen fra en pumpe -2 boldpumper -Find 12 drikkedunke -Udpeg et af holdene, der skal skrives holdkort på (når opvarmningslegen er i gang, skal disse oplyse deres navn og alder/årgang til dem, der kommer og spørger) Opsamling Som det er tydeligt for alle deltagere, når man længst på de hold hvor flest er aktive. Samtidig føles det rarere at være frivillig, når man er mange om at løse en opgave. I en typisk håndboldklub er der op mod 100 opgaver, vi skal have fordelt på så mange hænder som muligt. Jo flere der hjælper til, des mere kan vi overkomme og des sjovere er det at være frivillig. 18

19 5 WORKSHOP -AKTIVITETER HVEM KØRER MED HVEM? Kopiark 5.1 Dit hold skal ud og spille kamp på søndag, så der er brug for et overblik over hvilke spillere der skal køre med hvem? I skal nu lave denne plan, og gerne hurtigt, så pigerne kan få besked inden de kører hjem fra dagens træning. Diverse oplysninger: - Anette er 17 år og træner for holdet. På søndag skal følgende spillere til kamp: Trine, Jette, Julie, Frederikke, Camilla, Emma J., Emilie, Emma T., Karen, Liva. - Julie har sovet hos Frederikke fra lørdag til søndag. - Camillas far kører. - Jettes mor kører, og hendes lillesøster på tre skal med. - Trine og Frederikkes far kører. - Helle, som er pap-mor til Emma J., kan godt køre, hvis der er behov. HOLDKORT 5.2 Inden jeres hold må starte en håndboldkamp, skal der udfyldes et holdkort. Opgaven går ud på, at I nu skal udfylde holdkortet, så alle spillere på holdet er oprettet. I får navnene ved at kontakte det hold her i lokalet, der skal spille kampen. Men skynd jer, der er kun få minutter til kampstart. Nr. Navn Årgang 19

20 5 WORKSHOP -AKTIVITETER WORKSHOP A Kopiark WALL OF WORK SYNLIGGØRELSE AF DET FRIVILLIGE ARBEJDE I JERES KLUB Tovholder: Din rolle: Facilitator Varighed: 10 minutter Aktivitet: Denne aktivitet har til formål at synliggøre det frivillige arbejde der allerede udføres i klubben. Samtidig er det muligt at synliggøre, de opgaver der ikke løses (eller løses af nogle frivillige, der har meget i forvejen). Dermed er det muligt for nye, at byde ind og tage nogle opgaver. Hæng billeder af bestyrelsen og nøglepersoner op - sammen med de opgavekort, de laver. Hæng årsplanen op. Hæng for sig selv de opgaver, som bestyrelsen mener også bør løses, men hvor der endnu ikke er ansvarlige påsat. Aktivitet: Gruppen skal nu udvælge tre opgaver, der pt. ikke løses i klubben, som gruppen mener er vigtige. Gruppen diskuterer hvorfor disse er vigtige? Dette kan springes over, hvis tiden er knap. 1: Kunne I forestille jer, at hjælpe med at udføre opgaverne? Hvis nej, hvad kunne I ellers byde ind med og hvordan skal det struktureres? 2: Mangler der opgaver/tilbud i klubben? Kan I se jer selv være med til at løse de(n) opgave(r)? Materialer A4 kopier af alle klubbens opgavekort A3 kopi af klubbens årsplan Elefantsnot Notesblok 3 kuglepenne 20

21 DEL 5 WORKSHOP -AKTIVITETER WORKSHOP B Kopiark FRIVILLIG FORTÆLLING Tovholder: Din rolle: Facilitator Varighed: 10 minutter Aktivitet: Denne aktivitet har til formål at få deltagere til at fortælle egne gode historier om frivillige enten selv i rollen som frivillig, eller hvor en anden frivillig har gjort en positiv forskel for deltageren (her skal frivillig forstås bredt, så det ikke kun behøver være fra en håndbold sammenhæng). Gruppens deltagere deler sig i mindre grupper to-tre sammen. Nu er det jeres tur en fortælling må maksimalt tage to minutter. En i gruppen fortæller En i gruppen lytter En i gruppen tager tid (og filmer evt. fortællingen via egen mobil). Man kan vælge at fortælle om en god oplevelse, man har haft som frivillig eller en god oplevelse, man har haft med en anden person, der var frivillig. NB: Hvis det er muligt, er det meget inspirerende at filme hinandens historier. Disse gode frivillig-historier kan også bruges som PR/ synlighed internt i klubben og i klubbens lokalmiljø. Udvælg eventuelt tre af historierne og upload dem på klubbens facebook side til inspiration for andre Materialer Mobil telefon 21

22 5 WORKSHOP -AKTIVITETER WORKSHOP C Kopiark GODE NABOER Tovholder: Din rolle: Introducér aktiviteten Varighed: 10 minutter Aktivitet: Denne aktivitet har til formål at sætte tanker i gang i forhold til håndboldklubbens betydning i og for lokalsamfundet. Gruppen får udleveret post its og skriveredskaber. Hver person får et antal post it, som man skal skrive sine holdninger og ideer på. Herefter sættes alle post it-lapper på et ark A3-papir. Man skal på tre minutter besvare følgende: 1. Hvad gør foreningen? (for dig og for lokalområdet) 2. Hvad kunne foreningen gøre mere? (for dig og lokalområdet) 3. Hvordan kunne foreningen gøre mere? (for dig og lokalområdet) Herefter debatteres det, der er kommet op på planchen i fem minutter. Materialer Post its 10 kuglepenne 6 A3 papirer 22

23 5 WORKSHOP -AKTIVITETER WORKSHOP D Kopiark GREJBANK & RESSOURCEBANK Tovholder: Din rolle: Introducér aktiviteten Varighed: 10 minutter Aktivitet: Denne aktivitet har til formål at gøre medlemmerne opmærksomme på, hvor mange ressourcer, kompetencer og materialer, der findes i lokalsamfundet, som kan være nyttige for foreningen. Deltagerne skal udfylde skemaerne med så mange ressourcer og materialer, de kan komme i tanke om. Skemaerne indsamles og skrives sammen. Efterfølgende kan de være et nyttigt redskab for klubben, når man fremadrettet mangler rekvisitter eller hjælp. Sammen kan I rigtig meget! Materialer Bærbar PC Fil (til direkte indskrivning af idéer i skemaet) Kopier af skemaerne 3 kuglepenne 23

24 5 WORKSHOP -AKTIVITETER Kopiark GREJBANK FOR UDSTYR KONTAKTPERSON HENVIST AF IDE TIL BRUG En stor grill Jens Jensen, min svoger ( ) Anne, mor til Fie U8 ( ) Sommerfest Minestrimmel Tømrer Jens Hansen ( ) Bo, far til Anna U12 ( ) Bane på græs - sommerbold Lysshow Ungdomsskolen ( ) Søren, serie 1 herrer ( ) Indløb til Brag i Hallen 24

25 5 WORKSHOP -AKTIVITETER Kopiark RESSOURCEBANK FOR RESSOURCE KONTAKTPERSON HENVIST AF IDE TIL BRUG Stort kørekort (til bus) Fysioterapeut Hans, far til Sine U18, Sine, U18, Fælleskørsel til stævne Bodil, kæreste med Sven, Søren, serie 2, Ejendomsmægler Jørgen Jørgensen, Gerda, mor til Bo, U10, Hjælp til skadesforebyggende træning Omdeling af reklamer (indtægtskilde) 25

26 i én træning løb styrke og sjove boldspil! Puls-Power-Play 5 WORKSHOP -AKTIVITETER WORKSHOP E Kopiark HÅNDBOLDAKTIVITETER, DER FREMMER KLUBBENS FRIVILLIGHED Tovholder: Din rolle: Facilitator Varighed: 10 minutter Aktivitet: Denne aktivitet har til formål at reklamere for nogle træningsprodukter i klubben, der kan medvirke til at fx forældre melder sig som frivillige. Forskning viser, at der er langt større sandsynlighed for at man bliver frivillig, hvis man også selv træner i klubben (fx forældre). Håndboldfitness og Trille Trolle er gode eksempler på træning (uden kampe), der kan dyrkes af alle uanset om man tidligere har dyrket håndbold. HÅNDBOLDFITNESS Lidt sundere, meget sjovere! PULS PLAY POWER Skab den gode grobund i jeres forening! Fra september 2012 kan din forening udbyde Trille og Trolle i underskoven for de allermindste og deres forældre. u år Scan og oplev Håndboldfitness tilbyder dig hele tre fantastiske elementer Trille Trolle træning Trille Trolle træning er forældre-barn håndbold for 2-5 årige Træningen: Et træningstilbud, hvor motorik, bold og begejstring er i højsædet. Alle aktiviteter tager udgangspunkt i små historier fra to troldes univers og er med til at skabe en sjov og legende indgangsvinkel til trænings-aktiviteterne. Forældre/bedsteforældre er med børnene på gulvet. Håndboldfitness træning Håndboldfitness er sjov og fleksibel træning for unge og voksne Træningen: Masser af sjove lege/ træningsøvelser med håndbold på små baner - styrketræning med egen krop som belastning - intervalløb Kan dyrkes af alle uden forudsætninger HVAD TÆNKER DU - LYDER DET SOM TRÆNING FOR DIG? Materialer Bærbar PC/ Tablet/ mobil telefon (til at vise Håndboldfitness filmen fra Blød street handball 26

27 5 WORKSHOP -AKTIVITETER WORKSHOP F Kopiark FRIVILLIG CIRKLEN - HVOR FRIVILLIG ER DU? Tovholder: Din rolle: Facilitator Varighed: 10 minutter Aktivitet: Denne aktivitet har til formål at bevidstgøre alle om, at der er forskellige måder at være frivillig på i håndboldklubben og at alle gerne skal hjælpe til. De tre inderste cirkler viser klubbens frivillige (ofte kun 20% af medlemmerne), der sørger for klubbens drift året igennem. Resten af medlemmer hjælper enten med mindre holdopgaver eller bidrager slet ikke som frivillig som regel fordi de ikke er blevet spurgt. Besvar venligst disse spørgsmål, og giv os mere viden om medlemmer og frivillige i klubben: I hvilken frivillig-cirkel befinder du dig? Marker og begrund gerne. Har du gode råd til, hvad klubben kan gøre, for at du bevæger dig tættere på centrum af frivillig-cirklen? Har du forslag til, hvad du selv kan gøre for at bevæge dig tættere på centrum af frivillig-cirklen og gøre en større forskel? Materialer A3 Oversigt over alle opgaverne Kontakt-mig-gerne frivillig kort Kopier af skemaerne 3 kuglepenne 27

28 FRIVILLIG I HÅNDBOLDKLUBBEN - MANGE FRIVILLIGE HÆNDER SKABER MANGE AKTIVITETER! Kopiark Medlemmer ( Kunder ) Frivillige med holdopgaver (kørsel, vask, kagebagning) (Frivillige med Små opgaver (hjælper til byfest, julestævne) Trænere og klubledere Kulturbærere (den hårde kerne ) Klub-building - Spil din klub i form Jeg gør en forskel Kontakt mig gerne, hvis klubben har brug for hjælp - stort som småt. Kontakt mig gerne, hvis klubben har brug for hjælp stort som småt. Navn: Navn: Tilknytning: Mobil: Tilknytning: Mobil:

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde

Læs mere

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS Alle taekwondoklubber under DTaF har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt i samarbejde med forbundets konsulenter. Et klubudviklingsprojekt kan f.eks. bestå

Læs mere

Klubudviklingsprojekter

Klubudviklingsprojekter Klubudviklingsprojekter Alle klubber i Dansk Styrkeløft Forbund har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt med forbundets udviklingskonsulent. Formålet med aktiviteterne er at styrke klubben på

Læs mere

En god sæsonstart. Inspirationsfolder

En god sæsonstart. Inspirationsfolder En god sæsonstart Inspirationsfolder Indholdsfortegnelse FORORD 2 HUSKELISTE 4 Hvilke målgrupper har vi fokus på? 5 Hvilke hold tilbyder vi i næste sæson? 5 Har vi styr på alle træningstider? 6 Har vi

Læs mere

Klub-building. spil din klub i form. klubdag. - unge eller voksne

Klub-building. spil din klub i form. klubdag. - unge eller voksne Klub-building spil din klub i form klubdag - unge eller voksne 1 Klub event KLUBDAG - unge eller voksne medlemmer Formål KLUBDAGEN bruges som et fastholdelsesarrangement for nuværende medlemmer, men kan

Læs mere

Klub-building. spil din klub i form. klubdag. - børn og forældre

Klub-building. spil din klub i form. klubdag. - børn og forældre Klub-building spil din klub i form klubdag - børn og forældre 1 Klub event KLUBDAG - børn og forældre Formål KLUBDAGEN bruges som et fastholdelsesarrangement for nuværende medlemmer, men kan også fint

Læs mere

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS Alle Judo- og Ju-Jitsu klubber under DJU har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt i samarbejde med unionens udviklingskonsulent Karina Sørensen. Et klubudviklingsprojekt

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige

VEJLEDNING. Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige VEJLEDNING Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige

Læs mere

Velkommen. Vi glæder os til at se medlemmer, børn, voksne, forældre og sponsorer til endnu en fantastisk sæson. Med Sportslig hilsen

Velkommen. Vi glæder os til at se medlemmer, børn, voksne, forældre og sponsorer til endnu en fantastisk sæson. Med Sportslig hilsen ÅRS 25JUBILÆUM Velkommen Med denne folder byder vi jer velkommen til en rigtig spændende sæson. Vores klub har 25 års jubilæum - det vil vi gerne markere med en række spændende aktiviteter og nye tiltag.

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden

Kom i dybden med arbejdsglæden Vejledning Kom i dybden med arbejdsglæden Vil du gerne være glad på dit arbejde? Vil du være med til at sprede arbejdsglæde for alle på din arbejdsplads? Vil du sætte arbejdsglæde på dagsordnen på en temadag?

Læs mere

Klubdag. Program for klubdagen

Klubdag. Program for klubdagen Klubdag Saml spillere og forældre til en sjov dag i hallen og sæt fokus på de gode fælles oplevelser, samarbejde og klubånd. En klubdag giver mulighed for at blande spillere på tværs af køn og årgang og

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

klub-building Gode kampoplevelser til alle spillere temahæfte - den gode kampoplevelse Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne

klub-building Gode kampoplevelser til alle spillere temahæfte - den gode kampoplevelse Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne klub-building temahæfte - den gode kampoplevelse DEL 1 UDVIKLING AF KLUBBENS FRIVILLIGHEDSSTRATEGI Gode kampoplevelser til alle spillere Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne DEN GODE KAMPOPLEVELSE

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalget Det er igen tid til at gøre status i forhold til Børne- og Ungeudvalgets arbejde her i kredsen. Det har på mange måder været et godt år med forandringer, succes, glade spillere og trænere som hoved indtryk.

Læs mere

Referat fra møde i Børne- og Ungeudvalget onsdag d. 17. januar 2018 kl I Hammel Idrætscenter

Referat fra møde i Børne- og Ungeudvalget onsdag d. 17. januar 2018 kl I Hammel Idrætscenter Hobro, den 23. januar 2018 TJ /JR Referat fra møde i Børne- og Ungeudvalget onsdag d. 17. januar 2018 kl. 17.00 I Hammel Idrætscenter Deltagere: Mette Kristensen, kreds 1, Mogens Bay, kreds 2, Anette Olesen,

Læs mere

Klubdag for de mindste (U-6/U-8)

Klubdag for de mindste (U-6/U-8) Klubdag for de mindste (U-6/U-8) Saml foreningens mindste spillere og deres forældre til en sjov og hyggelig dag i hallen, hvor der er fokus på fælles aktiviteter og klubånd. Denne klubdag er målrettet

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Håndbold i skolen - alle børn i spil

Håndbold i skolen - alle børn i spil Håndboldforløb 0.- 1. klasse Boldtilvænning og leg Håndbold i skolen - alle børn i spil KÆRE HÅNDBOLDFORENINGER- OG FRIVILLIGE, SKOLER, LÆRERE OG PÆDAGOGER. Dansk Håndbold Forbund (DHF) præsenterer her

Læs mere

Foreningsudvikling. Foreningstesten. Et værktøj til dialog og afklaring.

Foreningsudvikling. Foreningstesten. Et værktøj til dialog og afklaring. Foreningsudvikling Foreningstesten Et værktøj til dialog og afklaring Foreningstesten Indholdsfortegnelse Testen. Ledelse og organisation. Frivillige. Medlemmer og målgrupper. Aktiviteter og tilbud 9.

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål Trænerguide 1 Formål Formålet med klubbens aktiviteter er, at det enkelte medlem finder glæde ved fodboldspillet. Det er klubbens ønske at skabe et miljø, hvor samværet og tolerancen overfor andre giver

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB. en del af noget større

Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB. en del af noget større Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB en del af noget større REKRUTTERING AF PIGER GENNEM PIGERAKETTEN TRIN 1 FØR PIGERAKETTEN Quick guiden er lavet til dig som kontaktperson, så du

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Klub-building- Spil din klub i form

Klub-building- Spil din klub i form Klub-building- Spil din klub i form Temahæfte - Kommunikation - positive historier fra din klub Vær åben og fortæl de gode historier - så opleves klubben mere attraktiv Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

TIL DIG DER ER FORÆLDER. Er du og dit barn ny i badminton? Denne folder hjælper dig godt på vej til at forstå verdens bedste idræt.

TIL DIG DER ER FORÆLDER. Er du og dit barn ny i badminton? Denne folder hjælper dig godt på vej til at forstå verdens bedste idræt. TIL DIG DER ER FORÆLDER Er du og dit barn ny i badminton? Denne folder hjælper dig godt på vej til at forstå verdens bedste idræt. En verden af oplevelser! Begyndelsen på en succeshistorie for dig og dit

Læs mere

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2013/2014. www.fsfodbold.dk

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2013/2014. www.fsfodbold.dk FSfodbold Fodbold for alle Hele året hele livet Sponsor 2013/2014 Indholds fortegnelse Forside................ 1 Indholdsfortegnelse......... 2 Velkommen til FS Fodbold...... 3 Sponsor i FS Fodbold........

Læs mere

Sponsorfolder Sådan kan du støtte HK Isefjord OG blive set lokalt!

Sponsorfolder Sådan kan du støtte HK Isefjord OG blive set lokalt! Sponsorfolder Sådan kan du støtte OG blive set lokalt! Velkommen til Klubbens værdigrundlag I Hk Isefjord er alle forældre, spillere og trænere engagerede i klubben og klubbens udvikling. Man ønsker som

Læs mere

Inspirationsbrev. udsendt af udviklingskonsulenten den 22. juni 2016.

Inspirationsbrev. udsendt af udviklingskonsulenten den 22. juni 2016. Inspirationsbrev udsendt af udviklingskonsulenten den 22. juni 2016. Kære klubber. Det var dejligt at se så mange af jer til sektionernes årsmøder og få talt med mange af jer og hørt hvordan det går ude

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

TIL KONTAKTPERSONEN QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB EN DEL AF NOGET STØRRE

TIL KONTAKTPERSONEN QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB EN DEL AF NOGET STØRRE TIL KONTAKTPERSONEN QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB EN DEL AF NOGET STØRRE PIGERAKETTEN SOM REKRUTTERINGSPLATFORM TRIN 1 FØR PIGERAKETTEN Når nye piger skal introduceres til fodbold, kan Pigeraketten

Læs mere

Referat af trænermøde 21/8 2013

Referat af trænermøde 21/8 2013 Referat af trænermøde 21/8 2013 Deltagere :Lars, Charlotte, Emma, Maria, Vinnie, Polle, Lene, Kurt, Heidi, Bo, Bo og Jette Polle byder velkommen 1000 tak for at i valgte at blive træner, holdleder og hjælpere

Læs mere

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august 2015 Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august Talentstævne kun for piger Talentstævnet har eksisteret siden 1993, hvor Stensballe IK

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB. en del af noget større

Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB. en del af noget større Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB en del af noget større PIGERAKETTEN som REKRUTTERINGsplatform Når nye piger skal introduceret til fodbold, kan Pigeraketten give synlighed om fodbold

Læs mere

1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2

1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2 Sæt dit aftryk session 1 Sådan gør du 1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2 Start med at fortælle kursisterne, at de i dag og i den kommende tid skal arbejde med at udtænke et projekt,

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // november 2011. Ministævne i Skjern Bank Arena lørdag den 29/10. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // november 2011. Ministævne i Skjern Bank Arena lørdag den 29/10. Hovedsponsor: Ministævne i Skjern Bank Arena lørdag den 29/10 spot på sporten // november 2011 Hovedsponsor: MANGE AKTIVITETER PÅ OG UDENFOR BANEN... Traditionen tro sker der rigtig meget i Skjern Håndbold - både når

Læs mere

modul 1 Samarbejde om kerneopgaven modul 2 Kommunikation om kerneopgaven tema 1 tema 3 tema 4 tema 2 Styrk samarbejdet om kerneopgaven

modul 1 Samarbejde om kerneopgaven modul 2 Kommunikation om kerneopgaven tema 1 tema 3 tema 4 tema 2 Styrk samarbejdet om kerneopgaven Styrk samarbejdet om kerneopgaven Guide til tovholderen Styrk samarbejdet om kerneopgaven er et gratis videobaseret undervisningsforløb til alle kommunale arbejdspladser, der ønsker at styrke samarbejdet

Læs mere

Nyheder for håndboldafdelingens Spillere, trænere og ledere

Nyheder for håndboldafdelingens Spillere, trænere og ledere 2015 Nyheder for håndboldafdelingens Spillere, trænere og ledere Lykke Burmølle Andersen Håndboldafdelingen Bjerregrav Boldklub 08-09-2015 Indhold Forord... 1 God jul & Godt Nytår... 2 Fotografering i

Læs mere

GODE RÅD TIL MØDELEDER

GODE RÅD TIL MØDELEDER GODE RÅD TIL MØDELEDER Dette dokument er beregnet til dig som mødeleder. Dokumentet giver dig alle de nødvendige oplysninger og gode råd, så du bedst muligt kan forberede og afholde mødet. Det forventes

Læs mere

OL alternative konkurrencer

OL alternative konkurrencer OL alternative konkurrencer OL kan bruges som en sjov og alternativ aktivitet for deltagere i alle aldre, dog vil disciplinerne passe bedst fra U-10 spillere og opad. Disciplinerne kan plukkes og bruges

Læs mere

Velkommen til IF Hasle KFUM Håndbold. Billederne er taget af fotograf Rikke Grøn Larsson

Velkommen til IF Hasle KFUM Håndbold. Billederne er taget af fotograf Rikke Grøn Larsson Velkommen til IF Hasle KFUM Håndbold Billederne er taget af fotograf Rikke Grøn Larsson Indhold Hvem er vi? Side 3 Kontingent Side 3 Træningstider Side 3 Hvad forventer vi af dig og din familie? Side 4

Læs mere

Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september.

Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september. Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september. Velkommen til Danske Bank Cup - Næstved 2011. Håndboldspillere, dommere, publikum, sponsorer og alle frivillige hjælpere bydes velkommen til dette års Danske

Læs mere

TIL DIG DER ER FORÆLDER. Er du og dit barn ny i badminton? Denne folder hjælper dig godt på vej til at forstå verdens bedste idræt.

TIL DIG DER ER FORÆLDER. Er du og dit barn ny i badminton? Denne folder hjælper dig godt på vej til at forstå verdens bedste idræt. TIL DIG DER ER FORÆLDER Er du og dit barn ny i badminton? Denne folder hjælper dig godt på vej til at forstå verdens bedste idræt. En verden af oplevelser! Begyndelsen på en succeshistorie for dig og dit

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

teknikker til mødeformen

teknikker til mødeformen teknikker til mødeformen input får først værdi når det sættes ift. dit eget univers Learning Lab Denmarks forskning i mere lærende møder har vist at når man giver deltagerne mulighed for at fordøje oplæg,

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE SPORTSLIG STRUKTUR PÅ VEJ MOD 2020 RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE BORUP FODBOLD Borup fodbold ønsker at være en attraktiv og rummelig klub for hele lokalområdet. Vi ønsker at være

Læs mere

Indledning: Konceptet kort:

Indledning: Konceptet kort: Indledning: Dansk golf Union ønsker med konceptet familiegolf, at give klubberne en drejebog for hvordan de kan erhverve sig medlemmer i denne målgruppe. Det er vores overbevisning af målgruppen, heri

Læs mere

Velkommen )l IF Hasle KFUM Håndbold. Billederne er taget af fotograf Rikke Grøn Larsson

Velkommen )l IF Hasle KFUM Håndbold. Billederne er taget af fotograf Rikke Grøn Larsson Velkommen )l IF Hasle KFUM Håndbold Billederne er taget af fotograf Rikke Grøn Larsson! Tilmelding *l IF Hasle KFUM Hold: (sæt ring) U8 U10 U12 U14 U16 U18 Køn: (sæt ring) Dreng Pige Navn: Fødselsdag:

Læs mere

Farvel til kedelige møder

Farvel til kedelige møder Workshop om effektive og lærende møder v/ Nanna Munk Summemøde to og to Tre minutter til hver Spørg hinanden: Hvorfor har du valgt denne workshop? Hvad forventer du at blive klogere på? 1 Det kedelige

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Nyheder for håndboldafdelingens spillere, trænere og ledere

Nyheder for håndboldafdelingens spillere, trænere og ledere 2016 Nyheder for håndboldafdelingens spillere, trænere og ledere Lykke Burmølle Andersen Håndboldafdelingen Bjerregrav Boldklub 29-10-2016 Indhold Indledning... 1 Turneringsstart og hjemmekampe... 2 Håndboldudvalget...

Læs mere

Beach Handball stævner 2017 JHF Kreds 4

Beach Handball stævner 2017 JHF Kreds 4 Beach Handball stævner 2017 JHF Kreds 4 Sommeren nærmer sig så småt, og vi har endnu en gang i samarbejde med vores lokale samarbejdsforeninger fornøjelsen at invitere alle interesserede til kredsens beach

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Sammen er vi stærkere!

Sammen er vi stærkere! Sammen er vi stærkere! KlubDanmarks ambition er at skabe et stort netværk af uafhængige fitnesscentre og mindre fitnesskæder. Dagsorden Dl KlubDanmarks netværksmøde Kl. 09.30 10.00 Kl. 10.00 10.20 Kl.

Læs mere

Rekrutteringsstrategi og politik

Rekrutteringsstrategi og politik Rekrutteringsstrategi og politik Vordingborg Firma Sport Strategi- og politik for rekruttering af ledere og instruktører i Vordingborg Firma Sport Hvorfor er du frivillig leder? Fordi det er sjovt, og

Læs mere

Velfærdsledelsesværktøj 5

Velfærdsledelsesværktøj 5 Velfærdsledelsesværktøj 5 Brug hånd, mund og fod og få kvalitet og effektivitet Ledere og medarbejdere på de borgernære områder oplever i stigende grad, at der er stort fokus på effektivitet. Mange oplever,

Læs mere

Trænermappe LRV-SKALS HÅNDBOLD

Trænermappe LRV-SKALS HÅNDBOLD TRÆNER MAPPE LRV-SKALS HÅNDBOLD Kære Træner Først skal du have en stor tak for, at du vil afse tid og kræfter til at være træner i LRV-Skals Håndbold i den kommende sæson. Vi har i denne mappe samlet de

Læs mere

Håndboldspilleren i Centrum. fra individuelle oplevelser til fælles viden

Håndboldspilleren i Centrum. fra individuelle oplevelser til fælles viden Håndboldspilleren i Centrum fra individuelle oplevelser til fælles viden HVAD ER HÅNDBOLDSPILLEREN I CENTRUM? Håndboldspilleren i Centrum er et webbaseret dialog- og rapporteringsværktøj, som måler tilfredshed

Læs mere

TINGBAKKESKOLEN TINGBAKKEHALLEN

TINGBAKKESKOLEN TINGBAKKEHALLEN Esrum Gymnastik TINGBAKKESKOLEN Mandag start den 20.9.10. TINGBAKKEHALLEN 2010-2011. 16.30 17.30 i SALEN Drenge far 5 til 8 år Ved Stig serup Bevægelse og motion i leg med redskaber, der giver sved på

Læs mere

Workshop om ledelse og motivation til frivillighed

Workshop om ledelse og motivation til frivillighed Workshop om ledelse og motivation til frivillighed Oplæg ved DM i foreningsudvikling, Vejle, 28. september 2013 v/, ph.d. stipendiat Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) Institut

Læs mere

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik Instruktørmappe Gymnastikbestyrelsen Formand Laila Poulsgaard 61664557 poulsgaard@sport.dk Næstformand Mette Johansen 29785886 mette_k_johansen@hotmail.com Kasserer Aase Nørgaard 22739613 aasenoergaard@webspeed.dk

Læs mere

BRUG BOLDEN, MOR. (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre. -fra leg til landshold

BRUG BOLDEN, MOR. (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre. -fra leg til landshold BRUG BOLDEN, MOR (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre -fra leg til landshold BRUG BOLDEN, MOR (og far)! Formål At vise hvorledes forældre - specielt mødre - kan involveres i døtrenes træning.

Læs mere

Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011

Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011 Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011 Mariagerfjord Ungdomsråd og UngMariagerfjord byder alle velkommen til DUSKnetsamling i Hadsund, fredag d. 1. til søndag d. 3. april

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

VEJEN TIL SUCCES Best Practice inden for klubudvikling og drift

VEJEN TIL SUCCES Best Practice inden for klubudvikling og drift VEJEN TIL SUCCES Best Practice inden for klubudvikling og drift INSPIRATION TIL UDVIKLING BEST PRACTICE INDEN FOR KLUBUDVIKLING OG -DRIFT I denne folder kan du læse et sammenkog af de bedste erfaringer,

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Frivillige på bibliotekerne

Frivillige på bibliotekerne Frivillige på bibliotekerne - 3. møde Gentofte Hovedbibliotek, d. 10. nov. 2011 Program formiddag: 08.45-09.00: Kaffe og rundstykker 09.00-10.00: Velkomst, opsamling på hjemmeopgave og arbejde i netværksgrupperne

Læs mere

U7-fodbold AAIF forår 2011. Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00

U7-fodbold AAIF forår 2011. Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00 U7-fodbold AAIF forår 2011 Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00 Agenda Træner team Spillere Træning Kampe Projekt nye spilletrøjer Forældre www.aabybrofodbold.dk Praktiske informationer Støt klubben Evt.

Læs mere

Håndbold i skolen - alle børn i spil

Håndbold i skolen - alle børn i spil Håndboldforløb 4.- 6.klasse Spillet i centrum Håndbold i skolen - alle børn i spil 1 KÆRE FORENINGER, FORENINGSLEDERE OG TRÆNERE, KÆRE SKOLER, LÆRERE OG PÆDAGOGER Dansk Håndbold Forbund (DHF) præsenterer

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Social kapital. Kortlægning af faggruppernes bidrag. Drejebog til lederen

Social kapital. Kortlægning af faggruppernes bidrag. Drejebog til lederen Social kapital Kortlægning af faggruppernes bidrag Drejebog til lederen Fakta Mål: Varighed: Kortlægning: Deltagere: At få en fælles forståelse af kerneopgaven og opgaveløsningen. At få indblik i samspillet

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Referat af møde i Børne- og ungeudvalg Tirsdag den 12. maj 2015 kl i Aulum Fritidscenter

Referat af møde i Børne- og ungeudvalg Tirsdag den 12. maj 2015 kl i Aulum Fritidscenter Referat af møde i Børne- og ungeudvalg Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 17.00 i Aulum Fritidscenter Mødedeltagere: Anne-Mette Røn Poulsen Tove Ehmsen Trine Lajgaard Ella Søndergaard Annette Olesen Sheena Kristensen

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Hvorfor denne guide? Formålet med denne guide er at give jer som forening og frivillige nogle konkrete idéer til, hvordan I markedsfører jeres lokale foreningsevent

Læs mere

CBK Ungdom Nyheder og info om aktiviteter for resten af sæsonen

CBK Ungdom Nyheder og info om aktiviteter for resten af sæsonen CBK Ungdom Nyheder og info om aktiviteter for resten af sæsonen Kære CBK ere, Først en indrømmelse dette nyhedsbrev er langt, men vi håber dog alligevel at I kan finde et pusterum i den travle hverdag

Læs mere

Børneudvalgets beretning 2015

Børneudvalgets beretning 2015 Børneudvalgets beretning 2015 Foråret står for døren, og traditionen tro er det blevet tid til at kigge tilbage på den forgangne sæson. Trænere og repræsentanter fra klubbestyrelserne var indbudt til opstartsmøde

Læs mere

Nyheder for håndboldafdelingens spillere, trænere og ledere

Nyheder for håndboldafdelingens spillere, trænere og ledere 2015 Nyheder for håndboldafdelingens spillere, trænere og ledere Lykke Burmølle Andersen Håndboldafdelingen Bjerregrav Boldklub 26-05-2015 Indhold Indledning... 1 Den nye håndboldbestyrelse... 2 Foreningsseminar

Læs mere

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt Kom i form i din lokale idrætsforening Håndbold Gymnastik Senioridræt Program for sæsonen 2014/2015 Gymnastik Motion for hele familien: Velkommen til gymnastiksæson 2014-2015. Vi hjælper dig med at komme

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Pas godt på de frivillige: FÅ EN FRIVILLIG-ANSVARLIG

Pas godt på de frivillige: FÅ EN FRIVILLIG-ANSVARLIG Pas godt på de frivillige: FÅ EN FRIVILLIG-ANSVARLIG UDEN FRIVILLIGE INGEN FORENING Så enkelt kan det siges. Som forening har I både formand, kasserer, ungdomsansvarlig, sponsoransvarlig osv. Men har I

Læs mere

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt Kom i form i din lokale idrætsforening Håndbold Gymnastik Senioridræt Program for sæsonen 2015/2016 Gymnastik Motion for hele familien: Velkommen til gymnastiksæson 2015 2016. Vi hjælper dig med at komme

Læs mere

Simmersted og omegns Idrætsforening

Simmersted og omegns Idrætsforening Venlige hilsner Vinter aktiviteter 2016/2017 i og ønsket om en god sæson Simmersted og omegns Idrætsforening Familiesvømning 1. gang 8. september 2016 kl. 18.00 kl. 20.00 Pris for familiesvømning: Børn

Læs mere

Aktivitetsgrupper. i gang. Lærervejledning til

Aktivitetsgrupper. i gang. Lærervejledning til Gå tidligt i gang GIV PLADS TIL ALLE Lærervejledning til Aktivitetsgrupper Aktivitetsgrupper understøtter et tættere, mere omsorgsfuldt og inkluderende samarbejde mellem forældrene. Aktivitetsgrupper skal

Læs mere

TRIVSELSDAG. n INTRODUKTION. Antagelserne bag

TRIVSELSDAG. n INTRODUKTION. Antagelserne bag TRIVSELSDAG DCUM anbefaler en trivselsdag for hele skolen, fordi den skaber fokus og inspirerer til skolens fortsatte arbejde med trivsel. En fælles trivselsdag er en begivenhed, som enten igangsætter

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Her kan du læse om: Gruppepsykoedukation hvad er det? Program for gruppeforløbet Gode råd til planlægning af forløbet Facilitatorens rolle i forløbet Gruppepsykoedukation

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

Uddannelse & Job klasse

Uddannelse & Job klasse Uddannelse & Job 0. 3. klasse UU Bornholm har i dette kompendie et forslag til undervisningsforløb i det obligatoriske emne uddannelse og job til brug i indskolingen Uddannelse og job i indskolingen På

Læs mere

Drejebog til temadag med Tegn på læring

Drejebog til temadag med Tegn på læring Drejebog til temadag med Tegn på læring DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Drejebog til temadag med Tegn på læring Her finder I idéer til hvordan I i personalegruppen eller dagplejegruppen kommer godt i gang

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere